Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1:"

Transkript

1 Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Butiksbegrebet omfatter salgsog udleveringsteder, herunder selv-stændige boder og stadepladser Definition 2: En butik er et sted, hvorfra der sælges og udleveres varer direkte til privatkunder. Det gælder også diverse showrooms, outlets, lagersalg, engroshandel, permanente boder og stadepladser, hvorfra der er salg til private. Det afgørende er, om der er fysisk kundekontakt mellem køber og sælger. Hvis aktiviteten skaber kundestrømme, så er det at betragte som en butik i planlægningsmæssig forstand. Internethandel og postordre, hvor kunden køber varen på f.eks. nettet, og hvor varerne bringes ud til køberen, er ikke detailhandel i planlægningsmæssig forstand. Butikker, der sælger service-ydelser som f.eks. frisører, skræddere, renserier, klinikker, skal ikke lokaliseres efter reglerne om placering af detailhandel. 2 Butikscenter Definition 3: Erhvervsdrivende, der markedsfører varer til forbrugere, med henblik på forbrug andetsteds, herunder mellemhandlere med fast forretningssted, hvorfra der markedsføres et bredt sortiment af dagligvarer 3 Et butikscenter er en samling af butikker med overdækkede offentlige fællesarealer. Et butikscenter er ikke væsentlig forskelligt fra en traditionel gågade, selvom butikscentret og de offentlige fællesarealer normalt er aflåst for offentligheden om nat- Efter DSK s opfattelse kan der også være tale om butikscentre, selv om arealerne ikke er overdækkede. Denne definition underbygges af udviklingen i USA, hvor man nu i stor udstrækning 1 Bemærkninger til lukkeloven (lov om detailsalg) 2 Vejledning om detailhandelsplanlægning, Miljøministeriet 3 Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer (pantbekendtgørelsen)

2 ten. Ved beregning af butiksarealet i et center indgår de fælles offentlige arealer ikke. 4 bygger udendørs malls med biltrafik, boliger m.v. Butikstyper Kiosk Discountbutik Minimarked/Convenience Mindre supermarked Mindre butikker, der sælger aviser, blade, tobak, konfekture, drikkevarer og et begrænset antal fødevarer. Eksempelvis Tankstationer 7-Eleven DSB-kiosker Nærkøb 5 Butikker med priser i den lave ende af skalaen og et typisk salgsareal på m², med et gennemsnit på ca m². Sortimentsbredden og dybden er begrænset. Eksempelvis Fakta Netto Aldi Rema 1000 Lidl Kiwi 6 Fødevarebutik med fuldt fødevaresortiment, dog med ringe dybde, for eksempel på området for fersk kød. Eksempelvis Min Købmand/Kwik SPAR Lokal Brugsen Irma City C Let-køb Elite Købmand 7 Bredt udvalg af dagligvarer, især fuldt fødevaresortiment. Selvbetjening, men høj grad af service. Få betjente afdelinger. Eksempelvis Dagli Brugsen SPAR ABC-Lavpris 8 4 Vejledning om detailhandelsplanlægning, Miljøministeriet 5 Detailhandlen i Danmark, Detailhandelsforum 2012, opdateret marts Detailhandlen i Danmark, Detailhandelsforum 2012, opdateret marts Detailhandlen i Danmark, Detailhandelsforum 2012, opdateret marts Detailhandlen i Danmark, Detailhandelsforum 2012, opdateret marts 2014

3 Større supermarked Hypermarked Stormagasin Specialdagligvarebutik Dagligvarer Bredt udvalg af dagligvarer, især fuldt fødevaresortiment. Selvbetjening, men høj grad af service. Flere betjente afdelinger, f.eks. med slagtervarer, kiosk-varer m.v. Eksempelvis EUROSPAR Løvbjerg Supermarked A/S SuperBest SuperBrugsen Føtex Kvickly Irma 9 Butikker med meget bredt varesortiment, både inden for fødevarer og non-food varer. Som Bilka 10 Butikker med meget bredt varesortiment, primært inden for udvalgsvarer, men oftest med en mindre fødevareafdeling. Eksempelvis Magasin Illum Salling 11 Detailhandel med nærings- og nydelsesmidler fra specialforretninger. Ofte høj service og fagkyndig betjening. Eksempelvis Bager Slagter Fiske-, oste, grønt eller vinhandler 12 Dagligvarer er varer, der forbruges samtidig med at de bruges (dvs. kortvarige forbrugsgoder). Dagligvarer er f.eks. madvarer, drikkevarer, artikler Spørgsmålet har været behandlet i sagen vedr. Fields, hvor Østre Landsret fastslog, at følgende kriterier skal være opfyldt, for at der er tale om et stormagasin: Der skal foreligge én større butik, hvor den overvejende andel er udvalgsvarer og et bredt sortiment heraf. Der skal være tale om en sammenhængende butiksenhed uden skillevægge mellem de enkelte dele af butikken, og den skal fremtræde designmæssigt som én identificerbar enhed, der kan åbnes og lukkes som en enhed Detailhandlen i Danmark, Detailhandelsforum 2012, opdateret marts Detailhandlen i Danmark, Detailhandelsforum 2012, opdateret marts Betænkning 1353 Butiksstrukturkommissionen Detailhandlen i Danmark, Detailhandelsforum Relevante kriterier lagt til grund i Fields-dommen af Østre Landsret

4 Detailsalg til personlig pleje og diverse husholdningsartikler. 14 Ved detailsalg forstås salg af varer direkte til forbrugere. 15 Detailsalg omfatter alle former for salg, uanset om det sker fra et midlertidigt eller fast udsalgssted, og uanset om det foretages fra en butik, en bod eller en vogn. Også salg fra messer, markeder og udstillinger samt internethandel og postordresalg er detailsalg 16 Planlovens definitioner afviger på dette område væsentligt fra de øvrige erhvervsrettede love, idet internethandel og postordre, hvor kunden køber varen på f.eks. nettet, og hvor varerne bringes ud til køberen, ikke anses for detailhandel i planlægningsmæssig forstand. 17 Egenkontrol I fødevarelovgivningen betragtes alt salg, der sker direkte til forbrugerne, som detailsalg. Et system til løbende at sikre, at butikkens varer er i orden, så fødevarelovgivningen bliver overholdt, og folk ikke bliver syge. 18 Engrossalg Definition 1: Engrosvirksomhed er en virksomhed, der har andre erhvervsdrivende som kunder. Det kan f.eks. være engrosvirksomheder, detailhandelsbutikker, fremstillingsvirksomheder og professionelle brugere, f.eks. håndværkere. Engroshandel betragtes som udgangspunkt ikke som detailhandel. Hvis en engrosvirksomhed har mere end et ubetydeligt salg til private, skal den lokaliseres i overensstemmelse med planlovens regler om planlægning til butiksformål Vejledning om detailhandelsplanlægning, Miljøministeriet, samt bemærkningerne til lukkeloven (lov om detailsalg) 15 Bemærkninger til lukkeloven (lov om detailsalg) 16 Bemærkninger til lov om næring 17 Vejledning om detailhandelsplanlægning, Miljøministeriet 18 Fødevarestyrelsens hjemmeside. spx 19 Vejledning om detailhandelsplanlægning, Miljøministeriet

5 Forretningssteder Definition 2: Salg af varer til andre næringsdrivende til videresalg eller forarbejdning 20 Fast forretningssted Mobilt udsalgssted Et fast forretningssted er et varigt udsalgssted. Ifølge Erhvervsstyrelsens langvarige praksis skal der ske salg mindst én gang om ugen i en samlet periode på mindst fire måneder 21 Et udsalgssted, som er beregnet til at bevæge sig rundt fra sted til sted i løbet af en dag, f.eks. en vogn, et telt, en bod eller en container. Kortvarige udsalgs-steder, som ikke bevæger sig rundt, typisk salg, der sker fra faste lokaler, anses ikke som mobile udsalgssteder 22 Fødevareengrosvirksomhed Enhver fødevarevirksomhed, der ikke driver virksomhed med detailsalg af fødevarer eller catering, og som ikke er primærproducent 23 Grossist Selvstændig erhvervsdrivende, der fungerer som bindeled mellem producenterne og handlen. En grossist har andre erhvervsdrivende som kunder. 24 Grænsehandel I Skatteministeriets grænsehandelsrapporter er grænsehandel defineret som den handel, danskere foretager i udlandet med henblik på at tage varerne med hjem til Danmark. Der er således tale om den bredest mulige definition af fysisk grænsehandel, da dette både inkluderer den handel, som foretages, når selve handlen er det egentlige formål med udlandsrejsen, men også den handel som foretages på ferie- 20 Bemærkninger til lukkeloven (lov om detailsalg fra butikker) 21 Bemærkninger til lov om næring 22 Bemærkninger til lov om næring 23 Lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder 24 Vejledning om detailhandelsplanlægning, Miljøministeriet

6 Importør (import) rejser og lignende. Det inkluderer dog ikke handlen med varer, som forbruges på rejsen. Herudover er køb af serviceydelser som f.eks. bilreparation, tandlæge og lignende inkluderet. 25 Den, der her til landet indfører drikkevarer i emballage, med henblik på markedsføring 26 Definition 2: I EU-reglerne skelnes mellem det indre marked og international handel. I art. 11 og 12 i fødevareforordningen bruges således udtrykkene eksport og import om handel mellem tredjelande og Fællesskabet Ved handel inden for EU anvendes begrebet samhandel. 27 Kædetyper Franchising Frivillig kæde Indkøbskæde Kapitalkæde Detailvirksomheder køber en ret til at anvende et i forvejen kendt koncept 28. Eksempelvis Rema eleven Organiseret samarbejde mellem selvstændige butikker med eller uden fælles navn 29. Eksempelvis SuperBest Spar Organiseret samarbejde mellem detailvirksomheder med henblik på effektiviseringsgevinster ved samordnet indkøb 30 Samme ejer (person eller selskab) af mindst 4 butikker 31 Eksempelvis Netto 25 Skatteministerens besvarelse af folketingsspørgsmål nr. 858 af 20. august Pantbekendtgørelsen 27 Bemærkninger til kapitel 9 i lov om fødevarer 28 Analyse af detailhandlen, Økonomi- og Erhvervsministeriet, oktober Analyse af detailhandlen, Økonomi- og Erhvervsministeriet, oktober Analyse af detailhandlen, Økonomi- og Erhvervsministeriet, oktober Analyse af detailhandlen, Økonomi- og Erhvervsministeriet, oktober 2009

7 Markedsføringskæde Organiseret samarbejde mellem detailvirksomheder med henblik på effektiviseringsgevinster ved samordnet markedsføring af butikkerne 32 Uafhængige butikker Intet formaliseret samarbejde med andre butikker 33 Købmand Har historisk været brugt om handlende generelt, men anvendes nu oftest om en selvstændig erhvervsdrivende, der sælger primært dagligvarer til forbrugere. På denne vis adskiller købmændene sig fra ansatte i kapitalkæder og foreninger. Markedsføring Definition 1: Markedsføring (marketing) omfatter de processer i virksomheden, der har til formål at udvikle, kommunikere, sælge og levere produkter til private personer og virksomheder 34 Definition 2 om markedsføring af drikkevarer: Salg, udlevering, overdragelse eller udbud til salg i restaurationer, auktionshuse, konkursbo, butikker, liberale erhverv, på lagre, mobile lagre, festivaler, via internettet, om bord på indenrigsfly i Danmark m.v. herunder salg, udlevering, overdragelse eller udbud til salg til egne medarbejdere 35 Nonfood-varer Som udgangspunkt er der sammenfald mellem udvalgsvarer og nonfood-varer. Der er imidlertid en del nonfood-varer, der falder under betegnelsen dagligvarer. Det der f.eks. rengøringsartikler, artikler til personlig pleje, lys, servietter m.v. 36 Planlovens område Planloven omfatter regulering både af det åbne land, men og- 32 Analyse af detailhandlen, Økonomi- og Erhvervsministeriet, oktober Analyse af detailhandlen, Økonomi- og Erhvervsministeriet, oktober Phillip Kotler 35 Pantbekendtgørelsen 36 Analyse af detailhandlen, Økonomi- og Erhvervsministeriet, oktober 2009

8 så af boliger, erhverv og butikker i bebyggede områder. Ofte taler man om ændringer i planloven generelt, selv om der måske er tale om et ønske om ændring af enkelte elementer af loven. Loven regulerer bl.a. Strandbeskyttelseslinje Kystnærhedszone Detailhandelsbestemmelser Uddeler Udvalgsvarer Er den zone, der ligger tættest på kysten den ligger typisk 300 meter fra kysten i det åbne land i bebyggede områder ligger den ned til 100 meter fra kysten. Kystnærhedszonen ligger 3 km fra kysten, og der gælder særlige regler for bebyggelse i denne zone. Reglerne for regulering af detailhandelsbyggerier findes i planlovens bestemmelser herom. Som udgangspunkt må dagligvarebutikker ikke være mere end m2, mens udvalgsvarebutikker som udgangspunkt ikke må være mere end m2. Den daglige leder i butikker tilhørende brugsbevægelsen Udvalgsvarer er varer, der bliver ved med at eksistere samtidig med brugen, og som først går til grunde efter nedslidning over en længere periode (dvs. langvarige forbrugsgoder). Udvalgsvarer er f.eks. bøger, elartikler, beklædning, hårde hvidevarer, radio/tv, kopper/tallerkner, sportsudstyr, legetøj, cykler, ure, smykker etc Vejledning om detailhandelsplanlægning, Miljøministeriet, samt bemærkningerne til lukkeloven

Analyserapport. Produktivitetsudviklingen i dansk dagligvarehandel med og uden planlov. November 2013

Analyserapport. Produktivitetsudviklingen i dansk dagligvarehandel med og uden planlov. November 2013 Analyserapport Produktivitetsudviklingen i dansk dagligvarehandel med og uden planlov November 2013 Retail Institute Scandinavia A/S Hasselager Centervej 29, 8260 Viby J. Tlf.: + 45 70 23 30 10 E mail:

Læs mere

August 2014. Fredericia kommune

August 2014. Fredericia kommune August 2014 Fredericia kommune Rapport 2 3 Indhold 5 Sammenfatning 18 Rammebetingelser og regionale forhold 24 Butiksanalyse 42 forbrugsudvikling og arealbehov 48 ordforklaring 50 Branchefortegnelse 4

Læs mere

Er en kiosk noget for dig?

Er en kiosk noget for dig? Kiosk Kioskerne har spillet en stor rolle i danskernes dagligdag. Man går lige ind efter en pakke smøger og en cola. Eller spiller sin ugentlige lottokupon. Kioskerne gør det nemt og hurtigt at købe småting.

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S 26-09-2012 12/11898 /SBR, MNI, JF, AWF, RFW, NE, MST PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2012 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs-

Læs mere

Foto: Marianne Diers. Odsherred Kommune. Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune

Foto: Marianne Diers. Odsherred Kommune. Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune Foto: Marianne Diers Odsherred Kommune Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune 14. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Odsherred Kommune 27

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Detailhandel i danske byer

Detailhandel i danske byer Detailhandel i danske byer Af Nina Seirup Tidens mode er gennem tiderne også kommet til udtryk på butiksfacaderne. Butikker i Nørregade i Århus, 1971. Fotos: Den Gamle By. Den Moderne By i Den Gamle By

Læs mere

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 469 Offentligt Bymidte detailhandel bydelscenter klare regler større butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive kriterier

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Mulighederne

Læs mere

Udarbejdet af: Bachelorprojekt DTU Bachelor. Design & Innovation Aflevering: 18. juni 2008 Vejleder: Christian Clausen

Udarbejdet af: Bachelorprojekt DTU Bachelor. Design & Innovation Aflevering: 18. juni 2008 Vejleder: Christian Clausen Udarbejdet af: Jonas Bo Andersen s052672 Andreas Bloch s052962 Bachelorprojekt DTU Bachelor. Design & Innovation Aflevering: 18. juni 2008 Vejleder: Christian Clausen Forord I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1 Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1. juli 2013 Efter forhandling med Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI Handel, Bryggeriforeningen, Danmarks Automobilforhandler Forening, Danmarks

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget J.nr. 13-0161737 Den 31. oktober 2013 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer

September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer Notat 2 Detailhandel i Provinsbyerne Detailhandel i Provinsbyerne 3 detailhandlen i provinsbyerne Provinsbyerne i Danmark er under

Læs mere

o Strategisk analyse og værdiansættelse af Dansk Supermarked

o Strategisk analyse og værdiansættelse af Dansk Supermarked o Strategisk analyse og værdiansættelse af Dansk Supermarked Studie: Cand. merc. aud Vejleder: Jens O. Elling Kandidatafhandling Afleveret: 30. maj 2014 Institut for Revision & Regnskab Antal sider: 110,02

Læs mere

Udbydertilmelding for importører og producenter

Udbydertilmelding for importører og producenter Udbydertilmelding for importører og producenter Januar 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk Indhold

Læs mere

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg & detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg Produktivitetskommissionen har iværksat et frontalt angreb på planlovens restriktioner

Læs mere

DETAILHANDELEN PÅ AMAGERBROGADE EN ANALYSE OG PROGNOSE

DETAILHANDELEN PÅ AMAGERBROGADE EN ANALYSE OG PROGNOSE PLANLÆGNINGSFIRMAET ERIK AGERGÅRD ApS JUNGGREENSVEJ FREDERIKSBERG DETAILHANDELEN PÅ AMAGERBROGADE EN ANALYSE OG PROGNOSE MARTS 8 TELEFON: 87768 TELEFAX: 87768 Email: post@erikagergaard.dk - CVRnr. 786

Læs mere

BRANCHEANALYSE. Detail

BRANCHEANALYSE. Detail BRANCHEANALYSE Detail indhold Kapitel 1 - Indledning.... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af detailbranchen... 9 Kapitel 3 - Beklædning og andre forbrugsvarer.... 15 Kapitel 4 - Hvordan kan resultatet

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN. Udvalgte konkurrenceanalyser

KONKURRENCESTYRELSEN. Udvalgte konkurrenceanalyser KONKURRENCESTYRELSEN Udvalgte konkurrenceanalyser December 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Udvalgte konkurrenceanalyser December 2005 UDVALGTE KONKURRENCEANALYSER Oplag 500 Bogen er gratis og kan fås ved henvendelse

Læs mere

Rapport om frivillige kæder

Rapport om frivillige kæder Rapport om frivillige kæder MAJ 2005 2/87 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENFATNING 1.1. Indledning 1.2. Løsningsmodeller 1.2.1. Koncernmodellen 1.2.2. Regelforenklingsmodellen 1.3. Forventede konsekvenser

Læs mere

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter.

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter. Forord Bachelorrapporten er udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet i foråret 2008. Forløbet har strukket sig over et semester, og har været den første store aflevering i uddannelsen til at blive

Læs mere

Konkurrenceforholdene i optikbranchen

Konkurrenceforholdene i optikbranchen Konkurrenceforholdene i optikbranchen 2002 2/28 1 RESUMÉ OG ANBEFALINGER...3 1.1 KONKURRENCEINTENSITET... 3 1.2 KONKURRENCEFORBEDRINGER... 4 2 UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...7 3 BESKRIVELSE AF OPTIKMARKEDET...8

Læs mere

Kommuneplan 2010-2022. Rammer for lokalplanlægning

Kommuneplan 2010-2022. Rammer for lokalplanlægning Kommuneplan 2010-2022 Rammer for lokalplanlægning Lolland Kommuneplan 2010-2022 Rapport 2 - Rammer for lokalplanlægning 2. udgave, 1. oplag 150 stk. Redaktion, layout & kort: Tryk: Foto: Kort: Planteam,

Læs mere

Er stadesalg noget for dig?

Er stadesalg noget for dig? Stand på marked Alle dage har der været handlende, som solgte varer fra stader, telte og vogne. Engang var det mælkemanden, fiskehandleren, brødudsalget og børstenbinderen. De sørgede for, at folk langt

Læs mere

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK.

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 27-06 2012 12/06377 /SHA/SUPO PUNKT #: TEKST HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Sekundær mærkning M3 og M4

Sekundær mærkning M3 og M4 Sekundær mærkning M3 og M4 Mærkning med pantetiketter Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk

Læs mere

Kortudsnit fra Google Earth. Roskilde Kommune. Roskilde som vinderby - Vision og tidsrækkefølge

Kortudsnit fra Google Earth. Roskilde Kommune. Roskilde som vinderby - Vision og tidsrækkefølge Kortudsnit fra Google Earth Roskilde Kommune Roskilde som vinderby - Vision og tidsrækkefølge August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Roskilde som vinderby 3 2. Profilanalyse af detailhandelen 16 3. Nuværende

Læs mere

Markedsrapport Retail

Markedsrapport Retail Markedsrapport Retail November 2008 Executive Summary Prime locations are popular There has been a remarkable development in the retail segment during the last few years. Now there is a strong and diversifi

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere