Hammergården gennem 100 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hammergården gennem 100 år"

Transkript

1 Hammergården gennem 100 år Af Jakob Lindberg Artikelserie om de mennesker, der levede og drev Hammergården gennem flere menneskealdre. Fortalt af Robert Jensen, som boede på Hammergården som barn og ung i perioden Hammergården blev opført omkring 1880 og ejedes ved århundredeskiftet af en redaktør fra Frederikssund ved navn Teisen. I 1928 solgte Teisen Hammergården til Christian Emil Jensen (Chr. Jensen), men beholdt selv området, Pynten (område A på kortet) ved søndre Hammerkrog som sommersted. Hammergården, der på det tidspunkt var på det tidspunkt på 70 tdr. land (ca. 35 ha) - altså væsentlig større end ejendommen er i dag blev solgt for kr. Den nye ejer var Robert Jensens far, Chr. Jensen, som var gift med Kristine Jensen, datter af ejeren af den nærliggende Krusegård. Chr. og Kristine fik 2 børn, Robert og Holger. Familien drev gården i 17 år. Robert Jensen Chr. Jensen Hammergården Hammergården var en anseelig gård på det tidspunkt, som kunne brødføde både Chr. s egen familie, 2 karle og en ung pige. Gården havde malkekøer samt en del ungkreaturer. Derudover grise, får og høns - som det var almindeligt i den tids landbrug. Det var før landbruget blev mekaniseret, så det var nødvendigt at have heste. Familien havde 4-5 arbejdsheste af blandet race, samt en Frederiksborghest, som mest blev brugt som kørehest, når man skulle på besøg, i kirke eller lignende. I 1936 kom billedhuggeren Hans Syberg til fra København og købte Teisens sommersted ved søndre Hammerkrog (pynten). Det blev af stor betydning for både området og for Robert Jensen. Robert var på det tidspunkt 8 år og blev hurtigt ven med Hans Sybergs to børn, Kirsten og Peter. Dengang var der langt til København både transportmæssigt og kulturelt, og det var usædvanligt, at københavnere flyttede til Hornsherred. Syberg havde lyst og interesse for frugtavl og plantede derfor pynten (ca. 3 tdr. land) til med frugttræer.

2 Luftfoto af Hammergården ca Frugtavl For Robert betød mødet med Syberg-familien, at en helt ny verden åbnede sig for ham, og de nye impulser fik stor betydning for ham senere i livet. Hans Sybergs interesse for frugtavl blev f.eks. afgørende for Roberts valg af erhverv, idet han senere blev selvstændig frugtavler. Omkring 1940 købte Syberg yderligere et område (markeret med B på kortet) hvori der også var en nedlagt grusgrav. På denne jord satte Syberg sig for at skabe en frugtplantage. Mange frarådede forsøget, men Syberg holdt fast og plantede arealet til med frugttræer, og efter nogle år lykkedes det at få en god produktion ud af grusgraven og området omkring.

3 Omkring 1942 købte Hans Syberg Hammerhus af Kristian Larsen (markeret med C på kortet) og plantede ligeledes dette område til med frugttræer. Robert hjalp til på frugtplantagen, og som tiden gik, blev han klar over, at frugtavl interesserede ham mere end landbruget. Da ingen af sønnerne ønskede at drive Hammergården, besluttede Roberts far at sælge gården. Forinden havde Chr. Jensen købt Hammervang, der ligger på samme vej, skråt over for Hammergården. En del af Hammergårdens jord blev solgt fra og lagt sammen vmed Hammervang, hvorefter Hammergården fik den størrelse, den har i dag. I 1945 købte Syberg så Hammergården (område D på kortet) af Roberts far for kr., og nu begyndte det store arbejde med at skabe en frugtplantage på stedet. Roberts far flyttede over på Hammervang. Dette blev indledningen til en ny tid for Hammergården, Barndom og ungdom på Hammergården Med Robert Jensen som fortæller berettes hermed om Hammergårdens historie i begyndelsen af 1900-tallet Robert var to år, da familien flyttede ind på Hammergården den 1. februar De havde indtil da boet på farforældrenes gård i Tørslev, syd for Gerlev. Den periode var en god periode for landbruget, og familien klarede sig så godt at Roberts far anskaffede bil (Ford) og de fik telefon. I 1933 startede depressionen, som betød svære tider i landbruget. Telefonen måtte afskaffes og bilen blev solgt. Tiderne var så svære for familien på Hammergården, at Roberts far forsøgte at sælge med henblik på at arbejde for andre. Det blev dog ikke til noget der var simpelthen ikke købere til gården. Senere i fyrrerne blev tiderne bedre igen. Skolen og arbejdet Samme år, 1933 kom Robert i skole hos lærer Larsen på Vejleby Skole, som den gang lå på Nordvejen, tæt på Hammer Bakkevejen. Skolen bestod af én længe med klasseværelse i den ene ende og lærerbolig i den anden. Skolen betjente Vejleby og Vellerup, som var en del af Ferslev-Vellerup kommune. Børnene var delt i to klasser, og man gik i skole hver anden dag. Robert gik ud af skolen igen i Når børnene ikke var i skole, hjalp de med i landbruget. De mindre børn havde typisk arbejdsopgaver som f.eks. at lægge halm op til køerne, raspe roer, muge ud, rense og strø halm og avner i båsene. Fra 9 års alderen blev Robert sat til at rense kornmarkerne med en ukrudtsharve, hvor der var forspændt en ældre rolig hest. Jo ældre de blev des mere ansvar fik de, men også egentlig løn. Efter at Robert var blevet konfirmeret i 1940 tjente han f.eks. 200 kroner pr. halvår for at arbejde for sin far. Da han i 1944 som attenårig blev ansat af Hans Syberg som medhjælper i frugtplantagen fik han 1600 kr. pr. halvår Til vurdering af prisniveauet kan det nævnes, at den nye cykel, som Robert fik ved sin konfirmation i 1940 kostede 170 kr. Før 2. verdenskrig var landbruget kun meget lidt mekaniseret. Traktorer var ikke almindelige. Den eneste på egnen som havde traktor, var Thomsen fra Vellerup, som ejede et mobilt tærskeværk, som han kørte rundt med på gårdene. Roberts far havde selv et lille tærskeværk, men alligevel hidkaldte han af og til det mobile tærskeværk f.eks. hvis det af prismæssige årsager var fordelagtigt at få solgt kornet hurtigt.

4 Dagdrømme Arbejdet på gården kunne være både hårdt og ensformigt. Som dreng gik Robert ofte alene med hestene i marken og pløjede eller harvede og det gav plads til dagdrømmene. Under én af disse arbejdsdage fantaserede Robert engang om, at han ville komme sejlende i sit eget store skib og ankre op ude i Hammerkrogen en drøm, der langt senere i livet kom til at gå i opfyldelse. Både Robert og de andre drenge på egnen var vilde med sejlads. Robert købte sin første robåd for 3 kroner allerede i 10-års alderen Hans bedste sejlerkammerat var Jørgen Greve, der boede sammen med sin familie på Krusegård den gård, som Roberts mor var vokset op på, men som i 30-erne ejedes af Alfred Greve. Da Robert og Jørgen var blevet 15 år købte de sammen en Frederikssundsjolle for 750 kr. De sejlede også meget sammen med Hans Sybergs to børn, Peter og Kirsten. Sejladsen udgik fra den mole, der lå udfor bådehuset på pynten. I bådehuset holdt fiskeren Skalle-Jørgen til. Skalle-Jørgen blev kaldt sådan, fordi han tidligere havde ernæret sig ved at sælge muslingeskaller. Selv om bådehuset tilhørte Syberg, fik Skalle- Jørgen lov til at benytte det uden betaling. Krigen Under krigen gik mange af sejlturene ud til de 11 halvt færdigbyggede fragtskibe, som AP Møller havde liggende i Isefjorden. Af frygt for at tyskerne skulle beslaglægge skibene undlod skibsrederen at lade dem bygge færdig. På skibene var blot en enkelt opsynsmand, som var godt tilfreds med at få besøg af de unge. Robert ville gerne være bådebygger, men det kunne ikke blive til noget. Jørgen Greve kom på Søfartsskolen i Svendborg. Det var meget imod hans fars vilje, men Jørgen holdt fast ved sit valg. Efter gennemført uddannelse nåede Jørgen at sejle i 3 uger inden han omkom ved skibets forlis. Der var tale om en minesprængning i foråret I var Robert på efterskole i Nordborg, blandt andet sammen med Jørgen Greves bror, Niels. Men det var Roberts arbejde for Syberg, der blev bestemmende for hans løbebane som frugtavler. I blev Robert elev på Kong Frederik den Syvendes stiftelse, landbrugsafdelingen i Jægerspris. Senere i livet blev Robert ansat på flere af de største frugtplantager i Danmark, blandt andet Guldborghave på Lolland og som leder på Gl. Hesthave på Fyn. Krusesminde og Hammervang Roberts far købte Krusesminde (nr. 11) omkring Denne ejendom blev senere delt i to. Den ene del (syd for vejen) på ca. 12 tdr.land blev solgt til Richard Mortensen og hans kone Laura fra Vejleby. Den del, der lå nord for vejen 17 tdr.land beholdt Roberts far selv og byggede huset Hammervang. (nr. 16) Men også en gård på 17 tdr. land var i længden for lille som landbrugsejendom. Roberts far drev den videre til sin død i 1982 og Robert vendte på et tidspunkt tilbage til gården. I 1962 blev jorden udstykket til sommerhusgrunde.

5 Skitse af Hammergården Hammergården var i 1900-tallet en firelænget gård med stråtag, indtil længerne blev nedrevet af Skov- og Naturstyrelsen i Den gamle Hammergård / Grundplan Den gamle Hammergård Hønsehus Værelse Havestue Spisekammer Stue Sove-værelse Stue Køkken Bryggers Pigekammer Vognport Karlekammer Brændselsrum Ny lade (tilbygning 1941) Kværn Toilet Tærskeværk med halmpresse Brønd Maskinhus Kalvestald Hønsehus Følboks Vognport Roehus Kostald Lo (foder) Hestestald svinestald Svinestald Maskinhus På skitsen til højre ses gårdens indretning. Stuehuset med havestuen vendte ud mod vejen, mens kostalden og maskinhuset lå ud mod fjorden. Stuehuset forfaldt gradvis, indtil resterne brændte i 1997

6 Huse og mennesker på Hammer Bakke Hidtil beskrev vi tilværelsen på Hammergården før 2. verdenskrig. I denne artikel beskriver vi historien bag nogle af de andre huse i det lille lokalsamfund omkring Hammergården. Ethvert lokalsamfund er et produkt af de mennesker, der har boet i det. Det gælder også bebyggelsen omkring Hammer Bakke. Det landskab og de bygninger vi ser i dag, er for en stor dels vedkommende skabt af tre personer, der levede på stedet i 1900 tallet. De tre personer var Hans Syberg, Alfred Larsen og Christian Jensen, Frugtplantage Da billedhuggeren og frugtavleren Hans Syberg overtog Hammergården i 1945, blev den over de næste par årtier omdannet til frugtplantage, og dermed ændrede landskabet karakter Det åbne landbrugsområde blev erstattet af en forholdsvis tæt frugtplantage, omkranset af høje popler, der var plantet for at give læ. Men også mange af bygningerne skyldes frugtavlen. Den særprægede bygning på Hammerhus (nr. 19) med de store luger er f.eks. et ventileret frugtlager. Det er bygget således, at man ved hjælp af en ventilator kunne trække kold natteluft ind i huset for på den måde at nedkøle æblerne. Hammerhus Det tidligere sprøjtehus En anden bygning, der er direkte relateret til frugtavlen, er det tidligere sprøjtehus, som nu bruges af Nordhammer Bådelaug. Bygningens højde skyldtes, at man skulle kunne køre hen til den med en sprøjtevogn og fra tagetagen fylde kemikalierne på sprøjten. Hammerhus I 30erne boede Christian Larsen og hans familie på den lille gård Hammerhus. Sønnen Alfred var astmatiker og kunne ikke tåle at bo på gården. Som følge heraf blev der udstykket en lille grund, hvor Alfred for kr. lod bygge det gule hus, man kan se i dag (nr. 17) Byggeriet skulle starte i april 1940, men som følge af krigsudbruddet den 9. april var Alfred på nippet til at opgive. Håndværkerne overtalte ham dog til at fortsætte og Alfred flyttede ind. I årene forinden var han begyndt at arbejde for Hans Syberg i frugtplantagen. Skiftet i indeklima og arbejdsmiljø betød en bedring i hans helbred og han levede i mange år. Blandt andet bestyrede han i en periode Sybergs plantage. Alfred flyttede formentlig i halvtredserne til Nordsjælland hvorefter Syberg købte det gule hus.

7 Sommerhus På arealet mellem Hammergården og det gule hus, ligger i dag et sommerhus på en meget stor grund. Grunden havde oprindeligt hørt til Hammergården og i den periode var den blandt andet blevet brugt som fodboldbane af idrætsforeningen i Vejleby. I. blev den solgt fra til Syberg. Senere byggede Syberg det nuværende sommerhus til sin datter, Kirsten, som benyttede det indtil sin død for et par år siden. Sybergs sans for arkitektur fornægtede sig ikke. I dag fremstår huset som et yderst velproportioneret og samtidig rustikt sommerhus. Hammervang og Krusesminde Disse to huse er nært knyttet til Christian Jensens liv. Som beskrevet i nr. 3 og 5 af dette blad, var Christian Jensen ejer af Hammergården fra 1928 og frem til Hammervang (nr. 16) og Krusesminde (nr. 11) var før 1943 én ejendom, nemlig Krusesminde. Christian Jensen købte omkring 1942 ejendommen af landmand Hans Hansen, som havde bygget stald på den nordlige side af vejen. Christian Jensen udskilte derefter den nordlige side af vejen med 17 tdr. land som en selvstændig ejendom. Krusesminde havde dermed kun 10 tdr. land tilbage syd for vejen. Det ansås for at være for lidt for en landbrugsejendom, og der blev derfor tillagt 2 tdr. land fra Hammergården. I byggede Christian Jensen den markante beboelsesbygning på Hammervang og flyttede derover efter at have solgt Hammergården til Hans Syberg. Christian Jensen og hans søn Robert drev derefter Hammervang frem til Robert forpagtede ejendommen i perioden , fordi faren af personlige årsager var flyttet til Ølstykke. Hammertoften I et par årtier blev Hammervang drevet som et lille alsidigt landbrug med grise, køer og heste Men Hammervang var også i længden for lille til landbrugsejendom. I perioden flyttede Christian Jensen til Sorø, mens Hammervang blev forpagtet ud I 1962 flyttede Christian tilbage, og straks derefter gik han i gang med en udstykning af sommerhusgrunde. Han havde fået råd herom af en fætter, som var ejendomsmægler, og som mente, at der ville være et marked for store sommerhusgrunde. Det viste sig at være rigtigt, selv om salget af grunde i mange år gik trægt. Resultatet blev sommerhusbebyggelsen Hammertoften. Den blev bygget på bar mark, men er i dag smukt beliggende i en lille skov. Frem til sin død i 1982 levede Christian af afkastet fra grundsalget samt af salg af tidlige kartofler, jordbær, høns og æg til de mange sommerhusejere, der efterhånden kom på egnen. Hammervang blev i 1982 solgt for kr

8 Stednavne i Hornsherred Navnet Hammergården stammer selvfølgelig fra stednavnet Hammer Bakke. Hammer betød fra gammel tid en stenet bakke med brat fald og hentyder til den 18 meter høje bakke ved færgestedet. På egnen omkring Hammergården findes et par landsbyer, hvis navne ender på lev, Ferslev og Venslev. Lidt længere væk finder vi f.eks. Skuldelev, Tørslev, Gerlev, Jenslev og Landerslev. Lev betyder overladt gods. Disse lev -endelser betegner steder, hvor der har ligget høvdingegårde helt tilbage fra folkevandringstiden ( tallet efter Kr.). Dette bevidner, at Hornsherred syd for Jægerspris var et velstående landbrugssamfund allerede den gang. Derimod var egnen nord for Jægerspris som fra gammel tid blev kaldt Hornet - præget af dårlig jord, og her fandtes ingen landsbyer. Men tilbage til de nærmeste landsbyer omkring Hammergården. Ferslev og Venslev: Navnene stammer fra de oldnordiske mandsnavne, Fær og Væn. Vejleby og Vellerup: Vejle og Velle er begge afledt af det ældre dansk ord, wæthæl, som betyder vadested, måske fordi de to landsbyer ligger tæt på vadestedet over den nuværende Vellerup Vig/Vejlemølle å. Endelsen rup fortæller, at byen er grundlagt på et overdrev, et udyrket græsningsareal. (Kilde: H.P.Hansen i Bogen om Frederiksborg Amt, 1969)

Ane F1 Lars Peter Kristian Marius Sørensen og Asta Johanne Hansen

Ane F1 Lars Peter Kristian Marius Sørensen og Asta Johanne Hansen Ane F1 Lars Peter Kristian Marius Sørensen og Asta Johanne Hansen Far blev født 26. august 1913 i Fuglsangshuset, Løjes Mølle i Reerslev sogn, Holbæk amt, som nummer 4 i en søskendeflok på 9. Han var søn

Læs mere

Ane 1 Lars Peter Kristian Marius Sørensen og Asta Johanne Hansen

Ane 1 Lars Peter Kristian Marius Sørensen og Asta Johanne Hansen Ane 1 Lars Peter Kristian Marius Sørensen og Asta Johanne Hansen Far blev født 26. august 1913 i Fuglsangshuset, Løjes Mølle i Reerslev sogn, Holbæk amt, som nummer 4 i en søskendeflok på 9. Han var søn

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

En fynbos barndom og ungdom

En fynbos barndom og ungdom Eksempel på livshistorie, model 3: En fynbos barndom og ungdom Hans har fået: Tre interviews a cirka halvanden time i eget hjem. Mulighed for at komme med rettelser til teksten. En times korrektur per

Læs mere

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen

Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Atommodeller - Den optiske bænk - 2 takts-dieselmotoren - undervisningsmaterialer til folkeskolen Mogens Vestergaard Petersen og Eric Dræby startede i 1943 virksomheden PODIS Petersen og Dræby interessent

Læs mere

Bodernes historie samlet sammen og beskrevet af Poul Aksel Eriksen

Bodernes historie samlet sammen og beskrevet af Poul Aksel Eriksen Bodernes historie samlet sammen og beskrevet af Poul Aksel Eriksen Hvor er navnet Boderne kommet fra Iflg. Erling Haagensens bog Hvorfor hedder det sådan? er navnet kommet af den lille havn, der i århundrede

Læs mere

Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her!

Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her! H www.tranegildestrand.dk Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her! I anledning af Grundejerforeningens 70 års jubilæum 2014 www.tranegildestrand.dk Indhold: Hvorfor holder

Læs mere

Ø-historier fra Askø og Lilleø

Ø-historier fra Askø og Lilleø Ø-historier fra Askø og Lilleø Mie Lobedanz Fortællinger fra barne - og ungdoms - årene på Askø og Lilleø Forord. Først og fremmest tak til min tålmodige mand Jørgen, som gennem årene har måtte høre på

Læs mere

Himmerlandsbønder. Gamle Slægtsgårde

Himmerlandsbønder. Gamle Slægtsgårde Himmerlandsbønder og Gamle Slægtsgårde Søren Sørensen Hegnsvang 1965 Efterfølgende bog er udgivet af Søren Sørensen, Hegnsvang i 1965. Jeg fik bogen af min far ved udgivelsen og den har ligget hen siden.

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1997 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv LOGO Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv, Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S, Tlf: 66 15

Læs mere

En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen

En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen Jeg er født 8. september 1929 oppe på loftet i det hus, der ligger nr. to henne fra gadekæret, kaldet Barberens Hus 1. Mor og Far købte 25 tdr.

Læs mere

BILLEDER AF HØJBJERGS HISTORIE: Fra Skidenpyt til Højbjerg

BILLEDER AF HØJBJERGS HISTORIE: Fra Skidenpyt til Højbjerg Forord Højbjerg Bibliotek rummer en betragtelig Lokalhistorisk Samling i form af bøger, billeder, kort, båndoptagelser og ordnede og sorterede avisudklip med meget mere, der kan fortælle noget om det lokale

Læs mere

1963-2013. jubilæum. Luksus alle har råd til. Siden 1963

1963-2013. jubilæum. Luksus alle har råd til. Siden 1963 År 1963-2013 1963 1964 1994 1995 2013 jubilæum Luksus alle har råd til Siden 1963 intro 2 3 1963 1964 1994 1995 2013 En tur i tidsmaskinen Når vi i 2013 kigger tilbage på 50 år med Vordingborg Køkkenet,

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Esper Sørensen Vinde Historier 1793-1998 Privat udgivelse Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Copyright Denne bog er skrevet af: Esper Sørensen Alle rettigheder forbeholdes. Første oplag 1998, privat udgivelse.

Læs mere

No. 50 December 2008. Møllegaarden, Østervraa SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening

No. 50 December 2008. Møllegaarden, Østervraa SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening No. 50 December 2008 Møllegaarden, Østervraa SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening Agnes Jensen, Gl. Høngård. I 1990 døde fru Agnes Jensen, Floravej 7, Østervrå, i en alder af 95. Hun

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

Fiskere og husmænd på»saltboleje og Tisvildeleje«1

Fiskere og husmænd på»saltboleje og Tisvildeleje«1 Fiskere og husmænd på»saltboleje og Tisvildeleje«Af Erik A. Jarrum og Søren Frandsen Tisvildeleje var sandsynligvis oprindeligt et dobbeltfiskeleje. Udover navnet Saltboleje, der første gang omtales 1560,

Læs mere

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Som i de fleste andre landsogne er der i Helligsø og Gettrup sket store forandringer op gennem dette århundrede. Især har affolkningen betydet meget for, hvordan

Læs mere

Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet. Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70

Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet. Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70 Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70 Forord Kærby Grundejerforening December 2005 3. december 2005 kan Kærby Grundejerforening

Læs mere

LAUB J E R G S L Æ GTEN

LAUB J E R G S L Æ GTEN LAUB J E R G S L Æ GTEN Hovedbestandele....5 Indholdsfortegnelse....5 Familiehistorie....5 Kildeangivelse...5 Slægtstræet....5 Historiske kronologier...5 Navne....5 Breve....5 Oversættelse....5 Originaler....5

Læs mere

Elling by og dens beboere i 1930 erne

Elling by og dens beboere i 1930 erne Elling by og dens beboere i 1930 erne - som jeg husker Af Peter Ussing Vore dages Elling er en stor landsby og må vel nærmest betragtes som en soveby for Frederikshavn. Det er en udvikling, der kom i gang

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

Da Gunnar blev gift i 1963. flyttede mine forældre til et hus i Hee stationsby.

Da Gunnar blev gift i 1963. flyttede mine forældre til et hus i Hee stationsby. Boliger. Gunnar byggede nyt stuehus kort efter overtagelsen af vort fødehjem 1955 Da Gunnar blev gift i 1963. flyttede mine forældre til et hus i Hee stationsby. Huset, som Mathilde og Morten boede i til

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 Indhold Forord Rundt om i de gamle sogne, sidder mange med en viden om før og lyst til at formidle den. Derfor udgiver Lokalhistorisk Arkiv og Silkeborg

Læs mere

Tingkærskolen. 6. argang. Vores omrade - vores historie

Tingkærskolen. 6. argang. Vores omrade - vores historie Tingkærskolen 6. argang. Vores omrade - vores historie Om Projektet Der hvor vi bor Vores idé med at undersøge vores eget lokalområde udsprang egentlig af en cykeltur i foråret, hvor vi på 3 dage cyklede

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER III. RÆKKE- 19. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND E-mail: bornholm@historisk-samfund.dk Internetadresse: www.historisk-samfund-bornholm.dk

Læs mere

Barndomserindringer 1960 og 70 erne. Statshusmandsstedet Skovly og

Barndomserindringer 1960 og 70 erne. Statshusmandsstedet Skovly og Barndomserindringer 1960 og 70 erne Statshusmandsstedet Skovly og familien Kjær, Anni, Edith, Bodil, Henning og Mogens. af børnene Anni, Bodil og Mogens Kjær Indholdsfortegnelse: Forord:... 2 Edtih og

Læs mere