UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM"

Transkript

1 UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 18. september 2013 V ) Danske Familierestauranter A/S 2) Jensen s Bøfhus A/S (begge advokat Dan Bjerg Geary) mod 1) Sæby Fiskehal ApS 2) Jacob Jensen (begge advokat Mette E. Kammer Pedersen) Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Sæby Fiskehal ApS brug af navnet Jensens Fiskerestaurant var en krænkelse af Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S rettigheder, herunder til Jensens Bøfhus, og om der var opnået en brugsbaseret ret til Jensen s.

2 - 2 - Påstande Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (herefter samlet sagsøgerne) har nedlagt følgende påstande: 1. Sæby Fiskehal ApS og Jacob Jensen forbydes at drive restaurationsvirksomhed under navnet Jensens Fiskerestaurant, som det blandt andet er vist på bilag Sæby Fiskehal ApS og Jacob Jensen skal in solidum, subsidiært individuelt efter et af retten fastsat skøn, betale til Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S ,00 kr., med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 18. maj Sæby Fiskehal ApS tilpligtes at overdrage internetdomænerne jensensfisk.dk og jensensfiskerestaurant.dk til Danske Familierestauranter A/S. 4. Sæby Fiskehal ApS og Jacob Jensen forbydes at anvende det logo, som er vist i bilag 23, til brug for restaurationsvirksomhed. 5. Sæby Fiskehal ApS og Jacob Jensen forbydes at markedsføre restaurationsvirksomhed under Jensens som enkeltstående navn. I forhold til sagsøgernes påstand 1 gøres det subsidiært gældende: 6. Sæby Fiskehal ApS og Jacob Jensen forbydes at drive restaurationsvirksomhed under navnet Jensens Fiskerestaurant uden for den nuværende restauration i Sæby. I forhold til sagsøgernes påstand 4 gøres det subsidiært gældende: 7. Sæby Fiskehal ApS og Jacob Jensen forbydes at anvende logoet, som er vist i bilag 23, til brug for restaurationsvirksomhed uden for den nuværende restauration i Sæby. I forhold til sagsøgernes påstand 5 gøres det subsidiært gældende: 8. Sæby Fiskehal ApS og Jacob Jensen forbydes at markedsføre restaurationsvirksomhed under Jensens som enkeltstående navn uden for den nuværende restauration i Sæby. Sæby Fiskehal ApS og Jacob Jensen (herefter samlet de sagsøgte) har nedlagt følgende påstande:

3 Overfor sagsøgernes påstand 1: Frifindelse. 2. Overfor sagsøgernes påstand 2: Frifindelse. 3. Overfor sagsøgernes påstand 3: Frifindelse. 4. Overfor sagsøgernes påstand 4: Frifindelse, subsidiært at de sagsøgte fortsat kan anvende logo som vist i bilag K. 5. Overfor sagsøgernes påstand 5: Frifindelse, subsidiært at de sagsøgte kan fortsætte med at markedsføre, som det er sket tidligere, jfr. L og N. 6. Overfor sagsøgernes påstand 6: Frifindelse, subsidiært at de sagsøgte kan drive restaurationsvirksomhed i de byer, der tidligere har drevet restaurant fra. 7. Overfor sagsøgernes påstand 7: Frifindelse, subsidiært at de sagsøgte fortsat kan anvende logo som vist i bilag K. 8. Overfor sagsøgernes påstand 8: Frifindelse, subsidiært at de sagsøgte kan markedsføre sig, som det er sket tidligere, jfr. L og N. Oplysningerne i sagen Jensen s Bøfhus A/S driver en række restauranter under navnet Jensen s Bøfhus. Jensen s Bøfhus A/S er stiftet i 1984, hvor den første restaurant blev åbnet i Århus. I perioden frem til 2013 er der kontinuerligt åbnet og drevet restauranter, fra 1984 under navnet Bøf Espana, derefter fra 1990 under navnet Jensen s Bøfhus. Der er i dag 48 restauranter i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. Danske Familierestauranter A/S er moderselskab og ejer rettigheder til navne og figurmærker herunder blandt andre:

4 - 4 - Dansk Varemærkeregistrering VR af ordmærket Jensen s Bøfhus, ansøgt den 9. januar 1996 for varer og tjenesteydelser i klasse 43 for tilvejebringelse af mad og drikke. EU-varemærkeregistrering , ansøgt den 23. maj 1996 for varer og tjenesteydelser i klasse 42 for Providing of food and drink. Dansk Varemærkeregistrering VR , ansøgt den 30. september 1999 for varer og tjenesteydelser i klasse 42 for figurmærket Dansk Varemærkeregistrering VR af ordmærket Jensen s Bøfhus, ansøgt den 9. september 2003 for varer og tjenesteydelser i klasse 29, 30 og 43 for blandt andet restaurationsvirksomhed: catering, salg af færdige middagsretter. Dansk varemærkeregistrering VR , ansøgt den 9. september 2003 for varer og tjenesteydelser i klasserne 29, 30 og 43 for blandt andet restaurationsvirksomhed, catering, salg af færdige middagsretter for figurmærket.

5 - 5 - Sagsøgerne har igennem en årrække anvendt navnet Jensen s i en række sammenhænge. Af menukort fra 1980 erne, 1990 erne og fra 2012 fremgår der gentagen brug af ordet Jensen s herunder fx Jensen s gode bøffer, Jensen s Favoritbøf, Jensen s Foretrukne og Jensen s ta selv soft ice. Af menukortene fremgår det, at der udover bøf også kan bestilles for eksempel snacks, fisk og kylling. Sagsøgerne har i perioden 2000 til 2011 anvendt ca. 111 mio. kr. på markedsføring og foretaget driftsinvesteringer til nye restauranter i samme periode på 257 mio. kr. Antallet af gæster i de danskejede restauranter har i årene 2007 til 2012 været stigende fra ca. 3 mio. til ca. 3.7 mio., og med en omsætning på 452 mio. kr. i Af en markedsundersøgelse, foretaget i perioden uge 51 i 2011 til uge 13 i 2012 fremgår det, at der er en uhjulpet kendskabsgrad til Jensen s Bøfhus på mellem 48 og 70 %, mens det totale hjulpne kendskab udgør %. Gennem Jensen Foods A/S, der er beliggende i Struer, sælges en række produkter såsom spareribs, sovse mv. til detailhandlen og restauranter. Sæby Fiskehal ApS, der ejes af Jacob Jensen, er stiftet i 1992 og har siden da drevet restauranten Jensens Fiskerestaurant i Sæby. Selskabet blev den 10. juli 1992 registreret i det centrale virksomhedsregister under branchekoden: Restauranter. Til dokumentation for brug har de sagsøgte fremlagt regninger, breve og anmeldelser vedrørende Jensens Fiskerestaurant i Sæby og Skagen fra perioden april 2002 til juni 2005, samt en anmeldelse af Jensens Fiskerestaurant i Nordjyske Stiftstiende 28. april 2005 (sagens bilag L).

6 - 6 - I foråret 2005 åbnede Sæby Fiskehal ApS en fiskerestaurant i Skagen under navnet Jensens Fiskerestaurant, hvilket blev nævnt på Nordjyske Stiftstidendes hjemmeside den 25. april Den 22. marts 2006 fik Sæby Fiskehal ApS registreret domænenavnene jensensfisk.dk og jensensfiskerestaurant.dk. Af en avisartikel den 22. marts 2008 i Nordjyske Stiftstidende (sagens bilag N) fremgår under overskriften Påsketravlt på havnen i Sæby bl.a. fortæller Jacob Jensen, der ejer Jensens Fiskerestaurant. I marts 2011 åbnede Sæby Fiskehal ApS en restaurant i Kerteminde og i februar 2012 en restaurant i Fåborg, begge under navnet Jensens Fiskerestaurant. Restauranten i Kerteminde er lukket, og restauranten i Fåborg er solgt og drives videre under et andet navn. I forbindelse med åbningen har der været avisartikler i Fyens Stiftstidende. Jensens Fiskerestaurant anvendte oprindeligt det nedenfor viste logo i deres menukort for restauranterne i Sæby og Skagen, som gengivet i sagens bilag K: I menukortet tilbydes for eksempel Jensens Frokostmenu og Jensens Store Fiskebord. I annoncer for restauranten i Kerteminde er logoet anvendt i lyse blå farver. Jensens Fiskerestaurant skiftede i 2011 til det nedenfor viste logo, der er gengivet i sagens bilag 23 og bilag 1:

7 - 7 - Af udskift fra sagsøgtes hjemmeside jensensfisk.dk fra maj 2012 fremgår samme logo, samt brugen af ordet Jensens, for eksempel Nyd Jensens gode mad der hjemme. Sagsøgerne gjorde ved brev af 22. februar 2012 indsigelse mod brugen af navnet Jensens Fiskerestaurant. Af en artikel i Jyllands Posten fra 21. november 2012 fremgår det, at Jensen s Bøfhus ved Olso Tingrett har tabt en sag til Jensens Biffhus. Af artiklen fremgår blandt andet en udtalelse af pressechefen hos Jensen s Bøfhus, hvoraf det fremgår, at han ikke mener, at Jensen er tilstrækkeligt særpræget til, at navnet ifølge norsk lovgivning kan få beskyttelse. Som eksempel på tredjemands brug af navnet Jensen er der fremlagt brev af 4. marts 1997 fra advokat Jan I. Kristensen til Jensens Pølse- og Bøfhus v/ Torben Engelbret-Pedersen, hvoraf det fremgår, at sagsøgerne accepterer, at navnet anvendes i forbindelse med en pølsevogn. Endelig har der været vist billede af en dåse hummersuppe med navnet Jensen s Hummer Soppa Forklaringer Lars Mose Iversen har forklaret, at han er driftsdirektør i Danske Familierestauranter A/S med overordnet ansvar for restauranterne Jensen s Bøfhus i Danmark, Sverige og Tyskland. Han refererer til direktør Palle Skov Jensen, der ejer de sagsøgende selskaber. Hans dagligdag er driftsorienteret og operationel. Han møder gæster og medarbejdere og bruger en stor del af sin tid på at besøge restauranterne. En del af hans opgaver er også at holde øje med muligheder for nye restauranter. Detailvirksomheden med salg af produkter er samlet i Jensen s Foods A/S. De overtog Danish Crowns faciliteter i Struer i Her produceres sovse, spareribs med mere, der sælges gennem egne salgskanaler. Han har ikke noget med denne del af virksomheden at gøre. Da restauranterne fra 1990 blev kaldt Jensen s Bøfhus, var der ikke andre, der hed sådan på dette tidspunkt. I Danmark havde de en god og kraftig ekspansion. De åbnede desuden restauranter i Sverige i 1998, i Tyskland i 2007 og i Norge i Jensen s Bøfhus er et utroligt stærkt brand, som alle kender. Deres restauranter har rigtigt mange kunder og endnu flere køber detailprodukterne. Det er den største mærkevare indenfor spareribs. Mærket betyder rigtigt meget, fordi kunderne er trygge ved

8 - 8 - Jensen s produktet. Der er synergi mellem restauranterne og detailprodukterne. Sortimentet er udviklet over løbende i tæt samarbejde mellem restauranterne og supermarkederne. Der er nu en hel række produkter, og der kommer givet vis flere til. Detailprodukterne sælges også i Sverige og i grænsebutikkerne i Tyskland. Jensen s Foods har en omsætning på ca. 220 mio. kr. årligt. De 48 restauranter, heraf 33 i Danmark, er forholdsvis store og kræver derfor et vist volumen gæster. Restauranterne ligger primært i de større byer, det vil sige byer med mere end indbyggere, men der er undtagelser, hvis der er en unik beliggenhed. Omsætningen i restaurationsdelen er i Danmark på ca. 480 mio. kr. årligt. De har nok en offensiv tilgang, men de har også lukket restauranter, sådan som det er sket i Herning. De vil altid have de bedste beliggenheder, uanset om der er tale om bymidte eller et center. Der er derfor store omkostninger til lokaler, ligesom indretningen med lys, lyd, møbler og kunst er dyr. Der er ikke usædvanligt, at de bruger 4-5 mio. kr. på indretning af en ny restaurant. De har ingen restauranter i Sæby og Frederikshavn, men de har en sommerrestaurant i Skagen. De har haft restauranten i Skagen siden 1996, men har ellers ikke erfaringer med sommerrestauranter. I praksis fungerer det sådan, at de hver sommer flytter medarbejdere til Skagen. Restauranten er normalt åben fra omkring påske til september. De har heller ikke restauranter i Kerteminde eller i Faaborg. De har en stor restaurant i Odense og en i Svendborg på franchisebasis. De har ikke konkrete planer om yderligere ekspansion i udlandet. Jensen s Bøfhus benytter sig rigtigt meget af out-door reklamer med meget stor synlighed, f.eks. på busser. De har også reklamer på rutebiler, da de kan se, at restauranterne trækker gæster til fra oplandet. De har også TV reklamer 3-4 gange om året, typisk op til højsæsonen. Reklamer i de trykte medier er derimod for nedadgående, mens online markedsføring er i stigning. De bruger ca. 11 mio. kr. årligt på markedsføring af restauranterne, men der er ofte tale om co-branding, således at detailsalget også får glæde af reklamerne. Sidste år havde de for eksempel en tv-reklame med sovs, der havde stor effekt i restauranterne. De reklamerer normalt ikke specifikt for en ny restaurant, men det sker, hvis for eksempel en restaurant har det svært, eller hvis der er noget specielt, for eksempel som i Skagen. Det er vel 90 % af markedsføringen, der er fælles for hele koncernen. Det vigtige er kendskabet og branding af kæden.

9 - 9 - De har en database med personer, der modtager sms er, og yderligere personer, der modtager nyhedsmails. Der er 1,3 mio. besøgende på hjemmesiden, der også bruges til bordreservation. De vil gerne have en bred målgruppe som gæster, dvs. alt fra familier over forretningsfolk til unge, der skal have en snack. Han havde ikke hørt om Jensens Fiskerestaurant før denne sag. De bruger ikke ressourcer på at undersøge, om der er mulige krænkelser, heller ikke på nettet. Det er organisationen for lille til, men de reagerer på det, de ser. De forfølger tilfælde, hvis der er sammenfald mellem koncept og navn. De har derfor ikke reageret overfor for eksempel Jensens Fisk og Vin, Jensens madblog, Jensens jordbær eller Jensens Mad. Fra hovedkontoret har han hørt om sagen med pølsevognen, og der har også været talt om fiskerestauranterne på Fyn. Palle Juul Jensen er blandt andet blevet spurgt, om de var ved at starte på Fyn. Han kender kun overfladisk sagen i Norge. Han mener, at sagen er forligt. De har stadig en restaurant i Norge. Jacob Jensen har forklaret, at han altid er blevet kaldt Jensen, måske fordi der var to, der hed Jacob i klassen. Siden er han gået under navnet Jensen. I 1992 så han en annonce for en fiskehandel, der var til salg på havnen i Sæby. Fiskehandlen hed Sæby Fiskehal. Der var gros salg, men også et mindre udsalg og en lille bistro. Han overtog forretningen og udvidede bistroen hen ad vejen. Bistroen hed oprindeligt Fiskebistroen, men folk begyndte hurtigt at kalde den Jensens Fiskebistro. Somrene i 96 og 97 var gode, og han nåede op på siddepladser, og forretningen gik rigtigt fint. Han havde forsat en gros salg. I sommeren 98 var det dårligt vejr, og han besluttede sig for at bygge ud ovenpå fiskeforretningen, så folk kunne sidde i læ. Han fik tilladelsen fra kommunen i år Det begyndte at være svært at følge med i køkkenet, og han besluttede derfor at lave buffet. I begyndelsen var det en spartansk buffet, men den er siden blevet meget større. Siden 2001 har restauranten aldrig heddet andet end Jensens Fiskerestaurant.

10 Restauranten er åben fra lige før påske til efteråret. Konceptet er fiskebuffet, hvilket fremgår af hans skilte. Det var en stor nyhed, at han åbnede restaurant, og det havde også stor mediebevågenhed fra Nordjyske Stiftstidende. Han behøvede derfor ikke egentlig markedsføring. Alle kendte Jensen. Kunderne kommer fra hele Nordjylland, men der er også kunder fra resten af Jylland og Fyn. Han har ikke lagt særligt mærke til, hvilken målgruppe der kommer i restauranten, men det er nok folk i 40 erne og op. Der er ingen balloner eller softice. Der kommer også turister fra hele Norden. I 2005 mødte han en, der havde et lokale i Skagen. Lokalet lå på 1. sal i Havnegade, hvor 95 % af alle, der gå rundt i Skagen, kommer forbi. Nogle venner tilbød at drive restauranten, hvis han ville levere råvarer. Han mener, at menukortene i disse år var grå, og at de menukort, han har fremlagt i sagen, er nyere. Der blev lavet menukort for at illustrere, at der nu var to restauranter. Der kom en journalist fra avisen i Skagen i forbindelse med åbningen. Desuden havde han sat bannere op, så alle på Havnegade kunne se dem, og der lå menukort på turistbureauet og på campingpladser mv. Der kom vel gæster årligt. Restauranten blev overtaget af andre efter 2006 og hed herefter Grås Fiskerestaurant. Han vidste ikke, at der også var et Jensen s Bøfhus i Skagen. Han ser ikke Jensen s Bøfhus som en konkurrent, fordi 95 % af hans gæster ønsker fiskebuffet, men det er klart, at han er nødt til at have andet end fisk på menukortet, hvorfor han tilbyder en bøf, men uden nogen variationer. Restauranten i Kerteminde blev åbnet, fordi han under en køretur fik øje på et godt lokale. Han spurgte en dygtig medarbejder fra Sæby, om hun havde lyst til at flytte til Kerteminde. Åbningen blev annonceret på Brugsens opslagstavle. Der var også mediebevågenhed fra Kerteminde Avis og Fyns Stiftstidende, hvor der også blev indrykket en åbningsannonce. Billederne i annoncen viser buffeten i Sæby og bygningen i Kerteminde. Der var kun 52 siddeplader, så han ville ikke bruge mere end højest nødvendigt på annoncer. Der kom flere i Kerteminde, som kendte ham fra Sæby. Han var selv i Kerteminde en uges tid. Han leverede fisk fra Sæby. Det gik rigtigt fint, og der kom vel gæster, og han omsatte for 6,7 mio. kr. i de 6 måneder, han havde restauranten

11 Hans bror ville gerne prøve kræfter med branchen og åbnede derfor en restaurant i Faaborg. Broderen stod for driften, mens han selv leverede fisk fra Sæby. Markedsføringen blev lavet på samme måde som i Kerteminde. Broderen har aldrig fortalt, at der var nogen, der forvekslede restauranten med Jensen s Bøfhus. Han har aldrig selv oplevet, at der er nogen, der har forvekslet ham med Jensen s Bøfhus, og der er ingen, der ringer forkert. Han har heller ikke haft intentioner om, at hans restaurant skulle kunne forveksles med Jensen s Bøfhus. Han opgav restauranterne i Kerteminde og Fåborg, da han havde lidt for mange bolde i luften. Hans organisation består stort set kun af ham selv og en ansat kok. Restauranten i Faaborg blev solgt til et ungt par for et par hundrede tusinde, mens restauranten i Kerteminde blot gik tilbage til ejeren af lokalerne. Den store kanal til markedsføring er i dag facebook. Der er 3500 tilkendegivelser vedrørende Jensens Fiskerestaurant. Han bruger ikke ret mange penge på markedsføring. Alle i Nordjylland ved, hvem han er, og han har gæster i Sæby. Sådan har det været i 4 år. Han omsætter for 11 mio. kr. årligt. Det er primært hans kone, der står for hjemmesiden. Han ved ikke, om den bliver besøgt meget. Der modtages ikke bestillinger på hjemmesiden, men man kan godt købe gavekort. Der blev lavet et nyt menukort for 2 år siden. Hans kone havde kontakt til en webdesigner, som lavede både menukort og nyt logo. Når webdesigneren ændrede det, var det for at få en større synlighed. Fisken går igen i begge logoer. Han tænkte ikke over, om det lignede Jensen s Bøfhus logo. Han havde nok sagt ja, uanset hvilket forslag webdesigneren havde foreslået. Han er egentligt godt tilfreds med det nye logo. Logoet går igen på facaden og på hjemmesiden. Indholdsmæssigt er menukortet kun ændret med en wienerschnitzel og en burger, ellers har kortet været uændret i mange år. Parternes synspunkter Sagsøgerne har anført, at de har eneret til varemærket Jensen s og Jensen s Bøfhus til brug for restaurationsvirksomhed og kan derfor forbyde de sagsøgtes brug af Jensens Fiskerestaurant. Sagsøgerne har siden 1992 brugt Jensen s i en række sammenhænge og har

12 derved indarbejdet det som varemærke, således at forbrugerne i dag forbinder Jensen s med sagsøgernes restaurationer. Jensen s og Jensen s Bøfhus nyder en udvidet beskyttelse, da der er tale om velkendte varemærker. Kendskabet til sagsøgernes restaurationer er på %, sagsøgernes hjemmeside besøges af 1,1 mio., og der er investeret meget store beløb i markedsføring. Varemærkerne risikerer udvanding som følge af de sagsøgtes utilbørlige brug, idet forbrugerne vil tro, at der er forbindelse mellem de to restaurationsvirksomheder, ligesom der er risiko for, at forbrugerne vil forveksle restaurationerne. Der er mærkelighed mellem Jensen s og Jensen s Bøfhus på den ene side og Jensens Fiskerestaurant på den anden side, da det dominerende element er ordet Jensens, mens Bøfhus og Fiskerestaurant alene er deskriptive. Desuden foreligger der fuld varelighed. Der er udvidet beskyttelse, da sagsøgerne anvender sine mærker, så de har karakter af serie/familievaremærker. Jacob Jensen bruger ikke sit eget navn i overensstemmelse med god markedsføringsskik. Da Sæby Fiskehal ApS ikke bærer navnet Jensen, kan de sagsøgte ikke anvende argumentet om eget navn. Sagsøgerne har taget de nødvendige skridt til at forhindre de sagsøgtes brug af Jensens Fiskerestaurant og har derfor ikke udvist passivitet. Sagsøgerne burde ikke have været bekendt de sagsøgtes brug, før åbningen af restauranterne i Kerteminde og Faaborg, idet restauranterne i Sæby og Skagen var rent lokale. Denne lokale brug kan ikke medføre, at de sagsøgte får varemærkeret til navnet, da der ikke foreligger indarbejdelse. Som følge af krænkelsen skal de sagsøgte betale erstatning og rimeligt vederlag. Det skal ved udmålingen tages i betragtning, at de sagsøgte har solgt de to restauranter på Fyn, og at sagsøgerne har anvendt store udgifter til markedsføring. De sagsøgtes registrering af domænerne jensensfisk.dk og jensensfiskerestaurant.dk udgør en krænkelse af varemærkeloven, af markedsføringsloven og er desuden i strid med god domænenavnsskik. Brugen af det nye logo, som vist i bilag 23, udgør en krænkelse af varemærkeretten til Jensen s og Jensen s Bøfhus og er desuden en overtrædelse af markedsføringsloven. Logoets dominerende element er Jensens, mens Fiskerestaurant er skrevet med væsentligt mindre bogstaver, og fremstår ikke som en del af navnet. Logoet er udført i en orange farve, der

13 ligner den, som sagsøgerne anvender. Heller ikke i forhold til logoet har sagsøgerne udvist passivitet, da logoet først for nylig er taget i brug. Brugen af Jensens som enkeltstående navn i de sagsøgtes markedsføring udgør en krænkelse af varemærkeloven og markedsføringsloven. Sagsøgte har anført, at der gennem brug og indarbejdelse igennem år er opnået ret til brugen af navnet Jensens Fiskerestaurant, og at der ikke er tale om en krænkelse af markedsføringsloven. Det bestrides, at sagsøgerne har eneret til navnet Jensens. Forbrugerne forbinder ikke Jensens med sagsøgernes restaurationer og vil ikke tro, at der er forbindelse mellem sagsøgerne og de sagsøgte. Det bestrides, at sagsøgernes varemærker udvandes, idet det er blevet tilladt andre at anvende Jensen i forbindelse med restaurant. Der er ikke varelighed, idet de sagsøgtes primære varer er fisk og skaldyr, hvilket navnet også understøtter, mens sagsøgernes primære varer er bøf/kød, hvilket sagsøgernes navn ligeledes understøtter. Tilsvarende anvender de sagsøgte en fisk i deres logo, mens sagsøgerne anvender en ko/okse. Flere af sagsøgernes varemærker er registreret, efter de sagsøgte påbegyndte virksomhed, hvorfor de sagsøgte ikke er erstatningsansvarlige. Det centrale element i de sagsøgtes domænenavn er ikke Jensens, hvorfor sagsøgerne ikke kan forbyde brugen af domænenavnene eller kræve disse overdraget. De sagsøgtes virksomhed har ikke kun lokalt præg, da der er kunder fra hele Danmark og desuden en del turister. Desuden har de sagsøgte drevet virksomhed på Fyn. De sagsøgte markedsfører sig ikke under navnet Jensens, idet dette alene anvendes på menukortet sammen med arten af menuen. Desuden har navnet Jensens ikke særpræg og er derfor ikke beskyttet. Sagsøgerne har ikke dokumenteret noget tab og har derfor ikke krav på vederlag eller erstatning. Sagsøgerne har udvist passivitet, idet de skulle have reageret langt tidligere, og må nu acceptere, at parternes mærker eksisterer ved siden af hinanden. Sagsøgte har drevet sin virksomhed i 20 år og restauranten siden år Der er ikke undskyldende omstændigheder, da sagsøgerne har kunnet søge på internettet. Hvis der var gjort

14 indsigelser i 2000, ville sagsøgernes varemærke ikke have været så stærkt som i dag, og derfor skal den relevante vurdering foretages på dette tidspunkt. Sagsøger har også via medarbejdere, eksternt ansatte, markedsføringsbureauer haft mulighed for at stifte kendskab til de sagsøgte for lang tid siden. Sø- og Handelsrettens afgørelse Danske Familierestauranter A/S fik i 1996 registret ordmærket Jensen s Bøfhus for varer og tjenesteydelser i bl.a. klasse 43 for tilvejebringelse af mad og drikke. Danske Familierestauranter A/S har desuden bl.a. i klasse 43 registret en række figurmærker, der indeholder ordene Jensen s Bøfhus, Jensen s Foods, Jensen s Steakhouse, Jensen s To Go, Jensen s Food Group og Jensen s. Sidstnævnte mærke er et registreret EU-varemærke, der i det væsentlige fremstår som en ellipse med en bjælke, der følger formen på figurens øverste del. I logoet ses en større ko/okse og teksten Jensen s. Logoet er udført i pantone 202 C (rød) og pantone 138 C (gul). I de øvrige registrerede figurmærker, hvori indgår ord, der relaterer sig til kød, indgår samme ko/okse på en rød eller bordeaux baggrund. Jensen s Bøfhus A/S har siden 1990 har drevet restaurationsvirksomhed under navnet Jensen s Bøfhus, og der er i dag 33 restauranter i Danmark, hovedsagligt beliggende i større danske byer. Gennem en betydelig markedsføringsindsats i flere medier er der skabt en sådan kendskabsgrad til navnet, at det må anses for velkendt. Jensen s Bøfhus anvender ordet Jensen s enten alene eller sammen med andre ord på bl.a. deres menukort og på deres hjemmeside Sæby Fiskehal ApS har siden 2001 i forbindelse med sit udsalg af fiskeprodukter drevet sommerrestaurant under navnet Jensens Fiskerestaurant på havnen i Sæby samt i 2005 og 2006 haft en sommerrestaurant i Skagen, og i 2011 og 2012 sommerrestauranter i Kerteminde og Faaborg. Sæby Fiskehal ApS restaurationskoncept baserer sig på fiskeretter, herunder navnlig en fiskebuffet. Sæby Fiskehal ApS kendetegn Jensens Fiskerestaurant består af navnet Jensens, der ikke i sig selv har særpræg, og Fiskerestaurant, der alene er deskriptiv. Sæby Fiskehal ApS oprindelige logo er karakteriseret ved oval ring, hvori var en fisk med Jensens Fiskerestaurant trykt med samme skriftstørrelse og typografi samt angivelse af stednavn. Dette var trykt i blå farver.

15 Det nye logo - bilag 23 - består af en cirkel med teksten Jensens trykt med store typer i enkelt typografi samt, adskilt horisontalt af en streg, teksten Fiskerestaurant med kursiv og størrelsesmæssigt ca. en fjerdedel af Jensens. Øverst i logoet er vist en art stiliseret fisk. Logoet er udført i en orange rød farve. Begge virksomheder har henholdsvis enkeltstående fiske- og kødretter på menukortet, hvilket begge parter anser for nødvendigt for at tilbyde retter til gæster, der ikke ønsker henholdsvis kød og fisk. Retten finder ikke, at Sæby Fiskehal ApS brug af navnet Jensens Fiskerestaurant medfører forvekslingsrisiko med sagsøgerens mærker eller forretningskendetegn, idet mærkerne adskiller sig fra hinanden. Retten har herved lagt vægt på, at Jensen i sig selv er et særdeles udbredt dansk efternavn, der ikke i sig selv er egnet til at adskille varer og tjenesteydelser. Der er ikke hjemmel til at tillade lokale mærker efter varemærkeloven eller markedsføringsloven. Sæby Fiskehal ApS frifindes derfor for påstand 1 og 6. Da ordet Jensen i sig selv mangler særpræg og ikke gennem indarbejdelse har opnået særpræg for Jensen s Bøfhus A/S restaurationsvirksomhed, og da Sæby Fiskehal ApS brug af Jensens som enkeltstående navn ikke findes at være i strid med god markedsføringsskik, frifindes Sæby Fiskehal ApS for påstanden om forbud af at markedsføre restaurationsvirksomhed under Jensens som enkeltstående navn. Sæby Fiskehal ApS frifindes derfor for påstand 5 og 8. Da sagsøgerne efter det ovenfor anførte ikke kan anses at have opnået eneret til brug af betegnelsen Jensens for restaurantvirksomhed eller for salg af fisk, findes de registrerede domæner ikke at være i strid med god domænenavnskik. Sæby Fiskehal frifindes derfor for påstand 3. Når parterne driver virksomhed indenfor beslægtede områder under navne, der er almindelige efternavne, må der kræves en vis differentiering fra den yngre virksomhed ved udformningen af forretningskendetegn for at undgå forvekslingsrisiko. Retten finder, at Sæby Fiskehal ApS ved udformningen af logoet vist i bilag 23, med hensyn til form og farver, og med fremhævelsen af Jensens ikke har udvist god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens 1, hvorfor sagsøgernes påstand 4 tages til følge.

16 Da sagsøgerne ikke har dokumenteret noget omsætningstab eller markedsforstyrrelse, frifindes Sæby Fiskehal ApS for påstand 2 Efter de afgivne forklaringer findes det ikke godtgjort, at Jacob Jensen driver restaurationsvirksomhed, og da der ikke er gjort anbringender gældende til støtte for et personligt ansvar for Jacob Jensen, frifindes han for de af sagsøgerne nedlagte påstande. Efter sagens udfald og omfang skal Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S in solidum betale sagsomkostninger til Sæby Fiskehal ApS og Jacob Jensen med i alt kr. Thi kendes for ret: Sæby Fiskehal ApS forbydes at anvende det logo, som er vist i bilag 23, til brug for restaurationsvirksomhed. Sæby Fiskehal ApS frifindes for Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S øvrige nedlagte påstande. Jacob Jensen frifindes for de af Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S nedlagte påstande. Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S skal in solidum inden 14 dage betale sagsomkostninger med i alt kr. til Sæby Fiskehal ApS og Jacob Jensen.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CAL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 26. maj 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer og de sagkyndige medlemmer, direktør Aksel Gybel og industriel

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. oktober 2010 V-87-08 Dansk Supermarked A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Net2 Maleren v/frederik Tuemand (advokat Claus Bonnez)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 19. marts 2010 V-58-09 Søstrene Grene Import A/S (Advokat Claus Madsen) mod IGOS A/S (Advokat Max G. Sørensen) Indledning Sagens spørgsmål er,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 Sag 197/2012 (1. afdeling) Homeenter AB (advokat Jane Frederikke Land) mod Noma af 2003 ApS (advokat Johan Løje) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. november 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Torben Svanberg og Henrik Gundelach

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen) - MSL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 24. oktober 2012 V-52-11 SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) mod Bredenoord A/S (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

AN VR WEST WIND - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 29. maj 2009 af Sø og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer og de sagkyndige medlemmer, Jens Zimmer Christensen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- OG HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- OG HANDELSRETTENS DOMBOG UDSKRIFT AF SØ- OG HANDELSRETTENS DOMBOG Den 18 august 2000 blev af retten i sagen V-0049-99 Montres Rolex S.A (Advokat Asger Thylstrup) Mod John Fogtmann (Advokat Preben Kønig v/advokat Preben Meinecke-Søes)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1539 Klager: Storkereden Lundtoftevej 233A 2800 Lyngby Indklagede: Storkereden Catering Bomosevej 39 2970 Hørsholm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1417 Klager: Tvis/Modulia A/S Skautrupvej 22B, Tvis 7500 Holstebro v/advokat Niels Ankerstjerne Sloth Indklagede: Shaun Jones C/O Jennifer Garcia 100 Bayview Drive Suite 903 33160 Sunny Isles Beach

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1113-1115 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: Internet Danmark ApS Vestergade 14,3 1456 København K v/advokat B. Fabech-Larsen

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1392-1395 Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE-26132 Landskrona Sverige Parternes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012 Sag 227/2009 (1. afdeling) Hermès International S.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - ALJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 16. juli 2015 V-84-14 Kiin ApS (advok Nicholas Symes) mod 1) Som Tam ApS 2) Elizabeth Tasarra Hansen (advok Nikolaj Kjær, for begge) Sagens

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

DOM. Staff A/S. Nué I/S. (Advokat Nanna Wistoft) Sagen vedrører spørgsmålet, om tøjproducenten Staff A/S varemærkeret til ordmærket nü

DOM. Staff A/S. Nué I/S. (Advokat Nanna Wistoft) Sagen vedrører spørgsmålet, om tøjproducenten Staff A/S varemærkeret til ordmærket nü - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 19. november 2010 V-84-09 Staff A/S (Advokat Annemette Ellermann Holmbom) mod Nué I/S v/ Anne-Dorthe Larsen og Katrine Rabjerg (Advokat Nanna

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - LDH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 3. april 2007 blev af retten i sagen V-160-05 Diesel Denmark ApS (Advokat Robin Philip) mod 1) 2F Silkeborg ApS 2) Outlet Kolding ApS 3) Fabric Esbjerg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 Klager: Dansk Supermarked A/S Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg v/advokat Louise Mühlbach Indklagede: Jan Jacobsen Kongevej

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 Sag 127/2010 SlipCon ApS og Poul Lundum (advokat Claes Wildfang for begge) mod Flex Trim A/S (advokat Niels W. Kjærgaard) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2014-2015. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2014-2015. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle BA ØKONOMI - VALGFAG Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Michael Simonsen drev i 1990 erne et firma under navnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 14. januar 2013 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Lisbet Friis og Poul Hartvig

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1559 og 1560 Klager: Jysk Diner ApS Jegstrupvej 68 8361 Hasselager v/advokat Jesper Ørskov Nielsen Indklagede: Kokken & Jomfruen Holding ApS Rolundvej 19 5260 Odense

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0093 Klager: Samsung Electronics Co. Ltd. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742 Korea v/advokat Frank Jørgensen Indklagede: Phone-Rep IVS Kalvebod

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 8. december 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 120/14 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-QAQ-CS-0008-2014) A og B (advokat Britta Keldsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 761 Klager: Blockbuster Video Danmark A/S Herlev Hovedgade 15 2730 Herlev v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande:

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B207200B - JBS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. oktober 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Michael de Thurah (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0795006-MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 28. november 2016 kl. 10:00 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Arne Brandt, M.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-208 Klager: Skandinavisk Motor A/S Park Allé 355 2605 Brøndby v/advokat Christian Bojsen-Møller Indklagede: Per Gribb Vigerslev vænge 66 2500 Valby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 439 Klager: PSI Group ASA P.B. 134 2011 Strømmen Norge v/advokat Jens Jakob Bugge Indklagede: Jeppe Søe Houstrupvej 144 6830 Nr. Nebel v/ advokat Tom Friis-Mikkelsen Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 Sag 288/2009 (2. afdeling) Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (advokat Lars Karnøe) mod Danske Spil A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. september 2012 Sag 293/2010 (2. afdeling) Furnipart A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Frost A/S (advokat Frank Bøggild) og Sag 294/2010 (2. afdeling) Frost

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0097 Klager: DEMSTRUP CYKEL OUTLET ApS Kjellerupvej 33 8620 Kjellerup Indklagede: Cykelshoppen.dk Falkevej 19 4600 Køge Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B026700B - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 7. juli 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og John Larsen (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 Sag 152/2013 (1. afdeling) Stokke AS og Peter Opsvik (advokat Peter-Ulrik Plesner for begge) mod Jysk A/S og HP Schou A/S (tidligere Schou Company A/S)

Læs mere

Connla Administration ApS

Connla Administration ApS 25. september 2015 Connla Administration ApS IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 1.169.777) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 28. september 2015 kl. 16.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de

Læs mere