Marts Nr Årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang"

Transkript

1 Marts 2012 Nr Årgang 17683

2

3 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr Marts Årgang Indhold Forsiden Noget at glæde sig til Generalforsamling Bestyrelsens årsberetning for Overinspektørens årsberetning for Udsætninger i Årschampion og medaljer Regnskab Foreningsmeddelelser Solnedgang over Furesø i bidende frost. Udsigt mod NØ fra bådebroen på Fiskebækstationen. Foto: Kaj Nielsen Forsiden Noget at glæde sig til Der bliver atter fest i Lystfiskeriforeningen Vi holder indvielse af vor genopførte Holtestation i år. Datoen meldes ud så snart vi kender afslutning på frost og andet vejrlig. Fønix udvalget har levet op til sit navn og i forbilledligt samarbejde med kommune, naboer, leverandører, en Brav tegnestue, en fair og forstående forsikring, samt såvidt et par bidragsydere sørget for at vi allerede nu kan se stationen for os, som den vil rejse sig af asken. Ej kun fest men efter hårdt og professionelt arbejde. Vi kan alle glæde os. Med Brav hilsen Formanden 17685

4 Lystfiskeriforeningens Generalforsamling 2012 Onsdag den 21. marts klokken afholder Lystfiskeriforeningen ordinær generalforsamling på Lindegaarden, Peter Lundsvej, 2800 Lyngby med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i I forbindelse med beretningen uddeles championmærker, medaljer og pokaler, samt hæderstegn for 50 års og 25 års medlemsskab. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. 4. Fastsættelse af indskud og kontingent for 2012 for ordinære medlemmer og ungdomsmedlemmer. 5. Indkomne forslag: Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring til Lystfiskeriforeningens love 6. Forslaget i sin helhed fremgår af side i dette nummer af Lystfiskeri-Tidende. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Efter tur afgår Anders Vernersen, Per Ekstrøm, Kaj Nielsen og Per B. Larsen. 7. Valg af suppleanter. 8. Valg af revisorer. 9. Eventuelt. Klokken holdes, også på Lindegaarden, den traditionelle spisning for medlemmer og foreningens gæster helt efter den traditionelle opskrift: Gule ærter med flæsk og pølse, pandekager, 1 øl, 1 snaps og 1 solbærrom til den stadigt rimelige pris på 125 kr. per person. Tilmelding til spisning skal ske senest lørdag d. 10. marts til foreningens bådprotokol, Hvidovre Sport, på telefon Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Medaljer bæres. Vi opfordrer alle Brave til at møde op, ikke mindst vore medaljemodtagere. Vel mødt. Bestyrelsen 17686

5 Bestyrelsens ændringsforslag til lovene 6, fiskeriets udøvelse Foreningens reglement. Nuværende 6 - nærmere bestemt overtrædelse af reglerne for bådtegning: Bestyrelsen kan idømme et medlem, der overtræder reglerne for bådtegning, en bøde på indtil 25 kr. Foreslået ændring af lovene 6, fiskeriets udøvelse Foreningens reglement til følgende ordlyd: Bestyrelsen kan idømme et medlem, der overtræder reglerne for bådtegning, en af bestyrelsen nærmere fastsat bøde. Øvrig lovtekst i 6 ændres ikke. Motivation for ændringsforslaget Bestyrelsen fremsætter ændringsforslag til Lystfiskeriforeningens love 6 Fiskeriets udøvelse, Foreningens reglement med henblik på en praktisk forenkling, samt for smidigt og mere tidssvarende at kunne udøve sanktioner ved overtrædelse af reglerne for bådtegning. 1. Bestyrelsen fastsætter en rimelig bødestørrelse, der justeres efter udviklingen i dansk økonomi og eventuelt behov for skærpelse i perioder med gentagne overtrædelser; uden at skulle ulejlige generalforsamlingen ved justeringer af beløbsstørrelsen. Bødestørrelsen vil i fremtiden fremgå af reglementet. 2. Det nuværende reglement Afdeling 1, afsnit VI, Bådtegning stk. 26, er allerede på linje med forslaget med følgende tekst: Benyttelse af en båd, som vedkommende ikke har tegnet, (bortset fra en fribåd ) anses som en grov forseelse, som i henhold til foreningens love kan medføre en bødestraf, eller en suspension af medlemsretten. Forurettede medlemmers krav på erstatning for forgæves befordring m.v. forudsættes desuden som en selvfølge dækket. 3. Lovenes nuværende maksimum bøde på kr. 25 er ikke tidssvarende. Desuden er bøde kun een del af en samlet sanktion der kan bestå af bøde, erstatning og i grove tilfælde tillige suspension af medlemsretten. Bestyrelsen kan ved forslagets vedtagelse fra sag til sag vurdere og beslutte den samlede sanktion. Bestyrelsens årsberetning for 2011 Det 125. fiskeår på vore søer blev fremdeles karakteriseret ved blandet vejrlig; i alt for lange perioder med blæst og regn. Fangstmæssigt kan vi konstatere at antallet af fangster rettede sig med cirka 20 procent til over middel. Størrelsen af fangsterne var ligeledes helt i top med endnu et skifte af storchampionat for største fisk fanget af et nuværende medlem. Herudover finder vi 9 gedder over 10 kg og ikke mindre 39 aborrer over 1,200 kg anmeldt. Foreningens både og stationer gennemgik løbende udbedringer og vedligehold af høj klasse. Der er investeret i yderligere nye både til flåden. På land bød året på 2 store begivenheder. Lystfiskeriforeningens 125 års jubilæum blev fejret med hvad der kun kan betegnes som en bragende succes. Den anden begivenhed var derefter et reelt antiklimaks i jubilæumsåret. Vore bygninger på stationen i Holte udbrændte med inventar, grej, klenodier og mange minder som følge af en pyromanbrand. Foreningen har fortsat fået god PR ud af skallefiskekonkurrencen ved Gentofte Sø, på trods af magre fangster men det jo også mest for kommende lystfiskere. Kammeratskabet og hjælpsomheden, foreningens medlemmer imellem, er som det skal være, langt overvejende godt og til stor hjælp for især nye medlem

6 mer i vor kreds. Der har dog været enkelte tilfælde, hvor påtale af overtrædelser af reglementet har været nødvendige. Læs op på; hvor du må sejle, hvornår og hvorvidt med eller uden motor. Året begyndte med 665 medlemmer og fremgangen i medlemstallet fortsatte for 12. år i træk, med en nettofremgang på hele 8 brave, således at vi ved årets udgang sluttede med 673 medlemmer, heraf 4 æresmedlemmer. Æresmedlemmerne er Jørgen Hansen, Lars Ulrik Wandel, Pál Tersztyánszky og Poul Hansen. Indeholdt i afgangen er der 6 medlemmer, der siden sidste generalforsamling er afgået ved døden. Vore afdøde fiskekammerater er Michael Jørgensen, Villi Pedersen, Josef Hochmut, Ove Jacobsen, Gustav Wied og Henrik Eismark. Dødsfaldene og mindeord er blevet meddelt gennem Lystfiskeri-Tidende. Vore nu hedengangne Brave vil blive mindet på generalforsamlingen. 50 års medlemskab fejres i år af Jørgen Hansen og Poul Knudsen. 25 års medlemskab fejres af Jesper Bjerresø, Kaare Haslev, Hans Jensen, Steen Lange Jensen, Ebbe Larsen, Martin Lenzberg, Morten Gravlund Olsen, Steen Valter Olsen, Peter Rancke-Madsen, Werner Storgård og Morten Just Svendsen. Hæderstegn bliver overrakt på generalforsamlingen. Bestyrelsen ønsker vore jubilarer et stort tillykke og forsat mange års knæk og bræk. Vandrepokal for gedde tildeles Søren Græsborg for en gedde på 13,60 kg fra Tystrup Sø. Vandrepokal for sandart tildeles Peter Bo Hansen for en sandart på 6,70 kg fra Furesø. Vandrepokal for aborre tildeles Per Mikkelsen for en aborre på 2,120 kg fra Esrum Sø. Storchampionat for suder skifter indehaver til Benjamin Møller for en suder på 3,15 kg fra Søndersø. Lystfiskeriforeningens furesøkonkurrence nummer 108 blev, trods dårlige og meget skiftende varsler fra metereologerne, afholdt planmæssigt i juni. Vejret på dagen var aldeles strålende. Der blev også indvejet virkeligt flotte fisk. Vindere blev: Ulf Hansen med en gedde på 9,75 kg, der samtidigt vandt Furesøpokalen for relativt største fisk. Peter Bo Hansen med en sandart på 6,70 kg og Dan Ekman med en aborre på 0,540 kg. I deltagernes børns sideløbende konkurrence blev Paola Lenzberg vinder med en gedde på 5,60 kg, mens Sofus Boes blev en flot nummer 2 med en gedde på 4,80 kg, skarpt forfulgt af Alfred Boes med en gedde på 2,60 kg. Grundet ovennævnte ildsvåde i Holte blev den efterfølgende frokost - med kort varsel og stor hjælpsomhed - igen i år indtaget på stationen i Frederiksdal. Stor tak til Fisk & Fri, Hvidovre Sport og Pure Fishing for medsponsorering af de flotte præmier. I 2011 er der anmeldt 71 fisk der vægtmæssigt kvalificerer til medaljer. En del dygtige fiskere har anmeldt flere af samme art, derfor resulterer dette endeligt i 53 anmeldte og godkendte fisk, hvis stolte fangere vil få overrakt medalje for året. Der har ikke været ændringer i bestyrelsens sammensætning i årets løb. Sekretariatet er overgået fra Sussie til en fordeling mellem bestyrelsesmedlemmerne og Hvidovre Sport. Bogholderiet forestås fremdeles ved Jørn Erik Schmidt. Bådprotokollen røgtes i altid venlig og glad stil af Hvidovre Sport. Foreningens stationer er uændrede i antal og beliggenhed. Lystfiskeri-Tidende er i 2011 udkommet i 10 numre og har bragt foreningsmeddelelser og aktuelt stof til vore medlemmer. Året sluttede for Redaktionen og Tidende på side syttentusinde - sekshundrede - seksogtres (17666). I årets løb har der været afholdt grejauktion, generalforsamling med forudgående middag for medlemmer og gæster, 125 års jubilæumsfest, faste medlemsmøder torsdage i Holte (indtil branden), mange arrangementer i vor seniorklub, skallefiskekonkurrence ved Gentofte Sø, samt bestyrelsens bestandigt skarpe overvågning af kvaliteten af vore faciliteter og fiskevande gennem hyppige besøg (fisketure) ved stationerne; samt en befiskning og bespisning ved éen af disse, andespillet for medlemmer og familie samt det årlige inspektørmøde. Glædeligt at se en kraftigt stigende deltagelse i vore mere sociale arrangementer. Bestyrelsen siger tak for godt samarbejde til foreningens inspektører og opsynsmænd, til vor bådprotokol, til foreningens bogholderi og vore revisorer; til vore gode venskabsforeninger og sidst men ikke mindst; til de mange medlemmer der i stort og småt altid har rakt vor forening en hjælpende hånd. Kun med denne fantastiske opbakning formår bestyrelsen at fastholde et veldrevet og højt niveau til glæde for Alle Brave. MANGE TAK. Anno 125. Bestyrelsen 17688

7 Overinspektørens årsberetning for 2011 Året blev præget af to tragiske ulykker. Først drukneulykken på Præstø Fjord, hvor vores inspektør Michael Jørgensen mistede livet kun 44 år gammel, og senere branden i Holte, hvor det 112 år gamle hus og tilhørende skabshus nedbrændte. Det sidste halve år er derfor gået med diverse møder og drøftelser med forsikringsselskabet, myndigheder og entreprenører for genopførelse af nye bygninger. Det ser i skrivende stund ud til, at vi kan starte opførelsen af nye bygninger i marts måned, hvis vejret tillader. Der har i lighed med tidligere år været nogle uskiftninger af inspektører og opsynsmænd, nærmere herom under stationerne. Vi kan glæde os over at stort set alle vore stationer er velfungerende og med tip top materiel, takket være en stor indsats fra vore inspektører, opsynsmænd og mange frivillige. Der er dog til stadighed brug for at flere giver en hjælpende hånd med foreningsarbejdet i de kommende sæsoner. Så jeg skal derfor opfordre så mange medlemmer som muligt til at kontakte mig for at aftale, hvor der kan gives en hånd med. Ventelisterne for bådpladser med motortilladelser i Furesøen ser pr således ud: Frederiksdal aktiv 167,45 Lars Langgaard Iversen 76,85 Bent Danielsen 284,60 Frank Nielsen 51,20 Jacob Røssel 189,80 Mogens Jensen 151,00 Niels Hoffmeyer 294,00 Søren Kjær Nielsen 225,65 Jan Kristoffersen 193,60 Jan Jepsen 297,00 Steen Nordberg 37,75 Skjalm Biba 372,50 Martin Kortnum Silkjær 361,00 Bjørn Salling 338,15 Werner Larsen 160,60 Allan Gantzler 184,00 Henning Juhl Jensen 145,75 Thomas Nolfi Hildebrandt 127,97 Morten Walther Hansen 283,22 Carsten Teddy Nielsen Frederiksdal passiv 362,55 Jens Schjerbeck 155,10 Leif Holmskov Holte aktiv 119,20 Bjarne S. Hansen 403,96 Anders Vernersen 397,90 Søren Tørnquist 316,10 Per L. Pedersen 28,00 Henrik Bahrenscheer 97,20 Rasmus Fleckenstein 217,43 Preben Riis Klausen 350,60 Eric Reib 397,82 Carsten Tørnquist 362,58 Peter Schmidt 36,10 Niels Bendtsen 378,00 Carsten Skadhauge Holte passiv 186,40 Kim Jensen 237,30 Per B. Larsen 430,00 Klaus Aaes Tyvekrogen/Sneglehuset aktiv Steen Bjerre 063,10 Henrik Christiansen Tyvekrogen/Sneglehuset passiv 235,70 Kim Larsen 141,30 Bent Helmer Ansøgning om bådplads med tilhørende motortilladelse skal ske skriftligt til overinspektøren. Motortilladelse kan kun gives til både under 6 meter og med en motoreffekt, der maksimalt kan fremdrive båden med 8 knob. Bemærk at der kun må anvendes 4 takts benzinmotorer på Furesøen

8 Stationerne én for én: Arresø: Stationen er velfungerende og blev ved sæsonstart forsynet med en smal glasfiberjolle af den nye type. Der går rygter om at erhvervsfiskeren igen fanger sandart. Vi håber stadig på et gennembrud med hensyn til motortilladelser. Bagsværd: Stationen har været mere benyttet i denne sæson og der er planlagt en udskiftning af begge både i starten af næste sæson. Der er stadig personer som låner vore både uden forudgående booking. Bavelse: Fiskeriet er fortsat ganske godt og det virker som om gennemsnitsvægten er stigende. Det kan skyldes, at erhvervsfiskeriet på søen er ophørt. Vi har igen modtaget en henstilling om at parkere på den anviste plads ved kirken og ikke ved vejen ind til bådene. Det skal indskærpes at brug af el-motor er forbudt. Brud på denne regel kan medføre, at vi mister fiskeretten for søen. Buresø: Stationen er pænt benyttet, og vi har nu udskiftet begge både til den nye type smalle glasfiberjoller. Der forestår et mindre reparationsarbejde på broen i næste sæson. Vores inspektør Morten Ryhl-Svendsen og opsynsmand Per R. Jensen takkede af ved sæsonafslutning. Esrum: De fastmonterede motorer fungerer vældig godt til glæde og gavn for rigtig mange af vore medlemmer. Vi oplever meget begrænsede problemer med motorerne. Problemer skyldes ofte brugerfejl og manglende indrapportering af defekter. Vi har dog mistet 2 benzintanke i løbet af sæsonen. Det må simpelthen være en forglemmelse fra nogle medlemmer, og vi henstiller til at disse returneres snarrest. Fiskeriet på søen har været rigtig godt med mange store fisk. Steffen Monberg er tiltrådt som medinspektør i Farum: Fortsat en god og velfungerende station, der dog ikke har den store benyttelsesgrad. Fiskebæk: Stationen har kun været forsynet med en båd i denne sæson, men der vil igen være 2 både til disposition fra næste sæson. Pælene blev udskiftet sidste vinter, så nu er det kun mindre vedligeholdsarbejde der forestår. Frederiksdal: Morten Jacobsen Entreprise Inc. forestod reparationsarbejdet af foreningensbroen med et imponerende resultat til følge. Der blev plads til 5 både i den nye afdeling, således at vi i alt har 6 både i anlægget, heraf 2 med fastmonteret motorer. Stationen har været meget benyttet og der har været et rigtig godt geddefiskeri på Furesøen i dette efterår. Gentofte: Der blev indsat 3 smalle glasfiberjoller af den gamle type ved sæsonstart. De er vel modtaget af vore fjerede venner. Gyrstinge: Renovering af havneanlægget blev udført i foråret. Vi valgte en mellemløsning, da det nu er temmelig sikkert, at vandstanden i søen skal sænkes inden for de nærmeste år. Det vil betyde at den nuværende havn bliver tørlagt, og vi dermed må finde en anden løsning for vore både. Haraldsted: Stationen fungerer fint. Der er dog ikke mange der benytter den. Holte: Trods de sørgelige omstændigheder har stationen fungeret igennem hele sæsonen. Både og materiel har som altid fremstået i perfekt stand. Stor tak til vores inspektør for den store indsats og hjælp til mange af vore medlemmer. Lyngby: En velfungerende station der altid fremtræder i perfekt stand. Præstø: Gunner Thor Nielsen er tiltrådt som ny inspektør og kan berette at der igen fanges gedder i fjorden, fortrinsvis i mellemklassen. Sjælsø: Fiskeriet har været fint, specielt i efteråret hvor der er fanget en del aborrer over 1 kg. Vi kunne desværre igen konstatere, at en af bådene blev lånt i ca. 2 måneder, og i samme periode måtte en af de tilbageværende både på værft, da den var sprunget læk

9 Sneglehus: Huset er igen sunket en smule og vil snarrest blive løftet, så vi undgår at der opstår rådskader på det unikke hus. Opsynsmand Just Lindvald har valgt at fratræde. Jørgen Lykke Larsen er ny opsynsmand ved stationen. Søllerød: Der er indkøbt materialer til renoveringen af broen, men der har desværre ikke været tid til opgaven, og projektet er derfor udskudt til næste sæson. Søndersø: En velbesøgt station, der fungerer rigtig godt. Der er forekommet tyvfiskeri på søen ved flere lejligheder og vi håber der gribes ind overfor dette. Tissø: Stationen fungerer fint og der er indsat en ny smal glasfiberjolle. De to øvrige både vil blive ombyttet med nyrenoverede Ejvind joller i næste sæson. Tystrup: Der er etableret en ny flydebro, men på grund af den meget svingende vandstand anbefales det stadig at medbringe waders. Fiskeriet på søen har været rigtig fint og vi arbejder på at få tilladelse til at benytte en vinterbåd på stationen. Tyvekrogen: Diverse mindre renoveringsopgaver er påbegyndt og forventes færdiggjort i næste sæson. Lars Francker er tiltrådt som opsynsmand. Det vi alle drømmer om. Bådene i blødt vand. Lyngbystationen. Foto: Kaj Nielsen nov Udsætninger i 2011 Som nævnt i oktobernummeret har nedenstående søer fået tilført flg. mængder yngel: Ål: Gentofte Sø: 1500 stk. Lyngby Sø: 1500 stk. Søndersø: 5000 stk. Bagsværd Sø: 5000 stk. Gyrstinge Sø: stk. (Ringstederne) Haraldsted Sø: stk. (Ringstederne) Herudover har Esrum Sø modtaget stk. (Ikke i LF regi) Gedde: Gyrstinge Sø: stk. (Ringstederne og LF) Haraldsted Sø: stk. (Ringstederne) Miljøudvalget takker endnu engang alle der bar. Geddeyngel inden udsætning. Foto: Kaj Nielsen

10 Årschampion og medaljer 2011 Navn: Årschampion: Sølvmedalje: Bronzemedalje: Gedde Robert Jensen 191,81 12,200 Jacob Thurmann 394,06 11,600 Morten Just Svendsen 385,2 11,550 Anders Vernersen 403,96 11,300 Lars Schmidt 362,56 10,800 Christian Karlsen 209,61 10,200 Torben Christensen 71,98 9,950 Ulf Hansen 129,9 9,750 Benny Kurt Jensen 174,17 9,750 Marc Remillard 350,3 9,500 Mikael Sterup-Hansen 127,98 9,000 Lars Francker 98,55 8,600 Rasmus Fleckenstein 97,2 8,200 Steffen Monberg 273,2 7,750 Martin Lenzberg 244 7,500 Carlo Poulsen 333,6 7,400 Henrik Bahrenscheer 28 7,400 Mogens Jensen 189,8 7,000 Søren Græsborg 238,3 Finn Holmer 154,2 X 13,600 12,620 Aborre 28 Bent Frøslee Laursen 241,6 1,900 Anders Vernersen 403,96 1,870 Niels Buch Jørgensen 205,8 1,775 Morten Bæk Jensen 189,87 1,750 Torben Christensen 71, 98 1,750 Dan Ekman 80,5 1,710 Ole Chr. Petersen 327 1,710 Jørgen Lykke Larsen 235,2 1,700 Lars Francker 98,55 1,675 Steffen Monberg 273,2 1,650 Jesper W.-Lauesen 412,35 1,630 Per Lien Pedersen 316,1 1,590 Carlo Poulsen 333,6 1,515 Frederik Kock 220,25 1,500 Kaj Nielsen 286 1,475 Anders Boes 47 1,440 Børge Jørgensen 202,75 1,420 Martin Lenzberg 244 1,420 Henrik Specht 367 1,420 Torben Egidiussen 84,7 1,350 Jan Kristoffersen 225,65 1,340 Per B. 237,3 1,340 Mogens Jensen 189,8 1,280 André Weirup 403,9 1,250 Erik Christensen 61,5 1,200 Per Mikkelsen 270,9 Henrik Bahrenscheer X 2,120 1,910 Sandart Signe Boes 47,8 5,000 Peter Bo Hansen 129,37 Brian Jensen 174,15 X 6,700 5,200 Karpe Benjamin Møller 276,25 X 10,000 Suder Benjamin Møller 276,25 X 3,150 ÅL Christian Karlsen 209,61 X 1,

11 Regnskab: Driftresultat For perioden til

12 17694 Regnskab: Balance pr. 31. december 2011 Aktiver

13 Regnskab: Balance pr. 31. december 2011 Passiver I bestyrelsen Frederiksdal d. 31. januar 2012 Anders Vernersen Kaj Nielsen Per B. Larsen Steen Lyngsø Bent Frøslee Laursen Signe Boes Per Ekstrøm Henrik Bahrenscheer Foranstående resultat- og statusopgørelse er revideret i overensstemmelse med foreningens vedtægter 9: Bent Lauge Breiting Renè Letvad Anders Vernersen 17695

14 BK 05/ / /1 s.ann. Fisk&Fri 31/08/05 14:44 Side 1 Magasinet for lystfiskere Danmarks mest læste lystfiskermagasin. Bladet udkommer 10 gange om året. Forsiden 21/04/05 16:10 Side 1 FOCUS PÅ: DE STORE KYST- ØRREDER MARKEDETS BEDSTE VADE- JAKKER SPECIMENTIP: REKORD- STORE KARUSSER PÅ LET GREJ TROLLING: Fisk & Fri er skrevet af nogle af landets mest erfarne lystfiskere. LAKSE- SUCCES PÅ BORNHOLM Nr. 4. Maj Nok. kr DK kr STORT TEMA: MAJGEDDER PÅ KUNSTAGN VARDE Å: ET AF EUROPAS BEDSTE LAKSEVANDE DANMARK RUNDT: HER FANGES På kan du bestille et prøveabonnement, og se de mange spændende tilbud! Du kan også ringe til Fisk & Fri på tlf Seniorgruppen: Ole Hjardemaal, Farum Hovedgade 43 B, 3520 Farum. Telf.: Læs om seniorerne på Det største udvalg... I den største butik... Til den bedste pris... Frederikssundsvej Kbh. NV - Tlf Store Torvegade Rønne - Tlf

15 Foreningsmeddelelser Nye og genindmeldte medlemmer 47,85 Lars Boesgaard Rørholmsvej Hørsholm ,05 Kim Borch Vandtårnsvej Birkerød ,6 Ulrik Helio drosselvej Frederiksberg ,65 Peter Hunderup Berberisvænget Virum ,17 Bo K. Nielsen Bakkebjergvej Vejby ADRESSEÆNDRINGER 222,3 K. Kristiansen Pilevej Fredensborg ,82 Rasmus Oreby Bramslykkev 18, 1 th 2500 Valby UDMELDTE 37,6 Niels Bertelsen Smallegade 37, 3 tv 2000 Frederiksberg C ,1 H. F. Christiansen Toftevang 42-2 tv 2800 Kgs. Lyngby ,75 D. Christophersen Egebjerghuse Ballerup ,4 Flemming Hansen H.C. Ørstedsvej 27, Frederiksberg C ,5 Tom Hoffmeister Humlemarksvej Brøndby ,1 Henrik E. Jensen Plantagevej Birkerød ,73 Leon Heiko Jensen Jagtvej 41, 2 th 2200 København N ,65 Henrik Lauridsen Priorvej 11 2 D 2000 Frederiksberg ,84 Svend Pedersen Broens Kvarter Ballerup 1993 SLETTEDE 17,4 Jørgen Andersen Skovlyvænget Hørsholm Michael A. Bank Norgesgade 20, 3 sal 2300 København S ,2 Niki Christiansen Bakkevej Smørum ,55 Robert Conrad Boserupvej Humlebæk ,8 Morten Egede Kirkeværl.v 35, 3. TV 3500 Værløse Jens L. Gregersen Langelandsv 28, st.th Frederiksberg Thomas Haahr Erimitageparken Kgs Lyngby ,87 Henrik Hansen Bøgevej Hvalsø Dan Kjerulf rosenvej 2, Gentofte ,3 Martin Petersen Kirkebakken Jægerspris ,56 Thomas Rossen Tagensvej tv 2200 København N ,1 Marc Ussingkær Buegangen Ringsted 2010 Deadlines for flg. numre af Lystfiskeri-Tidende April-nummeret 1. marts Maj-nummeret 4. april Juni-nummeret 30. april 17697

16 Id nr.: Stiftet i 1886 Formand: Bent Frøslee Laursen Mellemvang 6, 2970 Hørsholm Telf bedst hverdage kl Næstformand og kasserer: Anders Vernersen Kighusvænget 4, 3400 Hillerød Tlf Sekretær: Per Ekstrøm Højgårdstoften 328, 2630 Tåstrup Telf Overinspektør: Henrik Bahrenscheer Hammersholt Byvej 39, 3400 Hillerød Tlf Mobil: Redaktør og miljøudvalg: Kaj Nielsen Manenvej 13A 3460 Birkerød Telf Bådprotokol: Hvidovre Sport Mandag til fredag 9-17 (kun hverdage) Lørdag 9-14 (kun hverdage) Telf Hjemmeside og web-booking: Åben døgnet rundt Bogholderiet Lystfiskeriforeningen Postbox 87, 3460 Birkerød Anmeldelse af præmiefisk Per B. Larsen Møllebakken 2, 3230 Græsted Telf Reglement og ungdomsudvalg: Martin Lenzberg Telf Bådudvalg mm.: Steen Lyngsø Telf Redaktion mm.: Signe Boes Telf Webmaster: Nicolai Holving Telf Grafisk tilrettelæggelse: Falk og musen Telf Trykkeri: Rosendahls Telf Bibliotek: Midlertidigt lukket. Lystfiskeri-Tidende udgives af Lystfiskeriforeningen. Redaktion: Bestyrelsen ISSN Returadresse: Lystfiskeriforeningen, Postbox 87, 3460 Birkerød

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang Marts 214 Nr. 1226 126. Årgang 1835 Savagear Hoodie På lager igen Spar 5% Vejl: 499,- Aquanaut 2-delt flydedragt Small til XXXL Vejl: 2499,- Nu kun 1799,- Nu kun 249,- Abu Garcia Rælings Grejspand Vejl:

Læs mere

December 2013. Nr. 1224 125. Årgang

December 2013. Nr. 1224 125. Årgang December 2013 Nr. 1224 125. Årgang 18003 Canada Termo skjorte Skjorte/jakke i det klassiske skovmands look. Vejl: 399,- Nu 199,- Waders Klassisk PVC eller Neopren Fra 399,- IMAX Baltic Åndbar handske der

Læs mere

Marts 2006. Nr. 1146 118. Årgang

Marts 2006. Nr. 1146 118. Årgang Marts 2006 Nr. 1146 118. Årgang Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 120. fiskeår. Nr. 1146 Marts 2006 118. Årgang Indhold Stille... 16633 Grejauktion... 16634 Generalforsamling... 16635 Bestyrelsens

Læs mere

December 2008. Nr. 1174 120. Årgang 17123

December 2008. Nr. 1174 120. Årgang 17123 December 2008 Nr. 1174 120. Årgang 17123 17124 Vinterlys... 17125 Kastenetkursus i Frederiksdal... 17126 Indholdsfortegnelse 2008... 17129 Arbejdslørdag i Frederiksdal... 17134 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen.

Læs mere

Oktober 2008. Nr. 1172 120. Årgang 17091

Oktober 2008. Nr. 1172 120. Årgang 17091 Oktober 2008 Nr. 1172 120. Årgang 17091 17092 Spådomme en brav orientering... 17093 Fiskeatlas sidste udkald... 17094 Meddelelse fra Furesø Kommune... 17095 Haraldsted Sø... 17096 Furesøen... 17100 Medlemsblad

Læs mere

Marts 2010. Nr. 1186 122. Årgang 17331

Marts 2010. Nr. 1186 122. Årgang 17331 Marts 2010 Nr. 1186 122. Årgang 17331 17332 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 124. fiskeår. Nr. 1186 Marts 2010 122. Årgang Indhold I sne og is står båd i skjul... 17333 Generalforsamling 2009...

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Juni 2012. Nr. 1209 124. Årgang

Juni 2012. Nr. 1209 124. Årgang Juni 2012 Nr. 1209 124. Årgang 17731 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1209 Juni 2012 124. Årgang Indhold Formandens... 17733 Nye regler ved Furesøkonkurrencen!... 17734 Furesøkonkurrencen

Læs mere

Oktober 2011. Nr. 2002 123. Årgang

Oktober 2011. Nr. 2002 123. Årgang Oktober 2011 Nr. 2002 123. Årgang 17603 Vi har fået chancen for at plukke det bedste fra Fenwicks Europalager, og kan derfor tilbyde disse fremragende produkter, til noget nær fantasipriser. Se meget mere

Læs mere

September 2013. Nr. 1221 125. Årgang

September 2013. Nr. 1221 125. Årgang September 2013 Nr. 1221 125. Årgang 17939 Transportabelt Ekkolod. Hummingbird 165 PT Inkl. transporttaske, batteri og lader Vejl.2399,- Speciel LF pris 1799,- Plano 1364. Inkl. 4 Plano bokse. Før 699,-

Læs mere

Juli / August 2008. Nr. 1170 120. Årgang 17043

Juli / August 2008. Nr. 1170 120. Årgang 17043 Juli / August 2008 Nr. 1170 120. Årgang 17043 17044 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 122. fiskeår. Nr. 1170 Juni 2008 120. Årgang At fiske... 17045 En kæmpe succes og et maratonløb... 17046 90

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang September 2012 Nr. 1211 124. Årgang 17763 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl. 6.999,- International 30VSX...Vejl.

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st.

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st. 1 Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl 18.00 på Ellebjerg gl. st. Første punkt på dagsordenen Valg af dirigent B. L. Andersen blev valgt uden modkandidat Bestyrelsens beretning ved formand

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1 DATO April Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 3 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 J Lars Holm 45 00 24 76 2 J Kim Jensen 44 97 39 58 3 J Niels Christensen 45 2 87 35 52 4 J Troels

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen

Foreningspokaler gennem tiderne. Havørredpokalen Revideret den 15. Marts 2016 Foreningspokaler gennem tiderne Gennem tiderne er der fanget mange store og fine fisk i vores fiskevand. Hvert år uddeles der pokal for største registrerede havørred, laks,

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

September 2009. Nr. 1181 121. Årgang 17235

September 2009. Nr. 1181 121. Årgang 17235 September 2009 Nr. 1181 121. Årgang 17235 17236 HVIDOVRE SPORT WWW.HVIDOVRESPORT.DK Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 123. fiskeår. Nr. 1181 September 2009 121. Årgang Indhold Vejret... 17237

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Juni 2011. Nr. 1199 123. Årgang

Juni 2011. Nr. 1199 123. Årgang Juni 2011 Nr. 1199 123. Årgang 17539 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 125. fiskeår. Nr. 1199 Juni 2011 123. Årgang Indhold Pindegedder og lyse nætter... 17541 Furesøkonkurrencen 2011... 17542

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Juli / August 2012. Nr. 1210 124. Årgang

Juli / August 2012. Nr. 1210 124. Årgang Juli / August 2012 Nr. 1210 124. Årgang 17747 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1210 Juli / August 2012 124. Årgang Indhold Moralsk forfald og hærværk... 17749 Furesøkonkurrencen

Læs mere

Generalforsamling d. 5/2 2010

Generalforsamling d. 5/2 2010 Generalforsamling d. 5/2 2010 Valg af dirigent Formandens beretning Klubaften Januar/februar/Marts 15/2 2009 Havtur LF Waders Afd. Fyn Til premiere fiskeri i Odense å/fjord Sildetur til Aalborg havn Hornfisketur

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Det er forår, bøgen springer ud, og bådene er rengjorte og klar til en ny sæson. Og så runder Lystfiskeri-Tidende i øvrigt side 16000! Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Plc Plc JFM SC Nr. 1.kører / 2.kører Licensnummer Kateg. Bil Kl. Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Rute I alt Kla Gen Kla Kla

Plc Plc JFM SC Nr. 1.kører / 2.kører Licensnummer Kateg. Bil Kl. Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Prøvetid Rute I alt Kla Gen Kla Kla Klasse. : R1 - Rallylicens, 0-1400 ccm, klassede dæk - Rally kategori 2 4 Michael Springer 093-0-050773 R1 Peugeot R1 01=02:10 02=02:54 03=02:14 04=02:30 05=03:15 06=02:24 00:00 00:29:23 1 15 Gert M. Jensen

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Maj 2010. Nr. 1188 122. Årgang 17363

Maj 2010. Nr. 1188 122. Årgang 17363 Maj 2010 Nr. 1188 122. Årgang 17363 PrISer I verdensklasse Ironfeather II En eftertragtet klassiker. 9,9, 4-delt. Vælg mellem #5-6-8-9 Normalpris 2.499,- Nu 1.499,- Fenwick Fluestænger Fenwick topmodel

Læs mere

Jægerskydning. Samlet

Jægerskydning. Samlet Jægerskydning Øse Navn Point X 10 Placering Kenneth Jensen 141 2 3 Carsten Cristensen 137 1 18 Jørgen Borg 137 0 19 Henning Sørensen 137 0 19 Allan Pedersen 135 0 28 Benny Ølgod 133 1 31 Erling Christensen

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia

Katalog Hold. 17 Fredericia Junior :30. Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt. Fredericia Fredericia Junior hold 10:30 17 Junior 72 73 74 74 Mikkel Engsbye Gert Johansen Mikkel Schiøtt Mikkel Schiøtt 4353254652 4353415446 4353304172 4353304172 1 udskrevet for: Junior hold Side 1 Old-boy hold 09:20 22

Læs mere

RESULTATLISTE EFTER 1. AFDELING - KAJS-AUTO SOMMERCUP 2008

RESULTATLISTE EFTER 1. AFDELING - KAJS-AUTO SOMMERCUP 2008 RESULTATLISTE EFTER 1. AFDELING - KAJS-AUTO SOMMERCUP 2008 Version: 10/05/2008 7 404 Magnus Nielsen Esbjerg Cykel Ring 1996 Ungdom 00:25:01 00:25:01 8 401 Rasmus Beck Knudsen Esbjerg Cykel Ring 1997 Ungdom

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Nr. 1134 116. Årgang

Nr. 1134 116. Årgang Nr. 1134 116. Årgang Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 118. fiskeår. Nr. 1134 December 2004 116. Årgang Indhold Eventyrlyst & hjemmehygge... 16425 Fantastiske Esrum Sø... 16426 LF - emblemet til

Læs mere

April 2009. Nr. 1177 121. Årgang 17171

April 2009. Nr. 1177 121. Årgang 17171 April 2009 Nr. 1177 121. Årgang 17171 17172 Invasive Arter... 17173 Årets grejauktion... 17174 Udsætninger i 2008... 17176 Fangststatistik fra private både på Furesøen... 17176 LF deltager i klimakonferencen!...

Læs mere

ØBY STIFTET

ØBY STIFTET FISKE-OG KAMMERATSKABSFORENINGEN ØBY STIFTET 18.03.1970 Fiske og kammeratskabsforeningen ØBY afholder generalforsamling fredag den 5. oktober 2012 Kl. 18.00 på Ellebjerg station Dagsorden 1 Valg af dirigent

Læs mere

Alletiders bedste mænd

Alletiders bedste mænd 100m. Thomas Hultmann, 59 10,72s 83 Jørn Petersen, 61 10,9s 84 Teddy Jensen, 65 10,9s 84 Frank Engmark, 57 11,2s 77 Tomas Jensen, 64 1,2s 82 Michael Friborg, 66 1,3s 84 Bjarne Vedel, 66 11,3s 89 Carsten

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug

Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Bestyrelsesmøde - Holbæk Bådelaug Mandag d. 5. januar 2015 kl. 19.00 REFERAT: Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden og gennemgang af seneste referat. Godkendt. 2) Økonomi v. Torben. Status på økonomien.

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 5. I SÆSONEN 2015 2016 LØRDAG DEN 9. JANUAR. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Nexø BC Holbæk Ølstykke BK Stadionvej 22 Holbæk Ungdomscenter Gl. Ringstedvej 32 Maglehøjskolen kld. Skelbækvej

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50 100 m Frank Engmark, 57 12,7s 1987 Søren K Jacobsen, 70 13,5s 2002 Jens Holm, 51 13,5s 1983 Claus Berentsen, 57 13,6s 1991 Erik G Olsen, 70 13,7s 2000 Carsten Theilgaard, 58 15,6s 1989 Kurt Brandt, 46

Læs mere

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016

Referat Generalforsamling. Hoptrup Frivillige Brandværn. d. 29. januar 2016 Referat Generalforsamling Hoptrup Frivillige Brandværn d. 29. januar 2016 Hoptrup den 04/02/16 DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning v. Kaptajnen. REFERAT: Bent Mikki Kristensen blev

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

November 2012. Nr. 1213 124. Årgang

November 2012. Nr. 1213 124. Årgang November 2012 Nr. 1213 124. Årgang 17811 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl. 6.999,- International 30VSX...Vejl.

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere