Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.hundested-marineforening.dk"

Transkript

1 Nr.1 Januar årg.

2 MEDLEMSBLAD FOR HUNDESTED MARINEFORENING Havnegade Hundested Tlf Redaktør Hans Jørgen Hansen Tlf ansvh. Marineforeningens bestyrelse: Jens Hyldborg (formand+husinsp.) LI. Karlsmindevej Kjeld Jensen (kasserer) Skovhegnet Christian Grønbech, (næstformand) Forsythiavej 8., Michael Hultén (IT & sekretær) LI. Karlsmindevej 23, Charles Hansen (banjermester) Lerbjergvej Jan Nielsen (festudvalg) Mågevej Jørgen Hansen (festudvalg) Spodsbjergvej Niels Vedel (udlejning) Nørregade 1B, 1.th Hans Jørgen Hansen Degnebakken Peter Andersen (suppl.) Vibehushave ÅBNINGSTIDER I MARINESTUEN TIRSDAG KL TORSDAG KL LØRDAG KL SØNDAG KL Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personel, der er eller har været tjenestegørende i søværnet Forsidebillede: Noah s Ark Foto HJH. 2

3 I dette nummer af Travaljen, vil der være indlagt girokort, så man kan betale sit kontingent til afdelingen i god tid inden generalforsamlingen. Der var fuldt hus til vores ålegilde og alle lod til, at have en god aften. Hvor Svend Åge Sørensen spillede god musik. Vores Mande aften måtte vi desværre aflyse igen, da der ikke var tilmeldinger nok. Der bliver til tider pevet lidt over, at der ikke sker noget i foreningen, men når der er arrangementer, er det ofte at vi må aflyse grundet manglende deltagelse. Er det fordi der er andre tiltag eller andet, kom gerne på banen med forslag. Sommerudflugten til den blå planet blev en vellykket tur. Vi var 46 medlemmer med på turen. Efter den Blå Planet kørte vi til Gyrstinge Kro, hvor vi fik en god frokost, derefter tilbage til stuen, hvor det blev en sen aften. Distriktsmøde i Hørsholm, her deltog vi med syv mand. Det var et godt møde og vi havde en hyggelig dag i kammeratlig samvær. En stor tak til de personer der har stået for levering af lørdagsfrokosterne, som har været godt besøgt. Ligeledes en stor tak til de medlemmer som har hjulpet til og været med til at sørge for, at vores Marinestue har fungeret det forgangne år. Også en tak til Hundested Havn for godt samarbejde. Bestyrelsen vil igen i år bestræbe sig på, at få arrangeret nogle busture, hvorhen vides ikke endnu. Jeg vil her på falderebet endnu engang opfordre vore medlemmer til at huske at LUKKE hoveddøren når I ankommer og ligeledes når I forlader Marinehuset, da det ellers skaber kraftig gennemtræk i hele huset og dermed en stor varmeregning. Til sidst vil jeg ønske alle medlemmer og deres familier en glædelig jul og et godt nytår. Jeg vil samtidig ønske alle vores annoncører og øvrige kammerater i de Marineforeninger, som modtager vores blad en rigtig glædelig jul samt et godt nytår Jens Hyldborg Formand 3

4 Praktiske oplysninger. Medlemsemblemet: Medlemsemblemet er foreningens ejendom og bæres ved alle sammenkomster i Marineforeningen. Emblemet bæres ikke udenfor foreningen, hvor kendingstegnet i stedet kan benyttes. Påklædning: I Marineforeningen er der ikke "uniformstvang", men en ensartet påklædning skaber fællesskab. Du vil derfor hurtigt kunne konstatere, at kammeraterne normalt er iklædt blå blazer, grå benklæder, skjorte og slips. Dertil kommer naturligvis, at man bærer foreningens blazer-emblem og slips. Kontingentbetaling: Afdelingen bestemmer selv størrelsen af kontingentet, hvoraf det på sendemandsmødet vedtagne beløb af afdelingens kasserer indsendes til landsforeningen til dækning af de fælles udgifter - herunder ikke mindst medlemsemblemet. Det er derfor vigtigt, at kontingentet indbetales straks ved modtagelsen af opkrævningen fra kassereren. "Under Dannebrog": Som medlem vil du 6 gange om året modtage foreningens blad. Det fremsendes gennem Avispostkontoret, og kan kun ske, såfremt der er opgivet nøjagtig og fuldstændig postadresse. Adresseændring: Skal altid straks meddeles afdelingen, som derefter informerer landskontoret, der så informerer Avispostkontoret. Andet: Om det ønskes, er der mulighed for flagets tilstedeværelse ved bisættelse/begravelse. Obs! Obs! Obs! Husk at melde flytning til bestyrelsen!! at se på opslags- du kommer i står ofte, noget spændende. Husk altid tavlen, når stuen. Der nyt og Det blev på bestyrelsesmødet i oktober vedtaget at man skal have været medlem af foreningen i 12 måneder for at kunne leje Fest Lokalerne. Redaktøren mener. Så er efteråret kommet og alle de aktiviteter som følger med der. Der har været travlhed på alle fronter, og lørdagsfrokosterne har været godt besøgt Men i skyndingen har vi fået af vide at trykkeriet ikke får lov til at bestå, så det er med beklagelse at vi derfor ikke ved hvad der sker fremover. Det er jo desværre ikke en billig affære at trykke dette her blad, men jeg håber da det stadig kan lade sig gøre. En mulighed er jo at sørge for at sende det elektronisk ligesom alle offentlige instanser gør fra november, men det er nok alligevel ikke det samme som at have det i hånden. Og lige en påmindelse om at der er stadig pladser til spisningen den første lørdag i måneden. Nu vil jeg forsøge at lave et indlæg til Under Dannebrog, da det sidste fra fregatskydningen kom forkert i byen så lad os se om de ikke vil optage vores artikler. GOD JUL. HJH 4

5 Mindegudstjeneste. Torsdag den 1. januar afholdes Mindegudstjenesten i Lynæs Kirke kl , med efterfølgende træf i Marinestuen. Jule/Nytårsfrokost Lørdag den 10. januar kl Lørdagsfrokosten er udvidet til jul / nytårs frokost. Pris kr. 50- Pudseaften Fredag den 16. januar kl Som tak til dem der deltager, vil foreningen, efter endt pudsning byde på en bid brød og en lille en til halsen. Vel mødt til pudsning, vi håber at der kommer mange, da metallet trænger til at blive pudset. Tilmelding er nødvendig p.g.a. indkøb af proviant. Tilmelding sker i Marinestuen. Fastelavn. Søndag den 15. februar kl På denne dag afholder Marineforeningen, i lighed med tidligere år, tøndeslagning for børn. Der vil være præmier til Kattekonge og Kattedronning. Alle er velkommen, også de voksne. Generalforsamling. Fredag den 20. februar kl Læs mere herom på side 10 & 11. Husk at tilmelding til gule ærter skal ske i Marinestuen senest 3 dage før generalforsamlingen Manneaften Fredag den 06. marts kl Denne aften byder festudvalget på kogt torsk med tilbehør. Pris 50 kr. eksklusive drikkevarer. Tilmelding fra lørdag den 14. februar. Sidste frist for tilmelding er søndag den 01. marts. 5

6 Ålegilde 2014 i Hundested Marineforening Det var en skøn lørdag den 25 dag i oktober, hvor der var blevet bestemt for længe siden at vi skulle have Ålegilde. Der var udsolgt af tilmeldinger. 1 time efter de 36 pladser var slået op, så var alt udsolgt. Forventningerne var som sædvanligt høje for folk som kommer på stuen kender jo udmærket folkenes kokke evner. (her er deres lys ikke sat under en skæppe). Folk mødte op med højt humør, og en sult som ville gøre kokkene glade. Efter spisningen Spillede Svend Åge Kapelmester Svend Åge. Foto: VJ. op til dans og hygge, indtil midnat. Der blev hygget, danset og sunget, (hver fugl synger med sit næb heldigvis da.) Efter en god aften gik folk hjem, og der har ikke lydt andet end rosende ord om festen. Så den bliver gentaget næste år. Udflugt til Den Blå Planet Så havde Kassereren i samarbejde med festudvalget, fået samlet en tur ud i det blå som denne gang gik til, Den Blå Planet med efterfølgende spisning på Gyrstinge Skovkro. Og efter moden overvejelse kom der 46 mennesker af sted på turen, med afgang kl Der var højt humør og alle hyggede sig og var både trætte og mætte efter dagens strabadser. Alt i alt en hyggelig dag i gode venners lag, M v h. Redaktør Travaljen. Hans Jørgen Hansen 6

7 Arrangementer /1 Mindegudstjeneste. 10/4 Pudseaften. 10/1 Nytårsfrokost. 15/8 Fregatskydning 16/1 Pudseaften. 1/10 Pudseaften. 15/2 Fastelavn 24/10 Ålegilde. 20/2 Generalforsamling. 13/11 Manneaften. 6/3 Manneaften. 6/12 Juletræ. OBS! Husk også lørdagsfrokoster den første lørdag i måneden fra kl (undtagen i juli og august samt december) Pris pr. person kr. 50- Nytårsfrokosten holdes den 10. januar. Årets jubilarer Bestyrelsen ønsker følgende medlemmer tillykke med jubilæet og håber at følgende jubilarer møder op på generalforsamlingen for at modtage deres jubilæumstegn. 50 Års tegn 40 års tegn 25 års tegn Gert skov, Søren Warrer Sørensen, Per Hoffstetter, Ove Michael Pedersen 7

8 8

9 Skonnert ude på langvarig drømmerejse Foto: Søren Stidsholt Nielsen, Søsiden/Fyns Amts Avis Oprindeligt var den tremastede skonnert Gulden Leeuw et dansk havforskningsskib og hed Dana. Skibet, der blev bygget i 1937, var hjemmehørende i Faaborg og var kendt i både Nyborg og Marstal havne. Men i dag er den bygget om til en tremastet skonnert og sejler under hollandsk flag, ejet af P&T Charters. Skibet sejler charter over hele verden og er lige nu ude på den helt store rejse. I ni måneder sejler det rundt til 22 havne på fire kontinenter. Sejladsen startede i sidste måned i London, og lige nu er Gulden Leeuw i Middelhavet. I det tidlige forår skal skibet sejle til Caribien for senere at sejle videre til København og endelig slutte af i Amsterdam. Kunden er organisationen Class Afloat, der arrangerer sørejser for velhavende unge. Hele turen på ni måneder koster cirka kroner. Dana var i mere end 40 år ejet af den danske stat, og senere har skibet blandt andet været ejet af Tvind-skolerne og af Esvagt. Kilde: Fyns Amts Avis 9

10 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Fredag den 20. februar år 2015 kl i MARINEHUSET. Det skal bemærkes, at medlemmer der ikke har betalt kontingent for år 2015, inden denne dato ikke har adgang på generalforsamlingen. Valg af bestyrelsesmedlemmer foretages under et, enten ved håndsoprækning, eller (hvis der er flere kandidater end bestyrelsesposter) som en skriftlig afstemning. Stemmesedlen må højst indeholde det antal navne der er poster til og skal mindst indeholde 2 navne (50%) af det ønskede antal bestyrelsesmedlemmer. Valget afgøres ved simpelt flertal. Opmærksomheden henledes på, at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen. Emner optaget under eventuelt kan ikke vedtages eller komme til afstemning Dagsorden.: Pkt. 1: Valg af dirigent. Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Pkt. 3: Aflæggelse af regnskab Pkt. 4: Indkomne forslag. Pkt. 5: Valg til bestyrelse og suppleanter. Pkt. 6: Valg af revisorer og suppleant. Pkt. 7: Valg af sendemænd. Pkt. 8: Valg af flagbærer og reserve Pkt. 9: Eventuelt. Husk at betale kontingent for 2015 inden generalforsamlingen!! 10

11 På valg er følgende: Bestyrelsesmedlemmer: Kjeld Jensen modtager genvalg Niels Vedel. modtager genvalg Jan Nielsen. modtager genvalg Michael Hultén modtager genvalg Bestyrelsesmedlemmerne vælges jævnfør vedtægterne for en periode af 2 år. Bestyrelsessuppleanter: 1. suppl. Peter Andersen 2. suppl. Revisorer Thomas Hansen Jens Ole Pedersen Revisorsuppleant Holger Malmgren Flagbærer Per Grøndahl Mogens Leth Petterson Revisorer, Suppleanter og Flagbærer er i henhold til vedtægterne på valg hvert år. Efter Generalforsamlingen vil, der være mulighed for indtagelse af en gang Gule Ærter med tilbehør, men tilmeldelse til dette arrangement er nødvendigt og kan ske i Marinestuen, der kan max deltage 5O personer til spisningen. Pris 50 kr. eksklusiv drikkevarer. Medbring dette nummer af "TRAVALJEN" til Generalforsamlingen, så har du dagsordenen 11

12 En solid og velfungerende øvelse For Frømandskorpset var Øvelse Night Hawk 2014 en god træning for såvel stabe som de operative styrker i enheden. Foto: Casper Tybjerg. af Thomas H. Reimann, presseofficer Efter den to uger lange øvelse Night Hawk, hvor over specialstyrkesoldater deltog, kan chefen for Frømandskorpset, kommandørkaptajn Stefan Neubauer Andersen, reflektere over de to ugers indtryk. Det har været en efterretningsdrevet øvelse, hvilket har haft stor betydning for realismen i øvelsen, specielt i forhold til træning af evnen til at opsøge, analysere og handle som følge af indhentede efterretninger forklarer Stefan Neubauer Andersen. Under hele øvelsen har man fra øvelsesledelsens side brugt mange ressourcer for at skabe et realistisk øvelsesmiljø, hvor specialoperationsstyrkerne kunne opsnappe data fra indsamlede mobiler, computere, noter m.m. under operationerne, for at bruge disse data til at forudse terroristernes næste træk. Et andet formål med øvelsen har været at øve samarbejdet med nationale og internationale enheder. Vi har fået øvet samarbejdet med enheder fra Tyskland og Belgien, der har været under min kommando og det har forløbet gnidningsløst, hvilket har understreget vigtigheden af fælles NATO-doktriner for specialoperationsstyrker fortæller Stefan Neubauer Andersen. Øvelsen gav også anledning til at træne samarbejdet med nationale enheder fra Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet samt Hjemmeværnet i løsningen af operationerne under øvelsen. Det er vigtigt for en lille nation som Danmark, at få lov til at træne med relevante enheder fra forsvaret i løsningen af specialstyrkeoperationer, så vi kan udvikle samarbejdet siger Stefan Neubauer Andersen, der samtidig understreger, at øvelsens operationer har været meget værdifulde for Frømandskorpset, der er Danmarks maritime specialoperationsstyrke. Operationerne indeholdt mange maritime opgaver i forskellige miljøer, idet Frømandskorpset blev indsat med helikopter, gummibåde og via dykning alle kernekompetencer for Frømandskorpset afslutter kommandørkaptajn Stefan Neubauer Andersen, chef for Frømandskorpset. Chef for Frømandskorpset, kommandørkaptajn Stefan Neubauer er tilfreds med Frømandskorpsets udbytte af øvelsen Night Hawk. Foto: FKP. Foto: Casper Tybjerg 12

13 Støt vore annoncører de støtter os. 13

14 Niels J. Nielsen 60 år 03 januar Tom A. G. Poulsen 70 år 04 januar Hans Hardy Christoffersen 70 år 06 januar Leif Brun 70 år 07 januar Hans Leif Andersen 65 år 21Januar Richard Valdemar Frederiksen 70 år 31 januar ******************************************************** Lars Peder Enevoldsen Skov 60 år 05 marts Mogens Leth Petterson 70 år 09 marts Erik Storm Pedersen 70 år 11 marts Per Mouritzen 80 år 16 marts Axel Hermannsen 75 år 24 marts *********************************************************. Mogens Erik Buch. 14

15 I 2013 deltog Marineforeningen med 2 hold til travaljeroning i den tyske by Vegesack ved Bremen med stor succes henholdsvis en 3. og en 5. plads. Succesen skulle derfor følges op igen i år. Det lykkedes at stable et herrehold og et mix-hold på benene (der manglede 2 kvinder i at vi havde kunnet stille med et rent kvindehold) Måske næste år. Fredag den 19. september kl satte 24 forventningsfulde roere kursen mod Tyskland i en lejet bus fra vores lokale vognmand Michael Nilaus. Ved 17-tiden landede vi efter en hyggelig tur ved samme hotel som vi benyttede sidste år. Stemningen var god og forventningsfuld. Efter en god gang Jägerschnitzel og lidt hygge i dejligt varmt vejr både på terrassen og i baren, gik folk til køjs da stævnet skulle starte allerede kl lørdag morgen. Tidligt op og af sted til Bremerhafen, hvor stævnet skulle stå på floden. Styrmandsmøde kl , hvor vores tysktalende styrmænd, MUL og DAL formåede at trække hinanden imellem 20 hold. (så ku vi jo lige så godt være blevet hjemme.(-: ) I Tyskland fungerer løbende på den måde, i hvert heat ror 2 både mod hinanden. Der ligger en dommerbåd klar og venter med flag ved vendepunktet, således at når ens flag sænkes må man vende og så går det tilbage mod mållinjen. Alle både får 2 indledende heats, hvorefter man placeres efter den samlede tid. Herrerne vandt begge deres heat og fik samlet 5. bedste tid imens mix-holdet i 2. løb kom på den forkerte side af dommerbåden ved mållinjen og desværre blev diskvalificeret. Efter de indledende heats er der ikke længere vendinger. I stedet trækkes man af en slæbebåd ned til startlinjen, hvorfra starten går op mod mållinjen. Herrerne vandt det efterflg. heat og kom derved i viertelfinalen, hvor vi tabte mod sidste års vinder fra Holzwörmer med 3 sekunder. (Holzwörmer fik en samlet 2. plads i år.) Efter viertelfinalen kom halbfinale dernæst semifinale og sluttelig finalerne i hhv. herre- og dameklassen. Jævnligt var der afbrud i løbsrækken, da store flodpramme og passagerskibe skulle passere. Der er et utroligt leben på sådan en flod såvel på langs som på tværs. I alt deltog der 28 hold. Der er 10 roere i hver båd + styrmand. Arrangementet sponseres af store firmaer fra området og for en meget lille pris får man deltagelse med morgenmad og kaffe, sodavand, ØL, mad, kaffe, ØL, kage, slik you name it i løbet af hele dagen, samt efterflg. bevis eller præmie for deltagelsen. Ikke mindst får man afprøvet sine sprogkundskaber og får talt med en masse andre mennesker. (Vi var igen i år det eneste udenlandske hold, der deltog.) Flere tilkendegav, at de gerne ville prøve at komme til stævne i Hundested i 2015 Efter en lang dag i forrygende godt vejr kørte bussen igen hjem mod hotellet, hvor der blev festet inden dynerne kaldte. Enkelte blev køresyge på vejen hjem måske på grund af manglende søvn., men ellers forløb hjemturen med hygge, snak, en lille tår og lidt søvn. En tur forbi en grænsebutik inden vi nåede til DK og hjemme i Hundested rettidig til 2. halvleg af FCK vs. Brøndby. Tror det kalder på en tur igen næste år. Ros til vores lokale vognmand og chauffør.(-: Bo Bromberg Olsen 15

16 16 Følgende effekter kan købes i Marinestuen Kr, - Vindjakke Marineblå 375,00 Foer til vindjakke / Fleecetrøje. 250,00 Caps med logo... 80,00 Pullover ,00-585,00 640,00 Slipover fra ,00-490,00 Kendetegn... 25,00 Miniemblem... 25,00 Blazeremblem ,00 Slips ,00 Slipsnål ,00 Dametørklæde m/kendetegn ,00 Indkøbspose m/kendetegn... 60,00 Blazerknapper stk.... 6,50 Skjorter ,00 T-shirt m/kendetegn ,00 Manchetknapper ,00 Cardigan fra ,00-640,00 Hueemblem ,00 Vendbart bælte ,00 Postkort/m. kuvert... 5,50 OBS.: Der er et tillæg, på 40,- kr. i porto, på alle bestillinger.

17 MARINEFORENINGENS SKYTTELAV HALSNÆS af 29. marts Ole Lorentzen (Formand) Fjordvej 12, 3. th Hundested Tlf Bent Olsen (næstform.) Solsortevej Hundested Tlf Rico Møllebro (kasserer) Søndergade 30 A 3390 Hundested Tlf Brian Lok Olsen (Best.) Uglevej Hundested Tlf Jens Hyldborg (Best.) Lille Karlsmindevej Hundested Tlf Suppleant. Gert Skov Degnebakken Hundested Skydningen foregår i Hundested Hallen i kælderen hver onsdag fra kl. 19:00 til 21:00. Vintersæson 2015 Start: 08. januar Slut: 02. april (pudseaften) Planlagte arrangementer: Generalforsamling. Fredag den 30.januar 2015 kl Pokalskydning kl Landsskyttestævne i Hanstholm den marts 2015 Skyttelavets ordinære Generalforsamling. Fredag den30 januar 2015 kl I Marine huset. På valg til bestyrelsen. Formand Ole Lorentzen modtager genvalg. Næstformand: Bent Olsen modtager genvalg. Best. medlem: Brian Lok Olsen modtager genvalg. Suppleant. Revisor: Gert Skov. Michael Hultén. Torben Nygård Pedersen. Revisorsupp: Richard Newton. Spisning efter generalforsamling: kr. Menu er ikke vedtaget endnu. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Tilmelding seneste onsdag d på skydebanen eller marinestuen. KONTIGENT TIL SKYTTELAVET. Bestyrelsen vil igen i år anmode vores medlemmer om at betale via netbank eller få beløbet overført til vores konto, eller betale på skydebanen eller i Marinestuen. Da vi har skiftet BANK TIL NORDEA. Det nye konto nummer er: REG. nr Kontonr MARINEFORENINGENS SKYTTELAV SKYTTELAV Halsnæs (Husk og notere jeres medlemsnummer tak). Egen POKALSKYDNING. Lørdag den kl Landskyttestævne i Hanstholm lørdag-søndag d

18 Den årlige Pokalskydning mod Roholdets damer og herrer. Så var der igen den årlige pokalskydning imellem Marineforeningen damer og herrer mod Roholdets damer og herrer. Der var mødt 11 damer op til den gode skydning og resultaterne blev. 1. Vivian Olsen m/ 99 p. 2. Maibrit Møllebro m/ 99 p. 3. Pia m/ 94 p. De øvrige fik følgende point. Karina Simonsen m/93 p.- Nina Hoffstetter 92 p.- Sarah 91 p.- Irene Hansen 90 p.- Lisbeth 88 p.- Pia Hansen 86 p.- Maibrit 72 p.- Irene Everhøj 60 p. Der var mødt 23 herrer op til denne dyst og resultatet blev. 1. Leif Andersen 99 p.- 2. Dennis Rasmussen 98 p.- 3. Jens Hyldborg 97 p. De øvrige fik følgende point. Bent Olsen 96 p.- Hans Jørgen Hansen 95 p.- Jacob Andersen 95 p.- Michael Hultén 94 p.- Lenni Tyge 93 p.- Ole Lorentzen 93 p.- Brian Lok Olsen 93p.- John Pedersen 93 p.-henrik Dahl 92 p.- Frank Jørgensen 91 p.- Kjeld Konsung 90 p.- Charles Hansen 89 p.- Richard Newton 88 p.- Mads Knudsen 87 p.- Per Møllebro 86 p.- Rico Møllebro 85 p.- Torben Poulsen 83 p.- Tommy Andersen 81 p.- Ole Everhøj 76 p.- Per Hoffstetter 63p. Afslutning med middag og præmie uddeling forgik som sædvanlig med nogle hyggelige timer i Marinestuen, så det var atter en dag og aften i godt selskab med gode kammerater. Denne aften blev der også delt pokal og præmier ud for sæson serieskydninger og præmien til dem, som havde gennemført det antal skydninger man skulle var der 19 skytter og præmien var gavekort til Halsnæs Bryghus, som blev udleveret til dem på denne aften. Her er de skytter som havde gennemført. Damer: Vivian Olsen 28 s.2639 p. v/7 s.97,42.- Nina Hoffstetter 34 s p. v/7 s.94,42 p.- Irene Hansen 15 s. v/7 s. 89 p. Karina Simonsen 22 s 1820 p. v/7 s.87,14 p. Inge Magnussen 15 s. v/7 s. 85,57 p.- Irene Everhøj 2 s 134p. Herrer: Fritstående: Per J. C. Hansen 26 s p. v/10 s. 91 p.- Brian Lok Olsen 24 s p. v/10 s. 83,3 p.- Rico Møllebro 22 s 1754 pv/10 s.82,9 p.- Klaus Klyver Nielsen 10 s.796 v/10 s.79,6 p.- Michael Hultén 6 s. 488 p.-tommy Andersen 5 s.352 p.- Claes Hoffstetter p.- Casper Skov Rasmussen 1 s. 89p. Herrer Veteraner: Bent Olsen 43 s p. v/10 s.96,1 p.- Jens Hyldborg 33 s p. v/10 s.93,9 p.- Leif Andersen 36 s p.v/10 s. 93,3 p.- Hans Jørgen Hansen 34 s.2972 p. V710 s. 91,6 p.- John Pedersen 42 s p v/10 s. 91,2p.- Charles Hansen 21 s p. v/10 s. 89,1 p.- Ole Lorentzen 24 s p v/10s. 87,3 p. Frank Jørgensen 23 s p. v/10 s.86,4 p. Richard Frederiksen 11 s. 938 p v/10 s.85,6 p. Tom Hansen 23 s. v/10 s. 84,75 p. Gert Skov 8 s. 676 p.- Michael Hultén 6 s.488p.- Per Hoffstetter 5 s. 401 p.- Claus Hansen 2 s.164 p.- Ove Rasmussen 1 s. 89 p.e Efter denne sæson vil præmier fra serieskydning blive udleveret ved vores egen pokalskydning i marts måned

19 19

20 Afsender: Hundested Marineforening Havnegade Hundested Returneres ved adresseændring B Kom ind og gør et godt køb!! Alt i t-shirt og sweat shirts med logotryk. Kontakt os for tilbud KM Sport, Frederiksværk - Hundested Torvet 37 Telefon Frederiksværk

www.hundested-marineforening.dk

www.hundested-marineforening.dk Nr.1 januar 2016 35. årg. www.hundested-marineforening.dk MEDLEMSBLAD FOR HUNDESTED MARINEFORENING Havnegade 8-3390 Hundested Tlf. 47 93 88 36 www.hundested-marineforening.dk/ Redaktør Hans Jørgen Hansen

Læs mere

www.hundested-marineforening.dk

www.hundested-marineforening.dk Nr.2 april 2016 35. årg. www.hundested-marineforening.dk MEDLEMSBLAD FOR HUNDESTED MARINEFORENING Havnegade 8-3390 Hundested Tlf. 47 93 88 36 www.hundested-marineforening.dk/ Redaktør Hans Jørgen Hansen

Læs mere

www.hundested-marineforening.dk

www.hundested-marineforening.dk Nr.2 april 2015 34. årg. www.hundested-marineforening.dk MEDLEMSBLAD FOR HUNDESTED MARINEFORENING Havnegade 8-3390 Hundested Tlf. 47 93 88 36 www.hundested-marineforening.dk/ Redaktør Hans Jørgen Hansen

Læs mere

www.hundested-marineforening.dk

www.hundested-marineforening.dk Nr.2 April 2014 33. årg. www.hundested-marineforening.dk MEDLEMSBLAD FOR HUNDESTED MARINEFORENING Havnegade 8-3390 Hundested Tlf. 47 93 88 36 www.hundested-marineforening.dk/ Redaktør Hans Jørgen Hansen

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Nr.1 januar 2017 36. årg. www.hundested-marineforening.dk MEDLEMSBLAD FOR HUNDESTED MARINEFORENING Havnegade 8-3390 Hundested Tlf. 47 93 88 36 www.hundested-marineforening.dk/ Redaktør Hans Jørgen Hansen

Læs mere

www.hundested-marineforening.dk

www.hundested-marineforening.dk Nr.4 oktober 2014 33. årg. www.hundested-marineforening.dk MEDLEMSBLAD FOR HUNDESTED MARINEFORENING Havnegade 8-3390 Hundested Tlf. 47 93 88 36 www.hundested-marineforening.dk/ Redaktør Hans Jørgen Hansen

Læs mere

www.hundested-marineforening.dk

www.hundested-marineforening.dk Nr. 4 Oktober 2012 31. årg. www.hundested-marineforening.dk MEDLEMSBLAD FOR HUNDESTED MARINEFORENING Havnegade 8-3390 Hundested Tlf. 47 93 88 36 www.hundested-marineforening.dk/ Redaktør Verner Justesen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

www.hundested-marineforening.dk

www.hundested-marineforening.dk Nr.3 juli 2015 34. årg. www.hundested-marineforening.dk MEDLEMSBLAD FOR HUNDESTED MARINEFORENING Havnegade 8-3390 Hundested Tlf. 47 93 88 36 www.hundested-marineforening.dk/ Redaktør Hans Jørgen Hansen

Læs mere

www.hundested-marineforening.dk

www.hundested-marineforening.dk Nr. 3 Juli 2013 32. årg. www.hundested-marineforening.dk MEDLEMSBLAD FOR HUNDESTED MARINEFORENING Havnegade 8-3390 Hundested Tlf. 47 93 88 36 www.hundested-marineforening.dk/ Redaktør Verner Justesen Tlf.

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

www.hundested-marineforening.dk

www.hundested-marineforening.dk Nr.3 juli 2014 33. årg. www.hundested-marineforening.dk MEDLEMSBLAD FOR HUNDESTED MARINEFORENING Havnegade 8-3390 Hundested Tlf. 47 93 88 36 www.hundested-marineforening.dk/ Redaktør Hans Jørgen Hansen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

www.hundested-marineforening.dk

www.hundested-marineforening.dk Nr. 4 oktober 2013 32. årg. www.hundested-marineforening.dk MEDLEMSBLAD FOR HUNDESTED MARINEFORENING Havnegade 8-3390 Hundested Tlf. 47 93 88 36 www.hundested-marineforening.dk/ Redaktør Verner Justesen

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd. 2014 41. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2014 41. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.1 2014 41. Årgang KORSØR AFDELING STIFTET 1916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

www.hundested-marineforening.dk

www.hundested-marineforening.dk Nr.4 oktober 2015 34. årg. www.hundested-marineforening.dk MEDLEMSBLAD FOR HUNDESTED MARINEFORENING Havnegade 8-3390 Hundested Tlf. 47 93 88 36 www.hundested-marineforening.dk/ Redaktør Hans Jørgen Hansen

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter:

Dagsorden ifølge vedtægter: Enderslev Bylau Afholdt ordinær generalforsamling Onsdag den 3. februar 2010 kl. 19.00 i Garagen på Kærvej 4 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab v. kassereren

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2015 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 Ved

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

www.gangforeningen-bornholm.dk Deadline næste udgave 2. marts 2018 Gangforeningen Bornholm Turplan: ca. 5 og 10 km ture. Start kl. 09.00 hvor intet andet er nævnt. For ikke medlemmer koster det kr. 20.00

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort 117 medlemmer var fremmødte + 2 fuldmagter, hvilket var > 1/3 af det samlede medlemstal,

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 40 44 17

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02. 2009.

Nyhedsbrev nr. 02. 2009. Generalforsamling. Dagsorden: søndag den 29-03- 09 1. Valg af ordstyrer.: Søren Torense Nyhedsbrev nr. 02. 2009. 2. Valg af referent.: Henrik Rasmussen 2. Beretning ved formanden, (er vedlagt). Godkendt.

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Dato: 17. september 2017 Til medlemmerne af Klub 60+ Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

År 2011 den 12. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2011 den 12. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2011 den 12. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 49 stemmeberettigede medlemmer var mødt. Inden start på den ordinære

Læs mere