Hvad kan fremtiden byde med eller uden GMO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad kan fremtiden byde med eller uden GMO"

Transkript

1 Hvad kan fremtiden byde med eller uden GMO Preben Bach Holm Institut for Molekylærbiologi og Genetik Aarhus Universitet Forskningscenter Flakkebjerg 4200 Slagelse GMO Konference, 12 april, 2011 Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus

2 Hvad kan fremtiden byde med eller uden GMO? Afgrøder til bioenergi? CO2 bindende afgrøder? Økologiske afgrøder som er ukrudtresistente? Skal der fortsat forskes i GMO i Danmark og med hvilket formål. Skal der være fokus på GMO, almindelig forædling, valg af afgrøder og dyrkningssystemer Er det nødvendigt at gensplejse gode eksisterende afgrøde, som er bæredygtige og har en god forsyningssikkerhed Hvor ser du GMO som en fordel og ulempe Hvordan sikrer vi uvildig forskning, der ikke er styret af frøfirmaer f.eks BASF, Monsanto mfl.

3 Planteprodulter

4 Den globale befolkningsudvikling Lutz et al. Nature 412, , 2001

5 Det totale behov for korn- og kødprodukter % stigning 60% stigning Korn Kødprodukter

6 Bioethanol (biodiesel, biomasse) Fuel for the cars food for the people

7 Klimaændring Højere temperaturer Større skift i vejret Biotisk stress: Vira Bakterier Svampe Insekter og orme Abiotisk stress: Tørke Oversvømmelse Høj saltholdighed Mineral tilgængelighed og toksicitet Reduceret udbytte Lavere produkt kvalitet

8 Klima ændring Fordobling af CO 2 niveauet ved slutningen af århundredet Forøget udbytte stivelse og sukre Forbedret vandudnyttelse Forbedret kvælstofudnyttelse Reduceret protein kvantitet og kvalitet Reduceret vitamin og mineral indhold

9 Thomas R. Malthus ( )

10 Ændringer i ris- og hvedeudbytte og produktion

11 Prisudviklingen på landbrugsvarer World Agriculture: towards 2015/2030 (2002)

12 Årsager til produktivitets- og udbyttestigninger : Fordobling af udbyttet Agronomi (50%) Kunstvanding Gødskning Pesticider Mekanisering Viden Planteforædling (50%) Sygdomsresistens Højere udbytte Plantearkitektur Opbevaring Bedre såsæd Viden Udvidelse af det dyrkede areal: 100 mill ha ( )

13 Omkostninger og problemer Opbygning af højt saltindhold Erosion Forurening med pesticider Forurening med næringsstoffer Reduktion i arealerne for naturlige økosystemer Snævrere fødevaregrundlag Dårligere ernæringsmæssige egenskaber

14 Indtil nu har det været muligt for fødevareproduktionen at holde trit med befolkningsudviklingen. Dette skyldes: Udvikling af nye plantesorter med bedre udbytte og sygdomsresistens (50%) Udvikling af bedre dyrkningsteknologi, herunder anvendelse af kunstvanding, kunstgødning og pesticider (50%) Det vil være muligt at forøge udbytterne via inddragelse af marginaljord og yderligere anvendelse af kunstvanding, gødskning og pesticider MEN: Mere af det samme vil ikke løse problemet!

15 Der er behov for en ny Grøn Revolution Den nye Grønne Revolution skal være dobbelt grøn, en Biorevolution

16 rv0706 rv0404 rv0188 rv0383 PSR540 M15185 rv0959 rv1154 rv1008 rv0979 rv1282 rv0998 rv0981 rv0037 rv1269 rv1212 rv2069 rv0935 a22taga1 rv0062 rv0152 rv0225 C145 CDO59 CDO365 Rz395_3 R3349 BCD855 FpAFPH rv1239 rv0518_2 CDO38_1_3 rv1164 M4136 rv0696_3 2 -omics, genetics and bioinformatics

17 Baggrund Forståelsen af den genetisk basis for planters egenskaber udvikler sig i disse år meget hurtigt Dette skyldes udvikling af en række genetiske værktøjer og teknikker, der muliggør langt mere omfattende og detaljerede analyser end tidligere Vi vil få en omfattende viden om vore kulturplanters egenskaber indenfor områder som: Human og animalsk ernæring Sygdomsresistens Udnyttelse af næringsstoffer Tolerance overfor kulde og tørke Planteforædlere og aftageindustrien vil få en lang række nye muligheder

18

19

20

21

22

23 Den Roundup resistente sukkerroe blev introduceret i USA i 2008 I 2009 udgjorde de Roundup resistente sukkerroer 90% af produktionen I 2009 erklærede en US distriktsdommer Jeffrey White sukkerroedyrkningen for ulovlig med den begrundelse, at den ikke var ordentlig miljøvurderet

24 50% af USA s papaya produktion er idag GM virus-resistent (Hawaii) Virus resistent papaya

25

26 Vinderosion i U.S.A.

27 Roundup resistent ukrudt i USA 2010

28 European Corn Borer

29 FUNGAL MYCOTOXINS IN CORN Corn cob with Fusarium infestation European Corn Borer (a) & Pink Stem Borer (b) in a corn stalk (a) (b) Under adverse climatic conditions, fungi of the Fusarium family can infest corn plants. Damage caused by tunnel-boring larvae of insects such as the European Corn Borer or the Pink Stem Borer facilitates fungal infestations. Fusarium sometimes produce potent toxins known as mycotoxins. Their toxicity to animals are well known, their effects on humans is increasingly investigated. In Europe, current regulations cover mainly aflatoxins. Regulation may soon be extended to cover other mycotoxins (for example fumonisins).

30 Insektresistent Bt bomuld Angreb af møllarver forårsager meget store udbyttetab, og der sprøjtes meget hyppigt med bredspektrede insekticider. Dyrkning af bomuld er opgivet i en række områder på grund af udvikling af resistens mod insekticiderne. Dyrkningsmæssige fordele Permanent beskyttelse Stor fremgang i udbytte Miljømæsssige fordele Reduktion i mængden af insektmidler For Kina taler man om en reduktion i insekticidanvendelsen på 60-80%

31 Pipeline 2. Gen. Insekt- og herbicidresistens Tørketolerant majs, sojabønner og bomuld Majs og sojabønner med højere udbytte Monsanto: Forskning og udvikling Gen identifikation Proof of concept Fase 2 Fase 3 Fase 4 Commitment Fordobling af udbyttet i core crops 2030 Fodermajs med balanceret proteinsammensætning Sojabønner med bedre proteinsammensætning Sojabønner med olier der giver færre transfedtsyrer Sojabønner der laver omega-3 fedtsyrer

32

33 Eksempler på ernæringsmæssige forbedringer via GM (1) Forøget vitaminindhold (vitamin A i ris og hvede, vitamin E i raps, vitamin C i majs) Forøget jernindhold i ris og hvede Forbedret aminosyresammensætning (lupin, majs, byg, raps, kartoffel) Forbedret oliesammensætning (lauric acid, g-linoleic acid, omega-3 fedtsyrer, 8:0 and 10:0 fedtsyrer i raps, oleinsyre i sojabønner og bomuld) Forbedrede fibre (fruktaner i roer, inulin i kartoffel, lignin i lucerne og Sorghum) Forøget proteinindhold (kartofler) Forbedret stivelse (højamylose stivelse, bypass stivelse) Forøget antioxidanter (isoflavones i sojabønner og flavonoids i tomat)

34 Eksempler på ernæringsmæssige forbedringer via GM (2) Fjernelse af antinutritionelle faktorer (phytinsyre i hvede, raps, ris, majs og søjebønner) Fjernelse af allergene forbindelser (ris, sojabønner, æbler) Fjernelse af toksiske forbindelser (solanin i kartofler og cyanogene glucosides i kassava) Caffeine (kaffe) Nicotine (tobak)

35 Fosfatudnyttelse Proteinindhold og udbytte Aminosyresammensætning Bagekvalitet i byg Fordøjelsen af cellevægge Fordøjelse af stivelse Mineralindhold Gulrustresistens Effekt af forøget CO 2 på mineralindhold og proteinsammensætning

36 Expression of thermophilic xylanases in wheat Xylanases not present in wheat XynA Three promoters Two xylanases Six combinations XynB XynB U N I V E R S I T Y O F A A R H U S

37 Estimation of traits - exemplified in cereals Trait Importance Possibilities current effort SUPPLEMENT/ SUBSTITUTION Conventional Biotech (non-gm) GMO-breeding Research Testing Varieties Promotion Nutrients F Weed C, A Fungi - leaf (+) C, A Virus C, A Insects C, A Fungi -seedborne C, A Lodging C, A Yield* (+) F, C, A Bread, industry F, C, A, E, P, S Malt, industry F, C, A, E, P, S Feed quality F, C, A, E, P, S Human coms. - taste (+) E, P, S, M Human coms. - health E, P, S Drought resistance (+) F, A, W New traits;????????? - CO2 sequestration (+) F, C, A, W - Water use efficiency ++(+) (+) F, C, A New products ? P, S, M,? F = Fertilizer C = Chemical treatment A = Agronomy E = Enzymes P = Processtechnics S = Additives M = Medicine W = Irrigation

38 Genetisk modificerede planter Etik Religion Risiko Globalisering Økologi Miljø Sundhed Nytteværdi Udviklingslande Multinationale selskaber Patenter

39 Kilde: Plantekongres 2010 The cost of developing a GM variety!

40 Hvordan kommer vi videre? Globale regler for adskillelse og mærkning af gensplejsede afgrøder Internationale regler, der sikrer den 3. Verden og mindre forædlingsvirksomheder ret til at anvende den nye teknologi på rimelige vilkår. Den offentlige sektor og agroindustrielle virksomheder som foderstoffirmaer, malterier, bagerier osv. må påtage sig et medansvar for at sikre et passende modspil mod de multinationale selskaber. Gensplejsningsteknikker skal forbedres Nye gensplejsede planteprodukter skal undersøges for deres sundheds- og miljømæssige effekter og markedsføres på baggrund af en positiv effekt på sundhed og miljø.

41 Transgenese Alle gener i alle organismer Samme art Konventionel forædling Genetisk modifikation Ny sort Ny sort

42 Cisgenese Alle gener i alle organismer Samme art Konvention forædling Genetisk modifikation Ny sort Ny sort

43 Hvad kan fremtiden byde med eller uden GMO? Afgrøder til bioenergi? CO2 bindende afgrøder? Økologiske afgrøder som er ukrudtresistente? Skal der fortsat forskes i GMO i Danmark og med hvilket formål. Skal der være fokus på GMO, almindelig forædling, valg af afgrøder og dyrkningssystemer Er det nødvendigt at gensplejse gode eksisterende afgrøde, som er bæredygtige og har en god forsyningssikkerhed Hvor ser du GMO som en fordel og ulempe Hvordan sikrer vi uvildig forskning, der ikke er styret af frøfirmaer f.eks BASF, Monsanto mfl.

44 Tak for opmærksomheden

45 Wheat Triticale Trithordeum CISGENIC GROUP Rye Barley Rye x wheat x barley

46

47 Hvor kom vores kulturplanter fra? Region Kulturplante NærØsten og Middelhavsområdet Afrika Kina SydØstasien Mesoamerika og Sydamerika Sydamerika Hvede, byg, rug, havre, raps, hør, linser, kikærter, figner, dadler, oliven, salat, løg, bønner, gulerødder, græskar, meloner, valnødder, mandler, druer, æbler, pærer og blommer Hirse, ris (afrikansk), sorghum, cowpea, jordnødder (Bambara), yams, oliepalmen, vandmelon, okra, kaffe Japansk millet, ris, boghvede, soyabønner, raps, kinakål, ferskner, aprikos, kastanjer, te, ginseng Ris, pigeon pea, mung bean, citrus, kokosnød, taro, yams, banan, brødfrugt, sukkerrør, aubergine Majs, squash, alm. bønne, peber, tomater, amaranth, søde kartofler, solsikker, vanilje, avocado, papaya, guava Kassava, kartofler, jordnødder, bomuld, majs, ananas, coca, maté

48 Den frugtbare halvmåne Den Europæiske civilisations vugge: Domesticering af: Hvede, byg, havre, rug, kikærter, linser, hør, oliven, dadler, druer Samt Køer, geder, svin og får

49 Planteforædling Det første trin i domesticeringen af vores kulturplanter bestod i at stenaldermanden, eller snarere stenalderkvinden, udvalgte særligt store og tiltalende planter og frø blandt de vilde planter og dyrkede dem i en mark. Forudsætningen for dette er genetisk variation

50 Genetisk variation og effekt af selektion og indavl

51 Naturlig variation Alle typer af kål kommer fra en enkelt art, vild havekål

52 Den konventionelle forædling

53 Wide crosses I flere tilfælde er ny arter blevet dannet via kontrollerede krydsninger mellem to arter, der normalt ikke kan krydse med hinanden i naturen. Triticale

54 Mutationforædling Frøene bliver bestrålet eller behandlet med mutageniserende stoffer for at inducere mutationer. Mutationerne foregår tilfældigt over hele genomet. Som regel resulterer en mutation i at genet taber sin funktion

55 Vævskultur bliver hyppigt anvendt for opformering af alm. planter samt planter der er sterile og for fjernelse af virus

56 Hybridforædling: To forældrelinier af fremmedbestøvende linier indavles gennem flere generationers selvbestøvning. Når sådanne linier krydses har afkommet hybrid vigour. Denne vigour forsvinder gradvist over de næste generationer og nye frø skal derfor indkøbes hvert år

57 DNA polymorfier Tidlig blomstring Sen blomstring Tidlig Sen

58 Markørbaseret selektion F1 F2 Muliggør, at interessegenet kan følges gennem forædlingsprocessen ved hjælp af en simpel DNA markør istedet for ved anvendelse af fænotypiske analyser

59 RoundUp Resistens RoundUp (glyphosate) påvirker EPSPS enzymet (5-enolpyruvylshikimate 3-phosphate synthase) Shikimate 3-phosphate RoundUp EPSPS Phenylalanine Tyrosine Tryptophan Planten dør af mangel på aminosyrer Gensplejsning med gen for EPSPS fra Agrobakterium eller majs, som ikke blokeres af glyphosat Shikimate 3-phosphate EPSPS Phenylalanine Tyrosine Tryptophan

60 Den Gyldne Ris Introduktion af gener, der koder for phytoene synthase, bacteriel phytoene desaturase and lycopene cyclase resulterede i b-carotene produktion in rise endospermen (Ye et a. 2000, Science 287: ). B-caroten syntesevejen er blevet indsat i en række rissorter under anvendelse af phophomannose isomerase selektions systemet (Datta et al. 2003, Plant Bviotech. J. 1, 81-90) Den Gyldne Ris har været i markforsøg i USA i 2004 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

61 RoundUp Resistens RoundUp (glyphosate) påvirker EPSPS enzymet (5-enolpyruvylshikimate 3-phosphate synthase) Shikimate 3-phosphate RoundUp EPSPS Phenylalanine Tyrosine Tryptophan Planten dør af mangel på aminosyrer Gensplejsning med gen for EPSPS fra Agrobakterium eller majs, som ikke blokeres af glyphosat Shikimate 3-phosphate EPSPS Phenylalanine Tyrosine Tryptophan

Hvad skal vi bruge naturen til? Er der mad nok i 2050?

Hvad skal vi bruge naturen til? Er der mad nok i 2050? Hvad skal vi bruge naturen til? Er der mad nok i 2050? Preben Bach Holm Institut for Molekylærbiologi og Genetik Aarhus Universitet Forskningscenter Flakkebjerg 4200 Slagelse Landboforeningen Odder-Skanderborg

Læs mere

Gensplejsede planter. TEMA-rapport fra DMU

Gensplejsede planter. TEMA-rapport fra DMU Gensplejsede planter TEMA-rapport fra DMU Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser 23/1998 m Gensplejsede planter Christian Damgaard Gösta Kjellsson Christian Kjær Beate Strandberg Danmarks

Læs mere

Opdatering af Udredningen fra 2003. Karl Tolstrup, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

Opdatering af Udredningen fra 2003. Karl Tolstrup, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Supplerende rapport fra Udredningsgruppen vedrørende Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder Opdatering af Udredningen fra 2003 Udarbejdet af Udredningsgruppen:

Læs mere

Markørfrie GMO ved hjælp af rekombination

Markørfrie GMO ved hjælp af rekombination Markørfrie GMO ved hjælp af rekombination Under fremstilling af genetisk modificerede planter indsættes som regel gener, som gør planteceller modstandsdygtige overfor et antibiotikum eller et ukrudtsmiddel.

Læs mere

Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050

Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050 Verdens fødevaresituation i dag og frem til 25 Landbrugs- og fødevaremarkederne verden over står over for betydelige udfordringer i de kommende årtier. Frem til 25 vil der være 1/3 flere mennesker på jorden

Læs mere

Gensplejsning af byg uden brug af selektionsgener

Gensplejsning af byg uden brug af selektionsgener Gensplejsning af byg uden brug af selektionsgener Genetisk modificerede planter indeholder som regel gener, som gør planten modstandsdygtig overfor enten et ukrudtsmiddel eller et antibiotikum. Disse gener,

Læs mere

DE TRANSNATIONALE SELSKABERS BIOTEKNOLOGISKE IMPERIALISME

DE TRANSNATIONALE SELSKABERS BIOTEKNOLOGISKE IMPERIALISME NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN DE TRANSNATIONALE SELSKABERS BIOTEKNOLOGISKE IMPERIALISME Af Knud Vilby Centrale budskaber Ulandenes debat om genmodificerede fødevarer er

Læs mere

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling.

Rikke Pape Thomsen er uddannet biolog og arbejder med kommunikation og forskningsformidling. mad til milliarder forord Mad til milliarder KOLOFON Institut for Plante- og Miljøvidenskab Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Udgivet

Læs mere

Annie Vossen. Profil for: Asten, Nederland 04/04/2015. Rapporten er lavet af: Philip Vossen ansagerfys@mail.dk

Annie Vossen. Profil for: Asten, Nederland 04/04/2015. Rapporten er lavet af: Philip Vossen ansagerfys@mail.dk Profil for: Annie Vossen Asten, Nederland 04/04/2015 Rapporten er lavet af: Philip Vossen ansagerfys@mail.dk Du har hørt det før, og kan her læse det igen, du er et unikt individ, bor i et unikt kropsmiljø,

Læs mere

Rapport fra udredningsgruppen. vedrørende. Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder.

Rapport fra udredningsgruppen. vedrørende. Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder. Rapport fra udredningsgruppen vedrørende Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder. Udarbejdet af: Karl Tolstrup, Danmarks JordbrugsForskning Sven Bode Andersen,

Læs mere

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling

Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling Cheminova A/S P.O. Box 9 7620 Lemvig Tlf. 9690 9690 Fax. 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.dk Vækst gennem innovation og bæredygtig udvikling 2 CHEMINOVA INDHOLD Udfordring, ansvar og strategi

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

gode grunde vælge til at

gode grunde vælge til at 10 gode grunde til at vælge 1. Du får mad uden rester af sprøjtegifte / 2. Du får mad med mere smag / 3. Du får rene varer uden sminke / 4. Økologiske dyr har bedre forhold / 5. Økologi er godt for vores

Læs mere

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet præsenterer. Temahæfte om GMO. Vejen til helvede er brolagt med de bedste intentioner - Arpad Pusztai

Landsorganisationen NaturSundhedsrådet præsenterer. Temahæfte om GMO. Vejen til helvede er brolagt med de bedste intentioner - Arpad Pusztai Landsorganisationen NaturSundhedsrådet præsenterer Temahæfte om GMO Vejen til helvede er brolagt med de bedste intentioner - Arpad Pusztai Forord I forbindelse med fødevareministerens intentioner om at

Læs mere

RETNING- SLINJER FOR LIVSSTIL

RETNING- SLINJER FOR LIVSSTIL En sund livsstil omfatter en lang række næringsstoffer og opnås bedst ved indtagelse af mange forskellige slags fødevarer. RETNING- SLINJER FOR LIVSSTIL Et godt helbred er rodfæstet i en god fordøjelse.

Læs mere

CORE Organic forskning

CORE Organic forskning CORE Organic forskning CORE Organic forskning (2007-2010) Fælles europæisk forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer Økologiske produktionsmetoder kalder på en række udfordringer i udviklingen

Læs mere

Succesfuld bekæmpelse af Ager-Tidsel uden kemi

Succesfuld bekæmpelse af Ager-Tidsel uden kemi NYHEDSBREVET Nr. 3 Juni 2003 Succesfuld bekæmpelse af Ager-Tidsel uden kemi Ager-Tidsel har i de seneste år været et stigende problem i de danske kornmarker, særligt i de økologiske sædskifter. Ved en

Læs mere

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi Biomasse i fremtidens danske energisystem Robust og bæredygtig bioenergi September 2012 Indhold 4 Robust og bæredygtig bioenergi 6 Regulering og tilskud styrer udbredelsen af nye teknologier 4 8 At høste

Læs mere

Guiden er udgivet i samarbejde mellem Berlingske og Forlaget Turbulenz. H H H. 10 kr. 10 kr. 10 kr. UGENS BEDSTE UGENS BEDSTE. 10 kr. 10 kr. 10 kr.

Guiden er udgivet i samarbejde mellem Berlingske og Forlaget Turbulenz. H H H. 10 kr. 10 kr. 10 kr. UGENS BEDSTE UGENS BEDSTE. 10 kr. 10 kr. 10 kr. PLUS logo PLUS logo med header UGENS EDSTE UGENS EDSTE 10 kr. 10 kr. PLUS knap 10 kr. 10 kr. 10 kr. 10 kr. PLUS hjørnemakering til billeder 10 kr. Header 4 X Rubrik 2 X FONT: Helvetica Condensed old 10

Læs mere

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi...

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Sammenfatning... 12 DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20 1.1 Indledning... 20 1.2 Den fremtidige globale landbrugsproduktion... 21 1.3 Biobrændstofproduktionen

Læs mere

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Økologiske fødevarer og menneskets sundhed Rapport fra vidensyntese udført i regi af Forskningsinstitut for Human Ernæring, KVL Katherine O'Doherty Jensen, Hanne Nygaard Larsen, Jens Peter Mølgaard, Jens-otto

Læs mere

Biologisk vækstregulering af potteplanter

Biologisk vækstregulering af potteplanter Biologisk vækstregulering af potteplanter Potteplanter kan ikke sælges, hvis de er høje og ranglede. Derfor behandles de med vækstregulerende sprøjtemidler i gartnerierne. Disse sprøjtemidler udfases,

Læs mere

Fase 2 - Uge 5-8. Spise proteiner til de 3 hovedmåltider Spise fedt til hvert måltid + 1 spsk. olie dagligt Spise stivelse maks.

Fase 2 - Uge 5-8. Spise proteiner til de 3 hovedmåltider Spise fedt til hvert måltid + 1 spsk. olie dagligt Spise stivelse maks. Fase 2 - Uge 5-8 Nu er vi nået til fase 2. Indtil nu har du fået ryddet godt op i dine måltidsmønstre, spisevaner og sukkertrangen skulle gerne være aftaget meget. Nu er det tid til at sætte sund kost

Læs mere

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde 2013 potentiale som vedvarende energikilde Århus Maskinmesterskole 16-12-2013 1. Titelblad Titel: Emme: Opgavetype: Uddannelse: Udannelse sted: Fagområde: potentiale som vedvarende energikilde Vedvarende

Læs mere

BIPRODUKTER FRA PRODUKTION AF BIO- ENERGI SOM FODERMIDLER TIL MALKEKØER

BIPRODUKTER FRA PRODUKTION AF BIO- ENERGI SOM FODERMIDLER TIL MALKEKØER BIPRODUKTER FRA PRODUKTION AF BIO- ENERGI SOM FODERMIDLER TIL MALKEKØER JAKOB SEHESTED OG EVA SØNDERGAARD (REDAKTØRER) DCA RAPPORT NR. 040 MARTS 2014 AARHUS AU UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER

Læs mere

195 udstillere på NutriFair

195 udstillere på NutriFair N r. 2.- 1 9. å r g a n g 11. januar 2013 Læs også: Generationskifte: Ny købmand i Hornsyld... 25 års jubilæum... Cimbria solgt for en milliard... Lantmännen Landbruk åbner nye kornmodtagelser... 2 2 4

Læs mere

Trin 3 (uge 5+6) Spis proteiner til de 3 hovedmåltider

Trin 3 (uge 5+6) Spis proteiner til de 3 hovedmåltider Trin 3 (uge 5+6) Indtil nu har du fået ryddet godt op i dine måltidsmønstre, spisevaner og sukkertrangen skulle gerne være aftaget meget. Nu er det tid til at sætte sund kost på programmet. Husk at du

Læs mere

FULDKORN. Definition og vidensgrundlag for anbefaling af fuldkornsindtag i Danmark

FULDKORN. Definition og vidensgrundlag for anbefaling af fuldkornsindtag i Danmark FULDKORN Definition og vidensgrundlag for anbefaling af fuldkornsindtag i Danmark Fuldkorn Definition og vidensgrundlag for anbefaling af fuldkornsindtag i Danmark Redigeret af Heddie Mejborn Anja Biltoft-Jensen

Læs mere

Fra bar mark til lysin med succes

Fra bar mark til lysin med succes First Feeder er den nye fodermester Side 4 Kom bare an, sne Side 7 GMO-obstruktion og konkurrenceevnen Side 2 Køb olie på kontrakt og undgå prisudsving Side 7 NR 10 12. NOVEMBER 2010 Fra bar mark til lysin

Læs mere

RUMLIG VARIATION AF N 2 -FIKSERING I ÆRT

RUMLIG VARIATION AF N 2 -FIKSERING I ÆRT RUMLIG VARIATION AF N 2 -FIKSERING I ÆRT Speciale Lars Holdensen L 10202 September 2005 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Institut for Jordbrugsvidenskab Faggruppen for Miljø, Ressourcer og Teknologi

Læs mere