TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ"

Transkript

1 TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ MARTS 2006

2 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN OVERORDNET KONKLUSION EJENDOMSOPLYSNINGER KOMMUNALE OPLYSNINGER FORSIKRING VURDERING AF BYGNINGSDELENES STAND TAGVÆRK KÆLDER/ FUNDERING FUNDAMENTER OG KÆLDERVÆGGE KÆLDERGULVE KÆLDERTRAPPER FACADER / SOKKEL ALTANER GAVLE VINDUER/ ALTANDØRE UDVENDIGE DØRE TRAPPER ETAGEADSKILLELSER WC / BAD KØKKEN VARMEANLÆG VARMECENTRAL RADIATORANLÆG AFLØB KLOAK VANDINSTALLATION GASINSTALLATION VENTILATION EL / SVAGSTRØM STÆRKSTRØM. 53

3 5.18 ØVRIGE BYGNINGSDELE VÆGGE, GULVE OG LOFTER I LEJLIGHEDER LEJLIGHEDER PRIVATE FÆLLESALER HAVEAREALET FORTOV OG VEJ BYGGEPLADS STILLADS BYGGEPLADSINDRETNING DIVERSE UFORUDSETE UDGIFTER BYGGETEKNISK RÅDGIVNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN. 64 a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

4 Indledning 1.0 INDLEDNING. Tilstandsrapporten og vedligeholdelsesplanens formål er at give EF Kongensgavevej et værktøj til planlægning af ejendommens fremtidige istandsættelse og vedligeholdelse. Tilstandsrapporten består af en registrering og en beskrivelse af ejendommens enkelte bygningsdele og en bedømmelse af deres stand. Vi opstiller i rapporten en række forslag til arbejder, som I bør eller kan udføre, så jeres ejendom ikke nedbrydes eller for at forbedre ejendommens stand. De foreslåede istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder er prissat ud fra det gældende indeks, marts De anførte priser er alle overslagspriser baseret på erfaringstal fra lignende arbejder. Mængdeangivelser er ca. mængder Når ejendommens stand er beskrevet og jeres mål med ejendommen er defineret, skal der foretages en prioritering af de foreslåede istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder. Prioritering bør foretages af jer i EF Kongensgavevejs bestyrelse og jeres administrator i sama rbejde med os i a4 arkitekter og ingeniører a/s. Prioriteringen sammenfattes i vedligeholdelsesplanen, som er det egentlige værktøj i planlægningen af ejendommens vedligeholdelse i fremtiden. Vedligeholdelsesplanen bør opdateres ca. hvert 3. år og før gennemførelse af større byggearbejder på ejendommen, så den altid er ajourført og aktuel. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

5 Kort beskrivelse af ejendommen 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. Ejendommen ligger på Kongensgavevej 9,17,25 og 37 i Helsinge Kommune. Ejendommen ejes af EF Kongensgavevej og administreres af Cubus Advokaterne. Ejendommen består af 4 blokke. 2 blokke med 4 opgange og 2 blokke med 6 opgange. Under samtlige blokke er der kælder. I ejendommen er der i alt 120 beboelseslejligheder. Lejlighederne er overvejende store lejligheder på 3 værelser på ca. 75 m 2. I blok 3 og 4 er der mod gavlene mindre lejligheder på 2 værelser på ca. 50 m 2. Alle lejlighederne har eget køkken og wc-/ baderum. I kælderen er der indrettet pulterrum for beboerne, cykelrum, varmecentral, vaskerier, tørrerum, bestyrelseslokale etc. Taget er et sadeltag med bølgeeternitbeklædning. Facader er lette facadeelementer af træ med pladebeklædning. Gavle er udført af murværk (skalmuret). Der er indlagt fjernvarme i ejendommen som producerer varme til lejlighedernes radiatoranlæg og til varmt brugsvand. Faldstammer og vandrør i ejendommen er ældre stålrør. Til ejendommen hører et stort haveareal indrettet med blandt andet boldbaner samt bænke og borde til ophold etc. Mod gaden er parkeringsarealer samt viceværtbygning samt diverse skure til affaldscontainere etc. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

6 Overordnet konklusion 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. Boligblokkene er i god stand, når der fokuseres på de primære bygningsdele, som er de bærende fundamenter, hovedskillerum, etageadskillelser, trapper etc. For de sekundære bygningsdele er den bygningsmæssige standard noget mere varierende. Tagbeklædningen er den oprindelige bølgeeternitbeklædning fra byggeriets opførelse, men generelt i rimelig stand. Fundamenter og kælderydervægge er i generelt i overvejende god stand udvendigt på sokkel over terræn ses dog betonafskalninger i et omfang. De lette facaderne mod både gade- og haveside er nedslidte og forsøgt repareret mange gange. Vinduerne i samtlige blokke er nyere vinduer i ma hogni de ældste trænger til vedligeholdelse. Trapperne er generelt i meget god stand. De tekniske installationer er godt vedligeholdte og fungerer umiddelbart tilfredsstillende. Det kan overordnet konkluderes, at boligblokkenes byggetekniske tilstand er tilfredsstillende. Der bør for på sigt at opretholde den gode byggetekniske standard blandt andet planlægges med en renovering af ejendommens lette facader samt iværksættes en udskiftning af faldstammer og vandrør generelt. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

7 Ejendomsoplysninger 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER. BBR-ejermeddelelse af d. 6/3-2006: Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Opførelsestidspunkt Ejendomsnummer Matrikelnummer Bebygget areal for bygningen - m² Samlet bygningsareal - m² Samlet boligareal - m² Antal beboelseslejligheder - m² Samlet erhvervsareal - m² NO 4 NP 4 NQ 4 NR a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

8 Ejendomsoplysninger 4.2 FORSIKRING. Ejendommens forsikring er tegnet i Alm. Brand d. 1/ Forsikringspolicenummeret er Policen har nedenstående forsikringsdækning. Bygningsbrand Hus- og grundejerforsikring Insekt- og svampeforsikring Restværdiforsikring Forenings- og bestyrelsesansvar a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

9 Vurdering af bygningsdelenes stand 5.0 VURDERING AF BYGNINGSDELENES STAND. De vigtigste af bygningsdelene bedømmes med hensyn til deres nuværende byggetekniske tilstand. Konstruktion og tilstand. I dette afsnit beskriver vi bygningsdelens konstruktion, hvilke materialer, der er anvendt i konstruktionen samt bygningsdelens byggetekniske tilstand. For en ensartet bedømmelse af bygningsdelenes tilstand anvender vi en karakterskala med nedenstående indhold: Karakter: 1, 2 og 3: gives til de bygningsdele, som er i almindelig god stand, så der ikke kræves egentlige vedligeholdelses- eller istandsættelsesarbejder. Karakter: 4, 5 og 6: gives til de bygningsdele, hvor det er nødvendigt med mindre vedligeholdelse eller istandsættelse for at standse yderligere forfald. Karakter: 7, 8 og 9: gives til de bygningsdele som er så nedbrudte og ødelagte, at udskiftninger eller gennemgribende istandsættelsesarbejder er nødvendige. Hvad skal gøres. I dette afsnit beskriver vi hvad der skal gøres ved de enkelte bygningsdele. Hvis bygningsdelene er nedslidte eller ødelagte, foreslås løsninger til at udskifte dem med nye. Hvis bygningsdelene kun er lettere nedbrudte, beskrives hvilke arbejder der bør gøres, for at bygningsdelene ikke nedbrydes og ødelægges yderligere. Desuden foreslås forbedringer ved de bygningsdele, hvor det er muligt og fornuftigt at gennemføre forbedringsarbejder. De foreslåede løsninger prissættes overslagsmæssigt. Priserne er udregnet i marts priser ekskl. moms, og er baseret på udførelse af fagmæssigt uddannede håndværkere. Der vil være enkelte arbejder, der eventuelt kan udføres af jer selv til en væsentligt lavere udgift. Alle oplysningerne sammenfattes i vedligeholdelsesplanen. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

10 Vurdering af bygningsdelenes stand De foreslåede løsninger prioriteres ud fra deres vigtighed for bygningen: A - Meget vigtig for bygningen. B - Vigtig for bygningen. C - Mindre vigtig for bygningen. I vedligeholdelsesplanen har vi foreslået et tidspunkt for, hvornår det teknisk set er bedst at udføre de beskrevne arbejder. Dette er gjort uden hensyntagen til ejendommens økonomiske forhold etc. og skal forstås som vores oplæg til den videre debat om ejendommens vedligeholdelse. Registreringens omfang. Facaderne er registreret fra gaden og haven og fra vinduerne. Taget er registreret fra tagvinduerne og fra tagrummene. Vi har besigtiget et antal tilfældigt udvalgte lejligheder under registreringen for at bedømme tilstanden af de bygningsdele, som foreningen skal stå for at vedligeholde. Der er ikke taget huller i konstruktionsdele, installationer, overfladebeklædninger etc. Vi har ikke haft adgang til samtlige kælderrum, så vurderingen af bygningsdelene gælder derfor kun de områder, hvor vi har haft adgang. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

11 Tag 5.01 TAGVÆRK. Konstruktion og tilstand. Taget er et sadeltag. Selve tagkonstruktionen er opbygget af tømmer, som hviler på de bærende bygningsdele. Vi har besigtiget tagkonstruktionen fra - lofterne. Tagkonstruktionen virker generelt tør og sund, og der har ikke været tegn på råd eller svamp i de områder, der er besigtiget. Spærfag i tagrummet. Tagplade med revne a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

12 Tag Taget er belagt med bølgeeternitplader (asbest) som er oplagt på lægter. Der ses plader der er revnet og der ses plader, hvor fastgørelser, som følge af naturlige bevægelser i konstruktionerne er løse. Ligeledes ses der tagplader der er udskiftet i forbindelse med den løbende vedligeholdelse af taget. Tagplade med løs skrue. Overordnet må det dog konkluderes at selve tagbeklædningen er i rimelig stand og vedligeholdt i nødvendigt omfang over årene. I tagfladerne er der enkelte tagvinduer, som giver lys til tagrummene og adgang til tagfladen. Tagvinduerne er i rimelig stand. Udluftningssten i rygninger. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

13 Tag Der er et større antal udluftningssten i rygningerne, som er med til at sikre den nødvendige træk i tagrummene udluftningsstenene ses overvejende at være i god stand. På taget er der udluftningshætter fra ventilationskanaler, faldstammer og affaldsskakte. De er lavet af zink og er tilsyneladende også oprindelige. Udluftningshætterne vurderes at være nedslidte. Udluftningshætter fra ventilation og faldstammer. Tagrender og tagnedløb er udført i plast og er tilsyneladende nyere. Tagrender og nedløb vurderes at være i god stand. Tagrender og nedløb i plast i god stand. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

14 Tag Tagrummene under tagfladen er uudnyttet og har som følge af den ringe rumhøjde ikke anvendelsesmulighed. Der er udlagt ca mm ældre isolering over størstedelen af loftet. Der ses som følge af ændringer af installationer samt på grund af diverse øvrige arbejder over tiden isolering der ligger dårligt og ikke er intakt. Ved vores gennemgang har vi ikke lavet hultagning eller fjernet beklædninger, isolering etc. Vi har ikke fundet synlige tegn på svampeeller rådangreb i tagkonstruktionen. Men en nøjagtig undersøgelse af dette skal udføres af et anerkendt svampeanalyseinstitut, som kan lave hultagninger og som har laboratorieudstyr til rådighed, så eventuelle angreb kan artsbestemmes. Vi vil gerne hjælpe med at definere og bestille en svampeundersøgelse af tagkonstruktionen, men vi vurderer ikke, at der umiddelbart er behov for dette på nuværende tidspunkt. Karakterer: Bærende konstruktion - karakter 3 Bølgeeternitbeklædning - karakter 6 Inddækninger- og udluftningshætter - karakter 8 Tagrender og nedløb karakter 2 Isolering - karakter 7 Hvad skal gøres. Det må som udgangspunkt anbefales at der jævnligt og i forbindelse med ejendommens løbende drift foretages inspektion af loftsrummet så eventuelle mindre utætheder i tagbeklædningen kan opdages i tide. Akutte skader udbedres, som hidtil ved lokale reparationer. Samtidig kan det anbefales, for at forlængelevetiden på ventilationshætterne at smøre dem med et produkt, der lukker mindre huller og beskytter mod nye. Der bør dog i planlægning for de næste 10 år indgår en udskiftning af den eksisterende tagbeklædningen til en ny tagbeklædning. Samtidig med en udskiftning af tagbeklædningen anbefales det at foretage en ekstraisolering af etageadskillelsen mod beboelsen på 2. sal. En udskiftning af tagbeklædningen anbefales i stedet for en gennemgribende reparation fordi udgiften til en ny tagbeklædning i bølgeeternit er forholdsvis lille set i forhold til alle øvrige følgeudgifter når et tag renoveres gennemgribende. Det er også et faktum at arbejdes a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

15 Tag der på de gamle eternitbølgeplader med asbest er risikoen for brud og asbestforurening høj. En udskiftning af tagbeklædningen bør overordnet omfatte: Fjernelse af eksisterende tagbeklædning og lægteunderlag. Fjernelse af alle eksisterende tagvinduer og udluftningshætter etc. Fjernelse af tagrender og nedløb og rendejern. Etablering af ny tagbeklædning, som bølgeeternit på nyt lægteunderlag. Etablering af nye udluftningshætter, inddækninger etc. Isætning af nye tagvinduer. Etablering af ny rendejern samt tagrender og nedløb i zink. En helt ny tagbeklædning vil have en levetid som mindst svarer til levetiden for den nuværende tagbeklædning, hvilket altså er mere end 50 år. Efterisolering udføres ved udlægning af 130mm mineraluldsgranulat inkl. nødvendige afgrænsninger etc. Priser. Priser er overslagspriser ekskl. moms og ekskl. stillads. Coatning af zinkoverflader på udluftningshætter etc Udskiftning af hele tagbeklædningen til ny bølgeeternitbeklædning samt udskiftning af tagrender og nedløb ( ca. 3800m2 á kr. 550) Efterisolering af etageadskillelse mod 2. sal ved udlægning af mineraluldsgranulat (ca. 3200m2 á kr. 125) a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

16 Kælder / fundering 5.02 KÆLDER/ FUNDERING FUNDAMENTER OG KÆLDERVÆGGE Konstruktion og tilstand. Kælderen benyttes til pulterrum, vaskeri, tørrerum, varmecentral, viceværtrum, bestyrelseslokaler, cykelrum etc. Man kommer ned i kælderen fra de udvendige kældertrapper i blokkenes gavle. Fundamenterne, kælderydervægge og bærende hovedskillerum er udført i beton, hvilket er normalt for ejendomstypen. Fundamenterne hviler direkte på den underliggende jord. Bæreevnen er tilsyneladende god, da der ikke ses tegn på alvorlige revner eller sætninger i kældervægge eller gavle/facader. En del indvendige ikke-bærende vægge er udført som letbetonelementer eller teglstensmurværk overflader er alle steder pudsede/ berappede. Vægoverfladerne fremstår i god stand. Indvendige kældervægge i god stand. Kælderen virker generelt god og tør og der er ikke tegn på fugtskader/ fugtnedbrydninger i væsentlig grad. Mellem pulterrummene er der bræddeskillevægge, som generelt er i god stand uden tegn på nedbrydninger etc. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

17 Kælder / fundering Pulterrumsvægge i god stand. Karakterer: Ydervægge og fundamenter - karakter 3 Bærende indervægge - karakter 3 Overflader kældervægge karakter 3 Bræddeskillevægge karakter 3 Hvad skal gøres. Der forventes ikke at skulle afholdes genopretningsudgifter til fundamenter og kældervægge ud over normalt forekommende udgifter til almindelig løbende vedligeholdelse. Priser. Priser er overslagspriser ekskl. moms. Ingen udgifter for ejerforeningen ud over almindelig løbende vedligeholdelse 0 a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

18 Kælder / fundering KÆLDERGULVE. Konstruktion og tilstand. Kældergulvene er udført i beton. Overfladen på gulvene er generelt i rimelig stand, men der se i områder revner og forvitrede partier. Kælderdæk i beton med lettere forvitret overflade. Karakterer: Kældergulve - karakter 5 Hvad skal gøres. Hvis kælderen ikke skal have anden anvendelse end den nuværende kan man godt acceptere kældergulvenes lidt nedbrudte overflade, så længe de er jævne og hele at gå på. Der forventes derfor ikke at skulle afholdes genopretningsudgifter til kældergulvene ud over normalt forekommende udgifter til almindelig løbende vedligeholdelse. Priser. Priser er overslagspriser ekskl. moms. Ingen udgifter for ejerforeningen ud over almindelig løbende vedligeholdelse 0 a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

19 Kælder / fundering KÆLDERTRAPPER. Konstruktion og tilstand. Der er adgang til kældrene fra udvendige kældertrappe i ejendommens gavle. Kældertrapperne er støbt i beton og forsynet med slidlag ligeledes i beton. Udvendig kældertrappe. Der ses generelt på kældertrapperne netrevner og betonafskalninger generelt må kældertrapperne betegnes som værende i ringe stand. Kældertrappe med nedbrydninger i trin og ramper. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

20 Kælder / fundering Kældertrappe med nedbrudte trinforkanter. Karakterer: Kældertrappe - karakter 7 Hvad skal gøres. Kældertrapper bør, hvad angår vanger trin og bund istandsættes så der ikke trænger vand ind i revnerne i betonen, så yderligere nedbrydninger standses. Hvis man gentager denne reparation hver gang omfanget af revner bliver for stort, kan kældertrappen holde i mange år endnu. Der vil være god fornuft i dette, frem for at lade trappen forfalde, da en ny trappe er forholdsvis dyr. Priser. Priser er overslagspriser ekskl. moms. Reparation og coatning af udvendige kældertrapper (8 stk.) a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

21 Facader / sokkel 5.03 FACADER / SOKKEL. Konstruktion og tilstand. Blokkenes facader mod både gade- og haveside er lette facadeelementer. Facadeudsnit til havesiden. Elementerne er udført som en trærammekonstruktion med isatte vindueselementer, udvendig og indvendig pladebeklædning og isoleret med ca. 75mm mineraluld. Facadeelementerne er indvendigt fastgjort til betondæk og vægge med stålbeslag. Facadeelement fastgjort til dækkonstruktionen. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

22 Facader / sokkel Det oplyses fra ejendommens beboere at der er problemer med vandindtrængen gennem de lette facadeelementer, og at det er meget vanskeligt at lokalisere nøjagtigt hvor konstruktionssvigtende er. Der er over tid foretaget varierende tiltag for at hindre vand i at trænge ind. Mellem elementer og udvendig pladebeklædning er der udfuget med bygningsfuger. Fugerne ses så godt som alle steder at være defekte og udtjente. Defekte fuger i facadebeklædnignen. Defekte fuger i facadebeklædningen. Mellem de udvendige facadepladeplader ses i områder blottet og nedbrudt beklædning af træ. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

23 Facader / sokkel Nedbrudte træoverflader i facadebeklædningen Under vinduespartierne er monteret aluminiumsprofiler, der udgør det for sålbænke. Profilerne synes at være utilstrækkelige i det de ikke når langt nok ud over den underliggende pladebeklædning. Alu-profiler under vindueselementerne udgør det for sålbænke. Generelt vurderes blokkenes facadebeklædning (klimaskærm) at være i meget ringe stand. Blokkenes sokkelstykker fremstår i beton, som er malet. Omkring kældervinduer ses nogle steder større betonafskalninger, som kan skyldes afstødninger som følge af oprustet armering. Dog er skadesomfanget begrænset. Der ses blotlagte armeringsjern, som er overmalet med sokkelmaling. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

24 Facader / sokkel Betonafskalninger over kældervinduer. Sokkelstykkerne ses dog overvejende at være i god stand. Karakterer: Facadebeklædning - karakter 8. Sokkel karakter 5. Hvad skal gøres. Det vurderes at være meningsløst at forsøge at foretage yderligere og omfattende tiltag til at reparere den eksisternede facadebeklædning. Det anbefales derfor at der planlægges med en gennemgribende renovering af facaderne. En sådan renovering bør blandt andet omfatte: Demontering og bortkørsel af al eksisterende facadebeklædning ekskl. vinduer. Asbestsanering i nødvendig omfang. Påbygning af ny riglekonstruktion på facaderne. Etablering af ny vindspærre. Etablering af ny facadebeklædning som f.eks. Eternit Rockpanel. Genanvendelse af eksisterende vinduer. Nye sålbænke a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

25 Facader / sokkel Priser. Priser er overslagspriser ekskl. moms. Facadeinddækninger til gadesider (ca m2 á kr ) Facadeinddækninger til havesider (ca m2 á kr ) ALTANER. Konstruktion og tilstand. Til havesiden er der til så godt som til samtlige lejligheder altaner på ca. 4m2. Altanerne er inderliggende og en del af etageadskillelsernes dækkonstruktioner. På altanpladernes forkanter ved vandnæser ses på nogle altaner nedbrydninger i form af afskallende beton og blotlagte armeringsjern. Betonskade på forkant af altanplade. Skaderne vurderes at være mindre og altanpladerne vurderes generelt at være i god stand i det der ikke synes at være væsentlige nedbrydninger i betonoverfladerne på de besigtigede altaner, der indikerer større svigt i betonkonstruktionerne. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

26 Facader / sokkel Altanbrystninger er udført af lette konstruktioner fastgjort til dæk og øvrige bærende konstruktioner. Brystningspladerne ses flere steder at være bulet. Værnene vurderes dog generelt at være i acceptabel stand. Karakterer: Altanplader - karakter 5. Altanværn karakter 3. Hvad skal gøres. Forkanter på altanpladerne bør generelt betonrepareres inden skaderne bliver for omfattende. Der bør, såfremt der udføres en ny facadeinddækning til havesiden etableres nye brystningsplader på altanbrystningerne så det harmonere med den nye beklædning. Såfremt, der planlægges med en facadeinddækning af facaderne til havesiden bør det overvejes at udvide de eksisterende altaner kombineret med eksempelvis en altanlukning, så altanerne får en større nytteværdi til glæde for beboerne. En sådan udvidelse kan blandt andet omfatte: Demontering og bortkørsel af eksisterende værn. Etablering af ny udkraget dækkonstruktion i alu-/ stål fastgjort til den lodrette betonkonstruktion. Altanlukning med skydevinduesystem. Priser. Priser er overslagspriser ekskl. moms. Afsat beløb til reparation af skader på forkanter af altanplader (stk. kr ) Etablering af nye brystningsplader på altanbrystninger (108 stk. á kr ) Altanudvidelse/ altanlukning (108 stk. á kr ) a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

27 Facader / sokkel GAVLE. Konstruktion og tilstand. Boligblokkene er forsynet med skalmurede gavle beklædt med teglsten. Gavl beklædt med facadetegl. Gavlene synes overvejende at være i god stand. Der ses dog en enkelt gavl med forvitrede og ødelagte facadesten og nedbrudte fuger. Det vurderes at skaderne skyldes utætheder fra bagvedliggende wc-/ baderum. Utæthederne medfører kraftig opfugtning af facadekonstruktionen, der frostspringer og dermed bliver nedbrudt. Nedbrudt tegloverflade på gavl som følge af fugt. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

28 Facader / sokkel Karakterer: Gavle - karakter 4. Hvad skal gøres. Der bør udføres en straksreparation af de registrede skader på gavle, herunder nødvendige tiltag i lejlighederne for at standse fugtophobning i konstruktionerne. Priser. Priser er overslagspriser ekskl. moms. Anslået beløb til straksreparation, herunder indvendige overflader, udvendige overflader, lift etc a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

29 Vinduer 5.04 VINDUER/ ALTANDØRE. Konstruktion og tilstand. Samtlige vinduer og altandøre i blokkene er nyere elementer i mahogny. Vinduerne er isat til gadesider i 1996 og til havesider i På vinduerne til gadesider ses begyndende gråning af træoverfladerne, hvilket er tegn på at vindueselementerne har behov for overfladebehandling, så træværket ikke bliver udpint og vinduerne grimme. Samtlige vinduer og altandøre er dog i meget god stand. Nyere vindueselement til gadesiden trænger til overfladebehandling. Karakterer: Vinduer og altandøre - karakter 2. Hvad skal gøres. Det anbefales at planlægge med en snarlig overfladebehandling af vindueselementerne til gadesiden og havesiden i nævnte rækkefølge. En overfladebehandling bør omfatte: Trærensning. Let slibning. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

30 Vinduer Oliebehandling af 2 omgange. Priser. Priser er overslagspriser ekskl. moms. Afrensning, slibning og overfladebehandling af vinduer til gadesider (300 elementer á kr. 750) Afrensning, slibning og overfladebehandling af vinduer til havesider (324 elementer á kr. 950) a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

31 Udvendige døre 5.05 UDVENDIGE DØRE. Konstruktion og tilstand. Gadedørene til ejendommens hovedtrapperum er som vinduerne nyere mahognyelementer i god stand. Døre til kælder etc er ældre døre fra ejendommens opførelse. Dørene er slidte men fungerende. Ældre dør til kælder trænger til overfladebehandling. Karakterer: Gadedøre - karakter 2. Kælderdøre - karakter 7. Hvad skal gøres: Det foreslås at gadedørene til hovedtrapperummene afrenses og olieres som beskrevet for vinduerne. Det foreslås inden for en kortere årrække at udskifte dørene til kælderen til nye døre i udførelse og form, som de oprindelige døre. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

32 Udvendige døre Priser. Priser er overslagspriser ekskl. moms. Afrensning, slibning og overfladebehandling af gadedøre (20 elementer á kr. 800) Udskiftning af kælderdøre til nye trædøre i stil som de oprindelige (8 stk. á kr ) a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

33 Trapper 5.06 TRAPPER. Konstruktion og tilstand. Trapperne fører fra gaden til lejlighedernes entredøre. Trapperne er betontrapper med terrazzobelægning i god stand. Væggene i trapperummene er pudsede murstensvægge. Væggene er malet og i god stand Overflader i trapperum i god vedligeholdelsesstand. Indgangsreposer er klinkebelagte og i god stand.. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

34 Trapper Indgangsreposerne er betondæk med nyere klinkebelægning og ligeledes i god stand. Dørene ind til lejlighederne er massive finerede døre i god stand. Dørgreb, brevlemme, ringetryk etc. på dørene er ensartede, udført i rustfrit stål og i god stand. Karakterer: Indgangsreposer - karakter 2 Trappeløb og vanger - karakter 2 Vægoverflader - karakter 3 Håndlister og balustre - karakter 3 Entredøre - karakter 3 Dørgreb, ringetryk, brevindkast karakter 3 Hvad skal gøres. Der forventes ikke at skulle afholdes genopretningsudgifter til trapperummene ud over normalt forekommende udgifter til almindelig løbende vedligeholdelse. Priser. Priser er overslagspriser ekskl. moms. Ingen udgifter for ejerforeningen ud over almindelig løbende vedligeholdelse 0 a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

35 Etageadskillelser 5.08 ETAGEADSKILLELSER. Konstruktion og tilstand. Samtlige etageadskillelser fra kælder til 2. sal er betondækelementer. I wc-/ baderum er der oprindeligt på dækkonstruktionerne udlagt vinylbelægning i lejlighedernes øvrige rum er udlagt trægulve på strøer. Vi har ikke konstateret nedbrydning eller væsentlige sætninger i etageadskillelserne. Karakterer: Etageadskillelser - karakter 5 Hvad skal gøres. Der forventes ikke at skulle afholdes genopretningsudgifter til blokkenes etageadskillelsere ud over normalt forekommende udgifter til almindelig løbende vedligeholdelse. Priser. Priser er overslagspriser ekskl. moms. Ingen udgifter for ejerforeningen ud over almindelig løbende vedligeholdelse 0 a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

36 Wc / bad 5.09 WC / BAD. Konstruktion og tilstand. Ejendommen er oprindeligt opført med badeværelser. I badeværelserne er etageadskillelsen, som før nævnt et betondæk og oprindeligt belagt med terrazzo. Mange beboere har efterfølgende renoveret gulvene ved at belægge dem med gulvklinker, mosaikstifter eller lignende. Væggene er oprindeligt malede direkte på betonoverfladen. Mange beboere har efterfølgende renoveret væggene ved at opsætte malet glasvæv eller vægfliser i bruseområdet eller på alle vægge. Den oprindelige malede vægoverflade i badeværelserne er ikke tilstrækkeligt vandafvisende i forhold til den vandbelastning den udsættes for nu om dage. Ansvaret for overfladernes beskaffenhed og tæthed påhviler den enkelte ejer, men eventuelle skader fra utætte vægge og gulve kan medføre store skader på bygningen, som man eventuelt ikke vil kunne få dækket hos beboeren, dennes forsikring eller ejendommens forsikring. Boligforeningen bør derfor interessere sig for, at disse konstruktioner er i god stand. Der opstår erfaringsmæssigt ofte tvister vedrørende nye og renoverede badeværelser i forbindelse med køb/salg af ejerlejligheder, hvorfor det også er i den enkelte ejers interesse at konstruktionerne er i orden. Der er ikke i denne rapport taget stilling til den tekniske udførelse eller lovligheden af de etablerede badeværelser. Ansvaret for badeværelsernes lovlighed er den enkelte ejers, og består i indhentning af nødvendige godkendelser og byggetilladelser fra myndighederne og dokumentation for at el- og VVS-installationer er godkendt af autoriserede håndværkere. Karaktergivning er udeladt i afsnittet. Hvad skal gøres. Det anbefales, at ejerne som hidtil moderniserer eller indretter badeværelser som en individuel forbedring af lejligheden. a4 arkitekter og ingeniører a/s Gladsaxevej Søborg tel fax cvr

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23)

AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) AB ASSURANDØRERNES GAARD (Bag Søndermarken 13-23) SAG NR. 12.3404.60 DECEMBER 2012 OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum

UDKAST E/F VIRUMBO II. Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum UDKAST E/F VIRUMBO II Notat om Ejendommen Cedervænget 15-21, Virum Maj 2011 Indhold 1.0. NOTATETS FORMÅL 3 2.0. KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0. KONKLUSION 3 4.0. TILSTANDSVURDERING 4 4.1 Generelt....

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2016 AB Ved Engen

Vedligeholdelsesplan 2016 AB Ved Engen Vedligeholdelsesplan 2016 AB Ved Engen 08.2873.40 01 Tag Karakter 6 8 Udskiftning af tag Tagbeklædning udskiftes. Spær oprettes med klodser. Nye lægter og afstandslister. Nye tagrender og nedløb. Nye inddækninger.

Læs mere

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Skovlunden PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Skovlunden 30/01-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT

AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT AB ALLÉGADE 15-17 SAG NR. 85.136.40 JUNI 2006 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål.... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen.... 3 3.0 Overordnet konklusion.... 5 4.0 Ejendomsoplysninger....

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER AB RINGERTOFTEN SAG NR. 02.1943.40 MAJ 2010 VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER AB RINGERTOFTEN Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL. 2 2.0

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8

AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 AB HOSTRUPSVEJ 5-7/ CHR. RICHARDTS VEJ 8 SAG NR. 04.2339.40 JUNI 2010 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Sommerstedgade 25-27 1718 København V. Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Sommerstedgade 25-27 1718 København V Sag nr. 2006-0039 1-ÅRS EFTERSYN 17. august 2011 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 Bygningsdele,

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN

SAMMENFATNING. Jagtvej 177 2100 København Ø. Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN SAMMENFATNING Jagtvej 177 2100 København Ø Sag nr. 2001-0128 5-ÅRS EFTERSYN 17. maj 2010 Indhold Dine opgaver og ansvar som ejer 3 Bygningsdele uden observerede byggetekniske problemer 5 BvB's byggetekniske

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Arealoversigt. Set. Georgs Gårdens Børnehave, Solvangsvej 5 B okt.2qq2 / casv. Tilstandsrapport 2002.

Arealoversigt. Set. Georgs Gårdens Børnehave, Solvangsvej 5 B okt.2qq2 / casv. Tilstandsrapport 2002. Tilstandsrapport 2002. Arealoversigt. Areal- og funktionsoversigt. Arealer er netto og i henhold til BUPL - reqler. Rum nr.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. _ Betegnelse. Børnetoilet. Garderobe.

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken 10. maj 2010 rev. 22 marts 2011 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

EF JYLLANDSVEJ 10-12B

EF JYLLANDSVEJ 10-12B EF JYLLANDSVEJ 10-12B SAG NR. 01.1641.40 31. MAJ 2011 OVERORDNET TILSTANDSRAPPORT Indhold Indhold: Side: 1.0 - RAPPORTENS FORMÅL 2 2.0 - KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN 3 3.0 - OVERORDNET KONKLUSION 4 Tag

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016.

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016. NOTAT NOTAT NR: 01 Indledende undersøgelser Sag: E/F Vigerslev Engpark VVS-installationer Ejendom: Vigerslevvej 310-344, 2500 Valby Udarbejdet af: Michael D. Andersen Dato: 18.04.2016 Sag nr.: 162251A

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret - 9.11.2012 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan

A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan FALKON A/S A/B ROAD Roarsvej 21-25/Adilsvej 10 Drifts- og vedligeholdelsesplan Nordre Fasanvej 43 2000 Frederiksberg Medlem af F.R.I. Certificeret Energikonsulentfirma Tlf: 35364500 Fax: 35364570 Mail:

Læs mere