GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm"

Transkript

1 Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm

2 Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Ved en familiehandel kan man med fordel benytte skattereglerne om succession. Man har mulighed for succession, når der sker salg til børn, børnebørn, søskende, søskendes børn og søskendes børnebørn. Succession giver mulighed for, at køber overtager sælgers udskudte skat. For sælger betyder det, at han undgår at betale skat af fortjenester på de aktiver, der overdrages med succession. Køber vil normalt kræve sig betalt for at overtage den udskudte skat ved at forlange en lavere pris for minkfarmen. Der er to måder at give nedslaget på. Enten handles til den faktiske handelsværdi, hvor der gives et nedslag i salgsprisen. Nedslaget er svarende til værdien af den overtagne forpligtigelse, der ofte sættes til kurs af den udskudte skat. Eller sker værdiansættelsen efter SKATs vejledende retningslinjer, og sælger giver køber en gave. Ydes der en gave, gives der ved afgiftsberegningen fradrag for en passivpost, der kompenserer for den udskudte skat. Begge måder gør farmen billigere for køber. Sælger får det samme beløb ud af handlen, da han slipper for at betale den beregnede skat til skattevæsnet. Generationsskifte med succession kan dermed give både sælger og køber en fordel, men det forudsættes, at handlen foregår inden for familien. Handler med succession indgås mellem køber og sælger. En handel i familieforhold kan dog også påvirke resten af familien ikke mindst søskende, der kan være usikre på, hvordan handlen påvirker en fremtidig arv til de resterende arvinger. Dette skal der tages højde for af pelsdyravleren sammen med en rådgiver. Hvis køber kun får kompensation for den skat, han overtager, vil sælger få samme provenu som ved salg i fri handel. Herved er de andre søskende ikke gået glip af noget, og deres arv er ikke blevet forringet.

3 FORDELE OG ULEMPER Familiehandel ved ejerskifte giver en række fordele for avleren, der overvejer denne løsning: Man får skattebetaling udskudt til næste gang der handles i fri handel Sælger sparer skatten, og køber overtager en minkfarm tilsvarende billigere Sælger kan hjælpe til på farmen (dette kræver dog klar forventningsafstemning) Sælger kan fortsat have tilknytning til branchen Køber overtager en kendt farm i fuld drift Køber overtager udskudt skat, som kan sidestilles med et rente- og afdragsfrit lån Omvendt kan der også være en række ulemper forbundet med familiehandlen i ejerskifte: Køber får et mindre afskrivningsgrundlag Det kan give splid hos andre arvinger, hvis rådgivningen ikke har taget højde herfor Tab af afskrivningsmuligheder for sælger Større risiko hvis køber efter kort tid er nødt til at sælge i skattepligtig handel

4 JURA Overdragelse af minkfarme er ofte sket inden for familien. Selv om sælger og køber kender hinanden godt, er der også i disse tilfælde en række juridiske forhold, man skal være opmærksom på. Er minkfarmen beliggende på en landbrugsejendom, skal køber af ejendommen opfylde betingelserne i landbrugsloven. Selvom der er tale om en handel inden for familien, bliver køber mødt med en bopælspligt. Denne skal opfyldes af køber personligt, eller ved at køber lejer stuehuset på ejendommen ud. Også i familiehandler er det vigtigt, at der udarbejdes en udførlig købsaftale, der blandt andet indeholder bestemmelser om: Hvad er det, der sælges? Hvilket løsøre følger med i handlen? Hvornår overtages ejendommen? Hvad er prisen? Skal en del af købesummen berigtiges med en gave? Når der handles inden for familien, vil køber typisk opnå en række fordele. Sælger bør være opmærksom på, at disse fordele kan have visse arveretlige konsekvenser i forhold til dennes øvrige arvinger, idet køberen med handlen tilgodeses på en måde, de øvrige arvinger ikke kan opnå. Ønsker sælger, at dennes arvinger ikke skal stilles forskelligt, til trods for salget af minkfarmen til én af arvingerne, bør der laves et testamente, hvor der tages højde herfor. Sælger bør derfor søge rådgivning i forbindelse med en familiehandel. Både for at sikre, at handlen sker i overensstemmelse med lovgivning, og at salget til et familiemedlem ikke får en række utilsigtede virkninger i forhold til øvrige familiemedlemmer.

5 SKAT Ved at handle med succession overtager køber en skatteforpligtigelse, som dog først endeligt viser sig, når køber sælger farmen igen. Såfremt successionsreglen fortsat eksisterer, kan der også næste gang sælges til børn med succession. Det betyder, at skatten kan udskydes i det uendelige. Værdiansættelse ved handler inden for familien kan efterprøves af skattemyndighederne, idet parterne anses for at være interesseforbundne parter. Ikke mindst ved handler med succession kan det være svært at finde den rigtige handelsværdi. Normalt kan der handles fast ejendom til en værdi, der ligger indenfor +/- 15% af seneste offentlige ejendomsværdi. Er man i tvivl kan det være en god ide at bede SKAT om et bindende svar på værdiansættelsen. For at sælgers provenu ikke skal blive større, end hvis der blev handlet i fri handel, kan der indsættes en gave i berigtigelsen af handlen. Der skal ikke betales gaveafgift, hvis gaven er under 30 % af de beregnede skatter, der ville have været i fri handel til denne pris. Da værdiansættelsen er kompliceret, og der er en række betingelser, som skal være opfyldt, før der kan handles med succession, bør man få rådgivning herom.

6 FINANSIERING OG ØKONOMI Det er en økonomisk fordel for køber, at der handles med succession, da farmen herved overtages til en lavere pris og dermed færre renter. Køber er altså mindre sårbar, når der bliver år med mindre indtjening. Det er normalt vanskeligt at få finansieret en handel med kreditforeningslån, specielt hvis der ingen jord er til farmen. Medfølger der blot lidt jord, er DLR Kredit normalt villig til at sætte et 20- eller 30-årigt lån i den faste ejendom, ellers er det nødvendigt med de lidt dyrere pengeinstitutlån, og der kan eventuelt indsættes et sælgerpantebrev. Er det en handel fra fader til søn eller datter, kan en del af berigtigelsen eventuelt være et uforrentet anfordringsgældsbrev. VARIATIONER Stort set alle familiehandler sker med succession. Der er mere eller mindre givne regler for de værdiansættelser, der skal være på de overdragne aktiver. Der kan ikke opstilles en standardløsning, men et godt udgangspunkt er, at sælger skal have det samme i provenu, som der kan opnås ved salg i fri handel. Det er ikke nødvendigt at overdrage hele farmen på en gang. Det er også muligt at overdrage en ideel del af en virksomhed med succession. I de tilfælde vil sælger og køber efterfølgende drive et interessentskab. Det anbefales at lave en interessentskabskontrakt, der regulerer forholdet mellem parterne også hvor disse er i familie, da der nemt kan opstå konflikter uden klare retningslinjer. Såfremt at familiehandlen er foretaget med succession, kan der inden for en periode på 5 år foretages et tilbagesalg til den tidligere ejer, også med succession.

7 Erhvervsparken Brønderslev Tlf: Heden Fjorden & rådgivningscenter Birk Centerpark Herning Tlf: John Tranums Vej Esbjerg Ø Tlf: Damsbovej Vissenbjerg Tlf: Agro Food Park Aarhus N Tlf: Langagervej Glostrup Tlf:

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Salg til en nær medarbejder med succession er

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent

Fokus på mink. Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar. Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Fokus på mink Skattenyt særligt succession. Esbjerg mandag den 13. januar Niels Aksel Dalgas Skattekonsulent Succession Familie Børn (ej svigerbørn) Børnebørn Søskende (ikke søskendes ægtefæller) Søskendes

Læs mere

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Passivering af udskudt skat ved skifte

Passivering af udskudt skat ved skifte Artikel Maj 2013 Michael Serup Partner, advokat (H) Passivering af udskudt skat ved skifte Reglerne for passivering af udskudt skat er forskellige for de enkelte skiftesituationer. Formålet med denne artikel

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere

Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer

Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer Generationsskifte Veldrevet virksomhed søger ny ejer Indhold En svær beslutning 3 Del I: Mest for den, der skal afhænde en virksomhed Hvem skal overtage? 4 Ret&Råd-advokaten skaffer køberne 5 Hvordan regner

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab

Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab Société Civile Immobilière SCI-selskabet - det franske ejendomsinteressentskab Société Civile Immobilière forkortet SCI er en fransk selskabstype, i hvilken deltagerne ejer og driver en fast ejendom i

Læs mere

Generationsskifte med skattemæssig succession ved død

Generationsskifte med skattemæssig succession ved død Generationsskifte med skattemæssig succession i levende live og ved død Kandidatafhandling Cand.merc.aud-studiet Institut for Regnskab og Revision Antal anslag: 6. november 2009 Forfattere Cpr. nr. Underskrifter

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder

10 tips til sikker virksomhedsdrift. Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder 10 tips til sikker virksomhedsdrift Juridisk guide til små og mellemstore virksomheder Livet som virksomhedsejer indeholder mange glæder og muligheder. Men det indeholder samtidig en masse udfordringer

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Kandidatafhandling. Jeanette Kringelhede Rasmussen. Afleveringsdato: 10. maj 2011. Vejleder: Ole Aagesen

Kandidatafhandling. Jeanette Kringelhede Rasmussen. Afleveringsdato: 10. maj 2011. Vejleder: Ole Aagesen Cand.merc.aud.-studiet Juridisk Institut Frederiksberg Jeanette Kringelhede Rasmussen. Afleveringsdato: 10. maj 2011 Vejleder: Ole Aagesen Antal anslag:.. (censor) Copenhagen Business School 2011 Forord

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et velforberedt generationsskifte

Et velforberedt generationsskifte Et velforberedt generationsskifte Advokat Peter Schiøtz, Advodan Statsaut.rev. Martin Harill Nielsen, PricewaterhouseCoopers Indholdsfortegnelse Side nr. 1. Praktisk guide 6 Forord Økonomisk serviceeftersyn

Læs mere

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering Working Paper 1999/2 Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering af Jens Møller, Peter Tærø Nielsen & Ole Bjørn CESFO Center for Småvirksomhedsforskning Indholdsfortegnelse Forord 3 Revisors rådgivning

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser

GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE. - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 1 GENERATIONSSKIFTE - Hjælp til de svære overvejelser GENERATIONSSKIFTE - HJÆLP TIL DE SVÆRE OVERVEJELSER 3 FORORD Det antages, at op mod 24.000 ejerledede

Læs mere

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere