Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer"

Transkript

1 Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Marts 2011

2 Kære medlemmer Her er en informationsskrivelse til medlemmerne. Indholdet er fordelt på følgende punkter: 1. Velkommen 2. Nekrolog 3. Information 4. Referat fra MOG Generalforsamlingen 5. Foreningens regnskab 6. Bestyrelsen 7. Foreningens hjemmeside 8. Orientering fra LS 9. Næste generalforsamling i MOG 1. Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, et stykke inde i det nye år, ønske alle velkommen til et nyt år. Vi vil samtidig orientere om, hvilke sager vi har beskæftiget os med, i det år der er gået, samt hvilke emner der vil blive arbejdet med, i det nye år. Vi håber at denne informationsskrivelse også vil inspirere vores medlemmer til at møde op ved årets generalforsamling, hvor datoen vil blive en søndag i august måned. Med mange hilsner og ønsket om et godt nytår fra Bestyrelsen i MOG

3 2. Nekrolog Vores æresmedlem i foreningen Svend Bjørneboe, er afgået ved døden, den 11. februar 2011, efter kort tids sygdom. Svend Bjørneboe, har været medlem af MOG fra starten og har altid har været et aktivt medlem. Desuden var han foreningens eneste æresmedlem. Selv i sin høje alder, han blev 92 år, deltog han altid i generalforsamlingen og i foreningens arbejde, sidst i forbindelse med foreningens 65 års dag, hvor han var medforfatter til indlægget om foreningen i Liselejemagasinet. Svend Bjørneboe undlod aldrig at komme med indlæg i debatten. Vi kommer til at savne ham. Ære være hans minde. 3. Information Information til foreningens medlemmer For at kunne give en udvidet, og hurtig, information til foreningens medlemmer, vil vi gerne kunne meddele os per . Hvis du vil tilslutte dig denne ordning, så send en mail med navn, adresse og evt. medlemsnummer (se i adressefeltet på følgebrevet) til: Cykelstier på Nyvej Resultatet om bedre trafiksikkerhed på Nyvej, er nedslående. Der er fra kommunens side ikke taget skridt til en bedre sikkerhed for cyklisterne. Foreningen vil fortsat have fokus på dette problemet. Affaldsordningen Affaldsordningen er trådt i kraft og der arbejdes for at tømning af skraldespande bliver 1 gang om ugen i sommermånederne. Yderligere oplysninger kan ses på kommunens hjemmeside Adgang til skraldespande og deres placering blev drøftet på et møde i forbindelse med delegeretmødet i Landliggersammenslutningen, hvor repræsentanter fra kommunen deltog, referat fra dette møde, kan læses under orientering fra landliggersammenslutningen.

4 Storskraldsordningen Storskraldsordningen bliver bevaret, men dato for de enkelte områder kan ikke oplyses på nuværende tidspunkt, men vil fremgå af foreningens hjemmeside (www.melby-grund.dk) så snart vi har informationen. 4. Referat fra MOG Generalforsamlingen Referat: Generalforsamling søndag den 8. august 2010 Afholdt på restaurant Papillon i Liseleje. Generalforsamlingen, hvortil 15 medlemmer var mødt frem, startede kl Formanden bød velkommen til den 65. generalforsamling i foreningen 0. Valg af dirigent Formanden foreslog Hans Buur. Denne blev valgt, og konstaterede, at indkaldelsen var lovligt varslet og indeholdt de punkter, der er foreskrevet i vedtægterne. 1. Formandens beretning. Medlemstal Medlemstallet i foreningen er samme niveau som sidste år, - lige knapt 200 medlemmer. Kassereren har p.t. noteret 195 betalende. Formanden konstaterede, at der på det seneste synes at være en lille tilgang af nye medlemmer. MOG s historie Foreningens første navn var: De samvirkende grundejerforeninger i Melby kommune. Melby Områdets Grundejerforening blev stiftet søndag den 5. august 1945 kl på Liseleje Strandhotel. Første ordinære generalforsamling blev afholdt den 4. august 1946 kl på Liseleje Strandhotel. I 1950 ændredes foreningens navn til Melby Kommunes Grundejerforening. I 1969 blev Melby Kommune inddraget under Frederiksværk kommune. Nu ændredes foreningens struktur sig radikalt og der måtte søges samarbejde med et større antal grundejerforeninger, der resulterede i dannelsen af Fællesforeningen af Asserbo egnens grundejerforeninger 1974 ændredes foreningens navn til Melby-Områdets Grundejerforening. Det blev nævnt at Eliasen, var med ved stiftelsen af foreningen og Bjørneboe har været med fra 1970 erne.

5 Sager Indsatsen har været rettet mod de løbende sager. Vandløb og grøfter I forbindelse med afholdelse af møde vedr. rettigheder og ansvar i tilknytning til åbne og rørlagte vandløb, grøfter, dræn og kloakledninger, har der været afholdt et møde, torsdag den 10. juni fra kl til i rådhussalen, Rådhuspladsen 1. Det fremgik af dette møde, at det er ejerens pligt at vedligeholde grøfterne. Landliggersammenslutningen Landliggersammenslutningen har fået ny formand, Kirsten Meleschko Formanden er medlem af Landliggersammenslutningens bestyrelse, hvilket giver indblik i hvad der generelt er af sager i kommunen. Affaldsordningen Har du ikke fået tømt din skraldespand, eller har du spørgsmål om dagrenovation? De nye affaldsbeholdere tages i brug fra og med uge 15. Nu er det lige op over at dit nye affaldssystem skal tages i brug. For borgere med det gamle trådstativ betyder det, at der ikke bliver sat en ny pose i affaldsstativet i forbindelse med afhentningen i uge 15, nærmere bestemt dagene den 12. april april Derfor skal du begynde at anvende de nye affaldsbeholdere den dag du ikke længere har en pose i dit stativ. Og HUSK: Det gamle stativ kan f.eks. anvendes til at samle metaldåser, hvis du sætter en klar plastsæk i, er det nemt at tage den med til genbrugsstationen. Ring til kundeservice på telefonnummer eller mail til Kundeservice kan svare på alle spørgsmål om dagrenovation, og har åbent mandag - torsdag kl og fredag kl Kommentarer til affaldsordning: Det lyder godt alt sammen godt, men tømning hver 14. dag i sommerperioden er ikke tilfredsstillende, beholderen bliver overfyldt og kommer til lugte og tiltrække fluer mm. Der kan være sundhedsfarligt, ikke mindst for skraldemanden der skal tømme beholderen. Vi vil stille krav om at der i sommertiden bliver tømt én gang om ugen. Yderligere bemærkninger der blev fremført vedr. affaldsordningen var: Alle betaler for 32 tømninger pr. år, med ny ordning samme betaling for 26 tømninger, der må være sparet på kørsel og mandskab. Når en beholder er tømt af skraldemanden, bliver den ikke sat på plads. Helårsområdet har flere spande til separation af affald og oplever ikke overfyldt container til husholdningsaffald. Formanden vil tage emnet med på Landliggersammenslutningens delegeretmøde.

6 MOG s synlighed Foreningens har igen i 2010 haft en annonce i Liseleje Magasinet, fulgt op af en artikel om MOG i 65 år, artiklen er forfattet med hjælp fra vores mangeårige æresmedlem Svend Bjørneboe Det skal blot nævnes at det ikke er alle der får Liselejemagasinet, hvilket er utilfredsstillende. Foreningens hjemmeside har haft mere end 300 besøg, fra hjemmesidens start. Hjemmesiden har link til: Landliggersammenslutningen Liseleje Erhvervsforeningen Liseleje Borgerforening Kommunen Avisen Dansk Natur Skoven Noget om vand Side med emner vedr. vandværker og kystbeskyttelse Skovlegepladsen Vi siger tillykke med den nye skovlegeplads og en stor ros til skoven, erhvervsforeningen og Liseleje borgerforening, for det store arbejde. En spændende legeplads der er et besøg værd. Benzintank ved købmand Bahr Der har været henvendelse vedr. opførelse af benzintank ved købmand Bahr, formanden gav udtryk for at en benzintank er en god ide. Placeringen skal være så tæt ved vejen som muligt uden at være til gene for sommerhusbeboerne i området. Et forslag er en placering på området til venstre for bageren. Bestyrelsen vil holde øje med planerne på dette område. Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget 2. Regnskab Kassereren fremlagde regnskabet med følgende bemærkninger: Abonnement på Frederiksværk ugeblad, er skåret ned til eet eksemplar som til tilgår kassereren, årsagen er at prisen er blevet for høj. Til gengæld skal kassereren læse avisen og orientere resten af bestyrelsen.

7 Regnskabet ser meget fint ud og i anledning af jubilæet gav formanden, med tilladelse fra kassereren en lille en. Regnskabet blev godkendt 3. Vedtagelse af årskontingent for det følgende regnskabsår Bestyrelsen indstillede, at kontingentet fortsat skulle være på 100 kr. om året. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer Formanden oplyste, at flg. bestyrelsesmedlemmer var på valg i år: Marianne Müller Jørgen Damm Thorsten Kruse Marianne Müller og Jørgen Damm Var villige til at modtage genvalg. Generalforsamlingen valgte de to nævnte medlemmer til at sidde i bestyrelsen de næste 2 år. Thosten Kruse udtræder af bestyrelsen og foreningen, på grund af salg af sommerhus. Thorsten kunne desværre ikke være tilstede, bestyrelsen sender en hilsen og en tak for det store arbejde i foreningen. Der blev ikke valgt en afløser for Thorsen og bestyrelsen vil fremover være på 4 medlemmer. 5. Valg af 2 revisorer Formanden indstillede at Klaus Jørgensen og Inga Andersen til valget som revisorer. Klaus Jørgensen og Inga Andersen var villig til genvalg. Denne indstilling blev tiltrådt af generalforsamlingen 6. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen 7. Eventuelt Der blev ikke fremlagt emner til drøftelse/orientering. Dirigenten erklærede Generalforsamlingen for sluttet kl. 11:30 / Referat ved Marianne Müller & Lili Hesselberg

8 5. Foreningens regnskab

9 6. Bestyrelsen På et efterfølgende møde i den nye bestyrelse blev de enkelte poster fordelt således: Formand Jørgen Damm Pedersen Hegnstoften Tåstrup Tlf.: Sommerhus: Jens Simonsensvej Liseleje Kasserer Poul Nielsen Brunevang 29, II. th Rødovre Tlf.: Sommerhus: Lars Holmsvej Frederiksværk Bestyrelsesmedlem Lili Inge Hesselberg Bakkebøllevej Vordingborg Tlf.: Sommerhus: Ved Diget Frederiksværk Bestyrelsesmedlem Marianne Müller Rothesgade København Ø Tlf: Sommerhus: Sandtornsvej Frederiksværk 7. Foreningens hjemmeside Foreningens hjemmeside har nu i drift et stykke tid og vil løbende blive opdateret. Hjemmesiden indeholder foreningens historie, de nye vedtægter, information til medlemmerne, samt dato og tid for afholdelse af generalforsamlingen i Der vil løbende ligge nye informationer fra bestyrelsen. Siden har på nuværende tidspunkt haft 310 besøgende. På hjemmesiden er der også link til: Landliggersammenslutningen Kommunen Frederiksværk avis DN s lokalafdeling Skoven Vandværkerne Hjemmesiden har adressen Foreningens mail adresse er:

10 8. Orientering fra LS Referat fra indledende møde vedr. affaldsordningen i Halsnæs Kommune afholdt før delegeretmødet. Som indledere ved årets delegeretmøde i Landliggersammenslutningen, var inviteret Jens Peter Nørgaard og Per Hauge miljøkonsulenter fra Halsnæs Kommunale Forsyningsselskab A/S. De var blevet bedt om at redegøre for den nye affaldsordning og de problemstillinger der er forbundet med den. Samt at svarer på spørgsmål fra grundejer-foreningerne. Kirsten Meleschko, formand, bød alle velkomne og forklarede om den nye teknik, der vil blive brugt både af JPN og PH samt af FU. Per Hauge som også var indleder ved sidste års delegeretmøde, roste os for, at vi dengang kom med gode indlæg som også var blevet brugt efterfølgende. Jens Peter Nørgaard forklarer om starten af den nye affaldsordning. Der var mange skibe, der skulle sejle sammen: skraldemændene, borgerne, adgangsveje og Arbejdstilsynet, som ikke var knivskarpe i deres skriftlige materiale. Hvad kunne f.eks. gå ind under og lignende? Jens Peter Nørgaard har for nylig haft møde med Arbejdstilsynet, da det har vist sig nødvendigt at se på forholdene vedrørende affaldscontainernes placering og befæstning hos borgerne. På skærmen blev vist flere forskellige billede eksempler fra borgernes indkørsler, befæstning og affaldsspandenes placering. Befæstning/underlag: Perlesten og skærver er flotte, men seje at køre affaldsspandene frem og tilbage i. Disse sten skal have en omgang med en meget stor tromle eller pladevibrator for at kunne accepteres. Strandsten er endnu værre, men de er for øvrigt ulovlige at samle op og tage med hjem. Græsunderlag skal uanset vejrlig være fast og ensartet jævnt uden knolde. Adgangsmulig-heden til affaldsspanden, skal have mindst 1 m fri bredde og 2,2 m fri højde. En stigning på højst 10 % og ingen trapper eller kanter. En eventuel låge skal kunne stå åbne. Der blev fremvist en, billig men effektiv, græsarmeringsplade til brug for f.eks. en sti hen til affaldsspanden. Det grønne look kan bibeholdes og man sikre en jævn kørevej. Kan muligvis fås i Jem og Fix. Det er ikke primadonnanykker fra skraldemændenes side, når der skal være en jævn befæstning. Jens Peter Nørgaard havde prøvet at trække/skubbe spandene, på de viste eksempler, og der oplevet hvilke gener det kan give skraldemændene i håndled, albue, skulder og nakke samt ryg. En skraldemand flytter ca affaldsspande om ugen.

11 Afstand til affaldsspanden: Som hovedregel må affaldsspanden ikke stå længere inde end 10 m. Et sted stod skraldespanden længere inde end de 10 m og da det var en privatvej, måtte skraldebilen ikke køre ind og hente den pga. bilens vægt, men her gav beboeren tilladelse til det. Aftalen om højst 10 m ind til affaldsspanden, er fremkommet som et kompromis mellem politikere og fagforening/tillidsmand, som havde foreslået 5 m. Men da mange spande står ude ved vejen, accepterede man de 10 m. Meddelelsessedler fra skraldemænd til kommunen og borgerne: Jens Peter Nørgaard forklarede, at der var forsinkelse på de meddelelsessedler som skraldemændene skal bruge som tilbagemelding til både kommune og relevante borger, ved fejl. Arbejdstilsynet: Arbejdstilsynet har netop afleveret en rapport, som nu vil blive gennemarbejdet. Indtil dette er sket, er der ingen ændringer i nuværende affaldssystem. Derefter, kan der blive tale om at udfærdige en folder, til uddeling til de borgere, der skal ændre deres adgangsvej til affaldsbeholderen. Udsivning fra skraldebilen: Flere påtalte dette. Man er godt klar over det ikke er olie, men hvad er det så? Svaret er Perqulat fra affaldet. Det må ikke sive ud og det skal meldes til kommunen hvis det efter påtale herfra sker igen. Beskæring: Er der grene/buske i vejen for skraldebilens fremfærd, kan man risikere, at der ikke køres ned af vejen. Det er kun den første grundejer på vejen der får en meddelelse på sin affaldsspand om problemet. Vi anmoder derfor om, at alle på vejen får besked, da vi ellers risikerer ikke at få beskeden videregivet hele vejen ned, og der bliver gjort noget ved problemet. Det går, af sparehensyn, ikke så hurtigt som tidligere at få kommunen til at tage affære, så grundejerforeningerne må i den akutte situation selv sørge for miseren. Tømningsfrekvensen: Der bliver nok ikke lavet om på dette lige med det første. Ved for lidt plads i spanden kan man for 25 kr. købe en skraldesæk af papir på Genbrugspladsen. En GF oplyste, at skraldespanden nærmest fungerer som en solfanger der opvarmer affaldet med tilhørende lugt. Et forslag om en plasticpose i spanden, som tillukkes efter 1. uges forløb, kan ikke tillades før der findes frem til en bio nedbrydende materiale. En container til dagrenovation på Genbrugspladsen kan slet ikke komme på tale. Herefter afsluttes debatten med tak til Jens Peter Nørgaard og Per Hauge for deres deltagelse. Ref. Margit Larsen

12 Referat fra Delegeretmøde lørdag d. 9. oktober 2010 på Eventyrkroen. Fremmødte: 20 i alt fordelt på 14 grundejerforeninger. 1.Valg af dirigent. FU foreslår Hans Buur, som blev valgt 2. Beretning v/ formanden Kirsten Meleschko. Kopi af beretningen sendes ud til alle formænd sammen med referatet fra delegeretmødet, men blev også udleveret på mødet. Forretningsudvalgets beretning for perioden 17. oktober 2009 til 8. oktober 2010 Landliggersammenslutningen tæller i dag 40 foreninger med i alt medlemmer. Siden sidste delegeretmøde har 1 grundejerforening meldt sig ud og en har meldt sig ind igen. Ingen foreninger er i kontingentrestance. Forretningsudvalget. I forretningsudvalget er opgaverne fordelt på følgende måde. Kirsten Meleschko er formand, og den der primært har kontakt til medlemsforeningerne og Halsnæs Kommune. Egon Pedersen er næstformand og den der holder os opdateret med information om Kommunen Peer Martin Larsen er kasserer Jørgen Damm Pedersen tager sig af medlemslisterne og hjemmesiden OAK Nielsen er sammenslutningens repræsentant i Grønt Råd Margit Larsen er sekretær Forretningsudvalget har afholdt fire møder, et i Liseleje de øvrige i Hørsholm. På sidste års delegeretmøde blev der henstillet til FU, at sætte tæring efter næring, hvorfor vi besluttede at ændre på kørselsgodtgørelsen, således, at den nu er efter statens lave takst. Derudover er møderne flyttet til Hørsholm, hvilket har betydet en nedgang i kørte km. Fortærings udgiften er ligeledes nedsat og der betales ikke for lån af lokale. Nedgang i udgifter til mødeafholdelse vil først rigtig slå igennem i regnskabet, ved næste års regnskabsaflæggelse, idet vi jo i dette regnskabsår, har mødeudgifter for tre møder for perioden marts til september Som noget nyt, er vi overgået til netbank og har samlet vore bankforretninger i én bank. Sidste år lovede vi, at der i opstilling af budgettet ville blive flere kolonner således at man også kan se forrige års budget. Desværre lever vi ikke op til denne aftale i det udsendte materiale til dette delegeretmøde. Men vil råde bod på det ved fremlæggelsen af regnskab og budget. Opgaver som forretningsudvalget har beskæftiget sig med i det forløbne år. hastighedsdæmpende foranstaltninger på private fællesveje etablering af jordvold afbrænding af haveaffald

13 På sidste års delegeretmøde var der ønske om, at vi undersøgte hvilke retningslinjer der er vedrørende vejcikane/ hastighedsbekæmpende foranstaltninger. Derudover har vi, med baggrund i de mange forskelligartede volde der skyder op rundt om i sommerhusområderne, været i kontakt med kommunen om ovennævnte. Tilbagemeldingen fra kommunen vedr. retningslinjer og ansøgning, om disse to emner, er lagt ind på sammenslutningens hjemmeside. Afbrænding af haveaffald er jo overordnet ikke længere tilladt, hvorfor vi også har lagt denne orientering, med links til Halsnaes.dk, ind på vores hjemmeside. Oversvømmelser i sommerhusområder ved store nedbørsmængder Som vi orienterede om ved sidste års delegeretmøde, blev der på baggrund af en grundejer-forening og Landliggersammenslutningens henvendelse til kommunen aftalt at afholde et informationsmøde vedrørende rettigheder, pligter og ansvar i tilknytning til åbne og rørlagte vandløb, grøfter, kanaler, dræn og kloakledninger. Mødet blev afholdt 10. juni 2010 i rådhussalen. Fra kommunen deltog Miljø- og teknikchef Rasmus Wiuff og Natur- og vandløbsmedarbejder Bent Larsen. Derudover er vi i gang med at undersøge, hvor i sommerhusområderne der er kommunale grøfter. Den nye renovationsordning Ligeledes med baggrund i henvendelser fra grundejerforeninger som har rejst nogle problemstillinger vedrørende den nye renovationsordning, har forretningsudvalget henvendt sig til, Halsnæs kommunale forsyning S/A, afdelingen for renovation og spildevand og fået aftalt, at Per Hauge og eventuelt afdelingschef Finn Ellegaard deltager som indledere ved dette års delegeret-møde. Lokalplaner Cykelsti og fortov på Nyvej De bløde trafikanters vilkår på Nyvej, blev der lavet en rapport om i Disse vilkår har ikke ændret sig, hvorfor vi har ønsket at tage denne gamle sag op igen. Sagen er nævnt overfor Miljø- og teknikchef Rasmus Wiuff som også kort refererede til den på mødet i juni. Kommunen fattes penge, hvorfor det ikke er denne opgave, der står øverst på listen til at blive løst. Forretningsudvalget har, med vores repræsentant i Grønt Råd, rejst begge disse temaer i rådet. Ønskes der en uddybning af ovenstående, er man velkommen til at kontakte O A K Nielsen. Melbylejren Fra forretningsudvalget deltog to medlemmer i det første indledende møde om Melby lejrens fremtidige anvendelse. Vi er ikke med i den nedsatte arbejdsgruppen men følger sagen fra sidelinjen. Efter beretningen var der diskussion: Nyvej: Lisevang 73 v/michael Sponholtz efterlyser en statistik over ulykker på Nyvej, hvor han er helt enig i at der køres for stærkt og oven i købet overhales. Det samme problem har han på Albr. Jensensvej i sit område, men der har der ingen ulykker været. Hans Buur oplyser, at han kun kender til ét alvorligt ulykkestilfælde og det var ved udkørs-len til Helsingevej. Egesvinget v/niels Lorenzen forespørger hvor langt nye lokalplaner er kommet?

14 O.A.K. svarer at kommunen ikke har forholdt sig til Landliggersammenslutningens fremsendte paradigme. Kommunen er i gang med lokalplaner ned langs Roskilde fjord. Derefter kommer hans eget område på tale (Kregme). Der er som sagt pengemangel, men de er på vej. Fyrrelunden v/ole Ryttersgaard påtaler, at Tollerupvejen er ude i lige så store trafikale problemer som Nyvej er, så her må kommunen også i gang. Melbylejren: Topstien/Topsvinget v/børge Rasmussen oplyser, at Melbylejrens almene udvikling er ude i høring. Skoven og Forsvaret har været og er stadig meget med inde i forløbet. EU-kassen vil langt hen ad vejen stå for det økonomiske. Forretningsudvalgets beretning blev herefter taget til efterretning og godkendelse. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt forslag om decharge (vedlagt) ved kasserer Peer Martin Larsen. De på sidste delegeretmøde ønskede ekstra kolonner fra tidligere budgetter var ikke vedlagt, men vil blev vist på skærmen. Regnskabet er revideret og underskrevet af revisor Henry Chabert. Der opstår en mindre misforståelse om 2 punkter med en betydelig overskridelse af det fastlagte budget, men det slås fast, at overskridelsen i punktet EDB-udstyr skyldes køb af en computer og printer til den nye formand indgår her, og overskridelsen i punktet Kontor-hold skyldes udfærdigelse af de tidligere reviderede Vedtægter. Herefter godkendes regnskabet. 4. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag indsendt. 5. Valg af medlemmer til forretningsudvalget Egon Pedersen og Peer Martin Larsen er på valg og villige til genvalg. De vælges for to år. Ingen melder sig til de 2 vakante pladser i FU. 6. Valg af sammenslutningens formand, som skal være medlem af FU. Kirsten Meleschko blev genvalgt som formand. 7. Valg af 3 suppleanter til FU. Michael Sponholtz meldte sig, men kan pga. sin akutte arbejdsmæssige situation ikke træde ind som fuldgyldigt medlem af FU lige nu. Dette accepteres og han vælges som suppleant. 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Henry Chabert, er villig til genvalg og vælges for et år. 9. Forslag til budget samt fastlæggelse af kontingent for regnskabsår (vedlagt). De sammenlignelige kolonner vises også. Budgettet er lagt ud fra et kontingent på 15 kr. pr. medlem. Kontingentet blev vedtaget på sidste års delegeretmøde. Diskussion: Ole Ryttersgaard GF Fyrrelunden, beder om en forklaring på, hvorfor punktet kontorhold, er sat til så stort et beløb som kr. Han mener kr. er mere rimeligt. FU indrømmer, at her er der skudt for højt, og foreslår derfor beløbet sat til kr Dette accepteres.

15 Anette Stæhr Arrenæs, forespørger om ikke vi er indstillet på, at gå over til udsendelser på mail og derved spare frimærker. Jørgen Damm Pedersen FU oplyser, at det vil vi meget gerne, men vi har kun mailadresser på 26 foreninger. Vi ser hen til, at de sidste foreninger fremsender deres mailadresse. Efter ovennævnte rettelse på punktet kontorhold bliver regnskabet godkendt. Jørgen Damm Pedersen oplyser endvidere, at der ikke vil blive sendt girokort ud mere, men kontingentindbetalingen skal ske ved bankoverførsel, hvor det er vigtigt at anføre grundejerforeningens navn i den dertil indrettede rubrik. Eventuelt: Niels Lorenzen GF Egesvinget, spørger hvor mange grundejerforeninger der lige p.t. er medlemmer af LSH. Kirsten Meleschko svarer, at én GF har meldt sig ud og én GF har meldt sig ind igen. Der er stadig 40 foreninger tilmeldt. Michael Sponhonholtz GF Lisevang 73, spørger, hvor mange sommerhusgrundejer-foreninger der egentlig er mulighed for? Det ved vi faktisk ikke, men det højeste antal der har været af medlemsforeninger er, 61 i den tidligere Frederiksværk kommune. Efter kommunesammenlægningen har FU været interesseret i at få sommerhusgrundejerforeningerne i Hundested med i Landliggersammenslutningen. Vi har kendskab til 4 foreninger, hvoraf én er medlem. I Hundested, er områderne meget mere infiltreret med helårsbeboelse end i Frederiksværk. Desværre har det ikke været muligt at hente hjælp i Halsnæs kommune, da de ikke har en fortegnelse over alle grundejerforeninger. Børge Rasmussen fra Topstien/Topsvinget, orienterede om Liseleje Havn. Trods alle genvordigheder og afslag, arbejder den nuværende bestyrelse, med en ny formand, ufortrødent videre. Formanden Kirsten Meleschko takkede dirigenten Hans Buur og de fremmødte for god ro og orden og gentog ønsket om, at alle kontakter FU ved diverse problemer. Er de almen gyldige, vil vi tage sagen op. Referent: Margit Larsen Dirigent: Hans Buur

16 8. Næste generalforsamling i MOG Bestyrelsen vil forsøge at placere fremtidige generalforsamlinger i nærheden af den dato, hvor foreningen blev stiftet. Melby Områdets Grundejerforening blev stiftet søndag den 5. august 1945 kl på Liseleje Strandhotel. Generalforsamlingen i 2011 afholdes søndag den 31. juli kl på Restaurant Le Papillon Liselejevej 64 Liseleje VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG/JER, SÅ KIK INDENFOR

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune Halsnæs november 2013 Til formænd og kasserere for grundejerforeninger samt vej og trappelaug, tilsluttet Landliggersammenslutningen. Hermed fremsendes referat og beretning fra Landliggersammenslutningens

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Marts 2012 Kære medlemmer Her er en informationsskrivelse til medlemmerne. Indholdet er fordelt på følgende punkter: 1. Velkommen 2. Ny service

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN En sørgelig meddelelse vedr. vores tidligere formand Kirsten Meleshko Har den 13/1 haft en opringning fra Kirstens mand, Kirsten er her ikke mere. Efter et kraftigt hosteangreb, brast lungerne med blødning

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Januar 2010 Kære medlemmer Her er en informationsskrivelse til medlemmerne. Indholdet er fordelt på følgende punkter: 1. Velkommen 2. Information

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Januar 2008 Kære medlemmer Her er en informationsskrivelse til medlemmerne. Indholdet er fordelt på følgende punkter: 1. Indledning 2. Referat

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN I Halsnæs Kommune Forretningsudvalgets beretning for perioden 1. oktober 2012-25. oktober 2013 Landliggersammenslutningen har fortsat 40 foreninger med ca. 2.500 medlemmer. Forretningsudvalgets

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. Fremmødte: 15 husstande af 57. Formanden Leif Elken bød velkommen i fællesarealet på Gadstrup skole. 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20 Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015 Så er det igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag. Først en rettelse. Jeg har desværre i indvarslingen til generalforsamlingen anført, at bestyrelsen stiller forslag

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 24. april 2007, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 25. april 2006, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08 Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d 290608 19 parceller var repræsenteret Alle bilag til generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside wwwguldkysten-sjdk Ad punkt 1:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 26. februar 2015. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 18 deltagere,

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Januar 2009 Kære medlemmer Her er en informationsskrivelse til medlemmerne. Indholdet er fordelt på følgende punkter: 1. Velkommen 2. Sager i

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere