Vejledning om sikkerhed ved selvskovning og sankning. Læs denne korte pjece inden du går i gang.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om sikkerhed ved selvskovning og sankning. Læs denne korte pjece inden du går i gang."

Transkript

1 Vejledning om sikkerhed ved selvskovning og sankning Læs denne korte pjece inden du går i gang.

2 Indholdsfortegnelse Forord Personligt sikkerhedsudstyr Motorsavens vedligeholdelse Arbejdets tilrettelæggelse Hvis skaden sker Kurser i brug og vedligeholdelse Lovgivning, ansvar og forsikring Litteratur... 9 Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Oplag: 1. oplag, august 2012ISBN-NR: Varenummer:

3 Forord Branchearbejdsmiljørådet, BAR Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkeds parter og oprettet i henhold til Arbejdsmiljøloven. Rådet har bl.a. til opgave at informere og vejlede om arbejdsmiljøforhold. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg er et permanent udvalg oprettet under BAR Jord til Bord. Udvalget beskæftiger sig med arbejdsmiljø inden for brancheområderne landbrug, skovbrug, gartneri og anlægsgartneri. Udvalgets sammensætning, formål og opgaver fremgår af BAR Jord til Bords hjemmeside Denne branchevejledning Sikkerhed ved selvskovning og sankning er udarbejdet af projektgruppen: Anne Marie Hagelskjær, BAR Jord til Bord Niels Juhl Bundgård Jensen, Naturstyrelsen Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening Kristine Jensen, BAR Jord til Bord Hans Okholm, Naturstyrelsen Inge Nørby, Naturstyrelsen Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn, og finderfinder at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og her ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Johnny Ulff Larsen Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere, GLS-A Vagn Henriksen Fagligt Fælles Forbund, 3F Indledning Der sker hvert år alt for mange skader, ulykker og sågar dødsulykker i forbindelse med sankning og selvskovning i de danske skove. Denne vejledning omhandler sikkerhed med og vedligeholdelse af motorsave, og henvender sig til skovejere, selvskovere og sankere. Vejledningen beskriver ligeledes hvordan man bør forholde sig i tilfælde af alvorlige ulykker, for at imødese den tvivl, der kan opstå om behovet for psykisk førstehjælp. Der sker hvert år mere end 550 skader med motorsav, rundsav og økse i forbindelse med sankning og selvskovning, og dette tal har været støt stigende siden Det er især hænder og fingre der sker skader på, og i 5-6 tilfælde med amputationer til følge. Det er især de uprofessionelle der kommer til skade med motorsav, hvilket tyder på manglende viden om sikkerhed og vedligeholdelse af materiel. Mange ulykker kan undgås ved brug af personligt sikkerhedsudstyr og af en vedligeholdt motorsav. Der skete et markant fald i antallet af skader og især alvorlige ulykker og dødsulykker, da påbuddet om brug af sikkerhedsudstyr blev indført i starten af 1980 erne. Vejledningen behandler ikke sikkerhedskrav til andre tekniske hjælpemidler, traktor, kløvningsmaskine mv. De krav, der stilles lokalt skal overholdes; eksempelvis ved oliespild, at kørsel kun må foregå på anviste ruter og at der vises hensyn til den eksisterende beplantning, jorddiger og stengærder mv. 3

4 1. Personligt sikkerhedsudstyr Når man skover eller sanker i statens, kommunens eller i private skove, skal de samme regler og love, som gælder for professionelle skovarbejdere overholdes, dvs. at Arbejdsmiljøloven skal overholdes. I Arbejdsmiljøloven står der, at arbejdet skal foregå sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt. Derfor skal der altid bæres korrekt sikkerhedspåklædning, når der arbejdes med motorsaven. Ved fældning, skovning og sankning, hvor der bruges motorsav, skal der altid anvendes følgende personlige værnemidler: industrisikkerhedshjelm øjenværn: Trådnet giver en god beskyttelse mod spåner, men vær opmærksom på, at det kan tage noget af lyset høreværn, der kan nedsætte støjen til under 80 db(a) benværn, er sikkerhedsbukser med fastsyet skærehæmmende indlæg fodværn, skal være støvler eller støvletter med skridsikre såler, skærehæmmende indlæg mod gennemskæring og tånæser, der også beskytter mod tunge emner evt. handsker mod vibrationer og med skæreindlæg på håndryggen kompresforbinding. Alle personlige værnemidler skal være CE-mærkede. Sikkerhedsudstyr kan købes der hvor man køber motorsav. Prisen for at arbejde med motorsaven uden sikkerhedsudstyr kan blive høj også for de pårørende! 2. Motorsavens vedligeholdelse Motorsaven skal være typegodkendt eller CE-mærket. For at kunne arbejde med saven på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt måde, er det vigtigt at kende savens funktioner, og kende til vedligeholdelsen af saven. Så læs altid brugsanvisningen, inden saven tages i brug. Motorsaven skal være forsynet med: fangtap kædebremse og kæde viberationsdæmpning gasspærre. Fangtap Fangtappen skal opfange kæden hvis den springer af eller knækker. For at undgå, at kæden springer af, skal man sørge for, inden arbejdet påbegyndes, at justere kæden korrekt på sværdet. Man kontrollerer kædens korrekte spænding ved at gribe fat om kæden på sværdets underside trække den fri af sværdet og slippe. Kæden skal smække tilbage og lægge sig ind til sværdet. Man kan se en kort instruktionsfilm på youtube, om Skovhuggertips til din motorsav med skovløber Preben Palsgaard : Youtube, se litteraturlisten. Kædebremse Når motorsaven er vedligeholdt, er den lettere at arbejde med og sikkerheden er langt højere. Inden man bruger motorsaven, er det vigtigt, at savens bremse er rengjort, at kæden er efterset og filet og kædebremsens funktion er kontrolleret. Man kontrollerer kædebremsen sådan: Kædebremsen skal kunne udløses ved et let tryk fremad på parerbøjlen. Man afprøver funktionen med motoren startet og fuld gas. Kæden skal standse øjeblikkeligt, når man trykker på parerbøjlen. 4

5 Savens kæde bør files mindst hver gang den har været brugt. Hertil skal man bruge en filerulle, en flad fil og en rund fil. Den flade fil bruges til at file rytteren med, dette skal gøres ca. for hver gang kædens tænder files. Kædens tænder files flere gange i løbet af en dag i skoven. Som tommel finger regel siger man, at kæden bør files hver gang der tankes. Hvordan motorsaven vedligeholdes kan også ses på førnævnte film. Dårlig eller manglende filing af kæde øger vibrationerne fra saven. Endvidere kræver en sløv kæde et større pres mod træet, hvilket kan være årsagen til udmattelse og uopmærksomhed. Vibrationsdæmpning Der findes handsker på markedet, som kan nedsætte vibrationer fra saven. Handskerne kan fås med skæreindlæg. Vibrationerne i save kommer dels fra motoren, dels fra kæden. Vibrationsniveauet angives i m/s2 eller i db(ha). Godt dæmpede save har et vibrationsniveau under 4,5 m/s2 eller 133 db(ha). Udsættes man ofte for høje vibrationer i hænderne, kan man udvikle Raynauds syndrom, i daglig tale kaldet hvide fingre, som kan være smertefuldt og uhelbredeligt. Gasspærre Alle motorsave skal være forsynet med en gasspærre, som forhindrer utilsigtet opgasning af motoren. Langt de fleste skader sker på hænder og fingre, fordi der holdes på emnet med den venstre hånd og saven med højre hånd. Sikkerheden ved saven beror på, at venstre hånd altid holdes på savens forreste håndtag. Husk ALTID: To hænder på motorsaven! 3. Arbejdets tilrettelæggelse Det er vigtigt, at arbejdet tilrettelægges grundigt inden man går i gang med motorsaven. Der er gennem årene sket mange alvorlige ulykker; hvor personer er blevet ramt af kæden, personer er blevet ramt af det træ, der fældes eller de trædele, der saves af. Brug den sunde fornuft og tag aldrig chancer. Man må aldrig holde saven over skulderhøjde, idet faren for et kast kan føre saven direkte ned mod hovedet, eller man risikerer at blive ramt af det emne som netop er savet af. Arbejde med motorsav fra en stige, er ifølge arbejdsmiljøloven ikke tilladt, idet motorsaven altid skal betjenes med to hænder, og man derfor ikke samtidig kan holde fast på stigen. Tilrettelæg arbejdet sikkert: flugtvej fældning og faldretning hængere og vindfældere afstand og afspærring alenearbejde. Flugtvej Inden man fælder, skal man rydde flugtvejen for kviste, grene og værktøj, så man sikrer en hurtig flugt uden at falde eller blive fastlåst. Gå straks skråt bagud i sikker afstand, når træet falder. Se også efter i trækronen, om der hænger løse grene eller andre trækroner fast, som kan falde ned, når træet begynder at falde. Fældning og faldretning Træets faldretning kan styres via forhug, men man skal være opmærksom på, at hård vind eller vindstød kan ændre retningen. Træer med en diameter på mere end 12 cm i brysthøjde skal fældes 5

6 med forhug og træer med en diameter på mere end 25 cm i brysthøjde skal endvidere fældes med bagtå. Fældning med bagtå giver tid til at sikre, at faldområdet er frit, hvis man ikke har en vagtmand med. Der skal vises agtpågivenhed for risikoen for, at træet falder således, at kronen hænger fast i et andet træ, dette kaldes hængere. Hængere og vindfældere Der må aldrig arbejdes undere hængere, og hængere må ikke fjernes ved at fælde det træ det hænger fast i, endsige via fældning af et andet træ, som evt. kan rive hængeren med ned. Hvilke arbejdsmetoder og rækkefølgen heraf kan fx se sådan ud: brug et fældejern med vendekrog brug en vendekrog eller et vendebånd, der har en momentarm på over 2 m brug en vægtstang til at flytte hængeren bagud brug et håndspil hængere skal nedtages med traktor med spil eller lignende, hvis det ikke lykkes at få hængeren ned ved ovennævnte metoder. Se også efter i trækronen og kronerne omkring, om der hænger løse grene eller andre træer (vindfældere), som kan falde ned, når arbejdet påbegyndes. Afstand og afspærring Man skal sikre sig, at andre gæster i skoven er klar over, at der fældes træer i det pågældende område, og at ingen opholder sig inden for det område, hvor der er risiko for at blive ramt af saven eller de emner der saves i. Man skal også tage stilling til, om terrænet skråner, så træet kan trille ned og ramme eller klemme personer, der opholder sig i træets bevægelsesretning. Man skal sikre sig, at der ikke befinder sig personer i det område træet falder. Man kan i nogle tilfælde få behov for at opsætte skilte med advarsel eller bede sin makker om at holde vagt. Hvis man er flere, der fælder træer i området, skal man overholde sikkerhedsafstanden, som er mere end den dobbelte træhøjde fra stub til stub. Se tegningen: Alenearbejde Når man planlægger en tur i skoven med motorsaven, skal man ikke være alene. Sker der en ulykke, er risikoen for, at man ikke kan hjælpe sig selv meget stor! Er det alligevel nødvendigt at arbejde alene, så skal man: give nogen besked om, hvor man befinder sig i dagens løb notere sig hvor man befinder sig, så man kan give alarmcentralen klar besked tegne ind på et kort, hvor man befinder sig, og tegn også ruten. Giv kortet til en kontaktperson altid have en mobiltelefon eller kommunikationsradio på sig 6

7 holde sig i kontakt med sin kontaktperson mindst hver tredje time altid have et transportmiddel med sig i skoven. Som udgangspunkt bør man aldrig være alene, når der arbejdes med motorsav! 4. Hvis skaden sker Man skal altid have en kompresforbinding på sig, når man arbejder med motorsav, så en blødning kan standses. Det er vigtigt, at kompresset bæres evt. i en lille taske eller lomme. Ulykker der sker under fritidsarbejde er anmeldepligtige på lige fod med ulykker i arbejdstiden. Hvis der sker en ulykke, skal man som hovedregel gøre følgende: 1. Stands ulykken, dvs. flyt evt. den tilskadekomne fra området, hvis der er risiko for yderlige skader (træet flytter sig, grene der vil falde ned ol.). 2. Giv livreddende førstehjælp. 3. Tilkald hjælp 112 (Det er vigtigt at man kan oplyse, hvor man befinder sig) Er der en 3. person, så send ham op til nærmeste offentlige vej. Pulsåreblødning Er der tale om pulsåreblødning, skal man handle hurtigt. Pulsåreblødninger kan relativt hurtigt give et stort og livstruende blodtab, og det kan bløde så voldsomt, at man ikke kan standse blødningen med en almindelig fast forbinding. En pulsåreblødning kan i værste fald betyde, at den tilskadekomne dør, inden han kommer til en skadestue. Man kan kende en pulsåreblødning på, at blodet sprøjter kraftigt og i stød (ikke en jævn blødning). Stort blodtab påvirker ofte blodcirkulationen, og kan medføre et blodtryksfald, som får den tilskadekomne til at udvikle chok. Førstehjælp ved kraftig blødning: Læg straks tommelfingeren direkte i såret og tryk, indtil blødningen standser. Læg den tilskadekomne ned, hæv det blødende sted mest muligt. Man kan ofte standse en pulsåreblødning ved at anlægge en fast forbinding eller en trykforbinding. Det kan man gøre, hvis blødningen er midt på overarmen eller tættere på hånden, eller fra lige over knæet og nedad til foden. Anlæg fast forbinding ved hjælp af en kompresforbinding. Læg den stramt, men ikke så stramt, at den afsnører for blodomløbet. Hvis den ikke standser blødningen, så anlæg en trykforbinding. Trykforbinding En trykforbinding er en fast forbinding som beskrevet ovenfor, hvor der supplerende lægges en hård genstand direkte ovenpå den faste forbinding, man lige har lagt, og derefter en ny fast forbinding, som trykker den hårde genstand ind mod såret. Alle hårde genstande kan bruges, men en sten er ofte det bedste. Kan man ikke standse blødningen med en trykforbinding, skal man fortsætte med at trykke direkte i såret. Få evt. en anden hjælper eller den tilskadekomne selv til at hjælpe, sådan at presset opretholdes, til ambulancen er fremme. Psykisk førstehjælp Det kan være en stor psykisk belastning, at have været udsat for eller vidne til en ulykke. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på et eventuelt behov for psykisk førstehjælp til skadeslidte, vidner, førstehjælpere og evt. pårørende ved alvorlige ulykker. Omsorg for det psykiske går ud på at genskabe ro og balance i tanker, følelser, adfærd og kropslige funktioner. Det er vigtigt at have nogle at tale med umiddelbart efter hændelsen. Det er helt almindeligt, at personer som har været involveret i ulykker får en akut belastningsreaktion. 7

8 Reaktionen udløses af en ekstraordinært voldsom psykisk belastning, som det er at være vidne eller førstehjælper til en større ulykke eller dødsfald. Det er en normal reaktion, der almindeligvis fortager sig i løbet af få timer eller dage. Reaktionen karakteriseres ved angstsymptomer og følelsesmæssige udbrud. Vær opmærksom på, at reaktionsmønsteret kan antage mange forskellige former. Det er især vigtigt, at være opmærksom på den tilstand, hvor personen bliver stille og indadvendt. Gå ud fra, at personen, som har været impliceret i ulykken, har brug for professionel hjælp. Hurtig hjælp er den bedste hjælp, så ring hellere til vagtlægen eller til privat psykologisk rådgiver, en gang for meget, end en gang for lidt. Hvis personen ikke er blevet sat i behandling af en psykolog, men stadig viser tegn på symptomer efter 48 timer, skal man kontakte en læge eller psykolog. Det skal dog tilføjes at, i langt de fleste tilfælde kan den akutte belastningsreaktion behandles med almindelig omsorg fra familie, venner og arbejdskollegaer. I den kommende periode skal man være opmærksom på, om personen har ændret adfærd, humør, spise-, drikke- eller rygevaner. Dette kan være tegn på, at der alligevel er behov for professionel hjælp. 5. Kurser i brug og vedligeholdelse Læs altid brugsanvisningen på den nye sav, inden den tages i brug, og gem den, så den kan bruges, når saven skal vedligeholdes. For at arbejde sikkert med motorsav er det vigtigt at kende savens funktioner. Har man aldrig arbejdet med motorsav før, er det vigtigt, at få en grundig instruktion eller et kursus. Mange større forhandlere af haveredskaber afholder ofte korte aftenkurser i brug og vedligeholdelse af motorsav. Man kan også se en kort instruktionsfilm på Youtube, se litteraturlisten. 6. Lovgivning, ansvar og forsikring Personer, der i fritiden skover eller sanker i statens, kommunens eller i private skove, skal overholde de samme regler og love, som gælder for professionelle skovarbejdere, dvs. at Arbejdsmiljøloven også skal overholdes i fritiden og af alle borgere. I Arbejdsmiljøloven står der, at arbejdet skal foregå sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt. Derfor skal selvskovere og sankere altid sørge for den korrekte sikkerhedspåklædning, ved arbejde med motorsav. Arbejde med motorsav skal tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejde med motorsav må ikke udføres af personer under 18 år! Mange ulykker kan undgås, hvis selvskovere og sankere følger lovens krav til sikkerhedsudstyr og sikker adfærd, som fremgår af denne vejledning. Derfor er det vigtigt, at skovejeren oplyser selvskovere og sankere om, hvor de kan finde materiale om sikkerhed ved brug af motorsav. Ønsker en selvskover eller sanker instruktion/kursus i brugen af motorsav, kan der henvises til fx AMU-kurser eller til film på Youtube, se litteraturlisten. Her finder man nogle gode korte film om sikker brug af motorsav. En skovejer påtager sig intet ansvar eller erstatningspligt over for en selvskover eller sanker som er kommet til skade med eget udstyr. Som skovejere har man ret til at bortvise og inddrage den udstedte tilladelse til selvskovning eller sankning uden erstatning, hvis en selvskover eller sanker ikke overholder loven! 8

9 7. Litteratur Franz Theilby, Artikel Pas på dig selv. Dansk BioEnergi februar 2001 Arbejdstilsynets vejledning Arbejde med motorkædesav, At-vejledning B Arbejdstilsynets vejledning Fældnings- og skovningsarbejde, At-vejledning D Træets fældning. Ulf Jessen, Skov og landskab. BAR Jord til Bord, Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. aspx?id=1907 Motorsavens brug i skoven med skovløber Preben Palsgaard Skovhuggertips til din motorsav med skovløber Preben Palsgaard Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 18. december 1996 om sikkerhedskrav m.v. til personlige værnemidler. 9

Vejledning om sikkerhed ved selvskovning og sankning. Læs denne korte pjece inden du går i gang.

Vejledning om sikkerhed ved selvskovning og sankning. Læs denne korte pjece inden du går i gang. Vejledning om sikkerhed ved selvskovning og sankning Læs denne korte pjece inden du går i gang. Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Personligt sikkerhedsudstyr...4 2. Motorsavens vedligeholdelse... 4 3.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde med motorkædesave. B September Erstatter At-meddelelse nr af november 1983

At-VEJLEDNING. Arbejde med motorkædesave. B September Erstatter At-meddelelse nr af november 1983 At-VEJLEDNING B.5.1.1 September 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.07.2 af november 1983 Arbejde med motorkædesave 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014

Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014 Træfældning Version 2 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte Funktions Uddannelse Indsats Træfældning Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright: Beredskabsstyrelsen Forsidefoto:

Læs mere

Arbejde med motorkædesave

Arbejde med motorkædesave Arbejde med motorkædesave At-vejledning B.5.1.1 September 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.07.2 af november 1983 Arbejde med motorkædesave skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med Atvejledningen

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.:

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.: Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Grundlæggende motorsav

Grundlæggende motorsav Grundlæggende motorsav KOMPENDIUM Oktober 2014 Arne Hebbelstrup institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Registreringsblad Materialet er udviklet til deltagere i AMU-uddannelserne

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie.

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie. Sorg og kriseplan for Espebo Børnecenter: Når børn mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd om situationen. Det er der

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 07-01-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde første hjælp? Det er vi nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge første hjælp? Altid Vi skræddersyer

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

OG HYDRAULISK REDNINGSMATERIEL

OG HYDRAULISK REDNINGSMATERIEL BRANCHEVEJLEDNING BRUGEN AF SKÆREMASKINER OG HYDRAULISK REDNINGSMATERIEL INDENFOR BRAND- OG REDNINGSARBEJDE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning om brug af skæremaskiner og

Læs mere

Sikkerhedsskilte Katalog 2017

Sikkerhedsskilte Katalog 2017 Sikkerhedsskilte Katalog 2017 Farlig elektrisk spænding Høreværn Øjenværn Trykflasker fjernes ved brand Pas på kørende trafik Rygning forbudt www.combeeworx.com SIKKERHEDSSKILTE Regler om sikkerhedsskiltning

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved trafik-

Læs mere

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark SKOVMANDSORDNINGEN

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark SKOVMANDSORDNINGEN Grundejerforeningen Fredensborg Søpark SKOVMANDSORDNINGEN 2013 Velkommen til Skovmandsordningen for Grundejerforeningen Fredensborg Søpark Søparkens skovmænd efter vel afsluttet kursus i sikker håndtering

Læs mere

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Ingen ekstra chancer

Ingen ekstra chancer Ingen ekstra chancer Udgiver Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Plan & Miljø Forfattere Tormod Overby, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Plan & Miljø og Jens J. Høy, AgroTech A/S Fotos Jens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B Tid til rådighed: Reference: 20 minutter. Førstehjælpsbog anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Arbejde med motorsav. Husqvarna Performance Series

Arbejde med motorsav. Husqvarna Performance Series Arbejde med motorsav VEJLEDNING I MERE SIKKER OG EFFEKTIV BRUG AF EN MOTORSAV del 1 Husqvarna Performance Series Alle, som arbejder med en motorsav, bør kende til indholdet af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

SITUATIONSØVELSE 1. Figurantinstruks: Du ligger bevidstløs på vejen med halstørklædet stramt om halsen. Handlingsskema for observatør: Instruks:

SITUATIONSØVELSE 1. Figurantinstruks: Du ligger bevidstløs på vejen med halstørklædet stramt om halsen. Handlingsskema for observatør: Instruks: Situationsøvelser SITUATIONSØVELSE 1 På en trafikeret vej får cyklisten foran dig halstørklædet ind i baghjulet. Han vælter og ligger på vejen, tilsyneladende livløs. Du ligger bevidstløs på vejen med

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndskubbet plæneklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndskubbet plæneklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndskubbet plæneklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 7 Klipning af græs på skråninger 9 Rotorplæneklipper 16 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndskubbet

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Helkropsvibrationer i skovbruget

Helkropsvibrationer i skovbruget Helkropsvibrationer i skovbruget Indholdsfortegnelse 2 Side Forord................................................................. 3 Vibrationer.............................................................

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Situationsøvelse 1. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne om at lægge sig som vist på tegningen og lad førstehjælperen gå i gang. Vend!

Situationsøvelse 1. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne om at lægge sig som vist på tegningen og lad førstehjælperen gå i gang. Vend! Situationsøvelse 1. Du og en ven er ved at hænge en lampe op i stuen. Pludselig falder din ven om og ligger på gulvet med den elektriske ledning i hånden. Instruktion til gruppelederen: Bed den tilskadekomne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Halmballer. Sikker håndtering i landbruget

Halmballer. Sikker håndtering i landbruget Halmballer Sikker håndtering i landbruget Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om sikker håndtering af halmballer i landbruget. Vejledningen beskriver en række praktiske

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

Vedligeholdelse i førstehjælp Uddannelsesplan

Vedligeholdelse i førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at genopfriske og ajourføre den viden, de færdigheder og de holdninger hos deltagerne, der sætter dem i stand til fortsat at kunne yde Hjerte-Lunge-Redning

Læs mere

af 5 10-12-2005 10:37

af 5 10-12-2005 10:37 Førstehjælp At-meddelelse nr. 4.04.19 Oktober 1995 Erstatter: December 1991 Baggrund Bekendtgørelse om byggepladsers og lignende arbejdssteders indretning. Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning.

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndholdt hækklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndholdt hækklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Hækklipning 10 Hækklipper 14 Stangklipper 17 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndholdt hækklipper

Læs mere

Hvide kitler. Førstehjælpskurser. Strandvej 22, 4220 Korsør 18. Hvide kitler v/ Ken Kürstein Indehaver og civiløkonom

Hvide kitler. Førstehjælpskurser.  Strandvej 22, 4220 Korsør 18. Hvide kitler v/ Ken Kürstein Indehaver og civiløkonom Førstehjælpskurser Er I i virksomheden klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Vi skræddersyr kurserne, så I får det, I har behov for i jeres virksomhed. Vi har flere

Læs mere

Få styr på. arbejdsmiljøet. i landbruget. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

Få styr på. arbejdsmiljøet. i landbruget. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Få styr på arbejdsmiljøet i landbruget Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Indhold Forord Forord... 1 Samarbejde om arbejdsmiljø... 2 Arbejdspladsvurdering...4 Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse...5

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning sikkerhed og arbejdsmiljø i sygetransportvogne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Halmballer. sikker håndtering i landbruget

Halmballer. sikker håndtering i landbruget Halmballer sikker håndtering i landbruget Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om sikker håndtering af halmballer i landbruget. Vejledningen beskriver en række praktiske

Læs mere

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde?

Definition af alenearbejde Hvad er alenearbejde? Ved alenearbejde skærpes kravene til sikkerhed og forebyggelse, så medarbejderen ikke udsættes for unødig risiko i arbejdet. Alenearbejde er ikke en risikofaktor i sig selv, men vær opmærksom på, at nogle

Læs mere

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Arbejdstagersekretariatet tlf. 33 97 21 12 e-mail: kristine@sid.dk Besøg også BAR Jord til Bords hjemmeside: www.barjordtilbord.dk

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD!

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! For mange børn og unge skades på jobbet Børn og unge er særlig sårbare over for skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet. Ofte mangler børn og unge den viden, erfaring

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale.

En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale. En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale. A: Fjerner fremmedlegemet med to fingre, ringer 112 og starter Hjerte-Lunge-Redning. B: Giver 5 hårde slag mod ryggen og giver

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Grundlæggende motorsav

Grundlæggende motorsav Grundlæggende motorsav KOMPENDIUM Januar 2014 Arne Hebbelstrup institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Registreringsblad Materialet er udviklet til deltagere i AMU-uddannelserne

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Afrettere hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder afrettere skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

Allroundkursus i førstehjælp august 2010

Allroundkursus i førstehjælp august 2010 Allroundkursus i førstehjælp august 2010 Haldum-Hinnerupskolen Førstehjælp instruktørfirma EBrejnegaard www.brejnegaard.com EBrejnegaard, CVR: 32215351 Hammelvej 25, 8370 Hadsten, Tlf: 29 46 83 90 info@brejnegaard.com

Læs mere

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat

Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat 6 Baggrundsanalyse af anmeldte arbejdsulykker inden for Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser 1993-1999 Ulykker inden for Privat husholdning med privathjælp Ulykker inden for Privat

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser Retningslinjer Etape nr., entreprise nr. og titel Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser I denne pjece kan du læse om retningslinjer og regler

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Førstehjælp ved tilskadekomst. Uddannelsesplan

Førstehjælp ved tilskadekomst. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 8, maj 2009 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet

Læs mere

Stødpind. Rullebord kan være med automatisk fremføring, og maskinen kan være forsynet med forridser.

Stødpind. Rullebord kan være med automatisk fremføring, og maskinen kan være forsynet med forridser. Tekniske hjælpemidler Bord- og formatrundsave Indledning En bordrundsav er en rundsav med én klinge, der ikke flyttes under brugen, og med savspindel under bordet. Se fig. 1. Stødpind Forlængerbord Overdækning

Læs mere

TEMA Fysisk arbejdsmiljø. Byggeværksted. Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX

TEMA Fysisk arbejdsmiljø. Byggeværksted. Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX TEMA Fysisk arbejdsmiljø Byggeværksted Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX Om faktabladet Faktabladet om byggeværksted er en del af branchevejledningen»når klokken

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Trafikal adfærd 4 Ulykkeshåndtering 5 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin 6 Trafikal adfærd 6

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Beredskabsplan Revideret

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Beredskabsplan Side 2 af 13 Revideret: 2015-03-01 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træners rolle: Hvis det er en mindre

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. hvordan gribes det an!

Arbejdsmiljøarbejdet. hvordan gribes det an! Arbejdsmiljøarbejdet hvordan gribes det an! Forord Denne vejledning om Arbejdsmiljøarbejdet hvordan gribes det an!, er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, BAR Jord til Bord. Vejledningen henvender

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Motorsavskursus. Det ny Havredal

Motorsavskursus. Det ny Havredal Motorsavskursus Det ny Havredal Redigeret og ombearbejdet af Kim Vesterager 2010 1 For at kunne udnytte motorsaven sikkert og rimelig effektivt, er det absolut nødvendigt at have et grundlæggende kendskab

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN

GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN GODE RÅD NÅR DU SIDDER I KASSEN NÅR DU SIDDER I KASSEN NÅR DU SIDDER I KASSEN Indstil din stol. Indstil fodstøtten. Indstil tastatur og bonudkast. Lad varerne komme til dig. Undgå at løfte varerne. Varier

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by.

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. "Du kan ikke forhindre sorgens fugl i, at flyve over dit hoved - du kan forhindre den i at bygge rede i dit hår." - Kinesisk ordsprog Omsorg og omsorgshandleplan

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Livreddende førstehjælp Modul a 3 timer Instruktørvejledning

Livreddende førstehjælp Modul a 3 timer Instruktørvejledning Instruktøren: Skal selv udarbejde sin egen lektionsplan med en detaljeret planlægning af de enkelte emner, der bør være så aktiverende for kursisten som muligt, der skal lægges vægt på praktiske opgaver

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.1 af november 1983. Fældnings- og skovningsarbejde

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.1 af november 1983. Fældnings- og skovningsarbejde At-VEJLEDNING D.2.8 September 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.04.1 af november 1983 Fældnings- og skovningsarbejde Vejledning om fældnings- og skovningsarbejde med håndbårne motorkædesave og andet håndværktøj

Læs mere

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø At-intern instruks IN-4-1 Arbejdsmiljøemne: Psykisk arbejdsmiljø Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 13. oktober 2003 Senest revideret: 1. juli 2016 EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Stormfald. SKOVSKOLEN Marianne Lyhne. KOMPENDIUM Maj 2009 01 / 2008. Oparbejdning af stormfald Metoder og sikkerhed

Stormfald. SKOVSKOLEN Marianne Lyhne. KOMPENDIUM Maj 2009 01 / 2008. Oparbejdning af stormfald Metoder og sikkerhed Stormfald Oparbejdning af stormfald Metoder og sikkerhed KOMPENDIUM Maj 2009 01 / 2008 SKOVSKOLEN Marianne Lyhne 1. Registreringsblad Dette materiale indeholder en bearbejdning af undervisningsmaterialet

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere