- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN"

Transkript

1 - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 62 - Nr December 2013

2 Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening Elevforeningens hjemmeside Skolens hjemmeside Elevforeningens adresse v/formand Peter Tretow-Loof Hvidegaardsparken Kgs. Lyngby Telefon Bank Dansk Bank, konto Swift adresse: DABADKKK Iban nr.: DK KONTAKTEN Blad nr. 122, december 2013 Årgang 62 Oplag 300 Herudover distribueres ca. 600 elektroniske eksemplarer direkte til elevernes forældre Redaktion og layout Troels Hallig (ansv. red.) Jane Jensen (grafi ker) Tryk Nordvestgrafi k Næste nr. udkommer marts 2014 Forsidefoto Maleri af Bizzie Høyer. Se særskilt hæfte. INDMELDELSE Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening blev stiftet 4. juli 1943 med det formål, at styrke og videreføre fællesskabet fra skoletiden. Elevforeningen optager gerne nye medlemmer. Indmeldelse til Elevforeningen via

3 Indhold ELEVFORENINGENS BESTYRELSE 4 KLUMMEN 5 ARTIKLER Pigerne på kostskolen. Den 22. november MEDLEMSLISTE 13 NYT FRA BESTYRELSEN Gravmøde KOMMENDE ARRANGEMENT Indkaldelse til generalforsamling inkl. dagsorden 21 Særskilt hæfte med SØSTRENE HØYERS lille overraskelse Skitser og vers vedlagt

4 Elevforeningens bestyrelse Formand Peter Tretow-Loof, R67 Hvidegaardsparken Kgs. Lyngby Telefon Næstformand og redaktør Troels Hallig, R67 Høgevej Hørsholm Telefon Bestyrelsesmedlem Kirsten Sørensen, R67 Kvarmløsevej Tølløse Telefon Bestyrelsesmedlem Klaus Lunøe, R64 Allégade 22 F 2000 Frederiksberg Telefon Kasserer Steen Johansen, R64 Budager Ll. Skensved Telefon Sekretær Anne Voigt, R67 Ndr. Strandvej Ålsgårde Telefon Suppleant Finn Helmer, R67 Ruchlistrasse 25B 6312 Steinhausen, Switzerland Telefon fi Suppleant Lone Jensen, R66 Ejbybrovej Kirke Hyllinge Telefon Bestyrelsesmedlem Allan S. Augsburg, R52 Ejby Havnevej Kirke Hyllinge Telefon Suppleant Tom Esmark, R67 Dalgas Boulevard 2, lejl Frederiksberg C Telefon Revisor og Elevforeningens repræsentant i skolens bestyrelse Bendt Ole Løike, R66 Norddalen Roskilde Telefon

5 Klummen AF NÆSTFORMAND OG REDAKTØR TROELS HALLIG Julen nærmer sig med hastige skridt og året er snart gået. Årets sidste arrangement var gravmødet, som blev afholdt den 24. november. I år deltog der ikke færre end 30 medlemmer inkl. ledsagere. Arrangementet er blevet noget af et tilløbsstykke. Vi startede med kransenedlæggelse på frøknernes grav, hvorefter vi gik til restauranten i Zoologisk Have, hvor der ventede os en overdådig og lækker frokost. Elevforeningen var traditionen tro vært ved denne frokost. Det var Elevforeningens sidste gravmøde i den nuværende form. Frederiksberg Kommune har besluttet at nedlægge Solbjerg Parkkirkegård over en årrække. Frøknernes gravsten vil som en konsekvens heraf blive fl yttet til Sejergaardsskolen i løbet af foråret 2014, hvor den vil blive placeret foran skolens hovedbygning. Se artikel andet sted i bladet. Når det så er sagt, er Elevforeningen kommet ind i en god og positiv udvikling det gælder både medlemstilgangen, KONTAKTEN, herunder besøg på Elevforeningens hjemmeside. Herudover har foreningen oplevet en stigende interesse for medlemmernes deltagelse i de 2 årlige faste arrangementer, generalforsamlingen og det netop omtalte Gravmøde. Nu vi er ved bladet KONTAKTEN er det ingen hemmelighed, at det er et forholdsvis omkostningstungt blad at udgive, nu vi har besluttet os for at udgive et blad i en kvalitet som de sidste 11 numre. Udgifterne til opsætning, trykkeri, og distribution kan ikke afholdes indenfor annonceindtægterne. Dette selvom vi har foretaget en beskeden opjustering af prisen for tegning af annoncer i KONTAKTEN. 5

6 Der må således findes nye veje til at skaffe indtægter til foreningens blad så gode forslag er meget velkomne. Samtidig er der lige det med indholdet, artikler, historier m.v. Vi vil derfor gerne opfordre Elevforeningens medlemmer til at bidrage med artikler, oplevelser, fotos m.v., som de har haft på skolen eller i relation til skolen, samt i tiden efter de er gået ud af skolen. Så ligger du inde med en spændende historie fra din skoletid, eller ligger du inde med interessante billeder fra tiden på skolen, bedes du venligst kontakte bestyrelsen. I forbindelse med udgivelsen af dette nummer af KONTAKTEN, har redaktionen produceret et lille hæfte med titlen Søstrene Høyers lille overraskelse Skitser og vers. Hæftet er vedlagt dette nummer. Elevforeningens bestyrelse ønsker alle medlemmer, familie, skolen, annoncører og øvrige samarbejdspartnere en rigtig god jul samt et godt og lykkebringende nytår. De bedste julehilsner Troels Hallig 6

7 Hyggestemning i pigeafdelingen. Pigerne på kostskolen. Den 22. november 1962 Af Klaus Lunøe, R64 HVAD DER FIK FRK. HØYER OG FRK. HESSELDAHL TIL AT OPTAGE PIGER PÅ KOSTSKOLEN, HENSTÅR SOM EN GÅDE, SÆRLIGT NÅR MAN TÆNKER PÅ BEGGE DE DAMERS INDRE MISSIONSKE FORANKRING, OG NÅR MAN TÆNKER PÅ, HVOR MANGE KRÆFTER DE BRUGTE PÅ AT SKILLE PIGERNE FRA DRENGENE I HVERDAGEN. Vi drenge spiste morgenmad med pigerne, gik i klasse sammen mec pigerne, legede med pigerne, så fjernsyn med pigerne om aftenen i den store stue, og dansede med pigerne på Tølløse Hotel. Hvordan havde 7

8 de 2 damer dog forestillet sig, at de kunne skille pigerne fra drengene? Kostskolepigerne var en del af hverdagen på TMR i 1950 erne. Der var piger i alle aldre fordelt på skolens 10 klassetrin. Der var ca. 30 kostskolepiger i forhold til 100 kostskoledrenge. På den måde var kostskolen usædvanlig. Kostelever, både piger og drenge kunne indskrives fra 1. klasse, altså i en alder på blot 6 år. Det var helt i tråd med kostskoleejernes visioner om at kunne tilbyde en kostskole i Danmark, ganske efter engelsk kostskolemønster med elever fra 1. klasse, bortset fra det med optagelse af piger. Der fandtes dengang ikke piger på engelske kostskoler. Der fandtes næppe andre kostskoler i Danmark, som tog elever ind i så ung en alder. Kostskolen havde ikke været det, den var, uden kostskolepigerne. Og selvfølgelig kunne frk. Høyer og frk. Hesseldahl med deres trofaste frk. Krarup ikke holde drengene adskilt fra pigerne. For drengene kiggede efter pigerne og pigerne kiggede efter drengene, og det tog fart i alderen, hvor hormonerne begyndte at boble. Vi var, alle os kostskoleelever, på en eller anden måde svigtet af vores forældre. Mange af forældrene sad i fjerne lande. Der var ingen daglig kontakt mellem kostelever og forældre eller slægtninge. I begyndelsen af 1950 erne besøgte man forældre eller slægtninge blot hver 3. uge. Senere i 50 erne blev det tilladt at besøge forældre og slægtninge hver 14. dag. Kirsten 8 Gregers Petersen slænger sig i græsset i Åstrup Park.

9 Så vi var kærlighedshungrende os kostskoleelever, og frk. Høyer og frk. Hesseldahl kunne man ikke sådan lige kaste kærligheden på. Men pigerne var der jo. De var seje, friske og kønne. I de små klasser ville de gerne lege dåseskjul, spille land med dolk, løbe tagfat hånd i hånd, stå på skøjter, køre kælk ned i dalen, stå på ski, gå balancegang på det lange jernrør, som skilte den store legeplads fra dalen, hinke, spille med hønseringe, spille med marmorterninger, spille yo-yo, køre cykel og købe slik hos Dulle-mor. Der var piger med fregner, med hestehaler, med uldsokker, med skotskternede plisserede nederdele, med uldne lange strømper, med fl ade sko, med grin og med smil, med historier, så ørerne trillede af. Pigerne var, som de var, brugte ikke sminke, og alligevel så pigerne godt ud, og det selv om moden ikke var den smarteste i 50 erne. Når vi op mod jul blev samlet søndage eftermiddage i en af skoleklasserne i Alléhuset for at fl ette kurve, brodere juleduge, arbejde med ler og gran, lave hestetømre, klippe kræmmerhuse og klatrenisser, var der god stemning på grund af pigerne. De var gode til at fortælle småhistorier, fnise og grine. De havde også bedre fi nmekanik i fi ngrene end drengene, og hjalp gerne de fumlefi ngrede drenge. Alt sammen til stearinlys og frk. Krarups oplæsning af julehistorier. Og de helt store piger fra dengang, hvor man gik i de allermindste klasser, ja de var i mødres fravær som gudinder, delte smil og venlighed ud til os små purke og trøstede os, når vi var kede af det. Undertiden gav de store piger lidt kage og slik. Det var stort, for ingen af os havde meget. Der blev fl irtet mellem drengene og pigerne. Frikvartererne kunne være en lang fl irt. Var man blevet forelsket, begyndte de små og meget korte kærestebreve at blive sendt frem og tilbage ved hjælp af budbringere. Vil du komme sammen med mig, var spørgsmålet i kærestebrevet. Ja, sådan hed det dengang, man kom sammen, når man var kærester. Nogle gange fi k man et nej, de fl este gange et ja. Og det var nemt at komme ud af det igen. Man sendte blot et kærestebrev, hvor der stod, at man slog op. Enkelt og usentimentalt. At være 9

10 kæreste i de mindre klasser var ikke så alvorligt. Man fi k og gav hinanden lidt ekstra opmærksomhed, legede så meget man kunne sammen, holdt hinanden lidt i hånden, delte slik og sådant. Senere hen blev det mere alvorligt. Forelskelserne gik dybt. Smerteligt var det, hvis en af pigerne ikke ville være kæreste med én, eller der blev slået op. Samværet blev anderledes, pigerne fi k søde former, kroppen krævede fysisk berøring. Nu var det ikke længere kælketure ned i dalen. Nu var det forbudte aftenmøder efter læsetimerne nede mellem de små grønlænderhuse, nu var det en tur over i Kaninskoven. Nu var det Åstrups skove, der kom i spil. Alt blev mere intenst og mere farligt. Det gjaldt om at stille sig så tæt på den udvalgte til morgensang. I forvejen stod vi tæt i Allégårdens morgensangssal, hvor alle klasserne dagligt marcherede ind, først de små klasser, så de store. Meget manøvrerum var der ikke i morgensangssalen, det gav nemt uro at finde en anden plads. Men man kunne jo komme til at tabe sin salmebog og bruge uroen til at komme en række frem eller lidt til højre eller venstre. I den periode fi k de drenge, der var fremme i skoene, lussinger i lange baner. Frk. Krarup var i hvert fald efter mig, med stor vrede fi k jeg besked om, at jeg skulle lade pigerne være i fred, og i det samme stak hun en af sine håndfaste lussinger. Det oplevedes dybt uretfærdigt, for det var jo ikke andet end fl irt. Lussinger hjalp lige lidt, for selv det kedeligste tøj kunne heller ikke skjule Alette 10 Scavinius i en fi n ternet skjorte.

11 formerne og pigernes forførende blikke, og snedigheden voksede. De hede forelskelser og kroppens ustyrliglighed krævede det vildeste mod og den største dristighed. Der var ikke andet at gøre end at besøge længslerne for ens drømme om natten. Dengang boede jeg på grønlænderværelset, værelset som lå på den anden side af de smås sovesal. Simpelthen det værelse, som lå længst væk fra pigernes værelser i den modsatte ende af hovedbygningen, forbi de 2 frøkeners kontor i hovedbygningens lange gang. De små piger boede i stueplan, de store piger boede på 1. sal, klods op af det lille værelse, hvor de 2 frøkener sov. Vækkeuret blev sat til kl. 2 om natten. Det var en lang nattevandring. Forbi værelset, hvor frk. Henriksen sov, gennem de smås sovesal, ned at den store trappe, hen ad den lange gang med de store vinduer, forbi dagligstuen og kontoret, op ad trappen til 1. sal, forbi døren til de store drenges sovesal, ind i det første pigeværelse, hvor de sovende piger lå. De måtte ikke vågne, og derefter ind i det næste værelse til underkøjesengen, hvor den underskønne sov, lige ved siden af døren ind til værelset, hvor de frk. Høyer og frk. Hesseldahl lå og sov. Frygten sad i én på hele den lange nattevandring. Ville man vække frk. Henriksen ved gulvets knirken, døre, som skulle lukkes op og i? Ville man møde en voksen omkring det næste trappesving? Var der nogen ude på gaden, som gennem den lange gangs store vinduer kunne se, at man gik der midt om natten? Pulsen var godt oppe. Belønningen var den søde velkomst under den varme dyne, hviske og tiske, kysse og mærke. Turen tilbage var trist og kold, men lige så frygtindgydende. Det var ikke kun drengene, der viste vovemod til natlige besøg. Også nogle af pigerne havde det samme mod, ja, trafi kken gik faktisk mere til drengene end til pigerne, da de 2 frøkener sov så frygteligt tæt på pigeværelserne, vogtende som sovende drager. Det gik galt for en af pigerne. Hun blev gravid, og blev som purung 11

12 pige, koldt og barskt vist bort af de 2 frøkener, sikkert med skammens tåger drivende om sig. Det var en sag, der ikke blev talt et ord om. Den 22. november 1963 kl amerikansk tid, kl dansk tid, for 50 år siden, blev præsident John F. Kennedy skudt i Dallas. Næsten alle i vores generation husker, hvor vi var, og hvad vi lavede på det tidspunkt, da nyheden kom til Danmark. Lige den dag, og på det tidspunkt, havde jeg et stævnemøde med søde omfavnelser med en af kostskolepigerne nede bag et af de små grønlænderhuse. Ingen navne nævnt, men gad vide, om hun også husker det i dag? Det var ikke tilladt at være ude efter kl. 7. om aftenen, og vi kunne ikke følges ad ind i hovedbygningen. Som katte, havde vi hver vores kattelemme til huset at komme ind i hovedbygningen. Jeg husker, den opstandelse, der var, da jeg kom ind på den lange gang ind til dagligstuen. Alle spurgte, om jeg havde hørt, at præsident Kennedy var blevet skudt, og alle stimlede ind i skolens dagligstue for at se nyhedsprogrammet Aktuelt Kvarter, som dengang startede kl , på skolens sort/hvide fjernsyn. So just in time til at se og høre om den voldsomme nyhed. Meget mere kunne fortælles om pigerne på kostskolen. Også pigerne, som var dagelever på skolen, kan der fortælles om. Lykkeligt var det, at der gik piger på TMR. De lyste op, som ildfl uer, på kostskolehverdagenes trummerum. Klaus Lunøe Elisabeth 12 Petersen med glimt i øjet.

13 Vestergade Tølløse Tlf

14 Bessie Gideon og Kirsten Kierulff-Hansen lagde kranse på gravstenen. Gravmøde 2013 Af Troels Hallig, R67 GRAVMØDET FANDT I ÅR STED SØNDAG DEN 24. NOVEMBER KL , HVOR VI MØDTES VED KAPELLET PÅ SOLBJERG PARKKIRKEGÅRD FOR HEREFTER AT LÆGGE ET PAR KRANSE VED FRK. HØYER OG FRK. HESSELDAHLS GRAV. Efter at Bessie Gideon og Kirsten Kierulff-Hansen havde lagt de 2 kranse på graven gik turen til Café K i Zoologisk Have. 19

15 Her ventede der en pragtfuld frokost i lokalet på 1. sal, hvor vi havde en fl ot udsigt mod Havens nye anlæg Den Arktiske Ring. Der var i alt mødt 30 medlemmer inkl. ledsagere op til dagens arrangement, som var det sidste gravmøde, idet frøknernes gravsten i foråret 2014 fl yttes fra Solbjerg Parkkirkegård til en plads foran Sejergaardsskolen, Tølløse. I den forbindelse vil der blive afholdt en ceremoni på Sejergaardsskolen, sandsynligvis i forbindelse med Elevforeningens generalforsamling den 25. maj Mere herom i KONTAKTEN, der udkommer til marts 2014 samt på Elevforeningens hjemmeside. Stenen fl yttes til skolen, som en konsekvens af Frederiksberg Kommunes plan for en nedlæggelse af Solbjerg Parkkirkegård. Se nedenfor. Efter den dejlige og rigelige frokost, blev der serveret kaffe m.v. og samtidig blev der fortalt mange sjove og hyggelige historier fra skoletiden. Det var således foreningens sidste gravmøde. Arrangementet sluttede ved 16-tiden efter en rigtig dejlig dag i godt selskab. Solbjerg Parkkirkegård er anlagt i Kirkegården hed oprindelig Frederiksberg Sogns Assistenskirkegård. Kirkegården blev i daglig tale kaldt Fasankirkegården. I 1926 besluttede kirkegårdsudvalget, at kalde kirkegården: Solbjerg Kirkegård, dette navn blev i 1998 ændret til kirkegårdens nuværende navn, Solbjerg Parkkirkegård. På grund af ændringer i begravelsesvaner fra kistebegravelser til urnenedsættelser, som ikke er så pladskrævende som kistebegravelser, er det besluttet at nedlægge en del af kirkegården i 2020, hvorefter arealet overgår til park. Den resterende del af Solbjerg Parkkirkegård forventes omlagt til park i Troels Hallig 20

16 ELEVFORENINGENS GENERALFORSAMLING 2014 Indkaldelse til Generalforsamling Søndag den 25. maj 2014 kl og indbydelse til majfrokost. DAGSORDEN til generalforsamlingen: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning 3) Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse 4) Indkomne forslag 5) Valg til bestyrelsen, samt valg af suppleanter På valg er: * Troels Hallig, R67 * Steen Johansen, R64 * Klaus Lunøe, R64 * Tom Esmark, R67 * Lone Krestine Jensen, R66 (ønsker ikke genvalg) * Finn Helmer, R67 6) Valg af revisor og revisorsuppleant På valg er: * Bent Ole Løike, R66 * Kirsten Kierulff-Hansen, R51 7) Fastsættelse af kontingent 8) Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde 14 dage før generalforsamlingen, hvilket vil sige senest søndag den 11. maj Foreningens reviderede regnskab for 2013 udleveres på generalforsamlingen. FORTSÆTTES NÆSTE SIDE 21

17 Tilmelding senest lørdag den 17. maj 2014 til: Troels Hallig, , eller Peter Tretow-Loof, , Sted for afholdelse af generalforsamlingen vil fremgå af foreningens hjemmeside, samt blive oplyst ved tilmelding. Med venlig hilsen Bestyrelsen Alices Køreskole Egevej 12, Undløse, 4340 Tølløse Mobil: Mail: Her kan du indrykke en ANNONCE Kontakt: ELEVFORENINGENS REDAKTION 22

18 23

19 24

20 Lunøe Advokatfirma Østergade København K Tlf Klaus Lunøe Advokat (H) Medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater Tlf.: Holbæk MEDDELELSE OM ADRESSEÆNDRING Elevforeningen v/formand Peter Tretow-Loof Hvidegaardsparken Kgs Lyngby Tlf

21

22

23 TMR ELEVFORENINGEN v/formand Peter Tretow-Loof Hvidegaardsparken Kgs. Lyngby Telefon KONTAKTEN nr December 2013 Medlemsblad for TMR Elevforeningen og Sejergaardsskolens Elevforening

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 63 - Nr. 123 - Marts 2014 Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening E-mail: info@tmr-elevforeningen.dk

Læs mere

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 57 - Nr. 111 - Juni 2008 Elevforeningen for TMR og Sejergaardsskolen Skolens hjemmeside www.sejergaardsskolen.dk

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011 Side 1 - Ålholmeren Nr. 31 Februar 2011 Generalforsamlinger 2011 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man har gyldigt medlemskab

Læs mere

SAB-NYT. Leder /// 3. Formandens beretning 2015 /// 4. Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5. Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8

SAB-NYT. Leder /// 3. Formandens beretning 2015 /// 4. Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5. Jena, tvivlen og ydmygheden /// 8 S A M MENSLUTNINGEN AF ALTERNATIVE BEHANDLE R E SAB-NYT Sammenslutningen af Alternative Behandlere Leder /// 3 Formandens beretning 2015 /// 4 Referat fra generalforsamlingen 2015 /// 5 Jena, tvivlen og

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam

KORT NYT Af Karsten Dam -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 2.2010 1 KORT NYT Af Karsten Dam 2 Som nævnt i sidste nummer har vi haft flere repræsentanter i Uganda denne sommer. Vores bestyrelsesmedlem Birgitte Bech beretter

Læs mere

Pottemagerens Hus. Glædelig Jul og Godt Nytår. Nyt fra. Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH.

Pottemagerens Hus. Glædelig Jul og Godt Nytår. Nyt fra. Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH. Nr. 1 feb. 2012 Nyt fra Pottemagerens Hus Glædelig Jul og Godt Nytår Glædelig Jul og Godt Dejlige vinterdage på PH. Lad dit liv forandre verden. Lad ikke verden forandre dit liv. Der er ikke noget forkert

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Nr. 2 2013 Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Information Formandens ord 3 Område Nord 4 Siden sidst 5 Kimberskuet 5 Efterårets aktiviteter Gistrup 8 Storvorde 10 Åbent landbrug

Læs mere

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel

tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel tema: fordomme brevet jeg skrev, men aldrig sendte da fordommene flyttede et godt liv med smerter superhelte og handicappolitik gigt på barsel m e d l e m s b l a d n r. 1 3 0 m a j 2 0 0 8 2 4. å r g

Læs mere

Marts 2010 nr 1. Turkalender 2010. Fossiler på vej til Harzen. Turbeskrivelser. Vinterens møder MC-om-aftenen. www.mc-fossilerne.

Marts 2010 nr 1. Turkalender 2010. Fossiler på vej til Harzen. Turbeskrivelser. Vinterens møder MC-om-aftenen. www.mc-fossilerne. Marts 2010 nr 1 Fossiler på vej til Harzen Turkalender 2010 Turbeskrivelser Vinterens møder MC-om-aftenen www.mc-fossilerne.dk Måske får vi sol og kølige pils? Ka formanden se ind i fremtiden? Og hvad

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 Marsk & Muld Farup Sogneblad 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

Kredsblad for FDF Tjæreborg December - Februar Nr. 5 2010 POSTEN. Holdene

Kredsblad for FDF Tjæreborg December - Februar Nr. 5 2010 POSTEN. Holdene Kredsblad for FDF Tjæreborg December - Februar Nr. 5 2010 POSTEN Holdene Landslejr 2011 INDHOLD Læs i dette nummer: Kredslederen... 3 Bestyrelsen... 5 1. tumlinge... 7 2. tumlinge... 9 1. pilte... 11 2.

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

elevblad Tommerup Efterskole Nyhed Workshops Til elevfesten vil der som noget nyt, være workshops på programmet. Se mere inde i bladet

elevblad Tommerup Efterskole Nyhed Workshops Til elevfesten vil der som noget nyt, være workshops på programmet. Se mere inde i bladet Tommerup Efterskole www.thte.dk Udgivet af elevforeningen Nr. 1 marts 2013 106. årgang elevblad Nyhed Workshops Til elevfesten vil der som noget nyt, være workshops på programmet. Se mere inde i bladet

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

Gadespejlet. Kontakt Redaktionen kan kontaktes på e-mailadressen:

Gadespejlet. Kontakt Redaktionen kan kontaktes på e-mailadressen: Så tag dog ansvar!! Da min kollega forleden var på én af sine rituelle spadsereture rundt i området, og passerede henover Lillebæltsbroen, mødte der hende et yderst ejendommeligt syn: Ovenpå det store,

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Efterår 3 Forsidebilledet 4 QRP Foredrag 4 Fyrweekend 2004 4 Fieldday 2004

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

nr. 3 november 2007-1. årgang journalen

nr. 3 november 2007-1. årgang journalen nr. 3 november 2007-1. årgang VESPA KLUB DANMARK journalen Præsident Flemming Olsen Smedebakken 67 8600 Silkeborg tlf. 8685 3500 / 4026 5255 flemmingo@privat.dk Vicepræsident/Webmaster Peer Fløjstrup Tanggaard

Læs mere

MEDLEMSBLAD. Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13 MEDLEMSBLAD Oktober 2005 nummer 35 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så er det ved at være efterår, og der er kommet gang i fritidssyslerne efter sommerferien. Nogle af foreningens medlemmer har atter vækket

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere