Marts Nr Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang"

Transkript

1 Marts 2012 Nr Årgang 17683

2

3 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr Marts Årgang Indhold Forsiden Noget at glæde sig til Generalforsamling Bestyrelsens årsberetning for Overinspektørens årsberetning for Udsætninger i Årschampion og medaljer Regnskab Foreningsmeddelelser Solnedgang over Furesø i bidende frost. Udsigt mod NØ fra bådebroen på Fiskebækstationen. Foto: Kaj Nielsen Forsiden Noget at glæde sig til Der bliver atter fest i Lystfiskeriforeningen Vi holder indvielse af vor genopførte Holtestation i år. Datoen meldes ud så snart vi kender afslutning på frost og andet vejrlig. Fønix udvalget har levet op til sit navn og i forbilledligt samarbejde med kommune, naboer, leverandører, en Brav tegnestue, en fair og forstående forsikring, samt såvidt et par bidragsydere sørget for at vi allerede nu kan se stationen for os, som den vil rejse sig af asken. Ej kun fest men efter hårdt og professionelt arbejde. Vi kan alle glæde os. Med Brav hilsen Formanden 17685

4 Lystfiskeriforeningens Generalforsamling 2012 Onsdag den 21. marts klokken afholder Lystfiskeriforeningen ordinær generalforsamling på Lindegaarden, Peter Lundsvej, 2800 Lyngby med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i I forbindelse med beretningen uddeles championmærker, medaljer og pokaler, samt hæderstegn for 50 års og 25 års medlemsskab. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. 4. Fastsættelse af indskud og kontingent for 2012 for ordinære medlemmer og ungdomsmedlemmer. 5. Indkomne forslag: Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring til Lystfiskeriforeningens love 6. Forslaget i sin helhed fremgår af side i dette nummer af Lystfiskeri-Tidende. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Efter tur afgår Anders Vernersen, Per Ekstrøm, Kaj Nielsen og Per B. Larsen. 7. Valg af suppleanter. 8. Valg af revisorer. 9. Eventuelt. Klokken holdes, også på Lindegaarden, den traditionelle spisning for medlemmer og foreningens gæster helt efter den traditionelle opskrift: Gule ærter med flæsk og pølse, pandekager, 1 øl, 1 snaps og 1 solbærrom til den stadigt rimelige pris på 125 kr. per person. Tilmelding til spisning skal ske senest lørdag d. 10. marts til foreningens bådprotokol, Hvidovre Sport, på telefon Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Medaljer bæres. Vi opfordrer alle Brave til at møde op, ikke mindst vore medaljemodtagere. Vel mødt. Bestyrelsen 17686

5 Bestyrelsens ændringsforslag til lovene 6, fiskeriets udøvelse Foreningens reglement. Nuværende 6 - nærmere bestemt overtrædelse af reglerne for bådtegning: Bestyrelsen kan idømme et medlem, der overtræder reglerne for bådtegning, en bøde på indtil 25 kr. Foreslået ændring af lovene 6, fiskeriets udøvelse Foreningens reglement til følgende ordlyd: Bestyrelsen kan idømme et medlem, der overtræder reglerne for bådtegning, en af bestyrelsen nærmere fastsat bøde. Øvrig lovtekst i 6 ændres ikke. Motivation for ændringsforslaget Bestyrelsen fremsætter ændringsforslag til Lystfiskeriforeningens love 6 Fiskeriets udøvelse, Foreningens reglement med henblik på en praktisk forenkling, samt for smidigt og mere tidssvarende at kunne udøve sanktioner ved overtrædelse af reglerne for bådtegning. 1. Bestyrelsen fastsætter en rimelig bødestørrelse, der justeres efter udviklingen i dansk økonomi og eventuelt behov for skærpelse i perioder med gentagne overtrædelser; uden at skulle ulejlige generalforsamlingen ved justeringer af beløbsstørrelsen. Bødestørrelsen vil i fremtiden fremgå af reglementet. 2. Det nuværende reglement Afdeling 1, afsnit VI, Bådtegning stk. 26, er allerede på linje med forslaget med følgende tekst: Benyttelse af en båd, som vedkommende ikke har tegnet, (bortset fra en fribåd ) anses som en grov forseelse, som i henhold til foreningens love kan medføre en bødestraf, eller en suspension af medlemsretten. Forurettede medlemmers krav på erstatning for forgæves befordring m.v. forudsættes desuden som en selvfølge dækket. 3. Lovenes nuværende maksimum bøde på kr. 25 er ikke tidssvarende. Desuden er bøde kun een del af en samlet sanktion der kan bestå af bøde, erstatning og i grove tilfælde tillige suspension af medlemsretten. Bestyrelsen kan ved forslagets vedtagelse fra sag til sag vurdere og beslutte den samlede sanktion. Bestyrelsens årsberetning for 2011 Det 125. fiskeår på vore søer blev fremdeles karakteriseret ved blandet vejrlig; i alt for lange perioder med blæst og regn. Fangstmæssigt kan vi konstatere at antallet af fangster rettede sig med cirka 20 procent til over middel. Størrelsen af fangsterne var ligeledes helt i top med endnu et skifte af storchampionat for største fisk fanget af et nuværende medlem. Herudover finder vi 9 gedder over 10 kg og ikke mindre 39 aborrer over 1,200 kg anmeldt. Foreningens både og stationer gennemgik løbende udbedringer og vedligehold af høj klasse. Der er investeret i yderligere nye både til flåden. På land bød året på 2 store begivenheder. Lystfiskeriforeningens 125 års jubilæum blev fejret med hvad der kun kan betegnes som en bragende succes. Den anden begivenhed var derefter et reelt antiklimaks i jubilæumsåret. Vore bygninger på stationen i Holte udbrændte med inventar, grej, klenodier og mange minder som følge af en pyromanbrand. Foreningen har fortsat fået god PR ud af skallefiskekonkurrencen ved Gentofte Sø, på trods af magre fangster men det jo også mest for kommende lystfiskere. Kammeratskabet og hjælpsomheden, foreningens medlemmer imellem, er som det skal være, langt overvejende godt og til stor hjælp for især nye medlem

6 mer i vor kreds. Der har dog været enkelte tilfælde, hvor påtale af overtrædelser af reglementet har været nødvendige. Læs op på; hvor du må sejle, hvornår og hvorvidt med eller uden motor. Året begyndte med 665 medlemmer og fremgangen i medlemstallet fortsatte for 12. år i træk, med en nettofremgang på hele 8 brave, således at vi ved årets udgang sluttede med 673 medlemmer, heraf 4 æresmedlemmer. Æresmedlemmerne er Jørgen Hansen, Lars Ulrik Wandel, Pál Tersztyánszky og Poul Hansen. Indeholdt i afgangen er der 6 medlemmer, der siden sidste generalforsamling er afgået ved døden. Vore afdøde fiskekammerater er Michael Jørgensen, Villi Pedersen, Josef Hochmut, Ove Jacobsen, Gustav Wied og Henrik Eismark. Dødsfaldene og mindeord er blevet meddelt gennem Lystfiskeri-Tidende. Vore nu hedengangne Brave vil blive mindet på generalforsamlingen. 50 års medlemskab fejres i år af Jørgen Hansen og Poul Knudsen. 25 års medlemskab fejres af Jesper Bjerresø, Kaare Haslev, Hans Jensen, Steen Lange Jensen, Ebbe Larsen, Martin Lenzberg, Morten Gravlund Olsen, Steen Valter Olsen, Peter Rancke-Madsen, Werner Storgård og Morten Just Svendsen. Hæderstegn bliver overrakt på generalforsamlingen. Bestyrelsen ønsker vore jubilarer et stort tillykke og forsat mange års knæk og bræk. Vandrepokal for gedde tildeles Søren Græsborg for en gedde på 13,60 kg fra Tystrup Sø. Vandrepokal for sandart tildeles Peter Bo Hansen for en sandart på 6,70 kg fra Furesø. Vandrepokal for aborre tildeles Per Mikkelsen for en aborre på 2,120 kg fra Esrum Sø. Storchampionat for suder skifter indehaver til Benjamin Møller for en suder på 3,15 kg fra Søndersø. Lystfiskeriforeningens furesøkonkurrence nummer 108 blev, trods dårlige og meget skiftende varsler fra metereologerne, afholdt planmæssigt i juni. Vejret på dagen var aldeles strålende. Der blev også indvejet virkeligt flotte fisk. Vindere blev: Ulf Hansen med en gedde på 9,75 kg, der samtidigt vandt Furesøpokalen for relativt største fisk. Peter Bo Hansen med en sandart på 6,70 kg og Dan Ekman med en aborre på 0,540 kg. I deltagernes børns sideløbende konkurrence blev Paola Lenzberg vinder med en gedde på 5,60 kg, mens Sofus Boes blev en flot nummer 2 med en gedde på 4,80 kg, skarpt forfulgt af Alfred Boes med en gedde på 2,60 kg. Grundet ovennævnte ildsvåde i Holte blev den efterfølgende frokost - med kort varsel og stor hjælpsomhed - igen i år indtaget på stationen i Frederiksdal. Stor tak til Fisk & Fri, Hvidovre Sport og Pure Fishing for medsponsorering af de flotte præmier. I 2011 er der anmeldt 71 fisk der vægtmæssigt kvalificerer til medaljer. En del dygtige fiskere har anmeldt flere af samme art, derfor resulterer dette endeligt i 53 anmeldte og godkendte fisk, hvis stolte fangere vil få overrakt medalje for året. Der har ikke været ændringer i bestyrelsens sammensætning i årets løb. Sekretariatet er overgået fra Sussie til en fordeling mellem bestyrelsesmedlemmerne og Hvidovre Sport. Bogholderiet forestås fremdeles ved Jørn Erik Schmidt. Bådprotokollen røgtes i altid venlig og glad stil af Hvidovre Sport. Foreningens stationer er uændrede i antal og beliggenhed. Lystfiskeri-Tidende er i 2011 udkommet i 10 numre og har bragt foreningsmeddelelser og aktuelt stof til vore medlemmer. Året sluttede for Redaktionen og Tidende på side syttentusinde - sekshundrede - seksogtres (17666). I årets løb har der været afholdt grejauktion, generalforsamling med forudgående middag for medlemmer og gæster, 125 års jubilæumsfest, faste medlemsmøder torsdage i Holte (indtil branden), mange arrangementer i vor seniorklub, skallefiskekonkurrence ved Gentofte Sø, samt bestyrelsens bestandigt skarpe overvågning af kvaliteten af vore faciliteter og fiskevande gennem hyppige besøg (fisketure) ved stationerne; samt en befiskning og bespisning ved éen af disse, andespillet for medlemmer og familie samt det årlige inspektørmøde. Glædeligt at se en kraftigt stigende deltagelse i vore mere sociale arrangementer. Bestyrelsen siger tak for godt samarbejde til foreningens inspektører og opsynsmænd, til vor bådprotokol, til foreningens bogholderi og vore revisorer; til vore gode venskabsforeninger og sidst men ikke mindst; til de mange medlemmer der i stort og småt altid har rakt vor forening en hjælpende hånd. Kun med denne fantastiske opbakning formår bestyrelsen at fastholde et veldrevet og højt niveau til glæde for Alle Brave. MANGE TAK. Anno 125. Bestyrelsen 17688

7 Overinspektørens årsberetning for 2011 Året blev præget af to tragiske ulykker. Først drukneulykken på Præstø Fjord, hvor vores inspektør Michael Jørgensen mistede livet kun 44 år gammel, og senere branden i Holte, hvor det 112 år gamle hus og tilhørende skabshus nedbrændte. Det sidste halve år er derfor gået med diverse møder og drøftelser med forsikringsselskabet, myndigheder og entreprenører for genopførelse af nye bygninger. Det ser i skrivende stund ud til, at vi kan starte opførelsen af nye bygninger i marts måned, hvis vejret tillader. Der har i lighed med tidligere år været nogle uskiftninger af inspektører og opsynsmænd, nærmere herom under stationerne. Vi kan glæde os over at stort set alle vore stationer er velfungerende og med tip top materiel, takket være en stor indsats fra vore inspektører, opsynsmænd og mange frivillige. Der er dog til stadighed brug for at flere giver en hjælpende hånd med foreningsarbejdet i de kommende sæsoner. Så jeg skal derfor opfordre så mange medlemmer som muligt til at kontakte mig for at aftale, hvor der kan gives en hånd med. Ventelisterne for bådpladser med motortilladelser i Furesøen ser pr således ud: Frederiksdal aktiv 167,45 Lars Langgaard Iversen 76,85 Bent Danielsen 284,60 Frank Nielsen 51,20 Jacob Røssel 189,80 Mogens Jensen 151,00 Niels Hoffmeyer 294,00 Søren Kjær Nielsen 225,65 Jan Kristoffersen 193,60 Jan Jepsen 297,00 Steen Nordberg 37,75 Skjalm Biba 372,50 Martin Kortnum Silkjær 361,00 Bjørn Salling 338,15 Werner Larsen 160,60 Allan Gantzler 184,00 Henning Juhl Jensen 145,75 Thomas Nolfi Hildebrandt 127,97 Morten Walther Hansen 283,22 Carsten Teddy Nielsen Frederiksdal passiv 362,55 Jens Schjerbeck 155,10 Leif Holmskov Holte aktiv 119,20 Bjarne S. Hansen 403,96 Anders Vernersen 397,90 Søren Tørnquist 316,10 Per L. Pedersen 28,00 Henrik Bahrenscheer 97,20 Rasmus Fleckenstein 217,43 Preben Riis Klausen 350,60 Eric Reib 397,82 Carsten Tørnquist 362,58 Peter Schmidt 36,10 Niels Bendtsen 378,00 Carsten Skadhauge Holte passiv 186,40 Kim Jensen 237,30 Per B. Larsen 430,00 Klaus Aaes Tyvekrogen/Sneglehuset aktiv Steen Bjerre 063,10 Henrik Christiansen Tyvekrogen/Sneglehuset passiv 235,70 Kim Larsen 141,30 Bent Helmer Ansøgning om bådplads med tilhørende motortilladelse skal ske skriftligt til overinspektøren. Motortilladelse kan kun gives til både under 6 meter og med en motoreffekt, der maksimalt kan fremdrive båden med 8 knob. Bemærk at der kun må anvendes 4 takts benzinmotorer på Furesøen

8 Stationerne én for én: Arresø: Stationen er velfungerende og blev ved sæsonstart forsynet med en smal glasfiberjolle af den nye type. Der går rygter om at erhvervsfiskeren igen fanger sandart. Vi håber stadig på et gennembrud med hensyn til motortilladelser. Bagsværd: Stationen har været mere benyttet i denne sæson og der er planlagt en udskiftning af begge både i starten af næste sæson. Der er stadig personer som låner vore både uden forudgående booking. Bavelse: Fiskeriet er fortsat ganske godt og det virker som om gennemsnitsvægten er stigende. Det kan skyldes, at erhvervsfiskeriet på søen er ophørt. Vi har igen modtaget en henstilling om at parkere på den anviste plads ved kirken og ikke ved vejen ind til bådene. Det skal indskærpes at brug af el-motor er forbudt. Brud på denne regel kan medføre, at vi mister fiskeretten for søen. Buresø: Stationen er pænt benyttet, og vi har nu udskiftet begge både til den nye type smalle glasfiberjoller. Der forestår et mindre reparationsarbejde på broen i næste sæson. Vores inspektør Morten Ryhl-Svendsen og opsynsmand Per R. Jensen takkede af ved sæsonafslutning. Esrum: De fastmonterede motorer fungerer vældig godt til glæde og gavn for rigtig mange af vore medlemmer. Vi oplever meget begrænsede problemer med motorerne. Problemer skyldes ofte brugerfejl og manglende indrapportering af defekter. Vi har dog mistet 2 benzintanke i løbet af sæsonen. Det må simpelthen være en forglemmelse fra nogle medlemmer, og vi henstiller til at disse returneres snarrest. Fiskeriet på søen har været rigtig godt med mange store fisk. Steffen Monberg er tiltrådt som medinspektør i Farum: Fortsat en god og velfungerende station, der dog ikke har den store benyttelsesgrad. Fiskebæk: Stationen har kun været forsynet med en båd i denne sæson, men der vil igen være 2 både til disposition fra næste sæson. Pælene blev udskiftet sidste vinter, så nu er det kun mindre vedligeholdsarbejde der forestår. Frederiksdal: Morten Jacobsen Entreprise Inc. forestod reparationsarbejdet af foreningensbroen med et imponerende resultat til følge. Der blev plads til 5 både i den nye afdeling, således at vi i alt har 6 både i anlægget, heraf 2 med fastmonteret motorer. Stationen har været meget benyttet og der har været et rigtig godt geddefiskeri på Furesøen i dette efterår. Gentofte: Der blev indsat 3 smalle glasfiberjoller af den gamle type ved sæsonstart. De er vel modtaget af vore fjerede venner. Gyrstinge: Renovering af havneanlægget blev udført i foråret. Vi valgte en mellemløsning, da det nu er temmelig sikkert, at vandstanden i søen skal sænkes inden for de nærmeste år. Det vil betyde at den nuværende havn bliver tørlagt, og vi dermed må finde en anden løsning for vore både. Haraldsted: Stationen fungerer fint. Der er dog ikke mange der benytter den. Holte: Trods de sørgelige omstændigheder har stationen fungeret igennem hele sæsonen. Både og materiel har som altid fremstået i perfekt stand. Stor tak til vores inspektør for den store indsats og hjælp til mange af vore medlemmer. Lyngby: En velfungerende station der altid fremtræder i perfekt stand. Præstø: Gunner Thor Nielsen er tiltrådt som ny inspektør og kan berette at der igen fanges gedder i fjorden, fortrinsvis i mellemklassen. Sjælsø: Fiskeriet har været fint, specielt i efteråret hvor der er fanget en del aborrer over 1 kg. Vi kunne desværre igen konstatere, at en af bådene blev lånt i ca. 2 måneder, og i samme periode måtte en af de tilbageværende både på værft, da den var sprunget læk

9 Sneglehus: Huset er igen sunket en smule og vil snarrest blive løftet, så vi undgår at der opstår rådskader på det unikke hus. Opsynsmand Just Lindvald har valgt at fratræde. Jørgen Lykke Larsen er ny opsynsmand ved stationen. Søllerød: Der er indkøbt materialer til renoveringen af broen, men der har desværre ikke været tid til opgaven, og projektet er derfor udskudt til næste sæson. Søndersø: En velbesøgt station, der fungerer rigtig godt. Der er forekommet tyvfiskeri på søen ved flere lejligheder og vi håber der gribes ind overfor dette. Tissø: Stationen fungerer fint og der er indsat en ny smal glasfiberjolle. De to øvrige både vil blive ombyttet med nyrenoverede Ejvind joller i næste sæson. Tystrup: Der er etableret en ny flydebro, men på grund af den meget svingende vandstand anbefales det stadig at medbringe waders. Fiskeriet på søen har været rigtig fint og vi arbejder på at få tilladelse til at benytte en vinterbåd på stationen. Tyvekrogen: Diverse mindre renoveringsopgaver er påbegyndt og forventes færdiggjort i næste sæson. Lars Francker er tiltrådt som opsynsmand. Det vi alle drømmer om. Bådene i blødt vand. Lyngbystationen. Foto: Kaj Nielsen nov Udsætninger i 2011 Som nævnt i oktobernummeret har nedenstående søer fået tilført flg. mængder yngel: Ål: Gentofte Sø: 1500 stk. Lyngby Sø: 1500 stk. Søndersø: 5000 stk. Bagsværd Sø: 5000 stk. Gyrstinge Sø: stk. (Ringstederne) Haraldsted Sø: stk. (Ringstederne) Herudover har Esrum Sø modtaget stk. (Ikke i LF regi) Gedde: Gyrstinge Sø: stk. (Ringstederne og LF) Haraldsted Sø: stk. (Ringstederne) Miljøudvalget takker endnu engang alle der bar. Geddeyngel inden udsætning. Foto: Kaj Nielsen

10 Årschampion og medaljer 2011 Navn: Årschampion: Sølvmedalje: Bronzemedalje: Gedde Robert Jensen 191,81 12,200 Jacob Thurmann 394,06 11,600 Morten Just Svendsen 385,2 11,550 Anders Vernersen 403,96 11,300 Lars Schmidt 362,56 10,800 Christian Karlsen 209,61 10,200 Torben Christensen 71,98 9,950 Ulf Hansen 129,9 9,750 Benny Kurt Jensen 174,17 9,750 Marc Remillard 350,3 9,500 Mikael Sterup-Hansen 127,98 9,000 Lars Francker 98,55 8,600 Rasmus Fleckenstein 97,2 8,200 Steffen Monberg 273,2 7,750 Martin Lenzberg 244 7,500 Carlo Poulsen 333,6 7,400 Henrik Bahrenscheer 28 7,400 Mogens Jensen 189,8 7,000 Søren Græsborg 238,3 Finn Holmer 154,2 X 13,600 12,620 Aborre 28 Bent Frøslee Laursen 241,6 1,900 Anders Vernersen 403,96 1,870 Niels Buch Jørgensen 205,8 1,775 Morten Bæk Jensen 189,87 1,750 Torben Christensen 71, 98 1,750 Dan Ekman 80,5 1,710 Ole Chr. Petersen 327 1,710 Jørgen Lykke Larsen 235,2 1,700 Lars Francker 98,55 1,675 Steffen Monberg 273,2 1,650 Jesper W.-Lauesen 412,35 1,630 Per Lien Pedersen 316,1 1,590 Carlo Poulsen 333,6 1,515 Frederik Kock 220,25 1,500 Kaj Nielsen 286 1,475 Anders Boes 47 1,440 Børge Jørgensen 202,75 1,420 Martin Lenzberg 244 1,420 Henrik Specht 367 1,420 Torben Egidiussen 84,7 1,350 Jan Kristoffersen 225,65 1,340 Per B. 237,3 1,340 Mogens Jensen 189,8 1,280 André Weirup 403,9 1,250 Erik Christensen 61,5 1,200 Per Mikkelsen 270,9 Henrik Bahrenscheer X 2,120 1,910 Sandart Signe Boes 47,8 5,000 Peter Bo Hansen 129,37 Brian Jensen 174,15 X 6,700 5,200 Karpe Benjamin Møller 276,25 X 10,000 Suder Benjamin Møller 276,25 X 3,150 ÅL Christian Karlsen 209,61 X 1,

11 Regnskab: Driftresultat For perioden til

12 17694 Regnskab: Balance pr. 31. december 2011 Aktiver

13 Regnskab: Balance pr. 31. december 2011 Passiver I bestyrelsen Frederiksdal d. 31. januar 2012 Anders Vernersen Kaj Nielsen Per B. Larsen Steen Lyngsø Bent Frøslee Laursen Signe Boes Per Ekstrøm Henrik Bahrenscheer Foranstående resultat- og statusopgørelse er revideret i overensstemmelse med foreningens vedtægter 9: Bent Lauge Breiting Renè Letvad Anders Vernersen 17695

14 BK 05/ / /1 s.ann. Fisk&Fri 31/08/05 14:44 Side 1 Magasinet for lystfiskere Danmarks mest læste lystfiskermagasin. Bladet udkommer 10 gange om året. Forsiden 21/04/05 16:10 Side 1 FOCUS PÅ: DE STORE KYST- ØRREDER MARKEDETS BEDSTE VADE- JAKKER SPECIMENTIP: REKORD- STORE KARUSSER PÅ LET GREJ TROLLING: Fisk & Fri er skrevet af nogle af landets mest erfarne lystfiskere. LAKSE- SUCCES PÅ BORNHOLM Nr. 4. Maj Nok. kr DK kr STORT TEMA: MAJGEDDER PÅ KUNSTAGN VARDE Å: ET AF EUROPAS BEDSTE LAKSEVANDE DANMARK RUNDT: HER FANGES På kan du bestille et prøveabonnement, og se de mange spændende tilbud! Du kan også ringe til Fisk & Fri på tlf Seniorgruppen: Ole Hjardemaal, Farum Hovedgade 43 B, 3520 Farum. Telf.: Læs om seniorerne på Det største udvalg... I den største butik... Til den bedste pris... Frederikssundsvej Kbh. NV - Tlf Store Torvegade Rønne - Tlf

15 Foreningsmeddelelser Nye og genindmeldte medlemmer 47,85 Lars Boesgaard Rørholmsvej Hørsholm ,05 Kim Borch Vandtårnsvej Birkerød ,6 Ulrik Helio drosselvej Frederiksberg ,65 Peter Hunderup Berberisvænget Virum ,17 Bo K. Nielsen Bakkebjergvej Vejby ADRESSEÆNDRINGER 222,3 K. Kristiansen Pilevej Fredensborg ,82 Rasmus Oreby Bramslykkev 18, 1 th 2500 Valby UDMELDTE 37,6 Niels Bertelsen Smallegade 37, 3 tv 2000 Frederiksberg C ,1 H. F. Christiansen Toftevang 42-2 tv 2800 Kgs. Lyngby ,75 D. Christophersen Egebjerghuse Ballerup ,4 Flemming Hansen H.C. Ørstedsvej 27, Frederiksberg C ,5 Tom Hoffmeister Humlemarksvej Brøndby ,1 Henrik E. Jensen Plantagevej Birkerød ,73 Leon Heiko Jensen Jagtvej 41, 2 th 2200 København N ,65 Henrik Lauridsen Priorvej 11 2 D 2000 Frederiksberg ,84 Svend Pedersen Broens Kvarter Ballerup 1993 SLETTEDE 17,4 Jørgen Andersen Skovlyvænget Hørsholm Michael A. Bank Norgesgade 20, 3 sal 2300 København S ,2 Niki Christiansen Bakkevej Smørum ,55 Robert Conrad Boserupvej Humlebæk ,8 Morten Egede Kirkeværl.v 35, 3. TV 3500 Værløse Jens L. Gregersen Langelandsv 28, st.th Frederiksberg Thomas Haahr Erimitageparken Kgs Lyngby ,87 Henrik Hansen Bøgevej Hvalsø Dan Kjerulf rosenvej 2, Gentofte ,3 Martin Petersen Kirkebakken Jægerspris ,56 Thomas Rossen Tagensvej tv 2200 København N ,1 Marc Ussingkær Buegangen Ringsted 2010 Deadlines for flg. numre af Lystfiskeri-Tidende April-nummeret 1. marts Maj-nummeret 4. april Juni-nummeret 30. april 17697

16 Id nr.: Stiftet i 1886 Formand: Bent Frøslee Laursen Mellemvang 6, 2970 Hørsholm Telf bedst hverdage kl Næstformand og kasserer: Anders Vernersen Kighusvænget 4, 3400 Hillerød Tlf Sekretær: Per Ekstrøm Højgårdstoften 328, 2630 Tåstrup Telf Overinspektør: Henrik Bahrenscheer Hammersholt Byvej 39, 3400 Hillerød Tlf Mobil: Redaktør og miljøudvalg: Kaj Nielsen Manenvej 13A 3460 Birkerød Telf Bådprotokol: Hvidovre Sport Mandag til fredag 9-17 (kun hverdage) Lørdag 9-14 (kun hverdage) Telf Hjemmeside og web-booking: Åben døgnet rundt Bogholderiet Lystfiskeriforeningen Postbox 87, 3460 Birkerød Anmeldelse af præmiefisk Per B. Larsen Møllebakken 2, 3230 Græsted Telf Reglement og ungdomsudvalg: Martin Lenzberg Telf Bådudvalg mm.: Steen Lyngsø Telf Redaktion mm.: Signe Boes Telf Webmaster: Nicolai Holving Telf Grafisk tilrettelæggelse: Falk og musen Telf Trykkeri: Rosendahls Telf Bibliotek: Midlertidigt lukket. Lystfiskeri-Tidende udgives af Lystfiskeriforeningen. Redaktion: Bestyrelsen ISSN Returadresse: Lystfiskeriforeningen, Postbox 87, 3460 Birkerød

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang Marts 214 Nr. 1226 126. Årgang 1835 Savagear Hoodie På lager igen Spar 5% Vejl: 499,- Aquanaut 2-delt flydedragt Small til XXXL Vejl: 2499,- Nu kun 1799,- Nu kun 249,- Abu Garcia Rælings Grejspand Vejl:

Læs mere

Marts 2006. Nr. 1146 118. Årgang

Marts 2006. Nr. 1146 118. Årgang Marts 2006 Nr. 1146 118. Årgang Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 120. fiskeår. Nr. 1146 Marts 2006 118. Årgang Indhold Stille... 16633 Grejauktion... 16634 Generalforsamling... 16635 Bestyrelsens

Læs mere

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang September 2012 Nr. 1211 124. Årgang 17763 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl. 6.999,- International 30VSX...Vejl.

Læs mere

Juni 2011. Nr. 1199 123. Årgang

Juni 2011. Nr. 1199 123. Årgang Juni 2011 Nr. 1199 123. Årgang 17539 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 125. fiskeår. Nr. 1199 Juni 2011 123. Årgang Indhold Pindegedder og lyse nætter... 17541 Furesøkonkurrencen 2011... 17542

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

November 2012. Nr. 1213 124. Årgang

November 2012. Nr. 1213 124. Årgang November 2012 Nr. 1213 124. Årgang 17811 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl. 6.999,- International 30VSX...Vejl.

Læs mere

November 2013. Nr. 1223 125. Årgang

November 2013. Nr. 1223 125. Årgang November 2013 Nr. 1223 125. Årgang 17987 Canada Termo skjorte Skjorte/jakke i det klassiske skovmands look. Vejl: 399,- Nu 199,- Waders Klassisk PVC eller Neopren Fra 399,- IMAX Baltic Åndbar handske der

Læs mere

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Det er forår, bøgen springer ud, og bådene er rengjorte og klar til en ny sæson. Og så runder Lystfiskeri-Tidende i øvrigt side 16000! Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Januar / Februar 2008. Nr. 1165 120. Årgang 16955

Januar / Februar 2008. Nr. 1165 120. Årgang 16955 Januar / Februar 2008 Nr. 1165 120. Årgang 16955 16956 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 122. fiskeår. Nr. 1165 Januar / februar 2008 120. Årgang Indhold Vær velkommen... 16957 Lyngby Sø... 16959

Læs mere

November 2011. Nr. 2003 123. Årgang

November 2011. Nr. 2003 123. Årgang November 2011 Nr. 2003 123. Årgang 17619 Vi har fået chancen for at plukke det bedste fra Fenwicks Europalager, og kan derfor tilbyde disse fremragende produkter, til noget nær fantasipriser. Se meget

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Juli / August 2013. Nr. 1220 125. Årgang

Juli / August 2013. Nr. 1220 125. Årgang Juli / August 2013 Nr. 1220 125. Årgang 17923 Transportabelt Ekkolod. Hummingbird 165 PT Inkl. transporttaske, batteri og lader Vejl.2399,- Speciel LF pris 1799,- Plano 1364. Inkl. 4 Plano bokse. Før 699,-

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Start: 14.30 Antal til stede: 3 medlemmer + bestyrelsen 1. Valg af dirigent Rikard Jensen foreslås af bestyrelsen til dirigent. Dirigenten bekræfter,

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 Repræsentantskabsmøde side 1 Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 14. januar 2014 18:50 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere