Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire"

Transkript

1 Denmark ISSP 2005 Work Orientations III Questionnaire

2 + 0 IP. nr.: Danskernes arbejdsliv Us. nr Maj-juni

3 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur i vedlagte svarkuvert. Det er vigtigt for undersøgelsens kvalitet og brugbarhed, at alle spørgsmål besvares. Hvis der er et spørgsmål, hvor dit svar ikke helt passer til nogen af svarmulighederne, skal du sætte kryds ved det svar, der passer bedst til din situation. Svarene bliver skannet ind på en maskine, så alle tal og kryds skal være nemme at tolke. Sæt et tydeligt kryds. RIGTIGT X FORKERT Hvis et felt er udfyldt forkert, skraveres den pågældende kasse og krydset sættes i den rigtige kasse. X X X Tal skrives i felterne Tal rettes ved helt at overstrege det forkerte tal og skrive det rigtige tal ovenover

4 Antag, at du kunne ændre den måde, du bruger din tid på, således at du kunne bruge mere tid på nogle ting og mindre tid på andre. Hvilke af aktiviteterne på den følgende liste, ville du gerne bruge mere tid på, hvilke ville du gerne bruge mindre tid på og hvilke ville du gerne bruge den samme mængde tid på som nu? (Sæt ét kryds i hver række) Meget mere tid Lidt mere tid Samme tid som nu Lidt mindre tid Meget mindre tid Ved ikke Ikke relevant 1. Tid til erhvervsarbejde Tid til husholdningsarbejde Tid sammen med din familie Tid sammen med dine venner Tid til fritidsaktiviteter For hvert af følgende udsagn nedenfor, bedes du sige hvor meget du er eller u, hvis du tænker på arbejde i almindelighed. Helt Delvis (Sæt ét kryds i hver række) Hverken eller u Delvis u Helt u 1. Arbejde er bare en måde at tjene penge på, og ikke andet Jeg ville være glad for at have et arbejde, også selv om jeg ikke havde brug for pengene Ved ikke + 1

5 For hvert af følgende udsagn, bedes du sige hvor vigtig du personligt mener det er i et arbejde. (Sæt ét kryds i hver række) Meget vigtigt Vigtigt Hverken vigtigt eller ikke vigtigt Ikke vigtig Slet ikke vigtigt 1. At der er sikkerhed for fast arbejde, dvs. lav risiko for at blive fyret At indkomsten er høj At der er gode muligheder for forfremmelse At arbejdet er interessant At jobbet giver mulighed for, at man kan arbejde selvstændigt At arbejdet giver mulighed for, at man kan hjælpe andre mennesker At arbejdet er nyttigt for samfundet At arbejdet giver mulighed for, at man selv kan bestemme arbejdstid, eller hvilke dage man vil arbejde Antag, at du var i arbejde og kunne vælge mellem forskellige slags arbejde. Hvilke af følgende former for arbejde ville du da personligt vælge? Jeg ville vælge at være lønmodtager... 1 at være selvstændig... 2 Ved ikke 4.A Jeg ville vælge at arbejde på en lille virksomhed... 1 at arbejde på en stor virksomhed B Jeg ville vælge at arbejde i det private erhvervsliv... 1 at være offentligt ansat

6 I hvilken grad er du eller u i følgende udsagn? Helt Delvis (Sæt ét kryds i hver række) Hverken eller u Delvis u Helt u 1. Lønmodtagere har større jobsikkerhed end selvstændige At være lønmodtager forstyrrer familielivet mere end at være selvstændig I hvilken grad er du eller u i følgende udsagn? Helt Delvis (Sæt ét kryds i hver række) Hverken eller u Delvis u Helt u 1. Fagforeninger er meget vigtige for lønmodtageres jobsikkerhed Uden fagforeninger ville arbejdsvilkårene for lønmodtagere være meget dårligere, end de er Forestil dig, at du selv kunne bestemme din arbejdstid på nuværende tidspunkt. Hvilket af følgende ville du foretrække? Ved ikke Ved ikke Et fuldtidsjob (30 timer eller mere pr. uge)... 1 Et deltidsjob (10-29 timer pr. uge)... 2 Et job med mindre end 10 timer om ugen... 3 Slet intet arbejde

7 Har du lige nu arbejde enten som lønmodtager eller som selvstændig erhvervsdrivende? (Hvis du er på orlov fra arbejde, bedes du tænke på det arbejde du er på orlov fra). Ja, som lønmodtager... 1 Gå videre med spm. 9 Ja, som selvstændig erhvervsdrivende... 2 Gå videre med spm. 9 Nej... 3 Gå til spm. 28, side Tænk på det antal timer, du arbejder og på de penge, som du tjener i din hovedbeskæftigelse, inklusive 'normalt' overarbejde. Hvis du kun kunne vælge en af følgende tre muligheder, hvilken ville du så foretrække? Arbejde flere timer og tjene flere penge... 1 Arbejde det samme antal timer som nu, og tjene de samme penge... 2 Arbejde færre timer og tjene færre penge For hvert af de følgende udsagn om din (hoved) beskæftigelse bedes du angive hvor meget du er eller u i, at det gør sig gældende for dit arbejde. Helt Delvis (Sæt ét kryds i hver række) Hverken eller u Delvis u Helt u 1. Mit ansættelsesforhold er meget sikkert Min indkomst er høj Mine muligheder for forfremmelse er store Mit arbejde er interessant Jeg kan arbejde selvstændigt I mit arbejde kan jeg hjælpe andre mennesker Mit arbejde er nyttigt for samfundet Mit arbejde giver mig mulighed for at forbedre mine kvalifikationer Ved ikke 4 +

8 Nu er der nogle flere spørgsmål om dine arbejdsbetingelser. Du bedes afkrydse én kasse for hvert udsagn nedenfor for at vise, hvor ofte det gælder for dine arbejdsbetingelser. Altid Ofte (Sæt ét kryds i hver række) Sommetider Næsten aldrig 1. Hvor ofte kommer du udmattet hjem fra arbejde? Hvor ofte må du arbejde hårdt rent fysisk? Hvor ofte oplever du dit arbejde som stressende? Hvor ofte udfører du farligt arbejde? Hvilke af følgende udsagn beskriver bedst hvordan din arbejdstid fastlægges. (Med arbejdstid forstås her tiden fra du starter til du slutter arbejdet hver dag, og ikke det totale antal timer, som du arbejder om ugen eller om måneden). Tidspunktet for start og slutning på mit arbejde besluttes af min arbejdsgiver og jeg kan ikke selv ændre dem... 1 Inden for visse grænser kan jeg selv beslutte, hvornår jeg vil starte og afslutte mit arbejde... 2 Jeg kan helt selv beslutte, hvornår jeg vil starte og afslutte mit arbejde Hvilket af følgende udsagn beskriver bedst, hvordan dit daglige arbejde er tilrettelagt? Aldrig Ved ikke Jeg kan selv afgøre, hvordan mit daglige arbejde skal tilrettelægges Jeg kan, indenfor vise rammer, selv afgøre, hvordan mit daglige arbejde skal tilrettelægges... 2 Jeg kan ikke selv afgøre, hvordan mit daglige arbejde skal tilrettelægges

9 Hvor vanskeligt ville det være for dig at tage én eller to timer fri i arbejdstiden for at ordne personlige eller familiemæssige ting? Slet ikke vanskeligt... 1 Ikke så vanskeligt... 2 Noget vanskelig... 3 Meget vanskeligt Hvor ofte føler du at Altid Ofte (Sæt ét kryds i hver række) Sommetider Næsten aldrig 1. Kravene fra dit arbejde forstyrrer dit familieliv? Kravene fra dit familieliv forstyrrer dit arbejde? Hvor mange af dine tidligere joberfaringer og/eller kvalifikationer kan du bruge i dit nuværende arbejde. Er det...? Aldrig Ved ikke Næsten ingen... 1 Nogle få... 2 En del... 3 Næsten alle Hvis du skulle søge nyt job, hvor nyttig ville din nuværende joberfaring og/eller kvalifikationer være? Meget nyttigt... 1 Ganske nyttigt... 2 Ikke så nyttigt... 3 Slet ikke nyttigt

10 Har du inden for de sidste 12 måneder deltaget i nogen form for uddannelse eller kursus for at forbedre dine job-kvalifikationer, enten på arbejdspladsen eller andre steder? Ja... 1 Nej Hvordan vil du i almindelighed beskrive forholdene på din arbejdsplads: (Sæt ét kryds i hver række) Meget godt Ret godt Hverken godt eller dårligt Ret dårligt Meget dårligt Ved ikke 1. Mellem ledelsen og de ansatte Mellem de ansatte indbyrdes Hvor tilfreds eller utilfreds er du i din nuværende hovedbeskæftigelse? Særdeles tilfreds... 1 Meget tilfreds... 2 Ret tilfreds... 3 Hverken tilfreds eller utilfreds... 4 Ret utilfreds... 5 Meget utilfreds... 6 Særdeles utilfreds

11 I hvilken grad er du eller u i hvert af de følgende udsagn? Helt Delvis (Sæt ét kryds i hver række) Hverken eller u Delvis u Helt u 1. Jeg er villig til at arbejde mere, end det kræves, for at det firma eller den organisation, som jeg arbejder for, kan klare sig Jeg er stolt af at arbejde for mit firma eller organisation Jeg ville sige nej tak til et andet og klart bedre betalt job, for at blive hos mit nuværende firma eller organisation Hvor svært eller nemt tror du, at det vil være for dig at finde et arbejde, der er mindst lige så godt som dit nuværende? Ved ikke Meget nemt... 1 Rimelig nemt... 2 Hverken nemt eller svært... 3 Rimelig svært... 4 Meget svært Hvor svært eller nemt tror du, at det vil være for dit firma eller organisation at erstatte dig, hvis du rejste? Meget nemt... 1 Rimelig nemt... 2 Hverken nemt eller svært... 3 Rimelig svært... 4 Meget svært

12 Hvor sandsynligt er det, alt i alt, at du i løbet af de kommende 12 måneder vil forsøge at finde et arbejde inden for et andet firma eller en anden organisation? Er det...? Højst sandsynligt... 1 Sandsynligt... 2 Usandsynligt... 3 Meget usandsynligt I hvilken grad, om overhovedet, er du bekymret for muligheden for at miste dit nuværende job? Jeg bekymrer mig en hel del... 1 Jeg bekymrer mig i nogen grad... 2 Jeg bekymrer mig kun lidt... 3 Jeg bekymrer mig slet ikke I hvilken grad er du eller u i følgende udsagn? For at undgå arbejdsløshed ville jeg være villig til Helt Delvis (Sæt ét kryds i hver række) Hverken eller u Delvis u Helt u 1. At acceptere et arbejde som kræver nye kvalifikationer At acceptere en stilling med lavere løn At acceptere midlertidig beskæftigelse At acceptere længere transporttid til arbejde Ved ikke + 9

13 Ud over din hovedbeskæftigelse, udfører du så andet arbejde for at supplere din indkomst? Nej... 1 Ja, overvejende som lønmodtager... 2 Ja, overvejende som selvstændig... 3 Ja, andet... 4 GÅ TIL SPØRGSMÅL 37, SIDE

14 + 11 Spørgsmål besvares af alle der ikke for tiden arbejder (som lønmodtager eller selvstændig). 28. Har du nogensinde haft lønnet arbejde i mere end et år? Ja... 1 Gå videre med spm. 29 Nej... 5 Gå til spm. 31 nedenfor 29. I hvilket år ophørte dit seneste arbejde? (Noter fulde årstal) 30. Hvad var den vigtigste grund til, at dit job ophørte? Jeg nåede pensionsalderen Jeg valgte selv at trække mig tidligere tilbage Jeg trak mig tidligere tilbage, men det var ikke mit valg Jeg blev (permanent) uarbejdsdygtig Arbejdspladsen blev lukket Jeg blev afskediget Ansættelsesforholdet eller kontrakten udløb Familiemæssige forpligtelser Jeg blev gift Vil du gerne have et erhvervsarbejde, enten nu eller i fremtiden? Ja... 1 Nej

15 Hvor sandsynligt tror du det er, at du kunne finde et arbejde? Er det...? Højst sandsynligt... 1 Sandsynligt... 2 Usandsynligt... 3 Meget usandsynligt Søger du efter et arbejde lige nu? Ja... 1 Nej Har du inden for de sidste 12 måneder gjort noget af følgende for at få et arbejde? (Sæt ét kryds i hver række) Nej Ja, 1 eller 2 gange Ja, mere end 2 gange 1. Er du blevet skrevet op på arbejdsformidlingen (AF)? Er du blevet skrevet op i et privat arbejdsformidlingsbureau? Har du svaret på stillingsannoncer? Har du selv annonceret efter arbejde i aviser eller blade? Har du henvendt dig direkte til en arbejdsgiver? Har du bedt familie, venner eller kolleger om at hjælpe dig med at finde et arbejde?

16 Har du inden for de sidste 12 måneder fået nogen form for uddannelse eller kursus for at forbedre dine job-kvalifikationer? Ja... 1 Nej Hvad lever du af i øjeblikket? Her tænkes på, hvorfra du får penge til mad, tøj, husleje osv. Pension (offentlig eller privat)... 1 Arbejdsløshedsunderstøttelse... 2 Ægtefælle eller samlever... 3 Andre familiemedlemmer... 4 Kontanthjælp... 5 Lidt arbejde en gang imellem... 6 Andet... 7 Filter 1: Hvis du aldrig har haft et arbejde (som lønmodtager eller som selvstændig)... 1 Gå til spm. 43, side 16 Hvis du tidligere har haft et arbejde (som lønmodtager eller som selvstændig)... 2 Gå videre med spm. 37 Hvis du ikke er i arbejde for tiden bedes du tænke på din sidste hovedbeskæftigelse når du svarer på spørgsmålene. 37. Hvilken betegnelse passer/passede bedst på din stilling? Almindelig ansat (dvs. uden arbejdsledende opgaver)... 1 Arbejdsleder/formand... 2 Lavere ledelse... 3 Mellemledelse... 4 Topledelse... 5 Øvre topledelse

17 Deltager/deltog du på nogen måde, direkte eller som rådgiver, i beslutninger som er/var vigtige for den virksomhed, hvor du arbejder? Ja... 1 Nej I hvilken grad kan/kunne du selv planlægge dit arbejde efter egne ideer? I høj grad... 1 I nogen grad... 2 I mindre grad... 3 Slet ikke De følgende spørgsmål drejer sig om beslutninger, som kan være vigtige for den virksomhed, du arbejder/arbejdede i. Deltager/deltog du på nogen måde selv i den pågældende beslutning, og i givet fald på hvilken måde? Deltager ikke i beslutningen Giver forslag (Sæt ét kryds i hver række) Tager beslutning som må godkendes af højere instans Deltager som stemmeberettiget medlem i en gruppe 14 + Tager selv beslutningen 1. At øge eller mindske antallet af ansatte Større ændringer i hvad der skal produceres og sælges, eller hvilke tjenesteydelser der skal udføres Større ændringer i grundlæggende arbejdsmetoder og rutiner i hele eller dele af virksomheden Budget fordeling på forskellige poster At ændre arbejdstempoet eller omfanget af opgaver i hele eller dele af virksomheden At investere i nye maskiner og udstyr

18 Kræves/krævedes det ofte eller af og til af dig, at du gennemfører/gennemførte egne ideer og selv planlægger/planlagde vigtige arbejdsopgaver? Ofte... 1 Af og til... 2 Kræves ikke Hvor stor indflydelse vil du mene, du og dine kolleger alt i alt har på forholdene på arbejdspladsen? Meget... 1 Noget... 2 Kun lidt... 3 Slet ingen A Hvis du selv kunne bestemme, hvad ville du så foretrække? Et arbejde med fast arbejdstid... 1 Et arbejde, hvor du kunne arbejde over og spare op i en timebank, og så holde fri på andre tidspunkter efter aftale med din arbejdsgiver B Hvis du selv kunne bestemme, hvad ville du så foretrække? Fast arbejdstid ugens fem dage... 1 Lige så mange timer om ugen, men fordelt på kun fire dage med tilsvarende længere arbejdstid

19 I hvilken grad er du eller u i følgende udsagn? Jeg ser mig selv som en, der Helt Delvis (Sæt ét kryds i hver række) Hverken eller u Delvis u Helt u Ved ikke 1. Er reserveret Er generelt tillidsfuld Gør et grundigt arbejde Er afslappet og håndterer stress godt Har en aktiv fantasi Er udadvendt og selskabelig Har tendens til at finde fejl ved andre Har tendens til at være doven Let bliver nervøs Kun har få kreative interesser A De næste spørgsmål handler om dig selv. Er du..? Mand... 1 Kvinde Hvilket år er du født? Skriv år du er født: Hvad er din nuværende civilstand rent juridisk? Er du Gift... 1 Gå videre med spm. 46, side 17 Enke (mand)... 2 Fraskilt... 3 Separeret... 4 Gå til spm. 47, side 17 Aldrig gift

20 Bor du sammen med din ægtefælle? Ja... 1 Gå til spm. 48 nedenfor Nej... 5 Gå videre med spm Bor du sammen med en fast partner? Ja... 1 Nej Hvor mange personer bor der i din husstand (medregn dig selv)? 1 person personer personer personer personer personer personer personer personer personer personer personer personer eller flere

21 Hvor mange personer i din husstand er under 18 år, dvs. mellem 0 og 17 år? Ingen personer under 18 år person under 18 år personer under 18 år personer under 18 år personer under 18 år personer under 18 år personer eller flere under 18 år Hvilken skoleuddannelse har du? (Skoleuddannelse omfatter kun folkeskolen og de gymnasiale uddannelser som fx almindeligt gymnasium, HF, HHX, HTX samt HH og HG). 7. klasse eller kortere klasse klasse, mellemskoleeksamen klasse, realeksamen... 4 Studentereksamen eller HF... 5 Højere Handelseksamen (HH, HG, HHX) eller højere teknisk eksamen (HTX)... 6 Andet Er du stadig i gang med en skoleuddannelse? Nej, har afsluttet folkeskole eller en af de øvrige skoleuddannelser, der er nævnt i spm Ja, stadig i gang med folkeskole eller en af de øvrige skoleuddannelser, der er nævnt i spm

22 Hvilken erhvervs- eller videregående uddannelse har du ud over skoleuddannelsen? (Hvis du har taget flere uddannelser, bedes du sætte kryds i firkanten med det højeste tal). Specialarbejder uddannelse EFG basis år (men ikke 2. del) Lærlinge elev eller EFG-uddannelse Anden faglig uddannelse af mindst 12 måneders varighed Kort videregående uddannelse (under 3 år) Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) Lang videregående uddannelse (over 4 år) Anden erhvervsuddannelse Ingen erhvervsuddannelse Er du stadig i gang med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse? Har afbrudt en erhvervs- eller videregående uddannelse før tid... 1 Nej, har afsluttet en erhvervs- eller videregående uddannelse... 2 Ja, stadig i gang med en erhvervs- eller videregående uddannelse Hvor mange års fuldtids-uddannelse har du i alt? (Her tænkes både på folkeskole, gymnasiale uddannelser inkl. HF, HHX, HTX, HH og HG samt erhvervs- og videregående uddannelse. Men ikke erhvervspraktik, AMU-kurser og lignende). Skriv antal år i alt: + 19

23 Er du for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? (Her tænkes på hovedbeskæftigelse). - Hvis du er studerende eller skoleelev med deltids- eller fritidsarbejde, bedes du afkrydse studerende eller skoleelev. - Lærlinge eller elever (med løn): Bemærk venligst, at der er en særlig svarkategori 9 for lærlinge og elever (med løn). - Hvis du er folkepensionist eller modtager tjenestemandspension, bedes du afkrydse disse med mindre du arbejder på deltid eller mere. - Afkryds kun kategorien husmoder/hjemmegående, hvis du ikke tilhører nogle af de øvrige kategorier. Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer eller mere pr. uge) Ja, selvstændig (30 timer eller mere pr. uge) Ja, lønmodtager på deltid (10-29 timer pr. uge) Ja, selvstændig på deltid (10-29 timer pr. uge) Ja, lønmodtager på mindre end deltid (mindre end 10 timer pr. uge) Ja, men midlertidig fraværende p.g.a. sygdom og lignende Ja, men midlertidigt fraværende p.g.a. barsels, forældre eller uddannelsesorlov fra arbejdet Gå til tekst 1, side 21 Ja, medhjælpende ægtefælle Ja, som lærling eller elev (med løn) Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra arbejdsløshed) Nej, skoleelev (uden løn) Nej, studerende (uden løn) Nej, på efterløn eller overgangsydelse Nej, førtidspension Gå videre med spm. 56 Nej, pensionist i øvrigt (folke-/tjenestemandspension) Nej, husmoder/hjemmegående Nej, andet uden for arbejdsstyrken Har du tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? Ja... 1 Gå videre med tekst 1, side 21 Nej... 5 Gå til filter 2, side

24 + 21 Tekst 1: De næste spørgsmål handler om dit job. Hvis du ikke er erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden eller hvis du er pensioneret, bedes du tænke på dit seneste job, når du svarer. 57. Hvad er/var din stilling og branche helt nøjagtigt? Du bedes angive din stilling og branche så nøjagtigt som muligt: - Stilling f.eks. murermester, murersvend, murerarbejdsmand (ikke murer ). - Branche f.eks. autoværksted, plastindustri, plejehjem. Angiv din fulde stilling (din titel) og beskriv kort, hvad du primært laver/lavede på din arbejdsplads: Skriv hvilken branche du arbejder/arbejdede inden for: 58. Hvor mange timer arbejder/arbejdede du normalt om ugen? Skriv antal timer om ugen: Ved ikke Leder/ledte du eller er/var du ansvarlig for andres arbejde? Ja... 1 Nej

25 Er/var du offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig? (Her tænkes på din hovedbeskæftigelse). Ansat i den offentlige sektor (stat, amt eller kommune)... 1 Gå til filter 2 nedenfor Ansat i en offentlig ejet virksomhed... 2 Gå til filter 2 nedenfor Ansat i privat virksomhed, herunder medhjælpende ægtefælle... 3 Gå til filter 2 nedenfor Selvstændig... 4 Gå videre med spm Har/havde du nogle ansatte? Ja... 1 Gå videre med spm. 62 Nej... 5 Gå til filter 2 nedenfor 62. Hvor mange ansatte har/havde du? Skriv antal ansatte: Filter 2: Hvis du er gift eller samlevende... 1 Gå videre med spm. 63 Ellers... 2 Gå til spm. 67, side

26 Er din ægtefælle/samlever for tiden erhvervsmæssigt beskæftiget? (Her tænkes på hovedbeskæftigelse) - Hvis din ægtefælle/samlever er studerende eller skoleelev med deltids- eller fritids- arbejde, bedes du afkrydse studerende eller skoleelev. - Lærlinge eller elever (med løn): Bemærk venligst, at der er en særlig svarkategori 9 for lærlinge og elever (med løn). - Hvis din ægtefælle/samlever er folkepensionist eller modtager tjenestemandspension, bedes du afkrydse disse med mindre han/hun arbejder på deltid eller mere. - Afkryds kun kategorien husmoder/hjemmegående, hvis din ægtefælle/samlever ikke tilhører nogle af de øvrige kategorier. Ja, lønmodtager på fuld tid (30 timer eller mere pr. uge) Ja, selvstændig (30 timer eller mere pr. uge) Ja, lønmodtager på deltid (10-29 timer pr. uge) Ja, selvstændig på deltid (10-29 timer pr. uge) Ja, lønmodtager på mindre end deltid (mindre end 10 timer pr. uge) Ja, men midlertidig fraværende p.g.a. sygdom og lignende Ja, men midlertidigt fraværende p.g.a. barsels, forældre eller uddannelsesorlov fra arbejdet Gå til tekst 2, side 24 Ja, medhjælpende ægtefælle Ja, som lærling eller elev (med løn) Nej, arbejdsløs (herunder orlov fra arbejdsløshed) Nej, skoleelev (uden løn) Nej, studerende (uden løn) Nej, på efterløn eller overgangsydelse Nej, førtidspension Gå videre med spm. 64 Nej, pensionist i øvrigt (folke-/tjenestemandspension) Nej, husmoder/hjemmegående Nej, andet uden for arbejdsstyrken Har din ægtefælle/samlever tidligere været erhvervsmæssigt beskæftiget? Ja... 1 Gå videre med tekst 2, side 24 Nej... 5 Gå til spm. 67, side

27 24 + Tekst 2: De næste spørgsmål handler om din ægtefælles/samlevers job. Hvis han/hun ikke er erhvervsmæssigt beskæftiget for tiden eller hvis han/hun er pensioneret, bedes du tænke på hans/hendes seneste job, når du svarer. 65. Hvad er/var din ægtefælle/samlevers stilling og branche helt nøjagtigt? Du bedes angive din ægtefælles/samlevers stilling og branche så nøjagtigt som muligt: - Stilling f.eks. murermester, murersvend, murerarbejdsmand (ikke murer ). - Branche f.eks. autoværksted, plastindustri, plejehjem. Angiv din ægtefælles/samlevers fulde stilling (titel) og beskriv kort, hvad han/hun primært laver/lavede på sin arbejdsplads: Skriv hvilken branche din ægtefælle/samlever arbejder/arbejdede inden for: 66. Er/var din ægtefælle/samlever offentligt ansat, privat ansat eller selvstændig? (Her tænkes på hovedbeskæftigelsen). Ansat i den offentlige sektor (stat, amt eller kommune)... 1 Ansat i en offentlig ejet virksomhed... 2 Ansat i privat virksomhed, herunder medhjælpende ægtefælle... 3 Selvstændig

28 Er eller har du tidligere været medlem af en fagforening? Ja, er medlem af en fagforening... 1 Nej, men har tidligere været medlem af en fagforening... 2 Nej, har aldrig været medlem af en fagforening Er du medlem af Folkekirken eller et andet religiøst trossamfund? Ja, medlem af Folkekirken... 1 Ja, medlem af et katolsk trossamfund... 2 Ja, medlem af et jødisk trossamfund... 3 Ja, medlem af et muslimsk trossamfund... 4 Ja, medlem af et andet trossamfund... 5 (Skriv hvilket: ) Nej, ikke medlem af noget religiøst trossamfund Hvor ofte går du til gudstjeneste? Flere gange om ugen En gang om ugen gange om måneden En gang om måneden Flere gange om året En gang om året Mindre end en gang om året Aldrig

29 I vores samfund taler man nogle gange om, at der findes visse grupper, der opfattes som højere placeret i samfundet og andre grupper, der opfattes som lavere placeret. Nedenfor er en skala, der går fra top til bund. Hvis du skulle placere dig selv på denne skala, hvor 1 er bunden og 10 er toppen, hvor skulle det så være? 10 Toppen Bunden Er det sted du bor en en storby?... 1 en forstad til en storby?... 2 en by (mindre end en storby)?... 3 en landsby?... 4 en gård, et landsted eller lignende?

30 Hvor mange indbyggere er der i den by, hvor du bor? (Hvis du bor i Hovedstadsområdet (København og Frederiksberg kommune samt København og Frederiksborg amt), bedes du sætte kryds i kasse nr. 1, uanset hvor mange indbyggere der er i den by, du bor i). Bor i Hovedstadsområdet (København og Frederiksberg kommune, samt København og Frederiksborg amt)... 1 Mindre end indbyggere... 2 En by med indbyggere... 3 En by med indbyggere... 4 En by med indbyggere Stemte du ved det sidste folketingsvalg d. 8. februar 2005, eller var der noget som gjorde, at du ikke havde mulighed for eller lyst til at stemme? Ja, jeg stemte... 1 Gå videre med spm. 74, side 28 Nej, jeg stemte ikke, men var stemmeberettiget... 2 Gå til spm. 75, side 28 Nej, jeg stemte ikke, og var ikke stemmeberettiget... 3 Gå til spm. 75, side

31 Hvilket parti stemte du på? A. Socialdemokratiet B. Det radikale venstre C. Det konservative folkeparti D. Centrum-demokraterne F. Socialistisk folkeparti M. Minoritetspartiet O. Dansk folkeparti Q. Kristeligt folkeparti V. Venstre Z. Fremskridtspartiet Ø. Enhedslisten Andre partier Stemte blankt Husker ikke Tænker du i almindelighed på dig selv som tilhænger af et bestemt parti? Ja... 1 Gå videre med spm. 76, side 29 Nej... 5 Gå til spm. 77, side 29 Gå til spm. 77, side

32 Hvilket parti er der tale om? A. Socialdemokratiet B. Det radikale venstre C. Det konservative folkeparti D. Centrum-demokraterne F. Socialistisk folkeparti M. Minoritetspartiet O. Dansk folkeparti Q. Kristeligt folkeparti V. Venstre Z. Fremskridtspartiet Ø. Enhedslisten Andre partier Hvad er din samlede årsindtægt brutto dvs. før skat? (Med samlede årsindtægt tænkes på alle former for indtægt, herunder løn, pension, B- indkomst, børnebidrag m.v.). Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr. eller derover

33 Hvad er husstandens samlede årsindtægt brutto dvs. før skat? (Med samlede årsindtægt tænkes på alle former for indtægt, herunder løn, pension, B-indkomst, børnebidrag m.v.). Under kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr million kr. eller derover TAK FOR HJÆLPEN. 30 +

Om at være borger i Danmark

Om at være borger i Danmark + 0 IP. nr.: Int. nr.: Om at være borger i Danmark Us. 5708 November - December 2004 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere

Læs mere

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur

Læs mere

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire + 0 IP. nr.: Int. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5889 April 2008 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede

Læs mere

Løbenr. LIGHED - ULIGHED. Aalborg Universitet. November 2000

Løbenr. LIGHED - ULIGHED. Aalborg Universitet. November 2000 Løbenr. _ LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire 0 + IP.nr.: Int.nr.: OM DET AT VÆRE DANSK Spørgeskema Institut for økonomi, politik og forvaltning, Aalborg Universitet & Socialforskningsinstituttet

Læs mere

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4]

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4] [13599Sp1A] Sp.1. Lad os antage, at De kunne ændre den måde, De bruger Deres tid på, således at De kunne bruge mere tid på nogle ting og mindre tid på andre. Hvilke af de aktiviteter, som jeg nu vil læse

Læs mere

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Velkommen til ISSP 2014 - Om at være borger i Danmark Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

Danskerne og fritidslivet

Danskerne og fritidslivet IP. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5831 Januar 2008 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede Dem om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur i vedlagte svarkuvert.

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Løbenr. MILJØ Aalborg Universitet Februar 2001 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem.

Læs mere

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi 1 1a. Hvilket af disse politiske spørgsmål, mener du, er det vigtigste for Danmark i dag? q Sundhed q Uddannelse q Kriminalitet q Miljø q Indvandring

Læs mere

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire IP.nr.: Int.nr.: Sociale forhold og personlig netværk Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet

Læs mere

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema December 2012 Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark Spørgeskema ISSP 2012 1. Vi vil gerne starte med nogle spørgsmål om kvinder. I hvor høj grad er du enig eller i følgende

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008

RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008 + 0 IP. nr.: RELIGION Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008 Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5935-0 +

Læs mere

Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire

Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Denmark ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Velkommen til ISSP 2013 - National Identitet Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

Bilag 1 X X X. Spørgeskema

Bilag 1 X X X. Spørgeskema Bilag 1 Spørgeskema En sociologisk undersøgelse som handler om balancegangen mellem danske lønmodtageres arbejdsog familieliv, og der vil derfor blive spurgt ind til både erhvervsrelateret oplevelser og

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Penge- og pensionspanelet. Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008

Penge- og pensionspanelet. Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008 Penge- og pensionspanelet Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008 Resultaterne og spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

ZA5441 Flash Eurobarometer 289 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 4)

ZA5441 Flash Eurobarometer 289 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 4) ZA5441 Flash Eurobarometer 289 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 4) Country Specific Questionnaire Denmark Flash 289 FINANCIAL CRISIS D1. Køn [SPØRG

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Okt. 2011 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE...

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE... NÅR VI SPØRGER TIL DERES HOLDNING TIL KOMMUNEN, ER DET DERES BOPÆLSKOMMUNE VI MENER, ALTSÅ KOMMUNENS NAVN, OG IKKE KOMMUNERNE I ALMINDELIGHED. KØN MAND... 2: 1 KVINDE... 2 HVAD ER DERES ALDER? +-+-+ 3:

Læs mere

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet.

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Denne undersøgelse omhandler danskernes oplevelse af sikkerhed i jobbet, og hvilke konsekvenser deres følelse

Læs mere

PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER

PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER BAGGRUND PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER Data er indsamlet i november 2014 via et online spørgeskema,

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Juni 2015 Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt,

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 2011SPØRGESKEMA: BRUG KONDOM

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 2011SPØRGESKEMA: BRUG KONDOM JARMERS PLADS VESTER VOLDGADE NR. 2, 2. SAL 1552 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK WWW.ADVICEAS.DK T: 3342 2100 F: 3342 2199 CVR-NR: 20 21 22 09 ADVICE A/S LEDELSES- OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING SUNDHEDSSTYRELSEN,

Læs mere

Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008

Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008 Arbejde, ledighed og tilbagetrækning 2006-2008 Teknisk rapport Modul 4 David Hedegaard Andersen CCWS Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet August 2008 Arbejde og tilbagetrækning

Læs mere

Atypisk arbejde og arbejdsløshedsforsikringen

Atypisk arbejde og arbejdsløshedsforsikringen Atypisk arbejde og arbejdsløshedsforsikringen Arbejdsdirektoratet September 2003 Denne pjece henvender sig til dig, der har et arbejde, som det kan være svært at definere som enten et lønmodtagerjob eller

Læs mere

Har du ikke tidligere arbejdet, kan du altså tjene op til 30.000 kr., uden at skulle bekymre dig om, at din pensionsydelse bliver mindre.

Har du ikke tidligere arbejdet, kan du altså tjene op til 30.000 kr., uden at skulle bekymre dig om, at din pensionsydelse bliver mindre. FOLKEPENSIONIST Få folkepension samtidig med, at du arbejder Tjen 30.000 kr. ekstra Nu kan det bedre betale sig at arbejde samtidig med, at du modtager folkepension. Du kan nu tjene op til 30.000 kr. mere

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Dec. 2011 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever

Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse-elever 2011 Tabelrapport til Karakteristik af 10.- klasse- elever 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke.

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. Bilag 4 Transskription af Per Interviewere: Louise og Katariina L: Louise K: Katariina L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. L: Vi vil gerne høre lidt

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Krible-Krable Huset 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet...

Læs mere

- hvor går de hen? Herning Gymnasium Stx

- hvor går de hen? Herning Gymnasium Stx Herning Gymnasium Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? OM DIN overenskomst FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet A-KASSE DECEMBER 2014 Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads Indhold Forord 3 Hvorfor løntilskudsjob? 4 Hvad er formålet? 4 Et godt udgangspunkt

Læs mere

Blå blok er mest til mænd

Blå blok er mest til mænd Blå blok er mest til mænd rne flygter fra blå blok. Siden sidste valg i 2007 er den kvindelige vælgerandel hos de borgerlige partier svundet fra 42 til 38 procent, viser undersøgelse foretaget af Analyse

Læs mere

Resultater fra opinionsundersøgelse gennemført blandt danske landmænd oktober 2015

Resultater fra opinionsundersøgelse gennemført blandt danske landmænd oktober 2015 Resultater fra opinionsundersøgelse gennemført blandt danske landmænd oktober 2015 Der tales i landbrugskredse meget om, at landmændene skal være mere stolte af deres erhverv. Angiv på denne 10-punksskala

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig

Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig Om at være arbejdsløshedsforsikret som selvstændig A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for at blive medlem... 3 2.1 Almindelige betingelser... 3 2.2 Ægtefæller,

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Dagplejen 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Dagplejen 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Dagplejen 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet... 7 Samarbejdet

Læs mere

Folkesundhed Aarhus Dit Liv - Din Sundhed

Folkesundhed Aarhus Dit Liv - Din Sundhed Side 1 1. CPR-nummer - 2. Angiv din alder år 3. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 De følgende spørgsmål handler om rygning 4. Ryger du? (dette gælder også e-cigaretter og vandpibe), hver dag, mindst

Læs mere

Velkommen som fagforeningskunde. krifa.dk

Velkommen som fagforeningskunde. krifa.dk Velkommen som fagforeningskunde i Krifa krifa.dk Vi er glade for, at du har valgt os som din fag forening, og vi glæder os til at være din sparringspartner gennem hele dit arbejdsliv. Du kan regne med,

Læs mere

Ungdomsskole. Produktionsskole

Ungdomsskole. Produktionsskole - At dine arbejdsopgaver er fordelt på en tilfredsstillende måde over året? AMU, Produktionssk ole sprogcenter på KLoverenskomst en I meget høj grad 7% 7% 21% 12% 22% 15% 4% 19% I høj grad 51% 49% 57%

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 23. december 1996 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og

Læs mere

Godt fire ud af ti privatansatte har intet sygefravær

Godt fire ud af ti privatansatte har intet sygefravær 26. maj 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Godt fire ud af ti privatansatte har intet sygefravær 43 pct. af de ansatte på det private arbejdsmarked har ikke haft en eneste sygefraværsdag i 2012. I kommuner

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002 0 + + 0 + 0 + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger

Læs mere

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte AE har analyseret til- og fraflytning i Lolland Kommune siden 199. Samtidig med, at en del af indbyggerne i Lolland Kommune er flyttet siden 199

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg

Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Til samtlige kommuner, jobcentre, arbejdsløshedskasser, Beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse om ny bekendtgørelse om kommunernes ret til refusion af udgifterne til kontant-

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Det talte ord på samrådet gælder

Det talte ord på samrådet gælder Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 128 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om øremærket barsel til mænd og barsel for mandlige ministre, samrådsspørgsmål

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service 118 Vejledning

Læs mere

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015 Møder og mødekultur Lederne Oktober 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange møder og hvor meget tid respondenterne bruger på møder Mødekulturen på interne møder Respondenternes udbytte

Læs mere

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed nr. 178 af 19. februar 2007 og er med de seneste ændringer.

Gyldige grunde. De gyldige grunde er hentet fra Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed nr. 178 af 19. februar 2007 og er med de seneste ændringer. Arbejdsløshedskassen april 2011 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Gyldige grunde Du får ikke karantæne, hvis du siger dit job op, afslår et job eller et aktiveringstilbud, hvis du har en gyldig

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger

Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger Analysesektionen 18. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om vikarer, frokostpauser, uddannelse og seniorstillinger FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om vikarer og om

Læs mere

KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED. 15. januar 2015

KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED. 15. januar 2015 KNAS MED KNOGLERNE EFFEKTMÅLING AF OPLYSNINGSKAMPAGNE OM KNOGLESKØRHED 15. januar 2015 1 2 Om undersøgelsen Formål: Formålet med kampagnen er at øge sandsynligheden for, at flere kvinder over 50 år og

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens ekspertpanel om revisors syn

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Datarapportering Medarbejderundersøgelse Ingrid Jespersens Gymnasieskole ASPEKT R&D Medarbejderundersøgelse på IJG - Sådan læses tabellerne De arbejdsområder, du har i dag 76 Særdeles tilfreds 5 6,% Tilfreds

Læs mere

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling.

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling. Sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Privatansatte kvindelige djøfere i stillinger uden ledelsesansvar har en løn der udgør ca. 96 procent af den løn deres mandlige kolleger får. I sammenligningen

Læs mere

Bilag 4: Transskription af interview med Ida

Bilag 4: Transskription af interview med Ida Bilag 4: Transskription af interview med Ida Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet i grove træk handler om, anonymitet, og at Ida til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål hun

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads

Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA Kampagne og Analyse Maj 2011 Det siger medlemmerne af FOA om brugen af vikarer på deres arbejdsplads FOA har i perioden 29. april- 11. maj 2011 gennemført en undersøgelse om brugen af vikarer via forbundets

Læs mere

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid

A-KASSE. Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid A-KASSE Supplerende dagpenge Information til dig, der arbejder på nedsat tid OKTOBER 2015 Indhold Information til dig, der er på nedsat tid 3 Hvad er supplerende dagpenge? 4 Hvor meget kan jeg få? 6 Hvilke

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje

Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje Ældrepleje og folkeskole har stor/meget stor betydning for, hvor 60 % af vælgerne vil sætte krydset ved kommunalvalget. Daginstitutioner betyder mindre og i bunden

Læs mere

AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8

AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8 AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8 Svarfordelingen på de to spørgsmål om kvantitative krav blandt danske lønmodtagere: Altid Ofte Somme- Sjældent Aldrig/ tider Næsten 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 5 % 12 %

Læs mere

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom Fremtidens tabere: Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække. Når studerende ikke medregnes, er nu 53.000 fattige unge i Danmark. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle unge i Danmark lever

Læs mere

Andet (angiv hvilket):

Andet (angiv hvilket): Spørgeskema til borgere i netværksgruppen i Frederiksberg Kommune De følgende spørgsmål omhandler din baggrund og forventninger til netværksgruppen. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal svare, svar da

Læs mere

Marts 2009 AKTIVERING

Marts 2009 AKTIVERING Marts 2009 AKTIVERING for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har mindst 2 års

Læs mere

Indvandrerkvinder: Tørklæde er en hindring for at få job

Indvandrerkvinder: Tørklæde er en hindring for at få job Indvandrerkvinder: Tørklæde er en hindring for at få job En hovedbeklædning koster arbejdsløse indvandrerkvinder et arbejde. Det vurderer et flertal af 503 indvandrerkvinder uden for arbejdsmarkedet i

Læs mere

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 9. juni 2009 j.nr. 08-633-2 Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 1. Anerkendelse 1. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGINSTITUTI- ON. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGINSTITUTI- ON. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGINSTITUTI- ON Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 15-16 I foråret 2016 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Esbjerg Realskole Esbjerg Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Esbjerg Realskole Esbjerg Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Esbjerg Realskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Unge vrager job i den offentlige sektor

Unge vrager job i den offentlige sektor Unge vrager job i den offentlige Kun hver tiende 16-24-årige ser sig selv arbejde i den offentlige om 10 år. 70 % ser mest prestige at arbejde i det lavest prestige inden for ældreforsorg, børnepasning

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Penge- og pensionspanelet

Penge- og pensionspanelet 1 Penge- og pensionspanelet Undersøgelse blandt boligejere med rentetilpasningslån Eva Roland & Morten Bekholm GfK Danmark, Custom Research 765053 Our promise: create value Company FOR YOUR 2 1 Formål

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Juni 2010. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Juni 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og har

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Indien. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Indien Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 10 survey-besvarelser i Indien Hvert

Læs mere

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling. . Kommune. Tlf.nr.

Din ansøgning. Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger. Navn CPR-nr. - Stilling.  . Kommune. Tlf.nr. in ansøgning Tab af erhvervsevne Bidragsfritagelse Invalidesum Personlige oplysninger Navn PRnr. Stilling Email Kommune Tlf.nr. Oplysninger om eventuelle børn under 21 år Navn PRnr. Navn PRnr. 1. Sygdom

Læs mere

Bedre vilkår for at fastholde ældre medarbejdere og for at ansætte pensionister

Bedre vilkår for at fastholde ældre medarbejdere og for at ansætte pensionister Bedre vilkår for at fastholde ældre medarbejdere og for at ansætte pensionister Lettere at vælge arbejde frem for folkepension Et nyt sæt regler gør det lettere end tidligere for virksomheder at holde

Læs mere

ZA5214. Flash Eurobarometer 277 (Urban Audit Perception Survey 2009) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5214. Flash Eurobarometer 277 (Urban Audit Perception Survey 2009) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5214 Flash Eurobarometer 277 (Urban Audit Perception Survey 2009) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 277 URBAN AUDIT Q1. Overordnet set, kan du da fortælle mig, hvorvidt du er meget tilfreds,

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort 9. juli 2014 Version 1.1 Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort Du kan altid se på forsiden af Mit3F, hvornår du skal indsende det næste dagpengekort. Du finder dagpengekortet på Mit3f ved at

Læs mere

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark ZA909 Flash Eurobarometer 98 (Working Conditions) Country Questionnaire Denmark FL 98 - Working Conditions - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ Oktober 2015 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Ændrede sagsbehandlingsfrister i Udbetaling Danmark... 2 Boligstøtte... 3

Læs mere

Attraktive arbejdspladser er vejen frem

Attraktive arbejdspladser er vejen frem Attraktive er er vejen frem 2 Konklusion Omkring halvdelen af offentligt ansatte FTF ere er ansat på en, der ikke er attraktiv. Samtidig ses, at personer, der ansat på ikke-attraktive er i stort omfang

Læs mere

Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du:

Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du: Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du: har haft arbejde i perioden har fået reguleret din pension er begyndt at få udbetalt en pension fylder 65 år i den periode du skal udfylde ½-årserklæring

Læs mere