REFERAT PU-møde kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT PU-møde 5.8.2011 kl. 08.15"

Transkript

1 Roskilde, REFERAT PU-møde kl Afbud fra Karen Groth Afbud fra Anne Rosendal Besøg af formanden for Sct. Jørgensbjerg menighedsråd Lisbeth Zenth, som ønskede at drøfte situationen omkring sognets OA ansatte præst. Da den 4-årige midlertidige ansættelse udløb, søgte man KM om forlængelse i 4 år. Dette blev afvist. Man søgte herefter på biskoppens anbefaling en 2 årig midlertidig ansættelse, som KM også afviste. Præsterne i Sct. Jørgensbjerg er alle ansat 25% til psykiatrien (Sankt Hans og Fjorden) betalt af Stiftets præstebevilling. Der er derfor kun 75% tid til almindeligt sognearbejde, hvorfor det skønnes, at der er brug for OA præstens 75% ansættelse, også for at fastholde et påbegyndt ungdomsarbejde, som sker i samarbejde med sognemedhjælperen. Stiftet har bevilget konstitution af OA præsten frem til udgangen af MHR ønsker PU stillingtagen til ligning fra 2012, som kan sikre fortsat ansættelse af OA præst i en 4 års periode. DAGSORDEN 1. Godkendelse af referat fra sidste møde godkendt 2. Cirkulærer og bekendtgørelser Folkekirkens CVR-registrering Orientering om Stifternes økonomisystem SØS og projekterne KAS (kapitaladministration) og GIAS (gravstedsaftaleindberetnings- og administrationssystem. orientering lægges ud på hjemmeside GIAS systemet lægger op til at det er det enkelte PU, som på sigt skal vedligeholde en takstdatabase. Orientering på samarbejdsmøde

2 3. Efterretningssager: Ørsted Kirke - ST har sendt ansøgning om restaurerings-. arbejder til udtalelse hos varme-,energi- og klimakonsulent PU indbyder samt bygningsinspektør. MHR kommentar til Ørsted-Dåstrup og Syv varmekonsulents afgørelse menighedsrådsformænd til næste møde 2.9. Ørsted-Dåstrup: ønsker at formulere visioner, når det nye pastorat er en realitet. Gravstedsindehaver mener uretmæssigt at være blevet opkrævet for vedligeholdelse, som han har opsagt. Meddelt ST at MHR ønsker at fortsætte perioden ud med nuværende antal medlemmer. ST har godkendt dette. PU ønsker en drøftelse med menighedsrådene i det kommende SYV-Ørsted- Dåstrup Pastorat om dette Kirkerup Kirke: sag om ny altertavle og alterbord kan ikke på foreliggende grundlag vurderes af Akademirådets Udvalg for Kirkekunst. Hvis MHR ønsker det, kan udvalget rådgive på grundlag af besøg i kirken. Jyllinge: ST ønsker ny tidsplan for færdiggørelse af arbejderne ved Hellig Kors Kirke. Roskilde Domsogn: 20 årigt lån til sognegårdsbyggeri bevilget. PK redegjorde for de fortsatte arbejder med kirken. Der sendes redegørelse til ST. Provstikontoret har sendt orientering om bestemmelser for salg af bygninger i forbindelse med afhændelse af Hellig Kors Kirkesal. Betingelse om at Kulturarvsstyrelsen skal høres falder imidlertid væk, idet Domsognet kun havde brugsaftale for bygningen som ophørte da det kirkelige arbejde stoppede. Roskilde Kommune er ejer af bygningen og skal derfor kun følge de kommunale regler. Himmelev: KM rådgivning i forbindelse med opslag af en ledende kordegnestilling. 2

3 Holbæk Provsti har udfærdiget regelsæt for præsters Meget fornuftig oversigt, betaling for varme, el, vand, telefon, antenne og rengøring som PU vil tilrette og af tjenstlige lokaler i tjenestebolig. implementere for Roskilde Domprovsti, med tilføjelse om at præster selv skal betale for ikke tjenstlig udenlandstelefoni. Landsforeningen af Menighedsråd ønsker debat om forberedelser til menighedsrådsvalg Energibesparelse i kirker: Buhl og Bønsøe tilbyder en temperatur- og fugtdatalogger som er lille, diskret og brugervenlig. Roskilde Kommune: kommuneplantillæg nr 12 til kommuneplan omfatter ændring af krav om lavenergibyggeri for lokalplanpligtigt byggeri. PU anmodes om evt. bemærkninger til ST. PK kender denne type. Undersøger og udfærdiger rapport, som kan rundsendes. PU kan anbefale. I Himmelev arbejdes på en vandbaseret opvarmning af kirke, som kan tilsluttes mindre gasanlæg for senere opkobling til fjernvarme. 4. Godkendelse af forpagtningskontrakt Snoldelev Landbrugskonsulent har anbefalandbrugsejendom let. PU godkender. 5. Stillingtagen til klage over skovplantning på Klager meddeles, at PU besig- Østre kirkegård matr. 1fx og 1fa tiger og kommer med udtalelse 6. Drøftelse af fredningsperioder ifm kirkegårdstakster Provstiets fastlagte fredningsperioder på 20 år for gravsteder og 10 år for urnegravsteder fastholdes. På de kirkegårde, hvor jordbundsforholdene ikke tillader genbrug af pladsen efter 20 eller 10 år, må MHR bære omkostningen for længere liggetid, hvis ikke gravstedsejer selv ønsker at betale en forlængelse, men i så fald bestemmer MHR vedligeholdelsesgraden. 3

4 7. Syv kirkegård klage over gravsted PU har ingen bemyndigelse til at gribe ind, når der er truffet aftale med graveren. Spørgsmålet må løses lokalt. 8. Skov og Landskab PU stillingtagen vedr. abb. videns- MHR skal vedtage og undertjeneste til anbefaling på budgetsamråd skrive vedtægt på budgetsamråd så kan PU tegne abb. for et år til nedsat pris. Ved næste års budgetsamråd skal aftalen igen bekræftes. 9. Jakobskirken, synsrapporter præsteboliger Synsrapporter godkendt. 10. Provstesyn Sct. Jørgensbjerg kirke mm samt Synsrapporter godkendt. præsteboliger 11. Provstiarkitekts generelle betragtninger om PU er enig i at tidsforbrug til syn 2011 syn kan reduceres, hvis ældre mangler ikke er så omfattende som det har været tilfældet de seneste år og vil påpege disse arbejders udførelse inden nye tiltag. 12. Sct. Jørgensbjerg ansøgning om stiftslån til Godkendt istandsættelse af kirkens tagværker samt kalkning PU stillingtagen 4

5 13. Synsrapporter Vor Frue kirke mm Synsrapporter godkendt. 14. Synsrapporter Vindinge kirke mm Synsrapporter godkendt. 15. Gundsømagle ansøgning om ændring af Ændring af opsparingsformål opsparingsformål samt frigivelse af beløb godkendes, og det opsparede til foretaget renovering af Trekanten beløb frigives til udbetaling. 16. Gundsømagle div. vedtægter for udvalgspersoner PU har taget de fremsendte samt kasserer og regnskabsfører vedtægter til efterretning. 17. Ændring af flerårig aftale for gravsted Godkendes at beløb reguleres nr. 177a-b og 178a-b og ny gravstedsaftale udfærdiges. 18. Forslag til dato for møde med Gundsømagle eller foreslås enighedsråd, jf. dok.nr /11 fra ST til MHR. og menighedsrådsmedlemmerne indbydes pr. brev. 19. Kan PU udvirke, at der udbetales ensartede rådigheds- MHR har eneret på at fortillæg til vikarer?. Taksterne er p.t. meget forskellige fra handle løn med vikarer, men der sogn til sogn. Ifølge FLØS er det MHR, som selv er intet krav om at give rådigafgør rådighedstillæggets størrelse. hedstillæg eller standardtakster. Under alle omstændigheder er det menighedsrådet og ikke den lokale organist, som skal forhandle med eventuelle vikarer.. 5

6 20. OA præstestilling Sct. Jørgensbjerg forlænget til Efter Lisbeth Zenths indlæg MHR ønsker PU stillingtagen til fremtid. besluttede PU at tilstræbe tildeling af ligning 3/8 af en 75% stilling fra 2013 frem til maj 2015 som særbevilling mod ændret rådighedsforpligtelse i hele provstiet. PU ønsker samtidig at tage alle OA præsters ansættelsestilknytning til overvejelse. 21. Syv, tilladelse til at fælde sygt asketræ på kirkegård, ref. Godkendt at MHR fælder synsrapport asketræ. 22. Budget 2012 og oplæg til budgetsamråd Roskilde Kommunes Landskirkeskatten for Roskilde Domprovsti er udmeldt foreløbige udmelding for til kr en stigning i forhold til 2011 på 2012 er kr kr efter betaling af kirkeskat. PU overvejer at undlade at henlægge 5% midler. Der afholdes ekstra budgetmøde kl. 13 med henblik på udsendelse af orienteringsskema inden budgetsamråd Ansøgning Jyllinge om anlægsudgift til energibesparelse. Der tages stilling på ekstraordinært budgetmøde Evt. Møde slut kl referent UC 6

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 Afbud fra Karen Groth kl. 08.15 besøg fra Himmelev vedr. kirke Trekroner: repræsentant fra MHR redegjorde for nødvendig planlægning frem til byggefase.

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015.

Referat fra Hillerød Provstiudvalg Provstiudvalgsmødet 5. februar 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge

Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge 27. marts 2014 Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 10 i menighedsrådet Hermed referat af møde nr. 10 i Rosenvængets sogns menighedsråd

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. februar 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Offentlig referat Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Invitation fra Gudum

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 11. april 2012 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Afbud fra Lisbeth Waaentz Fælles:

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 6. maj 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Winnie Nørholm Rischel

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 2. december 2008. Kl. Kl. 19.00 til 22.00 Mødested: Domprovsteboligen Referat,02-12-2008 Side: 1 1 Indberetning af afstemningsvalg Sag: Menighedsrådsvalget

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 20. marts 2014. Kl. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontor Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Beslutning Endelig godkendelse af dagsorden 2

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere