Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer."

Transkript

1 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page77 Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer. BESKRIVELSE AF TILBEHØRSDELE a Motorblok a1 knap til at åbne låget til hakke- og ælteudstyret a2 motorudtag a3 betjeningspanel a4 grafisk display TILBEHØRSDELE AFHÆNGIG AF MODEL b Hakkeudstyr b1 nedstopper med måleangivelse b2 låg med påfyldningstragt b3 gennemsigtig skål c Ælteudstyr c1 åbning c2 låg til dejkrog c3 dejkrog i metal b3 gennemsigtig skål d Drev i metal e Metalkniv f Snitteplader i metal - A/D: fint revet / fint snittet (kan vendes om) - C/H: groft revet / groft snittet (kan vendes om) - G: parmesan g Piskeris i metal g1 hus med drev g2 piskeris h Blenderkande h1 doseringsprop h2 låg h3 glaskande h4 pakning h5 knivholder i Mini-hakker i1 låg i2 skål j Kværn j1 låg j2 skål k Citruspresser k1 riflet kegle k2 si k3 saftbeholder k4 drev l Opbevaringsdåse l1 låg l2 holder til opbevaring af tilbehørsdele m Skraber De tilbehørsdele, der følger med den model, du lige har købt, er vist på etiketten ovenpå emballagen. 77

2 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page78 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, før foodprocessoren tages i brug første gang: Krups påtager sig intet ansvar for skader, der opstår ved forkert brug. Denne foodprocessor må ikke betjenes af personer (inkl. børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller personer blottet for erfaring eller kendskab, medmindre de har modtaget oplæring i brugen af foodprocessoren fra en person med ansvar for deres sikkerhed og opsyn forud for foodprocessorens anvendelse. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Kontroller at el-nettets spænding svarer til det, der er anført på apparatet. Garantien bortfalder ved tilslutning til forkert spænding. Apparatet er beregnet til indendørs brug i en almindelig husholdning. Afbryd altid strømmen til apparatet og tag stikket ud, når det ikke bruges, før rengøring og i tilfælde af strømsvigt. Brug ikke foodprocessoren, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er beskadiget eller hvis ledningen eller stikket er beskadiget. For at undgå at der opstår farlige situationer, må ledningen kun udskiftes af et autoriseret Krups serviceværksted (se listen i servicehæftet). Reparationer og service, som ikke hører ind under brugerens almindelige rengøring og vedligeholdelse, skal foretages af et autoriseret Krups serviceværksted. Dyp ikke apparatet, el-ledningen eller stikket ned i en væske. Lad ikke ledningen hænge ned indenfor børns rækkevidde, komme i nærheden af eller i kontakt med apparatets varme dele eller en varmekilde og anbring den aldrig, så den hænger over en skarp kant. Brug rummet til opbevaring af ledningen i motorblokken for at indstille ledningens ønskede længde ved at skubbe eller trække i den. For at der ikke skal ske uheld eller skader må der kun bruges Krups tilbehørsdele og reservedele, der passer til modellen. Metalkniven, mini-hakkerens kniv, kværnens kniv, blenderkandens knive og snittepladerne skal håndteres forsigtigt, herunder når de rengøres, og når skålenes indhold tages ud, da de er meget skarpe. Metalkniven (e) skal tages af drevet (d), før skålens indhold tages ud. Brug ikke apparatet uden ingredienser. Brug altid blenderkanden med låget sat på. Når der rives eller snittes, brug altid nedstopperne til at skubbe fødevarerne ned i påfyldningstragten. Brug aldrig fingrene, en gaffel, en ske, en kniv eller enhver anden genstand. Rør aldrig ved delene, når de er i bevægelse. Brug ikke skålene som beholdere (dybfrysning, stegning, sterilisation, mikrobølgeovn). Tilbehørsdelene må ikke tages af, før foodprocessoren er helt standset. Brug kun et tilbehørsudstyr ad gangen. Lad ikke langt hår, halstørklæder, slips, osv. hænge ned over tilbehørsudstyret, mens foodprocessoren arbejder. 78

3 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page79 GODE RÅD Foodprocessoren er udstyret med en mikroprocessor, der kontrollerer og analyserer maskinens balance. Ved ubalance vil motorens rotationshastighed automatisk blive reduceret, og ved vedvarende ubalance stopper motoren, og displayet viser STOP. Kontroller at mængden af ingredienser ikke er for voldsom, og at den anvendte hastighed er tilpasset hertil. Tryk på den ønskede tast for at genstarte foodprocessoren. OPSTART Vask alle tilbehørsdelene i varmt sæbevand før første ibrugtagning. Vigtigt: Piskerisets hus med drev d (g1) og blenderskålens låg (h2) må ikke vaskes i opvaskemaskine Skyl delene og tør dem af. Anbring motorblokken på en plan, ren og tør flade. Sæt foodprocessorens stik i. Det grafiske display tænder. Det er nu muligt at bruge alle foodprocessorens funktioner. Brug af betjeningspanelets taster (a3): : Taster til valg af hastighed. Pulse : Diskontinuerlig funktion for en bedre kontrol af hakning eller æltning. Auto Mix : Rytmisk funktion der giver et optimalt resultat for visse tilberedninger. : Æltning af dej med ælteudstyret og forprogrammerede funktioner, som styrer ideel tid og hastighed samt automatisk stop. 1. tryk: : æltning af dej til brød. 2. tryk: : æltning af luftig dej. 3. tryk: : æltning af kagedej. Off : Stoptast Time : Aktivering af timer. Timer funktion (minutur): Når der tændes for foodprocessoren, vises tiden automatisk i displayet. På denne måde kan man se tiden, der går. Man kan også programmere, hvor længe foodprocessoren skal fungere: Et langt tryk på tasten Time forøger hastigheden for indstilling af timer. Ved at trykke flere gange på tasten Time kan man indstille, hvor længe foodprocessoren skal fungere og derefter vælge en hastighed for at starte. Nedtællingen vises i displayet. Motoren standser automatisk, når den programmerede tid er udløbet. Man kan standse foodprocessoren på et vilkårligt tidspunkt ved at trykke på off. Skulle der opstå fejl i tidsprogrammeringen, tryk på Off-tasten for at annullere. 79

4 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page80 FOODPROCESSORENS FUNKTIONER Nummereringen af afsnittene svarer til nummereringen af de indrammede oversigter. 1: ÆLTE ANVENDT TILBEHØR Ælteudstyr: Gennemsigtig skål (b3) med låg (c2). Dejkrog i metal (c3) til at ælte og røre dej. Anbring den gennemsigtige skål (b3) på motorblokkens udtag (a2) og drej, indtil skålen er i låst position. Sæt dejkrogen i metal (c3) på skålens akse. (b3) Kom ingredienserne ned i skålen. Sæt låget på (c2) og drej, indtil det er i låst position. Når man ælter dej, kan man bruge de forprogrammerede funktioner, der styrer tiden og den ideelle hastighed samt automatisk stop. Tryk på tasten for at starte: - 1. tryk: : Æltning af dej til brød: på 2 min. 30 sek. kan man ælte op til: - 1,5 kg dej til franskbrød g mørdej eller dej til sandkage g specielle typer dej (fuldkornsbrød, rugbrød osv.) - 2. tryk: : Æltning af luftig dej: på 5 min. kan man ælte op til: g luftig dej (brioche, kouglof) - 3. tryk: : Æltning af dej til kager: på 5 min. kan man røre op til: - 1,5 kg dej til kager (småkager, sandkage osv.) Hæld langsomt vand gennem åbningen (c1) midt i låget mens apparatet kører, når der æltes dej til brød. Når foodprocessoren er standset, tryk på knappen for at åbne låget (a1) og drej låget (c2) for at tage det af. 2: RØRE/BLENDE/HAKKE ANVENDT TILBEHØR Hakkeudstyr (b), Drev i metal (d). Metalkniv (e) til at blende, røre og hakke. 80

5 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page81 Anbring den gennemsigtige skål (b3) på motorblokkens udtag (a2) og drej indtil skålen er i låst position. Glid metalkniven (e) på drevet (d) og sæt helheden på skålens akse (b3). Kom ingredienserne ned i skålen (b3). Sæt låget (b2) på skålen (b3) og drej, indtil skålen er i låst position. BLENDE - RØRE Tryk på hastighed 3 for at starte. Man kan blende op til 1 liter suppe, sovs og kompot på 20 sek. Man kan røre op til 1 liter dej til pandekager, æbleskiver osv. på 1 min. til 1 min. 30 sek. HAKKE Der findes 3 muligheder: 1 - Brug hastighed 3 med uafbrudt funktion. 2 - Brug Pulse tasten for at have en bedre kontrol af hakningen. 3 - Brug Auto Mix tasten for at få et optimalt resultat. Man kan hakke op til 1 kg råt eller kogt kød (udbenet, befriet for sener og nerver og skåret i terninger). På 30 sek. kan man hakke op til 600 g fødevarer som f.eks.: - hårde produkter: Ost, tørrede frugter, visse grønsager (gulerødder, selleri osv.).. bløde produkter: Visse grønsager (løg, spinat osv.).. rå eller kogt fisk osv. Når foodprocessoren er standset, tryk på knappen til at åbne låget (a1) og drej låget for at tage det af. 3: RIVE/SNITTE ANVENDT TILBEHØR Hakkeudstyr (b) og drev i metal (d), Valgt plade (f). Sæt skålen (b3) på motorblokkens udtag (a2) og drej indtil skålen er i låst position. Sæt den valgte plade (f) fast på drevet (d). Anbring helheden på skålens akse (b3). Sæt låget (b2) på skålen og drej indtil det er i låst position. Tryk på tasten til hastighed 1 for at starte, tasten til hastighed 2 for at snitte eller tasten til hastighed 3 for at rive. Kom fødevarerne ned gennem påfyldningstragten og skub dem ned med nedstopperen (b1). Når foodprocessoren er standset, tryk på knappen til at åbne låget (a1) og drej låget for at tage det af. 81

6 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page82 På 30 sek. kan man med pladerne (f) (afhængig af model) tilberede en mængde af 1 kg: - rive groft (C) / rive fint (A): Selleri, kartofler, gulerødder, ost osv. - snitte groft (H) / snitte fint (D): Kartofler, løg, agurk, rødbeder, æbler, gulerødder, kål osv. - riveplade (G): Parmesan, kokosnød. 4: RØRE/PISKE/EMULGERE ANVENDT TILBEHØR Hakkeudstyr (b), Piskeris i metal (g). Sæt skålen (b3) på motorblokkens udtag (a2) og drej indtil skålen er i låst position. Sæt piskeriset (g) på skålens akse (b3). Kom ingredienserne ned i skålen (b3). Sæt låget (b2) på skålen og drej indtil det er i låst position. Tryk på hastighed 2 eller 3. Brug aldrig dette tilbehør til at ælte tunge deje eller røre lette deje. Når foodprocessoren er standset, tryk på knappen til at åbne låget (a1) og drej låget for at tage det af. I løbet af 1 til 5 min. kan man lave: - Mayonnaise, hvidløgsmayonnaise, saucer, æggehvider (1 til 7), cremer, flødeskum (op til 0,5 liter). 5 : BLANDE/BLENDE MEGET FINT (AFHÆNGIG AF MODEL) ANVENDT TILBEHØR Blenderkande (h). Samling af blenderskål i glas (h): Fugt pakningen (h4) og sæt den på knivholderen (h5): Sørg for at pakningen vender rigtigt (den smalleste diameter skal altid vende opad). Fig Anbring denne helhed under kandens bund og skru den godt fast. Kom ingredienserne i glaskanden (h3) uden at overskride max. niveauet. Sæt låget (h2) med doseringsprop (h1) på og lås låget fast på glaskanden (h3). Når blenderkanden (h) er samlet, så sæt den på motorblokkens udtag (a2) og drej indtil låst position. Der findes 3 muligheder: 1 - Brug tasterne til hastighed 1, 2 eller 3 med uafbrudt funktion i 1 til 3 min. 2 - Brug Pulse tasten for at have en bedre kontrol over blandingen. 3 - Brug Auto Mix tasten for at få et optimalt resultat. 82

7 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page83 Hæld aldrig en kogende væske ned i blanderkanden. Brug aldrig blanderkanden til tørrede produkter (hasselnødder, mandler, jordnødder osv.). Brug altid blanderkanden med låget sat på. Hæld altid først flydende ingredienser ned i blanderkanden, før der tilføjes faste ingredienser uden at overskride max. niveauet: - 1,5 l for tyktflydende blandinger - 1,25 l for tyndtflydende blandinger Man kan tilsætte ingredienser under blandingen ved at tage lågets doseringsprop (h1) af og hælde ingredienserne ned gennem åbningen. Når foodprocessoren er standset, tryk på knappen til at åbne låget og tag blanderkanden af. Gode råd: Hvis ingredienserne sætter sig fast på skålens vægge under blandingen, så stands foodprocessoren og tag stikket ud. Tag blenderudstyret af foodprocessoren. Skub ingredienserne ned på kniven med en skraber. Før aldrig hånden eller fingrene ned i blenderglasset eller i nærheden af kniven. Man kan: - tilberede meget fint blendede supper, saucer, cremer, kompotter, milkshakes og cocktails. - røre alle typer flydende dej (pandekager, beigneter, clafoutis og budding). - knuse is med Auto Mix: Knus højst 6 til 10 store isterninger ad gangen (niveau 0,5 l). - Når foodprocessoren er standset, tryk på knappen til at åbne låget og tag blanderkanden af. - Tag knivholderen (h5) af som vist på figur : HAKKE SMÅ MÆNGDER MEGET FINT ANVENDT TILBEHØR (AFHÆNGIG AF MODEL) Mini-hakkeudstyr (i) eller kværn (j). Kom ingredienserne ned i mini-hakkeskålen (i2) eller kværnen (j2). Sæt låget (i1) eller (j1) på og drej indtil låst position. Anbring mini-hakkeudstyret (i) eller kværnen (j) på motorblokkens udtag (a2) og drej indtil låst position. Der findes 3 muligheder: 1 - Brug hastighed 3 med uafbrudt funktion. 2 - Brug Pulse tasten for at have en bedre kontrol over hakningen. 3 - Brug Auto Mix tasten for at få et optimalt resultat. Når foodprocessoren er standset, tryk på knappen for at tage mini-hakkeudstyret (i) eller kværnen (j) af. Med mini-hakkeudstyret (i) kan man: - På få sekunder hakke: Hvidløg, krydderurter, persille, tørrede frugter, brød, tvebakker til rasp, skinke osv. - Tilberede babymad. 83

8 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page84 Maksimal mængde tørrede frugter (hasselnødder, mandler osv.): 80 g / 20 sek. Maksimal mængde hvidløg, løg, skinke: 60 g / 15 sek. Mængde mos til baby: 120 g / 20 sek. Dette mini-hakkeudstyr er ikke beregnet til hårde produkter som f.eks. kaffe. Med kværnen (j) kan man: - På få sekunder hakke: Tørrede abrikoser, figner, svesker uden sten osv. Der findes 2 muligheder: 1 - Brug hastighed 3 med uafbrudt funktion. 2 - Brug Pulse tasten for en bedre kontrol over hakningen. Mængde/Maksimal tid: - Tørrede abrikoser: 180 g / 10 sek. - Tørrede figner: 160 g / 10 sek. 7 : PRESNING AF CITRUSFRUGTER ANVENDT TILBEHØR (AFHÆNGIG AF MODEL) Citruspresser (k) Tag drevet (k4) af saftbeholderen (k3). Fig Glid drevet (k4) på motorblokkens udtag (a2). Sæt saftbeholderen (k3) godt fast til låst position på motorblokken. Træk sien (k2) ned inde i saftbeholderen. Anbring den riflede kegle (k1) på saftbeholderens (k3) påfyldningstragt og drej mod højre, indtil helheden er i låst position. For at tage citruspresseudstyret af: Udstyret drejes ind mod en selv for at tage det af. Anbring en beholder under saftbeholderens (k3) udløb til at opsamle saften. Anbring en halv citrusfrugt på den riflede kegle (k1). Tryk på tasten 1 for at starte citruspresseren. - Man kan presse op til 500 g citrusfrugter uden at rense sien (k2). RENGØRING Tag apparatets stik ud. Det er lettere at rengøre tilbehørsdelene, hvis de skylles hurtigt efter hver brug. Vask og tør tilbehørsdelene af (de kan vaskes i opvaskemaskine med undtagelse af piskerisets hus med drev (g1) og blenderkandens låg (h2)). Hæld varmt vand tilsat et par dråber opvaskemiddel ned i glaskanden (h3). Luk låget (h2) med doseringsprop (h1) sat i. Lad apparatet køre i korte øjeblikke ved at trykke på pulse tasten. Tag apparatets stik ud. 84

9 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page85 Tag blenderkandens knivholder (h5) af. Skyl delene under rindende vand og lad dem tørre. Fig Hvis tilbehørsdelene er blevet misfarvet af fødevarer (f.eks. gulerødder og appelsiner), da gnid dem med en klud fugtet med madolie og rengør dem derefter på normal vis. Kom ikke motorblokken (a) eller piskerisets hus med drev (g1) ned i vand eller under en rindende hane. Rengør dem med en fugtig klud. Metalkniven, mini-hakkerens kniv, kværnens kniv, blenderkandens kniv og snittepladerne skal håndteres forsigtigt, herunder når de rengøres, og når skålenes indhold tages ud, da de er meget skarpe. OPBEVARING Foodprocessoren er udstyret med: en opbevaringsdåse (l) : Alle skiverne (f), metalkniven (e) samt drevet (d) kan opbevares i den. der sidder et rum til ledningen i motorblokken til at opbevare og indstille ledningens længde efter ønske. Opbevar ikke foodprocessoren i fugtige omgivelser. HVIS FOODPROCESSOREN IKKE VIRKER? Hvis foodprocessoren ikke virker, - vises der en hængelås i displayet: - Kontroller at skålen sidder korrekt og at låget er låst fast. - Hvis skålen og låget sidder korrekt og hængelåsen stadig vises i displayet, betyder det, at foodprocessoren er blevet for varm. Lad den køle af et øjeblik og start den derefter igen. Hvis foodprocessoren standser under brug, - betyder det, at den har sporet for voldsomme vibrationer og har slået fra. Kontroller at hastigheden er velegnet til forarbejdningen og om den anførte tid er overskredet. - Kontroller tilslutningen og kontroller at tilbehørsdelene sidder korrekt på motorblokken. - Efter 16 minutter uden brug slår displayet over til standby. Et enkelt tryk på en tast på betjeningspanelet (a3) gør foodprocessoren klar til brug igen. Hvis foodprocessoren stadig ikke virker? - Kontakt et autoriseret KRUPS serviceværksted (se listen i servicehæftet). BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEN OG APPARATET Emballagen består udelukkende af materialer, der er ufarlige for miljøet og som kan kastes bort i overensstemmelse med gældende regler for genbrug. Når apparatet ikke skal bruges mere, kan kommunen kontaktes for at få oplyst et indsamlingscenter for genbrug. 85

10 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page86 VI SKAL ALLE VÆRE MED TIL AT BESKYTTE MILJØET! Vi skal alle være med til at beskytte miljøet! Apparatet indeholder mange materialer, der kan genvindes eller genbruges. Bring det til et specialiseret indsamlingssted for genbrug eller et autoriseret serviceværksted, når det ikke skal bruges mere. TILBEHØR Du kan supplere foodprocessorens udstyr ved at købe tilbehørsdelene nedenfor hos din sædvanlige forhandler eller et autoriseret KRUPS serviceværksted: - Plade i rustfrit stål til at rive kokosnød, parmesan osv. (plade G) - Plade i rustfrit stål til at rive / snitte groft (plade C/H) - Plade i rustfrit stål til at rive / snitte fint (plade A/D) - Kværn - Mini-hakker - Piskeris i metal - Dejkrog i metal - Blenderskål i glas - Gennemsigtig skål - Metalkniv - Citruspresser - Skraber Tilbehør sælges kun mod forevisning af købskvittering eller apparatet. 86

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere

Brugsanvisning Mikrobølgeovn

Brugsanvisning Mikrobølgeovn Brugsanvisning Mikrobølgeovn Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 583 600 Indholdsfortegnelse Beskrivelse

Læs mere

GRANAT BRUGSANVISNING. GRANAT Trykkoger i rustfri stål

GRANAT BRUGSANVISNING. GRANAT Trykkoger i rustfri stål GRANAT BRUGSANVISNING GRANAT Trykkoger i rustfri stål Hurtiginfo Hurtiginfo Følgende symboler bruges på vores produkt: Læs betjeningsvejledningen! Overhold advarselsog sikkerhedsinstruktionerne! Tak for

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med DynaCool KF 12823 SD (-3) KF 12923 SD (-1) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk Brugsanvisning Dampovn DG 6010 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 588 990 Indholdsfortegnelse Råd

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Anvisninger til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme TM Demi LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat er designet

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p.

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p. TEFAL903B-ACTIFRY_Essential_1505087843_Mise en page 1 20/12/12 18:54 PageC1 DE p. 4-11 NL p. 12-19 FR p. 20-27 EN p. 28-39 IT p. 40-47 ES p. 48-55 PT p. 56-63 EL p. 64-71 DA p. 72-79 SV p. 80-87 FI p.

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere