Regnskabskonferencen 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabskonferencen 2015"

Transkript

1 Velkmmen til Revisin. Skat. Rådgivning.

2 Præsentatin af regnskabshåndbgen Henrik Steffensen partner Kim Tang Lassen directr

3 Regnskabshåndbgen gennem 20 år Premiere på Regnskabshåndbgen. Første udgivelse i januar Frmatet er A4, g bgen er i srt/hvid. Bgen er sat p i Wrd g er på 232 sider. 3

4 Regnskabshåndbgen gennem 20 år 1999 dette er første udgivelse efter sammenlægningen af Cpers & Lybrand g Price Waterhuse. A4-frmat i srt/hvid. Stadigvæk sat p i Wrd, men nu i t spalter med mange punktpstillinger. 4

5 Regnskabshåndbgen gennem 20 år Året efter i 2000 drister vi s ud i farvetryk gså indeni. Oplag

6 Regnskabshåndbgen gennem 20 år Året er nu 2004, g vi vælger at ændre frmat på bgen fra A4 til den mere brugervenlige størrelse 17 x 24 cm. Bgen layutes nu af rigtige layutflk, hvilket gså betyder en betydelig længere prduktinstid. Hvr marketingafdelingen kunne få den, dagen før den skulle trykkes, skal den nu afleveres en måned før. Vi begynder at gøre brug af flere tabeller g figurer. Bgen er nu vkset til 616 sider. 6

7 Regnskabshåndbgen gennem 20 år Bgen er nu vkset til 878 sider.g den bliver samtidig meget bedre 7

8 Regnskabshåndbgen gennem 20 år I 2010 fik PricewaterhuseCpers nyt brand g hedder nu. Regnskabshåndbgen får dermed gså nyt layut. Bgen når sit højdepunkt mfangsmæssigt g er nu på 942 sider. 8

9 Regnskabshåndbgen gennem 20 år Bgen, I sidder med i dag, er 20 års udgaven! Det er Danmarks førende regnskabshåndbg, g vi håber, at I vil få glæde af den. Alt samlet på ét sted Overblik Inspiratin Viden. 9

10 Alt samlet på ét sted Tjeklister g mdelregnskaber på internettet Alle mdelregnskaber g tjeklister er samlet på Mdelregnskaberne har henvisninger til de relevante bestemmelser. Find gså tjeklister til: sikring af, at intern viden ikke uberettiget videregives. interne regler fr handel med selskabets egne aktier. selskabets frretningsrden. anbefalingerne fra Kmitéen fr gd Selskabsledelse. 10

11 Alt samlet på ét sted Viden på din ipad Hent ipad-versiner af: Regnskabshåndbgen inklusive ekstra materiale i frhld til den trykte udgave. Fndshåndbgen. Bestyrelsesarbejdet. Årsnyt Kan hentes via Brug gså Infrm på ipad en på 11

12 Nyt m skat Karina Hejlesen Jensen partner Jørgen Rønning Petersen partner

13 Agenda Underskudsregister g digital indberetning fr selskaber Lempelse af selskabers beskatning af udbytter fra unterede prteføljeaktier Ændringer til kursgevinstbeskatningen (lagerprincip på valutaændringer) Aktinærlån Indgreb i virksmhedsskatterdningen Transfer pricing-prblemstillinger (kritik af SKATs udsøgningsgrundlag g kntrlindsats) Skattelyaftalen 13

14 Underskudsregister g digital indberetning fr selskaber 14

15 Digital indberetning fr selskaber Nyt system, TastSelv Selskabsskat, indført pr. 1. ktber 2014 Vigtigste frpligtelser: Opdatering af sambeskatningskredsen pr. 1. ktber Bagudrettet indberetning af mstruktureringer af betydning fr underskud. Fremadrettet indberetning af alle mstruktureringer. Indberetning af restunderskud ved udgangen af indkmståret Fra fråret : Selvangivelse mv. kan indberettes i systemet. Ejerregisteret: Registreringspligt fra den 15. december 2014, hvis ejerskab af 5 % eller mere af et selskabs aktier/anparter eller stemmer: Frister: Eksisterende ejere den 14. december 2014: Seks måneder. Nye ejere/ændringer i ejerfrhld fra den 15. december 2014: T uger. Frist på en måned fra ændring, fx køb af selskab Administratinsselskab tilføjer nyt selskab til sambeskatningskredsen. Det nye selskab eller dets hidtidige administratinsselskab gdkender ændringen. Ændringer i sambeskatningskreds fr indkmståret 2014 til g med 30. september 2014 skulle være indberettet senest 1. nvember 2014 dg ingen sanktiner. 15

16 Skattefrie mstruktureringer Frskel på gamle g nye skattefrie mstruktureringer Gammel mstrukturering = vedtaget til g med 30. september 2014: Indberettes kun, hvis den har betydning fr underskud. Frist 1. august. Ny mstrukturering = vedtaget fra g med 1. ktber 2014: Indberettes altid. Registreringer m sambeskatningskredse pdateres autmatisk ved indberetning af nye mstruktureringer. Frist inden fr en måned fra vedtagelsestidspunktet. 16

17 Skattefrie mstruktureringer Oplysninger m mstruktureringer Følgende plysninger skal indberettes: Type mstrukturering. Skattemæssig virkningsdat. Hvilke selskaber der er henhldsvis indskydende g mdtagende. Restunderskud, der er verført fra det indskydende til det mdtagende selskab. Hvilke sambeskattede datterselskaber der vergår fra indskydende til mdtagende selskab i frbindelse med mstrukturering. Eksempel på ekstern mstrukturering mellem t sambeskatningskredse: 17

18 Underskudsregister g indberetning af selvangivelsen Restunderskud fr Restunderskud fra indkmståret 2002 g frem til g med indkmståret 2013 skal indberettes. Administratinsselskab pr. 1. ktber 2014 er ansvarlig fr indberetning. Frist 1. august. Underskud, der ikke er indberettet inden fristen, går tabt. Indberetning fr indkmståret 2014 skal ske digitalt TastSelv Selskabsskat åben fr indberetning i fråret. Frist fr indberetning 1. august. 18

19 Lempelse af selskabers beskatning af udbytter fra unterede prteføljeaktier 19

20 Lempelse af selskabers beskatning af udbytter fra unterede prteføljeaktier Lempelse af beskatningen Selskaber har hidtil skulle beskattes fuldt ud af udbytte fra unterede skattefri prteføljeaktier. Beskatningen nedsættes nu, så kun 70 % af udbyttet medregnes til den skattepligtige indkmst. Virkning fr udbytter, der udlddes fra g med 1. januar. Gælder fr selskaber g fnde mv. Ej næringsaktier g aktier i investeringsselskaber (ABL 19). Indberetning fr indkmståret 2014 skal ske digitalt P.t. indehldes kildeskat på 22 % ved udldning af udbytte til selskabsaktinærer (unterede skattefri prteføjleaktier). Denne kildeskattesats nedsættes nu til 15,4 %. Virkning fr udbytte der udlddes fra g med 1. januar

21 Ændringer til kursgevinstbeskatningen (lagerprincip på valutaændringer) 21

22 Ændringer til kursgevinstbeskatningen Generelt Ændring af kursgevinstlven. L 98 (fremsat i Flketinget den 17. december 2014). KGL 25 Ændring af reglerne fra Genindfører adgangen til, at lager-princippet kan anvendes særskilt på valutakursændringer. Valget gælder alle valutakursændringer samlet. Virkning fr indkmstår, der påbegyndes fra g med 1. marts. Særlige vergangsregler, herunder fr selskaber der i 2010 g fremefter har brugt et fuldt lagerprincip på kncernfrdringer. 22

23 Ændringer til kursgevinstbeskatningen fr selskaber Frdringer/gæld Gældende regler Lvfrslaget Frdringer Lagerprincippet Uændret Vederlagsfrdringer Realisatinsprincippet Lagerprincippet kan vælges Kncerninterne frdringer Realisatinsprincippet Lagerprincippet kan vælges Gæld ptaget til handel Realisatinsprincippet Lagerprincippet kan vælges Gæld ikke ptaget til handel Realisatinsprincippet Lagerprincippet kan vælges fr gæld i fremmed valuta Realisatinsprincippet Lagerprincippet kan vælges fr valutakursændringer g/eller på frdringen Realisatinsprincippet Lagerprincippet kan vælges fr valutakursændringer g/eller på frdringen Realisatinsprincippet Lagerprincippet kan vælges fr valutakursændringer g/eller på gælden Realisatinsprincippet Lagerprincippet kan kun vælges fr valutakursændringer 23

24 Aktinærlån 24

25 Krt m reglerne Hvad er mfattet? Tidligere anerkendtes (ulvlige) aktinærlån skatteretligt g blev således sm udgangspunkt behandlet sm et lån. I september 2012 vedtg Flketinget, at aktinærlån fremver skal beskattes på udbetalingstidspunktet (kun lån ydet til fysiske persner med bestemmende indflydelse i selskabet, jf. ligningslvens 2). Virkning fr lån, der er ydet den 14. august 2012 eller senere. Knsekvenser? Hvis lånet selskabsretligt anses fr et ulvligt aktinærlån, består der imidlertid frtsat selskabsretligt et lån, der skal betales tilbage til selskabet. Når den ansatte hvedaktinær har tilbagebetalt lånet g efterfølgende på krrekt vis hæver det samme beløb sm løn eller udbytte, vil der ske beskatning af det samme beløb én gang til (dbbeltbeskatning). 25

26 Styresignal hvrnår freligger der et ulvligt aktinærlån? Styresignalet Styresignalet indehlder en række eksempler på, hvrnår der freligger et ulvligt aktinærlån: Egentlige lån (situatin 1). Brug af firmakreditkrt (situatin 2). Hævning af tilgdehavende (situatin 3). Hævning af tilgdehavende, men hvedaktinæren har et gammelt aktinærlån hs selskabet (situatin 4). Rentetilskrivning til et gammelt aktinærlån (situatin 5). Mulighed fr betalingskrrektin (situatin 6). 26

27 Reparatin af ulvlige aktinærlån Reparatin (1/2) Fejlretning (rene fejlekspeditiner) g mgørelse (frmentlig vanskeligt at pnå tilladelsen hertil). Styresignalet angiver følgende mdel: Det fremgår af bemærkningerne til ligningslvens 16 E m aktinærlån, at: "Hvis et lån er mfattet af den freslåede bestemmelse i ligningslvens 16 E, vil det i alle skattemæssige relatiner blive lagt til grund, at der hverken hs långiver eller låntager freligger et lån. Ud ver at lånebeløbet beskattes sm en hævning, betyder det, at låntager ikke vil kunne fradrage sine eventuelle renteudgifter på lånet, ligesm eventuelle renteindtægter vil blive beskattet sm et skattepligtigt tilskud hs selskabet. Hvis frdringen selskabsretligt udlddes til den ansatte hvedaktinær, er der ikke skatteretligt udlddet en frdring. Den ansatte hvedaktinær er derfr ikke skattepligtig af en selskabsretlig udldning af frdringen. 27

28 Reparatin af ulvlige aktinærlån Reparatin (2/2) Hvis den ansatte hvedaktinær selskabsretligt udldder frdringen til sig selv, bliver han derfr kun beskattet af lånebeløbet én gang. Det er dg en betingelse, at der selskabsretligt kan ske udldning af frdringen, g at selskabet iagttager de almindelige bestemmelser m udldning af andre aktiver end likvider. Der skal således være frie reserver (verveje at etablere frie reserver ved kapitalnedsættelse mv.). I styresignalet angives tillige: Det samme gælder, hvis frdringen verføres til den ansatte hvedaktinær sm løn. 28

29 Indgreb i virksmhedsskatterdningen 29

30 Indgreb i virksmhedsskatterdningen Grundelementer Udelukke muligheden fr fremtidig psparing i virksmhedsrdningen, såfremt indskudsknten er negativ. Sikkerhedsstillelse fr privat gæld med aktiver i virksmhedsrdningen anses fr en verførsel til ejeren. Rentekrrektinssatsen af negativ indskudsknt mv. frhøjes effektivt med tre prcentpint. Ikrafttrådt 15. september 2014, men en række frhld allerede fra 11. juni Lv nr. 992 af Overgangsregel Frtsat muligt at spare p i VSO, hvis sikkerhedsstillelse den 10. juni 2014, g nminel værdi af negativ indskudsknt (prim eller ultim) maksimalt udgør kr. Summen af negativ indskudsknt + sikkerhedsstillelse pr. 10. juni

31 Transfer pricing-prblemstillinger (kritik af SKATs udsøgningsgrundlag g kntrlindsats) 31

32 Kritik af SKATs udsøgningsgrundlag g kntrlindsats md især mindre selskaber SKATs udsøgningsgrundlag vurderes mangelfuldt g pdagelsesrisiken fr lille fr især mindre selskaber Kun en tredjedel af selskaber (ca ) med transfer pricing har risik fr en transfer pricing-revisin (TP-transaktiner på mere end 10 mi. kr. eller sambeskattede hermed), da de resterende t tredjedele (ca ) fravælges af skat sm følge af fr lille prvenu til statskassen. Derudver risikvurderes selskaber med mere end 250 ansatte eller msætning på mere end 3 mia. kr., der ikke selv har angivet, at de har transfer pricing. Der er reduceret risik fr kntrl sm følge af manglende indsendelse af 3B-skema eller manglende registrering af skemaet hs SKAT. 32

33 Kritik af SKAT fr manglende anvendelse af bødesanktiner Rigsrevisinen kritiserer SKAT fr manglende anvendelse af bøder* ved manglende indsendelse af 3B-skema SKAT har været tilbagehldende på grund af fejl-muligheder internt, g det har været vanskeligt at kntrllere, m skemaet er indberettet (brev, eller tast-selv). Ca. 20 % af 3B-skemaerne var ikke registreret krrekt hs SKAT: Frasrtering, hvis transaktiner på under 10 mi. kr. Manglende indsendelse. Brtkmst hs SKAT ved frsendelse til ekstern leverandør fr indtastning eller indskanning. * Efter skattekntrllvens 5, stk. 1 g 2, kan der pålægges et skattetillæg på 200 kr. pr. dag, dg maks kr., mens vildledende plysninger kan pålægges bøder baseret på selskabets msætning 33

34 Frventede ændringer i SKATs prces I 2016 vil SKAT pgøre skattegabet i TP g i den frbindelse: vurdere, m SKAT skal tilrettelægge sin indsats således, at alle selskaber med TP med varierende sandsynlighed har en risik fr kntrl. pstille en strategi, der gør det muligt at måle effekten af SKATs indsats på TPmrådet. Dette kan i fremtiden medføre frøget fkus på virksmheder, der ikke tidligere er blevet risikvurderet af SKAT, herunder mindre virksmheder. Anvendelsen af bøder kan tænkes at stige. Prblem med kntrllen med indsendelse af 3B-skemaer menes løst med den digitale selvangivelse fr 2014, hvilket kan bringe flere selskaber i SKATs søgelys. 34

35 Resultat af SKATs kntrlindsats fr 5 prjekter i periden Prjekt Træfprcent Frhøjelser Underskudsselskaber 78 % (83 af 107 sager) mi. kr. Værdiansættelse af immaterielle aktiver Ej pgjrt (35 sager) del af andre prjekter mi. kr. Transaktiner med skattelylande 25 % (10 af 40 sager) 620 mi. kr. Kncernfinansiering 27 % (3 af 11 sager) 56 mi. kr. Manglende management fee i danske mderselskaber 66 % (2 af 3 sager) 6,7 mi. kr. Str variatin i træfprcent g antal af sager. Flest sager m underskudsselskaber. Størst frhøjelse på immaterielle aktiver. 35

36 Skattelyaftalen 36

37 Hvedelementer i skattelyaftalen Ændring af reglerne m bindende svar I dag: SKAT g Skatterådet kan i visse tilfælde give bindende svar m den skattemæssige virkning ved værdiansættelse af aktiver. Ofte ved verdragelser mellem interessefrbundne parter g ved flytning ind/ud af landet. Et bindende svar er sm udgangspunkt bindende i fem år. Initiativet: Skattemyndighederne skal have mulighed fr at se brt fra et bindende svar ved skatteansættelsen vedrørende værdiansættelsen, hvis værdien inden fr den nrmale ligningsfrist verstiger det bindende svar med mindst 1 mi. kr. g mindst 30 %. Mdifikatin: Værdistigningen kan dg være fuldt berettiget grundet mellemliggende frhld. Maksimal gyldighedsperide fr disse typer af bindende svar på seks måneder. Initiativet træder frventeligt i kraft 1. juli. 37

38 Hvedelementer i skattelyaftalen Internatinal mgåelsesklausul i dansk skattelvgivning I EU: Indførelse af mgåelsesklausul i mder-/datterselskabsdirektivet (december 2014). Hvrnår mgåelse? Hvis der freligger et/flere ikke-reelle arrangementer, hvr hvedfrmålet eller et af hvedfrmålene er at pnå en skattefrdel, sm virker md direktivets frmål. Undtagelse: Velbegrundede frretningsmæssige årsager. I Danmark: Indførelse af en internatinal mgåelsesklausul i dansk skattelvgivning til bekæmpelse af misbrug i frbindelse med grænseverskridende transaktiner, der er mfattet af mder- /datterselskabsdirektivet, danske DBO er, rente-/ryaltydirektivet g fusinsskattedirektivet. Initiativet frventes at træde i kraft senest 1. maj. 38

39 Nyt m mms g afgifter Claus Bldt directr Sandra Erichsen directr

40 Agenda Afhentningskøb nyt styresignal fra SKAT Efterpkrævning af mms 20 eller 25 % Htelvernatning nu 100 % fradrag Elektrnisk leverede ydelse nye regler i Nyt m afgifter 40

41 Nyt m mms g afgifter Mmsfrit EU-varesalg (B2B) Dkumentatinskrav (1/2) Afhentningskøb SKAT er endelig kmmet med deres styresignal m afhentningskøb vi har ventet siden fråret 2013 (SKM SKAT). Det medfører nye minimumskrav til dkumentatin ved afhentningskøb, hvr køber selv eller en repræsentant fr køber henter varerne på sælgers adresse, g sælger har krævet fuld betaling (kntant, bankverførsel, kreditkrt, Dankrt eller med andet debetkrt) inden eller i frbindelse med afhentning af varerne. De nye minimumskrav mfatter derfr ikke salg, hvr sælger kræver delvis betaling før eller fuld/delvis betaling efter levering af varerne. Frist: Dkumentatinen skal være på plads senest tre måneder efter udløbet af den måned, hvr leveringen har fundet sted. NYT styresignal fra SKAT 41

42 Nyt m mms g afgifter Mmsfrit EU-varesalg (B2B) Dkumentatinskrav (2/2) Afhentningskøb Der er krav m en erklæring, der skal indehlde plysning m: at varen er frsendt eller transprteret ud af Danmark. varens bestemmelsessted. transprtmiddel g registreringsnummer. at varen er mdtaget på leveringsadressen. Videre skal sælger sikre sig identiteten af køber (gyldigt mmsnummer, navn g adresse) samt af købers repræsentant (fuldmagt g fx kpi af kørekrt). OBS. Der er ikke en undtagelse fr dkumentatinskrav ved øvrige mmsfrie EU-varesalg. NYT styresignal fra SKAT 42

43 25 % 20 % Nyt m mms g afgifter Ændret praksis fr pkrævning af mms fra 25 til 20 % Efterbetaling af dansk mms Prblemstilling -> 25 % eller 20 % af fakturabeløbet? Ny praksis -> Kun 20 %, når mmsen ikke bliver efterpkrævet hs kunden. Eksempler: Udlandshandel, hvr betingelserne til fakturering uden mms ikke var til stede, g der derfr burde være faktureret med mms. Salg, hvr leveringsstedet g dermed mmspkrævningen trækkes til Danmark. Dette er bl.a. sket i sager m grænsehandel. Mmsfritagne salg, der af SKAT mkvalificeres til mmspligtige. Salg af aktiver, der er behandlet sm en mmsfri virksmhedsverdragelse mv. Genptagelse, hvis efterpkrævningen vedrører perider efter 1. januar % af det efterpkrævede mmsbeløb kan søges tilbage til 1. januar Frist 17. maj. 43

44 Nyt m mms g afgifter Htelmms/Mmsfradrag Fradrag fr htelmms øges fra den 1. januar Fra g med 1. januar kan mmsen af udgifter til htelvernatninger fratrækkes fuldt ud (i dag 75 %). OBS. Regningen skal stadig specificeres, hvis den gså indehlder mrgenmad. Find vres fradragsversigt g mmsvejledning på vres hjemmeside (findes både på dansk g engelsk), eller rekvirer en trykt udgave på dansk. s fradragsversigt: s mmsvejledning: 44

45 Nyt m mms g afgifter Elektrniske ydelser mmsbeskatningssted, private mv. Nye regler m mmsbeskatningsstedet fr elektrnisk leverede ydelser til bl.a. private De nye regler gælder fr følgende ydelser: Elektrnisk leverede ydelser (e-services): E-services mfatter bl.a. levering g hsting af websteder, fjernvedligehldelse af sftware g hardware, levering g ajurføring af sftware, levering af billeder, tekst, musik, film g spil samt fjernundervisning. Teleydelser: Teleydelser mfatter bl.a. telefnsamtaler, , SMS g adgang til internettet. Radi- g tv-spredningsydelser (bradcasting): Dette mfatter bl.a. udsendelse af radi- g tv-prgrammer. Før Efter Privatpersner i EU mms i sælgers land Mms i købers hjemland Private udenfr EU ingen mms (HR) 45

46 Nyt m afgifter Større finansieringselement g nyt indsatsmråde fr SKAT byder på: 20 elradiatrer (a 1 kw) ca kr. pr. år = kr. fr ti år 10 elvandvarmere (a 3,6 kw) ca kr. pr. år = kr. fr ti år Ændring i afgiftssatser på energi- g diverse punktafgifter. Ændrede gdtgørelsesmuligheder fr både elektricitet, vand g brændsler. Hvis der knstateres fejl i virksmhedens gdtgørelse af energiafgifter eller afregning af punktafgifter, kan både virksmheden g SKAT regulere afgiftsbeløbene fr de seneste tre år. Hvis SKAT mener, at fejlene er frsætlige eller grft uagtsmme, kan SKAT dg regulere fr de seneste ti år. Det er vi begyndt at se flere eksempler på. Aircnditin (1.000 m 2 lkaler) 12 mdr./år = kr. pr. år = kr. fr fem år 46

47 Nyt m regnskab, crprate gvernance, selskabsret Henrik Steffensen partner Kim Tang Lassen directr

48 Nyt m regnskab g selskabsret mv. Et verblik Udvalgte fkuspunkter ved regnskabsaflæggelsen fr 2014 mv. Ejerregisteret er nu kmmet til live Ny årsregnskabslv undervejs mange ændringer på vej Læs s Årsnyt 2014 Nye IFRS er fr 2014 g. IFRS er vedtaget, men endnu ikke trådt i kraft. g meget andet af betydning fr regnskabsaflæggelsen fr

49 Udvalgte fkuspunkter ved regnskabsaflæggelsen fr 2014 mv. 49

50 Udvalgte fkuspunkter ved regnskabsaflæggelsen 2014 mv. Udvalgte frhld af betydning fr årsrapprten 2014 g fremefter Aflæggelse af årsrapprt g delårsrapprter på engelsk. Erhvervsstyrelsens julebrev. Krt status på digital indberetning (XBRL). Hvad er i gang inden fr IFRS? Ny standard m indtægtsindregning 1. januar Ny standard m finansielle instrumenter 1. januar 2018 (gennemgås ikke). Udvikling undervejs status på ny standard m leasing der arbejdes frtsat på et krav m indregning af alle leasingaftaler i balancen (gennemgås ikke). 50

51 Aflæggelse af årsrapprt g delårsrapprter på engelsk - refresh Muligt at aflægge årsrapprter udelukkende på engelsk. Gælder fr årsrapprter fr alle selskaber, der er mfattet af årsregnskabslven. Betingelsen fr at anvende muligheden er, at vedtægterne ændres. Kan vedtages sm særskilt punkt på dagsrdenen, inden årsrapprten gdkendes på general-frsamlingen. Gælder gså fr delårsrapprter, hvis generalfrsamlingen har vedtaget, at årsrapprten skal aflægges udelukkende på engelsk. Ændring af børsreglerne muligvis undervejs, så gså fndsbørsmeddelelser kan affattes på engelsk: Regeringen gør det muligt fr børsnterede virksmheder at udarbejde børsmeddelelser udelukkende på engelsk. Der synes ikke at være grundlag fr at prethlde dette sprgkrav ud fra et hensyn til investrernes beskyttelse, idet hensynet til investrbeskyttelse generelt ikke er større, end det er med hensyn til årsrapprter. Kilde: 51

52 Erhvervsstyrelsens julebrev til børsnterede virksmheder (1) Væsentlige budskaber Udelad uvæsentlig g verflødig infrmatin: Se årsrapprten fra regnskabsbrugers synsvinkel, når det vurderes, m en plysning er relevant. Fkuser på plysninger, der er særligt relevante fr jeres virksmhed: Ikke alene verhldelse af lvgivning. Opmærksmheden henledes særligt på virksmhedsspecifikke frudsætninger fr nedskrivningstest: Der er plads til frbedringer. Generiske plysninger m diskntering g vækstfaktr er ikke nk. T knkrete afgørelser m mangelfulde plysninger. Præsentatin af anvendt regnskabspraksis sm en del af de relevante nter kan både anvendes under IFRS g årsregnskabslven. Fkusmråder i Kncernregnskaber (IFRS 10+12). Jint arrangements (IFRS 11+12). Indregning g måling af udskudte skatteaktiver. Redegørelse fr kønsmæssig sammensætning: Husk redegørelse fr plitikker fr underliggende ledelsesniveau. Redegørelse fr samfundsansvar: Henvisning til hjemmeside skal være et direkte link. Husk redegørelse fr menneskerettigheder g klimapåvirkning. 52

53 Krt status på digital indberetning (XBRL) (1) Digital indberetning af 2014-årsrapprten er bligatrisk fr alle virksmheder brtset fra dem, der anvender et verliggende kncernregnskab i stedet fr deres eget kncernregnskab. Virksmheder, der aflægger årsregnskab efter IFRS, skal bruge IFRS-taksnmien indberetning af resultatpgørelse, ttalindkmst inkl. resultatpgørelse, balance g pengestrømspgørelse samt revisins- g ledelsespåtegning. De øvrige plysninger skal ikke indberettes digitalt. Alle skal indberette et pdf-regnskab ved siden af brtset fra de, der anvender tast-selvløsningen hs Erhvervsstyrelsen (små selskaber). Delårsrapprter digital indberetning af halvårsrapprter fr statslige aktieselskaber g digital indberetning af delårsrapprter fra børsnterede selskaber. Gælder fr første halvårsrapprt/delårsrapprt, efter at der er indberettet årsrapprt digitalt (det vil sige fr ved kalenderårsregnskabsår). Engelsk årsrapprt/delårsrapprt den engelske indberettes elektrnisk. Tsprgede årsrapprter indberet den danske årsrapprt elektrnisk. 53

54 Krt status på digital indberetning (XBRL) (2) Kncernregnskabsundtagelsen vedrørende digital indberetning: Et erstatningskncernregnskab, der kan indsendes efter årsregnskabslvens 112, kan frtsat ikke indberettes digitalt papirversin af kncernregnskabet efter 112 g af selskabets årsregnskab. Gælder gså, selvm det verliggende kncernregnskab er indberettet sm XBRL (DK Grup 0) så skal DK Grup 1 stadig indberette det hele på papir, hvis de benytter undtagelsen i 112 m at indsende det højereliggende kncernregnskab. DD1 DK Grup 1 DD2 DK Grup 0 DD3 DK Grup 2 DK Grup 0 aflægger kncernregnskab g årsregnskab i henhld til IFRS. DD4 DK Grup 1 udarbejder ikke kncernregnskab i henhld til ÅRL 112. DK Grup 2 udarbejder frivilligt kncernregnskab i henhld til ÅRL Datterselskaber udarbejder årsregnskaber i henhld til ÅRL regnskabsklasse B eller C. XBRL-indsendelse Ikke XBRL - papir 54

55 Ny IFRS 15 m indregning af indtægter I årsrapprterne 2014 g fremefter IAS 8.30 stiller krav m plysning m frventet effekt af vedtagne, men endnu ikke ikrafttrådte standarder. Denne plysning gives sm hvedregel gså, selvm standarden endnu ikke er EU-gdkendt. Ikke et direkte krav i delårsrapprterne men vervej det, hvis den frventede effekt er væsentlig Overvej betydningen fr: Nuværende g kmmende kntrakter kan de justeres, så indregningen påvirkes? Næppe uden mkstninger. Låne-cvenants/lånebetingelser hvis disse er baseret på bruttfrtjeneste eller andre hvedtal, der påvirkes. Bnusprgrammer fr sælgere. Earn-uts ved køb eller salg af virksmheder. Intern rapprtering, budgetter, prcesser g it-systemer. Se Dialg artikel 25. juni

56 Ejerregisteret er nu kmmet til live 56

57 Straktinærer = Kapitalejere i A/S, ApS, P/S g lign. virksmheder Løbende indberetning af straktinærer til ejerregisteret (1) Hidtil har såkaldte straktinærer skullet plyses i årsrapprten, jf. årsregnskabslvens 74. Str-aktinærer er besiddelser på mindst 5 % af kapital/stemmerettigheder. Denne ffentliggørelsespligt erstattes nu af Det Offentlige Ejerregister, sm selskabet fremadrettet skal registrere straktinærer i. Ihændehaveraktinærer skal selv registrere sig. Oplysning m navn, CVR-/CPR-nummer, ejerandel, bpæl mv. Straktinærer har pligt til at give selskabet meddelelse g selskabet rapprterer så plysningerne videre. Skal give besked, når: 5 %-grænsen fr kapital eller stemmer nås. Der sker ændringer, sm bevirker, at grænserne på 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90 eller 100 % samt en tredjedel g t tredjedele af stemmerne eller kapital passeres. Ikrafttrædelse vedrørende ÅRL 74 plysninger må skulle gives, indtil ejerregisteret bliver ffentligt tilgængeligt (15. juni ). 57

58 Løbende indberetning af straktinærer til ejerregisteret (2) Ved siden af Det Offentlige Ejerregister skal selskabet frtsat føre ejerbg, sm er en frtegnelse ver ejerne. Ejerbgen kan fremver registreres elektrnisk på virk.dk i stedet fr at selskabet selv fører bgen. Her verføres autmatisk plysninger til Det Offentlige Ejerregister, hvis de nævnte grænser nås. I periden 15. december 2014 til 15. juni skal alle selskaber registrere straktinærer herefter bliver registeret ffentligt tilgængeligt. 2 uger Aktinær 2 uger Selskab Ejerregister 58

59 Frslag til ændring af ÅRL 59

60 Agenda Erhvervsstyrelsen har den 7. nvember 2014 udsendt frslag m ændring af årsregnskabslven i høring. Høringsfristen var 5. december Lvfrslaget frventes at blive fremsat i Flketinget i starten af. Overblik Frhøjelse af størrelsesgrænser Ændringer fr klasse B-virksmheder Ændringer fr klasse C-virksmheder Andre frhld 60

61 Overblik Største ændring siden 2001 Nyt regnskabsdirektiv Maksimumharmnisering fr klasse B Tilpasning til IFRS Principbaseret Ikrafttræden frventet den 1. januar

62 Frhøjelse af størrelsesgrænser Størrelsesgrænserne frhøjes fr klasse B, mellemstr C g små kncerner. Kravet m t på hinanden følgende år gælder frtsat. Klasse B Mellemstr C Små kncerner I dag Ny I dag Ny I dag Ny Omsætning Balancesum Gennemsnitligt antal ansatte

63 Mikrvirksmheder En ny regnskabsklasse? Omsætning 5,4 mi. Balancesum 2,7 mi. Gennemsnitligt antal ansatte 10 Ny mulighed fr små klasse B-virksmheder Klasse B-virksmheder, sm ikke i t på hinanden følgende år verstiger t af størrelsesgrænserne, kan aflægge årsrapprt sm mikrvirksmhed. De slipper derved fr en række nteplysninger. De må ikke eje kapitalandele i dattervirksmheder eller asscierede virksmheder g heller ikke drive investeringsvirksmhed. Sm udgangspunkt skal alle aktiver g frpligtelser måles til kstpris: Finansielle aktiver g frpligtelser efter 37 skal måles til kstpris da det gså gælder fr afledte finansielle instrumenter, betyder det, at regnskabsmæssig sikring/hedging ikke er mulig. Negative værdier skal dg altid indregnes! Investeringsejendmme skal måles til kstpris. Det er ikke en ny regnskabsklasse det er en del af klasse B. 63

64 Mikrvirksmheder Hvad betyder det? Ledelsesberetning. 1 (Ledelsespåtegning). Resultatpgørelse. Balance. Meget få nter. Indhld af årsrapprten Anvendt regnskabspraksis. Op- g nedskrivninger. Oplysning m gæld > fem år. Særlige pster (nyt krav). Gennemsnitligt antal ansatte (nyt krav). Mindste kncern. 2 Oplysningskrav, sm kan undlades 64

65 Investeringsvirksmheder Ændringer i muligheden fr at anvende Indregning af investeringsaktiver til dagsværdi med værdiregulering i resultatpgørelsen* 38 Ny lv*) Gammel lv*) Omfattede virksmheder Alle Investering sm hvedaktivitet Omfattede aktiver Investeringsejendmme Alle typer af investeringsaktiver Omfattede frpligtelser * Gælder gså bilgiske aktiver Ingen Frpligtelser vedrørende investeringsaktivitet 65

66 Prteføljeaktier Ny mulighed fr kstpris. Omfatter gså andre kapitalandele end aktier. Indre værdi er hverken et surrgat fr dagsværdi eller kstpris. Hvad ændres? Hvem mfattes? Hvad betyder det? Mulighed fr at indregne unterede prteføljeaktier til kstpris: Kapitalandele, sm ikke er tilknyttede eller asscierede virksmheder. Har hidtil skullet måles til dagsværdi. Virksmheder, sm har mindre investeringer i unterede kapitalandele (fte < 20 % ejerandel). Sparede ressurcer til pgørelse af dagsværdi. Ikke længere argumentere fr, hvrfr dagsværdi ikke kan måles pålideligt. Dagsværdi kan frtsat anvendes. 66

67 Immaterielle aktiver Længere afskrivningsperide? Hvad ændres? Hvem mfattes? Hvad betyder det? Alle immaterielle anlægsaktiver skal afskrives ver brugstiden. Gdwill, patenter, varemærker mv. Brugstiden kan være ubestemmelig afskrives ver ti år. Alle virksmheder, sm afskriver immaterielle aktiver ver maksimum 20 år, selvm brugstiden vurderes længere. Bedre resultater? Brugstiden kan verstige 20 år længere afskrivning. Altid begrundelse fr brugstiden på gdwill. Ikke i verensstemmelse med IFRS. Yderligere behv fr nedskrivningstest? Bemærk i øvrigt, at der fremadrettet gælder et krav m binding på en reserve af et beløb svarende til de aktiverede udviklingsprjekter! 67

68 Nteplysninger Ophævede g ændrede nteplysninger (uddrag) Oplysningskrav Ændring 56 Krav m egenkapitalpgørelse Flyttet til klasse C 64 Særskilte plysninger m eventualfrpligtelser frdelt på typer Samlet plysning m eventualfrpligtelser Er Er det det en en lempelse, at at en en række plysningskrav fr fr virksmheder i i regnskabsklasse B B phæves g g flyttes til til C? C? Ikke relevant 7% Ikke relevant 7% Særskilte plysninger m lejeg leasingfrpligtelser Oplysninger m kapitalandele i dattervirksmheder, asscierede virksmheder mv. Ophæves en del af eventualfrpligtelser Flyttet til klasse C Ja 51% Ja 51% Nej 42% Nej 42% 75 Specifikatin af selskabskapitalen Flyttet til klasse C 76 Egne kapitalandele Flyttet til ledelsesberetningen 68

69 Lempelse fr dattervirksmheder (DV) i klasse C Kan aflægge årsrapprt sm klasse B-virksmhed Betydning Mere simple årsrapprter: Undlade en række nteplysninger fra klasse C. Skal anvende alle klasse B- krav. Kan ikke anvende regler fr mikrvirksmheder. Mulighed fr at anvende udvidet gennemgang i stedet fr revisin. Betingelser DV-regnskab indgår ved fuld knslidering i et kncernregnskab. Mdervirksmheden (MV) henhører under lvgivningen i et EU/EØS-land. Kncernregnskabet udarbejdes efter ÅRL eller regnskabsdirektivet g er revideret g ffentliggjrt. Alle virksmhedsdeltagere er indfrstået med fremgangsmåden. MV erklærer, at den indestår fr DV s eksisterende g fremtidige frpligtelser, indtil DV indsender en årsrapprt, hvr undtagelsen ikke er anvendt. Det plyses både i DV-årsrapprt g i kncernregnskabet, at DV har aflagt årsrapprt under denne undtagelse. 69

70 Præsentatin af phørende aktiviteter Overensstemmelse med IFRS. Hvad ændres? Hvem mfattes? Hvad betyder det? Det bliver muligt at præsentere phørende aktiviteter i en pst i resultatpgørelse g balancen. Virksmheder, sm har phørende aktiviteter. Aktiviteter, sm efter en samlet plan skal afhændes, lukkes eller pgives. Særskilt præsentatin af phørende aktiviteter. Specificeres i nterne. Overensstemmelse med IFRS. Bedre præsentatin af den frtsættende virksmhed. Bemærk, at IFRS 5 s regler m aktiver/ frpligtelser, der er bestemt fr salg, er ikke implementeret. 70

71 Transaktiner med nærtstående parter Oplyse m alle transaktiner Flere transaktiner mfattes. Ikke kun dem på ikke-markedsmæssige vilkår. Oplysningskrav lig IFRS. Nærtstående parter defineres frtsat efter reglerne i IAS Udvidede plysningskrav: 1. Transaktinernes art g beløb. 2. Størrelse af mellemværender g betingelser fr disse. 3. Årets nedskrivninger af tilgdehavender fra nærtstående parter. 4. Den akkumulerede nedskrivning på eksisterende tilgdehavender. Skal ikke dkumentere markedsmæssige vilkår fr alle transaktiner. Har været byrdefuldt. Kan nøjes med at plyse m alle transaktiner. 2 Fjernelse af byrde. 71

72 Udvidelse af CSR-kravet Nyt EU-direktiv Hvad ændres? Hvem mfattes? Kravet til redegørelse udvides. Stre klasse C- g klasse D-virksmheder. Hvad betyder det? Redegørelsen skal udvides således, at den bl.a. mfatter virksmhedens frretningsmdel. Fretrækker sm hidtil 64% Hvrdan bedømmer I de nye krav virksmhedens CSR-redegørelse? Ved ikke 17% Gd ide 19% Vurderer I, at frdelene ved en udvidelse af CSR-rapprteringen verstiger jeres mkstninger? Ved ikke 22% Nej 40% Ja 38% Redegørelsen skal bl.a. mfatte: Plitikker fr miljø, klima, sciale frhld samt medarbejderfrhld, respekt fr menneskerettigheder, antikrruptin g bestikkelse. Oplysning m primære risici ved frretningsaktiviteter. Oplysning m eventuel anvendelse af ikkefinansielle nøglepræstatinsindikatrer. Fr virksmheder med 500 ansatte eller mere træder bestemmelsen i kraft fr regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere. Frsinket ikrafttræden fr virksmheder med under 500 ansatte (1/1 2018). 72

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Generatinsskifte & V re CVR-nr. 20 81 3938 Uddrag af års rapprt fr. Årsrapprten er fremlagt g gdkendt på selskabets rdinære generalfrsamling den / 2008 Dirigent Indhldsfrtegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou Dansk Revisin Dansk Revisin Odense registreret revisinsaktieselskab Langelini 79 DK-523 Odense M dense@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +5 66 13 3 31 Telefax: +5 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

(Opstillet uden revision eller review)

(Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 34 73 00 aalbrg@bd.dk www.bd.dk BD Statsautriseret revisinsaktieselskab Visinsvej 51 DK-9000 Aalbrg CVR-nr. 20 22 26 70 HJALLERUP VANDFRSYNING ANDELSSELSKAB SØNDERGADE 68, 9320 HJALLERUP PGØRELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården

Andelsboligforeningen Filipsgården Statusbg Andelsbligfreningen Filipsgården Højdevej 38-52 m. fl., 2300 Sundbyøster Årsrapprt l. januar- 31. december 2014 BUUS JENSEr-J l/s Lersø Parklie 112 2100 Kbenhvn Ø 1611 9040 +45 3929 0800 +45 3929

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDENSLUND. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDENSLUND. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDENSLUND CVR-NR. 71 91 36 19 ÅRSRAPPORT 2014 København: Vester Vldgade 107 DK-1552 København V Amager: Amagerbrgade 253 DK-2300 København S Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-mail:

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet Revisinsinstruks fr Aftensklemrådet Januar 2012 Revisinsinstruks Revisinsinstruks fr freninger der tilbyder flkeplysende vksenundervisning g sm mdtager tilskud i henhld til Flkeplysningslven I henhld til

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling

Udbudsbetingelser. i forbindelse med offentligt EU-udbud af Dentalprodukter til tandbehandling Udbudsbetingelser i frbindelse med ffentligt EU-udbud af Dentalprdukter til tandbehandling 2014 1. INDLEDNING Følgende 11 Kmmuner i Indkøbsfællesskab Nrdsjælland (herefter samlet benævnt Kmmunerne) er

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Maj/juni 2015 Revision & regnskab indsigt & forståelse Ny årsregnskabslov er vedtaget Formålet med nyhedsbrevet er at give et kort overblik over den nye årsregnskabslov, som

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Servicekvalitetsrapport for Stog 2012

Servicekvalitetsrapport for Stog 2012 1 Servicekvalitetsrapprt fr Stg 2012 Jf. Eurpaparlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1371/2007 af 23. ktber 2007 m jernbanepassagerers rettigheder g pligter (passagerrettighedsfrrdningen) artikel 28 skal

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V.

KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. I OMBYGNINGSSAGER, HVOR- TIL DER SØGES OFFENTLIG STØTTE I HENHOLD TIL BYFORNYELSES- LOVGIVNINGEN. Område - g Byfrnyelse fr Ursula Bach, TMF Januar 2011, pdateret nvember

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Motiver for valg: Aftalefrihed, retssikkerhed, formelle procedurer, offentlighed, kapitalkrav og kapitaludtræk

Motiver for valg: Aftalefrihed, retssikkerhed, formelle procedurer, offentlighed, kapitalkrav og kapitaludtræk Mtiver fr valg: Aftalefrihed, retssikkerhed, frmelle prcedurer, ffentlighed, kapitalkrav g kapitaludtræk Indledning Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Aftalefrihed eller præceptiv lvregulering Aftalefrihed

Læs mere

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager Det indre selskab Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Prblemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab g stille deltager Tidligere har betegnelsen stille selskab været anvendt i tre frskellige

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2014 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Udldningslvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk. 9

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Andelsboligforeningen Slotsbakken Årsrapport 2013

Andelsboligforeningen Slotsbakken Årsrapport 2013 Dansk Revisin Dansk Revisin Esbjerg registreret revisinsaktieselskab Smedevej 33, Pstbks 3059 DK-6710 Esbjerg V esbjerg@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +45 75 15 17 33 Telefax: +45 75 15 57

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009

SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur og Skov J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Referat fra møde i Vildtfrvaltningsrådet Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 9.30 14.00 SKOV- OG NATURSTY- RELSEN Natur g Skv J.nr. SNS-302-00100 Ref. elbra Den 22.september 2009 Fra Vildtfrvaltningsrådet deltg:

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014

Prisliste for Strålfors Connect ydelser. juni 2014 Prisliste fr Strålfrs Cnnect ydelser juni 2014 Ydelser g priser fr Cnnect Indhld 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af brev-varianterne... 3 1. Standardbreve... 3 2. Vlumenbreve... 4 3. Specialbreve...

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Aktie- og Anpartsselskaber 1

Aktie- og Anpartsselskaber 1 Aktie- g Anpartsselskaber 1 Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Tidligere lignende ASL g APL meget hinanden, hvilket dg blev ændret i 1996, da APL blev frenklet (en række af de slettede

Læs mere

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber. Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve Referat af Organisatinsbestyrelsesmøde mandag, den 19. maj 2014 kl. 18.00 i Mælkebøtten, Gersagerparken 48, 2670 Greve 26. maj 2014 Deltagere: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben Husted (PH),

Læs mere

Servicekvalitetsrapport for Stog 2011

Servicekvalitetsrapport for Stog 2011 1 Servicekvalitetsrapprt fr Stg 2011 Jf. Eurpaparlamentets g Rådets frrdning (EF) nr. 1371/2007 af 23. ktber 2007 m jernbanepassagerers rettigheder g pligter (passagerrettighedsfrrdningen) artikel 28 skal

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31.

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31. Rlli-REv:!S!ON Registreret Revisinsaktieselskab s Hulkærvej 22 DK-2640 Hedehusene ~ Telefn: Telefax E-mar!: 4656 0461 4659 0415 rih@nh.dk ~t I-net: www.rih.dk CVR-nr 73 13 17 15 AIB Gildhøjparken ÅRSRAPPORT

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2005. Halvårsrapport. 1. halvår 2005

Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2005. Halvårsrapport. 1. halvår 2005 Fndsbørsmeddelelse nr. 22/2005 Halvårsrapprt 1. halvår 2005 PROFIL: Clumbus IT Partner pererer sm IT-knsulent på markedet fr integrerede virksmhedsløsninger baseret på Micrsft Business Slutins primært

Læs mere

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste

Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Facilities and Building Services (FBS) Registreringstjekliste Januar 2014 Oplysninger, du skal levere, mfatter: Virksmhedsplysninger Virksmhedens navn Tidligere virksmhedsnavn (hvis relevant) Handelsadresse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere