Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer."

Transkript

1 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page77 Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer. BESKRIVELSE AF TILBEHØRSDELE a Motorblok a1 knap til at åbne låget til hakke- og ælteudstyret a2 motorudtag a3 betjeningspanel a4 grafisk display TILBEHØRSDELE AFHÆNGIG AF MODEL b Hakkeudstyr b1 nedstopper med måleangivelse b2 låg med påfyldningstragt b3 gennemsigtig skål c Ælteudstyr c1 åbning c2 låg til dejkrog c3 dejkrog i metal b3 gennemsigtig skål d Drev i metal e Metalkniv f Snitteplader i metal - A/D: fint revet / fint snittet (kan vendes om) - C/H: groft revet / groft snittet (kan vendes om) - G: parmesan g Piskeris i metal g1 hus med drev g2 piskeris h Blenderkande h1 doseringsprop h2 låg h3 glaskande h4 pakning h5 knivholder i Mini-hakker i1 låg i2 skål j Kværn j1 låg j2 skål k Citruspresser k1 riflet kegle k2 si k3 saftbeholder k4 drev l Opbevaringsdåse l1 låg l2 holder til opbevaring af tilbehørsdele m Skraber De tilbehørsdele, der følger med den model, du lige har købt, er vist på etiketten ovenpå emballagen. 77

2 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page78 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, før foodprocessoren tages i brug første gang: Krups påtager sig intet ansvar for skader, der opstår ved forkert brug. Denne foodprocessor må ikke betjenes af personer (inkl. børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller personer blottet for erfaring eller kendskab, medmindre de har modtaget oplæring i brugen af foodprocessoren fra en person med ansvar for deres sikkerhed og opsyn forud for foodprocessorens anvendelse. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Kontroller at el-nettets spænding svarer til det, der er anført på apparatet. Garantien bortfalder ved tilslutning til forkert spænding. Apparatet er beregnet til indendørs brug i en almindelig husholdning. Afbryd altid strømmen til apparatet og tag stikket ud, når det ikke bruges, før rengøring og i tilfælde af strømsvigt. Brug ikke foodprocessoren, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er beskadiget eller hvis ledningen eller stikket er beskadiget. For at undgå at der opstår farlige situationer, må ledningen kun udskiftes af et autoriseret Krups serviceværksted (se listen i servicehæftet). Reparationer og service, som ikke hører ind under brugerens almindelige rengøring og vedligeholdelse, skal foretages af et autoriseret Krups serviceværksted. Dyp ikke apparatet, el-ledningen eller stikket ned i en væske. Lad ikke ledningen hænge ned indenfor børns rækkevidde, komme i nærheden af eller i kontakt med apparatets varme dele eller en varmekilde og anbring den aldrig, så den hænger over en skarp kant. Brug rummet til opbevaring af ledningen i motorblokken for at indstille ledningens ønskede længde ved at skubbe eller trække i den. For at der ikke skal ske uheld eller skader må der kun bruges Krups tilbehørsdele og reservedele, der passer til modellen. Metalkniven, mini-hakkerens kniv, kværnens kniv, blenderkandens knive og snittepladerne skal håndteres forsigtigt, herunder når de rengøres, og når skålenes indhold tages ud, da de er meget skarpe. Metalkniven (e) skal tages af drevet (d), før skålens indhold tages ud. Brug ikke apparatet uden ingredienser. Brug altid blenderkanden med låget sat på. Når der rives eller snittes, brug altid nedstopperne til at skubbe fødevarerne ned i påfyldningstragten. Brug aldrig fingrene, en gaffel, en ske, en kniv eller enhver anden genstand. Rør aldrig ved delene, når de er i bevægelse. Brug ikke skålene som beholdere (dybfrysning, stegning, sterilisation, mikrobølgeovn). Tilbehørsdelene må ikke tages af, før foodprocessoren er helt standset. Brug kun et tilbehørsudstyr ad gangen. Lad ikke langt hår, halstørklæder, slips, osv. hænge ned over tilbehørsudstyret, mens foodprocessoren arbejder. 78

3 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page79 GODE RÅD Foodprocessoren er udstyret med en mikroprocessor, der kontrollerer og analyserer maskinens balance. Ved ubalance vil motorens rotationshastighed automatisk blive reduceret, og ved vedvarende ubalance stopper motoren, og displayet viser STOP. Kontroller at mængden af ingredienser ikke er for voldsom, og at den anvendte hastighed er tilpasset hertil. Tryk på den ønskede tast for at genstarte foodprocessoren. OPSTART Vask alle tilbehørsdelene i varmt sæbevand før første ibrugtagning. Vigtigt: Piskerisets hus med drev d (g1) og blenderskålens låg (h2) må ikke vaskes i opvaskemaskine Skyl delene og tør dem af. Anbring motorblokken på en plan, ren og tør flade. Sæt foodprocessorens stik i. Det grafiske display tænder. Det er nu muligt at bruge alle foodprocessorens funktioner. Brug af betjeningspanelets taster (a3): : Taster til valg af hastighed. Pulse : Diskontinuerlig funktion for en bedre kontrol af hakning eller æltning. Auto Mix : Rytmisk funktion der giver et optimalt resultat for visse tilberedninger. : Æltning af dej med ælteudstyret og forprogrammerede funktioner, som styrer ideel tid og hastighed samt automatisk stop. 1. tryk: : æltning af dej til brød. 2. tryk: : æltning af luftig dej. 3. tryk: : æltning af kagedej. Off : Stoptast Time : Aktivering af timer. Timer funktion (minutur): Når der tændes for foodprocessoren, vises tiden automatisk i displayet. På denne måde kan man se tiden, der går. Man kan også programmere, hvor længe foodprocessoren skal fungere: Et langt tryk på tasten Time forøger hastigheden for indstilling af timer. Ved at trykke flere gange på tasten Time kan man indstille, hvor længe foodprocessoren skal fungere og derefter vælge en hastighed for at starte. Nedtællingen vises i displayet. Motoren standser automatisk, når den programmerede tid er udløbet. Man kan standse foodprocessoren på et vilkårligt tidspunkt ved at trykke på off. Skulle der opstå fejl i tidsprogrammeringen, tryk på Off-tasten for at annullere. 79

4 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page80 FOODPROCESSORENS FUNKTIONER Nummereringen af afsnittene svarer til nummereringen af de indrammede oversigter. 1: ÆLTE ANVENDT TILBEHØR Ælteudstyr: Gennemsigtig skål (b3) med låg (c2). Dejkrog i metal (c3) til at ælte og røre dej. Anbring den gennemsigtige skål (b3) på motorblokkens udtag (a2) og drej, indtil skålen er i låst position. Sæt dejkrogen i metal (c3) på skålens akse. (b3) Kom ingredienserne ned i skålen. Sæt låget på (c2) og drej, indtil det er i låst position. Når man ælter dej, kan man bruge de forprogrammerede funktioner, der styrer tiden og den ideelle hastighed samt automatisk stop. Tryk på tasten for at starte: - 1. tryk: : Æltning af dej til brød: på 2 min. 30 sek. kan man ælte op til: - 1,5 kg dej til franskbrød g mørdej eller dej til sandkage g specielle typer dej (fuldkornsbrød, rugbrød osv.) - 2. tryk: : Æltning af luftig dej: på 5 min. kan man ælte op til: g luftig dej (brioche, kouglof) - 3. tryk: : Æltning af dej til kager: på 5 min. kan man røre op til: - 1,5 kg dej til kager (småkager, sandkage osv.) Hæld langsomt vand gennem åbningen (c1) midt i låget mens apparatet kører, når der æltes dej til brød. Når foodprocessoren er standset, tryk på knappen for at åbne låget (a1) og drej låget (c2) for at tage det af. 2: RØRE/BLENDE/HAKKE ANVENDT TILBEHØR Hakkeudstyr (b), Drev i metal (d). Metalkniv (e) til at blende, røre og hakke. 80

5 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page81 Anbring den gennemsigtige skål (b3) på motorblokkens udtag (a2) og drej indtil skålen er i låst position. Glid metalkniven (e) på drevet (d) og sæt helheden på skålens akse (b3). Kom ingredienserne ned i skålen (b3). Sæt låget (b2) på skålen (b3) og drej, indtil skålen er i låst position. BLENDE - RØRE Tryk på hastighed 3 for at starte. Man kan blende op til 1 liter suppe, sovs og kompot på 20 sek. Man kan røre op til 1 liter dej til pandekager, æbleskiver osv. på 1 min. til 1 min. 30 sek. HAKKE Der findes 3 muligheder: 1 - Brug hastighed 3 med uafbrudt funktion. 2 - Brug Pulse tasten for at have en bedre kontrol af hakningen. 3 - Brug Auto Mix tasten for at få et optimalt resultat. Man kan hakke op til 1 kg råt eller kogt kød (udbenet, befriet for sener og nerver og skåret i terninger). På 30 sek. kan man hakke op til 600 g fødevarer som f.eks.: - hårde produkter: Ost, tørrede frugter, visse grønsager (gulerødder, selleri osv.).. bløde produkter: Visse grønsager (løg, spinat osv.).. rå eller kogt fisk osv. Når foodprocessoren er standset, tryk på knappen til at åbne låget (a1) og drej låget for at tage det af. 3: RIVE/SNITTE ANVENDT TILBEHØR Hakkeudstyr (b) og drev i metal (d), Valgt plade (f). Sæt skålen (b3) på motorblokkens udtag (a2) og drej indtil skålen er i låst position. Sæt den valgte plade (f) fast på drevet (d). Anbring helheden på skålens akse (b3). Sæt låget (b2) på skålen og drej indtil det er i låst position. Tryk på tasten til hastighed 1 for at starte, tasten til hastighed 2 for at snitte eller tasten til hastighed 3 for at rive. Kom fødevarerne ned gennem påfyldningstragten og skub dem ned med nedstopperen (b1). Når foodprocessoren er standset, tryk på knappen til at åbne låget (a1) og drej låget for at tage det af. 81

6 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page82 På 30 sek. kan man med pladerne (f) (afhængig af model) tilberede en mængde af 1 kg: - rive groft (C) / rive fint (A): Selleri, kartofler, gulerødder, ost osv. - snitte groft (H) / snitte fint (D): Kartofler, løg, agurk, rødbeder, æbler, gulerødder, kål osv. - riveplade (G): Parmesan, kokosnød. 4: RØRE/PISKE/EMULGERE ANVENDT TILBEHØR Hakkeudstyr (b), Piskeris i metal (g). Sæt skålen (b3) på motorblokkens udtag (a2) og drej indtil skålen er i låst position. Sæt piskeriset (g) på skålens akse (b3). Kom ingredienserne ned i skålen (b3). Sæt låget (b2) på skålen og drej indtil det er i låst position. Tryk på hastighed 2 eller 3. Brug aldrig dette tilbehør til at ælte tunge deje eller røre lette deje. Når foodprocessoren er standset, tryk på knappen til at åbne låget (a1) og drej låget for at tage det af. I løbet af 1 til 5 min. kan man lave: - Mayonnaise, hvidløgsmayonnaise, saucer, æggehvider (1 til 7), cremer, flødeskum (op til 0,5 liter). 5 : BLANDE/BLENDE MEGET FINT (AFHÆNGIG AF MODEL) ANVENDT TILBEHØR Blenderkande (h). Samling af blenderskål i glas (h): Fugt pakningen (h4) og sæt den på knivholderen (h5): Sørg for at pakningen vender rigtigt (den smalleste diameter skal altid vende opad). Fig Anbring denne helhed under kandens bund og skru den godt fast. Kom ingredienserne i glaskanden (h3) uden at overskride max. niveauet. Sæt låget (h2) med doseringsprop (h1) på og lås låget fast på glaskanden (h3). Når blenderkanden (h) er samlet, så sæt den på motorblokkens udtag (a2) og drej indtil låst position. Der findes 3 muligheder: 1 - Brug tasterne til hastighed 1, 2 eller 3 med uafbrudt funktion i 1 til 3 min. 2 - Brug Pulse tasten for at have en bedre kontrol over blandingen. 3 - Brug Auto Mix tasten for at få et optimalt resultat. 82

7 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page83 Hæld aldrig en kogende væske ned i blanderkanden. Brug aldrig blanderkanden til tørrede produkter (hasselnødder, mandler, jordnødder osv.). Brug altid blanderkanden med låget sat på. Hæld altid først flydende ingredienser ned i blanderkanden, før der tilføjes faste ingredienser uden at overskride max. niveauet: - 1,5 l for tyktflydende blandinger - 1,25 l for tyndtflydende blandinger Man kan tilsætte ingredienser under blandingen ved at tage lågets doseringsprop (h1) af og hælde ingredienserne ned gennem åbningen. Når foodprocessoren er standset, tryk på knappen til at åbne låget og tag blanderkanden af. Gode råd: Hvis ingredienserne sætter sig fast på skålens vægge under blandingen, så stands foodprocessoren og tag stikket ud. Tag blenderudstyret af foodprocessoren. Skub ingredienserne ned på kniven med en skraber. Før aldrig hånden eller fingrene ned i blenderglasset eller i nærheden af kniven. Man kan: - tilberede meget fint blendede supper, saucer, cremer, kompotter, milkshakes og cocktails. - røre alle typer flydende dej (pandekager, beigneter, clafoutis og budding). - knuse is med Auto Mix: Knus højst 6 til 10 store isterninger ad gangen (niveau 0,5 l). - Når foodprocessoren er standset, tryk på knappen til at åbne låget og tag blanderkanden af. - Tag knivholderen (h5) af som vist på figur : HAKKE SMÅ MÆNGDER MEGET FINT ANVENDT TILBEHØR (AFHÆNGIG AF MODEL) Mini-hakkeudstyr (i) eller kværn (j). Kom ingredienserne ned i mini-hakkeskålen (i2) eller kværnen (j2). Sæt låget (i1) eller (j1) på og drej indtil låst position. Anbring mini-hakkeudstyret (i) eller kværnen (j) på motorblokkens udtag (a2) og drej indtil låst position. Der findes 3 muligheder: 1 - Brug hastighed 3 med uafbrudt funktion. 2 - Brug Pulse tasten for at have en bedre kontrol over hakningen. 3 - Brug Auto Mix tasten for at få et optimalt resultat. Når foodprocessoren er standset, tryk på knappen for at tage mini-hakkeudstyret (i) eller kværnen (j) af. Med mini-hakkeudstyret (i) kan man: - På få sekunder hakke: Hvidløg, krydderurter, persille, tørrede frugter, brød, tvebakker til rasp, skinke osv. - Tilberede babymad. 83

8 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page84 Maksimal mængde tørrede frugter (hasselnødder, mandler osv.): 80 g / 20 sek. Maksimal mængde hvidløg, løg, skinke: 60 g / 15 sek. Mængde mos til baby: 120 g / 20 sek. Dette mini-hakkeudstyr er ikke beregnet til hårde produkter som f.eks. kaffe. Med kværnen (j) kan man: - På få sekunder hakke: Tørrede abrikoser, figner, svesker uden sten osv. Der findes 2 muligheder: 1 - Brug hastighed 3 med uafbrudt funktion. 2 - Brug Pulse tasten for en bedre kontrol over hakningen. Mængde/Maksimal tid: - Tørrede abrikoser: 180 g / 10 sek. - Tørrede figner: 160 g / 10 sek. 7 : PRESNING AF CITRUSFRUGTER ANVENDT TILBEHØR (AFHÆNGIG AF MODEL) Citruspresser (k) Tag drevet (k4) af saftbeholderen (k3). Fig Glid drevet (k4) på motorblokkens udtag (a2). Sæt saftbeholderen (k3) godt fast til låst position på motorblokken. Træk sien (k2) ned inde i saftbeholderen. Anbring den riflede kegle (k1) på saftbeholderens (k3) påfyldningstragt og drej mod højre, indtil helheden er i låst position. For at tage citruspresseudstyret af: Udstyret drejes ind mod en selv for at tage det af. Anbring en beholder under saftbeholderens (k3) udløb til at opsamle saften. Anbring en halv citrusfrugt på den riflede kegle (k1). Tryk på tasten 1 for at starte citruspresseren. - Man kan presse op til 500 g citrusfrugter uden at rense sien (k2). RENGØRING Tag apparatets stik ud. Det er lettere at rengøre tilbehørsdelene, hvis de skylles hurtigt efter hver brug. Vask og tør tilbehørsdelene af (de kan vaskes i opvaskemaskine med undtagelse af piskerisets hus med drev (g1) og blenderkandens låg (h2)). Hæld varmt vand tilsat et par dråber opvaskemiddel ned i glaskanden (h3). Luk låget (h2) med doseringsprop (h1) sat i. Lad apparatet køre i korte øjeblikke ved at trykke på pulse tasten. Tag apparatets stik ud. 84

9 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page85 Tag blenderkandens knivholder (h5) af. Skyl delene under rindende vand og lad dem tørre. Fig Hvis tilbehørsdelene er blevet misfarvet af fødevarer (f.eks. gulerødder og appelsiner), da gnid dem med en klud fugtet med madolie og rengør dem derefter på normal vis. Kom ikke motorblokken (a) eller piskerisets hus med drev (g1) ned i vand eller under en rindende hane. Rengør dem med en fugtig klud. Metalkniven, mini-hakkerens kniv, kværnens kniv, blenderkandens kniv og snittepladerne skal håndteres forsigtigt, herunder når de rengøres, og når skålenes indhold tages ud, da de er meget skarpe. OPBEVARING Foodprocessoren er udstyret med: en opbevaringsdåse (l) : Alle skiverne (f), metalkniven (e) samt drevet (d) kan opbevares i den. der sidder et rum til ledningen i motorblokken til at opbevare og indstille ledningens længde efter ønske. Opbevar ikke foodprocessoren i fugtige omgivelser. HVIS FOODPROCESSOREN IKKE VIRKER? Hvis foodprocessoren ikke virker, - vises der en hængelås i displayet: - Kontroller at skålen sidder korrekt og at låget er låst fast. - Hvis skålen og låget sidder korrekt og hængelåsen stadig vises i displayet, betyder det, at foodprocessoren er blevet for varm. Lad den køle af et øjeblik og start den derefter igen. Hvis foodprocessoren standser under brug, - betyder det, at den har sporet for voldsomme vibrationer og har slået fra. Kontroller at hastigheden er velegnet til forarbejdningen og om den anførte tid er overskredet. - Kontroller tilslutningen og kontroller at tilbehørsdelene sidder korrekt på motorblokken. - Efter 16 minutter uden brug slår displayet over til standby. Et enkelt tryk på en tast på betjeningspanelet (a3) gør foodprocessoren klar til brug igen. Hvis foodprocessoren stadig ikke virker? - Kontakt et autoriseret KRUPS serviceværksted (se listen i servicehæftet). BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEN OG APPARATET Emballagen består udelukkende af materialer, der er ufarlige for miljøet og som kan kastes bort i overensstemmelse med gældende regler for genbrug. Når apparatet ikke skal bruges mere, kan kommunen kontaktes for at få oplyst et indsamlingscenter for genbrug. 85

10 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page86 VI SKAL ALLE VÆRE MED TIL AT BESKYTTE MILJØET! Vi skal alle være med til at beskytte miljøet! Apparatet indeholder mange materialer, der kan genvindes eller genbruges. Bring det til et specialiseret indsamlingssted for genbrug eller et autoriseret serviceværksted, når det ikke skal bruges mere. TILBEHØR Du kan supplere foodprocessorens udstyr ved at købe tilbehørsdelene nedenfor hos din sædvanlige forhandler eller et autoriseret KRUPS serviceværksted: - Plade i rustfrit stål til at rive kokosnød, parmesan osv. (plade G) - Plade i rustfrit stål til at rive / snitte groft (plade C/H) - Plade i rustfrit stål til at rive / snitte fint (plade A/D) - Kværn - Mini-hakker - Piskeris i metal - Dejkrog i metal - Blenderskål i glas - Gennemsigtig skål - Metalkniv - Citruspresser - Skraber Tilbehør sælges kun mod forevisning af købskvittering eller apparatet. 86

a2 2 g1 off h3 Auto Mix Pulse h4 c1 b1 2 7 c3 c2 b2 5 k c4 c5 k2 2 1 l C/H A/D www.krups.com

a2 2 g1 off h3 Auto Mix Pulse h4 c1 b1 2 7 c3 c2 b2 5 k c4 c5 k2 2 1 l C/H A/D www.krups.com g a h h h a g h Auto Mix Pulse 6 on g off a 8 a a g c b h c c h b c c b c c i j 6 k b k i j b k d e f i A/D C/H E G i l www.krups.com 0 0 8 0 0 8 0 06 0 0 8 0 06 Dansk Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor,

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER:

SIKKERHEDSANVISNINGER: KR_MINI-BLENDER_PERFECT-MIX_8080012620_MISE EN PAGE 07/05/13 15:50 Page47 BESKRIVELSE A Motordel B Knap 2: Hurtig hastighed C Knap 1: Langsom hastighed D Skål- og blenderdel D1 Knivdel med pakning D2 Knap

Læs mere

Numrene på afsnittene svarer til numrene på de indrammede skemaer.

Numrene på afsnittene svarer til numrene på de indrammede skemaer. KR_KTM_GOURMET_EO_8080011617_Mise en page 1 26/11/12 16:33 Page55 n Indfør aldrig køkkenredskaber (ske, spatel el. lign.) gennem åbningerne i låget (b2), (d2), når apparatet kører. n Brug ikke blenderkanden

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

Multiquick 3 Minipimer 3

Multiquick 3 Minipimer 3 Multiquick 3 Minipimer 3 MQ 35 Omelette MQ 30 Pasta MQ 300 Soup MQ 300 Curry Type 46 www.braunhousehold.com Hand blender Dansk De Longhi Braun Household GmbH Carl-Ulrich-Straße 4 6363 Neu-Isenburg/Germany

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING Køkkenmaskine Cube 1000 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer med

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Multifunktionsmaskine

Multifunktionsmaskine Multifunktionsmaskine Foodprocessor Blender Minihakker Kaffekværn Saftcentrifuge Model nr. 42020 Brugsanvisning Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531

Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531 Modellerne 5KHB2571 & 5KHB2531 Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsforskrifter...4 Elektriske krav...6 Bortskaffelse af elektriske apparater...6 Dele og funktioner

Læs mere

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1 KR_PIED-MIXEUR_HBX_Mise en page 1 16/11/12 13:38 Page42 42 n Af hensyn til din sikkerhed må du kun anvende tilbehør og reservedele fra KRUPS, som passer til apparatet. n Flyt eller afbryd aldrig apparatet

Læs mere

Køkkenmaskine. Royal 1200 BRUGSANVISNING

Køkkenmaskine. Royal 1200 BRUGSANVISNING Køkkenmaskine Royal 1200 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W

HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W DA HAND MIXER HM 6280 HM 6280 W A B C D E F G 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, mentale eller sensoriske færdigheder eller manglende

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

bamix Mono/bamix de Luxe

bamix Mono/bamix de Luxe Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 R R bamix Mono/bamix de Luxe Brugsanvisning R R bamix Mono/bamix de Luxe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Mejeriprodukter og mere frugt

Mejeriprodukter og mere frugt Mejeriprodukter og mere frugt Bilag Side 1 Morgenfrisk Frugtyoghurt (4 pers.) 8 dl yoghurt naturel af letmælk eller skummetmælk 200 g frugt, fx banan, melon, appelsin, æble, bær 25 g. mandler Vælg én eller

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps 26. april 2015 Indhold 1 Flødekartofler 3 2 Spinattærte 4 3 Fennikeltærte 5 4 Frikadeller 6 5 Pastasalat 7 6 Rødkålssalat 8 7 Klassisk Rødkålssalat 9 8 Hummus

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

Maksimalt udvalg af opskrifter, minimal arbejdsbyrde

Maksimalt udvalg af opskrifter, minimal arbejdsbyrde Salgsfolder for Danmark () Philips Daily Collection Foodprocessor 650 W 2 hastigheder + pulse-funktion 2,1 L skål Tilbehør til + 15 funktioner HR7627/00 Maksimalt udvalg af opskrifter, minimal arbejdsbyrde

Læs mere

Din brugermanual TEFAL HOME BREAD

Din brugermanual TEFAL HOME BREAD Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

English 1-6. Nederlands 7-13. Français 14-20. Deutsch 21-27. Italiano 28-34. Português 35-41. Español 42-48. Dansk 49-54. Svenska 55-60.

English 1-6. Nederlands 7-13. Français 14-20. Deutsch 21-27. Italiano 28-34. Português 35-41. Español 42-48. Dansk 49-54. Svenska 55-60. KMX50 series w English 1-6 Nederlands 7-13 Français 14-20 Deutsch 21-27 Italiano 28-34 Português 35-41 Español 42-48 Dansk 49-54 Svenska 55-60 Norsk 61-66 Suomi 67-72 Türkçe 73-79 Ïesky 80-85 Magyar 86-92

Læs mere

Vigtige sikkerhedsanvisninger...6 Elektriske krav...7 Bortskaffelse af elektriske apparater...7. Tilbehørsguide...9

Vigtige sikkerhedsanvisninger...6 Elektriske krav...7 Bortskaffelse af elektriske apparater...7. Tilbehørsguide...9 VEJLEDNING til håndmixer Indhold HÅNDMixerENS SIKKERHED Vigtige sikkerhedsanvisninger...6 Elektriske krav...7 Bortskaffelse af elektriske apparater...7 Reservedele og tilbehør...8 Tilbehørsguide...9 Klargøring

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

BONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1

BONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1 ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1 ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a2 A E C F D L G H G1 I J K ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page 28 Tak for den tillid som du har vist os ved at købe et KRUPS

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Produktoplysninger. Tilberednings- & opskriftsbog. A. Knivindsatse

Produktoplysninger. Tilberednings- & opskriftsbog. A. Knivindsatse A. Knivindsatse Placer altid knivindsatsen således, at den valgte indsats er placeret i position 1. Den eneste undtagelse er, når man skærer ingredienserne i 8 dele (se punkt B). Position 1 Position 2

Læs mere

Opskrifter. Supper Saucer Tilbehør Desserter Varme og kolde drikke Babymad. Supper

Opskrifter. Supper Saucer Tilbehør Desserter Varme og kolde drikke Babymad. Supper Opskrifter Supper Saucer Tilbehør Desserter Varme og kolde drikke Babymad Supper Grøntsagssuppe af rå grøntsager 1 kogt kartoffel 1 gulerod, 1 tomat En lille smule peber Selleri, agurk osv. efter smag

Læs mere

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober 3 auberginer Salt Moussaka Lidt olie til stegning 1 hakket løg 2 fed fin hakket hvidløg 1 kg hakket lamme eller oksekød 1 dl rødvin 2 spsk tomatpure 1 nip sukker ¼ tsk stødt kanel 1 spsk frisk hakket oregano

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

5KHB3581 W10529667A_EN_Final4.indd 1 1/2/13 11:31 AM

5KHB3581 W10529667A_EN_Final4.indd 1 1/2/13 11:31 AM 5KHB3581 W10529667A_EN_Final4.indd 1 1/2/13 11:31 AM Vejledning til ledningsfri stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsforskrifter... 204 Elektriske krav... 205 Bortskaffelse

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret

Bryndzové halusky slovakisk bolle ret Opskrift til 2-3 personer. Ingredienser: Bryndzové halusky slovakisk bolle ret - 750 g skrællet rå kartofler, fint revet. - salt - 250 g mel - 250 g gæret fåreost (i form af smøreost, kendt som bryndza)

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 2

Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 2 Symboler og signalord brugt i denne vejledning... 2 Farer for børn og personer med begrænset evne til at betjene apparater... 3 Sikker opstilling af mini-hakkeren...

Læs mere

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter da Brugsanvisning 50 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan bruges af personer med nedsat fysisk, sansemæssig eller psykisk kapacitet eller med manglende

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Mandag; Fuldkorns spaghetti Carbonara og salat med ærter

Mandag; Fuldkorns spaghetti Carbonara og salat med ærter Mandag; Fuldkorns spaghetti Carbonara og salat med ærter Carbonara - Det skal du bruge: 1 ps fuldkornsspaghetti ca. 500 gram, koges 1 minut mindre end angivet på pakke 5 skiver bacon 2 stk. nye små gulerødder,

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Hakke- / Rivejern. Model Nr.: 1995. 10-i-1 til køkkenet. Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt!

Hakke- / Rivejern. Model Nr.: 1995. 10-i-1 til køkkenet. Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt! Hakke- / Rivejern Model Nr.: 1995 10-i-1 til køkkenet Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt! BETJENINGSVEJLEDNING Kære kunde! Normalt tager det lang tid

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Eriks Mad og Musik 25.6. 2011 Kogte nye kartofler med dild Ingredienser TEMA: Kar tofler Kogte nye kartofler Ingredienser

Eriks Mad og Musik 25.6. 2011 Kogte nye kartofler med dild Ingredienser TEMA: Kar tofler Kogte nye kartofler Ingredienser Eriks Mad og Musik.. 0 Kogte nye kartofler Kartofler Groft salt Smør Evt. persille eller dild TEMA: Kartofler Vask kartoflerne og kog dem men endelig ikke for længe. 0- minutter kan være nok, hvis de er

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

IndkØbslIste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 40-41

IndkØbslIste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 40-41 UGe 40-41 IndkØbslIste QR-koden for Ugepakken inderholder kødet 600 gr. friskhakket oksekød Hjemmelavet gullachsuppe 4 stk. skinkeschnitzler 1 stk. Lemvigsteak 600 gr. oksekød i tern Øvrige indkøb: 2 pk.

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Bananer med chokolade

Bananer med chokolade Bananer med chokolade Bananer med chokolade (20 stk.) INGREDIENSER 10 bananer (½ banan pr. barn) 1 pakke mørk pålægschokolade FREMGANGSMÅDE Bananerne halveres og flækkes forsigtigt på langs. De skal kunne

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Indhold. Vejledning til mixer. Dansk

Indhold. Vejledning til mixer. Dansk Vejledning til mixer Indhold Dansk Sikker brug af mixeren Vigtige sikkerhedsforskrifter... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Dele og funktioner Dele og funktioner... 8 Tilbehørsguide...

Læs mere

CHOPPER CH 6280 CH 6280 W/T/L/R

CHOPPER CH 6280 CH 6280 W/T/L/R CHOPPER CH 6280 CH 6280 W/T/L/R DA A B C D E F G H I 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Forret: Grillet lam med rosmarin, citron og hvidløg. ca. 1kg lamme culotte. 8 kviste rosmarin. 2 citroner. 6 spsk. oliven olie. 1 bakke ruccola.

Forret: Grillet lam med rosmarin, citron og hvidløg. ca. 1kg lamme culotte. 8 kviste rosmarin. 2 citroner. 6 spsk. oliven olie. 1 bakke ruccola. Forret: Grillet lam med rosmarin, citron og hvidløg ca. 1kg lamme culotte 8 kviste rosmarin 2 citroner 6 spsk. oliven olie 1 bakke ruccola salt sort peber 1 citron og ½ dl olie til salat samt groft salt

Læs mere

Brugervejledning til Bamix Gastro 200

Brugervejledning til Bamix Gastro 200 Brugervejledning til Bamix Gastro 200 - Cakevision - Peter Kofod og Albert E. Kraaer Således anvendes bamix Gastro 200 Anvend bamix Gastro direkte i gryden eller skålen. Det betyder mindre at rengøre,

Læs mere

Køkkenmaskiner MUM 4, 6, 8

Køkkenmaskiner MUM 4, 6, 8 Køkkenmaskiner MUM 4, 6, 8 2008 2009 Muligheder og madglæde En højtidsstund Vi tilbringer en stor del af vores tid i køkkenet og gør vi det ikke, ønsker vi ofte, at vi gjorde. Køkkenet er et sted, hvor

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Eriks Mad og Musik. 11. 02. 2012 Tema: DDR-mad Østtysk mad. Gurkenjoghurt-Cocktail. Spreewald-agurke snack

Eriks Mad og Musik. 11. 02. 2012 Tema: DDR-mad Østtysk mad. Gurkenjoghurt-Cocktail. Spreewald-agurke snack Spreewald-agurke snack Eriks Mad og Musik. 0. 0 Tema: DDR-mad Østtysk mad Gurkenjoghurt-Cocktail Syltede agurker lille bæger creme fraiche. spsk flydende honning. Rør honningen godt ud i creme fraichen.

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU CHOPPER CH 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-19 SVENSKA 20-24 ITALIANO 25-29 PORTUGUÊS 30-34 NEDERLANDS 35-39 MAGYAR 40-45 ČESKY 46-50 SLOVENŠČINA

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

DYNAMIC STAVBLENDER Junior Combi

DYNAMIC STAVBLENDER Junior Combi Brugervejledning for DYNAMIC STAVBLENDER Junior Combi 1. BESKRIVELSE Startknap Hastighedsregulator Motorblok Blenderrør af levnedsmiddelgodkendt rustfrit stål Rustfri stålpisker BESKRIVELSE Forsyningsspænding

Læs mere

FØR DE TAGER BLENDEREN I BRUG ER DET VIGTIGT AF DE LÆSER DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT BRUG IKKE BLENDEREN MED MINDRE DE HAR LÆST DENNE INSTRUKTION.

FØR DE TAGER BLENDEREN I BRUG ER DET VIGTIGT AF DE LÆSER DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT BRUG IKKE BLENDEREN MED MINDRE DE HAR LÆST DENNE INSTRUKTION. VIGTIG INFORMATION Kære kunde Tak for at De valgte denne Vela Blender fra Casa Bugatti, lige som andre el-produkter er det vigtigt at bruge denne blender med omtanke, for ikke at komme til skade eller

Læs mere

Hillerødmesterskaber i madkundskab

Hillerødmesterskaber i madkundskab Hillerødmesterskaber i madkundskab Opskriftshæfte Kreativitet og konkurrence i samarbejde med Kokkeskolen Nordsjælland 1 Kyllingefrikadeller 300g hakket kylling/kalkun 1 tsk. salt ½ tsk. peber ½ løg. revet

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

OPBEVAR BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT og husk

OPBEVAR BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT og husk 10 VIGTIG INFORMATION Kære kunde Tak for at De valgte denne Volo Toaster fra Casa Bugatti, lige som andre el-produkter er det vigtigt at bruge denne toaster med omtanke, for ikke at komme til skade eller

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Stavblenderen LACOR 700W

Stavblenderen LACOR 700W Stavblenderen LACOR 700W BRUGSANVISNING OG VEDLIGEHOLDELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Vigtige sikkerhedsforholdsregler 3 De vigtigste tekniske specifikationer 4 Relevante oplysninger 4 Hovedfunktion 5

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45 UGe 44-45 Indkøbsliste for at se mere. Ugepakken inderholder kødet 600 g hakket oksekød 700 g kalvemedister 600 g oksekød i tern 4 stk kalveschnitzler 8 kyllingespyd Øvrige indkøb: 1 pk bacon i tern 9

Læs mere

8 retter med Lene hansson - alle i en sund og en slank version Lene Hansson har lavet 8 opskrifter i to versioner - en sund og en slank

8 retter med Lene hansson - alle i en sund og en slank version Lene Hansson har lavet 8 opskrifter i to versioner - en sund og en slank 8 retter med Lene hansson - alle i en sund og en slank version Lene Hansson har lavet 8 opskrifter i to versioner - en sund og en slank Af Lene Hansson Foto: Andreas Beck og Camilla Rønde, oktober 2012

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Smoothie med frugt og bær Kartoffelpizza Ovnbagte rodfrugter med dip Gazpacho Bagte blommer med vaniljecreme

INDHOLDSFORTEGNELSE. Smoothie med frugt og bær Kartoffelpizza Ovnbagte rodfrugter med dip Gazpacho Bagte blommer med vaniljecreme INDHOLDSFORTEGNELSE Smoothie med frugt og bær Kartoffelpizza Ovnbagte rodfrugter med dip Gazpacho Bagte blommer med vaniljecreme Indsæt egne opskrifter FOKUSORD BLENDE RISTE CITRONSAFT Smoothie med frugt,

Læs mere

Julefrokost Næsten som vi plejer

Julefrokost Næsten som vi plejer Julefrokost Næsten som vi plejer Jule sild: 8 løg, i skiver Pynt 3 tomater og 1 bd. persille Jule sild med karry salat Sildene skæres i passende størrelse og anrettes i små glasskåle, oven på ligges løgringe

Læs mere

Hjemkundskab Klasse:7. klasserne Dato: Uge 41 Emne: A-uge Kost & Motion Jan Thiemann/Tenna Andersen (

Hjemkundskab Klasse:7. klasserne Dato: Uge 41 Emne: A-uge Kost & Motion Jan Thiemann/Tenna Andersen ( Ribbensteg & Brød Ca. 2 kg ribbensteg 2-3 spsk. salt 2 tsk peber 5 laurbærblade 1 l vand Tænd ovnen på 250 0 Salt og peber gnides grundigt ned i alle ridserne i sværen. Del laurbærbladene og stik dem ned

Læs mere

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Bruschetta med tun 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Tunsalat: 300 gr. tun i vand 1,5 dl. mayonnaise 2 dl. Finthakket bladselleri ½finthakket løg 4 spsk. Citronsaft Salt og frisk kværnet sort peber

Læs mere

Højhastighedsblender i stilrent design

Højhastighedsblender i stilrent design Salgsfolder for Danmark () Højhastighedsblender Kraftfuld højhastighedsmotor på 1400 W 35.000 omdrejninger pr. minut 2 l glaskande 2 tag-med Mini Mixers HR3655/00 Højhastighedsblender i stilrent design

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Mine yndlingsopskrifter i Eventyrhuset. Kære mor og far I Eventyrhuset får vi serveret meget forskellig mad, og jeg har nogle madretter, som jeg elsker, og spiser rigtig meget af. Jeg har løbende fået

Læs mere

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009 Eriks Mad og Musik. januar 009 Henriettes gulerodssuppe ½ kg gulerødder 0 g smør / dl appelsinsaft l grønsagsbouillon (måske lidt mere) lille grofthakket løg - tskf hakket frisk timian salt peber muskatnød

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

PsykInfo. Russisk salat (10 portioner) Dressing 2½ spsk light mayonnaise ½ dl fromage frais 1 løg Salt og peber Citronsaft

PsykInfo. Russisk salat (10 portioner) Dressing 2½ spsk light mayonnaise ½ dl fromage frais 1 løg Salt og peber Citronsaft Russisk salat Dressing 2½ spsk light mayonnaise ½ dl fromage frais 1 løg Salt og peber Citronsaft Fyld 200 g syltede rødbeder 100 g kogt kalvekød 100 g æble Høvlet peberrod 50 g kapers Løget renses og

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere