Landdistriktsrådet for Morsø Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landdistriktsrådet for Morsø Kommune"

Transkript

1 Landsbynyt Februar årg. nr. 1 Landdistriktsrådet for Morsø Kommune Den 28. september 1987 stiftedes LANDSBYUDVALGET PÅ MORS. Dets formål var at være serviceorgan til gavn for udviklingen af landsbyerne for øens 22 borger- og beboerforeninger udenfor Nykøbing. Udvalget har haft væsentlig indflydelse på såvel kommune- som regionsplaner. Udvalget bestod af en repræsentant for kommunalbestyrelsen og fire repræsentanter for de 22 foreninger. I slutningen af 1999 blev det mere og mere klart, at vi trængte til fornyelse, og vi lagde ud med en landdistriktskonference opfulgt af en møderække. Resultatet blev et forslag til landdistriktspolitik, som vi i juni 2000 afleverede til Morsø Kommune, hvor det så var til høring i samtlige forvaltninger og udvalg. Forslaget blev med ganske få ændringer (c: økonomiske forbehold) godkendt af kommunalbestyrelsen den 19. marts 2001 og den 2. maj samme år stiftedes så LANDDISTRIKTSRÅDET FOR MORSØ KOMMUNE, som afløser for LANDS- BYUDVALGET. Rådet består af en repræsentant for hver af de 22 borger- og beboerforeninger. Disse 22 vælger ud af deres midte en bestyrelse på fem personer, og bestyrelsen vælger så ud af sin midte en formand. Der er ingen kommunal repræsentation i rådet. Kommunen stiller ikke sekretariatsbistand til rådighed, men yder støtte til driftsomkostningerne med nogle få tusind kr. pr. år. Vi har fået kr. fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje til iværksættelse af landdistriktspolitikken. Rådet deltager i de to årlige møder, som kommunen holder med de 22 foreninger. Således skriver en visionær og fremsynet nu afdød Bent Jensen fra Sundby i juni 2001 på LALs hjemmeside. Han valgtes til formand for udvalget og for Landdistriktsrådet fra dets start. LDR. Landdistriktrådet for Morsø Kommune (LDR) har siden fortsat sin virksomhed med de samme intentioner: at styrke livet og udviklingen i landdistrikterne. Der har været afholdt en række konferencer i årenes løb. F.eks. afvikledes en konference med øens to landbrugsorganisationer om landbruget og dets naboer og en med Morsø Kommune om boligproblemer på landet bl.a. om byfornyelse. I de nærmest følgende år bevilgede Morsø Komune en pulje til projekter i landdistriktet, som beboer- og borgerforeningerne kunne søge om hos LDR. Vi rådede i en årrække over kr. i de seneste to år beskåret til kr. Praksis med at søge midler hos LDR er fastholdt, og der er igennem årene gennemført en lang række spændende og livgivende projekter rundt på øen. Projekter i Beboer- og Borgerforeningsregi For at opnå støtte til et projekt har vi det princip, at der skal være en forening eller sammenslutning med vedtægter bag ansøgningen, og at der skal hentes mindst lige så mange kroner ind fra anden offentlig medfinansiering f.eks. EU-midler. Eksempler på projekter: It-cafeer, kalkovn, gadekær, multibaner, havneudvikling, naturprojekter som shelters og kystruteudvikling, forsamlingshusudvikling, kunstmesse etc. etc. Se flere eksempler, som er et lille udpluk af projekter, i Landsbyhåndbogen på vores hjemmeside: Projekter i LDR-regi I 2003 afviklede LDR et dobbeltprojekt dels IMAGE-projektet, dels STRATEGI OG HANDLEPLANER. Vi ville arbejde med øens image og samtidig styrke de enkelte foreningers forudsætninger for at præge deres område gennem projekter, som gavner, giver nye muligheder og gør området kønnere. Der deltog ca. 100 mennesker i projektet, som strakte sig over godt et år. Efterfølgende har vi som projekt Indhold: Fortsættes på næste side. Landdistriktsrådet for Morsø Kommune... s.1 Leder... s.2 Historien om Kr. Stillinge Kultur & Fritidscenter... s.3 Invitation til tossetræf... s.4 Årsmøde og generalforsamling s.4-5 Er det slut for de små landbrug?... s.6 Nærbutikkernes Landsforenin kæmper mod liberalisering af lukkeloven... s.7 La Laf landsbysamfund L andsforeningen L L andsforeningen La af landsbysamfund

2 Landsbynyt Leder Nordiske venner fra HNSL (Hele Norden Skal leve) og der afholdes bestyrelsesmøde i HNSL fredag eftermiddag. Vi håber at alle bliver til generalforsamlingen lørdag. Ole Olsen Formand Arkivering på Rigsarkivet Så er 2010 i fuld gang og vi i LAL s bestyrelse har været samlet til vores første bestyrelsesmøde i Tønder. Et lidt usædvanligt møde, da en stor del af tiden fra fredag til lørdag eftermiddag gik med sortering af alle de bilag og andet materiale, vi har samlet siden LAL blev stiftet i Rigsarkivet har anmodet os om at indsamle alle væsentlige bilag og materiale fra 1976 og til og med år Vi havde inden dette bestyrelsesmøde indsamlet materiale hos Jytte Møller, Barbara Diklev og Knud Jensen, samt hvad den nuværende bestyrelse havde af materiale. For alle i bestyrelsen blev det en spændende arkivering, da der i materialet er mange ting, som den nuværende bestyrelse ikke kendte til. Materialet vil i løbet af kort tid være på Rigsarkivet i kasser inddelt i årstal og med vores navn. Materialet er arkiveret med en påtegning om, at alle interesserede må se alle bilag, så nu er vi et stykke historie i Rigsarkivet. Årsmøde og generalforsamling afholdes i år på Mors, og for nogle af vore medlemmer vil det være en længere rejse. Vi har besluttet at årsmøde/generalforsamling skal skifte mellem landsdele så alle vore medlemmer på et eller andet tidspunkt føler, at nu kan de deltage. Vi har mulighed for at arrangere overnatning enten fredag/lørdag eller lørdag/søndag til en fornuftig pris, og I kan i tilmeldingen gøre opmærksom på at I ønsker denne mulighed og gerne vil høre nærmere om dette. I år er der udover et spændende program, besøg af vores Fortsat fra forsiden. lavet LANDSBYHÅNDBOGEN, der giver idéer og anvisninger på at starte projekter. Det næste i rækken blev projekt LANDSBYNET, som handlede om at etablere et net af hjemmesider i landsbyerne. Projektet er afsluttet,og der er oprette hjemmeside i langt over halvdelen af vore landsbyer, men der pågår stadig undervisning for interesserede, som vil oprette eller udvikle deres hjemmeside. Senest har vi afsluttet projekt KODEKS FOR GODT MEDBORGERSKAB bl.a. i samarbejde med ungdomsskolen. Det har varet halvandet år med konference, foredrag og højskoldage. Der er lavet en film på 35 minutter: ER I MED? med UNG NEWS og 9 borger til borgeranbefalinger, som vi også kalder 9 Yderligere et nyt spændende tiltag er, at vi har inviteret alle tidligere Landsbytosser til at komme fredag og deltage i et møde, hvor de kan give deres mening til kende om Rigets tilstand. De deltager i en middag fredag aften sammen med vore Nordiske venner og LAL s bestyrelse, og de vil ligeledes være tilstede på generalforsamlingen lørdag. Landdistrikternes Fællesråd hvor LAL er medlem, er nu flyttet til større lokaler i det gamle mejeri i Vejen og lokalerne blev indviet ved en reception den 3. februar, hvor vi deltog. Flytningen var nødvendig, da de gamle lokaler var blevet for små til, at de ansatte kunne få en fornuftig arbejdsplads. Blomstrende landsby som der tidligere er omtalt i Landsby Nyt, bliver en succes, som rigtig mange landsbyer og kommuner melder ind på og vil deltage i. Første arrangement og starten på projektet foregår på Ærø den 8. maj med deltagelse af en repræsentant fra kongehuset, samt forhåbentlig en minister. I næste blad vil vi informere om arrangementet på Ærø, men skal allerede nu appellere til at I bruger lidt tid på information om hvordan Jeres kommune og I som medlemmer får startet Blomstrende landsby der hvor I bor. Kommunalbestyrelser har nu i rigtig mange kommuner afholdt første møde, og vi i LAL venter spændt på meldinger om, hvordan samarbejdet fungerer i de kommuner, hvor der har været handlet om borgmesterposten. Det er ikke noget nyt fænomen, men aldrig i den størrelsesorden og på et så lavt niveau som denne gang. Vi skal fra LAL appellere til, at politikere i Folketinget kan finde en løsning på, hvordan man undgår disse populært sagt studehandler ved fremtidige kommunalvalg, så vi borgere igen kan få tillid til at det valg, vi foretager på valgdagen. På gensyn på Mors den 6. marts Ole Olsen kodeks. Der har medvirket omkring 400 mennesker i projektet. Disse projekter er finansieret med projektmidler fra Indenrigsministeriet, EU, Morsø Kommune, banker og andre fonde. Se hjemmesiden: ØVRIGT SAMARBEJDE Udover det allerede nævnte er LDR repræsenteret i LAG Thy-Mors, FiskeriLAG Nord, Morsø Kommunes Boligkommission, Profileringsudvalget, Lokalplanhøring og samarbejder med udviklingsafdelingen. I øjeblikket er vi i gang med at justere vores vedtægter. Sundby Mors den 24. januar 2010 Keld Andersen 2

3 Medlemsblad for Landsforeningen af Landsbysamfund 2010 nr. 1 Historien om Kr. Stillinge Kultur & Fritidscenter, kaldet HUSET På initiativ af Lokalrådet for Hejninge & Stillinge Sogne blev der, i slutningen af 2007 nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Idrætsforeningen og Ungdomsklubben med det formål at få etableret et sted, hvor lokalområdets foreninger kan udøve deres virke. Vi ønskede os et hus, hvor børnene i Ungdomsklubben kunne trives, hvor idrætsudøverne kunne holde 3. halvleg, hvor dagplejemødrene kunne mødes og hvor områdets mange foreninger kunne have til huse. Vi inviterede i januar 2008 Slagelse Kommunes Borgerrepræsentant til møde for, at forelægge og debattere planerne. Borgerrepræsentanten formidlede hurtigt kontakt til politikerne og forvaltningen, og rådgav os om angrebsvinkler. Ligeledes i januar 2008 holdt vi et dialogmøde med lokalområdets øvrige interessenter skolen, SFO en, dagplejemødrene, Hallen m.fl. Alle gav tilsagn om opbakning til projektet, hvilket har givet en god ballast og et godt fundament til det fortsatte arbejde. Den 19. maj 2008 blev ideen / oplægget under et borgermøde i det lokale forsamlingshus, præsenteret for en samling politikere. Vi søgte, og fik, midler fra Slagelse Kommune til at få udarbejdet en skitse samt en overslagspris på en bygning. På baggrund af dette materiale søgte vi i august 2008 Slagelse Kommune om midler til at realiserer projektet, der nu var vokset fra en 300 m_ stor tilbygning til den eksisterende idrætshal, til en selvstændig bygning på lidt over 400 m_. Dette projekt forudsætter anlæggelse af mindst 1 ny fodboldbane, hvilket der altså også skal findes midler til. Henover efteråret 2008 og vinteren 2008/2009, har vi haft besøg af flere politiske udvalg, som vi har vist de meget kummerlige forhold vores Ungdomsklub drives i, i et nedlagt mejeri. Alle politikerne har vist stor interesse for vores projekt, og har alle vist stor sympati for vores arbejde. I løbet af foråret 2009 udviste især Venstre interesse for vores problemer og HUSET. Venstre er dog ikke med i flertalsgruppen i Slagelse Byråd, men valgkampen begyndte tidligt i Slagelse Kommune. Da Venstres lokale partitop havde meldt positivt ud, brugte vi vores kræfter på Socialdemokratiet, der har den førende position i flertalsgruppen og de hørte os HURRA! På budgettet for 2010 er der afsat 4 3 millioner til vores projekt, der samlet formentlig løber op i ca. 8 millioner. Vi håber nu, at politikerne til næste år, så afsætter yderligere 4 millioner i budget Arbejdet med HUSET har vist os: At det er vigtigt med et bredt funderet ejerskab, altså at få involveret så mange interessenter som muligt. At det er meget vigtigt at få sat et stærkt hold, d.v.s. at få analyseret projektets udfordringer og afdækket potentielle aktørers kompetencer, og derefter samle de bedste kræfter i en mindre, men handlekraftig gruppe. At man så vidt muligt skal undgå partipolitisk tovtrækkeri. Vigtigheden af at holde en konstruktiv, positiv og sober dialog, hvorimod negativitet, nepotisme og ufred er direkte opslidende og et dræbende resursespild. At et godt netværk er meget udbytterigt, og at det ofte er vigtigere at lytte end at tale. Skulle nogen have lyst til at høre mere om vores arbejde, så send en mail til

4 Landsbynyt Kære Landsbytosse! Landsforeningen af Landsbysamfund inviterer dig hermed til en samling på Mors i forbindelse med foreningens årsmøde og generalforsamling 5. og 6. marts I hele Landsforeningens levetid har dagsordenen haft i hvert fald 2 væsentlige punkter nemlig at forsøge at følge udviklingen i Landdistrikterne i Danmark - prøve at påvirke landspolitikerne til at have fokus på udviklingsmulighederne afbalanceret i Danmark. Det andet vigtige arbejdsområde det der helt klart har fyldt mest, at give medlemsforeningerne nogle værktøjer til at styrke det lokale arbejde for udvikling i netop disses lokale område. Efter den seneste strukturreform er der igen sket en kolossal forandring i vores samfund. Ingen strukturer er som de plejer; det er utroligt svært at få en seriøs dialog mellem kommunalpolitikere og lokalsamfundenes ildsjæle. Der bliver dannet lokalråd og lignende fora for varetagelse af opgaven med at forsøge at føre dialogen med det kommunalpolitiske system og samle lokalområdet til samarbejde for den fælles fremtidige udvikling. Der er rigtig mange spørgsmål at søge svar på. Der er brug for landsbytossernes visioner for fremtidens landsbysamfund. Skal ildsjælenes frivillige arbejde fortsat være omdrejningspunktet for landsbysamfundets udvikling og aktiviteter? Skal vi have værditænkning og holdningsbaseret dialog tilbage til den politiske debat i vores samfund? Er markedskræfter og udliciteringstænkning nyttige for landdistriktsudvikling? Kunne samfundet se landdistrikterne som et holdningslaboratorium? f.eks. fri for bureaukrati fri for krav om udlicitering Eksperimentering med organisering af offentlig service Hvordan med demokratiet? LAL søger Landsbytossernes vision for fremtidens landdistrikter! Du inviteres hermed til Morsø Landbrugsskole, Mosegårdsvej 10, 7990 Nykøbeng Mors Fredag d. 5. marts kl til eftermiddagskaffe og debat. Du er selvfølgelig også meget velkommen til at deltage i årsmødet og evt. tage hele weekenden på Mors og se lidt mere til denne perle i Danmark. Tilmeld dig venligst til Jens Jørgen Andreasen på han kan også hjælpe med at finde overnatningsmulighed, hvis det er ønsket. På forhåbentligt gensyn Jette Hansen! La Laf landsbysamfund L andsforeningen HAR DU TILMELDT DIG ÅRSMØDET?? TILMELDINGEN TIL ÅRSMØDET PÅ MORS SKAL SKE VIA VORES HJEMMESIDE: af landsbysamfund SKULLE DU/I HAVE LYST TIL AT OVERNATTE OG OPLEVE MORS PÅ EGEN HÅND ER DER MULIGHED FOR AT FINDE OVERNATNINGSMULIGHEDER PÅ FØLGENDE HJEMMESIDE: 4 L L andsforeningen La LL l andsforeningen af landsbysamfund

5 Medlemsblad for Landsforeningen af Landsbysamfund 2010 nr. 1 Kender I en tosse? forslag ønskes Det er en mangeårig tradition at LAL hvert år kårer en Landsbytosse, og bestyrelsen efterlyser derfor forslag til Årets Landsbytosse hos medlemmerne. Landsbytossen skal via sine holdninger, eller måden hvorpå vedkommende kommer ud med sine holdninger, have sat fokus på landområderne og disses udvikling. Vedkommende skal have været en spydspids i forhold til vise at samarbejde betaler sig, og viljen til at tage med indflydelse og medansvar, skal være en bærende del af tossens virke, da dette er en LAL mærkesag. Kandidat forslag sendes til eller telefoneres til Jette Hansen og skal være os i hænde senest den onsdag den 20. februar. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at sortere mellem de indkomne kandidater. LEDIG 2009: Peter Sten Nielsen, Lundby Sogn, Peter Sten har generelt været meget udfarende og idémager til rigtig mange tiltag i Lundby, gamle Vordingborg kommune og hele Sydsjælland som nu dækkes af den nye Vordingborg kommune. På det sidste har Peter Sten også markeret sig i Fakse området. 2008: Niels Aage Poulsen mangeårig aktivist og krumtap i Borre og omegns borgerforening og Møens netværk 2006: Kresten Touborg fik hæderen for altid utrættelig at bære landdistriktsdebatten frem i folketinget 2005: Rie Thomsen formand for landbrugets børneorganition 4H, Hånd, Hoved, Hjerte, og Helbred, Rie har formået at gøre 4H arbejde kendt og respekteret ud over landbrugets rækker 2004: I dette år satte vi fokus på de samarbejdende landsbyer i de enkelte kommuner, her var der to personer som sprang i øjnene nemmelig Bjarne Gregersen, arkitekt og planlægger primus motor i borgerinddragelse i Horsens Kommune, samt Trine Testmann som via sit arbejde som formand for Landsbyforeningerne i Ringsted Kommune har været medvirkende til udarbejdelsen af Landdistriktspolitikken for Ringsted Kommune som en af de allerførste. 2003: Ejvind Pedersen har i mange år "været med på" alt, hvad der har haft med Svindinges udvikling at gøre, købmand, stier, friskole, børnehave m.m. allersenest også opbygningen af Landsbyrådet i Ørbæk Kommune. Jens Jørgen Christensen, landsbyskubber og fodbolddommer gennem mange, mange år. Samlingssteder, aktiviteter, P-plads, politikersnak, landsbyskole og lejligheder i landsbyen. Thorkild Jensen fortjener æren for sit store arbejde for alt hvad der har med Hundborg at gøre: legepladser, skole, ungdomsklub, forsamlingshus, friarealer, basar, restaurering af Faddersbøl Mølle. 2002: Merete Engsted, Sønderho, bagerkone, Arbejde for service og daglig funktion i landsby som affolkes, når helårshuse opkøbes til brug som feriehuse. Postkontor, bibliotek, børnehus, dagligvarer og lægekonsultation er nogle af sønderhoningernes arbejdsområder. 2001: Poul Hansen, Søndbjerg, sognepræst for indsats for huse og deres indhold i mange år. Næste indsats gælder hospicer på landet, på Thyholm. Sigrid Bluhme, Skindbjerg ved Grenå, for indsatsen for at højspændingsledningerne kom i jorden, i kabler. Næste indsats gælder alle lignende tilfælde af opsætning af højspændingsledninger i stedet for kabler. 2000: Kurth Carlsson, Rimsø. Sognepræst på Norddjursland, for indsats for de sent udviklede unge ved at føre an i at der oprettedes en efterskole og en ungdomshøjskole for dem. 1999: Jørgen Anker Jørgensen, Venø. Præst og lærer på øen i 11 år. Bragte fremgang i lokalsamfundet ud over, hvad man kunne vente. Befolkningen er steg fra 150 til ca : Fhv. skoleinspektør Annelise Vigsnæs, Rakkeby, Vendsyssel, for 17 års utrætteligt samarbejde mellem skole og lokalsamfund og kamp for de små skolers udvikling. 1997: Forfatteren Knud Sørensen, Mors, for alle digte, noveller og foredrag om forholdene i landdistrikterne i mange år. De utallige foredrag i hele landet har været inspirationskilde for mange til at beskæftige sig med landdistrikterne. 1996: Vejle Amts Udviklingsråd, repræsenteret ved Per Overgaard Nielsen, for inspirerende arbejde omkring landdistrikterne i et helt amt. Stærke holdninger til dagligvarehandel i landdistrikterne : Anette Tracz Knudsen, Sdr. Højrups beboerforening, for stadig indsats for trafikken i landsbyerne. Ophavskvinde til L.A.L.'s streamerkampagne: Liv i Landsbyen. 1994: borgmester Alex Lind, Spøttrup, Salling. Talsmand for "Det skæve Danmark", der siden 1986 har arbejdet for at sætte fokus på de fattigere kommuners stilling i Danmark. 1993: borgmester Ole Glahn, Bjergsted, Vestsjælland, for konsekvent, vedvarende arbejde for landsbyer. 1992: arkitekt og byplanlægger Arne Gårdmand, Planstyrelsen, for ihærdigt arbejde mod centralisering i planlægningen og for ligelig udvikling. 1991: journalist Per Henrik Hansen, Information, for varierede og dybtgående beskrivelser af problemstillinger i landdistrikterne. 1990: Vibeke Lyck og Mariluise Weber, Tikøb, Nordsjælland, for arbejdet med at samle hele samfundet om Børnehuset, der så blev Familiehuset. 1989: "De 4 Nordjyder", Vrejlev- Hæstrup, Arne Larsen-Ledet, Arne Mumgård, Ole Simonsen, Werner Sørensen for initiativ og nytænkning, at "sætte landsbyen på den anden ende". 1988: Knud Jensen, Errindlev, Lolland, for arbejde med mulighederne for idræt på landet og halbygning. 1987: Andreas Åbling Pedersen, Bredebro, for stædighed i sagen om jernbaneoverskæringen. 1986: Bent Christiansen, Ørslev, Sjælland, for arbejde med landsbysagen, især posthuset. 1985: Stine Danielsen, Uhre, Vestjylland, for arbejde med landsbyen, især butikken. 1984: miljøminister Christian Christensen for arbejde med landsbysagen på landsplan. 1983: borgmester Erik Hansen, Ringe, for virke til gavn for landsbyskolerne og modstand mod discountbutikker i kommunen. 1982: forfatteren Knud Holst for digtning, beskrivelse af landsbyerne og deres situation.

6 Landsbynyt Er det slut for de små landbrug? Af Knud Storgård Skal udenlandske selskaber have mulighed for at opkøbe store dele af Danmark? Husmandsparret Karl og Marie har i nu snart 50 år levet et lykkeligt og godt liv på deres lille landbrug på trods af forskellige myndigheders hetz mod dem og de små landbrug, men vil kommende generationer få samme mulighed for at leve på landet, eller vil livet i landdistrikterne blive umuliggjort? Folketinget skal i det nye år færdigbehandle lovforslag (L39) til ændring af lov om landbrugsejendomme, fremsat af regeringen. Loven vil bl.a. ophæve arealgrænsen på 500 ha for erhvervelse og sammenlægning af landbrugsejendomme. Derudover vil den ændre reglerne om bopælspligt og selveje og gøre det muligt for selskaber at opkøbe store dele af Danmarks landbrugsjord. Det betyder, at det vil blive muligt for udenlandske selskaber at opkøbe store dele af Danmark. Fødevareministeren har på et spørgsmål svaret, at hun ikke på forhånd ved, hvor store dele, der bliver tale om, og heller ikke kan vurdere, i hvor stort et omfang disse muligheder vil blive udnyttet. Lovforslaget var til 1. behandling i Folketinget den 29.oktober 2009, og det ser ud til ud fra debatten i salen, at lovforslaget vil blive vedtaget alene med regeringens og DF s stemmer. Dette vil være en ulykke, til stor skade for Danmark og ikke mindst for befolkningen i landdistrikterne. Loven vil, hvis den træder i kraft betyde: At endnu flere små og mellemstore landbrug nedlægges; der nedlægges allerede nu ca. 7-8 landbrug om dagen i Danmark, at selvejet som den overvejende besiddelses- og driftsform i jordbruget vil gå tabt, at der vil ske en monopolisering af jordbrugserhvervene, hvis loven træder i kraft, at livet i landdistrikterne og det levende land langsomt vil forsvinde, såsom arbejdspladser, håndværksvirksomheder, landbrugets rådgivning, skoler, forretninger, samt forsamlingshuse m.v. Der nedrives jo allerede mange bygninger i landdistrikterne. Det er vigtigt, at der er liv og aktivitet på landet. Landdistrikterne skal være sunde, livskraftige og bæredygtige områder for nuværende og kommende beboere, som ønsker at bo i fri natur og ikke kun for pengenes skyld. Det betyder endvidere at dyrevelfærden i de store industrilandbrug vil blive forringet, fordi de levende dyr bliver sendt på lange transporter rundt i verden i stedet for at blive slagtet lokalt med meget kort transporttid, at mangfoldigheden ikke får lov til at udvikle sig i landdistrikterne med nye produktionsformer, kreative arbejdspladser og ikke mindst, at den såkaldte strukturudvikling får lov til at fortsætte med endnu større kraft, hvis loven træder i kraft, og vi vil om føje år have nogle få meget store landbrug i Danmark, og hvem er det til glæde for? Næppe for Danmark og danskerne. På et eller andet tidspunkt kommer disse store landbrug til salg, i forbindelse med generationsskifte eller andet, og det er sikkert ikke de unge landmænd, der har penge til at købe disse store landbrug; det vil sikkert gå, som det er gået for andre store danske virksomheder, at de bliver overtaget af udenlandske kapitalfonde, hvilket der ikke er problemer med, hvis loven bliver vedtaget. Men hvilke selskaber har penge til at købe disse store landbrug; måske vil de muslimske olielande investere deres oliemilliarder i Danmarks jord. Men hvem er det til glæde for? Vi vil ikke have, at tyskerne køber vores sommerhuse ved Vesterhavet, men når det gælder store landområder, måske det halve Danmark, bliver der ingen hindring. Aldrig har Folketinget villet vedtage en lov til gavn for så få jordsyge lykkeriddere, men til skade for så mange mennesker. Synes du, at ejendomsretten til Danmarks jord skal spredes til så mange mennesker som muligt til gavn for et levende land for nuværende og kommende beboere og ikke ejes af nogle få udenlandske kapitalfonde? Det er derfor meget vigtigt, at vi får en debat i gang, inden loven bliver vedtaget og Danmark bliver solgt. Du kan deltage i debatten ved at klikke på 6

7 Medlemsblad for Landsforeningen af Landsbysamfund 2010 nr. 1 Vi kæmper mod liberalisering af lukkeloven Af. Hanne Nielsen, Rønbjergvej 78, Ranum, landsformand for Nærbutikkernes Landsforening Nærbutikkernes Landsforening er bange for konsekvenserne af forslaget om at liberalisere lukkeloven. De mindre butikker vil blive hårdt ramt, hvis de største dagligvarebutikker får lov at holde åbent flere søndage, end de allerede gør. Det har i mange år ligget i luften, at lukkeloven skulle udfases og afskaffes, og de små nærbutikker og kiosker har frygtet dette. Men vi har hidtil levet i håbet om, at beslutningen måtte være langt ude i fremtiden. Og mange af os har ligefrem håbet på, at det aldrig blev en realitet. Udover at kunne sælge varer langt billigere - og stadig med fortjeneste - har et varehus et langt større sortiment, som det kan tiltrække kunder med. Det mærker vi allerede på de søndage, hvor alle har åbent. F.eks. er landsbykøbmandens omsætning 30 pct. lavere disse søndage. Og fortjenesten kan lige akkurat dække udgifterne ved at holde åbent svarende til, at indehaveren får en hel arbejdsdag uden løn. Nærbutikkerne er - især i landsbyerne - meget mere end butikker. De er et socialt samlingssted, som er utrolig vigtigt for tilflytning og dermed landsbyernes fortsatte eksistens. Det er et ødelæggende forslag. Man risikerer, at det snart vil være slut med at smutte hen i nærbutikken for at købe en avis eller noget andet, du lige har glemt, eller handle i den lokale specialbutik. Det kommer til at kræve en tur i bilen for Vil det snart være slut med at smutte hen i nærbutikken for at købe en avis eller noget andet, du lige har glemt. at komme til de større butikker. Det vil ramme bl.a. ældre og svage grupper særdeles hårdt, da de får langt til dagligvarer. Et af argumenterne for udfasning af lukkeloven over tre år er, at så har nærbutikkerne tid til at tilpasse sig. Men nærbutikkerne har tilpasset sig deres markedsandel, og mange er allerede lukket. De fleste kan ikke tåle mere tilbagegang, uden at indtjeningsgrundlaget forsvinder helt. Mange af landets nærbutikker er mand-og-kone-butikker, som måske har en enkelt ansat på deltid. Så der er ikke noget at tilpasse med. Mange af butiksejerne har allerede en arbejdsuge på 60 til 70 timer fordelt på ugens syv dage, fordi der ikke er grundlag for en yderligere lønudgift. De butikker er i stor fare for at lukke, hvis de mister yderligere omsætning. Som landsformand for Nærbutikkernes Landsforening synes jeg, at det er forkert, at vi ikke er blevet hørt. Det samme er gældende for HK. Menneskene i de små samfund er heller ikke hørt, og de kommer i høj grad til at mærke, hvis butikkernes forsvinder. Man har heller ikke spurgt de mange ældre eller handicappede, som kan få svært ved at få handlet ind, hvis de små butikker forsvinder. Nærbutikkernes Landsforening har skrevet til alle medlemmerne af Folketingets Erhvervsudvalg og gjort rede for brancheforeningens synspunkter. Samtidig forsøger vi at få nogle møder i stand på Christiansborg for at få en debat i gang, så vi også bliver hørt. Så nej, kære politikere. Hvis I spørger landsbyernes og landdistrikternes befolkning, om de synes, at lukkeloven skal afskaffes, og deres lokale butik forsvinder, tror jeg, at I vil få et klart svar. Nærbutikkernes Landsforening arbejder for, at lukkeloven bevares. Vi mener, at Danmark bliver et fattigere samfund, hvis den nuværende butiksstruktur ændres. 7

8 Returadresse ved uanbringelighed: Jens Jørgen Andreasen, Søndermarksvej 46, Sejet, 8700 Horsens (8245 ARC) ISSN Landsbynyt Girokonto Landsforeningen Af Landsbysamfund har Sparekassen Østjylland som pengeinstitut reg. nr konto nr Frist for stof til næste Landsbynyt d. 8. marts 2010 Kontingent og abonnementsbetaling Medlemsforeninger: 525 kr. Ekstra blade 75 kr. pr. årgang. Firmaer: 525 kr. Enkeltmedlemmer: 200 kr. Abonnementer: 175 kr. Støttebidrag til foreningens arbejde modtages gerne. Nye medlemmer og abonnementer, ændringer og tilkøb af blade: Henvendelse Jens Jørgen: HUSK at melde adresseændring til Jens Jørgen Andreasen så snart det sker VIGTIGT Husk at betale kontingent! Landsbynyt elektronisk Alle medlemmer kan få Landsbynyt tilsendt elektronisk. Ikke-medlemmer kan abonnere. Et års abonnement koster 100 kr. Kontakt Layout: Ivan Jacobsen, Engmosen 2, Lysabild 6470 Sydals Tryk: BESTYRELSEN I LAL Formand Ole Olsen Bildsøvej 165, Næsby strand, 4200 Slagelse / / Næstformand Erik Rytoft Jensen Vestergade 29, 6630 Skodborg / Kasserer Jette Hansen Klintrupvej 13, 8641 Sorring / Medlemsregistrator Jens Jørgen Andreasen Søndermarksvej 46, Sejet, 8700 Horsens / Sekretær Vibeke Davidsen Skrænten 17, Sevel 7830 Vinderup / Bestyrelsesmedlem Gunhild Olesen Møller Strædet 38, 7990 Øster Assels Bestyrelsesmedlem Margrethe Bonde Stenger Smedegade Branderup / suppleant Alice Top-Rasmussen Lærkevej Stenstrup / suppleant Jørn Christensen Brordrupvej 39, Kamstrup 4000 Roskilde Sekretariat Landdistrikternes Hus Jacob Gades allé 5, 6600 Vejen Hjemmeside: og

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge.

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge. La L L andsforeningen Landsbynyt Juni 2009 19. årg. nr. 3 Det lysner lidt for de forfaldne huse Fra Kaj Møldrup Christensen Formand for Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder i Region Midtjylland(S).

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Rigmor Kryger, Køge, har flere gange leveret artikler til Holmsland Sogneblad, især fra Søndervig. Denne gang drejer det sig om

Rigmor Kryger, Køge, har flere gange leveret artikler til Holmsland Sogneblad, især fra Søndervig. Denne gang drejer det sig om La L L andsforeningen Landsbynyt Maj 2009 19. årg. nr. 2 Rigmor Kryger, Køge, har flere gange leveret artikler til Holmsland Sogneblad, især fra Søndervig. Denne gang drejer det sig om Kabelhuset i Søndervig

Læs mere

Referat af årsmødet 2010

Referat af årsmødet 2010 Referat af årsmødet 2010 Nordfyns Landdistriktsråd 22. juni 2010, kl. 19.00 på Kongslundskolen, Skovby. Referent: Hanne Bille, Nordfyns Kommune 1. Åbning af mødet ved formand. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse ! Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse 17. april 2015 Til stede: Bente Banemann, Henning Jensen, Robert Hansen, Birthe Peltz, Hans

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, mandag den 7. november 2011

Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, mandag den 7. november 2011 Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, mandag den 7. november 2011 Mødet fandt sted kl. 19.00 - til ca. 21.00 i Ringsted, Rønnedevej 9. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse og underskrift

Læs mere

Halvrimmen. Med sammenhold kan alt lade sig gøre. Langt over 1000 frivillige timer lagt i arbejdet med at gøre bygning klar til købmandsforretning

Halvrimmen. Med sammenhold kan alt lade sig gøre. Langt over 1000 frivillige timer lagt i arbejdet med at gøre bygning klar til købmandsforretning LaL Landsbynyt December 2010 20. årg. nr. 6 Halvrimmen Med sammenhold kan alt lade sig gøre Langt over 1000 frivillige timer lagt i arbejdet med at gøre bygning klar til købmandsforretning Hvad gør et

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller.

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller. Referat Generalforsamling for Frivillighedscenter Sydsjælland-Møn Brænderigården i Vordingborg, 11. marts 2014 1. Valg af dirigent Marie Lenstrup blev valgt. 2. Valg af referent Anders J. Andersen blev

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner?

Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Hvordan skabes et folkeligt engagement i lokalsamfundet i store kommuner? Torsdag den 8. september 2005 kl. 9.30-15.00 Axelborg Blaabjerg Kommune, Dansk Landbrug, Dansk Bredbånd og Fritid & Samfund indbyder

Læs mere

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat.

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i klubhuset Konstituering: Valg af formand

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus

Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus Referat fra stiftende generalforsamling til en friskole i Poulstrup d. 8. okt. 2014 i Poulstrup forsamlingshus Tilstede: 108 borgere fra Poulstrup og omegn. Lasse Overgård Nielsen fra styregruppen bød

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

Møde- og informationsaktivitet

Møde- og informationsaktivitet Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27. januar 2014 kl. 19:00 i Skuldelev Hallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent Poul Henrik Hedeboe, Svanholm valgt til dirigent 2. Formandens

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel.

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel. Referater: Tilskud og økonomi for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer Johannes Nilsson Referent: Vivian Højegaard, Forslag/ide/input fremført af Jørgen Christoffersen, Svaneke Stikord/beskrivelse:

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Marked OG planlægning

Marked OG planlægning Marked OG planlægning 19. april 2013 Seminar Dansk Byplanlaboratorium Holckenhavn Slot Poul Erik Jørgensen pej@nykredit.dk Nykredit April 2013 1 Forretningsudvikling - aktivitet Mia. kr 1200 1000 800 600

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Årets gang 2014. Projekter

Årets gang 2014. Projekter Årets gang 2014 Rekord år for Knivholt Der blev sat ny besøgsrekord idet ikke færre end godt 80.000 registrerede gæster har været på Knivholt og forhåbentlig har en fantastisk oplevelse. Der har været

Læs mere

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Bælum Butikshus ApS Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Stiftelsen af Bælum Butikshus ApS blev en realitet den 7. maj 2015 Formålet med selskabet er: At sikre den fremtidige dagligvarehandel i

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, onsdag den 19. juni 2013 Mødet fandt sted kl. 19.00-22.00 i Mødelokale 1 - på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9. Dagsorden 1. Nye punkter til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

Kandidaternes præsentation af dem selv

Kandidaternes præsentation af dem selv Kandidaternes præsentation af dem selv Formandskandidat (nyvalg) Pia Anne Beck Stæhr, tillidsrepræsentant i Nets, næstformand i Kreds Øst, kredsrepræsentant i Finansforbundets hovedbestyrelse og politisk

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation?

Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation? Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation? v/ Heidi Alsing, Landbrug & Fødervarer Børge Sørensen, Landrbugsrådgivning Syd Hvorfor Selveje? Fordi:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Guide. Foto: Iris. August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. 1sid6er. Sådan får du et billigt. feriehus

Guide. Foto: Iris. August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. 1sid6er. Sådan får du et billigt. feriehus Foto: Iris Guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 1sid6er Sådan får du et billigt feriehus Sommerhuse INDHOLD I DETTE HÆFTE: Scor et billigt sommerhus... 4 Sommerhus-oversigt...

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Vedtægter for Gesten Lokalråd

Vedtægter for Gesten Lokalråd Vedtægter for Gesten Lokalråd 1. Navn Lokalrådets navn er Gesten Lokalråd. Gesten Sogn omfatter den gamle sognegrænse. 2. Formål Det er lokalrådets formål: At få størst mulig kompetence på årsmødet At

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Nyt fra Tænketanken. Fra sidste møde i Rødkærsbro Hallen. 14 medlemmer deltog i mødet.

Nyt fra Tænketanken. Fra sidste møde i Rødkærsbro Hallen. 14 medlemmer deltog i mødet. Tænketanken for Rødkærsbro og Omegn 8840 28.09.10. Sekr. Frede Hansen Nyt fra Tænketanken Fra sidste møde i Rødkærsbro Hallen. 14 medlemmer deltog i mødet. 1. Fra Boligselskabet Sct. Jørgens Afdeling i

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Helle Huse, civilingeniør, Anders Nyvig A/S Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Det er nu 4 år siden, at arbejdet med de første trafik- og miljøhandlingsplaner blev igangsat. Hovedparten

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere