Janet Chemnitz. IT Projektleder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Janet Chemnitz. IT Projektleder"

Transkript

1 Janet Chemnitz IT Projektleder Uddannelse: Naturfaglig student, Teknikum, CBS, Niels Brock, Teknologisk Institut m.fl Revisor i Humlebæk Erhvervsforening Forretningsudvalgsmedlem i FOF Nord Bestyrelsesmedlem i FOF Nord Medlem af Distriktsudvalg, Nordsjælland Bestyrelsesmedlem i vælgerforening, Fredensborg Kommune Bestyrelsesformand, Sletten Baadeklub Sejlsport og hobbyfiskeri Salonskydning, Dauglykke Skytteforening Kanoner, Humlebæk Havns Kanonerer Socialt samvær med venner og familie Benytter faciliteterne i nærområdet, når vi ikke rejser sydpå. Opstiller for Det Konservative Folkeparti, Fredensborg Kommune Jeg er født 1960, bor og har altid boet i Humlebæk, gået på Humlebæk Skole, senere Rungsted Gymnasium, Helsingør Teknikum, CBS og Niels Brock. Jeg har altid arbejdet med IT. Mine aner i Humlebæk, er så vidt vides tilbage fra før Min tipoldefar kom fra Kalundborg. Min oldemor var fra Sletten og min oldefar ( ), er født i Gl. Humlebæk. De var fiskere, havnefoged og fæstede på Krogerup Gods om sommeren. Min morfar var også fisker, han byggede min mors og mit barndomshjem (1913). Min mor er stadig i barndomshjemmet og ønsker ikke en plejehjemsplads. Min far var købmandssøn af Jørgen Chemnitz, Bjergegade i Helsingør. Jeg er gift med Niels og har to piger fra 1997 og 2000 og bor i oldefars hjem. Mine værdier og ønsker for et godt og sundt lokalsamfund er fundamentalt, et velfungerende erhvervsliv med gode muligheder for de næringsdrivende med færre afgifter, så etablering og drift af virksomhed, får fuld opbakning hos byråd og forvaltning. Vi skal sikre vores kerneydelser; - at børnefamilier, ældre og handikappede oplever at der er kvalitet i de tilbud og ydelser, der stilles til rådighed. Vi skal sikre tryghed for alle og have nultolerance overfor vold, våben og kriminalitet. Vi skal støtte kulturen og fritidslivet og jeg siger Nej til heldagsskolen men Ja til obligatorisk lektiecafé. Personskat og grundskyld skal reduceres. Vi skal have mere menneske og mindre forvaltning, hvor vi støtter hinanden - og ikke plukker hinanden, så vi kan få en attraktiv kommune, hvor borgerne kan og vil være - og flere vil søge til. Vi skal sige Nej overfor bureaukratiske, politiske og administrative overgreb fra byråd og forvaltning og jeg hylder den private ejendomsret, hvor vi behandler hinanden anstændigt. OG man får et SVAR, når man henvender sig.

2 C-fremad En tryg og god alderdom - Det ønsker vi alle for vores pårørende og for os selv, når den tid kommer. Det skal prioriteres højt og er et af kommunens erklærede kerneområder, hvor vi kan gøre en stor forskel og hjælpe med en forbedret livskvalitet med muligheder - ikke begrænsninger, - for de ældste og svageste. Ældre længst muligt i hjemmet ja, det var parolen i en tidligere valgkamp. Det skal stadig gælde. Ved visitering har kommunen en enestående mulighed for at gøre det bedst mulige, overholde hvad de lover og give den tryghed, der er så vigtig, når vi bliver ældre og usikre. Afhængig af vores aktuelle behov for hjælp og pleje skal visiteringen afspejle situationen for hver enkelt og ikke hvad kommunen vil og kun kan tilbyde. Der er en grund til at personlig ældrepleje fra private udbydere er fordoblet. En opgørelse viser at der på landsplan præsteres 15 % færre hjemmehjælpstimer og der er 10 % flere ældre, end for 4 år siden. Den demografiske udvikling: Ældre over 80 er steget og stiger voldsomt de næste mange år, dertil kommer at ældre med demens vurderes at stige til det dobbelte, inden for en kortere årrække. Der er og bliver således et større behov for mere plejepersonale, der sikres opkvalificering med et solidt kendskab til alderdom og aldersrelateret svækkelse, skavanker, demens og andre kroniske sygdomme. Det virker noget overflødigt at vi har fået en Tilfredshedsportal, hvor ældre kan give kommunen subjektive karakterer, når de, der har mest behov er svækkede eller på anden måde ude af stand til at benytte det. Fine ord som hverdagsrehabilitering og velfærdsteknologi giver ikke helt mening for en ældre medborger, hvor dagligdagen handler om at få hjemmehjælp, madlevering, medicinering og en halv times rengøring. Ikke IT som kommunen nu påtvinger de ældre. En god samtale, med vejledning om tilbud og muligheder for motion, socialt samvær, frisk luft, hjælpemidler, rengøring, personlig pleje, ernæring, væskebalance og evt. hjælp til medicinering vil være at foretrække for de fleste. Det gælder i hjemmet og på plejehjem. Er det en opgave, der er for stor for det offentlige? Nej, det er det ikke. Vores ældre medborgere, der hele livet har afregnet enhver sit og tjent samfundet i mange år fortjener bedre end at sidde eller ligge i bleer, alene og uden glæde tilbage i de sidste år. De friske skal holdes friske længst muligt med et aktivt liv og ikke underlægges kvoter for hjælp eller tilbud. Bedre sundhed giver bedre, større glæde og livskvalitet, også for personalet. Og, nej det er ikke de pårørende, der skal træde til. Familierne, har i de mange tilfælde desværre, ikke den mulighed. Lyt og lær. Tal ikke ned til de ældre, man bliver ikke dum af at blive gammel! Flere varme hænder til de ældre. De ældre skal mødes med respekt, ikke umyndiggørelse.

3 Vores kære institutionsbørn, - ja det er jo en konsekvens af udviklingen og familiemønsteret her i Danmark. Mor eller far afleverer i huj og hast vi har meget travlt, for vi skal nå at have vores otte arbejdstimer i København, hente børn inden lukketid, handle ind, lave mad, HAVE TID, putte børn, vaske tøj og så besvime for ikke at nævne de, der står i butik, med lukkelov, skifteholdsarbejde eller er enlige forældre. Ja, det kræver noget at være familien med de mindste børn. Ferier og afspadsering planlægges nøje, - men hvad er nu det? Lukkedage og madpenge, - som om vi ikke har rigeligt at forholde os til med forældredage til at reparere børnehavens legeplads, forældremøder, legeaftaler. Skal vi flytte vores ferie, bytte arbejdstid med en kollega eller melde os syg? Hvem tager tjansen? ja, der kan hurtigt opstå frustration. Men slipper vi helt kontrollen og lader os dirigere rundt i manegen, for så at kollapse med stress og utilpassede børn, inden de er fyldt 6 år? Er det så mærkeligt at vi kun reproducerer 1,7 barn? Hvor er det lige at vi selv og vores børn kommer ind i billedet? Vi har behov for noget mere fleksibilitet, der hvor vi kan få det. Vi oplever at lukkedage er en begrænsning af den nødvendige planlægning og vi vil som forældre gerne selv have lov til at bestemme, hvad vores børn skal spise. Vi har fået nogle dejlige børn og selvfølgelig skal vi have lov til selv at opdrage, præge og beslutte hvordan vores børns liv skal forme sig fra starten. Vi har ikke fået børn for at betro dem til andre, men er tvunget af omstændighederne. Børnenes sociale liv og legekammeraterne er selvfølgelig også vigtige. Men hvorfor må vi ikke selv lave vores børns madpakker mere? Gør vi det nu ikke det godt nok? Her er også tale om en af kommunens kerneydelser; vuggestuer, dagplejere og børnehaver, - en fleksibel institution, der imødekommer forældrenes og børnenes behov. Forældre vil gerne vejledes men jo mere kontrol og ansvar der bliver taget fra ellers velfungerende forældre, jo mindre selvværd og autoritet vil børnene opleve hos forældrene. Nu må vi som forældre markere at børnene er vores valg, vores ansvar og vores hjerteblod. Institutionerne er til for vores og samfundets skyld og ikke omvendt vær sammen med vores børn, i den tid I har med dem - og bed om at få suppleret uddannelse og en ordentlig normering, så I kan få tid til at diskutere eventuel autisme o.a., i stedet for at klage over dårlig opførsel og opdragelse og prioritere samvær og forståelse for børnene. Forældre vil gerne - har et ansvar og skal tages med på råd, ikke umyndiggøres.

4 Natur, Byggeri, Infrastruktur og Miljø, vi er i Fredensborg Kommune begunstiget med en enestående natur og landskaber som vi skal alle værne om. Kommunen var indtil for få generationer siden landsbymiljøer med landbrug, marker, skove, strande og vandoaser samt landets bedste drikkevand. Hvis vi vil bibeholde denne dejlige del af Nordsjælland, må udvikling og udbygning derfor ske særdeles skånsomt og der er ingen grund til at udvikle i naturskønne områder, blot fordi der er attraktive til byggegrunde som kan give en god indtjening til kommune og bygherre, specielt set i lyset af at kommunen allerede har hundredevis af grunde til salg, som desværre pt. er usælgelige. Infrastruktur og andre konsekvenser af kravene til anlæg af nye bebyggelser er ikke til stede på de mest attraktive områder, som er i kikkerten, eks. Humlebæk Syd. Generelt er udvikling, forbedring og vedligeholdelse af infrastrukturen nærmest håbløs, ikke eksisterende eller meget nedprioriteret i lange perioder. Vi skal værne om de sårbare miljøer i lokalområderne, både i de 4 store byområder og i landzonerne og sørge for at de eksisterende fredninger bliver overholdt - og ikke snigløbet. Vi har alle muligheder for at forbedre miljøsikringen efter at fredningsansvaret er blevet overdraget til kommunerne. Vi har også et ansvar for kystsikringen og det er da også uforståeligt at der, til udvalgte borgere, gives tilladelse til at bygge ind i skrænterne langs kysten. Kommunen vil gerne ses som en grøn, miljøansvarlig kommune, som vi alle med stolthed kan fremvise, - dog handler det desværre mere om, hvor pengene er. Til de driftige og entreprenante, med tanker om nybyggeri, - det er direkte uønskeligt med yderligere social boligbebyggelse. Det har i mere end 25 år været diskuteret og genfremsat at kommunen skal have sin egen svømmehal man har dog ikke helt kunne finde pengene og blive enige om en placering. Det er rart med egen svømmehal, den koster blot 10 mio. om året i driftsudgifter, så mon ikke at vi stadig kan anvende Hørsholms eller Helsingørs med tak for lån? Der er jo også mindre svømmebade i kommunen som kan servicere børn handikappede og ældre, hvis kommunen ville fremsætte et tilbud. Mange har spurgt mig til Ring 5. Det bliver helt sikkert ikke en lokalpolitisk beslutning og den kommer i en eller anden udformning, i en overskuelig fremtid. Det er dybt beklageligt hvis det infrastrukturproblem ikke kan løses med letbane eller på anden måde skånsomt for de berørte områder og bebyggelser. A pro pos infrastruktur: Det er endvidere helt uforståeligt at ingen transportminister, byråd eller andre kan få DSB under kontrol, så Kystbanen leverer den service, de har forpligtet sig til. Det er blevet dyrt og dårligt, stik imod de forventninger vi alle blev sat i udsigt. Tillad mig at fremhæve Michael Randrup, som i årevis har - og stadig ihærdigt, kæmper pendlernes sag.

5 Tryghed for borgerne, - det er et krav at vi alle i kommunen trygt kan færdes i og omkring vores hjem. Det er helt uforståeligt at det krav, visse steder, er sat helt ud af spil. Fredensborg Kommune har i de forgangne år postet over 100 millioner kroner i forskellige projekter, for at komme uro, vold og vandalisering til livs. Vi har alligevel ikke formået at komme af med balladen og det er endda ballade med kommunens egne borgere. Hvor mange gode skatteyderpenge skal vi endnu se blive kastet efter dårlige eller kortsigtede, flegmatiske projekter, - uden reel evaluering? Der skal laves kvalitative målsætninger, handleplaner og evalueringer og vi skal slet ikke tolerere det uvæsen. Forretninger, boliger, institutioner, containere og biler der hærges, skal stoppes. Flere kommuner sanktionerer ved at smide uromagere og deres familier ud af bebyggelserne eller tager ydelserne fra familierne. Uanset hvilken model der vælges, skal vi ikke være bange for at sanktionere og vise mod. Vi skal jo selv betale, så vi kan blive sparet for mange penge og ærgrelser. Folkeskole læring faglighed rummelighed - det har i mange år været på Det Konservative Folkepartis ønskeliste at få løftet niveauet fra bunden af landsgennemsnittet. Skoledata 2012, som er statistisk materiale over skolernes performance, omtaler ikke det faktum, som jeg selv har oplevet med to børn i kommunens folkeskole. Jeg havde min ene datter siddende på bageste række, der ikke er opdraget som de fleste; Se mig Hør mig! - hvilket medførte at hun aldrig blev set eller hørt. Det ene lærerteam på tre, var slet ikke forberedte, havde ingen fælles udmeldinger til alle de undrende forældre, da vi sad håbefulde og blev introduceret i 1. klasse. Derimod udstillede og udviste lærerne hver især, så store svagheder og uoplagthed at det var helt dødfødt. Vi gav det en chance, men et krisemøde flere år senere med krav fra forældregruppen om andre lærerkræfter. Det kunne ikke imødekommes. Da vi havde set nok på at hun havde siddet og visnet væk, flyttede jeg hende til privatskole i Hørsholm. Elevantallet blev for hendes årgang, reduceret med langt over 50 %. Efter et halvt års ihærdigt arbejde på den nye skole vendte billedet og hun viste at hun sagtens - og med stort selvværd kunne hive 10- og 12-taller hjem med største lethed. Med den anden datter oplevede vi at der slet ikke var tid og overskud til hendes særlige behov. Klassen rummede en ADHD-elev med fast mandsopdækning af en pædagog og alle forældremøder handlede kun om ham og hans særlige behov. Hendes behov var der så ikke overskud til at tage hånd om i skolen, trods flere henvendelser og møder, så vi sled i det hjemme. Hun ville også flytte skole og blev senere diagnosticeret Asperger. Begge piger følte dyb frustration ved den berømmede årgangsundervisning, hvor hold og relationer skifter flere gange om året. Ingen steder har jeg kunne finde en forklaring på åbenbaringen. I Skoledata 2012 diskuteres slet ikke krav til kapacitet, liniefag, engagement og kompetence for lærere og skoleledere, hvilket er en stor mangel. Derimod er man meget optaget af at forklare problemerne med socioøkonomiske forhold. Jeg mener at det er dér, der skal sættes ind for en forbedret folkeskole og ikke hvor mange penge der postes i folkeskolen.

6 Kommunesammenlægning - Frikommune, ja, - og hvad har det egentligt betydet for os? Det er ikke så åbenlyst for borgerne hvad der egentlig kom ud af de strukturændringer. Kommunesammenlægningen blev slået op som den helt store genistreg med stordriftsfordele og synergieffekt fra de sammenlagte kommuner. Ingen har til dato påvist, hvor det er, vi har opnået den store gevinst. Det jeg har oplevet er at administrationen er blevet mere lukket om sig selv og den personnære kontakt til publikum/borgerne er minimeret eller slet ikke til stede. Borgeren har mest indtryk af at det har medført mere bureaukrati og administration med flere fine direktører og færre til at udføre de praktiske og borgerrelevante opgaver. Besparelserne og de muligheder vi havde for at få reetableret en god og ansvarlig økonomi, blev for os konservative til alt for mange kompromiser med den brede koalition i byrådet og blev hverken til fugl eller fisk, med den alt for ringe konservative indflydelse. Er det andet en nedslagtning af de private erhvervsdrivende, når de tvinges til at anvende de kommunale, dyre løsninger; - eksempelvis; -En container lejes privat hos en vognmand, - leje og ugentlig tømning alt incl. kr ,- om året! Nej, den går sandelig ikke, du tvinges til at etablere en kommunal container til kr ,- og derud over skal du betale for drift dvs. tømning for det skal foregå i kommunalt regi. Som den eneste kommuner i vores nærhed, er Fredensborg ikke med i den fælleskommunale affaldsordning, hvor andre kommuners borgere frit kan komme på containerpladserne. Det er vist ikke helt klart for borgerne, hvad der nu gør Fredensborg så særlig. Vores affaldssortering; - Vi vil alle meget gerne bidrage til et bedre og renere miljø og har tidligere stået og sorteret, for så at få det hele hældt i samme forbrænding. Jeg vil også gerne her opfordre til noget mere omtanke, når nu spørgsmålet meget snart skal genoptages. Vi skal heller ikke længere poste tusindevis af dine kroner i arkitektkonkurrencer, store armbevægelser og ringe forståelse for, hvad borgerne egentlig ønsker. Lyt til borgerne: F.eks. er Humlebæk Syd og Netto på posthusgrunden i Humlebæk forhåbentlig døde sild. Det er på tide at byrådet får lagt en holdbar strategi og investeringsplan for kommunens overlevelse, småhandlende og byliv, hvis vi ikke skal ende som kommunale subjekter i udkants-danmark og vores liv og adfærd skal styres af de største varehuse, investeringsselskaber, uanstændig grådighed, et liv uden variation, kultur, plads og penge til individet - og livet. Tak for din tid - og tillid. Med venlig hilsen Janet Chemnitz

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum

En række bekymrede forældre fra børn på Boesagerskolen i Smørum Med afsæt i de fremlagte besparelser på skoleområdet jf. de udvalgte prioritetsområder vil vi tage stærkt afstand fra forslag om optimering af klasse koefficienter. Det er tilsyneladende oplagt for visse

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

PRISOPGAVE INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... - 2 - Den helhedsorienterede indsats som vi ser det...- 2 - Hvem er vi?...- 2 -

PRISOPGAVE INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... - 2 - Den helhedsorienterede indsats som vi ser det...- 2 - Hvem er vi?...- 2 - PRISOPGAVE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... - 2 - Den helhedsorienterede indsats som vi ser det...- 2 - Hvem er vi?...- 2 - Hvem henvender vi os til...- 3 - Metoder... - 4 - At møde beboerne i øjenhøjde...-

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Forord. 4 Om projektet Den aktive borger. 5 Læsevejledning. 6 Fordommene på bordet. 7 Ordbog gamle og nye ord

Indholdsfortegnelse. 2 Forord. 4 Om projektet Den aktive borger. 5 Læsevejledning. 6 Fordommene på bordet. 7 Ordbog gamle og nye ord 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 4 Om projektet Den aktive borger 5 Læsevejledning 6 Fordommene på bordet 7 Ordbog gamle og nye ord 8 5 aktive borgere 13 01. Borgernes velfærdssamfund 21 02. Fra ord til

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Fædre er de store tabere ved skilsmisse. Tre årsager. Familier er meget forskellige, og det er økonomierne selvfølgelig også.

Fædre er de store tabere ved skilsmisse. Tre årsager. Familier er meget forskellige, og det er økonomierne selvfølgelig også. En skilsmisse koster jer meget let en halv million kroner! Det er dyrere at være fraskilt med børn, end at leve sammen i ægteskab. På 10 år koster det en almindelig lønmodtagerfamilie mindst 450.000 kr.

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Oplevelser i den offentlige sektor

Oplevelser i den offentlige sektor Oplevelser i den offentlige sektor Den offentlige sektor består af en række virksomheder, for hvem der principielt gælder de samme spilleregler som i den private sektor. Forventninger til serviceniveau

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 3.0, af januar 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner:

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Københavns Kommunekreds Nr. 4 December 2011 23. årgang

Københavns Kommunekreds Nr. 4 December 2011 23. årgang Københavns Kommunekreds Nr. 4 December 2011 23. årgang I dette nummer bl.a.: Bostedernes NOMA et bosted der sætter dagsorden Samtale med Mary Tøpholm, 92 år og forælder Bosted for udviklingshæmmede med

Læs mere