Regnskabskonferencen 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabskonferencen 2015"

Transkript

1 Velkmmen til Revisin. Skat. Rådgivning.

2 Præsentatin af regnskabshåndbgen Henrik Steffensen partner Kim Tang Lassen directr

3 Regnskabshåndbgen gennem 20 år Premiere på Regnskabshåndbgen. Første udgivelse i januar Frmatet er A4, g bgen er i srt/hvid. Bgen er sat p i Wrd g er på 232 sider. 3

4 Regnskabshåndbgen gennem 20 år 1999 dette er første udgivelse efter sammenlægningen af Cpers & Lybrand g Price Waterhuse. A4-frmat i srt/hvid. Stadigvæk sat p i Wrd, men nu i t spalter med mange punktpstillinger. 4

5 Regnskabshåndbgen gennem 20 år Året efter i 2000 drister vi s ud i farvetryk gså indeni. Oplag

6 Regnskabshåndbgen gennem 20 år Året er nu 2004, g vi vælger at ændre frmat på bgen fra A4 til den mere brugervenlige størrelse 17 x 24 cm. Bgen layutes nu af rigtige layutflk, hvilket gså betyder en betydelig længere prduktinstid. Hvr marketingafdelingen kunne få den, dagen før den skulle trykkes, skal den nu afleveres en måned før. Vi begynder at gøre brug af flere tabeller g figurer. Bgen er nu vkset til 616 sider. 6

7 Regnskabshåndbgen gennem 20 år Bgen er nu vkset til 878 sider.g den bliver samtidig meget bedre 7

8 Regnskabshåndbgen gennem 20 år I 2010 fik PricewaterhuseCpers nyt brand g hedder nu. Regnskabshåndbgen får dermed gså nyt layut. Bgen når sit højdepunkt mfangsmæssigt g er nu på 942 sider. 8

9 Regnskabshåndbgen gennem 20 år Bgen, I sidder med i dag, er 20 års udgaven! Det er Danmarks førende regnskabshåndbg, g vi håber, at I vil få glæde af den. Alt samlet på ét sted Overblik Inspiratin Viden. 9

10 Alt samlet på ét sted Tjeklister g mdelregnskaber på internettet Alle mdelregnskaber g tjeklister er samlet på Mdelregnskaberne har henvisninger til de relevante bestemmelser. Find gså tjeklister til: sikring af, at intern viden ikke uberettiget videregives. interne regler fr handel med selskabets egne aktier. selskabets frretningsrden. anbefalingerne fra Kmitéen fr gd Selskabsledelse. 10

11 Alt samlet på ét sted Viden på din ipad Hent ipad-versiner af: Regnskabshåndbgen inklusive ekstra materiale i frhld til den trykte udgave. Fndshåndbgen. Bestyrelsesarbejdet. Årsnyt Kan hentes via Brug gså Infrm på ipad en på 11

12 Nyt m skat Karina Hejlesen Jensen partner Jørgen Rønning Petersen partner

13 Agenda Underskudsregister g digital indberetning fr selskaber Lempelse af selskabers beskatning af udbytter fra unterede prteføljeaktier Ændringer til kursgevinstbeskatningen (lagerprincip på valutaændringer) Aktinærlån Indgreb i virksmhedsskatterdningen Transfer pricing-prblemstillinger (kritik af SKATs udsøgningsgrundlag g kntrlindsats) Skattelyaftalen 13

14 Underskudsregister g digital indberetning fr selskaber 14

15 Digital indberetning fr selskaber Nyt system, TastSelv Selskabsskat, indført pr. 1. ktber 2014 Vigtigste frpligtelser: Opdatering af sambeskatningskredsen pr. 1. ktber Bagudrettet indberetning af mstruktureringer af betydning fr underskud. Fremadrettet indberetning af alle mstruktureringer. Indberetning af restunderskud ved udgangen af indkmståret Fra fråret : Selvangivelse mv. kan indberettes i systemet. Ejerregisteret: Registreringspligt fra den 15. december 2014, hvis ejerskab af 5 % eller mere af et selskabs aktier/anparter eller stemmer: Frister: Eksisterende ejere den 14. december 2014: Seks måneder. Nye ejere/ændringer i ejerfrhld fra den 15. december 2014: T uger. Frist på en måned fra ændring, fx køb af selskab Administratinsselskab tilføjer nyt selskab til sambeskatningskredsen. Det nye selskab eller dets hidtidige administratinsselskab gdkender ændringen. Ændringer i sambeskatningskreds fr indkmståret 2014 til g med 30. september 2014 skulle være indberettet senest 1. nvember 2014 dg ingen sanktiner. 15

16 Skattefrie mstruktureringer Frskel på gamle g nye skattefrie mstruktureringer Gammel mstrukturering = vedtaget til g med 30. september 2014: Indberettes kun, hvis den har betydning fr underskud. Frist 1. august. Ny mstrukturering = vedtaget fra g med 1. ktber 2014: Indberettes altid. Registreringer m sambeskatningskredse pdateres autmatisk ved indberetning af nye mstruktureringer. Frist inden fr en måned fra vedtagelsestidspunktet. 16

17 Skattefrie mstruktureringer Oplysninger m mstruktureringer Følgende plysninger skal indberettes: Type mstrukturering. Skattemæssig virkningsdat. Hvilke selskaber der er henhldsvis indskydende g mdtagende. Restunderskud, der er verført fra det indskydende til det mdtagende selskab. Hvilke sambeskattede datterselskaber der vergår fra indskydende til mdtagende selskab i frbindelse med mstrukturering. Eksempel på ekstern mstrukturering mellem t sambeskatningskredse: 17

18 Underskudsregister g indberetning af selvangivelsen Restunderskud fr Restunderskud fra indkmståret 2002 g frem til g med indkmståret 2013 skal indberettes. Administratinsselskab pr. 1. ktber 2014 er ansvarlig fr indberetning. Frist 1. august. Underskud, der ikke er indberettet inden fristen, går tabt. Indberetning fr indkmståret 2014 skal ske digitalt TastSelv Selskabsskat åben fr indberetning i fråret. Frist fr indberetning 1. august. 18

19 Lempelse af selskabers beskatning af udbytter fra unterede prteføljeaktier 19

20 Lempelse af selskabers beskatning af udbytter fra unterede prteføljeaktier Lempelse af beskatningen Selskaber har hidtil skulle beskattes fuldt ud af udbytte fra unterede skattefri prteføljeaktier. Beskatningen nedsættes nu, så kun 70 % af udbyttet medregnes til den skattepligtige indkmst. Virkning fr udbytter, der udlddes fra g med 1. januar. Gælder fr selskaber g fnde mv. Ej næringsaktier g aktier i investeringsselskaber (ABL 19). Indberetning fr indkmståret 2014 skal ske digitalt P.t. indehldes kildeskat på 22 % ved udldning af udbytte til selskabsaktinærer (unterede skattefri prteføjleaktier). Denne kildeskattesats nedsættes nu til 15,4 %. Virkning fr udbytte der udlddes fra g med 1. januar

21 Ændringer til kursgevinstbeskatningen (lagerprincip på valutaændringer) 21

22 Ændringer til kursgevinstbeskatningen Generelt Ændring af kursgevinstlven. L 98 (fremsat i Flketinget den 17. december 2014). KGL 25 Ændring af reglerne fra Genindfører adgangen til, at lager-princippet kan anvendes særskilt på valutakursændringer. Valget gælder alle valutakursændringer samlet. Virkning fr indkmstår, der påbegyndes fra g med 1. marts. Særlige vergangsregler, herunder fr selskaber der i 2010 g fremefter har brugt et fuldt lagerprincip på kncernfrdringer. 22

23 Ændringer til kursgevinstbeskatningen fr selskaber Frdringer/gæld Gældende regler Lvfrslaget Frdringer Lagerprincippet Uændret Vederlagsfrdringer Realisatinsprincippet Lagerprincippet kan vælges Kncerninterne frdringer Realisatinsprincippet Lagerprincippet kan vælges Gæld ptaget til handel Realisatinsprincippet Lagerprincippet kan vælges Gæld ikke ptaget til handel Realisatinsprincippet Lagerprincippet kan vælges fr gæld i fremmed valuta Realisatinsprincippet Lagerprincippet kan vælges fr valutakursændringer g/eller på frdringen Realisatinsprincippet Lagerprincippet kan vælges fr valutakursændringer g/eller på frdringen Realisatinsprincippet Lagerprincippet kan vælges fr valutakursændringer g/eller på gælden Realisatinsprincippet Lagerprincippet kan kun vælges fr valutakursændringer 23

24 Aktinærlån 24

25 Krt m reglerne Hvad er mfattet? Tidligere anerkendtes (ulvlige) aktinærlån skatteretligt g blev således sm udgangspunkt behandlet sm et lån. I september 2012 vedtg Flketinget, at aktinærlån fremver skal beskattes på udbetalingstidspunktet (kun lån ydet til fysiske persner med bestemmende indflydelse i selskabet, jf. ligningslvens 2). Virkning fr lån, der er ydet den 14. august 2012 eller senere. Knsekvenser? Hvis lånet selskabsretligt anses fr et ulvligt aktinærlån, består der imidlertid frtsat selskabsretligt et lån, der skal betales tilbage til selskabet. Når den ansatte hvedaktinær har tilbagebetalt lånet g efterfølgende på krrekt vis hæver det samme beløb sm løn eller udbytte, vil der ske beskatning af det samme beløb én gang til (dbbeltbeskatning). 25

26 Styresignal hvrnår freligger der et ulvligt aktinærlån? Styresignalet Styresignalet indehlder en række eksempler på, hvrnår der freligger et ulvligt aktinærlån: Egentlige lån (situatin 1). Brug af firmakreditkrt (situatin 2). Hævning af tilgdehavende (situatin 3). Hævning af tilgdehavende, men hvedaktinæren har et gammelt aktinærlån hs selskabet (situatin 4). Rentetilskrivning til et gammelt aktinærlån (situatin 5). Mulighed fr betalingskrrektin (situatin 6). 26

27 Reparatin af ulvlige aktinærlån Reparatin (1/2) Fejlretning (rene fejlekspeditiner) g mgørelse (frmentlig vanskeligt at pnå tilladelsen hertil). Styresignalet angiver følgende mdel: Det fremgår af bemærkningerne til ligningslvens 16 E m aktinærlån, at: "Hvis et lån er mfattet af den freslåede bestemmelse i ligningslvens 16 E, vil det i alle skattemæssige relatiner blive lagt til grund, at der hverken hs långiver eller låntager freligger et lån. Ud ver at lånebeløbet beskattes sm en hævning, betyder det, at låntager ikke vil kunne fradrage sine eventuelle renteudgifter på lånet, ligesm eventuelle renteindtægter vil blive beskattet sm et skattepligtigt tilskud hs selskabet. Hvis frdringen selskabsretligt udlddes til den ansatte hvedaktinær, er der ikke skatteretligt udlddet en frdring. Den ansatte hvedaktinær er derfr ikke skattepligtig af en selskabsretlig udldning af frdringen. 27

28 Reparatin af ulvlige aktinærlån Reparatin (2/2) Hvis den ansatte hvedaktinær selskabsretligt udldder frdringen til sig selv, bliver han derfr kun beskattet af lånebeløbet én gang. Det er dg en betingelse, at der selskabsretligt kan ske udldning af frdringen, g at selskabet iagttager de almindelige bestemmelser m udldning af andre aktiver end likvider. Der skal således være frie reserver (verveje at etablere frie reserver ved kapitalnedsættelse mv.). I styresignalet angives tillige: Det samme gælder, hvis frdringen verføres til den ansatte hvedaktinær sm løn. 28

29 Indgreb i virksmhedsskatterdningen 29

30 Indgreb i virksmhedsskatterdningen Grundelementer Udelukke muligheden fr fremtidig psparing i virksmhedsrdningen, såfremt indskudsknten er negativ. Sikkerhedsstillelse fr privat gæld med aktiver i virksmhedsrdningen anses fr en verførsel til ejeren. Rentekrrektinssatsen af negativ indskudsknt mv. frhøjes effektivt med tre prcentpint. Ikrafttrådt 15. september 2014, men en række frhld allerede fra 11. juni Lv nr. 992 af Overgangsregel Frtsat muligt at spare p i VSO, hvis sikkerhedsstillelse den 10. juni 2014, g nminel værdi af negativ indskudsknt (prim eller ultim) maksimalt udgør kr. Summen af negativ indskudsknt + sikkerhedsstillelse pr. 10. juni

31 Transfer pricing-prblemstillinger (kritik af SKATs udsøgningsgrundlag g kntrlindsats) 31

32 Kritik af SKATs udsøgningsgrundlag g kntrlindsats md især mindre selskaber SKATs udsøgningsgrundlag vurderes mangelfuldt g pdagelsesrisiken fr lille fr især mindre selskaber Kun en tredjedel af selskaber (ca ) med transfer pricing har risik fr en transfer pricing-revisin (TP-transaktiner på mere end 10 mi. kr. eller sambeskattede hermed), da de resterende t tredjedele (ca ) fravælges af skat sm følge af fr lille prvenu til statskassen. Derudver risikvurderes selskaber med mere end 250 ansatte eller msætning på mere end 3 mia. kr., der ikke selv har angivet, at de har transfer pricing. Der er reduceret risik fr kntrl sm følge af manglende indsendelse af 3B-skema eller manglende registrering af skemaet hs SKAT. 32

33 Kritik af SKAT fr manglende anvendelse af bødesanktiner Rigsrevisinen kritiserer SKAT fr manglende anvendelse af bøder* ved manglende indsendelse af 3B-skema SKAT har været tilbagehldende på grund af fejl-muligheder internt, g det har været vanskeligt at kntrllere, m skemaet er indberettet (brev, eller tast-selv). Ca. 20 % af 3B-skemaerne var ikke registreret krrekt hs SKAT: Frasrtering, hvis transaktiner på under 10 mi. kr. Manglende indsendelse. Brtkmst hs SKAT ved frsendelse til ekstern leverandør fr indtastning eller indskanning. * Efter skattekntrllvens 5, stk. 1 g 2, kan der pålægges et skattetillæg på 200 kr. pr. dag, dg maks kr., mens vildledende plysninger kan pålægges bøder baseret på selskabets msætning 33

34 Frventede ændringer i SKATs prces I 2016 vil SKAT pgøre skattegabet i TP g i den frbindelse: vurdere, m SKAT skal tilrettelægge sin indsats således, at alle selskaber med TP med varierende sandsynlighed har en risik fr kntrl. pstille en strategi, der gør det muligt at måle effekten af SKATs indsats på TPmrådet. Dette kan i fremtiden medføre frøget fkus på virksmheder, der ikke tidligere er blevet risikvurderet af SKAT, herunder mindre virksmheder. Anvendelsen af bøder kan tænkes at stige. Prblem med kntrllen med indsendelse af 3B-skemaer menes løst med den digitale selvangivelse fr 2014, hvilket kan bringe flere selskaber i SKATs søgelys. 34

35 Resultat af SKATs kntrlindsats fr 5 prjekter i periden Prjekt Træfprcent Frhøjelser Underskudsselskaber 78 % (83 af 107 sager) mi. kr. Værdiansættelse af immaterielle aktiver Ej pgjrt (35 sager) del af andre prjekter mi. kr. Transaktiner med skattelylande 25 % (10 af 40 sager) 620 mi. kr. Kncernfinansiering 27 % (3 af 11 sager) 56 mi. kr. Manglende management fee i danske mderselskaber 66 % (2 af 3 sager) 6,7 mi. kr. Str variatin i træfprcent g antal af sager. Flest sager m underskudsselskaber. Størst frhøjelse på immaterielle aktiver. 35

36 Skattelyaftalen 36

37 Hvedelementer i skattelyaftalen Ændring af reglerne m bindende svar I dag: SKAT g Skatterådet kan i visse tilfælde give bindende svar m den skattemæssige virkning ved værdiansættelse af aktiver. Ofte ved verdragelser mellem interessefrbundne parter g ved flytning ind/ud af landet. Et bindende svar er sm udgangspunkt bindende i fem år. Initiativet: Skattemyndighederne skal have mulighed fr at se brt fra et bindende svar ved skatteansættelsen vedrørende værdiansættelsen, hvis værdien inden fr den nrmale ligningsfrist verstiger det bindende svar med mindst 1 mi. kr. g mindst 30 %. Mdifikatin: Værdistigningen kan dg være fuldt berettiget grundet mellemliggende frhld. Maksimal gyldighedsperide fr disse typer af bindende svar på seks måneder. Initiativet træder frventeligt i kraft 1. juli. 37

38 Hvedelementer i skattelyaftalen Internatinal mgåelsesklausul i dansk skattelvgivning I EU: Indførelse af mgåelsesklausul i mder-/datterselskabsdirektivet (december 2014). Hvrnår mgåelse? Hvis der freligger et/flere ikke-reelle arrangementer, hvr hvedfrmålet eller et af hvedfrmålene er at pnå en skattefrdel, sm virker md direktivets frmål. Undtagelse: Velbegrundede frretningsmæssige årsager. I Danmark: Indførelse af en internatinal mgåelsesklausul i dansk skattelvgivning til bekæmpelse af misbrug i frbindelse med grænseverskridende transaktiner, der er mfattet af mder- /datterselskabsdirektivet, danske DBO er, rente-/ryaltydirektivet g fusinsskattedirektivet. Initiativet frventes at træde i kraft senest 1. maj. 38

39 Nyt m mms g afgifter Claus Bldt directr Sandra Erichsen directr

40 Agenda Afhentningskøb nyt styresignal fra SKAT Efterpkrævning af mms 20 eller 25 % Htelvernatning nu 100 % fradrag Elektrnisk leverede ydelse nye regler i Nyt m afgifter 40

41 Nyt m mms g afgifter Mmsfrit EU-varesalg (B2B) Dkumentatinskrav (1/2) Afhentningskøb SKAT er endelig kmmet med deres styresignal m afhentningskøb vi har ventet siden fråret 2013 (SKM SKAT). Det medfører nye minimumskrav til dkumentatin ved afhentningskøb, hvr køber selv eller en repræsentant fr køber henter varerne på sælgers adresse, g sælger har krævet fuld betaling (kntant, bankverførsel, kreditkrt, Dankrt eller med andet debetkrt) inden eller i frbindelse med afhentning af varerne. De nye minimumskrav mfatter derfr ikke salg, hvr sælger kræver delvis betaling før eller fuld/delvis betaling efter levering af varerne. Frist: Dkumentatinen skal være på plads senest tre måneder efter udløbet af den måned, hvr leveringen har fundet sted. NYT styresignal fra SKAT 41

42 Nyt m mms g afgifter Mmsfrit EU-varesalg (B2B) Dkumentatinskrav (2/2) Afhentningskøb Der er krav m en erklæring, der skal indehlde plysning m: at varen er frsendt eller transprteret ud af Danmark. varens bestemmelsessted. transprtmiddel g registreringsnummer. at varen er mdtaget på leveringsadressen. Videre skal sælger sikre sig identiteten af køber (gyldigt mmsnummer, navn g adresse) samt af købers repræsentant (fuldmagt g fx kpi af kørekrt). OBS. Der er ikke en undtagelse fr dkumentatinskrav ved øvrige mmsfrie EU-varesalg. NYT styresignal fra SKAT 42

43 25 % 20 % Nyt m mms g afgifter Ændret praksis fr pkrævning af mms fra 25 til 20 % Efterbetaling af dansk mms Prblemstilling -> 25 % eller 20 % af fakturabeløbet? Ny praksis -> Kun 20 %, når mmsen ikke bliver efterpkrævet hs kunden. Eksempler: Udlandshandel, hvr betingelserne til fakturering uden mms ikke var til stede, g der derfr burde være faktureret med mms. Salg, hvr leveringsstedet g dermed mmspkrævningen trækkes til Danmark. Dette er bl.a. sket i sager m grænsehandel. Mmsfritagne salg, der af SKAT mkvalificeres til mmspligtige. Salg af aktiver, der er behandlet sm en mmsfri virksmhedsverdragelse mv. Genptagelse, hvis efterpkrævningen vedrører perider efter 1. januar % af det efterpkrævede mmsbeløb kan søges tilbage til 1. januar Frist 17. maj. 43

44 Nyt m mms g afgifter Htelmms/Mmsfradrag Fradrag fr htelmms øges fra den 1. januar Fra g med 1. januar kan mmsen af udgifter til htelvernatninger fratrækkes fuldt ud (i dag 75 %). OBS. Regningen skal stadig specificeres, hvis den gså indehlder mrgenmad. Find vres fradragsversigt g mmsvejledning på vres hjemmeside (findes både på dansk g engelsk), eller rekvirer en trykt udgave på dansk. s fradragsversigt: s mmsvejledning: 44

45 Nyt m mms g afgifter Elektrniske ydelser mmsbeskatningssted, private mv. Nye regler m mmsbeskatningsstedet fr elektrnisk leverede ydelser til bl.a. private De nye regler gælder fr følgende ydelser: Elektrnisk leverede ydelser (e-services): E-services mfatter bl.a. levering g hsting af websteder, fjernvedligehldelse af sftware g hardware, levering g ajurføring af sftware, levering af billeder, tekst, musik, film g spil samt fjernundervisning. Teleydelser: Teleydelser mfatter bl.a. telefnsamtaler, , SMS g adgang til internettet. Radi- g tv-spredningsydelser (bradcasting): Dette mfatter bl.a. udsendelse af radi- g tv-prgrammer. Før Efter Privatpersner i EU mms i sælgers land Mms i købers hjemland Private udenfr EU ingen mms (HR) 45

46 Nyt m afgifter Større finansieringselement g nyt indsatsmråde fr SKAT byder på: 20 elradiatrer (a 1 kw) ca kr. pr. år = kr. fr ti år 10 elvandvarmere (a 3,6 kw) ca kr. pr. år = kr. fr ti år Ændring i afgiftssatser på energi- g diverse punktafgifter. Ændrede gdtgørelsesmuligheder fr både elektricitet, vand g brændsler. Hvis der knstateres fejl i virksmhedens gdtgørelse af energiafgifter eller afregning af punktafgifter, kan både virksmheden g SKAT regulere afgiftsbeløbene fr de seneste tre år. Hvis SKAT mener, at fejlene er frsætlige eller grft uagtsmme, kan SKAT dg regulere fr de seneste ti år. Det er vi begyndt at se flere eksempler på. Aircnditin (1.000 m 2 lkaler) 12 mdr./år = kr. pr. år = kr. fr fem år 46

47 Nyt m regnskab, crprate gvernance, selskabsret Henrik Steffensen partner Kim Tang Lassen directr

48 Nyt m regnskab g selskabsret mv. Et verblik Udvalgte fkuspunkter ved regnskabsaflæggelsen fr 2014 mv. Ejerregisteret er nu kmmet til live Ny årsregnskabslv undervejs mange ændringer på vej Læs s Årsnyt 2014 Nye IFRS er fr 2014 g. IFRS er vedtaget, men endnu ikke trådt i kraft. g meget andet af betydning fr regnskabsaflæggelsen fr

49 Udvalgte fkuspunkter ved regnskabsaflæggelsen fr 2014 mv. 49

50 Udvalgte fkuspunkter ved regnskabsaflæggelsen 2014 mv. Udvalgte frhld af betydning fr årsrapprten 2014 g fremefter Aflæggelse af årsrapprt g delårsrapprter på engelsk. Erhvervsstyrelsens julebrev. Krt status på digital indberetning (XBRL). Hvad er i gang inden fr IFRS? Ny standard m indtægtsindregning 1. januar Ny standard m finansielle instrumenter 1. januar 2018 (gennemgås ikke). Udvikling undervejs status på ny standard m leasing der arbejdes frtsat på et krav m indregning af alle leasingaftaler i balancen (gennemgås ikke). 50

51 Aflæggelse af årsrapprt g delårsrapprter på engelsk - refresh Muligt at aflægge årsrapprter udelukkende på engelsk. Gælder fr årsrapprter fr alle selskaber, der er mfattet af årsregnskabslven. Betingelsen fr at anvende muligheden er, at vedtægterne ændres. Kan vedtages sm særskilt punkt på dagsrdenen, inden årsrapprten gdkendes på general-frsamlingen. Gælder gså fr delårsrapprter, hvis generalfrsamlingen har vedtaget, at årsrapprten skal aflægges udelukkende på engelsk. Ændring af børsreglerne muligvis undervejs, så gså fndsbørsmeddelelser kan affattes på engelsk: Regeringen gør det muligt fr børsnterede virksmheder at udarbejde børsmeddelelser udelukkende på engelsk. Der synes ikke at være grundlag fr at prethlde dette sprgkrav ud fra et hensyn til investrernes beskyttelse, idet hensynet til investrbeskyttelse generelt ikke er større, end det er med hensyn til årsrapprter. Kilde: 51

52 Erhvervsstyrelsens julebrev til børsnterede virksmheder (1) Væsentlige budskaber Udelad uvæsentlig g verflødig infrmatin: Se årsrapprten fra regnskabsbrugers synsvinkel, når det vurderes, m en plysning er relevant. Fkuser på plysninger, der er særligt relevante fr jeres virksmhed: Ikke alene verhldelse af lvgivning. Opmærksmheden henledes særligt på virksmhedsspecifikke frudsætninger fr nedskrivningstest: Der er plads til frbedringer. Generiske plysninger m diskntering g vækstfaktr er ikke nk. T knkrete afgørelser m mangelfulde plysninger. Præsentatin af anvendt regnskabspraksis sm en del af de relevante nter kan både anvendes under IFRS g årsregnskabslven. Fkusmråder i Kncernregnskaber (IFRS 10+12). Jint arrangements (IFRS 11+12). Indregning g måling af udskudte skatteaktiver. Redegørelse fr kønsmæssig sammensætning: Husk redegørelse fr plitikker fr underliggende ledelsesniveau. Redegørelse fr samfundsansvar: Henvisning til hjemmeside skal være et direkte link. Husk redegørelse fr menneskerettigheder g klimapåvirkning. 52

53 Krt status på digital indberetning (XBRL) (1) Digital indberetning af 2014-årsrapprten er bligatrisk fr alle virksmheder brtset fra dem, der anvender et verliggende kncernregnskab i stedet fr deres eget kncernregnskab. Virksmheder, der aflægger årsregnskab efter IFRS, skal bruge IFRS-taksnmien indberetning af resultatpgørelse, ttalindkmst inkl. resultatpgørelse, balance g pengestrømspgørelse samt revisins- g ledelsespåtegning. De øvrige plysninger skal ikke indberettes digitalt. Alle skal indberette et pdf-regnskab ved siden af brtset fra de, der anvender tast-selvløsningen hs Erhvervsstyrelsen (små selskaber). Delårsrapprter digital indberetning af halvårsrapprter fr statslige aktieselskaber g digital indberetning af delårsrapprter fra børsnterede selskaber. Gælder fr første halvårsrapprt/delårsrapprt, efter at der er indberettet årsrapprt digitalt (det vil sige fr ved kalenderårsregnskabsår). Engelsk årsrapprt/delårsrapprt den engelske indberettes elektrnisk. Tsprgede årsrapprter indberet den danske årsrapprt elektrnisk. 53

54 Krt status på digital indberetning (XBRL) (2) Kncernregnskabsundtagelsen vedrørende digital indberetning: Et erstatningskncernregnskab, der kan indsendes efter årsregnskabslvens 112, kan frtsat ikke indberettes digitalt papirversin af kncernregnskabet efter 112 g af selskabets årsregnskab. Gælder gså, selvm det verliggende kncernregnskab er indberettet sm XBRL (DK Grup 0) så skal DK Grup 1 stadig indberette det hele på papir, hvis de benytter undtagelsen i 112 m at indsende det højereliggende kncernregnskab. DD1 DK Grup 1 DD2 DK Grup 0 DD3 DK Grup 2 DK Grup 0 aflægger kncernregnskab g årsregnskab i henhld til IFRS. DD4 DK Grup 1 udarbejder ikke kncernregnskab i henhld til ÅRL 112. DK Grup 2 udarbejder frivilligt kncernregnskab i henhld til ÅRL Datterselskaber udarbejder årsregnskaber i henhld til ÅRL regnskabsklasse B eller C. XBRL-indsendelse Ikke XBRL - papir 54

55 Ny IFRS 15 m indregning af indtægter I årsrapprterne 2014 g fremefter IAS 8.30 stiller krav m plysning m frventet effekt af vedtagne, men endnu ikke ikrafttrådte standarder. Denne plysning gives sm hvedregel gså, selvm standarden endnu ikke er EU-gdkendt. Ikke et direkte krav i delårsrapprterne men vervej det, hvis den frventede effekt er væsentlig Overvej betydningen fr: Nuværende g kmmende kntrakter kan de justeres, så indregningen påvirkes? Næppe uden mkstninger. Låne-cvenants/lånebetingelser hvis disse er baseret på bruttfrtjeneste eller andre hvedtal, der påvirkes. Bnusprgrammer fr sælgere. Earn-uts ved køb eller salg af virksmheder. Intern rapprtering, budgetter, prcesser g it-systemer. Se Dialg artikel 25. juni

56 Ejerregisteret er nu kmmet til live 56

57 Straktinærer = Kapitalejere i A/S, ApS, P/S g lign. virksmheder Løbende indberetning af straktinærer til ejerregisteret (1) Hidtil har såkaldte straktinærer skullet plyses i årsrapprten, jf. årsregnskabslvens 74. Str-aktinærer er besiddelser på mindst 5 % af kapital/stemmerettigheder. Denne ffentliggørelsespligt erstattes nu af Det Offentlige Ejerregister, sm selskabet fremadrettet skal registrere straktinærer i. Ihændehaveraktinærer skal selv registrere sig. Oplysning m navn, CVR-/CPR-nummer, ejerandel, bpæl mv. Straktinærer har pligt til at give selskabet meddelelse g selskabet rapprterer så plysningerne videre. Skal give besked, når: 5 %-grænsen fr kapital eller stemmer nås. Der sker ændringer, sm bevirker, at grænserne på 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90 eller 100 % samt en tredjedel g t tredjedele af stemmerne eller kapital passeres. Ikrafttrædelse vedrørende ÅRL 74 plysninger må skulle gives, indtil ejerregisteret bliver ffentligt tilgængeligt (15. juni ). 57

58 Løbende indberetning af straktinærer til ejerregisteret (2) Ved siden af Det Offentlige Ejerregister skal selskabet frtsat føre ejerbg, sm er en frtegnelse ver ejerne. Ejerbgen kan fremver registreres elektrnisk på virk.dk i stedet fr at selskabet selv fører bgen. Her verføres autmatisk plysninger til Det Offentlige Ejerregister, hvis de nævnte grænser nås. I periden 15. december 2014 til 15. juni skal alle selskaber registrere straktinærer herefter bliver registeret ffentligt tilgængeligt. 2 uger Aktinær 2 uger Selskab Ejerregister 58

59 Frslag til ændring af ÅRL 59

60 Agenda Erhvervsstyrelsen har den 7. nvember 2014 udsendt frslag m ændring af årsregnskabslven i høring. Høringsfristen var 5. december Lvfrslaget frventes at blive fremsat i Flketinget i starten af. Overblik Frhøjelse af størrelsesgrænser Ændringer fr klasse B-virksmheder Ændringer fr klasse C-virksmheder Andre frhld 60

61 Overblik Største ændring siden 2001 Nyt regnskabsdirektiv Maksimumharmnisering fr klasse B Tilpasning til IFRS Principbaseret Ikrafttræden frventet den 1. januar

62 Frhøjelse af størrelsesgrænser Størrelsesgrænserne frhøjes fr klasse B, mellemstr C g små kncerner. Kravet m t på hinanden følgende år gælder frtsat. Klasse B Mellemstr C Små kncerner I dag Ny I dag Ny I dag Ny Omsætning Balancesum Gennemsnitligt antal ansatte

63 Mikrvirksmheder En ny regnskabsklasse? Omsætning 5,4 mi. Balancesum 2,7 mi. Gennemsnitligt antal ansatte 10 Ny mulighed fr små klasse B-virksmheder Klasse B-virksmheder, sm ikke i t på hinanden følgende år verstiger t af størrelsesgrænserne, kan aflægge årsrapprt sm mikrvirksmhed. De slipper derved fr en række nteplysninger. De må ikke eje kapitalandele i dattervirksmheder eller asscierede virksmheder g heller ikke drive investeringsvirksmhed. Sm udgangspunkt skal alle aktiver g frpligtelser måles til kstpris: Finansielle aktiver g frpligtelser efter 37 skal måles til kstpris da det gså gælder fr afledte finansielle instrumenter, betyder det, at regnskabsmæssig sikring/hedging ikke er mulig. Negative værdier skal dg altid indregnes! Investeringsejendmme skal måles til kstpris. Det er ikke en ny regnskabsklasse det er en del af klasse B. 63

64 Mikrvirksmheder Hvad betyder det? Ledelsesberetning. 1 (Ledelsespåtegning). Resultatpgørelse. Balance. Meget få nter. Indhld af årsrapprten Anvendt regnskabspraksis. Op- g nedskrivninger. Oplysning m gæld > fem år. Særlige pster (nyt krav). Gennemsnitligt antal ansatte (nyt krav). Mindste kncern. 2 Oplysningskrav, sm kan undlades 64

65 Investeringsvirksmheder Ændringer i muligheden fr at anvende Indregning af investeringsaktiver til dagsværdi med værdiregulering i resultatpgørelsen* 38 Ny lv*) Gammel lv*) Omfattede virksmheder Alle Investering sm hvedaktivitet Omfattede aktiver Investeringsejendmme Alle typer af investeringsaktiver Omfattede frpligtelser * Gælder gså bilgiske aktiver Ingen Frpligtelser vedrørende investeringsaktivitet 65

66 Prteføljeaktier Ny mulighed fr kstpris. Omfatter gså andre kapitalandele end aktier. Indre værdi er hverken et surrgat fr dagsværdi eller kstpris. Hvad ændres? Hvem mfattes? Hvad betyder det? Mulighed fr at indregne unterede prteføljeaktier til kstpris: Kapitalandele, sm ikke er tilknyttede eller asscierede virksmheder. Har hidtil skullet måles til dagsværdi. Virksmheder, sm har mindre investeringer i unterede kapitalandele (fte < 20 % ejerandel). Sparede ressurcer til pgørelse af dagsværdi. Ikke længere argumentere fr, hvrfr dagsværdi ikke kan måles pålideligt. Dagsværdi kan frtsat anvendes. 66

67 Immaterielle aktiver Længere afskrivningsperide? Hvad ændres? Hvem mfattes? Hvad betyder det? Alle immaterielle anlægsaktiver skal afskrives ver brugstiden. Gdwill, patenter, varemærker mv. Brugstiden kan være ubestemmelig afskrives ver ti år. Alle virksmheder, sm afskriver immaterielle aktiver ver maksimum 20 år, selvm brugstiden vurderes længere. Bedre resultater? Brugstiden kan verstige 20 år længere afskrivning. Altid begrundelse fr brugstiden på gdwill. Ikke i verensstemmelse med IFRS. Yderligere behv fr nedskrivningstest? Bemærk i øvrigt, at der fremadrettet gælder et krav m binding på en reserve af et beløb svarende til de aktiverede udviklingsprjekter! 67

68 Nteplysninger Ophævede g ændrede nteplysninger (uddrag) Oplysningskrav Ændring 56 Krav m egenkapitalpgørelse Flyttet til klasse C 64 Særskilte plysninger m eventualfrpligtelser frdelt på typer Samlet plysning m eventualfrpligtelser Er Er det det en en lempelse, at at en en række plysningskrav fr fr virksmheder i i regnskabsklasse B B phæves g g flyttes til til C? C? Ikke relevant 7% Ikke relevant 7% Særskilte plysninger m lejeg leasingfrpligtelser Oplysninger m kapitalandele i dattervirksmheder, asscierede virksmheder mv. Ophæves en del af eventualfrpligtelser Flyttet til klasse C Ja 51% Ja 51% Nej 42% Nej 42% 75 Specifikatin af selskabskapitalen Flyttet til klasse C 76 Egne kapitalandele Flyttet til ledelsesberetningen 68

69 Lempelse fr dattervirksmheder (DV) i klasse C Kan aflægge årsrapprt sm klasse B-virksmhed Betydning Mere simple årsrapprter: Undlade en række nteplysninger fra klasse C. Skal anvende alle klasse B- krav. Kan ikke anvende regler fr mikrvirksmheder. Mulighed fr at anvende udvidet gennemgang i stedet fr revisin. Betingelser DV-regnskab indgår ved fuld knslidering i et kncernregnskab. Mdervirksmheden (MV) henhører under lvgivningen i et EU/EØS-land. Kncernregnskabet udarbejdes efter ÅRL eller regnskabsdirektivet g er revideret g ffentliggjrt. Alle virksmhedsdeltagere er indfrstået med fremgangsmåden. MV erklærer, at den indestår fr DV s eksisterende g fremtidige frpligtelser, indtil DV indsender en årsrapprt, hvr undtagelsen ikke er anvendt. Det plyses både i DV-årsrapprt g i kncernregnskabet, at DV har aflagt årsrapprt under denne undtagelse. 69

70 Præsentatin af phørende aktiviteter Overensstemmelse med IFRS. Hvad ændres? Hvem mfattes? Hvad betyder det? Det bliver muligt at præsentere phørende aktiviteter i en pst i resultatpgørelse g balancen. Virksmheder, sm har phørende aktiviteter. Aktiviteter, sm efter en samlet plan skal afhændes, lukkes eller pgives. Særskilt præsentatin af phørende aktiviteter. Specificeres i nterne. Overensstemmelse med IFRS. Bedre præsentatin af den frtsættende virksmhed. Bemærk, at IFRS 5 s regler m aktiver/ frpligtelser, der er bestemt fr salg, er ikke implementeret. 70

71 Transaktiner med nærtstående parter Oplyse m alle transaktiner Flere transaktiner mfattes. Ikke kun dem på ikke-markedsmæssige vilkår. Oplysningskrav lig IFRS. Nærtstående parter defineres frtsat efter reglerne i IAS Udvidede plysningskrav: 1. Transaktinernes art g beløb. 2. Størrelse af mellemværender g betingelser fr disse. 3. Årets nedskrivninger af tilgdehavender fra nærtstående parter. 4. Den akkumulerede nedskrivning på eksisterende tilgdehavender. Skal ikke dkumentere markedsmæssige vilkår fr alle transaktiner. Har været byrdefuldt. Kan nøjes med at plyse m alle transaktiner. 2 Fjernelse af byrde. 71

72 Udvidelse af CSR-kravet Nyt EU-direktiv Hvad ændres? Hvem mfattes? Kravet til redegørelse udvides. Stre klasse C- g klasse D-virksmheder. Hvad betyder det? Redegørelsen skal udvides således, at den bl.a. mfatter virksmhedens frretningsmdel. Fretrækker sm hidtil 64% Hvrdan bedømmer I de nye krav virksmhedens CSR-redegørelse? Ved ikke 17% Gd ide 19% Vurderer I, at frdelene ved en udvidelse af CSR-rapprteringen verstiger jeres mkstninger? Ved ikke 22% Nej 40% Ja 38% Redegørelsen skal bl.a. mfatte: Plitikker fr miljø, klima, sciale frhld samt medarbejderfrhld, respekt fr menneskerettigheder, antikrruptin g bestikkelse. Oplysning m primære risici ved frretningsaktiviteter. Oplysning m eventuel anvendelse af ikkefinansielle nøglepræstatinsindikatrer. Fr virksmheder med 500 ansatte eller mere træder bestemmelsen i kraft fr regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere. Frsinket ikrafttræden fr virksmheder med under 500 ansatte (1/1 2018). 72

PwC s Regnskabskonference 2014

PwC s Regnskabskonference 2014 www.pwc.dk s Regnskabskonference 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Præsentation af Regnskabshåndbogen v/ Henrik Steffensen, partner, Side 2 s Regnskabshåndbog 2014 Alt samlet på ét sted Overblik Inspiration

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven i høring

Ændring af årsregnskabsloven i høring November 2014 Ændring af årsregnskabsloven i høring Erhvervsstyrelsen har den 7. november 2014 udsendt et høringsudkast om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som er mange, implementeres

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013

Årsnyt 2013. Vi giver overblikket. November 2013 Årsnyt 2013 Vi giver overblikket November 2013 2012 PricewaterhouseCoopers. Denne artikel indeholder alene generel oplysning og kan ikke anses at have karakter af rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager Det indre selskab Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Prblemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab g stille deltager Tidligere har betegnelsen stille selskab været anvendt i tre frskellige

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Generatinsskifte & V re CVR-nr. 20 81 3938 Uddrag af års rapprt fr. Årsrapprten er fremlagt g gdkendt på selskabets rdinære generalfrsamling den / 2008 Dirigent Indhldsfrtegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet

Anbefalinger til offentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale for vikarydelser på sundhedsområdet Anbefalinger til ffentlige udbydere ved udarbejdelse af udbudsmateriale fr vikarydelser på sundhedsmrådet Udarbejdet juli 2011 af branchefreningen: Freningen af Sygeplejevikarbureauer I Danmark FASID 1.

Læs mere

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

information Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Årsregnskaber, og regnskabskrav til klasse A virksomheder 2 Andelsbolig foreninger og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 4 Rekonstruktion 6 8 11 12 14 XBRL ndberetning af digitale årsrapporter 15 Personalegode

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 april 2012 Llland Byråd har den 29. marts 2012 vedtaget denne spildevandsplan 2011 2021 fr Llland Kmmune. Llland Kmmune har i samarbejde med Llland Spildevand A/S udarbejdet spildevandsplan

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården

Andelsboligforeningen Filipsgården Statusbg Andelsbligfreningen Filipsgården Højdevej 38-52 m. fl., 2300 Sundbyøster Årsrapprt l. januar- 31. december 2014 BUUS JENSEr-J l/s Lersø Parklie 112 2100 Kbenhvn Ø 1611 9040 +45 3929 0800 +45 3929

Læs mere

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014)

YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) YDERLIGERE DANSKE KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER, DER AFLÆGGER ÅRS- RAPPORT EFTER IFRS (OKTOBER 2014) DEL I: ÅRSREGNSKABSLOVENS KRAV FOR BØRSNOTEREDE SELSKABER A. Generelle bestemmelser 1. Ledelsens ansvar

Læs mere

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion Analyse vedrørende skattefradrag fr frskning g udvikling sm incitament fr investeringer i avanceret Prduktinspanelet 29 april 2015 Frfattere: Sigurd Næss-Schmidt, Partner, Directr f Ecnmics Lars Jensen,

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Den nye årsregnskabslov

Den nye årsregnskabslov vedrørende Den nye årsregnskabslov - nyheder og væsentlige ændringer Forord Folketinget har vedtaget den nye årsregnskabslov. Ændringerne i forhold til det oprindeligt fremsatte lovforslag var få og relativt

Læs mere