Landdistriktsrådet for Morsø Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landdistriktsrådet for Morsø Kommune"

Transkript

1 Landsbynyt Februar årg. nr. 1 Landdistriktsrådet for Morsø Kommune Den 28. september 1987 stiftedes LANDSBYUDVALGET PÅ MORS. Dets formål var at være serviceorgan til gavn for udviklingen af landsbyerne for øens 22 borger- og beboerforeninger udenfor Nykøbing. Udvalget har haft væsentlig indflydelse på såvel kommune- som regionsplaner. Udvalget bestod af en repræsentant for kommunalbestyrelsen og fire repræsentanter for de 22 foreninger. I slutningen af 1999 blev det mere og mere klart, at vi trængte til fornyelse, og vi lagde ud med en landdistriktskonference opfulgt af en møderække. Resultatet blev et forslag til landdistriktspolitik, som vi i juni 2000 afleverede til Morsø Kommune, hvor det så var til høring i samtlige forvaltninger og udvalg. Forslaget blev med ganske få ændringer (c: økonomiske forbehold) godkendt af kommunalbestyrelsen den 19. marts 2001 og den 2. maj samme år stiftedes så LANDDISTRIKTSRÅDET FOR MORSØ KOMMUNE, som afløser for LANDS- BYUDVALGET. Rådet består af en repræsentant for hver af de 22 borger- og beboerforeninger. Disse 22 vælger ud af deres midte en bestyrelse på fem personer, og bestyrelsen vælger så ud af sin midte en formand. Der er ingen kommunal repræsentation i rådet. Kommunen stiller ikke sekretariatsbistand til rådighed, men yder støtte til driftsomkostningerne med nogle få tusind kr. pr. år. Vi har fået kr. fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje til iværksættelse af landdistriktspolitikken. Rådet deltager i de to årlige møder, som kommunen holder med de 22 foreninger. Således skriver en visionær og fremsynet nu afdød Bent Jensen fra Sundby i juni 2001 på LALs hjemmeside. Han valgtes til formand for udvalget og for Landdistriktsrådet fra dets start. LDR. Landdistriktrådet for Morsø Kommune (LDR) har siden fortsat sin virksomhed med de samme intentioner: at styrke livet og udviklingen i landdistrikterne. Der har været afholdt en række konferencer i årenes løb. F.eks. afvikledes en konference med øens to landbrugsorganisationer om landbruget og dets naboer og en med Morsø Kommune om boligproblemer på landet bl.a. om byfornyelse. I de nærmest følgende år bevilgede Morsø Komune en pulje til projekter i landdistriktet, som beboer- og borgerforeningerne kunne søge om hos LDR. Vi rådede i en årrække over kr. i de seneste to år beskåret til kr. Praksis med at søge midler hos LDR er fastholdt, og der er igennem årene gennemført en lang række spændende og livgivende projekter rundt på øen. Projekter i Beboer- og Borgerforeningsregi For at opnå støtte til et projekt har vi det princip, at der skal være en forening eller sammenslutning med vedtægter bag ansøgningen, og at der skal hentes mindst lige så mange kroner ind fra anden offentlig medfinansiering f.eks. EU-midler. Eksempler på projekter: It-cafeer, kalkovn, gadekær, multibaner, havneudvikling, naturprojekter som shelters og kystruteudvikling, forsamlingshusudvikling, kunstmesse etc. etc. Se flere eksempler, som er et lille udpluk af projekter, i Landsbyhåndbogen på vores hjemmeside: Projekter i LDR-regi I 2003 afviklede LDR et dobbeltprojekt dels IMAGE-projektet, dels STRATEGI OG HANDLEPLANER. Vi ville arbejde med øens image og samtidig styrke de enkelte foreningers forudsætninger for at præge deres område gennem projekter, som gavner, giver nye muligheder og gør området kønnere. Der deltog ca. 100 mennesker i projektet, som strakte sig over godt et år. Efterfølgende har vi som projekt Indhold: Fortsættes på næste side. Landdistriktsrådet for Morsø Kommune... s.1 Leder... s.2 Historien om Kr. Stillinge Kultur & Fritidscenter... s.3 Invitation til tossetræf... s.4 Årsmøde og generalforsamling s.4-5 Er det slut for de små landbrug?... s.6 Nærbutikkernes Landsforenin kæmper mod liberalisering af lukkeloven... s.7 La Laf landsbysamfund L andsforeningen L L andsforeningen La af landsbysamfund

2 Landsbynyt Leder Nordiske venner fra HNSL (Hele Norden Skal leve) og der afholdes bestyrelsesmøde i HNSL fredag eftermiddag. Vi håber at alle bliver til generalforsamlingen lørdag. Ole Olsen Formand Arkivering på Rigsarkivet Så er 2010 i fuld gang og vi i LAL s bestyrelse har været samlet til vores første bestyrelsesmøde i Tønder. Et lidt usædvanligt møde, da en stor del af tiden fra fredag til lørdag eftermiddag gik med sortering af alle de bilag og andet materiale, vi har samlet siden LAL blev stiftet i Rigsarkivet har anmodet os om at indsamle alle væsentlige bilag og materiale fra 1976 og til og med år Vi havde inden dette bestyrelsesmøde indsamlet materiale hos Jytte Møller, Barbara Diklev og Knud Jensen, samt hvad den nuværende bestyrelse havde af materiale. For alle i bestyrelsen blev det en spændende arkivering, da der i materialet er mange ting, som den nuværende bestyrelse ikke kendte til. Materialet vil i løbet af kort tid være på Rigsarkivet i kasser inddelt i årstal og med vores navn. Materialet er arkiveret med en påtegning om, at alle interesserede må se alle bilag, så nu er vi et stykke historie i Rigsarkivet. Årsmøde og generalforsamling afholdes i år på Mors, og for nogle af vore medlemmer vil det være en længere rejse. Vi har besluttet at årsmøde/generalforsamling skal skifte mellem landsdele så alle vore medlemmer på et eller andet tidspunkt føler, at nu kan de deltage. Vi har mulighed for at arrangere overnatning enten fredag/lørdag eller lørdag/søndag til en fornuftig pris, og I kan i tilmeldingen gøre opmærksom på at I ønsker denne mulighed og gerne vil høre nærmere om dette. I år er der udover et spændende program, besøg af vores Fortsat fra forsiden. lavet LANDSBYHÅNDBOGEN, der giver idéer og anvisninger på at starte projekter. Det næste i rækken blev projekt LANDSBYNET, som handlede om at etablere et net af hjemmesider i landsbyerne. Projektet er afsluttet,og der er oprette hjemmeside i langt over halvdelen af vore landsbyer, men der pågår stadig undervisning for interesserede, som vil oprette eller udvikle deres hjemmeside. Senest har vi afsluttet projekt KODEKS FOR GODT MEDBORGERSKAB bl.a. i samarbejde med ungdomsskolen. Det har varet halvandet år med konference, foredrag og højskoldage. Der er lavet en film på 35 minutter: ER I MED? med UNG NEWS og 9 borger til borgeranbefalinger, som vi også kalder 9 Yderligere et nyt spændende tiltag er, at vi har inviteret alle tidligere Landsbytosser til at komme fredag og deltage i et møde, hvor de kan give deres mening til kende om Rigets tilstand. De deltager i en middag fredag aften sammen med vore Nordiske venner og LAL s bestyrelse, og de vil ligeledes være tilstede på generalforsamlingen lørdag. Landdistrikternes Fællesråd hvor LAL er medlem, er nu flyttet til større lokaler i det gamle mejeri i Vejen og lokalerne blev indviet ved en reception den 3. februar, hvor vi deltog. Flytningen var nødvendig, da de gamle lokaler var blevet for små til, at de ansatte kunne få en fornuftig arbejdsplads. Blomstrende landsby som der tidligere er omtalt i Landsby Nyt, bliver en succes, som rigtig mange landsbyer og kommuner melder ind på og vil deltage i. Første arrangement og starten på projektet foregår på Ærø den 8. maj med deltagelse af en repræsentant fra kongehuset, samt forhåbentlig en minister. I næste blad vil vi informere om arrangementet på Ærø, men skal allerede nu appellere til at I bruger lidt tid på information om hvordan Jeres kommune og I som medlemmer får startet Blomstrende landsby der hvor I bor. Kommunalbestyrelser har nu i rigtig mange kommuner afholdt første møde, og vi i LAL venter spændt på meldinger om, hvordan samarbejdet fungerer i de kommuner, hvor der har været handlet om borgmesterposten. Det er ikke noget nyt fænomen, men aldrig i den størrelsesorden og på et så lavt niveau som denne gang. Vi skal fra LAL appellere til, at politikere i Folketinget kan finde en løsning på, hvordan man undgår disse populært sagt studehandler ved fremtidige kommunalvalg, så vi borgere igen kan få tillid til at det valg, vi foretager på valgdagen. På gensyn på Mors den 6. marts Ole Olsen kodeks. Der har medvirket omkring 400 mennesker i projektet. Disse projekter er finansieret med projektmidler fra Indenrigsministeriet, EU, Morsø Kommune, banker og andre fonde. Se hjemmesiden: ØVRIGT SAMARBEJDE Udover det allerede nævnte er LDR repræsenteret i LAG Thy-Mors, FiskeriLAG Nord, Morsø Kommunes Boligkommission, Profileringsudvalget, Lokalplanhøring og samarbejder med udviklingsafdelingen. I øjeblikket er vi i gang med at justere vores vedtægter. Sundby Mors den 24. januar 2010 Keld Andersen 2

3 Medlemsblad for Landsforeningen af Landsbysamfund 2010 nr. 1 Historien om Kr. Stillinge Kultur & Fritidscenter, kaldet HUSET På initiativ af Lokalrådet for Hejninge & Stillinge Sogne blev der, i slutningen af 2007 nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Idrætsforeningen og Ungdomsklubben med det formål at få etableret et sted, hvor lokalområdets foreninger kan udøve deres virke. Vi ønskede os et hus, hvor børnene i Ungdomsklubben kunne trives, hvor idrætsudøverne kunne holde 3. halvleg, hvor dagplejemødrene kunne mødes og hvor områdets mange foreninger kunne have til huse. Vi inviterede i januar 2008 Slagelse Kommunes Borgerrepræsentant til møde for, at forelægge og debattere planerne. Borgerrepræsentanten formidlede hurtigt kontakt til politikerne og forvaltningen, og rådgav os om angrebsvinkler. Ligeledes i januar 2008 holdt vi et dialogmøde med lokalområdets øvrige interessenter skolen, SFO en, dagplejemødrene, Hallen m.fl. Alle gav tilsagn om opbakning til projektet, hvilket har givet en god ballast og et godt fundament til det fortsatte arbejde. Den 19. maj 2008 blev ideen / oplægget under et borgermøde i det lokale forsamlingshus, præsenteret for en samling politikere. Vi søgte, og fik, midler fra Slagelse Kommune til at få udarbejdet en skitse samt en overslagspris på en bygning. På baggrund af dette materiale søgte vi i august 2008 Slagelse Kommune om midler til at realiserer projektet, der nu var vokset fra en 300 m_ stor tilbygning til den eksisterende idrætshal, til en selvstændig bygning på lidt over 400 m_. Dette projekt forudsætter anlæggelse af mindst 1 ny fodboldbane, hvilket der altså også skal findes midler til. Henover efteråret 2008 og vinteren 2008/2009, har vi haft besøg af flere politiske udvalg, som vi har vist de meget kummerlige forhold vores Ungdomsklub drives i, i et nedlagt mejeri. Alle politikerne har vist stor interesse for vores projekt, og har alle vist stor sympati for vores arbejde. I løbet af foråret 2009 udviste især Venstre interesse for vores problemer og HUSET. Venstre er dog ikke med i flertalsgruppen i Slagelse Byråd, men valgkampen begyndte tidligt i Slagelse Kommune. Da Venstres lokale partitop havde meldt positivt ud, brugte vi vores kræfter på Socialdemokratiet, der har den førende position i flertalsgruppen og de hørte os HURRA! På budgettet for 2010 er der afsat 4 3 millioner til vores projekt, der samlet formentlig løber op i ca. 8 millioner. Vi håber nu, at politikerne til næste år, så afsætter yderligere 4 millioner i budget Arbejdet med HUSET har vist os: At det er vigtigt med et bredt funderet ejerskab, altså at få involveret så mange interessenter som muligt. At det er meget vigtigt at få sat et stærkt hold, d.v.s. at få analyseret projektets udfordringer og afdækket potentielle aktørers kompetencer, og derefter samle de bedste kræfter i en mindre, men handlekraftig gruppe. At man så vidt muligt skal undgå partipolitisk tovtrækkeri. Vigtigheden af at holde en konstruktiv, positiv og sober dialog, hvorimod negativitet, nepotisme og ufred er direkte opslidende og et dræbende resursespild. At et godt netværk er meget udbytterigt, og at det ofte er vigtigere at lytte end at tale. Skulle nogen have lyst til at høre mere om vores arbejde, så send en mail til

4 Landsbynyt Kære Landsbytosse! Landsforeningen af Landsbysamfund inviterer dig hermed til en samling på Mors i forbindelse med foreningens årsmøde og generalforsamling 5. og 6. marts I hele Landsforeningens levetid har dagsordenen haft i hvert fald 2 væsentlige punkter nemlig at forsøge at følge udviklingen i Landdistrikterne i Danmark - prøve at påvirke landspolitikerne til at have fokus på udviklingsmulighederne afbalanceret i Danmark. Det andet vigtige arbejdsområde det der helt klart har fyldt mest, at give medlemsforeningerne nogle værktøjer til at styrke det lokale arbejde for udvikling i netop disses lokale område. Efter den seneste strukturreform er der igen sket en kolossal forandring i vores samfund. Ingen strukturer er som de plejer; det er utroligt svært at få en seriøs dialog mellem kommunalpolitikere og lokalsamfundenes ildsjæle. Der bliver dannet lokalråd og lignende fora for varetagelse af opgaven med at forsøge at føre dialogen med det kommunalpolitiske system og samle lokalområdet til samarbejde for den fælles fremtidige udvikling. Der er rigtig mange spørgsmål at søge svar på. Der er brug for landsbytossernes visioner for fremtidens landsbysamfund. Skal ildsjælenes frivillige arbejde fortsat være omdrejningspunktet for landsbysamfundets udvikling og aktiviteter? Skal vi have værditænkning og holdningsbaseret dialog tilbage til den politiske debat i vores samfund? Er markedskræfter og udliciteringstænkning nyttige for landdistriktsudvikling? Kunne samfundet se landdistrikterne som et holdningslaboratorium? f.eks. fri for bureaukrati fri for krav om udlicitering Eksperimentering med organisering af offentlig service Hvordan med demokratiet? LAL søger Landsbytossernes vision for fremtidens landdistrikter! Du inviteres hermed til Morsø Landbrugsskole, Mosegårdsvej 10, 7990 Nykøbeng Mors Fredag d. 5. marts kl til eftermiddagskaffe og debat. Du er selvfølgelig også meget velkommen til at deltage i årsmødet og evt. tage hele weekenden på Mors og se lidt mere til denne perle i Danmark. Tilmeld dig venligst til Jens Jørgen Andreasen på han kan også hjælpe med at finde overnatningsmulighed, hvis det er ønsket. På forhåbentligt gensyn Jette Hansen! La Laf landsbysamfund L andsforeningen HAR DU TILMELDT DIG ÅRSMØDET?? TILMELDINGEN TIL ÅRSMØDET PÅ MORS SKAL SKE VIA VORES HJEMMESIDE: af landsbysamfund SKULLE DU/I HAVE LYST TIL AT OVERNATTE OG OPLEVE MORS PÅ EGEN HÅND ER DER MULIGHED FOR AT FINDE OVERNATNINGSMULIGHEDER PÅ FØLGENDE HJEMMESIDE: 4 L L andsforeningen La LL l andsforeningen af landsbysamfund

5 Medlemsblad for Landsforeningen af Landsbysamfund 2010 nr. 1 Kender I en tosse? forslag ønskes Det er en mangeårig tradition at LAL hvert år kårer en Landsbytosse, og bestyrelsen efterlyser derfor forslag til Årets Landsbytosse hos medlemmerne. Landsbytossen skal via sine holdninger, eller måden hvorpå vedkommende kommer ud med sine holdninger, have sat fokus på landområderne og disses udvikling. Vedkommende skal have været en spydspids i forhold til vise at samarbejde betaler sig, og viljen til at tage med indflydelse og medansvar, skal være en bærende del af tossens virke, da dette er en LAL mærkesag. Kandidat forslag sendes til eller telefoneres til Jette Hansen og skal være os i hænde senest den onsdag den 20. februar. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at sortere mellem de indkomne kandidater. LEDIG 2009: Peter Sten Nielsen, Lundby Sogn, Peter Sten har generelt været meget udfarende og idémager til rigtig mange tiltag i Lundby, gamle Vordingborg kommune og hele Sydsjælland som nu dækkes af den nye Vordingborg kommune. På det sidste har Peter Sten også markeret sig i Fakse området. 2008: Niels Aage Poulsen mangeårig aktivist og krumtap i Borre og omegns borgerforening og Møens netværk 2006: Kresten Touborg fik hæderen for altid utrættelig at bære landdistriktsdebatten frem i folketinget 2005: Rie Thomsen formand for landbrugets børneorganition 4H, Hånd, Hoved, Hjerte, og Helbred, Rie har formået at gøre 4H arbejde kendt og respekteret ud over landbrugets rækker 2004: I dette år satte vi fokus på de samarbejdende landsbyer i de enkelte kommuner, her var der to personer som sprang i øjnene nemmelig Bjarne Gregersen, arkitekt og planlægger primus motor i borgerinddragelse i Horsens Kommune, samt Trine Testmann som via sit arbejde som formand for Landsbyforeningerne i Ringsted Kommune har været medvirkende til udarbejdelsen af Landdistriktspolitikken for Ringsted Kommune som en af de allerførste. 2003: Ejvind Pedersen har i mange år "været med på" alt, hvad der har haft med Svindinges udvikling at gøre, købmand, stier, friskole, børnehave m.m. allersenest også opbygningen af Landsbyrådet i Ørbæk Kommune. Jens Jørgen Christensen, landsbyskubber og fodbolddommer gennem mange, mange år. Samlingssteder, aktiviteter, P-plads, politikersnak, landsbyskole og lejligheder i landsbyen. Thorkild Jensen fortjener æren for sit store arbejde for alt hvad der har med Hundborg at gøre: legepladser, skole, ungdomsklub, forsamlingshus, friarealer, basar, restaurering af Faddersbøl Mølle. 2002: Merete Engsted, Sønderho, bagerkone, Arbejde for service og daglig funktion i landsby som affolkes, når helårshuse opkøbes til brug som feriehuse. Postkontor, bibliotek, børnehus, dagligvarer og lægekonsultation er nogle af sønderhoningernes arbejdsområder. 2001: Poul Hansen, Søndbjerg, sognepræst for indsats for huse og deres indhold i mange år. Næste indsats gælder hospicer på landet, på Thyholm. Sigrid Bluhme, Skindbjerg ved Grenå, for indsatsen for at højspændingsledningerne kom i jorden, i kabler. Næste indsats gælder alle lignende tilfælde af opsætning af højspændingsledninger i stedet for kabler. 2000: Kurth Carlsson, Rimsø. Sognepræst på Norddjursland, for indsats for de sent udviklede unge ved at føre an i at der oprettedes en efterskole og en ungdomshøjskole for dem. 1999: Jørgen Anker Jørgensen, Venø. Præst og lærer på øen i 11 år. Bragte fremgang i lokalsamfundet ud over, hvad man kunne vente. Befolkningen er steg fra 150 til ca : Fhv. skoleinspektør Annelise Vigsnæs, Rakkeby, Vendsyssel, for 17 års utrætteligt samarbejde mellem skole og lokalsamfund og kamp for de små skolers udvikling. 1997: Forfatteren Knud Sørensen, Mors, for alle digte, noveller og foredrag om forholdene i landdistrikterne i mange år. De utallige foredrag i hele landet har været inspirationskilde for mange til at beskæftige sig med landdistrikterne. 1996: Vejle Amts Udviklingsråd, repræsenteret ved Per Overgaard Nielsen, for inspirerende arbejde omkring landdistrikterne i et helt amt. Stærke holdninger til dagligvarehandel i landdistrikterne : Anette Tracz Knudsen, Sdr. Højrups beboerforening, for stadig indsats for trafikken i landsbyerne. Ophavskvinde til L.A.L.'s streamerkampagne: Liv i Landsbyen. 1994: borgmester Alex Lind, Spøttrup, Salling. Talsmand for "Det skæve Danmark", der siden 1986 har arbejdet for at sætte fokus på de fattigere kommuners stilling i Danmark. 1993: borgmester Ole Glahn, Bjergsted, Vestsjælland, for konsekvent, vedvarende arbejde for landsbyer. 1992: arkitekt og byplanlægger Arne Gårdmand, Planstyrelsen, for ihærdigt arbejde mod centralisering i planlægningen og for ligelig udvikling. 1991: journalist Per Henrik Hansen, Information, for varierede og dybtgående beskrivelser af problemstillinger i landdistrikterne. 1990: Vibeke Lyck og Mariluise Weber, Tikøb, Nordsjælland, for arbejdet med at samle hele samfundet om Børnehuset, der så blev Familiehuset. 1989: "De 4 Nordjyder", Vrejlev- Hæstrup, Arne Larsen-Ledet, Arne Mumgård, Ole Simonsen, Werner Sørensen for initiativ og nytænkning, at "sætte landsbyen på den anden ende". 1988: Knud Jensen, Errindlev, Lolland, for arbejde med mulighederne for idræt på landet og halbygning. 1987: Andreas Åbling Pedersen, Bredebro, for stædighed i sagen om jernbaneoverskæringen. 1986: Bent Christiansen, Ørslev, Sjælland, for arbejde med landsbysagen, især posthuset. 1985: Stine Danielsen, Uhre, Vestjylland, for arbejde med landsbyen, især butikken. 1984: miljøminister Christian Christensen for arbejde med landsbysagen på landsplan. 1983: borgmester Erik Hansen, Ringe, for virke til gavn for landsbyskolerne og modstand mod discountbutikker i kommunen. 1982: forfatteren Knud Holst for digtning, beskrivelse af landsbyerne og deres situation.

6 Landsbynyt Er det slut for de små landbrug? Af Knud Storgård Skal udenlandske selskaber have mulighed for at opkøbe store dele af Danmark? Husmandsparret Karl og Marie har i nu snart 50 år levet et lykkeligt og godt liv på deres lille landbrug på trods af forskellige myndigheders hetz mod dem og de små landbrug, men vil kommende generationer få samme mulighed for at leve på landet, eller vil livet i landdistrikterne blive umuliggjort? Folketinget skal i det nye år færdigbehandle lovforslag (L39) til ændring af lov om landbrugsejendomme, fremsat af regeringen. Loven vil bl.a. ophæve arealgrænsen på 500 ha for erhvervelse og sammenlægning af landbrugsejendomme. Derudover vil den ændre reglerne om bopælspligt og selveje og gøre det muligt for selskaber at opkøbe store dele af Danmarks landbrugsjord. Det betyder, at det vil blive muligt for udenlandske selskaber at opkøbe store dele af Danmark. Fødevareministeren har på et spørgsmål svaret, at hun ikke på forhånd ved, hvor store dele, der bliver tale om, og heller ikke kan vurdere, i hvor stort et omfang disse muligheder vil blive udnyttet. Lovforslaget var til 1. behandling i Folketinget den 29.oktober 2009, og det ser ud til ud fra debatten i salen, at lovforslaget vil blive vedtaget alene med regeringens og DF s stemmer. Dette vil være en ulykke, til stor skade for Danmark og ikke mindst for befolkningen i landdistrikterne. Loven vil, hvis den træder i kraft betyde: At endnu flere små og mellemstore landbrug nedlægges; der nedlægges allerede nu ca. 7-8 landbrug om dagen i Danmark, at selvejet som den overvejende besiddelses- og driftsform i jordbruget vil gå tabt, at der vil ske en monopolisering af jordbrugserhvervene, hvis loven træder i kraft, at livet i landdistrikterne og det levende land langsomt vil forsvinde, såsom arbejdspladser, håndværksvirksomheder, landbrugets rådgivning, skoler, forretninger, samt forsamlingshuse m.v. Der nedrives jo allerede mange bygninger i landdistrikterne. Det er vigtigt, at der er liv og aktivitet på landet. Landdistrikterne skal være sunde, livskraftige og bæredygtige områder for nuværende og kommende beboere, som ønsker at bo i fri natur og ikke kun for pengenes skyld. Det betyder endvidere at dyrevelfærden i de store industrilandbrug vil blive forringet, fordi de levende dyr bliver sendt på lange transporter rundt i verden i stedet for at blive slagtet lokalt med meget kort transporttid, at mangfoldigheden ikke får lov til at udvikle sig i landdistrikterne med nye produktionsformer, kreative arbejdspladser og ikke mindst, at den såkaldte strukturudvikling får lov til at fortsætte med endnu større kraft, hvis loven træder i kraft, og vi vil om føje år have nogle få meget store landbrug i Danmark, og hvem er det til glæde for? Næppe for Danmark og danskerne. På et eller andet tidspunkt kommer disse store landbrug til salg, i forbindelse med generationsskifte eller andet, og det er sikkert ikke de unge landmænd, der har penge til at købe disse store landbrug; det vil sikkert gå, som det er gået for andre store danske virksomheder, at de bliver overtaget af udenlandske kapitalfonde, hvilket der ikke er problemer med, hvis loven bliver vedtaget. Men hvilke selskaber har penge til at købe disse store landbrug; måske vil de muslimske olielande investere deres oliemilliarder i Danmarks jord. Men hvem er det til glæde for? Vi vil ikke have, at tyskerne køber vores sommerhuse ved Vesterhavet, men når det gælder store landområder, måske det halve Danmark, bliver der ingen hindring. Aldrig har Folketinget villet vedtage en lov til gavn for så få jordsyge lykkeriddere, men til skade for så mange mennesker. Synes du, at ejendomsretten til Danmarks jord skal spredes til så mange mennesker som muligt til gavn for et levende land for nuværende og kommende beboere og ikke ejes af nogle få udenlandske kapitalfonde? Det er derfor meget vigtigt, at vi får en debat i gang, inden loven bliver vedtaget og Danmark bliver solgt. Du kan deltage i debatten ved at klikke på 6

7 Medlemsblad for Landsforeningen af Landsbysamfund 2010 nr. 1 Vi kæmper mod liberalisering af lukkeloven Af. Hanne Nielsen, Rønbjergvej 78, Ranum, landsformand for Nærbutikkernes Landsforening Nærbutikkernes Landsforening er bange for konsekvenserne af forslaget om at liberalisere lukkeloven. De mindre butikker vil blive hårdt ramt, hvis de største dagligvarebutikker får lov at holde åbent flere søndage, end de allerede gør. Det har i mange år ligget i luften, at lukkeloven skulle udfases og afskaffes, og de små nærbutikker og kiosker har frygtet dette. Men vi har hidtil levet i håbet om, at beslutningen måtte være langt ude i fremtiden. Og mange af os har ligefrem håbet på, at det aldrig blev en realitet. Udover at kunne sælge varer langt billigere - og stadig med fortjeneste - har et varehus et langt større sortiment, som det kan tiltrække kunder med. Det mærker vi allerede på de søndage, hvor alle har åbent. F.eks. er landsbykøbmandens omsætning 30 pct. lavere disse søndage. Og fortjenesten kan lige akkurat dække udgifterne ved at holde åbent svarende til, at indehaveren får en hel arbejdsdag uden løn. Nærbutikkerne er - især i landsbyerne - meget mere end butikker. De er et socialt samlingssted, som er utrolig vigtigt for tilflytning og dermed landsbyernes fortsatte eksistens. Det er et ødelæggende forslag. Man risikerer, at det snart vil være slut med at smutte hen i nærbutikken for at købe en avis eller noget andet, du lige har glemt, eller handle i den lokale specialbutik. Det kommer til at kræve en tur i bilen for Vil det snart være slut med at smutte hen i nærbutikken for at købe en avis eller noget andet, du lige har glemt. at komme til de større butikker. Det vil ramme bl.a. ældre og svage grupper særdeles hårdt, da de får langt til dagligvarer. Et af argumenterne for udfasning af lukkeloven over tre år er, at så har nærbutikkerne tid til at tilpasse sig. Men nærbutikkerne har tilpasset sig deres markedsandel, og mange er allerede lukket. De fleste kan ikke tåle mere tilbagegang, uden at indtjeningsgrundlaget forsvinder helt. Mange af landets nærbutikker er mand-og-kone-butikker, som måske har en enkelt ansat på deltid. Så der er ikke noget at tilpasse med. Mange af butiksejerne har allerede en arbejdsuge på 60 til 70 timer fordelt på ugens syv dage, fordi der ikke er grundlag for en yderligere lønudgift. De butikker er i stor fare for at lukke, hvis de mister yderligere omsætning. Som landsformand for Nærbutikkernes Landsforening synes jeg, at det er forkert, at vi ikke er blevet hørt. Det samme er gældende for HK. Menneskene i de små samfund er heller ikke hørt, og de kommer i høj grad til at mærke, hvis butikkernes forsvinder. Man har heller ikke spurgt de mange ældre eller handicappede, som kan få svært ved at få handlet ind, hvis de små butikker forsvinder. Nærbutikkernes Landsforening har skrevet til alle medlemmerne af Folketingets Erhvervsudvalg og gjort rede for brancheforeningens synspunkter. Samtidig forsøger vi at få nogle møder i stand på Christiansborg for at få en debat i gang, så vi også bliver hørt. Så nej, kære politikere. Hvis I spørger landsbyernes og landdistrikternes befolkning, om de synes, at lukkeloven skal afskaffes, og deres lokale butik forsvinder, tror jeg, at I vil få et klart svar. Nærbutikkernes Landsforening arbejder for, at lukkeloven bevares. Vi mener, at Danmark bliver et fattigere samfund, hvis den nuværende butiksstruktur ændres. 7

8 Returadresse ved uanbringelighed: Jens Jørgen Andreasen, Søndermarksvej 46, Sejet, 8700 Horsens (8245 ARC) ISSN Landsbynyt Girokonto Landsforeningen Af Landsbysamfund har Sparekassen Østjylland som pengeinstitut reg. nr konto nr Frist for stof til næste Landsbynyt d. 8. marts 2010 Kontingent og abonnementsbetaling Medlemsforeninger: 525 kr. Ekstra blade 75 kr. pr. årgang. Firmaer: 525 kr. Enkeltmedlemmer: 200 kr. Abonnementer: 175 kr. Støttebidrag til foreningens arbejde modtages gerne. Nye medlemmer og abonnementer, ændringer og tilkøb af blade: Henvendelse Jens Jørgen: HUSK at melde adresseændring til Jens Jørgen Andreasen så snart det sker VIGTIGT Husk at betale kontingent! Landsbynyt elektronisk Alle medlemmer kan få Landsbynyt tilsendt elektronisk. Ikke-medlemmer kan abonnere. Et års abonnement koster 100 kr. Kontakt Layout: Ivan Jacobsen, Engmosen 2, Lysabild 6470 Sydals Tryk: BESTYRELSEN I LAL Formand Ole Olsen Bildsøvej 165, Næsby strand, 4200 Slagelse / / Næstformand Erik Rytoft Jensen Vestergade 29, 6630 Skodborg / Kasserer Jette Hansen Klintrupvej 13, 8641 Sorring / Medlemsregistrator Jens Jørgen Andreasen Søndermarksvej 46, Sejet, 8700 Horsens / Sekretær Vibeke Davidsen Skrænten 17, Sevel 7830 Vinderup / Bestyrelsesmedlem Gunhild Olesen Møller Strædet 38, 7990 Øster Assels Bestyrelsesmedlem Margrethe Bonde Stenger Smedegade Branderup / suppleant Alice Top-Rasmussen Lærkevej Stenstrup / suppleant Jørn Christensen Brordrupvej 39, Kamstrup 4000 Roskilde Sekretariat Landdistrikternes Hus Jacob Gades allé 5, 6600 Vejen Hjemmeside: og

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge.

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge. La L L andsforeningen Landsbynyt Juni 2009 19. årg. nr. 3 Det lysner lidt for de forfaldne huse Fra Kaj Møldrup Christensen Formand for Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder i Region Midtjylland(S).

Læs mere

Landsbynyt. vise film og give mulighed for dialog med filmskaberne.

Landsbynyt. vise film og give mulighed for dialog med filmskaberne. Juni 2006 Landsforeningen af Landsbysamfund 16. årgang nr. 4 Antropolog, historiker og filminstruktør Maria Rytter i snak med Jacob Osclag ved festivalens start. Danmarks første Landsbyfilmfestival gik

Læs mere

Da Sønderho fik gadenavne

Da Sønderho fik gadenavne LaL Landsbynyt August 2009 19. årg. nr. 4 Da Sønderho fik gadenavne FANØ KOMMUNE Forslag til gadenavne Og husnummerering i Sønderho Fanø byråd har fået henvendelse fra Post- og Telegrafvæsenet, som har

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

Hvis ikke borgerne er medbestemmende, så går det galt. Eget forlag

Hvis ikke borgerne er medbestemmende, så går det galt. Eget forlag Andreas Åbling Petersen Skolemassakren En historie om lukningen af 8 skoler i Tønder Kommune og andre affolkningsfremmende beslutninger og foranstaltninger. Og om kommunale og andre myndigheders manglende

Læs mere

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew

Nordfyn. Nr. 1 april 2014 9. Årgang. Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Christel Schaldemose. Kandidat til EU parlamentet. Foto: Mew Nr. 1 april 2014 9. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne

Læs mere

Danske Landsbyer. Ud af bankens skygge. Af Hans Jørgen Dalum

Danske Landsbyer. Ud af bankens skygge. Af Hans Jørgen Dalum Danske Landsbyer Februar 2012 2. årg. nr. 1 Landdistrikternes Fællesråd Ud af bankens skygge Af Hans Jørgen Dalum Hans Jørgen Dalum Det er en mærkelig og vanskelig tid vi lever i, når man ser på den økonomiske

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne Et kendt ansigt Mange årsager til diarre Arla hæver øko-tillæg Den nye Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen er et kendt ansigt i dansk landbrug. Landbruget hilser hende velkommen tilbage i ministeriet,

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

Kap. 1 Forord v/keld Andersen...3. Kap. 2 Fakta om Mors v/knud Mikkelsen...4. Kap. 3 Historien om Mors v/fhv. viceskoledirektør Jørgen Graabæk...

Kap. 1 Forord v/keld Andersen...3. Kap. 2 Fakta om Mors v/knud Mikkelsen...4. Kap. 3 Historien om Mors v/fhv. viceskoledirektør Jørgen Graabæk... Landsbyhåndbogen Indholdsfortegnelse Kap. 1 Forord v/keld Andersen...3 Kap. 2 Fakta om Mors v/knud Mikkelsen...4 Kap. 3 Historien om Mors v/fhv. viceskoledirektør Jørgen Graabæk...5 Kap. 4 Erhvervslivet

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

Forsamlingshus nyt marts 2012

Forsamlingshus nyt marts 2012 Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Forsamlingshus nyt marts 2012 Bestyrelsen tog taget i angreb 1 kolofon Oplag 1.500 eksemplarer ISSN: 1601-8494 Redaktion: Landsforening Danske Forsamlingshuse Redaktør

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere