Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer."

Transkript

1 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page77 Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer. BESKRIVELSE AF TILBEHØRSDELE a Motorblok a1 knap til at åbne låget til hakke- og ælteudstyret a2 motorudtag a3 betjeningspanel a4 grafisk display TILBEHØRSDELE AFHÆNGIG AF MODEL b Hakkeudstyr b1 nedstopper med måleangivelse b2 låg med påfyldningstragt b3 gennemsigtig skål c Ælteudstyr c1 åbning c2 låg til dejkrog c3 dejkrog i metal b3 gennemsigtig skål d Drev i metal e Metalkniv f Snitteplader i metal - A/D: fint revet / fint snittet (kan vendes om) - C/H: groft revet / groft snittet (kan vendes om) - G: parmesan g Piskeris i metal g1 hus med drev g2 piskeris h Blenderkande h1 doseringsprop h2 låg h3 glaskande h4 pakning h5 knivholder i Mini-hakker i1 låg i2 skål j Kværn j1 låg j2 skål k Citruspresser k1 riflet kegle k2 si k3 saftbeholder k4 drev l Opbevaringsdåse l1 låg l2 holder til opbevaring af tilbehørsdele m Skraber De tilbehørsdele, der følger med den model, du lige har købt, er vist på etiketten ovenpå emballagen. 77

2 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page78 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, før foodprocessoren tages i brug første gang: Krups påtager sig intet ansvar for skader, der opstår ved forkert brug. Denne foodprocessor må ikke betjenes af personer (inkl. børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller personer blottet for erfaring eller kendskab, medmindre de har modtaget oplæring i brugen af foodprocessoren fra en person med ansvar for deres sikkerhed og opsyn forud for foodprocessorens anvendelse. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Kontroller at el-nettets spænding svarer til det, der er anført på apparatet. Garantien bortfalder ved tilslutning til forkert spænding. Apparatet er beregnet til indendørs brug i en almindelig husholdning. Afbryd altid strømmen til apparatet og tag stikket ud, når det ikke bruges, før rengøring og i tilfælde af strømsvigt. Brug ikke foodprocessoren, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er beskadiget eller hvis ledningen eller stikket er beskadiget. For at undgå at der opstår farlige situationer, må ledningen kun udskiftes af et autoriseret Krups serviceværksted (se listen i servicehæftet). Reparationer og service, som ikke hører ind under brugerens almindelige rengøring og vedligeholdelse, skal foretages af et autoriseret Krups serviceværksted. Dyp ikke apparatet, el-ledningen eller stikket ned i en væske. Lad ikke ledningen hænge ned indenfor børns rækkevidde, komme i nærheden af eller i kontakt med apparatets varme dele eller en varmekilde og anbring den aldrig, så den hænger over en skarp kant. Brug rummet til opbevaring af ledningen i motorblokken for at indstille ledningens ønskede længde ved at skubbe eller trække i den. For at der ikke skal ske uheld eller skader må der kun bruges Krups tilbehørsdele og reservedele, der passer til modellen. Metalkniven, mini-hakkerens kniv, kværnens kniv, blenderkandens knive og snittepladerne skal håndteres forsigtigt, herunder når de rengøres, og når skålenes indhold tages ud, da de er meget skarpe. Metalkniven (e) skal tages af drevet (d), før skålens indhold tages ud. Brug ikke apparatet uden ingredienser. Brug altid blenderkanden med låget sat på. Når der rives eller snittes, brug altid nedstopperne til at skubbe fødevarerne ned i påfyldningstragten. Brug aldrig fingrene, en gaffel, en ske, en kniv eller enhver anden genstand. Rør aldrig ved delene, når de er i bevægelse. Brug ikke skålene som beholdere (dybfrysning, stegning, sterilisation, mikrobølgeovn). Tilbehørsdelene må ikke tages af, før foodprocessoren er helt standset. Brug kun et tilbehørsudstyr ad gangen. Lad ikke langt hår, halstørklæder, slips, osv. hænge ned over tilbehørsudstyret, mens foodprocessoren arbejder. 78

3 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page79 GODE RÅD Foodprocessoren er udstyret med en mikroprocessor, der kontrollerer og analyserer maskinens balance. Ved ubalance vil motorens rotationshastighed automatisk blive reduceret, og ved vedvarende ubalance stopper motoren, og displayet viser STOP. Kontroller at mængden af ingredienser ikke er for voldsom, og at den anvendte hastighed er tilpasset hertil. Tryk på den ønskede tast for at genstarte foodprocessoren. OPSTART Vask alle tilbehørsdelene i varmt sæbevand før første ibrugtagning. Vigtigt: Piskerisets hus med drev d (g1) og blenderskålens låg (h2) må ikke vaskes i opvaskemaskine Skyl delene og tør dem af. Anbring motorblokken på en plan, ren og tør flade. Sæt foodprocessorens stik i. Det grafiske display tænder. Det er nu muligt at bruge alle foodprocessorens funktioner. Brug af betjeningspanelets taster (a3): : Taster til valg af hastighed. Pulse : Diskontinuerlig funktion for en bedre kontrol af hakning eller æltning. Auto Mix : Rytmisk funktion der giver et optimalt resultat for visse tilberedninger. : Æltning af dej med ælteudstyret og forprogrammerede funktioner, som styrer ideel tid og hastighed samt automatisk stop. 1. tryk: : æltning af dej til brød. 2. tryk: : æltning af luftig dej. 3. tryk: : æltning af kagedej. Off : Stoptast Time : Aktivering af timer. Timer funktion (minutur): Når der tændes for foodprocessoren, vises tiden automatisk i displayet. På denne måde kan man se tiden, der går. Man kan også programmere, hvor længe foodprocessoren skal fungere: Et langt tryk på tasten Time forøger hastigheden for indstilling af timer. Ved at trykke flere gange på tasten Time kan man indstille, hvor længe foodprocessoren skal fungere og derefter vælge en hastighed for at starte. Nedtællingen vises i displayet. Motoren standser automatisk, når den programmerede tid er udløbet. Man kan standse foodprocessoren på et vilkårligt tidspunkt ved at trykke på off. Skulle der opstå fejl i tidsprogrammeringen, tryk på Off-tasten for at annullere. 79

4 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page80 FOODPROCESSORENS FUNKTIONER Nummereringen af afsnittene svarer til nummereringen af de indrammede oversigter. 1: ÆLTE ANVENDT TILBEHØR Ælteudstyr: Gennemsigtig skål (b3) med låg (c2). Dejkrog i metal (c3) til at ælte og røre dej. Anbring den gennemsigtige skål (b3) på motorblokkens udtag (a2) og drej, indtil skålen er i låst position. Sæt dejkrogen i metal (c3) på skålens akse. (b3) Kom ingredienserne ned i skålen. Sæt låget på (c2) og drej, indtil det er i låst position. Når man ælter dej, kan man bruge de forprogrammerede funktioner, der styrer tiden og den ideelle hastighed samt automatisk stop. Tryk på tasten for at starte: - 1. tryk: : Æltning af dej til brød: på 2 min. 30 sek. kan man ælte op til: - 1,5 kg dej til franskbrød g mørdej eller dej til sandkage g specielle typer dej (fuldkornsbrød, rugbrød osv.) - 2. tryk: : Æltning af luftig dej: på 5 min. kan man ælte op til: g luftig dej (brioche, kouglof) - 3. tryk: : Æltning af dej til kager: på 5 min. kan man røre op til: - 1,5 kg dej til kager (småkager, sandkage osv.) Hæld langsomt vand gennem åbningen (c1) midt i låget mens apparatet kører, når der æltes dej til brød. Når foodprocessoren er standset, tryk på knappen for at åbne låget (a1) og drej låget (c2) for at tage det af. 2: RØRE/BLENDE/HAKKE ANVENDT TILBEHØR Hakkeudstyr (b), Drev i metal (d). Metalkniv (e) til at blende, røre og hakke. 80

5 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page81 Anbring den gennemsigtige skål (b3) på motorblokkens udtag (a2) og drej indtil skålen er i låst position. Glid metalkniven (e) på drevet (d) og sæt helheden på skålens akse (b3). Kom ingredienserne ned i skålen (b3). Sæt låget (b2) på skålen (b3) og drej, indtil skålen er i låst position. BLENDE - RØRE Tryk på hastighed 3 for at starte. Man kan blende op til 1 liter suppe, sovs og kompot på 20 sek. Man kan røre op til 1 liter dej til pandekager, æbleskiver osv. på 1 min. til 1 min. 30 sek. HAKKE Der findes 3 muligheder: 1 - Brug hastighed 3 med uafbrudt funktion. 2 - Brug Pulse tasten for at have en bedre kontrol af hakningen. 3 - Brug Auto Mix tasten for at få et optimalt resultat. Man kan hakke op til 1 kg råt eller kogt kød (udbenet, befriet for sener og nerver og skåret i terninger). På 30 sek. kan man hakke op til 600 g fødevarer som f.eks.: - hårde produkter: Ost, tørrede frugter, visse grønsager (gulerødder, selleri osv.).. bløde produkter: Visse grønsager (løg, spinat osv.).. rå eller kogt fisk osv. Når foodprocessoren er standset, tryk på knappen til at åbne låget (a1) og drej låget for at tage det af. 3: RIVE/SNITTE ANVENDT TILBEHØR Hakkeudstyr (b) og drev i metal (d), Valgt plade (f). Sæt skålen (b3) på motorblokkens udtag (a2) og drej indtil skålen er i låst position. Sæt den valgte plade (f) fast på drevet (d). Anbring helheden på skålens akse (b3). Sæt låget (b2) på skålen og drej indtil det er i låst position. Tryk på tasten til hastighed 1 for at starte, tasten til hastighed 2 for at snitte eller tasten til hastighed 3 for at rive. Kom fødevarerne ned gennem påfyldningstragten og skub dem ned med nedstopperen (b1). Når foodprocessoren er standset, tryk på knappen til at åbne låget (a1) og drej låget for at tage det af. 81

6 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page82 På 30 sek. kan man med pladerne (f) (afhængig af model) tilberede en mængde af 1 kg: - rive groft (C) / rive fint (A): Selleri, kartofler, gulerødder, ost osv. - snitte groft (H) / snitte fint (D): Kartofler, løg, agurk, rødbeder, æbler, gulerødder, kål osv. - riveplade (G): Parmesan, kokosnød. 4: RØRE/PISKE/EMULGERE ANVENDT TILBEHØR Hakkeudstyr (b), Piskeris i metal (g). Sæt skålen (b3) på motorblokkens udtag (a2) og drej indtil skålen er i låst position. Sæt piskeriset (g) på skålens akse (b3). Kom ingredienserne ned i skålen (b3). Sæt låget (b2) på skålen og drej indtil det er i låst position. Tryk på hastighed 2 eller 3. Brug aldrig dette tilbehør til at ælte tunge deje eller røre lette deje. Når foodprocessoren er standset, tryk på knappen til at åbne låget (a1) og drej låget for at tage det af. I løbet af 1 til 5 min. kan man lave: - Mayonnaise, hvidløgsmayonnaise, saucer, æggehvider (1 til 7), cremer, flødeskum (op til 0,5 liter). 5 : BLANDE/BLENDE MEGET FINT (AFHÆNGIG AF MODEL) ANVENDT TILBEHØR Blenderkande (h). Samling af blenderskål i glas (h): Fugt pakningen (h4) og sæt den på knivholderen (h5): Sørg for at pakningen vender rigtigt (den smalleste diameter skal altid vende opad). Fig Anbring denne helhed under kandens bund og skru den godt fast. Kom ingredienserne i glaskanden (h3) uden at overskride max. niveauet. Sæt låget (h2) med doseringsprop (h1) på og lås låget fast på glaskanden (h3). Når blenderkanden (h) er samlet, så sæt den på motorblokkens udtag (a2) og drej indtil låst position. Der findes 3 muligheder: 1 - Brug tasterne til hastighed 1, 2 eller 3 med uafbrudt funktion i 1 til 3 min. 2 - Brug Pulse tasten for at have en bedre kontrol over blandingen. 3 - Brug Auto Mix tasten for at få et optimalt resultat. 82

7 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page83 Hæld aldrig en kogende væske ned i blanderkanden. Brug aldrig blanderkanden til tørrede produkter (hasselnødder, mandler, jordnødder osv.). Brug altid blanderkanden med låget sat på. Hæld altid først flydende ingredienser ned i blanderkanden, før der tilføjes faste ingredienser uden at overskride max. niveauet: - 1,5 l for tyktflydende blandinger - 1,25 l for tyndtflydende blandinger Man kan tilsætte ingredienser under blandingen ved at tage lågets doseringsprop (h1) af og hælde ingredienserne ned gennem åbningen. Når foodprocessoren er standset, tryk på knappen til at åbne låget og tag blanderkanden af. Gode råd: Hvis ingredienserne sætter sig fast på skålens vægge under blandingen, så stands foodprocessoren og tag stikket ud. Tag blenderudstyret af foodprocessoren. Skub ingredienserne ned på kniven med en skraber. Før aldrig hånden eller fingrene ned i blenderglasset eller i nærheden af kniven. Man kan: - tilberede meget fint blendede supper, saucer, cremer, kompotter, milkshakes og cocktails. - røre alle typer flydende dej (pandekager, beigneter, clafoutis og budding). - knuse is med Auto Mix: Knus højst 6 til 10 store isterninger ad gangen (niveau 0,5 l). - Når foodprocessoren er standset, tryk på knappen til at åbne låget og tag blanderkanden af. - Tag knivholderen (h5) af som vist på figur : HAKKE SMÅ MÆNGDER MEGET FINT ANVENDT TILBEHØR (AFHÆNGIG AF MODEL) Mini-hakkeudstyr (i) eller kværn (j). Kom ingredienserne ned i mini-hakkeskålen (i2) eller kværnen (j2). Sæt låget (i1) eller (j1) på og drej indtil låst position. Anbring mini-hakkeudstyret (i) eller kværnen (j) på motorblokkens udtag (a2) og drej indtil låst position. Der findes 3 muligheder: 1 - Brug hastighed 3 med uafbrudt funktion. 2 - Brug Pulse tasten for at have en bedre kontrol over hakningen. 3 - Brug Auto Mix tasten for at få et optimalt resultat. Når foodprocessoren er standset, tryk på knappen for at tage mini-hakkeudstyret (i) eller kværnen (j) af. Med mini-hakkeudstyret (i) kan man: - På få sekunder hakke: Hvidløg, krydderurter, persille, tørrede frugter, brød, tvebakker til rasp, skinke osv. - Tilberede babymad. 83

8 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page84 Maksimal mængde tørrede frugter (hasselnødder, mandler osv.): 80 g / 20 sek. Maksimal mængde hvidløg, løg, skinke: 60 g / 15 sek. Mængde mos til baby: 120 g / 20 sek. Dette mini-hakkeudstyr er ikke beregnet til hårde produkter som f.eks. kaffe. Med kværnen (j) kan man: - På få sekunder hakke: Tørrede abrikoser, figner, svesker uden sten osv. Der findes 2 muligheder: 1 - Brug hastighed 3 med uafbrudt funktion. 2 - Brug Pulse tasten for en bedre kontrol over hakningen. Mængde/Maksimal tid: - Tørrede abrikoser: 180 g / 10 sek. - Tørrede figner: 160 g / 10 sek. 7 : PRESNING AF CITRUSFRUGTER ANVENDT TILBEHØR (AFHÆNGIG AF MODEL) Citruspresser (k) Tag drevet (k4) af saftbeholderen (k3). Fig Glid drevet (k4) på motorblokkens udtag (a2). Sæt saftbeholderen (k3) godt fast til låst position på motorblokken. Træk sien (k2) ned inde i saftbeholderen. Anbring den riflede kegle (k1) på saftbeholderens (k3) påfyldningstragt og drej mod højre, indtil helheden er i låst position. For at tage citruspresseudstyret af: Udstyret drejes ind mod en selv for at tage det af. Anbring en beholder under saftbeholderens (k3) udløb til at opsamle saften. Anbring en halv citrusfrugt på den riflede kegle (k1). Tryk på tasten 1 for at starte citruspresseren. - Man kan presse op til 500 g citrusfrugter uden at rense sien (k2). RENGØRING Tag apparatets stik ud. Det er lettere at rengøre tilbehørsdelene, hvis de skylles hurtigt efter hver brug. Vask og tør tilbehørsdelene af (de kan vaskes i opvaskemaskine med undtagelse af piskerisets hus med drev (g1) og blenderkandens låg (h2)). Hæld varmt vand tilsat et par dråber opvaskemiddel ned i glaskanden (h3). Luk låget (h2) med doseringsprop (h1) sat i. Lad apparatet køre i korte øjeblikke ved at trykke på pulse tasten. Tag apparatets stik ud. 84

9 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page85 Tag blenderkandens knivholder (h5) af. Skyl delene under rindende vand og lad dem tørre. Fig Hvis tilbehørsdelene er blevet misfarvet af fødevarer (f.eks. gulerødder og appelsiner), da gnid dem med en klud fugtet med madolie og rengør dem derefter på normal vis. Kom ikke motorblokken (a) eller piskerisets hus med drev (g1) ned i vand eller under en rindende hane. Rengør dem med en fugtig klud. Metalkniven, mini-hakkerens kniv, kværnens kniv, blenderkandens kniv og snittepladerne skal håndteres forsigtigt, herunder når de rengøres, og når skålenes indhold tages ud, da de er meget skarpe. OPBEVARING Foodprocessoren er udstyret med: en opbevaringsdåse (l) : Alle skiverne (f), metalkniven (e) samt drevet (d) kan opbevares i den. der sidder et rum til ledningen i motorblokken til at opbevare og indstille ledningens længde efter ønske. Opbevar ikke foodprocessoren i fugtige omgivelser. HVIS FOODPROCESSOREN IKKE VIRKER? Hvis foodprocessoren ikke virker, - vises der en hængelås i displayet: - Kontroller at skålen sidder korrekt og at låget er låst fast. - Hvis skålen og låget sidder korrekt og hængelåsen stadig vises i displayet, betyder det, at foodprocessoren er blevet for varm. Lad den køle af et øjeblik og start den derefter igen. Hvis foodprocessoren standser under brug, - betyder det, at den har sporet for voldsomme vibrationer og har slået fra. Kontroller at hastigheden er velegnet til forarbejdningen og om den anførte tid er overskredet. - Kontroller tilslutningen og kontroller at tilbehørsdelene sidder korrekt på motorblokken. - Efter 16 minutter uden brug slår displayet over til standby. Et enkelt tryk på en tast på betjeningspanelet (a3) gør foodprocessoren klar til brug igen. Hvis foodprocessoren stadig ikke virker? - Kontakt et autoriseret KRUPS serviceværksted (se listen i servicehæftet). BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEN OG APPARATET Emballagen består udelukkende af materialer, der er ufarlige for miljøet og som kan kastes bort i overensstemmelse med gældende regler for genbrug. Når apparatet ikke skal bruges mere, kan kommunen kontaktes for at få oplyst et indsamlingscenter for genbrug. 85

10 KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page86 VI SKAL ALLE VÆRE MED TIL AT BESKYTTE MILJØET! Vi skal alle være med til at beskytte miljøet! Apparatet indeholder mange materialer, der kan genvindes eller genbruges. Bring det til et specialiseret indsamlingssted for genbrug eller et autoriseret serviceværksted, når det ikke skal bruges mere. TILBEHØR Du kan supplere foodprocessorens udstyr ved at købe tilbehørsdelene nedenfor hos din sædvanlige forhandler eller et autoriseret KRUPS serviceværksted: - Plade i rustfrit stål til at rive kokosnød, parmesan osv. (plade G) - Plade i rustfrit stål til at rive / snitte groft (plade C/H) - Plade i rustfrit stål til at rive / snitte fint (plade A/D) - Kværn - Mini-hakker - Piskeris i metal - Dejkrog i metal - Blenderskål i glas - Gennemsigtig skål - Metalkniv - Citruspresser - Skraber Tilbehør sælges kun mod forevisning af købskvittering eller apparatet. 86

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1 KR_PIED-MIXEUR_HBX_Mise en page 1 16/11/12 13:38 Page42 42 n Af hensyn til din sikkerhed må du kun anvende tilbehør og reservedele fra KRUPS, som passer til apparatet. n Flyt eller afbryd aldrig apparatet

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU CHOPPER CH 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-19 SVENSKA 20-24 ITALIANO 25-29 PORTUGUÊS 30-34 NEDERLANDS 35-39 MAGYAR 40-45 ČESKY 46-50 SLOVENŠČINA

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

Hakke- / Rivejern. Model Nr.: 1995. 10-i-1 til køkkenet. Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt!

Hakke- / Rivejern. Model Nr.: 1995. 10-i-1 til køkkenet. Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt! Hakke- / Rivejern Model Nr.: 1995 10-i-1 til køkkenet Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt! BETJENINGSVEJLEDNING Kære kunde! Normalt tager det lang tid

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009

Eriks Mad og Musik 23. maj 2009 Eriks Mad og Musik. maj 009 Saltede citroner Bruges til alt undtagen desserter. Frugtkødet bruges som garniture til stegt kylling eller andet stegt kød. Skrællen bruges fint snittet i salater. Saften bruges

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret.

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret. Forår Brug forårets friske varer til at give kulør, smag og vitaminer til maden. På side 24 er der en oversigt over forårets billige og næringsrige sæsonvarer. Årstid 11 til vuggestuebørn Madplan Madplanen

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p.

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p. TEFAL903B-ACTIFRY_Essential_1505087843_Mise en page 1 20/12/12 18:54 PageC1 DE p. 4-11 NL p. 12-19 FR p. 20-27 EN p. 28-39 IT p. 40-47 ES p. 48-55 PT p. 56-63 EL p. 64-71 DA p. 72-79 SV p. 80-87 FI p.

Læs mere

En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme

En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme Madplan for uge 52 årets sidste uge er i gang, det er JUL En madplan hvor det tager dig max 30 minutter fra køkkenbord til spisebord, velbekomme Mandag: Op af bakke, men det er jo nemt, smil og kys mandagen

Læs mere

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER

KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER VINTERMAD PÅ NYE MÅDER KLASSISKE RETTER PÅ NYE MÅDER Det er vinter. Det er koldt der derude, mens varmen breder sig lunt og trygt inden døre, enten fra en knitrende brændeovn eller buldrende

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

Indhold af kassen. HH Series

Indhold af kassen. HH Series + + + Indhold af kassen + + HH Series Hurom Juicer Vejledning INDHOLD Kære Hurom-bruger Beskrivelse Navne for de enkelte dele Forholdsregler Advarsler og sikker brug Slow Juicer samling Slow Juicer samling

Læs mere

Size: 148 x 210 mm 105g 105g copper paper) Model no. 10856

Size: 148 x 210 mm 105g 105g copper paper) Model no. 10856 Size: 148 x 210 mm 105g 105g copper paper) Model no. 10856 Tak fordi du valgte at købe dette ON Kitchenware kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Den søde tands venner

Den søde tands venner Den søde tands venner Ferskenkonfekt* ¾ dl mandler skoldes, smuttes og hakkes groft. 1 dl tørrede ferskner klippes i stykker, der blendes groft i en køkkenmaskine. 1 dl havregryn ristes på en tør stegepande

Læs mere

Julemad Julemad december 2012

Julemad Julemad december 2012 Julemad Menu Tilbehør Linsesalat Waldorf med selleri, valnødder, druer og mormor dressing Brune kartofler med honning og rosmarin fennikelsalat, estragon, pink grape og ristede mandler grønkålssalat med

Læs mere

Modellerne 5KFP1335 & 5KFP1325

Modellerne 5KFP1335 & 5KFP1325 Modellerne 5KFP1335 & 5KFP1325 Vejledning til foodprocessor Indhold SIkker brug af foodprocessoren Vigtige sikkerhedsforskrifter...3 Elektriske krav...4 Bortskaffelse af elektriske apparater...4 Dele og

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret Råvarer: Pighvar Østers Forskellige Kartofler Kørvel Agurk Persille Purløg Dild Estragon Skalotteløg Perleløg Løg Citron Sukker Æbleeddike Smør Fløde Hønsefond Forret Tatar af pighvar og østers Syltet

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 Protein dip Protein kiks/knækbrød 2 dl hytteost 1 dl persille 2 spsk mayonnaise 1 spsk hakket løg 2 spk frisk

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd GRØD OG MYSLI

BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd GRØD OG MYSLI GRØD OG MYSLI Rugbrødsdrys 300 g tørt rugbrød 100 g muscovado sukker Skal af en usprøjtet citron 100 g fint hakkede mandler Riv rugbrødet på et rivejern og kom i et ovnfast fad. Bland rugbrødskrummer med

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

Pressemeddelelse. mixxo alsidighed og frihed hvor du er. April 2007

Pressemeddelelse. mixxo alsidighed og frihed hvor du er. April 2007 mixxo alsidighed og frihed hvor du er Ud over at den ledningsfri stavblender mixxo fra Bosch giver frihed hjemme i køkkenet, er den også velegnet i sommerhuset, autocamperen eller campingvognen eller hvorfor

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté*

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté* Vegetar Auberginesnitsel* 2 skiver aubergine 1 cm tykke - drysses med ¾ tsk salt trækker i 15 minutter. De skylles derefter i koldt vand - vendes først i æggehvide eller hørslim derefter i rasp - de skal

Læs mere

Søby s kager på pinde

Søby s kager på pinde Annette Søby Ida-Marie, Magnus og Oliver Søby s kager på pinde mellemgaard Søby s kager på pinde PopCakes 2011 Annette Søby, Ida-Marie, Magnus, Oliver og forlaget mellemgaard Sat med Century Gothic og

Læs mere

8 lækre opskrifter på lam

8 lækre opskrifter på lam 8 lækre opskrifter på lam Lammeskank med mørk øl og lakrids 2 store eller 4 små lammeskanke ½ spsk. lakridspulver eller ½ lakridsrod 2 store mørke øl 8 fed hakket hvidløg 3 gulerødder i tern 1 løg i tern

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015. Lækre og sunde opskrifter

Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015. Lækre og sunde opskrifter Cafe Rend og Hop og Trin for Trin d. 20/05 2015 Lækre og sunde opskrifter 1 Kartoffel-porresuppe m. røde linser Ingredienser - 4 personer - 400 g. kartofler - 3 persillerødder - 3 gulerødder - 2 porre

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Smag på grøntsager i sæson

Smag på grøntsager i sæson Smag på grøntsager i sæson Elevhæfte 2009 Mad - eller hvad? smag på grøntsager i sæson Grøntsager og frugter er modne på forskellige årstider. Det kalder man, at grøntsager og frugter har sæson. I sæsonen

Læs mere

Sauce. Den brune. Den hvide. Jævning

Sauce. Den brune. Den hvide. Jævning Sauce Den brune Har man stegt eller kt net kød, kaldes væsken derfra fond (udtales så det rimer på fjong). Til en brun sauce kan man forbedre fonden ved fx at tilsætte et laurbærblad eller et løvstikkeblad

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Børneby Mølle. Sund mad

Børneby Mølle. Sund mad Børneby Mølle Sund mad Müslibar 100 g smør 100 g honning 100 g rørsukker 200 g havregryn 50 g hasselnødder 50 g mandler 50 g solsikkekerner 50 g sesamfrø 50 g rosiner eller tranebær 50 g soltørrede abrikoser

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakke- Små forslag hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Blå laks med kartoffelmos Lasagne med Nakkekotelet Kylling med sellerifritter

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft

Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft Konservering af grøntsager og frugtsaft kan effektivt gøres ved mælkesyregæring. Gæringen gør faktisk vitaminer og mineraler mere tilgængelige for den menneskelige

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned Juletid er hygge tid! Der er rigtig mange fristelser i julemåned både for børn og voksne. Hvordan kan I med jeres børn komme sundere igennem alt julehygge?

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Hjertevenlige opskrifter

Hjertevenlige opskrifter FORÅR SOMMER Hjertevenlige opskrifter Menu Tunmousse med grønt pynt Laksegryde med rejer Frikadeller med ovnbagte rodfrugter og kartofler Kold kartoffelsalat og kartoffelsalat med forårsgrønt Coleslaw

Læs mere

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1)

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1) Indkøbslister til VBK 2.0 Vi har lavet indkøbslister til fase 1, hvor vi anbefaler, at du køber ind hver lørdag og tirsdag. Nogle af varerne vil du kunne bruge hele ugen, fx en pakke fuldkornsrugbrød,

Læs mere

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson.

7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Opskrifter - indkøbsplan - hygge til weekenden. 7 dage - 7 måltider. Af Lene Hansson. Kostplan - uge 14 Foto: L&R Indkøb Dette skal du købe i denne uge (ingredienserne til weekendhygge ikke medtaget): Fokusgrønt Tomat Persille Løg Citron Øvrig frugt og grønt Rødløg Forårsløg Porrer Fennikel

Læs mere

Gode ideer til turmad

Gode ideer til turmad Gode ideer til turmad Hvor meget? Afhængig af hvor længe man skal være på farten, er det vigtigt at tænke på vægten af egen mad. Jo længere tid du skal være af sted jo, mere påpasselig bør du være med

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Økologisk, sundt og klimavenligt

Økologisk, sundt og klimavenligt Økologisk, sundt og klimavenligt Opskrifter til groconsult 24. august 2012 v/ Birte Brorson Laksesnack 4 personer (3 stk. til hver). (Dette er en sommerret, agurker og frisk salvie fås i vinterhalvåret

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Eriks Mad og Musik 27. december 2008

Eriks Mad og Musik 27. december 2008 Eriks Mad og Musik 7. december 008 slags Crostini Til alle bruges skiver af godt hvedebrød af en eller anden italiensk type f.eks. stukket ud i runde skiver med et glas. Crostini med oliven 00 g sorte

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere