Hvornår får du svar?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvornår får du svar?"

Transkript

1 Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1

2 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv Ishøj Borgerservice 2. etage på rådhuset Tlf.: Sundheds- og Ældrecenter Tlf.: Familiecenter Tlf.nr.: Jobcenteret i Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Tlf.nr:

3 Hvordan kommer du i kontakt med Ishøj Kommune? Som borger i Ishøj Kommune har du krav på en hurtig og effektiv sagsbehandling, når vi skal behandle sager og træffe afgørelser i forhold til dig. Du kan henvende dig til kommunen via brev, , ved personlig og telefonisk kontakt. Hvornår får du et svar, når du skriver et brev eller en ? Når du skriver et brev eller en til Ishøj Kommune, forsøger vi at besvare din henvendelse hurtigst muligt. Du kan dog forvente en sagsbehandlingstid på op til 14 dage. Hvis vi ikke kan besvare din henvendelse inden for de angivne tidsfrister i denne pjece, modtager du et brev fra sagsbehandleren med besked om, at sagen er under behandling. I brevet bliver du orienteret om sagens videre forløb, og hvornår vi forventer, at den er færdigbehandlet. Hvornår får du et svar, når du ringer eller møder personligt op i Borgerservice? Du er velkommen til at henvende dig til Ishøj Kommune ved at møde personligt op i Borgerservice, og du har også mulighed for ringe til os. Her vil vi forsøge at hjælpe dig så hurtigt og effektivt som muligt. Du skal dog være klar over, at vi får mange henvendelser fra borgere i løbet af dagen, og din sagsbehandling vil ikke gå hurtigere end ved kontakt pr. brev eller . Alle svarfrister for sagsbehandling gælder fra vi har modtaget din ansøgning og den nødvendige dokumentation. Såfremt svarfristerne ikke overholdes kan du klage til Ishøj Kommunes Byråd, hvorefter klagen behandles inden for 4 uger. 3

4 Indhold Svarfrister og sagsbehandlingstider Side 6 Bolig Side 6 Ledighed Side 7 Andre ydelser Svarfrister og sagsbehandlingstider for emner, der er relevante for familier Side 8 Når du er bekymret for et barn - underretninger Side 8 Børnefaglige undersøgelser Side 9 Foranstaltninger Side 10 Økonomisk støtte Svarfrister og sagsbehandlingstider for emner, der er relevante for pensionister, syge eller voksne med handicap Side 11 Pension Side 12 Bolig Side Hjælpemidler/forbrugsgoder Side 15 Hjemmehjælp Bagside Hvis du vil vide mere 4

5 ishoj.dk er din genvej til selvbetjening På kommunens hjemmeside ishoj.dk er der en lang række muligheder for selvbetjening, som gør, at du kan ordne mange ting hjemmefra, når det passer dig bedst. Hvis du synes, at selvbetjening er en svær størrelse, er du altid velkommen til at få hjælp i Borgerservice. 5

6 Svarfrister og sagsbehandlingstider bolig Bolig Max. tidsfrister Bemærkninger hjælp til særlig høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde inden for 2 uger Din ansøgning skal afleveres til Borgerservice botilbud og socialpædagogisk støtte inden for 8 uger Det Centrale Visitationsudvalg træffer afgørelsen. ophold på krisecenter og herberg Borgerservice behandler sagerne akut. ledighed Ledighed Max. tidsfrister Bemærkninger kontanthjælp og supplerende kontanthjælp ledighedsydelse inden for 4 uger inden for 1 uge Din ansøgning skal afleveres ved fremmøde i Jobcenteret i Vallensbæk Kommune. Ved andet fremmøde i jobcenteret bestilles der tid til samtale i Borgerservice. 6

7 andre ydelser Andre ydelser Max. tidsfrister Bemærkninger hjælp til enkeltudgifter: Sygebehandling Samværsudgifter Forsørgelse af foræl - dreløse børn Flytning inden for 4 uger Din ansøgning om hjælp til enkeltudgifter skal afleveres til Borgerservice. hjælp til overlevelse Borgerservice behandler sagerne akut. Din ansøgning skal afleveres til Borgerservice. Hjælp ydes i form af rekvisitioner til Bilka. fleksydelse aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse inden for 4 uger inden for 8 uger Din ansøgning skal afleveres til Borgerservice. Din ansøgning skal afleveres til Borgerservice. Det Centrale Visitationsudvalg træffer afgørelsen. 7

8 Emner, der er relevante for familier underretninger Underretninger Alle henvendelser til Familiecentret der omhandler bekymring for et barns eller en ungs sundhed, udvikling eller trivsel, bliver betragtet som en underretning. Max. tidsfrister indenfor 24 timer. Bemærkninger Underretninger der kommer fra borgere bliver besvaret ved meddelelse om, at underretningen er modtaget. Underretninger der kommer fra professionelle der arbejder med børn bliver besvaret ved en meddelelse om, hvorvidt der iværksættes undersøgelse eller andre initiativer, samt hvad disse initiativer vil være. undersøgelser Børnefaglig undersøgelser Undersøgelse af et barn eller en ung, der skønnes at have behov for særlig støtte Max. tidsfrister indenfor 16 uger efter første henvendelse til Familiecentret Bemærkninger Hvis det skønnes, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte skal der foretages en børnefaglig undersøgelse. Undersøgelsen skal indeholde en helhedsbetragtning, der skal omfatte følgende forhold hos barnet eller den unge: 1. Udvikling og adfærd 2. Familieforhold 3. Skoleforhold 4. Sundhedsforhold 5. Fritidsforhold og venskaber 6. Andre relevante forhold 8

9 foranstaltninger Foranstaltninger Foranstaltninger til børn og unge med særlige behov. Iværksættelse af foranstaltninger under graviditet. Max. tidsfrister inden for 12 uger efter afslutningen og gennemgangen af den børnefaglige undersøgelse. indenfor 2 hverdage. Bemærkninger Der vil blive iværksat foranstaltninger, når det skønnes at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Familiecentret behandler sagen umiddelbart efter henvendelsen. Støtteperson til forældre der har børn anbragt uden for eget hjem. Koordinator til unge der er idømt en sanktion efter straffeloven. Gentildeling eller iværksættelse af foranstaltninger med efterværn. inden for 4 uger efter ansøgning. Inden domsafsigelsen. inden for 12 uger. Støtten skal så vidt muligt medvirke til at løse de problemer, som har været årsag til anbringelsen med henblik på at støtte forældrene i at varetage omsorgen for barnet eller den unge ved en eventuel hjemgivelse eller i samvær med barnet eller den unge under anbringelsen. Tilbud til unge i alderen fra 18 til 22 år, der har været anbragt op til det 18. år. Hjælpen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig voksentilværelse. 9

10 Økonomisk støtte Økonomisk støtte Dækning af merudgifter. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Max. tidsfrister inden for 2 uger efter fremskaffelse af nødvendig dokumentation. inden for 2 uger efter fremskaffelse af nødvendig dokumentation. Bemærkninger Kan gives til forældre til børn og unge, der har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Du kan få dækket merudgifter hvis der er merudgifter over 4.440,- kr. pr. år. (2013) Ydelsen beregnes i faste satser. Kan gives til forældre til børn og unge, der har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Du kan få dækket dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste op til maximalt ,- kr. pr. mdr. (2013) hvis du forsørger et barn under 18 år i målgruppen. Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger. Økonomisk støtte for at undgå anbringelse uden for hjemmet. inden for 2 uger efter fremskaffelse af nødvendig dokumentation. inden for 2 uger efter fremskaffelse af nødvendig dokumentation. En evt. ydelse vil være trangsbestemt. Det vil sige, at der foretages en beregning af familiens samlede økonomi før stillingtagen til ydelsens størrelse. En evt. ydelse vil ikke være trangsbestemt. 10

11 Emner, der er relevante for pensionister, syge og voksne med handicap PENSION førtidspension inden for 6 uger Din ansøgning skal afleveres til jobcenteret i Vallensbæk Kommune, der afklarer din sag. Det er Borgerservice, der afgør om, en sag skal rejses. Det er det Kommunale Pensionsnævn, der afgør om, du kan få førtidspension. Hvis en sag bliver rejst efter pensionsloven 17, sker sagsbehandlingen på selve dagen. Hvis en sag bliver rejst efter pensionslovens 18, tager sagsbehandlingstiden 2 uger. Efter din sag er blevet rejst, er sagsbehandlingstiden 6 uger. forhøjelse af førtidspension personlige tillæg til pensionen inden for 12 uger inden for 4 uger Din sag bliver derefter behandlet i pensionsnævnet. Hvis du vil vide mere om forskellen på 17 og 18, kan du henvende dig i jobcenteret. 11

12 BOLIG Bolig Max. tidsfrister Bemærkninger ældre- eller plejebolig inden for 4 uger Du ansøger digitalt med en selvbetjeningsløsning på ishoj.dk. Din sag bliver derefter behandlet i visitationsudvalget. boligindskudslån til pensionister inden for 4 uger mindre boligindretningssager inden for 20 uger Mindre boligindretningssager: Mindre boligindretningssager er sager under kr. En del af sagsbehandlingstiden bruger vi på at hente tilladelser fra boligselskaber og hente tilbud fra håndværkere. Du ansøger digitalt med en selvbetjeningsløsning på ishoj.dk større boligindretningssager. inden for 64 uger Større boligindretningssager: Større boligindretningssager er sager, der er over kr. Det kan dreje sig om anvisning af egnet bolig eller fx større ombygning af badeværelse. Du ansøger digitalt med en selvbetjeningsløsning på ishoj.dk 12

13 Hjælpemidler/forbrugsgoder Hjælpemidler/forbrugsgoder ikke genanvendelige hjælpemidler hjælpemidler ved akutte forhold og haste sager Max. tidsfrister inden for 4 uger inden for 1 uge Bemærkninger Du ansøger digitalt med en selvbetjeningsløsning på ishoj.dk Akutte forhold: Akutte forhold er, når vi vurderer, at ansøger er i risiko for fare. Haste sager: Haste sager er, når vi vurderer, at der er en umiddelbar risiko for at en situation kan udvikle sig til fare for ansøger. Du ansøger digitalt med en selvbetjeningsløsning på ishoj.dk hjælpemidler og forbrugsgoder i ukomplicerede sager inden for 8 uger Ukomplicerede sager: En ukompliceret sag er, hvor ergoterapeuten i samarbejde med dig når frem til en løsning allerede ved hjemmebesøget. I disse sager vil der som regel ikke være behov for flere afprøvninger af hjælpemidlet. hjælpemidler og forbrugsgoder i komplicerede sager inden for 20 til 30 uger Komplicerede sager: En kompleks sag er, når der er tale om flere afprøvninger af hjælpemidler/forbrugsgoder. Før vi kan afgøre om, du skal have hjælpemidler/forbrugsgoder, skal vi have dine helbredsoplysninger fra din læge og vurdere om, du har behov for et træningsforløb. Du ansøger digitalt med en selvbetjeningsløsning på ishoj.dk Forsættes på næste side 13

14 hjælpemidler og forbrugsgoder, hvor dele af sagsbehandlingen foregår hos eksterne leverandører inden for 25 uger Du ansøger digitalt med en selvbetjeningsløsning på ishoj.dk Vores svarfrist på sagsbehandlingen forudsætter, at der er udført de nødvendige lægelige undersøgelser forud for ansøgningen. personlige tillæg til tandlægebehandling/konsulentsager Merudgiftsydelse i henhold til lov om social service 100 og ortopædisk fodtøj inden for 8 uger inden for 8 uger Din sag sendes til tandlægekonsulenten, der udtaler sig om dine behov for støtte/hjælp. Din ansøgning skal afleveres Borgerservice. støtte til bil inden for 26 uger begravelseshjælp inden for 12 uger Du ansøger digitalt med en selvbetjeningsløsning på ishoj.dk Hvis du vil vide mere om forskellen på hjælpemidler og forbrugsgoder, kan du henvende dig til Borgerservice. Hvis du vil vide mere om merudgiftsydelse og 100, kan du henvende dig til Borgerservice. 14

15 HJEMMEHjælp Hjemmehjælp Max. tidsfrister Bemærkninger hjemmehjælp ved akutte forhold og haste sager inden for 1-5 dage Akutte forhold: Akutte forhold er, når vi vurderer, at ansøger er i risiko for fare. Haste sager: Haste sager er, når vi vurderer, at der er en umiddelbar risiko for at en situation kan udvikle sig til fare for ansøger. hjemmehjælp i ukomplicerede sager inden for 8 uger hjemmehjælp i komplicerede sager inden for 20 uger Komplicerede sager: En kompleks sag er, når vi fx har behov for at hente dine helbredsoplysninger fra din læge. Ansøgning om hjemmehjælp i særlige komplicerede sager inden for 40 uger Særlige komplicerede sager: En særlig kompleks sag er, hvor det er svært at vurdere ansøgers funktionsniveau. Fx kan du have behov for bl.a. specialiseret genoptræning eller flere tidskrævende afprøvninger. Her kan hjemmeplejen i en periode hjælpe til og støtte dig i at varetage de daglige opgaver selv, samt afklare, hvor meget hjælp du har behov for. Målet er at ansøger skal klare dagligdagen selv så meget som muligt. 15

16 Hvis du vil vide mere Her kan du læse mere om Retsikkerhedsloven: Kolofon: Pjecen om svarfrister og sagsbehandlingstider for det sociale område er udarbejdet af Ishøj Kommune, juli Revideret februar Redaktion: Nana Hald Ditte Peitersen Layout: Kommunikation Tryk: Ishøj Kommunes kopicentral 16

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier

Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Delegationsplan - Center for Børn, Unge og Familier Kompetenceoversigt Sagsbehandler/rådgiver Formand Børne- og FU Ungeudvalget Andre AND Børne- og U Uddannelsesudvalget Områdeleder Visitationsudvalg VIS

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN 1 Visitation Visitation til boligændringer efter 116 i Lov om social service. Når kommunen

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere