Helsingør Kommuneplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helsingør Kommuneplan 2004-16"

Transkript

1 1 JYRO-projekt nr dato: Helsingør Kommune Udviklingsafdelingen, Rådhuset 3000 Helsingør Indsigelse mod / tillæg til Helsingør Kommuneplan For Danstruplund, Danstrupvej 25, Fredensborg matrikel. Nr. 4 a m.fl. Lille Esbønderup By, Tikøb sogn Helsingør Kommune Bolig og erhverv Mål Begrundelse Danstruplund, en jordløs herregård Omdannelse af Danstruplund fra primært erhverv og sekundært bolig, til primært bolig, seniorboliger samt sekundært lettere kontor/erhverv. Den eksisterende omgivende park udlægges til fritidsaktiviteter for Danstruplunds beboere. Bebyggelsesprocent udvides ikke ved omlægning, omlægning sker ved ombygning af eksisterende bygninger. Ombygning vil i materialevalg og udformning fremstå tilpasset den eksisterende opførte bebyggelse på Danstruplund. Ønsket om områdets delvist ændrede anvendelse kræver en ændring af Helsingør Kommuneplan og HUR s Regionalplan. Ønsket er alene begrundet i hensynet til og muligheden for at genanvende eksisterende anlæg, der for flere bygningers vedkommende repræsenterer en samfundsmæssig værdi, det er derfor ikke målet at der sker en intensivering af bebyggelsen og trafikbelastningen, der vil ved ombygning ikke længere være tale om tung lastbiltrafik. Danstruplund har frasolgt sin landbrugsjord, og dermed sin berettigelse som landbrugsejendom, ejendommen som er beliggende i landzone har i dag med sine mange ubenyttede bygninger og sin kvm store park mulighed for at blive bevaret som en grøn landsby med bolig og lettere erhverv. Det skal i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen bemærkes at den nødvendige service, fks. skole, daginstitutioner mv. er tilstede eller kan etableres i landsbyen Tikøb, som ifølge Helsingør Kommunes Kommuneplan ønskes udbygget med 40 boliger ved Harrestrupvej. Danstruplunds omlægning vil således understøtte Helsingør Kommunes service-forpligtigelser i området.

2 2 Projektbeskrivelse DANSTRUPLUND Historik Danstruplund er en af de ejendomme, som den energiske købmand Good lod opføre efter købet af de kongelige jorde, han opkøbte senere Enghavegård og Brydegård, hvorefter alle ejendomme på i alt 135 Ha tog navneforandring til Danstruplund. Danstruplund blev drevet kvægløst med stort svinehold og hønsehold. Jagten på Danstruplund, som i dag tilhører omkringliggende jorde bl.a. Esrumgård beskrives som god, råvildt og en god bestand af alm. forekommende vildtarter. Helsingoranske Købmænd, Grosserere, Doktorer, én handelsminister og konsuler har på skift i gennem tiden, sammen med datidens helt uundværlige store folkehold givet liv til ejendommen. Sidste enebeboer var Klaus Helmersen med familie og tøjfirmaet Carly Gry med personale. Bygningernes placering og parken Danstruplunds hovedbygning er placeret øst vest, ud mod den store gårdsplads, gårdspladsen er på alle sider omgivet af længebygninger (én boliglænge og to avlsbygninger). På hovedbygningens vestside ligger parkanlægget omgrænset af træer og udsigt til Esrum Sø og videre mod Grib Skov, en park planlagt med forskellige rum; staudehave, frugthave med gamle træer og mindre bygninger til lysthold af høns og kaniner. Ved hovedbygningens nordside en mindre hestestald. Avls- og nybyggede administrationsbygninger er placeret omkring en træomkranset dam, sammen med to én families boliger, hertil kommer en mindre bolig placeret i grundens sydøstlige hjørne. Mod nordøst er ved ombygning i 1990 erne anlagt en stor parkeringsplads til personale, indkørsel til Danstruplund sker til denne plads.

3 3 Hovedbygningen Bilag 1. bygning kvm, fra 1867, er ombygget mellem 1910 og 1915 og igen i 1984, har været anvendt til administration til ca Bygningen har nyklassicistiske træk, med pudset, hvidmalet facade og sort glaseret mansardtag med kviste. Facaden mod gården er symmetrisk omkring indgangspartiets frontspice og paradetrappe. Indvendig: Hall i dobbelthøjde med fordelingsbalkon på første sal, repræsentative store stuer. Kælderen har sidst været anvendt til arkiv og domisticlejlighed. Fra hovedbygningens vestside er der via terrasse med dobbelt trappeløb adgang til parken. Længebygninger omkring hovedbygning Bilag 1, Bygning 1: kvm staldlænge, ombygget 1984 og anvendt til administration og systue, Bilag 1, Bygning 10: 601 kvm, længebygning med kantine mod syd, anvendt til administration og kantine Bilag 1, bygning kvm, ældre bevaringsværdig bygning, tidligere lade og hestestald med port adgang, ombygget og anvendt til, personalerum, lager. Bygninger ved dammen Bilag 1, Bygning 2: 859 kvm, længebygning ombygget 1970 anvendt til administration og lettere produktion, Bilag 1, bygning 14: kvm garageanlæg. Enfamilies huse 3 fritliggende huse (ikke medtaget på bilag) Diverse mindre bygninger på arealet (ikke medtaget på bilag) Fremtidsperspektiver Bygningerne på Danstruplund har været sat til salg gennem flere år uden at det er lykkedes at finde en ny køber/bruger til de eksisterende erhvervslokaler, lager og boliger, hvis totale etageareal er på kvm. Der er efter flere års genuint forsøg på salg - behov for nytænkning omkring denne ejendoms anvendelse. Kvaliteter Danstruplunds lokalisering i landzone, i et naturområde af høj kvalitet, med udsigt til sø, skov og marker, hovedbygningen, den omkringliggende park og de mange afvekslende bygninger danner et harmonisk og bevaringsværdigt kulturmiljø, men et miljø hvor frasalget af de tilliggende jorder nødvendiggør nye tiltag. Ombygning og genbefolkning af Danstruplund, vil i en ombygget og nutidig ramme fastholde kvaliteterne i et bevaringsværdigt storgårdsmiljø i Nordsjælland. Vision JYRO Arkitekter og Designeres forslag er at bebyggelsen skal udvikles til en moderne grøn landsby, som tager vare på de eksisterende historiske, miljømæssige og bygningsmæssige resurser og kvaliteter på Danstruplund. Danstruplund ombygges til forskellige formål; bolig og erhverv og tilbydes til forskellige ejere/investorer.

4 4 indkørsel gårdspladser Bygninger Boliger Hoveddelen af bygningerne bygges om til ejerboliger, andelsboliger og lejeboliger, evt. kombineret med mindre seniorboliger og ungdomsboliger for at give mulighed for et varieret generationsmiljø. Lejligheder med forskellige kvaliteter og størrelser for at få en så stor aldersspredning som muligt. Totalt kan projektet omfatte lejligheder i forskellig størrelser: - hovedbygning deles op i 2-4 store lejligheder (bygning 7) - den nordre gårdfløj opdeles i store lejligheder hvor de øvre bliver i to plan (bygning 1), - ladegården mod øst ud mod vejen deles op i rækkehuse (bygning 3) - den mindre søndre fløj deles op i rækkehuse (bygning 10), - de tre eksisterende énfamilie huse renoveres (bygning 8, 9 og 11) Erhvervslokaler Den senest byggede kontorbygning ( Bilag 1, bygning 2) bibeholdes som erhvervs- og kontorlokaler. Dette for at give selvstændige og mindre virksomheder mulighed for at etablere sig tæt på hjemmet og beboere evt. mulighed for at oprette hjemmearbejdspladser. Ca. 800 kvm erhvervslokaler. Bygning 14 bibeholdes som garageanlæg.

5 5 Fritid Omgivelserne og de bygningsmæssige resurser giver rige muligheder for fritids-aktiviteter, havelodder, frugthave, hestestald, tennisbane, motionshal, festlokaler, hobbylokaler. Hertil kommer områdets mange naturtilbud og øvrige fritidstilbud, bl.a. rideskole, Esrum Møllegaard mm. Udvikling For ikke at fastlåse landsbyens udvikling tages den store uopvarmede lagerhal/garage (bygning 14) ikke med i de første planer for projektet men bibeholdes som en bygningsmæssig resurse (bebyggelsesprocenten er given). Bygningen anvendes i dag som garage og den derved til rådighed stående byggeret kan evt. senere efter de fremtidige beboeres ønske fortsat anvendes til garage eller erhverv, boliger eller andre aktiviteter. Lokalplan og kommunalplan For at visionen skal kunne gennemføres kræves en ny lokalplan/kommuneplan. Bag om projektforslaget står - Kuben / Boplan ved afdelingsdirektør Jørn P. Madsen, som er interesseret i at gennemføre projektet - hvis kommunen er interesseret i at fremtage en lokalplan ud fra de visioner som er skitseret ovenfor. - JYRO arkitekter og designere i Helsingør. står for vision og projektoplæg. Tegnestuen har studeret referenceprojekter i området som grundlag for oplæg og vision. Per Jyllnor Arkitekt MAA Anne Rohweder Direktør JYRO arkitekter og designere Aps Vedlagt: Bilag 1 : Oplæg med lejligheder til Danstruplund

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-0109

LOKALPLAN NR. 9-0109 LOKALPLAN NR. 9-0109 Kær-Ormstoft - landsbyområde SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 E-mail raadhus@sonderborg. dk Lokalplan nr. 9-0109

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012

Lokalplan nr. 172. Del af Kærup Erhvervspark omkring Kærup Gods. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2012 Lokalplan nr. 172 Jordemodervej ROSKILDEVEJ Jordemodervej Kærup Alle Kærup Industrivej Kærup Parkvej Østre Ringvej Tinvej Kærup Alle Benløse Skel Kærup Parkvej Lokalplan nr. 172 Vestmotorvejen Vestmotorvejen

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37 Forslag af 24. juni 2014 Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby Kommuneplantillæg nr. 12 Lokalplan 5.3 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

7 Boliger. Målsætninger At skabe inspirerende boligmiljøer, der gør det attraktivt

7 Boliger. Målsætninger At skabe inspirerende boligmiljøer, der gør det attraktivt 7 Boliger Kapitlet beskriver kommunens planer for den forventede fremtidige boligudvikling i hovedbyer, centerbyer, landsbyer og i det åbne land. På boligområdet står Lolland Kommune over for to udfordringer.

Læs mere

DGI KARPENHØJ NATUR- OG FRILUFTSCENTER ANSØGNING OM IGANGSÆTNING AF LOKALPLANARBEJDE

DGI KARPENHØJ NATUR- OG FRILUFTSCENTER ANSØGNING OM IGANGSÆTNING AF LOKALPLANARBEJDE DGI KARPENHØJ NATUR- OG FRILUFTSCENTER ANSØGNING OM IGANGSÆTNING AF LOKALPLANARBEJDE 2013 N Oversigtskort DGI KARPENHØJ NATUR OG FRILUFTSCENTER SIDE 2 INDHOLD Indledning Historien bag Karpenhøj Eksisterende

Læs mere

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej.

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej. Rosenkildevej Lokalplan 100-63 Sygehuskvarteret i Faxe Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013 Rådhusvej Lærkevej Hertelsvej Præstøvej Præstøvej Forslag til Lokalplan 100-63

Læs mere

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen

LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen LOKALPLAN 3-11.5 Ulfeldtkarrèen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-11.5 ULFELDTKARREEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Lokalplanens formål & indhold. Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger.

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

Landsbyanalyse Sejling

Landsbyanalyse Sejling Landsbyanalyse Sejling Indledning I Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 er der udlagt store områder til byvækst ved Sejling. Byvæksten kan først ske, når den eksisterende landsby er blevet overført til byzone.

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Aarhus Kommune Lokalplan nr. 704 Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 922 (se kortet på næste side) Juli 2012 VIBORGVEJ ÅBY RINGVEJ RYMARKEN

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

NORDMARKEN LANDS DEN G. Hovedstruktur STRANDOM

NORDMARKEN LANDS DEN G. Hovedstruktur STRANDOM a NORDMARKEN LANDS DEN G Hovedstruktur STRANDOM Hovedstruktur Kommuneplanens hovedstruktur er det helhedsbillede som kommunalbestyrelsen sigter mod gennem styringen af offentlig og privat anlægsvirksomhed.

Læs mere

Områdefornyelse i Durup. Program 18.12.2008

Områdefornyelse i Durup. Program 18.12.2008 Områdefornyelse i Durup Program 18.12.2008 Områdefornyelse i Durup... 3 Forord...3 1. Durup... 4 Karakteristik...4 2. Organisation... 8 Borgerdeltagelse...8 Proces og organisation...8 3. Byfornyelse i

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE Borgerrepræsentationen har på mødet den 11. juni 2003 vedtaget forslag til lokalplan Nyboder Skole. Offentlighedsperioden løber fra den xx. xxx til den xx. xxx 2003.

Læs mere

Vaarst i kommuneplan 09

Vaarst i kommuneplan 09 Velkommen til Vaarst Høringssvar Vaarst i kommuneplan 09 August 2009 1 Vaarst er beliggende i den sydøstlige del af Aalborg kommune på grænsen af Lindenborg Ådal. Fra bakken over Vaarst er der udsigt til

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE EN NY BYDEL I RANDERS Boliger, serviceerhverv, butikker, biografcenter, sundhedscenter, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner, bypark

Læs mere

05485.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00. Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård. Domme. la ksatio nskom miss io nen.

05485.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00. Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård. Domme. la ksatio nskom miss io nen. 05485.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05485.00 Fredningen vedrører: Rungsted Ladegård Domme la ksatio nskom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-10-1971 Kendelser Deklarationer

Læs mere