Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer"

Transkript

1 Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Marts 2011

2 Kære medlemmer Her er en informationsskrivelse til medlemmerne. Indholdet er fordelt på følgende punkter: 1. Velkommen 2. Nekrolog 3. Information 4. Referat fra MOG Generalforsamlingen 5. Foreningens regnskab 6. Bestyrelsen 7. Foreningens hjemmeside 8. Orientering fra LS 9. Næste generalforsamling i MOG 1. Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, et stykke inde i det nye år, ønske alle velkommen til et nyt år. Vi vil samtidig orientere om, hvilke sager vi har beskæftiget os med, i det år der er gået, samt hvilke emner der vil blive arbejdet med, i det nye år. Vi håber at denne informationsskrivelse også vil inspirere vores medlemmer til at møde op ved årets generalforsamling, hvor datoen vil blive en søndag i august måned. Med mange hilsner og ønsket om et godt nytår fra Bestyrelsen i MOG

3 2. Nekrolog Vores æresmedlem i foreningen Svend Bjørneboe, er afgået ved døden, den 11. februar 2011, efter kort tids sygdom. Svend Bjørneboe, har været medlem af MOG fra starten og har altid har været et aktivt medlem. Desuden var han foreningens eneste æresmedlem. Selv i sin høje alder, han blev 92 år, deltog han altid i generalforsamlingen og i foreningens arbejde, sidst i forbindelse med foreningens 65 års dag, hvor han var medforfatter til indlægget om foreningen i Liselejemagasinet. Svend Bjørneboe undlod aldrig at komme med indlæg i debatten. Vi kommer til at savne ham. Ære være hans minde. 3. Information Information til foreningens medlemmer For at kunne give en udvidet, og hurtig, information til foreningens medlemmer, vil vi gerne kunne meddele os per . Hvis du vil tilslutte dig denne ordning, så send en mail med navn, adresse og evt. medlemsnummer (se i adressefeltet på følgebrevet) til: Cykelstier på Nyvej Resultatet om bedre trafiksikkerhed på Nyvej, er nedslående. Der er fra kommunens side ikke taget skridt til en bedre sikkerhed for cyklisterne. Foreningen vil fortsat have fokus på dette problemet. Affaldsordningen Affaldsordningen er trådt i kraft og der arbejdes for at tømning af skraldespande bliver 1 gang om ugen i sommermånederne. Yderligere oplysninger kan ses på kommunens hjemmeside Adgang til skraldespande og deres placering blev drøftet på et møde i forbindelse med delegeretmødet i Landliggersammenslutningen, hvor repræsentanter fra kommunen deltog, referat fra dette møde, kan læses under orientering fra landliggersammenslutningen.

4 Storskraldsordningen Storskraldsordningen bliver bevaret, men dato for de enkelte områder kan ikke oplyses på nuværende tidspunkt, men vil fremgå af foreningens hjemmeside (www.melby-grund.dk) så snart vi har informationen. 4. Referat fra MOG Generalforsamlingen Referat: Generalforsamling søndag den 8. august 2010 Afholdt på restaurant Papillon i Liseleje. Generalforsamlingen, hvortil 15 medlemmer var mødt frem, startede kl Formanden bød velkommen til den 65. generalforsamling i foreningen 0. Valg af dirigent Formanden foreslog Hans Buur. Denne blev valgt, og konstaterede, at indkaldelsen var lovligt varslet og indeholdt de punkter, der er foreskrevet i vedtægterne. 1. Formandens beretning. Medlemstal Medlemstallet i foreningen er samme niveau som sidste år, - lige knapt 200 medlemmer. Kassereren har p.t. noteret 195 betalende. Formanden konstaterede, at der på det seneste synes at være en lille tilgang af nye medlemmer. MOG s historie Foreningens første navn var: De samvirkende grundejerforeninger i Melby kommune. Melby Områdets Grundejerforening blev stiftet søndag den 5. august 1945 kl på Liseleje Strandhotel. Første ordinære generalforsamling blev afholdt den 4. august 1946 kl på Liseleje Strandhotel. I 1950 ændredes foreningens navn til Melby Kommunes Grundejerforening. I 1969 blev Melby Kommune inddraget under Frederiksværk kommune. Nu ændredes foreningens struktur sig radikalt og der måtte søges samarbejde med et større antal grundejerforeninger, der resulterede i dannelsen af Fællesforeningen af Asserbo egnens grundejerforeninger 1974 ændredes foreningens navn til Melby-Områdets Grundejerforening. Det blev nævnt at Eliasen, var med ved stiftelsen af foreningen og Bjørneboe har været med fra 1970 erne.

5 Sager Indsatsen har været rettet mod de løbende sager. Vandløb og grøfter I forbindelse med afholdelse af møde vedr. rettigheder og ansvar i tilknytning til åbne og rørlagte vandløb, grøfter, dræn og kloakledninger, har der været afholdt et møde, torsdag den 10. juni fra kl til i rådhussalen, Rådhuspladsen 1. Det fremgik af dette møde, at det er ejerens pligt at vedligeholde grøfterne. Landliggersammenslutningen Landliggersammenslutningen har fået ny formand, Kirsten Meleschko Formanden er medlem af Landliggersammenslutningens bestyrelse, hvilket giver indblik i hvad der generelt er af sager i kommunen. Affaldsordningen Har du ikke fået tømt din skraldespand, eller har du spørgsmål om dagrenovation? De nye affaldsbeholdere tages i brug fra og med uge 15. Nu er det lige op over at dit nye affaldssystem skal tages i brug. For borgere med det gamle trådstativ betyder det, at der ikke bliver sat en ny pose i affaldsstativet i forbindelse med afhentningen i uge 15, nærmere bestemt dagene den 12. april april Derfor skal du begynde at anvende de nye affaldsbeholdere den dag du ikke længere har en pose i dit stativ. Og HUSK: Det gamle stativ kan f.eks. anvendes til at samle metaldåser, hvis du sætter en klar plastsæk i, er det nemt at tage den med til genbrugsstationen. Ring til kundeservice på telefonnummer eller mail til Kundeservice kan svare på alle spørgsmål om dagrenovation, og har åbent mandag - torsdag kl og fredag kl Kommentarer til affaldsordning: Det lyder godt alt sammen godt, men tømning hver 14. dag i sommerperioden er ikke tilfredsstillende, beholderen bliver overfyldt og kommer til lugte og tiltrække fluer mm. Der kan være sundhedsfarligt, ikke mindst for skraldemanden der skal tømme beholderen. Vi vil stille krav om at der i sommertiden bliver tømt én gang om ugen. Yderligere bemærkninger der blev fremført vedr. affaldsordningen var: Alle betaler for 32 tømninger pr. år, med ny ordning samme betaling for 26 tømninger, der må være sparet på kørsel og mandskab. Når en beholder er tømt af skraldemanden, bliver den ikke sat på plads. Helårsområdet har flere spande til separation af affald og oplever ikke overfyldt container til husholdningsaffald. Formanden vil tage emnet med på Landliggersammenslutningens delegeretmøde.

6 MOG s synlighed Foreningens har igen i 2010 haft en annonce i Liseleje Magasinet, fulgt op af en artikel om MOG i 65 år, artiklen er forfattet med hjælp fra vores mangeårige æresmedlem Svend Bjørneboe Det skal blot nævnes at det ikke er alle der får Liselejemagasinet, hvilket er utilfredsstillende. Foreningens hjemmeside har haft mere end 300 besøg, fra hjemmesidens start. Hjemmesiden har link til: Landliggersammenslutningen Liseleje Erhvervsforeningen Liseleje Borgerforening Kommunen Avisen Dansk Natur Skoven Noget om vand Side med emner vedr. vandværker og kystbeskyttelse Skovlegepladsen Vi siger tillykke med den nye skovlegeplads og en stor ros til skoven, erhvervsforeningen og Liseleje borgerforening, for det store arbejde. En spændende legeplads der er et besøg værd. Benzintank ved købmand Bahr Der har været henvendelse vedr. opførelse af benzintank ved købmand Bahr, formanden gav udtryk for at en benzintank er en god ide. Placeringen skal være så tæt ved vejen som muligt uden at være til gene for sommerhusbeboerne i området. Et forslag er en placering på området til venstre for bageren. Bestyrelsen vil holde øje med planerne på dette område. Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget 2. Regnskab Kassereren fremlagde regnskabet med følgende bemærkninger: Abonnement på Frederiksværk ugeblad, er skåret ned til eet eksemplar som til tilgår kassereren, årsagen er at prisen er blevet for høj. Til gengæld skal kassereren læse avisen og orientere resten af bestyrelsen.

7 Regnskabet ser meget fint ud og i anledning af jubilæet gav formanden, med tilladelse fra kassereren en lille en. Regnskabet blev godkendt 3. Vedtagelse af årskontingent for det følgende regnskabsår Bestyrelsen indstillede, at kontingentet fortsat skulle være på 100 kr. om året. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer Formanden oplyste, at flg. bestyrelsesmedlemmer var på valg i år: Marianne Müller Jørgen Damm Thorsten Kruse Marianne Müller og Jørgen Damm Var villige til at modtage genvalg. Generalforsamlingen valgte de to nævnte medlemmer til at sidde i bestyrelsen de næste 2 år. Thosten Kruse udtræder af bestyrelsen og foreningen, på grund af salg af sommerhus. Thorsten kunne desværre ikke være tilstede, bestyrelsen sender en hilsen og en tak for det store arbejde i foreningen. Der blev ikke valgt en afløser for Thorsen og bestyrelsen vil fremover være på 4 medlemmer. 5. Valg af 2 revisorer Formanden indstillede at Klaus Jørgensen og Inga Andersen til valget som revisorer. Klaus Jørgensen og Inga Andersen var villig til genvalg. Denne indstilling blev tiltrådt af generalforsamlingen 6. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen 7. Eventuelt Der blev ikke fremlagt emner til drøftelse/orientering. Dirigenten erklærede Generalforsamlingen for sluttet kl. 11:30 / Referat ved Marianne Müller & Lili Hesselberg

8 5. Foreningens regnskab

9 6. Bestyrelsen På et efterfølgende møde i den nye bestyrelse blev de enkelte poster fordelt således: Formand Jørgen Damm Pedersen Hegnstoften Tåstrup Tlf.: Sommerhus: Jens Simonsensvej Liseleje Kasserer Poul Nielsen Brunevang 29, II. th Rødovre Tlf.: Sommerhus: Lars Holmsvej Frederiksværk Bestyrelsesmedlem Lili Inge Hesselberg Bakkebøllevej Vordingborg Tlf.: Sommerhus: Ved Diget Frederiksværk Bestyrelsesmedlem Marianne Müller Rothesgade København Ø Tlf: Sommerhus: Sandtornsvej Frederiksværk 7. Foreningens hjemmeside Foreningens hjemmeside har nu i drift et stykke tid og vil løbende blive opdateret. Hjemmesiden indeholder foreningens historie, de nye vedtægter, information til medlemmerne, samt dato og tid for afholdelse af generalforsamlingen i Der vil løbende ligge nye informationer fra bestyrelsen. Siden har på nuværende tidspunkt haft 310 besøgende. På hjemmesiden er der også link til: Landliggersammenslutningen Kommunen Frederiksværk avis DN s lokalafdeling Skoven Vandværkerne Hjemmesiden har adressen Foreningens mail adresse er:

10 8. Orientering fra LS Referat fra indledende møde vedr. affaldsordningen i Halsnæs Kommune afholdt før delegeretmødet. Som indledere ved årets delegeretmøde i Landliggersammenslutningen, var inviteret Jens Peter Nørgaard og Per Hauge miljøkonsulenter fra Halsnæs Kommunale Forsyningsselskab A/S. De var blevet bedt om at redegøre for den nye affaldsordning og de problemstillinger der er forbundet med den. Samt at svarer på spørgsmål fra grundejer-foreningerne. Kirsten Meleschko, formand, bød alle velkomne og forklarede om den nye teknik, der vil blive brugt både af JPN og PH samt af FU. Per Hauge som også var indleder ved sidste års delegeretmøde, roste os for, at vi dengang kom med gode indlæg som også var blevet brugt efterfølgende. Jens Peter Nørgaard forklarer om starten af den nye affaldsordning. Der var mange skibe, der skulle sejle sammen: skraldemændene, borgerne, adgangsveje og Arbejdstilsynet, som ikke var knivskarpe i deres skriftlige materiale. Hvad kunne f.eks. gå ind under og lignende? Jens Peter Nørgaard har for nylig haft møde med Arbejdstilsynet, da det har vist sig nødvendigt at se på forholdene vedrørende affaldscontainernes placering og befæstning hos borgerne. På skærmen blev vist flere forskellige billede eksempler fra borgernes indkørsler, befæstning og affaldsspandenes placering. Befæstning/underlag: Perlesten og skærver er flotte, men seje at køre affaldsspandene frem og tilbage i. Disse sten skal have en omgang med en meget stor tromle eller pladevibrator for at kunne accepteres. Strandsten er endnu værre, men de er for øvrigt ulovlige at samle op og tage med hjem. Græsunderlag skal uanset vejrlig være fast og ensartet jævnt uden knolde. Adgangsmulig-heden til affaldsspanden, skal have mindst 1 m fri bredde og 2,2 m fri højde. En stigning på højst 10 % og ingen trapper eller kanter. En eventuel låge skal kunne stå åbne. Der blev fremvist en, billig men effektiv, græsarmeringsplade til brug for f.eks. en sti hen til affaldsspanden. Det grønne look kan bibeholdes og man sikre en jævn kørevej. Kan muligvis fås i Jem og Fix. Det er ikke primadonnanykker fra skraldemændenes side, når der skal være en jævn befæstning. Jens Peter Nørgaard havde prøvet at trække/skubbe spandene, på de viste eksempler, og der oplevet hvilke gener det kan give skraldemændene i håndled, albue, skulder og nakke samt ryg. En skraldemand flytter ca affaldsspande om ugen.

11 Afstand til affaldsspanden: Som hovedregel må affaldsspanden ikke stå længere inde end 10 m. Et sted stod skraldespanden længere inde end de 10 m og da det var en privatvej, måtte skraldebilen ikke køre ind og hente den pga. bilens vægt, men her gav beboeren tilladelse til det. Aftalen om højst 10 m ind til affaldsspanden, er fremkommet som et kompromis mellem politikere og fagforening/tillidsmand, som havde foreslået 5 m. Men da mange spande står ude ved vejen, accepterede man de 10 m. Meddelelsessedler fra skraldemænd til kommunen og borgerne: Jens Peter Nørgaard forklarede, at der var forsinkelse på de meddelelsessedler som skraldemændene skal bruge som tilbagemelding til både kommune og relevante borger, ved fejl. Arbejdstilsynet: Arbejdstilsynet har netop afleveret en rapport, som nu vil blive gennemarbejdet. Indtil dette er sket, er der ingen ændringer i nuværende affaldssystem. Derefter, kan der blive tale om at udfærdige en folder, til uddeling til de borgere, der skal ændre deres adgangsvej til affaldsbeholderen. Udsivning fra skraldebilen: Flere påtalte dette. Man er godt klar over det ikke er olie, men hvad er det så? Svaret er Perqulat fra affaldet. Det må ikke sive ud og det skal meldes til kommunen hvis det efter påtale herfra sker igen. Beskæring: Er der grene/buske i vejen for skraldebilens fremfærd, kan man risikere, at der ikke køres ned af vejen. Det er kun den første grundejer på vejen der får en meddelelse på sin affaldsspand om problemet. Vi anmoder derfor om, at alle på vejen får besked, da vi ellers risikerer ikke at få beskeden videregivet hele vejen ned, og der bliver gjort noget ved problemet. Det går, af sparehensyn, ikke så hurtigt som tidligere at få kommunen til at tage affære, så grundejerforeningerne må i den akutte situation selv sørge for miseren. Tømningsfrekvensen: Der bliver nok ikke lavet om på dette lige med det første. Ved for lidt plads i spanden kan man for 25 kr. købe en skraldesæk af papir på Genbrugspladsen. En GF oplyste, at skraldespanden nærmest fungerer som en solfanger der opvarmer affaldet med tilhørende lugt. Et forslag om en plasticpose i spanden, som tillukkes efter 1. uges forløb, kan ikke tillades før der findes frem til en bio nedbrydende materiale. En container til dagrenovation på Genbrugspladsen kan slet ikke komme på tale. Herefter afsluttes debatten med tak til Jens Peter Nørgaard og Per Hauge for deres deltagelse. Ref. Margit Larsen

12 Referat fra Delegeretmøde lørdag d. 9. oktober 2010 på Eventyrkroen. Fremmødte: 20 i alt fordelt på 14 grundejerforeninger. 1.Valg af dirigent. FU foreslår Hans Buur, som blev valgt 2. Beretning v/ formanden Kirsten Meleschko. Kopi af beretningen sendes ud til alle formænd sammen med referatet fra delegeretmødet, men blev også udleveret på mødet. Forretningsudvalgets beretning for perioden 17. oktober 2009 til 8. oktober 2010 Landliggersammenslutningen tæller i dag 40 foreninger med i alt medlemmer. Siden sidste delegeretmøde har 1 grundejerforening meldt sig ud og en har meldt sig ind igen. Ingen foreninger er i kontingentrestance. Forretningsudvalget. I forretningsudvalget er opgaverne fordelt på følgende måde. Kirsten Meleschko er formand, og den der primært har kontakt til medlemsforeningerne og Halsnæs Kommune. Egon Pedersen er næstformand og den der holder os opdateret med information om Kommunen Peer Martin Larsen er kasserer Jørgen Damm Pedersen tager sig af medlemslisterne og hjemmesiden OAK Nielsen er sammenslutningens repræsentant i Grønt Råd Margit Larsen er sekretær Forretningsudvalget har afholdt fire møder, et i Liseleje de øvrige i Hørsholm. På sidste års delegeretmøde blev der henstillet til FU, at sætte tæring efter næring, hvorfor vi besluttede at ændre på kørselsgodtgørelsen, således, at den nu er efter statens lave takst. Derudover er møderne flyttet til Hørsholm, hvilket har betydet en nedgang i kørte km. Fortærings udgiften er ligeledes nedsat og der betales ikke for lån af lokale. Nedgang i udgifter til mødeafholdelse vil først rigtig slå igennem i regnskabet, ved næste års regnskabsaflæggelse, idet vi jo i dette regnskabsår, har mødeudgifter for tre møder for perioden marts til september Som noget nyt, er vi overgået til netbank og har samlet vore bankforretninger i én bank. Sidste år lovede vi, at der i opstilling af budgettet ville blive flere kolonner således at man også kan se forrige års budget. Desværre lever vi ikke op til denne aftale i det udsendte materiale til dette delegeretmøde. Men vil råde bod på det ved fremlæggelsen af regnskab og budget. Opgaver som forretningsudvalget har beskæftiget sig med i det forløbne år. hastighedsdæmpende foranstaltninger på private fællesveje etablering af jordvold afbrænding af haveaffald

13 På sidste års delegeretmøde var der ønske om, at vi undersøgte hvilke retningslinjer der er vedrørende vejcikane/ hastighedsbekæmpende foranstaltninger. Derudover har vi, med baggrund i de mange forskelligartede volde der skyder op rundt om i sommerhusområderne, været i kontakt med kommunen om ovennævnte. Tilbagemeldingen fra kommunen vedr. retningslinjer og ansøgning, om disse to emner, er lagt ind på sammenslutningens hjemmeside. Afbrænding af haveaffald er jo overordnet ikke længere tilladt, hvorfor vi også har lagt denne orientering, med links til Halsnaes.dk, ind på vores hjemmeside. Oversvømmelser i sommerhusområder ved store nedbørsmængder Som vi orienterede om ved sidste års delegeretmøde, blev der på baggrund af en grundejer-forening og Landliggersammenslutningens henvendelse til kommunen aftalt at afholde et informationsmøde vedrørende rettigheder, pligter og ansvar i tilknytning til åbne og rørlagte vandløb, grøfter, kanaler, dræn og kloakledninger. Mødet blev afholdt 10. juni 2010 i rådhussalen. Fra kommunen deltog Miljø- og teknikchef Rasmus Wiuff og Natur- og vandløbsmedarbejder Bent Larsen. Derudover er vi i gang med at undersøge, hvor i sommerhusområderne der er kommunale grøfter. Den nye renovationsordning Ligeledes med baggrund i henvendelser fra grundejerforeninger som har rejst nogle problemstillinger vedrørende den nye renovationsordning, har forretningsudvalget henvendt sig til, Halsnæs kommunale forsyning S/A, afdelingen for renovation og spildevand og fået aftalt, at Per Hauge og eventuelt afdelingschef Finn Ellegaard deltager som indledere ved dette års delegeret-møde. Lokalplaner Cykelsti og fortov på Nyvej De bløde trafikanters vilkår på Nyvej, blev der lavet en rapport om i Disse vilkår har ikke ændret sig, hvorfor vi har ønsket at tage denne gamle sag op igen. Sagen er nævnt overfor Miljø- og teknikchef Rasmus Wiuff som også kort refererede til den på mødet i juni. Kommunen fattes penge, hvorfor det ikke er denne opgave, der står øverst på listen til at blive løst. Forretningsudvalget har, med vores repræsentant i Grønt Råd, rejst begge disse temaer i rådet. Ønskes der en uddybning af ovenstående, er man velkommen til at kontakte O A K Nielsen. Melbylejren Fra forretningsudvalget deltog to medlemmer i det første indledende møde om Melby lejrens fremtidige anvendelse. Vi er ikke med i den nedsatte arbejdsgruppen men følger sagen fra sidelinjen. Efter beretningen var der diskussion: Nyvej: Lisevang 73 v/michael Sponholtz efterlyser en statistik over ulykker på Nyvej, hvor han er helt enig i at der køres for stærkt og oven i købet overhales. Det samme problem har han på Albr. Jensensvej i sit område, men der har der ingen ulykker været. Hans Buur oplyser, at han kun kender til ét alvorligt ulykkestilfælde og det var ved udkørs-len til Helsingevej. Egesvinget v/niels Lorenzen forespørger hvor langt nye lokalplaner er kommet?

14 O.A.K. svarer at kommunen ikke har forholdt sig til Landliggersammenslutningens fremsendte paradigme. Kommunen er i gang med lokalplaner ned langs Roskilde fjord. Derefter kommer hans eget område på tale (Kregme). Der er som sagt pengemangel, men de er på vej. Fyrrelunden v/ole Ryttersgaard påtaler, at Tollerupvejen er ude i lige så store trafikale problemer som Nyvej er, så her må kommunen også i gang. Melbylejren: Topstien/Topsvinget v/børge Rasmussen oplyser, at Melbylejrens almene udvikling er ude i høring. Skoven og Forsvaret har været og er stadig meget med inde i forløbet. EU-kassen vil langt hen ad vejen stå for det økonomiske. Forretningsudvalgets beretning blev herefter taget til efterretning og godkendelse. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt forslag om decharge (vedlagt) ved kasserer Peer Martin Larsen. De på sidste delegeretmøde ønskede ekstra kolonner fra tidligere budgetter var ikke vedlagt, men vil blev vist på skærmen. Regnskabet er revideret og underskrevet af revisor Henry Chabert. Der opstår en mindre misforståelse om 2 punkter med en betydelig overskridelse af det fastlagte budget, men det slås fast, at overskridelsen i punktet EDB-udstyr skyldes køb af en computer og printer til den nye formand indgår her, og overskridelsen i punktet Kontor-hold skyldes udfærdigelse af de tidligere reviderede Vedtægter. Herefter godkendes regnskabet. 4. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag indsendt. 5. Valg af medlemmer til forretningsudvalget Egon Pedersen og Peer Martin Larsen er på valg og villige til genvalg. De vælges for to år. Ingen melder sig til de 2 vakante pladser i FU. 6. Valg af sammenslutningens formand, som skal være medlem af FU. Kirsten Meleschko blev genvalgt som formand. 7. Valg af 3 suppleanter til FU. Michael Sponholtz meldte sig, men kan pga. sin akutte arbejdsmæssige situation ikke træde ind som fuldgyldigt medlem af FU lige nu. Dette accepteres og han vælges som suppleant. 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Henry Chabert, er villig til genvalg og vælges for et år. 9. Forslag til budget samt fastlæggelse af kontingent for regnskabsår (vedlagt). De sammenlignelige kolonner vises også. Budgettet er lagt ud fra et kontingent på 15 kr. pr. medlem. Kontingentet blev vedtaget på sidste års delegeretmøde. Diskussion: Ole Ryttersgaard GF Fyrrelunden, beder om en forklaring på, hvorfor punktet kontorhold, er sat til så stort et beløb som kr. Han mener kr. er mere rimeligt. FU indrømmer, at her er der skudt for højt, og foreslår derfor beløbet sat til kr Dette accepteres.

15 Anette Stæhr Arrenæs, forespørger om ikke vi er indstillet på, at gå over til udsendelser på mail og derved spare frimærker. Jørgen Damm Pedersen FU oplyser, at det vil vi meget gerne, men vi har kun mailadresser på 26 foreninger. Vi ser hen til, at de sidste foreninger fremsender deres mailadresse. Efter ovennævnte rettelse på punktet kontorhold bliver regnskabet godkendt. Jørgen Damm Pedersen oplyser endvidere, at der ikke vil blive sendt girokort ud mere, men kontingentindbetalingen skal ske ved bankoverførsel, hvor det er vigtigt at anføre grundejerforeningens navn i den dertil indrettede rubrik. Eventuelt: Niels Lorenzen GF Egesvinget, spørger hvor mange grundejerforeninger der lige p.t. er medlemmer af LSH. Kirsten Meleschko svarer, at én GF har meldt sig ud og én GF har meldt sig ind igen. Der er stadig 40 foreninger tilmeldt. Michael Sponhonholtz GF Lisevang 73, spørger, hvor mange sommerhusgrundejer-foreninger der egentlig er mulighed for? Det ved vi faktisk ikke, men det højeste antal der har været af medlemsforeninger er, 61 i den tidligere Frederiksværk kommune. Efter kommunesammenlægningen har FU været interesseret i at få sommerhusgrundejerforeningerne i Hundested med i Landliggersammenslutningen. Vi har kendskab til 4 foreninger, hvoraf én er medlem. I Hundested, er områderne meget mere infiltreret med helårsbeboelse end i Frederiksværk. Desværre har det ikke været muligt at hente hjælp i Halsnæs kommune, da de ikke har en fortegnelse over alle grundejerforeninger. Børge Rasmussen fra Topstien/Topsvinget, orienterede om Liseleje Havn. Trods alle genvordigheder og afslag, arbejder den nuværende bestyrelse, med en ny formand, ufortrødent videre. Formanden Kirsten Meleschko takkede dirigenten Hans Buur og de fremmødte for god ro og orden og gentog ønsket om, at alle kontakter FU ved diverse problemer. Er de almen gyldige, vil vi tage sagen op. Referent: Margit Larsen Dirigent: Hans Buur

16 8. Næste generalforsamling i MOG Bestyrelsen vil forsøge at placere fremtidige generalforsamlinger i nærheden af den dato, hvor foreningen blev stiftet. Melby Områdets Grundejerforening blev stiftet søndag den 5. august 1945 kl på Liseleje Strandhotel. Generalforsamlingen i 2011 afholdes søndag den 31. juli kl på Restaurant Le Papillon Liselejevej 64 Liseleje VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG/JER, SÅ KIK INDENFOR

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Januar 2010 Kære medlemmer Her er en informationsskrivelse til medlemmerne. Indholdet er fordelt på følgende punkter: 1. Velkommen 2. Information

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN I Halsnæs Kommune Forretningsudvalgets beretning for perioden 1. oktober 2012-25. oktober 2013 Landliggersammenslutningen har fortsat 40 foreninger med ca. 2.500 medlemmer. Forretningsudvalgets

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Januar 2009 Kære medlemmer Her er en informationsskrivelse til medlemmerne. Indholdet er fordelt på følgende punkter: 1. Velkommen 2. Sager i

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 63 fremmødte (47 stemmeberettigede, inkl. bestyrelsen) Pkt. 1: Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune Kære sommerhusejer / borger Fra den 27. april 2009 får vi ens affaldsordninger i hele kommunen. Det betyder, du skal aflevere dit affald på en ny

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2014

Referat af generalforsamlingen 2014 Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Grundejerforeningen Dammegårdsskoven Bornholm Den 17. april 2014 Referat af generalforsamlingen 2014 Generalforsamlingen 2014 blev afholdt skærtorsdag den 17. april

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 30. marts 2013. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere