Storedamskrøniken. Grete Lauritzen Efteråret STOREDAMSKRØNIKEN 1987 fortalt af Else Holm-Jørgensen (76)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Storedamskrøniken. Grete Lauritzen Efteråret 1994. STOREDAMSKRØNIKEN 1987 fortalt af Else Holm-Jørgensen (76)"

Transkript

1 Storedamskrøniken Forord I 1987 sluttede Else Holm-Jørgensen (76) og Helga Jensen (81) Storedamskrøniken. Else havde redigeret den, og Helga renskrevet den. De har begge lagt umådeligt meget arbejde og kræfter i krøniken. Imidlertid har mange Storedammere ønsket at få den mere historisk rigtig og få denopdateret, idet der jo er sket mange nye ting og forbedringer på Storedam siden da. Som det ses, fortsætter arbejdet på Storedam helt og fuldt i mors ånd, både nårdet drejer sig om selve arbejdet på højskolen, og når det drejer sig om de ydre aktiviteter. Det kan kun lade sig gøre på grund af den store, frivillige indsats, somstoredammerne gør. Jeg vil gerne sige tak til statsaut. revisor Vagn Henriksen, som har ført fondetsregnskaber i mange, mange år, og som var den, der gav mig det sidste skub til at få krøniken revideret, og som venligst har påtaget sig arbejdet med at renskriveden. Ligeledes tak til de 4 Storedammere, som læste korrektur. Grete Lauritzen Efteråret 1994 STOREDAMSKRØNIKEN 1987 fortalt af Else Holm-Jørgensen (76) Hvad er Storedam? Det spørgsmål får vi ofte stillet, når vi i begejstrede vendinger snakker om Storedam. Ja, hvad er det? Det er mange ting. Det officielle navn er Fondet for Hartvig Møllers Fritidsskole, beliggende ved Tokkekøb hegn, adr. Gunderød pr. Hørsholm.

2 Det var Kirsten Lauritzen der startede højskolen i Jeg tror, de fleste er klar over, at Kirsten er datter af rektor Hartvig-Møller, der indførte spejderbevægelsen i Danmark i Der er vældig søgning til denne højskole til trods for, at kendskabet til den kun spredes ved mundøre metoden. Enhver kan ikke blive elev her. Man skal anbefales af en, som er sluppet igennem nåleøjet. Man skal have søgt og fået optagelse på det 14 dages introduktionshold, der afholdes hvert år først i maj måned. Før Kirsten Lauritzen i 1979 blev alvorligt syg, holdtes hendes højskole på Mallorca. Men siden 1979 er der afholdt højskole på Storedam under skiftende ledere. Har man gennemgået introduktionsholdet, kan man kalde sig Storedammer, og det medfører, at man kan deltage i de utallige ugekurser, der afholdes her fra først i marts og året ud, og man kan komme i Nyhavnsklubben til onsdagsmøderne om vinteren. Prisen for ugekursus bliver nu 60 kr. om dagen. Den er holdt så lavt, for at alle kan være med. Underskuddet bæres af Hartvig-Møller-Fondet, som Kirsten stiftede i Til at bære en del af de "store" vedligeholdelsesudgifter etc. søges hvert år om tilskud fra J. Lauritzen Fondet. Hidtil er det lykkedes at få midler til at få stråtækt både Damtofte og Værkstedet, at få flot tag på Superdam og at få glastaget på Lilledam byttet med et mere miljøvenligt tag m.m.m. Spejdernes og skolernes betaling hjælper også med til at holde det hele gående. Kr indbragte dette i 1985, nu er det noget mindre. Det var det ydre. Uden at det var i orden, var der ingen mulighed for vores eksistens og vores fremtid. Vi må være taknemmelige for bestyrelsen, der administrerer alt dette. Men vi er ikke kommet nærmere spørgsmålet: Hvad er Storedam? "Mange" ting. For at begynde med begyndelsen, slet ingenting. Alt lå hen som et stort overdrev, d.v.s. fællesjord, hvor de Gunderød-bønder drev deres kreaturer på græs og sendte deres svin på olden hele sommeren. Sådan gik mange, mange år. Indtil år 1796, da Donse Krudtværk mangler vand. Krudtværket har eksisteret i næsten hundrede år og leveret krudt til flåden. Nu var den lille kilde fra Kirkelte, der hidtil havde drevet krudtmøllen, ved at løbe tør. Den daværende ejer fandt på råd. Han hed Holm, krudtfabrikant Holm. Han brugte efter tidens skik at dæmme op. Han lod den dæmning bygge, der ligger ved Slusehuset, det ser ud som en slugt, men er bygget af

3 menneskehænder. Det nu forfaldne stigbord, det vi kalder slusen, sattes i for at regulere vandet, dæmme det op, og på den måde dannedes Store Donse Dam med sine smukke øer og holme, og på bunden kan ved lavvande endnu skimtes Stengården og veje. Når vi hører, at en sø hedder noget med dam, kan vi være sikre på, at søen er skabt ved opdæmning. Slusemesteren, der skulle regulere vandstanden, fik sit slusehus, det smukke stråtækte hus, som ligger der endnu, ny-istandsat. Nu ejes det af skoven og lejes ud til Allerød-spejderne. Krudtfabrikant Holm fik vand til sin krudtmølle, og søen Store Donse Dam var skabt. Det var i Navnet Storedam har altså snart eksisteret i to hundrede år. Så lå området stille hen i godt hundrede år, til efter krigen , da kom det på mode, at Københavnere søgte sommerbolig eller landsted, også væk fra kysterne, rigtig ude på landet. Chokoladefabrikant og generalkonsul Cloetta fik øje på dette sted. Han købte sytten tønder land for kr. 3.0ü3 pr. tønde. Gunderødbønderne må have vidst, at han var rig. Han byggede det bjælkehus, der ligger ud mod Store Donse Dam til sommerbolig, og kaldte det Storedam. Derefter byggede han Damtofte med stuehus, længer og stald. Det var i årstallet står på Damtoftes gavl. Der var landbrugspligt, jorden skulle dyrkes, så der blev ansat en bestyrer. Han skulle også køre fabrikanten til chokoladefabrikken. Men fornøjelsen blev kort. Myggene var for mange, og konen syg. Han ville sælge. Det opdagede spejderne og opfordrede Hartvig-Møller til at købe. Han var absolut ikke interesseret, spejderne blev ved at presse på, det var efterhånden svært at få overnatningsmuligheder i nærheden af København. Men Hartvig-Møller vægrede sig. For det første havde han ikke råd og slet ikke tid med sine ugentlige lørdagsspejderture med Gl. Hellerup Gymnasiumsspejdere, ture til Fjældstauan på Bornholm med og uden spejdere i de små ferier, og skoleture Europa rundt i sommerferierne. Men da Det Danske Spejderkorps havde fået et stort overskud på Jamboreen i 1924, tilbød spejderchefen Ove Holm, rektor at låne på favorable vilkår, så han gav sig, og i 1927 kom Storedam på Hartvig-Møllers hænder. Han brugte Storedam som egen sommerbolig og fik hurtigt bygget et drengehus til vandrerhytte. Det er ikke vores veludstyrede rede ved siden af Storedam, men en primitiv hytte med køjer bagved. Vandrerne fik lov at gå i Gamles, d.v.s. HartvigMøllers kones køkken og kokkerere, og de overnattede gratis. I 1930 begyndte Knud og Kirsten at bygge Lilledam. årstallet står over køkken døren. Det var bygget over en kerne om køkkenet ved de to piller i den nuværende stue. Huset blev udvidet for hver gang, Kirsten fik barn. Hun fik 6. Derfor de utrolige krinkelgange. Kirsten og Knud Lauritzen købte Damtofte i 1935 for kr inkl. 12 tdr. land. I ca blev Damtofte feriebolig for de gamle, som Kirsten havde taget sig af på Scherfigsvej. De tog med toget til Lillerød, hvor Schmidt hentede dem i hestevogn. Her lagde de deres pakkenelliker, og de dårligst gående kom op at køre, mens de andre måtte gå på deres ben. Hver især skulle holde sig med kost og selv skaffe sig varer hos købmanden i Gunderød. De bar deres navn: "Kirstens aktive gamle" med rette.

4 Der var stadig landbrugspligt, og Kirsten kunne ikke altid komme igennem med, at hun "dyrkede spejdere". Derfor foreslog Schmidt at plante frugttræer og dyrke grøntsager, som to gange om ugen blev sendt til Scherfigsvej til deres varme middage der. Johannes Schmidt var gartner og boede med sin kone Valborg på et lille sted i nærheden, hvor de selv drev gartneri og leverede bær og grønsager til Storedam. Begge gik til hånde hos Kirsten og passede alt det praktiske. Han havde opsyn med spejderne og alle husene lige op til nu i firserne. Storedam var og er et gæstfrit sted. Foruden disse gamle fra Scherfigsvej havde også lærerne fra Gl. Hellerup Gymnasium adgang til at komme her. De boede som oftest på Mindstedam, bygget i 1934, på det sted, hvor haven ligger. Jeg har truffet mange, der fortæller om den store gæstfrihed, de mødte her. Da Kirstens forældre døde i 1953 og 1956, arvede Kirsten det hele, og gartneriet blev ophævet i Nu håndhævede Kirsten sin ret til at "dyrke spejdere" og fik tilplantet hele spejdergrunden, der også kaldes Hartvig-Møller-sletten, ved Valborgs og Johannes Schmidts utrættelige hjælp. De har egenhændig sat hvert eneste af de mange sjældne og forskellige træer, der står her. Det har været det smukkeste sted på grunden, men er desværre ved at gro til nu. Skynd jer om føje år sletten som en urskov står. Frit efter H.C. Andersen Denne grund er ofte benyttet af spejdere, der til de store stævner og turneringer slår deres telte op, og der udfolder sig et herligt spejderliv med al slags spejdersport og lejrbål. I Hartvig-Møllers og Kirstens tid var det gratis at benytte grunden, ligeså de huse, Kirsten lod indrette i Damtoftes stalde og længer, i værkstedet og i hønsehuset. Først da Kirsten ophørte at være udlandsdansker og måtte betale skat, betaler man som andre steder. På dette sted synes jeg, det er på sin plads at fortælle nærmere om Kirsten, igangsætteren af det hele. Hun var datter af Hartvig-Møller, den dengang så navnkundige rektor på Gl. Hellerup Gymnasium, hendes moder Karen, ofte kaldet "Gamle" var foruden at være en omsorgsfuld skolemoder også gymnastiklærerinde på en kommuneskole på Frederiksberg. Hun cyklede til og fra sin skole daglig. Kirsten havde en 'ældre søster, der døde af spansk syge, da Kirsten var 16 år. Så i sin ungdom var hun enebarn og gik i skole på faderens drengeskole, ene pige mellem alle drengene. Hun fulgte også med i skolens spejderliv, kom i den patrulje, hvor hendes senere mand Knud Lauritzen var patruljefører. Der blev stillet store krav til hende fra faderens side, overholde

5 spejderlovens bud om at være ren i ord og handling og være fysisk udholdende, men størst krav stillede hun til sig selv, ingen måtte opvarte hende, tillod nogle af drengene at tage noget ud af hendes rygsæk for at hjælpe hende, lagde hun en sten i, der skulle ingen forskel være, og så travede hun videre. Hun var også pigespejder, og hendes patrulje DMK - ingen udenforstående har nogensinde fået at vide, hvad det står for - blev meget eftertragtet, vist fordi hun krævede meget af sine spejdere, de skulle yde noget, og så gav hun dem ligeså krævende og spændende opgaver, som hun kendte fra drengene. Hendes patrulje voksede og voksede langt ud over det tilladte. Da de var blevet op mod 50 medlemmer, sagde pigespejderchefen stop! Kun de obligatoriske ca. 8 stk.. Stor var sorgen hos de ca. 40, der måtte forlade DMK. Kirsten blev gift med Knud Lauritzen 1927 i London, 25 år gammel. Han var på uddannelse, volontør, og Kirsten fulgte med. Det var ikke passende, at en ung pige rejste rundt med en ung mand uden at være gift med ham. De besluttede så at gifte sig - på egen hånd - trods Knuds fars modvilje. Han ville have Knud færdiguddannet først. Men de unge viste deres selvstændigheds og giftede sig på trods. Tilsyneladende dannede disse to meget socialt engagerede ægtefæller et meget harmonisk par. De var begge meget stærke i deres meninger, begge meget idealistiske, men begge ville bestemme, og den ene ville lige så lidt lade sig bestemme over som den anden, f.eks. ville Kirsten ikke optræde som den repræsentative rederfrue og slet ikke bruge tid til at købe passende tøj, men hellere bruge tiden til at opmuntre kvinder til at tage del i samfundsspørgsmål, og gik så stærkt op i dette, at hun i 10 år var redaktør af Folkevirkes blad, hvis formål netop var og er at bevidstgøre kvinder politisk. Men allermest interesserede hun sig for, at kvinder skulle arbejde på at få en god alderdom: "Er man 70, skal man have lov at leve, som man vil". Sagt i et interview fra Kirsten havde allerede i 1940 begyndt sit sociale arbejde i villaen på Scherfigsvej. Den villa, som var Knuds barndomshjem, men som hans mor, nu hun var alene, havde forladt til fordel for en lejlighed. Tyskerne, besættelsesmagten, havde fået øje på den, men Kirsten var hurtigere. Hun indrettede den til vuggestue med Mødrehjælpens børn og personale, til hjem for grønlændere, til varmestue for 'ældre og pensionister, og i kælderen marmeladekogning. Sådan blev det. Tyskerne trak sig. Det var et mangfoldigt virke, der udfoldede sig i dette hus, utroligt hvad Kirsten satte i gang. Det er for omfattende at fortælle om her. Det var først efter Kirstens forældres død i 50-erne, at opgøret brød ud i lys lue. Skilsmissen var uundgåelig. Kirsten kæmpede for at få så mange penge som muligt til sit arbejde. I 1962 blev de i hvert fald separerede, og Kirsten fik løfte om den hele eller halve million, hun havde forlangt årligt. Desuden skulle hun have en stor erstatning for ejendommen på Scherfigsvej, den hun skulle bruge til at fortsætte sit arbejde i. Denne ejendom blev i 1962 eksproprieret til WHO, Verdens-sundheds-

6 organisationen. Her fik hun også løfte om en stor sum penge, så hun kunne købe et andet hus, og løfte om årligt tilskud til arbejdet. Hun forsøgte nu at finde en passende ejendom, men blev afvist det ene sted efter det andet. Man brød sig ikke om det "rend af gamle", for derved ville de øvrige villaers salgsværdi falde. Men Kirsten tog på Storedam, bosatte sig på Lilledam, rugede over sin skæbne: Penge kunne hun få, men til hvad? Indtil Kik = Else Kirchheiner, hendes trofaste hjælper, ringede fra Mallorca fra Villa Rio, at her var stedet for den skole, Kirsten havde planer om at lave. Kirsten tog første flyver derned, og så gik de i gang med at skabe den højskole for 'ældre, som Kirsten havde drømt om. De kilder der har hjulpet mig med denne beretning: Kik, nu afdøde Else Kirchheiner (død 1987) har været til stor hjælp. Hun har fulgt Kirsten, lige siden hun som yngste spejder kom ind i Kirstens patrulje, var med under de talrige forsøg på at finde det egnede hus for Kirstens aktive pensionister. Nu var hun den, der fandt Villa Rio på Mallorca. Det var også hende, der var med til at udvælge kursister til højskolen og ordne alt det praktiske. Senere stillede hun sin lejlighed i Hellerup til rådighed, når Kirsten kom til Danmark om sommeren. Kik gav mig masser af udklip og billeder. Kirsten havde en god presse. Hun var meget omtalt i blade og aviser, og Kik var god til at finde frem, hvad jeg kunne have brug for, og selv fortælle om gamle dage. Så har jeg haft megen glæde af Ole Lauritzens bog "Forlis", hvor han skriver om familien på en smuk måde og har sat mange ting på plads. En anden bog: Gilwellhyttens 25 års jubilæumsbog har været til uvurderlig nytte. Heri er der breve fra Hartvig-Møller om, hvordan han kom i besiddelse af Storedam. Han fortæller om sit og sin kones virksomme liv her. Inge Persson har gennem sine foredrag givet et godt billede af Kirstens brogede og engagerede liv. Inge blev sekretær hos Kirsten i 1952, da Kirsten blev redaktør af Folkevirke, og fulgte hende de 10 år, hun redigerede bladet. Inge fulgte Kirsten videre frem og kom i bestyrelsen. Så har vi alle de mange dagbøger, fra den første fint trykte fra 1964 og til alle de fotokopierede for hvert eneste hold med 1987 som sidste. Der har været nok at øse af. Sværest har det været at sortere fra og kun få det væsentligste med. Jeg er bange for, at det ikke rigtig er lykkedes, for først nu er vi kommet til det første højskolehold på Mallorca i Kirsten averterede efter lærere og elever, foruden de elever, der meldte sig fra Scherfigsvej. Lærerne kom fra en dansk højskole på Sicilien, men Kirsten var ikke rigtig tilfreds

7 med dem. De var udmærkede i timerne, alsidige og kyndige, men de forlod skolen, når undervisningen var forbi, og gik selv i byen. Næste år i 1964 averterede Kirsten efter rigtige højskolefolk, der ville tage sig af eleverne også udenfor timerne, tage dem med til Palma og holde frivillige timer som f.eks. i folkedans, maling og tegning. Her var Kirsten heldig: Inge Marie Jahn søgte som lærer, og hun viste sig at være den rette, og det program, som hun og Kirsten fik sat sammen, er så nogenlunde det samme, som gælder for alle Mallorca-kurserne fra 1964 til og med 1978 og på de fleste højskolekurser på Storedam. Vi genkender: Dagens ord, dagbogen, som går på skift og skal læses op, foredraget alle skal holde. Desuden inddelingen i hold, så hvert hold skal stå for underholdningen en aften. Alle obligatoriske timer skulle man følge, elever såvel som lærere, ingen måtte pjække. Dette demokratiske enevælde gjorde sit til, at vi blev så sammensvejsede. Når man så kom hjem fra denne spændende højskole på Mallorca, var man meget opsat på at møde sine kammerater. De første, der kom hjem i 1963, fik lov at være med i den klub, som Kirsten havde oprettet i Hellerup roklub, også en klub for at holde 'ældre i gang, og for at give de 'ældre et skub til at hjælpe, hvor hjælp var behov. Efterhånden som flere hold kom hjem fra Mallorca, dannedes der en selvstændig klub: Mallorcaklubben. Det er den, vores Storedamsklub i Nyhavn er en aflægger af. Klubbens medlemmer fik lov til at tage på feriehold på Storedam. Ellers lå Storedam så at sige ubenyttet hen, indtil Inge Marie Jahn fik lov af Kirsten til at bo her med sin familie. Hun trængte til ro efter en skilsmisse i Hun så, hvor smukt det hele lå hen, det måtte kunne bruges. Hun skrev til Kirsten på Mallorca og fik lov at danne et malehold efter Mallorca-skolens principper. Hun fik sin mor, Annemor, som økonoma. Det blev en vældig succes med fin omtale i pressen. Nu dukkede der andre hold op på Storedam. Der blev dannet litteraturhold og stoftrykhold samt malehold. Det var den første, spæde begyndelse til den omfattende kursusvirksomhed på Storedam, man kan læse om i vores righoldige årsprogram. Det helt store fremstød kom i 1968, da vores allesammens Lissa Haar kom og kunne danne musikhold. Året før, i 1967, havde man forsøgt, men der var for ringe tilslutning. Det begyndte med 3-stjernehold med Lissa som 1. stjerne med musik. Lisbeth Pedersen som 2. stjerne med psykologi og Vibeke Berg som 3. stjerne med gymnastik. Der blev sådan en tilslutning, at der efterhånden måtte oprettes 2 x 14 dage med dette program i hver

8 sæson, som dengang kun var om sommeren. Senere holdtes åbent hele året på grund af de mange aktiviteter. Men "nu" er der lukket de koldeste vintermåneder januar og februar. Opvarmningen er alt for dyr. Da Ella Lund kom i 1971, og Schmidterne sendte bud til Mallorca, at de ikke kunne klare rengøringen mere, tog Ella resolut på et institutions-rengøringskursus efter at have forhørt sig hos et rengøringsselskab om prisen: kr. 6.0ü3 uden skuffer og skabe, og kr. 10.0ü3, hvis fernisering skulle med. Hun dannede et rengøringshold, hvor hun fik alle til at synes, at "det" var nu det bedste hold. Rengøringsholdet eksisterer endnu, mange år efter og stadig bedste hold. Ella Lund fik også organiseret det hele fra at være en primitiv spejderlejr til at være et velordnet kursuscenter med dundyner, gode madrasser og nu også vaskerivasket sengetøj, med ordentlige viskestykker i stedet for iturevne sækkelærreds. Hun gjorde et kolossalt arbejde og brugte en masse penge til Kirstens fulde tilfredshed. I 1973 kom Sinne, og så kom der gang i folkedansen. Ikke bare på de specielle folkedansehold, men også som supplering til de hold, der ikke kan stå alene. Samtidig blev der vældig interesse for at få de rigtige folkedragter, der blev studeret egnsdragter, fremstillet egnsdragter, så det nu er en smuk samling, der hænger ovre i Minidam. På Kirstens foranledning tager folkedanseholdet rundt og underholder på plejehjem og andre institutioner. De kommer vidt omkring og får mange opfordringer til at komme og underholde. Vi må ikke glemme at nævne Niels Peter. Han var med på Mallorca allerede i 1964, det 2. hold. Han gjorde umådelig meget som altmuligmand på Storedam. Boede derude det meste af ugen, tog kun hjem i weekenden. Han fik også sit eget værelse, da Superdam blev bygget. Ikke mindst var hans indsats på Fjældstauan i Paradisbakkerne på Bornholm værdifuldt. Dette ferieparadis havde Kirsten arvet efter forældrene og stillet til rådighed for os. Der kunne holdes feriehold på 3 x 3 ugers ferie i sommerens løb. Dette varede ved til Kirstens død i 1980, da gik Fjældstauan over på børnenes hænder. Har man sagt Niels Peter, må man også sige Gerda Hansen, de var lige arbejdsivrige og interesserede i Fjældstauan. De tog med et hold af tapre aktive mallorquinere, som vi jo kaldtes dengang, over til Fjældstauan for at lukke den op og rengøre den til sommerholdene, og de mødte op igen, når den skulle lukkes. Det er svært at nævne navne, hvor mange vil ikke føle sig forbigået.- Men Gerda tog nu meget på sig. Hun var den første, der sammen med lægen Esther Møller skabte bedsteforældre - børnebørnsinstitutionen her. Utroligt hvad hun kunne overkomme. Der var efterhånden kommet vældig skred i ugekurserne. Foruden de nævnte musikhold, folkedans og rengøringshold var der nu kommet l'hombre og bridgehold, syhold, hvor man får syet gammelt til nyt, bukser lagt ind og bukser lagt ud, og vi hygger os meget, i år har en mand meldt sig på syhold og syet en flot kofte.

9 Der er flere slags litteraturhold, også flere kunsthold, naturhold og arbejdshold flere gange om året, så er der historiehold, og hold, hvor man lærer at turde tage ordet, tegne- og malehold, fuglehold, også kaldet piphold. Tidligere har vi haft slankehold med indlagt engelsk konversationshold, i år er det erstattet med et helsehold. Så er der feriehold og særlige jule- og påskehold samt endelig de allervigtigste: årgangsholdene, der holder sammen på de enkelte årgange. Kursus er ugekursus og ledes af vore egne medlemmer, ligesom vinterklubben i Nyhavn også ledes af flere af vore egne. Vi er kommet lidt for langt frem i tiden, vi skal lige have noget meget vigtigt med fra 1967, det var det år, Kirsten fyldte 65 år, og hun endeligt havde fået de penge, hun skulle have ved skilsmissen. Det gav hende visioner. Nu skulle der bygges en rigtig højskole med rigtige bygninger, uddannede lærere og fast køkkenpersonale. Hun engagerede en arkitekt, der skulle skaffe byggetilladelsen. Men da Kirsten ustandselig lavede om på planerne, 'ændrede forslagene og kom med nye ideer, var det umuligt for arkitekten at skaffe tilladelsen. Festen "skulle" holdes den 15. juni 1967, hendes 65 års fødselsdag. Det blev den også med al den festivitas, man forstår at fremkalde her. Det var en vældig fest, kyllinger blev spist med handsker På (plastikhandsker). Det eneste, der manglede, var byggetilladelsen. (Den kom aldring). Kun birketræet, som datteren Gretes børn Kim og Trine plantede, står der endnu. En fin beskrivelse af festen får vi af Kirstens takkebrev juli 1967: Kære allesammen, Aldrig har jeg haft så dejlig en fødselsdag som i år og aldrig så mange hyggelige og muntre gæster, der sørgede for at skabe feststemning fra det øjeblik, de kom ind ad døren. I mange år har jeg ikke haft lyst til at holde fødselsdag, men da jeg havde fået ideen til at fejre den sammen med jer, fik jeg pludselig vældig lyst til at lave fest. En af de mange gode ting ved jer er, at når man er sammen med jer, har man en fornemmelse af, at I prøver at få alt til at gå så godt som muligt, og I kritiserer ikke, selv om noget mislykkes. Det giver tryghed og glæde ved samværet. Og alle sangene, talerne, blomsterne og gaverne, ikke mindst det

10 smukke ur (det, der den dag i dag sidder på væggen i stuen) gjorde dagen til en rigtig festdag for mig. "Tak" for det altsammen. Først og sidst tak for al jeres venlighed og hjælp til at klare vanskelighederne. Da jeg så det hav af mennesker myldre ind af døren, blev jeg klar over, hvor letsindig jeg havde været, da jeg inviterede over 200 gæster. Hvad var der sket, hvis det var blevet regnvejr, og hvordan skulle vi have fået plads til flere end dem, der kom? Selv om jeg savnede mange, jeg gerne ville have set, må jeg dog være glad for, at ikke alle kunne komme, for vi kunne umuligt være flere. Nu gik alt godt takket være Else Kirchheiner og alle dem, der på en eller anden måde gjorde sin indsats for, at vi kunne gennemføre festen. Håndværkerne sled i det for at blive færdige, arkitekten masede på, for at alt kunne klappe, de, der skulle nedlægge grundstenene, indvilligede i at gøre det, selv om vi manglede noget væsentligt: tilladelsen til at bygge! Gartner Schmidt og hans kone lod stikkelsbærrene hænge på buskene uden at blive plukket, fordi vore huse skulle gøres rene og møbler flyttes. Kik lod patienter være patienter og viede kyllingerne hele sin opmærksomhed - og selv solen besluttede sig til forgylde dagen, så man følte sig hensat til Mallorca - ikke mindst, da vi var ved at blive stegt i vores nye glasveranda. Der er mange flere, jeg skulle takke, men nu vil jeg blot sige tak til alle, der bidrog til, at vi fik så dejlig en dag. Kirsten Jeg tror, vi kun kan være taknemmelige for, at den byggetilladelse aldrig kom. Kirsten kunne umuligt have indordnet sig under en statsstøttet skoles mange paragraffer. Der skete meget i de år fra 1967 og videre frem. I blev Langedam bygget, denne gang "med" byggetilladelse på to skurvogne med mellembygning. Vi har hørt om Mindstedam fra 1934, der var elsket af mange, men nu rådnet op og revet ned. I stedet blev Superdam bygget i 1974, stadig super, bortset fra at det flade tag var årsag til megen utæthed. I 1986 kom der rigtigt tag med rejsning, det har hjulpet meget og dannet et smukt loft, som foreløbig bruges som depot. Vi må også nævne Minidam med oliefyret der er depot for stole, havemøbler, puder og ikke mindst for Sinnes folkedragter. Minidam blev bygget under krigen , dengang for at opbevarer kartofler købt på Donsegården, fortæller Schmidt. Gilwellhytten var imidlertid blevet forladt af spejderne, den var blevet for lille til Gilwellførertræningen og skovene for civiliserede. Så overtog Kirsten hytten, den var frygtelig forsømt, men den blev gjort i stand i dyre domme. Der kom græstørv på taget og gode lederværelser. Hun havde planer om en skovskole, tog Døssing, og skovrideren, med på råd, men det blev for dyrt, men lejrskole blev den og meget eftertragtet. Det var i 1973.

11 Annekset blev bygget i 1974, egentlig som førerværelser og WC for spejdere. Men nu er det helt overtaget af os, ligesom vi råder over Damtofte, der netop i år, 1987, har fået det fine badeværelse med WC, hvor det lille køkken var før. I disse aktive år var Kirsten stadig på Mallorca om vinteren og holdt højskole. Om sommeren kom hun ofte til Danmark, boede hos Kik og kørte i sin bil til Storedam og fulgte med i, hvad der foregik, men overnattede aldrig, selvom der stod et værelse parat til hende. Men i februar 1974 fik hun den første hjerneblødning. Hun havde netop afsluttet 74-holdet. Der blev sendt bud efter Kik, der omgående tog til Mallorca, tog orlov og passede Kirsten, til de kunne tage til Danmark til maj. Nu måtte Kirsten flytte ind i sit smukke værelse på Lilledam. Men hun fortsatte sin højskolevirksomhed i vintrene 75, 76, 77 og 78. Ganske vist blev kurserne kortere og kortere. Det sidste i 78 var kun på 4 uger. Sidst i 1978 fik Kirsten et alvorligt tilbagefald, måtte på hospitalet og senere flytte ind i sit værelse på Lilledam. Nu blev alle vore sygeplejekammerater mobiliserede, og de fik en ordning, så der stadig var nogen af vore egne til at passe Kirsten. Der var ikke tale om, at Kirsten kunne lede et højskolehold i Men bestyrelsen og lederstaben mente det var bedst at fortsætte højskolen, for at det hele ikke skulle gå i stå, og besluttede med Lissa som leder at kalde til højskole på Storedam, marts Det var et lille interimistisk kursus i sne og kulde. Trods alt tror jeg virkelig, at de kursister fornemmede samme fællesskab og sammenhold, som vi andre, der var på Mallorca i meget længere tid. Kirsten var et samlingspunkt, som hun sad i sin lænestol og fulgte med og sang med - udenad på alle sangene. Men det gik ned ad bakke. Nu måtte der en rigtig sygeplejeordning i gang, og Kik holdt nattevagt på en feltseng i køkkenet den sidste tid, ligesom Kirstens døtre også skiftedes til at holde vagt. Den 7. februar 1980 døde Kirsten i sin egen stue og fik en meget smuk begravelse i Ordrup kirke med stor deltagelse. Hun blev begravet på Hellerup kirkegård i familien Hartvig-Møllers gravsted.

12 Det år 1980 blev der ingen højskole, det eneste hul i årgangsrækken. Men i 1981 blev der igen højskolehold. For de første hold på Storedam gælder det, at de på grund af pladsforholdene højst kunne nå op på deltagere. Det er svært at opretholde årgangshold med så lille et starttal. I 1982 var der så mange ansøgere, at bestyrelsen besluttede, at der skulle oprettes to hold, et 82 I-

13 hold (forårsholdet), og et 82 II (efterårsholdet), begge med de samme ledere, men det blev kun denne ene gang, det skabte en del forvirring. Så fortsattes med et hold om året de følgende år. Det er opløftende at mærke, hvor sammensvejsede disse hold bliver på kun 14 dage, hvad det så end skyldes. Mon ikke, foruden den gode ledelse så dette, at arbejdet her udføres i fællesskab og under ansvar, og at Kirstens motto: "Du skal yde, før du kan nyde", stadig efterleves. Og så er det ikke bare på højskoleholdene, dette gælder, man mærker samme glæde, når vi mødes til fester, temahold og ugekurser, ligesom man også føler glæde ved at mødes i klubben. Da jeg havde skrevet dette og ledte i mine optegnelser efter noget, der kunne bekræfte, at dette netop var, som Kirsten ønskede det for sin højskole, så fandt jeg dette fra hende: Det taler for sig selv. En hilsen fra Kirsten skrevet, da hun var midt i planerne om sin højskole i 1967 omkring hendes 65 års fødselsdag. Læst op af hendes datter Grete ved velkomstmiddagen for det nye 82 hold: Der er så smukt på Storedam, så fredeligt (når spejderne ikke er der), og der er både skov, sø og marker, så jeg tror, at alle, der kommer på højskole derude, må blive glade og positive, og det er jo det, som er det vigtigste, for at kurserne skal blive vellykkede. Jeg tror ikke, at undervisningen alene kan gøre et kursus godt, men det er snarere fællesskabet og samarbejdet, der skaber en ånd og et kammeratskab, som vi i vor tid trænger mere til end noget andet. Og det er i virkeligheden netop det, jeg håber at kunne basere min højskole på. Ikke fine værelser, masser af lærere og opvartning på alle leder og kanter, men samvær med mennesker, der føler trang til at yde noget. Nu tror jeg, vi har svaret på, hvad Storedam er: Det er et fristed, midt i dette naturskønne område, hvor vi kan føle os trygge, udfolde os frit, møde mennesker, som vi ellers ikke havde mulighed for at træffe. Et sted, hvor vi alle skal prøve at være aktive og glade og hjælpe hinanden. Det sted, hvor Kirsten har plantet et træ', der har slået så dybe rødder, at det lever endnu syv år efter hendes død, fordi hun ville lære os, at vi skal være et led i en lod, der når ud over os selv efter Piet Heins digt: "Du skal plante et træ'", det digt, som var Kirstens yndlingsdigt. "Du skal plante et træ" Du skal plante et træ. Du skal gøre en gerning, som lever, når du går i knæ, en ting, som skal vare og være til lykke og læ. Du skal åbne dit jeg,

14 du skal blive et eneste trin på en videre vej. Du skal være et led i en lod, som når ud over dig. Du skal blomstre og dræ. Dine frugter skal mætte om så kun det simpleste kræ. Du har del i en fremtid. For den skal du plante et træ. Piet Hein Skulle vi nogensinde måtte give op bliver det efter Kirstens ønske, Sct. Georgs Gilderne der overtager det hele. Her slutter Else Holm Jørgensens krønike. Lidt andre historiske fakta om Storedam: "1930" blev der lavet overenskomst mellem Hørsholm skovdistrikt og rektor Hartvig-Møller om indretning af en låge mellem statsskoven og Storedam. Denne låge må kun benyttes af ejerne af Storedam "hans husstand, og dem der er i følge med ham og nogen af hans husstand, samt til passage for barnevogne og sygevogne" årlig afgift 10,- kr. (i ,- kr.). "1934" startede byggeriet af Mindstedam, og fra dette år blev huset benyttet af familie, lærerkræfter fra GHG og venner af huset ganske gratis. "1935" blev der indlagt vand og el på Lilledam samt Storedam. Der fandtes i stalden på Damtofte 21 levende svin. "1936" Damtofte fik el og vand, og et nyt hønsehus blev bygget. "1937" fik Lilledam telefon: Karlebo 83. "1939" var der indkvarteret soldater på Damtofte, da de forlod det, var der i krigsårene arbejdslejr for JL søfolk, som grundet krigen ikke kunne sejle, de fik gratis ophold mod at yde et stykke

15 arbejde på området bl.a. med dyrkning af grøntsager, kartofler og bær, desuden blev der bygget et flagermustårn. "1941" blev der indsat loftvinduer i dagligstue og køkken på Storedam. "1949" blev der plantet birk, fyr, hvid/rød gran samt lærk i skellet mod Brandenbjerggård. Grete Lauritzen (Kirstens 'ældste datter) fortæller lidt om, hvad der er sket siden I "1988" kom Ole Trolle ind i HMF bestyrelsen som repræsentant for Sct. Georgs Gilderne i stedet for Knud Mouritzen. Løjeltevejen og badeværelset på 1. sal på Damtofte blev istandsat. Hønsehuset bruges ikke mere af spejdere, men virker nu som værksted. Ligeledes begyndte man i 1988 at undersøge mulighederne for at udvide højskolens areal med en sal, et økonomaværelse, et toilet, et lille kontor og garderobe samt en stor udendørs terrasse. Spejderhusene blev stadig udlejet til spejdere, fritidshjem, børnehaver og skoler, men er fortsat temmelig primitive. Der er stadig god gang i introduktionsholdene. I "1989" blev der nedsat forskellige udvalg, bl.a. et til at tage sig af de praktiske problemer, således at bestyrelsens arbejde kan blive lettet. Karlebo kommune accepterede ombygningsprojektet, som anslås til at koste omkring kr. Vi vil prøve at finansiere det med egne midler og søge om ekstra bevilling hos JLF. Et byggeudvalg og et inventarudvalg blev nedsat. Flere Storedammere har ved deres død betænkt HMF i deres testamenter. Det er vi meget taknemmelige for, idet det hjælper os til at få indkøbt flere ting til gavn og glæde for højskoledeltagerne. Indtægter fra spejderhytter viser en lille stigning.

16 Grundet mange ansøgninger til introduktionsholdet var der i 1989 to hold. Mange reparationer af husene både udendørs og indendørs er foretaget i årets løb, bl.a. ved arbejdsholdets store indsats. I "1990" afgik fondets mangeårige formand Egon Persson ved døden. Egon deltog særdeles aktivt i fondets arbejde, var med ved stiftelsen af fondet i 1976, og havde i mange år før da været mor til stor hjælp med højskolen på Mallorca. Inge Persson (næstformand) overtog posten som formand for HMF efter sin mand, og Ole Trolle blev valgt som næstformand. Nye udvalg blev nedsat, flere reparationer af husene foretoges, og desværre viste det sig, at budgettet for den store ombygning ikke kunne holdes, men blev stærkt forøget. Arbejdet med udvidelsen blev påbegyndt i januar 1990, og indvielsen fandt sted den 15. juni Nyhavnsklubben fortsætter stadig med onsdagsmøder, foredrag og kaffe til stor glæde for især de ældre Storedammere. I september 1990 meddelte Inge Persson, at hun ønskede at udtræde af bestyrelsen. Inge startede som mors sekretær i midten af 50'erne og var ligesom Egon stærkt engageret i højskolens arbejde og en stor hjælp for mor. Som formand blev Ole Trolle valgt. Zahlekoret kommer stadig trofast en gang om året og giver koncert, ligesom sommerfest og julefest stadig fastholdes som traditioner med stor deltagelse. Årsprogrammerne bliver tilrettelagt af 2-3 Storedammere, som gør et meget stort arbejde, ligesom holdlederne, hvad enten det er årgangsholdledere eller temaholdledere- frivilligt og ulønnet. økonomaer og føl har nok det største arbejde, men heldigvis har der i årenes løb meldt sig mange nye Storedammere til de job. I efteråret 1990 blev Grete Lauritzen valgt som formand for en 2-årig periode, og Ole Trolle som næstformand ligeledes for en 2-årig periode, således at der fremover for disse 2 posters vedkommende sker valg for 2-årige perioder. Ligeledes blev der nedsat et forretningsudvalg bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer. Karlebo kommune har pålagt HMF at få løst vore spildevandsudledningsproblemer inden 1996, hvilket bliver en bekostelig affære.

17 I "1991" blev der forelagt ændringer til fundatsen, så den bliver mere nutidig. Musikstuen på Superdam bliver 'ændret, således at en del af stuen bliver inddraget til et eneværelse. En Storedammer har skænket et beløb, således at der kan sættes 2 markiser op over den nye terrasse. Vi har søgt diverse fonde om tilskud til vores arbejde, kun med mindre udbytte. Renovering af Gilwellhytten påbegyndes. Incl. møbler vil prisen andrage ca. kr Arbejdet forventes færdigt i begyndelsen af For at få januar og februar belagt på højskolen, således at vi bl.a. undgår indbrud, er der etableret "vagthold" af en uges varighed. Disse hold består af 5-10 personer, som kan bruge Lilledam og Superdam, mod at de holder sig selv med kost, mens HMF betaler for el og olie. Det har vist sig at være en stor succes, og vi er trygge ved at have nogle der holder opsyn med alle husene. Resten af husene er lukkede for at spare på opvarmningen. Der er stadig pæn tilmelding af nye Storedammere til introduktionsholdet, i år 20. Hvert nyt hold har fra 1990 plantet et træ eller busk. Nyhavnsklubben er stadig i god gænge. I "1992" blev det meddelt at Fondsregisteret er nedlagt, og at vi nu hører under Civilretsdirektoratet, hvilket i øvrigt ikke 'ændrer noget. Ole Trolle og Grete Lauritzen blev genvalgt for en 2-årig periode, som henholdsvis næstformand og formand. På introduktionsholdet i 1992 deltog 23 nye Storedammere. Tips- og lottomidler gav kr. til renovering af Gilwellhytten, ligesom Unibank gav højskolen en længe ønsket stor ny kaffe og temaskine. HMF påtænker at renovere Stalden, idet den er i meget dårlig forfatning. Den er imidlertid meget efterspurgt, da der er plads til 40 personer. Man vedtog at der skulle udfærdiges vedligeholdelsesrapporter på alle husene på området hvert andet/tredie år.

18 Der blev holdt holdledermøde, hvor mange emner og problemer blev diskuteret, Man ønskede dette hold gentaget hvert andet eller tredje år samt tillige informationsmøde for økonomaer og føl. Sct. Georgs Gilderne i Hørsholm lånte Gilwellhytten i 14 dage til 25 polske forældreløse børn. Der er modtaget forslag fra arkitekten, til installering af brusebad på bagsiden af Værkstedet, for brugere af spejderhytterne og teltliggerne. HMF påtænker at renovere Lilledams køkken og fadebur. Det har været et stort ønske i mange år. Såfremt økonomien kan bære, vil renoveringen blive påbegyndt. Landsgildeledelsen fra Sct. Georgs Gilderne besøgte Storedam kr. modtaget fra et legat til indkøb af madrasser. Der blev afholdt basar for første gang i Storedams historie, som gav kr. til indkøb af nye otiummøbler. I "1993" var der en beskeden omtale af Storedam i Berlingske Tidende, hvilket resulterede i flere henvendelser. Der anskaffes ny fotokopieringsmaskine og video. Mellembygning gennemrestaureres, og der installeres nyt køkken. Karlebo byråd aflægger for første gang besøg på Storedam. Borgmesteren overrakte en smuk vase. Den 1. marts 1993 oprettes den første skovbørnehave i Gilwellhytten. Lejemålet fortsætter til 1. juli 1995, hvorefter vi kan genforhandle kontrakten med Frederiksberg kommune. Udlejning af Mellembygning og Værksted (Karlebo kommune) samt Gilwellhytten viser ifølge budgettet en årlig lejeindtægt på ca kr. Superdam har fået pålagt nye tæpper.

19 Sinne Jespersen(73) fratræder efter 20 års virke som leder af folkedanserholdet. Køkken og fadebur på Lilledam bliver totalt renoveret. En Storedammer bekoster tæpper på trappe og entre på Damtofte. To Storedammere forærer skolen 40 gule, hånd hæklede dækkeservietter. På introduktionsholdet deltog 21 nye Storedammere. I "1994" kom januar og februar med ekstreme vejrforhold. Således var der vandskade på både Damtofte og Langedam, samt lynnedslag i Mellembygning. En Storedammer (94) skænkede højskolen en statue, hun selv har udført. Ole Trolle blev genvalgt som næstformand for en 2-årig periode. Endnu et holdledermøde på 3 dage blev afholdt med 27 deltagere. Damtofte viser tegn på forfald i bundremmen, den bliver delvis udskiftet ligesom Mellembygningen får udskiftet dele af bundremmen. Et badeværelse på Langedam bliver renoveret. Af hensyn til skovbørnehavernes bus blev der etableret en større busvendeplads. Det besluttedes at indrette nyt toilet og håndvask på Langedam. 35 nye stole indkøbt til spisesalen. I november blev der afholdt basar til fordel for Storedam. Resultat: ca kr. Alle de solgte ting var fremstillet af Storedammere, og der skal lyde en stor tak til alle, for det enorme arbejde de har gjort.

20 Som det ses af denne krønike, er Storedam et godt og trygt sted for ældre aktive pensionister. Når der henses til den store aldersforskydning, der finder sted i disse år, hen mod flere ældre, der er bevidste om deres tilværelse i den tredje alder, viser det sig at mors tanker var rigtige dengang - som nu, at der er behov for, ikke alene kurserne, men i særdeleshed for samværet og det nære kammeratskab. Det er glædeligt at se, hvordan alle trives på Storedam og hvordan hver især gør en indsats for at bevare og udbygge Storedam. Det er mit håb, at det "træ'", som mor plantede på Mallorca ved alles hjælp, fortsat vil gro - til glæde for børn, unge og 'ældre. Grete Lauritzen

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008

AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008 AuvergneCottage Nyhedsbrev 2008 Kære alle Julen og Nytåret er over os mens vi skriver disse ord. For første gang kunne vores barnebarn Constance danse med omkring juletræet. Så det må være et godt tidspunkt

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

1. Valg af referent og dirigent Referent: MHH Dirigent: Dennis. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Udskudt til næste møde

1. Valg af referent og dirigent Referent: MHH Dirigent: Dennis. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Udskudt til næste møde Rådsmøde den 09/08 2010 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Marie V. Oxfeldt 7D Mads H. Hansen 15C Cecilie Vej-Hansen 19C Dennis Schwartz Knap 20b Solvej Hansen 15F Jesper Bøgsted 16A

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Rolstrup Tidende. Juni 2013 54. udgave 6. årgang.

Rolstrup Tidende. Juni 2013 54. udgave 6. årgang. Rolstrup Tidende Juni 2013 54. udgave 6. årgang. Gerda s hjørne Prøv lige at se forsiden af avisen! Vores nye indgangsparti, - er det ikke blevet flot? Det pynter på facaden, og det er og bliver forhåbentlig

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til.

Spørgsmål 1.1 Giv en begrundet redegørelse for de skattemæssige konsekvenser for Børge Buhl, som det angivne begivenhedsforløb giver anledning til. 2 Opgave 1 Anders Arnt drev selvstændig, personlig virksomhed omfattende køb og salg af kostbare antikviteter, herunder især møbler og kunstgenstande fra 1800-tallet. Anders Arnt samarbejdede med Børge

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Nyt Fra Huset. Minim veniam. Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, Se side 12

Nyt Fra Huset. Minim veniam. Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, Se side 12 Nyt Fra Huset Nr. 01 årgang 07 Minim veniam Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, quis. Se side 12 Velkommen til det første nummer af det nye spejderblad

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere