Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger"

Transkript

1 Dgs Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger Fortællinger fra Gellerup/Toveshøj September november

2 Indhold Introduktion... 5 Afgivelse af retten til at bestemme fortællingens indhold... 6 Aktiviteter... 7 Fortæl din egen fortælling - at tænke proces og produkt... 7 Deltagernes udsagn: Fortæl din egen fortælling... 8 Summa summarum: Fortæl din egen historie... 9 Bydelsmødrene... 9 Udsagn fra deltagerne Summa summarum: Bydelsmødrene Helhedsplan Børn Unge og voksne Deltagernes udsagn: Helhedsplanen Summa Summarum: Helhedsplanen Fortællestafet Summa summarum: fortællestafet Fortællearrangementer og -aktiviteter Fortælledage i Foreningernes hus Børn Voksne og unge Gelledag og åbent museum Maleværkssted Deltagernes udsagn Summa summarum: Gelledage, åbent museum, maleværksted Åbne museumsdage et åbent museum

3 Frivillighed Case: Museumsinspektøren Omar Case: lokalkunsteren Aysha Øvrige andre frivillige Summa summarum: frivillige Post-it-væg Summa summarum: Post-it-væg Lån et kamera Summa summarum: lån et kamera Giv os en fortælling En case: Håndbryggerlauget En case: Film om Gellerup/Toveshøj Summa summarum: Giv os en fortælling Ti billeder om dit liv Summa summarum: ti billeder om dit liv Om at gemme fortællinger til eftertiden og fortælle egen historie Deltagernes udsagn Om at fortælle egen historie Deltagernes udsagn Gellerup er guld værd Erfaringer At etablere relevans Lyst til deltagelse kontra ansættelse Dialog Vidensdeling og udveksling Sparring og vidensdeling med andre museer

4 Møderne gav anledning til snak om praktiske forhold omkring, hvordan et projekt, der rykker udover kulturinstitutionen kan udforme sig. Nogle havde mange erfaringer og andre færre. Det var projektets erfaring, at andre projekter var interesserede i projektets tilgang til at arbejde inkluderende og brugerinddragende Lokalt samarbejde Foreningernes Hus Input til Helhedsplanen Praktiske forhold og overvejelser Administration og løbende udvikling Log Feltobservationsbeskrivelser Statusrapport Metode keep it simple Tilrettelæggelsen af workshops PR og netværk Forplejning Fastholdelse Den personlige kontakt Overvejelser Inklusion og eksklusion Den Gamle By og outreach Den Gamle By og In-reach Brugerinddragelse og ejerskab Museer skal være for alle Afrunding af Historier fra 8220/Fortællinger fra Gellerup/Toveshøj Nye tiltag: Gellerup in Charge

5 Introduktion Den Gamle By rykkede ud i Gellerup/Toveshøj i efteråret 2012 for at søsætte projektet: Historier fra 8220 medejerskabs til historien med afsæt i nærområders egne fortællinger 1. Området var udvalgt, da det de næste mange år skal gennemgå store fysiske forandringer som led af en helhedsplan. Livet i dag i bydelen ønskedes derfor dokumenteret igennem beboernes egne fortællinger om hverdagslivet i området. I følgende rapport vil først blive redegjort for aktiviteterne og den række workshops, der har fundet sted under projektet, overvejelserne omkring disse, deltagernes oplevelser og en kort opsummering efter hver aktivitet, hvor der diskuteres kort, hvordan aktiviteten gav læring, om den virkede efter hensigten. Den andel af rapporten ser på de erfaringer og udfordringer projektet har haft, men også på mere praktiske forhold. Der gives anbefalinger til/inspiration til, hvordan andre lignende projekter kan gribe deres projekt an. Afslutningsvis diskuteres, hvordan projekter som Historier fra 8220 kan give læring, give mening samt, hvordan projektet Historier fra 8220 har udviklet sig til at blive til Gellerup in Charge, som i endnu højere grad lægger historiefortællingen over i beboernes hænder. Først undersøges projektets arbejdspræmisser, 1) at DGB afgiver deres position som bedre-vidende om beboernes oplevelse af deres liv, og hvad der giver mening i deres liv. Museet har derfor forsøgt at afgive retten til at bestemme fortællingernes indhold og 2) at skabe et rum, hvor det er muligt at udtrykke sig. 1 Projektet blev også kaldt Fortællinger fra Gellerup/Toveshøj. 5

6 Afgivelse af retten til at bestemme fortællingens indhold Målet med projektet var at skabe et lokalhistorisk museumsprojekt, der arbejdede brugerinddragende, og som indsamlede fortællinger på et lokalområdes befolknings præmisser. Indsamlingen af fortællinger skulle ikke være fastlåst af en bestemt form eller et bestemt indhold men være undersøgende i forhold til; hvordan gav museumsaktivitet mening og var relevant for beboerne i området. Det var blandt andet med disse overvejelser, at Den Gamle By rykkede til bydelen Gellerup med Gellerup Museum som base 2. Der skulle gives frie rammer for en fortælling om livet i Gellerup/Toveshøj. Alle former og alle typer indhold havde derfor sin berettigelse og relevans. Derfor var medarbejderens rolle i Gellerup-projektet primært faciliterende i forhold til at berette om livet. Faciliteringen er en måde at give deltagerne styring med indholdet. Ved fastlagte workshops har facilieringen derfor givet mulighed for at tilføre indhold til en form. Ved andre aktiviteter har deltageren både kunne definere form og indhold. Ved at lade deltagerne selv definere, hvad de synes gav mening for dem, og det, som de synes var relevant, har ikke kun givet dem en stemme lokalhistorisk, men har også givet et godt samtidsbillede. Udover det har deres fortællinger vist os som museum, hvad der rører sig i deres liv og at de udmærket godt kan fortælle om deres liv hvis vi tilbyder og samskaber et rum med dem, hvor det er muligt at fortælle på de præmisser og udfordringer, som rummet har. Nedenfor præsenteres eksempler på arbejdsmetode og museets læring. Der redegøres for, hvordan aktiviteterne tog sig ud, overvejelserne bag disse 2 Den Gamle By og Gellerup Museum har samarbejdet tæt under hele projektet. 6

7 aktiviteter, deltagernes erfaringer og oplevelser. Afslutningsvis efter hver aktivitet opsummeres kort. Aktiviteter Der har været en lang række af aktiviteter og workshops i forbindelse med projektet. Nogle har DGB selv afviklet i Gellerup. Andre er afviklet i fællesskab med andre aktører. Fortæl din egen fortælling - at tænke proces og produkt I starten af DGBs tilstedeværelse i Gellerup inviterede DGB til fortælleaftner på Gellerup Museum. Målet med disse var at give deltagerne mulighed for at koble en fortælling med en genstand. Det var for at give en forståelse af, at en fortælling kan være mange ting. Workshoppen var derfor en måde at fokusere på processen bag produktet, altså hvad ligger til grund for en genstand, og for at den bliver en fortælling. Der var åben invitation til workshoppen, dvs. alle interesserede var indbudte og kunne deltage. Workshoppen kørte over tre gange. Det var i starten af projektforløbet, derfor var netværket ikke var ret stort. Der kom mellem 3-5 deltagere pr. gang. Deltagernes alder var 16 +, og de var primært i 30 erne. Flere af deltagerne deltog alle gange. Det var dog kun unge arabiske kvinder samt danske mænd og kvinder, der deltog. En enkelt deltager kom indefra byen og havde læst om projektet på nettet. Deltageren var en etnisk dansk kvinde. 7

8 Deltagerne kunne tage en genstand med og fortælle en fortælling ud fra den. Jeg havde fået Ann-Sofie Christensen, projektkoordinator på Sigrids Stue 3, til at facilitere workshoppen. Hun startede derfor ud med en fortælling om yum-yum 4. Andre fortællinger var f.eks. bygget op omkring en sten, et maleri og et foto. Fortællingerne var meget forskellige, men de tog alle udgangspunkt i livet i Gellerup/Toveshøj. Genstandene gav anledning til snak og diskussion om livet i Gellerup. Der var snak om livsstil og religion. De, der havde lyst og mod på det, kunne sende deres fortælling til mig. Det var der flere, som gjorde. Deltagernes udsagn: Fortæl din egen fortælling Jeg elsker at høre historier og høre om andres oplevelser, så for mig var det fedt nok - Kvinde, 16 år Det er fedt [at gemme fortællingerne til eftertiden]. Jeg kan godt lide tidskapsler og tidsmaskiner, så ja, det er fedt. Personligt har jeg haft stor glæde af at genopleve historierne gennem fortællinger skriftlige såvel som mundtlige Jeg har været med til både fortælleaften og til at sende materiale, og det har jeg gjort, fordi jeg kan lide at fortælle. 3 Lokalt kunsttilbud 4 Instant nudelsuppe 8

9 Summa summarum: Fortæl din egen historie Fortælleaftenerne var interessante, og der opstod hurtigt en god stemning omkring fortællingerne. Det var en simpel øvelse som hurtigt demonstrerede sammenhængen mellem en genstand og en fortælling. Der opstod under workshops et rum for dialog omkring fortællingen om livet i området og omkring gelleruppernes forskellighed og ligheder. Deltagerne havde gode personlige oplevelser men også i fællesskabet. Der opstod et dialogisk rum, hvor personer, der ellers ikke omgikkes hinanden, fik mulighed for at snakke om deres meget forskellige liv i det samme område. De tilhørte samme geografiske område, men levede vidt forskellige liv. Deltagernes genstande lagde derfor op til diskussion og refleksion over livet i området. De snakkede om religion og forskellige livsmønstre, som der ellers måske kan mangle rum for. Fortælleaftnerne blev derfor også rum at tale om emner, der ellers ikke er mulighed for ansigt-til-ansigt. Flere af deltagerne har været aktive i projektet siden, både som deltagere til aktiviteter og som frivillige. Bydelsmødrene Bydelsmødrene er en gruppe af lokale mødre, der undervises i forskellige samfundsforhold og blandt andet igennem undervisning og ture til institutioner gives praktisk kunnen til at kunne navigere i det danske samfund. De skal herefter kunne guide og hjælpe andre lokale mødre med de udfordringer, de møder i deres hverdag. Projektet med Bydelsmødrene kører også andre steder i Danmark. 9

10 Projektet forelagde ideen om et samarbejde mellem projektet og Bydelsmødrene. Bibliotekar ved Gellerup Bibliotek, Lone Hedelund som også er projektleder for Bydelsmødrene, tog imod. Til at starte med havde vi planlagt en workshop. Det skulle være en simpel øvelse, der kunne demonstrere noget om kvindernes hverdag og bevægelse i området. Workshoppen handlede om, hvordan kvinderne brugte det fysiske rum i Gellerup, hvor de handlede, hvor deres børn blev passet, hvor de boede etc. Jeg havde medbragt nogle store kort over området, som kvinderne skulle udfylde med deres daglige gøremål og de steder, de benyttede i løbet af en dag, og hvad de foretog sig der. Der var 4 grupper af 3-4 personer i hver. De gik til opgaven med stor interesse. Vi startede med at lave små lister over hverdagens gøremål, som så skulle tegnes ind. Kortet voldte problemer. Vi stod derfor sammen og læste kortene, da de var svære at læse for deltagerne. Arkivar, Vibeke Harsberg, fra lokalarkivet tilbød også sin hjælp med at læse kortene. Der var latter og snak på somalisk hen over kortene. Der blev skrevet og diskuteret. Nogle havde meget svært ved at stave, og så hjalp vi hinanden med det også. Efter at have afsluttet workshoppen spurgte jeg dem, hvad de syntes om øvelsen. De syntes, at det havde været interessant. En kvinde brød ind og sagde: Nu har du lært af os, nu skal vi lære af dig!. Flere nævnte, at de gerne ville på Gellerup Museum og i Den Gamle By. Det blev startskuddet til et videre samarbejde med kvinderne. Her valgte jeg at gribe bolden, de ville lære mere af os. Derfor bestræbte jeg mig på at fortsætte samarbejde, hvorfor jeg kontaktede Lone Hedelund, som syntes om ideen. Vi besluttede at fortsætte samarbejdet. 10

11 På billedet ses to bydelsmødre, der viser kortet frem, som de har arbejdet med. Kort efter inviterede jeg Bydelsmødrene til Gellerup Museum, hvor Helle Hansen, i Brabrand Boligforening, medlem af Gellerups Museums Venners bestyrelse, var inviteret til at fortælle om området, og hvordan Gellerupparken var opstået og tankerne bag Gellerupplanen. Vi så ligeledes en dokumentar fra 1970 erne om Gellerup og opførelsen af Gellerup/Toveshøj. Kvinderne var generelt overraskede over, hvordan Gellerupparken var blevet bygget, og en kvinde lagde op til en diskussion om, hvorfor området havde ændret sig i den retning, det havde. Hun var tydeligt overrasket og chokeret 11

12 over, hvad Gellerup var tænkt som og hvad det var i dag. Hvad havde skabt denne situation? Spurgte hun. Oplevelsen med snakken og filmen skabte refleksion og samtale omkring deres lokale område, og de forandringer det havde gennemgået over tid. Som afslutning af dagen kunne de kvinder, der havde lyst, byde ind på et ord om Gellerup på post-it-væggen 5. Denne lille øvelse var designet til at få besøgende på Gellerup Museum, til at overveje deres holdning til området. Oplæggene, dokumentarfilmen og diskussionen var en inspiration til diskussion og refleksion over området og deres liv der. Om danskere og udlændinge. Den følgende undervisningsgang gik turen til DGB. Udgangspunktet for dagen for at se et ældre dansk hjem, og hvordan danskerne boede i 1950 erne. Fokus på hjemmet gav god mening for bydelsmødrene; de fleste af dem var hjemmegående. De kom fra en kontekst med betydelig opdeling mellem kønnene i forskellige sfærer. Ved ankomst blev Bydelsmødrene opdelt i to grupper. De ene gik med Lone Hedelund og den anden med Agnete Amlund, museumsinspektør i Den Gamle By. Bydelsmødrene blev opfordret til at tage billeder af de ting, de syntes på en eller anden måde fortalte en god historie, som vakte tanker eller som de studsede over. De, der ønskede, fik udleveret et kamera. Nogle brugte deres mobil til at tage billeder af de genstande, de syntes, var spændende eller interessante 6. 5 Beskrives senere. 6 Dette giver anledning til at arbejde mere målrettet med nye brugergrupper i projektet Gellerup in Charge. 12

13 Agnete Amlund og Lone Hedelund fortalte hver gruppe om livet i boligen, hvordan kvindernes dag var. Kvinderne syntes, at den pæne stue, soveværelset og køkkenet var yderst interessante. Den pæne stue ville de alle have, for de syntes, at den var smuk. De snakkede om, hvordan børn og voksne sov sammen i samme rum i det danske hjem. For de somaliske kvinder var daglige indkøb og isskabe, der skulle tømmes også del af deres hverdag i Somalia 7. Der opstod dermed nogle forbindelser mellem det de så og deres egen livserfaringer. De gik ligeledes rundt i den nye bydel og især radioforretningen startede også en snak om penge og om hvorvidt Danmark altid havde været rigt. Priserne var meget høje, syntes de. De oplevede derfor at dele af udstillingerne gav mulighed for at reflektere over, hvad Danmark er for et land, landets udvikling. Lejligheden fra 1950 erne skabte erindring og forundring. Kontakten med Bydelsmødrene har været en succes, og vi har fortsat vores arbejde med dem. Flere af mødrene har været forbi Gellerup Museum til andre workshops og har haft deres børn med. De har ligeledes lavet mad på Gellerup Museum på eget initiativ. De skal være med til at afvikle åbningen af en udstilling om Gellerup på Gellerup Bibliotek i september 2013 og stod for receptionen. Udsagn fra deltagerne Der er udført små evaluerende samtaler med tre af kvinderne, der har deltaget i forløbet. Vi så ting fra gamle dage, det var sjovt. 7 Sæt nogle billeder ind. 13

14 Det er godt, at Gellerup har et museum, det var dejligt at se, hvordan Gellerup så ud i gamle dage, hvordan Gellerup startede. [at tegne kort] en god måde at fortælle historier på. Det var sjovt i Den Gamle By, fordi der var gammel elektronik, tingene var dyre dengang. Det er meget anderledes end nu. Jeg viste billederne til mine børn. De synes, det var dyrt. De så gamle fjernsyn etc. [deltog for]. at lære mere, få bedre info, vide mere om mennesker og for at kunne give viden videre Summa summarum: Bydelsmødrene Forløbet med Bydelsmødrene har på mange måder været en stor succes. Bydelsmødrene var personer, der gennemgik et uddannelsesforløb for at blive Bydelsmødre. Den workshop, DGB afholdt, var del af dette forløb. Forløbet blev forlænget efter kvindernes eget ønske. De har kunnet fortælle deres børn og andre om deres oplevelser og hvilket område de boede i. De har været glade for forløbet og har følt, at de har lært noget. Efter uddannelsesforløbet har der været en tæt forbindelse mellem projektet og en gruppe af bydelsmødrene. De har taget projektet til sig og har benyttet tilbuddene efterfølgende. De har ligeledes gerne ville bidrage på forskellig vis. De har også opfordret os til, at vi altid kan kontakte dem, hvis vi skal have hjælp med noget. 14

15 En gruppe af bydelsmødrene har taget ejerskab og er aktive i projektet. De har ligeledes blåstemplet projektet ved at lade deres børn deltage i en museumsklub, som Gellerup Museum og DGB er sammen om, og hverve andre til det. Helhedsplan Gellerup skal som nævnt gennemgå en del fysiske forandringer de kommende år. Det er et forhold, der optager både børn, unge og voksne. Beboerne i området klagede over ikke at vide, hvad der skulle ske. De gav udtryk for, at de følte en vis frustration over Helhedsplanen, og at de ikke vidste, hvordan det ville påvirke dem og livet i området i fremtiden. Det var derfor oplagt at fokusere på Helhedsplanen igennem museets aktiviteter og workshops. Forløbet omkring helhedsplanen foregik over tid. Materialet tog form, som vi prøvede os frem. På den måde indsamledes forskellige typer info om helhedsplanen. Nedenfor redegøres for forløbet med børn og derefter med unge/voksne. Børn Forløbet omkring helhedsplanen startede med, at nogle børn og jeg snakkede om de forandringer, de ønskede i området. Vi blev enige om at skrive det ned. Herefter publicerede vi det på FB. 15

16 Nogen tid efter kom en gruppe børn igen. De spurgte til, om vi havde nogle aktiviteter, de kunne deltage i. De blev enige med Raida, der var ansat i løntilskud som projektassistent, om, at de sammen tegnede det, som de ønskede for Gellerup. Sammen lavede de nogle kort. Gruppen af store børn delte sig i to. En drenge- og en pigegruppe. De fik til opgave at tegne deres egne kort over Gellerup, og det, de ønskede, skulle ske for området i fremtiden. Øvelsen var imidlertid svær, fordi de skulle tegne egne kort samt tegne de ændringer, de ønskede for området. Drengene blev assisteret af Raida, mens pigerne arbejdede med opgaven selv. Drengene blev optaget af det, og de brugte lang tid på at få deres kort, som de ønskede det. Det forekom, at drengene syntes, at det var sjovt at tegne bygningerne. De diskuterede, hvor der skulle være forskellige aktiviteter, og hvad de skulle være. Pigerne syntes, at opgaven tog lang tid og var besværlig. De standsede derfor, før de var færdige. Drengene kom flere gange tilbage for at se deres kort, der var blevet hængt op på Gellerup Museum. De kom også og viste det frem til deres venner. Drengene var stolte af deres arbejde og viste det gerne frem. Efter disse sessioner på Gellerup Museum fik projektet i forbindelse med nogle fortælleevents produceret nogle store kort over Gellerup/Toveshøj. På kortet var fjernet de bygninger, Nordgårdsskolen og blokkene på Bentesvej, som er planlagt fjernet de kommende år. På den måde kunne de udfylde kortene med de ønsker de måtte have for Gellerup for fremtiden. 16

17 Unge og voksne Voksne og unge havde også mulighed for at give deres holdninger til kende om deres ønsker livet i Gellerup. Der blev sammen med Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv, Sigrids Stue og andre lokale aktører afholdt en række fortælle-dage, hvor formålet blandt andet var at skabe dialog med beboerne i området om det, der optog dem i deres hverdag og skabe rum for at fortælle historier. Til fortælledagene var forskellige workshops, en af dem var en Helhedsplanworkshop, hvor det var muligt at tegne ideer ind på et kort. Der endte med at blive udfyldt 6-7 kort, hvor der var været mellem 2-5 personer til hvert kort. Det var interessant at se, hvordan der kom grupper af unge kvinder, der satte sig ned og var interesserede i at definere det offentlige rum. Diskussioner om byrum, køn og alder opstod, eks. ønskede de flere og mere kønsopdelte rum. Et fitnesscenter, der kun skulle være for kvinder. De mere opdelte rum ville give større bevægelsesfrihed for flere af dem, da nogle af dem ikke måtte bevæge sig ret meget udenfor Gellerup 8. Flere grupper brugte rigtig længe på at snakke om kortene og forhandle, hvordan og hvorledes hvilket skulle være hvor. Som kortene blev færdige, blev de hængt op, så andre kunne se og snakke om det. I denne workshop fik de deltagende mulighed for at fortælle om, hvad de ønskede for fremtiden, men de fortalte også, hvad der er vigtigt for dem som deltagere i dag. 8 En konkret problemstilling, som også gjorde sig gældende for en frivillig pige, der hjalp på museet indimellem. 17

18 På billedet ses to unge kvinder, der diskuterer og arbejder med deres drømme for Gellerup i fremtiden. De snakker og skriver deres drømme ind på Gellerupkortet. Deltagernes udsagn: Helhedsplanen Det var fedt og sjovt, at vi måtte skrive/tegne frit, hvad vi ville Jeg håber, at det rent faktisk sker/bliver en realitet Det er godt at arbejde med Den Gamle By. 18

19 Summa Summarum: Helhedsplanen Måden at gribe dokumentationsarbejdet omkring Helhedsplanen an på, gav beboerne mulighed for frit at kunne udtrykke ønsker for hvad de ønskede for deres lokalområde. Der var ikke ting de kunne vælge mellem, som kunne ske. Det var helt frit. Alt efter alder var der forskellige overvejelser. Børnene fokuserede meget på områder med aktiviteter, mens de voksne fokuserede på områder i det offentlige rum hvor de kunne være sammen med deres familier Der var en del deltagere. De deltog over tid. Igen var det primært deltagere med arabisk baggrund, der deltog. I september samledes materialet fra Helhedsplan-workshopperne, og noget af dette blev til del af udstilling om Gellerup/Toveshøj. Materialet gav et godt indblik i drømmene og de problemstillinger, som beboerne oplevede i forhold til Helhedsplanen. Dette materiale blev ligeledes overdraget til stadsarkitekten på hans anmodning. Workshoppene om Helhedsplanen blev et sted at udtrykke sine ønsker for fremtiden. Siden de workshops som kommunen har indbudt til, primært har været Tordenskjolds soldater og folk ude fra, har de helt almindelige, ikkepolitisk engagerede beboere ikke haft et sted at blive hørt. Her blev projektet et sikkert sted at udtrykke sig omkring sin frustration og ønsker. Det blev også en fortælling for eftertiden om, hvad der var vigtigt for beboerne, hvad de tænker på, og hvad der påvirker deres hverdag. 19

20 Fortællestafet I starten af projektet var formuleret forskellige mulige tilgange til indsamlingen af fortællinger fra Herunder en fortællestafet. Den skulle afvikles således, at nogle lokale beboere indkredsede forskellige emner, som de synes, var spændende at få belyst i forhold til Gellerup før. Der mødte fire op til første workshop. Her var en frivillig Hanne Bill, coach 9, tilknyttet. Hun skulle lære dem lidt om interviewteknik, og hvordan et spørgsmål skulle opbygges. Det gik fint med at afgrænse nogle emner for samtaler med mulige informanter. Dels fordi to af deltagerne allerede var borgerjournaliser, og dels fordi deltagerne var interesserede. Emnerne, de fik afgrænset, er som følger: Fremtidsdrømme Social armod Arbejdsløshed Byen i byen lukket samfund Familieaktiviteter hvad sker der i hjemmet Kønsmønstre hvad er det folk har så travlt med altid? Deltagerne skulle nu indsamle fortællinger ved at tage kontakt til personer i området, som havde boet der længe i området længe. Disse interviewede personer skulle så interviewe en mere og sådan skulle det fortsætte. Kun en af de deltagende fik faktisk interviewet en kvinde, der havde boet i området de 9 Hun har tidligere været tilknyttet livsværkstederne i City Vest. 20

21 sidste 40 år. Der blev afholdt en workshop mere, men der var ikke tilslutning. Fortællestafetten blev derfor afsluttet. Summa summarum: fortællestafet Denne aktivitet var udtænkt som del af projektet, men aktiviteten gav ikke mening for beboerne, og den var derfor ikke gangbar. Vi lærte i særdeleshed ved de første workshops, som var udtænkt ved et skrivebord, at det var vigtigt at høre, hvad beboerne havde lyst til, og hvad der giver mening for dem. Dette foregik i starten af projektet, hvor netværket ikke var stort. Havde fortællestafetten fundet sted senere i forløbet, havde der måske været tiltrukket flere interesserede deltagere. Fortællearrangementer og -aktiviteter Nedenfor præsenteres arrangementer med fokus på fortællingen. Især med fokus på aktiviteter for små og store børn. Fortælledage i Foreningernes hus DGB har over det sidste år været med til at planlægge og afholdt to fortælledage i Foreningernes Hus i Gellerup. Det er skabt i samarbejde med lokale aktører, eksempelvis Sigrids Stue, Brabrand-Aarslev Lokal historisk arkiv, Gellerup Bibliotek, opgang 2, Gellerup Bibliotek. Arrangementerne lå med flere måneders mellemrum. Fortælledagene skulle give mulighed for at give deltagerne en forståelse af, hvad en fortælling er, og hvordan de kunne fortælle deres egne fortællinger. Der var en masse forskellige aktiviteter og workshops. 21

22 Børn Ved første fortælleevent var der et begrænset antal voksne deltagere. Deltagerne var primært under år. Første event var dårligt besøgt. Der kom ca. 50 interesserede. Mange af disse var børn. Her uddeltes slikposer, kage og saft. Børn kunne her fortælle deres fortællinger igennem tegning og ord. Der var nogle personer, der hjalp børnene med at skrive deres fortællinger ned, hvis der var behov for det. De hængte tegningerne og fortællingerne op. Der var en god stemning og mange af deltagerne var der hele dagen Primært børn med arabisk baggrund i alderen 5-17 år deltog. Der kom en lang række gode fortællinger ud af, som blev udstillet som del af den afsluttende udstilling på Gellerup Bibliotek: Gellerup er guld værd. Det har løbende været muligt at deltage i workshops på museet, hvor der skulle tegnes og fortælles. Dette behandles senere. Voksne og unge Anden fortælleevent, som havde mere målrettede aktiviteter for ældre deltagere, var overordnet ikke godt besøgt, men mange brugere i Foreningernes Hus fandt efter jeg præsenterede Helhedsplan workshoppen interessant. Se beskrivelsen om Helhedsplan. Gelledag og åbent museum Fortælledagene havde været godt besøgt af børn, derfor blev der planlagt en opfølgningsevent på Gellerup Museum, hvor børn kunne komme og deltage i forskellige workshops, og der havde efterspørgsels på en museumsdag blandt børnene. Denne opfølgningsevent blev kaldt Gelledag. På dette tidspunkt havde 22

23 DGBs projekt en betydelig gruppe børn og unge, der benyttede museet. På selve Gelledagen, kom der 25 børn forbi og deltog. Primært piger. To af Bydelsmødrene meldte sig til at hjælpe til. De tog også deres børn med. Fortælleeventen på Gellerup Museum blev derfor en dag, hvor kvinderne lavede mad, børnene så film, snakkede om genstandene og hængte ud i sofahjørnet og snakkede. Det forløb over en eftermiddag. Der har løbende også været andre aktiviteter, og åbent museum som trak børn og unge til. På den måde har Gellerup Museum fået en kernegruppe af børn og unge, der besøger museet. Der har været tegnedage, maledage, lockout-dage, museumsdage. Det har været vigtigt at give plads til alle børn også de, der måske har lidt ekstra energi. I forbindelse med ferier er der også kommet børn forbi. De sidste uger af sommerferien kom der spontant børn og unge forbi, der ville hænge ud og hjælpe med forskellige ting. Nogle lavede forskellige aktiviteter som helhedsplanstegning, tegne, se film om Gellerup og hvordan er opstået, skrive fortællinger, tage billeder af området etc. Maleværkssted En ung pige kom en periode en del på museum. Hun hjalp med forskellige praktiske ting på museet. Hun deltog også i forskellige workshops dog kun på museet. Hun havde ikke været i Danmark længe, men var rigtig glad for at komme på museet. Hun snakkede meget med de andre børn, når hun var der. For hende virkede motivationen for at deltage som frivillig og som deltager ved workshops, at hun fik mulighed for socialt samvær. 23

24 Hun spurgte om hun måtte afholde et male-værksted, hvor andre børn kunne male deres Gellerup. Jeg købte lærreder ind, og hun og jeg inviterede børn til at komme og deltage. Hun sørgede blandt andet for, at maleriudstyr og lidt snacks blev sat frem. Workshoppene blev holdt af flere omgange. Der blev malet forskellige malerier på den måde. Malerierne blev udstillet på museet. Den unge pige virkede glad for og stolt af resultatet. Museet gav her mulighed for dels at lade en ung pige prøve sig selv af og være stolt af sit arbejde og lade andre deltage og dels at give rum for, at pigen tog ejerskab. Pigen har fortsat været tilknyttet museet og kommer der regelmæssigt. Hun kom ligeledes som frivillig til åbningen af udstillingen på Gellerup Bibliotek og hjalp til. Deltagernes udsagn Sjovt, fordi mange forskellige ting, eks. at kigge på tingene, skrive om Gellerup, tegne og male. - Pige, 11 år Jeg ved nye ting, f.eks. hvordan somaliere, arabere og danskere bor. At vi laver sjove ting. Hvis jeg ikke vidste noget om, hvordan folk boede i Danmark, så forstår jeg det nu. Jeg har set, hvordan Gellerup blev bygget - Pige, 11 år Jeg synes, [efter deltagelse] at tingene er pæne, og jeg har tænkt over, hvad børnene skriver og tegner - Pige 11 år Jeg elsker at være her, det er sjovt. Jeg føler, folk bliver glade for lære nye ting - Pige, 11 år Jeg synes, det er sjovt, for det er godt med familier og børn. Mine børn spørger stadig efter mere. Det er godt på museet Mor til børn, der deltog i workshops. 24

25 Summa summarum: Gelledage, åbent museum, maleværksted 10 Børnene er nysgerrige på verden, og de syntes at gå på opdagelse i samlingerne og dele deres fortællinger var sjovt. Der var mange gode snakke om livet i Gellerup/Toveshøj, men også om livet i Gellerup før, og hvordan folk levede i dag og levede tidligere. Genstandene på museet og filmen gav anledning til mange snakke om livet nu og i gamle dage. Ved at have fokus på børnene og de udtryksmåder, de er vant til at arbejde med, blev der givet mulighed for at dele sine fortællinger på forskellig vis. Eksempelvis en unge pige fik også mulighed for at lave en workshop, der gav mening for hende og som også viste sig at appellere til andre børn i området. Måske netop fordi det var en jævnaldrende, der havde forestået workshoppen, gav den mening for andre børn. Forældre og børn, der har deltaget, har udtrykt, at de syntes, at det var sjovt og spændende at deltage. Samarbejdet med små og store børn har været kontinuerligt og det er dels i kraft af dette samt det gode samarbejde med Bydelsmødrene, som har muliggjort museumsklubben, som startede op november 2013 og som kører det næste år. Der har desværre været et slip på samarbejdet med de små og større børn i sensommeren, som kan være svært at samle igen. Derfor er det vigtigt at være kontinuerlig i samarbejdet med børn, da de ellers hurtigt forsvinder som deltagere ved de forskellige workshops. 10 Hvad er læringen omkring børnene??? 25

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Bilag 2. Der holder en gammel Volvo på parkeringspladesen forn Mjølnerparken og det overrasker mig idet det er en maget gammel veteranmodel.

Bilag 2. Der holder en gammel Volvo på parkeringspladesen forn Mjølnerparken og det overrasker mig idet det er en maget gammel veteranmodel. Bilag 2 Fase 1, Mjølnerparken D 24/9 2014, KL 13:30-14:00. Observationer og feltnoter skrevet ned af Ralf Jensen. Der holder en gammel Volvo på parkeringspladesen forn Mjølnerparken og det overrasker mig

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC.

Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. Bilag 3: Skriftlig resume af interview med Sarah fra Tårngruppen: 9. december 2013 kl. 10:00, RUC. I Bilag 3a finder du det fulde interview med Tårngruppen, Sarah. Lydfil, interview med Sarah fra Tårngruppen:

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Foto: Museum Vestsjælland

Foto: Museum Vestsjælland Målgruppe: Modtagelsesklasser (mellemtrinnet) Din historie - min historie - vores historie Fagområder: Dansk som andet sprog, historie Kort beskrivelse: Din historie - min historie - vores historie er

Læs mere

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI HER Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI Af: Tine Sønderby Praxis21 November 2013 Om kataloget Katalogets indhold Dette er et katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret. Det er tænkt

Læs mere

SMTTE over eventyrforløb med fokus på sprog

SMTTE over eventyrforløb med fokus på sprog SMTTE over eventyrforløb med fokus på sprog Mål: Udvalgte målpinde fra børnehavens overordnede mål for sprog: - Udvikling af sprog og ordforråd gennem de daglige aktiviteter - At de oplever leg og glæde

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Børn på flugt. Projektbeskrivelse

Børn på flugt. Projektbeskrivelse Børn på flugt Et heldagsarrangement den 15. september 2013 i VerdensKulturCentret for børn, unge, deres familier og alle interesserede personer fra asylcentrene på Sjælland, fra Nørrebro og resten af København

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan

Gensidige forhold i et klubhus kræver en indsats Af Robby Vorspan Gensidige forhold i et klubhus. Det er et emne i et klubhus, som ikke vil forsvinde. På hver eneste konference, hver regional konference, på hvert klubhus trænings forløb, i enhver kollektion af artikler

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen.

Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen. Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen. Telefon interviewene fandt sted efter den sidste gang på 11. kursusgang. Forventninger til forløb:

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Bilag. Gruppeinterview 1 (3.C) Bachelorprojekt 2016 Læreruddannelsen i Aarhus Matilde Fiil Hjorth Historie Foretaget

Bilag. Gruppeinterview 1 (3.C) Bachelorprojekt 2016 Læreruddannelsen i Aarhus Matilde Fiil Hjorth Historie Foretaget Bilag Gruppeinterview 1 (3.C) Foretaget 16.03.16 Interviewer: Mit første spørgsmål det er øhm om øh om I vil fortælle lidt om, hvad I har oplevet hernede i dag. Hvad har I lavet? Elev 1: Altså vi øh..

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED I-tegnesættelse af børns kultur og symboler Projektforløb for ældstegruppen Sommerfuglen i Børnehuset Bagterp, Hjørring. Udformet og afviklet af Lina Franke Hedegaard

Læs mere

Empiri. Bilag 3. Torsdag d. 9. april

Empiri. Bilag 3. Torsdag d. 9. april Bilag 3 Empiri Torsdag d. 9. april Torsdag den 9. april, var det åbningsdag for Rebel Food s Street food-marked. Markedet begyndte klokken 15.00 og varede til 20.30. Vejret bød på skiftevis sol og skyer.

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

F: Fordi at man ligesom skulle få det hele til at passe ind og at instruktøren skulle sige hvad man skulle gør nu skal I gå der hen og sådan noget.

F: Fordi at man ligesom skulle få det hele til at passe ind og at instruktøren skulle sige hvad man skulle gør nu skal I gå der hen og sådan noget. Bilag 4 Visualiserings interview Fortaget af 4 omgange i Film-X, København Frederik 5. B I: Hvad er det du tegner? F: Jeg tegner hvor at vi er i gang med at optage og hvordan det ser ud med at man kan

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Dialogmøde med Frimærkeklubben

Dialogmøde med Frimærkeklubben Dialogmøde med Frimærkeklubben Opsamling 3. november 2014 Frimærker og historisk interesse I projektet Give&Take er vi optaget af at styrke og udvikle netværk og lokale fællesskaber. En dag i november

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET!

BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! BYDELSMØDRENE HØRER HJEMME I BIBLIOTEKET! Bydelsmødrene Vollsmose Bibliotek - Bente Weisbjerg og Najat Bahij Medborgercentre og Bydelsmødre Status, inspiration og muligheder Temadag den 19. september 2013

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag.

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Undervisning onsdag d.18.2.15 Unge Stemmer Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Grupperne skal arbejde

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Historie i baghaven Bilag 1: Opgavebeskrivelser og eksempler på elevopgaver

Historie i baghaven Bilag 1: Opgavebeskrivelser og eksempler på elevopgaver Historie i baghaven Bilag 1: Opgavebeskrivelser og eksempler på elevopgaver 1 Råstof til inspiration! Følgende sider indeholder opgavebeskrivelser for elevernes selvstændige projektarbejde under samarbejdsprojektet

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Udveksling til Bodø, Norge Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Cecilie Kragh Jespersen E-mail: cecilie_kragh3@hotmail.com Tlf. nr. 2878 1830 Evt. rejsekammerat: Betina Winsig Hansen og Ditte Struwe Bødker

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Den Motiverende Samtale og børn

Den Motiverende Samtale og børn Den Motiverende Samtale og børn At arbejde med Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen med børn Af Gregers Rosdahl Implement Consulting Group Maj 2010 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Målgruppe: Antal børn: 14 Tema: (Gør det tema der skrives om fed) Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken.

Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken. Workshop C. Praktikdokumentet i pædagoguddannelsen om diskrepansen mellem det, der forberedes, og det der sker i praktikken. I denne workshop inviteres du til at arbejde med og diskutere overvejelser,

Læs mere

Rapport over Research Exchange i Brno, Tjekkiet

Rapport over Research Exchange i Brno, Tjekkiet Rapport over Research Exchange i Brno, Tjekkiet Mit navn er Kamilla Maria Hansen, jeg er 23 år gammel og læser medicin ved København Universitet. I sommerferien før 5. semester var jeg på Research Exchange

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

fotos af jeres vægge, og drøft dem. fotos giver en mulighed for at se sig selv udefra.

fotos af jeres vægge, og drøft dem. fotos giver en mulighed for at se sig selv udefra. Fotos: BØrnEHavEn i FrEDEnsgÅrDEn og HEEr BarnEHagE 3 Gode råd FrA ForSKer åsta birkeland til At Se På VÆGGeNe Med Nye ØJNe vægge kan fremkalde handlinger Men væggene kan også fremkalde handlinger og på

Læs mere

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent Du må være med! -1 Den, der altid kommer for sent Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Navn: Grith Walløe E-mail: Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: Slagelse sygeplejeskole Holdnummer:Sep05C Rejsebrev fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere