Regnskabskonferencen 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabskonferencen 2015"

Transkript

1 Velkmmen til Revisin. Skat. Rådgivning.

2 Præsentatin af regnskabshåndbgen Henrik Steffensen partner Kim Tang Lassen directr

3 Regnskabshåndbgen gennem 20 år Premiere på Regnskabshåndbgen. Første udgivelse i januar Frmatet er A4, g bgen er i srt/hvid. Bgen er sat p i Wrd g er på 232 sider. 3

4 Regnskabshåndbgen gennem 20 år 1999 dette er første udgivelse efter sammenlægningen af Cpers & Lybrand g Price Waterhuse. A4-frmat i srt/hvid. Stadigvæk sat p i Wrd, men nu i t spalter med mange punktpstillinger. 4

5 Regnskabshåndbgen gennem 20 år Året efter i 2000 drister vi s ud i farvetryk gså indeni. Oplag

6 Regnskabshåndbgen gennem 20 år Året er nu 2004, g vi vælger at ændre frmat på bgen fra A4 til den mere brugervenlige størrelse 17 x 24 cm. Bgen layutes nu af rigtige layutflk, hvilket gså betyder en betydelig længere prduktinstid. Hvr marketingafdelingen kunne få den, dagen før den skulle trykkes, skal den nu afleveres en måned før. Vi begynder at gøre brug af flere tabeller g figurer. Bgen er nu vkset til 616 sider. 6

7 Regnskabshåndbgen gennem 20 år Bgen er nu vkset til 878 sider.g den bliver samtidig meget bedre 7

8 Regnskabshåndbgen gennem 20 år I 2010 fik PricewaterhuseCpers nyt brand g hedder nu. Regnskabshåndbgen får dermed gså nyt layut. Bgen når sit højdepunkt mfangsmæssigt g er nu på 942 sider. 8

9 Regnskabshåndbgen gennem 20 år Bgen, I sidder med i dag, er 20 års udgaven! Det er Danmarks førende regnskabshåndbg, g vi håber, at I vil få glæde af den. Alt samlet på ét sted Overblik Inspiratin Viden. 9

10 Alt samlet på ét sted Tjeklister g mdelregnskaber på internettet Alle mdelregnskaber g tjeklister er samlet på Mdelregnskaberne har henvisninger til de relevante bestemmelser. Find gså tjeklister til: sikring af, at intern viden ikke uberettiget videregives. interne regler fr handel med selskabets egne aktier. selskabets frretningsrden. anbefalingerne fra Kmitéen fr gd Selskabsledelse. 10

11 Alt samlet på ét sted Viden på din ipad Hent ipad-versiner af: Regnskabshåndbgen inklusive ekstra materiale i frhld til den trykte udgave. Fndshåndbgen. Bestyrelsesarbejdet. Årsnyt Kan hentes via Brug gså Infrm på ipad en på 11

12 Nyt m skat Karina Hejlesen Jensen partner Jørgen Rønning Petersen partner

13 Agenda Underskudsregister g digital indberetning fr selskaber Lempelse af selskabers beskatning af udbytter fra unterede prteføljeaktier Ændringer til kursgevinstbeskatningen (lagerprincip på valutaændringer) Aktinærlån Indgreb i virksmhedsskatterdningen Transfer pricing-prblemstillinger (kritik af SKATs udsøgningsgrundlag g kntrlindsats) Skattelyaftalen 13

14 Underskudsregister g digital indberetning fr selskaber 14

15 Digital indberetning fr selskaber Nyt system, TastSelv Selskabsskat, indført pr. 1. ktber 2014 Vigtigste frpligtelser: Opdatering af sambeskatningskredsen pr. 1. ktber Bagudrettet indberetning af mstruktureringer af betydning fr underskud. Fremadrettet indberetning af alle mstruktureringer. Indberetning af restunderskud ved udgangen af indkmståret Fra fråret : Selvangivelse mv. kan indberettes i systemet. Ejerregisteret: Registreringspligt fra den 15. december 2014, hvis ejerskab af 5 % eller mere af et selskabs aktier/anparter eller stemmer: Frister: Eksisterende ejere den 14. december 2014: Seks måneder. Nye ejere/ændringer i ejerfrhld fra den 15. december 2014: T uger. Frist på en måned fra ændring, fx køb af selskab Administratinsselskab tilføjer nyt selskab til sambeskatningskredsen. Det nye selskab eller dets hidtidige administratinsselskab gdkender ændringen. Ændringer i sambeskatningskreds fr indkmståret 2014 til g med 30. september 2014 skulle være indberettet senest 1. nvember 2014 dg ingen sanktiner. 15

16 Skattefrie mstruktureringer Frskel på gamle g nye skattefrie mstruktureringer Gammel mstrukturering = vedtaget til g med 30. september 2014: Indberettes kun, hvis den har betydning fr underskud. Frist 1. august. Ny mstrukturering = vedtaget fra g med 1. ktber 2014: Indberettes altid. Registreringer m sambeskatningskredse pdateres autmatisk ved indberetning af nye mstruktureringer. Frist inden fr en måned fra vedtagelsestidspunktet. 16

17 Skattefrie mstruktureringer Oplysninger m mstruktureringer Følgende plysninger skal indberettes: Type mstrukturering. Skattemæssig virkningsdat. Hvilke selskaber der er henhldsvis indskydende g mdtagende. Restunderskud, der er verført fra det indskydende til det mdtagende selskab. Hvilke sambeskattede datterselskaber der vergår fra indskydende til mdtagende selskab i frbindelse med mstrukturering. Eksempel på ekstern mstrukturering mellem t sambeskatningskredse: 17

18 Underskudsregister g indberetning af selvangivelsen Restunderskud fr Restunderskud fra indkmståret 2002 g frem til g med indkmståret 2013 skal indberettes. Administratinsselskab pr. 1. ktber 2014 er ansvarlig fr indberetning. Frist 1. august. Underskud, der ikke er indberettet inden fristen, går tabt. Indberetning fr indkmståret 2014 skal ske digitalt TastSelv Selskabsskat åben fr indberetning i fråret. Frist fr indberetning 1. august. 18

19 Lempelse af selskabers beskatning af udbytter fra unterede prteføljeaktier 19

20 Lempelse af selskabers beskatning af udbytter fra unterede prteføljeaktier Lempelse af beskatningen Selskaber har hidtil skulle beskattes fuldt ud af udbytte fra unterede skattefri prteføljeaktier. Beskatningen nedsættes nu, så kun 70 % af udbyttet medregnes til den skattepligtige indkmst. Virkning fr udbytter, der udlddes fra g med 1. januar. Gælder fr selskaber g fnde mv. Ej næringsaktier g aktier i investeringsselskaber (ABL 19). Indberetning fr indkmståret 2014 skal ske digitalt P.t. indehldes kildeskat på 22 % ved udldning af udbytte til selskabsaktinærer (unterede skattefri prteføjleaktier). Denne kildeskattesats nedsættes nu til 15,4 %. Virkning fr udbytte der udlddes fra g med 1. januar

21 Ændringer til kursgevinstbeskatningen (lagerprincip på valutaændringer) 21

22 Ændringer til kursgevinstbeskatningen Generelt Ændring af kursgevinstlven. L 98 (fremsat i Flketinget den 17. december 2014). KGL 25 Ændring af reglerne fra Genindfører adgangen til, at lager-princippet kan anvendes særskilt på valutakursændringer. Valget gælder alle valutakursændringer samlet. Virkning fr indkmstår, der påbegyndes fra g med 1. marts. Særlige vergangsregler, herunder fr selskaber der i 2010 g fremefter har brugt et fuldt lagerprincip på kncernfrdringer. 22

23 Ændringer til kursgevinstbeskatningen fr selskaber Frdringer/gæld Gældende regler Lvfrslaget Frdringer Lagerprincippet Uændret Vederlagsfrdringer Realisatinsprincippet Lagerprincippet kan vælges Kncerninterne frdringer Realisatinsprincippet Lagerprincippet kan vælges Gæld ptaget til handel Realisatinsprincippet Lagerprincippet kan vælges Gæld ikke ptaget til handel Realisatinsprincippet Lagerprincippet kan vælges fr gæld i fremmed valuta Realisatinsprincippet Lagerprincippet kan vælges fr valutakursændringer g/eller på frdringen Realisatinsprincippet Lagerprincippet kan vælges fr valutakursændringer g/eller på frdringen Realisatinsprincippet Lagerprincippet kan vælges fr valutakursændringer g/eller på gælden Realisatinsprincippet Lagerprincippet kan kun vælges fr valutakursændringer 23

24 Aktinærlån 24

25 Krt m reglerne Hvad er mfattet? Tidligere anerkendtes (ulvlige) aktinærlån skatteretligt g blev således sm udgangspunkt behandlet sm et lån. I september 2012 vedtg Flketinget, at aktinærlån fremver skal beskattes på udbetalingstidspunktet (kun lån ydet til fysiske persner med bestemmende indflydelse i selskabet, jf. ligningslvens 2). Virkning fr lån, der er ydet den 14. august 2012 eller senere. Knsekvenser? Hvis lånet selskabsretligt anses fr et ulvligt aktinærlån, består der imidlertid frtsat selskabsretligt et lån, der skal betales tilbage til selskabet. Når den ansatte hvedaktinær har tilbagebetalt lånet g efterfølgende på krrekt vis hæver det samme beløb sm løn eller udbytte, vil der ske beskatning af det samme beløb én gang til (dbbeltbeskatning). 25

26 Styresignal hvrnår freligger der et ulvligt aktinærlån? Styresignalet Styresignalet indehlder en række eksempler på, hvrnår der freligger et ulvligt aktinærlån: Egentlige lån (situatin 1). Brug af firmakreditkrt (situatin 2). Hævning af tilgdehavende (situatin 3). Hævning af tilgdehavende, men hvedaktinæren har et gammelt aktinærlån hs selskabet (situatin 4). Rentetilskrivning til et gammelt aktinærlån (situatin 5). Mulighed fr betalingskrrektin (situatin 6). 26

27 Reparatin af ulvlige aktinærlån Reparatin (1/2) Fejlretning (rene fejlekspeditiner) g mgørelse (frmentlig vanskeligt at pnå tilladelsen hertil). Styresignalet angiver følgende mdel: Det fremgår af bemærkningerne til ligningslvens 16 E m aktinærlån, at: "Hvis et lån er mfattet af den freslåede bestemmelse i ligningslvens 16 E, vil det i alle skattemæssige relatiner blive lagt til grund, at der hverken hs långiver eller låntager freligger et lån. Ud ver at lånebeløbet beskattes sm en hævning, betyder det, at låntager ikke vil kunne fradrage sine eventuelle renteudgifter på lånet, ligesm eventuelle renteindtægter vil blive beskattet sm et skattepligtigt tilskud hs selskabet. Hvis frdringen selskabsretligt udlddes til den ansatte hvedaktinær, er der ikke skatteretligt udlddet en frdring. Den ansatte hvedaktinær er derfr ikke skattepligtig af en selskabsretlig udldning af frdringen. 27

28 Reparatin af ulvlige aktinærlån Reparatin (2/2) Hvis den ansatte hvedaktinær selskabsretligt udldder frdringen til sig selv, bliver han derfr kun beskattet af lånebeløbet én gang. Det er dg en betingelse, at der selskabsretligt kan ske udldning af frdringen, g at selskabet iagttager de almindelige bestemmelser m udldning af andre aktiver end likvider. Der skal således være frie reserver (verveje at etablere frie reserver ved kapitalnedsættelse mv.). I styresignalet angives tillige: Det samme gælder, hvis frdringen verføres til den ansatte hvedaktinær sm løn. 28

29 Indgreb i virksmhedsskatterdningen 29

30 Indgreb i virksmhedsskatterdningen Grundelementer Udelukke muligheden fr fremtidig psparing i virksmhedsrdningen, såfremt indskudsknten er negativ. Sikkerhedsstillelse fr privat gæld med aktiver i virksmhedsrdningen anses fr en verførsel til ejeren. Rentekrrektinssatsen af negativ indskudsknt mv. frhøjes effektivt med tre prcentpint. Ikrafttrådt 15. september 2014, men en række frhld allerede fra 11. juni Lv nr. 992 af Overgangsregel Frtsat muligt at spare p i VSO, hvis sikkerhedsstillelse den 10. juni 2014, g nminel værdi af negativ indskudsknt (prim eller ultim) maksimalt udgør kr. Summen af negativ indskudsknt + sikkerhedsstillelse pr. 10. juni

31 Transfer pricing-prblemstillinger (kritik af SKATs udsøgningsgrundlag g kntrlindsats) 31

32 Kritik af SKATs udsøgningsgrundlag g kntrlindsats md især mindre selskaber SKATs udsøgningsgrundlag vurderes mangelfuldt g pdagelsesrisiken fr lille fr især mindre selskaber Kun en tredjedel af selskaber (ca ) med transfer pricing har risik fr en transfer pricing-revisin (TP-transaktiner på mere end 10 mi. kr. eller sambeskattede hermed), da de resterende t tredjedele (ca ) fravælges af skat sm følge af fr lille prvenu til statskassen. Derudver risikvurderes selskaber med mere end 250 ansatte eller msætning på mere end 3 mia. kr., der ikke selv har angivet, at de har transfer pricing. Der er reduceret risik fr kntrl sm følge af manglende indsendelse af 3B-skema eller manglende registrering af skemaet hs SKAT. 32

33 Kritik af SKAT fr manglende anvendelse af bødesanktiner Rigsrevisinen kritiserer SKAT fr manglende anvendelse af bøder* ved manglende indsendelse af 3B-skema SKAT har været tilbagehldende på grund af fejl-muligheder internt, g det har været vanskeligt at kntrllere, m skemaet er indberettet (brev, eller tast-selv). Ca. 20 % af 3B-skemaerne var ikke registreret krrekt hs SKAT: Frasrtering, hvis transaktiner på under 10 mi. kr. Manglende indsendelse. Brtkmst hs SKAT ved frsendelse til ekstern leverandør fr indtastning eller indskanning. * Efter skattekntrllvens 5, stk. 1 g 2, kan der pålægges et skattetillæg på 200 kr. pr. dag, dg maks kr., mens vildledende plysninger kan pålægges bøder baseret på selskabets msætning 33

34 Frventede ændringer i SKATs prces I 2016 vil SKAT pgøre skattegabet i TP g i den frbindelse: vurdere, m SKAT skal tilrettelægge sin indsats således, at alle selskaber med TP med varierende sandsynlighed har en risik fr kntrl. pstille en strategi, der gør det muligt at måle effekten af SKATs indsats på TPmrådet. Dette kan i fremtiden medføre frøget fkus på virksmheder, der ikke tidligere er blevet risikvurderet af SKAT, herunder mindre virksmheder. Anvendelsen af bøder kan tænkes at stige. Prblem med kntrllen med indsendelse af 3B-skemaer menes løst med den digitale selvangivelse fr 2014, hvilket kan bringe flere selskaber i SKATs søgelys. 34

35 Resultat af SKATs kntrlindsats fr 5 prjekter i periden Prjekt Træfprcent Frhøjelser Underskudsselskaber 78 % (83 af 107 sager) mi. kr. Værdiansættelse af immaterielle aktiver Ej pgjrt (35 sager) del af andre prjekter mi. kr. Transaktiner med skattelylande 25 % (10 af 40 sager) 620 mi. kr. Kncernfinansiering 27 % (3 af 11 sager) 56 mi. kr. Manglende management fee i danske mderselskaber 66 % (2 af 3 sager) 6,7 mi. kr. Str variatin i træfprcent g antal af sager. Flest sager m underskudsselskaber. Størst frhøjelse på immaterielle aktiver. 35

36 Skattelyaftalen 36

37 Hvedelementer i skattelyaftalen Ændring af reglerne m bindende svar I dag: SKAT g Skatterådet kan i visse tilfælde give bindende svar m den skattemæssige virkning ved værdiansættelse af aktiver. Ofte ved verdragelser mellem interessefrbundne parter g ved flytning ind/ud af landet. Et bindende svar er sm udgangspunkt bindende i fem år. Initiativet: Skattemyndighederne skal have mulighed fr at se brt fra et bindende svar ved skatteansættelsen vedrørende værdiansættelsen, hvis værdien inden fr den nrmale ligningsfrist verstiger det bindende svar med mindst 1 mi. kr. g mindst 30 %. Mdifikatin: Værdistigningen kan dg være fuldt berettiget grundet mellemliggende frhld. Maksimal gyldighedsperide fr disse typer af bindende svar på seks måneder. Initiativet træder frventeligt i kraft 1. juli. 37

38 Hvedelementer i skattelyaftalen Internatinal mgåelsesklausul i dansk skattelvgivning I EU: Indførelse af mgåelsesklausul i mder-/datterselskabsdirektivet (december 2014). Hvrnår mgåelse? Hvis der freligger et/flere ikke-reelle arrangementer, hvr hvedfrmålet eller et af hvedfrmålene er at pnå en skattefrdel, sm virker md direktivets frmål. Undtagelse: Velbegrundede frretningsmæssige årsager. I Danmark: Indførelse af en internatinal mgåelsesklausul i dansk skattelvgivning til bekæmpelse af misbrug i frbindelse med grænseverskridende transaktiner, der er mfattet af mder- /datterselskabsdirektivet, danske DBO er, rente-/ryaltydirektivet g fusinsskattedirektivet. Initiativet frventes at træde i kraft senest 1. maj. 38

39 Nyt m mms g afgifter Claus Bldt directr Sandra Erichsen directr

40 Agenda Afhentningskøb nyt styresignal fra SKAT Efterpkrævning af mms 20 eller 25 % Htelvernatning nu 100 % fradrag Elektrnisk leverede ydelse nye regler i Nyt m afgifter 40

41 Nyt m mms g afgifter Mmsfrit EU-varesalg (B2B) Dkumentatinskrav (1/2) Afhentningskøb SKAT er endelig kmmet med deres styresignal m afhentningskøb vi har ventet siden fråret 2013 (SKM SKAT). Det medfører nye minimumskrav til dkumentatin ved afhentningskøb, hvr køber selv eller en repræsentant fr køber henter varerne på sælgers adresse, g sælger har krævet fuld betaling (kntant, bankverførsel, kreditkrt, Dankrt eller med andet debetkrt) inden eller i frbindelse med afhentning af varerne. De nye minimumskrav mfatter derfr ikke salg, hvr sælger kræver delvis betaling før eller fuld/delvis betaling efter levering af varerne. Frist: Dkumentatinen skal være på plads senest tre måneder efter udløbet af den måned, hvr leveringen har fundet sted. NYT styresignal fra SKAT 41

42 Nyt m mms g afgifter Mmsfrit EU-varesalg (B2B) Dkumentatinskrav (2/2) Afhentningskøb Der er krav m en erklæring, der skal indehlde plysning m: at varen er frsendt eller transprteret ud af Danmark. varens bestemmelsessted. transprtmiddel g registreringsnummer. at varen er mdtaget på leveringsadressen. Videre skal sælger sikre sig identiteten af køber (gyldigt mmsnummer, navn g adresse) samt af købers repræsentant (fuldmagt g fx kpi af kørekrt). OBS. Der er ikke en undtagelse fr dkumentatinskrav ved øvrige mmsfrie EU-varesalg. NYT styresignal fra SKAT 42

43 25 % 20 % Nyt m mms g afgifter Ændret praksis fr pkrævning af mms fra 25 til 20 % Efterbetaling af dansk mms Prblemstilling -> 25 % eller 20 % af fakturabeløbet? Ny praksis -> Kun 20 %, når mmsen ikke bliver efterpkrævet hs kunden. Eksempler: Udlandshandel, hvr betingelserne til fakturering uden mms ikke var til stede, g der derfr burde være faktureret med mms. Salg, hvr leveringsstedet g dermed mmspkrævningen trækkes til Danmark. Dette er bl.a. sket i sager m grænsehandel. Mmsfritagne salg, der af SKAT mkvalificeres til mmspligtige. Salg af aktiver, der er behandlet sm en mmsfri virksmhedsverdragelse mv. Genptagelse, hvis efterpkrævningen vedrører perider efter 1. januar % af det efterpkrævede mmsbeløb kan søges tilbage til 1. januar Frist 17. maj. 43

44 Nyt m mms g afgifter Htelmms/Mmsfradrag Fradrag fr htelmms øges fra den 1. januar Fra g med 1. januar kan mmsen af udgifter til htelvernatninger fratrækkes fuldt ud (i dag 75 %). OBS. Regningen skal stadig specificeres, hvis den gså indehlder mrgenmad. Find vres fradragsversigt g mmsvejledning på vres hjemmeside (findes både på dansk g engelsk), eller rekvirer en trykt udgave på dansk. s fradragsversigt: s mmsvejledning: 44

45 Nyt m mms g afgifter Elektrniske ydelser mmsbeskatningssted, private mv. Nye regler m mmsbeskatningsstedet fr elektrnisk leverede ydelser til bl.a. private De nye regler gælder fr følgende ydelser: Elektrnisk leverede ydelser (e-services): E-services mfatter bl.a. levering g hsting af websteder, fjernvedligehldelse af sftware g hardware, levering g ajurføring af sftware, levering af billeder, tekst, musik, film g spil samt fjernundervisning. Teleydelser: Teleydelser mfatter bl.a. telefnsamtaler, , SMS g adgang til internettet. Radi- g tv-spredningsydelser (bradcasting): Dette mfatter bl.a. udsendelse af radi- g tv-prgrammer. Før Efter Privatpersner i EU mms i sælgers land Mms i købers hjemland Private udenfr EU ingen mms (HR) 45

46 Nyt m afgifter Større finansieringselement g nyt indsatsmråde fr SKAT byder på: 20 elradiatrer (a 1 kw) ca kr. pr. år = kr. fr ti år 10 elvandvarmere (a 3,6 kw) ca kr. pr. år = kr. fr ti år Ændring i afgiftssatser på energi- g diverse punktafgifter. Ændrede gdtgørelsesmuligheder fr både elektricitet, vand g brændsler. Hvis der knstateres fejl i virksmhedens gdtgørelse af energiafgifter eller afregning af punktafgifter, kan både virksmheden g SKAT regulere afgiftsbeløbene fr de seneste tre år. Hvis SKAT mener, at fejlene er frsætlige eller grft uagtsmme, kan SKAT dg regulere fr de seneste ti år. Det er vi begyndt at se flere eksempler på. Aircnditin (1.000 m 2 lkaler) 12 mdr./år = kr. pr. år = kr. fr fem år 46

47 Nyt m regnskab, crprate gvernance, selskabsret Henrik Steffensen partner Kim Tang Lassen directr

48 Nyt m regnskab g selskabsret mv. Et verblik Udvalgte fkuspunkter ved regnskabsaflæggelsen fr 2014 mv. Ejerregisteret er nu kmmet til live Ny årsregnskabslv undervejs mange ændringer på vej Læs s Årsnyt 2014 Nye IFRS er fr 2014 g. IFRS er vedtaget, men endnu ikke trådt i kraft. g meget andet af betydning fr regnskabsaflæggelsen fr

49 Udvalgte fkuspunkter ved regnskabsaflæggelsen fr 2014 mv. 49

50 Udvalgte fkuspunkter ved regnskabsaflæggelsen 2014 mv. Udvalgte frhld af betydning fr årsrapprten 2014 g fremefter Aflæggelse af årsrapprt g delårsrapprter på engelsk. Erhvervsstyrelsens julebrev. Krt status på digital indberetning (XBRL). Hvad er i gang inden fr IFRS? Ny standard m indtægtsindregning 1. januar Ny standard m finansielle instrumenter 1. januar 2018 (gennemgås ikke). Udvikling undervejs status på ny standard m leasing der arbejdes frtsat på et krav m indregning af alle leasingaftaler i balancen (gennemgås ikke). 50

51 Aflæggelse af årsrapprt g delårsrapprter på engelsk - refresh Muligt at aflægge årsrapprter udelukkende på engelsk. Gælder fr årsrapprter fr alle selskaber, der er mfattet af årsregnskabslven. Betingelsen fr at anvende muligheden er, at vedtægterne ændres. Kan vedtages sm særskilt punkt på dagsrdenen, inden årsrapprten gdkendes på general-frsamlingen. Gælder gså fr delårsrapprter, hvis generalfrsamlingen har vedtaget, at årsrapprten skal aflægges udelukkende på engelsk. Ændring af børsreglerne muligvis undervejs, så gså fndsbørsmeddelelser kan affattes på engelsk: Regeringen gør det muligt fr børsnterede virksmheder at udarbejde børsmeddelelser udelukkende på engelsk. Der synes ikke at være grundlag fr at prethlde dette sprgkrav ud fra et hensyn til investrernes beskyttelse, idet hensynet til investrbeskyttelse generelt ikke er større, end det er med hensyn til årsrapprter. Kilde: 51

52 Erhvervsstyrelsens julebrev til børsnterede virksmheder (1) Væsentlige budskaber Udelad uvæsentlig g verflødig infrmatin: Se årsrapprten fra regnskabsbrugers synsvinkel, når det vurderes, m en plysning er relevant. Fkuser på plysninger, der er særligt relevante fr jeres virksmhed: Ikke alene verhldelse af lvgivning. Opmærksmheden henledes særligt på virksmhedsspecifikke frudsætninger fr nedskrivningstest: Der er plads til frbedringer. Generiske plysninger m diskntering g vækstfaktr er ikke nk. T knkrete afgørelser m mangelfulde plysninger. Præsentatin af anvendt regnskabspraksis sm en del af de relevante nter kan både anvendes under IFRS g årsregnskabslven. Fkusmråder i Kncernregnskaber (IFRS 10+12). Jint arrangements (IFRS 11+12). Indregning g måling af udskudte skatteaktiver. Redegørelse fr kønsmæssig sammensætning: Husk redegørelse fr plitikker fr underliggende ledelsesniveau. Redegørelse fr samfundsansvar: Henvisning til hjemmeside skal være et direkte link. Husk redegørelse fr menneskerettigheder g klimapåvirkning. 52

53 Krt status på digital indberetning (XBRL) (1) Digital indberetning af 2014-årsrapprten er bligatrisk fr alle virksmheder brtset fra dem, der anvender et verliggende kncernregnskab i stedet fr deres eget kncernregnskab. Virksmheder, der aflægger årsregnskab efter IFRS, skal bruge IFRS-taksnmien indberetning af resultatpgørelse, ttalindkmst inkl. resultatpgørelse, balance g pengestrømspgørelse samt revisins- g ledelsespåtegning. De øvrige plysninger skal ikke indberettes digitalt. Alle skal indberette et pdf-regnskab ved siden af brtset fra de, der anvender tast-selvløsningen hs Erhvervsstyrelsen (små selskaber). Delårsrapprter digital indberetning af halvårsrapprter fr statslige aktieselskaber g digital indberetning af delårsrapprter fra børsnterede selskaber. Gælder fr første halvårsrapprt/delårsrapprt, efter at der er indberettet årsrapprt digitalt (det vil sige fr ved kalenderårsregnskabsår). Engelsk årsrapprt/delårsrapprt den engelske indberettes elektrnisk. Tsprgede årsrapprter indberet den danske årsrapprt elektrnisk. 53

54 Krt status på digital indberetning (XBRL) (2) Kncernregnskabsundtagelsen vedrørende digital indberetning: Et erstatningskncernregnskab, der kan indsendes efter årsregnskabslvens 112, kan frtsat ikke indberettes digitalt papirversin af kncernregnskabet efter 112 g af selskabets årsregnskab. Gælder gså, selvm det verliggende kncernregnskab er indberettet sm XBRL (DK Grup 0) så skal DK Grup 1 stadig indberette det hele på papir, hvis de benytter undtagelsen i 112 m at indsende det højereliggende kncernregnskab. DD1 DK Grup 1 DD2 DK Grup 0 DD3 DK Grup 2 DK Grup 0 aflægger kncernregnskab g årsregnskab i henhld til IFRS. DD4 DK Grup 1 udarbejder ikke kncernregnskab i henhld til ÅRL 112. DK Grup 2 udarbejder frivilligt kncernregnskab i henhld til ÅRL Datterselskaber udarbejder årsregnskaber i henhld til ÅRL regnskabsklasse B eller C. XBRL-indsendelse Ikke XBRL - papir 54

55 Ny IFRS 15 m indregning af indtægter I årsrapprterne 2014 g fremefter IAS 8.30 stiller krav m plysning m frventet effekt af vedtagne, men endnu ikke ikrafttrådte standarder. Denne plysning gives sm hvedregel gså, selvm standarden endnu ikke er EU-gdkendt. Ikke et direkte krav i delårsrapprterne men vervej det, hvis den frventede effekt er væsentlig Overvej betydningen fr: Nuværende g kmmende kntrakter kan de justeres, så indregningen påvirkes? Næppe uden mkstninger. Låne-cvenants/lånebetingelser hvis disse er baseret på bruttfrtjeneste eller andre hvedtal, der påvirkes. Bnusprgrammer fr sælgere. Earn-uts ved køb eller salg af virksmheder. Intern rapprtering, budgetter, prcesser g it-systemer. Se Dialg artikel 25. juni

56 Ejerregisteret er nu kmmet til live 56

57 Straktinærer = Kapitalejere i A/S, ApS, P/S g lign. virksmheder Løbende indberetning af straktinærer til ejerregisteret (1) Hidtil har såkaldte straktinærer skullet plyses i årsrapprten, jf. årsregnskabslvens 74. Str-aktinærer er besiddelser på mindst 5 % af kapital/stemmerettigheder. Denne ffentliggørelsespligt erstattes nu af Det Offentlige Ejerregister, sm selskabet fremadrettet skal registrere straktinærer i. Ihændehaveraktinærer skal selv registrere sig. Oplysning m navn, CVR-/CPR-nummer, ejerandel, bpæl mv. Straktinærer har pligt til at give selskabet meddelelse g selskabet rapprterer så plysningerne videre. Skal give besked, når: 5 %-grænsen fr kapital eller stemmer nås. Der sker ændringer, sm bevirker, at grænserne på 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90 eller 100 % samt en tredjedel g t tredjedele af stemmerne eller kapital passeres. Ikrafttrædelse vedrørende ÅRL 74 plysninger må skulle gives, indtil ejerregisteret bliver ffentligt tilgængeligt (15. juni ). 57

58 Løbende indberetning af straktinærer til ejerregisteret (2) Ved siden af Det Offentlige Ejerregister skal selskabet frtsat føre ejerbg, sm er en frtegnelse ver ejerne. Ejerbgen kan fremver registreres elektrnisk på virk.dk i stedet fr at selskabet selv fører bgen. Her verføres autmatisk plysninger til Det Offentlige Ejerregister, hvis de nævnte grænser nås. I periden 15. december 2014 til 15. juni skal alle selskaber registrere straktinærer herefter bliver registeret ffentligt tilgængeligt. 2 uger Aktinær 2 uger Selskab Ejerregister 58

59 Frslag til ændring af ÅRL 59

60 Agenda Erhvervsstyrelsen har den 7. nvember 2014 udsendt frslag m ændring af årsregnskabslven i høring. Høringsfristen var 5. december Lvfrslaget frventes at blive fremsat i Flketinget i starten af. Overblik Frhøjelse af størrelsesgrænser Ændringer fr klasse B-virksmheder Ændringer fr klasse C-virksmheder Andre frhld 60

61 Overblik Største ændring siden 2001 Nyt regnskabsdirektiv Maksimumharmnisering fr klasse B Tilpasning til IFRS Principbaseret Ikrafttræden frventet den 1. januar

62 Frhøjelse af størrelsesgrænser Størrelsesgrænserne frhøjes fr klasse B, mellemstr C g små kncerner. Kravet m t på hinanden følgende år gælder frtsat. Klasse B Mellemstr C Små kncerner I dag Ny I dag Ny I dag Ny Omsætning Balancesum Gennemsnitligt antal ansatte

63 Mikrvirksmheder En ny regnskabsklasse? Omsætning 5,4 mi. Balancesum 2,7 mi. Gennemsnitligt antal ansatte 10 Ny mulighed fr små klasse B-virksmheder Klasse B-virksmheder, sm ikke i t på hinanden følgende år verstiger t af størrelsesgrænserne, kan aflægge årsrapprt sm mikrvirksmhed. De slipper derved fr en række nteplysninger. De må ikke eje kapitalandele i dattervirksmheder eller asscierede virksmheder g heller ikke drive investeringsvirksmhed. Sm udgangspunkt skal alle aktiver g frpligtelser måles til kstpris: Finansielle aktiver g frpligtelser efter 37 skal måles til kstpris da det gså gælder fr afledte finansielle instrumenter, betyder det, at regnskabsmæssig sikring/hedging ikke er mulig. Negative værdier skal dg altid indregnes! Investeringsejendmme skal måles til kstpris. Det er ikke en ny regnskabsklasse det er en del af klasse B. 63

64 Mikrvirksmheder Hvad betyder det? Ledelsesberetning. 1 (Ledelsespåtegning). Resultatpgørelse. Balance. Meget få nter. Indhld af årsrapprten Anvendt regnskabspraksis. Op- g nedskrivninger. Oplysning m gæld > fem år. Særlige pster (nyt krav). Gennemsnitligt antal ansatte (nyt krav). Mindste kncern. 2 Oplysningskrav, sm kan undlades 64

65 Investeringsvirksmheder Ændringer i muligheden fr at anvende Indregning af investeringsaktiver til dagsværdi med værdiregulering i resultatpgørelsen* 38 Ny lv*) Gammel lv*) Omfattede virksmheder Alle Investering sm hvedaktivitet Omfattede aktiver Investeringsejendmme Alle typer af investeringsaktiver Omfattede frpligtelser * Gælder gså bilgiske aktiver Ingen Frpligtelser vedrørende investeringsaktivitet 65

66 Prteføljeaktier Ny mulighed fr kstpris. Omfatter gså andre kapitalandele end aktier. Indre værdi er hverken et surrgat fr dagsværdi eller kstpris. Hvad ændres? Hvem mfattes? Hvad betyder det? Mulighed fr at indregne unterede prteføljeaktier til kstpris: Kapitalandele, sm ikke er tilknyttede eller asscierede virksmheder. Har hidtil skullet måles til dagsværdi. Virksmheder, sm har mindre investeringer i unterede kapitalandele (fte < 20 % ejerandel). Sparede ressurcer til pgørelse af dagsværdi. Ikke længere argumentere fr, hvrfr dagsværdi ikke kan måles pålideligt. Dagsværdi kan frtsat anvendes. 66

67 Immaterielle aktiver Længere afskrivningsperide? Hvad ændres? Hvem mfattes? Hvad betyder det? Alle immaterielle anlægsaktiver skal afskrives ver brugstiden. Gdwill, patenter, varemærker mv. Brugstiden kan være ubestemmelig afskrives ver ti år. Alle virksmheder, sm afskriver immaterielle aktiver ver maksimum 20 år, selvm brugstiden vurderes længere. Bedre resultater? Brugstiden kan verstige 20 år længere afskrivning. Altid begrundelse fr brugstiden på gdwill. Ikke i verensstemmelse med IFRS. Yderligere behv fr nedskrivningstest? Bemærk i øvrigt, at der fremadrettet gælder et krav m binding på en reserve af et beløb svarende til de aktiverede udviklingsprjekter! 67

68 Nteplysninger Ophævede g ændrede nteplysninger (uddrag) Oplysningskrav Ændring 56 Krav m egenkapitalpgørelse Flyttet til klasse C 64 Særskilte plysninger m eventualfrpligtelser frdelt på typer Samlet plysning m eventualfrpligtelser Er Er det det en en lempelse, at at en en række plysningskrav fr fr virksmheder i i regnskabsklasse B B phæves g g flyttes til til C? C? Ikke relevant 7% Ikke relevant 7% Særskilte plysninger m lejeg leasingfrpligtelser Oplysninger m kapitalandele i dattervirksmheder, asscierede virksmheder mv. Ophæves en del af eventualfrpligtelser Flyttet til klasse C Ja 51% Ja 51% Nej 42% Nej 42% 75 Specifikatin af selskabskapitalen Flyttet til klasse C 76 Egne kapitalandele Flyttet til ledelsesberetningen 68

69 Lempelse fr dattervirksmheder (DV) i klasse C Kan aflægge årsrapprt sm klasse B-virksmhed Betydning Mere simple årsrapprter: Undlade en række nteplysninger fra klasse C. Skal anvende alle klasse B- krav. Kan ikke anvende regler fr mikrvirksmheder. Mulighed fr at anvende udvidet gennemgang i stedet fr revisin. Betingelser DV-regnskab indgår ved fuld knslidering i et kncernregnskab. Mdervirksmheden (MV) henhører under lvgivningen i et EU/EØS-land. Kncernregnskabet udarbejdes efter ÅRL eller regnskabsdirektivet g er revideret g ffentliggjrt. Alle virksmhedsdeltagere er indfrstået med fremgangsmåden. MV erklærer, at den indestår fr DV s eksisterende g fremtidige frpligtelser, indtil DV indsender en årsrapprt, hvr undtagelsen ikke er anvendt. Det plyses både i DV-årsrapprt g i kncernregnskabet, at DV har aflagt årsrapprt under denne undtagelse. 69

70 Præsentatin af phørende aktiviteter Overensstemmelse med IFRS. Hvad ændres? Hvem mfattes? Hvad betyder det? Det bliver muligt at præsentere phørende aktiviteter i en pst i resultatpgørelse g balancen. Virksmheder, sm har phørende aktiviteter. Aktiviteter, sm efter en samlet plan skal afhændes, lukkes eller pgives. Særskilt præsentatin af phørende aktiviteter. Specificeres i nterne. Overensstemmelse med IFRS. Bedre præsentatin af den frtsættende virksmhed. Bemærk, at IFRS 5 s regler m aktiver/ frpligtelser, der er bestemt fr salg, er ikke implementeret. 70

71 Transaktiner med nærtstående parter Oplyse m alle transaktiner Flere transaktiner mfattes. Ikke kun dem på ikke-markedsmæssige vilkår. Oplysningskrav lig IFRS. Nærtstående parter defineres frtsat efter reglerne i IAS Udvidede plysningskrav: 1. Transaktinernes art g beløb. 2. Størrelse af mellemværender g betingelser fr disse. 3. Årets nedskrivninger af tilgdehavender fra nærtstående parter. 4. Den akkumulerede nedskrivning på eksisterende tilgdehavender. Skal ikke dkumentere markedsmæssige vilkår fr alle transaktiner. Har været byrdefuldt. Kan nøjes med at plyse m alle transaktiner. 2 Fjernelse af byrde. 71

72 Udvidelse af CSR-kravet Nyt EU-direktiv Hvad ændres? Hvem mfattes? Kravet til redegørelse udvides. Stre klasse C- g klasse D-virksmheder. Hvad betyder det? Redegørelsen skal udvides således, at den bl.a. mfatter virksmhedens frretningsmdel. Fretrækker sm hidtil 64% Hvrdan bedømmer I de nye krav virksmhedens CSR-redegørelse? Ved ikke 17% Gd ide 19% Vurderer I, at frdelene ved en udvidelse af CSR-rapprteringen verstiger jeres mkstninger? Ved ikke 22% Nej 40% Ja 38% Redegørelsen skal bl.a. mfatte: Plitikker fr miljø, klima, sciale frhld samt medarbejderfrhld, respekt fr menneskerettigheder, antikrruptin g bestikkelse. Oplysning m primære risici ved frretningsaktiviteter. Oplysning m eventuel anvendelse af ikkefinansielle nøglepræstatinsindikatrer. Fr virksmheder med 500 ansatte eller mere træder bestemmelsen i kraft fr regnskabsår, der begynder 1. januar 2016 eller senere. Frsinket ikrafttræden fr virksmheder med under 500 ansatte (1/1 2018). 72

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT 2014 la t g gdkendt på e eralfrsamling, CVR-NR.

Læs mere

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende

Erhvervsfondsudvalgets rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende Januar 2013 Nyhedsbrev Crprate/M&A Erhvervsfndsudvalgets rapprt m fremtidens regulering af erhvervsdrivende fnde Erhvervsfndsudvalget ( Udvalget ) afleverede den 18. december 2012 sin rapprt m fremtidens

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Ae Børnehjælp. Århus. CEWTfRHOUSE(PERS I. Årsregnskab for 2007. (38. regnskabsår) CVR nr. 11 72 44 93. PrieewaterliouseCoopers

Ae Børnehjælp. Århus. CEWTfRHOUSE(PERS I. Årsregnskab for 2007. (38. regnskabsår) CVR nr. 11 72 44 93. PrieewaterliouseCoopers CEWTfRHUSE(PERS I Ae Børnehjælp Århus PrieewaterliuseCpers Statsautriseret Revísinsaktieselskab Nbelparken Jens Clir. Skus Vej L 8000 Arlius C Telefn 89 32 00 00 Telefàx 89 32 00 L CVR nr. 11 72 44 93

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling. November 2015 Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Nvember 2015 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT

LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BOD Statsautriseret Sæbygårdvej 25 OK-9300 Sæby CVR-nr. 20222670 revisinsaktieselskab LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapprten er fremlg gdkendt på selskabets rdinære

Læs mere

LÆSØ RENOVATION ÅRSRAPPORT

LÆSØ RENOVATION ÅRSRAPPORT Tlf.: 99891400 saeby@bd.dk www.bd.dk BOD Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 2022 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ RENOVATION APS ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapprten e fre selskabets rdi den I-t/,,_l(

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Omsætning DKK 5,4 mio. Balancesum DKK 2,7 mio. Gennemsnitligt antal ansatte 10.

Omsætning DKK 5,4 mio. Balancesum DKK 2,7 mio. Gennemsnitligt antal ansatte 10. Den 28. januar 2015 fremsatte Erhvervs- og Vækstministeren et lovforslag til ændring af årsregnskabsloven Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Kim Tang Lassen

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

Grenaa Havn A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 25 13 77 36

Grenaa Havn A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 25 13 77 36 Delitte Statsautriseret Revisinspårtnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arsgaarden, Abulevarden 31 Pstbks 514 8100 Aarhus C Telefn 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.delitte.dk Grenaa Havn A/S CVR-nr. 25 13

Læs mere

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Generatinsskifte & V re CVR-nr. 20 81 3938 Uddrag af års rapprt fr. Årsrapprten er fremlagt g gdkendt på selskabets rdinære generalfrsamling den / 2008 Dirigent Indhldsfrtegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou Dansk Revisin Dansk Revisin Odense registreret revisinsaktieselskab Langelini 79 DK-523 Odense M dense@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +5 66 13 3 31 Telefax: +5 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

(Opstillet uden revision eller review)

(Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 34 73 00 aalbrg@bd.dk www.bd.dk BD Statsautriseret revisinsaktieselskab Visinsvej 51 DK-9000 Aalbrg CVR-nr. 20 22 26 70 HJALLERUP VANDFRSYNING ANDELSSELSKAB SØNDERGADE 68, 9320 HJALLERUP PGØRELSE

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

FONDE REGNSKAB OG REVISION INDLEVELSE SKABER UDVIKLING FONDE REGNSKAB OG REVISION FONDE REGNSKAB OG REVISION Erhvervsdrivende fonde Ny årsregnskabslov Udfordringer Ikke-erhvervsdrivende fonde God regnskabsskik Tilsynsforpligtelse Kommunale overvejelser Blandet

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Årsberetning. Program for intern overvågning

Årsberetning. Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. juli 2010 til 31. december 2010 Prgram fr intern vervågning 1 Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Nyborg SvØmmeklub Årsrapport Nyborg Svgimmeklub. Årsrapport Side 1

Nyborg SvØmmeklub Årsrapport Nyborg Svgimmeklub. Årsrapport Side 1 Nybrg SvØmmeklub Årsrapprt 2015 Nybrg Svgimmeklub Årsrapprt 2015 Side 1 Nybrg SvØmmeklub Årsrapprt 2015 Indhld Bestyrelsespåtegning Den uafhængige revisrs erklæring Ledelsesberetning Freningsplysninger

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 3. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Martin Engbjerg Dirigent Side 2

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet

Revisionsinstruks. for. Aftenskoleområdet Revisinsinstruks fr Aftensklemrådet Januar 2012 Revisinsinstruks Revisinsinstruks fr freninger der tilbyder flkeplysende vksenundervisning g sm mdtager tilskud i henhld til Flkeplysningslven I henhld til

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

AMSIV DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMSIV DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMSIV DK ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/03/2015 Peter Lauring Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2012 Kim Andersen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

ABC BO ApS. Årsrapport 1. juni maj Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2012

ABC BO ApS. Årsrapport 1. juni maj Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2012 ABC BO ApS Årsrapport 1. juni 2011-31. maj 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2012 Adv. Jan Smith Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS HUNDSBÆK PLANTAGE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2015 Finn P. Nielsen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården

Andelsboligforeningen Filipsgården Statusbg Andelsbligfreningen Filipsgården Højdevej 38-52 m. fl., 2300 Sundbyøster Årsrapprt l. januar- 31. december 2014 BUUS JENSEr-J l/s Lersø Parklie 112 2100 Kbenhvn Ø 1611 9040 +45 3929 0800 +45 3929

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDENSLUND. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S

ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDENSLUND. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDENSLUND CVR-NR. 71 91 36 19 ÅRSRAPPORT 2014 København: Vester Vldgade 107 DK-1552 København V Amager: Amagerbrgade 253 DK-2300 København S Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-mail:

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

CJ Holding II ApS. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr

CJ Holding II ApS. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr CJ Holding II ApS CVR-nr. 35 24 19 22 Årsrapport for 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/08 2014 Torben Jørgensen Dirigent CJ Holding II ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere