Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013/2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret niveau C Martin Kelemen HH3C Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Introduktion til jura og erhvervsret Titel 2 Erstatning uden for kontrakt, produktansvar Titel 3 Aftalers indgåelse og ugyldighed, forbrugeraftaler Titel 4 Køb og salg af varer, nationalt og internationalt samt tjenesteydelser, international privatret, forbrugerkøb samt et sammenhængende forløb om handelskøb Titel 5 Kreditaftaler, kreditsikring, herunder pant og kaution Titel 6 IT-jura, markedsføring Titel 7 Ansættelsesret Titel 8 Retsforfølgning Side 1 af 9

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel 1 Introduktion til jura og erhvervsret Introduktion til jura, herunder erhvervsret som juridisk disciplin, retskilder, etik, moral og juridisk metode. Kernestof: Dorte Dittmann og Mette Gade: Erhvervsret, 1. udgave, Trojka/Gads Forlag A/S, 2013 (fremdeles betegnet som Lærebogen ) kap. 1 og 2. 2 lektioner. At eleverne kan redegøre for retskilderne, den retlige trinfølge og betydningen af hhv. præceptiv og deklaratorisk lovgivning. At eleverne får kendskab til etik og moral. At eleverne får kendskab til den juridiske metode. Læreroplæg, klasseundervisning, diskussion samt løsning af opgave om juridiske begreber. Side 2 af 9

3 Titel 2 Erstatning uden for kontrakt, produktansvar Erstatningsbetingelserne, navnlig de to former for ansvarsgrundlag: culpareglen og objektivt ansvar, herunder produktansvar. Kernestof: Lærebogen kap lektioner. At eleverne kan redegøre for og anvende erstatningsbetingelserne. At eleverne kan redegøre for de to former for ansvarsgrundlag i dansk ret. At eleverne kan anvende juridisk metode til vurdering og løsning af erstatningsretlige problemstillinger, herunder produktansvar. Side 3 af 9

4 Titel 3 Aftalers indgåelse og ugyldighed, forbrugeraftaler Aftalers indgåelse og ugyldighed, forbrugeraftaler, herunder fortrydelsesretten ved visse forbrugeraftaler, samt fuldmagtsforhold. Kernestof: Lærebogen kap. 6, 7, 8. Supplerende stof: I forbindelse med emnet Aftalers ugyldighed er følgende dom læst og diskuteret: U H ( Fona-dommen ). 11 lektioner. At eleverne kan anvende den juridiske metode til analyse og vurdering af aftaleretlige problemstillinger, herunder indgåelse af aftaler og ugyldige aftaler. At eleverne har grundlæggende viden om de særlige regler for forbrugeraftaler, herunder navnlig fortrydelsesretten ved fjernsalg. Side 4 af 9

5 Titel 4 Køb og salg af varer, nationalt og internationalt samt tjenesteydelser, international privatret, forbrugerkøb samt et sammenhængende forløb om handelskøb Købelovens regler om handelskøb og forbrugerkøb, CISG samt international procesret og privatret (værneting og lovvalg). I forbindelse med skolens temadag i erhvervsret har eleverne overværet en forelæsning om bl.a. erhvervsjuridisk forskning og CISG af ph.d., cand.jur. ved Aarhus Universitet, Thomas Neumann. Eleverne har efterfølgende gruppevis arbejdet selvstændigt med en opgave om handelskøb samt et selvvalgt emne fra undervisningen, som efterfølgende blev fremlagt for klassen. Kernestof: Lærebogen kap. 9, 10, 11, 12. ca. 25 lektioner, heraf 5 på temadagen. At eleverne med udgangspunkt i juridisk metode kan analysere og diskutere køberetlige problemstillinger, både nationalt og internationalt. At eleverne har grundlæggende viden om reglerne for værneting og lovvalg ved internationale løsørekøb. Væsentligste arbejdsformer Deltagelse i forelæsning om køberetlige problemstillinger. Gruppearbejde med opgave samt selvvalgt emne fra undervisningen. Side 5 af 9

6 Titel 5 Kreditaftaler, kreditsikring, herunder pant og kaution Kreditaftalelovens regler om ejendomsforbehold, herunder tilbagetagelse af genstande solgt med ejendomsforbehold. Pant i løsøre og fast ejendom, herunder sikringsakter og panterettens omfang ved pant i fast ejendom. Kaution, herunder kautionsformerne. Kernestof: Lærebogen kap. 18, 19, lektioner. At eleverne får kendskab til betingelserne for og virkningen af stiftelse af ejendomsforbehold. At eleverne kan redegøre for panteformerne, sikringsakter og pantets omfang ved pant i fast ejendom. At eleverne har grundlæggende viden om kautionsretlige problemstillinger. Side 6 af 9

7 Titel 6 IT-jura, markedsføring Udvalgte regler om e-handel, reglerne om misbrug af betalingskort samt de vigtigste regler i markedsføringsloven, herunder lovens 1. Kernestof: Lærebogen kap. 13 og 15. Supplerende stof: Selvvalgte sager fra Forbrugerombudsmanden. 5 lektioner. At eleverne får grundlæggende viden om e-handel, særligt med fokus på aftaleindgåelse via nettet. At eleverne kan diskutere og vurdere problemstillinger vedrørende misbrug af betalingskort. At eleverne kan diskutere og vurdere virksomheders markedsføringstiltag på baggrund af reglerne i markedsføringsloven. Væsentligste arbejdsformer I forbindelse med emnet Markedsføring har eleverne gruppevis arbejdet med selvvalgte sager fra Forbrugerombudsmanden (www.forbrugerombudsmanden.dk). Udvalgte grupper fremlagde arbejdet for klassen. Side 7 af 9

8 Titel 7 Ansættelsesret De væsentligste regler i funktionærloven, ansættelsesbevisloven og ferieloven. Kernestof: Lærebogen kap lektioner. At eleverne med udgangspunkt i juridisk metode kan anvende funktionærlovens regler til at vurdere og diskutere ansættelsesretlige problemstillinger, herunder opsigelse, ophævelse og godtgørelser. At eleverne får grundlæggende viden om reglerne for ansættelsesbeviser. At eleverne får grundlæggende viden om arbejdstageres ret til afholdelse af ferie. Side 8 af 9

9 Titel 8 Retsforfølgning Individualforfølgning med særligt fokus på udlæg. Universalforfølgning: rekonstruktion, konkurs og gældssanering. Kernestof: Lærebogen kap. 23 og lektioner. At eleverne har grundlæggende viden om individualforfølgning, herunder udlæggets genstand og udlægsfritagne aktiver. At eleverne har kendskab til principperne for rekonstruktion og gældssanering. At eleverne kan vurdere og diskutere konkursretlige problemstillinger, herunder særligt konkursordenen. Side 9 af 9

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014/2015 Institution International Business College, Fredericia - Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi A Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Juni 2012 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Finansiering niveau

Læs mere

ADVOKATSEKRETÆRERNES UDDANNELSESCENTER

ADVOKATSEKRETÆRERNES UDDANNELSESCENTER ADVOKATSEKRETÆRERNES UDDANNELSESCENTER MULIGHEDER ER IKKE NOGET MAN FÅR. DET ER NOGET MAN UDDANNER SIG TIL Jo flere muligheder du har, jo bedre ser din fremtid ud. Specielt i verden som den er lige nu.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2012 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation, niveau C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Studieordning for Administrationsøkonom

Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for uddannelsen til Erhvervsakademi uddannelsen Administrationsøkonom (AK) ved Handelsskolen, Nuuk, Grønland, Aqqusinersuaq 18, Postboks 1038, 3900

Læs mere

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 40 Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 Indhold Fælles del: 1. 1. Uddannelsen...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2012 Forår 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011/12

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX VØ B Carsten

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom 2014

Studieordning for markedsføringsøkonom 2014 Studieordning for markedsføringsøkonom 2014 Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Marketing Management

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/13 Institution International Business College, Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni - 2011 Institution Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj- juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Finansiering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Informationsteknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted hhx Virksomhedsøkonomi B Michael Præstgård

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT niveau B Helle Strøm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013 Studieordning for Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter Gældende fra d. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Uddannelsens formål... 2 3. Uddannelsernes varighed... 2 4. Uddannelsens

Læs mere