Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957"

Transkript

1 Lions Club Søllerød Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957 Årsberetning for Lionsåret (Omfatter perioden mellem generalforsamlingerne 18. april 2012 og 11. april 2013) Fremlagt på generalforsamlingen den 11. april 2013 Præsident : Per Kresten Laursen Præsident 2013/14: Christian Eifer, Vestre Paradisvej 6, 2840 Holte - Telefon Mail: LIONS CLUB SØLLERØDS PROJEKTER Information: soelleroed.lions.dk LOKALE: INTERNATIONALE: LionsPark Søllerød Nepal: Sri Lanka: Tanzania: Byens Borgere Lions Free Clinic, Kathmandu Fadderskaber for "Løveunger" Lions Clubs Microloans Office Morogoro Lokale foreninger Rudrabari Forest Management Lions Microloans Office Hikkaduwa Lions Nordic: Rent Vatten Lions Ældrepris Lions Microloans Office Kathmandu Haiti: NATIONALE: Lions Microloans Office Dharan Lions Clubs Microloans Office Cabaret Lions Danmarks projekter Lions Nordic: Skole I Rudrabari Lions Clubs Microloans Office St. Marc

2 PRÆSIDENTENS BERETNING Traditionerne tro skal præsidenten skrive lidt om årets gang i klubben. Det er ikke første gang, jeg er præsident for klubben og måske heller ikke sidste. Jeg er glad for den tiltro, klubbens dygtige og erfarne medlemmer har haft ved at genspørge mig, om jeg ville genopstille som præsident for vor velfungerende klub. Klubbens har i år måtte opgive vort store loppemarked, og erstattet det med et knap så indbringende kræmmermarked i Mariehøj Centeret. Således mente vi at kunne sikre os, at få gennemført de opgaver og forpligtigelser, som klubbens traditioner byder os. Det gælder i forhold til at yde støtte både i nære og fjerne områder. Det gælder også om at sikre os at vor klub og Lions som sådan, vedbliver at være kendt lokalt og globalt. Årets Familiejulemarked har givet et overskud på kr. Julemarkedet, har således igen i år skabt en god indtægt til klubben, som har mistet indtægter, grundet ombygninger og tilbygninger af plejeafdelingen i Lions Park Søllerød. Kræmmermarkedet har givet er overskud på kr., vor andel i overskuddet af butikken i Lions park Søllerød er kr., medens salget af frimærker har indbragt 387 kr. Klubben har i årets løb måttet sige farvel til Bent Stougaard der gik bort den 15. september. Bent har været usædvanlig aktiv for klubbens udvikling i de 27 år, han var medlem. Under Bents præsidentperioder blev klubben udvidet. Han var altid et veloplagt medlem, der tog del i alle klubbens aktiviteter, først som præsident og senere ikke mindst i de mange år, han var formand for møbelafdelingen, der var den største indtægtskilde på loppemarkedet. Han var klubmester i mange år og havde en sjælden evne til at gøre klubarrangementer festlige. Som påskønnelse for sit store engagerede arbejde for Lions Club Søllerød har Bent modtaget Lions fornemste påskønnelse: udnævnelsen til Melvin Jones fellow. Lions Club Søllerød har på nuværende tidspunkt 28 medlemmer. Da klubben medlemmer af naturlige årsager bliver ældre, har klubbens bestyrelse drøftet, hvorledes vi kunne sikre os fortsat tilgang til klubben. Det har i den forbindelse været drøftet om vi, stik mod vore traditioner, skulle optage kvinder i vores klub. Det er en spændende opgave at være præsident. Jeg er taknemlig for al den støtte, hjælpsomhed og tålmodighed både bestyrelsen og medlemmerne har udvist i denne periode. Her falder det naturligt også at takke for den altid gode og muntre stemning, som er til stede når klubben medlemmer mødes. En stor tak skal derfor tilfalde alle medlemmer af Lions Club Søllerød for den indsats de på forskellig vis har ydet i årets løb. I år har tre af klubbens medlemmer rejst ud til de fjerne områder i Nepal, hvor vi har mange projekter (se nedenfor). Rapporter fra besøget er overvældende og vidner om den nytte og forskel Lions Club Søllerød gør i verden. Om den gavn og glæde som modtagerne har af vores indsats. Klubbens samlede donationer omfattende naturalier og rede penge var i år på 1,120,486 kr. Vores klub skylder en stor tak til mange donatorer: Først og fremmest UNOMEDICAL for hospitalsudstyr, SYNOPTIK for måleinstrumenter til øjne og briller samt komputere og briller, SIRIUS A/S for donationen, som vort julemarked er baseret på. MS/DANIDA har leveret kørestole og betalt for transport af container til Nepal. Seniorer uden grænser har opdateret et stort antal komputere, som er sendt til Nepal. Hertil kommer donationer fra private personer og en række andre lionsklubber, som har bakket op om vore internationale projekter. Donationerne er en forudsætning for at vi har kunnet yde en stor indsats for de fattige i udviklingslandene, først og fremmest i Nepal og Sri Lanka. Afslutningsvis en stor tak til klubbens medlemmers familier, for deres opbakning til vores medlemmers hyppige fravær i klubbens tjeneste Per Kresten Laursen Præsident Nedenfor findes bidrag fra klubbens mange udvalg. 2

3 Lions Club Søllerøds (LCS) er medlem af den verdensomspændende humanitære hjælpeorganisation Lions Club International. Med sine 1,4 millioner medlemmer fordelt på klubber i ca. 200 lande er Lions Club International Verdens største private hjælpeorganisation. I Danmark er der ca 7000 Lions medlemmer fordelt på 315 klubber. Lions Club Søllerød er stiftet i 1957 og har pr. 1. april medlemmer. Lions Club Søllerød (LCS) har mange humanitære projekter i fattige udviklingslande, ligesom økonomisk støtte til foreninger og enkeltpersoner i lokalsamfundet samt til Lions Park Søllerød. Lions Club Søllerød har i år givet for kr. i form af naturalier og rede penge til lokalsamfundet og internationale hjælpeprojekter. Hertil kommer donationer fra Lions Park udvalget og Lions Club Søllerøds ældrefond på henholdsvis 38,457 kr. og 232,029 kr. eller i alt. 1,110,486 kr. Vi har desuden administreret Lions rentefrie Mikrolån for kr. samt Løveunger i Sri Lanka for 137,656 kr. Klubbens aktiviteter kan inddeles i: A: Klub og klubliv B: Klubbens humanitære aktiviteter C: Klubbens indsamling af midler D: Fortegnelse over klubbens donationer A. KLUB OG KLUBLIV 1. Klubmøder: April:2012 Klubbens generalforsamling med valg af ny bestyrelse og udvalg Maj: Her besøgte vi Gl. Holtegaard med dens barokhave og udstillingen SVEND WIIG HANSEN RÅ FIGUR. Efter besøget var der middag i Søllerød Golfklub. Juni: Sommerklubmøde på Havarthigården med ledsager, mad fra grillen, Skt. Hans bål. Poul Willumsen holdt båltalen. Vi kender ham bedst som den, der gjorde spejdernes Mølleåsejlads til en lokal verdensbegivenhed. Men siden da han havde lagt uniformen var han først bagmand for stiftelsen af Rotaryklubben i Virum og tog derefter for en snes år siden fat på plejehjemmet Solgården i vor nabokommune, ved hver lørdag at arrangere kunstnerisk underholdning med professionelle kunstnere, som han vel at mærke fortløbende har overtalt til at medvirke uden honorar! En indsats, der sidste år blev belønnet med Lyngby-Tårbæks Frivillighedspris. Poul Willumsen er still going strong men han er også kun 91 år! August: Stod traditionen tro på planlægning af loppemarkedet, men denne gang i en ny udgave som Loppemarked med kræmmerboder. Aftenens hovedtaler var kommunalbestyrelsesmedlem, formand for Byplanudvalget Erik Mollerup (V), der orienterede om den helt nye bydel, der er på vej i Vedbæk på Forsvarskommandoens tidligere arealer ved Henriksholm. 3

4 September: Besøgte vi med ledsagere Geologisk Museum på Øster Voldgade. Her indledte vi med et foredrag af den grønlandsfødte inspirerende professor Mimik Rosing. Efter foredraget viste John Rose-Hansen rundt i Geologisk Museums omfattende udstilling, hvor vi bl.a. så grønlandske mineraler, bjergarter og fossiler. Oktober: Mødet aflyst. November: Årets fællesmøde for de 4 lionsklubber i Rudersdal arrangeret af Lions Club Søllerød. Aftenens emne var: Når ældre modtager praktisk hjælp følelse af hjælp, følelsen af uselvstændighedsgørelse ved Merete Monrad ph.d. Foredraget omhandlede, hvorfor det at modtage hjælp fra andre ikke er en udelt glæde, men også kan være en belastning for modtageren. Merete Monrad havde ud fra interviews med modtagere af praktisk hjælp belyst, hvad der kan gøre det hårdt at modtage hjælpen i hverdagen. December: Årets traditionelle julemøde med ledsager - en rigtig hyggelig aften med julemad, mandelgaver, bankospil og et interessant indslag fra John, Christian og Svend, med billeder og beretninger fra deres tur i efteråret til vore projekter i Nepal. Januar: Traditionen tro torskegilde med passende tilbehør til torsken. Efter spisningen fortalte Hemming Jørgensen ph.d. om sin nylancerede bog ICE HOUSES OF IRAN, herunder Iransk ørkenarkitektur. Februar: Handlede om pastunere og taliban, idet vi havde besøg af tidligere missionær Karl Erik Wienberg, der har rejst i Afghanistan. På mødet genoptog vi traditionen fra tidligere med korte indlæg fra klubbens egne medlemmer. Denne aften fortalte Hans Jørgen Henriksen om Engagementer i lokaludvalget og John Rose-Hansen om 55 år i Lions Søllerød på 10 minutter. Marts: Gik til Grønland idet Gunnar Jensen, tidligere pilot i Flyvevåbnet og nu Arctic Ekspeditions Advisor fortalte om sine oplevelser på Grønland især i forbindelse med etableringen med Station Nord i 70-erne. På mødet fortalte Mikael Lyngbo om sine aktiviteter for Europarådet i Tyrkiet og Niels Friis-Hansen fortalte om arbejdet med det nye Lions Park Plejehjem. Det var desuden opstillingsmøde til bestyrelse og udvalg i næste klubår. Endelig var der denne aften besøg af DG Bendt Ole Løike. 2 Fordeling af klubbens opgaver. Generalforsamlingen der afholdes hvert år i april måned lægger de overordnede rammer for klubbens virke ved blandt andet at fastlægge budgettet for det kommende år. Desuden vælger generalforsamlingen hvert år en ny bestyrelse bestående af en formand (præsident), en vicepræsident, en sekretær samt formændene for lokaludvalget, formanden for IR-udvalget (International relations) og formanden for ældrefonden. Desuden er den afgående præsident (past præsidenten) medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen har blandt andet ansvaret for at det vedtagne budget overholdes. De enkelte udvalg har over for bestyrelsen ansvaret for klubbens daglige drift. (Bestyrelsens og de enkelte udvalgs kompetence er nedfældet i regler for Lions Club Søllerød). Fordeling af opgaverne fremgår af nedennævnte skema: 4

5 x Bestyrelse Revisor, Klubm.,Tailtw. Fonden Lions Park, Bestyrelse LC Søllerød Ældrefond Aktivitetsudvalg Kræmmermarked Julemarked Lions Park Butikken Frimærkersalg Møde- og festudvalg Lokaludvalg Lions Park udvalg IR udvalg Nepal: Kathmandu Nepal: Rudrabari Sri Lanka Løveunger + IT underv. Laksmi Asram Mikrolån PR-Udvalg Medlemsudvalg Havarthig. Repræs. IT Klublokale Bemandingsplan Medlemmer Michael Andersen x Thierno Fall x X X X Hans Bøndergaard x x X X X Lars J. Christensen X x X Jesper Djurhuus S1 x x X X X Christian Eifer vp x X X X X X Niels Friis-Hansen X T X X x x X Frands Halberg x x X Søren Juul Hansen X x x X X Holger Hefting R X x x X Hans J. Henriksen X L x x X X Peder Jensen S X x x X X X Svend Jensen K X X x x X X X Mogens Jørgensen R S2 x x x X X X Henrik Larsen x x X X Torben Bigum RS x x X Per Kresten Laursen P Xp x X Xp Xp Mikael Lyngbo Pp X x x X X Lars T. Rasmussen x x X X Peter Miller X x x X X Henning Molin X x x X X X X X Erik Poul Nielsen x X X X X X X Henning Navntoft x x Peter Berg Nielsen KM X x x Steffen Norling x x X X X John Rose-Hansen X IR X x X X X X X Erik Schwarz x x Bent Stougaard X x x X X X Finn Thranow x X X X Jørn Velser X x X X X P:præsident; Pp: past præsident; Vp:vicepræsident; s:sekretær; k:kasserer; Xp :repræsentant for Lions park Søllerød; X IR:. formand for IR-udvalget; X L :formand for lokaludvalget; KM:klubmester;T:tailtwister; S1: 1. suppleant; X: formand for udvalg; X: medlem af udvalg; Xp, født formand for udvalg. Bent Stougaard er afgået ved døden den 15. september 2012; Lars T. Rasmussen har været medlem af klubben fra til X K M X B. KLUBBENS HUMANITÆRE AKTIVITETER Overskud fremkommet ved afholdelse af indtægtsgivende aktiviteter, fordeles ligeligt mellem støtte til Lions Park Søllerød, til lokale foreninger og borgere og til internationale hjælpeprojekter. B 1 Internationale hjælpeprojekter 1.0 IR- udvalget (International relations): Udvalget koordinerer klubbens humanitære indsats i de fattige udviklingslande. som Nepal, Sri Lanka, Tanzania og Indien. 5

6 Vi koncentrerer hjælpen om aktiviteter, vi selv udfører sammen med Lions klubber i de pågældende lande. Herved udnyttes donationerne bedst muligt. Udvalget har desuden ansvaret for Lions Nordic projekter og udenlandske hjælpeprojekter, som Lions Danmark og Lions International står for. H C E n B Z T I S N J Igangværende projektområder: H:Haiti, Lions rentefrie Mikrolån I:Indien, Lakshmi Ashram, piges skolegang N:Nepal, Kathmandu: Free clinic, mikrolån Rudrabari:skole, mikrolån,,plejehjem S:SriLanka:Løveunger, Lions mikrolån T:Tanzania, Lions Nordic. Tidligere projekter: B:Baltikum C:Chile E:Irland J:Japan n:norge P:Polen Z:Zambia Figur 1 Lions club Søllerøds nuværende og tidligere aktiviteter i udviklingslandene I årets løb har indsatsen været koncentreret om udvidelse af Lions rentefrie Mikrolån, om Løveunger og andre uddannelser i Sri Lanka, hjælp til Lions gratis lægeklinik i Kathmandu, Nepal, en skole og et alderdomshjem i det østlige Nepal. 1.1 Nepal: Skole, Plantage, Lægecenter, Plejehjem Kathmandu-området: Vi har i over 20 år støttet Lions Free Clinic i Kathmandu, hvortil der er knyttet en almen praktiserende læge og en øjenlæge. Til klinikken er knyttet 24-timers ambulance tjeneste. Også i år har vi sendt en container med medicinsk udstyr, måleudstyr til øjne og briller, computere og briller til klubben, der har fordelt en del af donationerne til andre Lions klinikker og uddannelsessteder. Antallet af Lions rentefrie Mikrolån er udvidet Rudrabari-området i østlige Nepal: Vi har siden 1989 deltaget i Rudrabari Forest Management projektet, hvor en kvadratmeter stor nøgen bjergside er blevet omdannet til en plantage med bananer, mangotræer og lægeurter. I forbindelse med projektet blev opført en skole, et kvindeuddannelsescenter og en lille lægeklinik. Vi har desuden støttet et plejehjem. Tre medlemmer af klubben (Christian Eifer, Svend Jensen og John Rose-Hansen) har i oktober måned for egen regning besøgt vore projekter i Nepal for at drøfte igangværende og nye projekter. Alle vore projekter levede fuldt ud op til vore forventninger. Ingen af projekterne, vi besøgte havde lidt overlast under de politiske uroligheder i Nepal. Nogle af projekterne var udvidet siden John sidst besøgte Nepal. I forbindelse med opholdet uddelte vi i Kathmandu Lions rentefrie Mikrolån. I Rudrabari-området igangsatte vi renovering og udbygning af en skole med 2 klassetrin, så den kan rumme hele grunduddannelsen, der i Nepal er på 5 år. Skolen har vi ladet bygge for ca. 20 år siden. Vi igangsatte reparation af en vandtank, som vi har opført for ca. 20 år siden, og påbegyndte opførelse af en ny vandforsyning til et plejehjem. Desuden uddelte vi Lions rentefrie Mikrolån og indgik med Lionsklub i Dharan aftale om oprettelse af venskabsklub-samvirke. Man arbejder på at omdanne plantagen til små parceller, som skal drives af beboerne i en nærliggende fattig landsby. 6

7 1.2 Sri Lanka: Løveunger Lions Club Søllerød har siden 1987 foreløbig formidlet 215 sponsorater til fattige børn fra området omkring Hikkaduwa i det sydlige Sri Lanka. Formålet er at fastholde dem i skolegang, så drengene ikke falder for fristelsen til at blive strandsælgere til turisterne og pigerne ikke bliver bortgiftet som børn. Gennem årene er der formidlet over 1½ million kroner. Sponsorer er 35 danske Lions klubber og ca. 15 privatpersoner med tilknytning til Lions. Mange af sponsorerne har flere sponsorater. Gennem vor klub formidledes i 2012 støtte til ca. 80 skoleelever og ca. 20 universitetsstuderende i projektet, som i Sri Lanka omfatter i alt godt 800. Til dækning af sponsoraterne for 2013 er der i begyndelsen af året overført kr. Der sker løbende udskiftning efterhånden som børn og unge færdiggør deres uddannelse og forlader projektet og giver plads for nye. Projektet administreres i Sri Lanka af Lions Club Hikkaduwa Som supplerende indsats i det nordlige Sri Lanka har vi igen i år ydet bidrag til C&C Travels uddeling af næringsmiddel gavepakker til elever i den danskstøttede skole i Katpakapuram. 1.3 Mikrolånsfilialer Lions Clubs Microloan Foundation 2012/13 (administreret af LC Søllerød) Mikrolånsprojektet, blev igangsat ved LC Søllerøds 50 års jubilæum i 2007 ved en klubdonation på kr og et samtidigt bidrag fra JL-fondet på kr , der tilsammen gjorde det muligt at oprette de første 2 filialer i Kathmandu/Nepal og Hikkaduwa/Sri Lanka. LC Søllerød har tegnet andele i alle de 5 nuværende filialer, som i øvrigt er finansieret ved bidrag fra en række andre danske lionsklubber - hovedsagelig modtaget gennem MINIprojektkataloget. I årets forløb er nytegnet 16 andelsbeviser af LC Hals Sophie Hedvig, LC Arden, LC Solbjerg, LC Hanbo Brovst, LC Esbjerg Grådyb, LC Karlslunde, LC Stevns, LC Køge Bugt, LC Søllerød, LC Nyborg, LC Roskilde Centrum, LC Karup, LC Samsø og LC Maribo. Fortegnelse over samtlige klubber, der har andelsbeviser, findes på klubbens hjemmeside Antallet af andelshavere er herefter oppe på 63 og den samlede kapital er nu kr I det forgangne lionsår har det derved været muligt at åbne 3 nye filialer: St. March/Haiti med kapitalgrundlag kr , Cabaret/ Haiti med kapitalgrundlag kr og Dharan/Nepal med kapitalgrundlag kr Der forhandles om muligheden for at udvide filialnettet til Thailand i 2013/14, og der arbejdes løbende på at få kontakt til flere andre lande. Årsrapporter fra igangværende filialer vil i april/maj blive indlagt på klubbens hjemmeside soelleroed.lions.dk, når alle er modtaget og herefter fordeles de i lionsåret modtagne bidrag på filialerne efter indberettet behov, så resterende andelsbeviser kan udstedes. Der arbejdes løbende på at få administrativ medvirken fra danske lionsklubber, som har kontakt med lokale lionsklubber i udviklingslandene, så nye filialer kan åbnes i takt med modtagelse af finansieringsbidrag, der ellers vil blive anvendt til at øge kapitalgrundlaget i de 6 igangværende filialer. 1.4 Indien Lakshmi Ashram Klubben har siden 1979 hvert år støttet Lakshmi Ashrams kostskole for unge indiske piger med et uddannelsessponsorat på kr. Siden marts 2009 har vi støttet l Champa Bisht, som nu går i 8. klasse. Hendes forældre er almindelige bjergbønder i en landsby syd for Almora, Hun har to søstre og en bror og er en munter og glad pige, der er meget flittig med det boglige. 7

8 1.5 Lions Nordic Dette nordiske klubsamvirke er nu ophørt, men sekretariatet, som varetages af LC Søllerød, har rundsendt beretninger om de 2 uafsluttede fællesprojekter: Rent Vatten-projektet i Kibati, Tanzania og skolerenoveringsprojektet i Rudrabari, Nepal. De tre klubber besluttede i fællesskab med ca kr. at støtte Søllerøds projekt vedrørende renovering af skolen i Rudrabari, Nepal, som for ca. 20 år siden er bygget med støtte fra det fællesnordiske Lionssamarbejde. Projektet er igangsat oktober B2 Lokale hjælpeprojekter Lokaludvalget har ansvaret for Lions Club Søllerøds aktiviteter til fordel for indenlandske formål, især i lokalsamfundet. (Vor støtte til Lions Park Søllerød tilrettelægges dog af et særligt udvalg - se nedenfor). Lions Club Søllerød støtter aktiviteter i lokalområdet - primært de, der ikke er dækket af offentlige tilskud. Det er aktiviteter af forskellig art for børn, unge og ældre i lokalområdet. Klubbens donationer går til hjælp til enkeltpersoner, organisationer og foreninger, der på frivillig basis gør en indsats i lokalområdets sociale liv. Lokaludvalget arbejdede i med et årsbudget på kr. Fordelingen af midlerne foregår ved at institutioner, foreninger og enkeltpersoner indsender ansøgninger om økonomiske hjælp til en gennemførelse af en eller flere aktiviteter. Der tilgår løbende Lions Club Søllerød ansøgninger om hjælp til forskellige projekter, også flere ansøgninger end klubben kan honorere. I Perioden maj 2012 til februar 2013, har klubben modtaget og behandlet 24 ansøgninger om økonomisk hjælp; heraf er 11 honoreret med beløb af forskellig størrelse, og 13 ansøgninger er meddelt afslag. Udover de ansøgninger om økonomisk støtte, der løbende tilgår Lions Club Søllerød, uddeles en gang årligt klubbens Ældrepris. Ældreprisen har været uddelt siden 1992, og består af en navneplakette, et træ efter eget valg til udplantning og en kontant påskønnelse på kr. 75 kr. pr. klubmedlem. Prisen tildeles, efter indstilling, til en person, der gør en særlig indsats for ældre medborgere i Rudersdal kommune. Derudover støtter Lions Club Søllerød sædvanligvis med et beløb til Lionsprisen, en fællespris fra Lions Danmark, der uddeles som støtte til enkeltpersoner, institutioner og lignende for at fremme forsknings- og/eller udviklingsarbejde af medicinsk-, kulturelt og social art på nationalt plan. B3 LIONS PARK UDVALG 1. Lions Park Udvalget Lions Park Udvalget har i det forløbne år støttet de traditionelle aktiviteter for Lions Parks beboere. Den årlige sommertur gik igen i år til Gilleleje. På turen blev der fortalt om de smukke områder og bygninger som vi kørte forbi. Vi gjorde bl.a. holdt ved Esbønderup Kirke og var tæt forbi Fredensborg Slot, hvor vi så lidt kongelig aktivitet. Kaffen med lidt godt til blev indtaget på en hyggelig Cafe i udkanten af Gilleleje. Hjemturen gik bl.a. via Strandvejen og blev atter ledsaget af relevante kommentarer om bygninger og det smukke landskab, som vi kørte igennem. 8

9 Vi fejrede Lucia med et flot arrangement den 13. december. Der var underholdning af PÅ LØS TANGENT i 2 afdelinger. Der blev serveret masser æbleskiver og gløgg. Og så var der selvfølgelig også Luciaoptog med piger fra Gl. Holte Kirke. I dette arrangement deltog op mod 100 beboere og pårørende. Derudover har udvalget bidraget med midler til underholdning for beboerne i plejeafdelingen. 2. Lions Club Søllerøds ældrefond Lions Club Søllerøds Ældrefond er stiftet i 2008, efter en sammenlægning af Kamma og Edvin Brachers Legat og Lions Club Søllerøds Boligfond. Indeværende år er således fondens tredje regnskabsår. Fonden har en bunden kapital på kr Fondens vedtægter fastsætter, at fondsstyrelsen skal bestå af klubbens præsident, de to medlemmer, der tillige sidder i Fondsbestyrelsen for Lions Park Søllerød, samt to klubmedlemmer, der vælges ved generalforsamlingen. Desuden vælges revisorer. Fondsstyrelsens pladser har i indeværende år været besat således: Per Kresten Laursen (klubbens præsident) Bent Stougaard (som desværre afgik ved døden 15. september 2012) Der var ingen suppleant. Svend Jensen (kasserer), Holger Hefting (medlem af Fondsbestyrelsen for Lions Park) Niels Friis-Hansen (formand) (medlem af Fondsbestyrelsen for Lions Park) Efter en vedtægtsændring og beslutning, vedtaget ved generalforsamlinger i 2011 og tilladt af Civilstyrelsen, er det Lions Club Søllerøds revisorer, der reviderer Ældrefondens regnskab.. Ældrefondens formål er: At yde støtte til værdifaste ombygnings- og forbedringsprojekter i Lions Park Søllerød At yde tidsbegrænsede lån til boligindskud eller personlige tilskud til husleje og boligvedligeholdelse, hel eller delvis fribolig samt plejeudgifter for trængende beboere i Lions Park Søllerøds boligkollektiv og plejeafdeling. Trangskriteriet skal årligt afprøves i samråd med Rudersdal kommunes sociale myndigheder. At yde støtte til andre almennyttige Lions hjælpeprojekter i Rudersdal Kommune, såfremt ansøgning til ovennævnte formål ikke er modtaget indenfor det pågældende regnskabsår. Styrelsen for fonden har holdt i alt seks møder i løbet af året og udloddet i alt kr Af dette beløb er der ydet støtte til Lions Park Søllerød, således: Ombygning og forbedring Renovering 1 Fladskærm 1 Motionscykel 2 terrasser til 2 stuelejligheder Bøger til Biblioteket Etablering af vindfang 5 kørestole Mange flere detaljer kan læses i fondens årsregnskab Fonden Lions Park Søllerød Fonden består af fire driftsenheder: Seniorcenter med 120 lejligheder, Plejecentral, der yder hjemmepleje til beboerne, Køkken og restaurant 9

10 Plejeafdeling med 42 plejeboliger. Fonden ledes af en fondbestyrelse som i 2012 bestod af : Repræsentanter for Lions: Niels Friis-Hansen (LCS), som er bestyrelsens formand, Holger Hefting (LCS) og Povl Kyster (LC Hørsholm-Vedbæk) Repræsentanter for Kommunalbestyrelsen: Hans Munk Nielsen (V), Poul Bach (S). Repræsentanter for beboerne: Henrik Fønss og Kaj Lund. I Fondsbestyrelsen har der været en række sager oppe, hvoraf de mere markante har været: Renovering af klimaskærmen i Seniorboligerne. Renoveringen startede i 2010, men har bedst kunnet foregå i sommerperioderne. Arbejdet blev afsluttet i sommeren Renoveringen har i alt kostet omkring 20 mio. kr., hvoraf de 8 mio. kr. er tilført som realkreditlån og resten fra Lions Parks egen økonomi. Ombygning af eksisterende plejeafdeling og etablering af ny bygning. Plejeafdelingen, der blev indviet sammen med resten af Lions Park i 1966 har 42 pladser, som ikke længere lever op til standarderne på området. Desuden er størrelsen, 42 pladser, ikke optimal med hensyn til drift. Fonden Lions Park Søllerød har, i samarbejde med Rudersdal Kommune, iværksat en ombygning og opførelse af ekstra bygning, så antallet af plejepladser kommer op på 72. Prisen for dette er i størrelsesordenen 150 mio. kr., der finansieres ved stiftelse af en almennyttig plejeboliginstitution, som kommunen skal støtte økonomisk og derved give mulighed for optagelse af særligt gunstige realkreditlån. Fonden har afstået den jord, som plejeafdelingen og den nye bygning står på. Den selvejende plejeboliginstitution kommer til at eje grund og bygninger, men Lions Park Søllerød leverer ledelse, alt personale og al drift i øvrigt. Entreprenørfirmaet Enemærke og Petersen blev udvalgt til at forestå byggeriet. Alectia er byggerådgiver og BDO er regnskabsfører. Til juridisk assistance er der aftale med Viltoft Advokater. Driftsaftale mellem Rudersdal Kommune og Fonden Lions Park Søllerød. Aftalen om drift af Plejeafdelingen m.v. udløb med udgangen af Der er nu indgået en fornyet aftale, hvor der tages højde for den kommende udvidelse, men som ellers i store træk er identisk med den gamle aftale. Der er ingen udløbsdato på den nye aftale, men den naturligvis opsiges af parterne efter nærmere bestemmelser. Aftalen afspejler det gode samarbejde mellem Rudersdal Kommune og Fonden Lions Park Søllerød og udgør et solidt grundlag for Fondens økonomi i årene fremover. Spiseordningen for Seniorcenterets beboere. Efter at en landsretsdom i 2011 havde afgjort, at beboernes forpligtelse til at aftage 15 spisebilletter pr. måned er lovlig, besluttede Fondsbestyrelsen i 2012, at tillade, at beboerne tillige kan benytte spisebilletter til måltider for egne gæster. Regnskabet for 2011 Årsregnskabet udviste et overskud på kr. Fondsbestyrelsen og administrationen betegner fondens økonomi og finansielle beredskab som tilfredsstillende. B4 Andre udvalg PR-udvalget PR-udvalget har varetaget den udadvendte information om klubbens mange aktiviteter. Primært har det været at skaffe deltagere til indtjeningsaktiviteterne: Trykning og opklæbning af i alt 130 plakater, først til Loppe-kræmmermarkedet og efterfølgende tilsvarende til julemarkedet - heldigvis 10

11 med mange hjælpere til ophængning og nedtagning rundt i kommunen. For Loppemarkedet udarbejdelse af den helt nye Loppemarkedsfolder med detaljeret information til stadeholderne samt trykning af 500 flyers, håndomtalt på mere end 10 forskellige loppemarkeder. For begge markeder desuden pressenotits og fotos til de 2 lokalblade, som fortsat bakker os op: Rudersdal Avis og Frederiksborg Amts Avis, samt til DBA, markedskalenderen m.fl. Til begge lokalbladene endvidere foromtale af Ældreprisen og senere præsentation af årets prisvinder - og til medlemsbladet LION en ny helsides omtale af Løveunge- og Mikrolånsprojekterne (foruden opdateret information herom i MINIprojektkataloget). På klubbens omfangsrige hjemmeside soelleroed.lions.dk er løbende bragt opdateringer og ny bekendtgørelser samt af hensyn til vore udenlandske projekter indlagt et resume om klubbens aktiviteter på engelsk. Desuden er arkivering af klubdokumenter på Lions Office KlubIntra påbegyndt. Mikrolånsfolderen er oversat til fransk og en helt ny folder om Løveungeprojektet er udarbejdet og omdelt ad flere kanaler - senest har rejsebureauet C&C Travel påtaget sig at formidle den til alle købere af turistrejser til Sri Lanka. Både Klubfolder, Mikrolånsfolder og Løveungefolder uddeles eller fremlægges ved Lions distriktsog landsmøder og Klubfolderen tillige ved kommunens velkomstmøde og Ældresagens årsmøde samt på kommunens biblioteker. For yderlige at understrege klubbens engagement både lokalt og internationalt er samtlige projektområder indføjet på klubbens brevpapir (konceptet kan findes på Lions Office Intranet). Endvidere kan nævnes, at vore mange udstillingsrammer med bred illustreret omtale af samtlige projekter og aktiviteter har været ophængt ved vore markeder. PR-Udvalget har til årsrapporten redigeret de fra udvalgene modtagne bidrag. Denne omfattende indsats fra PR-udvalget har - tror vi da - medvirket til den succes alle vore aktiviteter er gennemført med. C. KLUBBENS INDTÆGTSGIVENDE AKTIVITETER 0. Aktivitetsudvalget Aktivitetsudvalget er ansvarligt for indtægtsgivende aktiviteter, der skal finansiere de donationer m.v., der bl.a. ydes til Lions Park og til lokale og internationale formål. En særlig prioriteret opgave har i år været at etablere alternativer til klubbens hidtidige hovedindtægtskilde: loppemarkedet på parkeringspladsen ved Lions Park, som ikke længere er mulig på grund af byggearbejderne. Der har i år været afholdt et indendørs loppemarked den 8. og 9. september 2012 i Mariehøjcentret og et julemarked på Lions Park den 1.december 2012 med kældersalg de to følgende 2 lørdage. Disse aktiviteter agtes fortsat og udbygget i det kommende år. Kiosken på Lions Park, der drives i fællesskab mellem Lions Club Søllerød og Lions Club Søllerød, Mølleaa har ydet et væsentligt bidrag til klubbens indtægter. Bestræbelser på at opbygge andre indtægtsgivende aktiviteter har ikke båret frugt, men vil blive fortsat. 1. Loppemarkedet med Kræmmerboder. På grund af de store ombygninger på Lions Park Søllerød, kunne LCS ikke længere gennemføre det traditionelle loppemarked. Denne aktivitet har været hovedindkomsten for klubben i 46 år. Det blev derfor besluttet, at søge afholdt et indendørs marked på Mariehøj Centret, i lighed med det marked Lions Club Søllerød, Mølleaa afholder om foråret. Vort loppemarked blev afholdt den 8. og 9. september som et loppemarked med kræmmerboder. LC Søllerød, Mølleaa hjalp med deres erfaringer bl.a. ved at rundsende vores invitation til de kræmmere, de havde haft. Foruden eksterne kræmmere havde tre medlemmer af vores klub lejet 11

12 borde ligesom klubben selv havde to borde, hvorfra vore effekter blev solgt. Vi havde en cafe med drikkevarer. Det samlede overskud blev på kr. 2. Lions Familiejulemarked Lions Familiejulemarked blev i år holdt lørdag den 24. november kl i forhallen på Lions Park Søllerød. Salget var næsten udelukkende, som mange tidligere år, baseret på fabriksnye varer doneret af SI- RIUS A/S. Klubbens medlemmer hentede varerne i Allerød den 18. november. Vi solgte fra bod i spisesalen gløgg og æbleskiver. Julemanden, der som tidligere år var Povl Kyster fra LC Hørsholm-Vedbæk, delte godter ud og Vedbæk Garden satte som sædvanligt sit festlige præg på aktiviteten. Vi fik hjælp af de tidligere klubmedlemmer Tom Matz og Jørgen Brodam med hustruer. Lions Club Søllerød fortsatte salget fra kælderen de følgende 2 lørdage fra kl Overskuddet blev på kr, som er ny rekord. Det flotte resultat skyldes ikke mindst flere medlemmers omfattende salg på deres arbejdspladser. 3. Kiosken i Lions Park Kiosken, der placeret i forhallen på Lions Park, betjener beboerne med dagligvarer. Kiosken har åbent mandage, onsdage og fredage i tiden 9-12 og benyttes fortrinsvis af de ældre beboere, der har svært ved selv at tage ud i byen for at købe ind. Peder Jensen (formand), Svend Jensen, Mogens Jørgensen og Erik Poul Nielsen har været tilknyttet kiosken på skift på fredagene. Medlemmer af Lions Club Søllerød, Mølleå har arbejdet i kiosken mandage og onsdage. Kiosken har givet et overskud på ca kr. som er fordelt ligeligt mellem LC Søllerød og LC Søllerød, Mølleaa. 4. Frimærker Frimærkerne har i klubåret 2010/2011 givet et overskud på 387 kr. D. KLUBBENS DONATIONER Lions Club Søllerød har i år givet for kr. i form af naturalier og rede penge til lokalsamfundet og internationale hjælpeprojekter. Hertil kommer donationer fra Lions Park udvalget og Lions Club Søllerøds ældrefond på henholdsvis 38,457 kr. og 232,029 kr. eller i alt. 1,110,486 kr. Vi har desuden øget vore andele i Lions rentefrie Mikrolån med kr. samt Løveunger i Sri Lanka for 137,656 kr. klubbens samlede donationer omfattende naturalier og rede penge var i år på 1,120,486 kr. Nedenfor er anført lokaludvalgets og IR-udvalgets dispositioner. 1 Lokaludvalgets donationer (pr. marts 2013) Der er bl.a. bevilget følgende donationer til lokalsamfundet: Amatørscenen Søllerød er støttet med 6000 kr. til leje af kostumer til opførelse af Holbergforestilling på Gl. Holtegaard (feb. 2013). Holte IF Volleyball er støttet med 2500 kr. til afholdelse af Nordic Club Championship (jan. 2013). 12

13 Natteravnene i Rudersdal er støttet med 5000 kr. til hjælp køb af hjertestarter (jan. 2013). Genudgivelsen af den lokalhistoriske børnebog "Thea fra Trørød" er støttet med 3000 kr. (nov. 2012). DDS Mølleå Division er støttet med kr. 5000,- til hjælp til opførelse af Bålpagode (aug. 2012). Søllerød Almene Boligselskabs beboerforening er støttet med 1000 kr. til hjælp til indkøb af 40 sangbøger "DE GRÅ SYNGER" (aug. 2012). Lions Club Søllerød har doneret støtte ca kr. til højskoleophold for ældre søllerødborger (maj 2012). DDS - 1. Holte er støttet med 3000 kr. til hjælp til indkøb af trailer (maj 2012). Børnehaven "Tryllefløjten" er støttet med 2500 kr til hjælp til indkøb af taburetter(maj 2012). Lions Club Søllerøds Ældrepris 2012 er den 23. maj 2012 tildelt Hr. Knud Carstensen ved en højtidelighed i modtagerens have (maj 2012). Lionsprisen er støttet med 3500 kr. (feb. 2013). 2. Internationale donationer Renovering og udbygning af skolen i Rudrabari, Nepal med to ekstra rum så undervisningen kan blive udvidet fra 4. til 5. klasse. Gavebrev på kr. - heraf kr. fra de 3 medlemsklubber i Lions Nordic. Vort samlede bidrag kr. Reparation af vandtank og udbygning af vandforsyning hos plejehjemmet Vishranti Mandir, Rudrabari, Nepal. Gavebrev på kr. En container fuld af 40 renoverede komputere, udstyr til måling af syn og briller, kørestole og 5000 par nye briller. Fordelt mellem LC Bishal Bazar s Lions Free Clinic, Kathmandu og andre Lions klinikker i Kathmandu og omegn. Donationens værdi inkl. transport kr. 16 Løveungesponsorater + gaver til løveungerne kr. Startkapital til Lions rentefrie Mikrolånsbanks afdeling St. Marcs, Vor andel 5000 kr. Startkapital til Lions rentefrie Mikrolånsbanks afdeling Dharan, Vor andel 5000 kr. Ung piges skolegang i Lakshmi Ashram, Indien kr. Udvidelse af øjenklinik ved Lions gratis klinik i Kathmandu, Nepal kr. Vedligeholdelse af ambulancen v. Lions gratis lægecenter Kathmandu kr. Lions Danmarks K&H (Katastrofe- og Hjælpe) Fond kr. Startkapital til Lions rentefrie Mikrolånsbank, Cabaret i Haiti kr. Gavepakker til skoleelever i Katpakapuram, Sri Lanka kr. Lions Katastrofefond 8000 kr. Donation til Afrika Nu indsamlingen kr. Diverse knap 600 kr. Med ovennævnte donationer har klubben siden 1990 støttet projekter i Nepal med naturalier og rede penge for over 11 millioner kr. Afslutning Som det kan ses af denne beretning, har der været mange ting i gang, både på indkomstsiden og på uddelingssiden. Alt dette er kun muligt, fordi medlemmerne finder det vigtigt og skaffer overskuddet ved at gøre den nødvendige indsats og derved bidrage til at leve op til Lions motto: We Serve. 13

Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26

Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26 Klubhåndbog LC Søllerød Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1 Formål og Lions Organisation.... 5 1.1 Klubhåndbogens formål.... 5 1.2 Sådan er Lions opbygget (år 2009).... 5 1.3

Læs mere

REGIONSKONFERENCE i Grindsted

REGIONSKONFERENCE i Grindsted Arrangører: Grindsted Y s Men s Club, Give Y s Men s Club, Billund Y s Men s Club og Ansager Y s Men s Club GENERalFORSamlINGShæFtE REGIONSKONFERENCE i Grindsted Lørdag den 14. og søndag den 15. juni 2014

Læs mere

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET

KIRKENS KORSHÆR I ODENSE ET I 2013 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS 1. Lions Clubs International 1.1. Generel information om lions 1.2. Historie 1.3. Logo 1.4. Hensigten med sammenslutningen 1.5. Lions formål

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN

- og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN - og alle gode tanker de kan slet ikke dø, før endnu bedre tanker er spiret af deres frø! KONTAKTEN Årgang 57 - Nr. 111 - Juni 2008 Elevforeningen for TMR og Sejergaardsskolen Skolens hjemmeside www.sejergaardsskolen.dk

Læs mere

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 2 Årbog 2013 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Indhold Indenlandsk Sømandsmission 4 Årsberetning 5 En sømandsmissionærs hverdag 8 Feriehjemmet Aggershøj 9 Bethel og Duen

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009

Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009 Bestyrelsen beretning Masangas Venner General forsamling 24.03.2009 1 Indholdsfortegnelse. 1. Generelt om bestyrelsen og bestyrelsen arbejde Side 3 2. Containere Side 5 3. Samarbejdspartnere Side 6 4.

Læs mere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere

Årbog 2014. Sømandsmissionen. Danmark Grønland Samarbejdspartnere Årbog 2014 Sømandsmissionen Danmark Grønland Samarbejdspartnere 1 Årbog 2014 Sømandsmissionen Ansvh. redaktør: Generalsekretær Nicolaj Wibe Redaktør: Hanne Baltzer, tlf. 2288 4496 Mail: hab@somandsmissionen.dk

Læs mere

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008

Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Arkivernes Årsberetninger 2008 Køge Byhistoriske Arkiv Magasinforhold Da Køge Byhistoriske Arkiv i 2007 flyttede til nye lokaler i Vestergade 26, var det ikke muligt at flytte magasinerne med til

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 54 November 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 54 November 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 54 November 2012 Årgang 14 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Liv på forsiden Jeg har mange gange skrevet, at jeg meget gerne ville have personer

Læs mere

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88

Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet. Juli 2013 25. årgang nr. 88 Juli 2013 25. årgang nr. 88 Legepladser Vejlby, hva nu? Fællesskabet Marianne Jensen ser tilbage på tiden, da børn legede uden legepladser. I Vejlby Vænge kigger de frem mod en helt ny legeplads. For STORE

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 22 Årgang 6 November 2004. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 22 Årgang 6 November 2004 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

LION Medlemsblad for Lions Danmark Nr. 1. 2011/12 lions.dk Indstik: YCE

LION Medlemsblad for Lions Danmark Nr. 1. 2011/12 lions.dk Indstik: YCE LION Medlemsblad for Lions Danmark Nr. 1. 2011/12 lions.dk Indstik: YCE Leder Guvernørrådsformanden skriver Når vi ser fremad, virker det som om vi har oceaner af tid, men ser vi tilbage, er tiden gået

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling 2011

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling 2011 Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2011 Lørdag den 19. marts 2011 Hyldagerskolen Vridsløsestræde 23A 2620 Albertslund Modtagelse i 2006 ved åbningen af Masanga Hospitalet. 1 Generalforsamling 2011.

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

Foreningsbladets 10 års jubilæum

Foreningsbladets 10 års jubilæum www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 11. årgang Nummer 3 Jun-Jul 2005 Foreningsbladets 10 års jubilæum Foreningsbladet opstod i 1995 som et af initiativerne, der udsprang af samarbejdet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal FRIVILLIG november 2014 Kreds Midtjylland er nu en realitet - her ses den ny kredsledelse Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal samle erfaringer Sammenlægninger og frivillige: Det skal

Læs mere