Flere passagerer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere passagerer 2014-2015"

Transkript

1 FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer

2 Indholdsfortegnelse Strategi for flere passagerer Status Gennemførte aktiviteter Strategi Sikker drift Bedre trafikinformation Bedre kundeservice Målrettet markedsføring

3 Strategi for flere passagerer FynBus har siden 2010 arbejdet med udgangspunkt i en årlig strategi- og handlingsplan for flere passagerer. Det overordnede mål er, at kunderne vil betragte bussen som et relevant alternativ til bilen, og at den kollektive trafik indgår i befolkningens daglige valg af transportform. Hovedpunkterne i denne strategi er: Bus til tiden Bedre information Bedre tilbud til pendlerne Billetter og takster Bedre sammenhæng og mobilitet Den væsentligste målsætning har været at få 15 % flere passagerer i busserne fra 2010 til Målet svarer til en vækst på 2,5% om året, som også er målet for perioden frem til (Svarende til Statens mål for væksten i antallet af buspassagerer). Flere passagerer i Odense Kommune I Odense Kommunes Trafik og Mobilitetsplan fra 2009 er et af målene for den kollektive trafik i Odense, at der skal være fremgang i passagertallet på 33 % inden For at opnå dette ambitiøse mål er det nødvendigt med en fokuseret og koordineret indsats og et tæt samarbejde mellem Odense Kommune, entreprenørerne Tide Bus og Odense Bybusser samt FynBus. 3

4 Status Strategien for 2014 skal i vidt omfang ses som en videreførelse af de aktiviteter, der er gennemført i 2010, 2011 og Strategien hviler på, at følgende forudsætninger er opfyldt: Sikker drift Bus til tiden og tilstrækkelig kapacitet er grundforudsætningen for, at alle andre tiltag i FynBus strategi har en positiv virkning og for arbejdet med imageforbedring for den kollektive trafik. Bedre trafikinformation Kunderne forventer at have nem adgang til trafikinformation både når en rejse skal planlægges, når den skal tjekkes undervejs og når der sker afvigelser. Vanskelig eller manglende adgang til information udgør en forhindring for, at kunderne overhovedet anvender den kollektive trafik. Bedre kundeservice Kunden skal opleve en relevant og imødekommende service i alle møder med den kollektive trafik. Det vil sige hos chaufføren, i telefonen, i Kundecentret, på internettet og ved smartphone-/ mobilløsninger. Bedre kendskab til den kollektive trafik De fleste mennesker, det vil sige det uudnyttede kundepotentiale, har intet, eller kun et ringe kendskab til den kollektive trafik. Det handler derfor om at få øget befolkningens kendskab til det offentlige trafiktilbud, og dermed få dem til at betragte bussen som et reelt alternativ til bilen. 4

5 Gennemførte aktiviteter Sikker drift Der er indgået samarbejdsaftaler med de største entreprenører med det formål at øge chaufførernes kundefokus, skabe øget kundetilfredshed og give flere og mere tilfredse kunder. Der er iværksat et online uddannelsesprogram for chauffører med det formål at forbedre kundeservice og øge kvaliteten i forbindelse med billettering. Uddannelsesprogrammet sikrer også en bedre dialog som middel til at forbedre kvalitetsudviklingen. Chauffører har været involveret i køreplanlægning, planlægning af nye ruter og omlægningen af holdepladserne på OBC. Data for alle busruter er blevet gennemgået og resultatet er bedre køreplaner og dermed færre forsinkelser. FynBus holder øje med passagerantallet i de enkelte busser og tilpasser antallet af busser på den enkelte afgang i forhold til behovet. 2. Bedre trafikinformation Der er indført realtid i regionalbusserne. Realtid giver mulighed for at formidle aktuel information om bussens forventede ankomst på infoskærme, internettet og mobiltelefoner, samt forbedrer driftsovervågningen. Der er installeret infoskærme i alle regionalbusser og bybusserne i Odense og Svendborg. Skærmene giver aktuel stoppestedsinformation. Der er opsat skærme med dynamisk trafikinformation på OBC. SMS-servicen BUSALARM, hvor kunden får information om eventuelle forsinkelser på udvalgte ruter, er udbredt. Der er igangsat samarbejde med en lang række uddannelsesinstitutioner om trafikinformation på skærme. Som medejer af Rejseplanen deltager FynBus i den løbende udvikling af trafikinformation til tablets og smartphones. 5

6 Gennemførte aktiviteter Bedre kundeservice FynBus involverer kunderne i kvalitetsforbedringer via internettet. Kunderne kan give sine kommentarer for hver rute eller afgang, og informationerne bruges senere i køreplanlægningen. Der er etableret kundefokusgrupper på udvalgte ruter, som et led i projekt Kundefokuseret samarbejde, der er finansieret af Trafikstyrelsen (Regionalruter 151 og 930). Hjemmesiden udvikles løbende, og der er etableret mulighed for øget selvbetjening på internettet. FynBus er gået på Facebook, som har vist sig som en stærk kommunikations platform i forhold til primært unge mennesker. Der er løbende blevet udviklet nye og billige billetløsninger til kunderne, fx Weekendbillet, Attraktionsbillet og Eventbillet til fynske attraktioner og større events. 4. Bedre kendskab til den kollektive trafik Der er indført en række nye billettyper og rabatter: - Odense Kommune: Odense rundt for en 10 er - Pensionistrabat uden for myldretiden (på KVIKkort) - Eventbilletter (koncerter, arrangementer og lign.) Der er indført Rejsetidsgaranti. Det vil sige, at kunderne kan tage en taxa og få regningen refunderet af FynBus, hvis betingelserne for Rejsetidsgarantien er opfyldt. Teletaxa er indført i en række tyndtbefolkede områder som alternativ til bussen. I den forbindelse er der gennemført en omfattende markedsføring og afholdt borgermøder. Der er generelt øget fokus på markedsføring og ekstern kommunikation. FynBus har gennemført målrettet markedsføring af kollektiv trafik i en lang række større og mindre fynske byer. 6

7 Strategi 2014 Videreudvikling af Vores FynBus 1. Effektiv drift Kapacitetsstyring med kundefokus Korrespondancesikring Effektivisering af faste kørsler Forbedret trafikinformation på OUH Navne på stoppesteder FynBus strategi for 2014 skal sikre det fortsatte fokus på flere passagerer, og har som mål at fastholde en passagervækst på mindst 2,5 % om året. Vision: + 15 % inden Bedre trafikinformation 3. Bedre kundeservice Forbedrede afgangstavler Forbedrede køreplaner på web Fynske stoppesteder Selvbetjening Flexkørsel Uddannelsesruter Nyt telekørselskoncept Effektivisering af salg i Kundecenter Grupperejse reservationssystem Kundeportal Selvhjælp til seniorkunder 4. Målrettet markedsføring Markedsføringsplan 2014 Markedsføring af telekørsel 7

8 1. Sikker drift 1.1 Videreudvikling af Vores FynBus FynBus frontmedarbejdere er de vigtigste medarbejdere i mødet med kunden. Derfor vil FynBus fortsat udvikle dialog- og uddannelsesværktøjet Vores FynBus som i de sidste to år er blevet udbredt blandt FynBus mange hundrede chauffører. 1.2 Kapacitetsstyring med kundefokus Der skal være plads til alle FynBus passagerer, og passagererne skal vide, at der er plads. I 2013 blev der udviklet værktøjer til at sikre at FynBus får viden om fyldte busser, og kan indsætte ekstra dublering, så alle kan komme med. I 2014 skal FynBus: Videreudvikle systemet så det bliver mere fleksibelt i forhold til udvikling af nye certificeringer, deling af dokumenter og nyheder om FynBus. Iværksætte udbredelse af systemet til frontmedarbejdere i kundecenter og chauffører under Flextrafik, hvor der er også er behov for løbende uddannelse og information om nye tiltag. I 2014 skal FynBus: Udvikle software, der kan fortælle passagerer, hvornår der er bedst plads i busserne. Udvikle software, der kan fortælle passagererne, når Fyn- Bus har indsat ekstra kapacitet på en afgang. Fortælle kunderne, at der nu er blevet bedre plads i busserne, og dermed tiltrække kunder, der har fravalgt den kollektive trafik på grund af tidligere tiders kapacitetsproblemer. 8

9 1. Sikker drift 1.3 Udbredelse af korrespondancesikring I 2013 var FynBus med i et udviklingsforsøg med realtid via smartphone. Forsøget gjorde det var en succes og nu skal projektet implementeres og i fuld drift. Projektet vil betyde at en ventende bus fx i en terminal nu får besked, hvis en bus, der er på vej, er forsinket. På den måde undgår kunden, at den næste bus lige er kørt, når bussen kommer ind. I 2014 skal FynBus: Indkøbe og installere udstyret i de fynske busser. Informere kunderne om bedre busforbindelser. 1.4 Effektivisering af faste kørsler Regeringen, Danske Regioner og KL har gennemført en analyse af de kommunale befordringsordninger. Analysen viser, at udgifterne til de kommunale befordringsordninger vil kunne reduceres med i størrelsesordenen 430 mio. kr. årligt. De skønnede gevinster følger af lavere kørselspriser via mere effektive udbud, samt at kørslen kan tilrettelægges og planlægges bedre i trafikselskaberne. I 2014 skal FynBus: I samarbejde med kommunerne fastsætte mål og planer for overtagelse af faste kørsler. Foretage en analyse af mulige effektiviseringer i administrationen i Flextrafik som følge af implementering af selvbetjeningsløsninger 9

10 2. Bedre trafikinformation 2.1 Forbedret trafikinformation på OUH OUH er Fyns største arbejdsplads, og samtidig genstand for tusindvis af ugentlige besøgende i form af patienter og pårørende. I 2014 skal FynBus: Udvikle synlig trafikinformation på OUH, så den kollektive trafik bliver mere synlig, og nemmere for besøgende og patienter at benytte. Udviklingen af trafikinformation skal ske i tæt samarbejde med OUH, Region Syddanmark og Odense Kommune Navne på stoppesteder og forbedrede afgangstavler For kunder der ikke er daglige passagerer i den kollektive trafik kan det være forbundet med en vis usikkerhed at stille sig ved et stoppested. For står man nu det rigtige sted og på den rigtige side af vejen i forhold til den bus, man gerne vil nå. FynBus vil i 2014 iværksætte to initiativer, der vil gøre det betydeligt nemmere for kunderne at benytte bussen. I 2014 skal FynBus: Alle afgangstavler forsynes med fuld stoppestedsoversigt for ruten, så kunden kan se præcis hvor bussen kommer fra og kører hen, og tydeligt markeret, hvor på ruten, kunden befinder sig. Alle stoppestedsstandere forsynes med tydeligt stednavn. 10

11 2. Bedre trafikinformation 2.4 Forbedrede køreplaner på web I 2014 får FynBus en helt ny hjemmeside. Ved næste køreplanskifte vil FynBus gerne sikre at køreplanvisningen på hjemmesiden er optimal. Det vil sige, køreplanen skal være nem at læse og nem at printe ud. Endelig vil vi gerne sikre en automatiseret proces ved køreplanændringer, så der altid er sikkerhed, at det er fuldt opdaterede køreplaner, som kunden finder på web. I 2014 skal FynBus: Udvikle system til udformning af bedre køreplaner på web. 2.5 Fynske stoppesteder I forbindelse med FynBus nye hjemmeside ønsker FynBus at forbedre kundens mulighed for at komme endnu tættere på nemme og brugbare informationer om bussernes ankomst og afgange. Udbygge hjemmesiden med et stoppestedsbaseret trafikinformationsværktøj, hvor kunden med udgangspunkt i fx sit eget stoppested kan se bussens rute, kommende afgange, aktuel afgangstavle og lignende stoppestedsnære informationer. 11

12 3. Bedre kundeservice 3.1 Mobilbillet på Rejseplanen Når en kunde foretager en søgning på Rejseplanen indenfor Fyn- Bus område, skal det være muligt at købe en billet over internettet. FynBus udviklede i 2012 en mobilbillet, og teknologien bag denne muliggør en sammensmeltning mellem den og Rejseplanen. Udvikle muligheden for at kunden kan købe en mobilbillet via internettet ved opslag på Rejseplanen. 3.2 Selvbetjening for Flexkørsel I dag håndteres langt de fleste personlige bestillinger af Flexkørsel via telefonen. Det IT-system der håndterer bestilling af ture indeholder mulighed for webbestilling, så såvel institutioner, sekretærer eller sågar den enkelte kunde selv kan gå på internettet og bestille ture med Flextrafik. Markedsføre allerede eksisterende løsning til webbestilling af handicapkørsel. Udvikle, implementere og markedsføre webbestilling af telekørsel. Udvikle, implementere og markedsføre selvbetjeningsløsninger til kommuner og institutioner. 12

13 3. Bedre kundeservice 3.3 Uddannelsesruter I 2013 etablerede FynBus i samarbejde med Assens Kommune og Region Syddanmark et skræddersyet trafiktilbud til unge fra Assens til en række ungdomsuddannelser i Odense. Formålet var at sikre de uddannelsessøgende en overkommelig rejse og rejsetid til og fra uddannelse. Forsøget har været så stor en succes at der i 2014 vil blive arbejdet på at udvikle en lang række lignende uddannelsesruter mellem uddannelsesinstitutioner og udvalgte områder. Etablere 32 nye uddannelsesruter på Fyn. Markedsføre de nye uddannelsesruter i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioerne. 3.4 Fælles telekørselskoncept I slutningen af 2013 vedtog de fynske kommuner et nyt fælles telekørselskoncept. Målet er at gøre det nemmere for borgerne at benytte telekørslen ved at forenkle måden, det kan bruges på. Det er fortsat op til den enkelte kommune af definere serviceniveauet idet det fælles basis-system efter ønske fra kommunen, kan udbygges med fx en tilbringerordning for erhvervspendlere i morgen- og eftermiddagstimer. Gennemføre endelige aftaler med alle kommuner. Implementere det fælles koncept. Markedsføre det nye koncept. 13

14 3. Bedre kundeservice 3.5 Effektivisering af salg i kundecentre FynBus har etableret kundecentre i henholdsvis Odense og Svendborg, hvor kunder og borgere kan få hjælp og råd vedr. billetter og kort. I Odense har FynBus tillige en lang række kortsalgssteder, hvor man kan købe en del af FynBus produkter. FynBus ønsker at styrke kundernes viden om FynBus tilbud og øvrige aktiviteter. Sikre at kunderne gøres opmærksomme på tiltag og aktiviteter, når de ekspederes i kundecentrene. Sikre at kunderne modtager god kundeservice, når de møder op. Sikre ensartethed og høj kvalitet i mødet med kunderne. 3.6 Grupperejsebestilling Bornholms trafikselskab, BAT har udviklet et system, der gør det nemmere og bestille og betale for en grupperejse. Trafikselskabet har efterfølgende stillet systemet til rådighed for de øvrige trafikselskaber, der nu er i gang med at tilpasse systemet. I 2014 skal FynBus: Implementere det nye system til grupperejsebestilling på FynBus.dk. Markedsføre den nye løsning overfor potentielle kunder, herunder foreninger og institutioner. 14

15 3. Bedre kundeservice 3.7 Kundeserviceportal Når en kunde vil i kontakt med FynBus er der en lang række kanaler ind i organisationen. Kunden kan møde personligt op, ringe, skrive brev, skrive mail eller skriv på hjemmeside eller Facebook. Det skal være let at komme i kontakt med FynBus og samtidig skal det sikres at kunden tages seriøst og får svar. Kortlægge og udvikle rutiner, der sikrer at FynBus tager kunderne seriøst, herunder at alle input opsamles, håndteres og besvares. Forbedre kundens møde med FynBus. 15

16 4. Målrettet markedsføring 4.1 Selvhjælp til seniorkunder FynBus er gået sammen med Sydtrafik og Movia om at udvikle et fælles koncept for markedsføring af den kollektive trafiks digitale løsninger til seniorkunder, idet trafikselskaberne ønsker at ruste den ældre del af befolkningen til den øgede digitalisering og dels for at sikre, at vi ikke forpasser chancen for at markedsføre den kollektive trafik overfor en stødt stigende ældregruppe. Gennemføre foredrag/undervisning af ældre medborgere i regi af pensionistforeninger på Fyn og øer. Uddanne vores kommunale samarbejdspartnere på borgerservicecentre, biblioteker og lignende i at formidle kollektiv trafik til den ældre befolkningsgruppe. Uddanne ældre medborgere i at undervise andre ældre medborgere i regi af fx de kommunale datastuer. 4.2 Markedsføringsplan 2014 FynBus har de sidste fire år gennemført en lang række markedsføringstiltag rettet mod såvel nye som eksisterende kunder. Hvert år er indsatsen blevet beskrevet i en markedsføringsplan og gennemført efter denne plan, der beskriver kampagner og indsatser i årets 12 måneder. Udarbejde en markedsføringsplan for 2014 Gennemføre en lang række markedsføringsaktiviteter rettet mod udvalgte områder eller befolkningsgrupper på baggrund af markedsanalyser, der er udarbejdet af FynBus planafdeling. 16

17 4. Målrettet markedsføring 4.3 Markedsføring af telekørsel I takt med udmøntningen af det nye fynske telekørselskoncept skal tilbuddet markedsføres overfor befolkningen i de enkelte kommuner, så det sikres, at så mange som muligt får kendskab til den nye ordning. I samarbejde med kommunerne udvikle og planlægge en markedsføringsindsats, der skal udbrede kendskab til telekørsel. I samarbejde med lokalråd, borgerforening og pensionistforeninger gennemføre en bred markedsføring, der skal sikre at så mange som muligt får kendskab til de fælles fynske telekørsels-løsninger. 17

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner, Søren Nellemann, Photopop Layout Kastrup &Grafisk design Tryk CS Grafisk A/S STRATEGIPLAN 2013-2016 Side 2 Midttrafik strategiplan

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden. Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Dagsorden Onsdag, den 25. marts 2015 kl. 15.00-17.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Forretningsplan 2011-2014

Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 2011-2014 Forretningsplan 3 Indledning I 2007 udarbejdede Movia sin første forretningsplan. Forretningsplanen udstak målene for, hvad Movia skulle arbejde med i perioden 2008-2010. Planen

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2011 1. årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 6. februar 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Revideret Budget 2015 1 2 Lempelse af reklamebestemmelser

Læs mere

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 2 INDHOLD 3: SELSKABSOPLYSNINGER 4: 4: 5: 6: 11: PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING LEDELSENS ÅRSBERETNING LEDELSENS ÅRSBERETNING HOVED- OG NØGLETAL

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 02. december 2011 Bestyrelsesmøde den 8. december 2011 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 8. december 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2012 1. Årsberetning 2012 for Midttrafik 3 Direktørens orientering

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Pkt. Tekst Side 1 Driftsregnskab for 2013 2 2 Anvendelse af mindre forbrug i Trafikselskabet

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 3.november 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16

Kollektiv Trafikplan for Nordjylland 2013-16 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere