Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer"

Transkript

1 Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Marts 2011

2 Kære medlemmer Her er en informationsskrivelse til medlemmerne. Indholdet er fordelt på følgende punkter: 1. Velkommen 2. Nekrolog 3. Information 4. Referat fra MOG Generalforsamlingen 5. Foreningens regnskab 6. Bestyrelsen 7. Foreningens hjemmeside 8. Orientering fra LS 9. Næste generalforsamling i MOG 1. Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, et stykke inde i det nye år, ønske alle velkommen til et nyt år. Vi vil samtidig orientere om, hvilke sager vi har beskæftiget os med, i det år der er gået, samt hvilke emner der vil blive arbejdet med, i det nye år. Vi håber at denne informationsskrivelse også vil inspirere vores medlemmer til at møde op ved årets generalforsamling, hvor datoen vil blive en søndag i august måned. Med mange hilsner og ønsket om et godt nytår fra Bestyrelsen i MOG

3 2. Nekrolog Vores æresmedlem i foreningen Svend Bjørneboe, er afgået ved døden, den 11. februar 2011, efter kort tids sygdom. Svend Bjørneboe, har været medlem af MOG fra starten og har altid har været et aktivt medlem. Desuden var han foreningens eneste æresmedlem. Selv i sin høje alder, han blev 92 år, deltog han altid i generalforsamlingen og i foreningens arbejde, sidst i forbindelse med foreningens 65 års dag, hvor han var medforfatter til indlægget om foreningen i Liselejemagasinet. Svend Bjørneboe undlod aldrig at komme med indlæg i debatten. Vi kommer til at savne ham. Ære være hans minde. 3. Information Information til foreningens medlemmer For at kunne give en udvidet, og hurtig, information til foreningens medlemmer, vil vi gerne kunne meddele os per . Hvis du vil tilslutte dig denne ordning, så send en mail med navn, adresse og evt. medlemsnummer (se i adressefeltet på følgebrevet) til: Cykelstier på Nyvej Resultatet om bedre trafiksikkerhed på Nyvej, er nedslående. Der er fra kommunens side ikke taget skridt til en bedre sikkerhed for cyklisterne. Foreningen vil fortsat have fokus på dette problemet. Affaldsordningen Affaldsordningen er trådt i kraft og der arbejdes for at tømning af skraldespande bliver 1 gang om ugen i sommermånederne. Yderligere oplysninger kan ses på kommunens hjemmeside Adgang til skraldespande og deres placering blev drøftet på et møde i forbindelse med delegeretmødet i Landliggersammenslutningen, hvor repræsentanter fra kommunen deltog, referat fra dette møde, kan læses under orientering fra landliggersammenslutningen.

4 Storskraldsordningen Storskraldsordningen bliver bevaret, men dato for de enkelte områder kan ikke oplyses på nuværende tidspunkt, men vil fremgå af foreningens hjemmeside (www.melby-grund.dk) så snart vi har informationen. 4. Referat fra MOG Generalforsamlingen Referat: Generalforsamling søndag den 8. august 2010 Afholdt på restaurant Papillon i Liseleje. Generalforsamlingen, hvortil 15 medlemmer var mødt frem, startede kl Formanden bød velkommen til den 65. generalforsamling i foreningen 0. Valg af dirigent Formanden foreslog Hans Buur. Denne blev valgt, og konstaterede, at indkaldelsen var lovligt varslet og indeholdt de punkter, der er foreskrevet i vedtægterne. 1. Formandens beretning. Medlemstal Medlemstallet i foreningen er samme niveau som sidste år, - lige knapt 200 medlemmer. Kassereren har p.t. noteret 195 betalende. Formanden konstaterede, at der på det seneste synes at være en lille tilgang af nye medlemmer. MOG s historie Foreningens første navn var: De samvirkende grundejerforeninger i Melby kommune. Melby Områdets Grundejerforening blev stiftet søndag den 5. august 1945 kl på Liseleje Strandhotel. Første ordinære generalforsamling blev afholdt den 4. august 1946 kl på Liseleje Strandhotel. I 1950 ændredes foreningens navn til Melby Kommunes Grundejerforening. I 1969 blev Melby Kommune inddraget under Frederiksværk kommune. Nu ændredes foreningens struktur sig radikalt og der måtte søges samarbejde med et større antal grundejerforeninger, der resulterede i dannelsen af Fællesforeningen af Asserbo egnens grundejerforeninger 1974 ændredes foreningens navn til Melby-Områdets Grundejerforening. Det blev nævnt at Eliasen, var med ved stiftelsen af foreningen og Bjørneboe har været med fra 1970 erne.

5 Sager Indsatsen har været rettet mod de løbende sager. Vandløb og grøfter I forbindelse med afholdelse af møde vedr. rettigheder og ansvar i tilknytning til åbne og rørlagte vandløb, grøfter, dræn og kloakledninger, har der været afholdt et møde, torsdag den 10. juni fra kl til i rådhussalen, Rådhuspladsen 1. Det fremgik af dette møde, at det er ejerens pligt at vedligeholde grøfterne. Landliggersammenslutningen Landliggersammenslutningen har fået ny formand, Kirsten Meleschko Formanden er medlem af Landliggersammenslutningens bestyrelse, hvilket giver indblik i hvad der generelt er af sager i kommunen. Affaldsordningen Har du ikke fået tømt din skraldespand, eller har du spørgsmål om dagrenovation? De nye affaldsbeholdere tages i brug fra og med uge 15. Nu er det lige op over at dit nye affaldssystem skal tages i brug. For borgere med det gamle trådstativ betyder det, at der ikke bliver sat en ny pose i affaldsstativet i forbindelse med afhentningen i uge 15, nærmere bestemt dagene den 12. april april Derfor skal du begynde at anvende de nye affaldsbeholdere den dag du ikke længere har en pose i dit stativ. Og HUSK: Det gamle stativ kan f.eks. anvendes til at samle metaldåser, hvis du sætter en klar plastsæk i, er det nemt at tage den med til genbrugsstationen. Ring til kundeservice på telefonnummer eller mail til Kundeservice kan svare på alle spørgsmål om dagrenovation, og har åbent mandag - torsdag kl og fredag kl Kommentarer til affaldsordning: Det lyder godt alt sammen godt, men tømning hver 14. dag i sommerperioden er ikke tilfredsstillende, beholderen bliver overfyldt og kommer til lugte og tiltrække fluer mm. Der kan være sundhedsfarligt, ikke mindst for skraldemanden der skal tømme beholderen. Vi vil stille krav om at der i sommertiden bliver tømt én gang om ugen. Yderligere bemærkninger der blev fremført vedr. affaldsordningen var: Alle betaler for 32 tømninger pr. år, med ny ordning samme betaling for 26 tømninger, der må være sparet på kørsel og mandskab. Når en beholder er tømt af skraldemanden, bliver den ikke sat på plads. Helårsområdet har flere spande til separation af affald og oplever ikke overfyldt container til husholdningsaffald. Formanden vil tage emnet med på Landliggersammenslutningens delegeretmøde.

6 MOG s synlighed Foreningens har igen i 2010 haft en annonce i Liseleje Magasinet, fulgt op af en artikel om MOG i 65 år, artiklen er forfattet med hjælp fra vores mangeårige æresmedlem Svend Bjørneboe Det skal blot nævnes at det ikke er alle der får Liselejemagasinet, hvilket er utilfredsstillende. Foreningens hjemmeside har haft mere end 300 besøg, fra hjemmesidens start. Hjemmesiden har link til: Landliggersammenslutningen Liseleje Erhvervsforeningen Liseleje Borgerforening Kommunen Avisen Dansk Natur Skoven Noget om vand Side med emner vedr. vandværker og kystbeskyttelse Skovlegepladsen Vi siger tillykke med den nye skovlegeplads og en stor ros til skoven, erhvervsforeningen og Liseleje borgerforening, for det store arbejde. En spændende legeplads der er et besøg værd. Benzintank ved købmand Bahr Der har været henvendelse vedr. opførelse af benzintank ved købmand Bahr, formanden gav udtryk for at en benzintank er en god ide. Placeringen skal være så tæt ved vejen som muligt uden at være til gene for sommerhusbeboerne i området. Et forslag er en placering på området til venstre for bageren. Bestyrelsen vil holde øje med planerne på dette område. Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget 2. Regnskab Kassereren fremlagde regnskabet med følgende bemærkninger: Abonnement på Frederiksværk ugeblad, er skåret ned til eet eksemplar som til tilgår kassereren, årsagen er at prisen er blevet for høj. Til gengæld skal kassereren læse avisen og orientere resten af bestyrelsen.

7 Regnskabet ser meget fint ud og i anledning af jubilæet gav formanden, med tilladelse fra kassereren en lille en. Regnskabet blev godkendt 3. Vedtagelse af årskontingent for det følgende regnskabsår Bestyrelsen indstillede, at kontingentet fortsat skulle være på 100 kr. om året. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer Formanden oplyste, at flg. bestyrelsesmedlemmer var på valg i år: Marianne Müller Jørgen Damm Thorsten Kruse Marianne Müller og Jørgen Damm Var villige til at modtage genvalg. Generalforsamlingen valgte de to nævnte medlemmer til at sidde i bestyrelsen de næste 2 år. Thosten Kruse udtræder af bestyrelsen og foreningen, på grund af salg af sommerhus. Thorsten kunne desværre ikke være tilstede, bestyrelsen sender en hilsen og en tak for det store arbejde i foreningen. Der blev ikke valgt en afløser for Thorsen og bestyrelsen vil fremover være på 4 medlemmer. 5. Valg af 2 revisorer Formanden indstillede at Klaus Jørgensen og Inga Andersen til valget som revisorer. Klaus Jørgensen og Inga Andersen var villig til genvalg. Denne indstilling blev tiltrådt af generalforsamlingen 6. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen 7. Eventuelt Der blev ikke fremlagt emner til drøftelse/orientering. Dirigenten erklærede Generalforsamlingen for sluttet kl. 11:30 / Referat ved Marianne Müller & Lili Hesselberg

8 5. Foreningens regnskab

9 6. Bestyrelsen På et efterfølgende møde i den nye bestyrelse blev de enkelte poster fordelt således: Formand Jørgen Damm Pedersen Hegnstoften Tåstrup Tlf.: Sommerhus: Jens Simonsensvej Liseleje Kasserer Poul Nielsen Brunevang 29, II. th Rødovre Tlf.: Sommerhus: Lars Holmsvej Frederiksværk Bestyrelsesmedlem Lili Inge Hesselberg Bakkebøllevej Vordingborg Tlf.: Sommerhus: Ved Diget Frederiksværk Bestyrelsesmedlem Marianne Müller Rothesgade København Ø Tlf: Sommerhus: Sandtornsvej Frederiksværk 7. Foreningens hjemmeside Foreningens hjemmeside har nu i drift et stykke tid og vil løbende blive opdateret. Hjemmesiden indeholder foreningens historie, de nye vedtægter, information til medlemmerne, samt dato og tid for afholdelse af generalforsamlingen i Der vil løbende ligge nye informationer fra bestyrelsen. Siden har på nuværende tidspunkt haft 310 besøgende. På hjemmesiden er der også link til: Landliggersammenslutningen Kommunen Frederiksværk avis DN s lokalafdeling Skoven Vandværkerne Hjemmesiden har adressen Foreningens mail adresse er:

10 8. Orientering fra LS Referat fra indledende møde vedr. affaldsordningen i Halsnæs Kommune afholdt før delegeretmødet. Som indledere ved årets delegeretmøde i Landliggersammenslutningen, var inviteret Jens Peter Nørgaard og Per Hauge miljøkonsulenter fra Halsnæs Kommunale Forsyningsselskab A/S. De var blevet bedt om at redegøre for den nye affaldsordning og de problemstillinger der er forbundet med den. Samt at svarer på spørgsmål fra grundejer-foreningerne. Kirsten Meleschko, formand, bød alle velkomne og forklarede om den nye teknik, der vil blive brugt både af JPN og PH samt af FU. Per Hauge som også var indleder ved sidste års delegeretmøde, roste os for, at vi dengang kom med gode indlæg som også var blevet brugt efterfølgende. Jens Peter Nørgaard forklarer om starten af den nye affaldsordning. Der var mange skibe, der skulle sejle sammen: skraldemændene, borgerne, adgangsveje og Arbejdstilsynet, som ikke var knivskarpe i deres skriftlige materiale. Hvad kunne f.eks. gå ind under og lignende? Jens Peter Nørgaard har for nylig haft møde med Arbejdstilsynet, da det har vist sig nødvendigt at se på forholdene vedrørende affaldscontainernes placering og befæstning hos borgerne. På skærmen blev vist flere forskellige billede eksempler fra borgernes indkørsler, befæstning og affaldsspandenes placering. Befæstning/underlag: Perlesten og skærver er flotte, men seje at køre affaldsspandene frem og tilbage i. Disse sten skal have en omgang med en meget stor tromle eller pladevibrator for at kunne accepteres. Strandsten er endnu værre, men de er for øvrigt ulovlige at samle op og tage med hjem. Græsunderlag skal uanset vejrlig være fast og ensartet jævnt uden knolde. Adgangsmulig-heden til affaldsspanden, skal have mindst 1 m fri bredde og 2,2 m fri højde. En stigning på højst 10 % og ingen trapper eller kanter. En eventuel låge skal kunne stå åbne. Der blev fremvist en, billig men effektiv, græsarmeringsplade til brug for f.eks. en sti hen til affaldsspanden. Det grønne look kan bibeholdes og man sikre en jævn kørevej. Kan muligvis fås i Jem og Fix. Det er ikke primadonnanykker fra skraldemændenes side, når der skal være en jævn befæstning. Jens Peter Nørgaard havde prøvet at trække/skubbe spandene, på de viste eksempler, og der oplevet hvilke gener det kan give skraldemændene i håndled, albue, skulder og nakke samt ryg. En skraldemand flytter ca affaldsspande om ugen.

11 Afstand til affaldsspanden: Som hovedregel må affaldsspanden ikke stå længere inde end 10 m. Et sted stod skraldespanden længere inde end de 10 m og da det var en privatvej, måtte skraldebilen ikke køre ind og hente den pga. bilens vægt, men her gav beboeren tilladelse til det. Aftalen om højst 10 m ind til affaldsspanden, er fremkommet som et kompromis mellem politikere og fagforening/tillidsmand, som havde foreslået 5 m. Men da mange spande står ude ved vejen, accepterede man de 10 m. Meddelelsessedler fra skraldemænd til kommunen og borgerne: Jens Peter Nørgaard forklarede, at der var forsinkelse på de meddelelsessedler som skraldemændene skal bruge som tilbagemelding til både kommune og relevante borger, ved fejl. Arbejdstilsynet: Arbejdstilsynet har netop afleveret en rapport, som nu vil blive gennemarbejdet. Indtil dette er sket, er der ingen ændringer i nuværende affaldssystem. Derefter, kan der blive tale om at udfærdige en folder, til uddeling til de borgere, der skal ændre deres adgangsvej til affaldsbeholderen. Udsivning fra skraldebilen: Flere påtalte dette. Man er godt klar over det ikke er olie, men hvad er det så? Svaret er Perqulat fra affaldet. Det må ikke sive ud og det skal meldes til kommunen hvis det efter påtale herfra sker igen. Beskæring: Er der grene/buske i vejen for skraldebilens fremfærd, kan man risikere, at der ikke køres ned af vejen. Det er kun den første grundejer på vejen der får en meddelelse på sin affaldsspand om problemet. Vi anmoder derfor om, at alle på vejen får besked, da vi ellers risikerer ikke at få beskeden videregivet hele vejen ned, og der bliver gjort noget ved problemet. Det går, af sparehensyn, ikke så hurtigt som tidligere at få kommunen til at tage affære, så grundejerforeningerne må i den akutte situation selv sørge for miseren. Tømningsfrekvensen: Der bliver nok ikke lavet om på dette lige med det første. Ved for lidt plads i spanden kan man for 25 kr. købe en skraldesæk af papir på Genbrugspladsen. En GF oplyste, at skraldespanden nærmest fungerer som en solfanger der opvarmer affaldet med tilhørende lugt. Et forslag om en plasticpose i spanden, som tillukkes efter 1. uges forløb, kan ikke tillades før der findes frem til en bio nedbrydende materiale. En container til dagrenovation på Genbrugspladsen kan slet ikke komme på tale. Herefter afsluttes debatten med tak til Jens Peter Nørgaard og Per Hauge for deres deltagelse. Ref. Margit Larsen

12 Referat fra Delegeretmøde lørdag d. 9. oktober 2010 på Eventyrkroen. Fremmødte: 20 i alt fordelt på 14 grundejerforeninger. 1.Valg af dirigent. FU foreslår Hans Buur, som blev valgt 2. Beretning v/ formanden Kirsten Meleschko. Kopi af beretningen sendes ud til alle formænd sammen med referatet fra delegeretmødet, men blev også udleveret på mødet. Forretningsudvalgets beretning for perioden 17. oktober 2009 til 8. oktober 2010 Landliggersammenslutningen tæller i dag 40 foreninger med i alt medlemmer. Siden sidste delegeretmøde har 1 grundejerforening meldt sig ud og en har meldt sig ind igen. Ingen foreninger er i kontingentrestance. Forretningsudvalget. I forretningsudvalget er opgaverne fordelt på følgende måde. Kirsten Meleschko er formand, og den der primært har kontakt til medlemsforeningerne og Halsnæs Kommune. Egon Pedersen er næstformand og den der holder os opdateret med information om Kommunen Peer Martin Larsen er kasserer Jørgen Damm Pedersen tager sig af medlemslisterne og hjemmesiden OAK Nielsen er sammenslutningens repræsentant i Grønt Råd Margit Larsen er sekretær Forretningsudvalget har afholdt fire møder, et i Liseleje de øvrige i Hørsholm. På sidste års delegeretmøde blev der henstillet til FU, at sætte tæring efter næring, hvorfor vi besluttede at ændre på kørselsgodtgørelsen, således, at den nu er efter statens lave takst. Derudover er møderne flyttet til Hørsholm, hvilket har betydet en nedgang i kørte km. Fortærings udgiften er ligeledes nedsat og der betales ikke for lån af lokale. Nedgang i udgifter til mødeafholdelse vil først rigtig slå igennem i regnskabet, ved næste års regnskabsaflæggelse, idet vi jo i dette regnskabsår, har mødeudgifter for tre møder for perioden marts til september Som noget nyt, er vi overgået til netbank og har samlet vore bankforretninger i én bank. Sidste år lovede vi, at der i opstilling af budgettet ville blive flere kolonner således at man også kan se forrige års budget. Desværre lever vi ikke op til denne aftale i det udsendte materiale til dette delegeretmøde. Men vil råde bod på det ved fremlæggelsen af regnskab og budget. Opgaver som forretningsudvalget har beskæftiget sig med i det forløbne år. hastighedsdæmpende foranstaltninger på private fællesveje etablering af jordvold afbrænding af haveaffald

13 På sidste års delegeretmøde var der ønske om, at vi undersøgte hvilke retningslinjer der er vedrørende vejcikane/ hastighedsbekæmpende foranstaltninger. Derudover har vi, med baggrund i de mange forskelligartede volde der skyder op rundt om i sommerhusområderne, været i kontakt med kommunen om ovennævnte. Tilbagemeldingen fra kommunen vedr. retningslinjer og ansøgning, om disse to emner, er lagt ind på sammenslutningens hjemmeside. Afbrænding af haveaffald er jo overordnet ikke længere tilladt, hvorfor vi også har lagt denne orientering, med links til Halsnaes.dk, ind på vores hjemmeside. Oversvømmelser i sommerhusområder ved store nedbørsmængder Som vi orienterede om ved sidste års delegeretmøde, blev der på baggrund af en grundejer-forening og Landliggersammenslutningens henvendelse til kommunen aftalt at afholde et informationsmøde vedrørende rettigheder, pligter og ansvar i tilknytning til åbne og rørlagte vandløb, grøfter, kanaler, dræn og kloakledninger. Mødet blev afholdt 10. juni 2010 i rådhussalen. Fra kommunen deltog Miljø- og teknikchef Rasmus Wiuff og Natur- og vandløbsmedarbejder Bent Larsen. Derudover er vi i gang med at undersøge, hvor i sommerhusområderne der er kommunale grøfter. Den nye renovationsordning Ligeledes med baggrund i henvendelser fra grundejerforeninger som har rejst nogle problemstillinger vedrørende den nye renovationsordning, har forretningsudvalget henvendt sig til, Halsnæs kommunale forsyning S/A, afdelingen for renovation og spildevand og fået aftalt, at Per Hauge og eventuelt afdelingschef Finn Ellegaard deltager som indledere ved dette års delegeret-møde. Lokalplaner Cykelsti og fortov på Nyvej De bløde trafikanters vilkår på Nyvej, blev der lavet en rapport om i Disse vilkår har ikke ændret sig, hvorfor vi har ønsket at tage denne gamle sag op igen. Sagen er nævnt overfor Miljø- og teknikchef Rasmus Wiuff som også kort refererede til den på mødet i juni. Kommunen fattes penge, hvorfor det ikke er denne opgave, der står øverst på listen til at blive løst. Forretningsudvalget har, med vores repræsentant i Grønt Råd, rejst begge disse temaer i rådet. Ønskes der en uddybning af ovenstående, er man velkommen til at kontakte O A K Nielsen. Melbylejren Fra forretningsudvalget deltog to medlemmer i det første indledende møde om Melby lejrens fremtidige anvendelse. Vi er ikke med i den nedsatte arbejdsgruppen men følger sagen fra sidelinjen. Efter beretningen var der diskussion: Nyvej: Lisevang 73 v/michael Sponholtz efterlyser en statistik over ulykker på Nyvej, hvor han er helt enig i at der køres for stærkt og oven i købet overhales. Det samme problem har han på Albr. Jensensvej i sit område, men der har der ingen ulykker været. Hans Buur oplyser, at han kun kender til ét alvorligt ulykkestilfælde og det var ved udkørs-len til Helsingevej. Egesvinget v/niels Lorenzen forespørger hvor langt nye lokalplaner er kommet?

14 O.A.K. svarer at kommunen ikke har forholdt sig til Landliggersammenslutningens fremsendte paradigme. Kommunen er i gang med lokalplaner ned langs Roskilde fjord. Derefter kommer hans eget område på tale (Kregme). Der er som sagt pengemangel, men de er på vej. Fyrrelunden v/ole Ryttersgaard påtaler, at Tollerupvejen er ude i lige så store trafikale problemer som Nyvej er, så her må kommunen også i gang. Melbylejren: Topstien/Topsvinget v/børge Rasmussen oplyser, at Melbylejrens almene udvikling er ude i høring. Skoven og Forsvaret har været og er stadig meget med inde i forløbet. EU-kassen vil langt hen ad vejen stå for det økonomiske. Forretningsudvalgets beretning blev herefter taget til efterretning og godkendelse. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt forslag om decharge (vedlagt) ved kasserer Peer Martin Larsen. De på sidste delegeretmøde ønskede ekstra kolonner fra tidligere budgetter var ikke vedlagt, men vil blev vist på skærmen. Regnskabet er revideret og underskrevet af revisor Henry Chabert. Der opstår en mindre misforståelse om 2 punkter med en betydelig overskridelse af det fastlagte budget, men det slås fast, at overskridelsen i punktet EDB-udstyr skyldes køb af en computer og printer til den nye formand indgår her, og overskridelsen i punktet Kontor-hold skyldes udfærdigelse af de tidligere reviderede Vedtægter. Herefter godkendes regnskabet. 4. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag indsendt. 5. Valg af medlemmer til forretningsudvalget Egon Pedersen og Peer Martin Larsen er på valg og villige til genvalg. De vælges for to år. Ingen melder sig til de 2 vakante pladser i FU. 6. Valg af sammenslutningens formand, som skal være medlem af FU. Kirsten Meleschko blev genvalgt som formand. 7. Valg af 3 suppleanter til FU. Michael Sponholtz meldte sig, men kan pga. sin akutte arbejdsmæssige situation ikke træde ind som fuldgyldigt medlem af FU lige nu. Dette accepteres og han vælges som suppleant. 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Henry Chabert, er villig til genvalg og vælges for et år. 9. Forslag til budget samt fastlæggelse af kontingent for regnskabsår (vedlagt). De sammenlignelige kolonner vises også. Budgettet er lagt ud fra et kontingent på 15 kr. pr. medlem. Kontingentet blev vedtaget på sidste års delegeretmøde. Diskussion: Ole Ryttersgaard GF Fyrrelunden, beder om en forklaring på, hvorfor punktet kontorhold, er sat til så stort et beløb som kr. Han mener kr. er mere rimeligt. FU indrømmer, at her er der skudt for højt, og foreslår derfor beløbet sat til kr Dette accepteres.

15 Anette Stæhr Arrenæs, forespørger om ikke vi er indstillet på, at gå over til udsendelser på mail og derved spare frimærker. Jørgen Damm Pedersen FU oplyser, at det vil vi meget gerne, men vi har kun mailadresser på 26 foreninger. Vi ser hen til, at de sidste foreninger fremsender deres mailadresse. Efter ovennævnte rettelse på punktet kontorhold bliver regnskabet godkendt. Jørgen Damm Pedersen oplyser endvidere, at der ikke vil blive sendt girokort ud mere, men kontingentindbetalingen skal ske ved bankoverførsel, hvor det er vigtigt at anføre grundejerforeningens navn i den dertil indrettede rubrik. Eventuelt: Niels Lorenzen GF Egesvinget, spørger hvor mange grundejerforeninger der lige p.t. er medlemmer af LSH. Kirsten Meleschko svarer, at én GF har meldt sig ud og én GF har meldt sig ind igen. Der er stadig 40 foreninger tilmeldt. Michael Sponhonholtz GF Lisevang 73, spørger, hvor mange sommerhusgrundejer-foreninger der egentlig er mulighed for? Det ved vi faktisk ikke, men det højeste antal der har været af medlemsforeninger er, 61 i den tidligere Frederiksværk kommune. Efter kommunesammenlægningen har FU været interesseret i at få sommerhusgrundejerforeningerne i Hundested med i Landliggersammenslutningen. Vi har kendskab til 4 foreninger, hvoraf én er medlem. I Hundested, er områderne meget mere infiltreret med helårsbeboelse end i Frederiksværk. Desværre har det ikke været muligt at hente hjælp i Halsnæs kommune, da de ikke har en fortegnelse over alle grundejerforeninger. Børge Rasmussen fra Topstien/Topsvinget, orienterede om Liseleje Havn. Trods alle genvordigheder og afslag, arbejder den nuværende bestyrelse, med en ny formand, ufortrødent videre. Formanden Kirsten Meleschko takkede dirigenten Hans Buur og de fremmødte for god ro og orden og gentog ønsket om, at alle kontakter FU ved diverse problemer. Er de almen gyldige, vil vi tage sagen op. Referent: Margit Larsen Dirigent: Hans Buur

16 8. Næste generalforsamling i MOG Bestyrelsen vil forsøge at placere fremtidige generalforsamlinger i nærheden af den dato, hvor foreningen blev stiftet. Melby Områdets Grundejerforening blev stiftet søndag den 5. august 1945 kl på Liseleje Strandhotel. Generalforsamlingen i 2011 afholdes søndag den 31. juli kl på Restaurant Le Papillon Liselejevej 64 Liseleje VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG/JER, SÅ KIK INDENFOR

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Hjertestarter På forårets generalforsamling blev der fra medlemmerne forespurgt om en hjertestarter. Vi måtte fra bestyrelsen melde pas, men til alt held var

Læs mere

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde

REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde Grundejerforeningen Stoense Havn REFERAT af ordinær generalforsamling lørdag den 18. april 2015, kl. 14:00 i Nordlangelandshallen, Snødevej 140B, Snøde 1. Velkomst og Valg af dirigent Formand Flemming

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere