FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?"

Transkript

1 FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

2 FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der leverer en frivillig indsats. Ifølge kommunalfuldmagten må en kommune ikke begunstige enkelte borgere, og det er således ikke lovligt at tegne forsikring. Statsforvaltningens afgørelse lyder: Det er Statsforvaltningens opfattelse, at det ikke er lovligt for kommuner at tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for personer, der leverer en frivillig indsats for kommunen. Taler vi om arbejdsskadeforsikring er det vigtigt, at skelne mellem de forskellige former for frivillig hjælp. Er der tale om et frivilligt arbejde eller en frivillig indsats/aktivitet? Arbejdsskadestyrelsen, som afgør alle arbejdsskader, lægger stor vægt på, om man taler om det ene eller det andet. Således er frivilligt arbejde dækket af arbejdsskadeforsikringen, mens den frivillige indsats/aktivitet som udgangspunkt ikke er dækket af arbejdsskadeforsikringen. FRIVILLIGT ARBEJDE ELLER FRIVILLIG INDSATS / AKTIVITET? Når man skal vurdere, om der er tale om et frivilligt arbejde eller en frivillig indsats/aktivitet, ser man på forskellige faktorer. Hvad kan tale for, at en skade er dækket af kommunens forsikring? Hvad taler imod dækning? F.eks: Det taler for, at skaden er dækket af kommunens forsikring når: den frivillige er underlagt instruktionsbeføjelser sådan, at en anden person kan bestemme, hvordan arbejdet skal udføres arbejdet skulle være udført af en ansat, hvis ikke den frivillige havde lavet det den frivillige er blevet bedt om at lave arbejdet der fx forefindes en vagtplan det frivillige arbejde udføres i kommunens/institutionens interesse SIDE 2 AF 8

3 Det taler imod, at skaden er dækket af kommunens forsikring, når: den frivillige hjælp udføres i egen interesse (fx humanitært arbejde som besøgsven) Det skal understreges, at ingen af ovennævnte punkter kan stå alene, men at alle punkter dog ikke nødvendigvis skal være opfyldt. Ingen sager er ens, og hver enkelt skade vil blive vurderet af Arbejdsskadestyrelsen. Forsikring af frivillige befinder sig i et gråzoneområde. Der er ikke nogle præcise retningslinjer for, hvornår man kan vide sig sikker på at være forsikret, dog skelnes der meget til ovenstående faktorer. Eksempler på frivillig hjælp, som med større sandsynlighed relateres til arbejde og dermed være omfattet af arbejdsskadeforsikringen, kunne være: Rådgivning Festival Lektiehjælp DEN FRIVILLIGE ER IKKE OMFATTET AF HILLERØD KOMMUNES FORSIKRING Alle eventuelle hændelser vil være et spørgsmål mellem den frivillige og borgeren, der modtager den frivillige hjælp, jf. de almindelige regler efter Dansk Ret. Eksempel En frivillig er besøgsven hos en borger. Borgeren mener, at den frivillige har stjålet nogle ting fra borgeren. At være besøgsven betragtes som en frivillig indsats, og den frivillige er dermed ikke omfattet af Hillerød Kommunes forsikring. Borgeren har til gengæld pligt til at dokumentere / bevise erstatningsansvaret overfor den frivillige, hvis borgeren ønsker at gøre et krav gældende. SIDE 3 AF 8

4 PRIVAT ANSVARSFORSIKRING DÆKKER MÅSKE Den frivilliges private indbo- eller familieforsikring indeholder en ansvarsforsikring, som dækker vedkommende, hvis man bliver gjort erstatningsansvarlig for skader forvoldt på personer eller ting. Samtidig friholder forsikringen den frivillige for ansvar, hvis et sådan ikke er dokumenteret. Forsikringen har dog hos de fleste forsikringsselskaber en begrænsning, hvor den ikke dækker, fx grov uagtsomhed og forsætlige handlinger. Men forsikringen kan også undtage skader forvoldt under udøvelse af tjenester i skadelidtes interesse. Domstolene er ikke tilbøjelige til at pålægge personer, der gør andre en tjeneste, erstatningsansvar, hvis de under tjenesten kommer til at forvolde skade på ting, der tilhører den, hvem der ydes en vennetjeneste. Der vil kun være erstatningsansvar og dermed forsikringsdækning, hvis skadevolder har båret sig særlig ubetænksomt ad. Dette gælder, uanset om tjenesten foretages på opfordring eller eget initiativ. Nogle forsikringer undtager tillige skade forvoldt under udførelse af erhverv, eller hvad der kan sidestilles hermed, samt forenings- og klubarbejde. Nogle forsikringer har en pludselig skade -dækning som eventuelt dækker skade på ting, og hvor borgeren eventuelt kan få dækket skaden på tingen. Hvis man som frivillig er så uheldig at lave en skade, skal uheldet meldes til eget forsikringsselskab, der herefter vurderer, om skaden kan dækkes af forsikringen. ULYKKESFORSIKRING DÆKKER MÅSKE Den frivillige eller modtageren af frivillig hjælp kan også selv komme til skade under udførelsen af frivillig hjælp. F.eks. kan den frivillige under et besøg hos en borger overse et tæppe, snuble i det og brække anklen. SIDE 4 AF 8

5 Der kan være forskel på, hvordan forsikringsbetingelserne definerer et ulykkestilfælde. Hovedparten af selskaberne bruger en af følgende definitioner: Ulykkestilfælde, hvorved forstås en tilfældig, af forsikredes vilje uafhængig, pludselig udefrakommende indvirkning på legemet med påviselig beskadigelse til følge. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Fritidsulykkesforsikring / heltidsulykkesforsikring Alle, som via arbejde (herunder frivilligt arbejde) er omfattet af en arbejdsskadeforsikring, kan tegne en fritidsulykkesforsikring. Forsikringen dækker ulykkestilfælde i ens fritid og undtager skader opstået, mens man er omfattet af en arbejdsskadeforsikring. Det kan dog være svært at skelne, om den frivillige hjælp reelt er frivilligt arbejde eller en frivillig indsats/aktivitet (fritidsaktivitet). Vælger man i stedet at tegne en ulykkesforsikring som en heltidsulykkesforsikring, vil man undgå tvivlstilfælde om skaden skal defineres som en arbejdsskade eller en skade i fritiden. Heltidsulykkesforsikringen omfatter begge situationer. Bemærk, at de fleste forsikringsselskabers ulykkesforsikring har en aldersbegrænsning i dækningen. Nogle selskaber nedsætter erstatning for død og varigt mén fra det tidspunkt, hvor forsikrede er fyldt 68 år. I andre selskaber vil forsikringen fortsætte på uændrede betingelser, men til en forhøjet præmie. Undersøg altid, præcis hvad og hvordan din ulykkesforsikring dækker, samt om den dækker i forhold til din alder. De summer du er forsikret for, lever de op til dine forventninger ved f.eks. død, varigt mén, tandskade m.v.? SIDE 5 AF 8

6 FORENINGER OG ORGANISATIONER KAN TEGNE ARBEJDSSKADEFORSIKRING Hvis en forening eller organisation beskæftiger personer, der udfører frivilligt arbejde, har foreningen /organisationen som arbejdsgiver lovmæssig pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring. Herudover kan foreningen /organisationen tegne henholdsvis kollektiv ulykkesforsikring og erhvervsansvarsforsikring for sine medlemmer. Det er en god idé, at den frivillige undersøger om foreningen / organisationens forsikring lever op til vedkommendes forventninger. I andre frivillige foreninger og selvejende institutioner, der har en bestyrelse, er bestyrelsen arbejdsgiveren. Det er derfor bestyrelsen, der har ansvaret for at tegne lovpligtig forsikring og for at beslutte hvilke forsikringer, der derudover skal tegnes. Bemærk at det også gælder, selvom bestyrelsesmedlemmerne er frivillige. Hvem, der er arbejdsgiver i offentligt støttede institutioner, projekter, væresteder eller aktiviteter, beror på en konkret vurdering af den offentlige støtte og indflydelse på den frivillige hjælp. Frivillige, der leverer en frivillig indsats, kan selv oprette en forening og herigennem tegne forsikringer. Også selvom man eventuelt modtager støtte fra kommunen. Er man i tvivl om, hvorvidt der bør tegnes arbejdsskadeforsikring for frivillige, medlemmer eller enkelte grupper af frivillige og medlemmer, bør man kontakte Arbejdsskadestyrelsen og få en en konkret afklaring. HILLERØD KOMMUNE ANBEFALER Hillerød Kommune kan alene tilråde den frivillige og borgere, der modtager frivillig hjælp, til selv at sørge for at tegne nødvendig forsikringsdækning. Og således ikke selv vurdere om den frivillige hjælp evt. vil være forsikringsdækket andetsteds. SIDE 6 AF 8

7 RÅD OG VEJLEDNING HILLERØD KOMMUNE Forsikringskoordinator Jeanne Schouw Kristensen Trollesmindealle Hillerød Tlf FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Hos Forsikringsoplysningen kan du få information og oplysning om forsikringsspørgsmål. Forsikringsoplysningen er det danske forsikringserhvervs oplysningsorganisation. Forsikringsoplysningen Philip Heymans Allé Hellerup tlf ARBEJDSSKADESTYRELSEN Behandling af arbejdsskader sker hos Arbejdsskadestyrelsen. Her afgøres det, om en skadelidt kan få erstatning for en arbejdsskade. Tvivlsspørgsmål om, hvorvidt det konkrete arbejde eller den konkrete opgave er omfattet af arbejdsskadeloven, kan forelægges Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsskadestyrelsen Sankt Kjelds Plads København Ø tlf SIDE 7 AF 8

8 Denne pjece henvender sig til institutioner, der anvender frivillige, og de mennesker, der fungerer som frivillige. Den nyeste udgave af Frivillig hvordan med forsikring? kan til enhver tid findes og downloades fra hillerod.dk eller intranettet for kommunens ansatte. Denne information er udgivet af Ejendomme, Ejendomme er Hillerød Kommunes byg- og driftsherreorganisation. Vi skaber rum til byens liv og rammerne for kommunens mange aktiviteter. Læs mere om Ejendomme på hillerod.dk, eller intranettet for kommunens ansatte. SIDE 8 AF 8

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

Frivillige kan også få erstatning

Frivillige kan også få erstatning Frivillige kan også få erstatning Hvis man kommer til skade, imens man arbejder frivilligt, kan man godt være berettiget til erstatning. En ulykke er omfattet af arbejdsskadeloven, når ulykken sker, mens

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Skolen og forsikring

Skolen og forsikring SKOLEN OG FORSIKRING AUGUST 2011 SIDE 1 Skolen og forsikring Web-pjecen giver en oversigt over situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller selv kommer ud for en skade. Hvem har erstatningsansvaret?

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Forsikringer og Næstved Roklub

Forsikringer og Næstved Roklub Forsikringer og Næstved Roklub Forsikringer og Næstved Roklub Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning.... 3 Roklubbens Forsikringer.... 4 Hvordan dækker roklubbens forsikringer.... 5 Ansvarsforsikring....

Læs mere

Det er din skyld! - Skolen og forsikring. Til læseren

Det er din skyld! - Skolen og forsikring. Til læseren Det er din skyld! - Skolen og forsikring Til læseren "Det er din skyld" handler om forsikringsforhold i skolen. Pjecen giver en oversigt over de situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller

Læs mere

Forsikrings- bogen HK Forsikring

Forsikrings- bogen HK Forsikring Forsikringsbogen 2008 Indholdsfortegnelse Forsikring af ting 4... Familieforsikring 8... Husforsikring 9... Bilforsikring 10... Anmeldelse af skader Forsikring af personer 11... Ulykkesforsikring 14...

Læs mere

De Frivilliges Grønspættebog

De Frivilliges Grønspættebog De Frivilliges Grønspættebog en guide til det frivillige arbejde version 2 Indhold Formålet med hæftet....3 Frivilligt arbejde i fbm. sociale ydelser... 4 Forsikring af frivillige...6 Regler for frivilligt

Læs mere

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

Forsikringsvejledning Hjælpere

Forsikringsvejledning Hjælpere Forsikringsvejledning Hjælpere Administrationsudvalget 1 Indledende bemærkninger Formålet med denne vejledning er at give et grundlæggende indblik i hvordan og hvor meget lejren og dens deltagere er dækket

Læs mere

Forsikringsbogen. Nyttige links

Forsikringsbogen. Nyttige links Nyttige links Når du alligevel bevæger dig rundt på internettet, er her nogle links som kan anbefales: www.hk.dk/forsikring her kan du læse om privat- og medlemsforsikringer www.alka.dk her kan du se,

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 1 Hvad er en heltidsulykkesforsikring? Heltidsulykkesforsikringen sikrer dig, hvis du bliver varigt invalid ved

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

3F Kollektiv Fritidsulykkesforsikring

3F Kollektiv Fritidsulykkesforsikring Forsikringsdækning 3F Kollektiv Fritidsulykkesforsikring Ved død: Summen ved død som følge af ulykkestilfælde: Summen for efterlønsmodtagere, førtidspensionister over 60 år, arbejdende medlemmer, som er

Læs mere

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Separation/skilsmisse og pension

Separation/skilsmisse og pension SEPARATION/SKILSMISSE OG PENSION OKTOBER 011 SIDE 1 Separation/skilsmisse og pension Web-pjecen giver nogle hovedregler om behandlingen af livs- og pensionsforsikringer samt pensionskasseordninger ved

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere