Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne"

Transkript

1 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere deres private økonomi. I den anledning har vi set nærmere på konverteringsmulighederne op til opsigelsesfristen ultimo oktober. De oplagte konverteringsmuligheder er: Redaktion Christian Hilligsøe Heinig Fra 5 % til 2,5 % 30 år Fra 5 % til 2 % 20 år Fra 5 % til 1,5 % 15 år Fra 4 % til 2,5 % 30 år Fra 4 % til 2 % 20 år Fra 4 % til 1,5 % 15 år Disse konverteringsmuligheder kan være i spil men afhænger i højere grad af kursniveauerne op til opsigelsesfristen: Fra 3,5 % med afdrag til 2,5 % 30 år med afdrag Fra 4 % uden afdrag til 3 % 30 år uden afdrag Udgiver Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig Det er klart, at der er omkostninger forbundet med konvertering. Man skal derfor sikre sig, at konverteringen har tjent sig hjem inden for en fornuftig tidshorisont denne tidshorisont kan variere fra boligejer til boligejer. Vi anbefaler, at man som låntager med en af ovenstående låntyper får lavet en præcis beregning på sit eget lån i forhold til at træffe en endelig beslutning. Fastholdes de aktuelt attraktive kurser ind til opsigelsesfristens udløb, vil der efter alt at dømme være lagt op til en større konverteringsbølge, hvor fastforrentede lån for i omegnen af 50 mia. kroner kan forventes at blive omlagt. Det er nogenlunde på niveau med, hvad vi så tilbage i starten af 2012, hvor det 30-årige fastforrentede 3,5 %-lån blev introduceret. 1

2 Gunstige konverteringsmuligheder for boligejerne De lavere renter åbner for nye muligheder i privatøkonomien for boligejere, der sidder inde med et fastforrentet lån med en rente på 4 % eller derover og måske endda også for boligejere med et fastforrentet 3,5 %-lån. Der er således rigtig gode betingelser for at konvertere ned i rente til enten en fast rente på 1,5 %, 2 % eller 2,5 % alt afhængig af restløbetiden på ens lån og afdragsprofil. Dermed kan man sikre sig en privatøkonomisk gevinst i form af lavere månedlig ydelse og større løbende afdrag - hvis man vel at mærke betaler afdrag på realkreditlånet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er omkostninger forbundet ved konvertering både til obligationsinvestorerne men også til realkreditinstituttet. Gevinsten ved konvertering skal derfor holdes op imod omkostningen ved konvertering, og man skal derfor sikre sig, at konverteringen har tjent sig hjem inden for en fornuftig periode. Som en typisk tommelfingerregel anbefaler vi, at en konvertering som minimum skal have tjent sig hjem inden for en syvårig periode. Denne tidshorisont vil selvfølgelig være forskellig fra låntager til låntager alt afhængig af ens forventede tidshorisont i sin eksisterende bolig. Skal man eksempelvis snart flytte, så giver det helt sig selv, at man ikke skal til at konvertere sit realkreditlån. Bagerst i analysen er vist konkrete beregninger på oplagte konverteringscases. Som det ses af beregningerne, har konvertering i langt de fleste tilfælde tjent sig hjem inden for en tidshorisont på mindre end 7 år - og det endda i worst-case scenariet, hvor man indfrier til kurs 100. Det angives af break-even tallet i tabellen. Break-even er defineret som den periode, der skal til før, at gevinsten ved omlægning har spist omkostningerne. Jo lavere break-even tal desto mere favorabel er omlægning. Stiger renten eller forbliver den uændret over de kommende år, vil man ved førtidig indfrielse og i fravær af evt. indlåsningseffekt, jf. nedenstående afsnit - have tjent konverteringen endnu hurtigere hjem. Det skyldes, at hele kurstabet ved optagelse enten ikke realiseres eller man står tilbage med en kursgevinst. I tabellerne er derfor også angivet break-even horisonten i tilfælde af, at den fremtidige indfrielseskurs er lig med dagens udbetalingskurs. Det svarer dermed til et uændret renteniveau. Det giver i sagens natur en noget lavere break-even horisont. Risiko for indlåsningseffekt Der er risiko for såkaldt indlåsningseffekt på alle de nye fastforrentede lån. Det vil der i sagens natur altid være, når et nyt obligationslån introduceres. Indlåsningseffekt betyder, at man i værste fald kan komme til at realisere det oprindelige kurstab, når lånet engang indfries, eller at en evt. restgældsreduktion ved rentestigninger bliver mindre end ellers. Risikoen for indlåsningseffekt vil automatisk mindskes i takt med at flere og flere låntagere vælger dette lån, og der hermed kommer en betydelig mængde likviditet ind i obligationsserien. Hjemtager man et fastforrentet lån i øjeblikket, får man under alle omstændigheder en historisk lav fast rente gennem lånets levetid, og man vil altid kunne indfri sit lån til kurs 100. Med andre ord bliver man ikke "låst" i et lån, som økonomisk set ikke er til at komme ud af. 2

3 Hvornår kan en serie sige sig fri for risikoen for indlåsningseffekt? Ud over seriens størrelse afhænger det også af investorfordelingen og udviklingen i denne over tid. En serie kan godt være fornuftig likvid med mindre seriestørrelse end eksempelvis 5 mia. kroner fordelt på mange investorer, mens en større serie med få investorer kan være mindre likvid. Endelig kan en serie, der er fornuftig likvid her og nu, blive illikvid over tid, hvis investorfordelingen bliver smallere. Når det er sagt, kan man som en grov tommelfingerregel i hvert fald sige, at vi er godt på vej mod en likvid serie med et omfang på 5 mia. kroner, men dette tal skal altså ikke tages alt for bogstaveligt. Indlåsningseffekt har størst betydning for de 30-årige fastforrentede lån, da det mindsker kursfølsomheden på lånet. De låntagere der vægter mulighed for restgældsreduktion højt kan altså risikere at få et lån, som ikke har de egenskaber, som de havde håbet på. Har man alternativt et 10- årigt eller 15-årigt fastforrentet lån bør risikoen for indlåsningseffekt ikke spille så stor en rolle for låntager - især hvis kursen ved optagelse er fornuftig og ikke langt fra kurs 100. Kursfølsomheden er i forvejen væsentligt mindre end på 30-årige lån, og mulighed for restgældsreduktion bør derfor ikke være et større argument for valg af lån. I stedet bør hovedvægten være på en fast lav rente, og mulighed for altid at komme ud af lånet til kurs 100. Generelle konverteringsberegninger på forskellige fastforrentede lån Antagelser: Lånestørrelse på 1 mio. kroner. Fastholdelse af restløbetid ved konvertering Lånet antages opsagt 1. oktober. Jo tættere på opsigelsesfristen ultimo oktober desto mindre udgifter til differencerenter. Kurser fra den 10. september Konvertering fra 3,5 % med afdrag til 2,5 % med afdrag Nuværende restløbetid - 28 år. Konklusion: Her er kursen i skrivende stund for lav til en generel konverteringsanbefaling. Kursen skal op i et leje på den høje side af kurs 98 før break-even horisonten er under 7 år. Låntager skal i øvrigt også være opmærksom på, at man kommer fra en likvid obligation til en obligation, der i skrivende stund har en risiko for indlåsningseffekt. Bliver konverteringsbølgen stor, så vil der dog hurtigt komme en betydelig mængde likviditet ind i 2,5 %-serien med afdrag. 3,5% 100, ,5% 97, Ændring År til break-even: 7,30 År til break-even - fremtidig indfrielseskurs=dagens udbetalingskurs: 2,0 3

4 Konvertering fra 4 % med afdrag til 2,5 % med afdrag Nuværende restløbetid - 27 år.. Kritisk niveau for kursen på 2,5 %-lånet er i omegnen af kurs 95,75. Bemærk omlægning til 3 %-lånet med afdrag kan opstå, såfremt lånet er åbent og kursen er tæt på 100, og dermed et minimalt kurstab. 4,0% 100, ,5% 97, Ændring År til break-even: 4,80 År til break-even - fremtidig indfrielseskurs=dagens udbetalingskurs: 1,5 Konvertering fra 5 % med afdrag til 2,5 % med afdrag Nuværende restløbetid - 27 år.. Hvis kursen skulle falde meget på 2,5 %-lånet, er der fortsat oplagt konverteringsmulighed i 3 %- lånet med afdrag, som i givet fald vil være åbent med en mere gunstig kurs. 5,0% 100, ,5% 97, Ændring År til break-even: 2,80 År til break-even - fremtidig indfrielseskurs=dagens udbetalingskurs: 1,0 Konvertering fra 4 % afdragsfrit til 3 % afdragsfrit Nuværende restløbetid - 27 år., hvis 3% afdragsfri er åbent. Kritisk niveau for kursen på 3 %-lånet er i omegnen af kurs 98. Uden afdrag 4,0% 100, ,0% 99, Ændring År til break-even: 3,00 År til break-even - fremtidig indfrielseskurs=dagens udbetalingskurs: 2,8 4

5 Konvertering fra 4 % til 2 % Nuværende restløbetid - 20 år. Kritisk niveau for kursen på 2 %-lånet er i omegnen af kurs 94,5. I denne situation vil det dog være mere oplagt at benytte det 20-årige 2,5 %-lån, som i givet fald vil være åbent med en mere gunstig kurs. 4,0% 100, ,0% 97, Ændring År til break-even: 3,30 År til break-even - fremtidig indfrielseskurs=dagens udbetalingskurs: 1,3 Konvertering fra 5 % til 2 % Nuværende restløbetid - 20 år. Hvis kursen skulle falde meget på 2 %-lånet, er der fortsat oplagt konverteringsmulighed i det 20- årige 2,5 %-lån, som i givet fald vil være åbent med en mere gunstig kurs. 5,0% 100, ,0% 97, Ændring År til break-even: 2,30 År til break-even - fremtidig indfrielseskurs=dagens udbetalingskurs: 1,0 Konvertering fra 4 % til 1,5 % Nuværende restløbetid - 15 år. Hvis kursen skulle falde meget på 1,5 %-lånet, er der fortsat oplagt konverteringsmulighed i det 15-årige 2 %-lån, som i givet fald vil være åbent med en mere gunstig kurs. 4,0% 100, ,5% 97, Ændring År til break-even: 2,80 År til break-even - fremtidig indfrielseskurs=dagens udbetalingskurs: 1,0 5

6 Konvertering fra 5 % til 1,5 % Nuværende restløbetid - 15 år. Hvis kursen skulle falde meget på 1,5 %-lånet, er der fortsat oplagt konverteringsmulighed i det 15-årige 2 %-lån, som i givet fald vil være åbent med en mere gunstig kurs. 5,0% 100, ,5% 97, Ændring År til break-even: 2,00 År til break-even - fremtidig indfrielseskurs=dagens udbetalingskurs: 0,7 Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 6

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen

Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen 28. august 2012 Status på boligmarkedet: Boligmarkedet i bedring men langt fra topformen Boligmarkedet har igennem 2012 lagt de store prisfald fra andet halvår 2011 bag sig, og der spores nu forsigtige

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren

Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren 3. april 2013 Højsæsonen for sommerhuskøb står for døren Højsæsonen for køb af sommerhuse står for døren. Netop i andet kvartal er det en kendsgerning, at handlen med sommerhuse automatisk løftes betydeligt

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere