Opslag Ferie med og uden løn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opslag Ferie med og uden løn"

Transkript

1 Opslag Ferie med og uden løn Opslag Ferie med og uden løn Overblik Indledning I dette Opslag, kan du se hvordan du skal indrapportere og behandle forskellige situationer der knytter sig til lønsagsbehandling og emnet ferie i bred forstand. Indhold Dette dokument indeholder følgende emner: Overblik... 1 Generelt om ferie med og uden løn... 2 Ferietræk... 4 Ferielønregulering (skift i deltid)... 5 Feriegodtgørelse ved fratræden m.v Særlige forhold i tilknytning til ferie... 8 Manuel beregning af ferie Manuel beregning af særlig feriegodtgørelse Skema til manuel beregning Særlig feriegodtgørelse advis Side 1 af 27

2 Generelt om ferie med og uden løn Generelt om ferie med og uden løn Indledning I dette afsnit kan du se de generelle forhold der knytter sig til ferie med og uden løn i forhold til lønsagsbehandling og lønsystemet. Ferie med løn En medarbejder der har ferie med løn, har ret til enten: Ferietillæg (ferieloven) - eller Særlig feriegodtgørelse (ferieaftalen) Særlige feriedage (hvis medarbejder er ansat under CFU s forhandlingsområde). Ferietillæg Er 1% af den feriegivende løn i optjeningsåret, dog minus en brøkdel svarende til afholdt ferie med løn Særlig feriegodtgørelse Er 1½% af den feriegivende løn i optjeningsåret Uanset om en medarbejder har ret til ferietillæg eller særlig feriegodtgørelse, sker beregning af godtgørelsen via LKO 5030 i lønsystemet NOTE: For medarbejdere der ikke arbejder på fuld tid som har udført merarbejde (op til fuld tid) i optjeningsåret, vil som godtgørelse få beregnet 12½% af dette merarbejde, via LKO 5031 i lønsystemet. Ferie uden løn En medarbejder der ikke har ret til ferie med løn, får løbende beregnet feriegodtgørelse (i forbindelse med hver lønudbetaling), med 12½% af den feriegivende løn. Feriegodtgørelsen beregnes via LKO 5050 i lønsystemet. Side 2 af 27

3 Generelt om ferie med og uden løn Generelt om ferie med og uden løn, fortsat Ferie uden løn Ferieåret er forskudt fra optjeningsåret, og strækker sig fra 1. maj til 30. april (fra og med ferieåret 2002/2003): Optjeningsår - svarende til kalenderår: 1/1 31/12 Ferieår: 1/5 30/4 Løbende optjening Optjening af ferieret sker løbende. Alle medarbejdere uanset beskæftigelsesgrad og aflønningsform optjener for hver fulde måneds beskæftelse 2,08 feriedag pr. måned. Svarende til 25 feriedage for et fuldt optjeningsår. Optjeningsår - svarende til kalenderår: 1/1 31/12 2,08 feriedag pr. måned 25 feriedage på et helt optjeningsår NOTE: Hvis ferieoptjening ikke knytter sig til en fuld måned, skal du sørge for at opgøre 0,07 feriedag pr. dags beskæftigelse. Side 3 af 27

4 Ferietræk Ferietræk Indledning I dette afsnit kan du se, hvordan løndele der knytter sig til træk i løn i forbindelse med ferie beregner. Oversigt Her ser du en oversigt over de løndele der kan bruges i forbindelse med løntræk i tilknytning til ferie: 8000 Ferie eller andet fravær Fravær enkelte dage/timer 8005 Ferie eller andet fravær Fravær enkelte timer 8036 Feriepenge fra tidligere arbejdsgiver Ferietimer mod betaling 8060 Ferie eller andet fravær Fravær enkelte dage/timer 8070 Ferie eller andet fravær Fravær enkelte timer Reduceres ikke Reduceres ikke Reduceres Reduceres Reduceres Reduceres ikke LKO LKO-tekst ATP Pensionsbidrag Rådighedstillæg Reduceres Reduceres ikke Reduceres Reduceres Reduceres Reduceres Reduceres Reduceres Reduceres ikke NOTE: De nævnte løndele indrapporteres i lønsystemet med timer og 2 decimaler. Se mere herom på den enkelte løndelsbeskrivelse, herunder også hvis du evt. skal reducere hovedkortets fradrag i feriemåneden. Timelønnede For medarbejdere der kun får anvist timer via Timesedler, skal du ikke bruge disse løndele. Side 4 af 27

5 Moderniseringsstyrelsen Ferielønregulering (skift i deltid) Ferielønregulering (skift i deltid) Indledning I dette afsnit kan du se, hvornår en medarbejder skal ferielønreguleres, hvilke løndele du skal bruge og hvordan de beregner. Skift i deltid De medarbejdere der skal ferielønreguleres, er medarbejdere der har ferie med løn, og som har skiftet deltid fra optjenings- til ferieåret: Optjeningsår - svarende til kalenderår: 1/1 31/12 Deltid = 1/1-tid Ferieår: 1/1 Deltid = 1/2-tid 1/5 1/8 30/4 Holder 3 ugers ferie Side 5 af 27

6 Moderniseringsstyrelsen Ferielønregulering (skift i deltid) Løndel 5062 Når du indrapporterer løndel 5062, skal du være særlig opmærksom på: Ferielønregulering skal indrapporteres hver gang ferie holdes, for at sikre at der foretages den fulde ferielønregulering. Du skal indrapportere det antal timer, som den pågældende ville have været på arbejde, hvis der ikke blev afholdt ferie. Denne løndel finder selv ud af om medarbejderen skal trækkes eller skal have udbetalt ferielønregulering. Du skal altså kun indrapportere minus (-) foran timerne, hvis du skal rette en tidligere indrapportering, hvor der er indrapporteret for mange timer på løndel Felterne Arbejds-/tjenestetid anvendes ved beregningen. Du finder disse felter under Faste felter i SLS: Her finder du et regneark, som du kan anvende, hvis du vil beregne ferielønsregulering manuelt. Bemærk at løndele, som ikke dellønsberegner, ikke indgår i beregningen, da man får det samme beløb, uanset hvilken deltid man har. Side 6 af 27

7 Feriegodtgørelse ved fratræden mv. Feriegodtgørelse ved fratræden m.v. Indledning I dette afsnit kan du se, hvordan du indrapporterer feriegodtgørelse i forbindelse med en medarbejders fratræden, orlov uden løn mv. BEMÆRK: Dette afsnit gælder kun for medarbejdere der har ferie med løn. Øvrige medarbejdere får løbende afregnet feriegodtgørelse via LKO Fratræden m.v. En medarbejder der fratræder, skal have feriegodtgørelse for optjent men ikke afholdt ferie. Som hovedregel gælder at Der kan være tale om at anvise feriegodtgørelse vedr. optjent ferie: Indeværende optjeningsår Sidste optjeningsår Forrige optjeningsår Løndele i lønsystemet LKO 5000, 5010 og 5020 LKO 5005 Undtagelse Feriedage/-rettigheder der er overført fra tidligere optjeningsår, der knytter sig til en lovlig feriehindring, f.eks. sygdom og barsel eller en tjenestemandsansat medarbejder: Skal udbetales kontant Manuelle rettelser Hvis du kommer ud for, at LKO 5000, 5010, eller 5020 er indrapporteret forkert, så der ikke er beregnet korrekt feriegodtgørelse, skal du foretage en manuel rettelse og indrapportere beløbene på: Bruttobeløb Nettobeløb LKO 8810 LKO 8901 eller 8903 Side 7 af 27

8 Særlige forhold i tilknytning til ferie Særlige forhold i tilknytning til ferie Indledning I dette afsnit har vi valgt at beskrive nogle særlige forhold der knytter sig til ferie og lønsagsbehandling: Elever Funktionsvederlag (PLBNR 098/099) og ret til ferie med løn Genindtræden efter orlov Feriekort og ferie med løn. Elever Du skal være opmærksom på, at der er visse typer af elever der har ret til at holde fuld ferie med løn, hvis elevforholdet er indgået inden den 1. juli i optjeningsåret. Hvis en elev har et feriekort fra en tidligere arbejdsgiver, eksempelvis i forbindelse med et avisjob, så skal du sørge for at trække beløbet fra feriekortet i forbindelse med at eleven holder ferie med løn: Du skal altså sikre at eleven ikke både får ferie med løn og feriegodtgørelse Her kan du se hvordan du indrapporterer i lønsystemet, afhængig af feriebeløbets størrelse på elevens feriekort: Feriebeløb større Hvis eleven har et feriekort, hvor feriebeløbet er større end lønnen: Fradrag via LKO 80XX Feriebeløb mindre Hvis eleven har et feriekort, hvor feriebeløbet er mindre end lønnen: Nettobeløbet fra feriekortet trækkes via LKO 8020 (omregnes til bruttobeløb - se eksempel på næste side) VIGTIGT: Det er altid eleven selv der indløser feriekortet. Side 8 af 27

9 Særlige forhold i tilknytning til ferie Særlige forhold i tilknytning til ferie, fortsat Eksempel elever Her kan du se et eksempel på hvordan du kan omregne nettobeløbet fra feriekortet, til et bruttobeløb som du kan indrapportere på LKO Eksemplet bygger på følgende forudsætninger: Nettobeløb fra feriekortet er på kr ,00 Trækprocent på elevens hovedkort er 46%. Opregning til bruttobeløb: kr ,00 Opregning i forhold til elevens trækprocent ( = 54): 1) 1.000,00 x 100/54 kr ,00 Opregning i forhold til SP-bidrag og AM-bidrag ( = 91): 2) 1.851,00 x 100/91 kr ,00 Beløbet udgør brutto der indrapporteres på LKO 8020 i SLS-systemet: Udpluk af lønseddel: Tillæg kr ,00 Fradrag Bruttobeløb (LKO 8020) 2.034,00 Skyldigt beløb (LKO 8561) 1.000,00 AM- bidrag (8%) 163,00 A- skat (46%) 851,00 SP- bidrag (1%). 20,00, I det virkelige liv, vil der naturligvis blive udbetalt forskellen nellem de 1000 kr., der udgør nettobeløb af FerieKonto-beviset, og elevens nettoløn. Side 9 af 27

10 Særlige forhold i tilknytning til ferie Særlige forhold i tilknytning til ferie, fortsat Ferie og funktionsvederlag Hvis en medarbejder, der fungerer i en anden (højere) stilling holder ferie, må pågældende først få udbetalt funktionsvederlag under ferie, når han/hun har fungeret uafbrudt i mere end 6 måneder. Er det ikke tilfældet, skal du lukke funktionen i ferieperioden (AKKO/Afgangsårsag: 14/10). Genindtræden efter orlov I visse situationer optjener en medarbejder ret til ferie med løn under tjenestefrihed uden løn: Hvis medarbejderen ved genindtræden har feriegodtgørelse dækkende orlovsperioden, skal du sikre at der ydes fuld løn for de feriedage orlovsperioden dækker. Feriebeløb større Hvis medarbejderen har et feriekort, hvor feriebeløbet er større end lønnen: Fradrag via LKO 80XX. Feriebeløb mindre Hvis medarbejderen har et feriekort, hvor feriebeløbet er mindre end lønnen: Nettobeløbet fra feriekortet trækkes via LKO 8020 (omregnes til bruttobeløb. Se beregningseksempel vedr. elever). BEMÆRK: Feriekortet/feriegodtgørelsen indløses altid af medarbejderen. Feriekort og ferie med løn Medarbejdere der ansættes, og fra tidligere beskæftigelse har et feriekort, skal trækkes i løn for de timer/dage der fremgår af feriekortet. Du/arbejdsgiver skal kun underskrive feriekortet for det antal dage der holdes ferie. De restferiedage der herefter måtte være på feriekortet, modtager medarbejder et nyt feriekort på. Side 10 af 27

11 Manuel beregning af ferie Manuel beregning af ferie Indledning For at kunne beregne feriepenge manuelt har du brug for oplysninger om den feriegivende løn. De oplysninger du skal bruge for at kunne beregne feriepenge finder du i faste Felter under Ferieoplysninger 2: Ferietotal-1 DÅ (feriegivende løn indeværende år med almindelige løndele) Ferietotal-2 DÅ (feriegivende løn indeværende år med særlige løndele) Ferietotal-1 SÅ (feriegivende løn sidste år med almindelige løndele) Ferietotal-2 SÅ (feriegivende løn sidste år med særlige løndele) Særl. feriegodtgørelse DÅ Ferietotal-1 FÅ (feriegivende løn forrige år med almindelige løndele) Ferietotal-2 FÅ (feriegivende løn forrige år med særlige løndele) Særl. feriegodtgørelse SÅ. Side 11 af 27

12 Manuel beregning af ferie Manuel beregning af ferie, fortsat Manuel beregning af feriepenge Efterfølgende sider viser hvordan du manuelt beregner feriepenge. Samme metode bruger du når du skal foretage rettelse af forkert afregnet ferie. Når du skal foretage en rettelse, så er det efter princippet: Har fået Brutto (LKO 5000, 5010 el. 5020) /Skulle have haft brutto. Brutto differencen, for meget eller for lidt indrapporteres på løndel 8810 med eller uden fortegn foran beløbet. For meget eller for lidt udbetalt netto indrapporeteres på løndel 8903 med eller uden fortegn foran beløbet. Er der udbetalt for meget netto til FerieKonto og der ikke kan ske en maskinel tilbageførsel af beløbet, tilbagekaldes nettobeløb fra FerieKonto og der indrapporteres på løndel 2913 eller 8913 indbetalt beløb. Side 12 af 27

13 Manuel beregning af ferie Manuel beregning af ferie, fortsat Eksempel Beregningen bygger på følgende forudsætninger: Person XX X fratræder sin stilling med udgangen af marts 20XX, det vil sige 1/4-20XX AKKO 10. Indeværende år = DÅ Løndel 5000 DÅ år er der ikke afviklet ferie med løn i kalenderåret 0,00 timer (felt 1) Timer DÅ antal løntimer i kalenderåret 320,66 timer (felt 2) DÅ optjente men ikke afholdte feriedage i kalenderåret DÅ optjente feriedage i hele kalenderåret/optjeningsåret 6,24 dage (felt 3) 6,24 dage (felt 4) Sidste år = SÅ Løndel 5010 SÅ år er der afviklet ferie med løn i 111,00 timer i kalenderåret Timer 111,00 timer (felt 1) SÅ antal løntimer i kalenderåret 1924,00 timer (felt 2) SÅ optjente men ikke afholdte feriedage i kalenderåret 25,00 dage (felt 3) SÅ optjente feriedage i hele kalenderåret/ optjeningsåret 25,00 dage felt 4) Forrige år = FÅ Løndel 5020 Timer FÅ år er der afviklet ferie med løn i 185,00 timer i kalenderåret 185,00 timer (felt 1) FÅ antal løntimer i kalenderåret 1924,00 timer (felt 2) FÅ optjente men ikke afholdte feriedage i kalenderåret 10,00 dage (felt 3) FÅ optjente feriedage i hele kalenderåret/ optjeningsåret 25,00 dage (felt 4) Side 13 af 27

14 Manuel beregning af ferie Manuel beregning af ferie, fortsat Eksempel løndel 5000 Side 14 af 27

15 Manuel beregning af ferie Manuel beregning af ferie, fortsat Manuel beregning Her ser du resultatet af manuel beregning af løndel 5000: Manuel beregning for DÅ (løndel 5000) Feriegivende løn (ferietotal1) DÅ ,68 løn under ferie 0,00 Feriegivende løn efter reduktion ,68 + Feriegivende løn (særlige løndele) (ferietotal 2) DÅ ,00 Feriegivende løn hvoraf beregnes 12,5 % ,68 Brutto for DÅ ,33 Brutto-feriegodtgørelse for DÅ ,33 Brutto for DÅ for 6,24 dage ,33 Brutto for DÅ for 6,24 dage AM-bidrag 8 % , ,00 Skattepligtig feriegodtgørelse - 47% A-skat , ,00 Netto for DÅ - for 6,24 dage 7.500,33 Fortsættes næste side Side 15 af 27

16 Manuel beregning af ferie Manuel beregning af ferie, fortsat Eksempel løndel 5010 Side 16 af 27

17 Manuel beregning af ferie Manuel beregning af ferie, fortsat Manuel beregning Resultat af manuel beregning af løndel 5010: Manuel beregning for SÅ (løndel 5010) Feriegivende løn (ferietotal1) SÅ ,37 løn under ferie 111/ ,39 Feriegivende løn efter reduktion ,98 + Feriegivende løn (særlige løndele) (ferietotal 2) SÅ ,80 Feriegivende løn hvoraf beregnes 12,5 % ,78 Brutto for SÅ ,22 Udbetalt 1,5 % særlig feriegodtgørelse 0,00 Brutto-feriegodtgørelse for SÅ ,22 Brutto for SÅ for 25 dage ,22 Brutto for SÅ for 25 dage AM-bidrag 8 % Skattepligtig feriegodtgørelse - 47% A-skat , , , ,00 Netto for SÅ - for 25 dage ,22 Side 17 af 27

18 Manuel beregning af ferie Manuel beregning af ferie, fortsat Eksempel løndel 5020 Side 18 af 27

19 Manuel beregning af ferie Manuel beregning af ferie, fortsat Manuel beregning Resultat af manuel beregning af løndel 5020: Manuel beregning for FÅ (løndel 5020) Feriegivende løn (ferietotal1) FÅ ,54 løn under ferie 185/ ,82 Feriegivende løn efter reduktion ,72 + Feriegivende løn (særlige løndele) (ferietotal 2) FÅ ,56 Feriegivende løn hvoraf beregnes 12,5 % ,28 Brutto for FÅ ,03 Udbetalt 1,5 % særlig feriegodtgørelse 5.094,42 Brutto-feriegodtgørelse for FÅ ,61 Brutto for FÅ for 25 dage ,61 Brutto for FÅ for 10 dage AM-bidrag 8 % Skattepligtig feriegodtgørelse - 47% A-skat , , , ,00 Netto for FÅ - for 10 dage 6.851,04 Side 19 af 27

20 Manuel beregning af ferie Manuel beregning af ferie, fortsat Efter maskinel beregning Efter maskinel beregning af feriepenge er alle de feriegivende felter som indgik i beregningen 0-stillet og faste Felter under Ferieoplysninger 2 ser nu således ud: Side 20 af 27

21 Manuel beregning af særlig feriegodtgørelse Manuel beregning af særlig feriegodtgørelse Indledning For at kunne beregne særligferiegodtgørelse har du brug for oplysning om den feriegivende løn De oplysninger du skal bruge for at kunne beregne særligferiegodtgørelse finder du i faste felter ferieoplysning 2 og evt. egetpensionsbidrag i faste felter pensionsbidrag: Ferietotal-1 DÅ (feriegivende løn indeværende år med almindelige løndele) Ferietotal-2 DÅ (feriegivende løn indeværende år med særlige løndele) Ferietotal-1 SÅ (feriegivende løn sidste år med almindelige løndele) Ferietotal-2 SÅ (feriegivende løn sidste år med særlige løndele) Særl. feriegodtgørelse DÅ Ferietotal-1 FÅ (feriegivende løn forrige år med almindelige løndele) Ferietotal-2 FÅ (feriegivende løn forrige år med særlige løndele) Særl. feriegodtgørelse SÅ. Side 21 af 27

22 Manuel beregning af særlig feriegodtgørelse Manuel beregning af særlig feriegodtgørelse, fortsat Eksempel manuel beregning I det viste eksempel har systemet beregnet særligferiegodtgørelse for en PKAT 747, LF 2 som er på deltid og har optjent feriegivende merarbejde og overarbejde samt eget pensionsbidrag. Beregningen skal altid fortages af de opsummerede totaler i løngeneration 05/0X, 2. lønkørsel og skal beregnes efter procentsats, som er aftalt i overenskomsten. Procentsats for PKAT 747 er 1,5 % af ferietotal-1 SÅ samt overarbejde ferietotal-2 SÅ og har lønmodtageren merarbejde og eget pensionsbidrag skal dette fratrækkes før der beregnes 1,5 % Merarbejdet skal der beregnes 12,5% ifølge PKAT 747 s overenskomst. I de fleste overenskomster beregnes der 1,5 % og 12,5 %, så derfor vises beregningen med disse procentsatser. Se bemærkninger på løndel 5030 der vil du ofte kunne se, hvis der skal beregnes med anden procentsats. Side 22 af 27

23 Manuel beregning af særlig feriegodtgørelse Manuel beregning af særlig feriegodtgørelse, fortsat Eget pensionsbidrag Eget pensionsbidrag finder du i faste felter pensionsbidrag: Side 23 af 27

24 Manuel beregning af særlig feriegodtgørelse Manuel beregning af særlig feriegodtgørelse, fortsat Manuel beregning Beregningen foretages på følgende måde: Manuel beregning SÅ ( løndel 6980) Ferietotal- 1 SÅ ,54 + Ferietotal- 2 SÅ ,05 I alt ,59 - Merarb.beløb SÅ (hvis det er optjent) 4.591,01 - Egenpension SÅ (hvis det er optjent) 8.144,88 Kr , ,70 x 1,5%= 3432,13 Brutto 3.432,13 Merarbejde SÅ: 4.591,01 x 12,5%= Brutto 573,88 573,88 Brutto i alt 4.006,01 Brutto beløb indrapporteres på lønkode 6980 kr ,01 og lønsystemet beregner automatisk arbejdsmarkedsbidrag og skat. Side 24 af 27

25 Manuel beregning af særlig feriegodtgørelse Manuel beregning af særlig feriegodtgørelse, fortsat Efter indrapp. af løndel 6980 Når beløbet er blevet beregnet i kørslen vil du kunne se brutto beløbet i faste felter Ferieoplysninger 2 Særl. Feriegodtg. DÅ: Side 25 af 27

26 Skema til manuel beregning Skema til manuel beregning Manuelt skema Du kan få hjælp til at udregne feriegodtgørelse ved hjælp at dette skema. Side 26 af 27

27 Særlig feriegodtgørelse advis Særlig feriegodtgørelse advis Advis 7901 Advis 7901 bliver udskrevet på de lønmodtagere der er på orlov med AKKO 15, 16 og 32, og der er beløb i Ferietotal -1 SÅ og Ferietotal -2 SÅ.. Advarselsteksten er: Skal der udbetales særlig feriegodtgørelse for sidste år? Der skal tages stilling til om der skal udbetales særlig feriegodtgørelse til lønmodtageren. Løndel 6980 Hvis der skal udbetales særlig feriegodtgørelse, skal denne indrapporteres manuelt på løndel 6980 med kr. og øre. Du kan på løndel 5030 under bemærkninger se, hvordan du kan beregne den manuelle særlige feriegodtgørelse. Løngeneration 05/XX, 1. Hvis lønmodtageren vender tilbage fra orlov og bliver åbnet til løngeneration 05/06, 1. lønkørsel, vil der automatisk ske en udbetaling af den særlige feriegodtgørelse på løndel 5030 i løngeneration 05/06, 2. lønkørsel. Side 27 af 27

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

Brug af løbenummer 098 og 099 i HR-Løn. Funktionsvederlag i HR-Løn

Brug af løbenummer 098 og 099 i HR-Løn. Funktionsvederlag i HR-Løn Brug af løbenummer 098 og 099 i HR-Løn Funktionsvederlag i HR-Løn November 2011 Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du kan udbetale funktionsvederlag i HR-Løn. Ved hjælp af løbenummer

Læs mere

eindkomst og årsskiftet

eindkomst og årsskiftet eindkomst og årsskiftet Supplerende oplysningssedler begrænses i SLS På baggrund af de erfaringer vi har gjort i 2008 med hensyn til SKAT og eindkomst, begrænses mulighederne for at danne supplerende oplysningssedler

Læs mere

Ferieafregning i HR-Løn

Ferieafregning i HR-Løn Ferieafregning i HR-Løn Side 1 af 10 I denne vejledning kan du læse, hvilke oplysninger du skal indberette i ferieafregningsbilledet i HR-Løn. Indhold 1. Brug af ferieafregningsbilledet i HR-Løn... 3 2.

Læs mere

Nr. 20 af 21. oktober 2010 (LG 11/10, 2.)

Nr. 20 af 21. oktober 2010 (LG 11/10, 2.) Nr. 20 af 21. oktober 2010 (LG 11/10, 2.) SLS-information om lønkørsel for LG 11/10, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. oktober 2010. Til denne lønkørsel er der følgende informationer 1. Ændringer

Læs mere

Ferieloven og efterløn...

Ferieloven og efterløn... Ferieloven og efterløn... FAGLIG FÆLLES AKASSE 2 Samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn Indhold 1. Fradrag for ferie - din oplysningspligt 2. Ferie med løn 3. Ferie med feriegodtgørelse

Læs mere

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 6

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 6 Ferieregler 2011/ Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Private

Læs mere

Nr. 4 af 7. februar 2007 (LG 03/07, 1.)

Nr. 4 af 7. februar 2007 (LG 03/07, 1.) Nr. 4 af 7. februar 2007 (LG 03/07, 1.) Nr. 4 af 7. februar 2007 (LG 03/07, 1.) Indledning Denne SLS-information indeholder emner og beskrivelser, der knytter sig til løngeneration 03/07, 1. lønkørsel.

Læs mere

Nr. 21 af 9. november 2009 (LG 12/09, 1.)

Nr. 21 af 9. november 2009 (LG 12/09, 1.) Nr. 21 af 9. november 2009 (LG 12/09, 1.) Indledning Denne SLS-information indeholder emner og beskrivelser, der knytter sig til løngeneration 12/09, 1. lønkørsel. Indhold Dette dokument indeholder følgende

Læs mere

Feriepengeforpligtelse i SLS. Feriepengeforpligtelse

Feriepengeforpligtelse i SLS. Feriepengeforpligtelse Feriepengeforpligtelse i SLS januar 2009 Program for temamødet 1. Baggrund 2. Beregning i SLS 3. Ferieregnskab 4. Kontering 5. Advis fra SLS 6. Feriepengeforpligtelsen i regnskabet (modeller i SLS) 7.

Læs mere

Løninformation nr. 2 af 21. januar 2016 (LG 02/16, 2.)

Løninformation nr. 2 af 21. januar 2016 (LG 02/16, 2.) Løninformation nr. 2 af 21. januar 2016 (LG 02/16, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 02/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. januar 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser

Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser Indhold 1 Indledning 4 1.1 Hvorfor nye retningslinjer for beregning af feriepengeforpligtelser 4 1.2 En årlig opgørelse af feriepengeforpligtelsen 4 1.3

Læs mere

Pjece vedr. barselsorlov

Pjece vedr. barselsorlov Ringkøbing Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A E-mail: 122@dlf.org 6950 Ringkøbing www.dlf122.dk April 2016 Pjece vedr. barselsorlov (Gælder for fødsler, der finder sted fra og med 1. april 2015)

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie 1)

Bekendtgørelse om ferie 1) BEK nr 1297 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 31. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0016709 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie BEK nr 1285 af 14/12/2004 (Gældende) LBK Nr. 407 af 28/05/2004 BEK Nr. 1283 af 08/12/2006 BEK Nr. 1686 af 14/12/2006 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6

Læs mere

Løninformation nr. 4 af 20. februar 2013 (LG 03/13, 2.)

Løninformation nr. 4 af 20. februar 2013 (LG 03/13, 2.) Løninformation nr. 4 af 20. februar 2013 (LG 03/13, 2.) Side 1 af 7 Løninformation om lønkørsel for LG 03/13, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 28. februar 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Forretningsgang 4: Feriepengeforpligtelser

Forretningsgang 4: Feriepengeforpligtelser Forretningsgang 4: Feriepengeforpligtelser 1. Indledning Indregning af skyldige beløb til feriepenge er en væsentlig post i balancen. Dette stiller store krav til den regnskabsmæssige opgørelse, opfølgning

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Orientering nr. 65/2007. Løn- og arbejdsforhold. 23. november 2007

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Orientering nr. 65/2007. Løn- og arbejdsforhold. 23. november 2007 Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 65/2007 Løn- og arbejdsforhold 23. november 2007 Oversigt over fritvalgskontoordninger og særlig opsparing Et af resultaterne af overenskomstforhandlingerne

Læs mere

CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN (Til samtlige ministerier mv.)

CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN (Til samtlige ministerier mv.) CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. I forbindelse med indgåelse af ferieaftalen i 1997 var der mellem parterne enighed om, at der skulle optages forhandlinger om yderligere fleksibilitet

Læs mere

Løninformation nr. 1 af 11. januar 2016 (LG 02/16, 1.)

Løninformation nr. 1 af 11. januar 2016 (LG 02/16, 1.) Løninformation nr. 1 af 11. januar 2016 (LG 02/16, 1.) Side 1 af 7 Løninformation om lønkørsel for LG 02/16, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. januar 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

landsoverenskomsten på kontor/lager mellem Dansk Erhverv og HK/Privat

landsoverenskomsten på kontor/lager mellem Dansk Erhverv og HK/Privat Mini-udgave landsoverenskomsten på kontor/lager mellem Dansk Erhverv og HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer har

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 22. september 2015 (LG 10/15, 2.)

Løninformation nr. 20 af 22. september 2015 (LG 10/15, 2.) Løninformation nr. 20 af 22. sept. 2015 (LG 10/15, 2.) Side 1 af 7 Løninformation om lønkørsel for LG 10/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. september 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser

Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser Oktober 2010 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Hvorfor nye retningslinjer for beregning af feriepengeforpligtelser 4 1.2 En årlig opgørelse af feriepengeforpligtelsen

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Ferie for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 038-10 J.nr. 09-233-14 2 Cirkulære om ferie for statens tjenestemænd i Grønland (Til samtlige ministerier

Læs mere

Vigtigt før du udfylder anmeldelsen

Vigtigt før du udfylder anmeldelsen Vigtigt før du udfylder anmeldelsen Du skal sende anmeldelsen til os senest 4 måneder efter, at din arbejdsgiver er erklæret konkurs eller senest 6 måneder efter, at din arbejdsgiver er ophørt og er insolvent.

Læs mere

Løninformation nr. 10 af 26. april 2013

Løninformation nr. 10 af 26. april 2013 Løninformation nr. 10 af 26. april 2013 Side 1 af 5 Løninformation om håndtering i statens lønsystem efter lockoutens ophør(ok13) Denne information er målrettet de institutioner der har været omfattet

Læs mere

Nr. 16 af 23. august 2010 (LG 09/10, 2.)

Nr. 16 af 23. august 2010 (LG 09/10, 2.) Nr. 16 af 23. august 2010 (LG 09/10, 2.) SLS-information om lønkørsel for LG 09/10, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. august 2010. Til denne lønkørsel er der følgende informationer 1. Nye løndele...1

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper Den 1. september 2009 træder ny organisationsaftale i kraft for nyansatte sognemedhjælpere. Det skal bemærkes,

Læs mere

Hold da helt ferie - i ferieåret 2004-2005

Hold da helt ferie - i ferieåret 2004-2005 Hold da helt ferie - i ferieåret 2004-2005 INDHOLD 1. HVEM HAR RET TIL FERIE OG FERIEPENGE?... 3 2. HVOR MEGET FERIE OPTJENER DU?... 3 2.1. HVOR MANGE FERIEPENGE OPTJENER DU?... 3 2.2. HAR DU SKIFTET ARBEJDSTID

Læs mere

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration.

For ØSC-kunder udsendes nærmere beskrivelse af processen fra Statens Administration. Feriepenge i eindkomst Pr. 1. januar 2012 overgik indberetning af feriepenge til eindkomst. Moderniseringsstyrelsen har derfor udarbejdet denne vejledning som hjælp til behandling af sager om feriepenge.

Læs mere

Opslag Løndele/lønkoder

Opslag Løndele/lønkoder Opslag Løndele/lønkoder Opslag Løndele/lønkoder Overblik Introduktion I dette opslag får du et overblik over hvordan du opretter, ændrer og sletter løndele/lønkoder i SLS. VIGTIGT: Det er de allerede kendte

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse

Læs mere

Nr. 23 af 8. december 2010 (LG 01/11, 1.)

Nr. 23 af 8. december 2010 (LG 01/11, 1.) Nr. 23 af 8. december 2010 (LG 01/11, 1.) SLS-information om lønkørsel for LG 01/11, 1. lønkørsel. (Redigeret den 16/12-2010) Løn er til disposition d. 14. december 2010. Til denne lønkørsel er der følgende

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kirketjener.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kirketjener. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kirketjener. Den 1. september 2009 træder ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte Kirketjenere. Samme organisationsaftale

Læs mere

Ret til supplerende dagpenge

Ret til supplerende dagpenge Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I medfør af 58, stk. 1, nr. 1 og 2, litra b, 60, stk. 2, 62, stk. 7 og 73, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

D O M. Afsagt den 26. september 2014 af Østre Landsrets 7. afdeling (landsdommerne Tuk Bagger, Karen Hald og Ina Darby Iwersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 26. september 2014 af Østre Landsrets 7. afdeling (landsdommerne Tuk Bagger, Karen Hald og Ina Darby Iwersen (kst.)). D O M Afsagt den 26. september 2014 af Østre Landsrets 7. afdeling (landsdommerne Tuk Bagger, Karen Hald og Ina Darby Iwersen (kst.)). 7. afd. nr. B-3286-13: Dansk Metalarbejderforbund s.m.f. A (advokat

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2003 Cirkulære af 1. december 2003 Perst.nr. 080-03 J.nr. 03-426-5 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. 1. Indledning Ansatte i staten

Læs mere

Opslag Særlige feriedage, afregning

Opslag Særlige feriedage, afregning Opslag Særlige feriedage, afregning Opslag Særlige feriedage, afregning Overblik Introduktion I dette Opslag, kan du se hvordan du skal indrapportere til lønsystemet i forbindelse med afregning af særlige

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier BEK nr 1554 af 18/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktiske oplysninger om ferielukning i forbindelse med jul og nytår

Praktiske oplysninger om ferielukning i forbindelse med jul og nytår Praktiske oplysninger om ferielukning i forbindelse med jul og nytår 1. Indledning En del af HORESTA Arbejdsgivers medlemsvirksomheder holder lukket i en periode i forbindelse med jul og nytår. I det følgende

Læs mere

G-dage. Vodroffsvej 32 1900 Frederiksberg tlf. +45 35 24 80 80

G-dage. Vodroffsvej 32 1900 Frederiksberg tlf. +45 35 24 80 80 G-dage Når en virksomhed bringer et ansættelsesforhold til ophør, er der under visse betingelser pligt til at betale dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag også kaldet G-dage. Derefter modtager

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? OM DIN overenskomst FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Privatansat hjælper i eget hjem

Privatansat hjælper i eget hjem Privatansat hjælper i eget hjem Lov om Social Service 41 Informationsfolder om løn- og ansættelsesvilkår Privat ansat hjælper Ifølge Lov om Social Service har en familie med et handicappet barn mulighed

Læs mere

Vejledning til LG s digitale anmeldelse for fuldmagtshaver

Vejledning til LG s digitale anmeldelse for fuldmagtshaver Vejledning til LG s digitale anmeldelse for fuldmagtshaver 1. Udfyld anmeldelsen. 2. Gem anmeldelsen og adviser lønmodtager. 3. Lønmodtager godkender og sender anmeldelsen til LG. 4. I får en kvittering

Læs mere

Nr. 22 af 22. november 2010 (LG 12/10, 2.)

Nr. 22 af 22. november 2010 (LG 12/10, 2.) Nr. 22 af 22. november 2010 (LG 12/10, 2.) SLS-information om lønkørsel for LG 12/10, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. november 2010. Til denne lønkørsel er der følgende informationer 1. Oprettelse

Læs mere

aftale om Ferie 2008

aftale om Ferie 2008 aftale om Ferie 2008 det kommunale område KL Sundhedskartellet Aftale om ferie for personale ansat i kommuner 2008 Med Sundhedskartellets kommentarer Indholdsfortegnelse Sundhedskartellets indledning

Læs mere

Forretningsgang for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.

Forretningsgang for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Punkt 2. Forretningsgang for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. 2013-49399. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistratens godkender, at den nuværende forretningsgang for udbetaling af tabt

Læs mere

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse

Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse Privat børnepasningsordning info til forældrene Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan få tilskud?... 2 2. Fra hvornår kan jeg få tilskud?... 2 3. Anvendelse af tilskuddet... 2 4. Tilskuddets størrelse... 3 5.

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 009-10 Vedr. ændring af lov om ferie Pr. 1. juli 2010 forventes

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

Vejledning til LG s digitale anmeldelse

Vejledning til LG s digitale anmeldelse Vejledning til LG s digitale anmeldelse 1. Du finder LG s anmeldelse på borger.dk/lg. 2. Klik på Start. 3. Log ind med dit nøglekort NemID. 4. Klik Start en ny anmeldelse. 5. Udfyld anmeldelsen. 6. Klik

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Særlige feriefridage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Særlige feriefridage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Særlige feriefridage 1999 1 Cirkulære om særlige feriefridage Til samtlige ministerier mv. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Pensionsbidrag af tillæg til tjenestemænd o.l.

Pensionsbidrag af tillæg til tjenestemænd o.l. Cirkulære om aftale om Pensionsbidrag af tillæg til tjenestemænd o.l. 2015 Cirkulære af 4. februar 2015 Modst. nr. 003-15 J.nr. 2015-7511-0006 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. AC-organisationerne

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. AC-organisationerne Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og AC-organisationerne Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte medarbejder på grundlag

Læs mere

Opslag Funktioner Løbenummer 098 & 099

Opslag Funktioner Løbenummer 098 & 099 Økonomistyrelsen Funktioner Løbenummer 098 og 099 Overblik Opslag Funktioner Løbenummer 098 & 099 Introduktion I dette Opslag, kan du se; hvornår og hvordan du bruger funktioner (løbenummer 098 og 099),

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet advokatfirmaet) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet advokatfirmaet) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet advokatfirmaet) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

Feriepengeforpligtelse i SLS

Feriepengeforpligtelse i SLS Feriepengeforpligtelse i SLS Indledning Fra januar 2005 blev statens regnskabsaflæggelse udvidet til også at omfatte omkostningsregnskaber. Det betyder blandt andet, at der skal indregnes en række gældsforpligtelser.

Læs mere

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juni

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. FOA Fag Og Arbejde PBH A/S

OVERENSKOMST MELLEM. FOA Fag Og Arbejde PBH A/S CVR 20199830 OVERENSKOMST MELLEM FOA Fag Og Arbejde og PBH A/S - 2-1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Overenskomsten omfatter personer, der ansættes som hjemmeserviceassistenter, samt personer, der udfører tilsvarende

Læs mere

OVERENSKOMST FOR SYGEPLEJERSKER ANSAT HOS. Speciallæge Claus Christoffersen. Lygten 2 c, 2400 København NV INDHOLDSFORTEGNELSE

OVERENSKOMST FOR SYGEPLEJERSKER ANSAT HOS. Speciallæge Claus Christoffersen. Lygten 2 c, 2400 København NV INDHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR SYGEPLEJERSKER ANSAT HOS Speciallæge Claus Christoffersen 2000 SPECIALLÆGE CLAUS CHRISTOFFERSEN Lygten 2 c, 2400 København NV INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK SYGEPLEJERÅD 1. Overenskomstens

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger for statens tjenestemænd i Grønland

Senior- og fratrædelsesordninger for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 047-05 PKAT: J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning...

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 5. maj 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling Som følge af flere datamæssige ændringer, der har til formål at forbedre statistikkerne, udkommer data for januar 2010

Læs mere

Notat. Til: Social og Sundhedsudvalget. Notat vedrørende BPA efter Servicelovens 95 og 96

Notat. Til: Social og Sundhedsudvalget. Notat vedrørende BPA efter Servicelovens 95 og 96 Notat Til: Social og Sundhedsudvalget Notat vedrørende BPA efter Servicelovens 95 og 96 Dato: 29.10.2010 Sagsansvarlig: jdalb BPA efter Servicelovens 95 Udmøntningen af 95 blev tidligere kaldt den lille

Læs mere

Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen

Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Aftaler & Vilkår Danmark September 2012 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår.

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Nye regler for fleksjobbere pr. 1. januar 2013 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som gennemfører fleksjobreformen, er vedtaget

Læs mere

Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping

Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping 14. februar 2012 Der etableres i overenskomstperioden, som en forsøgsordning, en aftale om "Alternative arbejdstidsregler for medhjælpere,

Læs mere

AKKO og afgangsårsager

AKKO og afgangsårsager AKKO og afgangsårsager Side 1 af 9 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke AKKO er og afgangsårsager der findes - hvad de bruges til og hvad forskellen er. Indhold 1. Forskellen på AKKO og afgangsårsager...

Læs mere

HVORDAN INDBERETTER JEG LØN?

HVORDAN INDBERETTER JEG LØN? HVORDAN INDBERETTER JEG LØN? BRUGERMANUAL TIL REKVIRERING AF LØN PÅ DBU.DK 1 EN DEL AF NOGET STØRRE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Log på DBU.dk...3 3. Dine data...4 4. Lønindberetning...5 4.1.

Læs mere

LØNSTATISTIK FOR STUDERENDE

LØNSTATISTIK FOR STUDERENDE LØNSTATISTIK FOR STUDERENDE Velkommen til KS første lønstatistik for studerende Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er

Læs mere

Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du:

Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du: Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du: har haft arbejde i perioden har fået reguleret din pension er begyndt at få udbetalt en pension fylder 65 år i den periode du skal udfylde ½-årserklæring

Læs mere

41.92 O.15 46/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte driftsassistenter/trafikkontrollører

41.92 O.15 46/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte driftsassistenter/trafikkontrollører Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsassistenter/trafikkontrollører m.fl. KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser.... 3 3. Grundløn... 3

Læs mere

Funktioner i SLS, lbnr. 98 og 99

Funktioner i SLS, lbnr. 98 og 99 Funktioner i SLS, lbnr. 98 og 99 Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du kan udbetale funktionsvederlag i SLS. Indhold 1. Generelt om funktioner... 2 2. Oprettelse af løbenummer 98 og

Læs mere

Køkkenmedarbejdere i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Køkkenmedarbejdere i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Køkkenmedarbejdere i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 Cirkulære af 18. maj 2004 Perst. nr. 032-04 PKAT nr. 606 J.nr. 01-333/05-2

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Ratepensioner i Skat Nova 2015

Ratepensioner i Skat Nova 2015 Ratepensioner i Skat Nova 2015 18. maj 2016 Indhold 1 Beskrivelse felt 21 ratepension i Skat Nova 2015.8 og tidligere versioner... 2 1.1 Eksempel hvor den ene ægtefælle har virksomhed og herudover lønindkomst,

Læs mere

Faste felter i SLS. Side 1 af 5

Faste felter i SLS. Side 1 af 5 Faste felter i SLS Side 1 af 5 I denne vejledning får du en overordnet beskrivelse af, hvad du kan se i de faste felter og hvordan du bruger de mest gængse af dem. Indhold 1. Faste felter... 2 2. Grupperinger...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansat administrativt personale

Aftale for tjenestemandsansat administrativt personale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat administrativt personale KL HK/KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

1 Lidt om denne vejledning... 1 2 Kilder... 1 3 SKAT satser... 2 4 Dagpenge... 3 5 ATP... 4 6 DA-Barsel... 5 6.1 Betaling... 5

1 Lidt om denne vejledning... 1 2 Kilder... 1 3 SKAT satser... 2 4 Dagpenge... 3 5 ATP... 4 6 DA-Barsel... 5 6.1 Betaling... 5 EPOS LØN LØNSATSER FOR 2013 Indholdsfortegnelse 1 Lidt om denne vejledning... 1 2 Kilder... 1 3 SKAT satser... 2 4 Dagpenge... 3 5 ATP... 4 6 DA-Barsel... 5 6.1 Betaling... 5 7 DK-Barsel lovpligtig...

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

Danske Malermestre cirkulære. Gældende fra 1. januar 2011. Malerfagets nøgletal

Danske Malermestre cirkulære. Gældende fra 1. januar 2011. Malerfagets nøgletal Danske Malermestre cirkulære Gældende fra 1. januar 2011 Malerfagets nøgletal Malerfagets nøgletal - gældende fra 1. januar 2011 Udgivet af Danske Malermestre Tekst: Heinrich Søndengaard Nielsen Redaktion:

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 5 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

Vejledning Fraværsstatistik 2015

Vejledning Fraværsstatistik 2015 Vejledning Fraværsstatistik 2015 Indberetning af fraværsstatistik 2015 Fraværsstatistikkens formål Danmarks Statistiks fraværsstatistik er en årlig statistik, der dækker hele arbejdsmarkedet. Formålet

Læs mere

Tillæg til adjunkter og lektorer m.v. ved centre for videregående uddannelse m.fl.

Tillæg til adjunkter og lektorer m.v. ved centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer m.v. ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 013-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Efterregulering af fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens (FUL) 2a

Efterregulering af fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens (FUL) 2a FINANSMINISTERIET Cirkulære om Efterregulering af fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens (FUL) 2a 1997 1 CIRKULÆRE OM EFTERREGULERING AF FRATRÆDELSESGODTGØRELSE EFTER FUNKTIONÆRLOVENS (FUL) 2a

Læs mere

Løninformation nr. 7 af 23. marts 2015 (LG 04/15, 2.)

Løninformation nr. 7 af 23. marts 2015 (LG 04/15, 2.) Løninformation nr. 7 af 23. marts 2015 (LG 04/15, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 04/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 31. marts 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Aldersfordeling 5 Datagrundlag Oprindeligt 3. marts 2010 Revideret pga. datakorrektion 5.

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2015

Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte

Læs mere

Specialarbejdere i Dansk Røde Kors Asylafdeling

Specialarbejdere i Dansk Røde Kors Asylafdeling Cirkulære om organisationsaftale for Specialarbejdere i Dansk Røde Kors Asylafdeling 2002 Cirkulære af 21. januar 2004 Perst. nr. 003-04 PKAT nr. 603 J.nr. 03-333/14-8 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger

Læs mere

PenSam. Beslutningsstruktur i PenSam

PenSam. Beslutningsstruktur i PenSam PenSam Beslutningsstruktur i PenSam I forbindelse med HB's drøftelse er der blevet spurgt til, hvem der kan/skal træffe hvilke beslutninger i relation til arbejdsmarkedspensionsordningerne i PenSam. Dette

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni 2013 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Overenskomst mellem PLO Læge/Lægerne (i det følgende kaldet tutorlægen) og Yngre Læger

Overenskomst mellem PLO Læge/Lægerne (i det følgende kaldet tutorlægen) og Yngre Læger Overenskomst mellem PLO Læge/Lægerne (i det følgende kaldet tutorlægen) og Yngre Læger 1 Overenskomstens område Denne overenskomst omfatter praksisamanuenser i uddannelsesstillinger. Dermed menes læger,

Læs mere

OVERENSKOMST 2012-14. mellem DANSKE FÆRGER A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. for PURSERE

OVERENSKOMST 2012-14. mellem DANSKE FÆRGER A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. for PURSERE OVERENSKOMST 2012-14 mellem DANSKE FÆRGER A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING for PURSERE (DAS) Gældende fra 1. maj 2012 1 Indholdsfortegnelse 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...3 2 ANCIENNITET...3 3 LØNNINGER

Læs mere

Kommunal medfinansiering og mellemkommunal

Kommunal medfinansiering og mellemkommunal Kommunal medfinansiering og mellemkommunal udligning Træk af kommunernes andel af de ydelser, som Udbetaling Danmark udbetaler og udligning vedrørende boligstøtte og pension - udmøntning af opgavesplit

Læs mere