Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002"

Transkript

1 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen og oplyste, at initiativgruppen foreslog advokat Eric Korre Horten valgt til dirigent, hvilket forsamlingen tiltrådte. Dirigenten konstaterede, at dagsordenen for den stiftende generalforsamling indeholdt følgende punkter: Baggrund og formål for Danish Water Forum. Fremlæggelse af vedtægter og kontingentforslag. Tegning af medlemmer. Godkendelse af vedtægter og kontingent. Valg af bestyrelse og suppleanter. Valg af revisor og suppleant. Eventuelt. Baggrund og formål for DWF Dirigenten gav ordet til Torkil Jønch-Clausen, der gennemgik og uddybede det med indkaldelsen udsendte baggrundsdokument og motiverede stiftelsen af foreningen. Fremlæggelse af vedtægter og kontingentforslag Dirigenten fremlagde det med indkaldelsen til den stiftende generalforsamling udsendte udkast til vedtægter for foreningen og konstaterede til 7, stk. 7, pkt. B, om opløsning, at majoritetskravet til beslutning om opløsning ved det første møde, spørgsmålet behandles, er 90%. Der udspandt sig herefter en debat vedrørende bestemmelsen i 2 om foreningens formål og om dens virke i 3. Dirigenten noterede, at Erik Arvin, Miljø & Ressourcer, DTU, udtrykte ønske om at foreningen skulle have et mere ambitiøst formål, bl.a. indeholdende at medvirke til at fremme adgangen til vand og til kompetenceopbygning om vandressourcer. Jens Møller Andersen, Danmarks Miljøundersøgelser, tilkendegav, at formålsbestemmelsen i så fald burde suppleres med miljøaspektet.

2 Dirigenten foreslog herefter, hvilket forsamlingen tiltrådte, at man gik videre til de følgende punkter på dagsordenen med henblik på at godkende vedtægterne i den foreslåede form med den bemærkning til referatet, at foreningens første bestyrelse pålægges at bearbejde bestemmelserne i 2 og 3 under indtryk af debatten. Herefter drøftedes det foreslåede foreløbige kontingent på kr årligt pr. medlem, idet der fra enkelte sider blev fremsat forslag om et differentieret kontingent beroende på antallet af medarbejdere, engageret i aktiviteter inden for foreningens virkeområde. Også dette punkt vedtog forsamlingen at lade foreningens første bestyrelse bearbejde videre. Tegning af medlemmer Der blev herefter tegnet medlemskab af følgende: Organisation BioBalance A/S Carl Bro K/S COWI A/S Danfoss A/S Danmarks Miljøundersøgelser Dansk Bilharziose Laboratorium Danmarks Meteorologiske Institut Dansk Vandressource Komité DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Deloitte & Touche DHI - Institut for Vand og Miljø Eurofins Forskerskolen i Vandressourcer GEUS Green City Denmark A/S Hedeselskabet Miljø og Energi as HOH Water Technology A/S ITT Flygt A/S Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Miljøstyrelsen Kontaktperson Jens-Ove Petersen Jørgen Bygvraa Hansen Vagn Rehøj Peter Madsen Jens Møller Andersen Peter Furu Claus Kern-Hansen Anders Refsgaard Henning Saabøll Svend Kaare Jensen Torkil Jønch-Clausen Nis Hansen Karsten Høgh Jensen Alex Sonnenborg Ole Mynster Herold Thorkild Thomsen Peter Spøer Torben Thomsen Dan Rosbjerg Erik Arvin Tony Christensen 2

3 Organisation Kontaktperson Palle Lindgaard-Jørgensen Ministeriet for Videnskab, Teknologi Jan Kristiansen og Udvikling NIRAS A/S Sven Jacobi Steen O. Petersen PH-Consult Morten Grum PUREH2O A/S Nikolaj Bruun Stubtoft RAMBØLL Ulrik Wendelboe-Larsen 7 Technologies A/S Svend Strunge Teknologisk Institut Mikkel Agerbæk Udenrigsministeriet Rasoul D. Mikkelsen Water Consult ApS Jan Dietrich WaterTech A/S Thom Krom Ferskvandslaboratoriet Lars Kamp Nielsen Københavns Universitet Godkendelse af vedtægter og kontingent Med de foran refererede bemærkninger om, at foreningens første bestyrelse skal bearbejde foreningens formåls- og virkebestemmelser og overveje et differentieret kontingent, godkendte forsamlingen vedhæftede vedtægter. Valg af bestyrelse og suppleanter Følgende blev foreslået indvalgt i bestyrelsen: Vagn Rehøj, COWIconsult Rådgivende Ingeniører A/S, Rasoul Mikkelsen, Udenrigsministeriet, Henning Saabøll, Dansk Vand- og Spildevandsforening, Jens Christian Refsgaard, GEUS/Forskernetværket for Vandressourcer, Peter Busch, Grundfoss A/S Peter Furu, Dansk Vilharziose Laboratorium, og Torkil Jønch-Clausen, DHI Institut for Vand og Miljø, I tilknytning hertil blev foreslået, at DHI Institut for Vand og Miljø foreløbig varetager sekretariatsfunktionen. Ifølge vedtægterne er det bestyrelsens opgave at beslutte, hvorledes sekretariatsfunktionen skal varetages. 3

4 Forsamlingen tiltrådte enstemmigt og med alle stemmer valget af de foreslåede bestyrelsesmedlemmer. 4

5 Der var fremsat forslag om valg af følgende suppleanter: Ulrik Wendelboe-Larsen, Rambøll A/S og Jørn Rasmussen, DHI Institut for Vand og Miljø, Hvilket forsamlingen tiltrådte enstemmigt og med alle stemmer. Valg af revisor og suppleant Indledningsvis bemærkedes, at der er tale om en generalforsamlingsvalgt revisor og ikke den statsautoriserede revisor, der i henhold til vedtægternes 9. stk. 4, skal revidere foreningens regnskab. Christian Ammitsøe opstillede som revisor, og Lars Kamp-Nielsen som suppleant og valgtes énstemmigt og med alle stemmer af forsamlingen. Eventuelt Der fremkom intet til behandling under dette punkt, hvorefter dirigenten noterede, at den stiftende generalforsamling var afsluttet. I bestyrelsen: Som dirigent: (Vagn Rehøj) (Eric Korre Horten) (Rasoul Mikkelsen) (Henning Saabøll) (Jens Christian Refsgaard) (Peter Busch) (Peter Furu) (Torkil Jønch-Clausen) 5

19. marts 2013 i Fællessalen, Folketinget, Christiansborg

19. marts 2013 i Fællessalen, Folketinget, Christiansborg Referat DBDH s ordinære generalforsamling 19. marts 2013 i Fællessalen, Folketinget, Christiansborg Gæstedeltagere: Lars Christian Lilleholt, MF Niels Høg Klausen, Wicotec Kirkebjerg Eva Rasmussen, FIF

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole

Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole Asminderød, den 9. juni 2005 Referat fra Danmarks Bridgeforbunds repræsentantskabsmøde lørdag den 4. juni 2005 på Vejle Idrætshøjskole Deltagerliste: København: Nordsjælland: Østsjælland: Vestsjælland:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE TIRSDAG DEN 19. MAJ 2015 I KARLSLUNDEHALLERNE Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes de personer, som var afgået ved døden

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. på adressen Hans Egedes kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø med følgende Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 J.nr. 025145-0018 afr/gik GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLAT Den 6. november 2003 afholdtes stiftende

Læs mere

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 10. juni 2012, kl. 10.00 på Sinatur Skarrildhus, Herning Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere