Identifikation og analyse af væsentligste faktorer ved valg af ejerform i landbruget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Identifikation og analyse af væsentligste faktorer ved valg af ejerform i landbruget"

Transkript

1 Copenhagen Business School 2014 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af ejerform i landbruget Identifikation og analyse af væsentligste faktorer ved valg af ejerform i landbruget Choice of entity form for agricultural businesses Identification and analysis of key factors when choosing a entity form of ownership in agricultural businesses Vejleder: Troels Michael Lilja Afleveret den. 13. maj 2014 Antal anslag: Normalsider: 80 Udarbejdet af: Laust Fredslund Frederiksen

2 Oversigt 1 EXECUTIVE RESUME MOTIVATION FOR VALG AF EMNE INDLEDNING PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING MÅLGRUPPE OG FORMÅL METODE OG MODELVALG FORKORTELSER EJERFORMER I LANDBRUGET I ET HISTORISK PERSPEKTIV EJERFORMERNE I FOKUS MED DERES KARAKTERISTIKA HVILKE LOVKRAV STILLES DER VED ERHVERVELSE OG TIL ADMINISTRATION AF EN LANDBRUGSEJENDOM? HVILKE KRAV STILLES DER TIL START- OG SELSKABSKAPITAL? HVORDAN HÆFTES VED ERHVERVELSE AF LANDBRUGSEJENDOM? HVILKE RETTIGHEDER OG PLIGTER HAR EJER OG LEDELSE OG HVEM KAN TEGNE EJERFORMEN? HVILKE MULIGHEDER HAR EJERNE FOR UDTRÆK AF UDBYTTE? HVORDAN BEHANDLES EJERFORMERNE SKATTEMÆSSIGT? KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE BILAGSLISTE DOMSSAMLING

3 Indholdsfortegnelse 1 EXECUTIVE RESUME MOTIVATION FOR VALG AF EMNE INDLEDNING PROBLEMFORMULERING AFGRÆNSNING MÅLGRUPPE OG FORMÅL METODE OG MODELVALG JURIDISK METODE Retsdogmatisk analyse FORKORTELSER EJERFORMER I LANDBRUGET I ET HISTORISK PERSPEKTIV DELKONKLUSION EJERFORMERNE I LANDBRUGET HISTORISK EJERFORMERNE I FOKUS MED DERES KARAKTERISTIKA DEFINITION AF ENKELTMANDSVIRKSOMHED DEFINITION AF PERSONSELSKABERNE Interessentskabet Kommanditselskabet DEFINITION AF KAPITALSELSKABERNE DEFINITION AF PARTNERSELSKABET HVILKE LOVKRAV STILLES DER VED ERHVERVELSE OG TIL ADMINISTRATION AF EN LANDBRUGSEJENDOM? ENKELTMANDSVIRKSOMHEDS PERSONLIGE ERHVERVELSE AF LANDBRUGSEJENDOM Landbrugslovens krav ved personlig erhvervelse Lovkrævede administrative krav som enkeltmandsvirksomhed PERSONSELSKABERNE Landbrugslovens krav ved erhvervelse som personselskab Lovkrævede administrative krav som personselskab KAPITALSELSKABER Landbrugslovens krav ved erhvervelse som kapitalselskab Lovkrævede administrative krav som kapitalselskab PARTNERSELSKABER Landbrugslovens krav ved erhvervelse som partnerselskab Lovkrævede administrative krav som partnerselskab DELKONKLUSION KRAV DER STILLES TIL ERHVERVELSE OG ADMINISTRATION AF ET LANDBRUG Krav til ejerfomer efter landbrugsloven ved erhvervelse af en landbrugsejendom Krav til administration ved erhvervelse af en landbrugsejendom HVILKE KRAV STILLES DER TIL START- OG SELSKABSKAPITAL? ENKELTMANDSVIRKSOMHEDENS UFORMELLE STARTKAPITAL PERSONSELSKABERS SELSKABSKAPITAL Interessentskabets selskabskapital

4 Kommanditselskabets selskabskapital KAPITALSELSKABERS LOVBESTEMTE KRAV TIL SELSKABSKAPITAL Selskabskapitalens minimumskrav Opfyldelse af indskudsforpligtigelsen PARTNERSELSKABER DELKONKLUSION KRAV DER STILLES TIL START OG SELSKABSKAPITAL HVORDAN HÆFTES VED ERHVERVELSE AF LANDBRUGSEJENDOM? ENKELTMANDSVIRKSOMHEDS HÆFTELSE Indehaverens hæftelse Ægtefælles forpligtigelser og krav PERSONSELSKABSDELTAGERNES HÆFTELSE Hæftelsen til eksterne relationer for interessentskaber Kreditorernes mulighed for fyldestgørelse Hæftelsen indbyrdes Hæftelsen for kommanditselskaber Ægtefælles hæftelse KAPITALSELSKABERS BEGRÆNSEDE HÆFTELSE Grænser for mulig udvidelse af hæftelsen Beskyttelsespræceptive regler for kapitalselskabets kreditorer PARTNERSELSKABER DELKONKLUSION HÆFTELSEN VED ERHVERVELSE AF LANDBRUGSEJENDOM HVILKE RETTIGHEDER OG PLIGTER HAR EJER OG LEDELSE OG HVEM KAN TEGNE EJERFORMEN? ENKELTMANDSVIRKSOMHEDSEJERS RETTIGHEDER OG PLIGTER Tegning og fuldmagt i en enkeltmandsvirksomhed PERSONSELSKABERNES RETTIGHEDER OG PLIGTER FOR DELTAGERNE Tegning og fuldmagt i personselskaber Komplementarens forvaltningsmæssige rettigheder Komplementarens økonomiske rettigheder Kommanditisters rettigheder KAPITALSELSKABERS KAPITALEJERES RETTIGHEDER OG PLIGTER Tegning og fuldmagt i kapitalselskaber Forvaltningsmæssige rettigheder som kapitalejer Økonomiske rettigheder som kapitalejer Ansvar for ledelsesmedlemmer i kapitalselskaber PARTNERSELSKABER Tegning og fuldmagt i partnerselskaber Fuldmagt i partnerselskaber Forvaltningsmæssige beføjelser Økonomiske beføjelser DELKONKLUSION RETTIGHEDER OG PLIGTER FOR EJERE OG LEDELSE OG HVEM KAN TEGNE HVILKE MULIGHEDER HAR EJERNE FOR UDTRÆK AF UDBYTTE? ENKELTMANDSVIRKSOMHED PERSONSELSKABER Interessenternes ret til at hæve på kapitalkontoen Interessenternes hævning Deltagernes ret til en andel af selskabets overskud

5 15.3 KAPITALSELSKABSEJERNES MULIGHED FOR UDTRÆK AF UDBYTTE Kapitalselskabslovens regler om udbytte Kapitalejeren besidder ikke et retskrav på udbytte PARTNERSELSKABER DELKONKLUSION EJERNES MULIGHED FOR UDTRÆK AF UDBYTTE HVORDAN BEHANDLES EJERFORMERNE SKATTEMÆSSIGT? ENKELTMANDSVIRKSOMHEDENS SKATTEMÆSSIGE BEHANDLING Enkeltmandsvirksomhedens skattesubjektivitet Enkeltmandsvirksomhedens ansættelse af den skattepligtige driftsindkomst Enkeltmandsvirksomhedens aflønning af landmand / indehaver Enkeltmandsvirksomhedens beskatning af udbytte udtræk Enkeltmandsvirksomhedens indehavers beskatning ved salg af virksomhed PERSONSELSKABERS SKATTEMÆSSIGE BEHANDLING Personselskabets skattesubjektivitet Personselskabets ansættelse af den skattepligtige driftsindkomst Personselskabets aflønning af direktør/landmand Personselskabsdeltagernes beskatning af udbytte udtræk Personselskabets beskatning ved salg af virksomhed KAPITALSELSKABERNES SKATTEMÆSSIGE BEHANDLING Kapitalselskabets skattesubjektivitet Kapitalselskabets ansættelse af den skattepligtige driftsindkomst Kapitalselskabets aflønning af direktør/landmand Kapitalselskabsejerens beskatning af udbytte udtræk Kapitalejernes beskatning ved salg af virksomhed PARTNERSELSKABERS SKATTEMÆSSIGE BEHANDLING Personselskabets skattesubjektivitet Partnerselskabets ansættelse af den skattepligtige driftsindkomst Partnerselskabets aflønning af direktør/landmand Partnerselskabsdeltagernes beskatning af udbytte udtræk Partnerselskabsdeltagernes beskatning ved salg af virksomhed DELKONKLUSION SKATTEMÆSSIGE INDIKATORER TIL VALG AF EJERFORM KONKLUSION FAKTORER DER INDIKERER VALG AF ENKELTMANDSVIRKSOMHED FAKTORER DER INDIKERER VALG AF PERSONSELSKABERNE FAKTORER DER INDIKERER VALG AF KAPITALSELSKAB FAKTORER DER INDIKERER VALG AF PARTNERSELSKAB PERSPEKTIVERING VÆKSTPLAN FOR FØDEVARER LITTERATURLISTE BILAGSLISTE DOMSSAMLING

6 1 Executive resume This thesis is written for the purpose to put the reader in a position to get an overview of what factors that has to be clarified or reviewed prior to commencement of business start when choosing a entity form of ownership in agricultural businesses. The thesis starts initially with examine the agriculture sector with reference to it's special paragraph in the law concerning agriculture regarding the relationship about person owned companies and capital companies. This distinction between personal ownership and loss of control to the farmer in the company give rise to address this point of view as the thesis deals with. It is with the view that a farmer must have the company financed either through use of mortgage or by seeking investors who provide risk capital are available. First of all it is from the farmers perspective and second from the investors perspective but is written as a legal dogmatic task to avoid subjective judgments. Administrative costs associated with doing business gives the question if this provides an incentive to operate in a particular entity form. The investor is willing to spend more resources than the farmer who simply want to keep administrative costs as low as possible. This because the investor wants to protects the investment. Counterparts to the cost of giving rise to the treatment of share capital and start capital. What is in this context is the law and this gives identifications for selecting the type of ownership. The various forms of ownership gives a series of different rights and obligations to the owners and the way they obligates the company with their authorized signatory also various why this are of interest when choosing entity form. Besides that the relationship about marriage and what is the applicable law in this area is addressed. Particularly through the use of limited share partnership, limited company and limited partnerships are investor given the opportunity to invest with a limited liability. The assignment provides a overview of what in this context is the law and what distinguishes the different types of ownership. Under the liability, section also dealt with sole proprietorship and general partnership. Withdrawal of dividends is treated to give reader an understanding and overview of the differences of circumstances between the individual forms of ownership in the assignment. Particularly important is the relationship to capital companies and their statutory basis to be clarified what the legal framework is. The reason for the payment of dividends have been selected as a key issue to be clarified is the depiction of the owners' opportunity for yield extraction as there is a big difference in the treatment of ownership types in between. Last factor that must brings to clarity in the choice of type of ownership is the tax area. Here gives the thesis a overview of which fiscally differences forms of ownership possesses and what indicate choice from some circumstances. Overall, the reader will after reading this thesis be able to make the choice of form of ownership. 6

7 2 Motivation for valg af emne Erhvervelsen af landbrug for både yngre og etablerede landmænd stiller spørgsmålet, under hvilken ejerform erhvervelsen skal ske. At erhverve landbrug i selskabsform og forvente, at banken ikke vil kræve personlig kaution er illusorisk, hvorfor man sjældent vælger kapitalselskaberne, som virksomhedsform i landbrugsregi. Derved opnås ikke nogen begrænset hæftelse, som skulle være en af årsagerne til et valg af kapitalselskab. Begrænset hæftelse vil kunne finde sin berettigelse, hvis investor investerer i landbruget og banken accepterer, at den fornødne sikkerhed er stillet hos den udøvende landmand og ikke hos investor, selv om investor sidder med den bestemmende indflydelse. Andre momenter, som kan være afgørende ved valg af ejerform, kunne være placering af midler i holdingselskab. Dertil kunne det være et valg af kapitalselskab på baggrund af placering af ejendom i kapitalselskab, og derved undgå en avancebeskatning ved i stedet at sælge kapitalandele, som er afgørende for valg af ejerform. Men hvad er gældende ret og hvilke afvejninger skal der foretages for, at man vælger en optimal ejerform ved erhvervelsen af landbrug? Det er nogle af de spørgsmål, som jeg finder interessant at søge at besvare med denne afhandling. Baggrunden for interessen omkring andre ejerformer end den selvstændige erhvervsdrivende, udspringer i en fortid i landbruget. Beskæftigelsen med landbrug har både været som udøvende landmand, konsulent i en landboforening og sidst som revisorassistent hos en revisor, hvor min kundeportefølje altovervejende var landbrugskunder. Gennem tiden er jeg dels blevet spurgt af venner, familie, kunder og dels har jeg spurgt mig selv og mine kollegaer, hvorfor det ikke er relevant at overveje at drive landbrug i kapitalselskabsform. Svarene har været mange og relaterer sig ofte til fradragsretten for renterne i personlig regi, muligheden for at modregne landbrugets underskud i ægtefællens indkomst og offentliggørelsen af regnskabsoplysninger. Dertil har der historisk været en undtagelsesbestemmelse i revisorloven 1 til, at landøkonomiske konsulenter er blevet registreret, som berettiger til at underskrive personlige regnskaber uden at skulle have autorisation som revisor. Dette medfører, at landbrugskonsulenter kan påtegne og underskrive review og assistanceerklæringer. Antageligt har dette været et medvirkende forhold til, at konsulenterne har valgt, at kapitalselskaber ikke har været en særlig attraktiv ejerform, selv efter en liberalisering af Landbrugsloven vedrørende selskabers muligheder for erhvervelse af landbrugsejendomme. Undtagelsen i revisorloven 1 er i øvrigt af Revisorkommissionen vurderet uforenelig med 8. direktiv om lovpligtig revision i EU (2006/43/EF) vedr. revisors uafhængighed, hvorfor der fremover, efter en overgangsperiode, ikke kan ansættes statsautoriserede revisorer i landøkonomiske foreninger. Dette kan muligvis bidrage til, at der fremadrettet ses en større spredning i ejerformene i landbruget. 1 Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) 2 stk. 1 nr. 7 og 17 7

8 3 Indledning Udgangspunktet for valg af ejerform er, at der i dansk ret er selskabsretlig kontraktfrihed 2, hvilket betyder, at der frit kan vælges i hvilken form man ønsker at drive virksomhed. Dette har dog været begrænset i nogen grad frem til 2010-ændringen af Landbrugsloven. Inden 2010 var det ikke muligt at erhverve landbrugsejendom som kommanditselskab. Indledningsvis kan der spørges, hvorfor landbruget i så høj grad værner om selvejet og hvad der ligger til grund for denne tro på selvejet som optimal ejerform. Landbruget har historisk været drevet som enkeltmandsvirksomhed eller som personselskab i form af interessentskab, og har derfor været meget traditionsbunden i tilgangen til, at man ikke har haft en bestyrelse til at drøfte en række finansielle og driftsmæssige forhold med, men benyttet familie, erfagrupper, landbrugsrådgivningen eller banken til at træffe sine beslutninger ud fra. Dette har givetvis heller ikke været relevant, og behovet er opstået i større stil inden for de sidste par årtier i takt med stigningen i bedrifternes størrelse, bankernes krav til ledelse og forvaltning af kapitalapparatet. Den nuværende regerings vækstplan for fødevarer 3, hvor der er fremlagt 34 konkrete initiativer til fremme af landbrugets vilkår, vedrører et af forslagene specifikt selvejet. LBL 20 kræver på nuværende tidspunkt, at såfremt et kapitalselskab vil erhverve en landbrugsejendom, skal selskabet have en landmand tilknyttet som har den bestemmende indflydelse. Med udfasningen af LBL 20, vil det sidste incitament for eksterne investorers mulighed til ikke at investere i landbrug, i forhold til landbrugsloven, være afskaffet. 2 Jf. Liselotte Madsen, Den skatteretlige behandling af personselskaber, 1. udgave, 1. oplag, 2011, J.Ø s Forlag s Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer, 2013/14:7 Erhvervs- og Vækstministeriet ISBN:

9 4 Problemformulering I henhold til ovenfor beskrevne indledning og motivation for emne, stilles følgende hovedspørgsmål: Hvilke faktorer, indikerer valg af ejerform / selskabsform ved erhvervelse af landbrug? Til uddybning af hovedspørgsmål, er følgende underspørgsmål stillet til analyse af væsentligste faktorer ved valg af ejerform. Hvilke krav stilles der ved erhvervelse af landbrugsejendom og til administration? Hvilke krav stilles der til startkapital og selskabskapital? Hvordan hæftes ved erhvervelse af landbrugsejendom? Hvilke rettigheder og pligter har ejer og hvem kan tegne ejerformen? Hvordan foretages der udbytteudlodning og aflønning? Hvordan behandles ejerformerne skattemæssigt? 9

10 5 Afgrænsning Der foretages en sammenfattende gennemgang af de forskellige ejerformer, som er relevant at beskæftige sig med i forbindelse med etablering af erhvervsmæssig landbrugsvirksomhed over 30 ha. Synsviklen er fremadrettet og vil ikke beskæftige sig med overgangsregler. Nedenfor oplistes ejerformer, som afhandlingen vil søge at finde faktorer for, som er afgørende for valg af en ejerform. Enkeltmandsvirksomhed Personselskaber Kapitalselskaber Partnerselskaber Partnerselskabet, som mest af alt henhører under personselskaberne, behandles separat da det er en kombination af et kommanditselskab og et aktieselskab. Herved skal partnerselskabet bl.a. følge selskabsretlige regler, uden samtidig at blive et selvstændigt skattesubjekt, hvorfor det findes at give størst overblik at behandle ejerformen separat. Der henvises endvidere til KSKL 5, nr. 1, hvor definitionen af lovteksten lyder: I denne lov forstås ved aktieselskab: Et kapitalselskab, herunder efter nr. 23, et partnerselskab, hvor kapitalejernes indskudskapital er fordelt på aktier. Fonde Der afgrænses fra behandling af fondes erhvervelse af landbrugsejendomme. S.M.B.A Der vil ikke blive behandlet forholdene omkring andelsselskaber med begrænset ansvar (a.m.b.a.), selskaber med begrænset ansvar (s.m.b.a.) og foreninger med begrænset ansvar (f.m.b.a.), men noteres blot, at der fra 1. januar 2014 afskaffes muligheden for at stifte nye selskaber med begrænset hæftelse (s.m.b.a). 4 Anpartsreglerne I skatteretten må man maks. være 10 deltagere uden at blive omfattet af anpartsreglerne. Da en konstruktion med mere end 10 deltagere i landbrug sjældent vil opstå, afgrænses der fra dette i opgaven. Årsagen er reglens indhold i sig selv og derved afskærer investorer fra at benytte landbrug som underskudsmodregning, og således være omfattet af anpartsreglerne og kun kan få fradrag i kapitalindkomsten. 5 4 Overblik, Inspiration, Viden- Regnskabshåndbogen 2014 PWC, ISBN: s Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber, 2. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s. 10

11 Iværksætterselskab Der afgrænses fra behandling af brugen af iværksætterselskaber, da det ikke findes relevant at behandle denne selskabsform med udgangspunkt i kapitalbehovet og en banks krav til sikkerhed. 6 Sameje Grænsedragningen mellem fælles driftsvirksomhed og et sameje af et formuegode kan være relevant i visse situationer i landbruget, hvor to eller flere personer ejer flere maskiner hver med f.eks. 50 %, 33 % eller en forskudt fordeling. Det er dog ikke fokus i nærværende opgave at forholde sig til problematikkerne omkring sameje, hvorfor der afgrænses fra behandling af denne ejerform. Der henvises derfor til Noe Munck s behandling af emnet i Selskabsformerne lærebog i selskabsret 6. udgave af Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen side 55, hvor samejet beskrives som ( et sameje kan bestemmes som det forhold, at flere ejer et eller flere formuegoder i fællesskab uden, at der foreligger et driftsfællesskab, der rækker ud over det interne forhold mellem samejerne. Den i praksis afgørende forskel til interessentskabet er, at sidstnævnte samvirke sigter på at drive egentlig erhvervsmæssig virksomhed.) Arv Der afgrænses fra forhold omkring arveforhold både skattemæssigt og i relation til landbrugsloven. Genanbringelse af ejendomsavance Emnet omkring muligheden for genanbringelse af ejendomsavance er en relevant mulighed for den selvstændiges valg og fravalg ved valg af ejerform. Fokus reduceres til ophør af virksomhed eller med udfasning af VSO over en kortere årrække, hvorfor området ikke behandles i nærværende opgave. Moms Der vil i opgaven ikke blive behandlet momsmæssige problemstillinger. 6 Målgruppe og formål Afhandlingens målgruppe er, at revisorer, rådgivere og landmænd, og har som formål at belyse gældende ret ved valget af hvilken ejerform man skal erhverve en landbrugsejendom i. Dels er formålet med afhandlingen at afslutte cand.merc.aud. uddannelsen, og dels er det egen interesse for problemstillingen at opnå viden og kompetencer til, for kunder at afklare et valg af ejerform ved erhvervelse af en landbrugsejendom

12 7 Metode og modelvalg 7.1 Juridisk metode I forhold til valg af hvilken juridisk metode, som anvendes står valget mellem at foretage en retsøkonomisk analyse sammenholdt med en retsdogmatisk analyse, eller udelukkende en retsdogmatisk analyse Retsdogmatisk analyse Denne afhandling vil basere sig på en retsdogmatisk analyse, hvis formål er at udlede gældende ret ved udvalgte ejerformer i landbruget. Formålet er at lave en systematisk og analytisk gennemgang, og ved ikke at foretage en case baseret retsøkonomisk analyse for at undgå at konkludere på subjektive vurderinger, som giver brugeren mulighed for at anvende på en konkret case. Den retsdogmatiske analyse afsluttes med en gennemgang af, hvilke faktorer af gældende ret der indikerer eller direkte anviser en given ejerform. 12

13 8 Forkortelser ABL Aktieavancebeskatningsloven LBL Landbrugsloven AFTL Aftaleloven LL Ligningsloven AL Afskrivningsloven LSR Landsskatteretten AMBL Arbejdsmarkedsbidragsloven MKBK Mindstekravsbekendtgørelsen BAL Boafgiftsloven for mindre virksomheder CVR Det centrale virksomhedsregister PSL Personskatteloven CIRK. Cirkulære SEL Selskabsskatteloven DJV Den Juridiske Vejledning SL Statsskatteloven EBL Ejendomsavanceloven TfS Tidsskrift for skatter og afgifter GBL Gældsbrevsloven UfR Ugeskrift for retsvæsen KL Konkursloven VLL Varelagerloven KSL Kapitalselskabsloven / selskabs- VPHL Værdipapirhandelsloven loven VLK Vestre Landsrets kendelse KSKL Kildeskatteloven VSL Virksomhedsskatteloven LBK Lovbekendtgørelse RVL Ægteskabsretsvirkningsloven LEV Erhvervsvirksomhedsloven ØLK Østre Landsrets kendelse 13

14 9 Ejerformer i landbruget i et historisk perspektiv Landbrugslovens kapitel 1, 1 nr. 4 bestemmer, at formålet med loven bland andet er, at ( bevare selvejet som den overvejende besiddelses- og driftsform i jordbruget). 7 Til forståelse af bestemmelsen hvorfor landbruget har en lovbestemt paragraf, som angiver hvilken primær ejerform landbrugsejendomme skal drives i, startes der med en historisk gennemgang af landbrugets ejerforhold. Starten på reformarbejdet af landbruget startede i erkendelse af, at effektiviteten var for lav, hvorfor man i 1760 startede udskiftningen af landbrugsejendomme. I denne reformproces muliggjorde man, at fæstebønderne kunne købe deres egen jord og dermed blev selvejere. Af særlige vigtige var forordningen af 13. maj 1769 om selvejerbønder, som kom under Struensee, datidens politikkere og dele af godsejerstanden, som ønskede at skabe en selvstændig bondestand. 8 Idegrundlaget med at skabe en selvstændig bondestand var, at bonden havde selvstændig ejerskab over sin jord, og dette ville øge incitamentet til at effektivisere og producere og i sidste ende ville være til gavn for samfundet. Lensafløsningsloven lov nr. 563 af 4. oktober 1919 og lov om fæstevæsenet af 19. februar 1861 var love, som var afgørende for, at ejerformen gik fra godsbesiddelse af fæstegårde til selvejende gårde. Disse love og strukturelle ændringer var med til at etablere den selvstændige bondestand og det liberalistiske princip, hvormed det blev en del af den selvstændiges bondes/landmands selvforståelse som det kendes i dag. I 1925 blev den første landbrugslov vedtaget, lov nr. 106 af 3. april 1925 og lov nr. 108 af 3. april 1925, som var støttelov til landbrugsloven. Landbrugsloven betegnes som»landbrugets grundlov«9 og illustrerer godt et erhverv, som har eller har haft en stor samfundspolitisk betydning. I 1967 blev der strammet ved ændring af landbrugsloven 10, hvor der blev indføjet 20, som forbød selskabers erhvervelse af landbrugsejendomme uden særskilt tilladelse fra ministeren. Bemærkningerne til loven fremhæver frygten for spekulation i landbrugsjord og besværliggørelse for en fornuftig rentabilitet i landbruget for egentlige landmænd. Der nævnes i bemærkningerne til 21 et behov for selskaber i landbruget, hvor investeringer er risikobetonede og særligt kapitalkrævende eller i forbindelse med generationsskifte i finansieringshenseende. I de tilfælde ville der kunne gives en dispensation efter en nøje prøvelse. Bopæls krav på landbrugsejendomme blev i 1973 indført i 16 stk. 1 nr. 3, og et hovederhvervs krav efter 16 stk. 1 nr. 4 blev også indført. 11 Derved var danske landbrugsejendomme sikret ved indtræden i EF, da det dermed forhindrede udenlandske opkøb af landbrugsejendomme. Om dette var en 7 LBK nr. 616 af 1. juni 2010 af lov om landbrugsejendomme 8 Jf. Peter Mortensen, Landbrugets retsforhold II Landbrugsloven s.45 9 Jf. Peter Mortensen, Landbrugets retsforhold II Landbrugsloven s Lov nr. 114 af 4. april 1967 om landbrugsejendomme s Lov nr. 300 af 6. juni 1973 om landbrugsejendomme 14

15 utilsigtet regulering af udenlandske investorer, eller om det var tilsigtet fremgår ikke af bemærkningerne til lovforslaget 11. Det fremgår, at der er tale om hensyn til prisudviklingen pga. spekulation fra bylandmænd, skattespekulation samt et hensyn til, at landmænd der erhverver landbrug også driver landbrug. Sammenfaldet omkring Danmarks indtræden i EF i 1973 og indførelsen af bopælskravet 11 har den betydning i forhold til TEUF 12 af 1957, at der i Romtraktaten i art. 52 blev bestemt, at gradvist skulle de restriktioner der måtte hindre en EU borger eller selskab i at etablere sig i en anden EU stat fjernes samt, at der i Romtraktaten art. 59 skulle ske en gradvis fjernelse af de restriktioner de enkelte medlemsstater måtte have, som kunne hindre fri udveksling af tjenesteydelser. Forholdet omkring Danmarks samtidige tiltrædelse i EF i 1973 indførte hindringer for at sikre danske landbrugsejendomme mod fjerneje og udenlandske investorer, er i modstrid med hvad TEUF art. 52 foreskrev omkring fri etablering. Årsagen til indførelsen af bopælskravet var en protektionistisk jordpolitik, som blev vedtaget efter drøftelse mellem flere ministerier på grundlag af en udvalgsredegørelse af 30. september 1971 vedrørende regulering af landets naturressourcer 13. Forholdet til EU og hindringen til fri etablering vendes der tilbage til senere, da dette senere blev genstand for en ændring på baggrund af en EU-domstolsafgørelse. Ved ændring af landbrugsloven i indførtes muligheden for at lave landbrugsfællesskaber som ejerform i form af sameje eller selskabsform, hvorved kapitalselskaber kunne erhverve landbrugsejendomme. Dog skulle selskabets ejer, der havde stemmeflertal, opfylde de almindelige betingelser for at erhverve landbrug og have den bestemmende indflydelse. I blev der indført en 10 pct. minimums ejerkrav, hvilket ikke synes at afspejle i de hensyn, som betænkningen fra 1988 påpegede. 16 Betænkningen påpegede, at dansk landbrug traditionelt havde været domineret af selvejet, men på grund af den teknologiske udvikling var finansieringsbehovet til kapitalapparatet steget og udtømningen af kapital, i forbindelse med generationsskifter, havde bevirket at gældsbyrden i dansk landbrug var blevet så høj, at landbruget havde brug for ekstern kapital. Dette var dog en ændring der lettede adgangen til selskabsejet. Landbrugslovsændringen i strammede, i modsætning til seneste ændring, reglerne om selskabseje på baggrund af betænkningen af I kommentarerne bemærkeres det, at hensigten med 20 selskaberne var at bibringe landbruget ekstern risikovillig kapital til store produktioner, hvilket ikke var sket. 12 Benævnt Romtraktaten på daværende tidspunkt 13 Jf. Peter Mortensen, Landbrugets retsforhold II Landbrugsloven s LBK nr. 504 af 17. juli 1989 af lov om landbrugsejendomme 15 LBK nr. 769 af 24. august 1994 af lov om landbrugsejendomme 16 Betænkning nr angående struktur og ejerformer 17 LBK nr. 598 af 15. juli 1999 af lov om landbrugsejendomme 18 Betænkning nr angående landbrugets strukturudvikling s

16 Forståelsen af landbrug ændres ved reformen af landbrugsloven af 2004, 19 hvor begrebet landbrugsbedrift indføjes og LBL 2, stk. 3 ændres til, at ( bedriften kan bestå af en eller flere landbrugsejendomme, arealer uden landbrugspligt samt tilforpagtede arealer.) 19. Betænkningen af 2003 om forenklinger i jordlovgivningen 20 anlægger et virksomheds/producent syn der erkender, at landbrug er et industrilignende erhverv, som skal have mulighed for at vokse og virksomhedsudvikle. Formålet skal også ses i sammenhæng med EU s landbrugspolitik, 21 som blandt andet er hensynet til strukturudviklingen i landbruget. Dertil kom, at betænkningen af 2003 foreslog, at selvejet stadig skulle være det bærende element, hvilket kom til udtryk i, at der i landbrugsloven 1 nr. 4 blev indføjet, at formålet med loven blandt andet var, at ( bevare selvejet som den overvejende besiddelses- og driftsform samt at sikre det fornødne produktionsgrundlag for jordbrugserhvervene 19 ). Hensynet til at bevare selvejet, som den overvejende ejerform til at modvirke godsdannelse og bosætningen i landdistrikterne, kom med forslaget fra betænkningen af 2003 til at stramme selskabers vilkår for erhvervelse af landbrugsejendomme. Som tidligere omtalt var bopælspligten formentlig i strid med EU retten jf. TEUF artikel 49 om etableringsfriheden og TEUF artikel 56 om tjenesteydelsernes fribevægelighed. I 2007 blev bopælspligten endeligt kendt i strid med EU-domstolsafgørelsen i Festersen-sagen, 22 da dommen fastslog, at Danmarks nationale regler for erhvervelse af landbrugsejendomme ikke er overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, i forhold til hvad der er egnet til at sikre virkeliggørelsen af formålet. Dette bevirkede at loven forsøgtes ændret således, at gældende ret vil at være i overensstemmelse med EU retten i Dommen, som var genstand for en prøvelse i EU domstolen, var den tyske statsborger Uwe Kay Festersen, som havde købt en ejendom i Sønderjylland på 3,29 ha. Festersen fik påbud om at afhænde ejendommen, da han ikke opfyldte bopælspligten. Ved en anke til Vestre Landsret forespurgte Landsretten, om bopælsbetingelsen for erhvervelse af landbrugsejendom var i strid med traktatbestemmelsen om artikel 56 om de frie kapitalbevægelser hos EU domstolen. EU domstolens resultat erkender, at dansk lovgivning ikke indebærer en forskelsbehandling mellem danske borgere og andre EU borgere men, at bopælskravet begrænser de frie kapitalbevægelser. 24 Domstolen anerkender, at i forhold til almen interesse vedr. formålet med bopælskravet at bevare selvejet som driftsform for landbrugsejendomme til at bebo og drive ejendommene i sig selv kan begrunde restriktioner for de frie kapitalbevægelser. Uddraget henviser til artikel 33, stk. 1, litra b 19 LOV nr. 435 af 9. juni 2004 om landbrugsejendomme 20 Betænkning nr om forenklinger af jordlovgivningen s Jf. Peter Mortensen, Landbrugets retsforhold II Landbrugsloven s C-370/05 (Festersen) 23 LOV nr. 509 af 06. Juni 2007 (ændrede regler om bopælspligt) 24 Notat om EF-Domstolens dom i Festersen-sagen. Arbejdesgruppen vedr. Festersen-sagen 22. feb FVM 16

17 vedr. formålene med den fælles landbrugspolitik, 25 som ligeledes er nævnt i landdistriktsredegørelsen. 26 Forhold nr. 2 vurderer domstolen, at dansk landbrugslovgivning ikke indebærer forskelsbehandling mellem danske statsborgere og andre EU eller EØS medlemsstater. I forhold til proportionalitetsprincippet finder domstolen, at bopælskravet ikke er egnet til at sikre selvejerdriften og dermed formålet med bopælskravet at bevare selvejet. Domstolsafgørelsen fandt dermed, at bopælskravet i forhold til Festersen var EU stridigt og krævede dansk landbrugslovgivning ændret for at bringe gældende ret i overensstemmelse med TEUF. Festersens dommen er baseret på ejendomme under 30 ha, da der ikke var krav om egen drift for den kategori af ejendomme. Dommen lader derfor forholdet til ejendomme over 30 ha. være uprøvet og er stadigt uprøvet og uafklaret. Gældende landbrugslov af og baggrunden for de ændringer som senest er foretaget, var resultatet af VK regering og Dansk folkeparti i 2009 indgik en Grøn Vækst aftale. Aftalen baserede sig på baggrund af Grøn Vækst-rapporten fra Økonomi- og Erhvervsministeriet af Rapporten fremhæver blandt andet i afsnit 1.2 en vækstvision, som baserer sig på fem grundlæggende principper, hvoraf et punkt vedrører Øget fleksibilitet for landmanden. Med dette punkt ønskede man, at lette adgangen til at drive landbrug i selskabsform for at øge adgangen til ekstern kapital. Ønsket om at lette adgangen til ekstern kapital kommer i erkendelse af, at problematikken omkring landbrugets finansiering, den store gældsbyrde og forholdet omkring at landbruget tømmes for kapital ved hvert generationsskifte. Et andet forhold som aftalen fremhævede var, at landbruget skulle være et mere selvbærende landbrugserhverv, som blandt andet skulle nås ved, at kravet om selvejet skulle ophæves og med mulighed for at organisere sig i selskabsform, ved at ophæve kravet om, at landbrugsejendomme skal ejes som personlig ejendom. 28 De forslag, som Grøn Vækst rapporten kom med udmøntede sig i forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme, som blev vedtaget 16. marts Selvejet blev ikke ophævet som rapporten lagde op til, men flere ændringer blev foretaget således, at der efter ændringslovens gennemførelse ikke længere stilles krav til investorerne i de selskaber som erhverver landbrug. Selvejet bevares i det forhold, at selskabet skal have en personlig landmand der opfylder betingelserne i og 17 ved erhvervelse af en landbrugsejendom efter 20, stk. 1, nr. 2, og landmanden skal besidde den bestemmende indflydelse efter 20, stk. 1, men reglen kan dog dispenseres efter 20, stk. 9 når særlige forhold taler for det således, at den bestemmende indflydelse kan deles. 25 Betænkning nr angående landbrugets strukturudvikling s LBK nr. 769 af 24. august 1994 af lov om landbrugsejendomme 27 LBK nr. 616 af 1. juni 2010 af lov om landbrugsejendomme 28 Grøn Vækst-rapport, Økonomi- og Erhvervsministeriet ISBN: LFV

18 Bestemmende indflydelse defineres i bekendtgørelse af 21. marts (uddrag fra bekendtgørelsen) efter 14, stk. 2, ved 1) Ejerskab direkte eller gennem et selskab af mere end halvdelen af stemmerettighederne i selskabet eller, 2) Når vedkommende har a) Råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i selskabet i kraft af en aftale med andre investorer, b) Beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i selskabet i henhold til vedtægterne eller en aftale, c) Beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan og dette organ besidder den bestemmende indflydelse i selskabet, eller d) Råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et tilsvarende organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over selskabet. 9.1 Delkonklusion Ejerformerne i landbruget historisk Politisk har selvejet og dermed enkeltmandsvirksomheden været beskyttet lovmæssigt, men i erkendelse af et gældsplaget erhverv, hvis samfundsmæssige betydning ikke kan forrente den investerede kapital selv må der lempes for investors mulighed for at erhverve landbrugsjord og derigennem at tilføre erhvervet kapital. Festersen sagen afgører, at grundet Danmarks deltagelse i EU kan der ikke føres en restriktiv politik, der begrænser andre EU borger og selskaber i at investere i dansk landbrug, hvorfor der givet vis vil ske ændringer i gældende ret i nær fremtid. Gældende ret på nuværende tidspunkt er som beskrevet, at selvejet er landbrugets primære ejerform men der er mulighed for personselskaber, kapitalselskaber og partnerselskabet til at erhverve landbrug. Blot med det forbehold, at der skal opfyldes visse krav, som gennemgås i afsnit 11 omkring lovkrav der stilles ved erhvervelse af en landbrugsejendom. 30 BKG nr. 314 af 21. marts 2013 om reglerne i lov om landbrugsejendomme 18

19 10 Ejerformerne i fokus med deres karakteristika Nærværende afsnit vil beskrive de i afhandlingen enkelte ejerformer i deres grundtræk. Som under afgrænsningen beskrevet, er fokus opdelt på fire typer af ejerformer. Enkeltmandsvirksomhed Personselskaber Kapitalselskaber Partnerselskabet 10.1 Definition af enkeltmandsvirksomhed Udgangspunktet for enkeltmandsvirksomheden er, at som betegnelsen angiver, at der kun er en ejer. Lovkravene til enkeltmandsvirksomheden er underlagt reglerne i LEV 31 og derudover er ejerformen ulovreguleret, men reguleres derimod af aftalefriheden der hersker i dansk ret inden for selskabsretten. Aftalefriheden giver fri mulighed for at vælge den ejerform, som personen eller personerne ønsker at benytte. Ved valg af enkeltmandsvirksomhed uden andre deltagere, udfyldes reguleringen af de deklaratoriske regler i den juridiske ret, som baserer sig på formueretlige grundprincipper og retspraksis. 32 Som enkeltmandsvirksomhed er indehaveren eneberettiget til at disponere og træffe alle virksomhedens beslutninger i modsætningen til kapitalselskaberne, hvor en direktion og bestyrelse skal inddrages i visse beslutninger Definition af personselskaberne Det karakteristiske træk der definerer personselskaberne, er deltagernes personlige hæftelse for selskabets gæld og forpligtigelser, hvorved interessentskaber og kommanditselskaber falder i denne kategori, dog er kommanditselskaberne karakteriseret ved, at en eller flere af kommanditisterne hæfter begrænset med deres indskud efter LEV 2, stk. 2. Personselskaber i Danmark er i modsætning til de fleste andre europæiske lande ulovreguleret, hvilket er et andet karakteristisk træk for personselskaberne. Materielle selskabsretlige regler for personselskaber gælder dog i dansk ret, men hovedparten af dem er deklaratoriske og kan således fraviges ved aftale LBK 15. november 2013 nr om visse erhvervsdrivende virksomheder 32 Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets forlag s Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets forlag s Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets forlag s

20 Interessentskabet Definitionen efter LEV 2, stk.1 lyder ( Ved et interessentskab forstås i denne lov en virksomhed, hvor alle deltagerne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk for virksomhedens forpligtelser.) Ifølge Noe Munck 35 er der tre forhold, som fastlægger interessentskabsbegrebet: 1. Selskabet har til formål at drive erhvervsmæssig virksomhed. 2. Hæftelsesformen over for selskabskreditorerne, også kaldet fælleskreditorerne er, at de hæfter personligt, solidarisk og principalt. 3. Formålet er, at fremme deltagernes økonomiske interesser jf. LEV 1, stk Der vendes tilbage til behandlingen af hæftelsen i forhold til punkt 2, vedrørende den principale hæftelse i afsnit: , hvor hæftelsen defineres som modificeret subsidiær/principal Interessenterne Et interessentskab betegner de enkelte selskabsdeltagere som»interessenter«, som er interessentskabets ejere. Som interessent er der ét krav der skal opfyldes for at kunne deltage, hvilket er evnen til at optræde, som et selvstændigt retssubjekt. Dette indebærer, at deltagerne i interessentskabet kan være fysiske personer og juridiske personer, hvorved interessentskaber kan bestå af et kapitalselskab og en fysisk person eksempelvis. Der ikke noget krav om, at interessenterne skal være uafhængige af hinanden, så i forhold til eksemplet omkring et interessentskab der består af et kapitalselskab og en fysisk person, kan personen godt eje kapitalselskabet. Eneste krav til interessentskabet er, at deltagerantallet ikke falder under to, hvorved såfremt det faktisk sker, at der kun er en interessent tilbage, opløses interessentskabet ved konfusion 36 med henvisning til UfR VLK. Ejerne af interessentskabet ejer en interessentskabsandel, hvortil der er knyttet forvaltningsmæssige rettigheder. Blandt rettighederne er retten til at deltage i den daglige ledelse af interessentskabet og retten til at deltage i interessentskabets generalforsamling, som for personselskaber betegnes interessentmødet. 37 Interessentmødet er ikke et lovkrav, men bør være indføjet i interessentskabets vedtægter og afholdes en gang hvert år. De deklaratoriske regler for interessentmødet er baseret på de formelle krav der stilles til kapitalselskaber. 35 Jf. Noe Munck m.fl: Selskabsformerne, 6. udgave, 1. oplag, 2010, Jurist- og Økonomforbundets forlag s Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber, 2. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s Jf. Søren Friis m.fl.: Dansk selskabsret 3 - Interessentskaber, 2. udgave, 1. oplag, 2011, Karnov Group s

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt Europaudvalget EU-note - E 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen underkender landbrugslovens

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt fordele og ulemper knyttet til udøvelse af virksomhed i interessentskabsform,

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12 Indholdsfortegnelse: Summery...1 1. Indledning...8 1.2. Problemformulering...9 1.3. Afgrænsning...10 1.4. Målgruppe...12 1.5. Metode...12 2. De danske virksomheders organisering...14 3. Enkeltmandsvirksomheden...18

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

Lov om landbrugsejendomme ændret pr. 1. april 2010 Potentiale for ekstern kapital?

Lov om landbrugsejendomme ændret pr. 1. april 2010 Potentiale for ekstern kapital? Nr. 1 Lov om landbrugsejendomme ændret pr. 1. april 2010 Potentiale for ekstern kapital? v/ejendomskonsulent Svend Sommerlund, Ejendom & Jura Grøn vækst I Formål: at skabe bedre rammer for et selvbærende

Læs mere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere

News & Updates. Pligt til registrering af reelle ejere News & Updates Pligt til registrering af reelle ejere Pligt til registrering af reelle ejere Med henblik på at skabe øget transparens omkring danske virksomheders reelle ejerstruktur indføres den 23. maj

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Kan selskaber være vejen til selveje? Finansiering af selvejet 5. marts 2012 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand.jur.

Kan selskaber være vejen til selveje? Finansiering af selvejet 5. marts 2012 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand.jur. Kan selskaber være vejen til selveje? Finansiering af selvejet 5. marts 2012 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand.jur. Selveje Ejeren af en landbrugsejendom er en enkeltperson, der driver ejendommen

Læs mere

Indberetning til nyt register over reelle ejere

Indberetning til nyt register over reelle ejere Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om selskabsret Indberetning til nyt register over reelle ejere Som tidligere omtalt har vi fået et nyt register over såkaldte reelle ejere. Det

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

2. Indholdsfortegnelse

2. Indholdsfortegnelse Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Selskabsform for rådgivningsvirksomheder med flere ejere -valget mellem person- eller kapitalselskab Forfatter:

Læs mere

Introduktion til selskabs- og foreningsretten

Introduktion til selskabs- og foreningsretten Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Introduktion til selskabs- og foreningsretten GADJURA DEL I: DET SELSKABSRETLIGE UNIVERS Kapitel 1: Selskabsrettens centrale problemer og begreber 15 1.1 Selskabsrettens

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse

Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse Professor, dr.jur. Jens Evald Juridisk Institut (Retslære) Aarhus Universitet. je@jura.au.dk. Underviser i: 1. Retshistorie og alm. retslære. 2.

Læs mere

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Indholdet af hæftet Generelt om eksemplerne - Selskabsretligt - Skatteretligt - Oversigt over

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om.

Begrebet reelle ejere Afgrænsningen af hvem der er en juridisk persons reelle ejere, afhænger af hvilken type af juridisk person, der er tale om. November 2015 Nyhedsbrev Corporate / M&A Nyt register for reelle ejere Som led i det øgede fokus på gennemsigtighed i ejerforhold har Erhvervsstyrelsen sendt et udkast til lovforslag i høring vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Med lovforslaget L 126 om revisors uddannelse ønsker regeringen at skærpe kravene til revisors uddannelse og efteruddannelse.

Med lovforslaget L 126 om revisors uddannelse ønsker regeringen at skærpe kravene til revisors uddannelse og efteruddannelse. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 126 Bilag 9 Offentligt INSPIR ATIONSPUNKTER [DET TALTE ORD GÆLDER] Talepunkter til lukket samråd i Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget den 13. marts 2013

Læs mere

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab

Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab - 1 Lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i partnerselskab Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny lov vedtaget den 8. juni 2017 er skattereglerne for deltagere i transparente

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Selskabsformerne. - lærebog i selskabsret. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 6. udgave

Selskabsformerne. - lærebog i selskabsret. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 6. udgave Selskabsformerne - lærebog i selskabsret 6. udgave Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Selskabsformerne lærebog i selskabsret Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen

Læs mere

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab.

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Kendelse af 18. november 1996. 96-100.454. Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Lov om erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret

Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Selskabsdagen 2016 Ny selskabsret Thomas Gjøl-Trønning, Partner 2 Udvalgte emner Forøget offentlighed for selskaber Strengere krav til registrering i Det Offentlige Ejerregister Kommanditselskabers registrering

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN BAGGRUND FOR FORBUDDET MOD KAPITALEJERLÅN Det er forbudt for kapitalselskaber

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel. Dansk selskabsret 3. Interessentskaber. 2. udgave IIIKARNOV GROUP

Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel. Dansk selskabsret 3. Interessentskaber. 2. udgave IIIKARNOV GROUP Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Dansk selskabsret 3 Interessentskaber 2. udgave IIIKARNOV GROUP Forord Del 1 Personselskaberne og deres regulering i dansk ret Kapitel 1 Personselskabernes placering

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet:

K K/S blev stiftet den 12. januar Af selskabets vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 20. december 2000. 00-79.736. Spørgsmål om komplementars forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. Aktieselskabslovens 173, stk. 8. (Finn Møller Kristensen, Suzanne Helsteen og Vagn Joensen)

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel. Dansk selskabsret 1. Indledning til Selskabsretten. 2. udgave FORLAGET THOMSON *

Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel. Dansk selskabsret 1. Indledning til Selskabsretten. 2. udgave FORLAGET THOMSON * Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Dansk selskabsret 1 Indledning til Selskabsretten 2. udgave FORLAGET THOMSON * Del 1 Det selskabsretlige univers 13 Kapitel 1 Selskabsrettens grundbegreber 15

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade København K. Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen. Sendt pr.

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade København K. Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen. Sendt pr. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen 29. januar 2009 Sag /lje Deres ref. lp/lki/dor Sendt pr. mail Forespørgsel om regnskabsaflæggelse

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde

Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde H Ø R I N G Høringssvar vedrørende styresignal om ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af værdipapirfonde Finansrådet har følgende bemærkninger til SKATs udkast til styresignal om

Læs mere

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt

Indberetning af visse kapitalposter (den legale ejer) Den nye indberetningspligt 2. marts 2016 N Y E R E G L E R O M R E G I S T R E R I N G A F R E E L L E E J E R E Folketinget vedtog den 1. marts 2016 en ændring af Selskabsloven, Erhvervsvirksomhedsloven, Erhvervsfondsloven samt

Læs mere

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Selskabsformer Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Overblik 1. Kort om de enkelte selskabsformer 2. Fordele / ulemper motiver for valg 3. Dokumenter 4. Priser 5. Spørgsmål 6. Kontaktinfo 1. Selskabsformer

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM - 1 07.02.2012 TC/BD jr. nr. 6.11/12-06 Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM2012.42.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Selskabsformerne. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 7. udgave

Selskabsformerne. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 7. udgave Selskabsformerne 7. udgave Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Selskabsformerne Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen Selskabsformerne Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Ejeraftaler (aktionæroverenskomster) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ejeraftalernes stilling før og efter den nye bestemmelse i selskabsloven...

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Valg af virksomhedsform i et livscyklus perspektiv

Valg af virksomhedsform i et livscyklus perspektiv Copenhagen Business School 2013, Cand.Merc.Aud Valg af virksomhedsform i et livscyklus perspektiv Selecting of legal form from a life cycle perspective Kandidatafhandling Rasmus Madsen, Vejleder: Anders

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

Landbrug - væsentlige lempelser i landbrugsloven Liberalisering af strukturelle begrænsninger inden for landbrugserhvervet er gennemført

Landbrug - væsentlige lempelser i landbrugsloven Liberalisering af strukturelle begrænsninger inden for landbrugserhvervet er gennemført Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Landbrug - væsentlige lempelser i landbrugsloven Liberalisering af strukturelle begrænsninger inden for landbrugserhvervet er

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Relevante bestemmelser i selskabsloven... 3 1.2 Hvilke typer virksomheder kan komme under

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Lønområder Inden for det danske overenskomstforhold findes to lønområder: normallønsområdet og minimallønsområdet.

Lønområder Inden for det danske overenskomstforhold findes to lønområder: normallønsområdet og minimallønsområdet. Tidløn Tidløn er en fast løn pr. tidenhed. Medarbejderen får altid den samme løn, uanset hvor meget han/hun laver. Akkordløn Akkordløn er aflønning i forhold til den ydede præstation. Lønnen stiger i takt

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

Registreringspligtige interessentskabers brug af en udvidet gennemgang

Registreringspligtige interessentskabers brug af en udvidet gennemgang Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2013 Studieretning: Cand.merc.aud Registreringspligtige interessentskabers brug af en udvidet gennemgang 7. juni 2013 Kandidatafhandlingen er skrevet af Marit

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed Choise of business format when starting a new business Vejleder: Anders Lützhøft Udarbejdet af: Rasmus Jensen Kandidatafhandling ved Cand.merc.aud studiet

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Partnerselskabet. - Den selskabsretlige og skatteretlige behandling. The limited partnership company. - The legal framework

Partnerselskabet. - Den selskabsretlige og skatteretlige behandling. The limited partnership company. - The legal framework Copenhagen Business School 2015 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Partnerselskabet - Den selskabsretlige og skatteretlige behandling The limited partnership company - The legal framework Udarbejdet af

Læs mere

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014. Partnerselskab. Det bedste af to verdener? Partnership, the better of two worlds? Bettina Jørgensen og Lea Nielsen

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014. Partnerselskab. Det bedste af to verdener? Partnership, the better of two worlds? Bettina Jørgensen og Lea Nielsen COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014 Partnerselskab Det bedste af to verdener? Partnership, the better of two worlds? Bettina Jørgensen og Lea Nielsen Cand.Merc.Aud. Kandidatafhandling Dato: 14. januar 2014

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19.

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19. Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Kommanditselskab eller Partnerselskab

Kommanditselskab eller Partnerselskab Copenhagen Business School - 2013 Cand.merc.aud Kandidatafhandling Kommanditselskab eller Partnerselskab Forfatter: Erling Kyed Cpr-nr. ******-**** Vejleder: Professor Søren Friis Hansen Afleveret: 05-12-2013

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013 Side 1 Gæld i brugt bil Side 2 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013. Folketinget har den 16. maj

Læs mere