Brugeranalyse af GTS-nettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugeranalyse af GTS-nettet"

Transkript

1 Brugeranalyse af GTS-nettet Innovation: Analyse og evaluering 08/2008 Kvantitativ undersøgelse blandt private brugere og ikke-brugere af GTS-institutterne

2 Kolofon > Brugeranalyse af GTS-nettet Innovation: Analyse og evaluering 08/2008 Publikationen kan hentes på ISBN (internet): Udgivet af: Grafisk design: Formidabel Forsknings- og Innovationsstyrelsen Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade København K Tlf: Fax: Brugeranalyse af GTS-nettet

3 Brugeranalyse af GTS-nettet Innovation: Analyse og evaluering 08/2008 Kvantitativ undersøgelse blandt private brugere og ikke-brugere af GTS-institutterne Brugeranalyse af GTS-nettet 1

4 Indholdsfortegnelse > 3 Forord 4 Sammenfatning 6 Kapitel 1. Virksomhederne i undersøgelsen Virksomhedernes karakteristika 13 Kapitel 2. Udviklingsaktiviteter brugere og ikke-brugere Sammenfatning Virksomhedernes udviklingsaktiviteter Stigende brug af ekstern rådgivning Konkurrence fra udlandet 22 Kapitel 3. Brugen af GTS-institutterne Sammenfatning Ydelser som efterspørges Pris og mængde af ydelser, som købes Resultatet af samarbejdet med GTS-institutter Brugernes tilfredshed med GTS-nettets ydelser 36 Kapitel 4. Potentialer for GTS-institutterne Sammenfatning Fremtidig brug af GTS-institutterne Barrierer for brug af GTS-nettet Forbedringer af GTS-nettets ydelser 42 Kapitel 5. Ikke-brugerne Sammenfatning Karakteristik af ikke-brugerne Forbedringer af GTS-nettets ydelser 47 Kapitel 6. Metode Undersøgelsesdesign Tidsserieanalyse Best practise casestudier Brugeranalyse af GTS-nettet 2

5 Forord > Indeværende brugerundersøgelse af De Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTSinstitutter) er udarbejdet af Oxford Research A/S for Forsknings- og Innovationsstyrelsen i perioden juni til september Formålet med undersøgelsen er at afdække erhvervslivets kendskab og brug af GTS-institutterne. Hermed kan det vurderes om GTS-institutternes ydelser og tilbud er relevante, og om der er forhold, der afholder virksomheder fra at benytte GTS-institutterne i større grad. Undersøgelsen bygger på en lignende brugerundersøgelse gennemført i 2006 og giver derfor mulighed for at lave en sammenligning over tid. Oxford Research har i samarbejde med Forsknings- og Innovationsstyrelsen nænsomt opdateret det anvendte spørgeskema, så flest mulige sammenhænge kan vurderes over tid. Hermed giver rapporten både indsigt i, hvordan brugerne af GTS-institutterne karakteriseres overfor kontrolgruppen af ikke-brugere, og hvordan dette har udviklet sig over de seneste år. Undersøgelsen er baseret på interview med danske virksomheder. Heraf har halvdelen af virksomhederne (506) aktuel erfaring med at benytte GTS-institutterne, mens kontrolgruppen på 500 virksomheder er udvalgt som repræsentativt billede på dansk erhvervsliv. Hertil kommer, at Oxford Research har gennemført 10 casestudier blandt virksomheder, der benytter GTS-institutterne. Mange tak til virksomhederne for beredvillig assistance. Rapporten er udarbejdet af et team af konsulenter bestående af Jesper Hegelund Bertelsen, Sidsel Kvist Jensen og Frederik Hans Grønfeldt under ledelse af Henrik Mahncke. Henrik Mahncke Afdelingschef November 2008 Brugeranalyse af GTS-nettet 3

6 Sammenfatning > Undersøgelsen bygger på et datagrundlag tilvejebragt gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt private brugere såvel som ikke-brugere af GTS-institutterne. Det anvendte spørgeskema er udarbejdet af Oxford Research A/S i samarbejde med Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Spørgeskemaet tager udgangspunkt i et lignende spørgeskema, der blev anvendt i forbindelse med en brugerundersøgelse, som Oxford Research gennemførte i Herved har det været muligt at lave en sammenligning over tid, selvom der også er fundet behov for justering i enkelte spørgsmål. Dette er dog snarere undtagelsen end reglen. I det følgende præsenteres hovedkonklusionerne: GTS-brugerne er innovative og globale virksomheder Undersøgelsen viser, at virksomheder, der benytter sig af GTS-institutterne, er markant mere innovative end kontrolgruppen. Dvs. at de gennemfører langt flere udviklingsaktiviteter og sætter flere innovative projekter og processer i værk. Således gælder det fx, at hver tredje GTS-bruger har iværksat særligt omfattende innovationsprojekter, mens dette kun gælder for hver sjette virksomhed i kontrolgruppen. Dette bekræftes af undersøgelsen i 2006 og er fortsat et markant budskab. Samtidig er der dog et mindre fald for hele stikprøven i omfanget af de igangsatte udviklingsaktiviteter fra 2006 til 2008, både når det gælder brugere af GTS-institutterne og kontrolgruppen. Et centralt resultat er, at der generelt anvendes en større andel af ekstern rådgivning i forbindelse med forskellige udviklingsaktiviteter. Igen er brugerne af GTS-institutterne markant hyppigere til at trække på eksterne kræfter end resten af dansk erhvervsliv. Tendensen med at flere virksomheder udvikler i samarbejde med andre gælder dog begge grupper. Endeligt er det interessant at fremhæve, at brugerne af GTS-institutterne også er de virksomheder, der oplever den største konkurrence fra udlandet. Hermed styrkes hypotesen om at tilstedeværelse på globale markeder medfører større incitament og krav til innovation. Meget stor tilfredshed blandt brugerne af GTS-institutterne GTS-institutternes særlige styrker som eksterne rådgivere af virksomheder ligger inden for test og udvikling af produkter, certificering og gennemførelse af større innovationsprojekter. Generelt viser resultaterne også, at virksomhederne skifter mellem GTS-institutter, universiteter og private rådgivere afhængig af den specifikke type af udviklingsopgave. Således sker markedsanalyse og organisationsudvikling sjældent i samarbejde med et GTS-institut, men i stedet med private rådgivere. Resultaterne af samarbejdet med et GTS-institut viser sig typisk i form af overførsel af viden og kompetencer samt løsning af et konkret teknisk problem. Tilfredsheden med GTS-institutterne er generelt meget stor og faktisk svagt stigende. Hele 93,1 % af virksomhederne er meget eller delvist tilfredse med samarbejdet med GTS-institutterne. Kun 1 ud af 500 brugere har oplevet samarbejdet som meget utilfredsstillende. Brugeranalyse af GTS-nettet 4

7 Samtidig er andelen af GTS-brugere, der har købt mere end én ydelse svagt stigende, så det nu er 84,3 % af virksomhederne, der har gentaget samarbejdet med et GTS-institut. Tilfredsheden med GTS-institutterne er undersøgt for en række baggrundsvariable for at identificere eventuelle statistiske sammenhænge. Konklusionen er, at tilfredsheden med GTS-institutterne er en individuel oplevelse, som ikke afhænger af hverken virksomhedsstørrelse, branche eller geografi. Tilfredse virksomheder bliver stamkunder Lysten til at gentage et samarbejde med GTS-institutterne er markant. Således angiver to ud af tre virksomheder at de meget sandsynligt vil gøre brug af GTS-institutterne i fremtiden. Blandt de få bruger-virksomheder, der ikke ønsker at bruge GTS-institutterne i fremtiden, angiver 91 % at de ikke har behov for ydelserne, mens kun hver fjerde angiver prisen som barriere. Omvendt angives prisen som den klart vigtigste barriere blandt de virksomheder, der ønsker et fortsat samarbejde med GTS-institutterne. De primære råd til GTS-institutterne knytter sig til bedre markedsføring af deres ydelser, så kendskabet til de forskellige typer af rådgivning øges. Det skal dog understreges, at andelen af virksomheder, der efterlyser dette er faldende i perioden Det fremstår dog stadigt som den væsentligste forbedringsmulighed. Endvidere viser undersøgelsen, at andelen af virksomheder, der finder det nemt at kommunikere med GTS-institutterne er faldet markant. Mindre kendskab til GTS-institutterne i resten af erhvervslivet Overordnet set viser udviklingen fra 2006 til 2008 et fald i kendskabet til GTS-institutterne. Kun hver tyvende virksomhed blandt ikke-brugerne har helt sikkert hørt om GTS-institutterne, hvilket tidligere gjaldt hver tredje virksomhed i kontrolgruppen. Det er et markant fald i kendskabsgraden for denne gruppe, hvor det i 2008 er hele 77,8 % ikke har hørt om GTS-institutterne. Hele 95,1 % af kontrolgruppen angiver da også at manglende kendskab, er den vigtigste årsag til, at de ikke har benyttet sig af GTS-institutterne. Samtidig viser tallene også en stigning i andelen af virksomheder, der angiver at GTS-institutterne ikke dækker de områder, hvor virksomheden har behov for rådgivning. Samtidig er der en markant stigning i andelen af virksomheder, der oplever, at det er vanskeligt at identificere den rette person i et GTS-institut. Modsat er andelen af ikke-brugere, der angiver, at prisen for GTS-institutternes ydelser er en barriere faldet. Kun hver tredje respondent angiver, at prisen er for høj, mens det var hver anden virksomhed i Brugeranalyse af GTS-nettet 5

8 Kapitel 1. Kapitel 1. Virksomhederne i undersøgelsen Virksomhederne i undersøgelsen > 1 Kilde: Forsknings- og innovationsstyrelsen & GTS-institutterne (2007): Performanceregnskab 2007 Kapitel 1 giver en detaljeret karakteristik af de bruger af GTS-institutterne, der deltager i Kapitel giver en detaljeret karakteristik af de bruger af GTS-institutterne, der deltager i undersøgelsen. Formålet er at indkredse den typiske bruger af GTS-institutterne og samtidig følge udviklingen af brugerne over tid. Dette gøres i fuldt omfang i GTS- undersøgelsen. Formålet er at indkredse den typiske bruger af GTS-institutterne og samtidig følge udviklingen Performanceregnskaber, af brugerne over tid. hvor Dette alle gøres virksomhederne, i fuldt omfang der i bruger GTS-institutternes GTS-nettet institutternes indgår. Performanceregnskaber, I denne undersøgelse hvor er alle det virksomhederne, en delmængde der heraf, bruger der indgår. GTS-nettet 1 indgår. I denne undersøgelse er det en delmængde heraf, der indgår. 1 Kapitlet rummer to centrale sammenligningsgrundlag. For det første landsgennemsnittet af danske virksomheder for at sammenligne undersøgelsens brugere af GTS-institutterne Kapitlet rummer to centrale sammenligningsgrundlag. For det første landsgennemsnittet af med resten af dansk erhvervsliv. For det andet resultaterne af brugerundersøgelsen i danske virksomheder for at sammenligne undersøgelsens brugere af GTS-institutterne med 2006 med henblik på at kunne monitorere udviklingen i brugernes karakteristika over tid og resten dermed af dansk give erhvervsliv. indblik i, hvor For GTS-institutterne det andet resultaterne med fordel af brugerundersøgelsen kan sætte ind fremover. i 2006 med henblik på at kunne monitorere udviklingen i brugernes karakteristika over tid og dermed give indblik i, hvor GTS-institutterne med fordel kan sætte ind fremover. 1.1 Virksomhedernes karakteristika 1.1 Virksomhedernes karakteristika Dette afsnit beskriver brugerne af GTS-institutterne baseret på en række nøgletal omkring Dette afsnit beskriver brugerne af GTS-institutterne baseret på en række nøgletal omkring virksomhedernes virksomhedernes branchetilhørsforhold, branchetilhørsforhold, omsætning, omsætning, medarbejdere medarbejdere mv. mv. For at kortlægge, hvilke virksomheder, der anvender GTS-institutterne er er det det relevant at at tage udgangspunkt i i virksomhedernes branchefordeling. Tabel Tabel viser viser brugernes brugernes branchemæssige fordeling sammenlignet med branchemæssige fordeling sammenlignet med landsgennemsnittet. landsgennemsnittet. Tabel 1.1: Hvilken branche er virksomheden primært inden for? Brugere (n=505) Performanceregnskab 2007 Landsplan (KOB) Landbrug / fiskeri / råstof 2,4 % 1 % 2,4 % Fremstilling 33,3 % 22 % 10,3 % Byggeanlæg og forsyning 28,6 % 10 % 11,6 % Manuel service, handel, transport 10,5 % 31 % 31,0 % Videnservice, penge, ejendomme 9,3 % 22 % 23,0 % Øvrige serviceerhverv 16,0 % 14 % 21,7 % Total 100,0 % 100 % 100,0 % Note: Brancheinddelinger er defineret i samarbejde med VTU (Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling). Yderligere er tal for landsplan lavet på baggrund af et udtræk fra KOB (Købmandsstandens oplysningsbureau), hvor virksomheder med under 5 ansatte og virksomheder fra Færøerne er fravalgt. Kilde: Oxford Research A/S 2008 Af tabel 1.1 fremgår det, at den største brugergruppe i i samplet er er i i fremstillingsbranchen 33,3 % efterfulgt af byggeriet og forsyning, hvor 28,6 % af af brugervirksomhederne opererer. Herefter følger hhv. hhv. videnservice, penge og ejendomme med 9,3 % af af brugerne og og opererer. manuel service og handel med 10,5 %. %. Sammenlignes brugerne med branchefordelingen på landsplan ses det tydeligt, at fremstilling Kilde: og Forsknings- byggeri udgør og innovationsstyrelsen en stor andel & af GTS-institutterne samplet blandt (2007): brugerne Performanceregnskab hos GTS-institutterne Hele 1 657,7 % af brugerne er indenfor en af disse to brancher, hvorimod denne gruppe kun udgør 20,9 % på landsplan. Brugeranalyse af GTS-nettet 6

9 Sammenlignes brugerne med branchefordelingen på landsplan ses det tydeligt, at fremstilling og byggeri udgør en stor andel af samplet blandt brugerne hos GTS-institutterne. Hele 57,7 % af brugerne er indenfor en af disse to brancher, > hvorimod denne gruppe kun udgør 20,9 % på landsplan. Luftbehandlingen udvikles i samarbejde med GTS Dantherm Air Handling A/S beskæftiger sig indenfor flere felter af luftbehandling. Virksomheden producerer, sælger og servicerer affugtere, varmeluftaggregater, udstyr til køling af elektronik samt ventilationsaggregater. Dette dækker således over flere felter af luftbehandling såsom affugtning, køling, ventilation samt varme. Et nyt forretningsområde for Dantherm Air Handling A/S inden for de seneste år, er leveringen af klimastyringsanlæg til mobiltelefoncentraler i Danmark såvel som i udlandet generelt. For fortsat at optimere dette produkt, samt i udviklingen af den generelle innovationsproces for virksomheden, har Dantherm Air Handling A/S arbejdet tæt sammen med GTS-instituttet DELTA. DELTA rådgiver om standarder og løsninger i innovationsprocessen, stiller testfaciliteter til rådighed for Danthern Air Handling A/S, samt bistår med generel problemløsning. Dantherm Air Handling A/S fremhæver samarbejdet med DELTA som meget tilfredsstillende grundet en række forskellige parametre. Således udtaler projektleder i Teknisk Afdeling Kresten Højgaard DELTA kan alt indenfor det område som vi opererer på. De kender alle dele af vore innovationsproces og kan derfor hjælpe os i forskellige dele denne - både med rådgivning og faciliteter. Samarbejdet mellem Dantherm Air Handling A/S og DELTA er karakteriseret ved at være en relation der har været langvarig og som foregår på månedlig basis. Det er et forhold, der i følge Kresten Højgaard yderligere forstærker relationen. Virksomheden Dantherm Air Handling A/S samarbejder i deres udviklingsproces derudover med GTS-instituttet Teknologisk Institut. Teknologisk Institut hjælper primært Dantherm Air Handling A/S med rådgivning på nye områder og teknologier for virksomheden. Således udtaler Kresten Højgaard det er eksempelvis i forbindelse med drivmidler i køleanlæg og vandpumper at Teknologisk Institut kan være behjælpelig med kompetencer. Der har de vist hvordan man kan bruge CO2 optimalt. Samarbejdet mellem Dantherm Air Handling A/S og GTS-institutterne vil på sigt også være et omdrejningspunkt i virksomhedens innovationsproces. DELTA står i den forbindelse centralt i Dantherms Air Handlings udviklingsproces, og vil også i fremtiden kunne bidrage med rådgivning og testfaciliteter, der kan medvirke til at nye produkter kan komme på markedet... Dantherm Air Handling A/S blev grundlagt i Virksomheden er producent af affugtere, varmluftaggregater, udstyr til køling af elektronik samt ventilationsaggregater. I 1998 blev produktprogrammet udvidet med et nyt og særdeles levedygtigt produkt, nemlig klimastyringsanlæg til de mange mobiltelefoncentraler, som i takt med at mobiltelefonnettet udbygges verden over er skudt op overalt i landskabet. Dantherm Air Handling A/S har et stort forhandlernet i Europa samt selskaber i Norge, Sverige, England, USA og Kina. Virksomheden ligger i Skive og beskæftiger globalt mennesker. Kilde: Oxford Research A/S 2008 Det er er imidlertid vigtigt at understrege, at at siden 2006 er er andelen af af brugervirksomheder bruger-virksomheder inden for for disse to to sektorer faldet fra fra samlet % til til 57,7 57,7 %% Det er interessant, at serviceerhvervene fylder mindre hos de adspurgte brugere end på landsplan. Men modsat fremstilling og byggeri er der en vækst i antallet af servicevirksomheder, der benytter GTS-institutterne. Mens andelen af servicevirksomheder i 2006 udgjorde 27,3 % er den samlede andel i ,4 % 7 Brugeranalyse af GTS-nettet 7

10 Det er interessant, at serviceerhvervene fylder mindre hos de adspurgte brugere end på Det landsplan. er interessant, Men modsat serviceerhvervene fremstilling og byggeri fylder mindre er der en hos vækst de adspurgte i antallet brugere af servicevirksomheder, Men der benytter modsat fremstilling GTS-institutterne. og byggeri Mens er andelen der en vækst af servicevirksomheder > end på landsplan. i antallet af servicevirksomheder, udgjorde 27,3 der % benytter er den samlede GTS-institutterne. andel i 2008 Mens 33,4 andelen % af servicevirksomheder i 2006 i 2006 udgjorde 27,3 % er den samlede andel i ,4 % Flere mindre virksomheder anvender GTS-institutterne Flere mindre mindre virksomheder virksomheder anvender anvender GTS-institutterne GTS-institutterne Tabel 1.2 viser brugervirksomhedernes omsætning for hhv og og I 2008 I 2008 er er det det Tabel som i viser brugervirksomheder, brugervirksomhedernes har omsætning en en omsætning for på hhv. på over over og mio mio. kr. kr. som I 2008 som udgør er udgør det den største som den største i 2006 procentdel procentdel brugervirksomheder, af brugerne. af brugerne. der har en omsætning på over 200 mio. kr. som udgør den største procentdel af brugerne. Tabel 1.2: Brugervirksomhedernes omsætning Tabel 1.2: Brugervirksomhedernes Procent omsætning (n=335) 2008 Procent (n=413) 2006 Mindre end 5 mio. kr. Procent (n=335) 5, % Procent (n=413) 6, % Mindre 5-49 mio. end kr. 5 mio. kr. 38,3 5,7 % 31,0 6,3 % mio. mio. kr. kr. 38,3 10,1 % 31,0 11,9 % 50 Over mio. mio. kr. kr. 10,1 45,9 % 11,9 50,8 % Over Total 100 mio. kr. 45,9 100 % 50,8 100 % Total 100 % 100 % Kilde: Oxford Research A/S 2008 og Oxford Research A/S 2006 Kilde: Oxford Research A/S 2008 og Oxford Research A/S 2006 Samlet set er er gruppen af af virksomheder med en en omsætning på på over mio. mio. kr. kr. dog dog faldet faldet Samlet fra 62,7 set % i er i 2006 gruppen til til af % virksomheder i i Hertil med skal inflationen omsætning naturligvis på over 50 tages mio. in in kr. mente, dog således faldet således der 62,7 at ikke der % uden ikke i 2006 uden forbehold til 56 forbehold % kan i kan Hertil sammenlignes skal over inflationen tid. over Inflationen tid. naturligvis Inflationen vil tages her vil styrke in her mente, styrke det gene- såle- det at fra des generelle at billede der billede ikke af, at uden andelen af, at forbehold andelen virksomheder kan virksomheder sammenlignes med mindre med over omsætninger, mindre tid. Inflationen omsætninger, der benytter vil her der styrke GTS-insti- benytter det tutterne, generelle GTS-institutterne, billede steget siden af, er steget at andelen siden virksomheder med mindre omsætninger, der benytter GTS-institutterne, er steget siden Udover virksomhedens størrelse målt på omsætning er antallet af medarbejdere i virk- Udover somhederne virksomhedens et interessant størrelse mål til målt at tegne på på omsætning en profil af er brugerne antallet antallet af af af GTS-institutterne. medarbejdere i virksom- i virksomhederne et interessant et interessant mål til mål at til tegne at tegne en profil en profil af brugerne af brugerne af af GTS-institutterne. Tabel 1.3 viser virksomhedernes størrelse målt på antal ansatte for hhv og Tabellen 1.3 viser både virksomhedernes størrelse af brugerne størrelse af målt GTS-institutterne på antal ansatte samt for den hhv. generelle 2006 og fordeling af virksomhedsstørrelser viser både størrelse på af landsplan. brugerne af GTS-institutterne samt den generelle forde Tabel Tabellen 1.3 viser virksomhedernes størrelse målt på antal ansatte for hhv og Tabellen ling af virksomhedsstørrelser viser både størrelse af på brugerne landsplan. af GTS-institutterne samt den generelle fordeling af virksomhedsstørrelser på landsplan. Tabel 1.3: Virksomhedernes størrelse Tabel 1.3: Virksomhedernes Undersøgelsen størrelse Undersøgelsen Landsplan (Danmarks Undersøgelsen (n=506) 2008 Undersøgelsen (n=500) 2006 Landsplan Statistik) (Danmarks (2006) Under 5 ansatte (n=506) 4, % (n=500) 3, % Statistik) 66,5 (2006) % Under 5-49 ansatte 5 ansatte 46,6 4,0 % 45,6 3,8 % 66,5 30,4 % ansatte ansatte 46,6 25,5 % 45,6 24,0 % 30,4 1,9 % eller ansatte flere 25,5 23,9 % 24,0 26,6 % 1,9 1,2 % 200 Total eller flere 100,0 23,9 % 100,0 26,6 % 100 1,2 % Total 100,0 % 100,0 % 100 % Kilde: Oxford Research A/S 2008 og TNS Gallerup for Oxford Research A/S 2006 Kilde: Oxford Research A/S 2008 og TNS Gallerup for Oxford Research A/S 2006 I 2008 har den største brugergruppe af virksomheder mellem 5-49 ansatte. Gruppen I udgør 2008 i har 2008 den 46,6 største % hvilket brugergruppe en lille af stigning virksomheder siden mellem Samtidig 5-49 er ansatte. andelen Gruppen af bru har den største brugergruppe af virksomheder mellem 5-49 ansatte. Gruppen udgør udgør gervirksomheder i ,6 med % hvilket 50 eller er flere en ansatte lille stigning faldet siden lille smule Samtidig fra 50,6 er % andelen i 2006 af til 49,4 brugervirksomheder i ,6 % hvilket er en lille stigning siden Samtidig er andelen af brugervirksomheder % i med 50 eller flere ansatte faldet en lille smule fra 50,6 % i 2006 til 49,4 % i % i med 50 eller flere ansatte faldet en lille smule fra 50,6 % i 2006 til 49,4 Samlet set er der dog stadig en markant overrepræsentation af store virksomheder, men det er 8 interessant, at GTS-institutterne synes at have godt fat i den vigtige gruppe af virksomheder 8 mellem 5-49 ansatte, hvor der må forventes at befinde sig mange virksomheder i en vækst- og udviklingsfase. Her kan det være særligt vigtigt at kunne trække på eksterne spidskompetencer. Brugeranalyse af GTS-nettet 8

11 Samlet set er der dog stadig en markant overrepræsentation af store virksomheder, men det er interessant, at GTS-institutterne synes at have godt fat > i den vigtige gruppe af virksomheder mellem 5-49 ansatte, hvor der må forventes at befinde sig mange virksomheder i en vækst- og udviklingsfase. Her kan det være særligt vigtigt at kunne trække på eksterne spidskompetencer. Antallet Antallet af af ansatte ansatte kan kan nuanceres nuanceres yderligere yderligere ved ved at at undersøge undersøge for for andelen andelen af højtuddannedenede. Brugerundersøgelsen i 2006 i 2006 viste viste en relativ en relativ stor spredning stor spredning blandt brugervirksomhe- blandt brugervirksomhederne i andelen af i andelen højtuddannede. af højtuddannede. af højtuddan- Tabel 1.4 viser andelen af højtuddannede blandt de virksomheder, der benytter sig af Tabel 1.4 viser andelen af højtuddannede blandt de virksomheder, der benytter sig af GTSinstitutterne. GTS-institutterne. Tabel 1.4: Antal højtuddannede, ansat i brugervirksomhederne Procent 2008 (n=506) Procent 2006 (n=500) ,9 % 40,6 % ,8 % 15,0 % ,4 % 14,2 % ,7 % 8,0 % ,7 % 7,4 % 250 eller derover 5,3 % 7,2 % Ved ikke 3,2 % 7,6 % Total 100 % 100 % Kilde: Oxford Research A/S 2008 og TNS Gallerup for Oxford Research A/S 2006 I 2008 har 42,9 % af af de de adspurgte brugervirksomheder mellem højtuddannede. 20,8 20,8 % af af brugervirksomhederne har mellem højtuddannede ansat. ansat. I 15,4 I 15,4 % af % virksom- af virksomhederne er der er mellem der mellem højtuddannede højtuddannede ansat. ansat. Sammenlignes Sammenlignes der med der 2006 med er 2006 den er overordnet den overordnet tendens, tendens, at der at er flere der er brugervirksomheder, flere brugervirksomheder, har der mellem har 0-19 mellem højtuddannede 0-19 højtuddannede i 2008, ansat og at i der 2008, er færre og at brugervirksomheder færre brugervirksomheder i 2008, har i over 2008, 50 der højtuddannede har over 50 ansat ansat. højtuddannede ansat. 9 Brugeranalyse af GTS-nettet 9

12 Uvildighed er nøgleordet for arkitekters inddragelse af GTS-institutter Arkitekterne KØGE A/S er et rådgivende arkitektfirma, der udfører varierende opgaver indenfor bygningskonstruktion såvel som generelle rådgivningsopgaver. Virksomheden har i forbindelse med løsningen af flere opgaver gjort brug af GTS-institutter. Teknologisk Institut er i den forbindelse en vigtig og hyppig samarbejdspartner i flere faser af en bygningskonstruktion og i forbindelse med forskelligartet opgaver, såsom vurderinger af bygningers kvalitet og tilstand. Arkitekterne KØGE A/S bruger instituttet på ad hoc basis, når en kunde henvender sig til virksomheden med et konkret problem. Hvis Arkitekterne KØGE A/S vurderer, at der er brug for ekstern bistand tager de, afhængig af problemets karakter, kontakt til eksempelvis Teknologisk Institut. Partner Poul Jorsal udtaler: vi bliver typisk kontaktet af en bygherre der står med et konkret problem. Vi vurderer problemets omfang, og inddrager Teknologisk Institut efter behov. Arkitekterne KØGE A/S fremhæver flere forhold der er afgørende for virksomhedens kontakt med Teknologisk Institut. En historisk god relation mellem de to virksomheder anses som et vigtigt parameter, sammen med en stor tiltro til instituttets kompetencer. Ifølge Poul Jorsal er instituttets uvildighed i forhold til andre aktører også et vigtigt kriterium når samarbejdspartner skal vælges. Poul Jorsal udtaler: der er flere typer af virksomheder der kan tage prøver af eksempelvis ejendommes mørtelkvalitet. Flere leverandører og producenter af de produkter vi anvender, har også konsulentbistand man kan benytte. Vi benytter os dog primært af Teknologisk Instituts konsulentbistand, fordi vi herved er sikret en faglig vurdering fra en uvildig aktør. Det er vigtigt for os. Ifølge Poul Jorsal er Teknologisk Institut ikke det eneste GTS-institut som virksomheden samarbejder med. Arkitekterne KØGE A/S har abonnement på ydelser fra GTS-instituttet Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI). Herved kan virksomheden trække på løbende konsulentydelser fra DBI, samt holde sig ajour indenfor feltet via nyhedsbreve og generel information. Denne tilknytning er ifølge Poul Jorsal givtig på grund af nye skærpede brandkrav. Poul Jorsal uddyber I forbindelse med bygningskonstruktion af eksempelvis institutioner og erhvervsvirksomheder, er brandkravene skærpet. Det er nødvendigt at have en detailviden på området, og her trækker vi på konsulentbistanden fra DBI. Arkitekterne KØGE A/S inddrager således GTS-institutter i flere aspekter af deres opgaveløsning. Partner Poul Jorsal understreger, at virksomheden har mulighed for at bruge andre aktører end GTS-institutter som eksterne konsulenter, men at forhold såsom en historisk god relation, solide faglige kompetencer samt uvildighed fra andre aktører gør, at samarbejdet mellem Arkitekterne KØGE A/S og GTS-institutter også i fremtiden vil være en del af virksomhedens praksis. Arkitekterne KØGE A/S drives som et rådgivende arkitektfirma, som gennem mange år har løst meget varierende typer af opgaver for såvel private som offentlige klienter. Firmaet har sin primære kundekreds på Sjælland og i Storkøbenhavn. Kilde: Oxford Research A/S 2008 Et vigtigt element i den offentlige innovationspolitik er at dække hele landet, så alle virksomheder Et vigtigt uanset element geografisk i den offentlige placering innovationspolitik har kendskab til er og at mulighed dække hele for at landet, indgå så i et alle innovationssamspilsomheder uanset geografisk placering har kendskab til og mulighed for at indgå i et in- virknovationssamspil. Derfor har Oxford Research undersøgt den geografiske lokalisering af brugervirksomhederne og sammenlignet med den nationale fordeling af virksomheder. Derfor har Oxford Research undersøgt den geografiske lokalisering af brugervirksomhederne og sammenlignet med den nationale fordeling af virksomheder. Tabel Viser den den geografiske placering af af virksomhederne på på regionsniveau. 10 Brugeranalyse af GTS-nettet 10

13 Tabel 1.5: Hvor ligger virksomhederne? 2008 (n=504) 2006 (tillempet)* Landsplan Region Hovedstaden 37,5 % 40,4 % 31,2 % Region Sjælland 10,9 % 9,7 % 13,1 % Region Syddanmark 24,2 % 17,7 % 21,6 % Region Midtjylland 19,6 % 24,8 % 23,3 % Region Nordjylland 7,7 % 7,4 % 10,7 % Total 100,0 % 100,0 % 100 % Note: Tal for landsplan lavet på baggrund af et udtræk fra KOB (Købmandsstandens oplysningsbureau), hvor virksomheder med under 5 ansatte og virksomheder fra Færøerne er fravalgt. *2006 er tillempet, idet undersøgelsen fra 2006 er baseret på gamle amtstal. Kilde: Oxford Research A/S Se fx Oxford Research (2007): Effektanalyse af ErhvervsPhDordningen Tabel 1.5 viser, at virksomhederne i Hovedstaden generelt anvender GTS-institutterne Tabel mere 1.5 end viser, resten at virksomhederne af landet. Men i også Hovedstaden Region Syddanmark generelt anvender har en GTS-institutterne større bruger-andel mere end sammenlignet resten af landet. med fordelingen Men også Region af virksomheder Syddanmark på landsplan. har en større brugerandel sammenlignet Tilsvarende med fordelingen fordelinger af virksomheder ses af andre på analyser landsplan. af Forsknings og Innovationsaktiviteter, hvor Hovedstadsregionen ligger foran, så det er ikke overraskende. 2 Men det er interessant, at hvis fordelinger man sammenligner ses af andre forsigtigt analyser med af 2006 Forsknings (som er og konstrueret Innovationsaktiviteter, ud fra tal fra de Tilsvarende hvor gamle Hovedstadsregionen amter), så er andelen ligger af foran, bruger-virksomheder så det ikke overraskende. med adresse 2 i Men Hovedstadsregionen det er interessant, at faldende, hvis man mens sammenligner Region Syddanmark forsigtigt med har 2006 en stigende (som er konstrueret andel af virksomheder ud fra tal fra de i brugergruppen. så er andelen af brugervirksomheder med adresse i Hovedstadsregionen faldende, gamle amter), mens Figur Region 1.6 giver Syddanmark et tydeligt har billede en stigende af, at brugervirksomhederne andel af virksomheder er i brugergruppen. lokaliseret omkring de større byer i Danmark. Dette understøttes af tabel 1.5, hvor det fremgår at 37,5 % af Figur brugervirksomhederne 1.6 giver et tydeligt er billede lokaliseret af, at i Region brugervirksomhederne Hovedstaden, med er lokaliseret en kraftig omkring koncentration de større af virksomheder byer i Danmark. omkring Dette København. understøttes af tabel 1.5, hvor det fremgår at 37,5 % af brugervirksomhederne er lokaliseret i Region Hovedstaden, med en kraftig koncentration af Samme tendens gør sig gældende for de øvrige regioner, hvor Aalborg, Århus, Odense virksomheder og Trekantområdet omkring rummer København. en stor koncentration af virksomheder, der benytter GTSinstitutterne. Det vurderes ikke som værende overraskende, at det især er virksomheder Samme i de større tendens byer, gør som sig benytter gældende sig for af GTS-institutterne. de øvrige regioner, hvor Aalborg, Århus, Odense og Trekantområdet rummer en stor koncentration af virksomheder, der benytter GTS-institutterne. Det vurderes ikke som værende overraskende, at det især er virksomheder i de større For det første fremmer den geografiske lokalisering af GTS-institutterne, som er lokaliseret i Århus og Hovedstadsområdet (dog har Force Technologies og Teknologisk Institut byer, som benytter sig af GTS-institutterne. tillige filialer i en række mellemstore byer) en større nærhed til virksomheder i byerne. For det første fremmer den geografiske lokalisering af GTS-institutterne, som er lokaliseret i Århus og Hovedstadsområdet (dog har Force Technologies og Teknologisk Institut tillige filialer i en række mellemstore byer) en større nærhed til virksomheder i byerne. 2 Se fx Oxford Research (2007): Effektanalyse af ErhvervsPhD-ordningen 11 Brugeranalyse af GTS-nettet 11

14 Figur 1.6: Brugervirksomhedernes geografiske fordeling fordelt på regionerne. Kilde: Oxford Research A/S 2008 For det det andet andet er er der der en en større større koncentration af af innovative innovative virksomheder i de i de større større byer, byer, bl.a. bl.a. som som resultat resultat af af universiteter universiteter og og andre andre forskningsinstitutioners beliggenhed. beliggenhed. Da Da innovative virksomheder oftere indgår i eksterne udviklingsprojekter vil det alt andet lige koncen- innovative virksomheder oftere indgår i eksterne udviklingsprojekter vil det alt andet lige koncentrere GTS-brugerne omkring byerne. trere GTS-brugerne omkring byerne. Oxford Research har undersøgt om tilfredsheden med GTS-institutterne afhænger af Oxford virksomhedens Research geografiske har undersøgt udgangspunkt. om tilfredsheden Resultatet med GTS-institutterne er, at der en hel afhænger jævn fordeling af virksomhedens mellem 5 regioner, geografiske således udgangspunkt. der ikke er Resultatet forskel i tilfredsheden er, at der er en med hel jævn GTS-institutterne fordeling mellem med udgangspunkt de 5 regioner, i geografi. således der ikke er forskel i tilfredsheden med GTS-institutterne med udgangspunkt Det er således i ikke geografi. den konkrete oplevelse af samarbejdet med et GTS-institut, som kan forklare variansen i brugen af GTS-institutterne mellem landsdelene. Det Ligeledes er således er det ikke blevet den konkrete undersøgt oplevelse om der af er samarbejdet forskelle i virksomhedsstørrelse med et GTS-institut, blandt som kan brugerne fordelt variansen på de i brugen 5 regioner. af GTS-institutterne Resultaterne viser mellem en meget landsdelene. jævn fordeling, således an- forklare delen af store virksomheder er ens uanset geografisk udgangspunkt. Det er dermed heller ikke virksomhedsstørrelse, er det blevet undersøgt som om forklarer der forskelle variansen i virksomhedsstørrelse mellem landsdelene. blandt bru- Ligeledes gerne fordelt på de 5 regioner. Resultaterne viser en meget jævn fordeling, således andelen af store virksomheder er ens uanset geografisk udgangspunkt. Det er dermed heller ikke virksomhedsstørrelse, som forklarer variansen mellem landsdelene. 12 Brugeranalyse af GTS-nettet 12

15 Kapitel 2. Udviklingsaktiviteter brugere og ikke-brugere > I dette kapitel behandles data for både brugerne og ikke-brugerne med henblik på at vurdere omfanget og karakteren af de forsknings- og udviklingsaktiviteter, som virksomhederne igangsætter. Kapitlet sætter særligt fokus på den måde virksomhederne inddrager forskellige former for ekstern rådgivning i deres innovationsprocesser, herunder GTS-institutterne, universiteter og private rådgivere. 2.1 Sammenfatning Kapitlet viser først og fremmest, at virksomheder, der benytter sig af GTS-institutterne, er markant mere innovative end kontrolgruppen. Dvs. at de gennemfører langt flere udviklingsaktiviteter og sætter flere innovative projekter og processer i værk. Således gælder det fx, at hver tredje GTS-bruger har iværksat særligt omfattende innovationsprojekter, mens dette kun gælder for hver sjette virksomhed i kontrolgruppen. Dette bekræftes af undersøgelsen i 2006 og er fortsat et markant budskab. Samtidig er der dog et mindre generelt fald i omfanget af de igangsatte udviklingsaktiviteter fra 2006 til 2008, både når det gælder brugere af GTS-institutterne og kontrolgruppen. Et centralt resultat er, at der generelt anvendes en større andel af ekstern rådgivning i forbindelse med forskellige udviklingsaktiviteter. Igen er brugerne af GTS-institutterne markant hyppigere til at trække på eksterne kræfter end resten af dansk erhvervsliv, men tendensen med at flere virksomheder udvikler i samarbejde med andre gælder begge grupper. Endelig er det interessant at fremhæve, at brugerne af GTS-institutterne også er de virksomheder, der oplever den største konkurrence fra udlandet. Hermed styrkes hypotesen om at tilstedeværelse på globale markeder medfører større incitament og krav til innovation. 2.2 Virksomhedernes udviklingsaktiviteter GTS-institutternes målsætning er at fremme udviklingen og udnyttelsen af den nyeste viden i danske virksomheder. For bedre at kunne forstå hvilken rådgivning og service virksomhederne efterspørger hos GTS-institutterne er det relevant at se på, hvilke udviklingsaktiviteter virksomhederne har iværksat og/eller deltaget i indenfor det seneste år samt vurdere omfanget af disse aktiviteter. GTS-brugerne er innovative virksomheder Ved hjælp af kontrolgruppen er det muligt at undersøge om brugerne af GTS-institutterne har særligt fokus på innovation og udvikling sammenlignet med andre virksomheder. Konklusionen er, at de virksomheder, som benytter sig af GTS-institutterne gennemfører markant flere udviklingsaktiviteter end kontrolgruppen. Dette bekræfter et lignende billede fra undersøgelsen i Tabel 2.1 viser hvilke aktiviteter virksomhederne har gennemført inden for det seneste år. Brugeranalyse af GTS-nettet 13

16 GTS-brugerne er innovative virksomheder Ved hjælp af kontrolgruppen er det muligt at undersøge om brugerne af GTSinstitutterne har særligt fokus på innovation og udvikling sammenlignet med andre virksomheder. Konklusionen er, at de virksomheder, som benytter sig af GTS-institutterne gennemfører markant flere udviklingsaktiviteter end kontrolgruppen. Dette bekræfter et lignende billede fra undersøgelsen i > Tabel 2.1 viser hvilke aktiviteter virksomhederne har gennemført inden for det seneste år. Tabel 2.1: Har virksomheden inden for det seneste år? Brugere 2008 Ikkebrugere 2008 Brugere 2006 Ikkebrugere 2006 Deltaget i erfa-grupper* 73,5 % 47,8 % N/A N/A Udviklet nye produkter* 66,2 % 45,4 % 79,2 % 51,2 % Testet nye produkter* 64,0 % 39,4 % 79,2 % 51,2 % Indført eller forbedret kvalitetssystemer 61,8 % 38,8 % 67,4 % 50,2 % Gennemført organisationsudvikling/strategisk udvikling 60,8 % 38,8 % 69,6 % 49,0 % Indført eller forbedret af produktionsteknologier 52,4 % 29,6 % 69,6 % 45,8 % Foretaget markedsanalyser/markedsføring eller andre analyser 47,0 % 36,0 % 58,6 % 36,0 % Udviklet nye serviceydelser (rådgivning m.v.) 37,9 % 34,2 % 49,0 % 36,8 % Iværksat særligt omfattende innovationsprojekter (målt på budgettet)* 30,4 % 15,8 % N/A N/A Indført ny certificering (ISO m.v.) 24,5 % 12,4 % 25,4 % 13,8 % Note: Hver respondent har haft mulighed for at afgive mere end et svar, hvorfor det samlede procenttal overstiger 100 %. *Mht. N/A så blev der i undersøgelsen i 2006 spurgt til lidt færre områder, ligeledes var udvikling af produkter og test af produkter slået sammen til en udviklingsaktivitet derfor er tallene for udvikling og test af produkter ens. Kilde: DMA Research for Oxford Research A/S 2008, n=1.006 (2008), n=1.000 (2006) 3 Det ses fx af tal for virksomhedernes F&U fra Dansk Center for Forskningsanalyse Inden for samtlige kategorier af af udviklingsaktiviteter ligger gruppen af virksomheder, der anvender GTS-institutterne markant over kontrolgruppen. Det Det kan kan konstateres, at at der der er er tale tale om om et et lille lille fald fald i virksomhedernes innovationsaktiviteter, hvilket bekræfter billedet fra fra andre generelle statistikker om virksomhedernes F&U-aktiviteter. andre generelle statistikker om virksomhedernes F&U-aktiviteter. 3 3 Siden brugerundersøgelsen i 2006 har Oxford Research tilføjet to nye kategorier af udviklingsaktiviteter. brugerundersøgelsen i 2006 har Oxford Research tilføjet to nye kategorier af udvik- Siden lingsaktiviteter. For det første er virksomhederne blevet spurgt til brugen af Erfa-grupper. Erfa-grupper defineres i denne sammenhæng som formelle medlemsbaserede faglige fora for udveksling det af viden. første er Akkurat virksomhederne forventet blevet er Erfa-grupper spurgt til brugen af af de Erfa-grupper. meget anvendte Erfa-grupper metoder til For defineres at holde sig i denne fagligt sammenhæng opdateret både som på formelle individuelt medlemsbaserede plan og for virksomheden. faglige fora for Det udveksling er tydeligt, viden. at brugerne Akkurat af som GTS-institutterne forventet Erfa-grupper anvender en Erfa-grupper af de meget væsentligt anvendte metoder mere (73,5 til at %) af holde end ikke-brugere sig fagligt opdateret (47,8 %). både på individuelt plan og for virksomheden. Det er tydeligt, at brugerne Ligeledes af har GTS-institutterne vi sat fokus på anvender iværksættelse Erfa-grupper af særligt væsentligt markante mere innovationsprojekter (73,5 %) end ikkebrugere 2008 undersøgelsen. (47,8 %). Det er vigtigt for at kunne identificere, hvor mange i virksomheder, Ligeledes har vi sat fokus på iværksættelse af særligt markante innovationsprojekter i 2008 undersøgelsen. 3 Det ses fx af tal for Det virksomhedernes er vigtigt for F&U at kunne fra Dansk identificere, Center for Forskningsanalyse hvor mange virksomheder, som har sat 14 betydelige innovationsaktiviteter i gang. Her har dobbelt så mange brugere af GTSinstitutterne i forhold til ikke-brugere investeret i større og omkostningstunge innovationsaktiviteter. Knap hver tredje af GTS-brugerne har gennemført store innovationsprojekter, mens det kun gælder for hver sjette fra kontrolgruppen. Gennemførelse af store innovationsprojekter er således den udviklingskategori, hvor vi finder den største procentvise forskel mellem de to grupper af virksomheder. Brugeranalyse af GTS-nettet 14

17 som har sat betydelige innovationsaktiviteter i gang. Her har dobbelt så mange brugere af GTS-institutterne i forhold til ikke-brugere investeret i større og omkostningstunge innovationsaktiviteter. Knap hver tredje af GTS-brugerne har gennemført store innovationsprojekter, mens det kun gælder for hver sjette fra kontrolgruppen. Gennemførelse af store innovationsprojekter er således den udviklingskategori, > hvor vi finder den største procentvise forskel mellem de to grupper af virksomheder. GTS legitimerer praksis for mindre rådgivende virksomhed Dansk Plast Rådgivning er en mindre konsulentvirksomhed, der leverer serviceydelser indenfor plastbranchen, i form af optimering af plastforarbejdning, fremskaffelse af værktøjer samt fejlsøgning på maskiner. Virksomheden består af én mand, Jan Lyngbye, hvis funktion således består i at kvalificere og optimere virksomheders arbejde med plastmaskinel. Dette sker eksempelvis via optiske analyser, hvor Dansk Plast Rådgivning er blandt de markedsførende indenfor specialdesignede løsninger med optiske filtre. Arbejdet med forarbejdning af plastikemner sker under stor kraft og hastighed i et specialdesignet rum, hvor luften under denne proces fortrænges. Hvis luften ikke fortrænges fuldstændig, sker der en forbrænding hvorved plasten tager skade. Ved at minimere forbrændingen gennem optimal udluftning i dannelsen af plast, skabes der dermed et renere produkt. Det er optimeringen af denne funktion som Dansk Plast Rådgivning primært udfører. I forbindelse med en opgave for en større virksomhed indenfor branchen oplevede Jan Lyngbye dog, at kunden var svær at overbevise omkring hans virksomheds kompetencer. For at vise i praksis, at optimering af kvaliteten af plast ikke kun fungerede i teorien, tog Jan Lyngbye kontakt til FORCE. FORCE bistod med at uarbejde en større rapport der legitimerede Dansk Plast Rådgivnings praksis, og således via præcise beregninger, kurver og billeder, fik overbevist kunden om optimeringsmulighederne for deres plastmaskiner. Jan Lyngbye oplever, at FORCE i dag fungerer som en ekstern legitimerende partner, og at hans egen virksomhed på nuværende tidspunkt står stærkere på markedet, end den gjorde inden han tog kontakt til FORCE. Ifølge Jan Lyngbye, er det en klar fordel for en lille iværksætter, at stå sammen med FORCE på markedet, fordi når man står sammen og kan støtte sig til hinanden, opnår man langt mere end ved at stå alene. Samarbejdet med FORCE vil for Jan Lyngbye ikke begrænse sig til denne ene gang, men vil også i fremtiden fungere som en profilering og legitimering af hans virksomheds praksis. Jan Lyngbye udtrykker det således: samarbejdet med FORCE har styrket troværdigheden for min virksomhed og været medvirkende til, at jeg i højere grad kan profilere mig i forhold til potentielle kunder. Dansk Plast Rådgivning er en dansk konsulentvirksomhed, hvis primære arbejde består i at bistå virksomheder, der forarbejder plast i deres produktionsproces. Virksomheden har til huse i Billund. Kilde: Oxford Research A/S Stigende brug af ekstern rådgivning Der er stor forskel på, hvordan virksomheder arbejder med innovation og udviklingsprojekter. 4 Kilde: Economist Intelligence Unit (2007): Sharing the Idea; The emergence of global innovation network Overordnet set kan man opdele virksomhederne i to grupper; dem som laver interne udviklingsprojekter og dem som indgår i åbne projekter med inddragelse af eksterne samarbejdspartnere Den traditionelle interne innovationsproces har udgangspunkt i egne opbyggede F&Uafdelinger, hvor der afsættes ressourcer til at gennemføre interne udviklingsprocesser. Den åbne innovationsproces kombinerer egne udviklingsprojekter med eksterne ressourcer i form af samspil med offentlige eller private rådgivere. Brugeranalyse af GTS-nettet 15

18 Der er stor forskel på, hvordan virksomheder arbejder med innovation og udviklingsprojekter. Overordnet set kan man opdele virksomhederne i to grupper; dem som laver interne udviklingsprojekter og dem som indgår i åbne projekter med inddragelse af eksterne samarbejdspartnere. 4 Den traditionelle interne innovationsproces har udgangspunkt i egne opbyggede F&Uafdelinger, hvor der afsættes ressourcer til at gennemføre interne > udviklingsprocesser. Den åbne innovationsproces kombinerer egne udviklingsprojekter med eksterne ressourcer i form af samspil med offentlige eller private rådgivere. Disse positioner er naturligvis idealtyper og i mange virksomheder anvender man løbende Disse begge positioner modeller for er naturligvis innovation. idealtyper og i mange virksomheder anvender man løbende begge I dette modeller afsnit er for målet innovation. at identificere i hvilket omfang virksomhederne bruger ekstern rådgivning og derved anvender en åben innovationstilgang med inddragelse af eksterne I parter. dette afsnit er målet at identificere i hvilket omfang virksomhederne bruger ekstern rådgivning og derved anvender en åben innovationstilgang med inddragelse af eksterne parter. Nedenstående Nedenstående tabel tabel viser viser områder, områder, hvor hvor virksomhederne virksomhederne har har anvendt anvendt ekstern ekstern rådgivning. rådgivning. Tabel 2.2: Har virksomheden brugt eksterne rådgivere i forbindelse med: Brugere 2008 Ikke-brugere 2008 Brugere 2006 Ikke-brugere 2006 Deltagelse i erfa-grupper 67,8 % 46,4 % N/A N/A Udvikling af produkter 65,4 % 45,4 % 63,0 % 28,5 % Test af produkter 62,6 % 39,4 % 63,0 % 28,5 % Indførelse eller forbedring af kvalitetssystemer 60,9 % 38,2 % 34,3 % 25,9 % Gennemførelse af organisationsudvikling/strategisk udvikling 58,5 % 38,4 % 39,5 % 22,9 % Indførelse eller forbedring af produktionsteknologi 51,2 % 28,8 % 47,0 % 27,8 % Markedsanalyse/markedsføring eller anden analyse 41,9 % 34,4 % 34,1 % 23,6 % Udvikling af nye serviceydelser (rådgivning m.v.) 36,6 % 34,2 % 27,2 % 15,2 % Iværksættelse af særligt omfattende innovationsprojekter (målt på budgettet) 27,3 % 14,8 % N/A N/A Indførelse af ny certificering (ISO m.v.) 22,5 % 11,4 % 19,3 % 9,1 % Note: Hver respondent har haft mulighed for at afgive mere end et svar, hvorfor det samlede procenttal overstiger 100 %. *Mht. n/a så blev der i undersøgelsen i 2006 spurgt til lidt færre områder, ligeledes var udvikling af produkter og test af produkter slået sammen til en udviklingsaktivitet derfor er tallene for udvikling og test af produkter ens. Kilde: DMA Research for Oxford Research A/S 2008, n=1.006 (2008), n=1.000 (2006) Brugervirksomhederne har generelt en høj ekstern anvendelsesprocent i relation til udviklingsaktiviteter. Ud fra tabel 2.2 ses, at 67,8 % af brugerne af GTS-institutterne benytter Brugervirksomhederne har generelt en høj ekstern anvendelsesprocent i relation til udviklingsaktiviteter. Ud fra tabel 2.2 ses, at 67,8 % af brugerne af GTS-institutterne benytter sig sig af eksterne rådgivere i forbindelse med erfa-grupper. 65,4 % af brugerne anvender af eksterne rådgivere i forbindelse med erfa-grupper. 65,4 % af brugerne anvender ekstern rådgivning mht. udvikling af nye produkter og 62,6 % af brugervirksomhederne bruger ekstern 4 Kilde: Economist rådgivning Intelligence til test Unit af produkter. (2007): Sharing the Idea; The emergence of global innovation network 16 Hos ikke-brugerne er anvendelsen af ekstern rådgivning mere begrænset. 46,4 % af de adspurgte benytter eksterne rådgivere i forbindelse med deltagelse i erfa-grupper og 45,4 % anvender ekstern rådgivning til udvikling af produkter. 39,4 % af ikke-brugerne har eksterne rådgivere tilknyttet i forbindelse med test af produkter. Det område hvor ikkebrugerne har færrest eksterne rådgivere tilknyttet er ved indførelsen af ny certificering. Ikke-brugernes lavere brug af eksterne rådgivere skal forstås i sammenhæng med tabel 2.1, der viste, at kontrolgruppen generelt gennemfører færre udviklingsaktiviteter, derfor må det formodes at de har et mindre behov for ekstern rådgivning. Det er bemærkelsesværdigt at brugen af ekstern rådgivning generelt er stigende fra 2006 til Ser man fx på brug af ekstern rådgivning i forbindelse med organisationsudvikling er andelen af GTS-brugere, der har haft ekstern assistance steget markant fra 39,5 % i 2006 til 58,5 % i Brugeranalyse af GTS-nettet 16

19 Stigningen er ikke så stor for de klassiske områder, som udvikling af produkter og gennemførelse af test, hvor der kun er mindre stigninger. Men samlet set illustrerer tabel 2.2, at innovationsaktiviteter i samspil med eksterne parter er stigende. Dette gælder for både GTS-brugerne og kontrolgruppen. Overordnet set har brugerne en højere anvendelse af eksterne rådgivere end ikke-brugerne, men som tidligere skrevet har brugervirksomhederne også en højere udviklingsaktivitet jf. tabel 2.1, hvilket må formodes at afføde et større behov for at få tilført ny viden til virksomheden. Som flere cases viser, så inddrages eksterne samarbejdspartnere ofte i faste og tilbagevendende relationer. Figur 2.1 viser de adspurgte virksomheders svar på, hvor sandsynligt der er, at virksomheden vil benytte ekstern rådgivning indenfor det næste år. 56,7 % af brugerne ser det som meget sandsynligt at de vil benytte eksterne rådgivning indenfor det næste år, mens 27,1 % anser det som sandsynligt. Dermed forventer 83,8 % af virksomhederne, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt at de får behov for ekstern rådgivning. En mindre del af brugerne 14,7 % svarer, at de sandsynligvis ikke eller slet ikke sandsynligt, i forbindelse med udviklingsaktiviteten vil benytte eksterne rådgiver. Brugeranalyse af GTS-nettet 17

20 56,7 % af brugerne ser det som meget sandsynligt at de vil benytte eksterne rådgivning indenfor det næste år, mens 27,1 % anser det som sandsynligt. Dermed forventer 83,8 % af virksomhederne, at det er sandsynligt eller meget > sandsynligt at de får behov for ekstern rådgivning. En mindre del af brugerne 14,7 % svarer, at de sandsynligvis ikke eller slet ikke sandsynligt, i forbindelse med udviklingsaktiviteten vil benytte eksterne rådgiver. GTS brandsikrer Arken ARKEN er et museum for moderne kunst og et eksempel på, at flere servicevirksomheder benytter GTS-institutterne. Museet har bl.a. deltaget i Dansk Brand- og Sikringsinstitut (DBI) kursusvirksomheder i form af uddannelsen strategisk sikringsleder. På museer som ARKEN, der rummer kunstværker af stor kulturel og økonomisk værdi, er brandsikkerhed et vigtigt element for dets virke. I takt med at interessen for kunst stiger og dermed også priserne er de internationale krav til tyveri- og brandsikkerhed vokset. Som museum er det afgørende at kunne låne spændende og kostbare værker og det kræver optimale sikkerhedsmæssige rammebetingelser. Sikkerhedstruslerne og kravene til museerne udvikler sig hele tiden og ARKEN er medlem af Dansk Brand- og Sikringsinstitut i Hvidovre for at få viden om bl.a. de skærpede krav og regelsæt der ændrer sig løbende. DBI er det teknologiske institut som beskæftiger sig med brand- og sikringsteknik, og det er inden for disse områder at DBI's kernekompetencer er. DBI arbejder for at skabe optimale sikringsforhold inden for både brand og sikring. DBI er i tæt dialog med både myndigheder, organisationer og erhvervsliv. Projekt strategisk sikringsledelse var et nyt uddannelsesforløb der blev udviklet af DBI, for at forbedre uddannelsesmuligheder for sikringschefer på et højre niveau. Repræsentant fra ARKEN deltog i et af de første uddannelsesforløb for efterfølgende at være med til at evaluere og forbedre kursets indhold og form. Yderligere anvender museet løbende DBI s kompetencer og specialiseret viden inden for brandsikring. Samarbejde har i særdeleshed været rådgivning i forbindelse med byggeri på museet fx etablering af nye vægge, hvor DBI vurderer brandrisiko og kommer med installationsog forbedringsforslag. Ifølge Anette Hansen fra ARKEN er én af DBI s styrker, at der afsættes ressourcer til test og at DBI er et knudepunkt for specialiseret viden og erfaring. En viden som kommer museet til gode i forbindelse med fx eftersyn af museets eksisterende installationer. ARKEN er medlem hos DBI for at kunne finde informationer på bl.a. deres hjemmeside om sikring og brand. Yderligere giver et medlemskab af DBI adgang til en række fordele som fx rabatter. I et fremadrettet perspektiv vurderer Anette Hansen at DBI med fordele ville kunne udvide deres rådgivning og kursusudbud omkring sikring så instituttet ville kunne tilbyde bedre videregående uddannelser indenfor det område ARKEN Museum for Moderne Kunst blev åbnet i Forud for åbningen lå flere års politisk arbejde for at gøre området syd for København til en væsentlig del af det danske kulturliv. I 2008 åbnede ARKEN nye udstillingsrum og har nu mere end 5000 m 2 til at vise kunst på. ARKEN har haft udstillinger af kunstnere som Emil Nolde, Per Kirkeby og Andreas Golder. Kilde: Oxford Research A/S 2008 Hos 18 ikke-brugerne svarer 50,6 % af de adspurgte, at det i det kommende år er meget sandsynligt eller sandsynligt at de vil søge ekstern bistand. Hele 47,8 % af ikke-brugerne vurderer, at de sandsynligvis ikke eller slet ikke sandsynligt vil søge ekstern bistand. Sammenlignes undersøgelserne fra 2006 med 2008 er forskellen minimal. Derfor er det rimeligt at konkludere, at forventningen til brugen af ekstern rådgivning ikke har ændret sig nævneværdigt fra 2006 til Brugeranalyse af GTS-nettet 18

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted

Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted November 2009 Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted Udarbejdet for Energi Horsens www.damvad.dk Indhold 1 SAMMENFATNING... 2 1.1 Hovedresultater fra analyserne... 2 2 INDLEDNING... 4 3 STATISTISK

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Kære private rådgiver!

Kære private rådgiver! Kære private rådgiver! Der er virksomheder i Danmark med udfordringer, de ikke selv kan løse. De har brug for din ekspertise og viden de ved bare ikke, hvordan de finder dig. Derfor vil InnovationsAgenterne

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik

Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT Et overblik Norddanmark På toppen af IKT IKT kompetencekatalog ikt forum har fra april til oktober 2006 gennemført en afdækning af ikt kompetencerne i Norddanmark inden for

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde.

v/hans Henrik Bruhn, Teknologisk Institut Operatøropgave: Måling af foreløbig effekt for deltagere i projekt Innovation i Øjenhøjde. VIFU Videncenter for fødevareudvikling Att.: Gunhild Brynning Nupark 51 7500 Holstebro Konsulentopgave Århus, 10. januar 2011 1 1. Effektmåling i projekt Innovation i øjenhøjde v/hans Henrik Bruhn, Operatøropgave:

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

Om undersøgelsen fra Match-online.dk

Om undersøgelsen fra Match-online.dk Køberanalyse Introduktion Med en baggrund som HD i regnskabsvæsen og afsætningsøkonomi etableredes CBN Finance & Consult as i 1990. Siden har vi medvirket ved næsten 500 opgaver inden for formidling af

Læs mere

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger

Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Kommunal boliganvisning i almene familieboliger Notat baseret på resultater fra en undersøgelse af fleksibel boliganvisning i almene boliger Hans Skifter Andersen og Torben Fridberg Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder

Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Innovationsagenter - Nye veje til innovation i små og mellemstore virksomheder Erfaringer fra midtvejsevaluering af pilotprojektet Regionale Innovationsagenter Innovation: Analyse og evaluering 20/2009

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere