Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre"

Transkript

1 Sund psykisk udvikling hos børn til forældre

2 Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund, psykisk udvikling? Der er ingen enkle eller præcise svar på spørgsmålet. Man overser nemt forskelligheder, hvis man prøver at finde det fælles og normale. Hvad der er vigtigt for ét barn, gælder ikke nødvendigvis for andre børn i samme alder. Hvert enkelt barn udvikler sig individuelt. Og forholdet mellem det enkelte barn og forældrene opbygges og udvikles på sin egen måde. Børn er i konstant udvikling på alle områder, og hvert enkelt område forløber forskelligt og ofte i spring. Forældres og opdrageres betydning Den menneskelige psyke formes i et samspil mellem arv og miljø. Barnet udvikles gennem stimulering og mødet med de personer, der omgiver det. Ved at imødekomme barnets behov og give det relevante opgaver, støtter man barnets udvikling på alle områder kropsligt, intellektuelt, følelsesmæssigt og socialt. Gennem hele barndommen har barnet brug for at spille sammen med voksne, der holder af det og forstår det. 2

3 Du er ekspert på dit eget barn Som forælder ved man bedst selv, hvordan ens eget barn er, og hvad det har brug for. Du er selv ekspert. Der findes ikke en bestemt, perfekt forældrerolle. det vigtigt, at de har hjemmet og forældrene som en sikker base, de kan søge til. Der er mange urealistiske forestillinger om, hvordan og hvor perfekte mødre og fædre bør være i samspillet med deres børn. Det kan let føre til, at man stiller uhensigtsmæssige krav om egen ufejlbarlighed. Eller at man mister troen på sig selv som forælder. Man skal være sig selv og turde stole på egne vurderinger. Ellers påtager man sig en rolle, hvor man forsøger at være den, man tror, man bør være men ikke kan leve op til. Børn er så følsomme, at de hurtigt opdager, hvis dine ord eller handlinger er noget ydre tillært, som ikke stemmer overens med din person i øvrigt. Andre voksne er vigtige De fleste børn er omgivet af mange voksne i løbet af en dag. Det er godt for barnet, at det modtager forskellige impulser. Og barnet tager ikke skade af at skifte mellem forskellige miljøer i dagligdagen. Men som forælder skal du ikke give slip eller overlade ansvaret for hele opdragelsen til andre. Når børn bliver usikre eller oplever, at de ikke kan overkomme alt, er Vær dig selv Børn er stærkere end du tror. De kan godt tåle, at forældrene en gang i mellem råber op, taber tålmodigheden eller er stressede blot det aldrig har karakter af overgreb eller gengældelse. Det er den samlede mængde omsorg, der er vigtig. Børn har brug for at opleve deres forældres grænser og se, at de voksne også bliver trætte. Men hvis man som forælder er konstant følelsessvingende eller gennemgående vred, afvisende eller straffende, vil det naturligvis modvirke et sundt samspil. Og det vil blive vanskeligt for barnet at udvikle selvstændighed, fordi det mangler trygt samvær. 3

4 Barnet i forskellige aldre Barnets psykiske udvikling er et gradvist forløb fra spædbarnets totale hjælpeløshed og afhængighed af forældrene til stadig større selvstændighed. Barnet er i konstant udvikling. Der er perioder med tilsyneladende stagnation, perioder hvor barnet synes at vende tilbage til tidligere udviklingsstadiers handlemåder samt pludselige spring, hvor mange nye færdigheder og viden opnås på kort tid mdr. Frem til 8-10 måneders alderen har spædbarnet et meget tæt samspil med forældrene. Herefter bliver barnet for første gang afgørende opmærksom på sin egen person og på omgivelsernes tilstedeværelse og fravær. Når barnet begynder at udforske sin omverden, har det brug for konstant hjælp fra forældrene. De skal være til rådighed og forstå barnets signaler, og samtidig give plads for dets egne forsøg. 10 mdr. -3 år Fra 9-10 måneders alderen begynder barnet selvstændigt at bevæge sig omkring. Det lærer efterhånden at gå selv og meddeler sine egne ønsker med ord. Barnet opnår bevidsthed om sig selv og andre som adskilte personer og dets evne til indlevelse udvikles. Det kan genkende følelser hos andre og forstå, hvad de betyder. Barnet forstår, hvad der er rigtigt og forkert. 3-6 år 3-6 års alderen er central i udviklingen af barnets personlighed. Barnet er endnu meget afhængigt af forældrene, men samtidig er det mere orienteret mod andre børn og kan indgå i en gruppe. Barnet kan delvis overskue sin omverden, tager selv initiativer og spiller forskellige roller. Udviklingen sker især via leg, som bliver stadig mere udbygget og målrettet. Samtidig efterligner barnet forældrenes adfærd og opnår herved nye kompetencer. Koncentrationen kan kun holdes kortvarigt. Der skiftes meget fra aktivitet til aktivitet. Det 3-4 årige barn taler meget, og næsten al handling er ledsaget af tale. 4

5 Løsrivelse og adskillelse Løsrivelse og adskillelse er en nødvendig del af barnets udvikling. Børn skal have lov tií at søge adskillelse fra forældrene i den takt, deres udvikling gør det naturligt. Barnet stiller spørgsmål om alt, og dets forestillinger bliver stadig mere realistiske. Det indebærer bl.a., at barnet lærer, at det ikke er så almægtigt, som det i den tidlige udvikling havde forestillet sig, og at der findes farer og ondskab i verden. Barnet bliver optaget af kønsforskelle og sin egen rolle som pige eller dreng og optages af oplevelser af kærlighed og had. Det kan være en følelsesmæssigt svær tid for mange børn, som i perioder kan bryde grædende sammen eller have mareridt om natten. Skolealderen Fra barnet er ca. 7 år er det meget op-taget af at tilegne sig viden og færdigheder. Det skal lære at finde sin plads i en gruppe og modtage en kollektiv pesked. Barnet kan koncentrere sig 1ængere tid ad gangen. Det får øget fornemmelse af egen identitet og kønsrolle. I skolen udvides dets oplevelsesverden betydeligt. Barnet suger viden til sig. Evnen til at iagttage og huske øges hele tiden, og det forstår stadigt mere. Evnen til at tænke abstrakt, og forestille sig andet end det helt konkrete og håndgribelige, sammenligne og generalisere udvikles betydeligt. Skolen og især kammeratskaber bliver særlig vigtige. Barnet søger at finde sin type og stil og dermed udvikle sit selvbillede og sin selvforståelse. Følelsesmæssigt vil de fleste børn i den tidlige skolealder komme ind i en mere rolig og stabil periode. Puberteten Puberteten medfører store fysiske og psykiske omvæltninger for den unge. Forholdet til det modsatte køn får en stor plads i bevidstheden. Den unge virker måske provokerende og på tværs. Øget selvstændighed og løsrivelse fra de tidlige tætte bånd og afhængigheden er helt nødvendig. Manglende tegn på frigørelse er et faresignal. Forældre kan få en oplevelse af, at de ikke tæller på samme måde som børnenes kammerater, lærere og ledere, men det er ikke rigtigt. Forældrene får en ny betyd-ning for børn i puberteten. 5

6 Vigtigt for børns psykiske udvikling Børn er afhængige Forældrene har meget stor betydning for barnet gennem hele barndommen. De må hele tiden være opmærksomme på, hvilken støtte barnet har behov for i udviklingen af øget selvstændighed. Det er en daglig balancegang. Forældrene skal dels give den nødvendige tryghed, støtte og forudsigelighed, dels give barnet udfordringer og frustrationer svarende til dets aktuelle udviklingstrin. Barnets nyeste færdigheder skal ses og roses. Samtidig skal børnene opfordres til at forsøge nye opgaver. Som voksen må man spore sig ind på, hvad barnet netop nu behøver og er parat til. Udvikling sker i samspil med andre I hele barndommen er tætte, følelsesmæssige samspil med betydningsfulde voksne afgørende. Det vil i første række sige barnets forældre, familie og nære voksne. Gennem samspillet udvikler og afprøver barnet viden og færdigheder, og opbygger gradvist en indre psykisk struktur en personlighed. den unge støttes i at afprøve sig selv i forhold til andre og få respons på alt, hvad det gør. Børn er stærke Barnet er stærkt påvirkeligt af indtryk, der kommer udefra. Det er umodent og samtidig parat til at lære og suge til sig. Omgivende voksne er modeller for børns læring og udvikling. Det lægger et stort ansvar på de voksne, at de i så høj grad kan præge barnets udvikling på godt og ondt. Sele om børn er påvirkelige og tager farve af deres omverden, er det sunde barn, der har fået en tilpas stabil tidlig støtte, sjældent mere sårbart, end at det kan tåle enkeltstående negative påvirkninger. En negativ udvikling kan vendes Barnets påvirkelighed gør, at det aldrig er for sent at vende en fejludvikling. Belastende oplevelser vil ikke nødvendigvis præge barnet i den videre udvikling som hæmmende sår i sjælen. Selvværd og selvtillid kan aldrig udvikles af barnet alene. Den udvikles ved at få tilbagemelding i form af reaktioner fra andre. Det er derfor vigtigt, at barnet og 6

7 Brug eksperterne Det er vigtigt med dialog om dit barn mellem dig som forælder og de professionelle voksne som fx sundhedsplejersken. Den professionelle er ekspert i at sammenholde den adfærd og udvikling, der ses hos barnet, med sin viden om og erfaring med børn som de normalt optræder. Vedkommende har en faglig pligt til at drøfte sine iagttagelser og en eventuel bekymring for dit barn med dig. Lyt - og tal sammen - selv om det gør ondt, hvis barnet ikke trives. 14 gode råd til forældre Tro på dig selv - du er selv den bedste forælder for dit barn Se barnet - fornem dets behov, involver dig i barnet og hav respekt for dets personlighed Lær barnet at tage hensyn Accepter at konflikter forekommer, når man har børn Vær ikke bange for konflikter Husk at børn er stærke Husk at børn kan passes af andre. Du behøver ikke at være på hele tiden Lad være med at bebrejde dig selv, hvis noget er mindre godt i en periode Tænk på, at det er summen af opdragelsen, der tæller Husk at dit barn ikke skal være din fortrolige i voksenspørgsmål. Børn skal ikke involveres i de voksnes konflikter ved fx skilsmisse Giv børnene rum - og giv slip på dem gradvist Husk at også store børn har brug for din støtte Glem ikke at sunde teenagere viser tegn på at frigøre sig. Det er et faresignal, hvis de slet ikke gør det Vær klar over at barnet udvikler sig hele tiden. Selvom den tidlige udvikling er vigtig, er den ikke altafgørende for den psykiske sundhed 7

8 Styrke og støtte I deres udvikling har børn brug for forældre, der er rimelig konstant nærværende. Forældre, der viser omsorg og interesse, uden at miste og helt tilsidesætte sig selv. Nogle gange indebærer interessen også at sige fra og markere grænserne for, hvad børn skal kunne tage stilling til eller involveres i. Forældre skal ikke være bange for at bestemme. Børn har brug for, at de voksne er tydelige og giver sig til kende i holdninger og ansvar. Det medvirker generelt til barnets følelse af tryghed, at voksne tager det endelige ansvar. De må ikke i misforstået hensyntagen lade børn bestemme i forhold, børnene ikke kan overskue konsekvenserne af. Inden for disse rammer skal forældre opmuntre deres børn til at forsøge at realisere egne ønsker og løsninger. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge København S Tlf Fax E-post: Hjemmeside: Flere pjecer kan rekvireres hos Sundhedsstyrelsens publikationer c/o Schultz Information Herstedvang Albertslund Tlf Fax E-post: Hjemmeside: Tekstoplæg: Knud Hjulmand Redaktion, design og tryk: Schultz Grafisk

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole Informationspjece til lærer & forældre på Vadum Skole Indholdsfortegnelse 1. MOBNING HVAD ER DET & HVORDAN OPDAGER DU DET?... 3 Hvorfor beskæftige sig med mobning?... 3 Hvad er mobning?... 3 Definition...

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere

Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog

Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog Nærværende artikel er et forsøg på at beskrive de vanskeligheder, som nogle adopterede møder i forbindelse

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

ADH og par D forh old

ADH og par D forh old ADHD og parforhold Forord 04 ADHD ven eller fjende? 06 Hvad er ADHD? 08 Hvordan kommer ADHD til udtryk i et parforhold? 10 10 typiske udfordringer i parforhold med ADHD 12 Dagligdagen 14 Omsorgen 16 Seksualitet

Læs mere

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst.

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. 1 Marts 2015 nr. 1 22. årgang Smerte i bogform Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. Hvad er ensomhed? De

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling?

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? - vejledning til tosprogede forældre Indhold Side Kære forældre 2 Flersprogethed som nøgle til verden barnemad? 3 Hvordan kan vi stimulere vores barn

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere