Fyraftensmøde om selskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fyraftensmøde om selskaber"

Transkript

1 Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor

2 Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min virksomhed i selskab Hvordan får jeg min virksomhed ind i et selskab Selskaber i forbindelse med generationsskifter Stil endelig spørgsmål løbende

3 Generelt om selskaber

4 Generelt om selskaber Organisationsform for erhvervsvirksomhed De forskellige former adskiller sig især på Ledelse Hæftelse Kapitalkrav Offentlighed

5 Forskellige organisationsformer Personligt drevet virksomhed Interessentskaber Andelsselskaber (amba) Fonde Aktieselskaber Anpartsselskaber Iværksætterselskaber Øvrige

6 Personligt drevet virksomhed Ejet af én person Deltager i den daglige drift Har bestemmende indflydelse er lederen Hæfter personligt med hele sin formue Intet kapitalkrav Få lovregler Begrænset offentlighed

7 Interessentskab I/S Flere personer (fysiske eller juridiske) ejer en virksomhed sammen Deltagerne er aktive i driften Fælles ledelse Reguleres typisk i en fælles aftale Deltagerne hæfter personlig, solidarisk og ubegrænset Intet kapitalkrav Få lovregler Begrænset offentlighed

8 Andelsselskab - Amba Andelshaverne har typisk et samhandels-forhold med selskabet (leverandør/aftager) Udbytte beregnes på baggrund af deres omsætning med selskabet Hæfter kun med deres indskud De enkelte andelshavere har samme indflydelse uanset andelenes størrelser Intet kapitalkrav Få lovregler Begrænset offentlighed

9 Fonde (erhvervsdrivende) Reguleret i lov Selvejende har ingen ejere Styres af en fundats (vedtægt) Særligt formål Selvstændig bestyrelse Kapitalkrav kr. Penge kan ikke trækkes ud!

10 Aktieselskab A/S Reguleret i lov Regler om stiftelse, kapitalstørrelse, ledelse, og en række andre forhold Deltagerne (aktionærerne) hæfter kun med deres indskud Indflydelse i forhold til indskud Udbytte i forhold til indskud Offentlighed om kapitalstørrelse, ledelse, regnskab m.v.

11 Anpartsselskaber - ApS Light-udgave af et A/S Reguleret i lov På langt de fleste punkter minder det om et A/S, eks. ved stiftelse, hæftelse, indflydelse, udbytte og offentlighed Færre regler, end for A/S Mindre krav til kapitalens størrelse (80.000/ kr.) Deltagerne er ofte involveret i virksomheden

12 Iværksætterselskaber - IVS Light-udgave af et ApS Reguleret i lov På langt de fleste punkter minder det om et A/S, eks. ved stiftelse, hæftelse, indflydelse, udbytte og offentlighed Færre regler, end for A/S Mindre krav til kapitalens størrelse (1 kr.) Deltagerne er ofte involveret i virksomheden

13 Øvrige Kommanditselskaber Partnerselskaber Erhvervsdrivende foreninger

14 Fordele og ulemper ved selskaber

15 Hæftelse MEN Adskilte økonomier Selskabets økonomi har ingen direkte indvirkning på privatøkonomi Hæfter kun med sit indskud Kan få del i selskabsformue i form af udbytte I krisetider vil der ofte være en vis sammenblanding!

16 Risikospredning Ved flere aktiviteter Kan samle ejerskabet i et holdingselskab Holdingselskab som pengetank

17 Lovreguleringen Klare bestemmelser for stiftelse, drift og opløsning Klar ledelsesstruktur Kendt organisationsform

18 Ulemper Krav til egenkapital Formalitetskrav Offentlighed Omkostninger til revision/regnskab Ikke muligt at modregne underskud i anden indkomst

19 Hvornår skal jeg drive min virksomhed i selskab

20 Overvejelser Risikofyldt aktivitet Flere ejere Flere aktiviteter Eksterne investorer Generationsskifte Salg af aktivitet Svingende resultater Økonomisk styring Ledelse

21 Hvordan får jeg min virksomhed ind i et selskab

22 Stiftelse af et selskab Kontant stiftelse Indskud af aktiver Enkelte aktiver Virksomhed Dokumenter Stiftelsesdokument Vedtægter Stiftende generalforsamling Eventuelt vurderingsberetning mv. Ejerbog

23 Selskaber i forbindelse med generationsskifte

24 Landbrugslovens regler Personers erhvervelse: Opfylde en bopælspligt Overholde reglerne om fortrinsstilling

25 Bopælspligten Gælder i 10 år Skal opfyldes fra en ejet eller medejet ejendom Kan opfyldes af en lejer, der bor på én af de ejede/medejede ejendomme I så fald må ejer kun opholde sig på den udlejede ejendom, hvis det sker i naturlig tilknytning til ejendommens drift

26 Fortrinsstilling Ved køb, hvor man i forvejen ejer mindst én landbrugsejendom og man runder 150 ha Hovedejendomsregel ha 40 %-regel Strenge krav til fortrinsstiller

27 Selskaber - tidligere gældende regler Før 2010 var gjaldt følgende krav til A/S og ApS, der ønskede at købe landbrugsejendomme: landmanden i selskabet skulle eje mindst 10 % af kapitalen, hvortil der skulle være knyttet stemmeflertallet i selskabet øvrige kapitalejere i selskabet skulle være familiemedlemmer til landmanden maj 2013

28 Selskaber - gældende regler om erhvervelse af landbrugsejendomme - 20 Erhvervelse uden tilladelse (på erklæring) Hvilke selskaber? Kun aktie- og anpartsselskaber Øvrige selskabs- og virksomhedsformer skal have tilladelse, eks. I/S, K/S og P/S Landmand skal være eneejer af eget holdingselskab

29 Landmanden i selskabet Fysisk person (dog særlig holdingregel) Landmand skal enten være hidtidig ejer eller opfylde erhvervelsesbetingelserne Landmand skal opfylde bopælspligt og regler om fortrinsstilling Landmand skal varetage den daglige drift, når > 30 ha, og ejendommen ikke er bortforpagtet Landmand skal have bestemmende indflydelse men behøver ikke eje kapitalandele

30 Bestemmende indflydelse Stemmeflertal, evt. via holding Råderet over stemmeflertal via aftaler med andre kapitalejere Beføjelse i vedtægter eller aftale til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold Beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan, hvor dette har bestemmende indflydelse i selskabet ELLER Råderet over faktiske flertal af stemmer i relevante organer

31 Øvrige deltagere Ingen krav til investor Kan være både fysiske og juridiske personer Intet krav om familierelationer Intet krav til holdingkonstruktion Holdingkonstruktion med mange led i kæden

32 Skattefri virksomhedsomdannelse Anskaffelsespris 2000: Handelsværdi i dag: Skattemæssig værdi: Skattepligtig salg til ApS: Skattefri virksomhedsomdannelse: Skattemæssig værdi Ingen beskatning Handelsværdi Beskatning Anskaffelsessum for anparterne: Anskaffelsessum for anparterne:

33 landmand børn medarbejder 100% Landbrug ApS Landmand

34 Successionsoverdragelse Børn og børnebørn Søskende, søskendes børn og søskendes børnebørn Samlever Medarbejder

35 Hvad betyder successionsoverdragelse? Eksempel: Overdragelse af anparter til søn/datter Faderens anskaffelsessum på anparterne Nuværende handelsværdi Udskudt skat, eksempelvis Søn/datter kan erhverve anparterne for Sucessionen betyder: Faderen ikke bliver beskattet ved overdragelsen. Søn/datters anskaffelsessum er kr.

36 Overdragelse af aktier/anparter til tredjemand (uden succession) Landmand Mulig køber 100% Landbrug A/S

37 Overdragelse af aktier/anparter til tredjemand (uden succession) Landmand Mulig køber 100% Holding A/S 100% Landbrug A/S

38 Overdragelse af aktier/anparter til tredjemand efter spaltning Landmand Mulig køber 100% Holding A/S 100% Øvrige aktiviteter Landbrug A/S

39 Køber tegner ny kapital i Landbrug A/S Landmand Mulig køber 100% Holding A/S 100% Landbrug A/S

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Et godt overblik fra start

Et godt overblik fra start Et godt overblik fra start Holstebro Sletten 45 7500 Holstebro Tlf. 97 41 22 11 Kolding Kokholm 3 6000 Kolding Tlf. 76 34 26 00 København Kalvebod Brygge 45 1560 København V Tlf. 33 38 98 00 Odense Munkehatten

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater

Erhvervsbeskatning. Danske Advokater Erhvervsbeskatning v/advokat Jan Børjesson, Lett Advokatfirma 20. september 2012 Danske Advokater Side 1 Opdeling af virksomhedstyper efter hæftelsesform og beskatningsform Hæftelsen Hvad hæftes der MED

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø.

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Formål: Formålet med nærværende responsum er at fremkomme med en

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010

RevisorInformerer. Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 RevisorInformerer Særnummer Juni 2010 Selskab eller personlig virksomhed? I dette særnummer gennemgår vi udvalgte elementer af den nye lov om selskaber, som delvis trådte i kraft den 1. marts 2010. Herunder

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk RevisorInformerer Selskab eller personlig virksomhed? Særnummer Juni 2010 I dette særnummer gennemgår vi

Læs mere

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere