Marts Nr Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang"

Transkript

1 Marts 2012 Nr Årgang 17683

2

3 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr Marts Årgang Indhold Forsiden Noget at glæde sig til Generalforsamling Bestyrelsens årsberetning for Overinspektørens årsberetning for Udsætninger i Årschampion og medaljer Regnskab Foreningsmeddelelser Solnedgang over Furesø i bidende frost. Udsigt mod NØ fra bådebroen på Fiskebækstationen. Foto: Kaj Nielsen Forsiden Noget at glæde sig til Der bliver atter fest i Lystfiskeriforeningen Vi holder indvielse af vor genopførte Holtestation i år. Datoen meldes ud så snart vi kender afslutning på frost og andet vejrlig. Fønix udvalget har levet op til sit navn og i forbilledligt samarbejde med kommune, naboer, leverandører, en Brav tegnestue, en fair og forstående forsikring, samt såvidt et par bidragsydere sørget for at vi allerede nu kan se stationen for os, som den vil rejse sig af asken. Ej kun fest men efter hårdt og professionelt arbejde. Vi kan alle glæde os. Med Brav hilsen Formanden 17685

4 Lystfiskeriforeningens Generalforsamling 2012 Onsdag den 21. marts klokken afholder Lystfiskeriforeningen ordinær generalforsamling på Lindegaarden, Peter Lundsvej, 2800 Lyngby med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i I forbindelse med beretningen uddeles championmærker, medaljer og pokaler, samt hæderstegn for 50 års og 25 års medlemsskab. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. 4. Fastsættelse af indskud og kontingent for 2012 for ordinære medlemmer og ungdomsmedlemmer. 5. Indkomne forslag: Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring til Lystfiskeriforeningens love 6. Forslaget i sin helhed fremgår af side i dette nummer af Lystfiskeri-Tidende. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Efter tur afgår Anders Vernersen, Per Ekstrøm, Kaj Nielsen og Per B. Larsen. 7. Valg af suppleanter. 8. Valg af revisorer. 9. Eventuelt. Klokken holdes, også på Lindegaarden, den traditionelle spisning for medlemmer og foreningens gæster helt efter den traditionelle opskrift: Gule ærter med flæsk og pølse, pandekager, 1 øl, 1 snaps og 1 solbærrom til den stadigt rimelige pris på 125 kr. per person. Tilmelding til spisning skal ske senest lørdag d. 10. marts til foreningens bådprotokol, Hvidovre Sport, på telefon Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Medaljer bæres. Vi opfordrer alle Brave til at møde op, ikke mindst vore medaljemodtagere. Vel mødt. Bestyrelsen 17686

5 Bestyrelsens ændringsforslag til lovene 6, fiskeriets udøvelse Foreningens reglement. Nuværende 6 - nærmere bestemt overtrædelse af reglerne for bådtegning: Bestyrelsen kan idømme et medlem, der overtræder reglerne for bådtegning, en bøde på indtil 25 kr. Foreslået ændring af lovene 6, fiskeriets udøvelse Foreningens reglement til følgende ordlyd: Bestyrelsen kan idømme et medlem, der overtræder reglerne for bådtegning, en af bestyrelsen nærmere fastsat bøde. Øvrig lovtekst i 6 ændres ikke. Motivation for ændringsforslaget Bestyrelsen fremsætter ændringsforslag til Lystfiskeriforeningens love 6 Fiskeriets udøvelse, Foreningens reglement med henblik på en praktisk forenkling, samt for smidigt og mere tidssvarende at kunne udøve sanktioner ved overtrædelse af reglerne for bådtegning. 1. Bestyrelsen fastsætter en rimelig bødestørrelse, der justeres efter udviklingen i dansk økonomi og eventuelt behov for skærpelse i perioder med gentagne overtrædelser; uden at skulle ulejlige generalforsamlingen ved justeringer af beløbsstørrelsen. Bødestørrelsen vil i fremtiden fremgå af reglementet. 2. Det nuværende reglement Afdeling 1, afsnit VI, Bådtegning stk. 26, er allerede på linje med forslaget med følgende tekst: Benyttelse af en båd, som vedkommende ikke har tegnet, (bortset fra en fribåd ) anses som en grov forseelse, som i henhold til foreningens love kan medføre en bødestraf, eller en suspension af medlemsretten. Forurettede medlemmers krav på erstatning for forgæves befordring m.v. forudsættes desuden som en selvfølge dækket. 3. Lovenes nuværende maksimum bøde på kr. 25 er ikke tidssvarende. Desuden er bøde kun een del af en samlet sanktion der kan bestå af bøde, erstatning og i grove tilfælde tillige suspension af medlemsretten. Bestyrelsen kan ved forslagets vedtagelse fra sag til sag vurdere og beslutte den samlede sanktion. Bestyrelsens årsberetning for 2011 Det 125. fiskeår på vore søer blev fremdeles karakteriseret ved blandet vejrlig; i alt for lange perioder med blæst og regn. Fangstmæssigt kan vi konstatere at antallet af fangster rettede sig med cirka 20 procent til over middel. Størrelsen af fangsterne var ligeledes helt i top med endnu et skifte af storchampionat for største fisk fanget af et nuværende medlem. Herudover finder vi 9 gedder over 10 kg og ikke mindre 39 aborrer over 1,200 kg anmeldt. Foreningens både og stationer gennemgik løbende udbedringer og vedligehold af høj klasse. Der er investeret i yderligere nye både til flåden. På land bød året på 2 store begivenheder. Lystfiskeriforeningens 125 års jubilæum blev fejret med hvad der kun kan betegnes som en bragende succes. Den anden begivenhed var derefter et reelt antiklimaks i jubilæumsåret. Vore bygninger på stationen i Holte udbrændte med inventar, grej, klenodier og mange minder som følge af en pyromanbrand. Foreningen har fortsat fået god PR ud af skallefiskekonkurrencen ved Gentofte Sø, på trods af magre fangster men det jo også mest for kommende lystfiskere. Kammeratskabet og hjælpsomheden, foreningens medlemmer imellem, er som det skal være, langt overvejende godt og til stor hjælp for især nye medlem

6 mer i vor kreds. Der har dog været enkelte tilfælde, hvor påtale af overtrædelser af reglementet har været nødvendige. Læs op på; hvor du må sejle, hvornår og hvorvidt med eller uden motor. Året begyndte med 665 medlemmer og fremgangen i medlemstallet fortsatte for 12. år i træk, med en nettofremgang på hele 8 brave, således at vi ved årets udgang sluttede med 673 medlemmer, heraf 4 æresmedlemmer. Æresmedlemmerne er Jørgen Hansen, Lars Ulrik Wandel, Pál Tersztyánszky og Poul Hansen. Indeholdt i afgangen er der 6 medlemmer, der siden sidste generalforsamling er afgået ved døden. Vore afdøde fiskekammerater er Michael Jørgensen, Villi Pedersen, Josef Hochmut, Ove Jacobsen, Gustav Wied og Henrik Eismark. Dødsfaldene og mindeord er blevet meddelt gennem Lystfiskeri-Tidende. Vore nu hedengangne Brave vil blive mindet på generalforsamlingen. 50 års medlemskab fejres i år af Jørgen Hansen og Poul Knudsen. 25 års medlemskab fejres af Jesper Bjerresø, Kaare Haslev, Hans Jensen, Steen Lange Jensen, Ebbe Larsen, Martin Lenzberg, Morten Gravlund Olsen, Steen Valter Olsen, Peter Rancke-Madsen, Werner Storgård og Morten Just Svendsen. Hæderstegn bliver overrakt på generalforsamlingen. Bestyrelsen ønsker vore jubilarer et stort tillykke og forsat mange års knæk og bræk. Vandrepokal for gedde tildeles Søren Græsborg for en gedde på 13,60 kg fra Tystrup Sø. Vandrepokal for sandart tildeles Peter Bo Hansen for en sandart på 6,70 kg fra Furesø. Vandrepokal for aborre tildeles Per Mikkelsen for en aborre på 2,120 kg fra Esrum Sø. Storchampionat for suder skifter indehaver til Benjamin Møller for en suder på 3,15 kg fra Søndersø. Lystfiskeriforeningens furesøkonkurrence nummer 108 blev, trods dårlige og meget skiftende varsler fra metereologerne, afholdt planmæssigt i juni. Vejret på dagen var aldeles strålende. Der blev også indvejet virkeligt flotte fisk. Vindere blev: Ulf Hansen med en gedde på 9,75 kg, der samtidigt vandt Furesøpokalen for relativt største fisk. Peter Bo Hansen med en sandart på 6,70 kg og Dan Ekman med en aborre på 0,540 kg. I deltagernes børns sideløbende konkurrence blev Paola Lenzberg vinder med en gedde på 5,60 kg, mens Sofus Boes blev en flot nummer 2 med en gedde på 4,80 kg, skarpt forfulgt af Alfred Boes med en gedde på 2,60 kg. Grundet ovennævnte ildsvåde i Holte blev den efterfølgende frokost - med kort varsel og stor hjælpsomhed - igen i år indtaget på stationen i Frederiksdal. Stor tak til Fisk & Fri, Hvidovre Sport og Pure Fishing for medsponsorering af de flotte præmier. I 2011 er der anmeldt 71 fisk der vægtmæssigt kvalificerer til medaljer. En del dygtige fiskere har anmeldt flere af samme art, derfor resulterer dette endeligt i 53 anmeldte og godkendte fisk, hvis stolte fangere vil få overrakt medalje for året. Der har ikke været ændringer i bestyrelsens sammensætning i årets løb. Sekretariatet er overgået fra Sussie til en fordeling mellem bestyrelsesmedlemmerne og Hvidovre Sport. Bogholderiet forestås fremdeles ved Jørn Erik Schmidt. Bådprotokollen røgtes i altid venlig og glad stil af Hvidovre Sport. Foreningens stationer er uændrede i antal og beliggenhed. Lystfiskeri-Tidende er i 2011 udkommet i 10 numre og har bragt foreningsmeddelelser og aktuelt stof til vore medlemmer. Året sluttede for Redaktionen og Tidende på side syttentusinde - sekshundrede - seksogtres (17666). I årets løb har der været afholdt grejauktion, generalforsamling med forudgående middag for medlemmer og gæster, 125 års jubilæumsfest, faste medlemsmøder torsdage i Holte (indtil branden), mange arrangementer i vor seniorklub, skallefiskekonkurrence ved Gentofte Sø, samt bestyrelsens bestandigt skarpe overvågning af kvaliteten af vore faciliteter og fiskevande gennem hyppige besøg (fisketure) ved stationerne; samt en befiskning og bespisning ved éen af disse, andespillet for medlemmer og familie samt det årlige inspektørmøde. Glædeligt at se en kraftigt stigende deltagelse i vore mere sociale arrangementer. Bestyrelsen siger tak for godt samarbejde til foreningens inspektører og opsynsmænd, til vor bådprotokol, til foreningens bogholderi og vore revisorer; til vore gode venskabsforeninger og sidst men ikke mindst; til de mange medlemmer der i stort og småt altid har rakt vor forening en hjælpende hånd. Kun med denne fantastiske opbakning formår bestyrelsen at fastholde et veldrevet og højt niveau til glæde for Alle Brave. MANGE TAK. Anno 125. Bestyrelsen 17688

7 Overinspektørens årsberetning for 2011 Året blev præget af to tragiske ulykker. Først drukneulykken på Præstø Fjord, hvor vores inspektør Michael Jørgensen mistede livet kun 44 år gammel, og senere branden i Holte, hvor det 112 år gamle hus og tilhørende skabshus nedbrændte. Det sidste halve år er derfor gået med diverse møder og drøftelser med forsikringsselskabet, myndigheder og entreprenører for genopførelse af nye bygninger. Det ser i skrivende stund ud til, at vi kan starte opførelsen af nye bygninger i marts måned, hvis vejret tillader. Der har i lighed med tidligere år været nogle uskiftninger af inspektører og opsynsmænd, nærmere herom under stationerne. Vi kan glæde os over at stort set alle vore stationer er velfungerende og med tip top materiel, takket være en stor indsats fra vore inspektører, opsynsmænd og mange frivillige. Der er dog til stadighed brug for at flere giver en hjælpende hånd med foreningsarbejdet i de kommende sæsoner. Så jeg skal derfor opfordre så mange medlemmer som muligt til at kontakte mig for at aftale, hvor der kan gives en hånd med. Ventelisterne for bådpladser med motortilladelser i Furesøen ser pr således ud: Frederiksdal aktiv 167,45 Lars Langgaard Iversen 76,85 Bent Danielsen 284,60 Frank Nielsen 51,20 Jacob Røssel 189,80 Mogens Jensen 151,00 Niels Hoffmeyer 294,00 Søren Kjær Nielsen 225,65 Jan Kristoffersen 193,60 Jan Jepsen 297,00 Steen Nordberg 37,75 Skjalm Biba 372,50 Martin Kortnum Silkjær 361,00 Bjørn Salling 338,15 Werner Larsen 160,60 Allan Gantzler 184,00 Henning Juhl Jensen 145,75 Thomas Nolfi Hildebrandt 127,97 Morten Walther Hansen 283,22 Carsten Teddy Nielsen Frederiksdal passiv 362,55 Jens Schjerbeck 155,10 Leif Holmskov Holte aktiv 119,20 Bjarne S. Hansen 403,96 Anders Vernersen 397,90 Søren Tørnquist 316,10 Per L. Pedersen 28,00 Henrik Bahrenscheer 97,20 Rasmus Fleckenstein 217,43 Preben Riis Klausen 350,60 Eric Reib 397,82 Carsten Tørnquist 362,58 Peter Schmidt 36,10 Niels Bendtsen 378,00 Carsten Skadhauge Holte passiv 186,40 Kim Jensen 237,30 Per B. Larsen 430,00 Klaus Aaes Tyvekrogen/Sneglehuset aktiv Steen Bjerre 063,10 Henrik Christiansen Tyvekrogen/Sneglehuset passiv 235,70 Kim Larsen 141,30 Bent Helmer Ansøgning om bådplads med tilhørende motortilladelse skal ske skriftligt til overinspektøren. Motortilladelse kan kun gives til både under 6 meter og med en motoreffekt, der maksimalt kan fremdrive båden med 8 knob. Bemærk at der kun må anvendes 4 takts benzinmotorer på Furesøen

8 Stationerne én for én: Arresø: Stationen er velfungerende og blev ved sæsonstart forsynet med en smal glasfiberjolle af den nye type. Der går rygter om at erhvervsfiskeren igen fanger sandart. Vi håber stadig på et gennembrud med hensyn til motortilladelser. Bagsværd: Stationen har været mere benyttet i denne sæson og der er planlagt en udskiftning af begge både i starten af næste sæson. Der er stadig personer som låner vore både uden forudgående booking. Bavelse: Fiskeriet er fortsat ganske godt og det virker som om gennemsnitsvægten er stigende. Det kan skyldes, at erhvervsfiskeriet på søen er ophørt. Vi har igen modtaget en henstilling om at parkere på den anviste plads ved kirken og ikke ved vejen ind til bådene. Det skal indskærpes at brug af el-motor er forbudt. Brud på denne regel kan medføre, at vi mister fiskeretten for søen. Buresø: Stationen er pænt benyttet, og vi har nu udskiftet begge både til den nye type smalle glasfiberjoller. Der forestår et mindre reparationsarbejde på broen i næste sæson. Vores inspektør Morten Ryhl-Svendsen og opsynsmand Per R. Jensen takkede af ved sæsonafslutning. Esrum: De fastmonterede motorer fungerer vældig godt til glæde og gavn for rigtig mange af vore medlemmer. Vi oplever meget begrænsede problemer med motorerne. Problemer skyldes ofte brugerfejl og manglende indrapportering af defekter. Vi har dog mistet 2 benzintanke i løbet af sæsonen. Det må simpelthen være en forglemmelse fra nogle medlemmer, og vi henstiller til at disse returneres snarrest. Fiskeriet på søen har været rigtig godt med mange store fisk. Steffen Monberg er tiltrådt som medinspektør i Farum: Fortsat en god og velfungerende station, der dog ikke har den store benyttelsesgrad. Fiskebæk: Stationen har kun været forsynet med en båd i denne sæson, men der vil igen være 2 både til disposition fra næste sæson. Pælene blev udskiftet sidste vinter, så nu er det kun mindre vedligeholdsarbejde der forestår. Frederiksdal: Morten Jacobsen Entreprise Inc. forestod reparationsarbejdet af foreningensbroen med et imponerende resultat til følge. Der blev plads til 5 både i den nye afdeling, således at vi i alt har 6 både i anlægget, heraf 2 med fastmonteret motorer. Stationen har været meget benyttet og der har været et rigtig godt geddefiskeri på Furesøen i dette efterår. Gentofte: Der blev indsat 3 smalle glasfiberjoller af den gamle type ved sæsonstart. De er vel modtaget af vore fjerede venner. Gyrstinge: Renovering af havneanlægget blev udført i foråret. Vi valgte en mellemløsning, da det nu er temmelig sikkert, at vandstanden i søen skal sænkes inden for de nærmeste år. Det vil betyde at den nuværende havn bliver tørlagt, og vi dermed må finde en anden løsning for vore både. Haraldsted: Stationen fungerer fint. Der er dog ikke mange der benytter den. Holte: Trods de sørgelige omstændigheder har stationen fungeret igennem hele sæsonen. Både og materiel har som altid fremstået i perfekt stand. Stor tak til vores inspektør for den store indsats og hjælp til mange af vore medlemmer. Lyngby: En velfungerende station der altid fremtræder i perfekt stand. Præstø: Gunner Thor Nielsen er tiltrådt som ny inspektør og kan berette at der igen fanges gedder i fjorden, fortrinsvis i mellemklassen. Sjælsø: Fiskeriet har været fint, specielt i efteråret hvor der er fanget en del aborrer over 1 kg. Vi kunne desværre igen konstatere, at en af bådene blev lånt i ca. 2 måneder, og i samme periode måtte en af de tilbageværende både på værft, da den var sprunget læk

9 Sneglehus: Huset er igen sunket en smule og vil snarrest blive løftet, så vi undgår at der opstår rådskader på det unikke hus. Opsynsmand Just Lindvald har valgt at fratræde. Jørgen Lykke Larsen er ny opsynsmand ved stationen. Søllerød: Der er indkøbt materialer til renoveringen af broen, men der har desværre ikke været tid til opgaven, og projektet er derfor udskudt til næste sæson. Søndersø: En velbesøgt station, der fungerer rigtig godt. Der er forekommet tyvfiskeri på søen ved flere lejligheder og vi håber der gribes ind overfor dette. Tissø: Stationen fungerer fint og der er indsat en ny smal glasfiberjolle. De to øvrige både vil blive ombyttet med nyrenoverede Ejvind joller i næste sæson. Tystrup: Der er etableret en ny flydebro, men på grund af den meget svingende vandstand anbefales det stadig at medbringe waders. Fiskeriet på søen har været rigtig fint og vi arbejder på at få tilladelse til at benytte en vinterbåd på stationen. Tyvekrogen: Diverse mindre renoveringsopgaver er påbegyndt og forventes færdiggjort i næste sæson. Lars Francker er tiltrådt som opsynsmand. Det vi alle drømmer om. Bådene i blødt vand. Lyngbystationen. Foto: Kaj Nielsen nov Udsætninger i 2011 Som nævnt i oktobernummeret har nedenstående søer fået tilført flg. mængder yngel: Ål: Gentofte Sø: 1500 stk. Lyngby Sø: 1500 stk. Søndersø: 5000 stk. Bagsværd Sø: 5000 stk. Gyrstinge Sø: stk. (Ringstederne) Haraldsted Sø: stk. (Ringstederne) Herudover har Esrum Sø modtaget stk. (Ikke i LF regi) Gedde: Gyrstinge Sø: stk. (Ringstederne og LF) Haraldsted Sø: stk. (Ringstederne) Miljøudvalget takker endnu engang alle der bar. Geddeyngel inden udsætning. Foto: Kaj Nielsen

10 Årschampion og medaljer 2011 Navn: Årschampion: Sølvmedalje: Bronzemedalje: Gedde Robert Jensen 191,81 12,200 Jacob Thurmann 394,06 11,600 Morten Just Svendsen 385,2 11,550 Anders Vernersen 403,96 11,300 Lars Schmidt 362,56 10,800 Christian Karlsen 209,61 10,200 Torben Christensen 71,98 9,950 Ulf Hansen 129,9 9,750 Benny Kurt Jensen 174,17 9,750 Marc Remillard 350,3 9,500 Mikael Sterup-Hansen 127,98 9,000 Lars Francker 98,55 8,600 Rasmus Fleckenstein 97,2 8,200 Steffen Monberg 273,2 7,750 Martin Lenzberg 244 7,500 Carlo Poulsen 333,6 7,400 Henrik Bahrenscheer 28 7,400 Mogens Jensen 189,8 7,000 Søren Græsborg 238,3 Finn Holmer 154,2 X 13,600 12,620 Aborre 28 Bent Frøslee Laursen 241,6 1,900 Anders Vernersen 403,96 1,870 Niels Buch Jørgensen 205,8 1,775 Morten Bæk Jensen 189,87 1,750 Torben Christensen 71, 98 1,750 Dan Ekman 80,5 1,710 Ole Chr. Petersen 327 1,710 Jørgen Lykke Larsen 235,2 1,700 Lars Francker 98,55 1,675 Steffen Monberg 273,2 1,650 Jesper W.-Lauesen 412,35 1,630 Per Lien Pedersen 316,1 1,590 Carlo Poulsen 333,6 1,515 Frederik Kock 220,25 1,500 Kaj Nielsen 286 1,475 Anders Boes 47 1,440 Børge Jørgensen 202,75 1,420 Martin Lenzberg 244 1,420 Henrik Specht 367 1,420 Torben Egidiussen 84,7 1,350 Jan Kristoffersen 225,65 1,340 Per B. 237,3 1,340 Mogens Jensen 189,8 1,280 André Weirup 403,9 1,250 Erik Christensen 61,5 1,200 Per Mikkelsen 270,9 Henrik Bahrenscheer X 2,120 1,910 Sandart Signe Boes 47,8 5,000 Peter Bo Hansen 129,37 Brian Jensen 174,15 X 6,700 5,200 Karpe Benjamin Møller 276,25 X 10,000 Suder Benjamin Møller 276,25 X 3,150 ÅL Christian Karlsen 209,61 X 1,

11 Regnskab: Driftresultat For perioden til

12 17694 Regnskab: Balance pr. 31. december 2011 Aktiver

13 Regnskab: Balance pr. 31. december 2011 Passiver I bestyrelsen Frederiksdal d. 31. januar 2012 Anders Vernersen Kaj Nielsen Per B. Larsen Steen Lyngsø Bent Frøslee Laursen Signe Boes Per Ekstrøm Henrik Bahrenscheer Foranstående resultat- og statusopgørelse er revideret i overensstemmelse med foreningens vedtægter 9: Bent Lauge Breiting Renè Letvad Anders Vernersen 17695

14 BK 05/ / /1 s.ann. Fisk&Fri 31/08/05 14:44 Side 1 Magasinet for lystfiskere Danmarks mest læste lystfiskermagasin. Bladet udkommer 10 gange om året. Forsiden 21/04/05 16:10 Side 1 FOCUS PÅ: DE STORE KYST- ØRREDER MARKEDETS BEDSTE VADE- JAKKER SPECIMENTIP: REKORD- STORE KARUSSER PÅ LET GREJ TROLLING: Fisk & Fri er skrevet af nogle af landets mest erfarne lystfiskere. LAKSE- SUCCES PÅ BORNHOLM Nr. 4. Maj Nok. kr DK kr STORT TEMA: MAJGEDDER PÅ KUNSTAGN VARDE Å: ET AF EUROPAS BEDSTE LAKSEVANDE DANMARK RUNDT: HER FANGES På kan du bestille et prøveabonnement, og se de mange spændende tilbud! Du kan også ringe til Fisk & Fri på tlf Seniorgruppen: Ole Hjardemaal, Farum Hovedgade 43 B, 3520 Farum. Telf.: Læs om seniorerne på Det største udvalg... I den største butik... Til den bedste pris... Frederikssundsvej Kbh. NV - Tlf Store Torvegade Rønne - Tlf

15 Foreningsmeddelelser Nye og genindmeldte medlemmer 47,85 Lars Boesgaard Rørholmsvej Hørsholm ,05 Kim Borch Vandtårnsvej Birkerød ,6 Ulrik Helio drosselvej Frederiksberg ,65 Peter Hunderup Berberisvænget Virum ,17 Bo K. Nielsen Bakkebjergvej Vejby ADRESSEÆNDRINGER 222,3 K. Kristiansen Pilevej Fredensborg ,82 Rasmus Oreby Bramslykkev 18, 1 th 2500 Valby UDMELDTE 37,6 Niels Bertelsen Smallegade 37, 3 tv 2000 Frederiksberg C ,1 H. F. Christiansen Toftevang 42-2 tv 2800 Kgs. Lyngby ,75 D. Christophersen Egebjerghuse Ballerup ,4 Flemming Hansen H.C. Ørstedsvej 27, Frederiksberg C ,5 Tom Hoffmeister Humlemarksvej Brøndby ,1 Henrik E. Jensen Plantagevej Birkerød ,73 Leon Heiko Jensen Jagtvej 41, 2 th 2200 København N ,65 Henrik Lauridsen Priorvej 11 2 D 2000 Frederiksberg ,84 Svend Pedersen Broens Kvarter Ballerup 1993 SLETTEDE 17,4 Jørgen Andersen Skovlyvænget Hørsholm Michael A. Bank Norgesgade 20, 3 sal 2300 København S ,2 Niki Christiansen Bakkevej Smørum ,55 Robert Conrad Boserupvej Humlebæk ,8 Morten Egede Kirkeværl.v 35, 3. TV 3500 Værløse Jens L. Gregersen Langelandsv 28, st.th Frederiksberg Thomas Haahr Erimitageparken Kgs Lyngby ,87 Henrik Hansen Bøgevej Hvalsø Dan Kjerulf rosenvej 2, Gentofte ,3 Martin Petersen Kirkebakken Jægerspris ,56 Thomas Rossen Tagensvej tv 2200 København N ,1 Marc Ussingkær Buegangen Ringsted 2010 Deadlines for flg. numre af Lystfiskeri-Tidende April-nummeret 1. marts Maj-nummeret 4. april Juni-nummeret 30. april 17697

16 Id nr.: Stiftet i 1886 Formand: Bent Frøslee Laursen Mellemvang 6, 2970 Hørsholm Telf bedst hverdage kl Næstformand og kasserer: Anders Vernersen Kighusvænget 4, 3400 Hillerød Tlf Sekretær: Per Ekstrøm Højgårdstoften 328, 2630 Tåstrup Telf Overinspektør: Henrik Bahrenscheer Hammersholt Byvej 39, 3400 Hillerød Tlf Mobil: Redaktør og miljøudvalg: Kaj Nielsen Manenvej 13A 3460 Birkerød Telf Bådprotokol: Hvidovre Sport Mandag til fredag 9-17 (kun hverdage) Lørdag 9-14 (kun hverdage) Telf Hjemmeside og web-booking: Åben døgnet rundt Bogholderiet Lystfiskeriforeningen Postbox 87, 3460 Birkerød Anmeldelse af præmiefisk Per B. Larsen Møllebakken 2, 3230 Græsted Telf Reglement og ungdomsudvalg: Martin Lenzberg Telf Bådudvalg mm.: Steen Lyngsø Telf Redaktion mm.: Signe Boes Telf Webmaster: Nicolai Holving Telf Grafisk tilrettelæggelse: Falk og musen Telf Trykkeri: Rosendahls Telf Bibliotek: Midlertidigt lukket. Lystfiskeri-Tidende udgives af Lystfiskeriforeningen. Redaktion: Bestyrelsen ISSN Returadresse: Lystfiskeriforeningen, Postbox 87, 3460 Birkerød

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang Marts 214 Nr. 1226 126. Årgang 1835 Savagear Hoodie På lager igen Spar 5% Vejl: 499,- Aquanaut 2-delt flydedragt Small til XXXL Vejl: 2499,- Nu kun 1799,- Nu kun 249,- Abu Garcia Rælings Grejspand Vejl:

Læs mere

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang September 2012 Nr. 1211 124. Årgang 17763 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl. 6.999,- International 30VSX...Vejl.

Læs mere

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Det er forår, bøgen springer ud, og bådene er rengjorte og klar til en ny sæson. Og så runder Lystfiskeri-Tidende i øvrigt side 16000! Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

April 2007. Nr. 1157 119. Årgang 16827

April 2007. Nr. 1157 119. Årgang 16827 April 2007 Nr. 1157 119. Årgang 16827 16828 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 121. fiskeår. Nr. 1157 Marts 2007 119. Årgang Ferie... 16829 LF i 1914... 16830 You drop it - you buy it... 16832

Læs mere

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8.

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. PRAMBROEN Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. Medlemsblad for Køge Sportsfiskerforening December 2010-40. Årgang, Nr. 4 Køge Sportsfiskerforening

Læs mere

Nr. 3 September 2011 24 årg.

Nr. 3 September 2011 24 årg. Nr. 3 September 2011 24 årg. Forside: Martin Mortensen med en havørred på 4,3 kg. fanget på Tissø Se og læs mere side 18. REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk FLADFISKETUREN 2006 Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 3 december 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG

2 - JUN 2013 70 ÅRGANG 2 - JUN 2013 70 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGER Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 rk17@webspeed.dk 2670 Greve Strand Tlf. 2235 1392 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN Formand:

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING INDHOLD: Medlemsundersøgelsen 2013 Ekstraordinær Generalforsamling Børn under 10 år må fiske gratis i KS vande Regnbuer

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Medlemsblad Nr. 4 2005 10. Årgang oktober - november. Dagsorden

Medlemsblad Nr. 4 2005 10. Årgang oktober - november. Dagsorden Afsender: Vejle Sportsfiskerforening Kasserer: Leo Mikkelsen Ny Grejsdalsvej 18. C A Medlemsblad Nr. 4 2005 10. Årgang oktober - november Indkaldelse til Vejle Sportsfiskerforenings 80. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nr. 3 September 2010 23 årg.

Nr. 3 September 2010 23 årg. Nr. 3 September 2010 23 årg. Forside: Jes Hansen med kongelaks på 23 kg. fanget i Alaska Se mere i artiklen på side 30. 2 REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Klik her og læs pdf-info

Klik her og læs pdf-info Klik her og læs pdf-info 4SXIFLTLYTWXIFLITLRFWYXMFW[N *SM SIXPFXYJPZWXZXRJI-JSWNP2TWYJSXJS )JWJWK QJINLJUQFIXJWYNQGFLJ 4SXIFLI RFOJWIJWM SIXPZWXZXRJI -JSWNP2TWYJSXJS8P^SIINLFYGTTPJJSUQFIX.SIJSIJWJWMJQYZIXTQLYh,VWDUWHQDIPDUWVNRPPHUDOOHGHVS

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

1 Februar 2007 64. Årgang

1 Februar 2007 64. Årgang 1 Februar 2007 64. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christiansen Vedbyholm

Læs mere

Holbæk Bådelaug Formand

Holbæk Bådelaug Formand Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 22 46 42 26 frederiksenper@hotmail.com Kasserer Torben Storm Hansen 40 93 46 09 t.storm-hansen@youmail.dk Landpladsudvalget Dennis Iversen 24 69 30 99 dei@topdanmark.dk

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

www.hundested-marineforening.dk

www.hundested-marineforening.dk Nr.2 April 2014 33. årg. www.hundested-marineforening.dk MEDLEMSBLAD FOR HUNDESTED MARINEFORENING Havnegade 8-3390 Hundested Tlf. 47 93 88 36 www.hundested-marineforening.dk/ Redaktør Hans Jørgen Hansen

Læs mere

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2005 Skanderborg Roklub Fortællinger fra 75 år på søen og ved byen Jubilæum og standerhejsning den 19. marts SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang

Hornbæk Idrætsforening HORNBÆK MENIGHEDSRÅD. Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Stiftet 9. april 1908 Nr. 2 Marts 2005 30. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen, tlf.: 49 70 11 03 Løvvænget

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

1 1 0 0 1 1.. Å Å R R G G A A N N G G 2 - - 2011 NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010

1 1 0 0 1 1.. Å Å R R G G A A N N G G 2 - - 2011 NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL NR. 1 - FEBRUAR / MARTS / APRIL Kastellet 2010 101. ÅRGANG - 2011 - NR. NR. 1-1 FEBRUAR - FEBRUAR / MARTS / MARTS / APRIL / APRIL Kastellet 2010 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er

Læs mere