Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling"

Transkript

1 Ejendomsforeningen Danmark Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling

2 Baggrund Lars Astrup-Hansen 35 år Landinspektør fra Aalborg Universitet 2005, beskikkelse 2008 Ansat i privat praksis i Hørsholm (Gottlieb & Hjort) og i Farum (Bo, Boe & Kjær A/S) fra 2005 til Opstart af LIFA afd. i Glostrup fra 2010 Partner fra år 2012 Nu bosiddende i Odense, arbejder med ejendomsprojekter på Fyn og i hovedstadsområdet med udgangspunkt fra vores hovedkontor i Odense.

3 LIFA A/S Landinspektører

4

5 LIFA GIS/IT Specialister i løsninger indenfor kort- og ejendomsdata Distributør af registerdata fra OIS BBR, ESR, Matrikel, PLAN, SVUR m.fl. Udtræk skræddersys til kundens behov Gratis kortviser

6 Disposition 1 Matrikulær sagsgang 2 Sammenlægning 3 Udstykning 4 Ejerlejligheder

7 Matrikulære sager generelt 1. Kommunal godkendelse af udstykning, matrikulering, arealoverførsel og sammenlægning Det påses, at en række lovgivning er overholdt f.eks. Byggelovgivning, Planlov (lokalplaner), Vejlov mv. Alternativt søges om dispensation/tilladelse med afsæt i en helhedsvurdering. 2. Afklaring af adkomst-, hæftelses- og servitutforhold (dommerattest) 3. Sagen sendes til registrering ved Geodatastyrelsen (kontrol af at formalia er overholdt)

8 Hvornår sammenlægning? Sjældent lovgivningsmæssige forhindringer Visse lokalplaner kan indeholde maks. Grundstørrelser Ingen krav til geografi ikke tilgrænsende ejendommene samnoteres som en samlet fast ejendom bestående af flere matr.nr.e. Adkomst- og panteforhold Alle ejendomme skal have samme ejer iflg. tinglysning.dk Er ejendommene uens behæftede kræves panthaveropgør Motiver for sammenlægning Opførelse af bebyggelse over skel Besparelser ifht. skatter og afgifter Forud for ejerlejlighedsopdeling

9 Eksempel, sammenlægning

10 Udstykning el. ejerlejlighedsopdeling Primær Udstykning refererer til udstykningsloven samlet fast ejendom Omhandler jord med eller uden bygninger Rækkehusbebyggelse med lodrette skel Sekundær Opdeling af ejerlejligheder sker efter Ejerlejlighedsloven bestemt fast ejendom TL s ejendomsbegreb Omhandler bygninger/lokaler jorden under forbliver uændret ejes i fællesskab Min ét rækkehus med vandret skel

11 Hvornår udstykning? Udstykningsloven Vejadgang (adgang til off. vej - gående adgang er nok) Byggelov/Bygningsreglement/lokalplan Mindstegrundstørrelse Afstand til skel Bebyggelsesprocent Helhedsvurdering Motiver for udstykning Salg, eller delsalg Besparelser ifht. skatter og afgifter Forud for ejerlejlighedsopdeling (sokkeludstykning til etapeopdeling, fraskillelse af bygning der ikke kan opdeles efter EJL)

12 Eksempel, udstykning

13 Hvornår ejerlejligheder? Ikke udstykning efter udstykningsloven Kræver ikke tilladelse eksisterende lovlig anvendelse Landinspektør attesterer anmeldelse om opdeling! Hele ejendommen på bygningsniveau skal kunne opdeles Gerne særskilt hjemmel på enkelte bygninger Alle nye bygninger kan opdeles - kun nogle gamle kan! Hvad er nyt? Alle bygninger påbegyndt opført efter 1. juli 1966 Praktisk taget alt nybyggeri til beboelse opdeles i ejerlejligheder (undtagelse alment byggeri, andelsboliger) Hvilke gamle bygninger?

14 Hvilket gamle bygninger? 1. Bygning der udelukkende anvendes til andet end (helårs)beboelse (ferielejligheder, hoteller, ERHVERV etc.). MEGET VIGTIG MED OPDELINGS-TIDSPUNKT VED OMDANNELSE TIL BEBOELSE FØR IBRUGTAGNING 2. Taglejligheder som er opført efter 1. juli 2004 I uudnyttede tagetager /20-ejendomme (BBR.reg. 31. dec. 2003) Hvis der tilføres boliger i ledige erhvervslokaler. Krav om helårsbeboelse tinglyses. Kvalitetskrav for boliger. 4. Fredede bygninger jf. Bygningsfredningsloven (kræver Kulturstyrelsens godkendelse). 5. Bygninger der alene indeholder 2 beboelseslejligheder. Kvalitetskrav. 6. Kondemnerede boliger der efter ombygning indrettes til ungdomsboliger. Støttede ungdomsboliger i én ejerlejlighed ikke videreopdeles 7. Bygning hvor dele skal indrettes til ældreboliger. 8. Særregler om almene boliger.

15 EJERLEJLIGHEDER I EJERLEJLIGHEDSEJENDOMME DER LOVLIGT ER OPDELT I EJERLEJLIGHEDER KAN FRIT VIDEREOPDELES!!! (enkelte undtagelser, kvalitetskrav ved videreopdeling til bolig, bygninger før 1.juli 1966) DER KAN TILLIGE OVERFØRES AREALER MELLEM EJERLEJLIGHEDER Kan være en fordel at foretage opdeling tidligt i en omdannelsesproces og så videreopdele efterhånden som behovet opstår. OBS! OMBYGNINGER/ÆNDRET ANVENDELSE KRÆVER BYGGETILLADELSE

16 Kvalitetskrav A. Lejlighed nettoareal min 26 m² B. Køkkenareal min 7 m² C. Bad/toilet areal min 2,5 m² D. El, vand, afløb, WC med håndvask E. Varmeforsyning til alle beboelsesrum F. Isoleringskrav varmetab max jf. BR72 G. Indregulering af varmeanlæg i forbindelse med ovenstående H. Brandsikring, jf. brandsikring af ældre bygninger (1976) I. Beboelsesrum må ikke være gjort uhensigtsmæssige ifht. tidligere anvendelse.

17 Eksempel, ejerlejligheder

18 Omveje til ejerlejligheder Blandet bygning opført før 1. juli1966 nedlæg boliger til erhverv (Boligreguleringsloven) Bygning opført før 1. juli 1966 med 3 eller 4 beboelseslejligheder læg lejligheder sammen til 2 (Boligreguleringsloven)

19 Motiver for ejerlejligheder Delsalg Lige nu koster det gratis (ingen afgift) Samlet salg uden tilbudspligt til lejer (tal med din advokat) Fradrag ejendomsavancebeskatning (tal med din revisor)

20 Jeg forholder mig meget gerne til konkrete ejendomme, så ring eller skriv endelig Lars Astrup-Hansen M: E:

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

Fast ejendoms begreb

Fast ejendoms begreb Fast ejendoms begreb Køb af fast ejendom Indledning Ejendomsdannelsen Behovet for individualisering af ejendomme matrikelsystemet Individualisering af ejendomme Der er behov for nem individualisering af

Læs mere

Blandede boligtyper - i samme ejendom

Blandede boligtyper - i samme ejendom Blandede boligtyper - i samme ejendom Afgangsprojekt Pernille Mikkelsen og Malene Andersen Landinspektøruddannelsen Aalborg Universitet 2005 Blandede boligtyper - i samme ejendom Af Pernille Mikkelsen

Læs mere

Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk

Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk By- og Boligudvalget 2011-12 BYB alm. del Bilag 109 Offentligt Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk Sag Andelsboligforeningen

Læs mere

Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront

Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront Frederiksberg 1. august 2014 Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront Nærværende notat er udarbejdet efter henvendelse fra ejerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen har ønsket

Læs mere

Tilbudspligt. Erhvervslejeret

Tilbudspligt. Erhvervslejeret Tilbudspligt Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Tilbudspligt Introduktion Definition Tilbudspligt er en lovbestemt forkøbsret til en boligudlejningsejendom for en af lejerne nystiftet andelsboligforening.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Lejens fastsættelse i boliglejemål

Lejens fastsættelse i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejens fastsættelse i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Juridisk konsulent Niklas W. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd.

Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Hvidbog - behandling af høringssvar vedrørende lokalplanforslag nr. 072 for Gyldenstens Vænge Syd. Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Ditte og Ronni Hansen. Gyldenstens

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Husbåde. Vejledning om byggesagsbehandling

Husbåde. Vejledning om byggesagsbehandling Husbåde Vejledning om byggesagsbehandling af flydende boliger Maj 2004 Indledning I Forslag til lov om ændring af lov om ændring af byggeloven, planloven og lov om statens byggevirksomhed foretages en

Læs mere

Oplyst varmeforbrug / Energimærke

Oplyst varmeforbrug / Energimærke Korsbæk & Partnere Rådgivende ingeniørfirma KS Det er ikke altid klart for læseren hvad der menes med teksterne i et energimærket. Selve opbygningen af energimærket er standardiseret, og kan ikke ændres

Læs mere

Note 6 Fastlæggelse af en bebyggelses samlede omfang og. Note 7 B indvirkning på omgivelserne jf. de bygningsregulerende bestemmelser (2.2-2.

Note 6 Fastlæggelse af en bebyggelses samlede omfang og. Note 7 B indvirkning på omgivelserne jf. de bygningsregulerende bestemmelser (2.2-2. ROSKILDE KOMMUNE y, Kultur og Miljø sekretariatet DELEGATIONSPLAN FOR PLAN- OG TEKNIKUDVALGETS OMRÅDE Februar 2014 = eslutter I = Indstiller O = Orienteres Sagsområde 0. Generelt Håndhævelser af afgørelser

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 1, 4-14. 1.7 stk. 3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Ombygninger og forandringer.

Læs mere

Anvendelsesområde De administrative bestemmelser omfatter alt byggeri, der i dag er omfattet af henholdsvis BR 95 og BR-S 98.

Anvendelsesområde De administrative bestemmelser omfatter alt byggeri, der i dag er omfattet af henholdsvis BR 95 og BR-S 98. december 2006 Sag 6620-35 /mst/ovn/ejj/lj Gennemgang af de væsentligste ændringer i Bygningsreglement 2007 (BR 07) i forhold til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Bygningsreglement for småhuse 1998 (BR-S

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby 26. oktober 2012 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Kagbanken 2, 5580 Nørre Åby v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød, Tlf.: 45

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Indhold. Ajourføring - Ejendomme J.nr. 300-00019 Ref. jes/pdh Den 12. maj 2015

Indhold. Ajourføring - Ejendomme J.nr. 300-00019 Ref. jes/pdh Den 12. maj 2015 Ajourføring - Ejendomme J.nr. 300-00019 Ref. jes/pdh Den 12. maj 2015 Rapport fra udvalget til undersøgelse af mulighed for afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektørselskaber Indhold 1. Indledning...

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere