Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S inkl. datterselskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S 2009 - inkl. datterselskaber"

Transkript

1 Statusrapport for Frederikshavn Forsyning A/S inkl. datterselskaber

2 Statusrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...2 Status på Frederikshavn Forsynings forsikringsordning...2 Skadestatistik og skadeforebyggelse...3 Konklusion og anbefalinger for det kommende år...4 Markedsorientering...4 Side 1 ud af 6

3 Statusrapportens formål Willis udarbejder årligt en rapport til vores kunder om deres forsikringsforhold og en markedsrapport over udviklingen i forsikringsmarkedet. Denne rapport omhandler forsikringsforholdene for Frederikshavn Forsyning A/S inkl. datterselskaber, og den udvikling der er sket indenfor Willis ønsker at give et overblik over den aktuelle forsikringsportefølje og eksempler på uforsikrede risici samt skadesforløb og eventuelle muligheder for skadesforebyggelse. Vores mål er til stadighed at udvikle kompetencer og løsninger på højeste niveau, således at vores kunder langsigtet kan reducere deres samlede risikoomkostninger. Status på Frederikshavn Forsynings forsikringsordning Da forsyningens forsikringsaftale med Topdanmark udløb den , indhentede Willis i 2009 fornyelsestilbud hos Topdanmark samt hos Fair Forsikring vedrørende arbejdsskadeforsikringen. Det blev aftalt, at forsikringerne fortsætter hos Topdanmark for en ny 3-årig periode gældende fra den Der blev i 2009 også indhentet tilbud på alternativ dækning for motor uden kaskodækningen. Det blev aftalt at dækningsomfanget fortsætter uændret. På det forsikringsmæssige område er der foretaget nytegninger, ændringer, forhøjelser af forsikringssummer samt køb og salg af biler. Frederikshavn Elnet A/S etablerede desuden en særskilt entrepriseforsikringen som omfattede udlægning/nedspuling af 12 KV kabel fra Rønnehavnen til Hirsholmene. Forsikringspolitik Frederikshavn Forsyning A/S inkl. datterselskaber tegner forsikring på følgende områder: Bygninger Der er tegnet dækning for All-Risk. Forsikringen er tegnet med en selvrisiko på pr. skade og er placeret hos Topdanmark. Løsøre Der er tegnet dækning for All-Risks. Endvidere omfatter løsøreforsikringen el-skade og meromkostning. Forsikringen er tegnet med en selvrisiko på pr. skade og er placeret hos Topdanmark. Der er ikke tegnet dækning for 10KV stationer. Kraftvarmeværk Der er tegnet All-Risks bygnings- og løsøreforsikring for Kraftvarmeværket. Herudover dækker forsikringen maskinskade, EDB, meromkostning og driftstab. Forsikringen er placeret hos Codan og ligger under Frederikshavn Varme A/S. Der gælder en selvrisiko på , bortset fra ved brand- og maskindriftstab. Her er en karenstid på 7 dage. Entrepriseforsikring Der er etableret en årspolice hos Topdanmark ved ny -, til - og ombygning, som omfatter All-Risk, bestående bygninger og ansvar og med en selvrisiko på pr. skade. Side 2 ud af 6

4 Ansvar Erhvervs og produktansvar er tegnet med dækningsområde Europa. Dækningen er placeret hos Topdanmark. For Frederikshavn Forsyning A/S gælder en selvrisiko for erhvervsansvarsskader på For datterselskaberne er der ingen selvrisiko ved erhvervsansvar. For de øvrige dækninger samt produktansvar gælder særlige selvrisici jf. policen. Arbejdsulykke Der er tegnet arbejdsskadeforsikring hos Topdanmark og forsikringen dækker ulykke iht. til Arbejdsskadeloven. Forsikringen ligger under Frederikshavn Forsyning A/S. Transportforsikring Der er etableret dækning for transport i egne biler. Forsikringen er placeret hos Topdanmark og der gælder en selvrisiko på pr. skade. Motorkøretøjer Der er etableret ansvar og kasko. Policen er lavet som en fællespolice og placeret hos Topdanmark og ved kaskoskader på varebiler gælder en selvrisiko på pr. skade. For øvrige køretøjer gælder særlige selvrisici jf. policen. Bestyrelses- og direktionsansvar Er etableret hos Chartis og omfatter direktører og bestyrelsesmedlemmer med en forsikringssum på 10 mio. Forsikringen er tegnet uden selvrisiko. Rejseforsikring Der er etableret en års rejseforsikring hos Topdanmark. Forsikringen omfatter bl.a. ved sygdom og ulykke, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, bagage og privat ansvarsforsikring. Skadestatistik og skadeforebyggelse Forsikringstype Betalt præmie Erstatning er Antal skader Betalt præmie Erstatninger Antal skader Bygning/løsøre Ansvar Arbejdsskade Transport Motor Kraftvarmeværk Entreprise Beløbene nævnt under erstatning omfatter både afsatte samt udbetalte beløb. Erstatning for ansvar 2008 Der er afsat og udbetalt Erstatning for arbejdsskade 2008 og 2009 Der er tale om afsatte beløb Erstatning for entreprise 2008 og 2009 Der er tale om afsatte beløb Frederikshavn Forsyningspligt A/S og Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S har ikke anmeldt skader i 2008 eller Der er heller ikke anmeldt skader på direktions- og bestyrelsesansvars- samt rejseforsikringen. Side 3 ud af 6

5 Bygning/løsøre Frederikshavn Vand A/S har haft 1 bygningsskade samt 1 løsøreskade i Løsøreskaden var simpelt tyveri af 300 meter elkabel. Det er ikke dækket af forsikringen, så her er registreret en egenudgift på Vedrørende bygningsskaden var det påkørsel af en mur på Buttervej 74. Skaden er afsluttet med 0, da der var en skyldig modpart, som har betalt hele skadesudgiften. Frederikshavn Forsyning A/S, Frederikshavn Elnet A/S og Frederikshavn Varme A/S har ikke haft nogen bygnings- /løsøreskader i Entreprise Der har været anmeldt 8 skader på entrepriseforsikringen i Syv skader, hvor huse har fået revner i forbindelse med entreprisen. Fire af disse skader er afvist overfor skadelidte. De sidste tre skader behandles hos Topdanmark. I sagen fra Visborggade 9 har Topdanmark afsat Herudover er der anmeldt en skade, hvor en frontrude på en bil er blevet ødelagt. Her er afsat en udgift på Kraftvarmeværk Der er ikke anmeldt skader i Skaden fra den er afsluttet med en udbetaling fra Codan på Ansvar Frederikshavn Vand A/S har anmeldt 1 skade, hvor varer i fryser er tøet op, da strømmen har været afbrudt i forbindelse med fjernvarmearbejde. Skaden er afsluttet med en udgift under selvrisiko på De andre selskaber ikke anmeldt ansvarsskader i Arbejdsskade Der er anmeldt 3 brilleskader, hvor der tilsammen er afsat end udgift på Motor Der er anmeldt 15 skader i Heraf 9 kaskoskader, 4 ansvarsskade og 2 skader, hvor der både er sket ansvars- og kaskoskade. 6 af skaderne er sket under bakning/vending. Topdanmark har udbetalt over kaskoforsikringen og over ansvarsforsikringen. Transport Der er ikke anmeldt nogen transport skader i 2008 Konklusion og anbefalinger for det kommende år Det er Willis vurdering at Frederikshavn Forsyning A/S er hensigtsmæssigt forsikret, når det vurderes ud fra forsikringsbare risici og selvrisiko. Forsikringerne for alle selskaber blev gennemgået på møde den 11. maj Frederikshavn Forsyning A/S bør sikre, at bygningerne til stadighed er i god stand samt sikre at sikringsniveauet står i forhold til de genstande og værdier som befinder sig i disse. Herunder at niveauet for sikring lever optil kravene samt sikre at edb-backup og opbevaring af dette materiale håndteres korrekt Det er vores vurdering at samarbejdet med Willis fungerer tilfredsstillende, og vi er glade for at være jeres forsikringsmægler. Vi hører gerne jeres holdning til vores samarbejde, således at vi til stadighed kan forbedre dette. Markedsorientering Side 4 ud af 6

6 Uændrede præmier i 2010 eller præmienedsættelser? Januar er en stor fornyelsesmåned både for det direkte tegnende forsikringsmarked og for genforsikringsmarkedet. Januar er en stor fornyelsesmåned både for det direkte tegnende forsikringsmarked og for genforsikringsmarkedet. Prisen på genforsikring påvirker prisen hos det direkte tegnede marked, men markedets egen økonomiske udvikling og skadesforløb har også stor betydning. Flere markedsanalytikere spåede, at den netop overståede januarfornyelse, ville vise et uændret præmieniveau eller lave forhøjelser. Forsikringsselskaberne forsøger for det meste, at tale for præmiestigninger, men fornyelsen bød alligevel ikke på nogen overraskelser i den retning, tvært imod oplevede markedet små præmienedsættelser. Fornyelsen på genforsikring Genforsikringsselskaberne er ved at komme sig over den finansielle krise, og godt hjulpet på vej af et år uden store naturkatastrofer og vejrligsskader, samt et fald i efterspørgslen på grund af recessionen, faldt genforsikringsselskabernes præmier generelt med omkring 5-8 % ved januarfornyelsen. Da udviklingen i præmien på genforsikring er interessant for det direkte tegnende marked, har vi for at få overblik samlet nogle præmieindikationer fra diverse artikler og tidsskrifter. Samlet set viser udviklingen uændrede eller en 5 % stigning på genforsikringspræmier i Europa, 5-10 % nedgang på property markedet i UK og motoransvarsdækninger i Europa oplevede uændrede eller præmiestigninger på omkring 10 %. Genforsikring i 2010 Ifølge ratingsselskabet Moody's var der et præmiefald på 0-10 % i genforsikringsmarkedet i 2009, og Moody's udtrykker bekymring om genforsikringsselskabernes udvikling i Moody's mener, at branchen har overkapacitet, svag efterspørgsel, et usikkert kapitalmarked og tekniske usunde præmier. "Allerede nu viser markedet præmienedsættelser og trenden ser ud til at fortsætte" udtaler Moody's. Konklusionen er, at genforsikringsmarkedet fortsætter blødt i 2010, og udsættes branchen for store skader eller naturkatastrofer kan det sætte genforsikringsselskabernes økonomi under pres med effekt på præmierne hos det direkte tegnende marked. Fornyelsen på det direkte forsikringsmarked Forsikringsselskaberne er også ved at komme sig over den økonomiske krise, og branchen har nydt godt af et forholdsmæssigt fint skadeår. Der har ikke været voldsomme vejrligsskader eller naturkatastrofer, dog melder branchen om stigende skader indenfor brand og tyveri, hvilket er en forventelig udvikling i en tid med recession. Ifølge the Property Casualty Insurers Association of America udviklede de amerikanske skadesforsikringsselskabers combined ratio sig fra 105,5 % de første tre kvartaler af 2008 til 100,7 % de første tre kvartaler i Branchens indtjening steg i samme periode til 16,16 mia.$ i forhold til 4,35 mia.$. Analytikere forventer, at de europæiske selskaber har opnået samme positive udvikling, og at det også var medvirkende til at præmieniveauet var blødt ved januarfornyelsen. Det direkte forsikringsmarkedet oplevede generelt at præmierne steg med 0-10 % i 2009, og januarfornyelsen viser, at bygning, ansvar og arbejdsskade faldt med omkring 5 %. Forventninger til 2010 Forsikringsselskabernes stabiliserede regnskaber medfører, at selskaberne igen kan konkurrere på prisen, men selskaberne forsøger først og fremmest at forhandle om betingelser. Ratingsselskabet Fitch udtaler, at præmierne i 2010 forventes, at være uændrede eller faldende, og det er sandsynligt, at der vil blive konkurreret aggressivt om præmieniveauet. Forsikringsselskabernes indtjening på investeringssiden vil dog fortsat være under pres, og det sætter høje krav til selskabernes underwriting. Modsat mener MarketScout, at præmierne vil stige i løbet af 2010, og markedet vil udvikle sig til et hårdt marked i Det er ikke usædvanligt, at de forskellige markedsspillere taler præmierne i hver sin retning, men ud fra Side 5 ud af 6

7 fornyelsens præmieniveau, og hovedparten af markedets udtalelser, så ser det ud til, at det bløde marked fortsætter ind i 2010 med uændrede præmier og nogle præmienedsættelser, dog kan markedet vende, hvis selskabernes indtjening er svag ved halvåret, eller hvis der opleves særlige katastrofer. Selskaberne er begyndt at bekymre sig om omkostningerne ved de nye Solvens II regler, og det vil måske allerede nu kunne spores i selskabernes underwriting i årets løb. Willis Quality Index WQI Smiley s, kredit rating s og lignende er i disse tider særdeles populære. På forsikringsmarkedet har vi i Willis fundet det værdifuldt at indføre vor egen kvalitetsvurdering af forsikringsselskaberne. Herigennem vil vi yderligere styrke vore kunders beslutningsgrundlag. Som mæglere har vi altid - i forbindelse med vurderingen af et forsikringstilbud - set på præmieomkostninger og på forsikringsvilkår, ligesom vi også har vurderet om selskabet levede op til Finanstilsynets krav. Men nu inddrager vi også en subjektiv kvalitets vurdering. Fremover vil der i februar og juli måned hos ca af Willis forsikringsmæglere blive foretaget kvalitets undersøgelser af minimum 10 udvalgte forsikringsselskaber. Undersøgelsen er delt op i områder som tilbudsprocessen, policeadministrationen, skadeadministrationen og herudover almen service. På hvert af disse områder stilles forsikringsmæglerne 4-5 spørgsmål. Den samlede score, et forsikringsselskab kan opnå, er 19 stjerner - eller Smiley s, om man vil. På denne måde vil vi bidrage til, at kunderne får bedre indsigt i de relevante spørgsmål som: Er forsikringsselskabet effektivt og rimeligt i en skadesituation? Kan man regne med at få sin dækning administreret ordentligt? Er konkurrencedygtige tilbud forventelige? Disse og flere andre interessante spørgsmål vil vore kunder for første gang få mulighed for at se svarene på. Side 6 ud af 6

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål... 3 Statuserklæring... 3 Ishøj Kommunes operationelle risici... 4 Udvalgte uforsikrede risici... 5 Væsentlige skader... 6 Skadestatistik... 7 Skadeforebyggelse

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Forsikringsselskaberne tjener så mange penge, at det kan blive begyndelsen på en priskrig. Se her, hvordan du får den bedste og billigste forsikring,

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

willis insurance pool

willis insurance pool WIP willis insurance pool willis insurance pool vi skaber overblik En af de væsentligste værdier i Willis er vigtig heden af at være proaktive for herigennem at skabe overblik og merværdi for vores kunder.

Læs mere

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007

KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 KommuneForsikring A/S årsrapport 2007 Årsberetning og regnskab 2 KOMMUNEFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2007 Kommuneforsikring A/S KommuneForsikring - en del af Gjensidige-gruppen

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4701-00091 Ref. Mafol/kridv Den 13.november 2013 Konklusionspapir Arbejdsgruppen vedr. særligt oversvømmelsesudsatte boliger 1. Baggrund, formål

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 955 mio. kr. i 2011 4 Skadeforsikring 9 Livsforsikring 11 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2009 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2009 og forventninger til 2010 4 Overskud på 1.483

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Årsrapport 2010 Indhold Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Strategi og forventninger 12 Strategi 14 Nøgletalsoversigt KPI 16 Forsikringsbranchen

Læs mere

M&A Forsikringer: Et værktøj til hurtigere, smidigere og mere omkostningseffektive transaktioner.

M&A Forsikringer: Et værktøj til hurtigere, smidigere og mere omkostningseffektive transaktioner. M&A Forsikringer: Et værktøj til hurtigere, smidigere og mere omkostningseffektive transaktioner. Takket være lavere forsikringspræmier, forsikringsprodukter med bredere dækninger og en mere smidig indtegningsproces,

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368

1 Nyttig information 01-01-2015 Cvr. 36428368 Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013

Forsikringsenhedens årsrapport. Stevns Kommune 2013 s årsrapport Stevns Kommune 2013 Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Indholdsfortegnelse 0. RESUMÉ... 3 1. FORMÅL... 4 2. LOVGIVNING... 4 3. ADMINISTRATION

Læs mere