ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET"

Transkript

1 ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

2 Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Fotograf Søren Svendsen Printed in Denmark 2012 ISBN: Copyright Dansk Sygeplejeråd sygeplejefaget Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden udnyttelse af denne pjece eller dele deraf er uden forfatterens skriftlige tilladelse forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser samt fotokopiering i henhold til overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan.

3 ET STÆRKT FAG I UDVIKLING Uanset om vi er sygeplejestuderende, er i arbejde, er organisatorisk valgte, har trukket os tilbage fra arbejdsmarkedet eller noget helt femte, har vi som sygeplejersker og kommende sygeplejersker mange fælles interesser: Vores fag, løn, arbejdsvilkår og sundhedsvæsenets udvikling. Derfor har vi samlet os i Dansk Sygeplejeråd, som er sygeplejerskernes faglige organisation. Dansk Sygeplejeråd vil flytte grænser i organisation, fag og samfund. Det fastslår vores vision. Vi vil kæmpe for øget respekt for sygeplejerskers arbejde. Sygeplejefaget skal være under konstant udvikling, så sygeplejerskerne altid kan udøve faget på højt niveau. Visionen er udgangspunktet for organisationens holdninger, der styrer vores handlinger. Pjecen, du har foran dig, beskriver vores holdninger til sygeplejefaget. Holdningerne er: Professionel sygepleje har afgørende betydning for patienternes og borgernes helbred Høj kvalitet i sygepleje kræver systematisk kvalitetsudvikling Uddannelse og forskning er grundlaget for udvikling af sygepleje Sygeplejersker leder sygepleje» 3

4 Pjecen er én af i alt fem pjecer om Dansk Sygeplejeråds holdninger. De fire andre handler om vores holdninger til organisationens liv og demokrati, løn- og arbejdsvilkår, sundheds-politik og mangfoldighed i sundhedsvæsenet. God læselyst! Grete Christensen Formand for Dansk Sygeplejeråd 4

5 PROFESSIONEL SYGEPLEJE HAR AF- GØRENDE BETYDNING FOR PATIEN- TERNES OG BORGERNES HELBRED Professionel sygepleje har afgørende betydning for patienternes og borgernes helbred, overlevelse og sikkerhed. Det dokumenterer både dansk og international forskning. Sygepleje udspiller sig i et spændingsfelt mellem på den ene side samfundets krav, forventninger og rammer og på den anden side de værdier, vi som sygeplejersker selv sætter for faget. Sygeplejersker identificerer, analyserer og vurderer behov og problemer, både hos den enkelte borger eller patient, i familier og i lokalsamfund. Vi observerer, støtter, vejleder og overvåger patienter og borgere døgnet rundt og foretager bevidste valg mellem forskellige løsninger. Vores arbejde har afgørende betydning for, at patienter og borgere får den rigtige sygepleje på det rigtige tidspunkt. Høj faglig kvalitet stiller krav til både den enkelte sygeplejerske og til de rammer, vi arbejder under: Som sygeplejersker er vi selvstændigt ansvarlige for vores virksomhedsudøvelse. Sundhedsstyrelsens tilsyn med og autorisation af sygeplejersker er en vigtig garanti for patienterne og borgerne Sygeplejersker skal udføre sygepleje på baggrund af den nyeste udviklings- og forskningsbaserede viden og handlekompetence inden for sygeplejefaget. Sygeplejerskers kompetencer skal være baseret på både teoretiske, kliniske og etiske kundskaber 5

6 Forståelse, kommunikation, erfaring, refleksion og kritisk stillingtagen er centrale forudsætninger for, at patienter og borgere kan opleve sikkerhed, kontinuitet og nærvær Sygeplejersker samarbejder med og inddrager patienter, borgere og pårørende for at sikre, at de aktivt medvirker og har indflydelse på deres pleje- og behandlingsforløb Sygeplejersker arbejder på tværs af fag og sektorer til gavn for patienten og borgeren. Sygeplejersker leder sygepleje. Ledelse af sygepleje herunder organisering af arbejdet skal understøtte høj professionel kvalitet og sammenhæng mellem opgaver og ressourcer 6

7 HØJ KVALITET I SYGEPLEJE KRÆVER SYSTEMATISK KVALITETSUDVIKLING Sygepleje af høj kvalitet er kendetegnet ved høj professionel standard, patientsikkerhed, helhed i patientforløbene, patienttilfredshed og effektiv ressourceudnyttelse. Høj kvalitet i sygepleje kræver, at vi medvirker til at sikre gode patientforløb. Sygeplejersker har et selvstændigt ansvar for sygeplejens kvalitet. Derfor skal vi kontinuerligt deltage i systematisk kvalitetsudvikling. Det forudsætter, at den enkelte sygeplejerske og sygeplejestuderende får den nødvendige kompetenceudvikling. Vi skal også udvikle ny viden gennem udviklings- og forskningsarbejde i samarbejde med sygeplejeforskere og udviklingssygeplejersker. Og vi skal løbende påvirke de indikatorer, som anvendes til akkreditering og måling af kvalitet i sundhedsvæsenet, så indikatorerne understøtter sygepleje af høj faglig kvalitet. Høj kvalitet i sygepleje stiller også krav om: Dokumentation, udvikling og indsamling af viden om sygepleje Evaluering af sygepleje og dens resultater i konkrete patientforløb. Patientens, borgerens og de pårørendes erfaringer og oplevelser er vigtige elementer Udvikling af en læringskultur, hvor patientsikkerheden er i højsædet. Vi skal være åbne om utilsigtede hændelser, fordi det vil være med til at hindre fejl 7

8 UDDANNELSE OG FORSKNING ER GRUNDLAGET FOR UDVIKLING AF SYGEPLEJE Veluddannede sygeplejersker er en forudsætning for, at patienter og borgere kan få sygepleje af høj kvalitet. En god grunduddannelse er sygeplejerskernes fundament. Grunduddannelsens faglighed skal baseres på teoretiske og kliniske kundskaber inden for ikke blot sygeplejefaget, men også inden for det sundhedsvidenskabelige, naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige område. De sygeplejestuderende skal udvikle teoretiske, metodiske og kliniske kundskaber til at udføre, lede, formidle og udvikle sygepleje, der er af såvel sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende som behandlende, rehabiliterende og lindrende karakter. Sundhedsvæsenet er under hastig forandring, og sygeplejen skal udvikles kontinuerligt, for at patienterne og borgerne kan få optimal sygepleje. Derfor skal vi have gode muligheder for at udvikle os gennem relevant efter-, special- og videreuddannelse. Det skal prioriteres højt, at sygeplejersker varetager og deltager i udviklings- og forskningsarbejde, så der skabes ny viden om sygeplejens øvrige sundhedstilbud. Sygeplejersker har det højeste uddannelsesniveau inden for sygepleje. Derfor har vi den nødvendige kompetence og ekspertise til at undervise, vejlede og evaluere sygeplejestuderende og andre faggrupper inden for sygepleje. 8

9 SYGEPLEJERSKER LEDER SYGEPLEJE Sygeplejersker har kvalifikationerne til at: Lede og udvikle faglig forsvarlig sygepleje med inddragelse af patienter og med udgangspunkt i deres behov for sygepleje samt med udgangspunkt i plejegruppens faglige kvalifikationer og kompetencer. Samtidig kan vi være med til at sikre sygepleje af optimal kvalitet, og at sygepleje udføres i overensstemmelse med sygeplejefagets vidensgrundlag, etiske værdiantagelser og best practice Skabe rammerne for, lede og tilrettelægge individuelle pleje- og behandlingsforløb, der sikrer kvalitet og kontinuitet i forløbet, dels i egen sektor, dels mellem sektorer Sikre samarbejde på tværs af sektorer og tværfagligt til gavn for patient, borger og pårørende Vurdere og reagere på, om der er et passende forhold mellem ressourceforbrug og det opnåede resultat hos patienten og borgeren Fremme åben dialog, udvikling, refleksion og læring, som alle er nødvendige elementer for en kvalitetskultur og en attraktiv arbejdsplads Sikre at sygeplejefaglig viden og indsigt påvirker politiske og administrative tiltag både før, under og efter implementering i sundhedsvæsenet. Det er nødvendigt, for at vi kan sikre bedst mulig kvalitet både på kort og lang sigt med færrest mulige omkostninger Varetage ledelsesmæssigt og sundhedsfagligt ansvar på alle niveauer, alene eller som part i mono- og tværfaglige lederteams 9

10

11

12 DANSK SYGEPLEJERÅD Sankt Annæ Plads 30 Postbox København K Tlf Fax Grafisk Enhed sygeplejefaget

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 INDHOLD Baggrund... 4 Grundlag... 4 Formål... 5 Sygeplejeetiske grundværdier... 6 Grundlæggende Sygeplejeetiske

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Fagetiske retningslinier for kliniske diætister

Fagetiske retningslinier for kliniske diætister Fagetiske retningslinier for kliniske diætister l Indledning Formålet med de fagetiske retningslinier for kliniske diætister er at styrke en god faglig praksis og dermed også respekten for det diætetiske

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere