Oplag: 135 eksemplarer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Oplag: 135 eksemplarer"

Transkript

1 Formanden har ordet Referater fra bestyrelsesmøderne Småbådsture Det gule rev I vandet med Janus Skovtur 2014 Havture 2014/15 Praktiske oplysninger Aktiviteter Oplag: 135 eksemplarer nr. 2 august 2014

2 Bestyrelsen: Formand: Kent Alexander Humlebæk Strandvej Humlebæk. Tlf Mail: Næstform.: Henning Hedegaard Larsen Teglgårdsvej 319A, 2.tv Humlebæk. Tlf Mail: Kasserer: Ole Nielsen Roret Snekkersten Tlf Mail: Bestyrelses Per Sass Jensen medlem: Humlebæk Strandvej Humlebæk. Tlf Mail: Bestyrelses Allan Vitting medlem: Tjørnen Nivå Tlf Mail: Bestyrelses medlem: Bestyrelses medlem: Suppleant: Suppleant: Suppleant: Peter Sørensen Langebjergvej 308A 3050 Humlebæk. Tlf Mail: Jørgen Schønnemann Teglgårdsvej 653, 2.tv Humlebæk Tlf Mail: Elo Nielsen Teglgårdsvej 325C, st.th Humlebæk. Tlf Mail: Claus Hummel Gl,Strandvej Humlebæk. Tlf Mail: Svend Erik Wittenkamp Teglgårdsvej 539, st.tv Humlebæk Tlf Mail: Revisor/Revisorsuppleant: Erling Mathiesen/ Brian Thuesen 2

3 Aktivitetsudvalg/Bladudvalg: Kontakt: Kent Alexander Jule- Humlebæk Strandvej 133 frokoste 3050 Humlebæk. Tlf Janus: Casper von Eggers Bybjergvej 7 st.tv 2970 Hørsholm Tlf Havture: Allan Vitting Tjørnen Nivå Tlf Medl.liste: Per Sass Jensen Humlebæk Strandvej Humlebæk. Tlf Sekretær: Jørgen Schønnemann Skovtur: Teglgårdsvej 653, 2.tv. Blad Humlebæk. udvalg: Tlf Blad- Henning H. Larsen udvalg: Teglgårdsvej 323B, 2.th. Hjemme Humlebæk. side: Tlf Morgen- Svend Erik Wittenkamp mad: Teglgårdsvej 539, st.tv. Øl Humlebæk automat: Tlf Småbåds- Claus Hummel ture: Gl.Stransvej 93 Janus: 3050 Humlebæk. Tlf

4 Formanden har ordet Af Kent Alexander Den danske sommer har lagt sig over os med masser af sol og varme. Småbådsturene er i fuld gang og vinterens havture er allerede i støbeskeen så det lover godt. Lad mig lige benytte denne lejlighed til at få klarlagt et par ting som åbenbart har skabt tvivl hos nogle af medlemmerne i løbet af foråret. Allerførst skal det understreges at Sletten Fritidsfiskerlaug er, og har altid været, en fiskeklub hjemmehørende i Sletten Havn - deraf også navnet! Klubbens fiskerbåd, vores klublokaler, vores møder og vores Banko-aften foregår alt sammen på Sletten Havn. Dernæst - at 12 af vore 15 årlige aktiviteter foregår på eller fra Sletten Havn. Størstedelen af vores økonomi går til ting som direkte relaterer til fiskeri og klubbåden. Knap en fjerdedel af vore ca. 100 medlemmer deltager aktivt i vore mange fisketure. Resten af medlemmerne deltager i vores sociale arrangementer, alt efter eget valg, tid og ønske. Skovtur, julefrokosten, generalforsamling. De betaler alle sammen det samme kontingent - så de er efter min mening lige så gyldige som medlemmer som dem der fisker! Det er som bekendt meget svært at skrue tiden tilbage til " de gode gamle dage " som var engang. Lad os derfor alle sammen se fremad og leve i den nutid vi befinder os i. Det andet kan nemlig ikke lade sig gøre. Lad os derfor i fællesskab arbejde fremadrettet for Fiskeklubben - med nytænkning, nye tiltag og udvikling så Sletten Fritidsfiskerlaug følger med tiden og består mange år fremover. Skovturen lørdag den 16. august går til Dyrehavsbakken, hvor vi skal have en lille konkurrence med fine præmier til vinderne. Derefter er der en dejlig Frokost -buffet, hvorefter man kan gå rundt på egen hånd og opleve verdens ældste forlystelsespark. Se mere om Skovturen her i bladet. Husk bindende tilmelding med forudbetaling til undertegnede! Jeg vil ønske Jer alle en rigtig god sommer, Knæk og bræk Kent 4

5 Referat Af Jørgen Schønnemann Tilstede: Allan, Kent, Ole, Sv.Erik, Peter, Jørgen, Claus. Fraværende: Per, Elo, Henning 1. Kent byder velkommen og fortalte at Janus skal have en ny generator og at et kommende medlem af lauget kontaktes af Kent for at blive vor bådmekaniker. Tilmelding af hav- og småbådsture skal ske senest på ugedagen for turen. For sent tilmelding skal ske af medlemmet direkte til turbåden. Havturens reserverede pladser hæves fra 10 til 15. Kent har forundersøgt økonomien ved udskiftning af Janus til en åben damjolle. Janus kan sælges for kr og en damjolle koster kr. Allan, Kent og Jørgen mødes 1 maj og opgør medlemmernes mening om vor foreningsbåd i fremtiden.. 2. Ole meddeler at lauget har kr på bankkonti. Seneste udgifter er reparation kr. bådplads kr. og forsikring kr. 3. Claus meddeler, at 3 medlemmer, Erik Møller, Flemming Skov og Claus Smed ikke har fået medlemsblad. Jørgen modtager henvendelse mhb. på opklaring af problemet. 4. Peter siger at turene med Hanne Berit kl.7.00 og at vi mødes på havnen kl er OK. 5. Småbådsturene arrangeres igen af Claus og Svend Erik og deltagernes placering i bådene bestemmes på dagen. Alle småbådstures lokaleleje er godkendt og reserveret i kommunen. 6. Alle unge under 18 år betaler halvt kontingent til og med året hvori de fylder 18 år. Rekrutteringsudvalg nedsættes på kommende bestyrelsesmøde. Næste møde er Tirsdag den 6.maj kl

6 Referat Af Jørgen Schønnemann Tilstede: Allan, Kent, Ole, Sv.Erik, Peter, Jørgen, Per, Elo, Henning Fraværende: Claus 1. Kent byder velkommen og fortalte at Allan, Kent og Jørgen har vurderet medlemmernes mening om vor foreningsbåd i fremtiden, Janus eller en åben damjolle. Se punkt 6. Kommunen har accepteret at der bliver opstillet et stativ til 8-10 fremmede kajakker, mod at kajakfolkene melder sig ind i fiskelauget. Sv.Erik gør opmærksom på at Bådeklubben har en ny kajakafdeling og dermed er der en konflikt m.h.t dyr/billig opbevaring på land af de to gruppers kajakker. Kent taler med Bådeklubben og får deres synspunkter og vi fortsætter punktet på næste bestyrelsesmøde. 2. Ole meddeler at lauget har kr på bankkonti. Vi skal være opmærksomme, idet der er 7-8 måneder til indtægter i form af kontingentindbetalinger og kommunaltilskud. 3. Vi er nu 99 medlemmer og der er stadig uklarhed med et par medlemmers medlemskab og manglende vandpost. Sv.E uddeler indbetalingskort til den ene forudrettede. 4. Småbådsturen 4.5 var i alt OK med gode fisk i godt vejr, dog med en uheldig situation med Janus, se punk 6 og 8. Tilmelding til fisketure skal bekræftes af turarrangøren via eller telefon til deltagerne. 5. Jørgen berettede om grundplanen for årets skovtur til Bakken. 6.Svaret på spørgsmålet om udskiftning af Janus var at 14 medlemmer var for og 24 imod. Hermed beholder vi Janus og vurderer om Janus kan tilpasses kritikernes ønsker. Ingen forslag, (tyngde i bund+etablering af kasse/dam på dæk+ændring for lettere påstigning) er realistiske. Sv.Erik rejser spørgsmålet om vi overhovedet skal have en foreningsbåd. Ja, men det kræver et højere niveau mht sikkerhed, tilsyn, rengøring og vedligehold, = mere selvjustits. 7. Kent beretter at bådværftet har opkrævet kr for rep af Janus. Alligevel tager Janus vand ind og roret er stadigt skævt. Kent tager kontakt med værftet for reklamation mv. 8. Allan beretter levende om sin oplevelse fra småbådsturen, hvor Janus sprang læk og om arbejdet med at lænse og om redningsaktionen. Allan skriver herom til næste vandpost(aug) som supplement til Peters sædvanlige referat af fisketurene. Næste møde er Tirsdag den17.juni kl

7 Referat Af Jørgen Schønnemann Tilstede: Allan, Kent, Sv.Erik, Peter, Jørgen, Henning, Claus Fraværende: Ole, Elo, Per 1: Siden sidst. Formand beretter at morgenlokaler til småbådsture er OK, dog tvivl om 6.7. formanden tjekker. Bankoaften afholdes i Skeltofteparkens selskabslokaler og annonceres kraftigt i byens centre mv. 2: Kassebeholdning er nu kr. og vi har 100 medlemmer. 3: Henning foreslår, at medlemslisten udbygges med medlemmernes adresse og mobiltelefonnumre. Henning kontakter Per og serverejer David Olsen om realisering af projektet. 4: Jørgen beretter om Budget og tidsplan for skovturen. Bestyrelsen vedtog at prisen for medlemmer skal være 150 kr. og for ikke-medlemmer 175 kr. Jørgen laver indbydelse til indrykning i vandposten. Kent modtager tilmeldinger og betalinger. 5: Janus har fået ny mekaniker Casper, som blev et nyt medlem. Ledningsnettet skal repareres/udskiftes. Casper og Allan koordinerer dette. Claus meddeler at olie og vand ikke bliver kontrolleret af Janus brugerne og Jørgen bemærker at Janus bliver forkert og dårligt fortøjet. I det hele taget er der behov for at Janus-brugerne skal lære en bedre disciplin omkring brugen af båden. Henning opdaterer tjeklisten til båden. Jørgen laver brev til brugerne mht. teknisk status og fokus på højere disciplin. Opdateret tjekliste vedlægges brevet. 6: Vedr. Nivå-kajaksejlernes ønske om oplagring af kajakker og medlemskab af Sletten Fritidsfiskerlaug, besluttede bestyrelsen at Kajaksejlads ikke er foreneligt med Fiskerlaugets formål. 7: Rekruttering af nye og yngre medlemmer skal fremmes i Vandposten og igennem omtale i pressen. På næste bestyrelsesmøde, skal vi dele ideer om en informationsaktivitet. Næste møde er tirsdag den 5. august kl

8 Min fisketur i Nordsøen på Det gule rev Af Peter Sørensen Kæmpetorsk i 70 m havdybde Jeg har længe ønsket at prøve en fisketur ude i Nordsøen. Da jeg så fik en invitation på nettet fra en kreds af lystfiskere, som jeg kender i en anden sammenhæng end Sletten Havn, måtte jeg slå til og tilmelde mig. En 2 dages tur med udsejling fra Hanstholm Havn. Hver dag med start kl fra havnen og hjemkomst i havnen kl Det var midt i maj måned og forinden ønskede vi os naturligvis godt vejr derude på det store hav, hvor kysten ikke er i sigte under fiskeriet. Vi var 13 fiskere, som med det gode skib M/S MØLBOEN sejlede ud nordpå. Der var jævn vind og solen skinnede fra en skyfri himmel. Nu blev det tunge grej gjort klar til dybhavsfiskeri. Jeg have indkøbt en ny fletline, som havde 38 kg brudstyrke og den havde jeg spolet på mit nye trollinghjul, som jeg vandt på sidste havtur i år. Efter 2 timers sejlads nåede vi fiskeområdet og skipper Kaj ringede start og meddelte om store torsk dernede i dybet. M/S Mølboen Straks blev der indhalet torsk på 2 3 kg ind og flere havde 2 og 3 torsk i hver indhaling både på pirk og forfang. Efterhånden blev kurvene fyldt godt og nogle fiskere måtte endog have 2 kurve til alle deres fisk. Foruden torsk blev der også fanget lange og sej. På 2.-dagen sejlede vi ud til området Vraget. Her skulle vi ikke have pirk med krog på, men kun torskeforfang, da der ellers var stor risiko for, at pirkekrogen ville sætte sig fast i det såkaldte vrag. Her var der mulighed for flere andre fisk f. eks havkat omkring vraget på 65 m dybde. Jeg købte et særligt torskeforfang af skipper Kaj og hans hovmester servicerede og monterede det på min fiskeline. Et øjeblik efter, at linen var kommet ned til vraget havde jeg bid af 2 torsk, 1 på hver forfangkrog. 8

9 Min fisketur i Nordsøen på Det gule rev fortsat Jeg halede ind og der skulle lægges kræfter i indhalingen af den livlige fangst, som jeg også med skippers hjælp fik ind på skibet og ned i min sorte balje. Både skipper Kaj og hans hovmester i kabyssen ydede en meget fin service om bord. De hjalp til med at udrede filtrede lystfiskerliner, de servicerede ved grejmontage, de serverede kaffe ad libitum og de hentede kolde øl fra isboksen og alt dette oplevede jeg under lystfiskeriet. Så jeg kan meget anbefale skibet M/S Mølboen fra Rederiet Jeg satser på, at tage turen igen til næste år. På vej i havn, så skal fisken renses. Indvoldene ud af torskekroppen og hovedet bliver på. Vi fik fileteret vore torsk i en fileteringsfabrik for 10,00 kr. pr. kg. Jeg hjembragte 14 kg torskefilet og det var kun det halve af, hvad min fiskekammerat Jan fik fileteret. Jeg overnattede på Hanstholm Hotel, der lægger tæt ved havnen med udsigt over havet. Godt og billigt hotel med en meget fin service, f. eks. frostrum til opbevaring af de fangede fisk. Hanstholm Hotel 9

10 Småbådstur 4. maj 2014 Af Peter Sørensen Igen et småbådshaveri Så er det forår og årets første småbådstur. Vi ønsker godt vejr og det fik vi heldigvis. Vi har jo tidligere år været ude for stor vindstyrke og dermed aflyste ture. Der var sol over Sundet og jævn vind, da jeg efter det sædvanlige gode morgenbord i foreningshuset sejlede ud med det gode skib Petrine og skipper Svend Erik Wittenkam. Vi sejlede nordpå op mod Tryggerdammen. Undervejs havde vi dørveliner ude og der blev på denne måde fanget 6 hornfisk. Så pilkede vi her på ca. 1o m vand, hvor vi fangede nogle småtorsk under målet på 45 cm og de røg ud i havet igen til deres videre torskeliv. Svend Erik fik et nødopkald på mobilen fra Janus. Allan meddelte, at foreningsbåden Janus tog vand ind i stævnen og han bad om bugserassistance hurtigst mulig af Petrine. Straks stoppede vi fiskeriet og satte skibets kurs direkte mod syd i retning mod Janus sidst opgivne position, der var sydvest for Hven s sydspids. Skipper Svend Erik fik først Janus i kikkerten, da vi var kommet ud for Mikkelborg. Janus var drevet langt mod syd med strømmen og da vi nåede skibet, da så vi, at der blev lænset vand ud fra forskibets kahyt. Men sejlturen hertil havde også taget ca. 1 time og i denne periode holdt fiskerne på Janus skibet flydende. Janus fik en bugsertrosse om bord og en times bugsering tilbage til Sletten Havn. Alt gik godt og vi kom alle i sikker havn ca. kl Indvejningen viste følgende resultater: 1. Claus Hummel Torsk 2,4 kg 2. Allan Vitting Torsk 2,2 kg 3. Elo Nielsen Torsk 2,1 kg 10

11 Småbådstur 6. juli 2014 Af Peter Sørensen En havørred blev fanget Det var bragende flot sommervejr, da jeg med skibet Petrine og skipper Svend Erik W. sejlede ud fra Sletten Havn. Det var næsten vindstille med lette krusninger i vandoverfladen. Solen skinnede fra en skyfri himmel. Godt, at jeg var smurt ind i solcreme med høj solfaktor. Solen reflekterer fra vandet og giver også bidrag til solskoldethed. Vi begyndte fiskeriet på 14 meter vand midt i Sundet. Her fangede vi intet. Turen gik derfor over til Hven s nordkyst, hvor vi fiskede ihærdigt. Jørgen Rasmussen fangede 1 torsk og 1 makrel. Dette var alt, der blev fanget. Vi fangede intet, da vi igen prøvede fiskeri ude for Humlebæk Havn. Det begyndte at blæse op kl og der kom store bølger, hvorfor vi besluttede at sejle i Havn. Hvordan var det så gået de andre småbåde?. Ja, det viste sig, at de havde fanget mange flere fisk end os på Petrine. Flemming Schou viste stolt sin store havørred på 2, 5 kg frem for os og fotografen. Den havde han fanget under indhaling og han kunne straks mærke, at den bevægede sig anderledes end en torsk. Med forsigtige træk blev ørreden halet indenbords. Indvejningen viste: 1. Flemming Schou Havørred 2,5 kg 2. Ruben Andersen Torsk 1,9 kg 3. Allan Vitting Torsk 1,7 kg 4. Anker Henriksen Torsk 1,7 kg Flemming Schou 11

12 I vandet med Janus 04. maj 2014 af Allan Vitting Søndag den fjerde maj, stod den på årets første småbådstur. Undertegnede skulle på dagen være skipper på Janus, og have Ruben og Anker med ombord. Vi sejlede mod Hven i håb om en masse torsk langs vestkysten. Ved første stop viste ekkoloddet fin aktivitet, men det lykkedes ingen af os at få noget med op. Vi sejlede derfor videre til et sted hvor jeg sidste år havde heldet med mig, og det var ikke en dårlig beslutning. De næste par timer fangede vi pænt med torsk, med tre mand ombord var godt 15 kg torsk en fin fangst. Efter de fine fangster, besluttede vi at søge mod et nyt sted. Planen blev dog hurtigt ændret da vi efter en kort sejlads kunne konstatere at båden tog vand ind. På dette tidspunkt var det ikke umiddelbart alarmerende, men vi besluttede dog straks at vende hjemad. Situationen blev dog yderligere forværret da motoren efter 15 minutters sejlads satte ud. Jeg tog derfor kontakt til én af de andre både kl. 12:09, og aftalte at de ville komme og bugsere os ind. Desværre var de dog en times sejlads fra os. I længere tid øsede vi vand ud af båden, men blot for at konstatere at det kom ind igen. Efter noget tid kunne vi dog se, at vandet kun steg til et vist punkt. Vi valgte derfor blot at holde øje med vandstanden, da det konstante arbejde med at øse vand ud at båden ikke gav noget synligt resultat. Med tanke på dagens fiske konkurrence valgte vi at fiske lidt i ventetiden på vores redning, herunder blev det yderligere til nogle kilo torsk. Da vores redning ankom, fik vi rigget et slæbetov på, og vi blev kraftigt opfordret til at øse vand ud af båden. Trods protester fra vores side, om hvorvidt det hjalp eller ej. Vi gjorde dog endnu et forsøg, men det var dog ikke helt nemt, da vi samtidig med at holde kursen, også skulle øse vand ud af båden. Vi kom dog sikkert i land, våde og godt kolde om fødderne, da vandet på sit højeste stod op over skinnebenene på mig i styrehuset. Med mine bare fødder placeret solidt i det varme græs foran foreningshuset, blev det til god sludder om dagens oplevelser. For flere var det noget uforståeligt at Janus allerede kunne have problemer, når denne sejlads var den første efter at Janus gennem længere tid har været på værft. På daværende tidspunkt var alt dog gætterier, efter et par uger på værft skulle det dog vise sig at black jack en på Janus havde løsnet sig, hvilket var årsagen til utætheden. Tilbage ved foreningshuset, blev det endelig tid til indvejningen, og trods problemer med båden, viste det sig at min største torsk var stor nok til en anden plads, ligesom Anker måtte konstatere at han aldrig havde fanget så mange torsk på én tur. Så trods dagens uheld, blev det alligevel en god dag i fiskeriets tegn for os tre på Janus. 12

13 Skovtur 2014 Skovturen går til Dyrehavs Bakken, lørdag den 16. august Dyrehavs Bakken finder vi i Jægersborg Dyrehave, - skoven nord for København. Ved alle indgange findes de karakteristiske røde porte. Den mest benyttede, Klampenborg port, ligger lige ved Klampenborg Station. Alle portindgange ligger ved et porthus til skovløberen. Husene er bygget efter samme model. Dyrehaven er udpeget som naturskov. Det betyder at beskyttelse af naturen går forud for dyrkning af træ. Gamle træer fældes kun, hvis de er til fare for publikum. kl Vi mødes på Humlebæk Station Vest. Kl Ombord i toget til Klampenborg. Køb selv togbillet til 6 zoner, hver vej. Kl Samles vi bag Peter Lieps Hus, hvor vi slapper af efter rejsen og bliver orienteret om dagens program på Bakken, herunder information om en overkommelig og underholdende holdkonkurrence. Herefter spredes holdene og kl samles vi alle til en herlig lunch i etablissementet Bakkens Perle, herunder overrækkelse af de attraktive præmier. Sponsorer er: Rodes Fiskeshop + Kabyssen + Sletten Fiskehus Prisen for alt dette, dog ikke vådt, er kun kr. 150 pr. medlem og kr. 175 pr. gæst. Tilmelding til Kent Alexander, telefon senest mandag den 11. august. Ved tilmeldingen skal du betale for deltagelsen. Udskyd ikke din tilmelding, men ring straks til mig når du ved, at du vil med. Venlig hilsen, Kent. telefon

14 S L E T T E N F R I T I D S F I S K E R L A U G F o r e n i n g s h u s e t Sletten Havn 3050 Humlebæk HAVTURE 2014/15 Tilmelding til Allan Vitting eller via listen i kælderen. Tilmelding er først gældende ved bekræftet forudbetaling via bankkonto Nordea Proces ved tilmelding er som følger: 1. Tilmelding via opkald/sms til eller via listen i kælderen 2. Bekræftelse på tilmelding sker ved én af nedenstående a. Via SMS/Svar via tilmeldte telefonnummer b. Via kvittering af Allan Vitting på listen i kælderen 3. Indbetaling af deltager beløb til: Nordea Bekræftelse af betaling sker ved én af nedenstående a. Via SMS/Svar via tilmeldte telefonnummer b. Via kvittering af Allan Vitting på listen i kælderen 5. Først ved bekræftelse på betaling er din tilmelding gyldig 6. Sidste frist for modtagelse af indbetaling er fredag ugen før turen Bemærk at tilmelding er bindende, og at det er datoen for din bekræftede indbetaling, der bestemmer din plads i køen. Indbetal derfor straks efter tilmelding. F O R M A N D : K e n t A l e x a n d e r TELEFON E - M A I L A D R E S S E : K e n t. A l e x a n d e r. d g m a i l. c o m w w w. s l e t t e n f r i t i d s f i s k e r l a u g. d k 14

15 Praktiske oplysninger: S L E T T E N F R I T I D S F I S K E R L A U G F o r e n i n g s h u s e t Sletten Havn 3050 Humlebæk Bestyrelsen har besluttet at, børn under 18 år kan blive medlemmer af Sletten Fritidsfiskerlaug for ½ pris, kr. 100,00,til og med det fyldte 18 år. Børn skal være ifølge med en voksen på vores ture. Årskontingent for voksne kr. 200,00, (kontingenten stiger for 2015 til kr. 125,00/250,00). Bestyrelsen har besluttet at, nye medlemmer også i 2014, kan melde sig ind uden, at betale indmeldelsesgebyr. (25.00/50.00) Ved indmeldelse, via mail til Per Sass Jensen skal følgende oplyses: Navn Adresse Telefon nr. Fødselsdag og år. Indbetaling kan ske til: Nordea eller Ved indbetaling via indbetalingskort, skal følgende Gironummer bruges: Husk navn og adresse. Ved køb af nøgle, til vore lokale i foreningshuset på Sletten havn, skal Elo Nielsen, kontaktes på mobil nr Der skal betales et depositum på kr. 200,00 som betales tilbage ved returnering af nøglen. Tjekskemaet for Janus er ændret, det indskærpes at, skemaet udfyldes korrekt ved benyttelse af Janus. Manglende udfyldelse kan medføre fratagelse af retten til, at benytte Janus. Janus har fået ny mekaniker: Bestyrelsen byder Casper velkommen i lauget. Casper von Eggers Bybjergvej 7 st.tv 2970 Hørsholm Tlf Bestilling af brændstof, står Jørgen Schønnemann stadigvæk for: Teglgårdsvej 653, 2.tv Humlebæk. Tlf

16 Datoer for Aktiviteter August Søndag den 10. Småbådstur: morgenmad kl , fiskeri fra Pris inkl. morgenmad kr. 100,00, tilmelding til Claus Hummel eller på listen i kælderen, ugedagen før. Lørdag den 16. September Skovtur: se andet sted i Vandposten. Søndag den 07. Småbådstur: morgenmad kl , fiskeri fra Pris inkl. morgenmad kr. 100,00, tilmelding til Claus Hummel eller på listen i kælderen, ugedagen før. Oktober Søndag den 19. Havtur: Arres fra Helsingør Statshavn Mødetid: Sletten kl , Pris kr. 230,00, tilmelding til Allan Vitting eller på listen kælderen, senest 10. oktober. November Torsdag den 06. Banko: Foreningshuset Sletten Havn kl Søndag den 16. Havtur: Hanne Berit fra Rungsted Havn Mødetid: Sletten kl , Pris kr. 230,00, tilmelding til Allan Vitting eller på listen kælderen, senest 7. november. Lørdag den 29. Julefrokost: Skeltofteparkens festlokale, kl December Søndag den 28. Havtur: Havstrygeren fra Helsingør Statshavn Mødetid: Sletten kl , Pris kr. 230,00, tilmelding til Allan Vitting eller på listen kælderen, senest 19. december. Februar Søndag den 08. Havtur: Hanne Berit fra Rungsted Havn Mødetid: Sletten kl , Pris kr. 230,00, tilmelding til Allan Vitting eller på listen kælderen, senest 30. januar. Marts Søndag den 15. Havtur: Hanne Berit fra Rungsted Havn Mødetid: Sletten kl , Pris kr. 230,00, tilmelding til Allan Vitting eller på listen kælderen, senest 6. marts Ved manglende Vandpost, skal Per Sass Jensen kontaktes på mail: eller på tlf Eller downloade Vandposten fra vores hjemmeside: slettenfritidsfiskerlaug.dk Næste Vandpost udkommer 1. december deadline for stof er 1. november

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Redaktøren har ordet Referat fra Generalforsamlingen Småbådsture 2015 Havture 2014/15 Regler for sejlads med Janus Årets fisker 2014 Forpremiere i Store Rosenbusk Referater fra bestyrelsesmøderne Og meget

Læs mere

Tyveri Redaktøren har ordet Formanden har ordet Småbådsture 2015 Havture 2014/15 Skovtur 2015 Et mærkeligt fiske år på sundet Referater fra bestyrelsesmøderne Og meget mere.. www.slettenfritidsfiskerlaug.dk

Læs mere

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Julefrokost Formanden har ordet Redaktøren har ordet Skabe i kælderen Havture 2015/16 Tur historier Jig fiskeri i putten Referater fra bestyrelsesmøderne Og meget mere.. www.slettenfritidsfiskerlaug.dk

Læs mere

Bankoaftener Janus Hvad sker der Småbådsture Put and take historier Formanden har ordet Put And Take Konkurrence Referater fra bestyrelsesmøderne Og meget mere.. www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Oplag:

Læs mere

Referat fra klubmesterskabet 2014.

Referat fra klubmesterskabet 2014. Følgende referat er skrevet af Ole Bjørn Andersen Referat fra klubmesterskabet 2014. Mandag den 8. september 2014 havde 29 forventningsfulde lystfiskere fra Viktor sat hinanden stævne i Helsingør efter

Læs mere

Formanden har ordet Redaktøren har ordet Småbådstur Sæsonens første havtur Hjælp Vandposten Online booking af Janus Nyt om Janus Ferie fiskeri i Kroatien Skovtur Fladfisk i Øresund Og meget mere.. www.slettenfritidsfiskerlaug.dk

Læs mere

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Formanden har ordet Generalforsamling 2012 Billeder fra generalforsamlingen Referat fra bestyrelsesmøder Havture Årets fiskere Madopskriften Anholt tur Christianshavnstur Indvejningsregler Aktivitetsliste

Læs mere

ØBY STIFTET

ØBY STIFTET FISKE-OG KAMMERATSKABSFORENINGEN ØBY STIFTET 18.03.1970 Fiske og kammeratskabsforeningen ØBY afholder generalforsamling fredag den 5. oktober 2012 Kl. 18.00 på Ellebjerg station Dagsorden 1 Valg af dirigent

Læs mere

Havture Julefrokost Bankoaften Generalforsamling Bombardafiskeri Referater fra bestyrelsesmøderne Og meget mere..

Havture Julefrokost Bankoaften Generalforsamling Bombardafiskeri Referater fra bestyrelsesmøderne Og meget mere.. Havture Julefrokost Bankoaften Generalforsamling Bombardafiskeri Referater fra bestyrelsesmøderne Og meget mere.. www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Oplag: 100 eksemplarer Nr. 3 November 2016 Indhold Formanden

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Formanden har ordet Referat fra bestyrelsesmøder Småbådsture Fasterholt turen Halvors Klumme Skovturen Madopskriften Vores hjemmeside Indvejningsregler Aktivitetsliste www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Nr.

Læs mere

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i Nakskov Sportsfiskerforening ønsker hermed alle et rigtigt GODT NYTÅR. Vi vil starter med at gøre opmærksom på at vores tur priser er reguleret

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Halvors Klumme Formandens beretning 2011 Referat fra generalforsamlingen Referat fra bestyrelsesmødet Jubilæumsfesten Årets fisker Artikel i Uge Nyt

Halvors Klumme Formandens beretning 2011 Referat fra generalforsamlingen Referat fra bestyrelsesmødet Jubilæumsfesten Årets fisker Artikel i Uge Nyt Halvors Klumme Formandens beretning 2011 Referat fra generalforsamlingen Referat fra bestyrelsesmødet Jubilæumsfesten Årets fisker Artikel i Uge Nyt Madopskriften Den blå bog Udflugt til det gamle Kjøbenhavn

Læs mere

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i N.S.F. ønsker hermed alle et rigtigt Godt Nytår Vi havde i det forgangene år den store fornøjelse at kunne fejre Nakskov Torskefestivals 60 års

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

Pighvar tur til Børsmose strand.

Pighvar tur til Børsmose strand. Pighvar tur til Børsmose strand. Lørdag 29/4-2017. Mødested: Parkeringspladsen overfor campingpladsen. Møde tidspunkt: Aftales nærmere i forhold til tidevand. Sidste frist for tilmelding: 27/4-2017 Pris:

Læs mere

December 2014 15. Årgang Nr. 2

December 2014 15. Årgang Nr. 2 December 2014 15. Årgang Nr. 2 Formanden har ordet Så er endnu en sommer gået med en masse aktiviteter. Vi har netop sejlet julemanden til Dyreborg i frisk vind. Nok lidt for frisk, men det gik, og det

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2016 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Formanden har ordet. Generalforsamling 2013. Referat fra bestyrelsesmøder. Kontingent for 2013. Småbådsture. Opslag julefrokost.

Formanden har ordet. Generalforsamling 2013. Referat fra bestyrelsesmøder. Kontingent for 2013. Småbådsture. Opslag julefrokost. Formanden har ordet Generalforsamling 2013 Referat fra bestyrelsesmøder Kontingent for 2013 Småbådsture Opslag julefrokost Skovturen Sletten havn Madopskriften Aktivitetsliste www.slettenfritidsfiskerlaug.dk

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Oplag: 135 eksemplarer

Oplag: 135 eksemplarer Formanden har ordet Indkaldelse til generalforsamling Referat Kontingent for 2014 Brev fra nyt medlemm Julefrokost Brev fra Per Lassen Madopskriften Banko Aktiviteter www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Oplag:

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st.

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st. 1 Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl 18.00 på Ellebjerg gl. st. Første punkt på dagsordenen Valg af dirigent B. L. Andersen blev valgt uden modkandidat Bestyrelsens beretning ved formand

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017 Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro 27. maj 9. juni 2017 Sejlplan Afsejling fra Lemvig, lørdag den 27. maj 2017 kl. 10.00 1. destination Glyngøre Afsejling Glyngøre, søndag den 28. maj kl. 9.00

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Formanden har ordet Halvors Klumme Klubbens alkohol politik Referat fra bestyrelsesmøder Fasterholdklubben Elo, Kaj og Oles Norges tur Madopskriften

Formanden har ordet Halvors Klumme Klubbens alkohol politik Referat fra bestyrelsesmøder Fasterholdklubben Elo, Kaj og Oles Norges tur Madopskriften Formanden har ordet Halvors Klumme Klubbens alkohol politik Referat fra bestyrelsesmøder Fasterholdklubben Elo, Kaj og Oles Norges tur Madopskriften Den blå bog Skovturen går til Sofiero S/S Bjørn Nr.

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

FSKBH SPORTSFISKERI. Den samlede vinder af Torskefestivallen 2015 blev Birger(FORCE) - vinderen af TF1.

FSKBH SPORTSFISKERI. Den samlede vinder af Torskefestivallen 2015 blev Birger(FORCE) - vinderen af TF1. 21. oktober 2016 FSKBH SPORTSFISKERI ÅRSMØDE 2016 Referat BILAG - formandens beretning, regnskab/budget orienteringen og input til eventuelt. Afdelingens beretning 2015 ved formand Allan Schmøde. I 2015

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED

REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED Høng Centret Tlf.: 5485 3610 Generelle Bestemmelser: Lørdag den 5. august starter

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

HK SENIOR JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE. / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Tilmeld dig de nyeste arrangementer

HK SENIOR JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE. / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Tilmeld dig de nyeste arrangementer HK SENIOR 1 Program for efteråret 2016 Udgivet af: HK Hovedstaden JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Tilmeld dig de nyeste arrangementer

Læs mere

Ugerløse Idrætsforening, Sportsfiskeafdelingen

Ugerløse Idrætsforening, Sportsfiskeafdelingen PROGRAM FOR TURE I 2012 Hermed fremsendes program for 2012, så husk at krydse af i kalenderen. Programmet kan ændres, men det vil naturligvis blive sendt ud når det er klart. Sammen med udsendelse af dette

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Hvaler på Det gule Rev

Hvaler på Det gule Rev Hvaler på Det gule Rev Spækhuggerflokken, der blev set af Team Thyfsisker på Det gule Rev, er ikke den eneste hvalart, der ofte ses på denne position. Udover marsvin er der også i de seneste år set hvidnæse,

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

September-Oktober 2009

September-Oktober 2009 September-Oktober 2009 Så er sommerlejr og sommerferie overstået, og vi er startet op på den nye sæson med en fantastisk opstart. Foran os ligger en masse onsdage med eventyr for store og små. Se alle

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE

HADERSLEV CUP SMÅBÅDSKONKURRENCE SMÅBÅDSKONKURRENCE Aarøsund havn ved fyret - LØRDAG 28. APRIL 2012 Stævne P Rampe VENTEPOSITION INDEN START START Rampe Stævnetelt P WC Den røde streg markerer hvor der må gives gas. Venligst respekter.

Læs mere

Formandens side Af Christian Stounberg

Formandens side Af Christian Stounberg Formandens side Af Christian Stounberg Kære medlem Du sidder nu med 2007 udgaven af det grønne blad i hånden og det er mit lod at give bladet og aktiviteterne i og omkring Vejle Jagtforening et par ord

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2012 kl. 19.00 hos Søren Simonsen, Engerødvej 13, 3200 Helsinge.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Danish open. DM i trolling 2015. Nyborg marina Lørdag D. 20/6 Søndag D. 21/6. Arrangør: Fyns Trolling Klub

Danish open. DM i trolling 2015. Nyborg marina Lørdag D. 20/6 Søndag D. 21/6. Arrangør: Fyns Trolling Klub Danish open DM i trolling 2015 Nyborg marina Lørdag D. 20/6 Søndag D. 21/6 Arrangør: Fyns Trolling Klub TEAM konkurrence dvs. at der kan indvejes 3 fisk af hver art pr. båd, samlet over weekenden. Dvs.

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Korsør Lystfiskerforening STOREBÆLTSMAPPEN

Korsør Lystfiskerforening STOREBÆLTSMAPPEN Mappen indeholder vigtige oplysninger vedrørende brugen af MAKRELLEN, så gør dig bekendt med indholdet i denne mappe før du sejler ud! Afprøve din viden om sikkerhed til søs på: www.sejlsikkert.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden.

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden. LEDER Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere og de børn som var med i klubben bag efter

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget.

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget. 2016 Sidste tur Fredag Så er vi startet på årets sidste tur. Efter et laaangt kryds til Oddesundbroen, hvor vi ventede et kvarter, krydsede vi videre til Jegind Tap, hvor vinden nu var øget fra 7-9 til

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Nyhedsbrev december 2015

Nyhedsbrev december 2015 Nyhedsbrev december 2015 Fælles Bedsteforældredag. Der var julehygge over alt den 27. november, der blev lavet nogle flotte juledekotationer. Vi vil lige sige tak til Lene og? for hjælpen til julefrokosten,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Frederikshavn Sportsdykker Klub. Læsø, pinsen 2007

Frederikshavn Sportsdykker Klub. Læsø, pinsen 2007 Frederikshavn Sportsdykker Klub Læsø, pinsen 2007 Det er fredag d. 25. maj 2007. Vi skal på dykkertur til Læsø. 11 parate dykkere, mad i lange baner og skulle vi snart finde ud af en blind passager: Murphy!

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 15.september 2005 Nyt fra Dynes Nyt til Årsplanen: Torsdag den 17. november kl. 19.00: Informationsmøde om bh. klasse 06/07. Onsdag den 11. januar 2006 kl. 19.30:

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2013 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2013 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn. Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. December Januar 2015. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på

Brugerbladet. Atkærcenteret. December Januar 2015. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Poul på tlf. 20973080 Brugerbladet

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2014. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 7/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 4/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben October 29 Bornholmerklubben [3. Sæson, update nr. 1] Update Årets lystfisker 29-21 Der er nu ca. 5 måneder tilbage af konkurrencen. Nogen har været meget ihærdige, mens andre skal til at spænde hjelmen

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

INFO fra kajakudvalget

INFO fra kajakudvalget INFO fra kajakudvalget Brejning Bådklubs kajakudvalg december 2013 Vi vil forsøge at nå mere ud til vores medlemmer. Derfor vil vi med jævne mellemrum udsende et infobrev med oplysninger om bl.a. udvalgets

Læs mere

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J

D H F V E S T E G N E N B L A D N R. 2 M A J DHF VESTEGNEN BLAD NR. 2 MAJ 2016 AKTIVITETSOVERSIGT Onsdag den 25. maj FOLKETINGET Onsdag den 8. juni ZOO Lørdag den 9. juli HANDICAP STRAND Lørdag den 30. juli SKOVTUR Torsdag den 25. august LØVFALDSTUR

Læs mere

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år.

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet,

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk ö ö Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk E Kære Lystfiskere Det er os en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage 2007.

Læs mere