Modellerne 5KFP1335 & 5KFP1325

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modellerne 5KFP1335 & 5KFP1325"

Transkript

1 Modellerne 5KFP1335 & 5KFP1325

2 Vejledning til foodprocessor Indhold SIkker brug af foodprocessoren Vigtige sikkerhedsforskrifter...3 Elektriske krav...4 Bortskaffelse af elektriske apparater...4 Dele og funktioner Foodprocessorens dele...5 Oversættelse af engelsksprogede mærkater på delene...6 Foodprocessorens vigtige funktioner...7 Tilbehør Medfølgende tilbehør...7 Pladesamlingsoverblik...8 Vejledning til valg af tilbehør...9 før første brug Inden foodprocessoren tages i brug...10 Sådan fjernes låget fra arbejdsskålen...10 Opbevaring af delene...10 Montering og brug af tilbehørsdele Påsætning af arbejdsskålen...11 Påsætning af låget til arbejdsskålen...11 Montering af den justerbare snitteplade...12 Justering af snittetykkelsen...12 Montering af rivepladen...13 Montering af universalkniven eller dejkrogen*...14 Montering af miniskålen* og minikniven*...14 Montering af piskeriset*...15 Brug af 3-i-1 indføringsrøret...15 Brug af din foodprocessor Inden brug...16 Maksimalt væskeniveau...16 Brug af hastighed 1 / hastighed Brug af pulse...16 Sådan fjernes forarbejdede ingredienser...17 Vedligeholdelse og rengøring...18 TipS til fantastiske resultater Brug af universalkniven...18 Sådan bruges en snitte- eller riveplade...19 Sådan bruges dejkrogen*...20 Nyttige tips...20 Fejlfinding...21 Garanti og service Garanti for KitchenAid foodprocessor til privat brug...22 Servicecentre...23 Kundeservice * Følger kun med model 5KFP1335

3 SIkker brug af foodprocessoren Dansk VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Når du bruger elektrisk køkkenudstyr, bør du altid overholde de grundlæggende forholdsregler, som blandt andet består af følgende: 1. Læs alle instruktioner. 2. For at beskytte mod risikoen for elektrisk stød, må foodprocessoren ikke anbringes i vand eller anden form for væske. 3. Dette apparat kan bruges af børn, som er fyldt 8 år og af personer, hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er nedsat, eller personer uden den fornødne erfaring og viden, under forudsætning af de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet eller er under opsyn af en person, der har ansvaret for dem. Børn bør ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. 4. Hold børn under opsyn og lad dem ikke lege med apparatet. 5. Tag stikket ud af stikkontakten, når udstyret ikke er i brug, inden dele på- eller afmonteres og inden rengøring. 6. Undgå at komme i berøring med de bevægelige dele. 7. Anvend ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, eller hvis apparatet ikke fungerer korrekt, har været tabt eller på nogen måde er beskadiget. Indlever apparatet hos det nærmeste autoriserede servicecenter til eftersyn, reparation eller justering af de elektriske eller mekaniske komponenter. 3

4 SIkker brug af foodprocessoren 8. Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet eller sælges af KitchenAid, da dette kan medføre brand, elektriske stød eller personskade. 9. Må ikke bruges udendørs. 10. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af køkkenbordet. 11. Hold hænder og redskaber på afstand af bevægelige dele under brug for at reducere risikoen for alvorlig personskade eller beskadigelse af foodprocessoren. Der kan anvendes en skraber, men ikke mens foodprocessoren kører. 12. Kniven er skarp. Vær forsigtig. 13. Reducer risikoen for skade ved aldrig at placere knive eller skiver på basen uden først at sætte skålen ordentligt på plads. 14. Sørg for, at låget er sikkert låst på plads før betjening af apparatet. 15. Forsøg aldrig at skubbe ingredienserne ned med fingrene. Brug altid nedskubberen. 16. Forsøg ikke at omgå lågets låsemekanisme. 17. Vær forsigtig, når varm væske hældes i foodprocessoren, da det kan sprøjte ud af enheden pga. pludselig damp. 18. Produktet er kun beregnet til husholdningsbrug. Elektriske krav Spænding: Volt Frekvens: 50/60 Hertz Wattforbrug: 300 Watt Bortskaffelse af elektriske apparater 4 GEM DENNE VEJLEDNING Bortskaffelse af indpakningsmaterialer Indpakningsmaterialerne er 100 % genanvendelige og er mærket med genbrugssymbolet. De forskellige indpakningsdele skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis og i fuld overens stemmelse med lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. Bortskaffelse af produktet Dette produkt er mærket efter EU direktiv 2002/96/EF om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bortskaffes korrekt, er du med til at undgå de potentielle negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kan være resultatet af uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt. BEMÆRK: Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, skal en kvalificeret elektriker kontaktes. Forsøg ikke at ændre stikket på nogen måde. Symbolet på produktet eller på den medfølgende dokumentation angiver, at det ikke skal behandles som husholdningsaffald, men skal afleveres på et passende indsamlingssted, hvor elektrisk og elektronisk udstyr genanvendes. Kontakt de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt for yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt.

5 Dele og funktioner Foodprocessorens dele Tilbehørsopbevaring* Låg til arbejdsskål med 3-i-1-indføringsrør 3,1 L arbejdsskål Nedstopper i tre dele Dansk Eksternt justerbar snittekontrol Base 950 ml miniskål* og minikniv* Piskeris* Eksternt justerbar snitteplade (tynd til tyk) Vendbar (2 mm og 4 mm) riveplade Dejkrog* Pladeadapter Snitteadapter Drevadapter Universalkniv i rustfrit stål * Følger kun med model 5KFP1335 5

6 Dele og funktioner Oversættelse af engelsksprogede mærkater på delene Del Engelsk mærkat Oversættelse CAUTION : Do not open until blades stop Max Fill Liquid Level FORSIGTIG: Åbn ikke, før kniven stopper Maks. påfyldning Væskeniveau TWIST TO LOCK Warning Rotating Blade Hazard Always use food pusher. Keep fingers out of openings. Keep away from children. Failure to do so can result in amputation and cuts. DREJ FOR AT LÅSE Advarsel Fare. Roterende kniv Brug altid nedskubberen. Hold fingrene væk fra åbningerne. Hold uden for børns rækkevidde. Der er risiko for amputationer og snitsår. Drive Adapter Slicing Adapter Multipurpose PUSH TO LOCK Mini Multipurpose* PUSH TO LOCK Dough* Drev-adapter Snitte-adapter Universal SKUB FOR AT LÅSE Mini-universal* SKUB FOR AT LÅSE Dej* Adjustable Slicing (thin to thick) Justerbar snitning (tynd til tyk) Fine Shredding Fintrevet Medium Shredding Mellemfintrevet Egg Whip* Piskeris* 6 * Følger kun med model 5KFP1335

7 Dele og funktioner Foodprocessorens vigtige funktioner Eksternt justerbar snittekontrol Med KitchenAids eksklusive eksterne justerbare snitteplade kan tykkelsen justeres fra tynd til tykt uden at afmontere kniven. Når snittepladen er monteret, indstilles snitttekontrollen blot til den ønskede snittetykkelse der er ikke brug for at tage låget af eller slukke for foodprocessoren! Hastighed 1 / hastighed 2 / pulse To hastigheder og pulse giver nøjagtig kontrol, så fantastiske resultater opnås med de fleste madvarer. Låg til arbejdsskål med 3-i-1-indføringsrør Med 3-i-1 indføringsrøret kan selv store stykker som f.eks. tomater, agurker og kartofler bearbejdes med blot en smule opskæring. Nedstopper i tre dele Tre nedskubbere i et. Fjern nedskubberen i mellemstørrelse fra den største nedskubber for at få et indføringsrør i mellemstørrelse. Derved kan konstant tilføres flere ingredienser. Konstant tilføring af mindre emner (f.eks. urter, nødder og mindre gulerødder/selleristænger) sker ved hjælp af det smalle indføringsrør, som findes ved at fjerne den smalle nedskubber. Et lille hul i bunden af den smalle nedskubber gør det nemt at dryppe olie i ingredienser tilfør blot den ønskede mængde olie eller anden flydende ingrediens. Solid base Den tunge, skridsikre base hjælper med at give forbedret stabilitet og reducerede vibrationer ved krævende opgaver. Dansk Tilbehør Medfølgende tilbehør 3,1 L arbejdsskål Den solide, store arbejdsskål har kapacitet til store opgaver. 950 ml miniskål* og minikniv* Miniskålen med minikniven i rustfrit stål er perfekt til små snitte- og blandingsopgaver. Eksternt justerbar snitteplade Pladen er justérbar fra ca. 1 til 6 mm snitning af de fleste madvarer. Vendbar riveplade Rivepladen kan vendes, så ost eller grøntsager kan rives fint eller groft. Drev-adapter Drevadapteren bruges med den dertilhørende adapter til at forbinde snitte- og rivepladerne til drivakslet på basen. Snitte-adapter Adapteren passer over drevadapteren og i bunden af den justerbare snitteplade. Plade-adapter Adapteren passer over drevadapteren og i bunden af den justerbare riveplade. Universalkniv i rustfrit stål En alsidig kniv, som hakker, skærer, blender, blander og jævner på få sekunder. Dejkrog* Dejkrogen er særligt designet til at blande og ælte gærdej. Piskeris* Piskeriset pisker hurtigt æggehvider til marengs, mousser, souffléer og desserter. Tilbehørsopbevaring* Smart og solid opbevaring og beskyttelse af knive, plader og tilbehør. Spatel/rengøringsredskab* (ikke vist) Særligt design til fjernelse af mad fra skåle, plader og knive. * Følger kun med model 5KFP1335 7

8 Tilbehør Pladesamlingsoverblik To forskellige pladeadaptere følger med foodprocessoren. Den ene bruges sammen med den justérbare snitteplade. Den anden bruges sammen med den vendbare riveplade og alle andre valgfri plader. Justerbar snitteplade Vendbar riveplade Snitteadapter Pladeadapter Drevadapter Drevadapter Korrekt samlet 8

9 Tilbehør Vejledning til valg af tilbehør Handling Indstilling Mad Tilbehør Hakke Skære Purere Ost Chokolade Frugt Friske urter Nødder Tofu Grøntsager Kød Universalkniv i rustfrit stål ELLER Miniskål* og mini-universalkniv i rustfrit stål* Dansk Blande Pastasauce Pesto Salsa Saucer Kagedej Tærtedej Fint snittet Mellemfint revet Groft snittet Fintrevet Frugt (blød) Kartofler Tomater Grøntsager (bløde) Kål Ost Chokolade Frugt (hård) Grøntsager (hårde) Kartofler Grøntsager (bløde) Kål Ost Chokolade Frugt (hård) Grøntsager (hårde) Gærdej Justerbar snitteplade Vendbar riveplade Dejkrog i plast* Ælte Æg Piskeris* Piske * Følger kun med model 5KFP1335 9

10 før første brug 2. Løft miniskålen* ud. Inden foodprocessoren tages i brug Før du bruger din foodprocessor første gang, skal arbejdsskålen, låget, miniskålen*, nedskubberne, pladerne og knivene vaskes i maskine eller i hånden (Se "Vedligeholdelse og rengøring"). Sådan fjernes låget fra arbejdsskålen Din foodprocessor leveres med låget påsat arbejdsskålen og miniskålen* indeni arbejdsskålen. Sådan fjerner du låget fra arbejdsskålen før første rengøring: 1. Tag fat i indføringsrøret på arbejdsskålens låg og drej det med uret for at fjerne det fra arbejdsskålen. Opbevaring af delene Når aftagne plader, adaptere og knive er vaskede, skal de opbevares i den medfølgende opbevaring* på et sted, hvor børn ikke kan komme til den. Miniskålen* kan indlejres indeni arbejdsskålen for nem opbevaring. 10 * Følger kun med model 5KFP1335

11 Montering og brug af tilbehørsdele Påsætning af arbejdsskålen 1. Placér foodprocessoren på en tør, jævn bordplade med betjeningen mod dig. Sæt ikke stikket i stikkontakten, før den er fuldstændigt samlet. 2. Placer arbejdsskålen på basen med håndtaget til højre og midterhullet henover drivakslen. Påsætning af låget til arbejdsskålen BEMÆRK: Sørg for at montere det ønskede tilbehør, før låget til arbejdsskålen påsættes. 1. Placer låget til arbejdsskålen med indføringsrøret til venstre for arbejds skålens håndtag. Tag fat i indføringsrøret og drej låget til højre, indtil det låser på plads. Dansk Drivaksel 3. Tag fat i arbejdsskålens håndtag og drej skålen mod uret for at fastlåse den på basen. 2. Sæt nedskubberen i 3-i-1 indføringsrøret. Se "Brug af 3-i-1 indføringsrøret" for oplysninger om opgaver med mademner i forskellige størrrelser. BEMÆRK: Din foodprocessor fungerer ikke, med mindre arbejdsskålen og låget hertil er korrekt låst på basen, og den store nedskubber er indsat til linjen for maksimal tilføring på indføringsrøret (ca. halvt nede). Nedskubber Vælg det tilbehør, du ønsker at bruge og monter det ifølge vejledningen på de følgende sider. 11

12 Montering og brug af tilbehørsdele Montering af den justerbare snitteplade VIGTIGT: Den justerbare snitteplade kan kun installeres i én retning. 1. Når arbejdsskålen er monteret, placeres drevadapteren på basens drivaksel. TIP: Du skal muligvis dreje pladen/drevadapteren, indtil den falder på plads. 4. Monter låget til arbejdsskålen, og sørg for, at det låser på plads. 2. Mens den justérbare snitteplade holdes ved de 2 fingergreb, justeres pindene på adapteren til den justerbare snitteplade til at flugte med L-hullerne på pladen. Skub pladen ned over adapteren og drej for at låse pindene fast i L-hullet. Justering af snittetykkelsen Vælg den ønskede snittetykkelse ved at flytte snittekontrollen til venstre for tyndere skiver eller til højre for tykkere skiver. Tyndere Tykkere 3. Sænk kniven og snitteadapteren ned over drevadapteren. BEMÆRK: Håndtaget fungerer kun sammen med den justerbare snitteplade. Ændring af indstilling for tykkelse med andre monterede plader eller knive har ingen effekt på driften. 12

13 Montering og brug af tilbehørsdele Montering af rivepladen VIGTIGT: Når den vendbare riveplade bruges, skal den ønskede side (mellem/fin) vende OP. 1. Hold pladen ved de 2 fingergreb og indsæt adapteren i hullet i bunden af pladen. 3. Når arbejdsskålen er monteret, skubbes drevadapteren på drivakslen. TIP: Du skal muligvis dreje pladen/drevadapteren, indtil den falder på plads. Dansk 2. Skub drevadapteren ind i diskadapteren så langt, som den kan, indtil den klikker på plads. 4. Monter låget til arbejdsskålen, og sørg for, at det låser på plads. 13

14 Montering og brug af tilbehørsdele Montering af universalkniven eller dejkrogen* VIGTIGT: Universalkniven og dejkrogen* kan kun bruges sammen med arbejdsskålen. 1. Placer kniven eller dejkrogen på drivakslen. 2. Drej kniven eller dejkrogen, så den falder på plads på drivakslen. Montering af miniskålen* og minikniven* 1. Placer miniskålen indeni arbejdsskålen over drivakslen. Drej miniskålen, indtil tapperne på den øverste kant falder ned i fordybningerne øverst på arbejdsskålen. 3. Skub for at låse: Tryk universalkniven godt ned, så langt som den kan komme. Universalkniven har en intern forsegling, som sidder til over arbejdsskålens midte. 2. Indsæt drevadapteren i minikniven og placer den på drivakslen, Det kan være nødvendigt at dreje kniven, indtil det falder på plads. Tryk kniven godt ned for at låse den på plads. 4. Monter låget til arbejdsskålen, og sørg for, at det låser på plads. 3. Monter låget til arbejdsskålen, og sørg for, at det låser på plads. 4. Efter brug fjernes miniskålen ved at trække minibladet lige op. Derefter løftes skålen lige op og af med de to fingergreb på den øverste skålkant. 14 * Følger kun med model 5KFP1335

15 Montering og brug af tilbehørsdele Montering af piskeriset* VIGTIGT: Piskeriset kan kun bruges sammen med arbejdsskålen. 1. Sørg for, at piskeriset er ordentligt samlet. Hvis de to enheder har været skilt ad for rengøring, placeres pinden på piskerisadapteren, så den flugter med hullet på piskeriset, og drejes, til den er låst på plads. 2. Når arbejdsskålen er monteret, placeres piskeriset på basens drivaksel. Brug af 3-i-1 indføringsrøret 3-i-1 indføringsrøret har en nedskubber i 3 dele. Brug hele nedskubberen til større emner, eller brug delene indeni til at lave små og mellemstørrelse indføringsrør til mindre emner. Små emner snittes eller rives ved at indsætte nedskubberen i 3 dele i indføringsrøret, og derefter tage den lille nedskubber ud for at fjerne. Brug det lille indføringsrør og den lille nedskubber til små eller smalle emner som gulerødder eller selleristænger. Når det lille indføringsrør ikke bruges, skal den lille nedstopper låses på plads. Olie eller andre flydende ingredienser dryppes langsomt ned i arbejdsskålen ved at fylde den lille nedskubber med den ønskede mængde væske. Et lille hul i bunden af nedskubberen drypper den flydende ingrediens ved en konstant hastighed. Dansk 3. Drej piskeriset, så den falder på plads på drivakslen. 4. Monter låget til arbejdsskålen, og sørg for, at det låser på plads. * Følger kun med model 5KFP

16 Brug af din foodprocessor Brug af hastighed 1 / hastighed 2 1. Foodprocessoren tændes ved at trykke på knappen hastighed 1 (lav hastighed, til blød mad) eller knappen hastighed 2 (høj hastighed, til hård mad). Food processoren vil køre konstant, og den grønne kontrollampe lyser konstant. 2. Foodprocessoren stoppes ved at trykke på knappen O (OFF). Kontrollampens lys slukkes og kniven eller pladen vil stoppe indenfor få sekunder. 3. Vent, indtil kniven eller pladen er helt stoppet, før arbejdsskålens låg aftages. Sørg for at slukke for foodprocessoren, før arbejdsskålens låg tages af, eller før foodprocessoren frakobles elektricitet. Inden brug Før brug af foodprocessoren skal arbejdsskålen, låget og knive samles korrekt på foodprocessorens base (se "Opsætning af din foodprocessor"). Maksimalt væskeniveau Denne linje på arbejdsskålen angiver den maksimale mængde væske, som food processoren kan indeholde. BEMÆRK: Hvis foodprocessoren ikke starter, check da, at arbejds skålen og låget er korrekt låst på food processorens base (se Opsætning af din foodprocessor ). Brug af pulse Med pulse opnås præcis kontrol af varighed og frekvens. Det er særligt nyttigt til opgaver, som kræver præcis håndtering. Tryk på knappen PULSE, og hold den inde, så starter foodprocessoren ved høj hastighed. Den stopper, når knappen slippes. 16

17 Brug af din foodprocessor 5. Hvis miniskålen* bruges, tages skålen af med fingergrebene på den øverste skålkant. Sådan fjernes forarbejdede ingredienser 1. Tryk på knappen O (OFF). 2. Før montering sluk da på stikkontakten og fjern stikket fra kontakten. 3. Drej låget på arbejdsskålen til venstre og tag det af. Dansk 6. Drej skålen til venstre for at låse den af basen. Løft og tag af. 4. Hvis en plade er anvendt, skal den fjernes, før skålen fjernes. Hold pladen ved de to fingergreb og løft den lige op. Fjern adapteren. 7. Universalkniven kan fjernes fra arbejdsskålen før indholdet udtages. Kniven kan også forblive låst på plads. Fjern derefter mad fra skålen og kniven med en spatel. * Følger kun med model 5KFP

18 Vedligeholdelse og rengøring 1. Tryk på knappen O (OFF). 2. Før rengøring sluk da på stikkontakten og fjern stikket fra kontakten. 3. Rengør basen med en klud opvredet i varmt sæbevand. Aftør derefter basen med en fugtig klud. Tør med en blød klud. Brug ikke rengøringsmidler med slibemiddel eller skuresvampe. 4. Bemærk, at disse BPA-fri skåle kræver særlig håndtering. Hvis du vælger at bruge opvaskemaskine i stedet for håndopvask, skal du følge disse retningslinjer. -- Alle dele kan vaskes i opvaskemaskinens øverste kurv. -- Undgå at lægge skålen på siden. -- Undgå høje temperaturindstillinger som sterilisering eller damprengøring. 5. Hvis foodprocessorens dele vaskes ved håndopvask, skal skuremidler og skuresvampe undgås. De kan ridse eller gøre skålen og låget matte. Alle dele skal tørres omhyggeligt efter vask. 6. Skader på låsesystemet undgås ved at opbevare arbejdsskålen og låget i ulåst position, når de ikke er i brug. 7. Strømledningen vikles rundt om arbejdsskålen. Stikket sikres ved påklipsning til ledningen. 8. Aftagne plader, adaptere og knive skal de opbevares i den medfølgende opbevaring* på et sted, hvor børn ikke kan komme til den. TipS til fantastiske resultater Brug af universalkniven Sådan skæres frisk frugt eller grøntsager: Skræl og fjern sten og kerner. Skær mademner i stykker på 2,5 4 cm stykker. Brug korte pulse intervaller på 1-2 sekunder ad gangen, så mademnerne får den ønskede størrelse. Skrab om nødvendigt siderne af skålen. Sådan pureres kogt frugt og grøntsager (bortset fra kartofler): Tilsæt 60 ml væske fra opskriften pr. 235 ml mad. Brug korte pulse intervaller, indtil maden er fint snittet. Derefter bruges hastighed 1 eller 2, indtil den ønskede konsistens opnås. Skrab om nødvendigt siderne af skålen. Sådan tilberedes kartoffelmos: Riv varme, kogte kartofler med rivepladen. Udskift rivepladen med universalkniven. Tilsæt blødt smør, mælk og salt /peber. Tryk på pulseringsknappen 3-4 gange, 2-3 sekunder ad gangen, indtil det er jævnt og mælken er absorberet. Må ikke blandes for meget med kniven. Sådan skæres tørret (eller klæbrig) frugt: Maden skal være kold. Tilsæt 60 ml mel fra opskriften pr. 120 ml tørret frugt. Brug korte tryk på pulse, indtil den ønskede konsistens opnås. Sådan hakkes skal fra citrusfrugt fint: Med en skarp kniv skrælles den farvede del (uden den hvide membran) af citrusfrugten. Skær skrællen i små strimler. Hak i foodprocessoren, indtil det er finthakket. Sådan hakkes hvidløg, urter eller små mængder grøntsager fint: Start foodprocessoren og tilsæt emnerne gennem indføringsrøret. Hak i foodprocessoren, indtil det er hakket. De bedste resultater opnås, når arbejdsskålen og urterne er meget tørre før hakning. 18 * Følger kun med model 5KFP1335

19 TipS til fantastiske resultater Sådan hakkes nødder og sådan tilberedes nøddesmør: Tilsæt op til 710 ml nødder og brug korte pulse intervaller, 1-2 sekunder ad gangen, indtil den ønskede konsistens opnås. En grovere konsistens opnås ved tilsætning af mindre portioner ad gangen, med korte pulseringsintervaller, 1-2 sekunder ad gangen. Øg pulse intervallerne for en finere konsistens. Nøddesmør laves ved konstant hakning, indtil en jævn konsistens er opnået. Opbevares i køleskab. Sådan hakkes tilberedt eller råt kød, fjerkræ eller fisk/skaldyr: Maden skal være meget kold. Skær i stykker på 2,5 cm. Op til 455 g kan hakkes til den ønskede størrelse med korte pulse intervaller, 1-2 sekunder ad gangen. Skrab om nødvendigt siderne af skålen. Sådan tilberedes rasp: Skær brødet i stykker på 3,5 5 cm. Hak i foodprocessoren, indtil det er fint. Med større stykker bruges pulse knappen, 1-2 sekunder ad gangen. Hak derefter i foodprocessoren, indtil det er fint. Sådan smeltes chokolade til brug i kageopskrift: Bland chokolade og sukkermængde fra opskrift i arbejdsskålen. Hak i foodprocessoren, indtil det er finthakket. Opvarm væske fra opskrift. Start foodprocessoren og tilsæt den varme væske gennem indførings røret. Kør foodprocessoren, indtil konsistensen er jævn. Sådan rives hårde oste som f.eks. parmesan og romano: Forsøg aldrig at rive ost, som ikke kan skæres med en skarp kniv. Brug universalkniven til at rive hårde oste. Skær osten i stykker på 2,5 cm. Placer dem i arbejdsskålen. Brug korte pulse intervaller, indtil osten er grofhakket. Tænd foodprocessoren ved hastighed 1 eller 2, indtil osten er fintrevet. Ostestykker kan også tilføres gennem indføringsrøret, mens foodprocessoren kører. BEMÆRK: Hakning af nødder og andre hårde mademner kan ridse indersiden af skålen. Sådan bruges en snitteeller riveplade Sådan snittes eller rives frugt eller grøntsager, som er lange og relativt tynde i omkreds, som f.eks. selleristænger eller gulerødder: Skær mademnerne, så de passer til indføringsrøret vertikalt eller horisontalt, og placer indføringsrøret, så mademnerne er placeret korrekt. Tilsæt foodprocessoren med ensartet trykstyrke. Brug alternativt det lille indføringsrør i ned skubberen. Placer maden vertikalt i indføringsrøret og brug den lille nedskubber. Sådan snittes eller rives frugt og grøntsager, som er runde, som f.eks. løg, æbler og grønne pebre: Skræl og fjern sten og kerner. Skær i halve eller kvarte, så de passer til indføringsrøret. Placer i indføringsrøret. Tilsæt foodprocessoren med ensartet trykstyrke. Sådan snittes eller rives frugt og grøntsager, som er små, som f.eks. jordbær, champignoner og radiser: Placer emnerne vertikalt eller horisontalt i lag i indføringsrøret. Fyld indføringsrøret for at holde emnerne korrekt placerede. Tilsæt foodprocessoren med ensartet trykstyrke. Brug alternativt det lille indføringsrør i ned skubberen. Placer maden vertikalt i indføringsrøret og brug den lille nedskubber. Sådan snittes råt kød eller fjerkræ til f.eks. en stir-fry: Skær eller rul mademnerne, så de passer til indføringsrøret. Pak og frys mademnerne, indtil de er hårde at mærke på, i 30 min. til 2 timer, afhængigt af tykkelsen. Kontrollér, at madeemnerne kan skæres med en kniv. Hvis ikke, skal det optøs en anelse. Tilsæt foodprocessoren med ensartet trykstyrke. 19 Dansk

20 TipS til fantastiske resultater Sådan skiveskæres tilberedt kød eller fjerkræ og salami, pepperoni osv.: Maden skal være meget kold. Skær i stykker, som passer til indføringsrøret. Tilsæt foodprocessoren med ensartet trykstyrke. Sådan rives spinat og andre blade: Placer bladene i bunker. Rul dem sammen og læg dem i indføringsrøret. Tilsæt foodprocessoren med ensartet trykstyrke. Sådan rives faste og bløde oste: Faste oste skal være meget kolde. De bedste resultater med bløde oste som f.eks. mozarella opnås ved først at fryse det i min. Skær i stykker, som passer til indføringsrøret. Tilsæt foodprocessoren med ensartet trykstyrke. Sådan bruges dejkrogen* Dejkrogen er særligt designet til at blande og ælte gærdej hurtigt og grundigt. De bedste resultater opnås ved ikke at ælte opskrifter på mere end 350 g mel. Arbejdsskålen og miniskålen* må ikke overfyldes. Arbejdsskålen kan fyldes op til 1/2 til 2/3 fuld med tynde blandinger. Tykkere blandinger op til 3/4 fuld. Væsker kan fyldes op til det maksimale niveau som beskrevet i afsnittet "Brug af din foodprocessor Maksimalt væskeniveau". Ved hakning må skålen ikke være mere end 1/3 til 1/2 fuld. Brug miniskålen* til op til 235 ml væske eller 120 ml faste emner. Placer snitteplader, så skærefladen er til højre for indføringsrøret. Herved kan kniven rotere en omgang, før den når mademnerne. Optimal udnyttelse af foodprocessorens hastighed opnår ved at tilsætte emnerne gennem indføringsrøret, mens foodprocessoren kører. Forskellige mademner skal tilberedes ved forskellige trykgrader for at opnå de bedste rive- og snitteresultater. Generelt skal der bruges et let tryk med bløde, skrøbelige emner (jordbær, tomater osv.), moderat tryk til mellembløde emner (courgette, kartofler osv.) og fast tryk til hårde emner (gulerødder, æbler, hårde oste, delvist frossen kød osv.). Bløde og mellemhårde oste kan lægge sig som klatter på rivepladen. Ind i mellem kan tynde, lange emner som f.eks. gulerødder eller selleristænger flade ind over indføringsrøret, så en ulige skive produceres. Denne risiko kan minimeres ved at skære emnerne i flere stykker og fylde indføringsrøret med emnerne. Det lille indføringsrør i nedskubberen i 2 dele er særligt nyttigt til små eller tynde emner. Nyttige tips Beskadigelse på knive eller motor undgås ved ikke at tilsætte mad, som er så hårdt eller frossent, at det ikke kan skæres med en skarp kniv. Hvis et stykke hård mad, som f.eks. en gulerod, sætter sig fast under kniven, skal foodprocessoren stoppes og kniven fjernes. Fjern forsigtigt maden fra kniven. 20 * Følger kun med model 5KFP1335

21 TipS til fantastiske resultater Når en kagedej tilberedes, skal universalkniven bruges til først at piske fedtstoffer og sukker sammen. Tilsæt de tørre ingredienser først. Placer nødder og frugt øverst i blandingen for at undgå for meget hakning. Brug korte pulseringsintervaller til nødder og frugter, indtil det er blandet med de andre ingredienser. Kør ikke foodprocessoren for længe. Hvis revne eller snittede emner samler sig i én side af skålen, skal foodprocessoren stoppes og emnerne genfordeles med en spatel. Når madmængder når bunden af en snitteeller riveplade, skal maden fjernes. Et par stykker mad kan sidde øverst på skiven efter snitning eller rivning. Hvis det ønskes, kan disse skæres med håndkraft og tilsættes blandingen. Organiser opgaverne, så rengøring af skålene minimeres. Tørre eller faste ingredienser hakkes før flydende ingredienser. Universalkniven rengøres nemt ved at fjerne arbejdsskålen, tage låget af, og trykke på pulse intervaller i 1-2 sekunder for at ryste kniven ren. Når låget er taget af, placeres det vendt opad på bordpladen. Herved holdes bordpladen ren. Brug en spatel til at fjerne ingredienser fra arbejdsskålen. Din foodprocessor er ikke lavet til de følgende formål: -- Maling af kaffebønner, kerner eller hårde krydderier -- Maling af ben eller andre ikke-spiselige maddele -- Væskeblendning af rå frugter eller grøntsager -- Skiveskæring af æg eller ikke-afkølet kød. Hvis plasticdele misfarves pga. mademners afsmitning, kan delene rengøres med citronsaft Dansk Fejlfinding Hvis din foodprocessor ikke fungerer eller ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere følgende: Foodprocessoren kører ikke: Sørg for, at skålen og låget flugter med hinanden og er låst på plads, og at den store nedskubber er indsat i indføringsrøret. Når den store indføringsåbning bruges, skal det sikres at maden ikke overstiger det maksimale Maksimalt påfyldningsniveau på indføringsrøret Tryk kun på én knap ad gangen. Foodprocessoren kan ikke køre, hvis mere end én knap trykkes på samtidigt. Er foodprocessoren tilsluttet elektricitet? Er sikringen i foodprocessorens kredsløb i orden? Hvis du har et HFI-relæ skal du sikre, at det er tilsluttet. Sluk på stikkontakten og fjern stikket. Sæt herefter stikket i stikkontakten igen og prøv at tænde. Hvis foodprocessoren ikke er i stuetemperatur, så vent, indtil den når stuetemperatur og prøv igen. 21

22 Fejlfinding Foodprocessoren river eller snitter ikke korrekt: Sørg for, at pladens side med løftet kniv er placeret opad på den almindelige adapter. Hvis den justérbare snittekniv bruges, så sørg for, at det er indstillet til den rette tykkelse. Sørg for, at ingredienserne egner sig til snitning eller rivning. Se "Tips til fantastiske resultater". Hvis låget til arbejdsskålen ikke vil lukke, når pladen bruges: Sørg for, at pladen er monteret korrekt, med det forhøjede punkt øverst, og er placeret korrekt på drevadapteren. Punkt Hvis problemet ikke skyldes nogen af ovenstående punkter, skal du se under Garanti og service. Garanti og service Garanti for KitchenAid foodprocessor til privat brug Garantiens varighed: Europa, Australien og New Zealand: For Model 5KFP1335: Tre års fuld garanti fra købsdatoen. For Model 5KFP1325: To års fuld garanti fra købsdatoen. KitchenAid betaler for: Reservedele og arbejdsløn ved reparation af defekte materialer eller udførelse. Service skal udføres af et autoriseret KitchenAid servicecenter. KitchenAid betaler ikke for: A. Reparationer, når foodprocessoren er anvendt til andre formål end almindelig madlavning. B. Skader opstået på grund af uheld, ændringer på maskinen, forkert betjening, misbrug eller installationer/ betjeninger, der ikke udføres i henhold til de gældende regler for elektrisk udstyr. KITCHENAID PÅTAGER SIG IKKE ANSVARET FOR INDIREKTE SKADER. 22

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer.

Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer. KR_BLENDER_KA890T_EO_Mise en page 1 13/01/11 16:24 Page77 Tillykke med din nye KRUPS foodprocessor, der udelukkende er beregnet til forarbejdning af fødevarer. BESKRIVELSE AF TILBEHØRSDELE a Motorblok

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU CHOPPER CH 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-19 SVENSKA 20-24 ITALIANO 25-29 PORTUGUÊS 30-34 NEDERLANDS 35-39 MAGYAR 40-45 ČESKY 46-50 SLOVENŠČINA

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

Hakke- / Rivejern. Model Nr.: 1995. 10-i-1 til køkkenet. Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt!

Hakke- / Rivejern. Model Nr.: 1995. 10-i-1 til køkkenet. Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt! Hakke- / Rivejern Model Nr.: 1995 10-i-1 til køkkenet Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt! BETJENINGSVEJLEDNING Kære kunde! Normalt tager det lang tid

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret Råvarer: Pighvar Østers Forskellige Kartofler Kørvel Agurk Persille Purløg Dild Estragon Skalotteløg Perleløg Løg Citron Sukker Æbleeddike Smør Fløde Hønsefond Forret Tatar af pighvar og østers Syltet

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1 KR_PIED-MIXEUR_HBX_Mise en page 1 16/11/12 13:38 Page42 42 n Af hensyn til din sikkerhed må du kun anvende tilbehør og reservedele fra KRUPS, som passer til apparatet. n Flyt eller afbryd aldrig apparatet

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p.

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p. TEFAL903B-ACTIFRY_Essential_1505087843_Mise en page 1 20/12/12 18:54 PageC1 DE p. 4-11 NL p. 12-19 FR p. 20-27 EN p. 28-39 IT p. 40-47 ES p. 48-55 PT p. 56-63 EL p. 64-71 DA p. 72-79 SV p. 80-87 FI p.

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Børneby Mølle. Sund mad

Børneby Mølle. Sund mad Børneby Mølle Sund mad Müslibar 100 g smør 100 g honning 100 g rørsukker 200 g havregryn 50 g hasselnødder 50 g mandler 50 g solsikkekerner 50 g sesamfrø 50 g rosiner eller tranebær 50 g soltørrede abrikoser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Pressemeddelelse. mixxo alsidighed og frihed hvor du er. April 2007

Pressemeddelelse. mixxo alsidighed og frihed hvor du er. April 2007 mixxo alsidighed og frihed hvor du er Ud over at den ledningsfri stavblender mixxo fra Bosch giver frihed hjemme i køkkenet, er den også velegnet i sommerhuset, autocamperen eller campingvognen eller hvorfor

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

Indhold af kassen. HH Series

Indhold af kassen. HH Series + + + Indhold af kassen + + HH Series Hurom Juicer Vejledning INDHOLD Kære Hurom-bruger Beskrivelse Navne for de enkelte dele Forholdsregler Advarsler og sikker brug Slow Juicer samling Slow Juicer samling

Læs mere

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté*

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté* Vegetar Auberginesnitsel* 2 skiver aubergine 1 cm tykke - drysses med ¾ tsk salt trækker i 15 minutter. De skylles derefter i koldt vand - vendes først i æggehvide eller hørslim derefter i rasp - de skal

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Økologisk, sundt og klimavenligt

Økologisk, sundt og klimavenligt Økologisk, sundt og klimavenligt Opskrifter til groconsult 24. august 2012 v/ Birte Brorson Laksesnack 4 personer (3 stk. til hver). (Dette er en sommerret, agurker og frisk salvie fås i vinterhalvåret

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006 Glædelig jul Af Jan Ekstrøm Artikel i Beboer-Info December 2006 Snakkesnegle Dej 2 dl mælk 50 g gær 1 dl smør- & rapsolie 2 æg 1 2 tsk stødt kardemomme 2 spsk sukker 1 2 tsk groft salt 550 g hvedemel Fyld

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr Det er helt vildt - Rådyr Rødvins marineret rådyr m. pamasan og krydderurter Rådyr yderlår + lårtunge 150g pamasan, revet 50g hasselnødder, fint hakkede Basilikum, timian og persille, fint hakkede Marinade:

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Den lille ABC om fyldte praliner. en lille ABC om fyldte praliner

Den lille ABC om fyldte praliner. en lille ABC om fyldte praliner Den lille ABC om fyldte praliner en lille ABC om fyldte praliner Lækre opskrifter på søde lækkerier Lækre, hjemmelavede fyldte praliner. Med gode ingredienser, det rigtige tilbehør og lidt øvelse, kan

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt.

De 2 løg kommes i en kasserolle sammen med - kasserollen sættes på lav varme (fx 2 af 6), og der røres jævnligt. Lasagne Parmesan = Parmigiano Reggiano! Fem lækre lasagner med hver deres charme gode til både hverdag fest! Klassisk lasagne 4-6 personer 3-4 gulerødder skrælles rives, 4-5 fed hvidløg knuses, 5-6 løg

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE

PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE PHILADELPHIA SOM SKABT TIL CHEESECAKE TILBEREDNINGSTID ı 80 min. SERVERINGSPORTION ı 264 g kj 2951, kcal 705, protein 11,7 g, fedt 43,3 g, kulhydrat 67,3 g Er

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere