Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids Christensen (C), Marjan Ganjjou (C), Mette Søndergaard Pedersen (A), Steffen Mølgaard Hansen (C) Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden 1. M - Meddelelser - Social- og Sundhedsudvalget - oktober A - Godkendelse af finansiering samt huslejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af 152 badeværelser i Blåkildegård - SSU 3 3. A - Godkendelse af finansiering samt huslejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af vinduer og døre i afdeling Østerby - SSU 5 4. A - Fastlæggelse af fokusområde og tidsfrister for uddeling SSU 7 5. A - Status på EXIT-programmet SSU, ISU, AMU - LUKKET SAG 9 6. A - Status på den kriminalpræventive indsats SSU, ISU - LUKKET SAG 10 Side 1

3 1. M - Meddelelser - Social- og Sundhedsudvalget - oktober 2012 Sagstype: Åben Type: Social- og Sundhedsudvalget M Sagsnr.: 11/33631 Bilag: 1 Åben Regnskabsprognose og status på genopretningsplanen for det specialiserede socialområde for voksne pr /12 2 Åben Sundhedsudgifter august /12 3 Åben Ændring af vedtægter for Frivilligcenter Høje Taastrup /12 4 Åben Svar på spørgsmål om regnskabsprognose stillet i SSU den /12 2

4 2. A - Godkendelse af finansiering samt huslejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af 152 badeværelser i Blåkildegård - SSU Sagstype: Åben Type: Social- og Sundhedsudvalget A Sagsnr.: 12/22552 Sagsfremstilling KAB har den søgt om godkendelse af finansiering samt huslejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af 152 badeværelser i Blåkildegård. Blåkildegård består af 403 familieboliger og 8 ungdomsboliger fordelt på 1-5 rums boliger. Boligerne er opført i Afdelingsmødet besluttede i 2000, at lejerne i Blåkildegård skulle have mulighed for at få udskiftet deres badeværelser. Beslutningen blev truffet efter almenboliglovens 37 B om kollektiv råderet. Det betyder, at den enkelte lejer selv vælger, om badeværelsesforbedringen skal udføres i boligen mod en lejeforhøjelse. Lejeforhøjelsen udgjorde 218 kr. om måneden i 10 år. Byrådet godkendte i 2011 skema A for renovering af Blåkildegård, og denne renovering omfatter bl.a. udskiftning af vandrør. Afdelingen ønsker nu de resterende 152 badeværelser udskiftet, dels på grund af badeværelsernes nedslidte tilstand, og dels på grund af den kommende udskiftning af vandrør. Når badeværelserne renoveres inden udskiftningen af vandrør, vil der være en stor fordel ved at de nye rør blot kan tilsluttes det renoverede badeværelse, og at der ikke vil foregå store renoveringsarbejder både i og uden for boligen på samme tid. Udskiftningen af de sidste 152 badeværelser skal gennemføres efter en økonomisk model, som også har været gældende ved de øvrige udskiftninger. Det vil sige, at hver bolig får en egenbetaling på 218 kr. pr. måned i 10 år til dækning af udgiften. De samlede udgifter udgør kr. Afdelingen ønsker at optage et 30 årigt realkreditlån på kr. til dækning af den del af udgiften, som vedrører selve renoveringen af overflader og sanitet, samt til 50 % af udgiften til udskiftning af vandrør. For de resterende 50 % af udgiften til udskiftning af vandrør optages et 30 årigt realkreditlån på kr. Dette lån bliver støttet af Landsbyggefonden i forbindelse med helhedsplanen. For de 152 boliger, som får skiftet badeværelser, optages et 10 årigt realkreditlån på kr. Huslejestigning bliver for alle beboerne 3,68 % af den gældende husleje. For de 152 boliger, som får skiftet badeværelser, kommer der yderligere en huslejestigning på 218 kr. svarende til 3,72 %. Det vil sige en samlet huslejestigning på i alt 7,4 %. Da huslejestigningen for de 152 boliger er på mere end 5 % af årslejen forelægges sagen Social- og Sundhedsudvalget. Beboerne har godkendt sagen på afdelingsmødet den

5 Økonomi Sagen medfører ikke, at der skal afgives en kommunal garanti. Retsgrundlag Almenlejeloven. Lejeforhøjelse, som følge af forbedringsarbejder, skal godkendes af Byrådet, når lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår overstige 5 % af lejen. Almenboligloven. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af Byrådet. Politik/Plan Information Høring Vurdering Administrationen anbefaler, at ansøgningen godkendes. Andre relevante dokumenter Indstilling Administrationen indstiller, at Bilag: 1. optagelse af 30 årige realkreditlån på henholdsvis kr. og kr. samt et 10 årigt realkreditlån på kr. som følge af badeværelsesrenoveringen, godkendes 2. huslejeforhøjelse på 7,4 % for de 152 boliger, der får udskiftet badeværelser, godkendes. 1 Åben Huslejeforhøjelse, Blåkildegård /12 4

6 3. A - Godkendelse af finansiering samt huslejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af vinduer og døre i afdeling Østerby - SSU Sagstype: Åben Type: Social- og Sundhedsudvalget A Sagsnr.: 11/16534 Sagsfremstilling Taastrup Almennyttige Boligselskab (TAB) har den søgt om godkendelse af finansering samt huslejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af vinduer og døre i Østerby. Afdeling Østerby består af 256 boliger, beliggende Cederlunden 1-65 m.fl. Afdelingen godkendte på afdelingsmøde den udskiftning af alle afdelingens vinduer og altan/terrassedøre. Baggrunden for udskiftningen var råd i meget af træværket med store omkostninger til vedligeholdelse, reparation og udskiftning til følge. TAB søgte og fik på den baggrund i juli måned 2011 en administrativ godkendelse af et låneoptag på 21 mio. kr. samt en huslejestigning på 4,1 %. TAB har nu afholdt licitation og resultatet blev højere end budgetteret. Det var budgetteret med 18 mio. kr. til håndværkerudgifter inkl. moms, og licitationen blev 22,4 mio. kr. Stigningen i håndværker udgifter skyldes primært, at udskiftningen af afdelingens tagvinduer nu også indgår i projektet. De samlede omkostninger beløber sig i alt til kr. Finansieringen sker ved optagelse af et 20 årigt realkreditlån. Den årlige ydelse på lånet er 1,86 mio. kr., hvorfra skal trækkes et tilskud fra TAB på kr. årligt, samt besparelse på vedligeholdelseskontoen på kr. årligt. Det giver en årlig ydelse på kr. for afdelingen, hvilket svarer til en huslejestigning på 5,2%. Da huslejestigningen nu er på mere end 5% af årslejen, forelægges sagen Social- og Sundhedsudvalget. Beboerne har godkendt sagen på afdelingsmødet den Økonomi Sagen medfører ikke, at der skal afgives en kommunal garanti. Retsgrundlag Almenlejeloven. Lejeforhøjelse, som følge af forbedringsarbejde, skal godkendes af Byrådet, når lejeforhøjelsen inden for et regnskabsår overstiger 5 % af lejen. Almenboligloven. Optagelse af realkreditlån skal godkendes af Byrådet. Politik/Plan Information Høring 5

7 Vurdering Administrationen anbefaler, at ansøgningen godkendes. Andre relevante dokumenter Indstilling Administrationen indstiller, at 1. optagelse af et 20 årigt realkreditlån på kr., som følge af udskiftning af døre og vinduer i Østerby, godkendes 2. huslejeforhøjelsen på 5,2 % godkendes Bilag: 1 Åben Huslejeforhøjelse, Østerby /12 6

8 4. A - Fastlæggelse af fokusområde og tidsfrister for uddeling SSU Sagstype: Åben Type: Social- og Sundhedsudvalget A Sagsnr.: 12/22106 Sagsfremstilling Social- og Sundhedsudvalget vedtog , at der ved de fremtidige uddelinger fra 18 skulle vedtages et fokusområde eller to i samarbejde med Kontaktgruppen. Kontaktgruppen har foreslået, at der ved 1. uddeling 2013 lægges vægt på de lokale foreningers ansøgninger og tilskud til kontinuerlige aktiviteter hos lokale foreninger, der tidligere har modtaget tilskud til opstart. Kontaktgruppens forslag er et ønske om at fremme lokale aktiviteter og at kunne understøtte kontinuerlige aktiviteter for de socialt udsatte grupper. Når Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget et fokusområde udmeldes det sammen med ansøgningsfristen for 1. uddeling Administrationen foreslår nedenstående tidsplan: vedtagelse af fokusområde og annoncering i Lokalavisen sidste frist for indlevering af ansøgninger høring i Kontaktgruppen behandling af ansøgninger i Social- og sundhedsudvalget Medio januar 2013 udbetaling af bevillinger Udvalget bedes tage stilling til det foreslåede fokusområde og den foreslåede tidsplan for ansøgning og uddeling af 18 midler. Økonomi Retsgrundlag Social- og Sundhedsudvalgets beslutning. Politik/Plan Information Det/de vedtagne fokusområder udmeldes sammen med ansøgningsfristen. Høring 7

9 Vurdering Administrationen vurderer, at Kontaktgruppens forslag til fokusområde kan vedtages. Dog bør udvalget i forhold til driftstilskud drøfte en strategi for de projekter, der overgår til vedvarende drift. Hvordan bliver disse projekter forankret. Gentagne bevillinger til samme projekt vil sammen med partnerskabsaftaler på sigt udhule 18 puljen således, at det vil være vanskeligt at støtte nye projekter og dermed skabe en vedvarende udvikling på det frivillige sociale område. Udvalget kan overveje, at tilføje et fokusområde yderligere, hvis det skønnes nødvendigt. Ligeledes vurderes det, at tidsplanen er realistisk og i overensstemmelse med praksis for puljen. Andre relevante dokumenter Indstilling Administrationen indstiller, at 1. Social- og Sundhedsudvalget drøfter og vedtager en strategi for udmøntning af driftstilskud fra 18 puljen 2. godkender tidsplanen er som følger og annoncering i Lokalavisen sidste frist for indlevering af ansøgninger høring i Kontaktgruppen behandling af ansøgninger i Social- og Sundhedsudvalget Medio januar 2013 udbetaling af bevillinger 8

10 5. A - Status på EXIT-programmet SSU, ISU, AMU - LUKKET SAG Sagstype: Lukket Type: Social- og Sundhedsudvalget, Institutions- og Skoleudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget A Sagsnr.: 12/

11 6. A - Status på den kriminalpræventive indsats SSU, ISU - LUKKET SAG Sagstype: Lukket Type: SSU, ISU A Sagsnr.: 11/

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V),

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Kurt Scheelsbeck (C), Merete

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 08-10-2009 07:30 Torsdag 08.10.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Kommunes Personaleforening søger om et

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen,

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 31.10.2011 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Takster

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere