Velkommen til Yachtklubben Furesøen's Ungdomsafdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Yachtklubben Furesøen's Ungdomsafdeling"

Transkript

1 Velkommen til Yachtklubben Furesøen's Ungdomsafdeling PRAKTISK AT HUSKE: Træningen starter præcis. Skulle du af en eller anden grund være forhindret, så husk at melde afbud. Per mail eller gangen før - sms til træneren, eller ved at ringe til YF lige før undervisningens start (tlf: ). VELKOMMEN TIL YF UNGDOM. I denne folder har vi samlet en række praktiske oplysninger om ungdomsafdelingen og klublivet. Indholdsfortegnelse: Om YF UNGDOM og klubben generelt...2 Træningen...3 Om tøj og både...4 Aktiviteter...5 Ordliste...6 Socialt liv i klubben Klubhuset og grejet...7 Ordliste til hjælp for forældre mod indforstået sejlersprog...8 Sikkerhed i YF...9 Regler for sejlads udenfor træningstid...10 Regler for lån af følgebåd til udensøs stævner (forældre)...11 Sikkerhed ved sejlads i følgebåde...12 Ønskeseddel...13 Vejledning om sikkerheds-og havnevagt ordningen...14 Stop ulykken...ulykkesprocedure til sikkerheds-og havnevagten...15 Brug af kranen..16 Lyn og torden regler.17 Vejledning i påklædning.18

2 2 Om YF UNGDOM og klubben generelt For forældre Hele klubben drives af frivillige. YF UNGDOM fungerer ved at medlemmer og forældre koordinerer og planlægger. Arbejdet er placeret i 2 udvalg: UngdomsSejler-Udvalget = forældre fra de forskellige klasser samt trænere. Træner-udvalget = en ikke lønnet administrativ trænerchef og vores lønnede trænere. Begge udvalg planlægger og koordinerer sæson-forløb og aktiviteter i et samarbejde. Vedligehold, kørsel, følgebåd til stævner etc. klares ved frivilligt forældre engagement. Så er der bare pligtarbejdet tilbage det er det vi kalder Sikkerheds-og havnevagten. Sidst i folderen er der en beskrivelse af, hvilke vigtige opgaver vagterne har. YF UNGDOM har en hjemmeside, nogle Facebookgrupper og 2 opslagstavler i klubben. Begge steder kan du se ændringer i programmet, nye aktiviteter, resultater fra kapsejladser, du har deltaget i. Opslagstavle nr. 1 er i forhallen til venstre for trænerlokalet og nr. 2 i vinduet til trænerlokalet. YF på Facebook - find linket på hjemmesiden Vælg yf-ungdom eller kalender for info om aktiviteter. Tryk på Oversigts-knappen i bunden af kalenderkolonnen og du kan se længere frem i kalenderen... Facebook - Vi har 2 grupper: 1. Yachtklubben Furesøen - Ungdom (her er alt for alle) 2. Optimister i YF (omhandler kun aktiviteter for optimister og tera)

3 3 Til forældre vedr. forsikring: Medlemmer er under sejlads i klubbens både dækket af YF s ansvars- og kaskoforsikring. Det vil sige, at der er dækning for skader dit barn laver på andre eller på klubbens materiel. HUSK du selv skal sørge for en ulykkesforsikring, som dækker dit barn. Som frivillig forælder er du dækket af vores ansvars- og kaskoforsikring, når du hjælper til. Nøgle til klubben Udenfor træningstiderne kan du forvente at klubben er låst. Du kan låne en nøgle for 200 kr. i depositum (kontant). Henvend dig til og bestil en nøgle. Du skal sørge for at alle døre er låst, når du går fra YF, medmindre andre påtager sig opgaven. Forældre Hvis du deltager aktivt i det frivillige arbejde udleverer trænerchefen gerne en klub-nøgle til dig, så du kan komme ind de steder, det er nødvendigt. Parkering og kørsel på pladsen FORBUDT hverdage mellem kl. 16 og 21. Mellem kl. 16 og 21 må dine forældre kun parkere oppe ved Jægerhuset. Dårlig sikkerhed = kørende og parkerede biler + børn, der skal bære sejl, ror/sværd, joller osv. frem og tilbage i samme område. Hvis du skal ned med mad, så vent til sejlerne er på vandet. Der må overhovedet ikke parkeres på området foran klubhuset (fredningsbestemmelse). Jollen Du kan som optisejler i YF, låne en jolle. Det er dit ansvar at vedligeholde jollen, grejet sørger YF for. Du kan låne jollen med til lejre og stævner, både i Danmark og i udlandet. Hvis du er så uheldig at jollen bliver skadet, mens den er væk fra klubben, skal du sende en mail til og beskrive, hvad der er sket. I trænerlokalet står der en mappe med klassebeviser og forsikringspapirer på jollerne. Klassebeviset indeholder også et certifikatnummer, som tit efterspørges ved kapsejladser. HUSK tag kopi af papirerne og lad originalerne blive i klubben. Gummi-både Dit faste holdepunkt ude på vandet. Det er fra gummibåden, din træner giver dig hjælp og træning ude på vandet. Forældre: Trænerbådene i YF UNGDOM bruges både af trænerne og af forældrene i forbindelse med kapsejlads og træningslejre. Man skal have et speedbådskørekort eller duelighedsbevis for at sejle i klubbens gummibåde. Hvis du skal hjælpe til, må du gerne forinden tale med rutinerede sejlerforældre eller dit barn s træner om brugen af bådene. Under træning må der ikke være forældre i bådene. PAS GODT PÅ DEM DE ER STJERNEDYRE I DRIFT. Trailere Forældre: YF UNGDOM har både trailere til transport af gummibåde samt flere optimistjoller på een gang. Desuden trailere til zoom8, 29er og ynglinge. Hvis du skal køre for klubben skal du have en kopi af trailerens registreringsattest med og meget gerne en introduktion af en gammel forælder. Skal du til udlandet gælder der helt særlige regler, som du bør vende med en gammel forælder. Registreringsattest kan findes i kopi i en mappe på kontoret eller kan fåes som pdf ved at sende en mail til også som fil på facebookgruppen) Det er din bil s ansvarsforsikring, der dækker ved evt. uheld. Klubbens forsikring dækker vores grej, men ikke skade på anden mand.

4 4 TRÆNINGEN: Træningen sker så vidt muligt på samme ugedag/e og med fast træner. Alle hold har en holdliste med navne, telefonnumre og mailadresser samt en fast fælles mailadresse. HOLD-listen udsendes til alle forældre på mail. Vi lægger ingen oplysninger ud på nettet om vores sejlere. Vi forventer, at du møder op hver gang. Det er træneren, der bestemmer og passer på dig, mens der er træning. Vi træner uanset vejret - storm klarer vi med passende sejlføring/aktiviteter på land, vindstille med teori, badning og kæntringsøvelser. Kl rigger du til og klæder om (Minihold starter oftest med skippermøde). Kl. 17 er der skippermøde og så skal du ud at sejle. Kl (20.00) er der skippermøde og spisning, derefter afrigning og omklædning. Efter skippermødet er der madordning for sejlere, trænere og forældre, der har vagt. Madordningen går på skift og passes af forældre. Forældre Specielt om træningsaftener. For at give dit barn den bedste træning har vi lavet en vagt-ordning, så der altid er 2 forældre på havnen under træning. Det er vigtigt for sikkerheden, at vagten er på havnen, mens træningen foregår - det er vagten, der skal tage affære, hvis en ulykke opstår. Samtidig er vagten også ansvarlig for madordningen. Det er jer, der organiserer vagtordningen. Se sidste side om hvad du laver, når du har vagt. På hjemmesiden kan du altid finde kalenderen for året der er oplistet alle træningsdage samt de mest relevante kapsejladser og træningslejre. Prøver. Hvis du er ynglingesejler skal du efter 1-2 sæsoner aflægge gaste- og rorsmandsprøve og hvis du består, får du mulighed for at sejle udenfor træningstiderne samt deltage i kapsejladser. Svømmebevis 200m hvis du ikke har et bevis, kan du den første vinter du sejler, deltage i klubbens svømmetid og så aflægge bevis. Kæntringsbevis til optimistjolle kan du klare i klubbens svømmetid september til april 1 gang om ugen. Jollebevis får du ved at demonstrere at du kan tilrigge, sejle, kæntre og rejse jollen op. Det er trænere eller trænerchef, der uddeler beviset og det kræver at dine forældre også vil skrive under på beviset. Beviset giver dig mulighed for at sejle når du har lyst, under visse betingelser. Førstehjælpsbevis får du ved at deltage på et af de kurser vi udbyder i klubben. Her kan forældre også deltage, dog ikke på samme kursus som eget barn. Duelighedsbevis fås ved at følge klubbens undervisning for unge - hver anden vinter laver vi teorihold og praktisk undervisning på vandet samt prøve foregår løbende.

5 5 OM TØJ OG BÅDE Sejltøj Som ny sejler har du brug for en redningsvest, almindeligt sports- og regntøj samt støvler. Du kan låne en jollevest mens du er ny. Hvis du skal fortsætte med at sejle skal du investere i rigtigt sejlertøj og en sejlervest. På næstsidste side finder du en ønskeliste, du kan bruge til jul og fødselsdage. OBS! Veste skal være i sikkerhedsfarve helst neongul, alternativt orange eller rød. YF kan sælge dig en klubvest af virkelig god kvalitet, se den i vinduet i trænerlokalet. Vi anbefaler så hurtigt som muligt at investere i en tørdragt, det gør at sejleren føler sig mere sikker på vandet og ikke er så nervøs for at kæntre. Samtidig bliver det meget, meget sjovere at sejle, når man ikke bliver våd og kold. Våddragt egner sig kun til meget, meget varme dage... Spørg trænerchefen, vi har et lille brugt tøj salgssystem i klubben. OBS! i sidste del af denne folder er der en hel side i vejledning af påklædning. Joller og kølbåde Når du låner en jolle af klubben betyder det, at du har ansvaret for den, at du passer på den, reparerer den, hvis den skulle få en skade eller mister et bindsel, og afleverer den i mindst samme stand, som du modtog den. Hvis du sejler yngling er du en del af et bådhold, som har samme ansvar. Forældreopgave: Hjælp dit barn og dets kammerater. YF UNGDOM stiller som en af de få klubber i landet joller/kølbåde til rådighed for samtlige ungdomssejlere. Det kan kun lade sig gøre, fordi vi har nogle velvillige sponsorer, og kan kun fortsætte, hvis sejlere og forældre behandler og vedligeholder dem godt. I ungdomsafdelingen har vi optimistjoller til de yngste og nyeste sejlere. Når du bliver for dygtig, for tung eller for høj kan du flytte klasse. Her er der lidt om klasserne: Optimistjolle - for en sejler på ca kg og med start, når du er 9-10 år Terajolle - for en sejler på kg - bruges til begyndere fra 9-10 år. Zoom 8 - jolle for en sejler på ca kg - start normalt efter optimisten 29er XS jolle for 2 sejlere på i alt 80-90kg., overgangsjolle efter opti eller zoom. 29er jolle for 2 sejlere på i alt kg, skiff-jolle med fart for de unge. Yngling kølbåd for 3 sejlere, her kan du starte som ca. 12-årig. Tal med din træner eller trænerchefen, hvis du kunne tænke dig at prøve en anden klasse.

6 6 Aktiviteter I løbet af året er der en lang række klubaktiviteter, hvor du - og nogen gange din familie - er meget velkomne til at være med. Datoerne skifter fra år til år og du kan følge med på opslagstavlen, checke og du er velkommen til at spørge din træner! Lidt om de aktiviteter, der er nævnt i kalenderen: Klargøring af joller og kølbåde. Den dag skal jollen/ynglingen gøres klar til at sejle. Du skal vaske og pudse den og sørge for at dit grej er i orden. Du skal tage en forælder med til at hjælpe. Forældre-opgave Dit barn har brug for din hjælp til at vedligeholde jollen, det gælder både med at holde den ren og pæn, samt at holde grejet i orden. På klargøringsdage skal du medbringe lidt af hvert til rengøring og evt. reparation af jollen. Husk at holde øje med, hvornår det er plottet i kalenderen dit barn skulle jo også gerne have en jolle at sejle i. I vil altid få særskilt information om dagen og hvad I skal sørge for. Kapsejladser i weekenden: - hold øje med opslagene og hjemmesiden!! Her får du mulighed for at komme ud at sejle til stævner i fremmede klubber. I kalenderen kan du se hvilke stævner vi har prioriteret i år. Forældre-opgave: Koordinere og planlægge, sørge for tilmelding, pakke joller, køre joller, evt. bidrage med forplejning eller lægge timer og arbejde til f.ex. som følgebåd. Sørge for trænertransport, mad etc. Sejlerlejre og træningslejre: (kan både være i klubben og udensøs) Træningslejr for sejlere. Ligger tit i en weekend eller i skoleferier og er rigtigt sjovt. Forældre-opgave: Planlægge og koordinere, sørge for tilmelding, pakke joller, køre joller til lejren, evt. bidrage med forplejning eller lægge timer og arbejde til f.ex. som følgebåd. Sejlerlejr i sommerferien (Herslev): I første uge af sommerferien er der sejlerlejr for alle sejlere på Furesøen. Dvs. at trænere, forældre og sejlere fra de 3 Furesøklubber drager af sted med telte, campingvogne, joller osv. Forældre-opgave: Sørge for planlægning og organisering af lejren, pakke joller, køre joller til lejren, få alt til at fungere, når sejlerne ikke er på vandet (mad, overnatning, fælles aktiviteter, oprydning etc) Klubmesterskab: For alle klubbens ungdoms-sejlere. Forældre-opgave: Sørge for dommer, bane, følgebåde, forplejning til alle sejlere og forældre. Vintersejlads: For alle som slet ikke kan vente på foråret. Klubberne både nord og syd for København samarbejder om at lave vintertræning i weekenden for de forskelllige jolletyper og ynglingen. For at deltage skal man have tørdragt. Forældre-opgave: Planlægning, tilmelding, evt. kørsel af sejlere og grej, madordning etc....o...

7 7 Ordliste til forældre som hjælp mod indforståethed... Sikkerheds-og havnevagt = Dagens vigtigste forældre, der tager sig af sikkerhed og mad. Ællinger og Søulke = YF yngste "sejlere" - 6-8/9 år. Minihold = YF s begynderhold for 9-10 årige. Diplomhold = C-optimister = en sejler, der er uerfaren og forholdsvis nystartet Kapsejladshold = A, B og C-optimister der elsker udfordringen ved kapsejlads. B-opti = en sejler, der er placeret i bedste 3die del i 3 kapsejladser rykker op fra C-opti A-opti = en sejler, der er placeret i bedste 3die del i 3 kapsejladser rykker op fra B-opti Familiehold = tilbud om sejlads i kølbåd 1 gang per uge med en træner ombord. Tørdragt = bæres udenpå almindeligt tøj (svedundertøj) holder sejleren tør. Jollestøvler = Tætsiddende neoprenstøvler om sommeren og 2 numre for store resten af året). Jollevest = en svømmevest uden krave, som kan holde sejleren flydende. Sejlerhandsker = handsker med slidstærkt materiale, der forhindrer gnavesår BS = Birkerød Sejlklub FAS = Farum Sejlklub Forsikringsbevis = skal bruges til dokumentation, når man deltager i stævner. Følgebåd = en motorbåd som følger med joller som sikkerhed ved stævner/træning. Hængestrop = til at sætte fødderne under, så man kan bruge sin vægt ud over kanten af jollen JGP = JuniorGrandPrix - en række stævner, som er sponseret af TORM rederierne. Klassebevis = jollens bevis på at den må sejle kapsejlads på A-niveau. OCD = optimistsejlernes organisation i Danmark Redningsvest = opdriftsvest med krave (kan ikke bruges af jollesejlere). Rig = mast, sejl, sprydstage, vanter, stag (wirer). Sejlervest = jollevest (se under J). Sprydstage = metalstang på optien der sørger for at sejlet er spændt helt ud. Stag = wirer der holder masten foran og bag på båden Sværd = et fladt stykke træ/glasfiber, der sættes ned i jollen for at stabilisere den i vandet Udensøs = sejladser, lejre, stævner etc. der foregår udenfor Furesøen Vanter = wirer der holder masten på siden af båden Våddragt = Neoprendragt, der skal sidde tæt til kroppen, så vandet mellem krop og dragt danner varmemembran. Tørdragt = Dragt der holder vandet ude, sejleren har varmt tøj/sved tøj på indenunder. Spørg - så vi kan få flere hjælpeord på......o...

8 8 SOCIALT LIV I KLUBBEN. Udover YF Ungdom har du og din familie også mulighed for at deltage i andre aktiviteter eller bruge klubben som hyggested: Køkken og grill. Du og dine forældre må gerne bruge køkkenet og grillen til aftensmad osv. Du skal selv rydde op efter dig. Der er opvaskemaskine, kaffemaskine, køleskab, microovn, komfur osv. Skraldespanden skal helst tømmes hver aften, inden du går hjem. Klubmesterskab er for alle YF s unge sejlere. Holdes 1 gang årligt og hvis vejret er med os er der også forældresejlads, hvor sejlerne er dommere og lægger bane. Standerhejsning og standernedhaling (start og slut på sæsonen). Du og din familie møder i klubben om eftermiddagen for at skifte stander/klubflag) samt fyre kanonen af. Så byder klubben på et glas øl/vand, og om aftenen er der spisning og fest. Skt.Hans Aften d. 23. juni. kl. 18. Den store grill ved klubhuset er tændt, og vi griller medbragt mad. Ud på aftenen kan du og din familie være heldige at komme med på en sejltur til Frederiksdal, hvor der er bål og fyrværkeri. Svømning Fra september og til maj er der svømning for alle medlemmer i Skovlyskolens hal. Du kan godt tage din familie med. Check kalenderen for svømmedatoer. KLUBHUSET OG GREJET: Omklædning Der er omklædning med brusere og sauna for både drenge og piger. Du skal selv rydde op efter dig. Omklædningen bruges af alle klubbens medlemmer og når du er ude at sejle, må du meget gerne sørge for at dit tøj ikke fylder det hele. Optiskure Her er alt det grej og det sejl du har brug for, når du skal sejle optimist og jolle. På din jolle er der et nummer og på dit grej er samme nummer. Du skal altid sætte ror, sværd, mast og sprydstage på plads efter sejlads samt lægge presenning på jollen. Kranen Af sikkerhedshensyn er det kun dine forældre og trænere (altså voksne), der må bruge kranen. Kranen virker kun med nøgle i. Bedding Der hvor du sætter din jolle i. HUSK at køre din jollevogn til side, mens du sejler. Pas på - beddingen kan være glat i vådt vejr, samt på den del, der er under vand. Skolestuen og 1. sal Det er her, vi holder skippermøde, ser træningsvideo, spiser i dårligt vejr... På 1. sal er der et bordfodbold, som du gerne må spille på udenfor træningstid.

9 9 Sikkerhed i YF (mest til forældre). Vi følger love og regler omkring duelighedsbevis, speedbådskørekort og pædofili-attester på vores ansatte og frivillige, der har med børn og unge under 15 år at gøre. Desuden har klubben på nogle områder skrappere regler, som gælder for alle - også børne/ungdomsejlere i klubbens joller/kølbåde: Der skal altid være en sikkerheds/havnevagt under daglig træning (kaldet madtjansen). Optimistsejlere skal bære rednings/svømmevest, når de er på broerne. Sejl altid med redningsvest eller svømmevest uanset alder eller formål. Sejl aldrig alene. Sejl aldrig ud uden aftale med en voksen. Skriv dig altid i logbogen i forhallen, når du sejler udenfor trænings-tiderne. Bliv ved båden, hvis den kæntrer - forsøg aldrig at svømme i land. Tjek at båden er i god stand når du sejler ud - det er dit ansvar. Undersøg altid vejrudsigten inden du sejler ud du må aldrig sejle i klubbens både, når det blæser over 12ms, medmindre det er undervisning eller kapsejlads. Sejl aldrig uden for det allerede aftalte område. Regler for fri sejlads (altså udenfor træningstiderne). I perioden 1.maj 1.oktober må let øvede sejlere sejle på søen de dage, der følgebåde på vandet, (dvs når de andre hold træner) men kun efter aftale med den pågældende træner, der bestemmer hvor og hvor langt, der må sejles på søen. Det må ikke blæse over 6 ms. Rutinerede opti- og jollesejlere (Zoom, 29XS,- 29er) må sejle uden opsyn på søen. Det anbefales at flere joller sejler sammen, men er ikke et krav. Forældretilladelse kræves. Vindstyrken skal være under 8ms. Det vil være træneren, der vurderer om sejlernes rutine er tilstrækkelig. Sejlere (undtagen optisejlere) med stor erfaring fra udensøs stævner, må sejle efter sejladsbestemmelserne (kan findes på altså op til 12ms. Det vil være træneren, der vurderer om sejlernes erfaring er tilstrækkelig. Ynglingesejlere må sejle på Storekalv, når det ikke blæser over 6ms. Rorsmanden skal have bestået rormandsprøve og gasterne bestået gasteprøve. En ynglingesejler med duelighedsbevis må sejle overalt på søen, til kapsejlads inden-og udensøs med 2 medlemmer ombord med min. gaste-prøve. Ynglingesejlere med junior-prøve må under vejledning af træner/forældre deltage i lejre og sommerture udenfor Furesøen. Juniorprøven består af rorsmandsprøve og gaste-prøve.

10 10 Regler for sejlads i klub jolle (Opti, Tera, 29XS, Zoom8). Sikkerhed - OBS! Ingen sejlads o. 12 m/s. 1. I skal altid være mindst 2 sejlere på vandet (alternativt 1 voksen på land). 2. Protokollen skal altid føres (står ved siden af telefonen). (hvis der ikke er ledige sedler, skriv oveni en gammel) 3. Altid have redningsvest på. 4. Ikke sejle i over 8 m/s, medmindre der er trænerbåde på vandet. 5. Gøre de trænere der er tilstede, opmærksom på at du/i også er på vandet. 6. Ved kæntring, bliv altid ved jollen, svøm aldrig ind. 7. Have det rigtige tøj på/med. Gøre jollen klar til sejlads. 1. Finde det korrekte sejl til jollen. 3. Finde det grej, der passer til jollen. 4. Rigge korrekt til. 5. Checke jollen igennem (mastesikring, skøde etc.). Sejlads området 1. Ved vindstyrker over 8m/s bliv i Storekalv. 2. Ellers må der sejles på hele søen, husk forbuddet mod sejlads i badeområderne. 3. I må kun gå i land på private broer og grunde, hvis I er havareret. Skader. 1. I skal selv sørge for at reparere måske med forældres hjælp. 2. Meld altid skader til jeres forældre, så de kan tage affære. 3. Klubben leverer gerne materialer og grej til reparation.

11 11 Regler for lån af følgebåd til stævne (forældrebåd) 8. Du skal altid have tilladelse fra Trænerchefen til lån af båd. 9. Der skal helst være 2 personer ombord, heraf 1 med Duelighedsbevis eller Speedbådskørekort (skal medbringes). 10. ALLE skal have rednings-/sejlervest på. 11. Du SKAL ALTID sejle med dødemands-snor, når du er alene. 12. Brug kun båden i forbindelse med stævnet - ALDRIG som pleasure. 13. Nøgle med dødemandsknap & VHF-radio skal medbringes. (VHF kun, hvis du har certifikat). 14. Medbring YF nødhjælps-taske (spørg trænerchefen). 15. Alle YF sejlere skal hjælpes (uanset klasse) og man bliver på vandet, indtil alle YF sejlere er kommet ind - på en god og tryg måde. 16. Er der sejlere fra andre klubber, der har brug for hjælp, skal disse selvfølgelig også have assistance. 10. Statutter og regler fra kapsejladsledelsen skal følges. SEJL ikke over andre klasser s baner, medmindre det er nødhjælp. 11. Båden skal efter stævne være i YF på 1. træningsdag efter og senest kl ved kranen, så den kan blive sat i vandet. 12. Båden skal tømmes for VAND, (husk skroget) samt grej, affald m.m 13. Meld altid skader til og få en dialog igang, så vores sejlere og trænere ikke mangler følgebåd i de flg. dage.

12 12 Sikkerhed i følgebåd 1. Uddannelse/alder/godkendelse - Duelighedsbevis eller Speedbådsførerbevis - Søfartsdirektoratets regler om førers alder ift. bådens størrelse følges. - Godkendt af YF, en anden sejlklub eller Dansk Sejlunion. 2. Sikkerhedsafbryder - Altid korrekt monteret MOB-line, når du er alene i båden. 3. Motorhåndtering - Motoren skal slukkes, når man er i umiddelbar nærhed af sejlere i vandet. - Hastighed i forhold til vejrforholdene og de joller der trænes. 4. Bøjearbejde - Når mærker droppes og hives op skal motoren være i frigear - Hvis mærker skal slæbes gøres dette ved minimum hastighed og altid siddende på sædet. - Ankerliner må aldrig fastbindes til personer. 5. Påklædning - Godkendt sejlervest skal altid bæres korrekt, helst synligt ikke mindst fordi trænere og andre voksne er rollemodeller - Føreren bærer tøj efter sæsonen. 6. Gæster i båden m.m. - Når der er gæster i båden gøres sejladsen passagervenlig. - Der må ikke bades fra følge-båden under træning.

13 13 Juniorsejlerens ønskeseddel til PAKKEKALENDER, jul og fødselsdag. Jollevest ALTID i enten NEON-orange, NEONgul eller rød (en redningsvest uden krave) - HUSK den flotte ZHIK vest i sikkerhedsfarven neongul sælges fra YF til kun 550,00 kr. Vådstøvler - skal være 2 numre for store, hvis du skal bruge dem til tørdragt. Tørdragt - vigtigste ønske Sejlerhandsker Brillesnor Sejlerkasket med klemme til at sætte fast, så den ikke blæser væk. Solbriller + en supersejl solbrillesnor. Vandfast faktor 30 solcreme og solstift. Våddragt og tørtop En god solid vandtæt sejlertaske Vandfast faktor 30 SOLSTIFT, til at lægge i lommen. Ski/sejlerundertøj - gerne flere lag, husk lidt forskellig størrelser. Værktøjskasse i vand-og slagfast materiale med lås på (først når du sejler kapsejlads): God hue i NEON-farve... Halsedisse - også gerne i NEON farve. Vindpil til optimist (kr. 110 i YF) Vindpil til Tera-jolle og Zoom8 (kr. 160 i YF) Vintersejleren kan også ønske sig varmelegemer fra f.eks. Spejdersport. De kan lægges i støvlen eller i handsken og holder dig varm gennem en hel træning. genbrugsvarmer 1-gang til hånd 1-gang til 2 x støvler På - optimist class denmark s hjemmeside er der gode links til køb af sejlertøj, både nyt og brugt. Du kan sagtens købe brugt sejlertøj du vokser jo hele tiden.

14 14 Sikkerheds- og havnevagt(kaldet madtjansen): Du skal møde kl den dag du har vagt. Det er vigtigt DU er der hele tiden... Trænerne skal kunne sende sejlere ind til klubben og vide, at der er nogen der kan tage hånd om dem. Samtidig skal du kunne hjælpe til ved ulykker - bruge førstehjælpskassen i skolestuen, ringe 112, ringe efter forældre etc. -i forhallen v/ telefonen står Holdliste-mappen med alle hold og alle børns kontaktinfo... Når træneren har låst op, henter du en forældrevest med nøgle i opti-skuret. Vesten er gul og du skal have den på, så alle kan se HVOR de kan få HJÆLP. Hjælp evt. sejlerne med at bære jollerne ned fra stativet og på hver sin jollevogn. HJÆLP alle - som var du klasselærer. HUSK passage i sejlergaden til gummibåden. Så skal gummibåde klargøres til sejlads: (benzin i skuret) - fyld benzintank og sæt den i båden, fastgør benzinslange, sænk motor - lås båden fri med H-nøglen (sidder sammen med bådens nøgle) -lægge 3-4 bøjer i båden. Hvis du kan - start motoren (frigear, dødemandsknap, drej nøgle). NØGLEN hænger i nøgleskabet i trænerlokalet mrk. med bådens navn. Hvis gummibådene står på land: - køres til kranpladsen, check bundprop sidder i!!! - klubnøglen sættes i kranen - stropperne sættes fast på beslagene inde i båden (ikke på kanten) - krogen sættes i stroppen (pas på styrehåndtag ikke fanger) - hæv båden lidt fra trailer og frigør krog, løft fri af trailer og træk den ud over vandet og sænk den i vandet - frigør krankrogen og træk kranen ind og krogen op (kør den ikke helt op). Lås kranen igen (tyveriforbyggelse). Efter sejlads låses gummibådene fast og benzin sættes på plads AF træneren. Torsdag skal gummibåden op og på plads i gården det er din opgave. - bøjer bliver i bådene hænge nøgler på plads i skabet i trænerlokalet. TORSDAG skal gummibådene op og i skuret. Omvendt procedure obs! husk at fastgøre gjord med krog i stævnen af båden, inden du tager krankrogen af. Når der kommer våde og triste sejlere ind - hjælper du sejleren med at komme til bedding, evt. få tørt tøj på, evt. sejle igen eller ringe hjem efter forældre. HUSK sejleren skal/kan godt selv rigge af, når hun/han har fået tørt tøj på. Mens børnene er på vandet gør du klar til mad. Maden skal være klar, når børnene er kommet ind og har rigget af. (ca kl de bliver ikke alle færdige på samme tid). Sørge for at alle joller kommer på plads i stativet (bed afhentende forældre hjælpe). Rydde op efter maden, sætte opvaskemaskinen i gang, tømme skraldespanden ude og inde Efterse omklædningsrummene for rod og uorden husk at banke på der kan være andre afklædte sejlere end jeres børn. Lukke og låse for skure og klubhus. Der skal indkøbes mad til sejlerne på listen samt trænere og hjælpende forældre. Grillen kan anvendes, men anden mad er velkommen. Server vand til maden. Hvis I vil slippe for den store oprydning kan I medbringe engangsservice. Hvis uheldet er ude - i trænerlokalet findes der førstehjælpskasse på en sort hylde overfor døren. TAK FOR HJÆLPEN SIGER TRÆNERE OG SEJLERE. Din indsats giver flere sejlertimer til sejlerne og bedre sikkerhed på havnen.

15 15 Ulykkesprocedure for YF Ungdom... Stop ulykken... Yd evt. livgivende førstehjælp - brug vejledning fra førstehjælpskassen i skolestuen. Hjertestarter sidder på forsiden af klubhuset på vinduet udenfor skolestuen. Kald hjælp Klubbens adresse er: Yachtklubben Furesøen, Dronninggaards Alle 124B, 2840 Holte Telefon i forhal: Telefon kontor: Underret pårørende... lister over trænere og elever er i en mappe ved siden af telefonen i forhallen. Mappen er bred og hvid... og listerne sidder i ugedagsorden. Hvis det er en træner - kontakt de andre holds trænere via VHF en og bed dem tage sig af holdet. Alternativt ring vedvarende med skibsklokken ude på honnørbroen. Når der er faldet ro på situationen og overskud haves underrettes trænerchef/bestyrelse. Trænerchef tel: Formand tel:

16 16 SIKKERHEDSREGLER FOR BRUG AF KRANEN Enhver, der betjener kranen og sætter noget på dens krog, skal være fyldt 18 år, instrueret og fortrolig med brugen af betjeningspanelet, stropper, åg og andet udstyr, der anvendes i forbindelse med et løft. Før et løft skal man sikre sig at: - åg eller stropper sidder rigtigt bag krogens sikring. - stropper og andet er godkendt til minimum byrdens vægt. - der ikke er fejl eller mangler på kranen eller det udstyr der anvendes. - der ikke er uvedkommende personer i kranens arbejdsområde. - kranen ikke overbelastes. Max 1000 kg. - løftet er lodret og i balance. Kranen må ikke benyttes til personløft eller leg af nogen art. Kranen må maksimalt løfte 1000 kg på krogen eller 925 kg med åg. Den må hverken køres helt i top eller helt ned. Begge dele kan give driftsstop, som kun en tilkaldt montør kan afhjælpe. Er man i tvivl om vægten af båden kontaktes forinden Havneudvalget/Bådejerlauget Enhver har ret og pligt til at standse eller nægte et løft, som de nærer betænkelighed ved. Efter brug skal krogen køres næsten helt op, og kranens sikkerhedsafbryder slukkes og låses. Kranens svingarm tøjres til en klampe på kajkanten. Klubbens stropper og andet udstyr lægges på plads. Gummibåde løftes i egne stropper, der er monteret i bådens fire hjørner indvendigt i de store øjer. PAS PÅ stropperne ikke fanger styretøjet. Husk at sætte bundproppen i inden søsætning. Når båden tages op SKAL båden sikres med fanglinen inden krankrogen tages af. Fanglinen foran skal være fastgjort til traileren og krogen med gjorden sættes på plads i øjet i stævnen (ca. i vandlinie højde). Båden skubbes på plads i garagen dette af hensyn til sikkerheden.

17 17 Forholdsregler ved tordenvejr: Vedtaget foråret 2007 af trænerudvalget v/ trænerchef ilene eriksen. Hvis det tordner og lyner tæt på klubben, sejles straks i havn og alle går direkte ind i klubhuset. Hvis det tordner og lyner længere væk (f.eks. i Farum) skal træningen flyttes til lige foran havnen, så man hurtigt kan sejle ind, hvis det kommer nærmere. Hvis det er en dag hvor torden og lyn kan forventes... så HUSK at informere sejlerne om reglerne, inden I sejler ud til træning. Når man ser lyn og hører torden er det vigtigt at tænke på følgende: Søg ikke ly under træer, specielt ikke et enkeltstående træ (heller ikke i et telt under et træ). Prøv at undgå tårne, åbne pladser, sejlbåde og høje bjerge. Lad være med at røre større elektrisk ledende genstande fx hegn, rækværk, vandhaner, varmeapparater eller apparater forbundet til el- og telefonnettene. Det er sikkert at være indenfor, men luk døre og vinduer og undgå som nævnt ledninger, telefonen og rørføringer Det er også sikkert at sidde i en bil med lukkede døre, vinduer og soltag. I en båd med mast er der forholdsvis stor risiko for lynnedslag i masten. Hvis man bliver fanget på søen af et tordenvejr (ser lyn eller hører torden) er det altid en god regel at søge så langt væk fra masten som muligt fx bagerst i cockpittet og lade være med at røre elektrisk ledende genstande. Nogle tager bilens startkabler med ud at sejle og disse kan så som lynafleder hægtes på vant eller stag og smides i vandet skal gøres i god tid før tordenvejret. Når man bliver fanget i det fri af et tordenvejr kan man komme til at vælge et af to onder: Stå i tørvejr under et træ og dermed risikere at et lyn rammer både træet og dig (og det kan man altså dø af) eller sætte dig på hug med samlede fødder ude i det fri - i regnen - og så have størst chance for at lynene ikke finder dig. I denne stilling rager man ikke så højt op og man rører kun jorden ét sted. En liggende krop vil have større berøringsflade med jorden og derved vil der også være større chance for at en strøm finder vej igennem én. Husk i øvrigt den gamle tommelfingerregel, når du ser lyn og hører torden: For hver 3 sekunder der går mellem lynet og tordenbraget er lynet 1 kilometer væk. Tæl derfor langsomt (fx 1 sekund, 2 sekunder, 3 sekunder...) når du ser lynet og du har afstanden, når du hører braget.

18 18 Vejledning i påklædning til sejlads i koldt vejr (forår, efterår og vinter. Optimister og andre enmandsjoller Første lag, - inderst: Tyndt uld eller andet varmt og svedtransporterende materiale. Andet lag: Tynd bomuld ( gerne m. rullekrave ) eller andet sugende materiale, som trækker fugtigheden væk fra inderste lag. Tredie lag: Varmt ( Uld, fleece eller andet varmt syntetisk ), gerne med isolerende / varmereflekterende effekt. IKKE for tykt, da sejleren skal kunne røre sig. Yderst: Tørdragt i rød, gul, orange - minimum på overdelen. Derudover: Hue i orange, gul eller rød. Buff ( halsedisse ) - helst fleece, - gerne i orange, gul eller rød. Vandtætte Handsker, - f.eks. opvaskehandsker med tynde uld eller fleecehandsker under, - må ikke klemme! Tynde uldstrømper, tykkere uldsokker og vådstøvler, som er rigeligt store, så fødderne IKKE bliver klemt. Hvis støvlerne klemmer om benet, når de lynes, kan man nøjes med at lyne lidt Svømmevest i orange, gul eller rød. Denne folder kan også downloades fra vælg YF Ungdom i venstre kolonne, forældreinfo. Facebook gruppen Yachtklubben Furesøen Ungdom vælg filer Yachtklubben Furesøen Dronninggårdsallé 124 B, 2840 Holte klub telefon kontor Tekst: Ilene Eriksen Tegninger: Bjørn Larsen. Januar 2014

Velkommen til Yachtklubben Furesøen's Ungdomsafdeling

Velkommen til Yachtklubben Furesøen's Ungdomsafdeling Velkommen til Yachtklubben Furesøen's Ungdomsafdeling PRAKTISK AT HUSKE: Træningen starter præcis. Skulle du af en eller anden grund være forhindret, så husk at melde afbud. Gangen før - sms til træneren,

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007

Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007 Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007 Indhold: 1. Baggrund gyldighedsområde. 2. Form. 3. Ledelse/organisation 4. Kravspecifikation motorbåde (planende) 5. Kravspecifikation motorbådsbrugere

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

DEN LILLE BLÅ - en guide til optimister og deres forældre

DEN LILLE BLÅ - en guide til optimister og deres forældre DEN LILLE BLÅ - en guide til optimister og deres forældre Kerteminde Jolleteam Marinavej 2 5300 Kerteminde www.kertemindesejlerne.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Mission og formål... 3 Information...

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Må beklage at jeg ikke kan skrive norsk endnu, men vil begynde at prøve at lære at skrive det.

Må beklage at jeg ikke kan skrive norsk endnu, men vil begynde at prøve at lære at skrive det. Kære Norske Zoom 8 sejlere. Som ny national coach for Zoom 8 Norge, vil jeg gerne byde jer velkommen til VM i Kaløvig - Danmark. Jeg ser meget frem til, at være en del af det norske hold. Må beklage at

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

V4 / PROGRAM 2015. Opdateret 1. marts 2015. Følg med på http://www.psk.dk/ungdom/ PSK Ungdom Program 2015

V4 / PROGRAM 2015. Opdateret 1. marts 2015. Følg med på http://www.psk.dk/ungdom/ PSK Ungdom Program 2015 V4 / PROGRAM 2015 Opdateret 1. marts 2015 Følg med på http://www.psk.dk/ungdom/ PSK Ungdom Program 2015 Forældremøde og trænermøde (intro) Dato 19. marts 18:00 Sted Skipperkroen Opti VM aften med Oliver

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Hvorfor materielregler? Det er skønt at ro, og det er vi mange der nyder at gøre året rundt i klubbens materiel. Det giver mange glæder og selvfølgelig også

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

SBK Junior. Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub

SBK Junior. Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub SBK Junior Informationer til nye sejler og forældre i Juniorafdelingen i Skærbæk Bådeklub 1 Kære ny forældre I første omgang vil vi gerne sige mange tak på vegne af vores entusiastiske børn og unge fordi

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Referat Jolleudvalgsmøde 6. juli 2011

Referat Jolleudvalgsmøde 6. juli 2011 Mødedato: Onsdag d. 6. juli 2011. Til stede: Fraværende: Jesper Tang, Peter Olesen, Jens Thurøe, Henrik Møhl, Martin Værbak, Henrik Boye, Gitte Kold, Fini Rasmussen. Jens Brock Johansen Næste møde: 18.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole

Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole Sikkerhedsinstruks sejlerlinjen, Kerteminde Efterskole 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kerteminde Efterskole, Degnehøjvej 20, 5300 kerteminde. Forstander Lars Brudvig

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

RØRVIG SEJLKLUB FØLGEBÅDSFØRER UDDANNELSE. Ver. W 14-2

RØRVIG SEJLKLUB FØLGEBÅDSFØRER UDDANNELSE. Ver. W 14-2 1 KONTAKT OPLYSNINGER Navn:.. Adresse:.. Sommer:.... Mobiltelefon:..... Mail:... Sejler erfaring:... Indmeldt i RØS som aktivt medlem den Samtykkeerklæring til børneattest afleveret til Ole B A d.. Børneattest

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 Harboe Cup 2015 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordisk Sejler-forbunds

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Viljen til at ville lykkes!

Viljen til at ville lykkes! Viljen til at ville lykkes! VELKOMMEN Først og fremmest velkommen på IKA Ringsted uanset om du er elev eller forældre. Vi vil med dette lille hæfte forsøge at give et indblik i IKA livet samt give svar

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY:

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: 2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: VELKOMMEN TIL ALBERTSLUND CUP 2012 2. OG 3. JUNI Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

SOMMER FERIE AKTIVITETER

SOMMER FERIE AKTIVITETER SOMMER FERIE AKTIVITETER 2015 Nu kan alle børn og unge mellem 6 og 18 år tilmelde sig Fredensborg Kommunes fedeste ferieaktiviteter på nettet vi kalder det UPLOAD FERIEAKTIVITER UPLOAD din ferie med fx

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Håndbog for. sejlere

Håndbog for. sejlere Håndbog for sejlere Danish Zoom8 Association www.dza.dk Til nye sejlere og deres forældre Kære Zoom8-sejler, Danish Zoom8 Association DZA - ønsker dig velkommen i kredsen af mange dygtige sejlere fra hele

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark.

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. ATLETGUIDE 2014 Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. I denne atletguide vil du kunne finde svar

Læs mere

Kan du flyve? ellers kommer du til det. Her følger stævneprogrammet til årets DM Sprint/OL distance søndag d. 20 juli.

Kan du flyve? ellers kommer du til det. Her følger stævneprogrammet til årets DM Sprint/OL distance søndag d. 20 juli. Kære deltager i Danske Invest DM TRI seriens 3. afdeling itrytofly - i Værløse. Der er nu knap tre uger til start og arrangørerne og Dansk Triatlon Forbund glæder sig meget til at se netop dig til stævnet.

Læs mere

Furesø Nyt. Optimister. - i en særlig vægtklasse

Furesø Nyt. Optimister. - i en særlig vægtklasse Furesø Nyt MEDLEMSBLAD FOR YACHTKLUBBEN FURESØEN 52. ÅRGANG. MARTS 2007 NR.1 Optimister - i en særlig vægtklasse -har i vinter renoveret Solingen, som Klubben fik forærende for nogle år tilbage. Med Birger

Læs mere

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!!

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!! VELKOMMEN I TGF Velkommen i Taastrup Gymnastik Forening :. Uanset om du er gymnast eller forælder, vil vi gøre alt hvad vi kan for at du føler dig hjemme i TGF. Det arbejde, som instruktører og bestyrelse

Læs mere

Aftenkapsejladser 2012

Aftenkapsejladser 2012 Aftenkapsejladser 2012 Jægerspris Sejlklub 10. maj - 28. juni og 9. august - 22. september SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2009-2012) definerede regler

Læs mere

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år.

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører

Læs mere

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog

Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Reglement 2015 Hvem gør hvad, hvornår, håndbog Nærværende reglement er udfærdiget jævnfør 9 i vedtægterne for Kolding Roklub. Overtrædelse af reglementet kan medføre nægtet adgang til klubben, og / eller

Læs mere

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret

Natur/teknik Lidt om vejret Side 1. Lidt om vejret Natur/teknik Lidt om vejret Side 1 Lidt om vejret Baggrund Alle mennesker interesserer sig for vejret. Meteorologer gør det professionelt. Fiskere gør det for deres sikkerheds skyld. Landmænd for udbyttes

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015

SEJLADSBESTEMMELSER 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 2015 Gældende for torsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2011

Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrev Juni 2011 Nyhedsbrevet modtages nu af 1466 mailadresser Anbefal andre at tilmelde sig Nyhedsbrevet her: http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsbrev/ Nyt fra administrationen FB s administration

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798 Velkommen som træner i VGF Bestyrelsen ønsker dig velkommen i Viborg Gymnastik-Forening. Som træner er du gymnasternes primære kontakt til foreningen, og du vil sikkert få mange forskellige spørgsmål.

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER

Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER Weekendens Dr. Dorothea Cup nærmer sig, og med denne folder har vi forsøgt at samle en lang række praktiske oplysninger. Er der noget, du mangler svar på, er du velkommen

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013.

DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. DELEBÅDSPROJEKT BLUE-LINE 2013. Blue Line H-båd ejet af Svendborg Sunds Sejlklub 1. Parthavere Båden udbydes i alt i 4 parter, og som parthavere har tilmeldt sig følgende: Navn Adresse E. mail Telefon

Læs mere

Pakkeliste til sommerrejse i Island

Pakkeliste til sommerrejse i Island Pakkeliste til sommerrejse i Island Rigtig beklædning er forudsætningen for, at man får det bedste udbytte af en rejse, der foregår meget udendørs og i verdens smukkeste natur. Dette er vores forslag til

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

DELTAGERGUIDE Faaborg Ski- og Motionsklubs sprintstævne den 23. august 2015. Velkommen til Faaborg Outdoor Event og Faaborg Sprint!

DELTAGERGUIDE Faaborg Ski- og Motionsklubs sprintstævne den 23. august 2015. Velkommen til Faaborg Outdoor Event og Faaborg Sprint! DELTAGERGUIDE Faaborg Ski- og Motionsklubs sprintstævne den 23. august 2015 Velkommen til Faaborg Outdoor Event og Faaborg Sprint! I denne deltagerguide, vil du kunne finde svar på dine spørgsmål vedrørende

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 8 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv

i de nordiske lande Frihed, naturoplevelser og spænding! Berndt Sundsten & Jan Jäger FØRSTE BOG OM Friluftsliv Friluftsliv har altid fristet os mennesker. Vi kan tage på spændende ture overalt langt væk eller lige rundt om hjørnet. Vi kan tage på tur i flere uger, eller vi kan tage på tur en dag eller nogle timer.

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk www.ebeltoftsk.dk Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt LOGO SVØMMEKLUB SAMT EIF Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 07. september 2015 og slutter

Læs mere