Vajsenhusianerbladet. Skovtur 14. august Frilandsmuseet i Brede

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vajsenhusianerbladet. Skovtur 14. august 2010. Frilandsmuseet i Brede"

Transkript

1 Nr. 1 juni årgang Vajsenhusianerbladet udgivet af foreningen DET GODE MINDE Skovtur 14. august 2010 Frilandsmuseet i Brede Kongevejen Kongens Lyngby Pris pr. deltager er kr. 100,- incl. guidet rundvisning og frokost Tilmelding/betaling sker via kassereren Tilmeldingsfrist 5. august 2010 Vi mødes ved hovedindgangen til museet kl. 10:00

2 Vajsenhusianernes Forening Det Gode Minde Mobiltlf Giro Reg. nr Konto nr PBS: Debitor grp Kundenr I dette nummer kan du læse... Årets skovturannonce... 1 Svar på efterlysning... 2 Generalforsamlingsreferat... 3 Så holdt vi 60-års jubilæet... 4 Årets operatur... 5 Medlemsliste... 6 Medlemsliste fortsat... 7 Diverse opslag Formand: Robert Bach-Fusager, årg.93 Lygtemagerstien 19, 4. th København S Tlf Næstformand: John Brun, årg Ørbækgårds Alle Hørsholm Tlf Kasserer: Hanne Presutti, årg Mariehøj Rødovre Tlf Sekretær: René Fleischer Norbyvej Vanløse Tlf Svar på Efterlysning Foreningen leder ikke mere efter en ny redaktør til vores livsnerve - nemlig Vajsenhusianerbladet Vi har - efter lang tids søgen - fundet svaret på vore bønner. Vi kan med glæde meddele, at det nye makkerpar på redaktionen udgøres af: Gitte Tøjberg (tidligere sekretær i bestyrelsen) og Michael Aarøe-Ebersted. Det kan kun gå godt! Vi håber dog med tiden at få fingrene i yngre kræfter, så henvend jer endelig, hvis I bliver anfaldet af lyst til opgaven. Red. Bestyrelsesmedlem: Ulrich Carlsen, årg Hvedemarken Espergærde Tlf Webmaster: Henrik Haslund, årg Den nye redaktør i gang med arbejdet Ansvarshavende redaktør: Birgitte Tøjberg - Jacobys Allé 12, 1806 Frb. C I redaktionen: Michael Aarøe-Ebersted (årg. 1974) - Bomhusvej 10, st. th., 2100 København Ø - Tlf

3 Generalforsamlingsreferat Generalforsamling i det Gode Minde 14. april 2010 kl Valg af dirigent Efter behørig indstilling valgtes Jørgen Cervino, der som det første konstaterede Generalforsamlingens lovlige indvarsling. Bestyrelsens beretning Formanden indledte beretningen med at nævne de medlemmer, der var bortgået i årets løb. Generalforsamlingens deltagere rejste sig og ærede deres minde med 1 minuts tavshed. Derefter bragte Formanden årets mange og gode arrangementer i erindring. Skovtur med guidet rundvisning på den Hirschsprungske samling med efterfølgende frokost på Statens Museum for Kunst, besøget i Zoo med rundtur i dieseltoget og dejlig frokost, Bowling i DGI byen med middag, det traditionsrige bankospil på skolen, den årlige Stiftelsesfest på planetariet med filmforevisning, festmad, festlige taler, fællessang og fantastisk stemning alle arrangementer med flot tilslutning og godt samvær. Bladet udkommer nu 2 gange årligt i maj og december. Betti fratrådt i årets løb som redaktør. Gitte har tilbudt at skifte sit sæde i bestyrelsen ud med gerningen som redaktør, og uden at foregribe begivenhedernes gang, takkede Formanden Gitte for at stille sig til rådighed for opgaven. Foreningen vil fortsætte anvendelsen af de moderne medier bl. a. foreningens hjemmeside samt Facebook. Endelig sluttede Formanden sin beretning med at takke Skolens Forstander for støtte og godt samarbejde. Efter enkelte kommentarer om ikke at vende tilbage til Planetariet pga. af vanskelige akkustiske forhold, og en opfordring til at hverve medlemmer på Facebook, tog Generalforsamlingen beretningen til efterretning. Regnskab Foreningens revisor gennemgik regnskaberne for Generalforsamlingen, der kvitterede med at godkende dem uden yderligere bemærkninger. Generalforsamlingen besluttede at kontingentet skal være uændret. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag til behandling på Generalforsamlingen. Valg Generalforsamlingen (gen)valgte til de forskellige poster følgende: Formand: Robert Bach-Fusager. Bestyrelsesmedlemmer: Rene Fleischer og Hanne Presutti. Suppleanter til bestyrelsen: Birgitte Tøjberg og Niels Danhøj. Redaktør: Birgitte Tøjberg. Redaktørsuppleant: Michael Aarøe-Ebersted. Ekstern revisor: Beier Revision. Kritisk revisor: Jørgen Cervino. Suppleant for kritisk revisor: Michael Mattsson. Eventuelt Forslag stillet om arrangement med udflugt til Marmorkirken og efterfølgende kagebord på d Angleterre. En beretning om festligholdelsen af et 60 års jubilæum havde på beklagelig vis ikke fundet vej til bladet. Bestyrelsen undskyldte denne episode og lovede straks at rette op på det. Opfordring til genoptagelse af samarbejdet med Skorperne. Supplering af legatmidlerne med uddelinger fra foreningens egne midler ikke fundet nødvendigt i det forløbne år. Dirigenten bad forsamlingen udbringe det traditionelle DGM leve for vor forening, takkede de fremmødte for god ro og orden, og afsluttede så årets Generalforsamling, hvorefter de fremmødte medlemmer overgik til bordets overdådige glæder og hinandens gode selskab. 3

4 Så holdt vi 60 års jubilæet I et tidligere nummer af bladet gav jeg en lille beskrivelse af vores skolegang i 40 - erne og sluttede med at fortælle, at vi ville mødes på skolen i juni måned for at fejre de 60 år, der er forløbet, siden vi som de første forlod skolen med en mellemskoleeksamen. Ud af en klasse på 13 elever er vi i dag 11 tilbage, og alle 11 mødte op i Nr. Farimagsgade nr. 51 den 13 juni, spændte på at mødes med de gamle kammerater. Da de fleste ikke havde set hinanden siden junidagen i 1949, hvor vi skiltes, var alle ivrige efter at se, hvorledes ungdommens friskhed var blevet afløst af det modne menneskes livserfaring og alderens ro, og jo vist skulle vi se bag brillerne og den sølverne frisure, men der var jo Bodil, Inger, Frans og Erik og alle de andre, og snakken kunne begynde. Vi var så heldige, at vagtmester Brian Vandrup var til rådighed og venligt passede på os og kunne vise os rundt i den nye fløj og de nye lokaler i skolens loftsetage samt flere af de gamle klasseværelser og festsalen, som unægtelig er blevet ændret, siden vi havde den som klasseværelse. Efter rundgangen samledes vi på lærerværelset, hvor vi havde arrangeret os med mad og drikke, og så gik snakken, som naturligvis ikke kan interessere andre så meget, men foruden skolehistorier gav vi os da også mulighed for at berette om, hvorledes livet havde formet sig for os, og som altid blev det et kalejdoskopisk billede. Der var regnskab, forsikring, rejsevirksomhed og sygepleje, Grønland, elektronik, antikviteter og jetjagerflyvning, for ikke at tale om børnebørn og oldebørn. Det blev en dejlig eftermiddag, der gik alt for hurtigt, men med udveksling af telefonnumre og adresser (også mailadr.!) er kontakter etableret og nogle indmeldelser i DGM foretaget, så vi håber at kunne være godt repræsenteret ved stiftelsesfesten i Jørn Nielsen (årg 49) Her er vi så foreviget på vores 60 - års jubilæumsdag. Vi ser da friske ud, ikke? 4

5 Bowlingtur til DGI-byen Foreningen har nu i nogle år henlagt bowlingarrangementet til DGI-byen, som i år havde taget helt nye lokaler i brug. Nu er der virkelig fin plads i loungen til at indtage velkomstdrinken og blive enige om holddannelsen. Da alle spiller mod alle er det bare et spørgsmål om at få antal deltagere til at gå op med antal af baner. Det kan jo i sig selv være svært, men det lykkedes. Vi bowlede en time til høj musik og chips. Efter endt kamp skulle vi en lille tur ud i den lette efterårsregn for at indtage vore pladser i Vestauranten henne om hjørnet. Her ventede, trods de lidt pressede forhold, en dejlig buffet, og under middagen kunne vi udråbe vinderne af aftenens dyst: Egil Larsen, nyt medlem fra årgang 1951, men ikke desto mindre en superbowler og Hanne Presutti fik trøstpræmien for færrest opnåede point. Hvor få kommer vi ikke ind på her. Til lykke til begge de blev begavet med gavekort til Nordisk films biografer. Vi ønsker god fornøjelse. Glæd jer allerede nu til at tage udfordringen op næste år måske i Super Bowl i Valby. Vi må jo prøve noget nyt. Bestyrelsen Det er den vej, du skal sende kuglen - eller hvad sådan en nu hedder!!! - og væskebalancen må vi ikke glemme, når nu bowlingbanen er skæv! 5

6 Medlemsliste Æresmedlemmer Cervino, Jørgen (årgang 1952) Madsen, Martin Agerbach, forstander på Det kgl. Vajsenhus ( ) Nielsen, Vibeke, tidl. forstander på Det kgl. Vajsenhus ( ) Rødgaard, Inge (årgang 1945), tidl. overlærer på Det kgl. Vajsenhus ( ) Ialt 324 Medlemmer Medlemmer Årgang og navn: 1935 Nielsen, Ruth, F. Heinrich Olsson, Jørgen Rasmussen, Valborg, f. Kristiansen 1936 Pedersen, Ingrid Rosendahl, f. Frederiksen 1937 Anthon, Ruth, f. Christensen Jørgensen, Anker Kjærulff, Aksel Nielsen, Ejnar Eldor Olesen, Lillian, f. Overgaard Paaske, Grete, f. Jensen 1938 Fridberg, Jørgen Nielsen, Birgit Juel, f. Pedersen 1939 Hansen, Ellen Ammitzbøl Hansen, Mogens Hemmeshøj 1941 Christoffersen, Ragnhild, f. Røddik Jensen, Ester Vallentin, f. Nielsen 1942 Andersen, Sophus Buerup Torbensen, Ib Willumsen, Karen Hjorthøj, f. Jørgensen 1943 Jensen, Johannes Due 1944 Andersen, Grethe Zenia, f.pedersen Deden, Gerthi, f. Jensen Kristensen Ivan 1945 Rødgaard, Inge, f. Cederholm, tidl. overlærer på Det kgl. Vajsenhus ( ) 1946 Håkonsson, Per Wismann, Preben 1948 Pedersen, John Yttergreen, Kurt 1949 Christensen, Birthe Holm Fabiansen, Inger Kronwall, Yvonne Køklert, Bente Tove Meyer, Jørgen Chr. Nielsen, Jørn Petersen, Erik Tønning Rasmussen, Mette, f.sandsted Valery, Frans 1950 Andersen, Inge, f. Storm Hansen, Anne Mette, f. Larsen Nielsen, Eve Jill, f. Rasmussen Schmidt, Kaj 1951 Espensen, Inge, f. Mejsing Kirchner, John Kreutzmann, J. A. Larsen, Egil Schütz, Ena Tesik, Ulla Margrethe, f. Knudsen Aabel, Kirsten Holm, f. Jensen 1952 Agnholt, Ancker Cervino, Jørgen Friis, Jørgen 1953 Andersen, Inge, f. Rasmussen Bernskov Mogens Flodin, Jørgen Hartmann, Lilian, f. Jensen Mortensen, Inge Vivi Olsen, Anni, f. Bergstrøm Sanggaard, Kirsten, f. Zollfranck Sloth, Claus Sloth, Søren Sørensen, Jytte f. Stumpe Valery, Jan 1955 Braad, Ulla, f. Fredskilde Hald, Niels Henriksen, Jette, f. Larsen Jørgensen, Flemming Lind Jørgensen, Kirsten Lind 1956 Koch, Owe 1957 Eilertsen, Lise Wendelboe, f. Rasmussen Herreborg-Olsen, Otto Presutti, Hanne, f. Christensen Sørensen, Anne 1958 Andersen, Ib Buchholtz, Peter Gundtofte, Mogens Hansen, Inge-Lise, f. Larsen Hansen, Jytte Klyver, Per Madsen, Asta, f. Grønnemose Sand, Michael Spliid, Anupama Sørensen, Finn Hede Svane, Kamma, f. Weinreich Voss, Majlis, f. Nordlund Andersson Østberg, Carl Erik 1959 Pedersen, Lis K. Heidemann Vollerslev-Hansen, Birthe, f. Jensen Weberg, Else, f. Sejr Olsen Wolff, Børge Østergaard, Jørgen 1960 Berger, Birthe Fogh-Nielsen, Lajla Jacobsen, Steen Krogstrup, Lise Susanne Sejr Olsen, Birgit Spielmann, Lene 1961 Jacobsen, Anni Juul, f. Carlsen 1962 Ettrup, Flemming Hansen, Poul Bolund Hollstein Nielsen, Michael Jørgensen, Carsten Schou Nissen, Mogens Schou Wienecke, Birte 1964 Greiff, Kim Loop, Preben Pil, Lene 1965 Andersen, Vibeke Andersen, Per Jan Jakobsen, Jan Højer Kaas Korn, Kirsten Løhmann, Poul Varnike, Eva Winther, f. Kruse Weinreich, Kirsten Johansen, Jens Chr. Vesterskov Christensen Jens 1967 Blücher, Lars Carnera, Loa Holst, Birthe Hvass, Jens Nielsen, Peter Sindahl 1968 Andgren, Tove Bovién, Pierre Erkeby, Birgit Ann Fledelius, Jens Peter Hansen, Stig Kjærsgaard, Kaj Larsen, Kirsten Schenck, f. Borås Olsen, Per Petersen, Susanne Sommer, Bjørn Strange, Hilbert Thorsen, Hanne 1969 Bruun,Susanne Falensteen, Anne Lambæk, Carmen, f. Glyman Lohse, Anne-Lise Hartmann, f. Jensen Aastrup, Kirsten 1970 Djurslev, Anni Hansen, Aase Hansen, Ayoe Haslund, Henrik Hedenskog, Ellinor Lindahl, Vibeke Else, f. Rønne Odder, Winnie Reimert, Susanne Tøjberg, Birgitte, f. Hansen 1971 Bech, Karen Binneballe, Jørgen Carlsen, Ulrich Fallesen, Susanne Grønbech, Ragnhild Horn Holkenfeldt, Michael Holmstrup, Dan Jeppesen, Helle Mørch, Anne Lerup Nielsen, Claus Bert Normann Nielsen, Peter Buhl 1972 Hendriksen, Anders Lou Lauridsen Jesper 1973 Jensen, Per Gaardsted Jonsen, Kim Pedersen Jørgensen, Hanne, f. Holmer Madvig, Majbrit, f. Sørensen Sørensen, John Helge 1974 Andersen, Birger R. Ansbjerg, Vibeke Bøger, Erling Christensen, Olga Francoise Nielsen, Ebba Birgitte, f. Madsen Nielsen, Nils C.W. Aarøe-Ebersted, Michael 1975 Hofmann, Benny Reimert, Claus, Strandberg, Michael 1976 Boyens-Thiele, Susanne 1977 Andersen, Mette M. Haagerup Brun, John Enemark, Helle, f. Fedde

7 Medlemsliste Friedel, Pia Wilson, f. Jensen Højlys, Adelin Mattsson, Michael Nielsen, Mona Osnes André Petersen, Vagn Lykke Presutti, Mario Simon, Karen Vestergaard, Dorthe 1978 Eistofte, Heidi 1979 Henriksen, Lars Christian Lou Munkers, Carol Thomsen, Liselotte Winther, Marianne, f. Falck-Rasmussen Vester, Henrik N Buch, Niels Nielsen, Marina Gull-Maj 1981 Christensen, Claus Seidenfaden, Carl Henrik Toxværd, Helene 1982 Britoft, Heidi Ejbjerg, Jan Flowé, Heidi Jannie Olsen, Flemming K Jakobsen, Nete 1986 Damjanovska, Daniella 1987 Tvermoes, Peter Skov Dela, Søs Monalise 1988 Abbes, Zina Danielsen, Barbara Fleischer, Rene R. Hougaard, Katja Johannessen, Pernille Bak Narvbjerg Randropp, Michael 1989 Brøgger, Martin Sandstød, Ibsen, Pia Rivad, Thomas 1990 Danhøj, Niels Rasmussen, Martin Cleemann Wahlgren, Anders 1991 Klein, Flemming Bo 1992 Dederding, Linda Jessen, Katrine Lund Jørgensen, Ronnie Seth Kristiansen, Sine Rosenborg 1993 Damjanovska, Betti Jeppesen, Jannie Junker Larsen, Julie Dalgaard Bach-Fusager, Robert Hansen, Natasja Wharja Parnas, Josephine Ramsing Schrøder, Maria Louise 1995 Jespersen, Benjamin Gilbert 1996 Hoffmeyer, Rikke Holst, Christian Løkkegaard, Christian Møller, Ruben 1997 Clausen, Joen Friis, Dan Reibe, Robert Lærer ved Det Kongelige Vajsenhus 1998 Christensen, Lars Bjarke Møller, Miriam Schønnemann, Jens Schønnemann, Niels 1999 Bredmose, Theresa 2000 Larsen, Rene Jonsgaard 2001 Gram-Petersen, Chaka Bojowski Christensen, Marc Andreas Hansen, Bue 2002 Elf, Maria Northved Benzon, Denise Leo, Julius Rene 2003 Crossmann, Bjørn Crossmann, Nina Sørensen, Bolette Bangsbo 2004 Kristensen, Camilla Andersen, Tina Mau Hansen, Iza A. Bende Richnagel, Cathrine Bredahl Lippert, Marianne Støvring, Trine 2005 Frøkjær-Rubbås, Amalie Knudsen, Charlotte Dyveke Pedersen, Anja Kristina Brix Sørensen, Tessa J. Bangsbo 2006 Fleron, Louise Hylander, Johan Daniel Nørballe, Andreas Daniel Bruun Jensen, Panuela Aasted 2007 Bodé, Nini Marie Hansen, Nikolai Kyed Jensen, Tanja Isabella Riis Nielsen, Anna Louise Pedersen, Lisa Kragh 2009 Benzon, Christian Nuværende og tidligere ansatte på Det Kgl. Vajsenhus: Asmussen, Anette ( ) Gervin-Andersen, John, lærer ( ) Bjørklund Jensen (1999- ) Hagenbo, Kim, lærer (1976- ) Halling, Jette, lærer ( ) Jakobsen, Claes, viceinspektør (1974- ) Jantzen, Louise Thal (1984- Keilgaard, Karen ( ) Madsen, Martin Agerbæk, forstander (1997- ) Malmquist, Karen, lærer ( ) Nielsen, Vibeke, forstander ( ) Rasmussen, Knut, lærer (1986- ) Vandrup, Brian, vagtmester (1988- ) (Årstallene ved nuværende og tidligere ansatte på Det Kgl. Vajsenhus betyder, hvornår de begyndte på skolen, og for de tidligere ansatte, desuden hvornår de holdt op) Ikke-vajsenhusianere: Andersen, Connie (1953) 7 Anthon Georg (1937) Bach-Fusager, Louise (1993) Bendix Pedersen, Minna (1953) Brun, Elisabeth (1977) Christensen, Aksel (1970) Hansen, Rieny Th. M. (1942) Henriksen, Vivi (1937) Hougaard, Lone Forstanderens kone Larsen, Ulla (1952) Nielsen, Edvard Vibeke Nielsens mand Nissen, Lucas elev DKV Rødgaard, Ditte (1945) Vognstoft, Norma (1962) Aarøe-Ebersted, Schanne 1974) Ekstraordinære medlemmer: Pedersen, Søren, lærer på Det Kgl. Vajsenhus ( ) Valery, Kurt Er der stavefejl eller rettelser du ønsker foretaget, så skriv til kassereren.

8 fortsat fra side 7 Legatuddeling Mandagsmøder Med Det Gode Minde på Hirschsprung august 2009 Med en syg regnfuld vejrudsigt startede eksforstanderen og undertegnede med indianerekspressen i god tid fra Stengården station opfyldt af glæde til dagen. Denne glæde blev brat stoppet af tre realiteter. Den første var en elevator på Østerport, der var erklæret ukampdygtig. Vibeke gik målrettet mod Hirschsprung, og jeg tog næste tog til Nørreport, hvor elevatoren duede; men vejret duede ikke, så udstyret med paraply og hestedækken satte jeg kurs en mod museet i Stockholmsgade det var glædessluger nr. to. Vibeke stod på trappen sammen med de andre gl. vajser ca. kl og Dødsfald Årgang 1937 Evelyn Dührkoop Æret være hendes minde. Der kan søges til mange formål fx studiehjælp, studierejse, hjælp til bolig eller af hvad art, det måtte være. HUSK at skrive i ansøgningen, hvornår du gik ud af skolen samt CPR-nr., adresse og tlf. nr. Ansøgningsfrist er den 30.april 2010 Ansøgningsskema kan rekvireres på Det Kgl. Vajsenhus , hos DGM tlf.nr eller via vores hjemmeside Alle får direkte besked. Ring derfor ikke for at høre om resultatet. Bestyrelsen Dette kan bestilles hos kassereren Hanne Presutti. Når vi ved, hvor mange, der ønsker bladet, undgår vi overproduktion og sparer derved penge på trykning og porto. Årgang: Årsskrift 2010 Nye medlemmer Navn: 1952 Ulla Larsen 1988 Barbara Danielsen 2009 John Hartwich Vi byder velkommen i foreningen Mandag d.4. okt.2010 Mandag d.6. dec.2010 Mandag d.7. mar.2011 Mandagsmøder starter kl og afholdes i festsalen på skolen. Benyt dig af denne mulighed for at gense skolen og møde lærere og dine gamle klassekammerater. Dødsfald Vores tidligere bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen og redaktionen ønsker alle en rigtig god sommer. 8

Vajsenhusianerbladet

Vajsenhusianerbladet Nr. 1 marts 2015 113. årgang Vajsenhusianerbladet udgivet af foreningen DET GODE MINDE Onsdag d. 25. marts 2015 kl. 20.00 afholder vi vanen tro vores forårsarrangement. Det foregår i år i Skuespilhuset,

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. April 2014. 71. årgang Nr. 3. Grafik: ekf PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening April 2014 71. årgang Nr. 3 Grafik: ekf PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage i lige

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 2 Marts 2007 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup Minde Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Tlf.

Læs mere

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup

Åbent hus i anledning af vores Guldbryllup NR. 08 AUGUST 2014 ÅRG. 112 Reception i Silkeborg I anledning af at Peter Ederkop Poulsen lørdag den 2. august kan fejre 40 års jubilæum,som naver, holder vi på dagen en reception kl. 13, i hulen i Silkeborg,

Læs mere

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur..

Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Nr. 1 2013 45. årgang Så er det sommer! Grøntsagsvognen på tur.. Kontaktlinsen Så er hovedgeneralforsamlingen overstået og vi må desværre endnu engang konstatere at der er mangel på arbejdskraft i foreningen.

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

SOGNEBLADET NR. 3 JUNI / JULI 2010. HOVER SOGNEBLAD Skole, kirke, institutioner og foreninger i Hover og Grejsdalen

SOGNEBLADET NR. 3 JUNI / JULI 2010. HOVER SOGNEBLAD Skole, kirke, institutioner og foreninger i Hover og Grejsdalen SOGNEBLADET NR. 3 JUNI / JULI 2010 HOVER SOGNEBLAD Skole, kirke, institutioner og foreninger i Hover og Grejsdalen ADRESSE- OG OPLYSNINGSLISTE KIRKEN: Sognepræst Søren Due, Hover Kirkevej 76. Tlf. 75 85

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 93 - Juni 2011 Indhold Introduktion...3 Dagsorden, generalforsamling 2011...4 Formandens beretning (2010)...5 Nye kræfter...6 Rektors dimissionstale 2010... 8 Lise

Læs mere

Kommende arrangemneter i Manna-Thise: Gudstjenester: Se side 4 og 5

Kommende arrangemneter i Manna-Thise: Gudstjenester: Se side 4 og 5 Kommende arrangemneter i Manna-Thise: Gudstjenester: Se side 4 og 5 21. årgang nr. 1 Marts - April - Maj 2014 KILDEN - Sogneblad for Manna & Thise Udgives af: Thise forsamlingshus, Manna-Thise Pensionistforening,

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Manna-Thise Kalenderen se side 31

Manna-Thise Kalenderen se side 31 Foto: Inge Løgtholt Manna-Thise Kalenderen se side 31 21. årgang nr. 2 Juni - Juli - August 2014 KILDEN - Sogneblad for Manna & Thise Udgives af: Thise forsamlingshus, Manna-Thise Pensionistforening, Thise

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang

KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 3 / August 2011 43. Årgang Dorthe Larsen og den lokale Keld Petersen på scenen ved operakoncerten på den gamle sportsplads FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 3 2011 1. NR. 3 Juni 2011

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 3 2011 1. NR. 3 Juni 2011 LungePatient.dk NR. 3 Juni 2011 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 3 2011 1 Sol og sommer Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk

Læs mere

Stouby Bladet. Nr. 141-26. årgang juni 2011 STOUBY G F. - i samarbejde med stouby.nu. i m. s b. t t. - o. N i

Stouby Bladet. Nr. 141-26. årgang juni 2011 STOUBY G F. - i samarbejde med stouby.nu. i m. s b. t t. - o. N i t 1 Stouby Bladet - i samarbejde med stouby.nu St o fe r e m u te s b n dl i m y - o er e g t godt s Stoubyl te ø gennem Alfred d be N i a t el t p b å o s id e m e g se n o ø 7, s s s n a S if 6 m o te

Læs mere

ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007

ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007 SLÆGTEN FISKER DIN EGEN DAG ER KORT - MEN SLÆGTENS ER LANG ÅRSSKRIFT JUBILÆUM 2007 34. årgang www.slaegten-fisker.dk BESTYRELSEN Formand Erik Fisker Født 947 Erhverv Tømrer Adresse Rismarken 4 8800 Viborg

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 133 Juni 2013. 34. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 133 Juni 2013. 34. Årgang INNER WHEEL DANMARK Nr. 133 Juni 2013 INNER WHEEL 34. Årgang HKH Kronprinsesse Mary Protector for 16th Convention in Denmark may 2015 2 3 Indhold Nationalrepræsentanten skriver...4 IW-Nyt s historie...6

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 97. ÅRGANG - 2007 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk marts - maj 2014 Indhold Fra

Læs mere

Årgang 14 - Blad nr. 1 Februar 2015. Nytårsgåtur 2015 1

Årgang 14 - Blad nr. 1 Februar 2015. Nytårsgåtur 2015 1 Årgang 14 - Blad nr. 1 Februar 2015 Nytårsgåtur 2015 1 Foto øverst: Stavgangsholdets julefrokost Foto nederst: Skål for det nye år 2 Foto Reinhardt/DK Indkaldelse til Generalforsamling fredag den 13. marts

Læs mere

Oktober 2008. Jubilæums-udgave

Oktober 2008. Jubilæums-udgave Nummer 41 11. årgang Oktober 2008 Jubilæums-udgave Udvikling over 10 år Brevdue på rekreation Besøg på stadion Dannebrog Faldskærmsspring Haver Kirkenyt Sommerlejr Åben Merko Win City 1 Læs om : 2 3 3

Læs mere

Nr. 3 2011/12. juni 2012 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Skolebladet

Nr. 3 2011/12. juni 2012 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Skolebladet juni 2012 Mariager Skoles kontaktblad Nr. 3 2011/12 Læs bl.a. om: Nyt fra skolens kontor 4. klasse i flexugen 1. årgangs oplevelser i flex-ugen Legepatruljen søger frivillige 9. klasse takker af OL i skolen

Læs mere

Du bor til leje I et af Randers Boligforening af 1940 s ca. 2.300 lejemål i Randers, og det håber vi, at du er glad og tilfreds med.

Du bor til leje I et af Randers Boligforening af 1940 s ca. 2.300 lejemål i Randers, og det håber vi, at du er glad og tilfreds med. Kære lejer Du bor til leje I et af Randers Boligforening af 1940 s ca. 2.300 lejemål i Randers, og det håber vi, at du er glad og tilfreds med. Boligen betyder meget for os og vores familie, og vi tilbringer

Læs mere

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2005 Skanderborg Roklub Fortællinger fra 75 år på søen og ved byen Jubilæum og standerhejsning den 19. marts SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen

Læs mere