Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957"

Transkript

1 Lions Club Søllerød Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957 Årsberetning for Lionsåret (Omfatter perioden mellem generalforsamlingerne 18. april 2012 og 11. april 2013) Fremlagt på generalforsamlingen den 11. april 2013 Præsident : Per Kresten Laursen Præsident 2013/14: Christian Eifer, Vestre Paradisvej 6, 2840 Holte - Telefon Mail: LIONS CLUB SØLLERØDS PROJEKTER Information: soelleroed.lions.dk LOKALE: INTERNATIONALE: LionsPark Søllerød Nepal: Sri Lanka: Tanzania: Byens Borgere Lions Free Clinic, Kathmandu Fadderskaber for "Løveunger" Lions Clubs Microloans Office Morogoro Lokale foreninger Rudrabari Forest Management Lions Microloans Office Hikkaduwa Lions Nordic: Rent Vatten Lions Ældrepris Lions Microloans Office Kathmandu Haiti: NATIONALE: Lions Microloans Office Dharan Lions Clubs Microloans Office Cabaret Lions Danmarks projekter Lions Nordic: Skole I Rudrabari Lions Clubs Microloans Office St. Marc

2 PRÆSIDENTENS BERETNING Traditionerne tro skal præsidenten skrive lidt om årets gang i klubben. Det er ikke første gang, jeg er præsident for klubben og måske heller ikke sidste. Jeg er glad for den tiltro, klubbens dygtige og erfarne medlemmer har haft ved at genspørge mig, om jeg ville genopstille som præsident for vor velfungerende klub. Klubbens har i år måtte opgive vort store loppemarked, og erstattet det med et knap så indbringende kræmmermarked i Mariehøj Centeret. Således mente vi at kunne sikre os, at få gennemført de opgaver og forpligtigelser, som klubbens traditioner byder os. Det gælder i forhold til at yde støtte både i nære og fjerne områder. Det gælder også om at sikre os at vor klub og Lions som sådan, vedbliver at være kendt lokalt og globalt. Årets Familiejulemarked har givet et overskud på kr. Julemarkedet, har således igen i år skabt en god indtægt til klubben, som har mistet indtægter, grundet ombygninger og tilbygninger af plejeafdelingen i Lions Park Søllerød. Kræmmermarkedet har givet er overskud på kr., vor andel i overskuddet af butikken i Lions park Søllerød er kr., medens salget af frimærker har indbragt 387 kr. Klubben har i årets løb måttet sige farvel til Bent Stougaard der gik bort den 15. september. Bent har været usædvanlig aktiv for klubbens udvikling i de 27 år, han var medlem. Under Bents præsidentperioder blev klubben udvidet. Han var altid et veloplagt medlem, der tog del i alle klubbens aktiviteter, først som præsident og senere ikke mindst i de mange år, han var formand for møbelafdelingen, der var den største indtægtskilde på loppemarkedet. Han var klubmester i mange år og havde en sjælden evne til at gøre klubarrangementer festlige. Som påskønnelse for sit store engagerede arbejde for Lions Club Søllerød har Bent modtaget Lions fornemste påskønnelse: udnævnelsen til Melvin Jones fellow. Lions Club Søllerød har på nuværende tidspunkt 28 medlemmer. Da klubben medlemmer af naturlige årsager bliver ældre, har klubbens bestyrelse drøftet, hvorledes vi kunne sikre os fortsat tilgang til klubben. Det har i den forbindelse været drøftet om vi, stik mod vore traditioner, skulle optage kvinder i vores klub. Det er en spændende opgave at være præsident. Jeg er taknemlig for al den støtte, hjælpsomhed og tålmodighed både bestyrelsen og medlemmerne har udvist i denne periode. Her falder det naturligt også at takke for den altid gode og muntre stemning, som er til stede når klubben medlemmer mødes. En stor tak skal derfor tilfalde alle medlemmer af Lions Club Søllerød for den indsats de på forskellig vis har ydet i årets løb. I år har tre af klubbens medlemmer rejst ud til de fjerne områder i Nepal, hvor vi har mange projekter (se nedenfor). Rapporter fra besøget er overvældende og vidner om den nytte og forskel Lions Club Søllerød gør i verden. Om den gavn og glæde som modtagerne har af vores indsats. Klubbens samlede donationer omfattende naturalier og rede penge var i år på 1,120,486 kr. Vores klub skylder en stor tak til mange donatorer: Først og fremmest UNOMEDICAL for hospitalsudstyr, SYNOPTIK for måleinstrumenter til øjne og briller samt komputere og briller, SIRIUS A/S for donationen, som vort julemarked er baseret på. MS/DANIDA har leveret kørestole og betalt for transport af container til Nepal. Seniorer uden grænser har opdateret et stort antal komputere, som er sendt til Nepal. Hertil kommer donationer fra private personer og en række andre lionsklubber, som har bakket op om vore internationale projekter. Donationerne er en forudsætning for at vi har kunnet yde en stor indsats for de fattige i udviklingslandene, først og fremmest i Nepal og Sri Lanka. Afslutningsvis en stor tak til klubbens medlemmers familier, for deres opbakning til vores medlemmers hyppige fravær i klubbens tjeneste Per Kresten Laursen Præsident Nedenfor findes bidrag fra klubbens mange udvalg. 2

3 Lions Club Søllerøds (LCS) er medlem af den verdensomspændende humanitære hjælpeorganisation Lions Club International. Med sine 1,4 millioner medlemmer fordelt på klubber i ca. 200 lande er Lions Club International Verdens største private hjælpeorganisation. I Danmark er der ca 7000 Lions medlemmer fordelt på 315 klubber. Lions Club Søllerød er stiftet i 1957 og har pr. 1. april medlemmer. Lions Club Søllerød (LCS) har mange humanitære projekter i fattige udviklingslande, ligesom økonomisk støtte til foreninger og enkeltpersoner i lokalsamfundet samt til Lions Park Søllerød. Lions Club Søllerød har i år givet for kr. i form af naturalier og rede penge til lokalsamfundet og internationale hjælpeprojekter. Hertil kommer donationer fra Lions Park udvalget og Lions Club Søllerøds ældrefond på henholdsvis 38,457 kr. og 232,029 kr. eller i alt. 1,110,486 kr. Vi har desuden administreret Lions rentefrie Mikrolån for kr. samt Løveunger i Sri Lanka for 137,656 kr. Klubbens aktiviteter kan inddeles i: A: Klub og klubliv B: Klubbens humanitære aktiviteter C: Klubbens indsamling af midler D: Fortegnelse over klubbens donationer A. KLUB OG KLUBLIV 1. Klubmøder: April:2012 Klubbens generalforsamling med valg af ny bestyrelse og udvalg Maj: Her besøgte vi Gl. Holtegaard med dens barokhave og udstillingen SVEND WIIG HANSEN RÅ FIGUR. Efter besøget var der middag i Søllerød Golfklub. Juni: Sommerklubmøde på Havarthigården med ledsager, mad fra grillen, Skt. Hans bål. Poul Willumsen holdt båltalen. Vi kender ham bedst som den, der gjorde spejdernes Mølleåsejlads til en lokal verdensbegivenhed. Men siden da han havde lagt uniformen var han først bagmand for stiftelsen af Rotaryklubben i Virum og tog derefter for en snes år siden fat på plejehjemmet Solgården i vor nabokommune, ved hver lørdag at arrangere kunstnerisk underholdning med professionelle kunstnere, som han vel at mærke fortløbende har overtalt til at medvirke uden honorar! En indsats, der sidste år blev belønnet med Lyngby-Tårbæks Frivillighedspris. Poul Willumsen er still going strong men han er også kun 91 år! August: Stod traditionen tro på planlægning af loppemarkedet, men denne gang i en ny udgave som Loppemarked med kræmmerboder. Aftenens hovedtaler var kommunalbestyrelsesmedlem, formand for Byplanudvalget Erik Mollerup (V), der orienterede om den helt nye bydel, der er på vej i Vedbæk på Forsvarskommandoens tidligere arealer ved Henriksholm. 3

4 September: Besøgte vi med ledsagere Geologisk Museum på Øster Voldgade. Her indledte vi med et foredrag af den grønlandsfødte inspirerende professor Mimik Rosing. Efter foredraget viste John Rose-Hansen rundt i Geologisk Museums omfattende udstilling, hvor vi bl.a. så grønlandske mineraler, bjergarter og fossiler. Oktober: Mødet aflyst. November: Årets fællesmøde for de 4 lionsklubber i Rudersdal arrangeret af Lions Club Søllerød. Aftenens emne var: Når ældre modtager praktisk hjælp følelse af hjælp, følelsen af uselvstændighedsgørelse ved Merete Monrad ph.d. Foredraget omhandlede, hvorfor det at modtage hjælp fra andre ikke er en udelt glæde, men også kan være en belastning for modtageren. Merete Monrad havde ud fra interviews med modtagere af praktisk hjælp belyst, hvad der kan gøre det hårdt at modtage hjælpen i hverdagen. December: Årets traditionelle julemøde med ledsager - en rigtig hyggelig aften med julemad, mandelgaver, bankospil og et interessant indslag fra John, Christian og Svend, med billeder og beretninger fra deres tur i efteråret til vore projekter i Nepal. Januar: Traditionen tro torskegilde med passende tilbehør til torsken. Efter spisningen fortalte Hemming Jørgensen ph.d. om sin nylancerede bog ICE HOUSES OF IRAN, herunder Iransk ørkenarkitektur. Februar: Handlede om pastunere og taliban, idet vi havde besøg af tidligere missionær Karl Erik Wienberg, der har rejst i Afghanistan. På mødet genoptog vi traditionen fra tidligere med korte indlæg fra klubbens egne medlemmer. Denne aften fortalte Hans Jørgen Henriksen om Engagementer i lokaludvalget og John Rose-Hansen om 55 år i Lions Søllerød på 10 minutter. Marts: Gik til Grønland idet Gunnar Jensen, tidligere pilot i Flyvevåbnet og nu Arctic Ekspeditions Advisor fortalte om sine oplevelser på Grønland især i forbindelse med etableringen med Station Nord i 70-erne. På mødet fortalte Mikael Lyngbo om sine aktiviteter for Europarådet i Tyrkiet og Niels Friis-Hansen fortalte om arbejdet med det nye Lions Park Plejehjem. Det var desuden opstillingsmøde til bestyrelse og udvalg i næste klubår. Endelig var der denne aften besøg af DG Bendt Ole Løike. 2 Fordeling af klubbens opgaver. Generalforsamlingen der afholdes hvert år i april måned lægger de overordnede rammer for klubbens virke ved blandt andet at fastlægge budgettet for det kommende år. Desuden vælger generalforsamlingen hvert år en ny bestyrelse bestående af en formand (præsident), en vicepræsident, en sekretær samt formændene for lokaludvalget, formanden for IR-udvalget (International relations) og formanden for ældrefonden. Desuden er den afgående præsident (past præsidenten) medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen har blandt andet ansvaret for at det vedtagne budget overholdes. De enkelte udvalg har over for bestyrelsen ansvaret for klubbens daglige drift. (Bestyrelsens og de enkelte udvalgs kompetence er nedfældet i regler for Lions Club Søllerød). Fordeling af opgaverne fremgår af nedennævnte skema: 4

5 x Bestyrelse Revisor, Klubm.,Tailtw. Fonden Lions Park, Bestyrelse LC Søllerød Ældrefond Aktivitetsudvalg Kræmmermarked Julemarked Lions Park Butikken Frimærkersalg Møde- og festudvalg Lokaludvalg Lions Park udvalg IR udvalg Nepal: Kathmandu Nepal: Rudrabari Sri Lanka Løveunger + IT underv. Laksmi Asram Mikrolån PR-Udvalg Medlemsudvalg Havarthig. Repræs. IT Klublokale Bemandingsplan Medlemmer Michael Andersen x Thierno Fall x X X X Hans Bøndergaard x x X X X Lars J. Christensen X x X Jesper Djurhuus S1 x x X X X Christian Eifer vp x X X X X X Niels Friis-Hansen X T X X x x X Frands Halberg x x X Søren Juul Hansen X x x X X Holger Hefting R X x x X Hans J. Henriksen X L x x X X Peder Jensen S X x x X X X Svend Jensen K X X x x X X X Mogens Jørgensen R S2 x x x X X X Henrik Larsen x x X X Torben Bigum RS x x X Per Kresten Laursen P Xp x X Xp Xp Mikael Lyngbo Pp X x x X X Lars T. Rasmussen x x X X Peter Miller X x x X X Henning Molin X x x X X X X X Erik Poul Nielsen x X X X X X X Henning Navntoft x x Peter Berg Nielsen KM X x x Steffen Norling x x X X X John Rose-Hansen X IR X x X X X X X Erik Schwarz x x Bent Stougaard X x x X X X Finn Thranow x X X X Jørn Velser X x X X X P:præsident; Pp: past præsident; Vp:vicepræsident; s:sekretær; k:kasserer; Xp :repræsentant for Lions park Søllerød; X IR:. formand for IR-udvalget; X L :formand for lokaludvalget; KM:klubmester;T:tailtwister; S1: 1. suppleant; X: formand for udvalg; X: medlem af udvalg; Xp, født formand for udvalg. Bent Stougaard er afgået ved døden den 15. september 2012; Lars T. Rasmussen har været medlem af klubben fra til X K M X B. KLUBBENS HUMANITÆRE AKTIVITETER Overskud fremkommet ved afholdelse af indtægtsgivende aktiviteter, fordeles ligeligt mellem støtte til Lions Park Søllerød, til lokale foreninger og borgere og til internationale hjælpeprojekter. B 1 Internationale hjælpeprojekter 1.0 IR- udvalget (International relations): Udvalget koordinerer klubbens humanitære indsats i de fattige udviklingslande. som Nepal, Sri Lanka, Tanzania og Indien. 5

6 Vi koncentrerer hjælpen om aktiviteter, vi selv udfører sammen med Lions klubber i de pågældende lande. Herved udnyttes donationerne bedst muligt. Udvalget har desuden ansvaret for Lions Nordic projekter og udenlandske hjælpeprojekter, som Lions Danmark og Lions International står for. H C E n B Z T I S N J Igangværende projektområder: H:Haiti, Lions rentefrie Mikrolån I:Indien, Lakshmi Ashram, piges skolegang N:Nepal, Kathmandu: Free clinic, mikrolån Rudrabari:skole, mikrolån,,plejehjem S:SriLanka:Løveunger, Lions mikrolån T:Tanzania, Lions Nordic. Tidligere projekter: B:Baltikum C:Chile E:Irland J:Japan n:norge P:Polen Z:Zambia Figur 1 Lions club Søllerøds nuværende og tidligere aktiviteter i udviklingslandene I årets løb har indsatsen været koncentreret om udvidelse af Lions rentefrie Mikrolån, om Løveunger og andre uddannelser i Sri Lanka, hjælp til Lions gratis lægeklinik i Kathmandu, Nepal, en skole og et alderdomshjem i det østlige Nepal. 1.1 Nepal: Skole, Plantage, Lægecenter, Plejehjem Kathmandu-området: Vi har i over 20 år støttet Lions Free Clinic i Kathmandu, hvortil der er knyttet en almen praktiserende læge og en øjenlæge. Til klinikken er knyttet 24-timers ambulance tjeneste. Også i år har vi sendt en container med medicinsk udstyr, måleudstyr til øjne og briller, computere og briller til klubben, der har fordelt en del af donationerne til andre Lions klinikker og uddannelsessteder. Antallet af Lions rentefrie Mikrolån er udvidet Rudrabari-området i østlige Nepal: Vi har siden 1989 deltaget i Rudrabari Forest Management projektet, hvor en kvadratmeter stor nøgen bjergside er blevet omdannet til en plantage med bananer, mangotræer og lægeurter. I forbindelse med projektet blev opført en skole, et kvindeuddannelsescenter og en lille lægeklinik. Vi har desuden støttet et plejehjem. Tre medlemmer af klubben (Christian Eifer, Svend Jensen og John Rose-Hansen) har i oktober måned for egen regning besøgt vore projekter i Nepal for at drøfte igangværende og nye projekter. Alle vore projekter levede fuldt ud op til vore forventninger. Ingen af projekterne, vi besøgte havde lidt overlast under de politiske uroligheder i Nepal. Nogle af projekterne var udvidet siden John sidst besøgte Nepal. I forbindelse med opholdet uddelte vi i Kathmandu Lions rentefrie Mikrolån. I Rudrabari-området igangsatte vi renovering og udbygning af en skole med 2 klassetrin, så den kan rumme hele grunduddannelsen, der i Nepal er på 5 år. Skolen har vi ladet bygge for ca. 20 år siden. Vi igangsatte reparation af en vandtank, som vi har opført for ca. 20 år siden, og påbegyndte opførelse af en ny vandforsyning til et plejehjem. Desuden uddelte vi Lions rentefrie Mikrolån og indgik med Lionsklub i Dharan aftale om oprettelse af venskabsklub-samvirke. Man arbejder på at omdanne plantagen til små parceller, som skal drives af beboerne i en nærliggende fattig landsby. 6

7 1.2 Sri Lanka: Løveunger Lions Club Søllerød har siden 1987 foreløbig formidlet 215 sponsorater til fattige børn fra området omkring Hikkaduwa i det sydlige Sri Lanka. Formålet er at fastholde dem i skolegang, så drengene ikke falder for fristelsen til at blive strandsælgere til turisterne og pigerne ikke bliver bortgiftet som børn. Gennem årene er der formidlet over 1½ million kroner. Sponsorer er 35 danske Lions klubber og ca. 15 privatpersoner med tilknytning til Lions. Mange af sponsorerne har flere sponsorater. Gennem vor klub formidledes i 2012 støtte til ca. 80 skoleelever og ca. 20 universitetsstuderende i projektet, som i Sri Lanka omfatter i alt godt 800. Til dækning af sponsoraterne for 2013 er der i begyndelsen af året overført kr. Der sker løbende udskiftning efterhånden som børn og unge færdiggør deres uddannelse og forlader projektet og giver plads for nye. Projektet administreres i Sri Lanka af Lions Club Hikkaduwa Som supplerende indsats i det nordlige Sri Lanka har vi igen i år ydet bidrag til C&C Travels uddeling af næringsmiddel gavepakker til elever i den danskstøttede skole i Katpakapuram. 1.3 Mikrolånsfilialer Lions Clubs Microloan Foundation 2012/13 (administreret af LC Søllerød) Mikrolånsprojektet, blev igangsat ved LC Søllerøds 50 års jubilæum i 2007 ved en klubdonation på kr og et samtidigt bidrag fra JL-fondet på kr , der tilsammen gjorde det muligt at oprette de første 2 filialer i Kathmandu/Nepal og Hikkaduwa/Sri Lanka. LC Søllerød har tegnet andele i alle de 5 nuværende filialer, som i øvrigt er finansieret ved bidrag fra en række andre danske lionsklubber - hovedsagelig modtaget gennem MINIprojektkataloget. I årets forløb er nytegnet 16 andelsbeviser af LC Hals Sophie Hedvig, LC Arden, LC Solbjerg, LC Hanbo Brovst, LC Esbjerg Grådyb, LC Karlslunde, LC Stevns, LC Køge Bugt, LC Søllerød, LC Nyborg, LC Roskilde Centrum, LC Karup, LC Samsø og LC Maribo. Fortegnelse over samtlige klubber, der har andelsbeviser, findes på klubbens hjemmeside Antallet af andelshavere er herefter oppe på 63 og den samlede kapital er nu kr I det forgangne lionsår har det derved været muligt at åbne 3 nye filialer: St. March/Haiti med kapitalgrundlag kr , Cabaret/ Haiti med kapitalgrundlag kr og Dharan/Nepal med kapitalgrundlag kr Der forhandles om muligheden for at udvide filialnettet til Thailand i 2013/14, og der arbejdes løbende på at få kontakt til flere andre lande. Årsrapporter fra igangværende filialer vil i april/maj blive indlagt på klubbens hjemmeside soelleroed.lions.dk, når alle er modtaget og herefter fordeles de i lionsåret modtagne bidrag på filialerne efter indberettet behov, så resterende andelsbeviser kan udstedes. Der arbejdes løbende på at få administrativ medvirken fra danske lionsklubber, som har kontakt med lokale lionsklubber i udviklingslandene, så nye filialer kan åbnes i takt med modtagelse af finansieringsbidrag, der ellers vil blive anvendt til at øge kapitalgrundlaget i de 6 igangværende filialer. 1.4 Indien Lakshmi Ashram Klubben har siden 1979 hvert år støttet Lakshmi Ashrams kostskole for unge indiske piger med et uddannelsessponsorat på kr. Siden marts 2009 har vi støttet l Champa Bisht, som nu går i 8. klasse. Hendes forældre er almindelige bjergbønder i en landsby syd for Almora, Hun har to søstre og en bror og er en munter og glad pige, der er meget flittig med det boglige. 7

8 1.5 Lions Nordic Dette nordiske klubsamvirke er nu ophørt, men sekretariatet, som varetages af LC Søllerød, har rundsendt beretninger om de 2 uafsluttede fællesprojekter: Rent Vatten-projektet i Kibati, Tanzania og skolerenoveringsprojektet i Rudrabari, Nepal. De tre klubber besluttede i fællesskab med ca kr. at støtte Søllerøds projekt vedrørende renovering af skolen i Rudrabari, Nepal, som for ca. 20 år siden er bygget med støtte fra det fællesnordiske Lionssamarbejde. Projektet er igangsat oktober B2 Lokale hjælpeprojekter Lokaludvalget har ansvaret for Lions Club Søllerøds aktiviteter til fordel for indenlandske formål, især i lokalsamfundet. (Vor støtte til Lions Park Søllerød tilrettelægges dog af et særligt udvalg - se nedenfor). Lions Club Søllerød støtter aktiviteter i lokalområdet - primært de, der ikke er dækket af offentlige tilskud. Det er aktiviteter af forskellig art for børn, unge og ældre i lokalområdet. Klubbens donationer går til hjælp til enkeltpersoner, organisationer og foreninger, der på frivillig basis gør en indsats i lokalområdets sociale liv. Lokaludvalget arbejdede i med et årsbudget på kr. Fordelingen af midlerne foregår ved at institutioner, foreninger og enkeltpersoner indsender ansøgninger om økonomiske hjælp til en gennemførelse af en eller flere aktiviteter. Der tilgår løbende Lions Club Søllerød ansøgninger om hjælp til forskellige projekter, også flere ansøgninger end klubben kan honorere. I Perioden maj 2012 til februar 2013, har klubben modtaget og behandlet 24 ansøgninger om økonomisk hjælp; heraf er 11 honoreret med beløb af forskellig størrelse, og 13 ansøgninger er meddelt afslag. Udover de ansøgninger om økonomisk støtte, der løbende tilgår Lions Club Søllerød, uddeles en gang årligt klubbens Ældrepris. Ældreprisen har været uddelt siden 1992, og består af en navneplakette, et træ efter eget valg til udplantning og en kontant påskønnelse på kr. 75 kr. pr. klubmedlem. Prisen tildeles, efter indstilling, til en person, der gør en særlig indsats for ældre medborgere i Rudersdal kommune. Derudover støtter Lions Club Søllerød sædvanligvis med et beløb til Lionsprisen, en fællespris fra Lions Danmark, der uddeles som støtte til enkeltpersoner, institutioner og lignende for at fremme forsknings- og/eller udviklingsarbejde af medicinsk-, kulturelt og social art på nationalt plan. B3 LIONS PARK UDVALG 1. Lions Park Udvalget Lions Park Udvalget har i det forløbne år støttet de traditionelle aktiviteter for Lions Parks beboere. Den årlige sommertur gik igen i år til Gilleleje. På turen blev der fortalt om de smukke områder og bygninger som vi kørte forbi. Vi gjorde bl.a. holdt ved Esbønderup Kirke og var tæt forbi Fredensborg Slot, hvor vi så lidt kongelig aktivitet. Kaffen med lidt godt til blev indtaget på en hyggelig Cafe i udkanten af Gilleleje. Hjemturen gik bl.a. via Strandvejen og blev atter ledsaget af relevante kommentarer om bygninger og det smukke landskab, som vi kørte igennem. 8

9 Vi fejrede Lucia med et flot arrangement den 13. december. Der var underholdning af PÅ LØS TANGENT i 2 afdelinger. Der blev serveret masser æbleskiver og gløgg. Og så var der selvfølgelig også Luciaoptog med piger fra Gl. Holte Kirke. I dette arrangement deltog op mod 100 beboere og pårørende. Derudover har udvalget bidraget med midler til underholdning for beboerne i plejeafdelingen. 2. Lions Club Søllerøds ældrefond Lions Club Søllerøds Ældrefond er stiftet i 2008, efter en sammenlægning af Kamma og Edvin Brachers Legat og Lions Club Søllerøds Boligfond. Indeværende år er således fondens tredje regnskabsår. Fonden har en bunden kapital på kr Fondens vedtægter fastsætter, at fondsstyrelsen skal bestå af klubbens præsident, de to medlemmer, der tillige sidder i Fondsbestyrelsen for Lions Park Søllerød, samt to klubmedlemmer, der vælges ved generalforsamlingen. Desuden vælges revisorer. Fondsstyrelsens pladser har i indeværende år været besat således: Per Kresten Laursen (klubbens præsident) Bent Stougaard (som desværre afgik ved døden 15. september 2012) Der var ingen suppleant. Svend Jensen (kasserer), Holger Hefting (medlem af Fondsbestyrelsen for Lions Park) Niels Friis-Hansen (formand) (medlem af Fondsbestyrelsen for Lions Park) Efter en vedtægtsændring og beslutning, vedtaget ved generalforsamlinger i 2011 og tilladt af Civilstyrelsen, er det Lions Club Søllerøds revisorer, der reviderer Ældrefondens regnskab.. Ældrefondens formål er: At yde støtte til værdifaste ombygnings- og forbedringsprojekter i Lions Park Søllerød At yde tidsbegrænsede lån til boligindskud eller personlige tilskud til husleje og boligvedligeholdelse, hel eller delvis fribolig samt plejeudgifter for trængende beboere i Lions Park Søllerøds boligkollektiv og plejeafdeling. Trangskriteriet skal årligt afprøves i samråd med Rudersdal kommunes sociale myndigheder. At yde støtte til andre almennyttige Lions hjælpeprojekter i Rudersdal Kommune, såfremt ansøgning til ovennævnte formål ikke er modtaget indenfor det pågældende regnskabsår. Styrelsen for fonden har holdt i alt seks møder i løbet af året og udloddet i alt kr Af dette beløb er der ydet støtte til Lions Park Søllerød, således: Ombygning og forbedring Renovering 1 Fladskærm 1 Motionscykel 2 terrasser til 2 stuelejligheder Bøger til Biblioteket Etablering af vindfang 5 kørestole Mange flere detaljer kan læses i fondens årsregnskab Fonden Lions Park Søllerød Fonden består af fire driftsenheder: Seniorcenter med 120 lejligheder, Plejecentral, der yder hjemmepleje til beboerne, Køkken og restaurant 9

10 Plejeafdeling med 42 plejeboliger. Fonden ledes af en fondbestyrelse som i 2012 bestod af : Repræsentanter for Lions: Niels Friis-Hansen (LCS), som er bestyrelsens formand, Holger Hefting (LCS) og Povl Kyster (LC Hørsholm-Vedbæk) Repræsentanter for Kommunalbestyrelsen: Hans Munk Nielsen (V), Poul Bach (S). Repræsentanter for beboerne: Henrik Fønss og Kaj Lund. I Fondsbestyrelsen har der været en række sager oppe, hvoraf de mere markante har været: Renovering af klimaskærmen i Seniorboligerne. Renoveringen startede i 2010, men har bedst kunnet foregå i sommerperioderne. Arbejdet blev afsluttet i sommeren Renoveringen har i alt kostet omkring 20 mio. kr., hvoraf de 8 mio. kr. er tilført som realkreditlån og resten fra Lions Parks egen økonomi. Ombygning af eksisterende plejeafdeling og etablering af ny bygning. Plejeafdelingen, der blev indviet sammen med resten af Lions Park i 1966 har 42 pladser, som ikke længere lever op til standarderne på området. Desuden er størrelsen, 42 pladser, ikke optimal med hensyn til drift. Fonden Lions Park Søllerød har, i samarbejde med Rudersdal Kommune, iværksat en ombygning og opførelse af ekstra bygning, så antallet af plejepladser kommer op på 72. Prisen for dette er i størrelsesordenen 150 mio. kr., der finansieres ved stiftelse af en almennyttig plejeboliginstitution, som kommunen skal støtte økonomisk og derved give mulighed for optagelse af særligt gunstige realkreditlån. Fonden har afstået den jord, som plejeafdelingen og den nye bygning står på. Den selvejende plejeboliginstitution kommer til at eje grund og bygninger, men Lions Park Søllerød leverer ledelse, alt personale og al drift i øvrigt. Entreprenørfirmaet Enemærke og Petersen blev udvalgt til at forestå byggeriet. Alectia er byggerådgiver og BDO er regnskabsfører. Til juridisk assistance er der aftale med Viltoft Advokater. Driftsaftale mellem Rudersdal Kommune og Fonden Lions Park Søllerød. Aftalen om drift af Plejeafdelingen m.v. udløb med udgangen af Der er nu indgået en fornyet aftale, hvor der tages højde for den kommende udvidelse, men som ellers i store træk er identisk med den gamle aftale. Der er ingen udløbsdato på den nye aftale, men den naturligvis opsiges af parterne efter nærmere bestemmelser. Aftalen afspejler det gode samarbejde mellem Rudersdal Kommune og Fonden Lions Park Søllerød og udgør et solidt grundlag for Fondens økonomi i årene fremover. Spiseordningen for Seniorcenterets beboere. Efter at en landsretsdom i 2011 havde afgjort, at beboernes forpligtelse til at aftage 15 spisebilletter pr. måned er lovlig, besluttede Fondsbestyrelsen i 2012, at tillade, at beboerne tillige kan benytte spisebilletter til måltider for egne gæster. Regnskabet for 2011 Årsregnskabet udviste et overskud på kr. Fondsbestyrelsen og administrationen betegner fondens økonomi og finansielle beredskab som tilfredsstillende. B4 Andre udvalg PR-udvalget PR-udvalget har varetaget den udadvendte information om klubbens mange aktiviteter. Primært har det været at skaffe deltagere til indtjeningsaktiviteterne: Trykning og opklæbning af i alt 130 plakater, først til Loppe-kræmmermarkedet og efterfølgende tilsvarende til julemarkedet - heldigvis 10

11 med mange hjælpere til ophængning og nedtagning rundt i kommunen. For Loppemarkedet udarbejdelse af den helt nye Loppemarkedsfolder med detaljeret information til stadeholderne samt trykning af 500 flyers, håndomtalt på mere end 10 forskellige loppemarkeder. For begge markeder desuden pressenotits og fotos til de 2 lokalblade, som fortsat bakker os op: Rudersdal Avis og Frederiksborg Amts Avis, samt til DBA, markedskalenderen m.fl. Til begge lokalbladene endvidere foromtale af Ældreprisen og senere præsentation af årets prisvinder - og til medlemsbladet LION en ny helsides omtale af Løveunge- og Mikrolånsprojekterne (foruden opdateret information herom i MINIprojektkataloget). På klubbens omfangsrige hjemmeside soelleroed.lions.dk er løbende bragt opdateringer og ny bekendtgørelser samt af hensyn til vore udenlandske projekter indlagt et resume om klubbens aktiviteter på engelsk. Desuden er arkivering af klubdokumenter på Lions Office KlubIntra påbegyndt. Mikrolånsfolderen er oversat til fransk og en helt ny folder om Løveungeprojektet er udarbejdet og omdelt ad flere kanaler - senest har rejsebureauet C&C Travel påtaget sig at formidle den til alle købere af turistrejser til Sri Lanka. Både Klubfolder, Mikrolånsfolder og Løveungefolder uddeles eller fremlægges ved Lions distriktsog landsmøder og Klubfolderen tillige ved kommunens velkomstmøde og Ældresagens årsmøde samt på kommunens biblioteker. For yderlige at understrege klubbens engagement både lokalt og internationalt er samtlige projektområder indføjet på klubbens brevpapir (konceptet kan findes på Lions Office Intranet). Endvidere kan nævnes, at vore mange udstillingsrammer med bred illustreret omtale af samtlige projekter og aktiviteter har været ophængt ved vore markeder. PR-Udvalget har til årsrapporten redigeret de fra udvalgene modtagne bidrag. Denne omfattende indsats fra PR-udvalget har - tror vi da - medvirket til den succes alle vore aktiviteter er gennemført med. C. KLUBBENS INDTÆGTSGIVENDE AKTIVITETER 0. Aktivitetsudvalget Aktivitetsudvalget er ansvarligt for indtægtsgivende aktiviteter, der skal finansiere de donationer m.v., der bl.a. ydes til Lions Park og til lokale og internationale formål. En særlig prioriteret opgave har i år været at etablere alternativer til klubbens hidtidige hovedindtægtskilde: loppemarkedet på parkeringspladsen ved Lions Park, som ikke længere er mulig på grund af byggearbejderne. Der har i år været afholdt et indendørs loppemarked den 8. og 9. september 2012 i Mariehøjcentret og et julemarked på Lions Park den 1.december 2012 med kældersalg de to følgende 2 lørdage. Disse aktiviteter agtes fortsat og udbygget i det kommende år. Kiosken på Lions Park, der drives i fællesskab mellem Lions Club Søllerød og Lions Club Søllerød, Mølleaa har ydet et væsentligt bidrag til klubbens indtægter. Bestræbelser på at opbygge andre indtægtsgivende aktiviteter har ikke båret frugt, men vil blive fortsat. 1. Loppemarkedet med Kræmmerboder. På grund af de store ombygninger på Lions Park Søllerød, kunne LCS ikke længere gennemføre det traditionelle loppemarked. Denne aktivitet har været hovedindkomsten for klubben i 46 år. Det blev derfor besluttet, at søge afholdt et indendørs marked på Mariehøj Centret, i lighed med det marked Lions Club Søllerød, Mølleaa afholder om foråret. Vort loppemarked blev afholdt den 8. og 9. september som et loppemarked med kræmmerboder. LC Søllerød, Mølleaa hjalp med deres erfaringer bl.a. ved at rundsende vores invitation til de kræmmere, de havde haft. Foruden eksterne kræmmere havde tre medlemmer af vores klub lejet 11

12 borde ligesom klubben selv havde to borde, hvorfra vore effekter blev solgt. Vi havde en cafe med drikkevarer. Det samlede overskud blev på kr. 2. Lions Familiejulemarked Lions Familiejulemarked blev i år holdt lørdag den 24. november kl i forhallen på Lions Park Søllerød. Salget var næsten udelukkende, som mange tidligere år, baseret på fabriksnye varer doneret af SI- RIUS A/S. Klubbens medlemmer hentede varerne i Allerød den 18. november. Vi solgte fra bod i spisesalen gløgg og æbleskiver. Julemanden, der som tidligere år var Povl Kyster fra LC Hørsholm-Vedbæk, delte godter ud og Vedbæk Garden satte som sædvanligt sit festlige præg på aktiviteten. Vi fik hjælp af de tidligere klubmedlemmer Tom Matz og Jørgen Brodam med hustruer. Lions Club Søllerød fortsatte salget fra kælderen de følgende 2 lørdage fra kl Overskuddet blev på kr, som er ny rekord. Det flotte resultat skyldes ikke mindst flere medlemmers omfattende salg på deres arbejdspladser. 3. Kiosken i Lions Park Kiosken, der placeret i forhallen på Lions Park, betjener beboerne med dagligvarer. Kiosken har åbent mandage, onsdage og fredage i tiden 9-12 og benyttes fortrinsvis af de ældre beboere, der har svært ved selv at tage ud i byen for at købe ind. Peder Jensen (formand), Svend Jensen, Mogens Jørgensen og Erik Poul Nielsen har været tilknyttet kiosken på skift på fredagene. Medlemmer af Lions Club Søllerød, Mølleå har arbejdet i kiosken mandage og onsdage. Kiosken har givet et overskud på ca kr. som er fordelt ligeligt mellem LC Søllerød og LC Søllerød, Mølleaa. 4. Frimærker Frimærkerne har i klubåret 2010/2011 givet et overskud på 387 kr. D. KLUBBENS DONATIONER Lions Club Søllerød har i år givet for kr. i form af naturalier og rede penge til lokalsamfundet og internationale hjælpeprojekter. Hertil kommer donationer fra Lions Park udvalget og Lions Club Søllerøds ældrefond på henholdsvis 38,457 kr. og 232,029 kr. eller i alt. 1,110,486 kr. Vi har desuden øget vore andele i Lions rentefrie Mikrolån med kr. samt Løveunger i Sri Lanka for 137,656 kr. klubbens samlede donationer omfattende naturalier og rede penge var i år på 1,120,486 kr. Nedenfor er anført lokaludvalgets og IR-udvalgets dispositioner. 1 Lokaludvalgets donationer (pr. marts 2013) Der er bl.a. bevilget følgende donationer til lokalsamfundet: Amatørscenen Søllerød er støttet med 6000 kr. til leje af kostumer til opførelse af Holbergforestilling på Gl. Holtegaard (feb. 2013). Holte IF Volleyball er støttet med 2500 kr. til afholdelse af Nordic Club Championship (jan. 2013). 12

13 Natteravnene i Rudersdal er støttet med 5000 kr. til hjælp køb af hjertestarter (jan. 2013). Genudgivelsen af den lokalhistoriske børnebog "Thea fra Trørød" er støttet med 3000 kr. (nov. 2012). DDS Mølleå Division er støttet med kr. 5000,- til hjælp til opførelse af Bålpagode (aug. 2012). Søllerød Almene Boligselskabs beboerforening er støttet med 1000 kr. til hjælp til indkøb af 40 sangbøger "DE GRÅ SYNGER" (aug. 2012). Lions Club Søllerød har doneret støtte ca kr. til højskoleophold for ældre søllerødborger (maj 2012). DDS - 1. Holte er støttet med 3000 kr. til hjælp til indkøb af trailer (maj 2012). Børnehaven "Tryllefløjten" er støttet med 2500 kr til hjælp til indkøb af taburetter(maj 2012). Lions Club Søllerøds Ældrepris 2012 er den 23. maj 2012 tildelt Hr. Knud Carstensen ved en højtidelighed i modtagerens have (maj 2012). Lionsprisen er støttet med 3500 kr. (feb. 2013). 2. Internationale donationer Renovering og udbygning af skolen i Rudrabari, Nepal med to ekstra rum så undervisningen kan blive udvidet fra 4. til 5. klasse. Gavebrev på kr. - heraf kr. fra de 3 medlemsklubber i Lions Nordic. Vort samlede bidrag kr. Reparation af vandtank og udbygning af vandforsyning hos plejehjemmet Vishranti Mandir, Rudrabari, Nepal. Gavebrev på kr. En container fuld af 40 renoverede komputere, udstyr til måling af syn og briller, kørestole og 5000 par nye briller. Fordelt mellem LC Bishal Bazar s Lions Free Clinic, Kathmandu og andre Lions klinikker i Kathmandu og omegn. Donationens værdi inkl. transport kr. 16 Løveungesponsorater + gaver til løveungerne kr. Startkapital til Lions rentefrie Mikrolånsbanks afdeling St. Marcs, Vor andel 5000 kr. Startkapital til Lions rentefrie Mikrolånsbanks afdeling Dharan, Vor andel 5000 kr. Ung piges skolegang i Lakshmi Ashram, Indien kr. Udvidelse af øjenklinik ved Lions gratis klinik i Kathmandu, Nepal kr. Vedligeholdelse af ambulancen v. Lions gratis lægecenter Kathmandu kr. Lions Danmarks K&H (Katastrofe- og Hjælpe) Fond kr. Startkapital til Lions rentefrie Mikrolånsbank, Cabaret i Haiti kr. Gavepakker til skoleelever i Katpakapuram, Sri Lanka kr. Lions Katastrofefond 8000 kr. Donation til Afrika Nu indsamlingen kr. Diverse knap 600 kr. Med ovennævnte donationer har klubben siden 1990 støttet projekter i Nepal med naturalier og rede penge for over 11 millioner kr. Afslutning Som det kan ses af denne beretning, har der været mange ting i gang, både på indkomstsiden og på uddelingssiden. Alt dette er kun muligt, fordi medlemmerne finder det vigtigt og skaffer overskuddet ved at gøre den nødvendige indsats og derved bidrage til at leve op til Lions motto: We Serve. 13

Årsberetning for Lions Club Søllerød 2011-12

Årsberetning for Lions Club Søllerød 2011-12 Årsberetning for Lions Club Søllerød 2011-12 Det har været mit privilegium at være præsident for Lions Club Søllerød det sidste år. Efter min opfattelse er det år forløbet godt og tilfredsstillende. Jeg

Læs mere

Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957

Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957 Lions Club Søllerød Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957 Årsberetning for Lionsåret 2013-2014 (Omfatter perioden mellem generalforsamlingerne 17. april 2013 og 23. april 2014) Fremlagt på generalforsamlingen

Læs mere

Lions Club Søllerød Årsberetning for Lionsåret 2008-2009

Lions Club Søllerød Årsberetning for Lionsåret 2008-2009 Lions Club Søllerød Årsberetning for Lionsåret 2008-2009 1 LIONS CLUB SØLLERØD Præsidentens beretning for Lionsåret 2008/09. Jeg skal først og fremmest takke for den ære og tillid det er at være Præsident

Læs mere

Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957

Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957 LIONS CLUB SØLLERØD THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS - DISTRIKT 106 D - DENMARK Lions Club Søllerød Chartret den 27. april 1957 Årsberetning for Lionsåret 2010-2011 Fremlagt på generalforsamlingen

Læs mere

Lions Club Søllerød Årsberetning 2007-2008

Lions Club Søllerød Årsberetning 2007-2008 Lions Club Søllerød Årsberetning 2007-2008 1 LIONS CLUB SØLLERØD Årsberetning for Lionsåret 2007 Præsidentens beretning Nedenfor bidrag fra klubbens forskellige udvalg AKTIVITETERNE I LIONS CLUB SØLLERØD

Læs mere

Lions Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. Lions Søllerød. Klubhåndbog 20160514 V509.docx Side 1/24

Lions Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. Lions Søllerød. Klubhåndbog 20160514 V509.docx Side 1/24 Klubhåndbog Lions Søllerød Klubhåndbog 20160514 V509.docx Side 1/24 Indholdsfortegnelse 1 Formål og Lions Organisation.... 5 1.1 Klubhåndbogens formål.... 5 1.2 Sådan er Lions opbygget... 5 1.3 Informationskilder...

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Vedtægter. LC Søllerød LIONS CLUB SØLLERØD VEDTÆGTER. Vedtaget på Generalforsamling d. 15.april 2009 version 01. Side 1

Vedtægter. LC Søllerød LIONS CLUB SØLLERØD VEDTÆGTER. Vedtaget på Generalforsamling d. 15.april 2009 version 01. Side 1 LIONS CLUB SØLLERØD VEDTÆGTER Vedtægter LC Søllerød Enkelte rettelsers udestår. Vedtægter 15.04.2009 - version 01 Side 1 Vedtægter Lions Club Søllerød. Indholdsfortegnelse. Side 1. Formål....... 2 2. Tilknytning

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening af 1865 1 Formål Foreningens formål er at øve og synge flerstemmig mandskorsang, afholde koncerter samt hyggelig

Læs mere

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab:

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab: Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Y s Men International er et verdensomspændende kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder i gensidig respekt og hengivenhed på basis af

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

LIONS CLUB SØLLERØD. Årsberetning for Lionsåret 2005-2006. Aktiviteterne i Lions Club Søllerød kan inddeles i:

LIONS CLUB SØLLERØD. Årsberetning for Lionsåret 2005-2006. Aktiviteterne i Lions Club Søllerød kan inddeles i: LIONS CLUB SØLLERØD Årsberetning for Lionsåret 2005-2006. Efter mange års medlemskab som engageret menigt medlem, accepterede jeg med nogen betænkelighed, at påtage mig opgaven at være præsident. Det er

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * VEDTÆGTER For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * V E D T Æ G T E R FOR T E A M R Y N K E B Y FONDEN 1. NAVN H Fondens navn er Team Rynkeby Fonden. 1.2 Som binavne har fonden registreret følgende n a v

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016.

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016. Bestyrelsens beretning 2016 På initiativ af Fonden Mødrehjælpen blev vi etableret ved en stiftende generalforsamling d. 8. juni 2016, det vil sige for kun ni måneder siden. En bestyrelse på syv medlemmer

Læs mere

Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26

Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26 Klubhåndbog LC Søllerød Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1 Formål og Lions Organisation.... 5 1.1 Klubhåndbogens formål.... 5 1.2 Sådan er Lions opbygget (år 2009).... 5 1.3

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Midlertidige ophold. Side 1

Midlertidige ophold. Side 1 Midlertidige ophold Side 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Lions Park Søllerød... 3 Praktiske oplysninger... 4 Betaling for ophold... 5 Personlige ejendele... 5 Kontanter... 5 Sygeplejeartikler... 6

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO

8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO 8. Generalforsamling i FORENINGEN KILANGORO Hvornår: lørdag den 29. maj 2010 kl. 13.00 17.00 Sted: Kærnehuset, Nedergade 6, 1. sal, 5000 Odense C REFERAT OBS: Det, der står i kursiv, er beslutninger/konklusionsforslag.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB VEDTÆGTER for HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 1 af 8 1 LEDERNES OPGAVER Præsidenten - Har den overordnede ledelse af klubbens arbejde, herunder holder

Læs mere

Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring

Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring Vedtægter for Vendelbo Y's Men's Club, Hjørring (Vedtaget den 6. juni 2016) Side 1 Vedtægter 1 Præsidiets opgaver Præsidenten har den overordnede ledelse af klubbens arbejde holder kontakt med udvalgsformændene

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter International Association of Y s Men s Club Ringkøbing Love og vedtægter Vedtægter for Ringkøbing Y s Men s club 1 Lederens opgaver Stk.1 Præsidenten Leder alle klub- og præsidiemøder Nedsætter alle faste

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp(25.2.2015) - side 2-3 Nye statutter for Lions Pris version 2 - side 4-6 Statutter

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.)

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) Vedtægter. 1. Foreningens navn Foreningen Djursland for fuld Damp. Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) 2. Beliggenhed ændres til Hjemsted.

Læs mere

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab Referat af generalforsamling i foreningen Sammen om Lolland-Falster 6. april 2017 kl. 19.00, der blev afholdt i Højrebyhallens cafeteria, Bøgevej 2, 4920 Søllested. Generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 7. oktober 2010 Sted: Parloir Dirigent: Jørgen Frandsen Referent: Jette Kayerød Christensen Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 7. oktober 2010 1. Dagsorden

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Formandens beretning:

Formandens beretning: Generalforsamling Oktober 2011 Agenda: Valg af dirigent og referent Formandens beretning for det forløbne år Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse Forelæggelse af

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2007

Bestyrelsens Beretning 2007 Grundejerforeningen MOSEDE BYPARK Bestyrelsens Beretning 2007 I henhold til foreningens vedtægter skal bestyrelsen på generalforsamlingen afgive beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. I

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Mandag den 18 januar 2016 Dagsorden 1. Valg af Dirigent 2. Bestyrelsesberetning 3. Kasserens beretning 4. Indkommende forslag 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016.

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016. Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016. Af Hans Jørgen Ravnborg, formand for bestyrelsen Så er vi igen nået til årets vigtigste begivenhed i

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2011 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2011 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Tilstede: Henrik, Britta, Heidi, Per, Jenny, Christian og Anja 1. Referat fra sidste møde Godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen Bemærkninger til udsendte

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 24. marts 2007 MØDEREFERAT Dato: 14. marts 2007 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere