PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00"

Transkript

1 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af stemmeudvalg, foreslås til tre personer. 4. Bestyrelsens beretning.* 5. Regnskab for 2011 (bilag 1). 6. Indkomne forslag: a. Bestyrelsens forslag om renovering af varmecentral (bilag 2), samt andelshaverne Johanne Sandbæks og Michael Søndergårds forslag om samme emne (bilag 3). b. Bestyrelsens forslag om finansiering af renovering af varmecentral, herunder optagelse af nyt lån (bilag 4) og omlægning af eksisterende lån (bilag 5). 7. Fremlæggelse og vedtagelse af budget for 2011 og foreløbigt budget for 2012 (bilag 1). 8. Valg: a. Kasserer: Birgit Meisel afgår, ønsker genvalg. b. To bestyrelsesmedlemmer: Emil Schytte Bækgaard og Esther Schytte afgår. Emil ønsker genvalg, Esther ønsker ikke genvalg. c. Suppleanter, max. tre: Der er ingen afgående suppleanter. d. Ekstern revisor: Bestyrelsen foreslår PWC (Pricewaterhouse Coopers). e. Intern revisor (Poul Mødekjær afgår, indstilles til genvalg). f. Intern revisorsuppleant (Jonas Holsbæk afgår, indstilles til genvalg). 9. Eventuelt. *) Efter beretningen afholdes en pause inden vi går videre til debat og vedtagelse af beretningen. Bestyrelsen opfordrer til at debatten om beretningen tages under dette punkt.

2 Formanden Henrik Christensen bød velkommen. Ad 1) Valg af dirigent Advokat Marina Andersen blev valgt som dirigent. Hun konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel ifølge vedtægternes 23. Endvidere konstaterede hun, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig ifølge vedtægternes 26. Der var fremmødt 31 stemmeberettigede andelshavere. Dirigenten fastslog at Mogens Ramstedt var protokolfører. Ad 2) Godkendelse af dagsordenen. Dirigenten gennemgik dagsordenen hvorefter denne blev godkendt. Ad 3) Valg af stemmeudvalg Der var forslag om Poul Mødekjær, Conny Sandbæk og Rikke Torp Steffensen. Disse blev valgt. Ad 4) Bestyrelsens beretning. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen vil kunne ses på foreningens hjemmeside. Efter en kort pause kom følgende kommentarer til beretningen: Det blev påpeget at bygningens kældervinduer både mod gaden og gården er i en dårlig forfatning. Selv om bestyrelsen er klar over problemet, er der ikke aktuelle planer om at gøre noget ved dem. Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt. Ad 5) Regnskab for 2011 Kassereren Birgit Meisel fremlagde regnskabet, bilag 1. Der var et spørgsmål om varmeregnskabets placering i regnskabet. Varmeregnskabet udfærdiges som et særskilt regnskab, og har som sådan ikke noget med foreningens regnskab i øvrigt at gøre. Regnskabet for 2011 blev enstemmigt vedtaget. Ad 6) Indkomne forslag. a. Bestyrelsens forslag om renovering af varmecentral, bilag 2., samt andelshaver Johanne Sandbæks og Michael Søndergårds forslag om samme emne bilag 3. Henrik Christensen fremlagde bestyrelsens forslag og redegjorde for den lange sagsbehandling. Sagen har været på tidligere generalforsamlinger. Forskellige oplysninger har flere gange ændret på sagens forløb. Bestyrelsen har i årets løb anvendt rådgivende ingeniør Esben Andersen som konsulent. Han fastslår ved gennemgang af de sidste 4 års varmeregnskaber, at foreningen har et meget stort potentiale i energibesparelser. Den

3 manglende afkøling af fjernvarmevandet har de sidste 4 år kostet ca til kr. Derudover er der besparelser i yderligere isolering af varmerørene. I forbindelse med gennemgangen af varmecentralen er der i udtagne prøver konstateret asbest. Dette besværliggør og fordyrer renoveringen betydeligt. Konsulenten formode at bestyrelsens forslag ville være tjent hjem i løbet af ca. 5 til 6 år. Udover energibesparelsen og dermed en besparelse på varmeregnskabet fastslog konsulenten at der også sigtes på en bedre og mere ligelig fordeling af det varme vand i bygningen ved hjælp af forskellige reguleringsteknikker og at det vil betyde en bedre komfort for beboerne. Michael Søndergård fremlagde det alternative forslag. Han påpegede specielt, at dette forslag er billigere og påpegede eksempler på delkonti hvor forskellene var. Der opnåedes stort set enighed om at prisforskellen var i størrelsesordenen kr. Efter en diskussion om manglende samarbejde mellem forslagsstiller, bestyrelsen og konsulenten, konstaterede denne at han med det foreliggende materiale ikke kunne tage stilling til det alternative forslag. Han konstaterede at hvis dette skulle tages i betragtning skulle hele sagen ud i ny udbudsrunde. Dette ville tage tid. Bestyrelsen fastholdt, at man gerne ville have sit eget forslag vedtaget, således at ombygningen kunne ske her til sommer. Dirigenten satte forslaget til skriftlig afstemning. For bestyrelsens forslag (bilag 2) 23 stemmer, for det alternative forslag (bilag 3) 2 stemmer og blanke 4 stemmer. Bestyrelsens forslag er således vedtaget. b. Bestyrelsens forslag om finansiering af renovering af varmecentral, herunder optagelse af nyt lån (bilag 4) og omlægning af eksisterende lån (bilag 5). Kassereren Birgit Meisel fremlagde forslagene. Det ene forslag indeholder optagelse af et 10-årigt flexlån på kr. til finansiering af varmecentralen. Det andet, at to nuværende lån: restgæld kr. og restgæld kr. sammenlægges til et nyt 20-årigt kontantlån. Efter udsendelsen af forslagene, havde hun modtaget et nyt tilbud på sammenlægning af det nye lån med de to andre til et samlet lån. Denne løsning er den billigste for os og vi vil få en besparelse på ca over 20 år. Dette blev énstemmigt vedtaget. Ad 7) Fremlæggelse og vedtagelse af budget for 2012 og foreløbigt budget for 2013, bilag 1. Kassereren Birgit Meisel fremlagde budgettet for 2012 og 2013.

4 Der var ingen kommentarer til forslaget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Ad 8) Valg a. Kassereren Birgit Meisel afgår, indstilles til genvalg. Birgit blev enstemmigt valgt. b. To bestyrelsesmedlemmer: Emil Schytte Bækgaard og Esther Schytte Bækgaard afgår. Emil indstilles til genvalg, Esther ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen forslog Jan Meisel valgt til bestyrelsen. Emil og Jan blev enstemmigt valgt. c. Der er for nuværende ingen suppleanter i bestyrelsen. Michael Hofman og Michael Søndergård blev foreslået. De blev valgt med Michael Hofman som 1. suppleant og Michael Søndergård som 2. suppleant. d. Ekstern revisor Pricewaterhause Coopers blev genvalgt. e. Intern revisor Poul Mødekjær afgår, indstilles til genvalg. Poul blev enstemmigt valgt. f. Intern revisorsuppleant Jonas Holsbæk afgår, indstilles til genvalg. Jonas blev enstemmigt valgt. Ad 9) Eventuelt Der var ingen forslag under eventuelt. Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen. Han opfordrede beboere til at stile op til arbejdsdagen den 13, maj. Der afholdes fodbold på storskærm i beboerlokalerne, hvor alle er velkomne. Den nye bestyrelse evaluerer generalforsamlingen på nærmeste bestyrelsesmøde. Hovedrengøring på trapper med polish vil ikke ske i år. Protokolfører Mogens Ramstedt

5 Protokollen godkendt Marina Andersen Dirigent Henrik Christensen Formand Mogens Ramstedt Protokolfører

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 ADVODAN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 Torsdag den 6. marts 2014 blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Merlegaardsparken

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling 6/4 2004

Generalforsamling 6/4 2004 Generalforsamling 6/4 2004 4/5 2004 År 2004, tirsdag den 6. april kl. 17,00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Gråbrødretorv 19-21, Gråbrødrestræde 23 og Klosterstræde 20 hos administrator,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere