Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.hundested-marineforening.dk"

Transkript

1 Nr.1 Januar årg.

2 MEDLEMSBLAD FOR HUNDESTED MARINEFORENING Havnegade Hundested Tlf Redaktør Hans Jørgen Hansen Tlf ansvh. Marineforeningens bestyrelse: Jens Hyldborg (formand+husinsp.) LI. Karlsmindevej Kjeld Jensen (kasserer) Skovhegnet Christian Grønbech, (næstformand) Forsythiavej 8., Michael Hultén (IT & sekretær) LI. Karlsmindevej 23, Charles Hansen (banjermester) Lerbjergvej Jan Nielsen (festudvalg) Mågevej Jørgen Hansen (festudvalg) Spodsbjergvej Niels Vedel (udlejning) Nørregade 1B, 1.th Hans Jørgen Hansen Degnebakken Peter Andersen (suppl.) Vibehushave ÅBNINGSTIDER I MARINESTUEN TIRSDAG KL TORSDAG KL LØRDAG KL SØNDAG KL Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personel, der er eller har været tjenestegørende i søværnet Forsidebillede: Noah s Ark Foto HJH. 2

3 I dette nummer af Travaljen, vil der være indlagt girokort, så man kan betale sit kontingent til afdelingen i god tid inden generalforsamlingen. Der var fuldt hus til vores ålegilde og alle lod til, at have en god aften. Hvor Svend Åge Sørensen spillede god musik. Vores Mande aften måtte vi desværre aflyse igen, da der ikke var tilmeldinger nok. Der bliver til tider pevet lidt over, at der ikke sker noget i foreningen, men når der er arrangementer, er det ofte at vi må aflyse grundet manglende deltagelse. Er det fordi der er andre tiltag eller andet, kom gerne på banen med forslag. Sommerudflugten til den blå planet blev en vellykket tur. Vi var 46 medlemmer med på turen. Efter den Blå Planet kørte vi til Gyrstinge Kro, hvor vi fik en god frokost, derefter tilbage til stuen, hvor det blev en sen aften. Distriktsmøde i Hørsholm, her deltog vi med syv mand. Det var et godt møde og vi havde en hyggelig dag i kammeratlig samvær. En stor tak til de personer der har stået for levering af lørdagsfrokosterne, som har været godt besøgt. Ligeledes en stor tak til de medlemmer som har hjulpet til og været med til at sørge for, at vores Marinestue har fungeret det forgangne år. Også en tak til Hundested Havn for godt samarbejde. Bestyrelsen vil igen i år bestræbe sig på, at få arrangeret nogle busture, hvorhen vides ikke endnu. Jeg vil her på falderebet endnu engang opfordre vore medlemmer til at huske at LUKKE hoveddøren når I ankommer og ligeledes når I forlader Marinehuset, da det ellers skaber kraftig gennemtræk i hele huset og dermed en stor varmeregning. Til sidst vil jeg ønske alle medlemmer og deres familier en glædelig jul og et godt nytår. Jeg vil samtidig ønske alle vores annoncører og øvrige kammerater i de Marineforeninger, som modtager vores blad en rigtig glædelig jul samt et godt nytår Jens Hyldborg Formand 3

4 Praktiske oplysninger. Medlemsemblemet: Medlemsemblemet er foreningens ejendom og bæres ved alle sammenkomster i Marineforeningen. Emblemet bæres ikke udenfor foreningen, hvor kendingstegnet i stedet kan benyttes. Påklædning: I Marineforeningen er der ikke "uniformstvang", men en ensartet påklædning skaber fællesskab. Du vil derfor hurtigt kunne konstatere, at kammeraterne normalt er iklædt blå blazer, grå benklæder, skjorte og slips. Dertil kommer naturligvis, at man bærer foreningens blazer-emblem og slips. Kontingentbetaling: Afdelingen bestemmer selv størrelsen af kontingentet, hvoraf det på sendemandsmødet vedtagne beløb af afdelingens kasserer indsendes til landsforeningen til dækning af de fælles udgifter - herunder ikke mindst medlemsemblemet. Det er derfor vigtigt, at kontingentet indbetales straks ved modtagelsen af opkrævningen fra kassereren. "Under Dannebrog": Som medlem vil du 6 gange om året modtage foreningens blad. Det fremsendes gennem Avispostkontoret, og kan kun ske, såfremt der er opgivet nøjagtig og fuldstændig postadresse. Adresseændring: Skal altid straks meddeles afdelingen, som derefter informerer landskontoret, der så informerer Avispostkontoret. Andet: Om det ønskes, er der mulighed for flagets tilstedeværelse ved bisættelse/begravelse. Obs! Obs! Obs! Husk at melde flytning til bestyrelsen!! at se på opslags- du kommer i står ofte, noget spændende. Husk altid tavlen, når stuen. Der nyt og Det blev på bestyrelsesmødet i oktober vedtaget at man skal have været medlem af foreningen i 12 måneder for at kunne leje Fest Lokalerne. Redaktøren mener. Så er efteråret kommet og alle de aktiviteter som følger med der. Der har været travlhed på alle fronter, og lørdagsfrokosterne har været godt besøgt Men i skyndingen har vi fået af vide at trykkeriet ikke får lov til at bestå, så det er med beklagelse at vi derfor ikke ved hvad der sker fremover. Det er jo desværre ikke en billig affære at trykke dette her blad, men jeg håber da det stadig kan lade sig gøre. En mulighed er jo at sørge for at sende det elektronisk ligesom alle offentlige instanser gør fra november, men det er nok alligevel ikke det samme som at have det i hånden. Og lige en påmindelse om at der er stadig pladser til spisningen den første lørdag i måneden. Nu vil jeg forsøge at lave et indlæg til Under Dannebrog, da det sidste fra fregatskydningen kom forkert i byen så lad os se om de ikke vil optage vores artikler. GOD JUL. HJH 4

5 Mindegudstjeneste. Torsdag den 1. januar afholdes Mindegudstjenesten i Lynæs Kirke kl , med efterfølgende træf i Marinestuen. Jule/Nytårsfrokost Lørdag den 10. januar kl Lørdagsfrokosten er udvidet til jul / nytårs frokost. Pris kr. 50- Pudseaften Fredag den 16. januar kl Som tak til dem der deltager, vil foreningen, efter endt pudsning byde på en bid brød og en lille en til halsen. Vel mødt til pudsning, vi håber at der kommer mange, da metallet trænger til at blive pudset. Tilmelding er nødvendig p.g.a. indkøb af proviant. Tilmelding sker i Marinestuen. Fastelavn. Søndag den 15. februar kl På denne dag afholder Marineforeningen, i lighed med tidligere år, tøndeslagning for børn. Der vil være præmier til Kattekonge og Kattedronning. Alle er velkommen, også de voksne. Generalforsamling. Fredag den 20. februar kl Læs mere herom på side 10 & 11. Husk at tilmelding til gule ærter skal ske i Marinestuen senest 3 dage før generalforsamlingen Manneaften Fredag den 06. marts kl Denne aften byder festudvalget på kogt torsk med tilbehør. Pris 50 kr. eksklusive drikkevarer. Tilmelding fra lørdag den 14. februar. Sidste frist for tilmelding er søndag den 01. marts. 5

6 Ålegilde 2014 i Hundested Marineforening Det var en skøn lørdag den 25 dag i oktober, hvor der var blevet bestemt for længe siden at vi skulle have Ålegilde. Der var udsolgt af tilmeldinger. 1 time efter de 36 pladser var slået op, så var alt udsolgt. Forventningerne var som sædvanligt høje for folk som kommer på stuen kender jo udmærket folkenes kokke evner. (her er deres lys ikke sat under en skæppe). Folk mødte op med højt humør, og en sult som ville gøre kokkene glade. Efter spisningen Spillede Svend Åge Kapelmester Svend Åge. Foto: VJ. op til dans og hygge, indtil midnat. Der blev hygget, danset og sunget, (hver fugl synger med sit næb heldigvis da.) Efter en god aften gik folk hjem, og der har ikke lydt andet end rosende ord om festen. Så den bliver gentaget næste år. Udflugt til Den Blå Planet Så havde Kassereren i samarbejde med festudvalget, fået samlet en tur ud i det blå som denne gang gik til, Den Blå Planet med efterfølgende spisning på Gyrstinge Skovkro. Og efter moden overvejelse kom der 46 mennesker af sted på turen, med afgang kl Der var højt humør og alle hyggede sig og var både trætte og mætte efter dagens strabadser. Alt i alt en hyggelig dag i gode venners lag, M v h. Redaktør Travaljen. Hans Jørgen Hansen 6

7 Arrangementer /1 Mindegudstjeneste. 10/4 Pudseaften. 10/1 Nytårsfrokost. 15/8 Fregatskydning 16/1 Pudseaften. 1/10 Pudseaften. 15/2 Fastelavn 24/10 Ålegilde. 20/2 Generalforsamling. 13/11 Manneaften. 6/3 Manneaften. 6/12 Juletræ. OBS! Husk også lørdagsfrokoster den første lørdag i måneden fra kl (undtagen i juli og august samt december) Pris pr. person kr. 50- Nytårsfrokosten holdes den 10. januar. Årets jubilarer Bestyrelsen ønsker følgende medlemmer tillykke med jubilæet og håber at følgende jubilarer møder op på generalforsamlingen for at modtage deres jubilæumstegn. 50 Års tegn 40 års tegn 25 års tegn Gert skov, Søren Warrer Sørensen, Per Hoffstetter, Ove Michael Pedersen 7

8 8

9 Skonnert ude på langvarig drømmerejse Foto: Søren Stidsholt Nielsen, Søsiden/Fyns Amts Avis Oprindeligt var den tremastede skonnert Gulden Leeuw et dansk havforskningsskib og hed Dana. Skibet, der blev bygget i 1937, var hjemmehørende i Faaborg og var kendt i både Nyborg og Marstal havne. Men i dag er den bygget om til en tremastet skonnert og sejler under hollandsk flag, ejet af P&T Charters. Skibet sejler charter over hele verden og er lige nu ude på den helt store rejse. I ni måneder sejler det rundt til 22 havne på fire kontinenter. Sejladsen startede i sidste måned i London, og lige nu er Gulden Leeuw i Middelhavet. I det tidlige forår skal skibet sejle til Caribien for senere at sejle videre til København og endelig slutte af i Amsterdam. Kunden er organisationen Class Afloat, der arrangerer sørejser for velhavende unge. Hele turen på ni måneder koster cirka kroner. Dana var i mere end 40 år ejet af den danske stat, og senere har skibet blandt andet været ejet af Tvind-skolerne og af Esvagt. Kilde: Fyns Amts Avis 9

10 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Fredag den 20. februar år 2015 kl i MARINEHUSET. Det skal bemærkes, at medlemmer der ikke har betalt kontingent for år 2015, inden denne dato ikke har adgang på generalforsamlingen. Valg af bestyrelsesmedlemmer foretages under et, enten ved håndsoprækning, eller (hvis der er flere kandidater end bestyrelsesposter) som en skriftlig afstemning. Stemmesedlen må højst indeholde det antal navne der er poster til og skal mindst indeholde 2 navne (50%) af det ønskede antal bestyrelsesmedlemmer. Valget afgøres ved simpelt flertal. Opmærksomheden henledes på, at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen. Emner optaget under eventuelt kan ikke vedtages eller komme til afstemning Dagsorden.: Pkt. 1: Valg af dirigent. Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Pkt. 3: Aflæggelse af regnskab Pkt. 4: Indkomne forslag. Pkt. 5: Valg til bestyrelse og suppleanter. Pkt. 6: Valg af revisorer og suppleant. Pkt. 7: Valg af sendemænd. Pkt. 8: Valg af flagbærer og reserve Pkt. 9: Eventuelt. Husk at betale kontingent for 2015 inden generalforsamlingen!! 10

11 På valg er følgende: Bestyrelsesmedlemmer: Kjeld Jensen modtager genvalg Niels Vedel. modtager genvalg Jan Nielsen. modtager genvalg Michael Hultén modtager genvalg Bestyrelsesmedlemmerne vælges jævnfør vedtægterne for en periode af 2 år. Bestyrelsessuppleanter: 1. suppl. Peter Andersen 2. suppl. Revisorer Thomas Hansen Jens Ole Pedersen Revisorsuppleant Holger Malmgren Flagbærer Per Grøndahl Mogens Leth Petterson Revisorer, Suppleanter og Flagbærer er i henhold til vedtægterne på valg hvert år. Efter Generalforsamlingen vil, der være mulighed for indtagelse af en gang Gule Ærter med tilbehør, men tilmeldelse til dette arrangement er nødvendigt og kan ske i Marinestuen, der kan max deltage 5O personer til spisningen. Pris 50 kr. eksklusiv drikkevarer. Medbring dette nummer af "TRAVALJEN" til Generalforsamlingen, så har du dagsordenen 11

12 En solid og velfungerende øvelse For Frømandskorpset var Øvelse Night Hawk 2014 en god træning for såvel stabe som de operative styrker i enheden. Foto: Casper Tybjerg. af Thomas H. Reimann, presseofficer Efter den to uger lange øvelse Night Hawk, hvor over specialstyrkesoldater deltog, kan chefen for Frømandskorpset, kommandørkaptajn Stefan Neubauer Andersen, reflektere over de to ugers indtryk. Det har været en efterretningsdrevet øvelse, hvilket har haft stor betydning for realismen i øvelsen, specielt i forhold til træning af evnen til at opsøge, analysere og handle som følge af indhentede efterretninger forklarer Stefan Neubauer Andersen. Under hele øvelsen har man fra øvelsesledelsens side brugt mange ressourcer for at skabe et realistisk øvelsesmiljø, hvor specialoperationsstyrkerne kunne opsnappe data fra indsamlede mobiler, computere, noter m.m. under operationerne, for at bruge disse data til at forudse terroristernes næste træk. Et andet formål med øvelsen har været at øve samarbejdet med nationale og internationale enheder. Vi har fået øvet samarbejdet med enheder fra Tyskland og Belgien, der har været under min kommando og det har forløbet gnidningsløst, hvilket har understreget vigtigheden af fælles NATO-doktriner for specialoperationsstyrker fortæller Stefan Neubauer Andersen. Øvelsen gav også anledning til at træne samarbejdet med nationale enheder fra Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet samt Hjemmeværnet i løsningen af operationerne under øvelsen. Det er vigtigt for en lille nation som Danmark, at få lov til at træne med relevante enheder fra forsvaret i løsningen af specialstyrkeoperationer, så vi kan udvikle samarbejdet siger Stefan Neubauer Andersen, der samtidig understreger, at øvelsens operationer har været meget værdifulde for Frømandskorpset, der er Danmarks maritime specialoperationsstyrke. Operationerne indeholdt mange maritime opgaver i forskellige miljøer, idet Frømandskorpset blev indsat med helikopter, gummibåde og via dykning alle kernekompetencer for Frømandskorpset afslutter kommandørkaptajn Stefan Neubauer Andersen, chef for Frømandskorpset. Chef for Frømandskorpset, kommandørkaptajn Stefan Neubauer er tilfreds med Frømandskorpsets udbytte af øvelsen Night Hawk. Foto: FKP. Foto: Casper Tybjerg 12

13 Støt vore annoncører de støtter os. 13

14 Niels J. Nielsen 60 år 03 januar Tom A. G. Poulsen 70 år 04 januar Hans Hardy Christoffersen 70 år 06 januar Leif Brun 70 år 07 januar Hans Leif Andersen 65 år 21Januar Richard Valdemar Frederiksen 70 år 31 januar ******************************************************** Lars Peder Enevoldsen Skov 60 år 05 marts Mogens Leth Petterson 70 år 09 marts Erik Storm Pedersen 70 år 11 marts Per Mouritzen 80 år 16 marts Axel Hermannsen 75 år 24 marts *********************************************************. Mogens Erik Buch. 14

15 I 2013 deltog Marineforeningen med 2 hold til travaljeroning i den tyske by Vegesack ved Bremen med stor succes henholdsvis en 3. og en 5. plads. Succesen skulle derfor følges op igen i år. Det lykkedes at stable et herrehold og et mix-hold på benene (der manglede 2 kvinder i at vi havde kunnet stille med et rent kvindehold) Måske næste år. Fredag den 19. september kl satte 24 forventningsfulde roere kursen mod Tyskland i en lejet bus fra vores lokale vognmand Michael Nilaus. Ved 17-tiden landede vi efter en hyggelig tur ved samme hotel som vi benyttede sidste år. Stemningen var god og forventningsfuld. Efter en god gang Jägerschnitzel og lidt hygge i dejligt varmt vejr både på terrassen og i baren, gik folk til køjs da stævnet skulle starte allerede kl lørdag morgen. Tidligt op og af sted til Bremerhafen, hvor stævnet skulle stå på floden. Styrmandsmøde kl , hvor vores tysktalende styrmænd, MUL og DAL formåede at trække hinanden imellem 20 hold. (så ku vi jo lige så godt være blevet hjemme.(-: ) I Tyskland fungerer løbende på den måde, i hvert heat ror 2 både mod hinanden. Der ligger en dommerbåd klar og venter med flag ved vendepunktet, således at når ens flag sænkes må man vende og så går det tilbage mod mållinjen. Alle både får 2 indledende heats, hvorefter man placeres efter den samlede tid. Herrerne vandt begge deres heat og fik samlet 5. bedste tid imens mix-holdet i 2. løb kom på den forkerte side af dommerbåden ved mållinjen og desværre blev diskvalificeret. Efter de indledende heats er der ikke længere vendinger. I stedet trækkes man af en slæbebåd ned til startlinjen, hvorfra starten går op mod mållinjen. Herrerne vandt det efterflg. heat og kom derved i viertelfinalen, hvor vi tabte mod sidste års vinder fra Holzwörmer med 3 sekunder. (Holzwörmer fik en samlet 2. plads i år.) Efter viertelfinalen kom halbfinale dernæst semifinale og sluttelig finalerne i hhv. herre- og dameklassen. Jævnligt var der afbrud i løbsrækken, da store flodpramme og passagerskibe skulle passere. Der er et utroligt leben på sådan en flod såvel på langs som på tværs. I alt deltog der 28 hold. Der er 10 roere i hver båd + styrmand. Arrangementet sponseres af store firmaer fra området og for en meget lille pris får man deltagelse med morgenmad og kaffe, sodavand, ØL, mad, kaffe, ØL, kage, slik you name it i løbet af hele dagen, samt efterflg. bevis eller præmie for deltagelsen. Ikke mindst får man afprøvet sine sprogkundskaber og får talt med en masse andre mennesker. (Vi var igen i år det eneste udenlandske hold, der deltog.) Flere tilkendegav, at de gerne ville prøve at komme til stævne i Hundested i 2015 Efter en lang dag i forrygende godt vejr kørte bussen igen hjem mod hotellet, hvor der blev festet inden dynerne kaldte. Enkelte blev køresyge på vejen hjem måske på grund af manglende søvn., men ellers forløb hjemturen med hygge, snak, en lille tår og lidt søvn. En tur forbi en grænsebutik inden vi nåede til DK og hjemme i Hundested rettidig til 2. halvleg af FCK vs. Brøndby. Tror det kalder på en tur igen næste år. Ros til vores lokale vognmand og chauffør.(-: Bo Bromberg Olsen 15

16 16 Følgende effekter kan købes i Marinestuen Kr, - Vindjakke Marineblå 375,00 Foer til vindjakke / Fleecetrøje. 250,00 Caps med logo... 80,00 Pullover ,00-585,00 640,00 Slipover fra ,00-490,00 Kendetegn... 25,00 Miniemblem... 25,00 Blazeremblem ,00 Slips ,00 Slipsnål ,00 Dametørklæde m/kendetegn ,00 Indkøbspose m/kendetegn... 60,00 Blazerknapper stk.... 6,50 Skjorter ,00 T-shirt m/kendetegn ,00 Manchetknapper ,00 Cardigan fra ,00-640,00 Hueemblem ,00 Vendbart bælte ,00 Postkort/m. kuvert... 5,50 OBS.: Der er et tillæg, på 40,- kr. i porto, på alle bestillinger.

17 MARINEFORENINGENS SKYTTELAV HALSNÆS af 29. marts Ole Lorentzen (Formand) Fjordvej 12, 3. th Hundested Tlf Bent Olsen (næstform.) Solsortevej Hundested Tlf Rico Møllebro (kasserer) Søndergade 30 A 3390 Hundested Tlf Brian Lok Olsen (Best.) Uglevej Hundested Tlf Jens Hyldborg (Best.) Lille Karlsmindevej Hundested Tlf Suppleant. Gert Skov Degnebakken Hundested Skydningen foregår i Hundested Hallen i kælderen hver onsdag fra kl. 19:00 til 21:00. Vintersæson 2015 Start: 08. januar Slut: 02. april (pudseaften) Planlagte arrangementer: Generalforsamling. Fredag den 30.januar 2015 kl Pokalskydning kl Landsskyttestævne i Hanstholm den marts 2015 Skyttelavets ordinære Generalforsamling. Fredag den30 januar 2015 kl I Marine huset. På valg til bestyrelsen. Formand Ole Lorentzen modtager genvalg. Næstformand: Bent Olsen modtager genvalg. Best. medlem: Brian Lok Olsen modtager genvalg. Suppleant. Revisor: Gert Skov. Michael Hultén. Torben Nygård Pedersen. Revisorsupp: Richard Newton. Spisning efter generalforsamling: kr. Menu er ikke vedtaget endnu. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Tilmelding seneste onsdag d på skydebanen eller marinestuen. KONTIGENT TIL SKYTTELAVET. Bestyrelsen vil igen i år anmode vores medlemmer om at betale via netbank eller få beløbet overført til vores konto, eller betale på skydebanen eller i Marinestuen. Da vi har skiftet BANK TIL NORDEA. Det nye konto nummer er: REG. nr Kontonr MARINEFORENINGENS SKYTTELAV SKYTTELAV Halsnæs (Husk og notere jeres medlemsnummer tak). Egen POKALSKYDNING. Lørdag den kl Landskyttestævne i Hanstholm lørdag-søndag d

18 Den årlige Pokalskydning mod Roholdets damer og herrer. Så var der igen den årlige pokalskydning imellem Marineforeningen damer og herrer mod Roholdets damer og herrer. Der var mødt 11 damer op til den gode skydning og resultaterne blev. 1. Vivian Olsen m/ 99 p. 2. Maibrit Møllebro m/ 99 p. 3. Pia m/ 94 p. De øvrige fik følgende point. Karina Simonsen m/93 p.- Nina Hoffstetter 92 p.- Sarah 91 p.- Irene Hansen 90 p.- Lisbeth 88 p.- Pia Hansen 86 p.- Maibrit 72 p.- Irene Everhøj 60 p. Der var mødt 23 herrer op til denne dyst og resultatet blev. 1. Leif Andersen 99 p.- 2. Dennis Rasmussen 98 p.- 3. Jens Hyldborg 97 p. De øvrige fik følgende point. Bent Olsen 96 p.- Hans Jørgen Hansen 95 p.- Jacob Andersen 95 p.- Michael Hultén 94 p.- Lenni Tyge 93 p.- Ole Lorentzen 93 p.- Brian Lok Olsen 93p.- John Pedersen 93 p.-henrik Dahl 92 p.- Frank Jørgensen 91 p.- Kjeld Konsung 90 p.- Charles Hansen 89 p.- Richard Newton 88 p.- Mads Knudsen 87 p.- Per Møllebro 86 p.- Rico Møllebro 85 p.- Torben Poulsen 83 p.- Tommy Andersen 81 p.- Ole Everhøj 76 p.- Per Hoffstetter 63p. Afslutning med middag og præmie uddeling forgik som sædvanlig med nogle hyggelige timer i Marinestuen, så det var atter en dag og aften i godt selskab med gode kammerater. Denne aften blev der også delt pokal og præmier ud for sæson serieskydninger og præmien til dem, som havde gennemført det antal skydninger man skulle var der 19 skytter og præmien var gavekort til Halsnæs Bryghus, som blev udleveret til dem på denne aften. Her er de skytter som havde gennemført. Damer: Vivian Olsen 28 s.2639 p. v/7 s.97,42.- Nina Hoffstetter 34 s p. v/7 s.94,42 p.- Irene Hansen 15 s. v/7 s. 89 p. Karina Simonsen 22 s 1820 p. v/7 s.87,14 p. Inge Magnussen 15 s. v/7 s. 85,57 p.- Irene Everhøj 2 s 134p. Herrer: Fritstående: Per J. C. Hansen 26 s p. v/10 s. 91 p.- Brian Lok Olsen 24 s p. v/10 s. 83,3 p.- Rico Møllebro 22 s 1754 pv/10 s.82,9 p.- Klaus Klyver Nielsen 10 s.796 v/10 s.79,6 p.- Michael Hultén 6 s. 488 p.-tommy Andersen 5 s.352 p.- Claes Hoffstetter p.- Casper Skov Rasmussen 1 s. 89p. Herrer Veteraner: Bent Olsen 43 s p. v/10 s.96,1 p.- Jens Hyldborg 33 s p. v/10 s.93,9 p.- Leif Andersen 36 s p.v/10 s. 93,3 p.- Hans Jørgen Hansen 34 s.2972 p. V710 s. 91,6 p.- John Pedersen 42 s p v/10 s. 91,2p.- Charles Hansen 21 s p. v/10 s. 89,1 p.- Ole Lorentzen 24 s p v/10s. 87,3 p. Frank Jørgensen 23 s p. v/10 s.86,4 p. Richard Frederiksen 11 s. 938 p v/10 s.85,6 p. Tom Hansen 23 s. v/10 s. 84,75 p. Gert Skov 8 s. 676 p.- Michael Hultén 6 s.488p.- Per Hoffstetter 5 s. 401 p.- Claus Hansen 2 s.164 p.- Ove Rasmussen 1 s. 89 p.e Efter denne sæson vil præmier fra serieskydning blive udleveret ved vores egen pokalskydning i marts måned

19 19

20 Afsender: Hundested Marineforening Havnegade Hundested Returneres ved adresseændring B Kom ind og gør et godt køb!! Alt i t-shirt og sweat shirts med logotryk. Kontakt os for tilbud KM Sport, Frederiksværk - Hundested Torvet 37 Telefon Frederiksværk

www.hundested-marineforening.dk

www.hundested-marineforening.dk Nr.2 April 2014 33. årg. www.hundested-marineforening.dk MEDLEMSBLAD FOR HUNDESTED MARINEFORENING Havnegade 8-3390 Hundested Tlf. 47 93 88 36 www.hundested-marineforening.dk/ Redaktør Hans Jørgen Hansen

Læs mere

www.hundested-marineforening.dk

www.hundested-marineforening.dk Nr.4 oktober 2014 33. årg. www.hundested-marineforening.dk MEDLEMSBLAD FOR HUNDESTED MARINEFORENING Havnegade 8-3390 Hundested Tlf. 47 93 88 36 www.hundested-marineforening.dk/ Redaktør Hans Jørgen Hansen

Læs mere

www.hundested-marineforening.dk

www.hundested-marineforening.dk Nr. 4 Oktober 2012 31. årg. www.hundested-marineforening.dk MEDLEMSBLAD FOR HUNDESTED MARINEFORENING Havnegade 8-3390 Hundested Tlf. 47 93 88 36 www.hundested-marineforening.dk/ Redaktør Verner Justesen

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd. 2014 41. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2014 41. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.1 2014 41. Årgang KORSØR AFDELING STIFTET 1916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

www.hundested-marineforening.dk

www.hundested-marineforening.dk Nr.4 oktober 2015 34. årg. www.hundested-marineforening.dk MEDLEMSBLAD FOR HUNDESTED MARINEFORENING Havnegade 8-3390 Hundested Tlf. 47 93 88 36 www.hundested-marineforening.dk/ Redaktør Hans Jørgen Hansen

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Søndag d. 23. juni 2013 Skt. Hans Aftens dag Skovshoved Roklub har hermed i sit 75. jubilæumsår fornøjelsen at invitere danske og udenlandske

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd. 2012 39. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2012 39. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.4 2012 39. Årgang KORSØR AFDELING STIFTET 1916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet FEB 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FN Museet Lørdag d. 21. marts 2015, kl. 13.00 i Frøslevlejren i Barak W7 (efterskolens cafeteria). Inden generalforsamlingen vil det være muligt at

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Ole Hald blev enstemmigt valgt til dirigent af de 13 fremmødte medlemmer. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2. Formanden aflægger beretning.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

TRELLEGRUNDEN APRIL KVARTAL 2011. Vordingborg Marineforening Marinehuset, Sydhavnsvej 80, Vordingborg

TRELLEGRUNDEN APRIL KVARTAL 2011. Vordingborg Marineforening Marinehuset, Sydhavnsvej 80, Vordingborg TRELLEGRUNDEN APRIL KVARTAL 2011 Vordingborg Marineforening Marinehuset, Sydhavnsvej 80, Vordingborg Vordingborg Marineforening Telefonliste Bestyrelsen: Formand Jes Hansen 55 37 56 53 Kasserer Ole Nielsen

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere