Landdistriktsrådet for Morsø Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landdistriktsrådet for Morsø Kommune"

Transkript

1 Landsbynyt Februar årg. nr. 1 Landdistriktsrådet for Morsø Kommune Den 28. september 1987 stiftedes LANDSBYUDVALGET PÅ MORS. Dets formål var at være serviceorgan til gavn for udviklingen af landsbyerne for øens 22 borger- og beboerforeninger udenfor Nykøbing. Udvalget har haft væsentlig indflydelse på såvel kommune- som regionsplaner. Udvalget bestod af en repræsentant for kommunalbestyrelsen og fire repræsentanter for de 22 foreninger. I slutningen af 1999 blev det mere og mere klart, at vi trængte til fornyelse, og vi lagde ud med en landdistriktskonference opfulgt af en møderække. Resultatet blev et forslag til landdistriktspolitik, som vi i juni 2000 afleverede til Morsø Kommune, hvor det så var til høring i samtlige forvaltninger og udvalg. Forslaget blev med ganske få ændringer (c: økonomiske forbehold) godkendt af kommunalbestyrelsen den 19. marts 2001 og den 2. maj samme år stiftedes så LANDDISTRIKTSRÅDET FOR MORSØ KOMMUNE, som afløser for LANDS- BYUDVALGET. Rådet består af en repræsentant for hver af de 22 borger- og beboerforeninger. Disse 22 vælger ud af deres midte en bestyrelse på fem personer, og bestyrelsen vælger så ud af sin midte en formand. Der er ingen kommunal repræsentation i rådet. Kommunen stiller ikke sekretariatsbistand til rådighed, men yder støtte til driftsomkostningerne med nogle få tusind kr. pr. år. Vi har fået kr. fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje til iværksættelse af landdistriktspolitikken. Rådet deltager i de to årlige møder, som kommunen holder med de 22 foreninger. Således skriver en visionær og fremsynet nu afdød Bent Jensen fra Sundby i juni 2001 på LALs hjemmeside. Han valgtes til formand for udvalget og for Landdistriktsrådet fra dets start. LDR. Landdistriktrådet for Morsø Kommune (LDR) har siden fortsat sin virksomhed med de samme intentioner: at styrke livet og udviklingen i landdistrikterne. Der har været afholdt en række konferencer i årenes løb. F.eks. afvikledes en konference med øens to landbrugsorganisationer om landbruget og dets naboer og en med Morsø Kommune om boligproblemer på landet bl.a. om byfornyelse. I de nærmest følgende år bevilgede Morsø Komune en pulje til projekter i landdistriktet, som beboer- og borgerforeningerne kunne søge om hos LDR. Vi rådede i en årrække over kr. i de seneste to år beskåret til kr. Praksis med at søge midler hos LDR er fastholdt, og der er igennem årene gennemført en lang række spændende og livgivende projekter rundt på øen. Projekter i Beboer- og Borgerforeningsregi For at opnå støtte til et projekt har vi det princip, at der skal være en forening eller sammenslutning med vedtægter bag ansøgningen, og at der skal hentes mindst lige så mange kroner ind fra anden offentlig medfinansiering f.eks. EU-midler. Eksempler på projekter: It-cafeer, kalkovn, gadekær, multibaner, havneudvikling, naturprojekter som shelters og kystruteudvikling, forsamlingshusudvikling, kunstmesse etc. etc. Se flere eksempler, som er et lille udpluk af projekter, i Landsbyhåndbogen på vores hjemmeside: Projekter i LDR-regi I 2003 afviklede LDR et dobbeltprojekt dels IMAGE-projektet, dels STRATEGI OG HANDLEPLANER. Vi ville arbejde med øens image og samtidig styrke de enkelte foreningers forudsætninger for at præge deres område gennem projekter, som gavner, giver nye muligheder og gør området kønnere. Der deltog ca. 100 mennesker i projektet, som strakte sig over godt et år. Efterfølgende har vi som projekt Indhold: Fortsættes på næste side. Landdistriktsrådet for Morsø Kommune... s.1 Leder... s.2 Historien om Kr. Stillinge Kultur & Fritidscenter... s.3 Invitation til tossetræf... s.4 Årsmøde og generalforsamling s.4-5 Er det slut for de små landbrug?... s.6 Nærbutikkernes Landsforenin kæmper mod liberalisering af lukkeloven... s.7 La Laf landsbysamfund L andsforeningen L L andsforeningen La af landsbysamfund

2 Landsbynyt Leder Nordiske venner fra HNSL (Hele Norden Skal leve) og der afholdes bestyrelsesmøde i HNSL fredag eftermiddag. Vi håber at alle bliver til generalforsamlingen lørdag. Ole Olsen Formand Arkivering på Rigsarkivet Så er 2010 i fuld gang og vi i LAL s bestyrelse har været samlet til vores første bestyrelsesmøde i Tønder. Et lidt usædvanligt møde, da en stor del af tiden fra fredag til lørdag eftermiddag gik med sortering af alle de bilag og andet materiale, vi har samlet siden LAL blev stiftet i Rigsarkivet har anmodet os om at indsamle alle væsentlige bilag og materiale fra 1976 og til og med år Vi havde inden dette bestyrelsesmøde indsamlet materiale hos Jytte Møller, Barbara Diklev og Knud Jensen, samt hvad den nuværende bestyrelse havde af materiale. For alle i bestyrelsen blev det en spændende arkivering, da der i materialet er mange ting, som den nuværende bestyrelse ikke kendte til. Materialet vil i løbet af kort tid være på Rigsarkivet i kasser inddelt i årstal og med vores navn. Materialet er arkiveret med en påtegning om, at alle interesserede må se alle bilag, så nu er vi et stykke historie i Rigsarkivet. Årsmøde og generalforsamling afholdes i år på Mors, og for nogle af vore medlemmer vil det være en længere rejse. Vi har besluttet at årsmøde/generalforsamling skal skifte mellem landsdele så alle vore medlemmer på et eller andet tidspunkt føler, at nu kan de deltage. Vi har mulighed for at arrangere overnatning enten fredag/lørdag eller lørdag/søndag til en fornuftig pris, og I kan i tilmeldingen gøre opmærksom på at I ønsker denne mulighed og gerne vil høre nærmere om dette. I år er der udover et spændende program, besøg af vores Fortsat fra forsiden. lavet LANDSBYHÅNDBOGEN, der giver idéer og anvisninger på at starte projekter. Det næste i rækken blev projekt LANDSBYNET, som handlede om at etablere et net af hjemmesider i landsbyerne. Projektet er afsluttet,og der er oprette hjemmeside i langt over halvdelen af vore landsbyer, men der pågår stadig undervisning for interesserede, som vil oprette eller udvikle deres hjemmeside. Senest har vi afsluttet projekt KODEKS FOR GODT MEDBORGERSKAB bl.a. i samarbejde med ungdomsskolen. Det har varet halvandet år med konference, foredrag og højskoldage. Der er lavet en film på 35 minutter: ER I MED? med UNG NEWS og 9 borger til borgeranbefalinger, som vi også kalder 9 Yderligere et nyt spændende tiltag er, at vi har inviteret alle tidligere Landsbytosser til at komme fredag og deltage i et møde, hvor de kan give deres mening til kende om Rigets tilstand. De deltager i en middag fredag aften sammen med vore Nordiske venner og LAL s bestyrelse, og de vil ligeledes være tilstede på generalforsamlingen lørdag. Landdistrikternes Fællesråd hvor LAL er medlem, er nu flyttet til større lokaler i det gamle mejeri i Vejen og lokalerne blev indviet ved en reception den 3. februar, hvor vi deltog. Flytningen var nødvendig, da de gamle lokaler var blevet for små til, at de ansatte kunne få en fornuftig arbejdsplads. Blomstrende landsby som der tidligere er omtalt i Landsby Nyt, bliver en succes, som rigtig mange landsbyer og kommuner melder ind på og vil deltage i. Første arrangement og starten på projektet foregår på Ærø den 8. maj med deltagelse af en repræsentant fra kongehuset, samt forhåbentlig en minister. I næste blad vil vi informere om arrangementet på Ærø, men skal allerede nu appellere til at I bruger lidt tid på information om hvordan Jeres kommune og I som medlemmer får startet Blomstrende landsby der hvor I bor. Kommunalbestyrelser har nu i rigtig mange kommuner afholdt første møde, og vi i LAL venter spændt på meldinger om, hvordan samarbejdet fungerer i de kommuner, hvor der har været handlet om borgmesterposten. Det er ikke noget nyt fænomen, men aldrig i den størrelsesorden og på et så lavt niveau som denne gang. Vi skal fra LAL appellere til, at politikere i Folketinget kan finde en løsning på, hvordan man undgår disse populært sagt studehandler ved fremtidige kommunalvalg, så vi borgere igen kan få tillid til at det valg, vi foretager på valgdagen. På gensyn på Mors den 6. marts Ole Olsen kodeks. Der har medvirket omkring 400 mennesker i projektet. Disse projekter er finansieret med projektmidler fra Indenrigsministeriet, EU, Morsø Kommune, banker og andre fonde. Se hjemmesiden: ØVRIGT SAMARBEJDE Udover det allerede nævnte er LDR repræsenteret i LAG Thy-Mors, FiskeriLAG Nord, Morsø Kommunes Boligkommission, Profileringsudvalget, Lokalplanhøring og samarbejder med udviklingsafdelingen. I øjeblikket er vi i gang med at justere vores vedtægter. Sundby Mors den 24. januar 2010 Keld Andersen 2

3 Medlemsblad for Landsforeningen af Landsbysamfund 2010 nr. 1 Historien om Kr. Stillinge Kultur & Fritidscenter, kaldet HUSET På initiativ af Lokalrådet for Hejninge & Stillinge Sogne blev der, i slutningen af 2007 nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Idrætsforeningen og Ungdomsklubben med det formål at få etableret et sted, hvor lokalområdets foreninger kan udøve deres virke. Vi ønskede os et hus, hvor børnene i Ungdomsklubben kunne trives, hvor idrætsudøverne kunne holde 3. halvleg, hvor dagplejemødrene kunne mødes og hvor områdets mange foreninger kunne have til huse. Vi inviterede i januar 2008 Slagelse Kommunes Borgerrepræsentant til møde for, at forelægge og debattere planerne. Borgerrepræsentanten formidlede hurtigt kontakt til politikerne og forvaltningen, og rådgav os om angrebsvinkler. Ligeledes i januar 2008 holdt vi et dialogmøde med lokalområdets øvrige interessenter skolen, SFO en, dagplejemødrene, Hallen m.fl. Alle gav tilsagn om opbakning til projektet, hvilket har givet en god ballast og et godt fundament til det fortsatte arbejde. Den 19. maj 2008 blev ideen / oplægget under et borgermøde i det lokale forsamlingshus, præsenteret for en samling politikere. Vi søgte, og fik, midler fra Slagelse Kommune til at få udarbejdet en skitse samt en overslagspris på en bygning. På baggrund af dette materiale søgte vi i august 2008 Slagelse Kommune om midler til at realiserer projektet, der nu var vokset fra en 300 m_ stor tilbygning til den eksisterende idrætshal, til en selvstændig bygning på lidt over 400 m_. Dette projekt forudsætter anlæggelse af mindst 1 ny fodboldbane, hvilket der altså også skal findes midler til. Henover efteråret 2008 og vinteren 2008/2009, har vi haft besøg af flere politiske udvalg, som vi har vist de meget kummerlige forhold vores Ungdomsklub drives i, i et nedlagt mejeri. Alle politikerne har vist stor interesse for vores projekt, og har alle vist stor sympati for vores arbejde. I løbet af foråret 2009 udviste især Venstre interesse for vores problemer og HUSET. Venstre er dog ikke med i flertalsgruppen i Slagelse Byråd, men valgkampen begyndte tidligt i Slagelse Kommune. Da Venstres lokale partitop havde meldt positivt ud, brugte vi vores kræfter på Socialdemokratiet, der har den førende position i flertalsgruppen og de hørte os HURRA! På budgettet for 2010 er der afsat 4 3 millioner til vores projekt, der samlet formentlig løber op i ca. 8 millioner. Vi håber nu, at politikerne til næste år, så afsætter yderligere 4 millioner i budget Arbejdet med HUSET har vist os: At det er vigtigt med et bredt funderet ejerskab, altså at få involveret så mange interessenter som muligt. At det er meget vigtigt at få sat et stærkt hold, d.v.s. at få analyseret projektets udfordringer og afdækket potentielle aktørers kompetencer, og derefter samle de bedste kræfter i en mindre, men handlekraftig gruppe. At man så vidt muligt skal undgå partipolitisk tovtrækkeri. Vigtigheden af at holde en konstruktiv, positiv og sober dialog, hvorimod negativitet, nepotisme og ufred er direkte opslidende og et dræbende resursespild. At et godt netværk er meget udbytterigt, og at det ofte er vigtigere at lytte end at tale. Skulle nogen have lyst til at høre mere om vores arbejde, så send en mail til

4 Landsbynyt Kære Landsbytosse! Landsforeningen af Landsbysamfund inviterer dig hermed til en samling på Mors i forbindelse med foreningens årsmøde og generalforsamling 5. og 6. marts I hele Landsforeningens levetid har dagsordenen haft i hvert fald 2 væsentlige punkter nemlig at forsøge at følge udviklingen i Landdistrikterne i Danmark - prøve at påvirke landspolitikerne til at have fokus på udviklingsmulighederne afbalanceret i Danmark. Det andet vigtige arbejdsområde det der helt klart har fyldt mest, at give medlemsforeningerne nogle værktøjer til at styrke det lokale arbejde for udvikling i netop disses lokale område. Efter den seneste strukturreform er der igen sket en kolossal forandring i vores samfund. Ingen strukturer er som de plejer; det er utroligt svært at få en seriøs dialog mellem kommunalpolitikere og lokalsamfundenes ildsjæle. Der bliver dannet lokalråd og lignende fora for varetagelse af opgaven med at forsøge at føre dialogen med det kommunalpolitiske system og samle lokalområdet til samarbejde for den fælles fremtidige udvikling. Der er rigtig mange spørgsmål at søge svar på. Der er brug for landsbytossernes visioner for fremtidens landsbysamfund. Skal ildsjælenes frivillige arbejde fortsat være omdrejningspunktet for landsbysamfundets udvikling og aktiviteter? Skal vi have værditænkning og holdningsbaseret dialog tilbage til den politiske debat i vores samfund? Er markedskræfter og udliciteringstænkning nyttige for landdistriktsudvikling? Kunne samfundet se landdistrikterne som et holdningslaboratorium? f.eks. fri for bureaukrati fri for krav om udlicitering Eksperimentering med organisering af offentlig service Hvordan med demokratiet? LAL søger Landsbytossernes vision for fremtidens landdistrikter! Du inviteres hermed til Morsø Landbrugsskole, Mosegårdsvej 10, 7990 Nykøbeng Mors Fredag d. 5. marts kl til eftermiddagskaffe og debat. Du er selvfølgelig også meget velkommen til at deltage i årsmødet og evt. tage hele weekenden på Mors og se lidt mere til denne perle i Danmark. Tilmeld dig venligst til Jens Jørgen Andreasen på han kan også hjælpe med at finde overnatningsmulighed, hvis det er ønsket. På forhåbentligt gensyn Jette Hansen! La Laf landsbysamfund L andsforeningen HAR DU TILMELDT DIG ÅRSMØDET?? TILMELDINGEN TIL ÅRSMØDET PÅ MORS SKAL SKE VIA VORES HJEMMESIDE: af landsbysamfund SKULLE DU/I HAVE LYST TIL AT OVERNATTE OG OPLEVE MORS PÅ EGEN HÅND ER DER MULIGHED FOR AT FINDE OVERNATNINGSMULIGHEDER PÅ FØLGENDE HJEMMESIDE: 4 L L andsforeningen La LL l andsforeningen af landsbysamfund

5 Medlemsblad for Landsforeningen af Landsbysamfund 2010 nr. 1 Kender I en tosse? forslag ønskes Det er en mangeårig tradition at LAL hvert år kårer en Landsbytosse, og bestyrelsen efterlyser derfor forslag til Årets Landsbytosse hos medlemmerne. Landsbytossen skal via sine holdninger, eller måden hvorpå vedkommende kommer ud med sine holdninger, have sat fokus på landområderne og disses udvikling. Vedkommende skal have været en spydspids i forhold til vise at samarbejde betaler sig, og viljen til at tage med indflydelse og medansvar, skal være en bærende del af tossens virke, da dette er en LAL mærkesag. Kandidat forslag sendes til eller telefoneres til Jette Hansen og skal være os i hænde senest den onsdag den 20. februar. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at sortere mellem de indkomne kandidater. LEDIG 2009: Peter Sten Nielsen, Lundby Sogn, Peter Sten har generelt været meget udfarende og idémager til rigtig mange tiltag i Lundby, gamle Vordingborg kommune og hele Sydsjælland som nu dækkes af den nye Vordingborg kommune. På det sidste har Peter Sten også markeret sig i Fakse området. 2008: Niels Aage Poulsen mangeårig aktivist og krumtap i Borre og omegns borgerforening og Møens netværk 2006: Kresten Touborg fik hæderen for altid utrættelig at bære landdistriktsdebatten frem i folketinget 2005: Rie Thomsen formand for landbrugets børneorganition 4H, Hånd, Hoved, Hjerte, og Helbred, Rie har formået at gøre 4H arbejde kendt og respekteret ud over landbrugets rækker 2004: I dette år satte vi fokus på de samarbejdende landsbyer i de enkelte kommuner, her var der to personer som sprang i øjnene nemmelig Bjarne Gregersen, arkitekt og planlægger primus motor i borgerinddragelse i Horsens Kommune, samt Trine Testmann som via sit arbejde som formand for Landsbyforeningerne i Ringsted Kommune har været medvirkende til udarbejdelsen af Landdistriktspolitikken for Ringsted Kommune som en af de allerførste. 2003: Ejvind Pedersen har i mange år "været med på" alt, hvad der har haft med Svindinges udvikling at gøre, købmand, stier, friskole, børnehave m.m. allersenest også opbygningen af Landsbyrådet i Ørbæk Kommune. Jens Jørgen Christensen, landsbyskubber og fodbolddommer gennem mange, mange år. Samlingssteder, aktiviteter, P-plads, politikersnak, landsbyskole og lejligheder i landsbyen. Thorkild Jensen fortjener æren for sit store arbejde for alt hvad der har med Hundborg at gøre: legepladser, skole, ungdomsklub, forsamlingshus, friarealer, basar, restaurering af Faddersbøl Mølle. 2002: Merete Engsted, Sønderho, bagerkone, Arbejde for service og daglig funktion i landsby som affolkes, når helårshuse opkøbes til brug som feriehuse. Postkontor, bibliotek, børnehus, dagligvarer og lægekonsultation er nogle af sønderhoningernes arbejdsområder. 2001: Poul Hansen, Søndbjerg, sognepræst for indsats for huse og deres indhold i mange år. Næste indsats gælder hospicer på landet, på Thyholm. Sigrid Bluhme, Skindbjerg ved Grenå, for indsatsen for at højspændingsledningerne kom i jorden, i kabler. Næste indsats gælder alle lignende tilfælde af opsætning af højspændingsledninger i stedet for kabler. 2000: Kurth Carlsson, Rimsø. Sognepræst på Norddjursland, for indsats for de sent udviklede unge ved at føre an i at der oprettedes en efterskole og en ungdomshøjskole for dem. 1999: Jørgen Anker Jørgensen, Venø. Præst og lærer på øen i 11 år. Bragte fremgang i lokalsamfundet ud over, hvad man kunne vente. Befolkningen er steg fra 150 til ca : Fhv. skoleinspektør Annelise Vigsnæs, Rakkeby, Vendsyssel, for 17 års utrætteligt samarbejde mellem skole og lokalsamfund og kamp for de små skolers udvikling. 1997: Forfatteren Knud Sørensen, Mors, for alle digte, noveller og foredrag om forholdene i landdistrikterne i mange år. De utallige foredrag i hele landet har været inspirationskilde for mange til at beskæftige sig med landdistrikterne. 1996: Vejle Amts Udviklingsråd, repræsenteret ved Per Overgaard Nielsen, for inspirerende arbejde omkring landdistrikterne i et helt amt. Stærke holdninger til dagligvarehandel i landdistrikterne : Anette Tracz Knudsen, Sdr. Højrups beboerforening, for stadig indsats for trafikken i landsbyerne. Ophavskvinde til L.A.L.'s streamerkampagne: Liv i Landsbyen. 1994: borgmester Alex Lind, Spøttrup, Salling. Talsmand for "Det skæve Danmark", der siden 1986 har arbejdet for at sætte fokus på de fattigere kommuners stilling i Danmark. 1993: borgmester Ole Glahn, Bjergsted, Vestsjælland, for konsekvent, vedvarende arbejde for landsbyer. 1992: arkitekt og byplanlægger Arne Gårdmand, Planstyrelsen, for ihærdigt arbejde mod centralisering i planlægningen og for ligelig udvikling. 1991: journalist Per Henrik Hansen, Information, for varierede og dybtgående beskrivelser af problemstillinger i landdistrikterne. 1990: Vibeke Lyck og Mariluise Weber, Tikøb, Nordsjælland, for arbejdet med at samle hele samfundet om Børnehuset, der så blev Familiehuset. 1989: "De 4 Nordjyder", Vrejlev- Hæstrup, Arne Larsen-Ledet, Arne Mumgård, Ole Simonsen, Werner Sørensen for initiativ og nytænkning, at "sætte landsbyen på den anden ende". 1988: Knud Jensen, Errindlev, Lolland, for arbejde med mulighederne for idræt på landet og halbygning. 1987: Andreas Åbling Pedersen, Bredebro, for stædighed i sagen om jernbaneoverskæringen. 1986: Bent Christiansen, Ørslev, Sjælland, for arbejde med landsbysagen, især posthuset. 1985: Stine Danielsen, Uhre, Vestjylland, for arbejde med landsbyen, især butikken. 1984: miljøminister Christian Christensen for arbejde med landsbysagen på landsplan. 1983: borgmester Erik Hansen, Ringe, for virke til gavn for landsbyskolerne og modstand mod discountbutikker i kommunen. 1982: forfatteren Knud Holst for digtning, beskrivelse af landsbyerne og deres situation.

6 Landsbynyt Er det slut for de små landbrug? Af Knud Storgård Skal udenlandske selskaber have mulighed for at opkøbe store dele af Danmark? Husmandsparret Karl og Marie har i nu snart 50 år levet et lykkeligt og godt liv på deres lille landbrug på trods af forskellige myndigheders hetz mod dem og de små landbrug, men vil kommende generationer få samme mulighed for at leve på landet, eller vil livet i landdistrikterne blive umuliggjort? Folketinget skal i det nye år færdigbehandle lovforslag (L39) til ændring af lov om landbrugsejendomme, fremsat af regeringen. Loven vil bl.a. ophæve arealgrænsen på 500 ha for erhvervelse og sammenlægning af landbrugsejendomme. Derudover vil den ændre reglerne om bopælspligt og selveje og gøre det muligt for selskaber at opkøbe store dele af Danmarks landbrugsjord. Det betyder, at det vil blive muligt for udenlandske selskaber at opkøbe store dele af Danmark. Fødevareministeren har på et spørgsmål svaret, at hun ikke på forhånd ved, hvor store dele, der bliver tale om, og heller ikke kan vurdere, i hvor stort et omfang disse muligheder vil blive udnyttet. Lovforslaget var til 1. behandling i Folketinget den 29.oktober 2009, og det ser ud til ud fra debatten i salen, at lovforslaget vil blive vedtaget alene med regeringens og DF s stemmer. Dette vil være en ulykke, til stor skade for Danmark og ikke mindst for befolkningen i landdistrikterne. Loven vil, hvis den træder i kraft betyde: At endnu flere små og mellemstore landbrug nedlægges; der nedlægges allerede nu ca. 7-8 landbrug om dagen i Danmark, at selvejet som den overvejende besiddelses- og driftsform i jordbruget vil gå tabt, at der vil ske en monopolisering af jordbrugserhvervene, hvis loven træder i kraft, at livet i landdistrikterne og det levende land langsomt vil forsvinde, såsom arbejdspladser, håndværksvirksomheder, landbrugets rådgivning, skoler, forretninger, samt forsamlingshuse m.v. Der nedrives jo allerede mange bygninger i landdistrikterne. Det er vigtigt, at der er liv og aktivitet på landet. Landdistrikterne skal være sunde, livskraftige og bæredygtige områder for nuværende og kommende beboere, som ønsker at bo i fri natur og ikke kun for pengenes skyld. Det betyder endvidere at dyrevelfærden i de store industrilandbrug vil blive forringet, fordi de levende dyr bliver sendt på lange transporter rundt i verden i stedet for at blive slagtet lokalt med meget kort transporttid, at mangfoldigheden ikke får lov til at udvikle sig i landdistrikterne med nye produktionsformer, kreative arbejdspladser og ikke mindst, at den såkaldte strukturudvikling får lov til at fortsætte med endnu større kraft, hvis loven træder i kraft, og vi vil om føje år have nogle få meget store landbrug i Danmark, og hvem er det til glæde for? Næppe for Danmark og danskerne. På et eller andet tidspunkt kommer disse store landbrug til salg, i forbindelse med generationsskifte eller andet, og det er sikkert ikke de unge landmænd, der har penge til at købe disse store landbrug; det vil sikkert gå, som det er gået for andre store danske virksomheder, at de bliver overtaget af udenlandske kapitalfonde, hvilket der ikke er problemer med, hvis loven bliver vedtaget. Men hvilke selskaber har penge til at købe disse store landbrug; måske vil de muslimske olielande investere deres oliemilliarder i Danmarks jord. Men hvem er det til glæde for? Vi vil ikke have, at tyskerne køber vores sommerhuse ved Vesterhavet, men når det gælder store landområder, måske det halve Danmark, bliver der ingen hindring. Aldrig har Folketinget villet vedtage en lov til gavn for så få jordsyge lykkeriddere, men til skade for så mange mennesker. Synes du, at ejendomsretten til Danmarks jord skal spredes til så mange mennesker som muligt til gavn for et levende land for nuværende og kommende beboere og ikke ejes af nogle få udenlandske kapitalfonde? Det er derfor meget vigtigt, at vi får en debat i gang, inden loven bliver vedtaget og Danmark bliver solgt. Du kan deltage i debatten ved at klikke på 6

7 Medlemsblad for Landsforeningen af Landsbysamfund 2010 nr. 1 Vi kæmper mod liberalisering af lukkeloven Af. Hanne Nielsen, Rønbjergvej 78, Ranum, landsformand for Nærbutikkernes Landsforening Nærbutikkernes Landsforening er bange for konsekvenserne af forslaget om at liberalisere lukkeloven. De mindre butikker vil blive hårdt ramt, hvis de største dagligvarebutikker får lov at holde åbent flere søndage, end de allerede gør. Det har i mange år ligget i luften, at lukkeloven skulle udfases og afskaffes, og de små nærbutikker og kiosker har frygtet dette. Men vi har hidtil levet i håbet om, at beslutningen måtte være langt ude i fremtiden. Og mange af os har ligefrem håbet på, at det aldrig blev en realitet. Udover at kunne sælge varer langt billigere - og stadig med fortjeneste - har et varehus et langt større sortiment, som det kan tiltrække kunder med. Det mærker vi allerede på de søndage, hvor alle har åbent. F.eks. er landsbykøbmandens omsætning 30 pct. lavere disse søndage. Og fortjenesten kan lige akkurat dække udgifterne ved at holde åbent svarende til, at indehaveren får en hel arbejdsdag uden løn. Nærbutikkerne er - især i landsbyerne - meget mere end butikker. De er et socialt samlingssted, som er utrolig vigtigt for tilflytning og dermed landsbyernes fortsatte eksistens. Det er et ødelæggende forslag. Man risikerer, at det snart vil være slut med at smutte hen i nærbutikken for at købe en avis eller noget andet, du lige har glemt, eller handle i den lokale specialbutik. Det kommer til at kræve en tur i bilen for Vil det snart være slut med at smutte hen i nærbutikken for at købe en avis eller noget andet, du lige har glemt. at komme til de større butikker. Det vil ramme bl.a. ældre og svage grupper særdeles hårdt, da de får langt til dagligvarer. Et af argumenterne for udfasning af lukkeloven over tre år er, at så har nærbutikkerne tid til at tilpasse sig. Men nærbutikkerne har tilpasset sig deres markedsandel, og mange er allerede lukket. De fleste kan ikke tåle mere tilbagegang, uden at indtjeningsgrundlaget forsvinder helt. Mange af landets nærbutikker er mand-og-kone-butikker, som måske har en enkelt ansat på deltid. Så der er ikke noget at tilpasse med. Mange af butiksejerne har allerede en arbejdsuge på 60 til 70 timer fordelt på ugens syv dage, fordi der ikke er grundlag for en yderligere lønudgift. De butikker er i stor fare for at lukke, hvis de mister yderligere omsætning. Som landsformand for Nærbutikkernes Landsforening synes jeg, at det er forkert, at vi ikke er blevet hørt. Det samme er gældende for HK. Menneskene i de små samfund er heller ikke hørt, og de kommer i høj grad til at mærke, hvis butikkernes forsvinder. Man har heller ikke spurgt de mange ældre eller handicappede, som kan få svært ved at få handlet ind, hvis de små butikker forsvinder. Nærbutikkernes Landsforening har skrevet til alle medlemmerne af Folketingets Erhvervsudvalg og gjort rede for brancheforeningens synspunkter. Samtidig forsøger vi at få nogle møder i stand på Christiansborg for at få en debat i gang, så vi også bliver hørt. Så nej, kære politikere. Hvis I spørger landsbyernes og landdistrikternes befolkning, om de synes, at lukkeloven skal afskaffes, og deres lokale butik forsvinder, tror jeg, at I vil få et klart svar. Nærbutikkernes Landsforening arbejder for, at lukkeloven bevares. Vi mener, at Danmark bliver et fattigere samfund, hvis den nuværende butiksstruktur ændres. 7

8 Returadresse ved uanbringelighed: Jens Jørgen Andreasen, Søndermarksvej 46, Sejet, 8700 Horsens (8245 ARC) ISSN Landsbynyt Girokonto Landsforeningen Af Landsbysamfund har Sparekassen Østjylland som pengeinstitut reg. nr konto nr Frist for stof til næste Landsbynyt d. 8. marts 2010 Kontingent og abonnementsbetaling Medlemsforeninger: 525 kr. Ekstra blade 75 kr. pr. årgang. Firmaer: 525 kr. Enkeltmedlemmer: 200 kr. Abonnementer: 175 kr. Støttebidrag til foreningens arbejde modtages gerne. Nye medlemmer og abonnementer, ændringer og tilkøb af blade: Henvendelse Jens Jørgen: HUSK at melde adresseændring til Jens Jørgen Andreasen så snart det sker VIGTIGT Husk at betale kontingent! Landsbynyt elektronisk Alle medlemmer kan få Landsbynyt tilsendt elektronisk. Ikke-medlemmer kan abonnere. Et års abonnement koster 100 kr. Kontakt Layout: Ivan Jacobsen, Engmosen 2, Lysabild 6470 Sydals Tryk: BESTYRELSEN I LAL Formand Ole Olsen Bildsøvej 165, Næsby strand, 4200 Slagelse / / Næstformand Erik Rytoft Jensen Vestergade 29, 6630 Skodborg / Kasserer Jette Hansen Klintrupvej 13, 8641 Sorring / Medlemsregistrator Jens Jørgen Andreasen Søndermarksvej 46, Sejet, 8700 Horsens / Sekretær Vibeke Davidsen Skrænten 17, Sevel 7830 Vinderup / Bestyrelsesmedlem Gunhild Olesen Møller Strædet 38, 7990 Øster Assels Bestyrelsesmedlem Margrethe Bonde Stenger Smedegade Branderup / suppleant Alice Top-Rasmussen Lærkevej Stenstrup / suppleant Jørn Christensen Brordrupvej 39, Kamstrup 4000 Roskilde Sekretariat Landdistrikternes Hus Jacob Gades allé 5, 6600 Vejen Hjemmeside: og

Det blomstrer i Branderup. "Har i rigtigt set dens tænder?" En grævling undersøges nærmere i Idræts- og Naturbørnehuset i Branderup.

Det blomstrer i Branderup. Har i rigtigt set dens tænder? En grævling undersøges nærmere i Idræts- og Naturbørnehuset i Branderup. LaL Landsbynyt November 2009 19. årg. nr. 5 Det blomstrer i Branderup "Har i rigtigt set dens tænder?" En grævling undersøges nærmere i Idræts- og Naturbørnehuset i Branderup. Da vi i august sidste år

Læs mere

Landdistrikternes Dag. på Christiansborg Tirsdag den 1. marts 2011, havde LDF inviteret til Landdistrikternes Dag i Fællessalen på Christiansborg.

Landdistrikternes Dag. på Christiansborg Tirsdag den 1. marts 2011, havde LDF inviteret til Landdistrikternes Dag i Fællessalen på Christiansborg. Landsbynyt April 2011 21. årg. nr. 2 Landdistrikternes Dag på Christiansborg Tirsdag den 1. marts 2011, havde LDF inviteret til Landdistrikternes Dag i Fællessalen på Christiansborg. Landdistrikternes

Læs mere

Landsbynyt. Kender I en tosse?

Landsbynyt. Kender I en tosse? December 2008 Landsforeningen af Landsbysamfund 18. årgang nr. 6 Kender I en tosse? forslag ønskes Det er en mangeårig tradition at LAL hvert år kårer en Landsbytosse, og bestyrelsen efterlyser derfor

Læs mere

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge.

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge. La L L andsforeningen Landsbynyt Juni 2009 19. årg. nr. 3 Det lysner lidt for de forfaldne huse Fra Kaj Møldrup Christensen Formand for Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder i Region Midtjylland(S).

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. 1 jsc Nørreby, d. 12. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. september 2013 hos Birgit Parkdal. Deltagere Torben Nielsen, Jens Haubro, Martha Joensen, Jan Schlegel, Jette Kølle, Lars Christoffersen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Lokaldemokrati Afvikling eller udvikling? Slip landsbyerne løs.

Lokaldemokrati Afvikling eller udvikling? Slip landsbyerne løs. Lokaldemokrati Afvikling eller udvikling? Slip landsbyerne løs. Kirsten Bruun s mission er: At være praktisk ekspert i at samle, dele og kommunikere viden til gavn for landdistrikter og yderområder. Vores

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

28. ÅRGANG NR 1 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN FEBRUAR 2017

28. ÅRGANG NR 1 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN FEBRUAR 2017 28. ÅRGANG NR 1 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN FEBRUAR 2017 WWW:JARUN.DK Kom til Borgermøde om projekt Kulturturisme i den Sydøstlige del af Lolland kommune du kan være med Onsdag den 1 marts kl. 19.00-21.30

Læs mere

Beretning ved LAL generalforsamling. 6. Marts 2010

Beretning ved LAL generalforsamling. 6. Marts 2010 LaL Landsbynyt April 2010 20. årg. nr. 2 Beretning ved LAL generalforsamling 6. Marts 2010 Sidste års generalforsamling i Billund var første gang, hvor vi afholdt årsmøde og generalforsamling på én dag.

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Bemærkninger til vigtige emner i høringssvarene

Bemærkninger til vigtige emner i høringssvarene Bemærkninger til vigtige emner i høringssvarene 1. Ens organisering på tværs af byer og mindre lokalområder: I et af høringssvarene stilles spørgsmålstegn ved relevansen af ens organisering på tværs af

Læs mere

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Udviklingsplanen for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Et arbejdsredskab for Sall Lokalråd Støttet af Landdistriktspuljen

Læs mere

Afbud: Gert Jensen, Brian Holmberg, Søren H. Kristensen, Susanne Sander, Knud Rødbro

Afbud: Gert Jensen, Brian Holmberg, Søren H. Kristensen, Susanne Sander, Knud Rødbro Referat af møde i Landsbyforum den 14/9 2009 Deltagere: Ingrid Andreasen (Vrensted, gl. Løkken-Vrå) Ivan Leth (Tolne-Mosbjerg) Kjeld Larsen (Tversted, Uggerby, Tuen) Tove Marquardsen (Lønstrup, Skallerup,

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Landsbynyt. Børnebondegård kan skabe forståelse Af Lene Tingleff. Indhold: Laf landsbysamfund. December 2009 19. årg. nr. 6

Landsbynyt. Børnebondegård kan skabe forståelse Af Lene Tingleff. Indhold: Laf landsbysamfund. December 2009 19. årg. nr. 6 a Landsbynyt December 2009 19. årg. nr. 6 - I dag er der ikke ret mange børn, der oplever hvad der sker på et landbrug, siger Jens Bagge, der sidder i arbejdsgruppen for Børnebondegård Bygholm. Billede

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 4. Februar 2010 kl. 19.30 Sted: Årre, Årre kro Deltagere: Fraværende: Bruno Hansen, Jesper Christiansen, Jens Christian Sørensen Connie Ibsen, Niels Jacob Jensen Jens Peter Christensen,

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved.

Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl. 10.00 15.00 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Landdistrikternes Fællesråd Dagsorden: 09:30 Ankomst, registrering og morgenkaffe 10:00 Landdistrikternes

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Marts 2016

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Marts 2016 Tversted Borger- og Turistforening ønsker at udvise åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk om hvad

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

REFERAT FRA LANDSBYUDVALGETS MØDE DEN 23. OKTOBER 2007 KL PÅ HAUBRO EFTERSKOLE

REFERAT FRA LANDSBYUDVALGETS MØDE DEN 23. OKTOBER 2007 KL PÅ HAUBRO EFTERSKOLE REFERAT FRA LANDSBYUDVALGETS MØDE DEN 23. OKTOBER 2007 KL. 19.00 PÅ HAUBRO EFTERSKOLE Indholdsfortegnelse 1 Bosætning i Landsbyerne 2 Landsbyportal og intranet for borger- og beboerforeningerne 3 Meddelelser

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Årsmøde for Fynsland Perioden 1/3 2012 til 26/2 2013.01.17

Årsmøde for Fynsland Perioden 1/3 2012 til 26/2 2013.01.17 Årsmøde for Fynsland Perioden 1/3 2012 til 26/2 2013.01.17 Bestyrelsen er i dag: Gunnar Landtved Steen Outzen Per Jensen Annemette Jensen Ebbe Andersen Steffen Høgild Jørgen Jespersen Skree. Et år er gået,

Læs mere

Referater Organisering

Referater Organisering Referater Organisering for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer: Leo Rasmussen Referent: Louise Krogsriis Forslag/ide/input fremført af Jens, ASG Fodbold Carsten Hæstrup, BHIR Jens

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Netværks INFO. Netværkscenteret flytter. Indhold. NetværksINFO 37 / 2014

Netværks INFO. Netværkscenteret flytter. Indhold. NetværksINFO 37 / 2014 16. september 2014 Netværkscenteret +45 41 71 78 30 NetværksINFO 37 / 2014 Netværks INFO Netværkscenteret flytter Ministeren for by, bolig og landdistrikter har besluttet at samle administrationen af de

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen.

Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen. 1 jsc Nørreby, d. 21. november 2012 Bestyrelsesmøde i Østmøn Lokalråd d. 20. november 2012 hos Torben Nielsen. Deltagere: Torben Nielsen, Jens Haubroe, Martha Torgard Joensen, Ole Jon Ørnum, Anne Gejl

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Videncenter for Idrætsanlæg. fra vision til virkelighed

Videncenter for Idrætsanlæg. fra vision til virkelighed 2014 Videncenter for Idrætsanlæg fra vision til virkelighed Videndeling skaber vækst I en tid præget af forandring på idræts,- kultur- og fritidsområdet er der behov for nytænkning. Men der er også brug

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Formandens side Af Christian Stounberg

Formandens side Af Christian Stounberg Formandens side Af Christian Stounberg Kære medlem Du sidder nu med 2007 udgaven af det grønne blad i hånden og det er mit lod at give bladet og aktiviteterne i og omkring Vejle Jagtforening et par ord

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk

Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk Samsø Energi- og Miljøkontor Langgade 24, 8305 Samsø Tlf. 86592322, fax 86592311 e-mail: samso@,sek.dk Afrapportering for aktiviteter 1/7 1998-31/12 1998 Kontorets drift: Energi vej lederen er ansat i

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og bestemmelserne i vedtægterne er opfyldet.

Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og bestemmelserne i vedtægterne er opfyldet. Referat af generalforsamlingen den 9. juni 2013 Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent Erik Søgaard takker for valget som dirigent. Dirigenten kunne konkludere at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde onsdag den 16. marts 2005, kl. 18.30 i Anlægspavillonen, Lystanlægget 1 i Holstebro hvor

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer. 1 of 12 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

Frivilligcenterets Nyhedsbrev

Frivilligcenterets Nyhedsbrev NYHEDSBREV DECEMBER 2016 Nr. 4/2016 Frivilligcenterets Nyhedsbrev Udsendt til medlemmer og øvrige interessenter af Frivilligcenteret Indholdsfortegnelse Nyt fra Frivilligcenteret... 2 Årsmødet 2016 kickstartede

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

LANDISTRIKTSRÅDET for ASSENS KOMMUNE. Generalforsamling og årsmøde i Kerte forsamlingshus, Kertevej 19, Kerte, 5560 Aarup. Referat

LANDISTRIKTSRÅDET for ASSENS KOMMUNE. Generalforsamling og årsmøde i Kerte forsamlingshus, Kertevej 19, Kerte, 5560 Aarup. Referat LANDISTRIKTSRÅDET for ASSENS KOMMUNE Generalforsamling og årsmøde i Kerte forsamlingshus, Kertevej 19, Kerte, 5560 Aarup Tirsdag den. 21.april 2015 kl.19.00 22.30 Referat Formand for Landdistriktsrådet

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

Folketingets Økontaktudvalg 2008-09 ØKU alm. del Bilag 20 Offentligt

Folketingets Økontaktudvalg 2008-09 ØKU alm. del Bilag 20 Offentligt Folketingets Økontaktudvalg 2008-09 ØKU alm. del Bilag 20 Offentligt MANDØ s FREMTID Turisme og Erhverv. 6. april 2009 Borgmester Johnny Søttrup Rådhuset Torvegade 74 6700 Esbjerg. Ang. Mandø s Fremtid

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Referat af årsmødet 2010

Referat af årsmødet 2010 Referat af årsmødet 2010 Nordfyns Landdistriktsråd 22. juni 2010, kl. 19.00 på Kongslundskolen, Skovby. Referent: Hanne Bille, Nordfyns Kommune 1. Åbning af mødet ved formand. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Landsbyudvalget - Kvalitetsfondsmidler 2011 26 019. Himmerlands Kulturklub

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Herning Kommune og alt det, du som borger kan bruge Ældrerådet til.

Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Herning Kommune og alt det, du som borger kan bruge Ældrerådet til. Velkommen Kære læser Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Herning Kommune og alt det, du som borger kan bruge Ældrerådet til. I brochuren vil du blive præsentereret for Ældrerådet

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Tillidsreform. i Socialforvaltningen

Tillidsreform. i Socialforvaltningen Tillidsreform i Socialforvaltningen Ringe i vandet Det er mange små dråber af tillid, der skal sprede sig som ringe i vandet for, at vi kan få skabt en tillidsfuld organisation. Tilliden starter med vores

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat.

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i klubhuset Konstituering: Valg af formand

Læs mere