Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen."

Transkript

1 17. marts 2013 Til beboerne Ved Stampedammen Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Generalforsamlingen afholdes den: 9. april 2013 kl på Usserød Skole/Biologilokalet Gl. Byvej 2970 Hørsholm Med venlig hilsen Bestyrelsen Grundejerforeningen Ved Stampedammen Bilag: a) Indkaldelse med dagsorden. b) Bestyrelsens årsberetning c) Årsregnskab for d) Forslag til budget for Side 1 af 5

2 Generalforsamling, tirsdag den 9. april 2013, kl Bilag a I henhold til 11 i Vedtægterne for Grundejerforeningen Ved Stampedammen indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 9. april 2013 på Usserød Skole, Biologilokalet (Indgang ved kantinen). Generalforsamlingen begynder kl og har følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent. 3) Bestyrelsens beretning (Vedlagt som bilag b) 4) Fremlæggelse af revideret årsregnskab for 2012 (vedlagt som bilag c). 5) Budget for 2013 (vedlagt som bilag d). 6) Gennemgang af beslutningsoplæg vedrørende vejadgang fra Stampevej 9 til Ved Stampedammen. (Beslutningsoplæg vil tilgå forud af Generalforsamlingen) 7) Afstemning vedrørende vejadgang fra Stampevej 9 til Ved Stampedammen 8) Valg af medlemmer til Bestyrelsen. På valg er Christian Wedell-Wedellsborg (4), Lars Bjørck Olsen (44), Lars Eggert- Nielsen (8) og Ole Anker Larsen (45), som alle er villige til genvalg. 9) Valg af revisor. På valg er Ole Stougaard (25), som er villig til genvalg. 10) Valg af revisorsuppleant. På valg er Lennart Friis-Hansen (19), som er villig til genvalg. 11) Valg af maleudvalg. På valg er Leif Christensen (57) og Gert Nilsson (56), som begge er villige til genvalg.. 12) Valg af fællesarealudvalg. På valg er Hans Friis Mathiasen (1), Christian Wedell-Wedellsborg (4) og Steffen Syrach-Larsen ( 24), som alle er villige til genvalg. 13) Valg af facadeudvalg På valg er Anne Rosengaard Jørgensen (31), Lis Bo (54) og Ulla Moldenhawer (57), som alle er villige til genvalg. 14) Eventuelt. Herunder fastsættelse af dato for Stampedag. Side 2 af 5

3 Bilag b Bestyrelsens årsberetning 2012/13 for Grundejerforeningen Ved Stampedammen Generelt: Bestyrelsen har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder. Herudover har Bestyrelsen haft diverse møder med GVS s nedsatte udvalg samt et antal arbejdsmøder uden deltagelse af den samlede Bestyrelse. Bestyrelsen besluttede ved starten af bestyrelsesåret, at der skulle fokuseres på følgende tre områder: 1. Vedligeholdelse af veje og kloakker 2. Vedligeholdelse af fællesarealer 3. Etablering af et regelsæt for opsætning af solcellepaneler på tagene i Ved Stampedammen Vedligeholdelse af veje og kloakker: Bestyrelsen har fortsat arbejdet med at få færdigretableret vores vejes tilstand efter nedlæggelse i jord af vores luftledninger. Som der blev orienteret om i sidste årsberetning har Kommunen gennemført den ønskede mangelafhjælpning, bortset fra det afsluttende slidlag, som ikke helt lever op til Bestyrelsens ønsker samt den sidste del af revneforseglingen, som dog er lovet gennemført inden denne Generalforsamling. Bestyrelsen vil følge op på dette i det kommende arbejdsår. Bestyrelsen har besluttet, at der skal foretages en restlevetidsvurdering af belægningerne i løbet af det kommende arbejdsår. Siden sidste Generalforsamling har Bestyrelsen løbende været i skriftlig kontakt med Hørsholm Vand Aps vedrørende den gentagne underminering af en brønd bag # 23. Status i denne sag er, at Hørsholm Vand har fremsendt et forslag til en fornyelse af det eksisterende kloaksystem, hvor ledningen langs nr. 23 nedlægges, opstrøms ledninger udskiftes med et nyt trykrør og der etableres en ny pumpestation beliggende på en matrikel ejet af Sjælsø Vand. Bestyrelsen har med visse forbehold godkendt Hørsholm Vand s anmodning om lov til at etablere den nye trykledning på fællesarealet (matr. nr. 53a). Hørsholm Vand har på samme vis anmodet Sjælsø Vand om lov til at etablere en pumpestation på Sjælsø Vand s matrikel. Sjælsø Vand s tilbagemelding er ikke kendt af Bestyrelsen. Bestyrelsen har nu fået en aftale med Hørsholm Vand om vedligeholdelsesansvaret for kloak med ansvarsskillepunkt ved samlebrøndene, hvilket vil sige, at Hørsholm Vand Aps Side 3 af 5

4 har vedligeholdelsesansvaret for bebyggelsens spildevandsledninger generelt, herunder ledninger og brønde som ligger i vejareal, der betjener mere end 2 ejendomme, hvorimod den enkelte beboer har ansvaret for de brønde og ledninger der kun betjener den enkelte beboers hus. Tilbage udestår en afklaring af nødvendigheden for en eventuel tinglysning af den aftalte fordeling af vedligeholdelsesansvaret for GVS kloaknet mellem Hørsholm Vand Aps og GVS. På baggrund af ovenstående har Bestyrelsen fortsat de nødvendige reparationer af kloaknettet fra matrikelgrænse og frem til samlebrønde. Vedligeholdelse af fællesarealet: Fællesarealudvalget: Hans Friis Mathiasen (1), Christian Wedell-Wedellsborg (4), Steffen Syrach-Larsen (24) Udvalgets beretning for sæsonen 2012/2013: Takket være rigtig god kommunikation mellem FAU og vores gartner (Gartner i Byen GiB) er den foreskrevne plejeplan blevet udført efter forventning. Folkene hos GiB er både venlige og tjenstvillige og kvaliteten af deres arbejde har været tilfredsstillende. Eneste indvending/påtale fra vores side og fra enkelte beboere har været deres græsslåning, som efterlader for mange klatter. Vores traditionelle Fællesarbejde blev afholdt søndag d. 7.oktober effektivt og hyggeligt men kun med deltagelse af Tordenskjolds Soldater. I år håber vi på et større fremmøde det er en god anledning til at komme hinanden ved. I 2013 forudser FAU at der næppe bliver fældet ret mange store træer, men at vi vil koncentrere os om at få ryddet op i diverse bede, hække, buskadser, m.m. FAU vil efter Generalforsamlingen rundsende resultatet af vores aftale med GiB om næste års arbejdsopgaver. Facadeudvalget: Anne Rosengaard Jørgensen (31), Lis Bo (54) og Ulla Moldenhawer (57) Udvalgets beretning for sæsonen 2012/2013: Facadeudvalget har i årets løb kun behandlet én sag, nemlig nedenstående: Side 4 af 5

5 Regler for opsætning af solcellepaneler på tagene i Ved Stampedammen Som udgangspunkt skal der anvendes vandrette paneler med sortmalede kanter så de ikke er synlige fra terræn og naboer. Dog kan en 15 grader hældning accepteres, såfremt panelerne i en konkret løsning ikke er synlige fra terræn og naboer. Carporte og garager må ikke anvendes til solpaneler. Invertere skal placeres i garage, udhus eller fyrrum. Løsningen skal i hvert enkelt tilfælde skriftligt forelægges Facadeudvalget, som behandler den fremsendte løsning samt fremsender en indstilling til Bestyrelsen, som herefter meddeler ansøgeren hvorvidt den ansøgte løsning kan godkendes. Øvrige sager: Af øvrige sager har Bestyrelsen i årets løb behandlet følgende: Nedsættelse og deltagelse i Solenergiudvalg. Behandling af Facadeudvalgets indstilling til regler for opsætning af solcellepaneler på tagene i Ved Stampedammen. Henvendelse fra Stampevej 9 vedrørende mulighed for vejadgang fra Stampevej 9 til Ved Stampedammen. (Bestyrelsen afventer fortsat et skriftligt oplæg) Demontering af gammelt kabelskab. Gennemført diverse mindre reparationsarbejder af veje og kloakker. Opfølgning på Maleudvalgets udarbejdede oversigt over nødvendige vedligeholdelsesarbejder på de enkelte boliger. Vedligeholdelse af GVS beboer-, adresse-, telefon- og mailingliste. Afslutningsvis vil Bestyrelsen benytte lejligheden til at takke de nedsatte udvalg samt det nedsatte ad hoc Solenergiudvalg samt foreningens revisor for indsatsen i det forløbne år. Også en stor tak til de beboere, der gennem deres store engagement sikrer at de traditionsrige fællesarrangementer Stampedagen, fastelavnsfesten og Skt. Hans aften føres videre til glæde for alle beboerne. På vegne af Bestyrelsen for Grundejerforeningen Ved Stampedammen Lars Bjørck Olsen (formand) Side 5 af 5

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse

Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Generalforsamling i grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Torsdag den 14. marts 2013 kl. 19.30 på Usserød Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag:

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Dyssegårdsparken

Grundejerforeningen Dyssegårdsparken Referat af Generalforsamlingen, tirsdag den 23. marts 2010 Der var 80 deltagere fra ejendommene tilstede, heraf 70 stemmeberettigede og der forelå fuldmagt fra 2. Formanden Lene Ørding bød velkommen og

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00

Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 INDKALDELSE: Taastrup marts 2015 GRUNDEJERFORENINGEN EGEPARKEN ØST indkalder til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015. klokken 19,00 Kulturcentret, Poppel Allé 12 Lokale 4 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00

Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00 Frennegårdsparkens Grundejerforening Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00 Der var fremmødt 45 deltagere, repræsenterende 32 parceller. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Referat fra Ordinært Generalforsamling for Grundejerforeningen Højdedraget

Referat fra Ordinært Generalforsamling for Grundejerforeningen Højdedraget Støvring, den 20.03.2013 Referat fra Ordinært Generalforsamling for Grundejerforeningen Højdedraget Dato & Tid: Sted: Onsdag 20.03.2013, kl 19:00 Spar Nord Bavnebakken 4, 9530 Støvring Dagsorden- Generalforsamling:

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere