Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om stalddørssalg. Om stalddørssalg side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >>"

Transkript

1 Når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder direkte til den private forbrugers egen husholdning side 2 >> Stalddørssalg eller gårdbutik? side 3 >> Hvad må man sælge? side 4 >> Hvis du vil vide mere side 7 >> Revideret august 2012

2 2 Stalddørssalg er, når en landmand, biavler, jæger, fisker eller dambruger sælger sine egne uforarbejdede produkter i mindre mængder fra bedriften eller fiskefartøjet direkte til den private forbrugers egen husholdning. En landmand kan fx sælge sine grøntsager eller æg fra et lokale i stuehuset eller fra en bod ved vejen. Biavleren kan sælge fra hjemmet eller fra en bod ved vejen. Jægeren kan sælge fra hjemmet. Fiskeren skal sælge direkte fra fiskefartøjet. Dambrugeren skal sælge fra dambruget. Folderen handler ikke om gårdbutikker, for de er detailbutikker og skal være registreret af. Læs om stalddørssalg på s hjemmeside Det er altid en god idé at starte med at læse på s hjemmeside, før man går i gang med stalddørssalg. Uanset om det er salg fra en gård, en jæger eller en fisker. På hjemmesiden kan man få hjælp til at vurdere, om salget eventuelt skal registreres. Stalddørssalg af animalske fødevarer, fx æg, mælk og fjerkræ, skal som udgangspunkt registreres hos. Stalddørssalg af frugt og grønt skal som udgangspunkt ikke registreres. En gårdbutik skal altid være registreret hos, før salget må gå i gang. Hvis man er i tvivl, om man har stalddørssalg eller en gårdbutik, kan hjælpe med at vurdere, hvilken type salg det er. Stalddørssælgeren har ansvar for sikre fødevarer Stalddørssælgeren har ansvaret for, at håndtering og salg af fødevarer sker hygiejnisk forsvarligt. Fødevarerne må ikke udsættes for forurening eller anden skadelig påvirkning. Fødevarerne skal opbevares tilstrækkelig køligt og rent og må ikke stå for længe. Der kan være risiko for fluer og andre insekter på varerne, og for at fødevarerne bliver forurenede, fordi produktion og salg ofte sker så tæt på levende dyr.

3 3 Stalddørssalg eller gårdbutik? Man må kun sælge mindre mængder af sine egne uforarbejdede produkter ved stalddørssalg. Hvis man ønsker at sælge tilvirkede produkter, eller produkter som er indkøbt andre steder fra, skal man etablere en gårdbutik. Som en undtagelse kan man fra en vejbod sælge mindre mængder af hjemmelavet syltetøj og marmelade eller saft fremstillet af frugt fra egen have. Der er ikke tale om stalddørssalg, men om en gårdbutik med så lille omsætning, at den ligger under bagatelgrænsen for at skulle være registreret. Produkterne kan fremstilles i ens eget køkken. Omsætningen skal være under ca kr. pr. år. Man kan læse mere om fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen i Vejledning om privatsfære og fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen. Hvis en bedrift både har en gårdbutik og stalddørssalg, skal gårdbutikkens aktiviteter holdes adskilt fra stalddørssalget. Det skal være tydeligt for forbrugeren, om en vare bliver solgt ved stalddørssalg eller fra en gårdbutik. stille plads til rådighed, så frugt, bær, grøntsager og kartofler fra nærliggende bedrifter kan sælges fra samme lokale eller bod, hvis de andre bedrifter ligger sådan, at de ikke har mulighed for selv at have stalddørssalg. Fx hvis de ligger langt fra en offentlig vej. Alle produkter, der sælges ved stalddørssalg, skal være uforarbejdede. Varer som fx syltetøj må sælges fra en vejbod, så længe der er tale om små mængder, og råvarerne kommer fra egen bedrift. Læs mere i Vejledning om privatsfære og fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen Af animalske fødevarer må der kun sælges æg, mælk, fjerkræ, kaniner, opdrættet fjervildt og fisk ved stalddørssalg. Stalddørssalg af animalske fødevarer skal være registreret hos. Biavlere kan dog sælge en vis mængde honning og jægere en mindre mængde vildt uden at være registreret hos. Det er kun tilladt at sælge varer fra egen bedrift ved stalddørssalg. Der er dog en undtagelse. Man må gerne

4 4 Hvad må man sælge ved stalddørssalg? Frugt, bær, grøntsager og kartofler Man må sælge mindre mængder frugt, bær, grøntsager og kartofler ved stalddørssalg uden særlige betingelser. Animalske fødevarer fx æg, mælk, fjerkræ og vildt Man må sælge mindre mængder af følgende animalske produkter på en række betingelser: Æg Stalddørssalg af æg skal være registreret hos. Der må ikke være ægpakkeri på bedriften. Æggene må ikke være sorteret i kvalitets- eller vægtklasser. Hvis bedriften er autoriseret til produktion af økologiske produkter, er det tilladt at informere om det ved salget og bruge Ø-mærket. Det er ikke tilladt at mærke med Frilandsæg, Skrabeæg eller Buræg. Æggene skal sælges senest 21 dage efter, at æggene er lagt. Æggene skal pakkes i nye bakker. Der må ikke tages brugte æggebakker retur fra forbrugerne. Forbrugeren skal selv hente æggene på bedriften. Forbrugeren skal have oplysning om datoen for æggenes mindste holdbarhed, som højst må være 28 dage efter læggedagen. Oplysningen skal stå på et opslag på salgsstedet eller på en fortrykt seddel i æggebakkerne eller udleveret med æggene. Det skal stå på et skilt, at hønsene bliver undersøgt for salmonella. Det Danske Fjerkræraad sender årligt skiltet til ejeren. Skiltet skal anbringes et sted, hvor det er nemt at se. Salget af æg må ikke ske direkte fra bedriftens ægopbevaringsrum, hvis der også opbevares æg til ægpakkeri i rummet.

5 5 Mælk Stalddørssalget skal være registreret hos. Der må sælges max. 70 liter ugentligt ved stalddørssalg. Besætningen skal være indplaceret i salmonellaniveau 1. Mælken skal sælges som rå og ubehandlet. Mælken skal afhentes af forbrugeren og må ikke bringes ud. Mælken skal tappes i dunke eller flasker, som forbrugeren selv har med. Forbrugeren har selv ansvaret for at holde dunke og flasker rene. Mælken skal overholde en række grænser for, hvor mange bakterier og celler, der må være i den. Mælken må ikke indeholde sygdomsbakterier. Der er også grænser for mælkens indhold af medicinrester, som kan være overført fra koen til mælken. Mælken skal nedkøles til højst 6 C straks efter malkning og må sælges ved stalddørssalg i op til 24 timer efter malkning. Hvis en bedrift sælger mælk ved stalddøren, skal bedriften udføre egenkontrol og overvåge sundhedsrisici, så der ikke bliver solgt rå mælk, som kan være en risiko for menneskers sundhed. Læs mere på Fjerkræ og opdrættet fjervildt Stalddørssalget skal være registreret hos. Der må sælges max. 500 stk. årligt. Ved fjerkræ og opdrættet fjervildt forstås kyllinger, høns, gæs, ænder og kalkuner, samt opdrættet fjervildt som fx fasaner eller agerhøns, men ikke strudsefugle. Både slagtning og eventuel plukning og salg skal ske på opdrætsbedriften. Fjerkræ og opdrættet fjervildt skal være uåbnet. Det vil sige, at forbrugerne skal selv fjerne indmad og tarme, når de kommer hjem, men man må gerne sælge kroppene i plukket stand. Kaniner Stalddørssalget skal være registreret hos. Der må sælges max. 500 stk. årligt. Både slagtning og eventuel afhudning og salg skal ske på opdrætsbedriften. Kaninerne skal være uåbnede. Det vil sige, at forbrugerne skal selv fjerne indmad og tarme, når de kommer hjem, men kroppene må gerne sælges i afhudet stand. Vildt eller kød af vildt Jægeren må behandle og sælge mindre mængder vildt eller kød af vildt direkte til forbrugeren. Jægeren skal have sit jagttegn, men stalddørssalget skal IKKE være særskilt registreret. Ved vildt forstås fx fasaner, harer og vilde kaniner samt hjorte og andet kronvildt. Der må max. sælges stk. klovbærende vildt. Der må max. sælges 500 stk. småvildt som fjervildt og harer. Fisk Salget skal være registreret hos. Der må max. sælges kg årligt. Der må kun sælges og behandles fisk og krebsdyr. Slagtning, rensning og salg skal ske fra fiskefartøjet eller fra dambruget. Fiskefartøjer, der ligger side ved side kan sælge fisk mv. fra det fartøj, der ligger tættest ved kajen. Honning Salget skal IKKE være registreret hos. Der må sælges max kg årligt ved stalddørssalg.

6 6 Økologiske varer Når varerne er produceret og kontrolleret efter økologireglerne, må bedriften reklamere med, at varerne er økologiske. Det er tilladt at bruge Ø-mærket ved stalddørssalg af økologiske varer fra en autoriseret økologisk bedrift. Man må ikke sælge rødt kød fra husdyr og kød fra strudse ved stalddørssalg Man må ikke sælge kød fra større husdyr, fx svin, okse, kalv, får, lam og strudse ved stalddørssalg. Det er dog tilladt at formidle salg af kød fra sådanne dyr. Det kræver dog som hovedregel, at landmanden er registreret som kødformidler hos. Kødformidling kan foregå på den måde, at forbrugeren udvælger et af landmandens dyr, som landmanden så sender på slagteri. Kødet skal udleveres til forbrugeren fra en registreret detailvirksomhed.

7 Her findes reglerne Hygiejneforordningen og Økologiforordningen: Læs mere om hygiejneforordningen og økologiforordningen på Lov, bekendtgørelser og vejledninger findes på Forordninger findes på Find din lokale fødevareafdeling på Pjecen kan downloades fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.. Tlf Denne pjece findes kun elektronisk til download. August udgave. Publikationsnr Design: Manometer.dk.

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som ændret ved vejledning nr. 9882 af 19. december 2008)

Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som ændret ved vejledning nr. 9882 af 19. december 2008) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE Vejledning nr. 9440 af 25. juli 2008 om fødevarehygiejne (som

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 4 3. Mulighederne for at reklamere

Læs mere

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol

Om regnskab for økologi. Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Om regnskab på virksomheder omfattet af dansk økologikontrol Tilladelse før start side 2 >> Regnskabet side 2 >> Balanceopgørelser side 3 >> Opstilling af balanceopgørelser side 4 >> Dokumentation for

Læs mere

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m.

Her under et uddrag af vejledningen på området og en link til de øvrige vejledninger m.m. HÅNDTERING AF VILDT VILDTDEPOT Alle jagtvæsner, skovdistrikter eller jagtkonsortier skal være autoriseret som et vildtdepot, for at kunne sælge eller overdrage vildt til en vildtbehandlingsvirksomhed.

Læs mere

Vejledning af 2. april 2012 fødevarehygiejne

Vejledning af 2. april 2012 fødevarehygiejne Vejledning af 2. april 2012 om fødevarehygiejne Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-20-2301-00898 02.04.2012 Hygiejnevejledningen 2. april 2012 1. Indledning... 13 1.1 Regler om fødevarehygiejne... 13 1.2 Regler

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Mulighederne

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune Egenkontrolprogram For Dagtilbud i Svendborg Kommune 1 2 Udarbejdet efter fødevarestyrelsens materiale af arbejdsgruppen: Susanne Altenburg Jørgensen Inge Margrethe Møller Annette Vejbæk Anette Skov Christensen

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

fødevarer vækst balance Den danske ægproduktion

fødevarer vækst balance Den danske ægproduktion fødevarer vækst balance Den danske ægproduktion blandt de førende i verden Ægproduktionen i Danmark Den danske ægproduktion er blandt de førende i verden inden for fødevaresikkerhed, kvalitet og dyrevelfærd.

Læs mere

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Fem råd om detailsalg af kosttilskud side 2 >> 1. Oplys gerne om produktets indhold side 3 >> 2. Oplys gerne om produktets virkning, hvis virkningen

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv.

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14):

Den udfyldte og underskrevne blanket sendes til (blanketten underskrives i skema 14): Ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed eller virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer (autorisationsbekendtgørelsen) Den udfyldte og underskrevne blanket

Læs mere

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode November 2010 2. udgave Side 1 Indhold Forord 4 Afsnit 1. Dyrkning af afgrøder 5 1.0 Dyrkning af afgrøder, herunder afgræsning

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

økologisk HOST MARKED 5. & 6. september 2015 VELKOMMEN TIL ØKOLOGISK HØSTMARKED SÆSON 2015

økologisk HOST MARKED 5. & 6. september 2015 VELKOMMEN TIL ØKOLOGISK HØSTMARKED SÆSON 2015 økologisk HOST MARKED 5. & 6. september 2015 VELKOMMEN TIL ØKOLOGISK HØSTMARKED SÆSON 2015 Tak til alle jer, der har meldt jer som værter til Økologisk Høstmarked, der i år afholdes den 5. og 6. september.

Læs mere

Vejledning. Til TSE-reglerne

Vejledning. Til TSE-reglerne Vejledning Til TSE-reglerne September 2003 3 Vejledning til TSE-bestemmelser i følgende forordninger: - EU-Kommissionens Forordning (EF) nr. 1234/2003 af 10. juli 2003 om ændring af bilag I, IV og XI

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markedsdrevet dyrevelfærd Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Veterinærenheden Slotsholmsgade 12

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere