Referat fra ordinær generalforsamling i Greve Ungdoms Brandvæsen tirsdag den 7. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinær generalforsamling i Greve Ungdoms Brandvæsen tirsdag den 7. april 2015"

Transkript

1 Referat fra ordinær generalforsamling i Greve Ungdoms Brandvæsen tirsdag den 7. april 2015 Velkomst ved formand Michael GRØNT Jensen. Michael udtrykte glæde over det store fremmøde. 1. Valg af dirigent: Stationsleder Thomas Hedme blev foreslået og modtog valget og dirigerede generalforsamlingen jf. dagsordenen. 2. Valg af to stemmetællere: Andreas Stjerne og Oliver Bünger. 3. Formandens beretning: Ved formanden Michael GRØNT Jensen: Greve Ungdoms Brandvæsen er nu 5 år, tillykke med det første lille halvrunde tal. I foreningen har vi været igennem en forholdsvis stor udvikling i de første 5 år, en udvikling som også vil fremgå af denne beretning for I 2014 begyndte vi træningen den 14/1, op på det tidspunkt var vi blevet tildelt værtskabet for afviklingen af landstræf for ungdoms brandfolk i Danmark. Og landstræffet vender jeg tilbage til senere i denne beretning. I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner: - træning - opvisninger & arrangementer - sponsorer & - landstræf Træning: I 2014 afviklede vi 38 tirsdags-træninger, træninger som bliver afviklet efter beredskabsstyrelsens forskrifter, og efterfølgende modtager vi enhedstimebetaling for denne undervisning. I 2014 var dette beløb stort, men i 2015 bliver beløbet halveret da disse forskrifter beskriver hvor mange timer der kan hæves enhedstimer for hvert år, og dette tal varierer år for år. Vi er på instruktørlisten blevet beriget med tidligere ungdoms brandmænd, der ved siden af deres fuldtidsjob har uddannet sig til funktionsuddannede brandfolk, en uddannelse på 4 uger á 37 timers uddannelse. Det er nogle dygtige og kompetente unge instruktører som vi råder over og som er rigtig flittige til at tage en stor tørn af træningerne, en tørn vi alle sætter stor pris på. Sidegevinsten er, at vi lidt ældre instruktører kan køre lidt ned i gear, og bruge tiden på andre opgaver i ungdoms brandvæsnet. Bl.a. har vi leveret en del arbejdstimer til Falck i forbindelse med maling af træningscenteret og andre opgaver, opgaver som kommer os

2 til gode ved, at vi som ungdoms brandvæsen har gode forhold på Falck-stationen og på det nyopførte træningscenter, som i øvrigt bruges flittigt, og til glæde for medlemmerne. Vores træninger er nok engang steget i kvalitet, da vi omkring efteråret fik en god nyhed, nemlig at den tidligere sprøjte ved Greve Brandvæsen, en Scania 93, ville overgå til ungdoms brandvæsnet, hvis vi var interesseret i det. Glæden har ikke lagt sig endnu, vi skal i gang med at pakke den op, så det kommer til at passe til vores standarder. Vi skal dele Scania 93 med træningscenteret ved de 4 årlige uddannelsesforløb, som forventes at skulle afvikles hvert år. På nuværende tidspunkt råder Greve Ungdoms Brandvæsen over 2 Scania sprøjter, 1 personbil med plads til 8 personer, 1 stor trailer og en funktionsdygtig påhængspumpe fra Opvisninger & arrangementer: Vores første arrangement var den 10. april hvor vi var blevet inviteret med til åbningen af Danmarks første CO2-neutrale træningscenter, nemlig det træningscenter der ligger her på Falck-stationen i Greve. Alle flammer laves af naturgas, al slukningsvand og regnvand opsamles og genbruges, det er slut med at hælde olie og benzin op i hundrede af liter for derefter at brænde det af med kulsort røg til følge. Der var mødt mange beredskabschefer op fra hele Sjælland, og Falcks direktør Lars Vester, som sammen med Greve Kommunes borgmester Pernille Beckmann klippede den røde snor over og kunne erklære det nye træningscenter for åbent. I maj måned lavede vi et arrangement, i samarbejde med Lions Club i Greve og Greve Midtby Center, der omhandlede brandsikker bolig. På lille torv i Greve Midtby Center, og udenfor på parkeringspladsen ved Statoil, fik vi stillet det meste af vores udstyr op, og fik en god snak med de borgere vi kunne lokke hen til standen, hvor vi med røg i et dukkehus viste hvordan røgen vandrer rundt i huset, ligesom i virkeligheden. Alle ved hvad røgalarmer er, og rigtig mange borgere har disse livreddende alarmer, men en del har bare aldrig nået at hænge dem op. En pudsig iagttagelse. Det er også i maj måned afgangseleverne i folkeskolen og gymnasiet har deres sidste almindelige skoledag, og dette fejres på behørig vis. Det er altid sjovt at overvære de glade skoleelever blive vasket med skum og vandtåge, og vi møder også en del af vores medlemmer rundt omkring i kommunen. Det var rigtigt dejligt nok engang at opleve opbakningen til vores sommerferieafslutning tirsdag den 17/6, hvor vi fik det vejr vi havde bestilt. Vi sad udenfor i gården ved træningscenteret, og ungdoms brandmændene kunne vise hvad de havde lært i løbet af foråret, bl.a. en indsats i den varme container med naturgasflammer som kommer buldrende henover loftet. Selve flammen i naturgassen er ca grader!

3 Derudover kunne vi nok engang glæde os over at have til huse her på grunden, fordi den anden opvisning bestod i at klippe en stakkels VW Polo i stykker, dvs. gøre den til en cabriolet. Udstyret var på prøve, det var frigørelsesudstyr på batteri. Ganske imponerende at prøve. Sidste weekend i august skete det så, landstræffet skulle afvikles, og det vender jeg tilbage til lige om et øjeblik. I september måned var vi på besøg hos Nordea i Greve, fordi Nordea-fonden havde valgt at støtte vores projekt Scania 81, hvor vi modtog støtte på ,- kr. til renovering af den aldrende brandbil. Det blev til en hyggelig eftermiddag med efterfølgende fællesmiddag for de fremmødte. I efterårsferien var der national hjertestarterdag. Det blev markeret med arrangementer landet over, og vi havde koblet os på arrangementet i CITY 2, i Høje-Taastrup, hvor vi fik lavet en superflot stand, og rigtig mange børn med deres forældre besøgte os. Der blev øvet genoplivning til den store guldmedalje. I november måned skulle vi noget vi ikke tidligere havde gjort. Vi skulle hjælpe selveste julemanden. Da der var mangel på sne, havde vi lovet at køre julemanden i vores Scania 81 til Greve Midtby Center, hvor juletræet skulle tændes, i øvrigt samme med Greve Kommunes borgmester Pernille Beckmann, og politiorkesteret sørgede for musikken. På årets sidste dag blev der afholdt nytårsparade hos Falck I Greve. Vi sørgede for at slutte paraden af på en festlig måde, med guldglimmer og et billede til minde om landstræffet til stationsleder Thomas Hedme og beredskabschef Jan Funk. Borgmester Pernille deltog også, og hun nævnte faktisk Greve Ungdoms Brandvæsen i hendes beretning, og det var så fjerde gang vi var sammen borgmesteren på et år. Sponsorer & fonde: I 2014 har vi igen været heldige med støtte fra vores små og store sponsorer, dog vil I opdage, når kassereren om lidt gennemgår regnskabet, at sponsorindtægten var ret beskeden i 2014, men årsregnskabet pålydende kr. i indtægter, totalt set, gjorde, at vi ikke havde samme behov for at finde sponsorer. Den største indtægt kom fra Staten i form af enhedstimebetaling. Vi kan konstatere, at de møder vi brugte tid på med Beredskabsstyrelsen har båret frugt og vi takker hermed bl.a. beredskabschefen i Greve Kommune, Jan Funk, som var fortaler for dette tiltag, som vi nu nyder godt af. Jeg håber og tror vi er kendt i Greve Kommune, og vi møder kun anerkendelse for vores forening, så vi er ikke færdige med at søge fonde og opsøge nye sponsorer. Nogle falder fra og andre kommer til. Landstræf Jeg tror mange af vores medlemmer som deltog i landstræffet, som blev afviklet i Greve, med os som værter, vil tænke tilbage på 2014 med netop dette landstræf i hukommelsen.

4 Der blev virkelig knyttet nogle venskaber på tværs af Danmark den weekend i august, hvor vi bød 110 personer velkommen til Greve Kommune. Forarbejdet var stort, målt i timer, flere hundrede timer er blevet brugt, de fleste inde i mit hoved og foran computeren. Man når faktisk langt med en god planlægning samt med sparring med netværket, som var lige fra webmaster til min hustru. Da landstræffet var afviklet fik vi mest ros for vores øvelser, de deltagende skulle løse om lørdagen, men også om fredagen, hvor vi havde arrangeret et stjerneløb på Tjørnelyskolen. For hurtigt at ryste holdene sammen skulle de løse 7 opgaver, alt lige fra at finde ud af hvilke brandudstyr der lå på bunden af svømmehallen til kravle igennem edderkoppe-spindelvævet på legepladsen. Den største klapsalve fik forplejningen, alt klappede, og som det gamle ordsprog siger, uden mad og drikke duer helten ikke, var faktisk passende ved landstræffet. Vi fik rigtig god hjælp fra forplejningsekspert, Per Helveg, fra Greve Brandvæsen, som ydede en fantastisk indsats, sammen med hjælperne, som var forældre til medlemmerne, fik de sammen al forplejning til at fungerer upåklageligt. Alt i alt en fantastisk weekend, hvor vi havde 25 instruktører og 46 forældre i gang med forskellige opgaver henover weekenden. Jeg skylder nok engang at anerkende jeres indsats som enestående, uden jeres opbakning var landstræffet aldrig blevet til noget, så tak for sidste gang for jeres enorme indsats i forbindelse med landstræffet. Afslutning Jeg vil slutte min beretning med at sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb. Vi har ikke haft de store opgaver. Jeg takker de sponsorer og samarbejdspartnere der har støttet os i Ligeledes særlig tak til Falck i Greve for at huse os, lån af materiel, herunder den fantastiske brandskole, nu på naturgas og særlig tak til Greve Brandvæsen, herunder Greve Kommune for vores samarbejdsaftale samt for lån af diverse køretøjer i årets løb. Den største tak går dog til instruktørerne som forsat gør dette projekt muligt, frivilligt og ulønnet tirsdag efter tirsdag. Vi nåede 38 træninger i 2014, og adskillige opvisninger og arrangementer herunder landstræf. Tusind tak for jeres store indsats. Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning. 4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede årsregnskab: Kasserer Johnny Bovién gennemgik regnskabet, som efterfølgende ikke gav anledning til spørgsmål.

5 Generalforsamlingen tog regnskabet til efterretning og godkendte det. 5. Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag indkommet. 6. Fremlæggelse af budget for Kassereren fremlagde budgettet for det Kontingentet blev ikke ændret. Generalforsamlingen vedtog budgettet. 7. Valg af bestyrelse: a. Formand: Michael opfordrede til at nye kandidater gerne måtte melde sig, men at han efter at have været i tænkeboks var villig til at tage yderligere 2 år på formandsposten. Michael Grønt Jensen blev uden modkandidat genvalgt som formand. b. 2 bestyrelsesmedlemmer (forældrerepræsentanter) skulle vælges, da begge nuværende bestyrelsesmedlemmer stopper, da deres sønner er fyldt 18 år. Jesper Wulff (Nikolajs far) og Berit Holm Hansen (Olivers mor) stillede op og begge blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. c. 2 ungdomsrepræsentanter vælges hvert år. Lauge Olsen skal på efterskole til sommer og kunne ikke stille op igen. Rune Thuesen ville gerne genopstille og derudover meldte Andreas Stjerne sig også som ungdomsrepræsentant. Begge blev valgt. d. 2 suppleanter: Som suppleanter til bestyrelsen blev Camilla Borg (Magnus B s mor)og Danny Thomsen (far til Lukas) valgt. e. René Høg kunne ikke genopstille som bilagskontrollant, da hans søn nu er over 18 år. Martin Christiansen (far til Magnus) blev valgt som ny bilagskontrollant. f. Som bilagskontrollant suppleant blev Poul Thuesen (Rune) valgt. 8. Eventuelt Formanden rettede en stor tak for indsatsen i det forløbne år til de to afgående bestyrelsesmedlemmer Jesper Raarup og Tino Holtz og til afgående bilagskontrollant René Høg. Af kommende arrangementer i 2015 gjorde formanden opmærksom på særudstillingen Greve i brand på Greve museum. Her fortælles om, hvordan brand er blevet bekæmpet gennem tiden. Den 26. april vil Greve Brandvæsen, Falck i Greve, Greve Ungdomsbrandvæsen og museet være sammen om et arrangement i forbindelse med udstillingen. 3. weekend i september finder årets landstræf sted. Denne gang på Djursland, og GUB deltager selvfølgelig. Danny Thomsen gav tilsagn om 5000 kr. i sponsorstøtte. Generalforsamlingen sluttede kl

6 og så var der kaffe i anledning af 5 års fødselsdagen og en meget flot og lækker lagkage. Formand Michael Grønt Jensen Dirigent Thomas Hedme Referent Else Thuesen

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

5 Tårns Motion. Referat af Generalforsamling tirsdag den 7. februar 2012

5 Tårns Motion. Referat af Generalforsamling tirsdag den 7. februar 2012 5 Tårns Motion Referat af Generalforsamling tirsdag den 7. februar 2012 1. Valg af dirigent Lars Illemann blev valgt som dirigent. Lars kunne meddele de fremmødte at generalforsamlingen var varslet korrekt.

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved.

Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved. Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved. Formanden Vincent Hamadi Bah bød de fremmødte medlemmer velkommen til årets generalforsamling

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere