AUGUST ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG"

Transkript

1 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

2 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 2 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris Næstformand: Kasserer/vedligeholdelsesformand: Gerd Espenhain Bøwig Hjortevej 42, 3630 Jægerspris mobil Bestyrelsesmedlem: Bjarne Steenstrup Kirketorvet 5 1.tv., 2820 Gentofte mobil Sommerhus: Hjortevej 70 Bestyrelsesmedlem: Ib Hansen Hampelandvej 32, 3650 Ølstykke mobil Sommerhus: Alholmvej 35 Servitutformand: Dennis Møller-Andersen Ahornparken 8, 2970 Hørsholm mobil Sommerhus: Bellisvej 10 Bestyrelsesmedlem: Susan Lenz Hannelundsvej 18 mobil Rungsted Kyst Sommerhus: Fjordstien 2C Bestyrelsesmedlem: Gert Bædkel Møllevej 9, 3600 Frederikssund mobil Sommerhus: Alholmvej 10 BÅDELAUG Hornsved Bådelaug Syd (v/hjortevej) Formand: Keld Droob Gl. Kulhusvej 96, 3630 Jægerspris Hornsved Bådelaug Nord (v/fjordslugten) Formand: Jan Steffen Amagerbrogade th., 2300 København S Sommer: Strandvej 84 FREDERIKSSUND KOMMUNE Rådhuset: Torvet 1, 3600 Frederikssund Hjemmeside: Skovens vandværk: Frederikssund kom. i åbningstiden udenfor åbningstiden Skorstensfejermester: Søren Bryde, Kirkevænget 9, Jægerspris Håndkøbsudsalg: Dagli`Brugsen, Kulhuse Dong Energy Kunderservice, Nesa Alle 1, 2820 Gentofte Nærmeste politimyndighed: Frederikssund Politistation Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund 114 Alarmering: Ambulance, brand eller politi 112 Jægerspris lægecenter: Parkvej 3 A, 3630 Jægerspris Vagthavende læge (akut) Lægevagten HORNSVED BLADET: Udsendes gratis til alle grundejerforeningens medlemmer. Andre kan tegne årsabonnement på bladet ved at henvende sig til foreningens kasserer. Prisen udgør for tiden kr HJEMMESIDE: INFORMATIONSUDVALGET: Ansvarshavende: Iver Juhl Redaktør & annoncer: Gerd Bøwig Web-master: Lars Mann Pedersen DEADLINE: Læserbreve m.m. sendes til redaktøren, sidste frist for indsende af stof til Hornsved Bladet nr er den 1. februar PRODUKTION: CebraEstate ApS

3 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 3 Nyt fra bestyrelsen! HORNSVED BLADET 3 Formanden: Det er sol, sommer og meget varmt medens disse linjer skrives til bladet. En svag brise der afkøler, ville være ønskelig lige nu. Som bekendt er der deadline med udgangen af juni, hvorfor formanden skal til tangenterne. Men det er herligt at skrive til medlemmerne, når dette kan foregå i skyggen i det fri, hvor jeg nyder stilheden. Kun fuglene høres. Dette sommernummer er det sidste i år, og hovedindholdet vil omfatte den gennemførte generalforsamling i foråret. Der var ca. 50 stemmeberettigede inklusive fuldmagter, og mellem 75 og 100 medlemmer med ledsager, der mødte op til generalforsamling. Dette er et udtryk for, at man generelt er tilfreds med det arbejde, bestyrelsen udfører. I år havde servitutudvalget med henvisning til de krav, som vejmyndigheden stiller til vejenes farbarhed, stillet forslag om en vedtægtsændring, således at rabatten skulle klippes mere end blot de to gange årligt, vores vedtægter kræver. Forslaget faldt, trods et flertal stemte for, men vedtægtsændringer kræver ¾ af de afgivne stemmer er for, hvilket ikke var tilfældet. Den lange proces med valg af en revisor fremgår ikke helt af referatet, men det lykkedes at vælge en repræsentant. Dette er efter min opfattelse et udtryk for, at det bliver sværere og sværere at finde medlemmer, der vil udføre et stykke arbejde for foreningen. Trods bestyrelsen havde udarbejdet en vejledning til dirigenten, lykkedes det i kampens hede at vælge den i forvejen valgte suppleant, Gert Bædkel. Som konsekvens havde bestyrelsen alene en bestyrelsessuppleant. Antallet af suppleanter er efterfølgende reduceres til nul. Niels Christian Ingemanns - søn, der på generalforsamlingen blev valgt til næstformand, valgte kort efter generalforsamlingen at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen drøfte på det første bestyrelsesmøde, der skulle havde været det konstituerende møde, hvorledes vi kunne fortsætte uden næstformand. Jf. foreningens vedtægter, kan bestyrelsen ikke konstituere sig selv med næstformand, idet denne post vælges af medlemmerne på en generalforsamling. Bestyrelsen blev efter nogle drøftelser enige om, at den umiddelbart bedste løsning ville være at indkalde suppleanten til et nyt møde, hvor vi konstituerer bestyrelsen. Hvis det var muligt at besætte posterne med udvalgsformænd, ville bestyrelse kunne fortsætte sin virksomhed uden næstformand, så længe formanden var til stede. Konsekvens af denne beslutning er jf. foreningens vedtægter, at bestyrelsen kun kan forpligte foreningen på Nyt fra bestyrelsen... side 3 Referat af generalforsamlingen... side 8 Revisorpåtegning... side 21 INDHOLD I DETTE NR. Budget... side 23 Genbrugspladser... side 26 Ejerskifte... side 27

4 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 4 4 HORNSVED BLADET Vi er specialister i salg af fritidshuse og -grunde i Kulhuse Kontakt os på tlf: Ring for en gratis og uforbindende vurdering! Estate Mæglerne Peter Frølich Hovedgaden Jægerspris

5 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 5 HORNSVED BLADET 5 møder, hvor formanden er til stede. Bestyrelsesmedlemmerne er derfor enige om at tage højde for formandens kalender, når der planlægges bestyrelsesmøder. Jeg er meget glad for den fleksibilitet, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer her lægger for dagen. En ekstraordinær generalforsamling er derfor kun nødvendig, hvis formanden måtte få forfald. Bestyrelsen har konstitueret sig med Dennis Møller Andersen som formand for servitutudvalget, med Gerd Bøwig som formand for vedligeholdelsesudvalget, og med Suzan Lenz som sekretær. Med alene to blade årligt, er det vanskeligt at bringe nyheder. Kun indtrufne hændelser op til deadline kan bringes som nyheder i bladet. Derfor vil bestyrelsen i langt højere grad bruge vores hjemmeside til at informere. Ønsker man at være opdateret så kig på Det siges, at det er svært at bevare pessimismen på en solskinsdag. For de af vores medlemmer, der er ramt af den økonomiske krise og ikke længere har kunnet strække kreditten og er endt på tvangsauktion, forholder det sig anderledes. Jeg forstår deres pessimisme. De gennemførte tvangsauktioner førte til et tab. Det samlede tab i omkostninger og kontingent løber op, og vil belaste foreningens svarende til mellem 35 kr. og 50 kr. pr. medlem, et tab, der trods alt er beskedent i forhold til at miste sin ejendom. Tvangsaktionerne er ikke begæret af bestyrelsens advokat, men af de andre kreditorer, der har langt mere på spil. Med faldende priser på sommerhuse er det ofte kun de første prioriterer, der indfries i forbindelse med tvangsauktion. Derfor står bl.a. Hornsved Grunde-

6 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 6 6 HORNSVED BLADET jerforening og andre kreditorer uden mulighed for at få dækket tilgodehavender. Jeg har klart meldt ud, at vores advokat ikke skal byde på husene, med henblik på at betale de første prioritere ud, og sælge med fortjeneste. Det er over min moral at investere medlemmernes midler med henblik på, at foreningen tjener på andre medlemmernes økonomiske ruin. I øvrigt vil denne virksomhed være ud over foreningens formål. Bestyrelsen har fra ejendomsmæglerne høstet megen ros for vores hjemmeside, hvor alle oplysninger, der skal tilvejebringes for at berettige handler, er til stede. Det, at kommunen opkræver vores kontingent, gør det samtidigt let for mæglerne, at få kontingent behandlet i forbindelse med salg. Imidlertid har jeg modtaget et anbefalet brev, hvor den indgåede aftale opsiges. Afdelingen for ejendomsskat i Frederikssund Kommune har drøftet forholdet med bl.a. Kommunernes Landsforening og Frederikssund Kommunes jurister. Kommunen har konkluderet, at man ikke jf. kommunalfuldmagten kan forestå opkrævning for private. Den udlægning, der er tale om en kommunal opgave, er jeg ikke enig i. Jeg finder, at Frederikssund Kommune som et forretningsmæssigt område forestår opkrævning af kontingent for medlemmer af Hornsved Grundejerforening, samt at kommunen formidler opdateret adressekartotek og labels til bl.a. brug i forbindelse med udsendelse af bladet. Der er ikke tale om en opgave kommunen skal løse, men opgave kommunen kan løse, hvorfor der er indgået en aftale. Jeg har derfor drøftet sagen med Frederikssund Kommunes Borgmester, idet han, som borgmester for daværende Jægerspris Kommune, var en central spiller ved indgåelse af aftalen med Hornsved Grundejerforening. I henhold til aftalen betaler vi ca årligt for opkrævning af kontingent og opdaterede medlemskartotek. Dette beløb er konkurrencedygtigt til andre udbydere, idet vi trods alt kun er ca medlemmer og vejbidragydere. Jeg har skrevet til kommunen og til borgmesteren, at jeg finder en opsigelse af aftalen som en trussel mod foreningens virksomhed. Det er kun muligt at konkurrere med kommunens service og pris, såfremt man blandt foreningens medlemmer finder en person, der er villig til at udsende 1100 opkrævninger to gange årligt og efterfølgende kontrollere at pengene betales. For dette arbejde kan der alene ydes et forholdsvist beskedent honorar. Læg oven i dette at aftalen indebærer labels og adressekartotek. Vi kender ikke prisen for denne kommunale service der efter et mundtligt tilsagn godt kan fortsætte som et forretningsområde. Hvorfor kan opkrævning så ikke fortsætte? Det er min vurdering, at sagen er afgjort på et lavt niveau uden clearing på politisk- eller direktørniveau. Kommunen har bemærket, at min indsigelse også er sendt direkte til borgmesteren. Det har medført, at den følgende korrespondance er blevet meget formel. Er der mon en signalværdi heri? Bestyrelsen, i særdeles formanden for servitutudvalget, får tit henvendelser fra grundejerne, der ligger i strid med naboen om skel, træer eller andre forhold. Disse forhold er ikke reguleret af foreningens vedtægter men af landets love. Hegn reguleres af hegnsloven. I forhold hvor grundejerne er uenige, henviser bestyrelsen til hegnssynet, der kan afgøre sagen. Dette er imidlertid ikke gratis. Som udgangspunkt opnås med hegnssynets mellemkomst et forlig, hvilket indebærer, at grundejerne betaler halvdelen, ca kr. til hver. Anderledes forholder det sig med mange, ofte store træer, der er til gene for naboen. Ud over at skygge, vil høje træer ofte smide meget løv eller blomster. Nedfaldet løv, blomster og lign, har den frækhed ikke at respektere skel, men lægger sig hvor vinden

7 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 7 HORNSVED BLADET 7 blæser det hen. Og der er ofte over til naboen! Det værste ved gamle høje træer er risiko for at få dem ind over egen grund eller i værste fald blive ramt af et væltende træ. Hvad kan man gøre i denne situation? Som udgangspunkt er selv mange træer ikke et hegn, men betragtes som enkeltstående. Lovgivningen lægger op til et skøn, hvorfor jeg ikke kan give retningslinjer for, om der er tale om et hegn eller mange, enkeltstående træder. Tilkaldes hegnssynet, tager man først stilling til, om der er tale om hegn. Er der ikke er tale om et hegn, komme den der har anlagt hegnssynet til at betale hele regningen. Gener, der kommer fra mange enkeltstående træer, skal løses i retten. Man taler om, hvad man skal kunne tåle. Rettens behandling af sagen ender som hovedregel med forlig. Her er to vindere: parternes advokater. De får altid honorar for at behandle sagen. Frygter man, at naboens gamle høje træer vil vælte ind og forvolde skade på egen grund, kan man med baggrund i reglerne for forsikring, motivere til at få sådanne træer fjernet. Processen er følgende: Der skal af en ekspert udfærdiges dokumentation for, at træerne vil kunne vælte i storm og forvolde skade. Denne sendes til eget forsikringsselskab. Nu vil forsikringsselskabet rette henvendelse til naboen, og meddele, at der er risiko for, at træerne vil kunne forvolde skabe. Denne henvendelse ændre den normale forsikringspraksis, hvor det er skadelidtes forsikring, der skal betale, selvom det er naboens træer, der vælter. Yderligere vil henvendelse medføre, med forsikringsjuraens lidt kringlede sprog, at der kan være tale om grov uagtsomhed. I denne situation dækker forsikringen ikke altid. Risiko for at skulle til lommerne, starter ofte motorsavene, også mod træer, der tidligere var pæne. Konklusion: Det vil altid koste penge, hvis man ikke er enige om i hvilket omfang naboens træer eller hegn er pæne. Derfor: Tal med naboen, tag hensyn - så alle har sol og lys på grundene, og kan færdes også i blæsevejr uden frygt for at naboens træer vælter ind over en. Kasseren: Som lovet på generalforsamlingen af foreningens forrige kasser, vil der i dette nummer af bladet være en side med det rigtige budget, da der havdet indsneget sig en fejl i sidste linje. Vedligeholdelsesudvalget: Vi har heldigvis haft et tørt forår uden de store problemer med foreningens dræn, selv da vi fik regn i 48 timer i træk, var det meget få steder hvor vandet var højt, men det træk sig hurtigt tilbage, da solen begyndte at skinne igen. Der er bestilt nye skilte og nye standere hjem og de bliver udskiftet i løbet af den nærmeste tid, så nu håber udvalget, at bilerne ikke kører de nye skilte ned. Følgende veje bliver asfalteret i begyndelsen af september måned: Rosenvej Mosestien fra Alholmvej til Tjørnevej Klintevej fra Søvej til Strandvej Alholmvej Duevej Det betyder at de grundejere der bor på ovennævnte veje, skal se nærmere på deres beplantning langs vejen, hvis den vokser ud over rabatten og asfalten skal den beskæres ind til skel ellers kan Pankas ikke komme til med deres store maskiner og vi kan risikere at vores vejen ikke bliver asfalteret. Det er jo i alles interessere at vejene er i ordentlig stand, så fat hæksakse og grensaven så alle kan komme forbi.

8 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 8 8 HORNSVED BLADET Referat af generalforsamlingen den 3. maj 2009 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde de fremmødte velkommen til Hornsved Grundejerforenings generalforsamling Formanden konstaterede, at der er mange nye ansigter, og gav i den forbindelse information i relation til generalforsamlingens gennemførelse, herunder behovet for kontrol og udlevering af stemmekort. Formanden spurgte herefter, om der var et medlem til stede, der ville påtage sig opgaven som dirigent. Erik Rasmussen tilbød at være dirigent og blev valgt med akklamation. Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen er indkaldt i henhold til foreningens vedtægter. Bladet er fordelt af Postdanmark og er modtaget 27. marts. Generalforsamlingen er således varslet jf. vedtægterne og er beslutningsdygtig. Dirigenten meddelte, at der var 49 stemmeberettigede medlemmer og heraf var der 2 fuldmagter. Dirigenten gik over til dagsordenens punkt 2, valg af referent. Bestyrelsen foreslog Gerd Bøwig. Der var ikke andre, og Gerd blev valgt med akklamation. Dirigenten gik over til dagsordenens punkt 3, nedsættelse af stemmeudvalg. Dirigenten forslog, at der blev valgt en stemmetæller ved hvert bord. Følgende blev valgt: Bord 1: Susanne Drøhse Bord 2: Lars Mann Petersen, Bord 3: Susan Lentz Bord 4: Lotte Lyksborg Bord 5: Liselotte Berring Dirigenten gav ordet til formanden, med henblik på bestyrelsens aflægning af beretning, jf. dagsordenens punkt 4. Formanden indledte beretning med at konstatere, at bestyrelsen også i år har set frem til på den ordinære generalforsamling, gennem beretningen, at kunne afrapportere det arbejde, der er blevet udført siden sidste generalforsamling. Bestyrelsen har delt beretningen mellem sig, således at jeg indleder med de overordnede betragtninger. Udvalgsformændene og kassereren vil efterfølgende komme med deres bidrag. Jeg skal derfor opfordre til, at bemærkninger fra medlemmerne afventer delberetningerne fra udvalgsformændene, således at bemærkninger og spørgsmål fremsættes efter alle bidrag er fremlagt, og inden vi behandler regnskab og budget. På generalforsamlingen sidste år vedtog medlemmerne et nyt regelsæt samlet i foreningens vedtægter. Derved har foreningen fået et regelsæt, der giver et bedre overblik over formål, medlemskreds og de forpligtelser, der påhviler medlemmer og bestyrelse. Når bestyrelsen igen i år fremsætter et ændringsforslag, skyldes det behovet for at præcisere hvilke regler, der gælder for rabatter. Vedligeholdelse af rabatten er det eneste pligtarbejde, der pålægges medlemmerne. Langt hovedparten af vores medlemmer slår græsset i rabatten langt hyppigere end én gang månedligt, hvorfor forslaget ikke får konsekvens for disse. Forslaget medfører, at græsset i rabatten skal slås 2-4 gange mere, et arbejde der skønsmæssigt tager i alt en times tid. Bestyrelsen har fremsendt forslaget for at sikre, at vejene, herunder rabatter, er farbare. Sker der faldskader eller lign på grund af højt græs, kan grundejeren blive

9 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 9 HORNSVED BLADET 9 pålagt at betale erstatning. Forholdet kan sammenlignes med den pligt, der gælder for glatførebekæmpelse. Jeg skal understrege, at der her er tale om et eksempel til sammenligning, idet Frederikssund Kommune ikke har pålagt grundejerne i sommerhusområde at foretage glatførebekæmpelse. På den ordinære generalforsamling i 2008 fastholdt grundejerne, at bådelaugene skulle være knyttet til grundejerforeningen som underafdelinger. Bestyrelsen tog dette til efterretning, og har gennem årets forløb søgt en dialog med bådelaugene, herunder ikke mindst med Bådelaug Syd. Bestyrelsen fandt det rimeligt, at Bådelaug Syd skulle bidrage til betaling for istandsættelse af Hjortevej langs stranden. Bådelaug Syd har efterfølgende selv bekostet en istandsættelse, således at også den vej fremstår i god stand. Ingen af bådelaugene har, trods det fremgår af vores vedtægter, fremsendt regnskab og medlemslister til bestyrelsen. Bestyrelsen konstaterer, at trods der er mangel på bådepladser, er der flere af bådelaugenes medlemmer, der ikke kan være medlem af Hornsved Grundejerforening. For at presse bådelaugene har Hornsved Grundejerforenings bestyrelse kun en handlemulighed. Vi kan indstille til Kystinspektoratet, at dispensation til svajliggerområdet bringes til ophør. Dette vil ikke hindre, at der fortsat ligger både for svaj, idet enhver båd må henligge for eget anker. Det er alene de faste fortøjningsanordninger på søterritoriet, der kan skrides ind over for. Jf. foreningens vedtægter forestår foreningen vedligehold af de inden for foreningens område værende veje, hoveddræn og fællesarealer. I forbindelse med den første asfaltering af vejene og nedlæggelse af hoveddræn har foreningen haft behov for en finansiering. Vejene blev finansieret gennem pantsætning af fællesarealerne, og Dråby Sogn (senere Jægerspris Kommune) lagde ud for drænarbejdet. Foreningens fællesarealer har nok værdi for medlemmerne, men fællesarealerne har ingen salgsværdi, da de er omfattet af 300 meters strandbeskyttelseszonen. Jeg har drøftet med Frederikssund Kommune, hvorledes mulighederne er for en evt. finansiering af en hovedreparation af foreningens dræn. Frederikssund Kommune finder ikke, at de må eller kan yde bankvirksomhed. Finansiering af større opgaver skal derfor betales af grundejerne selv. Dette medfører, at bestyrelsen må se flere år frem og på den ordinære generalforsamling i 2010 give et bud på udgifter og indtægter 3-5 år fremadrettet. Formålet er, at der stilles forslag om større bidrag fra grundejerne, der sikrer, at der opbygges en fond, der kan bruges til afholdelse af større udgifter herunder en omfattende renovering af hoveddrænene. Bestyrelsen forudser, at drænene der nærmer sig 50 år skal renoveres, og at drænene skal dimensioneres til de langt større mængder af nedbør, der forudses. Den 1. april udløb den tidsbegrænsede dispensation til helårsbeboelse i sommerhuse. I Hornsved Grundejerforening har ca. 14% af medlemmerne adresse i sommerhuset. Hvor mange, der har dispensation til helårsbeboelse, er ikke klart for bestyrelsen. Frederikssund Kommune vil forfølge de, der har adresse i sommerhuset uden dispensation. Jf. planloven kan der, på baggrund af en individuel vurdering, gives dispensation. Bestyrelsen varetager de interesser, der er fælles for grundejerne, hvorfor bestyrelsen ikke har foretaget sig noget i relation dispensation. Denne holdning blev fremlagt på generalforsamlingen 2008 hvor medlemmerne tog dette til efterretning. Fra 1. oktober i år vil de, der ikke har forholdet i orden, blive mødt af krav om fraflytning af Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommune har besluttet at harmonisere afhentning af renovation mel-

10 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side HORNSVED BLADET lem de tidligere kommuner. For os betyder det, at der er sket udskiftning af skraldespand til en spand, der rummer 50 liter - eller ca. 25% mere. Harmoniseringen medfører, at renovationen bliver helårlig, der skal ikke i sommerhusområder foretages affaldssortering og entreprenøren, der afhenter affaldet, skal køre i mindre biler, af hensyn til belastningen på vores veje. I 2009 får grundejerne afhentet renovation resten af året, uden merbetaling. Udgift til renovation for 2010 kendes ikke endnu, idet der ikke er indhentet tilbud. Bestyrelsen har ikke haft medbestemmelse på harmoniseringen, men bestyrelsen finder, at det er en god ide med helårsrenovation. Bl.a. fordi vi om vinteren ofte står med større mængder affald i foreningens skraldespande på fællesarealerne, som bestyrelsesmedlemmerne herefter må fjerne. Foreningens hjemmeside, anvendes mere af grundejerne. Der er nu ca hits på siden. Bestyrelsen søger at lægge information af interesse for medlemmerne ud på siden så hurtigt, som denne information bliver tilgængelig. På generalforsamlingen har veje og hastighed altid været emne. I år ingen undtagelse. Hornsved Grundejerforening har rejst spørgsmålet om hastighed over for vejmyndigheden, der igen har drøftet forholdet med politiet. Som bekendt skal hastigheden altid afpasses efter forholdene. Området er omfattet af den generelle hastighedsbegrænsning for bebyggede områder, dvs. 50 km/t. I vores vedtægter har vi bestemt, at højeste hastighed er 25 km/t. Denne hastighed passer langt bedre til forholdene i vores område. Vejmyndigheden vil gerne behandle forslag fra grundejerforeningernes bestyrelse om en officiel skiltning med en lavere hastighed end 50km/t. Forslaget indebærer, at Foreningens veje udlægges som stillevej med hastighedsbegrænsning på 25, 30 eller 40 km/t. Dette kræver særlige skilte ved alle indkørsler og chikaner på vejene. Der er i min optik ingen tvivl om, at vi skal betale for dette. Som jeg sagde tidligere, har bestyrelsen erkendt behovet for at lægge til side til renovering af bl.a. hoveddræn, hvorfor der ikke uden store kontingentstigninger kan afholdes udgifter til hastighedsdæmpende foranstaltninger i år. Jeg skal derfor, som et gratis tiltag, opfordre grundejerne til at lette trykket på speederen, når de kører i vores område, og overholde de regler, vi selv har vedtaget. Herefter afgav formanden for vedligeholdelsesudvalget Gerd Bøwig sin delberetning. Jeg har gennemført et møde i november 2008 med Biolog Minna Møller, Frederikssund Kommune, omhandlende vedligeholdelse af Hornsved Grundejerforenings dræn. Der vil i løbet af 2009 blive udsendt information til de grundejere, som vil blive direkte berørt. Det er i alles interesser, at grundejerne holder øje med de drænbrønde, som ligger inde på deres egne grunde bl.a. med henblik på at imødegå en tilstopning. Der arbejdes stadig på at få lavet en oversigt efter TV-inspektion af drænene. Det har vist sig at være et større arbejde end først antaget. Der har i november/december 2008 været problemer med drænet omkring Jægerstien som løber videre ad Alholmvej, Strandvej og ud til Højen. Problemet er blevet løst her og nu, men der vil på et senere tidspunkt være behov for tiltag, der kan løse det tiltagende problem med dette dræn. Der er indhentet tilbud på asfaltering af veje i 2009, men tilbuddet overstiger det i budgettet hensatte beløb. Bestyrelsen lægger op til, at der tages af formue. Der er indhentet tilbud på renovering af de skilte, som skades af påkørsler. Udvalget

11 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 11 HORNSVED BLADET 11 forventer, at arbejdet bliver sat i gang i løbet af sommeren. Der er indhentet tilbud på græsslåning af fællesarealerne ved Højen og Bakkevej/Vibevej, disse arealer bliver slået 2 gange om året. Bænkene på fællesarealerne blev renoveret i 2008, så de skulle gerne holde nogle år frem i tiden. Der er blevet udskiftet et brønddæksel på drænbrønden på Højen, som var kørt i stykker, når der bliver slået græs. Brønden vil i løbet af 2009 blive afmærket, så dette ikke sker igen. Affaldsstativerne, som har over stået i min baghave vinteren over, har jeg været ude og sætte op i begyndelsen af april måned. Hvem er det, som synes det er sjovt at fjerne de jernrør, som er sat i jorden, der bruges til at fæstne affaldsstativerne fast til, så de ikke blæser væk. Det er ved gud ikke nemt, at vedligeholde vores områder, når udvalget bliver modarbejdet. På fællesarealet ved Vibevej og Højen manglede jernrørene, så jeg var nødt til at binde affaldsstativerne fast til skiltet med Hornsved Grundejerforenings ordensregler og dette ser ikke kønt ud, og løsningen er ikke holdbar i længden. Der åbenbart en del medlemmer, som tror at vedligeholdelsesudvalget går ud og samler deres affald op, som man bare smider om vinteren, der hvor affaldsstativerne plejer at stå. Det gør udvalget ikke alle har egne skraldespande så brug dem. Affaldet omfatter f.eks. poser med hundelorte, små bitter flasker, gummisko, plastikbakker, øldåser og meget andet affald. Hvis man kan bære dette på udturen, kan man også bære det helt hjem. Her til slut vil jeg fortælle om et par oplevelser som udvalget kommer ud for. Jeg modtager en mail fra et medlem om vand på hans grund, og han mener, at det er drænet ude i vejen, som ikke virker. Udvalget aftaler møde med grundejeren en lørdag formiddag, hvor vi har en rigtig god snak om foreningens drænproblemer samt hans problem. Jeg mente dog, at hans her og nu problem stammede fra hans egen tilslutning til foreningens dræn, som ikke er korrekt lavet. Vedligeholdelsesudvalget har fået udleveret en pjece fra Frederikssund Kommune om Vejledning i vedligeholdelse af private vandløb, som jeg udleverede til grundejeren og vi aftalte, at jeg førstkommende mandag skulle jeg bestille slamsuger for at få hul igennem brønden. Søndag eftermiddag går Ib tur og kommer forbi omtalte grund. Ib ringer til mig og siger, nu er vandet væk. Vi kører begge til stedet omgående og kan se, at den lille brønd, som jeg mente var problemet, var blevet renset op. Vandet kunne efter oprensning løbe væk på under et døgn. Det var godt, at vi have set ovenstående, ellers var der blevet bestilt slamsuger, og foreningen havde haft en udgift til ingen nytte. En mere glædelig oplevelse var en mail fra en grundejer, som havde læst i bladet, at udvalget opfordrede medlemmer til selv at holde øje med drænbrønde inde på egne grunde. Grundejeren mente, at brønden på hendes grund ikke løb som den skulle. Jeg lovede at se på problemet lige inden påske. Lige efter påske modtager jeg så en mail om, at brønden efterfølgende trak som den skulle, så alt var i orden. Formanden for servitutudvalget Niels Christian Ingemannssøn konstaterede i sin delberetning, at der har været et indlæg i Hornsved Bladet marts 2009, om udvalgets arbejde og problemer siden sidste generalforsam-

12 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side HORNSVED BLADET ling. Servitutformanden ville derfor ikke igen redegøre detaljeret for dette, men blot komme med et kort resumé, samt en handlingsplan for det kommende år. Som nævnt i bladet havde vi en god start ved første servitutkørsel, hvor det kun var nødvendigt at sende 96 påtaler ud. Ordet kun skal ses i relation til tidligere år, hvor det var nødvendigt at fremsende over 200 påtaler. Men ballonen revnede, inden efteråret indtraf, var vi oppe på 160 påtaler. Det er ca. 15% af samtlige grundejere, vi har betjent med et lille brev, og efterfølgende kontrolbesøg. Porto udgift: 880,00 kr. Hertil udgift til kuverter, brevpapir, kørsel m.v. Jeg skal ikke her komme ind på de ubehageligheder, jeg har været udsat for fra enkelte grundejere, men det er positivt, at kun 5 påtaler ikke er efterkommet, og de er derfor videresendt til Frederikssund Kommune. Her kommer vi så ind på handlingsplanen for servitutudvalget, for desværre er kommunens sagsbehandling så langsom og ineffektiv, at bestyrelsen har besluttet at konsultere og evt. overdrage førstkommende tunge sag til en advokat. Her må vi så få en vurdering af sanktionsmuligheder over for de grundejere, der ikke overholder foreningens vedtægter og ordensregler. Desuden er der til stadighed store problemer med parkering til ulempe, og det vil udvalget gøre noget ved i det kommende år. I yderste konsekvent med politiets hjælp. Vi har nemlig her fået en utrolig god opbakning med fjernelse af uindregistrerede køretøjer. På 2 dage er det nemlig lykkedes at få fjernet 3 biler, blot ved en opringning fra politiet, der meget venligt har tilbudt ejerne at fjerne køretøjerne mod en fremsendelse af girokort og bøde. Slutteligt har servitutudvalget arbejdet på at få tilladelse til opsætning af officielle vejskilte med 25 km hastigheds begrænsning, men dette har politiet desværre sagt nej til. De er dog åbne for et forslag om at området klassificeres som stilleveje, så udvalget vil snarest lave et udkast til dette, samt budget, så det kan fremlægges som forslag på næste generalforsamling. Gerd Bøwig afsluttede med informationsudvalgets delberetning. Hornsved Bladet blev ikke forsinket, og kom endda ud i meget god tid inden generalforsamlingen. Jeg har talt med vores bureau, Cebra, der håber at kunne fortsætte virksomheden. Vi skal dog være klar over, at Cebra er hårdt ramt af finanskrisen. Som konsekvens kan vi komme til at finde en anden, der kan sætte, trykke og klargøre bladet til forsendelse. Hvis uheldet er ude, skal vi også være opmærksomme på, at hvis et andet firma skal trykke Hornsved Bladet, skal annoncørerne betale for en ny opsætning af annoncer, og der kan være nogle, som ikke har lyst til denne ekstra udgift. Formanden præsenterede herefter bestyrelsesmedlemmerne, med mest vægt på de, der ikke havde, eller skulle aflægge delberetning. Det er: Bestyrelsesmedlem Dennis Møller Andersen. Bestyrelsesmedlem, Bjarne Steenstrup. Bestyrelsesmedlem Ib Hansen, der ikke var til stede. Bestyrelsen har modtaget en fuldmagt for Ib Hansen. Ib Hansen kunne desværre ikke deltage i generalforsamlingen, idet han gennemfører en medicinsk behandling. Bestyrelsen har over for Ib Hansen ønsket god bedring. Dirigenten satte herefter beretningen til debat. Jesper Bank, Fasanvej 9: Jeg ved, at formand og næstformand har været til møde i kontaktudvalget i november måned 2008, og har erfaret, at drænene er rimelige belastede i øjeblikket. De store

13 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 13 HORNSVED BLADET 13 mængder af spildevand der udledes f.eks. Kursuscentret og Efterskolen, kan medføre krav om en kloakering i Jeg ønsker derfor oplyst, om kloakering på disse steder også vil medføre, at der bliver lagt kloakledninger ned andre steder, og vil vi blive pålagt at tilslutte os disse kloakledninger, og hvordan vil det så påvirke vores dræn, når der nødvendigvis må være noget vand, der går fra på den konto. Iver Juhl overlod svaret til byrådsmedlem Torben Pettersson, som sidder i Teknik og Miljø, Frederikssund Kommune, som svarede: Der er på nuværende tidspunkt ingen planer om at kloakere Kulhus området. Ændrede lovkrav kan på et senere tidspunkt - måske om år, medføre behov for kloakering. Der foreligger ingen planer pt. Christoffer Buchhorn, Fasanvej 6: Vi har mailet sammen omkring meget vand på vores grund, at vi næsten skal have vaders på nogle gange. Jeg vil spørge om bestyrelsen vil tænke på det i forbindelse med renovering af drænene. Gerd Bøwig svarer: Det er fuldstændig rigtigt, at vi har mailet sammen. Jeg har også været henne og på din grund, men på det tidspunkt var der tørt. Jeg véd at området er vådt, men der er ingen dræn på Fasanvej. Drænet starter på hjørnet at Hjortevej/Fasanvej. Vil du tilsluttes foreningens dræn, skal du søge både Frederikssund Kommune og bestyrelsen. Der ligger helt klare regler for hvordan det skal gøres, men det kan vi evt. vende tilbage til. Christoffer Buchhorn, Fasanvej 6: Jeg vil gerne opfordre bestyrelsen til at se på problemet. Gerd Bøwig svarer: Bestyrelsen vil se på problemet. Du kan fremsende din anmodning skriftligt. Der skal lægges dræn fra hjørnet af Hjortevej og hen til din grund. Du skal selv betale for tilslutningen inde fra din grund og ud til eksisterende dræn. Der var ikke flere der ønskede ordet, og dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. Dirigenten overgik til dagsordenens punkt 5: Godkendelse af regnskab. Kasserer Leif Jensen beklagede en mindre typografisk fejl på budgetsiden i Hornsved Bladet. For 2008 udviser driftsregnskabet for vedligeholdelseskontoen et underskud på 19 t.kr (helt præcis er det ,34). Tilsvarende skulle det realiserede resultat for 2008 for vedligeholdelseskontoen også være 19 t.kr. på siden for budget, men her er resultatet (sidste linje på siden) vist som 0 kr. De 0 kr. skulle altså være 19 t.kr. og som følge af dette skulle afvigelsen på 3 t.kr. tilsvarende have været 22 t.kr. Som sagt en beklagelig fejl på budgetsiden, mens det officielle driftsregnskab absolut er retvisende. En korrigeret budgetside kommer i Bladet sammen men referatet fra generalforsamlingen. Også i år balancerede administrationskontoen med et større overskud nemlig 25 t.kr. end det budgetterede på 3. På vedligeholdelseskontoen endte året som nævnt tidligere - med et underskud på 19 t.kr. eller 22 t.kr. dårligere end budgetteret. Endelig blev året afsluttet med en årsrevision, hvor foreningens nye revisorer fremkom med påtegnelser, der ikke nåede at komme med i Hornsved Bladet. Det detaljerede regnskab er gengivet i Hornsved Bladet sammen med indkaldelse til denne generalforsamling. Der er imidlertid enkelte afvigelser fra det oprindelige budget, som skal kommenteres, lige som en række bemærkninger til regnskabet i øvrigt

14 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side HORNSVED BLADET vil være på sin plads. Gennemgangen tager udgangspunkt i siden med budget, hvor tallene for 2008 kommenteres. For Administrationskontoen har vi igen for 2008 set en del kontingentrestancer. Efter rykkerprocedure fra foreningens side, er de ubetalte kontingenter blevet overdraget til foreningens advokat for retslig inddrivelse af restancerne. Af i alt 11 medlemmer med restancer blev 10 overgivet til advokat. På grund af den sene behandling af kontingentrestancer i 2007 har foreningen for 2008 opnået at få 3 t.kr. ind i gebyrer i forbindelse med kontingentrestancer. Foreningen har opretholdt samarbejdet med Lokalbanken og igen i år forbedret renteafkastet til nu 9 t. kr. mod de budgetterede 4 t.kr. For Hornsved Bladet skuffede indtægten fra annoncører med kun 18 t. kr. mod budgettet på 33 t. kr. Dette skyldes dog primært at Bladet kun udkom i 2 numre i 2008 mod de budgetterede 3 numre, men også et mindre antal af de store og værdifulde annoncer. Med kun 2 numre er udgiften også tilsvarende lavere, og Bladet kan således udvise et mindre overskud efter allokering af 50 kr. i bidrag fra alle medlemmer og vejbidragsydere. Som det kan ses i driftsregnskabet blev overskuddet på næsten 3 t.kr. På udgiftssiden har vi endvidere igen generelt haft et mindre forbrug end budgetteret. Og igen for 2008 er det lykkes at få alle inkassosagerne igennem uden omkostninger for foreningen. Totalt har det givet et overskud på administrationskontoen på 25 t. kr. mod det budgetterede på 4 t. kr. Dette må betragtes som meget tilfredsstillende. På vedligeholdelseskontoen afviger vedligeholdelse af dræn. Her blev 10 t.kr. overført fra 2007 og der var således 50 t. kr. plus de overførte 10 t.kr. til rådighed, mens der kun blev bogført udgifter for 31 t. kr. Dette skyldes ikke et mindre aktivitetsniveau, men det faktum, at foreningen manglede at modtage faktura for udført arbejde. Den manglende faktura blev først modtaget i februar og vil således blive bogført for Fakturaen for bl.a. TV-inspektion lød på 43 t.kr. der - som også påpeget af revisorerne - burde være hensat i regnskabet. Var den manglende faktura modtaget og bogført ville foreningen således have anvendt ca. 74 t.kr eller 24 t.kr. mere end budgetteret. I stedet er kun bogført de 31 t. kr. mod de budgetterede 50 t.kr. - men altså med en ekstra faktura på 43 t.kr. til bogføring i 2009 regnskabet. Udgiften til planlagt vedligeholdelse af fællesarealerne har vist sig meget større end budgetteret. Her er anvendt 60 t. kr. mod de budgetterede 15 t. kr. Dette skyldes især placering af kampesten ved fællesarealerne samt reparation af bænke. Totalt har det givet et underskud på vedligeholdelseskontoen på 19 t. kr. mod et budgetteret overskud på 3 t.kr. Og havde foreningen modtaget den manglende dræn-faktura havde underskuddet været endda væsentligt højere. Dette må betragtes som særdeles utilfredsstillende. Status: På aktivsiden udestår kontingentbetalinger fra 12 medlemmer og betaling af annoncer fra 2 annoncører for i alt 12 t.kr. Per dags dato udestår stadig ca. 8 kontingentbetalinger og 1 annoncefaktura. Med baggrund i årets samlede overskud er formuen forøget med 7 t. kr. til nu 422 t. kr. Revision: Årsregnskabet revideres af foreningens revisorer, der for 2008 begge er nye idet Herluf Petersen er tiltrådt som suppleant for Maia

15 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 15 HORNSVED BLADET 15 Petterson. Som nævnt er påtegnelser til regnskabet modtaget efter Bladets deadline, men oplæses efterfølgende for generalforsamlingen af dirigenten. Begges påtegnelser fastslår, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver og passiver. Dirigenten oplæser de 2 revisorpåtegninger, og erindrer om, at påtegningerne bringes i bladet sammen med referat fra generalforsamlingen. Dirigenten satte herefter kassererens beretning til debat. Niels Vrist, Hjortevej 4. Ved udsendelsen af Hornsved Bladet undrede det mig, at der ikke var nogle revisorpåtegninger med, men jeg forstår at de fremkom senere. Det finder jeg som medlem af foreningen beklageligt, for i henhold til foreningens vedtægter 11, står der, at påtegningerne skal udsende sammen med regnskabet. Der kan selvfølgelig opstå situationer, hvor det ikke kan lade sig gøre, så må bestyrelsen tage fotokopier af revisorpåtegningen, som deles ud på generalforsamlingen. Iver Juhl svarer: Det har ikke været muligt for bestyrelsen at tilvejebringe, det nødvendige antal fotokopier, da revisor Leif Bernth revisionsrapport først er modtaget 1. maj. Leif Bernth begrunder i en mail, som jeg vil læse op, hvorfor vi først nu får rapporten: Hej begge to. Bedre sent end aldrig. På grund af sygdom og efterfølgende travlhed med revisionsarbejde, kommer den (red.: revisorpåtegning) desværre først nu. Jeg kan forstå på Iver, at Herluf Petersen selv har sendt en rapport, som jeg først har fået en kopi af i dag. Herluf Petersen har p.t., da han er ude at sælge huse, ikke set min rapport, men vi har talt om den. Så er det op til Jer at afgøre om hans navn skal slettes på min rapport eller ikke. Niels Vrist tog dette til efterretning. Revisor Leif Bernth: Jeg er glad for at Niels Vrist nævnte 11, for jeg synes også at det var mærkeligt, at vores blad incl. regnskaber var afleveret til trykning, inden regnskabet var blevet revideret. Vi har først fået materialet til revision d. 17/2-09, og vi har endda frist til d. 10/3-09. Jeg tvivler slet ikke på, at bestyrelsen laver et stort stykke arbejde, men det er ligesom om, man skal være lidt mere fremme i skoen omkring det administrative, så vi får det hurtigere. Derved ville vi jo også havde opdaget den regning, som ikke var kommet med. Den er dateret 28/ Jeg kan jo ikke sige, hvorfor den først er kommet frem nu. Der har jo foreligget et tilbud, så man har jo vidst at den skulle komme, man kan jo godt få den tanke, at så ville regnskabet have set bedre ud. Så har der gennem tiderne være lidt tvivl om, hvor meget revisorerne skal lave. Der står jo i 11, at vi skal være kritiske, men der har været en tendens til, at mange revisorer - også medrevisor Herluf Petersen - bare skal lave bilagskontrol og afstemme konti. Hvis der mangler nogle bilag, så kan vi jo ikke kontrollere, med mindre vi har et grundlag for at se, hvad det er, der mangler. Jeg vil gerne vide lidt mere om, hvad der ligger til grund for de tal, som I har i jeres regnskab. Udover der er kommet nogle tilbud fra kreditorerne og leverandører, så findes der 3 underbilag, som ikke tidligere har været tilgængelige for revisorerne. Der findes en oversigt over, hvad bestyrelsen har bevilliget sig selv i honorar, det er jo interessant at se, om der er udbetalt honorarer i overensstemmelse hermed. Der findes en fortegnelse, over hvad annoncerne

16 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side HORNSVED BLADET koster, og hvad annoncører skal betale. Det er også interessant at se, om annoncørerne betaler, hvad de skal, og om der bliver sendt de regninger, der skal. Så kommer det vigtigste, som fremgår af min påtegning. Jeg tror godt, vi kan være enige om, at pengene ligger bedst i vores lommer. Kan vi ikke få lov til at beholde alle pengene, så skal de ligge i grundejerforeningen lomme. Det er 700 kr. sidste år, de forfalder til betaling 1/1, så synes jeg ikke bestyrelsen i denne sag har hjulpet os godt nok. Der er en aftale fra 2003 eller 2004 med Jægerspris Kommune, det er i øvrigt den samme borgmester, der er i Frederikssund Kommune nu, prøv at hold fast i datoerne. Jeg og alle jer andre har betalt rettidigt senest den 1. januar, så synes jeg det er mærkeligt at foreningen først få vores penge den 7. april. Den anden rate skal vi betale 10. Juli, skulle være på bankens konto d. 1/9. De penge får vi den 4/11. Det er ikke små penge vi taler om, det drejer sig om på årsbassis, så kommunen bruger os som kassekredit. Det finder jeg ikke rimeligt, jeg ved godt den aftale ligger der, den kan måske ikke umiddelbart ændres. Formanden har oplyst til mig, at det var et diktat, det er muligt, men så må man genforhandle aftalen. Så når vi vender og drejer tallene lidt, så er det ikke bare et bilags kontrol, det er noget som hjælper os, hvis vi kan få ændret det. Det er derfor min med revisor Herluf Petersen ikke ville skrive under på min revisorpåtegning. Jeg er også valgt til at varetage jeres interesser. Jeg synes, det er noget vi skal arbejde på at få ændret, det viser sig i øvrigt at Frederikssund Kommune bare kunne sende os et á conto beløb, for det viser sig at 98% betaler til tiden, hvorfor skal de så beholde vores penge så længe, det kan jeg ikke se. Iver Juhl svarer: Revisorerne har frist til den 10. marts. Vi har modtaget revisionspåtegningerne fra Herluf Petersen og Leif Bernth hhv. 17. februar og 1. maj. Kontrakten med Frederikssund Kommune vedr. opkrævning af kontingent ligger fast. Det er en del af aftalen, at der ikke overføres penge med det samme til os. Generalforsamlingen har taget til efterretning, at opkrævning af vores kontinent gennemføres af kommunen. Opkrævningen sker på baggrund af en kontrakt, der har ½ års opsigelse. Vi kan således ikke for indeværende år opsige kontrakten. Opsiges kontrakten, vil dette medføre et betydeligt merarbejde til kassereren, og vi vil samtidig miste data fra kommunen, der bruges til at ajourføre medlemskartoteket. Bestyrelsen har drøftet det hensigtsmæssige i, at kontingentet opkræves i forbindelse med første rate, men dette giver forskellig 1. og 2. rate, og en ikke ubetydelig merudgift i januar. Kasserer Leif Jensen kommenter revisor Leif Bernths indlæg: Jeg har 2 små ting til Leif Bernts kommentarer. Man kunne godt få det indtryk, at bestyrelsen havde gemt interessante informationer for denne og tidligere revisorer. Det er absolut ikke korrekt. Alle dokumenter af relevans for regnskabet er tilgængelige for revisorerne. De kan spørge om hvad som helst. Leif Bernth spurgte om nogle dokumenter, som han kiggede på. Sådan er det. Den anden ting, jeg godt vil sige lidt om, er tidspunktet for årsrevision. Leif Bernth påpeger helt korrekt, at den blev gennemført meget sent. Det skyldes forskellige forhold, bl.a. et kasseeftersyn som blev foretaget i oktober 2008, ikke var afsluttet med fremsendelse af en rapport, som jeg gentagne gange havde bedt om. Så jeg sad faktisk og ventede konstant på at få informationer fra revisorerne, så vi kunne indkalde til årsrevision. Revisor Herluf Petersen: Jeg bakker fuldt op om bestyrelsen. Jeg synes, det er prisværdigt, at de yder den indsats, de gør.

17 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 17 HORNSVED BLADET 17 Jeg kom lidt hovedkulds ind i det hele. Min medrevisor havde mange års erfaring, og jeg lyttede til, hvordan proceduren skulle være. Jeg synes, at når revisorer skal revidere 3-4 gange om året, at revisorerne får indkaldt til disse revisionsmøder. Det er nok ikke sket. Jeg er på valg i år og stiller ikke op igen. Jeg synes simpelt hen ikke, vi kan forsvare den revision, der er foregået. Jeg skal derfor opfordre min med revisor til at trække sig, så der kan vælges 2 nye revisorer. Jeg synes ikke, vi kan byde en generalforsamling den måde, revisionen er foregået på. Jeg vil sige, at det ikke er kassererens skyld. I februar måned fremsendte jeg en revisorpåtegning til Leif Bernth. Han siger, han ikke har modtaget den. Jeg fremsender den så igen 1. Maj. Jeg ser Leif Bernths revisorpåtegning i dag, 3. maj, hvor Leif Bernth har sat mit navn på. Efter aftale med formanden er mit navn streget ud. Jeg kan ikke underskrive et dokument, som jeg ikke har set. Jeg synes simpelthen at man bør vælge 2 nye revisorer. Niels Vrist, Hjortevej 46: Jeg er lidt ked af at høre, hvad Leif Bernth sagde, fordi det undrer mig lidt, at der skulle være usikkerhed over hvilket arbejde, revisorerne skal lave. Jeg var selv med til i min tid i bestyrelsen i 2007, at få lavet og godkendt et kasse- og regnskabsregulativ, som grænsedrager arbejde og ansvar mellem revisor og kasserer. I dette godkendte kasse- og regnskabsregulativ er der ingen tvivl om, hvordan disse ting skal køres. Tager man udgangspunkt i det, er man et godt stykke ad vejen. Endvidere er der lavet revisorer rapporter ved de tidligere års kasseeftersyn. Dem kunne man jo lige se på, og erfare hvordan det er foregået tidligere, hvis man skulle være i tvivl. Så jeg vil anbefale, hvem der end nu kommer til, at man tager udgangspunkt i kasseog regnskabsregulativet, så har man fået afgrænset arbejdsområdet. Der er lavet et sæt regler, som jeg synes man skal bruge. Dirigenten satte herefter regnskabet under afstemning. Dirigenten spurgte til, om der var nogen, der stemte imod. Det var der ikke, og dirigenten konstaterede, at regnskabet var godkendt. Dagsordenens punkt 6: Forelæggelse af budget for Budgettet for 2009 blev forelagt generalforsamlingen sidste år. Der forestår imidlertid en række større opgaver i 2009 og budgettet forventes justeret en del. Med udskiftning af skilte, reparation af trængende veje og en stadig større vedligeholdelse af drænene forventer bestyrelsen af skulle anvende ca. 125 t.kr. mere end oprindelig budgetteret, og formuen forventes således tilsvarende reduceret. I budget for 2010 forventes administrationskontoen at balancere med et uændret kontingent i forhold til Som for de seneste år, har bestyrelsen valgt at tydeliggøre omkostningerne til Bladet og øremærke en del af kontingentet nemlig 50 kr. til Bladet. Tilsvarende har bestyrelsen, i fortsættelse af tidligere principper, besluttet, også at distribuere Bladet til vejbidragsydere. Til dækning af dette er tilsvarende 50 kr. pålignet vejbidragsyderne og beløbet anført under Bladets budget. For vedligeholdelseskontoen øges kontingentet, idet bestyrelsen også i 2010 forventer en øget udgift til vedligehold af foreningens dræn og veje. Kontingentet øges med 30 kr. til 610 kr. Bestyrelsen indstiller således et samlet kontingent for fuldt medlemskab for 2010 på i alt 760 kr., der fordeler sig med 100 kr. til

18 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side HORNSVED BLADET administration, 50 kr. til Bladet og med 610 til vedligehold. For vejbidragsydere vil et bidrag på 50 kr. endvidere blive opkrævet ud over bidrag til vedligeholdet. Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til budgettet. Dirigenten satte herefter fastsættelse af kontingent for 2010 med en stigning på 30 kr. til i alt 760 kr. til afstemning, idet generalforsamlingen herved også indirekte - godkendte budgettet. Kontingentet for 2010 blev godkendt med akklamation. Dagsordenens punkt 7: Forslag om vedtægtsændring fra bestyrelsen. Bestyrelsen fremsætter et ændringsforslag, som formanden motiverede. Dirigenten oplæste ændringsforslaget: Græsrabatterne er en del af vejen og skal fremstå veltrimmet og uden sten, krukker, skraldespande og andre ting, der er til gene for trafiksikkerheden. I vækstperioden fra 1. maj og til 1. oktober, skal rabatterne slås mindst en gang månedligt. Der vil blive kørt servitutkørsel 3 gange årligt. Jesper Bank, Fasanvej 9: En lille kommentar til forslaget. Jeg kan godt se jeres pointe med trafiksikkerheden med sten m.m. i rabatterne man kan falde over. Hvis alle overholdt de 25 km, så er der altså grænse for, hvor galt det kan gå. Herefter læste Jesper Bank op fra en pjece om naturpleje i sommerhus områderne og sluttede med at sige, at han syntes vi skulle beholde vedtægten om, at vi skal slå rabatterne 2 gange årligt. Susanne Drøhse, Markstien fremsatte et ændringsforslag. Dirigenten oplæste ændringsforslaget: Græsrabatterne er en del af vejen og skal fremstå veltrimmet og uden sten, krukker, skraldespande og lign. I vækstperioden fra 1. maj og til 1. oktober, skal rabatterne slås mindst en gang månedligt. Der vil blive kørt servitutkørsel 3 gange årligt. Bestyrelsen kunne godkende Susanne Drøhse ændringsforslag, og trak eget forslag. Dirigenten satte Susanne Drøhse forslag under afstemning. Imod stemte 13. For stemte 24. Dirigenten konstaterede, at der var medlemmer, der hverken stemte for eller imod. Forslaget om vedtægtsændring var faldet, idet der ikke var et kvalificeret flertal, hvilket ville have krævet at 37 stemte for forslaget. Dagsordenens punkt 8, valg: Bestyrelsen foreslår: Som kasserer: Gerd Bøwig, der blev valgt med akklamation for 2 år. Som Næstformand: Niels Christian Ingemannssøn, der blev valgt med akklamation for 2 år. Som bestyrelsesmedlem Dennis Møller- Andersen, der blev valgt med akklamation for 2 år. Som bestyrelsesmedlem Bjarne Steenstrup, der blev valgt med akklamation for 2 år. Som bestyrelsesmedlem, valgt for 1 år, blev Susan Lenz valgt med akklamation for 1 år. Valg af revisor i stedet for Herluf Petersen Karsten Kjeldsen meldte sig som revisor. Han sagde, at han ikke var regnskabskyndig, men ville lade sund fornuft råde. Da ikke andre ønskede at modtage valg, blev han valgt med akklamation for 2 år. Formanden bad efter valget om ordet, og henledte generalforsamlingens opmærk-

19 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 19 HORNSVED BLADET 19 somhed på foreningens vedtægter 9, stk2. Revisor skal være regnskabskyndig, hvilket revisor havde givet udtryk for ikke at være. Dirigenten konstaterede, at det var et fortolkningsspørgsmål, og at revisor kunne gøre fyldest på baggrund af sund fornuft. Generalforsamlingen tilkendegav enighed gennem akklamation. Valg af suppleanter: Som revisorsuppleant: Susanne Drøhse, der blev valgt med akklamation for 2 år. Valg af bestyrelsessuppleant: Gert Bædkel, der blev valgt med akklamation for 1 år. Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere punkter på dagsordenen, og gav herefter ordet til formanden. Formanden takkede dirigenten for den gode måde, hvorpå dirigenten havde ledet gennemførelsen af generalforsamlingen. Inden formanden ville runde af, spurgte han forsamlingen, om der var nogle, der havde indlæg til punktet eventuelt. Der var ingen indlæg. Formanden konstaterede herefter, at generalforsamlingen 2009 var gennemført. Formanden benyttede lejligheden til at rette en særlig tak for veludført arbejde til kasserer Leif Jensen. Leif blev valgt på en ekstraordinær generalforsamling. Der var opstået en noget turbulent situation, hvor den indtrådte kasserersuppleant viste sig ikke at være regnskabskyndig, hvorfor medlemmerne skulle vælge en anden kasserer midt i en valgperiode. Leif forestod efterfølgende et stort udredningsarbejde, således at foreningens konti kunne afstemmes. Efterfølgende har Leif på en god måde synliggjort indtægter og udgifter for bestyrelsen, således at bestyrelsen har kunnet træffe afgørelser på et solidt grundlag. Generalforsamlingen kvitterede for Leif Jensens arbejde med akklamation. Herefter ønskede formanden grundejerne en god og forhåbentligt solrig sommer, og afsluttede generalforsamlingen. Erik Rasmussen dirigent Gerd Bøwig referent

20 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side HORNSVED BLADET Aut. VVS installatør & Blikkenslager Bo Rolsting Medlem af Dansk VVS Tilmeldt Q Kvalitetskontrol Tagrender - Zink - Kobber- Skiffer - Inddækninger Vandvarmere & Vandledninger Bad & Køkken Aut. VVS installatør & Blikkenslager Hilmar Andersen & Co v/ Bo Rolsting Lanternevej 2 Kulhuse 3630 Jægerspris Tlf Direkte Skovbruger Frans-Fagus B. B. Larsen Fældning af vanskelige træer Topkapning Rodfræsning Beskæring af træer og buske Flishugning af grene Arbejde med minigraver Rydning af store og små arealer Lyngerupvej 41 DK-3630 Jægerspris Tlf Mobil GLARMESTER HASSE Alt i glarmesterarbejde udføres Reparationer termoruder (også i busser) Forsikringsskader Autoruder Soltag AFDÆKNING EFTER INDBRUD! DØGNVAGT Medlem af Dansk Glarmesterforening Tlf NØRHAVEN JÆGERSPRIS

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN

VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN VEDTÆGTER FOR EJERLAUGET KROGENGEN Stiftet den 27/6-2002 Oversigt: Ejerlaugets Navn Medlemsskab og stemmeret Ejerlaugets formål Generalforsamling Bestyrelsen Konstituering m.v. Tegningsret Regnskab og

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 14. Juni 2011 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED.

VEDTÆGTER. for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. VEDTÆGTER for PARCELFORENINGEN KIRSEBÆRHAVEN 1-20, ELSTED. Side 1 af 6 Kap.1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er "Kirsebærhavens Parcelforeningen Kirsebærhaven 1-20" Kap.2. Forenings område og medlemskreds:

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN GERBREDGAARD ENØ Navn og formål. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gerbredgaard, Enø" 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes Bækkene og Havbakken,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen 28. november 2012. Indholdsfortegnel se Side Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Kapitel 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Ådalen Øst

Grundejerforeningen Ådalen Øst Vedtægter Grundejerforeningen Ådalen Øst 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ådalen Øst beliggende Ådalen i 6600 Vejen. Gældende for Ådalen 30 til og med Ådalen 62.

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling TIRSDAG D. 24. MAJ 2016 KL. 19.00 BIOLOGILOKALET, SKOLEN V. SUNDET Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse

Læs mere

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG

UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG 1 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 MARTS 2015 66. ÅRGANG 2 HORNSVED BLADET BESTYRELSEN Formand: Iver Juhl mobil: 2145 4509 Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris E-mail: gastronomerne@mail.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER. for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER for VESTERLUND GRUNDEJERFORENING 1 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Vesterlund Grundejerforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 1.3. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter. Nuværende vedtægter (Juli 2014) Forslag til vedtægtsændring (2016)

Vedtægter. Nuværende vedtægter (Juli 2014) Forslag til vedtægtsændring (2016) Nuværende vedtægter (Juli 2014) Forslag til vedtægtsændring (2016) 1. Foreningens navn er "Strandbjerggårdens Grundejerforening" med hjemsted Vollerup Overdrev, 4400 Kalundborg. Paragraf 1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E "

VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN  W I D S T I L L E 9. april 2015 VEDTÆGTER FOR ANTENNEFORENINGEN " W I D S T I L L E " 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Antenneforeningen "Widstille". Foreningens hjemsted er Egedal Kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

Hagenstrupparkens Grundejerforening

Hagenstrupparkens Grundejerforening Hagenstrupparkens Grundejerforening Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Hagenstrupparkens Grundejerforening 2 Foreningens hjemsted er i Ulstrup, Favrskov Kommune Formål 3 Grundejerforeningens

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. 2 Område og medlemmer 1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parceller udstykket

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Kap.1.Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet. 2 Foreningen har hjemsted i Århus Kommune i Århus,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere