Nyhedsbrev Marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev Marts 2012"

Transkript

1 Kastellets Venner & Historiske Samling Gl. Hovedvagt Kastellet København Nyhedsbrev Marts 2012 Kære medlemmer På grund af vort nye regnskabsår, der nu følger kalenderåret, udkom der ikke et Nyhedsbrev i efteråret Efter generalforsamlingen den 28. oktober 2010 konstituerede foreningen sig således: Formand: Niels Elsborg Næstformand: Finn Andersen Sekretær: Birgitte Wilson Schmidt Ansvarlig for Den Historiske Samling: Michel Boucheny Ansvarlig for guidekorpset: Hanne Elsborg Koordinator for udvalgsgrupper: Søren Sloth Kasserer: Steen Kjær Suppleanter: P.E. Ettrup Henrik Nielsen Kontingentopkrævning HUSK HVIS DU HAR GLEMT AT FORNY DIT KONTINGENT Vores regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december så derfor er det nu tid til betaling af kontingent for Satser er uændrede i forhold til sidste år: Enkelt medlemskab 100 kr. Parmedlemskaber (på samme adresse) 150 kr. Institutioner, foreninger m.v. 500 kr. Beløbet bedes venligst indbetalt på vores konto i Danske Bank, reg. nr. 3001, kontonummer Foreningen planlægger at oprette et Fiskelaug, der skal rådgive foreningen omkring det praktiske med hensyn til udsættelse af fiskeyngel og spørgsmål med relation til fiskeriet i Kastelsgraven. Fiskelauget skal referere til Kastellets Venner & Historiske Samlings bestyrelse. Såfremt man er interesseret i at deltage i Fisklelauget, bedes man sende en mail på: Man vil derefter blive indkaldt til møde, hvor Fiskelauget så kan blive stiftet Åbning af Den Historiske Samling den 5. maj 2011 Rigtig mange medlemmer havde taget imod invitationen til at overvære åbningen af Den Historiske Samling i Norgesportens venstre vagtpavillon. Samlingen havde været gennem en omstrukturering og nyopstilling, et arbejde der havde strakt sig over et år. Formanden bød velkommen til de mange gæster, herunder Kastellets kommandant major Jørgen Kold. Vi havde også glæden, at den forrige kommandant, der var initiativtager til Samlings etablering for år tilbage, major Bjarne Sørensen med frue var mødt op. Efter trommehvirvler af en tambur i uniform model 1842, og med soldat i samme uniform med fuld udrustning som honnørvagt, klippede formanden snoren over og bød de tilstedeværende inden for, dog i hold, da pladsen var trang. 1

2 Projektgruppen, der havde stået for det store arbejde: Hans Trolle, Søren Sloth, Jytte Kreiborg og Michel Boucheny viste rundt. Efter at alle havde beundret den smukke udstilling var der reception i Gammel Varmecentral, hvor kommandanten takke projektgruppen, der efterfølgende også blev takket af formanden, der overrakte dem en erkendtlighed på foreningens vegne. Kommende arrangementer i 2012: Kastellet 5. maj 2011 GENERALFORSAMLING 2012 Foreningens ordinære generalforsamling 2012 afholdes den 20. april kl i Kastellet, Gammel Varmecentral, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i sidste regnskabsår samt om virksomheden i indeværende regnskabsår. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Fastlæggelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår. 5. Valg af bestyrelse i henhold til bestemmelserne i 16, stk. 6. På valg er formanden Niels Elsborg, der er villig til genvalg. På valg er den ansvarlige for Kastellets Historiske Samling Michel Boucheny, der ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår Jytte Kreiborg valgt. 6. Valg af to suppleanter. Henrik Nielsen og P.F. Ettrup er villige til genvalg. 7. Valg af revisor. Otto Lops er villig til genvalg. 8. Gennemgang af indkomne forslag. 9. Eventuelt. 2

3 Efter generalforsamlingen causerer Niels Elsborg over Kastellets vagtforhold gennem tiderne Der bliver der fortalt om Kastellets vagtforhold gennem tiderne, samt om musikken i Kastellet i gamle dage. Marcherne har lydt i Kastellet under vagtafløsningen og parader, og den frygtelige straf, spidsroden, havde sin egen spidsrodsmarch, der blev spillet for at overdøve delinkventernes skrig under afstraffelsen. Der vil også blive fortalt om datidens strenge legemsstraffe, dog uden demonstration af disse. Efter generalforsamlingen og causeriet byder foreningen på sandwich, øl, vand og vin. Illustration fra bogen: Geworbne krigskarle af Karsten Skjold Petersen. Tur til Oslo og Oscarsborg Festning august 2012 Kære medlemmer af Kastellets Venner & Historiske Samling Efter flere forespørgsler skal vi atter en dejlig tur til Norge. Denne gang med noget helt specielt, vi skal nemlig besøge Oscarsborg Festning. Fæstningen har stor militærhistorisk betydning og arkitektonisk værdi. Drøbaksundet, hvor Oscarsborg Festningen ligger, er et naturligt forsvarsområde, idet der er meget smalt. Fæstningen blev bygget i perioden 1848 til 1856 og udbygget i 1890 erne. I 1940 bestod Oscarsborg Festningen sin første virkelige prøve. Kanonerne fra fæstningen sænkede det tyske flagskib Blücher den 9. april Dette gjorde det muligt at få tid til at evakuere den norske konge, stortinget og regeringen fra Oslo. 3

4 Nu ikke mere historie, dette og meget mere vil I høre om, når vi kommer til fæstningen, hvor vi vil blive guidet rundt af en af de dygtige lokale guider. I kan gå ind på og læse mere. Turen vil blive gennemført således: Vi sejler med DFDS Pearl of Skandinavia tirsdag den 28. august, hvor vi mødes oppe i terminalen kl Vi er hjemme i København den 30. august kl Vi vil blive indkvarteret i 2 mands kahytter med senge på gulvet, således vi ikke skal op at kravle. Der bliver serveret en 2-retters menu med 1 øl/vand/1 glas vin. På hjemturens er der den store buffet med 1 øl/vand/1 glas vin. Når vi ankommer til Oslo, vil der vente en bus, som kører os til Drøbak, hvor der vil være en lille sejltur til Oscarsborg Festning. Vi er tilbage således, at vi er klar til at være ombord senest kl Vi har vor egen lokale guide med som bor i Oslo, men er dansker. Turen vil koste kr. inkl. Oslo båden med fortæring, samt bus og sejltur til Oscarsborg Festning med omvisning af en lokal guide fra Oscarsborg Festnings Venner. På området ved fæstningen findes også andre udstillinger bl.a. maleriudstilling, keramisk museum, og et lysstøberi såfremt det historiske bliver for meget. Hvis man blot vil gå i Oslo på egen hånd, er det noget man selv bestemmer, men turen koster det samme. Vi håber der er mange, som har lyst til at tage med på denne spændende tur, så sender vi nogle bønner op til vejrguderne, så de tænker på os. Vi vil gerne have en forhåndstilmelding på 4

5 Vandretur i Hørsholm Slotshave og besøg på Hørsholm Egns Museum Lørdag den 15. september kl til ca Mødested: Ved Hørsholm Egns Museum, Sdr. Jagtvej 2, Hørsholm V. museumsinspektør Lisbet Hein, Hørsholm Egns Museum Parken omkring Hørsholm Kirke har en spændende historie: Den blev oprindeligt anlagt som have til kongehusets sommerresidens i Hørsholm. Anlægget har rødder langt tilbage i tiden, men fik sin endelige form i 1730 erne og 40 erne, da Christian 6. og dronning Sophie Magdalene lod et nyt Hirschholm Slot opføre. Selv om slottet blev revet ned for 200 år siden, kan man i haven stadig ane omridset af det oprindelige barokanlæg. Hirschholm Slot Vi går en tur i haven og hører undervejs om slottets og havens historie. Vi skal undervejs også høre om begivenhederne i Hirschholm-sommeren 1771, hvor Struensee regerede landet fra Hørsholm, og hvor haven spillede en stor rolle i hoffets liv. I haven ligger Hørsholm Kirke, der blev opført i 1823 på det sted, hvor slottet havde ligget. Kirken blev tegnet af arkitekten C. F. Hansen og finansieret af Frederik 6. - måske som en erstatning for det nedrevne slotskapel. Turen slutter med et besøg på Hørsholm Egns Museum, hvor man kan se et udvalg af museets Struensee-samling smædeskrifter og andre tryksager om Struensee, der kom på markedet i tiden efter hans fald i

6 Ny webmaster og ny hjemmeside Kastellets Venner & Historiske samling har fået sig en ny webmaster, Finn Poulsen, der udover en solid IT-viden også har stor almen historisk interesse, foruden at dyrke slægtshistorisk forskning, Vor hjemmeside var af forskellige årsager gået i stå og ikke opdateret i flere år. Som følge heraf var den både gammeldags i stil og forholdsvis langsom. Mange besøgende sås at stå af før siden var hentet fuldt ud. Vor ny webmaster har derfor som sin første opgave designet en nyere hjemmeside på grundlag af den hidtidige, som allerede er i fuld gang besøg og se selv. I forhold til den tidligere version, er design og funktionalitet ændret væsentligt. Siden indeholder alt det man kender fra den tidligere version, men mange nye ting er kommet til. Af nye ting kan nævnes: Siden har fået en navigationsmenu for at lette navigationen mellem siderne. I højre side, ud over ovennævnte menu, er der indsat en ramme med kontaktoplysninger til foreningen og en ramme med nyheder. Nyhederne kan være alt med relation til Kastellet som f. eks. naturkatastrofen der ramte Kastellet og mange andre den 2. august 2011 til lanceringen af nye tiltag på hjemmesiden. Der er et søgefelt så man kan søge lidt mere målrettet efter informationer på siderne. Kontaktformular til foreningen så man kan skrive hvis man har spørgsmål eller andet. En side med de bøger som foreningen udgiver eller forhandler. Man kan bestille bøgerne via siden. Kig siden igennem, måske finder du en eller flere af bøgerne interessante. En side med andre bøger om Kastellet, som man evt. kan købe antikvarisk eller låne på biblioteket. Nederst på alle sider er der links til et "sitemap" hvor man kan få et overblik over hvad siderne indeholder. Der er links til kontaktformularerne til foreningen og webmaster. Der er links til et par siden med praktiske bemærkninger. Men siden er allerede ved at blive lavet om, idet webmaster ønsker at gøre siden både hurtigere til at opdatere og skifte sider imellem, foruden at hele siden skal gøres mere dynamisk og indbydende for besøgende. Siden vil også hele tiden blive udbygget med nye tiltag og sider af interesse for Kastellets historie. Der vil komme artikler, som både kan læses på siden og downloades ja med tiden skulle det gerne blive et helt bibliotek med de bøger og artikler, som ikke mere er behæftet med copyright, eller som vi kan få tilladelse til at lægge til offentlig adgang. 6

7 Nyheder kan publiceres her, så har du noget nyt om Kastellet, så kontakt webmaster (se kontaktoplysninger sidst i dette indlæg) og fortæl om det. Vi vil opbygge et billedarkiv, som man både kan bladre i, og downloade hvis man ønsker det. Igen gælder det, at har du billeder fra Kastellet, du gerne vil dele med andre, så kontakt webmaster (se kontaktoplysninger sidst i dette indlæg). Det kan være billeder fra din, eller oldefars tid som soldat i Kastellet, billeder fra et kvarter i Kastellet eller andet men helst med beskrivelse af, hvad billedet viser. 1. Regiments Intendants Kontor Det gamle "loppeteater", 1939 Som noget, der allerede snart kommer på plads, har vi fået tilladelse til at bringe en virtuel model af Kastellet, som det skulle have været ifølge de oprindelige byggeplaner, men aldrig blev. Du vil her kunne gå tur i det tiltænkte Kastel, og bese kongeslottet, og den flotte barokkirke, der jo aldrig blev bygget. Modellen viser også, hvad der BLEV bygget, og som i store træk stadig består. Skaberen af modellen, Ib Rasmussen har her skabt et kunstværk, der viser Rüses storslåede tanker. Siden har allerede udbygningsmuligheder, der giver mulighed for egne undersider for f.eks. Fiskerlauget (vis billeder af din fangst) og det kommende Møllelaug men også til ting, vi endnu ikke har tænkt på. Har DU ideer, så kontakt webmaster eller bestyrelse. 7

8 Bestyrelsen kan kontaktes på eller via kontaktformularen på hjemmesiden. Webmaster kan kontaktes på eller via kontaktformularen på hjemmesiden. Husk at se jævnligt på vor hjemmeside. Der kommer nyt på den ca. hver uge. Har du modtaget dette Nyhedsbrev med posten, og har du en adresse, vil vi meget gerne bede om den. Du har mulighed for at sende den til på forhånd tak. 8

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2014

GENERALFORSAMLING 2014 1. marts 2014 GENERALFORSAMLING 2014 SAS Art Club Denmark indkalder hermed medlemmerne til den årlige generalforsamling torsdag den 20. marts 2014 kl. 17.00 i kantinen på Amager Strandvej 390 (det tidligere

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 16 Foråret 2015 FORANTIK 16 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 2. 2010 15. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26362123/86957519 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense

Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Februar 2013 Igen i år, Folkemusiklinjen fra Musikkonservatoriet i Odense Læs i dette nummer bl.a.: Beretning Formanden Beretning Kulturelt Samråd Indkaldelse til G.F. Regnskab Folkemusiklinjen Beretning

Læs mere

Odden Borg Avis. september 2008 nr. 3/13. årgang

Odden Borg Avis. september 2008 nr. 3/13. årgang Odden Borg Avis september 2008 nr. 3/13. årgang Generalforsamlingen den 26. april. Der var dækket festligt op til fæstebønderne i Læderstuen. Der var dejlig musik, skipperlapskovs, kaffe og lagkage, gaveoverrækkelse,

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 2 (35) Maj-Juni 2009 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold: I

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer!

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 47 Marts 2013 Nr. 1 Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Læs Formanden har ordet og vejledningen på side 13 Blomsterne her er JULEROSER.

Læs mere