MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6"

Transkript

1 MEJERISTEN NYT: Afdelingens indlæg se side 3»Sønderjyllands afdeling«side 6 Meddelelser fra feriefonden Landsbestyrelsen se side 2 Nummer 1 januar årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

2 Formanden har ordet Så kom vi over i et nyt år med nye udfordringer og andre arbejdsopgaver for nogle, mens det bare kører stille og roligt videre for andre. Jeg håber alle kom godt ind i 2006, om de var på arbejde eller kunne nyde med venner og familie. For mig bliver 2006 meget anderledes end det jeg ellers har lavet. Et er at arbejde som mejerist på Branderup mejeri, og noget helt andet er det faglige arbejde jeg nu har gang i. Som jeg har sagt og skrevet flere gange, skal jeg gøre alt hvad der står i min magt for at leve op til mit motto: Medlemmerne er ikke til for DMF, men DMF er til for medlemmerne. Jeg gælder mig meget til at komme rundt til afdelingernes generalforsamlinger, det er altid spændende at møde medlemmerne rundt omkring i landet. Også samarbejdet med alle vore tillidsrepræsentanter håber jeg i 2006 kan styrkes og gerne udbygges. Nu skal man passe på med at love noget, sæt nu det ikke kan holdes. Jeg vover nu pelsen alligevel.»formandens korte info«skal udkomme minimum 20 gange næste år. Det er en kort information om hvad der rører sig i vores fagforening, og det sendes til alle tillidsrepræsentanter og afdelingsformænd. Så hvis du som medlem ønsker information har du nu flere muligheder. Du kan altid bruge vores hjemmeside (www.mejeristen.dk), eller ringe til hovedkontoret i åbningstiden. Men det skulle også fremover være mulighed for at bruge tillidsmanden mere, tillidsmanden har den information han har fået fra formandens korte info. Man kan godt mærke at arbejdsgiverne rundt omkring på mejerierne er meget pressede. Der bliver raslet med sablerne, og trykket på vores medlemmer bliver bestemt ikke mindre. Flere arbejdsopgaver og mindre tid, er ved at være normal. Vore arbejdsgivere skal være klar over at hvis man øger arbejdspresset kan det give stress og flere trælse små fejl. Det er mit håb, at arbejdsgiverne snart opdager hvilke dygtige og kompetente medarbejdere de har ansat. Det er medarbejderne der skaber de gode produkter mejeribruget kan sælge. Mind bare chefen om det. Skulle du være i tvivl om det der sker på netop på dit mejeri, i forbindelse med arbejdsplaner tid eller lign. Kan du altid spørge tillidsmanden eller ringe til hovedkontoret. Vi ses forhåbentlig ude på jeres generalforsamling. Lars Gram MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Dansk Funktionærforbund-Serviceforbundet Funktionærernes og servicefagenes arbejdsløshedskasse»mejeristen«udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Redigeret af Lars Gram Rosenvangs Allé Højbjerg Telefon: Telefax: Lars Gram: Kontorets åbningstid: Dagligt Fredag Telefonen lukket tirsdage Tryk: D&D Grafisk A/S Sommervej 8, 8210 Århus V Telefon: Telefax: Næste nummer udkommer 2. maj 2006 (Materiale til næste nr. skal være kontoret i hænde senest 10. april.) Nr. 1 Tirsdag den 24. januar årgang Forsidebillede: Landsbestyrelsen set fra venstre:, Torben Madsen,, Mogens Vorgod Kristensen, Lars Gram,, Anne Maria Jepsen, Ole Madsen og. Peder W. Møller var ikke tilstede da billedet blev taget.

3 Mojn Som noget nyt har landsbestyrelsen besluttet at alle afdelingsformænd skal komme med et indlæg til Mejeristen. Sønderjyllandsafdelingen v. formand har fået æren af at lægge ud. Først lige lidt om min familie og mig selv. Min kone Vibeke er 29 år og pt. ansat ved Rødekro kommune som økonomikonsulent, jeg selv er 33 år og stadig ansat på Arla Foods Samden, hvor jeg er tillidsmand for mejeristerne. Sammen har vi vores lille prinsesse Karoline på 9 mdr. Afd. 901 Sønderjylland Afd. 901 Sønderjylland består af en masse faglig interesseret mennesker, vores bestyrelse er en blanding af unge og rutinerede kræfter. Desuden har vi 3 unge og virkelig interesserede tillidsfolk som også deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke aktive i afd. 901 for deres arrangement. Afd. 901 har tradition for at på årets sidste bestyrelsesmøde, inviteres tillidsfolk, suppleanter og revisor med. Dette møde blev holdt d på Samden, hvor Mølgård venligt havde lagt lokaler til. Det var mit første møde som formand. Vi havde en rigtig god debat om mange emner, bl.a. blev økonomien i DMF heftigt diskuteret. Vi sluttede af med en rundvisning på Samden og en julefrokost. Jeg vil gerne takke samtlige 11 mennesker for en rigtig god og hyggelig aften. Delegeretmøde 2005 Min interesse for det faglige har jeg fået ind med modermælker, da min far altid har været meget faglig og politisk aktiv. DMF s økonomi har længe irriteret mig grænseløst. Min interesse blev for alvor vakt, da jeg fik præsenteret regnskabet for delegeretmøde 2001, da var det lykkes ca. 33 delegeret at bruge i omegnen af kr. på 2 dage, ganske imponerende! Jeg deltog selv på vores delegeretmøde 2005, hvor vi have et par rigtig hyggelige dage sammen. Ser man bort fra hyggen, var prisen for 28 delegeret og 3 timer møde ca kr. På bestyrelsesmødet d var konklusionen, at vi skulle glæde os over vi havde halveret omkostningerne i forhold til 2001.Jeg er stadig af den opfattelse, at kr. er ALT for meget endnu en halvering i 2009 vil være passende. DMF s fremtid Vores nye formand havde et par indlæg i mejeristen op til delegeret møde, hvor han fokuserede meget på, at der også er noget der hedder DMF Med et budget for 2006 der viser et minus på ca kr., kommer det vel også nogenlunde til at passe med at vores pengekasse er tom i Jeg håber og tror at alvoren er gået op for Lars, og vi til næste budget kan finde besparelse for kr. Jeg kom selv med et par forslag til besparelser. Bl.a. forslog jeg at julefrokost + gave kunne droppes, men det kunne der ikke blive tale om. Samme bestyrelse valgte for nogle år siden at droppe gaven på oktobermødet til vores tillidsfolk, det kunne de godt blive enig om. Derudover forslog jeg at forretningsudvalgets og bestyrelses honorar droppes en besparelse på kr. i året vi stemte om forslaget resultat 2 for og 8 imod. Jeg håber at DMF s økonomi og brugen af medlemmernes penge vil komme til debat på årets mange generalforsamlinger, så vi kan få vendt skuden for alvor. Det altafgørende er, at vi har vores lille forening til at kæmpe for mejeristernes løn, og jeg mener også at kunne huske, at Lars har skrevet et eller andet om, at DMF er til for medlemmerne og ikke omvendt. Lige til orientering så har vi altså nogle helt fantastiske søde og rare pensionister, en stor og varm tak til dem for nogle rigtig hyggelige dage på Kærneland i december. Til sidst vil jeg lige minde om at årets generalforsamling i sønderjyllandsafdelingen afholdes 14. marts 2006 på Agerskov kro, med spisning kl og generalforsamlingen kl Henrik Brandt fra Pension Danmark vil være tilstede hele aftenen klar til at besvare spørgsmål om din pension. Med venlig hilsen Tlf

4 Generalforsamling D.M.F. afd. Midt Vest afholder generalforsamling på Hagebro kro. Torsdag d. 30 marts 2006 kl DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og skriftefører. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Valg til bestyrelsen. På valg er Jakob Lindgård og Ove Skyttegård. 5. Valg af 2 suppleanter. 6. Valg af 1 revisor. På valg er Per Agerholm 7. Valg af 1 revisorsuppleant. 8. Forhøjelse af kontingent til Midt Vest med 10 kr. 9. Indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 10. Evt. Efter generalforsamlingen vil Lars Gram orientere om aktuelle ting, der rører sig i D.M.F. Ca. kl. 19 middag og kaffe. Under middagen vil der blive udloddet nogle gevinster. Af hensyn til spisning, bedes man melde sig senest d. 27. marts på følgende tlf. nr. Jakob Lindgård, Rødkærsbro tlf Ole Poulsen, Thise tlf Ove Skyttegård, Nr. Vium tlf Leo Lund, Troldhede tlf Mogens Vorgod, Arinco tlf P.B.V. Mogens Vorgod Generalforsamling DMF Sønderjyllandsafd. 901 Så er det tiden til den årlige generalforsamling i DMF. Det er vigtigt at møde talstærk op, så man kan gøre sin indflydelse gældende. Så tag en kollega under armen, og kom til Agerskov Kro for at deltage i debatten. Forslag der ønskes behandlet er meget velkomne, disse skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen, hvilket er fredag den 10 marts Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 14 marts 2006, kl Der er mulighed for at få noget godt at spise fra kromandens gryder. Vi spiser kl Vores landsformand Lars Gram kommer til generalforsamlingen. Dagsorden er ifølge vedtægterne. På grund af bespisning skal du/i tilmelde dig/jer hos din tillidsmand, eller ringe til påtlf Senest 2 marts 2006 MVH. Afdelingsformand Generalforsamling Fynsafdelingen 950 D.M.F. afdeling Fyn afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 25. april 2006 Kl på Brobyværk Kro. Vi begynder med spisning Kl (Wienerschnitzel ) Der bliver serveret kaffe m. kringle under generalforsamlingen. Af hensyn til spisning, er tilmelding nødvendig og sidste frist er 21. april til formanden. på telefon Generalforsamling Kl Dagsorden vil blive udsendt som sædvanligt. Med venlig hilsen 4

5 Generalforsamling Afd. 902 Nordjylland Der afholdes generalforsamling på Torve Cafeen NIBE, onsdag den 15. marts 2006 klokken Dagsorden. 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning. 3. Valg til bestyrelsen. (på valg er Søren-Peter Lund og Finn Poulsen) 4. Valg af suppleant til bestyrelsen. 5. Valg af revisor. 6. Valg af revisorsuppleant. 7. Indkomne forslag. (forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen) 8. Evt. 9. Lille indlæg fra den nye formand i DMF. Vi starter spisning klokken af hensyn til Cafeen er tilmelding nødvendig på tlf Hvis man ikke ønsker at spise starter generalforsamlingen klokken Af hensyn til spisning, bedes man melde sig til senest den 12. marts. P. b. v.. PS. Der er indkøbt en lille ting til de fremmødte. Generalforsamling Afd. Østjylland Afd. Østjylland afholder generalforsamling Fredag den 10. marts 2006 kl på Odder Bowlingcenter, Ballevej 3, Odder. Dagsorden 1. Valg af ordstyrer 2. Beretning 3. Regnskab 4. Pensionistklubben 5. Indkomne forslag, bedes sendt senest 4 dage før generalforsamlingen 6. Valg til bestyrelsen på valg, Ove Jensen og Jørgen Nørbjerg 7. Valg af bestyrelsessuppleant 8. Valg af revisor, på valg Vagn Knudsen 9. Valg af revisorsuppl. 10. Eventuelt Vor nye landsformand Lars Gram vil deltage i generalforsamlingen, og fortælle nyt fra DMF. Ca spisning. Vi gentager succesen fra 2005 og inviterer ægtefællen med til spisningen. Der vil være bowling fra kl for dem som ønsker dette. Af hensyn til traktementet bedes man melde sig senest mandag den 6. marts til afd. formanden tlf p. b. v. Anne-Maria Jepsen Ålborg DH mod Slagelse Til alle interesserede som er medlem af Danske Mejeristers Fagforening Afd. 902 Nordjylland Vi holder et lille arrangement i Gigantium for at få lidt opmærksomhed til vores lille fagforening. Buffet Håndbold Underholdning. Vi mødes den 4. marts klokken ude i Gigantium, du får en dejlig 3-retters menu. Musik/underholdning under middagen, der er reserveret siddeplads til håndboldkampen, der efter After Party i Sharks Cafeen for KUN 75 kr. Der er bestilt 25 billetter og det bliver efter først til mølle princippet. Tilmelding til Arne Hansen Mobilnummer Mobilnummer Kørsel og drikkevarer er på egen regning. P.b.v.

6 Medlemsmøde d. 25/ I år 2005 var afd. Sjælland på rundvisning på Chr. Hansen A/S i Roskilde, hvor Flemming Aamann var vært. Flemming Aamann fortalte omkring Chr. Hansen hvordan det hele startede for ca. 200 år siden og til i dag. Han var meget inde omkring dyrkelse af mælkesyrebakterier og lidt omkring gen-splejsning af mælkesyrebakterier. Chr. Hansen har også to andre fabrikker her i Danmark, en i Avedøre og en i Hørsholm. Der udover er der også nogle andre fabrikker rundt omkring i verden, som han også fortalte lidt om. Da han var færdig med at fortælle og vi havde drukket kaffe, blev vi vist rundt på fabrikken. Her så vi bl.a. afvejning og fryserummet, hvor nogle af mælkesyrebakterierne bliver frosset ned til -55 c. Efter pænt tak til Flemming Aamann for rundvisning på Chr. Hansen A/S gik turen til Bowling Center i Roskilde, hvor vi bowlede i en time. Bagefter var der julebuffet med øl og sodavand. Til sidst fik vi en kop kaffe inden vi gik hjem. Med venlig hilsen Torben Madsen Afd. Sjælland Feriefonden meddeler Alle forbundsmedlemmer kan leje Det er Feriefonden i Danske Mejeristers Fagforening, der ejer Kærneland på Sydals og Smørbøtten på Djursland. Forbundets medlemmer har mulighed for at leje feriefaciliteterne også uden for skoleferien til en meget rimelig pris. Læs mere om feriemulighederne på - information findes under»dmf s Feriefond«. På baggrund af de store eludgifter vi har i bl. a. Kærneland er der nu indført afregning for strøm. (2,25 kr. pr. kw.). Aflæsning af måler vil foregå elektronisk, da der er installeret bimåler i hvert hus og som vi aflæser på afrejsedagen via telefon eller EDB. Kontoret vil herefter sende regning for forbruget til den pågældende lejer. Husk selv at kontrollere ved ankomst og afrejse. I Smørbøtten kan vi af praktiske grunde ikke gøre det på samme måde idet vi der har 2 store fællesrum. Fonden har der valgt at pålægge hver lejlighed et forbrug på 90 kw for en uge. I forsøget på at få Kærneland økonomisk til at løbe rundt har fonden vedtaget at inddele udlejningsperioden i en høj- og lavsæson med differentieret pris. Tilmeldings blanketten er på bagsiden, og denne skal være hovedkonteret i hænde senest mandag d. 27. feb. 2006, for at komme med i lodtrækningen. Efter d. 2. april 2006 vil man uden restriktioner kunne søge de tilbageblevne huse. Feriefonden 6

7 PRISLISTE 2006 Perioden 24. juni 12. aug. Kærneland Leje af feriehus pr. overnatning Kr. 275,00 Leje af feriehus pr. uge Kr. 1925,00 + el. forbrug Smørbøtten Leje af lejlighed pr. overnatning Kr. 275,00 Leje af lejlighed pr. uge Kr. 1925,00 + el. forbrug 90 kw. pr. lejlighed. Perioden 31. marts 24. juni aug. 31. dec. Kærneland Leje af feriehus pr. overnatning Kr. 200,00 Leje af feriehus pr. uge Kr. 1400,00 Leje af weekend ophold fre. lør. søn. Kr. 600,00 + el. forbrug Smørbøtten Leje af lejlighed pr. overnatning Kr. 200,00 Leje af lejlighed pr. uge Kr. 1400,00 Leje af hele huset (week-end) Kr. 2600,00 Leje af lejlighed (week-end) fre. lør. søn. Kr. 600,00 + el. forbrug = 39 kw. pr. lejlighed. Campingpladsen Ophold på campingpladsen pr. overnatning vogn/telt Kr. 100,00 Passive medlemmer Kontingent for året 2006 Kr. 260,00 Der betales et afbestillingsgebyr på 100,- kr., samt 50,- kr. for rykkerbreve. Vedr. Smørbøtten I perioden 31. marts juni aug. 31. dec. kan, man. tirs. ons. tors. lejes til 1/2 pris + el. forbrug, for pensionister. Vedr. Kærneland I perioden 31. marts 24. juni august 31. december lejes til _ pris + el. forbrug, for pensionister. Pensionistrabatten gælder kun for det hus pensionisten bebor. I Kærneland er der mulighed for at lejer, udenfor hovedferien, kan leje indtil flere huse, og i forbindelse hermed at kunne benytte fælleshusets faciliteter mod et beløb af kr. 500,00.

8 Pension som en del af overenskomsten En del af lønnen går til pension, 10.35% er det i øjeblikket og det stiger til 10.80% fra 1 april Så når vore medlemmer indbetaler til pension via lønnen, er det godt at se disse mange penge bliver forvaltet med stor omhu. Billig administration giver højere pension 363 kr. så lidt koster det i 2005 at have sin pension i PensionDanmark. Det er branchens laveste omkostninger til administration. PensionDanmark arbejder for dig En god arbejdsmarkedspension skal både være en fordel for dig som medarbejder og for din arbejdsplads. Det har været PensionDanmarks mål, siden vi i 1992 blev etableret i fællesskab af arbejdsgiverforeninger og fagforbund. DMF kom med fra 1 marts 1993, i det der dengang hed PKS pension. Pensionsordningen skal være et godt supplement til de offentlige ydelser. Vi arbejder for at vores medlemmer kan få en god pension og gode forsikringer ved kritisk sygdom, invaliditet og død. Til gavn for dig og din familie. 8

9 Fordi PensionDanmark omfatter så mange medlemmer og virksomheder, kan vi tilbyde en god service til lave omkostninger. Kundeservice når det passer dig Du kan få svar på dine spørgsmål, når det passer dig. PensionDanmarks telefoner er åbne alle hverdage mellem kl. 8 og 21. Nummeret er Frit valg Du kan selv være med til bestemme, hvordan din opsparing til kapital- og ratepension skal investeres. Du kan bestemme fordelingen mellem aktier eller obligationer eller du kan også lade os bestemme ud fra en risikoprofil, som du selv vælger. Læs mere på Få svar på Mange søger information om deres pension på Internettet. På er der masser af hjælp at hente. Du kan for eksempel finde > fakta om pensionsordningen > nyheder fra PensionDanmark > typiske spørgsmål og svar > et ekspertpanel, der svarer på individuelle spørgsmål om for eksempel efterløn, pension og arbejdsmarkedspensioner generelt. Med den personlige adgangskode, du får i din årlige pensionsoversigt, får du også adgang til Din Egen Pension, hvor du kan finde aktuelle oplysninger om din pension. Du kan også få adgang med din kode fra netbank, hvis du har sådan en. 9

10 Fødselsdage ÅR Den 01. februar 2006 fylder Angel Martinez, Nørregade 35, 1. th Nibe, 50 år. Den 10. marts 2006 fylder Niels Frederiksen, Rugmarken 136, 9690 Fjerritslev, 50 år. Den 30. januar 2006 fylder Poul Erik Larsen, Ryttervænget 95 B, 6752 Glejbjerg, 50 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke Den 04. april 2006 fylder Lars Beier Kjær, Blommevænget 19, 6600 Vejen, 50 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke 60 ÅR Den 24. marts 2006 fylder Erling Bertelsen, Søgade 6, 9340 Aså, 60 år. Den 21. januar 2006 fyldte Inger Henkel, Mølgårdsvej 9, 6920 Videbæk, 60 år. Afd. Midt-Vest sender en forsinket lykønskning Mogens Vorgod Kristensen Den 17. marts 2006 fylder Marie Teilmann, Hjortlundvej 61, 6771 Gredstedbro, 60 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke 65 ÅR Den 5. februar 2006 fylder Vagn Jensen, Catharinasvej 7, 6261 Bredebro, 65 år. Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke Den 19. april 2006 fylder Poul Mørch, Thorup Strandvej 56, 9690 Fjerritslev, 65 år. Den 13. april 2006 fylder Kaja Hansen, Højslevgårdsvej 3, 7840 Højslev, 65 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Kristensen Den 18. april 2006 fylder Gert Pedersen, Marktoften 12, 7900 Nykøbing M., 65 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Kristensen Den 26. februar 2006 fylder Kaj Ove Hansen, Klintevej 73, 6000 Kolding, 65 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 10. januar 2006 fyldte Birthe Elisabeth Jørgensen, Vesterbyvej 4, Ødsted, 7100 Vejle, 65 år. Afd. Østjylland sender en forsinket lykønskning Anne-Maria Jepsen Den 07. december 2005 fyldte Jytte Bjerre Jakobsen, Ulkjærvej 38, 6771 Gredstedbro, 65 år. Afd. Ribe Sdr. sender en forsinket lykønskning Den 01. april 2006 fylder Gerda Thode Bendtsen, Byvejen 28, 5874 Hesselager, 65 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke 70 ÅR Den 02. marts 2006 fylder Frede Sørensen, Ingersvej 16, 9800 Hjørring, 70 år. Den 09. Februar 2006 fylder Irma Helbæk Jensen, Aagade 12 B, 7160 Tørring, 70 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 25. januar 2006 fylder Børge Espensen, Grødevej 40, 6862 Tistrup, 70 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke Den 22. januar 2006 fyldte Hans Olsen, Wibyevænget 3, 5672 Broby, 70 år. Afdeling Fyn sender en forsinket lykønskning 75 ÅR Den 10. februar 2006 fylder Else Madsen, Pontoppidanstræde 45, 9220 Ålborg Øst, 75 år. Den 13. februar 2006 fylder Egon Larsen, Herningvej 195, 9220 Ålborg Øst, 75 år.

11 Den 31. marts 2006 fylder Tage Sørensen, Sdr. Boulevard 31, 9600 Års, 75 år. Den 07. januar 2006 fyldte A. Jørgen Fonnesbæk, Egevej 1, 6933 Kibæk, 75 år. Afd. Midt-Vest sender en forsinket lykønskning Mogens Vorgod Kristensen Den 14. januar 2006 fyldte Karl Marius Østergaard, Hyvildvej 13, 2, -E, 7330 Brande, 75 år. Afd. Ribe Sdr. sender en forsinket lykønskning Den 01. marts 2006 fylder Verner Madsen, Nørregade 67, 5592 Ejby, 75 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke Den 30. april 2006 fylder Niels Larsen, Broholmvej 9, Allested, 5672 Broby, 75 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke 80 ÅR Den 26. marts 2006 fylder Nissine Rasmussen, Gråstenvej 21,1 tv., 6200 Aabenraa, 80 år. Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke Den 12. marts 2006 fylder Niels Klemmensen, Østerild Byvej 81, 7700 Thisted, 80 år. Den 20. februar fylder Niels Chr. Hansen, Vestergade 10 A, 4270 Høng, 80 år. Afd. Sjælland ønsker tillykke med dagen. Torben Madsen Den 26. januar 2006 fylder Anna H. Jakobsen, Ribevej 101, Ødsted, 7100 Vejle, 80 år. Afd. Østjylland ønsker hjertelig tillykke Anne-Maria Jepsen Den 18. januar 2006 fyldte Kjeld Max Madsen, Nordenbro 10, 5932 Humble, 80 år. Afdeling Fyn sender en forsinket lykønskning Den 02. februar fylder Ane Margrethe Larsen, Carl Nielsensvej 86, 5792 Årslev, 80 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke 85 ÅR Den 9. marts 2006 fylder Cathrine Thomsen, Grønningen 28, 6230 Rødekro, 85 år. Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke Den 24. marts 2006 fylder Iver Thomsen, Huustoft 26, 6070 Christiansfeld, 85 år. Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke Den 30. marts 2006 fylder Anne Sandersen, Kirkehøj 2, 6470 Sydals, 85 år. Sønderjyllands Afd. ønsker tillykke Den 04. januar 2006 fyldte Magnus Lynderup, Vester Fælled Vej 32, 7800 Skive, 85 år. Afd. Midt-Vest sender en forsinket lykønskning Mogens Vorgod Kristensen Den 19. februar 2006 fylder Arthur Nielsen, Angelkærvej 9, 8850 Bjerringbro, 85 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke Mogens Vorgod Kristensen Den 12. januar 2006 fyldte Gerda Kirstine Sørensen, c/o Lundtoft, Magnolievej 28, 6650 Brørup, 85 år. Afd. Ribe Sdr. sender en forsinket lykønskning Den 30. april 2006 fylder Svend Aage B. Press, Svendborgvej 310, 5260 Odense S., 85 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke 95 ÅR Den 22. februar fylder Aksel Larsen, Hedeboparken 11, st. th., 4000 Roskilde, 95 år. Afd. Sjælland ønsker tillykke med dagen. Torben Madsen Dødsfald Otto Christensen, Vestrupvej 33, 9600 Års, er kort før sin 80 års fødselsdag afgået ved døden. Æret være hans minde. 11

12 Kærneland Smørbøtten Alle henvendelser vedr. bestilling af feriehuse rettes til hovedkontoret. Tlf Fax Ferie 2006 Det er tid til at tænke på sommerferie i hvert tilfælde hvis man i 2006 vil nyde ferien i et af feriefondens dejlige feriehuse. Der er i forbin-delse med tilrettelæggelsen af feriesæsonen et ret stort administrativt arbejde og vi beder derfor medlemmer, der har ferien tilrettelagt for sommeren 2006 at indgive bestilling nu. Det er dog en betingelse, at man er ganske sikker på det gældende tidspunkt, idet den tildelte periode ikke vil kunne ændres. Uden for skoleferien kan weekendophold lejes fra fredag middag til søndag aften (der udlejes ikke 1 /2 weekender). Husene kan lejes i følgende tidsrum: Kærneland fra 31. marts til 31. dec Smørbøtten fra 31. marts til 31. dec Beløbene vil blive opkrævet i forbindelse med tildeling af opholdsperioden. Opmærksomheden henledes på, at feriehusene kun kan benyttes af medlemmer. Lejemålet er strengt personligt og må under ingen omstændigheder overdrages til andre. Ligeledes må der ikke være husdyr i områderne omkring og i vore ferieboliger. For campingpladsen i Kærneland gælder ingen restriktioner udover at der heller ikke her må være husdyr på området. Nedenstående blanket skal bruges ved bestilling af feriehus. Blanketten skal indsendes til: Danske Mejeristers Fagforening Hovedkontoret Rosenvangsallé Højbjerg Alle blanketter, der er Hovedkontoret i hænde mandag d. 27. februar 2006, vil komme med i lodtrækningen. Efter d. 2. april 2006 vil man uden restriktioner kunne søge de tiloversblevne huse. Person nr. Gade: Navn: Tlf.: Landssammenslutning: Ønsker at leje lejlighed i Smørbøtten/feriehus i Kærneland (det IKKE ønskede overstreges) I tiden fra lørdag den til lørdag den (ankomst fra kl afrejse inden kl ). Såfremt dette ønske ikke kan efterkommes, kan jeg også bruge ugen fra den til Weekend ophold i hele Smørbøtten uden for skoleferien: I tiden fra fredag den (ankomst fra kl afrejse inden midnat). til søndag den Til hovedkontorets notering: 2006

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Bornholm«side 6 Medlemskonkurrencen Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Så har vi atter rundet et årsskifte, og vi skal

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12

Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12 Mejeristen side 3»Afdeling Østjylland«side 12 Samarbejde på Landsmejeriudstilling Nummer 1 Januar 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Her i skrivende stund er

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2015 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 Ved

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2008 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2008 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar Vor faglige sekretær Ole Madsen bliver ved udgangen af februar 2011 pensionist og fratræder i den forbindelse sin stilling i Dansk El-Forbund Fyn. Det markeres med en afskedsreception

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Faglig sag side 6 & 7 Prislisten 2012 for Kærneland side 9 Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG. side 3. side 9. Nummer 1 Januar 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG. side 3. side 9. Nummer 1 Januar 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 9 smørbøtten Nummer 1 Januar 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Her i skrivende stund er det bidende koldt udendørs, men

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016.

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. 1. Valg af dirigent tilfaldt Lars Lund. Skrifefører blev Poul Erik Pedersen. 2. Referat blev godkendt uden bemærkninger. 3. Kort information fra de forskellige

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Indbydelse til delegeretmøde, skal indeholde tilmeldelse til ledsagerarrangementet Somba. Sekretariatet fordeler ledsagerne på de 2 hold.

Indbydelse til delegeretmøde, skal indeholde tilmeldelse til ledsagerarrangementet Somba. Sekretariatet fordeler ledsagerne på de 2 hold. MØDEREFERAT Mødedato og tid 22. August 2011 Sted Alfa Laval Kolding Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016

Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016 Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016 1. Valg af dirigent tilfaldt Søren-Peter Lund og Skriftefører blev Poul Erik Pedersen. 2. Referatet blev godkendt efter en enkel

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

August. Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang August Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2017.

Referat fra generalforsamlingen i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2017. Referat fra generalforsamlingen i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2017. Midt- og Vestjyllands Politis Sprogforening afholdt den 9. marts 2017 kl. 15.00 generalforsamling på politigården i Holstebro.

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår

ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November. Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår ELPOSTEN l Nr. 4/2009 l November Alle afdelingens medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår Dansk El-Forbund Fyn Orienteringsmøder 2009 Afdelingen inviterer hermed alle medlemmer til orienteringsmøder.

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Generalforsamling d. 5/2 2010

Generalforsamling d. 5/2 2010 Generalforsamling d. 5/2 2010 Valg af dirigent Formandens beretning Klubaften Januar/februar/Marts 15/2 2009 Havtur LF Waders Afd. Fyn Til premiere fiskeri i Odense å/fjord Sildetur til Aalborg havn Hornfisketur

Læs mere

Generalforsamling side 4 & 5. OK 2011 side 8 & 9. Nummer 1 - februar årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Generalforsamling side 4 & 5. OK 2011 side 8 & 9. Nummer 1 - februar årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Generalforsamling side 4 & 5 OK 2011 side 8 & 9 Nummer 1 - februar 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009

LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS. Medlemsblad Juni 2009 LANDSFORENINGEN AUTISME RIBE KREDS Medlemsblad Juni 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Køb / salg / bytte side 2 Tag med til Fun World - Esbjerg side 3 Referat fra generalforsamling 2009 side 4+5 Bestyrelses /

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Fyn« Aars mejeri lukker. side 3. side 12. Nummer 3 August 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Fyn« Aars mejeri lukker. side 3. side 12. Nummer 3 August 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Fyn«side 12 Aars mejeri lukker Nummer 3 August 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Kære medlemmer, nu står vi snart over for de kommende

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Sjælland« Lønoversigt. side 3. side 8. Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Sjælland« Lønoversigt. side 3. side 8. Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Sjælland«side 8 Lønoversigt Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

DREJETRÆF 2015. Aktiviteter i Sundeved Husflid

DREJETRÆF 2015. Aktiviteter i Sundeved Husflid 25. årg. nr. 1 15. februar 2015 DREJETRÆF 2015 Du skal dog medbringe dit eget værktøj. Kontakt Gerd, hvis du vil leje en drejebænk gbp.broue@yahoo.dk BESPISNING: Fri kaffe og te hele weekenden. Morgenmad

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

SPIREN. Februar Marts 2017

SPIREN. Februar Marts 2017 SPIREN Februar Marts 2017 Til vores BANKO-SPIL, der afholdes den anden mandag i hver måned er der i alt 30 gevinster. Der er 24 gevinster af vanlig karakter, men herudover er der 6 stk. af aftenens overraskelser,

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

August - September 2013

August - September 2013 August - September 2013 Forhaven på Lyngparken har fået en ansigtsløftning Aktiviteter på Lyngparken i August måned Onsdag, den 7. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 Torsdag, den 8. kl. 10.10 Gudstjeneste ved Morten

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

Aktivitetskalender. Metal Sønderjylland Seniorklub. Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon

Aktivitetskalender. Metal Sønderjylland Seniorklub. Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon Metal Sønderjylland Seniorklub Aktivitetskalender 2017 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 HUSK

Læs mere

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Randers afdeling«side 12 Pensionist-kontingent Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2016

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2016 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2016 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 HUSK

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen.

1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. Generalforsamling i Single Rock Cafe Horsens 24. april 2010 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden Mogens M. Nielsen. 2. Valg af dirigent: Susanne Kjøller 3. Valg af referent Flemming Elimar Jensen,

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011.

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Laurbjerg februar 2011 Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Tak for ordet. Allerførst vil jeg bede de fremmødte om at rejse sig og mindes vores 2 afdøde kollegaer som alt for

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere