MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6"

Transkript

1 MEJERISTEN NYT: Afdelingens indlæg se side 3»Sønderjyllands afdeling«side 6 Meddelelser fra feriefonden Landsbestyrelsen se side 2 Nummer 1 januar årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

2 Formanden har ordet Så kom vi over i et nyt år med nye udfordringer og andre arbejdsopgaver for nogle, mens det bare kører stille og roligt videre for andre. Jeg håber alle kom godt ind i 2006, om de var på arbejde eller kunne nyde med venner og familie. For mig bliver 2006 meget anderledes end det jeg ellers har lavet. Et er at arbejde som mejerist på Branderup mejeri, og noget helt andet er det faglige arbejde jeg nu har gang i. Som jeg har sagt og skrevet flere gange, skal jeg gøre alt hvad der står i min magt for at leve op til mit motto: Medlemmerne er ikke til for DMF, men DMF er til for medlemmerne. Jeg gælder mig meget til at komme rundt til afdelingernes generalforsamlinger, det er altid spændende at møde medlemmerne rundt omkring i landet. Også samarbejdet med alle vore tillidsrepræsentanter håber jeg i 2006 kan styrkes og gerne udbygges. Nu skal man passe på med at love noget, sæt nu det ikke kan holdes. Jeg vover nu pelsen alligevel.»formandens korte info«skal udkomme minimum 20 gange næste år. Det er en kort information om hvad der rører sig i vores fagforening, og det sendes til alle tillidsrepræsentanter og afdelingsformænd. Så hvis du som medlem ønsker information har du nu flere muligheder. Du kan altid bruge vores hjemmeside (www.mejeristen.dk), eller ringe til hovedkontoret i åbningstiden. Men det skulle også fremover være mulighed for at bruge tillidsmanden mere, tillidsmanden har den information han har fået fra formandens korte info. Man kan godt mærke at arbejdsgiverne rundt omkring på mejerierne er meget pressede. Der bliver raslet med sablerne, og trykket på vores medlemmer bliver bestemt ikke mindre. Flere arbejdsopgaver og mindre tid, er ved at være normal. Vore arbejdsgivere skal være klar over at hvis man øger arbejdspresset kan det give stress og flere trælse små fejl. Det er mit håb, at arbejdsgiverne snart opdager hvilke dygtige og kompetente medarbejdere de har ansat. Det er medarbejderne der skaber de gode produkter mejeribruget kan sælge. Mind bare chefen om det. Skulle du være i tvivl om det der sker på netop på dit mejeri, i forbindelse med arbejdsplaner tid eller lign. Kan du altid spørge tillidsmanden eller ringe til hovedkontoret. Vi ses forhåbentlig ude på jeres generalforsamling. Lars Gram MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Dansk Funktionærforbund-Serviceforbundet Funktionærernes og servicefagenes arbejdsløshedskasse»mejeristen«udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Redigeret af Lars Gram Rosenvangs Allé Højbjerg Telefon: Telefax: Lars Gram: Kontorets åbningstid: Dagligt Fredag Telefonen lukket tirsdage Tryk: D&D Grafisk A/S Sommervej 8, 8210 Århus V Telefon: Telefax: Næste nummer udkommer 2. maj 2006 (Materiale til næste nr. skal være kontoret i hænde senest 10. april.) Nr. 1 Tirsdag den 24. januar årgang Forsidebillede: Landsbestyrelsen set fra venstre:, Torben Madsen,, Mogens Vorgod Kristensen, Lars Gram,, Anne Maria Jepsen, Ole Madsen og. Peder W. Møller var ikke tilstede da billedet blev taget.

3 Mojn Som noget nyt har landsbestyrelsen besluttet at alle afdelingsformænd skal komme med et indlæg til Mejeristen. Sønderjyllandsafdelingen v. formand har fået æren af at lægge ud. Først lige lidt om min familie og mig selv. Min kone Vibeke er 29 år og pt. ansat ved Rødekro kommune som økonomikonsulent, jeg selv er 33 år og stadig ansat på Arla Foods Samden, hvor jeg er tillidsmand for mejeristerne. Sammen har vi vores lille prinsesse Karoline på 9 mdr. Afd. 901 Sønderjylland Afd. 901 Sønderjylland består af en masse faglig interesseret mennesker, vores bestyrelse er en blanding af unge og rutinerede kræfter. Desuden har vi 3 unge og virkelig interesserede tillidsfolk som også deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke aktive i afd. 901 for deres arrangement. Afd. 901 har tradition for at på årets sidste bestyrelsesmøde, inviteres tillidsfolk, suppleanter og revisor med. Dette møde blev holdt d på Samden, hvor Mølgård venligt havde lagt lokaler til. Det var mit første møde som formand. Vi havde en rigtig god debat om mange emner, bl.a. blev økonomien i DMF heftigt diskuteret. Vi sluttede af med en rundvisning på Samden og en julefrokost. Jeg vil gerne takke samtlige 11 mennesker for en rigtig god og hyggelig aften. Delegeretmøde 2005 Min interesse for det faglige har jeg fået ind med modermælker, da min far altid har været meget faglig og politisk aktiv. DMF s økonomi har længe irriteret mig grænseløst. Min interesse blev for alvor vakt, da jeg fik præsenteret regnskabet for delegeretmøde 2001, da var det lykkes ca. 33 delegeret at bruge i omegnen af kr. på 2 dage, ganske imponerende! Jeg deltog selv på vores delegeretmøde 2005, hvor vi have et par rigtig hyggelige dage sammen. Ser man bort fra hyggen, var prisen for 28 delegeret og 3 timer møde ca kr. På bestyrelsesmødet d var konklusionen, at vi skulle glæde os over vi havde halveret omkostningerne i forhold til 2001.Jeg er stadig af den opfattelse, at kr. er ALT for meget endnu en halvering i 2009 vil være passende. DMF s fremtid Vores nye formand havde et par indlæg i mejeristen op til delegeret møde, hvor han fokuserede meget på, at der også er noget der hedder DMF Med et budget for 2006 der viser et minus på ca kr., kommer det vel også nogenlunde til at passe med at vores pengekasse er tom i Jeg håber og tror at alvoren er gået op for Lars, og vi til næste budget kan finde besparelse for kr. Jeg kom selv med et par forslag til besparelser. Bl.a. forslog jeg at julefrokost + gave kunne droppes, men det kunne der ikke blive tale om. Samme bestyrelse valgte for nogle år siden at droppe gaven på oktobermødet til vores tillidsfolk, det kunne de godt blive enig om. Derudover forslog jeg at forretningsudvalgets og bestyrelses honorar droppes en besparelse på kr. i året vi stemte om forslaget resultat 2 for og 8 imod. Jeg håber at DMF s økonomi og brugen af medlemmernes penge vil komme til debat på årets mange generalforsamlinger, så vi kan få vendt skuden for alvor. Det altafgørende er, at vi har vores lille forening til at kæmpe for mejeristernes løn, og jeg mener også at kunne huske, at Lars har skrevet et eller andet om, at DMF er til for medlemmerne og ikke omvendt. Lige til orientering så har vi altså nogle helt fantastiske søde og rare pensionister, en stor og varm tak til dem for nogle rigtig hyggelige dage på Kærneland i december. Til sidst vil jeg lige minde om at årets generalforsamling i sønderjyllandsafdelingen afholdes 14. marts 2006 på Agerskov kro, med spisning kl og generalforsamlingen kl Henrik Brandt fra Pension Danmark vil være tilstede hele aftenen klar til at besvare spørgsmål om din pension. Med venlig hilsen Tlf

4 Generalforsamling D.M.F. afd. Midt Vest afholder generalforsamling på Hagebro kro. Torsdag d. 30 marts 2006 kl DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og skriftefører. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Valg til bestyrelsen. På valg er Jakob Lindgård og Ove Skyttegård. 5. Valg af 2 suppleanter. 6. Valg af 1 revisor. På valg er Per Agerholm 7. Valg af 1 revisorsuppleant. 8. Forhøjelse af kontingent til Midt Vest med 10 kr. 9. Indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 10. Evt. Efter generalforsamlingen vil Lars Gram orientere om aktuelle ting, der rører sig i D.M.F. Ca. kl. 19 middag og kaffe. Under middagen vil der blive udloddet nogle gevinster. Af hensyn til spisning, bedes man melde sig senest d. 27. marts på følgende tlf. nr. Jakob Lindgård, Rødkærsbro tlf Ole Poulsen, Thise tlf Ove Skyttegård, Nr. Vium tlf Leo Lund, Troldhede tlf Mogens Vorgod, Arinco tlf P.B.V. Mogens Vorgod Generalforsamling DMF Sønderjyllandsafd. 901 Så er det tiden til den årlige generalforsamling i DMF. Det er vigtigt at møde talstærk op, så man kan gøre sin indflydelse gældende. Så tag en kollega under armen, og kom til Agerskov Kro for at deltage i debatten. Forslag der ønskes behandlet er meget velkomne, disse skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen, hvilket er fredag den 10 marts Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 14 marts 2006, kl Der er mulighed for at få noget godt at spise fra kromandens gryder. Vi spiser kl Vores landsformand Lars Gram kommer til generalforsamlingen. Dagsorden er ifølge vedtægterne. På grund af bespisning skal du/i tilmelde dig/jer hos din tillidsmand, eller ringe til påtlf Senest 2 marts 2006 MVH. Afdelingsformand Generalforsamling Fynsafdelingen 950 D.M.F. afdeling Fyn afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 25. april 2006 Kl på Brobyværk Kro. Vi begynder med spisning Kl (Wienerschnitzel ) Der bliver serveret kaffe m. kringle under generalforsamlingen. Af hensyn til spisning, er tilmelding nødvendig og sidste frist er 21. april til formanden. på telefon Generalforsamling Kl Dagsorden vil blive udsendt som sædvanligt. Med venlig hilsen 4

5 Generalforsamling Afd. 902 Nordjylland Der afholdes generalforsamling på Torve Cafeen NIBE, onsdag den 15. marts 2006 klokken Dagsorden. 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning. 3. Valg til bestyrelsen. (på valg er Søren-Peter Lund og Finn Poulsen) 4. Valg af suppleant til bestyrelsen. 5. Valg af revisor. 6. Valg af revisorsuppleant. 7. Indkomne forslag. (forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen) 8. Evt. 9. Lille indlæg fra den nye formand i DMF. Vi starter spisning klokken af hensyn til Cafeen er tilmelding nødvendig på tlf Hvis man ikke ønsker at spise starter generalforsamlingen klokken Af hensyn til spisning, bedes man melde sig til senest den 12. marts. P. b. v.. PS. Der er indkøbt en lille ting til de fremmødte. Generalforsamling Afd. Østjylland Afd. Østjylland afholder generalforsamling Fredag den 10. marts 2006 kl på Odder Bowlingcenter, Ballevej 3, Odder. Dagsorden 1. Valg af ordstyrer 2. Beretning 3. Regnskab 4. Pensionistklubben 5. Indkomne forslag, bedes sendt senest 4 dage før generalforsamlingen 6. Valg til bestyrelsen på valg, Ove Jensen og Jørgen Nørbjerg 7. Valg af bestyrelsessuppleant 8. Valg af revisor, på valg Vagn Knudsen 9. Valg af revisorsuppl. 10. Eventuelt Vor nye landsformand Lars Gram vil deltage i generalforsamlingen, og fortælle nyt fra DMF. Ca spisning. Vi gentager succesen fra 2005 og inviterer ægtefællen med til spisningen. Der vil være bowling fra kl for dem som ønsker dette. Af hensyn til traktementet bedes man melde sig senest mandag den 6. marts til afd. formanden tlf p. b. v. Anne-Maria Jepsen Ålborg DH mod Slagelse Til alle interesserede som er medlem af Danske Mejeristers Fagforening Afd. 902 Nordjylland Vi holder et lille arrangement i Gigantium for at få lidt opmærksomhed til vores lille fagforening. Buffet Håndbold Underholdning. Vi mødes den 4. marts klokken ude i Gigantium, du får en dejlig 3-retters menu. Musik/underholdning under middagen, der er reserveret siddeplads til håndboldkampen, der efter After Party i Sharks Cafeen for KUN 75 kr. Der er bestilt 25 billetter og det bliver efter først til mølle princippet. Tilmelding til Arne Hansen Mobilnummer Mobilnummer Kørsel og drikkevarer er på egen regning. P.b.v.

6 Medlemsmøde d. 25/ I år 2005 var afd. Sjælland på rundvisning på Chr. Hansen A/S i Roskilde, hvor Flemming Aamann var vært. Flemming Aamann fortalte omkring Chr. Hansen hvordan det hele startede for ca. 200 år siden og til i dag. Han var meget inde omkring dyrkelse af mælkesyrebakterier og lidt omkring gen-splejsning af mælkesyrebakterier. Chr. Hansen har også to andre fabrikker her i Danmark, en i Avedøre og en i Hørsholm. Der udover er der også nogle andre fabrikker rundt omkring i verden, som han også fortalte lidt om. Da han var færdig med at fortælle og vi havde drukket kaffe, blev vi vist rundt på fabrikken. Her så vi bl.a. afvejning og fryserummet, hvor nogle af mælkesyrebakterierne bliver frosset ned til -55 c. Efter pænt tak til Flemming Aamann for rundvisning på Chr. Hansen A/S gik turen til Bowling Center i Roskilde, hvor vi bowlede i en time. Bagefter var der julebuffet med øl og sodavand. Til sidst fik vi en kop kaffe inden vi gik hjem. Med venlig hilsen Torben Madsen Afd. Sjælland Feriefonden meddeler Alle forbundsmedlemmer kan leje Det er Feriefonden i Danske Mejeristers Fagforening, der ejer Kærneland på Sydals og Smørbøtten på Djursland. Forbundets medlemmer har mulighed for at leje feriefaciliteterne også uden for skoleferien til en meget rimelig pris. Læs mere om feriemulighederne på - information findes under»dmf s Feriefond«. På baggrund af de store eludgifter vi har i bl. a. Kærneland er der nu indført afregning for strøm. (2,25 kr. pr. kw.). Aflæsning af måler vil foregå elektronisk, da der er installeret bimåler i hvert hus og som vi aflæser på afrejsedagen via telefon eller EDB. Kontoret vil herefter sende regning for forbruget til den pågældende lejer. Husk selv at kontrollere ved ankomst og afrejse. I Smørbøtten kan vi af praktiske grunde ikke gøre det på samme måde idet vi der har 2 store fællesrum. Fonden har der valgt at pålægge hver lejlighed et forbrug på 90 kw for en uge. I forsøget på at få Kærneland økonomisk til at løbe rundt har fonden vedtaget at inddele udlejningsperioden i en høj- og lavsæson med differentieret pris. Tilmeldings blanketten er på bagsiden, og denne skal være hovedkonteret i hænde senest mandag d. 27. feb. 2006, for at komme med i lodtrækningen. Efter d. 2. april 2006 vil man uden restriktioner kunne søge de tilbageblevne huse. Feriefonden 6

7 PRISLISTE 2006 Perioden 24. juni 12. aug. Kærneland Leje af feriehus pr. overnatning Kr. 275,00 Leje af feriehus pr. uge Kr. 1925,00 + el. forbrug Smørbøtten Leje af lejlighed pr. overnatning Kr. 275,00 Leje af lejlighed pr. uge Kr. 1925,00 + el. forbrug 90 kw. pr. lejlighed. Perioden 31. marts 24. juni aug. 31. dec. Kærneland Leje af feriehus pr. overnatning Kr. 200,00 Leje af feriehus pr. uge Kr. 1400,00 Leje af weekend ophold fre. lør. søn. Kr. 600,00 + el. forbrug Smørbøtten Leje af lejlighed pr. overnatning Kr. 200,00 Leje af lejlighed pr. uge Kr. 1400,00 Leje af hele huset (week-end) Kr. 2600,00 Leje af lejlighed (week-end) fre. lør. søn. Kr. 600,00 + el. forbrug = 39 kw. pr. lejlighed. Campingpladsen Ophold på campingpladsen pr. overnatning vogn/telt Kr. 100,00 Passive medlemmer Kontingent for året 2006 Kr. 260,00 Der betales et afbestillingsgebyr på 100,- kr., samt 50,- kr. for rykkerbreve. Vedr. Smørbøtten I perioden 31. marts juni aug. 31. dec. kan, man. tirs. ons. tors. lejes til 1/2 pris + el. forbrug, for pensionister. Vedr. Kærneland I perioden 31. marts 24. juni august 31. december lejes til _ pris + el. forbrug, for pensionister. Pensionistrabatten gælder kun for det hus pensionisten bebor. I Kærneland er der mulighed for at lejer, udenfor hovedferien, kan leje indtil flere huse, og i forbindelse hermed at kunne benytte fælleshusets faciliteter mod et beløb af kr. 500,00.

8 Pension som en del af overenskomsten En del af lønnen går til pension, 10.35% er det i øjeblikket og det stiger til 10.80% fra 1 april Så når vore medlemmer indbetaler til pension via lønnen, er det godt at se disse mange penge bliver forvaltet med stor omhu. Billig administration giver højere pension 363 kr. så lidt koster det i 2005 at have sin pension i PensionDanmark. Det er branchens laveste omkostninger til administration. PensionDanmark arbejder for dig En god arbejdsmarkedspension skal både være en fordel for dig som medarbejder og for din arbejdsplads. Det har været PensionDanmarks mål, siden vi i 1992 blev etableret i fællesskab af arbejdsgiverforeninger og fagforbund. DMF kom med fra 1 marts 1993, i det der dengang hed PKS pension. Pensionsordningen skal være et godt supplement til de offentlige ydelser. Vi arbejder for at vores medlemmer kan få en god pension og gode forsikringer ved kritisk sygdom, invaliditet og død. Til gavn for dig og din familie. 8

9 Fordi PensionDanmark omfatter så mange medlemmer og virksomheder, kan vi tilbyde en god service til lave omkostninger. Kundeservice når det passer dig Du kan få svar på dine spørgsmål, når det passer dig. PensionDanmarks telefoner er åbne alle hverdage mellem kl. 8 og 21. Nummeret er Frit valg Du kan selv være med til bestemme, hvordan din opsparing til kapital- og ratepension skal investeres. Du kan bestemme fordelingen mellem aktier eller obligationer eller du kan også lade os bestemme ud fra en risikoprofil, som du selv vælger. Læs mere på Få svar på Mange søger information om deres pension på Internettet. På er der masser af hjælp at hente. Du kan for eksempel finde > fakta om pensionsordningen > nyheder fra PensionDanmark > typiske spørgsmål og svar > et ekspertpanel, der svarer på individuelle spørgsmål om for eksempel efterløn, pension og arbejdsmarkedspensioner generelt. Med den personlige adgangskode, du får i din årlige pensionsoversigt, får du også adgang til Din Egen Pension, hvor du kan finde aktuelle oplysninger om din pension. Du kan også få adgang med din kode fra netbank, hvis du har sådan en. 9

10 Fødselsdage ÅR Den 01. februar 2006 fylder Angel Martinez, Nørregade 35, 1. th Nibe, 50 år. Den 10. marts 2006 fylder Niels Frederiksen, Rugmarken 136, 9690 Fjerritslev, 50 år. Den 30. januar 2006 fylder Poul Erik Larsen, Ryttervænget 95 B, 6752 Glejbjerg, 50 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke Den 04. april 2006 fylder Lars Beier Kjær, Blommevænget 19, 6600 Vejen, 50 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke 60 ÅR Den 24. marts 2006 fylder Erling Bertelsen, Søgade 6, 9340 Aså, 60 år. Den 21. januar 2006 fyldte Inger Henkel, Mølgårdsvej 9, 6920 Videbæk, 60 år. Afd. Midt-Vest sender en forsinket lykønskning Mogens Vorgod Kristensen Den 17. marts 2006 fylder Marie Teilmann, Hjortlundvej 61, 6771 Gredstedbro, 60 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke 65 ÅR Den 5. februar 2006 fylder Vagn Jensen, Catharinasvej 7, 6261 Bredebro, 65 år. Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke Den 19. april 2006 fylder Poul Mørch, Thorup Strandvej 56, 9690 Fjerritslev, 65 år. Den 13. april 2006 fylder Kaja Hansen, Højslevgårdsvej 3, 7840 Højslev, 65 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Kristensen Den 18. april 2006 fylder Gert Pedersen, Marktoften 12, 7900 Nykøbing M., 65 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Kristensen Den 26. februar 2006 fylder Kaj Ove Hansen, Klintevej 73, 6000 Kolding, 65 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 10. januar 2006 fyldte Birthe Elisabeth Jørgensen, Vesterbyvej 4, Ødsted, 7100 Vejle, 65 år. Afd. Østjylland sender en forsinket lykønskning Anne-Maria Jepsen Den 07. december 2005 fyldte Jytte Bjerre Jakobsen, Ulkjærvej 38, 6771 Gredstedbro, 65 år. Afd. Ribe Sdr. sender en forsinket lykønskning Den 01. april 2006 fylder Gerda Thode Bendtsen, Byvejen 28, 5874 Hesselager, 65 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke 70 ÅR Den 02. marts 2006 fylder Frede Sørensen, Ingersvej 16, 9800 Hjørring, 70 år. Den 09. Februar 2006 fylder Irma Helbæk Jensen, Aagade 12 B, 7160 Tørring, 70 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 25. januar 2006 fylder Børge Espensen, Grødevej 40, 6862 Tistrup, 70 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke Den 22. januar 2006 fyldte Hans Olsen, Wibyevænget 3, 5672 Broby, 70 år. Afdeling Fyn sender en forsinket lykønskning 75 ÅR Den 10. februar 2006 fylder Else Madsen, Pontoppidanstræde 45, 9220 Ålborg Øst, 75 år. Den 13. februar 2006 fylder Egon Larsen, Herningvej 195, 9220 Ålborg Øst, 75 år.

11 Den 31. marts 2006 fylder Tage Sørensen, Sdr. Boulevard 31, 9600 Års, 75 år. Den 07. januar 2006 fyldte A. Jørgen Fonnesbæk, Egevej 1, 6933 Kibæk, 75 år. Afd. Midt-Vest sender en forsinket lykønskning Mogens Vorgod Kristensen Den 14. januar 2006 fyldte Karl Marius Østergaard, Hyvildvej 13, 2, -E, 7330 Brande, 75 år. Afd. Ribe Sdr. sender en forsinket lykønskning Den 01. marts 2006 fylder Verner Madsen, Nørregade 67, 5592 Ejby, 75 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke Den 30. april 2006 fylder Niels Larsen, Broholmvej 9, Allested, 5672 Broby, 75 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke 80 ÅR Den 26. marts 2006 fylder Nissine Rasmussen, Gråstenvej 21,1 tv., 6200 Aabenraa, 80 år. Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke Den 12. marts 2006 fylder Niels Klemmensen, Østerild Byvej 81, 7700 Thisted, 80 år. Den 20. februar fylder Niels Chr. Hansen, Vestergade 10 A, 4270 Høng, 80 år. Afd. Sjælland ønsker tillykke med dagen. Torben Madsen Den 26. januar 2006 fylder Anna H. Jakobsen, Ribevej 101, Ødsted, 7100 Vejle, 80 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 18. januar 2006 fyldte Kjeld Max Madsen, Nordenbro 10, 5932 Humble, 80 år. Afdeling Fyn sender en forsinket lykønskning Den 02. februar fylder Ane Margrethe Larsen, Carl Nielsensvej 86, 5792 Årslev, 80 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke 85 ÅR Den 9. marts 2006 fylder Cathrine Thomsen, Grønningen 28, 6230 Rødekro, 85 år. Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke Den 24. marts 2006 fylder Iver Thomsen, Huustoft 26, 6070 Christiansfeld, 85 år. Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke Den 30. marts 2006 fylder Anne Sandersen, Kirkehøj 2, 6470 Sydals, 85 år. Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke Den 04. januar 2006 fyldte Magnus Lynderup, Vester Fælled Vej 32, 7800 Skive, 85 år. Afd. Midt-Vest sender en forsinket lykønskning Mogens Vorgod Kristensen Den 19. februar 2006 fylder Arthur Nielsen, Angelkærvej 9, 8850 Bjerringbro, 85 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Kristensen Den 12. januar 2006 fyldte Gerda Kirstine Sørensen, c/o Lundtoft, Magnolievej 28, 6650 Brørup, 85 år. Afd. Ribe Sdr. sender en forsinket lykønskning Den 30. april 2006 fylder Svend Aage B. Press, Svendborgvej 310, 5260 Odense S., 85 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke 95 ÅR Den 22. februar fylder Aksel Larsen, Hedeboparken 11, st. th., 4000 Roskilde, 95 år. Afd. Sjælland ønsker tillykke med dagen. Torben Madsen Dødsfald Otto Christensen, Vestrupvej 33, 9600 Års, er kort før sin 80 års fødselsdag afgået ved døden. Æret være hans minde. 11

12 Kærneland Smørbøtten Alle henvendelser vedr. bestilling af feriehuse rettes til hovedkontoret. Tlf Fax Ferie 2006 Det er tid til at tænke på sommerferie i hvert tilfælde hvis man i 2006 vil nyde ferien i et af feriefondens dejlige feriehuse. Der er i forbin-delse med tilrettelæggelsen af feriesæsonen et ret stort administrativt arbejde og vi beder derfor medlemmer, der har ferien tilrettelagt for sommeren 2006 at indgive bestilling nu. Det er dog en betingelse, at man er ganske sikker på det gældende tidspunkt, idet den tildelte periode ikke vil kunne ændres. Uden for skoleferien kan weekendophold lejes fra fredag middag til søndag aften (der udlejes ikke 1 /2 weekender). Husene kan lejes i følgende tidsrum: Kærneland fra 31. marts til 31. dec Smørbøtten fra 31. marts til 31. dec Beløbene vil blive opkrævet i forbindelse med tildeling af opholdsperioden. Opmærksomheden henledes på, at feriehusene kun kan benyttes af medlemmer. Lejemålet er strengt personligt og må under ingen omstændigheder overdrages til andre. Ligeledes må der ikke være husdyr i områderne omkring og i vore ferieboliger. For campingpladsen i Kærneland gælder ingen restriktioner udover at der heller ikke her må være husdyr på området. Nedenstående blanket skal bruges ved bestilling af feriehus. Blanketten skal indsendes til: Danske Mejeristers Fagforening Hovedkontoret Rosenvangsallé Højbjerg Alle blanketter, der er Hovedkontoret i hænde mandag d. 27. februar 2006, vil komme med i lodtrækningen. Efter d. 2. april 2006 vil man uden restriktioner kunne søge de tiloversblevne huse. Person nr. Gade: Navn: Tlf.: Landssammenslutning: Ønsker at leje lejlighed i Smørbøtten/feriehus i Kærneland (det IKKE ønskede overstreges) I tiden fra lørdag den til lørdag den (ankomst fra kl afrejse inden kl ). Såfremt dette ønske ikke kan efterkommes, kan jeg også bruge ugen fra den til Weekend ophold i hele Smørbøtten uden for skoleferien: I tiden fra fredag den (ankomst fra kl afrejse inden midnat). til søndag den Til hovedkontorets notering: 2006

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Bornholm«side 6 Medlemskonkurrencen Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Så har vi atter rundet et årsskifte, og vi skal

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12

Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12 Mejeristen side 3»Afdeling Østjylland«side 12 Samarbejde på Landsmejeriudstilling Nummer 1 Januar 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Her i skrivende stund er

Læs mere

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Faglig sag side 6 & 7 Prislisten 2012 for Kærneland side 9 Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Sjælland« Lønoversigt. side 3. side 8. Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Sjælland« Lønoversigt. side 3. side 8. Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Sjælland«side 8 Lønoversigt Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Randers afdeling«side 12 Pensionist-kontingent Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

mejeristen Vigtige forbedringer Delegertmøde SIDE 3-4 SIDE 7-9 nr.2 90. årgang 2013

mejeristen Vigtige forbedringer Delegertmøde SIDE 3-4 SIDE 7-9 nr.2 90. årgang 2013 mejeristen nr.2 90. årgang 2013 Vigtige forbedringer SIDE 3-4 Delegertmøde SIDE 7-9 { formanden har ordet } Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at sidde inde. Påsken er

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Bestyrelseskursus side 5 OK 2011 - Køreplan side 7 Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

MEJERISTEN. »Ribe Søndre afdeling« Lønoversigt/Lønregulering. side 3. side 8. Feriefonden side 10

MEJERISTEN. »Ribe Søndre afdeling« Lønoversigt/Lønregulering. side 3. side 8. Feriefonden side 10 MEJERISTEN side 3»Ribe Søndre afdeling«side 8 Lønoversigt/Lønregulering Feriefonden side 10 Nummer 2 April 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Der står forår på

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

MEJERISTEN. Uddannelse skal i fokus. Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19. SIDE 32 og 6-7 NR.1 90. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Uddannelse skal i fokus. Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19. SIDE 32 og 6-7 NR.1 90. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR.1 90. ÅRGANG 2014 Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19 Uddannelse skal i fokus SIDE 32 og 6-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Ved årsskiftet er det også tiden, hvor man ser tilbage på året

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013 mejeristen nr.3 90. årgang 2013 delegeretmøde og kongres SIDE 4-5 Nye Mejerister SIDE 12-13 { formanden har ordet } Ekstraordinær generalforsamling DMF Sønderjyllands afd. 901 Så fik vi igen en god og

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Juni 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Tag med til Fun World - Esbjerg side 3 Referat fra generalforsamling 2009 side 4+5 Bestyrelses /

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015

Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015 Foreningen af Vandværker i Danmark REGION SYD GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 30. MAJ 2015 PROGRAM KL. 14.00: Kaffe. KL. 14.30: Generalforsamling. KL. 14.00: Ledsagerarrangement: Blomsterdekorationer (egen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG OVERENSKOMSTKURSUS. side 3. side 6. Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG OVERENSKOMSTKURSUS. side 3. side 6. Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 6 OVERENSKOMSTKURSUS Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Efteråret er over os, med gråt og regnfuldt vejr.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Midt-Vest« Den største fejl. side 3. side 6. Nummer 4 Oktober 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Midt-Vest« Den største fejl. side 3. side 6. Nummer 4 Oktober 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Midt-Vest«side 6 Den største fejl Nummer 4 Oktober 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Als-mødet. Ja her i skrivende stund er forberedelserne

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012 MEJERISTEN NR.3 89. ÅRGANG 2012 Mejeristernes facebook SIDE 3 Hurtig Diagnose SIDE 6 { F O R M A N D E N H A R O R D E T } Facebook kan for nogle være en tidsrøver, mens andre bruger facebook og andre

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 MEJERISTEN side 3»Nordjyllands afdeling«side 8 Hovedkontoret flytter Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 Nummer 3 August 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Det faglige arbejde SIDE 8-11 SIDE 4-5 NR. 1 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Det faglige arbejde SIDE 8-11 SIDE 4-5 NR. 1 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 1 92. ÅRGANG 2015 Generalforsamlinger SIDE 8-11 Det faglige arbejde SIDE 4-5 { FORMANDEN HAR ORDET } Året der gik og det der kommer Ved årsskiftet er det også tiden hvor man ser tilbage

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET.

Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET. VEDTÆGTERNE 1. Navn og hjemsted 1 Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET. Organisationens hjemsted er Århus. 2. Formål 2, stk. 1 At samle alle mejerister procesteknologer

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012 mejeristen nr.4 89. årgang 2012 Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 { formanden har ordet } { OK 2013 } Gode tillidsrepræsentanter og medlemmer der har faglig stolthed, det lover godt

Læs mere

Antenneforeningen Trekanten. Dagsorden til Bestyrelsesmøde

Antenneforeningen Trekanten. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Hermed følger foreløbig dagsorden til mødet. Tilføjelser pr. 29. maj er markeret med ++ (#) angiver at der findes et bilag Kommenteret dagsorden. 1. Velkomst ved formanden - Afbud fra: - Særlig velkomst

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere