Nærum Grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nærum Grundejerforening"

Transkript

1 Nærum Grundejerforening Generalforsamling 2014 Valg af dirigent. Beretning om foreningens virksomhed Aflæggelse af det reviderede regnskab Valg til bestyrelsen Udgår, pga ændret periode Valg af revisor Udgår, pga ændret periode Fastsættelse af kontingent Eventuelt 1

2 Beretning - NG s aktiviteter 2014 Kort år begrænsede aktiviteter Ændring af vedtægter Møde om klimaplan Borgermøde 20. maj kl

3 Kort år begrænsede aktiviteter Grundet vedtægtsændringerne har vi ikke haft så lang en periode siden sidste GF og i den mellemliggende tid har vi endvidere haft en ekstraordinær GF. Da kommunen ikke har lagt nye budgetter siden sidste GF, er det naturligt, at vores ønsker fra sidste GF endnu ikke er behandlet i kommunen. Vores ønsker fra sidste GF var særligt: Fortov på Nærumgårdsvej syd for Fruerlund Hastigheden på Bystykket Sten i vejkanten Grunden ved siden af Plejecenteret Byageren lidt oprydning og måske bare lidt græs Foto: F. Kræmer Faskiner Vi i Nærum ønsker fortsat at være prøveklud som de det i Birkerød Rundkørsel ved krydset Bøllemosen/Skodsborgvej Hvordan er reglerne for fortovsudstilling? Hvem må udstille på hvor stort et stykke? 3

4 Kort år begrænsede aktiviteter Vi bemærker at kommunen har beskrevet reglerne for sten i vejkanten og konsekvenserne med erstatningsansvar for ulovligt lagte sten i kommunens nye brochure til borgerne. Foto: F. Kræmer Vi rundsender den med næste info-mail, så send os din hvis du ikke allerede har gjort det. 4

5 Vedtægtsændringer Flytning af GF til 2. kvartal med henblik på at følge kommunens finansår. Opkrævning af kontingent samtidig med indkaldelse til GF Flytning af frist for indgivelse af punkter til behandling på GF med henblik på at de kan komme med i indkaldelsen til GF Mulighed for at modtage indkaldelse/opkrævning på mail Fastsættelse af prokura-regler for bestyrelsen et forsøg på at beskytte mod ansvarspådragelse og misbrug af midler. 5

6 Borgermøde - klimatilpasning Mødet blev afholdt i Birkerød d. 6. marts. Det blev fastslået at man nu i hele kommunen kan få refunderet op til ca kr af kloaktilslutningsafgiften ved tilbageholdelse af tagvandet. Det blev nævnt af hvis halvdelen tilbageholdes, kan man få refunderet det halve beløb. 1. Hvad så hvis man selv nedsiver ¾ af tagvandet? Mange vil relativt let selv kunne klare 50 75%, men har typiske 1-2 nedløb, som vil være vanskelige/kostbare at føre til lokal nedsivning/brug. 2. Da kommunens plan ikke indeholder påbud eller deadlines om specifikke tiltag ifm klimatilpasning, skal disse markedsføres rigtig godt for at omsætte folks interesse for sagen til konkrete tiltag. Der er samtidig ikke den store økonomiske gulerod i sagen, så der skal smøres tykt på mht miljø fordele, samfundssind socialt ansvar og risikominimering for at få gennemført noget som helst mærkbart. 3. Vi mangler en læsbar oversigt over detaljerede risici for Nærum. Kommunen er godt nok opdelt i 100x100m felter, men man kan ikke identificere hvilke matrikler, der er i hvilken risikogruppe. 4. Vi mangler info om kommunens specifikke planer for Nærum, hvilke projekter (hvis nogen), der er planer om at gennemføre i Nærum og hvordan disse ville kunne støttes (eller konflikte) med grundejernes eventuelle tiltag. 6

7 Borgermøde - klimatilpasning 1. Vi mangler en idebank over tiltag den principielle udmelding om ikke at aflede tagvand blev på mødet suppleret med ideen om at erstatte rent vand med tagvand til toiletskyl m.v. Men hvordan gør man lige det? Skal alle, der er interesseret selv finde ud af hvilken tankstørrelse, type og placering, der skal til og hvordan man får vandet fra en jordtank op til toilettet på 1.sal? 2. Regeringen har ifm energieffektivisering indført lovgivning, som gav kommunerne hjemmel til at opdele beboelsesområderne i gas- og fjernvarmezoner. Hvad med opdeling i 2-strengs og nedsivningsområder ifm klimatilpasning? Det blev nævnt på mødet at man i dag har ret til at aflede tagvand til kloakken og at denne ret følger med ved salg af ejendom/grund. Klimaændringer er nok stærkere end lovparagraffer, så hvilke planer har regeringen for at få flere med til at reducere afledning af vand til kloakken, en man kan opnå ved frivillig idealisme? 3. Når beboelsesejendomme rives ned for at blive erstattet af nybyggeri ville udgifterne til etablering af nedsivning/tilslutning til 2-strenget kloak være lavere end hvis ændringer skal laves senere. Hvad gør kommunen for at etablere klimatilpasning ifm nybyggeri? 7

8 Borgermøde - klimatilpasning Kunne være en idé at foreslå, at man (min.) skal kunne aflede 20%, og så derefter graduere med en tilskudsprocent, der svarer til omfanget af den afledning, der er foretaget. Kommunen bør ved ethvert nybyggeri (både ved nedrivning/nybygning, tilbygning og helt nye byggerier) bør anbefale (med tilskud som lokkemad) fremadrettet vandafledningstiltag. Som Erik har foreslået, så vil det være rigtig fornuftigt at medtage dobbeltstrenget kloakering, så tilslutning nemt kan foretages hvis/når det bliver nødvendigt eller påbudt. RK s hjemmeside bør på hele området være optimalt opdateret, og alle de gode tiltag man kan foretage, bør være fremhævet i et tydeligt og for alle forståeligt sprog. Det gælder naturligvis også for de områder, hvor man som borger ikke nødvendigvis er forpligtet til at foretage sig noget jvf. de gamle servitutter på en given matrikel. Rigtig god rådgivning om hvad man kan, må og skal så langt man overhovedet kan strække sig uden at komme i interessekonflikt eller ulovligt reklamere for enkelte virksomheder etc. Mange internetbrugere har en forventning om at få det hele serveret på et fad og så kan kommunen lige så godt være best service provider med det samme. RK kan også på denne vis være fremme i skoene med informationer til samarbejdspartnere, og her taler vi grundejerforeninger, vejlaug og boligselskaber. Lad links og andre informationer tilflyde direkte til udvalgte modtagere. RK kan sikkert med fordel kontakte samme grundejerforeninger, vejlaug og boligselskaber for informationer den anden vej, når det gælder spørgsmål om klimatilpasning i enhver afskygning, infrastruktur etc. Herunder er det en rigtig god idé, hvis man i samarbejde kan finde egnede muligheder for afledning til anvendelige lavområder, etablering af afvandingsgrøfter og lignende. 8

9 Borgermøde - Ny affaldsplan Et nyt EU direktiv tilstræber 50% genanvendelse af affald indenfor EU reduktion af affaldsdeponering (lossepladser) Danmark er næsten i mål da vi allerede har etableret genbrug af glas, papir, metal og haveaffald. I vores område samarbejder Rudersdal, Fredensborg, Hørsholm, Allerød og Nordforbrænding om effektivisering, metoder og logistik. Den nye plan har deadline 1. oktober. Pointen er Driften kunne lettes ved bedre frasortering af emner indeholdende metal, specielt kobber, krom, nikkel, bly. Disse danner slagger, som er vanskelige at fjerne og næsten umulige at nedbryde. Aluminium skaber ikke driftsproblemer for forbrændingen. Men omsmeltning af aluminium kræver kun 5% af energien ift. nyfremstilling, så genbrug af de 1.2 milliarder dåser/år (2 kg aluminium pr indbygger) fra grænsehandelen spare en masse brændstof i proces industrien. Pantsystemet kunne f.eks. ændres til at tage disse dåser samt evt. emballage fra Sverige. Pointen er IKKE øget kildesortering af f.eks plastik eller organisk affald i husholdningerne. 9

10 Ny affaldsplan Omsætning: t/år sv.t. 400 t/dg Konstant omsætning over året. Al forbrændt affald el + fjernvarme. Fjernvarme leveres til området fra Holte til Helsingør. En ny blok 5 er under opførelse, ikke for at øge kapaciteten, men fordi de ældste blokke er udtjent og ikke betaler sig at vedligeholde. De ældre blokke kører med ca 85% effektivitet. Den nye blok 5 forventes at opnå 99% effektivitet, da kondens-varmen indvindes (mere fjernvarme fra skraldet). Røggassen filtreres for partikler, NOx og dioxin. Holte Fjernvarme styres fra kommandocentralen på Nordforbrænding. 10

11 Rudersdalmøde maj kl på Dronninggårdskolen Vil du være med til at udvikle Rudersdal? Kommunalbestyrelsen alle interesserede borgere til at komme med input til kommunens planstrategi for Planstrategien er kommunens overordnede, fysiske køreplan, og du kan være med til at forme den. Rudersdal Kommune har nogle enestående kvaliteter, som vi skal have til at leve endnu mere. Smukke, grønne omgivelser, aktive by- og erhvervsområder, som tilsammen gør kommunen til noget specielt. Vi vil meget gerne have Rudersdalborgernes input til, hvad vi skal lægge vægt på i planstrategien for 2015, så vi sammen kan forme fremtidens Rudersdal, som vi ønsker det. Den grønne kommune med tre undertemaer, som kommunalbestyrelsen gerne vil høre dit input til: Byer udvikling og omdannelse Erhverv arealer og struktur Grøn profil klima og natur Inddragelsesprocessen sættes i gang på RudersdalMødet, hvor temaerne drøftes. På mødet nedsættes en række borgergrupper, som skal arbejde videre med planstrategien med faglig assistance fra forvaltningen. Borgergrupperne indbydes til at præsentere resultatet for kommunalbestyrelsen i efteråret. Alle er velkomne. Mere information samt tilmelding på: 11

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden

Redegørelse for Bestyrelsens Forslag vedr. Indskud i Vejfonden INDLEDNING...1 VEJUDVALGET...2 VEJENES TILSTAND...2 HVAD BØR MAN GØRE VED VEJENE...3 HVOR MEGET HASTER DET MED EN RENOVERING...3 PRISEN FOR EN VEJRENOVERING...4 FINANSIERING AF RENOVERINGEN...4 VEJFONDEN...5

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014

Nyhedsbrevet SGH 7. Årgang nr. 1 Januar 2015. SGH Årsberetning for 2014 SGH Årsberetning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat fra VedvarendeEnergis generalforsamling d. 12. maj 2012

Referat fra VedvarendeEnergis generalforsamling d. 12. maj 2012 Referat fra VedvarendeEnergis generalforsamling d. 12. maj 2012 Odense Danhostel Kragsbjerggaard Knud Anker Iversen vælges som dirigent Lene Nørris Jensen vælges som referent Generalforsamlingen konstateres

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere