Emne: Generalforsamling Dato: Fredag den 27. april Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:"

Transkript

1 Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab 4) Fremlæggelse af plan for foreningens arbejde og politik ) Behandling af indkomne forslag 6) Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent ) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8) Valg af revisor og revisorsuppleant 9) Eventuelt Ad 1 Valg af dirigent Klaus Angelsø opstillede og modtog valg som dirigent Klaus Angelsø konstaterede at forsamlingen med indkaldelsen af 27. marts 2007 var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. Dagsorden vedtoges. Ad 2 Fremlæggelse af beretning Foreningens formand Lars Due fremlagde beretning således: Den 11. maj 2006 blev der taget initiativ til at få etableret en platform, et samarbejde og et fælles forum for tæthedsmåling, termografi og løsninger i klimaskærmen på tværs af aktører i byggebranchen. Den formelle struktur for dette blev stiftelse af Foreningen KLIMASKÆRM den 5. juni 2006 på Comwell i Middelfart og i den korte tid foreningen har eksisteret, ser det ud til at vi er nået langt og pænt fra start. Ved årskiftet nåede foreningen godt 33 medlemmer af forventede 50 og dags dato er vi tæt på målet, da foreningen nu tæller 42 medlemmer. På trods af høje ambitioner og begrænsede midler har aktivitetsniveauet været højt Siden den stiftende generalforsamling har bestyrelsen holdt 4 bestyrelsesmøder. Foreningen har fået oprettet et sekretariat og vi har fået sat gang i aktiviteter, som på sigt skal sikre et godt grundlag for medlemmernes virke. Gennem sekretariatet har foreningen fået en platform for medlemmerne og fået knyttet mange kontakter ud ad til, også udenlandske og det ser ud til at vore nordiske kollegaer er

2 interesseret i at finde en samarbejdsform gennem foreningen (på medlemsmødet senere på dagen vil vi høre nærmere om det) I den forløbne periode har bestyrelse og sekretariat arbejdet med certificering herunder grundlag for uddannelse, hjemmeside, forretningsorden, ERFAgruppers arbejdsgrundlag og meget andet. Vi har også afgivet høringssvar til det nye Bygningsreglement Og vi har fået nyt logo og image, en øvelse som var ved at splitte bestyrelsen, men som lykkedes til sidst. Temadagen den 29. november 2006 blev en succes både målt på nye medlemmer og de reaktioner dagen medførte. Kontingentet er sammen med medlemmernes ambitioner medbestemmende for hvilken indsats foreningen kan yde ind- og udadtil. Det er derfor bestyrelsens håb at medlemmerne vil bakke op omkring foreningen og foreningens arbejde og ikke mindst hjælpe til med at skaffe flere medlemmer til foreningen. Beretningen blev herefter sendt i høring og godkendtes. Walter Sebastian præsenterede herefter foreningens hjemmeside online og orienterede om den kommende medlemssektion. Forsamlingen vedtog at medlemmernes egen hjemmeside henviser (linker) til foreningens hjemmeside. Medlemmer vil modtage nærmere information om login. Ad 3 Fremlæggelse af regnskab Walter Sebastian redegjorde for det udsendte regnskab for perioden 5. juli 31. december 2006 (6 måneder). Regnskab og aktiviteter var gennemgået af såvel foreningens statsautoriserede revisor som foreningens kritiske revisor. Gennemgangene havde ikke givet anledning til bemærkninger. Overskud overføres til egenkapitalen for 2007 Regnskabet godkendtes af forsamlingen. Ad 4 Fremlæggelse af plan for foreningens arbejde og politik Walter Sebastian fremlagde plan for foreningens arbejde for Foreningen vil arbejde på følgende emner: Certificering og uddannelse, herunder udarbejdelse af håndbog Flere aktiviteter i form af ERFA-gruppemøder, temadage og et blowerddorevent Foreningens hjemmeside videreudvikles Promovering af foreningen, medlemmer og tæthedsmåling generelt Samarbejde på tværs Rekruttering af flere medlemmer Tidsplan for aktiviteter fremgår af kalenderen i medlemssektionen på foreningens hjemmeside, som vistes. Planen behandledes og vedtoges enstemmigt

3 Ad 5 Behandling af indkomne forslag Dirigenten konstaterede at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne. Forslag fra sekretariat og revisor til ændring af et par administrative forhold i foreningens vedtægter af 5. juli 2006 gennemgik behandling. 5 stk. 1 Regnskab, afsnit 2 lydende: Foreningens regnskab skal revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor eller revisorsuppleant, der begge skal være medlem af foreningen samt en registreret eller statsautoriseret revisor, som udpeges af bestyrelsen. Foresloges ændret til: Foreningens regnskab skal revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor eller revisorsuppleant, der begge skal være medlem af foreningen. Herudover skal en registreret eller statsautoriseret revisor, som udpeges af bestyrelsen, foretage review af regnskabet. Forslaget vedtoges enstemmigt 6 stk. 4 Bestyrelse og suppleanter for medlemmer af bestyrelsen, afsnit 12 lydende: Bestyrelsen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Prokura kan meddeles. Foresloges ændret til: Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Prokura kan meddeles. Forslaget vedtoges enstemmigt. Reviderede vedtægter vedlægges referat. Ad 6 Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 2007 På baggrund af de vedtagne aktiviteter, dagsordens pkt. 5, gennemgik Walter Sebastian det udsendte forslag til budget 2007 Begyndelseskontingent excl. Årskontingent for nye medlemmer for begge medlemsgrupper ved indmeldelse fastsættes til DKK pr. virksomhed gældende for virksomheder indmeldt efter 1. januar Årskontingent for 1. medarbejder fastsættes til DKK 3.500; fra 2. medarbejder og til og med 10. medarbejder uændret i forhold til 2006 DKK pr. medarbejder, begge satser gældende fra 1. januar 2007 Nye medlemmer betaler ved indmeldelsen fortsat begyndelseskontingent og årskontingent.

4 Associerede medlemmer betaler samme kontingent som øvrige medlemmer, afhængig af antal deltagere i ERFA-grupperne. Årskontingent for perioden 1. januar 31. december 2007 for begge medlemsgrupper fastsættes ud fra ansøgers oplysning om antal medarbejdere ved indmeldelsen Deltagerafgift for ikke-medlemmer i temamøder fastsættes til DKK For deltagelse i syn og skønskursus betales udover kontingent deltagerafgift DKK pr. deltager; ikke-medlemmer DKK pr. deltager Anførte satser er alle excl. moms Budgetforslag 2007 og forslag til kontingenter gennemgik behandling og vedtoges enstemmigt af forsamlingen Vedtagne budget vedlægges referat Bestyrelsen bemærker, at årskontingent 2007 og begyndelseskontingent 2007 er gældende for perioden fra 1. januar 2007 til og med 31. december Indbetalte årskontingenter og begyndelseskontingenter efter 1. januar 2007 afregnet efter satser fastsat for 2006 vil således blive reguleret jf. foreningens vedtægter. Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter På valg til bestyrelsen for en 2-årig var periode: Lars Due, Tonny Køhler og Allan Boje Lars Due ønskede af arbejdsmæssige årsager ikke genopstilling På forslag fra bestyrelsen modtog Claus Wessel Andersen, Birch & Krogboe valg for en 2-årig periode Tonny Køhler er udtrådt af bestyrelsen pga. karriereskift og kunne ikke genopstille På forslag fra bestyrelsen modtog Bjarke Kristensen, TermografiServiceSyd in absentia valg for for en 2-årig periode På valg var desuden Allan Boje, Boje Byggerådgivning. Allan Boje var villig til at genopstille og modtog valg for en 2-årig periode På valg som suppleanter for bestyrelsen for en 1-årig periode var Claus Wessel Andersen og Bjarke Kristensen På forslag fra bestyrelsen modtog Klaus Angelsøe, NCC og John Klysner, John Klysner Consult, sidstnævnte in absentia, valg for en 1-årig periode Ad 8 Valg af revisor og revisorsuppleant På valg som kritisk revisor for 1-årig periode var Svend Bondensen Walter Sebastian oplyste at Svend Bondesen var villig til at genopstille. Svend Bondesen valgtes som kritisk revisor for en 1-årig periode På valg som suppleant for kritisk revisor for 1-årig periode var Torkel Stentorp

5 Torkel Stentorp modtog genvalg som suppleant for kritisk revisor for 1-årig periode Ad 9 Eventuelt Walter Sebastian overrakte på vegne foreningen og foreningens bestyrelse afgåede formand Lars Due en vingave, som tak for hans indsats i bestyrelse og udvalg. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen i god ro og orden. Medlemmerne forsatte dagen med frokost og medlemsmøde. Referat offentliggøres på foreningens hjemmeside og sendes ud på mail til medlemmerne

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011

Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011 Referat fra generalforsamling 2011 15. marts 2011 Helgenæs 14. april 2011 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009

DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009 DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009 DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING, GENERALFORSAMLING 2009, LØRDAG DEN 29. AUGUST 2009, KL. 10.00 Ferskvandscenteret, Silkeborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere