Lav en teltplads. En guide til teltpladsholdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lav en teltplads. En guide til teltpladsholdere"

Transkript

1 Udarbejdet for ERFA-gruppen for primitive overnatningspladser Af Jens Erik Larsen, De Frie Fugle, oktober Lav en teltplads En guide til teltpladsholdere

2 2 Indhold Indledning Hvad er en teltplads? Hvor mange gæster? Hvem kan oprette en teltplads? Kriterier for geografisk placering Lovgivning og forsikringer Grundfaciliteter: vand, toilet og bålplads Faciliteter skraldespand, bord, bænke og bad m.v Shelter Med hest, hund og til vands Vejvisning til pladsen og information på pladsen Indretning for handicappede Markedsføring af teltpladsen GPS koordinater Formidling af oplevelsesmuligheder og. aktiviteter nær pladsen ERFA-gruppens service og tilskudsmuligheder...23 Teltpladsernes historie... bagside Udgivet af ERFA-gruppen for primitive overnatningspladser. med støtte fra Tips- og Lottomidlerne til friluftslivet. Tekst: Jens Erik Larsen, Jens Solvang (kap. 13) De Frie Fugle Fotos: Alice Olsen, Jens Erik Larsen og Mads Ellegaard Forside: Motiv fra Teltplads Frydenlund Layout og Tryk: Paramedia 1301 ISBN: Yderligere oplysninger: Kontakt venligst De Frie Fugle: eller eller ERFA-gruppen for primitive overnatningspladser: Foreningen Frie Fugle: Dansk Islandsheste Forening: Dansk Forening for Rosport: Friluftsrådet: Dansk Vandrelaug: Dansk Cyklist Forbund: Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd:. Campingrådet: Kommunernes Landsforening: Skov- og Naturstyrelsen: og

3 3 Indledning Opfindelsen af teltpladser er unik for Danmark. Man kan sige, at der er tale om et alternativ til allemandsretten, som kendes fra de andre skandinaviske lande. Dette har kun været muligt fordi mange private teltpladsholdere har tilmeldt sig ordningen og vist stor åbenhed for at møde nye mennesker og nye udfordringer. Officielt kaldes teltpladser Primitiv overnatning i telt, idet muligheden for at etablere sådanne pladser er defineret i Campingreglementet som en undtagelse fra reglerne. Se næste kapitel. Skov- og Naturstyrelsens (SNS) har i statens skove og naturområder oprettet en lang række primitive overnatningspladser og har desuden åbnet for fri teltning i udvalgte 44 skove (2007). Se hvor disse er på Teltpladsordningen har gennem årene givet vandrere og cyklister samt ridende og sejlende mange oplevelser under nattens stjerner med nattens lyde og frisk luft. Der har generelt været en positiv udvikling i friluftslivets mangfoldige muligheder, bl.a. initieret af Friluftsrådets mange initiativer. Ud over naturoplevelserne giver teltpladserne mulighed for uformeldt at snakke sammen det gælder både brugerne indbyrdes, men i høj grad også brugerne og teltpladsholderen, som kan mødes ved lejrbålet om aftenen og udveksle livserfaringer. Det har mange teltpladsholdere været glade for. En landmand ved Slagelse fortalte en gang, at han ikke havde tid til at rejse på ferie, så han var glad for, at der kom rejsende til ham og fortalte om deres oplevelser. Du kan selv opleve dette og være med til at give mange mennesker nogle gode oplevelser ved at oprette en teltplads. Læs videre og se hvordan. Denne publikation henvender sig primært til potentielle private teltpladsholdere. Hvis du allerede er teltpladsholder kan dette skrift dog forhåbentlig også inspirere dig, til at forbedre forholdene på din plads eller skærpe markedsføringen heraf. God fornøjelse med det. Jens Erik Larsen De Frie Fugle Oktober 2007

4 4 1. Hvad er en teltplads? Officielt kaldes en teltplads for primitiv overnatning i telt og er defineret i Campingreglementet som: Et mindre, afgrænset areal, hvor der til overnatning af kortere varighed (typisk 2 nætter) kan opstilles max 5-8 telte adgangen. Benyttelsen af arealerne kan finde sted mod et mindre vederlag, men må ikke være erhvervsmæssigt. Der er kun adgang for gående, cyklende, ridende og sejlende. Af faciliteter findes der kun multlokum, evt. shelters og mulighed for vand. Grunden til, at det er defineret her, er for at afgrænse teltpladser/ primitiv overnatning fra campingpladser og andet under campingreglementet. Det eneste andet officielle sted, at teltpladser er nævnt, er i vejreglerne, hvor der er oprettet et særligt piktogram, som skal bruges til vejvisning dertil se kapitel 10. ERFA-gruppen anbefaler at ordet teltplads kun anvendes til overnatningspladser beregnet til individuelt brug altså dem, som er med i ordningen Overnatning i det fri. Begrebet lejrplads benyttes så til de større pladser beregnet til grupper, som skal bestille pladserne i forvejen, så som Skov- og naturstyrelsens lejrpladser. I praksis benyttes desværre begreberne samt mange andre i flæng kært barn har mange navne, må man vel bare sige. Den ideelle teltplads er usynlig i landskabet, når den ikke er i brug. For teltpladserne i Overnatning i det fri ordningen gælder følgende regler for benyttelsen:.der er kun adgang for vandrere, cyklister, ridende og sejlende, dvs. ikkemotoriserede..pladserne er ikke beregnet for grupper, men kan dog aftales med teltpladsholder..man kontakter teltpladsholderen ved ankomst med mindre andet er gældende..man må maksimalt overnatte 2 nætter i træk med mindre andet er aftalt med teltpladsholder På friluftskortet.dk og ude i virkeligheden kan man finde såvel lejrpladser som teltpladser (primitive overnatningspladser). Her fra Bornholm ved Slotslyngen..Private teltpladsholder kan max. opkræve 20 kr. pr. person pr. nat (2007) for overnatning med grundfaciliteterne: vand og toilet/lokum samt evt. bålplads. Andre pladser er gratis..teltpladsholder kan opkræve ekstra for brug af bad, brænde eller lign. Men det skal fremgå tydeligt af opslag og tekst på og i bogen Overnatning i det fri, så der ikke opstår misforståelser herom..hunde må kun medbringes, hvis det er angivet som symbol ved pladsen i bogen/hjemmesiden og hunde skal være i snor..hvis det ikke fremgår af og bogen Overnatning i det fri at man skal ringe i forvejen. kan man bare møde op på pladsen i den normale sommersæson..med mindre andet fremgår på pladsen, skal man selv tage sit affald med, når man rejser videre..man behøver ikke nogen form for lejrpas for at benytte pladserne. Disse krav skal være opfyldt for at man kan få sin teltplads optaget i fortegnelsen Overnatning i det fri. Det er gratis at blive optaget og pladserne bliver endvidere lagt på

5 5 Teltpladsgæster og værter kan mødes til uformel snak. Særløse Overdrev. 2. Hvor mange gæster? Mange teltpladsholdere spørger os om, hvor mange besøg, man kan forvente. Det kan man ikke give noget entydigt svar på, idet det bl.a. afhænger af beliggenheden især i forhold til attraktive cykel-, vandre- og kanoruter samt også af om, der er andre overnatningsmuligheder i nærheden. Endelig har markedsføring selvfølgelig betydning se herom i kap. 12. Og så også sommervejret! Nogle pladser f.eks. på Bornholm og på Hærvejen har hundredevis af overnatninger, mens ca. halvdelen har gæster årligt og en trediedel har mindre end 20, enkelte slet ingen! På landsbasis er der ca overnatninger årligt, hvoraf ca. 20% er udlændinge. Konkret kan man fra den sidste omfattende evalueringsrapport (2003) nævne, at der var ca overnatninger, heraf 16 % udlændinge. Fordeling på pladserne var meget ujævn. Der er som regel nogle pladser (10-20), hvor der slet ikke har været nogen og 1-5 pladser med over 1000 gæster. Herimellem er der igen få med over 200 gæster og de fleste ligger under 100, hvilket svarer for en sæson til max. et telt pr. døgn. En brugerundersøgelse tilbage fra 1997 viste at teltpladsernes målgruppe især er kærestepar og familier, hvoraf halvdelen havde børn med. Aldersmæssigt var de voksnes tyngdepunkt år, mens børnenes var 6-15 år. Som motiv for at bruge teltpladser nævnes som vigtigste parameter tæthed til naturen og det at være fri for biler på overnatningsstedet samt også at det er en billig overnatningsform.

6 6 3. Hvem kan oprette en teltplads? Alle kan oprette en teltplads, hvis man ejer et passende stykke jord eller har rådighed over det og aftalt det med ejeren. Den største gruppe af teltpladser findes hos private, især landmænd, som ofte har god plads. Her kan man undertiden se dyr og lære noget om landbrug. Andre pladser findes på højskoler, efterskoler mv., som har en tradition for åbenhed. Endelig har kommuner og amter oprettet pladser langs cykel-, vandre- og kanoruter. Amternes pladser er nu overtaget af kommunerne og Skov- og Naturstyrelsen, som selv har 250 pladser. Endelig har spejderorganisationerne bidraget med at åbne en del af deres pladser for individuel brug. Her er et par eksempler på teltpladser af forskellig karakter. Smidie Bys Teltplads Lige midt i landsbyen Smidie i Himmerland ligger en populær teltplads. Der er blot tale om en græsplæne med bålplads og en bagvedliggende toiletbygning. I gæstebogen kan man læse rosende beretninger fra glade gæster, som giver pladsen topkarakter blandt de teltpladser, de har besøgt. Det er landsbyens borgerforening, som oprettede pladsen i 1993, da de nationale cykelruter åbnede. N5 Østkystruten går nemlig lige forbi, og det er også én af forklaringerne på, at der kommer en Teltpladsen i Smidie. del gæster. Nordjyllands Amt og Skørping Kommune har støttet faciliteterne økonomisk. Amtet gav penge til toiletbygningen og kommunen har med midler til landsbyforskønnelse bl.a. betalt nogle æbletræer, som Borgerforeningen har plantet. Foreningen står for driften og ideen til pladsen, som ligger meget centralt mellem landsbyens 27 huse - dog med åbne marker til den ene side. Byens børn har også legeplads her og Borgerforeningen holder sine fester, bl.a. den årlige byfest midt i august på pladsen. Enkelte familier mødes også en varm sommeraften og benytter grillen. Dette går fint i hak med teltpladsens benyttelse, ifølge Borgerforeningens formand Jørgen Mortensen, som fortæller at teltliggerne bare inviteres med, når der er fest. Det var også tilfældet da han fejrede sit eget bryllup på teltpladsen, hvor en kvindelig teltligger kom med til festen. Den løbende vedligeholdelse og rengøring af faciliteterne går på skift mellem medlemmerne. Dog har parkforvalter Freddy fast tjansen med at slå græs med den lille traktor, som man har investeret i til formålet.

7 7 Landsbyens beboere synes, det er hyggeligt, at der kommer gæster ude fra den store verden, og de ældre mennesker i landsbyen går ofte ned og får sig en snak med teltliggerne. På Borgerforeningens møder læses der op fra gæstebogen af nysgerrighed og interesse. Teltplads i en dejlig have ved Føns Vig Det var sådan set datteren på gården, der havde været på cykelferie og boet på teltpladser. Hun kom hjem og sagde: Sådan én kan I da også lave. Det gjorde Elly og Viggo ved Ronæsbro så, og derfor har de været med næsten helt fra starten af teltpladsordningen. Det var da ægteparret trappede landbruget ned, og den store have blev simpelthen lavet om til en teltplads, så kun den del af haven, der er nærmest gården er privat. Elly fortsatte med at arbejde uden for gården, men nu er de begge pensionister og glæder sig hver sommer til at tage imod de mange cyklister, som stopper op her. Nogen vender tilbage nogle år senere, og enkelte sender et postkort fra fjerne steder. Adgang via spang til Tadre Mølle teltplads med sheltere. Ruten ligger nemlig lige på den attraktive cykelrute 70 langs Fyns vestkyst. Her smyger ruten sig ud og ind mellem næs og vige og der er stort set ingen turistmæssig bebyggelse. Lige ved Ronæsbro cykler man nærmest lige ind i teltpladsen. Det er som sagt blevet en del af sommertidens oplevelser at få ventet besøg af ukendte. Der er som regel omkring 4 telte hver dag i højsæsonen på den store velklippede plæne mellem frugttræer og blomsterbede. Man kommer let i snak med de andre teltliggere, når man pusler med maden eller sidder om aftenen og vifter myggene væk eller spørger genboen, om der var nogen fisk i åen. En kystnær plads: Kongsøre Næbbe Som led i planlægning af Isefjordstien fra Rørvig til Kongsøre Næbbe, anlagdes flere teltpladser. Formålet var at etablere teltpladser, som både vandrere, cyklister og sejlende kunne benytte. Kongsøre Teltplads er måske den smukkest beliggende plads i Danmark med den varierede skov i ryggen, hvor stenalderfolket også lagde deres gravpladser og så udsigt over Isefjorden. Teltpladsen er etableret af Skov- og Naturstyrelsen i forbindelse med anlæg af Isefjordstien nu Fjordstien. Siden er der lavet flere flotte kystnære teltpladser, men Kongsøre Næbbe var en af de første. Tadre Mølle Teltplads Tadre Mølle er en gammel vandmølle og nu et levende museum med mange naturformidlingstiltag tilknyttet. Dette er en fin kombination med at drive en teltplads, idet brugerne her så kan få lidt ekstra krydderi med på menuen. Tilmed ligger pladsen tilpas isoleret ved en å, hvortil man kommer via en spang over åen - se foto. National cykelrute 4 går lige forbi pladsen.

8 8 4. kriterier for geografisk placering Inden man opretter en teltplads vil det være en god idé at tjekke om:.der er nogle ruter i nærheden, hvor cyklister, vandrere, ridende eller sejlende færdes om der er andre teltpladser i nærheden.om der er nogen campingpladser i nærheden. Det første punkt handler om at få nogen til at bruge teltpladsen og de andre om at undgå ubehagelige problemer med jalousi hos nærliggende konkurrenter. Er der teltpladser eller campingpladser i nærheden, så snak med dem inden oprettelsen måske kan evt. konkurrence konverteres til samarbejde. Det var f.eks. tilfældet med teltpladsen ved Føns Vig, hvor teltpladsliggerne tager ned på campingpladsen og køber morgenmad og sikkert også andre ting, hvilket campingpladsejerne er glade for. Campingpladsen er i øvrigt altid fyldt op, så der er ingen problemer med det naboskab, tværtimod. Et overblik over eksisterende teltpladser fås bedst på eller i nyeste udgave af bogen Overnatning i det fri + tjek af under nye pladser. Et overblik over cykelruter fås via de nye guidebøger, som Dansk Cyklist Forbund m.fl. har udgivet. Nogle cykelruter samt vandre- og rideruter - findes også på. Det areal, som vælges til teltpladsen, bør have nogenlunde vandret overflade, mulighed for at få pløkke i jorden uden hammer og med plads til min. 5 telte med 3 meters afstand. Dette svarer nogenlunde til 5 m 2 pr. telt. Evt. kan teltpladsen være delt op i flere arealer, så man kan vælge, hvor man ligger, hvilket bør fremgå tydeligt af opslag på pladsen. Eksempelvis havde en gård på Samsø et areal helt nede ved vandet, hvor man kunne vælge at slå telt op det var ret flot, men der var så også lidt langt til toilet og vand. For nogle brugere handler det om at få naturen helt ind på kroppen og så vidt muligt lægge afstand til de menneskeskabte spor i landskabet, som binder ens tanker til det bymæssige, man måske kommer fra, så som større veje, el ledninger, bygninger, stærkt lys og høje lyde. For andre spiller kontakten med andre teltliggere og med værterne en større rolle. Vælg gerne et sted på grunden, hvor man kan få udsigt over landskabet, og meget vigtigt - hvor der samtidig er gode læ forhold. Hvis de samme kvadratmeter til et telt benyttes meget, og det medfører uhensigtsmæssigt slid, må man sætte en pløk i jorden der med information om hvor der må slås telt op eller opfinde et system så brugerne roterer lidt rundt.

9 9 Offentlig sti mellem markerne ved Arresø giver god adgang til naturen. 5. Lovgivning og forsikringer Man kan umiddelbart etablere en teltplads uden så mange dikkedarer. Men hvis der skal etableres bygninger i forbindelse med teltpladsen, eller der er tale om et fredet areal eller der er tale om braklagt jord, så er der lige nogle mindre forhindringer, som skal overvindes. Hvis der etableres multtoilet og føres vand frem til pladsen, bør man også tjekke med kommunen, at der er i orden. Grundlæggende relateres lovgivning for teltpladser (primitiv overnatning i telt) til Campingreglementet. Zonelovgivning (Planloven) Etablering af teltplads med max. 5 telte ad gangen, kræver ikke godkendelse efter planlovens landzonebestemmelser (Naturklagenævnets praksis jf. afgørelse af 25/1 1995). Men evt. bebyggelse i forbindelse med teltpladser kræver zonetilladelse. Opsætning af shelter kræver ikke byggetilladelse eller lignende. Man har som regel altid lov til at opføre et skur på under 10 m 2 på sin grund og sheltere er lavet, så de lige er 9,9 m 2. Der skal dog søges zonetilladelse dertil når det er i landzone, hvilket kommunen selv tager sig af. Der vil så foregå en nabohøring (annonce i lokalavisen), og når kommunen har givet tilladelse og ingen herefter har klaget til naturklagenævnet kan shelteret sættes op umiddelbart derefter. Opsætning af multlokum bestående af 3 lodret stående paller og et hul i jorden opfattes ikke som en fast konstruktion, der kræver landzonetilladelse, jf. afgørelse fra Storstrøms Amt af 7. september 2000 vedrørende Vindebæk, Møn. I byzone: Nordborg Kommune har afslået tilladelse til teltplads. Der er bl.a. en plads i Svendborg by. Endelig ligger flere spejderpladser i byzone. Kystbeskyttelseslinier Såfremt et shelter eller en skiltning er tættere end 300 m fra kysten, skal man søge dispensation herfor p.gr.a. kystbeskyttelseslinien. Skriv i ansøgningen til det regionale miljøcenter at der kommer græs på taget, så det vil falde godt ind i landskabet. Tegn beliggenhed på kortskitse.

10 10 Brug af brakmarker Teltpladssekretariatet har fået en henvendelse fra en landmand, som spørger om man må bruge en del af en brakmark til teltplads. Vores undersøgelser tyder på, at dette ikke kan lade sig gøre, i hvert fald ikke hvis man tager penge for overnatning på teltpladsen. Vejledningen om braklægning m.v. kan ses på Fødevaredirektoratets hjemmeside: Overvej i stedet, at udtage et hjørne af brakmarken til teltpladsen. Hvis man f.eks. udtager 200 m 2, vil man kun miste ca. 50 kr. om året i støtte, som kan tjenes ind med blot et par overnattende teltliggere. Man skal dog passe på, at det sammenhængende område efter udtagning ikke bliver under 0,3 ha., der er minimumsstørrelsen for brakmarker med tilskud. Fredet areal Det kan være, at det netop indgår i fredningsbestemmelserne, at der kan oprettes teltplads eller på anden måde gives adgang til offentligheden. Men tjek det hos By- og Landskabsstyrelsen - og skriv ellers en ansøgning og vent på svar. Vejlovgivning Skulle adgangen til din ejendom være en privat vej, hvor du deler vedligeholdelsen med andre, evt. en såkaldt privat fællesvej, er det en god ide inden etableringen at forklare de andre på vejen, at du vil oprette en teltplads, og at der kun vil komme folk til fods og på cykel, og at der ikke vil være nogen synlig slidtage heraf. Hvis der også er adgang for ridende til teltpladsen, kan det dog være en lidt vanskeligere sag, afhængig af dit forhold til naboerne. Tjek evt. om nogle stier på vejen mod pladsen har cykel- eller rideforbud. Skattevæsenet I princippet skal der betales skat af indtægterne fra teltpladsliggerne, men hvis man laver et driftsregnskab for sæsonen, hvor udgifterne til vand osv. svarer til indtægterne, behøver man ikke gøre mere ud af det. Til orientering lidt om adgangsregler for brugerne: Offentlighedens adgang Læs om reglerne for færdsel på Skov-. og Naturstyrelsens hjemmeside. Forsikringer Teltpladsholder behøver normalt ikke tegne nogen specielle forsikringer på grund af teltpladsen. Med hensyn til ansvar for brugerne, svarer det til at have gæster om søndagen så længe der ikke er tale om nogen kommerciel aktivitet. Dog kan man jo godt pådrage sig et erstatningsansvar, både fra sine egne søndagsgæster og fra teltliggerne, hvis der sker en ulykke og årsagen tydeligvis er grov uagtsomhed fra din side. Eksempelvis kunne der være tale om et stort råddent træ op ad teltpladsen, et brønddæksel, som ikke er lukket eller en fritgående tyr. Det har ikke nogen juridisk betydning, at man evt. skriver at ophold sker på eget ansvar. Med hensyn til evt. hærværk, som gæsterne har lavet, må man have fat i den pågældende og gøre sine evt. krav gældende, evt. politianmelde sagen.

11 11 Vandhane i Strø Bjerge og på Tadre Mølle. Solmultens princip. 6. Grundfaciliteter: vand, toilet og bålplads Selv om alle teltpladserne er forskellige og har forskellige faciliteter kan man godt tale om disse 3 grundfaciliteter som et sammenfattende serviceniveau altså adgang til koldt vand, til toilet (evt. multlokum) og evt. bålplads. Vand Er der en udvendig vandhane, er det jo klaret med en henvisning hertil. Evt. kan man skrive, at man ikke skal stå og vaske op osv. lige ved vandhanen. Evt. kan man sætte en hane på, så der kun kommer vand, når man trykker, for at spare vand og ikke risikere at nogen glemmer at lukke. Ved teltplads på Særløse Overdrev trak De Frie Fugle en lang vandslange delvis ned til pladsen og satte et vandrør (1/2 tomme 50 cm langt påsat 2 bøjninger) på en træstolpe med en sådan stophane på. Hvis slangen ikke er gravet ned i jorden vil vandet blive varmet op og slangen beskadiges lettere, ligesom vandet kan blive ødelagt af bakterier. Skal der være konstant tryk på vandet, kræves slange af god kvalitet. Nogle teltpladsholdere har kørt en tønde/container med vand ud til pladsen, men her skal man nok gøre tydeligt opmærksom på, at det ikke bør drikkes. Vand til vask og lignende kan jo også komme fra en kilde, å, sø eller regnvandstønde men husk at oplyse, at man ikke kan drikke vandet. Teltpladsliggere medbringer som regel en sammenklappelig vanddunk af plast til transport af vand, men vil sikkert ikke have noget imod, at der står en plastspand, man yderligere kan låne, hvis der er et stykke vej til vandhanen. Toilet Hvis der er et toilet i staldbygning eller lignende, kan du henvise dertil. Nogle teltpladsholdere har givet adgang til deres private toilet (og bad i nogle tilfælde), men dette kan nemt give anledning til konflikter, og det anbefales derfor kun at bruge det som en midlertidigt løsning. Spademetoden benyttes som regel på skovpladserne, men hvis der er tale om en del brugere (f.eks. over 50 pr. sæson) og oplandet ikke er stort eller brugerne er dovne, kan nærmeste omegn af pladsen godt udvikle sig til et minefelt af lort. Såfremt der ikke lige er drikkevandsboringer i nærheden (30 m) eller andre miljømæssige problemer kan man på enkel vis lave en mult/latrin. Det kan være et hul i jorden og en skovl til at fylde jord i, evt. et fliseareal til at sætte fødderne på a la pedallokum. Man skal holde sig mere end 2,5 m fra naboskel og ikke gå dybere end 50 cm i jorden (sidstnævnte fordi formuldningen kun kan ske i dette øverste muldlag det er her mikroorganismer og bakterier til den slags er). Man kan også bygge en bænk at sidde på, f.eks. af nogle paller af træ. Max. antal brugere til denne form med formuldning på stedet: ca. 150

12 12 Multlokum på Teltplads Særløse og tegninger fra Friluftsrådets Kongskilde Lejre projekt. pr. sæson. Reglerne om anlæg af mult/ latrin findes i Bekendtgørelse om uhygiejniske forhold, der handler om slagteaffald, latrin m.v. Men snak med kommunens tekniske forvaltning herom. Under bænk og lignende kan stilles en lokumsspand, og så vil det være godt med noget spagnum, savsmuld eller lignende til påfyld til at tage lugt og overskydende fugt. Og så skal spanden jo tømmes en gang i mellem. Man kan oprette et formuldningsbed og skrive tydeligt, hvordan spanden tømmes. Endelig kan man købe eller bygge en solmult, hvor lugtgenerne er minimale. Solen varmer på taget, den varme luft stiger opad, der opstår et vakuum under huset, hvorved der tages ny luft ind gennem toilet-hullet og der lugter ikke. Vinden hjælper også på samme måde ved at danne et vakuum i kammeret under toilettet til udsugning af lugte se nærmere på Alternativt, miljødasset fra Bygningsdesign i Vejen ( ), biologisk kloset fra Delta P Sanitär eller firmaet Lindens. Endelig kan man overveje etablering af et mindre rodzoneanlæg til opsamling af organisk materiale og næringssalte fra toilettet. Bunken Naturskole nord for Frederikshavn har etableret et meget avanceret system i forbindelse med teltpladsen. Nærmere oplysninger på tlf Bålplads og brænde Der kan selvfølgelig være steder og tidspunkter, hvor det er for farligt med åben ild, men ellers elsker teltpladsliggere at lave mad ved bål og hygge sig om aftenen. Hvis der er et skovareal, hvor man kan samle brænde selv, er dette også en spændende aktivitet for børn. Hvis dette ikke er muligt kan man stille brænde til rådighed, evt. mod ekstra betaling. Evt. sav og økse, så brugerne selv må bearbejde træet. Til bålpladsen bør der høre en rist, som kan bruges til at grille maden på. Spørg evt. det lokale brandvæsen til råds om, hvordan man evt. opstiller slukningsudstyr m.v. Hvis man vil forsyne bålpladsen med bålstativ, bålgryde eller andet, så prøv at se på og

13 13 Forskellige grill muligheder, bemærk øverst th. en gammel tromle fra vaskemaskine, som ser flot ud når den gnistrer. 7. Faciliteter skraldespand, bord, bænke og bad m.v. Skraldespand Det er op til brugerne at være med til holde pladserne i orden og selv fjerne det, man har bragt med sig. Man kan kalde dette for Sporløs Færd. Men er der en mulighed for at slippe af med affald, er det naturligvis komfortabelt. Lav evt. tydelig information om hvor flasker, dåser, papir, madaffald m.v. kan afleveres. Bord og bænke Det kan være meget rart, hvis græsset er fugtigt, at kunne sidde ved et solidt bordbænke arrangement. Sæt det, hvor der er aftensol og udsigt. Bad Der er absolut ikke noget krav om, at der skal være brusebad på en teltplads, men det kan da være en dejlig ting på en varm sommerdag, hvis der ikke er mulighed for en svømmetur i havet eller i en sø. Nogle steder findes bruser med solopvarmet vand, andre steder kan en bruser på en stang for enden af haveslangen give børn og vikinger et godt brusebad. Cykelparkering Når man ankommer til teltpladsen med sin cykel fuldt pakket, kan det være en god ting, hvis der er noget at stille den op ad, mens man pakker ud. Det kan være en solid bom sat op på et par stolper. Hvis der er mulighed for at sætte cyklen under et halvtag (ikke nødvendigvis lige ved teltpladsen) om natten vil dette være godt for cyklen og dens bruger i tilfælde af fugtigt vejr. Varesalg Teltliggere skal jo have noget at spise og de fleste spiser aftensmad og morgenmad ved teltpladsen, så hvis man har en gårdbutik eller bare sælger friske æg eller lignende skal teltpladsen nok give anledning til ekstra kunder. Selvom man ikke har et decideret salg, kan man jo godt tilbyde teltliggerne at købe grøntsager og lignende. Men det er ikke noget, som kan nævnes i bogen m.v. Dagbog Det er sjovt at få lidt tilbagemelding fra teltpladsbrugerne, så placér en dagbog og blyant et tørt og synligt sted og skriv indledningsvis en hilsen til gæsterne.

14 14 Bord og bænke arrangementer. Første er udsigt fra Friluftsrådets Mosely. Bagagebokse For teltpladsliggere, som kunne tænke sig at foretage en ekskursion ud fra teltpladsen uden bagage f.eks. til fods kunne det være hensigtsmæssigt at efterlade noget bagage. Hvis pladsen ikke er overvåget, kunne dette være i form af bokse, kaninbure eller lignende, som man selv kunne sætte en medbragt hængelås på. Noget sådant har været muligt på sheltere langs Vestkystruten i Thy. Læ- og bær/frugt plantning Hvis der ikke allerede er godt læ på pladsen, så planlæg for fremtiden ved at plante læhegn. Pil er hurtigvoksende og pænt at se på. Det er altid en fornøjelse at plukke årstidens bær, når man er ude i naturen og kan det lade sig gøre lige uden for teltet er det jo fornemt. Så overvej at supplere beplantningen med lidt ribs, blåbær, hindbær, brombær (uden torne), blommer, æbler, pærer m.v. Holme Å Stien forsynet med fine teltpladser bl.a. med dagbogskasse og informationstavle og foto af dagbogsside. Kirsebærtræer til udplantning på teltplads i Vindebæk på Møn

15 15 Shelterbygning på teltplads Vindebæk, Møn ved De Frie Fugle. 8. Shelter Et shelter på teltpladsen giver mulighed for overnatning uden telt samt ly og læ for vind og vejr og fra et shelter kan man faktisk ligge og se på nattens stjerner, hvilket ikke er så let inde fra teltet. Der er i de senere år kommet sheltere på en del pladser, fordi Skov- og Naturstyrelsen har etablere mange og Friluftsrådet har via tips- og lottomidlerne givet støtte hertil. Det er fortsat muligt at få støtte også for private teltpladsholdere. Man kan modtage op til kr. i tilskud til materialer. Et godt shelter koster måske kr. i materialeudgifter. Hertil kommer udgifter/arbejdskraft til tilpasning af træ, samling og etablering af tag med græs. Om tilskud se kap. 15. Kort sagt findes disse 4 mulige måder: 1. fæld selv træer og tilpas dem 2. køb som samlesæt a la IKEA skab 3. køb et samlet shelter 4..lav det selv i skaller eller. genbrugsmaterialer Placering af shelter kan gøres med tanke på: læ morgen eller aftensol god udsigt ikke i for sumpet område.ved bålplads foran, må vinden ikke bære røgen ind i shelteret (bålplads så langt fra shelteret, at man ikke kan fyre op inde fra shelteret.).ved at sætte 2 shelter eller 3 op i vinkel gives bedre læ.ved placering bør tænkes på at det er bedst hvis de er skjulte i landskabet Nærmere oplysninger: Godthåb Mølle Græs på taget: Leopolds Rullegræs: eller så det selv eller lav dine egne græstørv. Græstørv (ikke rullegræs) lægges på med græsset nedad for at få det så plant som muligt, så vender græsset selv! Godthåbshelter fra projekt Friluftsnet Nordvest. Handicap venlig indretning se kap. 11.

16 16 9. Med hest, hund og til vands Til hest Ryttere vil gerne have deres hest i fold. Nogen medbringer selv én. Det kan være problematisk at sætte heste, som ikke kender hinanden i samme fold. Tøjr må være en nødløsning. Islandske heste er mest nøjsomme og vant til at være i naturen. En ny bog Ridning i naturen af Lise Bomholt giver gode tips om at ride på ferieture i Danmark. Bogen er på 72 sider og kan bestilles på Se mere om ridning og rideruter på Hunde med Det er et krav at hunde altid skal være i snor. Er du usikker på om det er en god idé, at gæsterne medbringer hunde, så lad bare være med at krydse denne mulighed ind på tilmeldingsskemaet. Hvis du overvejer at lave teltplads med adgang fra søsiden er her samlet lidt kort information: Havkajak Kysterne er særdeles afvekslende og med meget forskellige muligheder fra flade kystenge med laguner til stejle klinter, lange sten rev ved odder og næs. For kystens friluftsliv betyder dette både muligheder og farer. Den enkelte kajaksejler må afveje sine færdigheder i forhold til stedets udfordringer, vejr og vind mv. GPS bestemmelse af teltpladser er nyttigt fra søsiden. Se kap. 13. Generelt kan det siges, at det er krævende at runde odder og næs. Dels på grund af strøm og vindforhold men også på grund af de mange store sten, der kan strække sig meget langt til søs. Kajakruter findes f.eks. i Det sydfynske Øhav (www.detsydfynskeoehav.dk) - se også Det er generelt en flot oplevelse at se kysten fra vandsiden. Kano Adgangsforhold for sejlere, kano og kajak skal være sådan, at man rent faktisk kan sejle dertil. Hvis der er tale om en å anbefales det, at den min. er 5 m bred og har en vanddybde på min. 30 cm. Det oplyses i forbindelse med pladsens registrering om stranden/bredden består af sand, sand og små sten, store sten eller græsbræmme. Hvis der er mere end 50 m fra ophalingsstedet til selve teltpladsen, bør der tilbydes hjælpemidler til transport af fartøjet, f.eks. trillebør. Max. afstand fra sejlbart vand 500 m til teltpladsen. Robåde og joller Dansk Forening for rosport kan hjælpe med yderligere rådgivning.

17 Vejviser ved offentlig vej. 2. Opsætning med pil ved teltplads i Vindebæk på Møn. 3. Det officielle M30 skilt. 10. Vejvisning til pladsen og information på pladsen I følge Vejregler for vejvisning på cykel-, ride- og vandreruter fra 2007 kan det såkaldte M 30 piktogram sættes op, hvor man skal forlade cykel/vandreruten for at komme ned til teltpladsen. M 30 Primitiv Teltplads Vejmyndigheden (kommune) kan således betale en sådan opsætning på vejarealet, men har ikke pligt til det det er ikke nogen norm. Men prøv at overtale dem og sig at de skal slå op i vejreglen på (Vejvisning på cykel-, ride- og vandreruter). Fra søsiden duer dette dog ikke. Der er eksempler på pæle malet gule i toppen sat ved kysten(fjordpladser i Roskilde Amt), vejvisning med beskrivelse af grøn lade (Røsnæs), men indtil GPS- koordinater klarer det hele (se kap. 13), kunne man også forestille sig en bøje lagt ud med teltpladssymbol). Markering med pæle langs kysten kræver tilladelse fra det regionale miljøcenter. Ulovlige skilte pynter ikke Hjemmelavede skilte ude på vejarealerne med oplysninger om teltpladser ses stadig rundt omkring i landet. Vi vil opfordre teltpladsholdere til at få dem ned, da de ikke pynter i landskabet og i øvrigt er ulovlige. Derfor er de i virkeligheden også en dårlig reklame for teltpladsordningen. Inde på din egen grund kan du benytte egen vejvisning, hvis denne ikke kan virke forstyrrende på vejens trafik. Her er det naturbeskyttelsesloven, som sætter rammerne, og det gælder, at sådanne friluftsreklamer i det åbne land max. må være ¼ m 2. (www.retsinfo.dk Bekendtgørelse Nr. 840 af ). Vi anbefaler at bruge det samme vejvisningsskilt (M 30 tavlen). Du kan selv købe det via Dansk Cyklist Forbund eller Lovlig vejvisningsskilt. Ulovligt ude ved vejen. Skov- og Naturstyrelsen.

18 Salvadparken info. 2. Mosely fin placering af information i shelter. 3. Teltplads i Odsherred med oplysninger til velkomst og praktiske forhold. Information på pladsen Campisterne kommer måske trætte frem til teltpladsen, så det er en god idé at have tydelig vejvisning til eller oplysning om præcis, hvor de må slå telt op, om de skal henvende sig først til ejeren og hvor evt. mobiltelefon. Og hvor der er vand, toilet og om der må tændes bål osv. Dette kan være en A4 side sat ind i et plastchartek og placeret på et tydeligt sted. Endvidere vil det være en god service at fortælle, hvor man kan købe ind, afstanden dertil og gerne åbningstiderne. Information bør så vidt muligt være på dansk, engelsk og tysk. Se på www. teltpladser.dk under engelsk og tysk tekst for reglerne til inspiration. Smitsomme sygdomme mellem landbrugsejendomme Har I dyr, som man ikke må fodre, f.eks. med madaffald (klovbærende dyr), af hensyn til smittefare, så sæt tydeligt opslag op. Pas på ikke at slæbe dræbersnegle eller sneglenes æg med på teltdugen fra plads til plads. Oplys om respekt for skovflåter, hvis det er aktuelt - se nærmere på og endnu mere detaljeret om ønsket på Seruminstituttet : Eksempel på informationstavle.

19 Indretning for handicappede Selvom det i princippet er forbudt at komme til teltpladsen motoriseret, er det blevet en praksis at dispensere, når det drejer sig om handicappede. Disse tillades at komme med el-scooter, kørestol eller i bil, hvis teltpladsholderen ønsker dette. Det kræver selvfølgelig at pladsen er plan og tør nok til, at man kan komme frem med kørestol. Max stigninger 1:20 og ved bålplads, vandpost og toilet skal der være plan og fast belægning omkring. Alle passagebredder min. 90 cm. For at teltpladser skal kunne benyttes af handicappede, har Dansk Handicap Forbund opstillet en række krav hertil se nærmere på Se mere om Greb på shelter er nyttig for kørestolsbrugere. Foto Steffen Holberg planlægning for handicappede i Rekreative arealer for alle, DS-Håndbog De færreste handicappede vil måske kaste sig ud i teltslagning, men vil foretrække at overnatte i shelter. En simpel ting ved shelteret er, at man skal have en slags håndtag for at kunne trække kørestolen helt hen til shelteret og for at kunne komme op og ned igen se foto: Copyright Dansk Handicap Forbund -

20 Markedsføring af teltpladsen Teltpladserne markedsføres via www. teltpladser.dk og bogen Overnatning i det fri, som gennem en årrække har udkommet hvert andet år senest Benyt gerne enhver lejlighed til at reklamere for bogen og hav altid den nyeste udgave heraf parat køb den med teltpladsholderrabat. Se nærmere på hvor du også kan finde plakat til nedenstående brug. Du kan lave lokal reklame for netop din teltplads ved at: sætte opslag hos nærmeste købmand sætte opslag på nærmeste turistbureau.sørge for at den lokale turistforening husker at nævne teltpladsmuligheden (og at det ikke er for biler) i den lokale brochure og på deres hjemmeside..kontakte lokalavisen før sæsonen og. få en gratis omtale af pladsen og. ordningen..tjekke om teltpladsen er eller kan vejvises fra nærmeste cykel-, ride-, vandre-, kanorute..tage et godt billede af teltpladsen (med brugere eller din familie) og lægge det ind på (sendes til PR skal være ærlig, forståelig og brugervenlig. Hvad er det brugeren/kunden gerne vil vide? Ja, det er oplysning om, hvad Overnatning i det fri går ud på, og hvorved den adskiller sig fra andre overnatningstilbud. Her er så lidt ord, der måske kan bruges til inspiration for markedsføringen: Livet på og omkring teltpladserne er det essentielle i ordningen. Basale gøremål, som at slå telt op, tilrigge sovepladser, tænde bål, lave mad, hente vand, er noget man er sammen om. Det samme gælder boldspil, opdagelser i skoven og langs kysten, eller det at se på gårdens høns, gæs og geder, lege med katten og hunden. Man kan også få sig en snak med landmandsfamilien, sidde rundt om bålet, lave snobrød eller læse højt, kigge stjerner, ligge i stilheden eller lytte til nattens fugle og dyr. Værdien heri er de relationer, der opstår og forstærkes mellem mennesker og mellem mennesker og natur i bred forstand, og som kan være en berigelse, der ikke kun har betydning i øjeblikket, men også senere i livet som barndommens naturoplevelser. Overnatning i det fri er kun en del, omend væsentlig, af ferien. Sammenfattende kan man sige, at teltpladserne er et godt tilbud med en potentiel stor og bred målgruppe. Men uden intensiv og vedvarende information og markedsføring kan produktet ikke afsættes. ERFA-gruppen er tovholderne bag ordningen med repræsentanter fra naturog friluftslivets organisationer samt offentlige myndigheder. Vi gør en stor indsats for at udbrede kendskabet til ordningen. En teltpladsholder på Ærø har været meget ihærdig med markedsføring via egen hjemmeside og via artikler i udenlandske blade m.v. og haft stor succes hermed se nærmere på En plakat til hjælp for markedsføringen kan hentes på eller sendes fra Friluftsrådet.

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Referat fra møde i Brugergruppen for Mosely den 13. januar 2005

Referat fra møde i Brugergruppen for Mosely den 13. januar 2005 Referat fra møde i Brugergruppen for Mosely den 13. januar 2005 Dagsordenen var: 1. Velkomst 2. Status, herunder udgravning af mosen, parkeringsplads, formidling, shelter mm. 3. Plan for foråret 4. Etablering

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Fordeling af temagæster

Fordeling af temagæster Cycling Denmark Fordeling af temagæster 8 7 6 5 4 3 2 1 0 4,3 2,6 1,6 2,7 3,1 1 1,9 0,6 Cykel Fisk Golf Wellness Softcore Hardcore Fordeling pr. land 8 7 6 5 4 3 2 Holland Sverige Norge Danmark Tyskland

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

Ferielandet Danmark - camping

Ferielandet Danmark - camping Ferielandet Danmark - camping I skal nu udforske Danmark med campingbriller på. 3 familier eller venner skal på camping, og I skal finde ud af hvorhen, og så skal I også arrangere turen. De har hver især

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

PA FARTEN! Ledervejledning. VoVeHaLsEn. På farten! Niveau 1. Årstid: Primært sommer og forår. Lokation: Hvor det er muligt

PA FARTEN! Ledervejledning. VoVeHaLsEn. På farten! Niveau 1. Årstid: Primært sommer og forår. Lokation: Hvor det er muligt Årstid: Primært sommer og forår Lokation: Hvor det er muligt Forløbets varighed: 4 trin + en dag PA FARTEN! Ledervejledning Kan du lide fart og adrenalinsus, så vil du blive udfordret på begge dele i denne

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

FDF Hvidovre Ingeborg

FDF Hvidovre Ingeborg FDF Hvidovre Ingeborg Lejrområde og indretning Udflugtsmål og seværdigheder Praktiske oplysninger Oplysninger om Ingeborg Lejrgrundens beliggenhed er helt unik og blev i 1942 udvalgt til lejrskolebrug,

Læs mere

Hvad er Møgelø og Juulsborg?

Hvad er Møgelø og Juulsborg? Hvad er Møgelø og Juulsborg? Måske Danmarks smukkest beliggende sommerlejr/lejrskole. Juulsborg har 55 indendørs sovepladser, køkken- og servicekapacitet til 100 pers. Udendørs teltpladser forefindes.

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 - j.nr. SNS-400-00098

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 - j.nr. SNS-400-00098 Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Fremsendt pr. e-mail til sns@sns.dk og pve@sns.dk 15. december 2009 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien. Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov

Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien. Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Marts 2014 1 Indledning I forbindelse med myndighedsbehandlingen efter strandbeskyttelseslinien

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Råsigvej 62 9970 Jerup Kørselsvejledning: Tog: Skagensbanen, af ved trinbrættet på Rimmen station, gå mod (syd) Frederikshavn ca.

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Til Økonomi- og erhvervsudvalget Lemvig kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Lemvig, 15. april 2014

Til Økonomi- og erhvervsudvalget Lemvig kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Lemvig, 15. april 2014 Til Økonomi- og erhvervsudvalget Lemvig kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Lemvig, 15. april 2014 Vedr. tilskud bevilget til Friluftsfestivalen Basecamp West 2013 samt ansøgning om nyt tilskud i 2014 Hermed

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Det ny havnekontor www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund

Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland. Laurentziuslund Selvbetjenings-kursussted i smukke og afstressende omgivelser på Midtsjælland Laurentziuslund Velkommen til Laurentziuslund Her har vi ro, her skaber naturen rammer for mennesker og ikke omvendt, og det

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

CAMPINGRÅDET INFORMERER

CAMPINGRÅDET INFORMERER S i d e 1 Indhold Ulovlig campering med autocampere Nye standarter for hoppepuder Nyt notat: Proceduren for klager Viasat opkræver ekstra betaling for offentlig visning Susanne Dalum stopper i Campingrådet

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them Denne folder indeholder relevante oplysninger om LINDEHYTTEN og dens omgivelser. POSTADR.: Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them UDLEJNING: Jens Clausen

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN KORTE KURSER VELKOMMEN OM NORDFYNS FOLKEHØJSKOLE er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. Skolen er omgivet af skøn natur, der opfordrer til både ro og inspiration.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

Brøndby Haveby Afd. III

Brøndby Haveby Afd. III Ordensbestemmelser 2014 1 Ordensregler 1.1 Ved gentagne overtrædelser af ordensbestemmelserne træder 8 i vedtægterne i kraft. 1.2 Havelejeren er ansvarlig for enhver overtrædelse, der begås af havelejeren,

Læs mere

Velkommen. til Haveforeningen Engly

Velkommen. til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Når man køber hus i Engly, skal man godkendes af bestyrelsen. Det fremgår af Haveforeningen Englys vedtægter, som nye beboere forpligter

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning

Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved. Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Projektet Lokal udvikling Stedbundne ressourcer ved Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning Idéseminar tirsdag d. 27. maj 2014 afholdt i Ulbjerg Kultur og Fritidscenter Referat inkl. pdf fil med slides Programmet:

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018

Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 Indledning Dette dokument udgør DDS' strategi for den langsigtede udvikling af ejendomsporteføljen. Formålet med dokumentet er at sikre gode langsigtede dispositioner,

Læs mere

Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015

Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015 Tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed på Susåen 2011-2015 Generel del: Næstved, Sorø og Ringsted Kommuner fastsætter i medfør af 14 i bekendtgørelse nr. 414 af 27.05.2009 m.s.æ. om ikke-erhvervsmæssig

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Velkommen til Umbrien

Velkommen til Umbrien Velkommen til Umbrien Hermed en række nyttige informationer. Området. Svømmebad. Nærmeste offentlige svømmehal ligger i Montecchio, til venstre lige inden man kører op i byen. Seværdigheder. Domkirken

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

riluftsliv i kolding kommune

riluftsliv i kolding kommune riluftsliv i kolding kommune Indhold Indledning...3 Friluftsrådets Kreds Trekantområdet...4 Vision for Kolding Kommune...6 Forslag til fremme af friluftslivet i Kolding Kommune...7 Friluftsliv i Region

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg.

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. økologisk Idéer og inspiration Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION

MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION MANGLER DU EN IDÉ? IDEER & INSPIRATION Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter på gårdene.

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

mc camping - fritid på hjul Tema om Gratis magasin med alt indenfor camping

mc camping - fritid på hjul Tema om Gratis magasin med alt indenfor camping campisten MARTS 2009 Nr. 0209 gratis magasin Gratis magasin med alt indenfor camping - fritid på hjul Tema om mc camping Fly, Ferrarier og flotte haver. Vi har besøgt Egeskov Slot Guidebog til gode oplevelser

Læs mere

Dykning. Danmarks sjoveste

Dykning. Danmarks sjoveste Dykning Danmarks sjoveste Lyst til at opleve verden under overfladen? Så kom til Camp Hverringe og dyk med børnene, med din partner eller de andre i klubben. Her er noget for alle, der elsker vand... Danmarks

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Lejrarmbånd. Her er vist hvordan knobet laves. Alle materialer udleveres på lejren.

Lejrarmbånd. Her er vist hvordan knobet laves. Alle materialer udleveres på lejren. Lejrarmbånd Foruden lejrbadges kan alle også lave et lejrarmbånd. Armbåndet laves af enten sort eller brun lædersnor, der lukkes med en lille smykkelås. På midten af armbåndet skal der laves et Josefineknob.

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere