Oplag: 135 eksemplarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Oplag: 135 eksemplarer"

Transkript

1 Formanden har ordet Referater fra bestyrelsesmøderne Småbådsture Det gule rev I vandet med Janus Skovtur 2014 Havture 2014/15 Praktiske oplysninger Aktiviteter Oplag: 135 eksemplarer nr. 2 august 2014

2 Bestyrelsen: Formand: Kent Alexander Humlebæk Strandvej Humlebæk. Tlf Mail: Næstform.: Henning Hedegaard Larsen Teglgårdsvej 319A, 2.tv Humlebæk. Tlf Mail: Kasserer: Ole Nielsen Roret Snekkersten Tlf Mail: Bestyrelses Per Sass Jensen medlem: Humlebæk Strandvej Humlebæk. Tlf Mail: Bestyrelses Allan Vitting medlem: Tjørnen Nivå Tlf Mail: Bestyrelses medlem: Bestyrelses medlem: Suppleant: Suppleant: Suppleant: Peter Sørensen Langebjergvej 308A 3050 Humlebæk. Tlf Mail: Jørgen Schønnemann Teglgårdsvej 653, 2.tv Humlebæk Tlf Mail: Elo Nielsen Teglgårdsvej 325C, st.th Humlebæk. Tlf Mail: Claus Hummel Gl,Strandvej Humlebæk. Tlf Mail: Svend Erik Wittenkamp Teglgårdsvej 539, st.tv Humlebæk Tlf Mail: Revisor/Revisorsuppleant: Erling Mathiesen/ Brian Thuesen 2

3 Aktivitetsudvalg/Bladudvalg: Kontakt: Kent Alexander Jule- Humlebæk Strandvej 133 frokoste 3050 Humlebæk. Tlf Janus: Casper von Eggers Bybjergvej 7 st.tv 2970 Hørsholm Tlf Havture: Allan Vitting Tjørnen Nivå Tlf Medl.liste: Per Sass Jensen Humlebæk Strandvej Humlebæk. Tlf Sekretær: Jørgen Schønnemann Skovtur: Teglgårdsvej 653, 2.tv. Blad Humlebæk. udvalg: Tlf Blad- Henning H. Larsen udvalg: Teglgårdsvej 323B, 2.th. Hjemme Humlebæk. side: Tlf Morgen- Svend Erik Wittenkamp mad: Teglgårdsvej 539, st.tv. Øl Humlebæk automat: Tlf Småbåds- Claus Hummel ture: Gl.Stransvej 93 Janus: 3050 Humlebæk. Tlf

4 Formanden har ordet Af Kent Alexander Den danske sommer har lagt sig over os med masser af sol og varme. Småbådsturene er i fuld gang og vinterens havture er allerede i støbeskeen så det lover godt. Lad mig lige benytte denne lejlighed til at få klarlagt et par ting som åbenbart har skabt tvivl hos nogle af medlemmerne i løbet af foråret. Allerførst skal det understreges at Sletten Fritidsfiskerlaug er, og har altid været, en fiskeklub hjemmehørende i Sletten Havn - deraf også navnet! Klubbens fiskerbåd, vores klublokaler, vores møder og vores Banko-aften foregår alt sammen på Sletten Havn. Dernæst - at 12 af vore 15 årlige aktiviteter foregår på eller fra Sletten Havn. Størstedelen af vores økonomi går til ting som direkte relaterer til fiskeri og klubbåden. Knap en fjerdedel af vore ca. 100 medlemmer deltager aktivt i vore mange fisketure. Resten af medlemmerne deltager i vores sociale arrangementer, alt efter eget valg, tid og ønske. Skovtur, julefrokosten, generalforsamling. De betaler alle sammen det samme kontingent - så de er efter min mening lige så gyldige som medlemmer som dem der fisker! Det er som bekendt meget svært at skrue tiden tilbage til " de gode gamle dage " som var engang. Lad os derfor alle sammen se fremad og leve i den nutid vi befinder os i. Det andet kan nemlig ikke lade sig gøre. Lad os derfor i fællesskab arbejde fremadrettet for Fiskeklubben - med nytænkning, nye tiltag og udvikling så Sletten Fritidsfiskerlaug følger med tiden og består mange år fremover. Skovturen lørdag den 16. august går til Dyrehavsbakken, hvor vi skal have en lille konkurrence med fine præmier til vinderne. Derefter er der en dejlig Frokost -buffet, hvorefter man kan gå rundt på egen hånd og opleve verdens ældste forlystelsespark. Se mere om Skovturen her i bladet. Husk bindende tilmelding med forudbetaling til undertegnede! Jeg vil ønske Jer alle en rigtig god sommer, Knæk og bræk Kent 4

5 Referat Af Jørgen Schønnemann Tilstede: Allan, Kent, Ole, Sv.Erik, Peter, Jørgen, Claus. Fraværende: Per, Elo, Henning 1. Kent byder velkommen og fortalte at Janus skal have en ny generator og at et kommende medlem af lauget kontaktes af Kent for at blive vor bådmekaniker. Tilmelding af hav- og småbådsture skal ske senest på ugedagen for turen. For sent tilmelding skal ske af medlemmet direkte til turbåden. Havturens reserverede pladser hæves fra 10 til 15. Kent har forundersøgt økonomien ved udskiftning af Janus til en åben damjolle. Janus kan sælges for kr og en damjolle koster kr. Allan, Kent og Jørgen mødes 1 maj og opgør medlemmernes mening om vor foreningsbåd i fremtiden.. 2. Ole meddeler at lauget har kr på bankkonti. Seneste udgifter er reparation kr. bådplads kr. og forsikring kr. 3. Claus meddeler, at 3 medlemmer, Erik Møller, Flemming Skov og Claus Smed ikke har fået medlemsblad. Jørgen modtager henvendelse mhb. på opklaring af problemet. 4. Peter siger at turene med Hanne Berit kl.7.00 og at vi mødes på havnen kl er OK. 5. Småbådsturene arrangeres igen af Claus og Svend Erik og deltagernes placering i bådene bestemmes på dagen. Alle småbådstures lokaleleje er godkendt og reserveret i kommunen. 6. Alle unge under 18 år betaler halvt kontingent til og med året hvori de fylder 18 år. Rekrutteringsudvalg nedsættes på kommende bestyrelsesmøde. Næste møde er Tirsdag den 6.maj kl

6 Referat Af Jørgen Schønnemann Tilstede: Allan, Kent, Ole, Sv.Erik, Peter, Jørgen, Per, Elo, Henning Fraværende: Claus 1. Kent byder velkommen og fortalte at Allan, Kent og Jørgen har vurderet medlemmernes mening om vor foreningsbåd i fremtiden, Janus eller en åben damjolle. Se punkt 6. Kommunen har accepteret at der bliver opstillet et stativ til 8-10 fremmede kajakker, mod at kajakfolkene melder sig ind i fiskelauget. Sv.Erik gør opmærksom på at Bådeklubben har en ny kajakafdeling og dermed er der en konflikt m.h.t dyr/billig opbevaring på land af de to gruppers kajakker. Kent taler med Bådeklubben og får deres synspunkter og vi fortsætter punktet på næste bestyrelsesmøde. 2. Ole meddeler at lauget har kr på bankkonti. Vi skal være opmærksomme, idet der er 7-8 måneder til indtægter i form af kontingentindbetalinger og kommunaltilskud. 3. Vi er nu 99 medlemmer og der er stadig uklarhed med et par medlemmers medlemskab og manglende vandpost. Sv.E uddeler indbetalingskort til den ene forudrettede. 4. Småbådsturen 4.5 var i alt OK med gode fisk i godt vejr, dog med en uheldig situation med Janus, se punk 6 og 8. Tilmelding til fisketure skal bekræftes af turarrangøren via eller telefon til deltagerne. 5. Jørgen berettede om grundplanen for årets skovtur til Bakken. 6.Svaret på spørgsmålet om udskiftning af Janus var at 14 medlemmer var for og 24 imod. Hermed beholder vi Janus og vurderer om Janus kan tilpasses kritikernes ønsker. Ingen forslag, (tyngde i bund+etablering af kasse/dam på dæk+ændring for lettere påstigning) er realistiske. Sv.Erik rejser spørgsmålet om vi overhovedet skal have en foreningsbåd. Ja, men det kræver et højere niveau mht sikkerhed, tilsyn, rengøring og vedligehold, = mere selvjustits. 7. Kent beretter at bådværftet har opkrævet kr for rep af Janus. Alligevel tager Janus vand ind og roret er stadigt skævt. Kent tager kontakt med værftet for reklamation mv. 8. Allan beretter levende om sin oplevelse fra småbådsturen, hvor Janus sprang læk og om arbejdet med at lænse og om redningsaktionen. Allan skriver herom til næste vandpost(aug) som supplement til Peters sædvanlige referat af fisketurene. Næste møde er Tirsdag den17.juni kl

7 Referat Af Jørgen Schønnemann Tilstede: Allan, Kent, Sv.Erik, Peter, Jørgen, Henning, Claus Fraværende: Ole, Elo, Per 1: Siden sidst. Formand beretter at morgenlokaler til småbådsture er OK, dog tvivl om 6.7. formanden tjekker. Bankoaften afholdes i Skeltofteparkens selskabslokaler og annonceres kraftigt i byens centre mv. 2: Kassebeholdning er nu kr. og vi har 100 medlemmer. 3: Henning foreslår, at medlemslisten udbygges med medlemmernes adresse og mobiltelefonnumre. Henning kontakter Per og serverejer David Olsen om realisering af projektet. 4: Jørgen beretter om Budget og tidsplan for skovturen. Bestyrelsen vedtog at prisen for medlemmer skal være 150 kr. og for ikke-medlemmer 175 kr. Jørgen laver indbydelse til indrykning i vandposten. Kent modtager tilmeldinger og betalinger. 5: Janus har fået ny mekaniker Casper, som blev et nyt medlem. Ledningsnettet skal repareres/udskiftes. Casper og Allan koordinerer dette. Claus meddeler at olie og vand ikke bliver kontrolleret af Janus brugerne og Jørgen bemærker at Janus bliver forkert og dårligt fortøjet. I det hele taget er der behov for at Janus-brugerne skal lære en bedre disciplin omkring brugen af båden. Henning opdaterer tjeklisten til båden. Jørgen laver brev til brugerne mht. teknisk status og fokus på højere disciplin. Opdateret tjekliste vedlægges brevet. 6: Vedr. Nivå-kajaksejlernes ønske om oplagring af kajakker og medlemskab af Sletten Fritidsfiskerlaug, besluttede bestyrelsen at Kajaksejlads ikke er foreneligt med Fiskerlaugets formål. 7: Rekruttering af nye og yngre medlemmer skal fremmes i Vandposten og igennem omtale i pressen. På næste bestyrelsesmøde, skal vi dele ideer om en informationsaktivitet. Næste møde er tirsdag den 5. august kl

8 Min fisketur i Nordsøen på Det gule rev Af Peter Sørensen Kæmpetorsk i 70 m havdybde Jeg har længe ønsket at prøve en fisketur ude i Nordsøen. Da jeg så fik en invitation på nettet fra en kreds af lystfiskere, som jeg kender i en anden sammenhæng end Sletten Havn, måtte jeg slå til og tilmelde mig. En 2 dages tur med udsejling fra Hanstholm Havn. Hver dag med start kl fra havnen og hjemkomst i havnen kl Det var midt i maj måned og forinden ønskede vi os naturligvis godt vejr derude på det store hav, hvor kysten ikke er i sigte under fiskeriet. Vi var 13 fiskere, som med det gode skib M/S MØLBOEN sejlede ud nordpå. Der var jævn vind og solen skinnede fra en skyfri himmel. Nu blev det tunge grej gjort klar til dybhavsfiskeri. Jeg have indkøbt en ny fletline, som havde 38 kg brudstyrke og den havde jeg spolet på mit nye trollinghjul, som jeg vandt på sidste havtur i år. Efter 2 timers sejlads nåede vi fiskeområdet og skipper Kaj ringede start og meddelte om store torsk dernede i dybet. M/S Mølboen Straks blev der indhalet torsk på 2 3 kg ind og flere havde 2 og 3 torsk i hver indhaling både på pirk og forfang. Efterhånden blev kurvene fyldt godt og nogle fiskere måtte endog have 2 kurve til alle deres fisk. Foruden torsk blev der også fanget lange og sej. På 2.-dagen sejlede vi ud til området Vraget. Her skulle vi ikke have pirk med krog på, men kun torskeforfang, da der ellers var stor risiko for, at pirkekrogen ville sætte sig fast i det såkaldte vrag. Her var der mulighed for flere andre fisk f. eks havkat omkring vraget på 65 m dybde. Jeg købte et særligt torskeforfang af skipper Kaj og hans hovmester servicerede og monterede det på min fiskeline. Et øjeblik efter, at linen var kommet ned til vraget havde jeg bid af 2 torsk, 1 på hver forfangkrog. 8

9 Min fisketur i Nordsøen på Det gule rev fortsat Jeg halede ind og der skulle lægges kræfter i indhalingen af den livlige fangst, som jeg også med skippers hjælp fik ind på skibet og ned i min sorte balje. Både skipper Kaj og hans hovmester i kabyssen ydede en meget fin service om bord. De hjalp til med at udrede filtrede lystfiskerliner, de servicerede ved grejmontage, de serverede kaffe ad libitum og de hentede kolde øl fra isboksen og alt dette oplevede jeg under lystfiskeriet. Så jeg kan meget anbefale skibet M/S Mølboen fra Rederiet Jeg satser på, at tage turen igen til næste år. På vej i havn, så skal fisken renses. Indvoldene ud af torskekroppen og hovedet bliver på. Vi fik fileteret vore torsk i en fileteringsfabrik for 10,00 kr. pr. kg. Jeg hjembragte 14 kg torskefilet og det var kun det halve af, hvad min fiskekammerat Jan fik fileteret. Jeg overnattede på Hanstholm Hotel, der lægger tæt ved havnen med udsigt over havet. Godt og billigt hotel med en meget fin service, f. eks. frostrum til opbevaring af de fangede fisk. Hanstholm Hotel 9

10 Småbådstur 4. maj 2014 Af Peter Sørensen Igen et småbådshaveri Så er det forår og årets første småbådstur. Vi ønsker godt vejr og det fik vi heldigvis. Vi har jo tidligere år været ude for stor vindstyrke og dermed aflyste ture. Der var sol over Sundet og jævn vind, da jeg efter det sædvanlige gode morgenbord i foreningshuset sejlede ud med det gode skib Petrine og skipper Svend Erik Wittenkam. Vi sejlede nordpå op mod Tryggerdammen. Undervejs havde vi dørveliner ude og der blev på denne måde fanget 6 hornfisk. Så pilkede vi her på ca. 1o m vand, hvor vi fangede nogle småtorsk under målet på 45 cm og de røg ud i havet igen til deres videre torskeliv. Svend Erik fik et nødopkald på mobilen fra Janus. Allan meddelte, at foreningsbåden Janus tog vand ind i stævnen og han bad om bugserassistance hurtigst mulig af Petrine. Straks stoppede vi fiskeriet og satte skibets kurs direkte mod syd i retning mod Janus sidst opgivne position, der var sydvest for Hven s sydspids. Skipper Svend Erik fik først Janus i kikkerten, da vi var kommet ud for Mikkelborg. Janus var drevet langt mod syd med strømmen og da vi nåede skibet, da så vi, at der blev lænset vand ud fra forskibets kahyt. Men sejlturen hertil havde også taget ca. 1 time og i denne periode holdt fiskerne på Janus skibet flydende. Janus fik en bugsertrosse om bord og en times bugsering tilbage til Sletten Havn. Alt gik godt og vi kom alle i sikker havn ca. kl Indvejningen viste følgende resultater: 1. Claus Hummel Torsk 2,4 kg 2. Allan Vitting Torsk 2,2 kg 3. Elo Nielsen Torsk 2,1 kg 10

11 Småbådstur 6. juli 2014 Af Peter Sørensen En havørred blev fanget Det var bragende flot sommervejr, da jeg med skibet Petrine og skipper Svend Erik W. sejlede ud fra Sletten Havn. Det var næsten vindstille med lette krusninger i vandoverfladen. Solen skinnede fra en skyfri himmel. Godt, at jeg var smurt ind i solcreme med høj solfaktor. Solen reflekterer fra vandet og giver også bidrag til solskoldethed. Vi begyndte fiskeriet på 14 meter vand midt i Sundet. Her fangede vi intet. Turen gik derfor over til Hven s nordkyst, hvor vi fiskede ihærdigt. Jørgen Rasmussen fangede 1 torsk og 1 makrel. Dette var alt, der blev fanget. Vi fangede intet, da vi igen prøvede fiskeri ude for Humlebæk Havn. Det begyndte at blæse op kl og der kom store bølger, hvorfor vi besluttede at sejle i Havn. Hvordan var det så gået de andre småbåde?. Ja, det viste sig, at de havde fanget mange flere fisk end os på Petrine. Flemming Schou viste stolt sin store havørred på 2, 5 kg frem for os og fotografen. Den havde han fanget under indhaling og han kunne straks mærke, at den bevægede sig anderledes end en torsk. Med forsigtige træk blev ørreden halet indenbords. Indvejningen viste: 1. Flemming Schou Havørred 2,5 kg 2. Ruben Andersen Torsk 1,9 kg 3. Allan Vitting Torsk 1,7 kg 4. Anker Henriksen Torsk 1,7 kg Flemming Schou 11

12 I vandet med Janus 04. maj 2014 af Allan Vitting Søndag den fjerde maj, stod den på årets første småbådstur. Undertegnede skulle på dagen være skipper på Janus, og have Ruben og Anker med ombord. Vi sejlede mod Hven i håb om en masse torsk langs vestkysten. Ved første stop viste ekkoloddet fin aktivitet, men det lykkedes ingen af os at få noget med op. Vi sejlede derfor videre til et sted hvor jeg sidste år havde heldet med mig, og det var ikke en dårlig beslutning. De næste par timer fangede vi pænt med torsk, med tre mand ombord var godt 15 kg torsk en fin fangst. Efter de fine fangster, besluttede vi at søge mod et nyt sted. Planen blev dog hurtigt ændret da vi efter en kort sejlads kunne konstatere at båden tog vand ind. På dette tidspunkt var det ikke umiddelbart alarmerende, men vi besluttede dog straks at vende hjemad. Situationen blev dog yderligere forværret da motoren efter 15 minutters sejlads satte ud. Jeg tog derfor kontakt til én af de andre både kl. 12:09, og aftalte at de ville komme og bugsere os ind. Desværre var de dog en times sejlads fra os. I længere tid øsede vi vand ud af båden, men blot for at konstatere at det kom ind igen. Efter noget tid kunne vi dog se, at vandet kun steg til et vist punkt. Vi valgte derfor blot at holde øje med vandstanden, da det konstante arbejde med at øse vand ud at båden ikke gav noget synligt resultat. Med tanke på dagens fiske konkurrence valgte vi at fiske lidt i ventetiden på vores redning, herunder blev det yderligere til nogle kilo torsk. Da vores redning ankom, fik vi rigget et slæbetov på, og vi blev kraftigt opfordret til at øse vand ud af båden. Trods protester fra vores side, om hvorvidt det hjalp eller ej. Vi gjorde dog endnu et forsøg, men det var dog ikke helt nemt, da vi samtidig med at holde kursen, også skulle øse vand ud af båden. Vi kom dog sikkert i land, våde og godt kolde om fødderne, da vandet på sit højeste stod op over skinnebenene på mig i styrehuset. Med mine bare fødder placeret solidt i det varme græs foran foreningshuset, blev det til god sludder om dagens oplevelser. For flere var det noget uforståeligt at Janus allerede kunne have problemer, når denne sejlads var den første efter at Janus gennem længere tid har været på værft. På daværende tidspunkt var alt dog gætterier, efter et par uger på værft skulle det dog vise sig at black jack en på Janus havde løsnet sig, hvilket var årsagen til utætheden. Tilbage ved foreningshuset, blev det endelig tid til indvejningen, og trods problemer med båden, viste det sig at min største torsk var stor nok til en anden plads, ligesom Anker måtte konstatere at han aldrig havde fanget så mange torsk på én tur. Så trods dagens uheld, blev det alligevel en god dag i fiskeriets tegn for os tre på Janus. 12

13 Skovtur 2014 Skovturen går til Dyrehavs Bakken, lørdag den 16. august Dyrehavs Bakken finder vi i Jægersborg Dyrehave, - skoven nord for København. Ved alle indgange findes de karakteristiske røde porte. Den mest benyttede, Klampenborg port, ligger lige ved Klampenborg Station. Alle portindgange ligger ved et porthus til skovløberen. Husene er bygget efter samme model. Dyrehaven er udpeget som naturskov. Det betyder at beskyttelse af naturen går forud for dyrkning af træ. Gamle træer fældes kun, hvis de er til fare for publikum. kl Vi mødes på Humlebæk Station Vest. Kl Ombord i toget til Klampenborg. Køb selv togbillet til 6 zoner, hver vej. Kl Samles vi bag Peter Lieps Hus, hvor vi slapper af efter rejsen og bliver orienteret om dagens program på Bakken, herunder information om en overkommelig og underholdende holdkonkurrence. Herefter spredes holdene og kl samles vi alle til en herlig lunch i etablissementet Bakkens Perle, herunder overrækkelse af de attraktive præmier. Sponsorer er: Rodes Fiskeshop + Kabyssen + Sletten Fiskehus Prisen for alt dette, dog ikke vådt, er kun kr. 150 pr. medlem og kr. 175 pr. gæst. Tilmelding til Kent Alexander, telefon senest mandag den 11. august. Ved tilmeldingen skal du betale for deltagelsen. Udskyd ikke din tilmelding, men ring straks til mig når du ved, at du vil med. Venlig hilsen, Kent. telefon

14 S L E T T E N F R I T I D S F I S K E R L A U G F o r e n i n g s h u s e t Sletten Havn 3050 Humlebæk HAVTURE 2014/15 Tilmelding til Allan Vitting eller via listen i kælderen. Tilmelding er først gældende ved bekræftet forudbetaling via bankkonto Nordea Proces ved tilmelding er som følger: 1. Tilmelding via opkald/sms til eller via listen i kælderen 2. Bekræftelse på tilmelding sker ved én af nedenstående a. Via SMS/Svar via tilmeldte telefonnummer b. Via kvittering af Allan Vitting på listen i kælderen 3. Indbetaling af deltager beløb til: Nordea Bekræftelse af betaling sker ved én af nedenstående a. Via SMS/Svar via tilmeldte telefonnummer b. Via kvittering af Allan Vitting på listen i kælderen 5. Først ved bekræftelse på betaling er din tilmelding gyldig 6. Sidste frist for modtagelse af indbetaling er fredag ugen før turen Bemærk at tilmelding er bindende, og at det er datoen for din bekræftede indbetaling, der bestemmer din plads i køen. Indbetal derfor straks efter tilmelding. F O R M A N D : K e n t A l e x a n d e r TELEFON E - M A I L A D R E S S E : K e n t. A l e x a n d e r. d g m a i l. c o m w w w. s l e t t e n f r i t i d s f i s k e r l a u g. d k 14

15 Praktiske oplysninger: S L E T T E N F R I T I D S F I S K E R L A U G F o r e n i n g s h u s e t Sletten Havn 3050 Humlebæk Bestyrelsen har besluttet at, børn under 18 år kan blive medlemmer af Sletten Fritidsfiskerlaug for ½ pris, kr. 100,00,til og med det fyldte 18 år. Børn skal være ifølge med en voksen på vores ture. Årskontingent for voksne kr. 200,00, (kontingenten stiger for 2015 til kr. 125,00/250,00). Bestyrelsen har besluttet at, nye medlemmer også i 2014, kan melde sig ind uden, at betale indmeldelsesgebyr. (25.00/50.00) Ved indmeldelse, via mail til Per Sass Jensen skal følgende oplyses: Navn Adresse Telefon nr. Fødselsdag og år. Indbetaling kan ske til: Nordea eller Ved indbetaling via indbetalingskort, skal følgende Gironummer bruges: Husk navn og adresse. Ved køb af nøgle, til vore lokale i foreningshuset på Sletten havn, skal Elo Nielsen, kontaktes på mobil nr Der skal betales et depositum på kr. 200,00 som betales tilbage ved returnering af nøglen. Tjekskemaet for Janus er ændret, det indskærpes at, skemaet udfyldes korrekt ved benyttelse af Janus. Manglende udfyldelse kan medføre fratagelse af retten til, at benytte Janus. Janus har fået ny mekaniker: Bestyrelsen byder Casper velkommen i lauget. Casper von Eggers Bybjergvej 7 st.tv 2970 Hørsholm Tlf Bestilling af brændstof, står Jørgen Schønnemann stadigvæk for: Teglgårdsvej 653, 2.tv Humlebæk. Tlf

16 Datoer for Aktiviteter August Søndag den 10. Småbådstur: morgenmad kl , fiskeri fra Pris inkl. morgenmad kr. 100,00, tilmelding til Claus Hummel eller på listen i kælderen, ugedagen før. Lørdag den 16. September Skovtur: se andet sted i Vandposten. Søndag den 07. Småbådstur: morgenmad kl , fiskeri fra Pris inkl. morgenmad kr. 100,00, tilmelding til Claus Hummel eller på listen i kælderen, ugedagen før. Oktober Søndag den 19. Havtur: Arres fra Helsingør Statshavn Mødetid: Sletten kl , Pris kr. 230,00, tilmelding til Allan Vitting eller på listen kælderen, senest 10. oktober. November Torsdag den 06. Banko: Foreningshuset Sletten Havn kl Søndag den 16. Havtur: Hanne Berit fra Rungsted Havn Mødetid: Sletten kl , Pris kr. 230,00, tilmelding til Allan Vitting eller på listen kælderen, senest 7. november. Lørdag den 29. Julefrokost: Skeltofteparkens festlokale, kl December Søndag den 28. Havtur: Havstrygeren fra Helsingør Statshavn Mødetid: Sletten kl , Pris kr. 230,00, tilmelding til Allan Vitting eller på listen kælderen, senest 19. december. Februar Søndag den 08. Havtur: Hanne Berit fra Rungsted Havn Mødetid: Sletten kl , Pris kr. 230,00, tilmelding til Allan Vitting eller på listen kælderen, senest 30. januar. Marts Søndag den 15. Havtur: Hanne Berit fra Rungsted Havn Mødetid: Sletten kl , Pris kr. 230,00, tilmelding til Allan Vitting eller på listen kælderen, senest 6. marts Ved manglende Vandpost, skal Per Sass Jensen kontaktes på mail: eller på tlf Eller downloade Vandposten fra vores hjemmeside: slettenfritidsfiskerlaug.dk Næste Vandpost udkommer 1. december deadline for stof er 1. november

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Formanden har ordet Generalforsamling 2012 Billeder fra generalforsamlingen Referat fra bestyrelsesmøder Havture Årets fiskere Madopskriften Anholt tur Christianshavnstur Indvejningsregler Aktivitetsliste

Læs mere

Formanden har ordet Halvors Klumme Klubbens alkohol politik Referat fra bestyrelsesmøder Fasterholdklubben Elo, Kaj og Oles Norges tur Madopskriften

Formanden har ordet Halvors Klumme Klubbens alkohol politik Referat fra bestyrelsesmøder Fasterholdklubben Elo, Kaj og Oles Norges tur Madopskriften Formanden har ordet Halvors Klumme Klubbens alkohol politik Referat fra bestyrelsesmøder Fasterholdklubben Elo, Kaj og Oles Norges tur Madopskriften Den blå bog Skovturen går til Sofiero S/S Bjørn Nr.

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev Der er siden seneste Nyhedsbrev i august ikke sket de store begivenheder. Fiskeriet er så vidt vides kørt på forholdsvis lavt blus det

Læs mere

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år.

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet,

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Halvors Klumme Formanden har ordet Referat fra bestyrelsesmødet Fasterholt klubben Mellem havørne og rødfisk Laksetur Norgestur Småbådstur Madopskriften Den blå bog Københavnertur www.slettenfritidsfiskerlaug.dk

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE ÅRØSUND HAVN VED FYRET - LØRDAG 2. APRIL 2011 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 1 marts 2008 40. Årgang

FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 1 marts 2008 40. Årgang FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 1 marts 2008 40 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November 2012 44. Årgang

Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November 2012 44. Årgang Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 3 November 2012 44. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Henning Loesch 45 42 37 41 Nøddehøj 16, 2840 Holte e-mail henning@loesch.dk

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk ö ö Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk E Kære Lystfiskere Det er os en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage 2007.

Læs mere

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk FLADFISKETUREN 2006 Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 3 december 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Jule tam tam 3 december Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden. Havfiskeri 3.afd. Middelfart marina 8 November. Spodsbjerg 29 November

Jule tam tam 3 december Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden. Havfiskeri 3.afd. Middelfart marina 8 November. Spodsbjerg 29 November Kluba&en 5 nov kl 18.00 Elsesminde Havfiskeri 2.afd Middelfart marina 8 November Havfiskeri 3.afd Spodsbjerg 29 November Jule tam tam 3 december Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden ! Det var lidt

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012 Holbæk Træskibslaug Admiralsforsamling 2012 Dato: 2012.03.24 Sted: Til stede: Hjalm A-medlemmer Flemming Jan Poul Knud Ole Bøgballe Lis Jens Tolstrup Merethe Leif Cruiser Emma Hjalm Thilde Terne KDL Lodsbåden

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Min første haj!!! Og min anden haj!!!

Min første haj!!! Og min anden haj!!! Min første haj!!! Og min anden haj!!! Her sidder jeg lige og får en slapper ved siden af Luke Egentlig havde min far og jeg ikke den store lyst til at tage af sted. Efter næsten 14 dages hæsblæsende ferie,

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 :

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : referat fra generalforsamling april 2006 formandens beretning godkendt regnskab 2005 og budget 2006 annonce : Træ til salg - Ry 246 motiv fra Rypevænget Grundejerforeningen

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

VINDERTORSKEN 9,2 KG

VINDERTORSKEN 9,2 KG VINDERTORSKEN 9,2 KG Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 1 april 2005 37. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsl.dk

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal!

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Gruppespil 2015-16 GRUPPESPIL ÅR 2015-16 1 REGLER FOR GRUPPESPIL Velkommen til gruppespil for motionister i Skovbakken. For at kunne få konceptet til at

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 2014 67. Årgang UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 1940 SALTVANDS FISKEREN 3 November - december www.lfk1940.dk Bestyrelsen har afholdt møde i sommhuset på Sj. Odde Den 27/28 september blev der afholdt bestyrelsesmøde

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Formandens side Af Christian Stounberg

Formandens side Af Christian Stounberg Formandens side Af Christian Stounberg Kære medlem Du sidder nu med 2007 udgaven af det grønne blad i hånden og det er mit lod at give bladet og aktiviteterne i og omkring Vejle Jagtforening et par ord

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Se mere i programmet om:

Se mere i programmet om: Program udsendt februar 2014 næste program maj 2014. Bestyrelsen træffes i Østergades Forsamlingshus hver onsdag fra kl. 14.00 16.00. Hjemmeside www.middelfart-pensionistforening.dk Se mere i programmet

Læs mere